Mellanlandning på väg till Athen

Så har jag då dumpit ner på flygplatsen i Istanbul, fått en dusch och konstaterat att livet kan börja på nytt.

Här har media stora rubriker om den schweiziska folkomröstningen om förbud mot minareter.

Medan Turkiet går i riktning mot ökad tolerans och öppenhet finns det nu ett europeiskt land som alldeles går i motsatt riktning.

Min schweiziske kollega Micheline Calmy-Rey – som uttalade chock och bestörtning över resultatet – kommer att ha en besvärlig tid framför sig.

Det kan mycket väl komma att resas frågor i FN om att förlägga möten och aktiviteter till just Schweiz, även om det nog bör noteras att kantonen Genève tillhörde dem som röstade mot förbudet.

Och det kan noteras att Schweiz alldeles nyligen tagit över ordförandeskapet i Europarådets ministerkommitté med dess alldeles speciella roll när det gäller just mänskliga rättigheter.

Även om detta nu är Schweiz sänds dessvärre en mycket olycklig signal till stora delar av världen om attityder och fördomar i Europa. Vi har alla ett intresse att visa att det intrycket är felaktigt – och i sin förlängning t o m farligt.

Snart bär det för mig vidare till Athen och OSCE:s ministermöte där för att bl a diskutera de europeiska säkerhetsfrågorna.

Jag är – som representant för EU – första talare, och jag kommer att understryka att vi i det moderna Europa ser säkerheten som inte bara en militär fråga, utan att den också handlar om hur vi organiserar våra samhällen och respekterar grundläggande fri- och rättigheter.

Från rysk sida har i dagarna kommit ett förslag till europeiskt säkerhetsavtal som representerar en alldeles för snäv och begränsad syn på vad säkerhet i dagens och morgondagens Europa måste innebära. När jag läser texten kan jag inte heller låta bli att tänka på fjolårets femdagarskrig mellan Ryssland och Georgien.

Men vår uppgift i Athen blir att diskutera hur vi kan föra dialogen om de bredare europeiska säkerhets- och samarbetsfrågorna vidare.

Det har vi alla ett mycket starkt intresse av. Och i det sammanhanget bör vi självfallet diskutera vidare också om de ryska tankarna.

Och i kväll blir det middag på det nya Akropolis-muséet!

Det kan vara en lämplig plats att reflektera över Europas idémässiga rötter på.

Det var här i antikens Athen som individen först steg fram ur stammen och grunden till det moderna Europa – kanske t o m den moderna världen – en gång lades.

 

 

75 Responses to Mellanlandning på väg till Athen

 1. joakimekstrom skriver:

  Vi Europeer vet hur det kan sluta om fobier och konspirationsteorier får härja fritt ute i byarna.

  Ännu finns tid att stoppa vansinnet.

 2. spanaren skriver:

  Ryssland har inte bara lagt fram ett förslag om
  ett europeiskt säkerhetsavtal utan även genom
  återupprustningen av den ryska krigsmakten visat
  hur det kan genomföras.
  De som ännu inte vaknat ur törnrosasömnens drömmar
  och illusioner bör beakta vad Pellnäs skriver om
  USAs ointresse/oförmåga i vår del av världen och
  att Frankrike troligen inte har något emot att
  anglosaxarna förpassas väst om Brest. Tyskland
  och Ryssland har varit överens förr om gränserna
  för ländernas resp. intressesfärer i Östeuropa….

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3873459.svd

  Bo Pellnäs är en känd fd yrkesofficer idag verksam
  som säkerhetspolitisk expert.

  Nog har vi svenskar kanske större problem än schweizarnas ovilja mot minareter i Geneve….

 3. currencytrader09 skriver:

  Det här med tolerans skall nog även Grekland ta och lära sig emot sina minoriteter och suveräna grannstater norrut (Makedonien). Grekland förblir det ENDA EU landet som trotsar och skiter fullständigt vad EU domstolen har sagt i sin fällande dom mot den grekiska regeringen i 2004 om minoritetsrättigheter.

  EU’s lagar och domslut är helt verkningslösa. Att prata ”säkerhet- och sammarbetsfrågor” med Grekland är som att prata demokrati med en anarkist.

 4. smalanningen skriver:

  Skulle i princip säga samma sak som currencytrader09 härovan, nu slapp jag det :)

  Grekland har kommit undan med väldigt mycket i EU, den utbota löjliga namnstriden med Makedonien – eller f´låt The Former Yugoslavian Republic Of Macedonia – är egentligen det lilla.

 5. oppti skriver:

  Spanaren hänvisar till Pällnäs artikel i SVD där Ryssland skall köpa båtar för landstigning av Frankrike-vilket skulle tolkas som ett hot mot fd Sovjetmedlemmar och andra i Rysk närhet. Upprustning är svaret på den provokationen!
  Säkerhet ligger inte i kanoner utan i människors medvetande. Vilket tom Carl Bildt hänvisar till här ovan.
  Carl var ju en av alla som var militärintresserad under 80 talets Ubåtsbesök.

 6. spanaren skriver:

  oppti,

  Prat och utbyte av papperslappar försökte
  Chamberlein 1938. Hur slutade det?

  Skall inte besvära läsekretsen med egna
  förnumstigheter, det var mer än nog igår,utan
  hänvisa till vad en bloggare skriver i anslutning
  till Pellnäs artikel i dagens SvD.se
  ———–

  BALTIKUM OCH NORDEN ÄR BARA SPELBRICKOR.

  Det nya EUfördraget förändrar den politiska balansen i Europa på ett sätt vi inte sett sedan 1814 och Wienkongressen. Stormakterna Tyskland och Frankrike bestämmer det mesta. Östeuropa och Norden är bara spelbrickor i deras geopolitiska makt spel. Ingen tror väl på allvar att Nato och EU skulle ingripa med annat än ord om Ryssland annekterade Lettland eller Litauen. Redan Gerhard Schröder hade en ide om att byta människor mot gas. Varför skulle Merkel och Sarkozy vara annorlunda?
  ———-

  Vad finns det att diskutera om stormakterna idag
  liksom i Muenchen 1938, Moskva 1939,Jalta 1945
  är överens om uppdelningen av Öst/Centraleuropa?

 7. Lars skriver:

  currencytrader09: När FYROM slutar göra anspråk på Aegiska Makedonien kan en lösning på namnkonflikten vara i sikte.

  För övrigt måste man måste beundra det Schweiziska systemet där folket kan få sin vilja igenom trots att hela etablissemanget sätter sig på tvären. Det är en måttstock på att demokratin verkligen fungerar där borta.

  Här hemma får vi inte ens rösta om Lissabonfördraget. Istället bluffas det igenom och Catherine Ashton – en person aldrig valts av folket till någon enda post under hela sitt liv – tillsätts som utrikesminister med en lön högre än Obamas. Där visar verkligen EU sitt post-demokratiska tryne.

 8. smalanningen skriver:

  Bo Pellnäs har ”analyserat” världen i rätt många år nu och inte prickat in allt för många rätt. Med all respekt som jag ändå har för honom tycker jag nog att den engagemangsnivå han nu har – som pensionerad general och flitig skribent i SvD – är helt i sin ordning.

 9. smalanningen skriver:

  Lars: Som vanligt på Balkan är ingenting riktigt enkelt. Men anspråk vet jag inte… senast i år ska man i princip vara överens med grekerna om ett nytt namn: ”Republic Of North Macedonia” :)

 10. Fokus » Schhh! skriver:

  […] på redaktionen vimlar det av olika uttal. Och det är väl inte så konstigt när  till och med Carl Bildt, svenske utrikesminister, fegar ur (5 min 14 sek) och säger »Svejts« och […]

 11. nicjac9 skriver:

  Apropos minaretförbudet

  Carl Bildt sa: ”att låta en sån sak avgöras i en folkomröstning ter sig något främmande för mig”. Nu är det ju så att i de flesta demokratier bestämmer parlamentet om folket skall få göra sin röst hörd. I Schweiz bestämmer bestämmer folket själva om de ska få göra sin röst hörd. Enligt Schweiziska Grundlagen (som endast folket kan ändra) har var och en som kan få ihop 100 000 underskrifter rätt att få till en folkomröstning och det måste alltså vara denna någon plus 100000 undertecknade som Carl Bildt ställer sig frågande till, eftersom ingen annan har kompetens att förhindra en sådan folkomröstning.
  Det är väl här vi har anledningen till det internationella ramaskriet som minaretförbudet utlöst. Den direkta demokratin tvingar de styrande att kasta en blick ner i folksjälen och det de ser där stämmer inte alltid med det de i folkets namn representerar utåt.
  Styrande och opinionsbildare ser sig konfronterade med en gordisk knut: Kan jag stå för demokratiska fri- och rättigheter och samtidigt ifrågasätta folkets rättighet att själva bestämma.

 12. tsolin skriver:

  spanaren 05:27 och 08:07

  Jag tycker både Dina inlägg och Bo Pellnäs artikel andas litet väl mycket av militärt perspektiv och ”kalla kriget”. Som om inget hänt i Europa sedan 1989!

  Den bloggare Du hänvisar till i Ditt inlägg 08:07 tycker jag har fått det mesta om foten. På vad sätt skulle det nya Lissabon-fördraget innebära att ”Östeuropa bara blir spelbrickor för Tyskland och Frankrike”? Mycket dunkelt tänkande!

  Världen består inte bara av arméer som projicerar makt.

  Visst, jag tycker också det är rätt olustigt att Ryssland köper moderna landstigningsfartyg från Frankrike (eller snararevat fransoserna säljer dem!) men det är knappast märkligt att Ryssland, som är en kärnvapenmakt, kommer att fortsätta att ha (och modernisera) en offensiv (och inte bara deffensiv) kapacitet.

  Frågan är hur Ryssland i längden skall påverka sina grannar. Knappast genom att ockupera dem!

  Genom sitt agerande i Georgien har Moskva kanske skjutit fram NATO-medlemskap för Georgien några år i tiden. Men man har samtidigt förvandlat hela landet och alla dess medborgare till förbittrade antiryska individer för all framtid. Så framgångsrikt militärt våld
  men ett politiskt skott i foten!

  Det hindrar inte att Sverige bör ha ett starkt försvar. Men det skadar nog inte att vi nu lägger ner/har lagt ner det gamla svenska försvaret, som var dyrt och nog inte så effektivt och med massor av ”dödkött” och skapa ett nytt och modernt försvar i dess ställe.

 13. spanaren skriver:

  Tsolin 11:30

  Jag är väl medveten om min fokusering på
  de militära aspekterna varför inlägg som
  ditt med med en vidare utblick är bra för
  debatten om Ryssland här på CB blogg.

  Vad gäller Bo Pellnäs har han enligt min mening
  bara haft ett fel i sin analys (se länk).
  Han underskattade kraften i den ryska upprustningen
  och omfattningen av den svenska avrustningen.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_246487.svd

  Som du säkert vet har den nya Obama-administrationen
  vägrat leverera utrustning för återupprustningen
  av Georgiens existensförsvar samtidigt som Ukraina
  och Georgien fått beskedet att inte förvänta sig militär hjälp från USA/NATO vid en konflikt med Ryssland.
  Georgien kommer inte inom överskådlig framtid bli NATO-medlem på grund av motståndet i Moskva OCH Berlin/Paris.I Ukraina är närmare 70% moståndare
  till ett ukrainskt NATO-medlemskap- på Krim ännu fler.

  Vad bestämdes vid mötet i Moskva mellan Obama
  och Medvedev/Putin?
  Vad var priset för transporterna till Afghanistan och leveransfördröjningen av ryskt modernt luftvärn typ
  S-300 ”Favorit” (jmf USA ”Patriot”) till Iran?

  Idag kan kontrollen över de under den ryska
  svaghetsperioden förlorade sovjetiska områdena
  återställas med ekonomisk/politiska medel och
  endast militära kraftmedel tillgripas som sista utväg.

  Vad gäller det idag obefintliga svenska försvaret
  är kanske en möjlig lösning att med grund i
  allmän värnplikt för att få tillräcklig volym
  återuppsätta en modern arme om förslagsvis 10
  manöverbrigader av den nya ryska typen eller
  efter US Army modell med helt ny materiel.
  Vi är överens om att svenska cykelskyttebrigader
  och Centurionstridsvagnar från slutet av VK2 haft
  en mycket låg överlevnadstid i ett framtida krig
  mot Stormaktens krigsmakt.

  Varför-vartill-var är frågor som ställs vad gäller
  ryska upprustningen på flera säkerhetspolitiska bloggar,

  Insändaren till SvD.se anser troligen att inget
  ändrats i Europa sedan Wienkongressen vad gäller
  stormakternas spel om intressesfärer och där
  EU bara är en Potemkinkuliss för att dölja de
  verkliga ambitionerna.

 14. nubbe skriver:

  Innan turkiet skapar rubriker angående besluten i Schweiz så ska de rannsaka sig själva först. De kan börja med att erkänna folkmordet på den kristna minoriteten som skedde under första och andra världskriget, konfiskeringar av gamla kloster och fortsatt förtryck på den kristna minoriteten

 15. inspirone skriver:

  På tal om folkomröstning(ar)!

  Själv anser jag – och väldigt många med mig – att det är mer oroande när inte dessa omröstningar accepteras, än att en majoritet av folket inte vill ha fler minareter i sitt land.

  Det blir allt tydligare att etablissemangets politiska korrekta uppfattningar och folkviljan är två helt skilda saker.
  Det är förträffligt att detta görs tydligt och hur detta förhållande ser ut, och nu gör även du Carl Bildt detta tydligt genom ditt inlägg hur din egen syn på demokrati ser ut.

  Kan man inte respektera de spelregler som gäller för Schweiz (inte Sweden) och utslaget för deras omröstning, så bör man nog själv ta sig en funderare varför man blir upprörd när andra inte har samma uppfattning som jag själv.

  Du Carl, har en politisk position och är en representant som gör att du offentligt måste göra uttalande som är enligt EU, men för min egen del är jag fri att tycka som jag vill, precis som Schweizarna gjorde i sin folkomröstning.

  Att ifrågasätta vad folket tycker är i sin ordning, men att försöka tillrättalägga andras åsikter borde vara passé för länge sedan, men tyvärr ser vi motsatsen i vårt samhälle.

  Min vågade gissning är att om samma omröstning hållits i vårt land så hade resultatet blivit detsamma. Nu har vi ett annat system i Sverige, men i september har vi ett riksdagsval och jag hoppas att valresultatet då fullt ut ska respekteras – ingen ska behöva bli varken chockad eller förvånad över vad många av medborgarna och väljarna egentligen tycker, som man tydligen blev i Schweiz.

  För övrigt tycker jag att du gör ett bra jobb, Utrikesministern.

  Ha en bra dag!

 16. karrman skriver:

  Finns dock ett antal faktorer som sätter gränser för en rysk revanschism för att återta de geopolitiska förluster de gjorde när Sovjetunionen föll sönder.

  1. Historien. Sovjetperioden visade att det militära komplexet var en hämsko på utvecklingen.
  Det minskar militärens politiska inflytande i Kreml.

  2. Ekonomin. Moderniseringen av ekonomin har ännu inte gått på djupet och Ryssland behöver stöd av omvärlden ( Europa och USA) för att åstadkomma detta. Detta minskar också militärens politiska inflytande.

  3. Demografin. Ryssland har en krympande befolkning.
  Detta kommer att slå mot rekryteringen av soldater och befäl.

 17. tsolin skriver:

  karrman 13:18:

  Mycket bra synpunkter, alla tre!

  Det var ungefär i dessa banor jag själv tänkte i mitt inlägg ovan (men inte lyckades formulera lika väl som Du), nämligen att det finns en annan verklighet – en helt annan sådan – utanför den strikt militära sfären.

  Jag tror det är rätt ”kört” för ryssarna att återerövra inflytande i gamla Östeuropa, trots militär upprustning. Tjugo år av demokrati är en lång tid och tjecker, polacker, ester m.fl. har vant sig vid fria val, fria media, fritt resande och bosättning utanför sitt hemland – och möjligheten att studera i andra länder (eller låta sin barn göra det).

  Ryssland har inte mycket mer än vapen att locka massorna med.

 18. karrman skriver:

  tsolin

  Archie Brown, brittisk historiker, har kommit med en bok som jag kan rekommendera:

  Archie Brown: The Rise and Fall of Communism

  Det jag hittills hunnit läsa ger en mycket trovärdig bild av kommunismens uppgång och fall.

 19. tsolin skriver:

  karrman:

  Tack för boktipset!

 20. maltmate skriver:

  Karrman, de sista åren har Rysslands befolkning återigen börjat öka, inte så mycket, men ändå en vändning.

  Angående köpen av de Franska Mistral-fartygen (1 som köps färdigt från Frankrike och senare 3st som ska byggas i Ryssland) så kommer dessa inte ändra nån balans i östersjön överhuvudtaget då dessa ska förläggas till Norra och Stilla havs flottorna.

  Angående USA:s stöd till en Georgisk återuppbygnad av militären finns där redan nu amerikanska trupper som hjälper till med träning mm, Georgien har även gjort flera inköp av bla stridsvagnar och stridsfordon och övriga vapen från bla Ukraina, Polen och Turkiet

 21. karrman skriver:

  maltmate:

  Det som hänt under senare tid är att minskningstakten av befolkningen har avtagit pga att dödstalen minskar mera än födelsetalen ökar.

  I september 2009 meddelade det statliga hälsoministeriet att i augusti 2009 för första gången på 15 år var födelsetalen större än dödstalen.

  Så kanske vi ser en vändning i befolkningsutvecklingen i Ryssland?

  Grundproblemet med de höga dödstalen är alkoholism.
  Medellivslängden för en rysk man är 59 år.
  Om man kunde komma tillrätta med detta sociala problem skulle befolkningskrisen få sin lösning.

  Demographics of Russia

 22. maltmate skriver:

  I takt med att ekonomin nu byggs ut, arbetslöshet minskar mm så borde förhoppningsvis alkoholkonsumtionen minska.

 23. yal67 skriver:

  I am going to surprise you all:

  I think that recognizing al-Kuds (the Arabic name for east Jerusalem) is a good thing and will further the cause of peace in the middle east.

  I told you I belong to the Israeli left but none of you believed me. This show how much you fail to understand the region.

 24. yal67 skriver:

  I am going to surprise you all:

  I think that recognizing al-Kuds (the Arabic name for east Jerusalem) as the capital of Palestine is a good thing and will further the cause of peace in the middle east.

  I told you I belong to the Israeli left but none of you believed me. This show how much you fail to understand the region.

 25. spanaren skriver:

  De 200 amerikanska ”rådgivarna” i Georgien utbildar
  endast georgiskt lätt infanteri av bataljonstyrka för insats i Afghanistan.

  USA förnekar att det gäller återupprustning av det
  georgiska existensförsvaret som blev helt utraderat
  efter det georgiska angreppet på Sydossetien och
  det ryska motanfallet som hejdades av vapenvilan
  med de ryska pansarspetsarna 30 km från Tblisi.

  USA/NATO har varken viljan eller förmågan att
  stödja Georgien vid ett nytt krig i södra Kaukasus
  vilket förklarar Obamaadministrationens politik.

  Ukraina har levererat ett mindre antal halvmoderna
  ex-sovjetiska stridsvagnar typ T-72.
  Det finns inget FN-embargo mot vapenförsäljningar till
  Georgien men Ryssland motsätter sig leveranserna.

  Georgia Times har en engelsk nätsida som är lika
  ”oberoende” som ryska Pravda men kan vara intressant
  att följa ändå.

 26. maltmate skriver:

  Mitt råd om du vill hålla dig ordentligt uppdaterad av både Georgisktska inköp som Rysslands militär är att gå in på http://www.Militaryphotos.net
  Är ett intressant diskussionsforum med folk från hela världen där man får fram bra och riktig information

 27. spanaren skriver:

  Är diskussionsforumet Militaryphotos en trovärdig källa?

  Trovärdiga källor är enligt min mening IISS och Janes medan framförallt amerikanska källor ger en vinklad
  bild som överensstämmer med USAs intressen.

  Så här skriver en rysk källa om den ukrainska
  vapenförsäljningen till Georgien.
  Hur trovärdig är Russia Times?

  http://rt.com/Top_News/2009-10-08/ukraine-arms-trade-georgia.html

  Nu torde något tiotal tanks i Georgien verka
  lika avskräckande på Ryssland som våra 14 tanks
  i ett garage på Gotland vid en konflikt.

 28. stig2entreprenoren skriver:

  Ingen skall kunna missta sig på att det finns ”raketbaser” i Schweiz.
  Att Schweizarna bemödar sig att folkomrösta i en sådan fråga visar att tolerans och öppenhet inte ligger i första rummet.
  Den reaktion som nu blir kanske väcker nya tankar på ökad folkbildning bland schweizarna?
  En debatt rensar luften. Nya kategorier av människor ger sig in i debatten. Kanske några i Syrien eller Saudiarabien frågar sig varför de inte får ha några folkomröstningar? Vilka frågor skulle man där vilja rösta om månntro? Några kvinnor i Iran skulle säkert vilja ha en folkomröstning (bara bland kvinnorna) om behovet av slöja där? Folkomröstningar om man skall ha folkomröstningar vore också intressant?
  Normalt i Sverige är ju att vart fjärde år folkomrösta för att utse duktiga politiker som företrädare. Ett bra system som det verkar.
  En folkomröstning i kärnkraftsfrågan eller om ett lissabonfördrag är alltför komplicerat för vanligt folk.

 29. maltmate skriver:

  Spanaren:
  Eftersom folk där länkar till artiklar från bla Janes mfl på det forumet. Största delen av användarna är dessutom själva ex-militärer heller jobbar inom försvarsindustrin så får du en mycket bättre bild av verkligheten där. finns användare från alla världens länder representerade där.

  Ett kul och användbart forum. Att du dessutom oftast ligger 1-2 dagar före Svenska medier i att få reda på nyheter är ännu ett plus

 30. spanaren skriver:

  Maltmate,

  Tack för klarläggandet skall lägga in nätsidan
  på de källor som ”avspanas”.

 31. maltmate skriver:

  Gör det, använder den själv numera som enda nyhetskälla vad gäller utrikesnyheter.

 32. Rulle skriver:

  Det ryktas att svenska UD läckt ut ett ”EU-förslag” att göra ”ett självständigt, demokratiskt, sammanhängande och livskraftigt Palestina, som består av Västbanken och Gazaremsan och med Östra Jerusalem som huvudstad”. Något så idiotiskt går inte att uppbringa utan att ha Hitlers idéer för ögonen. Jag höll på att skriva ”over my dead body”. Det kommer dock inte bara handla om mej. Nej, det blir många, många fler döda kroppar.
  Det är också häpnadsväckande klumpigt och opsykologiskt att släppa ut ett utkast innan man först diskuterat förslag till dödsdom med Israels regering. Även där kan man dra likheter med Hitlers fasoner.
  Förslaget skall med ALLA medel bekämpas. Upphovsmännen ska hängas ut till allmän bespottning. Vinner inte Modo i kväll så exploderar jag.

 33. mkpictor skriver:

  Vad är den schweiziska folkomröstningen mot minareter att jaga upp sig för? Ingen normal människa, inte heller Carl Bildt om han är uppriktig, vill ha en karl som joddlande gallskriker ”Allah akhbar” genom en högtalare var femte timme på sin bakgård. Schweizarna, som är kristna eller postreligiösa som vi alla, vill inte höra dessa arabiska tjut utanför sina fönster. Det vill ingen annan heller. Det är ett jäkla oväsen och en auditiv olägenhet, varken mer eller mindre.
  När skall äntligen svenska politiker komma över denna drift till nationell självutplåning som ständigt behärskar dem? När skall de våga stå för att det finns en svensk, kulturell särart som är värd att bevara och beskydda? När skall de äntligen sluta lägga sig platt med famnen öppen för allt och alla och ropa ‘kom och ta oss, blanda ut oss tills det inte finns något kvar, fyll oss med era främmande föreställningar och skruvade ökenreligioner – allt vårt eget är bara skit som vi måste skämmas för’! …
  MKp

 34. nicjac9 skriver:

  stig2entreprenoren säger:
  01 december 2009 kl 17:38

  ”Att Schweizarna bemödar sig att folkomrösta i en sådan fråga visar att tolerans och öppenhet inte ligger i första rummet.”

  Det är en sak som går under i reaktionerna på minaretförbudet, nämligen att Schweiz har direkt demokrati. Initiativet till folkomröstningen kommer inte uppifrån utan direkt ur folkdjupet.
  Hur det ser ut med tolerans och öppenhet hos svenskarna vet vi först efter en liknande folkomröstning. Med viss sannolikhet behöver isåfall även vi bättra på vår folkbildning.

 35. flyktingar skriver:

  Carl Bildt:

  Opposition leader Tzipi Livni on Tuesday urged Sweden’s foreign minister, Carl Bildt, to abandon an EU plan to issue an official call for the division of Jerusalem between Israel and the Palestinians.

  ”I wish to convey my deep concern regarding what appears to be an attempt to prejudge the outcome of issues reserved for permanent status negotiations,” Livni, a former foreign minister, wrote to Bilt.

  A draft documentauthored by Sweden, the current holder of the rotating EU presidency, implies that the EU would also recognize a unilateral Palestinian declaration of statehood.

  The opposition leader added: ”Assuming the recent media reports are accurate, I want to urge you, in your capacity as EU President and as Swedish Foreign Minister, to refrain from adopting any position on Jerusalem.

 36. karrman skriver:

  mkpictor,nicjac9

  Den svenska grundlagen (2 kap. 1 §) innebär att varje medborgare gentemot staten är tillförsäkrad
  religionsfrihet, dvs frihet att ensam eller tillsammans med andra utöva sin religion.

  Att ha en folkomröstning som ifrågasätter denna rätt är inte förenligt med grundläggande svenska värderingar.

  I grunden samma sak som att anordna en folkomröstningen om att bara män ska få delta i allmänna val. Något som gällde före införandet av den kvinnliga rösträtten.

 37. nicjac9 skriver:

  karrman

  Även i den schweiziska grundlagen är religionsfriheten förankrad, dock har folket makten att rösta fram ändringar och tillägg i grundlagen. De grundläggande schweiziska värderingarna skiljer sig inte nämnvärt från de svenska eller andra europeiska länders. Om det finns någon gruppering i svenska folket som inte delar de ”grundläggande värderingarna” och skulle vara beredd – om man fick – att initiera en omrösting….,detta förblir en öppen fråga, liksom utgången i en omröstning.
  Förövrigt handlade omröstningen inte om rätten att utöva sin religion utan endast om rätten att ställa upp religiösa symboler.

 38. karrman skriver:

  nicjac9

  Rätten att utöva sin religion inbegriper frihet att utöva den i adekvata lokaler. Inte att hålla till i källarlokaler som är fallet för många muslimer i Sverige.

  Poängen med den västerländska demokratin är att den kombinerar majoritetsbeslut med minoritetsskydd.
  Alla behöver inte tänka och tycka likadant.
  Vi accepterar och tolererar oliktänkande.

  Religioner kan se ut på många olika sätt. Det finns inte en kristen eller islamsk religion utan många.
  Det uppstår hela tiden nya. Vi ska inte oroa för att svensk muslimer utvecklar sin svenska variant av Islam som är förenlig med svenska värderingar.
  Istället ska vi uppmuntra och stödja denna utveckling.

  Schweiz är inget demokratiskt ideal.
  Det dröjde till 1971 innan de införde kvinnlig rösträtt. I många kantoner dröjde det ännu längre.

  Switzerland’s Long Way to Women’s Right to Vote

 39. currencytrader09 skriver:

  Till Lars:

  Jag tror du får korrigera dina uppgifter. Makedonien har inte anspråk på Greklands norra region. Läs den Makedoniska konsitutionen.

  Dessutom är namnkonflikten under FN’s konstitution olaglig. FN har tyvärr begått ett grovt misstag tidigt 1990-talet när dom ändrade vilkoren för en ny medlem som söker medlemskap.

 40. spanaren skriver:

  SvD.se ”Brännpunkt” har idag en artikel om den
  svenska säkerhetspolitiken som kanske hos många
  läsare väcker frågan om det inte är som Pellnäs
  länge hävdat -Sverige ÄR ett ”Dårarnas paradis”.

  Redan idag anser man i Moskva att Sverige
  tillsammans med fd sovjetrepublikerna i Baltikum,
  Ukraina, Georgien samt Polen tillhör de mest mot
  Ryssland fientligt inställda staterna inom EU.
  Detta samtidigt som EUs stormakter bildar en
  ny ”Entente” med Ryssland som förpassar anglosaxarna
  ”väst om Brest”.

  Carl Bildt är SVERIGES utrikesminister och skall
  värna de SVENSKA geopolitiska/säkerhetspolitiska
  intressena inte vara ett ombud för USA som skedde
  i samband med Georgienkriget.
  Vad har Sverige och svenska folket att vinna på
  den nuvarande utrikes/säkerhetspolitiken där
  vårt land i en skarp situation agerar, om möjligt,
  ännu mera dåraktigt än Georgien gjorde 2008.
  Georgien hade fem manöverbrigader med artilleri och pansar med ”rådgivare” från USA. Sverige saknar nästan helt militär förmåga.
  Skall Gotlands Hemvärn likt Karl den Tolftes karoliner landstiga i Estland för att ”stoppa ryssen” vid Narva eller hur är det tänkt
  – om det tänkts något överhuvudtaget….

  Många läsare skulle kanske uppskatta ett inlägg
  från utrikesministern om för Sverige viktigare
  och mer närliggande ämnen än ”Bloggandet i Kina”
  förslagsvis om SVENSK utrikes/säkerhetspolitik!

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3878379.svd

 41. spanaren skriver:

  Rättelse mitt 05:44

  Ukraina och Georgien är självklart inte
  medlemmar i EU.

  Även inom den ryska intressesfären, liksom inom EU, sker det förändringar i riktning bort från konfrontation med Ryssland mot samarbete och handel.

  Varför följer inte Sverige med i den utvecklingen?

  http://www.jamestown.org/programs/edm/single/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=35785&tx_ttnews%5BbackPid%5D=27&cHash=dd5a1565cb

 42. […] was the first to make me aware of the matter, and later I saw Carl Bildt mention it on his blog, Alla dessa dagar. I decided to take a look at the web pages of the Council of Europe: Switzerland has taken over the […]

 43. maltmate skriver:

  Spanaren:

  Håller helt med, ett närmare samarbete med Ryssland är bättre för Europa som helhet. Se tex Tyskland och Frankrikes utbyte. Vi kan inte enbart lyssna på tex de Baltiska staterna där man gärna vinner politiska poäng genom att vara så anti-Ryssland som möjligt.

  Var bla prat i P1 idag om Sveriges framtida oljebehov, för närvarande köper vi 30% av all vår olja från Ryssland (nästan 90 000 fat/dag) och om 5-10 år då Norge och Danmark slutar exportera olja så kommer antagligen Ryssland ta över den marknadsandelen, med andra ord stå för 90% av våran oljeimport

 44. achmed88 skriver:

  Att Schweiz har en folkomröstning om minareter
  är upprörande, tycker till och med en gammal diktator:

 45. achmed88 skriver:

  Att Schweiz har en folkomröstning om minareter
  är upprörande, tycker till och med en gammal diktator:

  www. youtube .com/watch?v= LSZEUh6QERw

 46. Rulle skriver:

  Carl,

  V.g. rensa bort alla propaganda länkar från din blogg. Att vi, dina läsare skulle få framföra våra åsikter om ditt handlande var väl ändå meningen och inte att snuskiga propagandalänkar liknande ovanstående skulle få publiceras.
  Fy tusan så insnöade somliga kan vara!

 47. Rulle skriver:

  Tack!

 48. erila skriver:

  Svar till nicjac9:

  Visst får folket bestämma i Schweiz genom folkomröstning. Men kom ihåg att inte ens Schweiz får kränka andras rättigheter, t ex rätten att få utöva sin religion. Detta enligt de juridiskt bindande FN-konventioner som även Schweiz har ratificerat. Främlingsfientligheten, som tyvärr breder ut sig i många länder, beror till stor del på rädsla för och okunskap om andra kulturer. Allt som avviker från den egna lilla trygga världen ses som ett hot och en fara.

 49. maltmate skriver:

  På vilket sätt påverkar varandet eller icke varandet av en minaret (som inte omnämns som ett måste i koranen) rätten att utöva sin religion?

 50. spanaren skriver:

  Maltmate,

  Tack för länken jag fick igår.

  Stratfor är en mycket trovärdig amerikansk
  källa som anlitas av regeringar och stora
  internationella företag men den tycks inte vara
  opåverkad av vad som i Sverige anses vara
  otidsenlig ryssfobi…..

  http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?t=169923

 51. smalanningen skriver:

  spanaren: Jag säger som majoriteten som kommenterat inlägget du postade ovan: What a load of c*ap

 52. maltmate skriver:

  Spanaren:
  Jo, läste oxå den tråden idag:) Rätt genomskinligt skriven artikel som inte verkar ha en författare som fortfarande lever kvar i 80-talet

 53. maltmate skriver:

  Spanaren:
  Jo, läste oxå den tråden idag:) Rätt genomskinligt skriven artikel som verkar ha en författare som fortfarande lever kvar i 80-talet

 54. maltmate skriver:

  Annan tråd som visar upp en annan sida av Ryssland än den tidigare tråden: http://www.militaryphotos.net/forums/showthread.php?t=169946

 55. spanaren skriver:

  maltmate,

  Ryssland har inget intresse av att jihadisterna
  sprider sig från Afghanistan till fd sovjetrepubliker
  i Centralasien. Dessutom kan Medvedev/Putin kräva
  ett pris av Obama för samarbetet med Västmakterna.

  Vad gäller artikeln i Stratfor:
  ”Kalla kriget tog aldrig slut. Det gjorde bara en
  kort paus pga en tillfällig rysk penningbrist”
  Hufvudstadsbladet i Helsingfors redan 2004.

  De som skriver på Stratfor är troligen bättre
  underrättade om den verkliga verkligheten än
  bloggare på nätet med tanke på vem som anlitar
  Stratfor för säkerhetspolitiska analyser.

  Smalanningen,

  Har DU något i sak anföra än att bara avfärda
  Stratfor. Hur ser DIN bild av verkligheten ut?
  Fred i vår tid? Det trodde Chamberlein också….

 56. Kachina skriver:

  ”….beror till stor del på rädsla för och okunskap om andra kulturer.”

  Min rädsla för de stora aktiva världsreligionerna är kunskapen om dem och deras gärningar.

 57. maltmate skriver:

  Spanaren:

  De tar redan idag betalt för att ha öppnat upp sitt luftrum.
  Förutom problemet med jihadisterna så är oxå problemet för Ryssland att en stor del av alla droger tillverkade i Afghanistan letar sig vidare till Ryssland.

  Spelar ingen roll hur stor koll folk har på verkligheten, det folk skriver färgas alltid av deras personliga åsikter, när du sen dessutom skriver en text på beställning så skriver du det folk vill höra. Alla fakta går att vinkla på hur många sätt som hellst

 58. karrman skriver:

  Risken är att en gammal bekant kommer tillbaka.
  Det handlar om den etniska nationalismen.
  Den är exkluderande till sin karaktär och ställer grupp emot grupp. Den låg bakom både första och andra världskriget.

  De flesta analytiker anser att den ryska ledningen inte eftersträvar etnisk nationalism.
  Ryssland argumenterar för en politisk statscentrerad nationalism som är inkluderande och inte ställer grupp emot grupp. I Ryssland är ryssarna i klar majoritet, men de är i minoritet i många andra länder.

  Det finns runt 25 miljoner ryssar som lever som minoriteter i andra länder. Skräckscenariot är att väst knyter upp sig till dessa länder och att de bedriver en etnisk nationalism riktad mot den ryska minoriteten. Det höll på att gå så i Georgien, men det avstyrdes genom att USA inte stödde den georgiska etniska nationalismen.

  Ryssland gjorde bort sig i hur de hanterade konflikten Georgien. De tillgrep oproportionerligt våld och lät de två utbrytarrepublikerna bryta sig loss från Georgien. Detta kan leda till ökad instabilitet och bli en grund för ökad etnisk nationalism.

  Slutsatsen är att även om Ryssland är en ”burdus” björn så har USA-EU och Ryssland gemensamma intressen i att motverka den etniska nationalismen.

  Den Schweiziska folkomröstningen är ett försök att sprida den etniska nationalismen till Europa.

 59. karrman skriver:

  Den fd. diplomaten Thomas W. Simons höll ett tal på detta tema den 5:e november vid Stanford Universitetet:

  Russia, Its Neighbors, and the U.S. Since 1991

 60. spanaren skriver:

  Maltmate,

  Regeringar, underrättelsetjänster och
  multinationella storföretag vill nog inte
  ha vinklade analyser utan en korrekt beskrivning
  av verkligheten – annars har du naturligtvis rätt
  om personliga åsikter.

  I vilka stycken är Stratfors analys av de ryska
  geopolitiska ambitionerna vinklade/inte trovärdiga?
  Om man anser Stratfor saknar trovärdighet bör man
  ha en egen uppfattning om vad som är verkligheten
  och helst kunna underbygga med verifierbara fakta.

 61. spanaren skriver:

  Karrman,

  Instämmer i din analys.

  Den politik som förs i Baltstaterna som är
  diskriminerande mot de stora ryska minoriterna
  kan i samband med en ekonomisk kollaps i dessa
  länder leda till upplopp och kravaller där
  etniska ryssar dödas/skadas varvid ryska media
  går i spinn och ”Zapad-09” inte blir en övning
  utan ett skarpt ryskt militärt ingripande enligt
  gällande Medvedev/Putindoktrin.
  ”Aljosha”-krisen i Estland var bara en förövning…

  Vad händer då förutom att Sverige ”hjälper
  balterna militärt”? En dårskap som, om möjligt,
  är större än den Saakasjvilij visade förra året.

  USA/NATO gör troligen då som i Georgien – ingenting.
  Varför ser inte Västmakterna redan idag till att Balterna ändrar sin politik mot den ryska minoriteten?

 62. Rulle skriver:

  erila,

  Det kan väl för tusan inte vara att utöva religion om man var femte timme måste stå i ett missilliknande torn och gallskrika.
  Har man inga bärande argument så tillgriper man epitet som: ”rädsla och okunskap om andras kulturer”. Nonsens,
  vikingaskepp är mer vår kultur än minareter.
  ….. Skååål Du dyra syster.

 63. karrman skriver:

  spanaren

  Det som förhindrar att historien upprepar sig är att Europa idag är integrerad i EU som inte bygger på etnisk nationalism.

  EU har efter Lissabon fördraget tillräcklig kraft att förhindra att ryssarna utsätts för etnisk nationalism inom EU. Frågorna ligger inte längre på nationalstaternas bord utan flyttas upp på EU:s bord där de desarmeras.

  Risken jag ser är mera att utvecklingen i t.ex. Ukraina eller Centralasien spårar ur. Risken är mycket mindre nu när de neokonservativa är borta ur leken. USA är en stat grundad på medborgarnationalism, motsatsen till etnisk nationalism. Det viktiga är att man inte tillåter att den naturliga etniska identiteterna lyfts upp till att bli politik i mellanstatliga relationer.

  Kort sagt staterna som idag är medlemmar i EU och tillhörde Sovjetblocket förhindras av EU medlemskapet att driva en etnisk nationalism mot ryska minoriteter. Visst kan det vara ”gupp” på vägen, men i grunden tror jag att EU förhindrar detta.

 64. spanaren skriver:

  Karrman,

  Vi är överens om att det största hotet mot freden
  i vår del av världen under senare år var, om inte
  president Bush, så de neokonservativa krafterna
  i USA med sin politik av ”Korståg för demokrati”
  dvs förverkligandet av ett ”Pax Americana”.

  Konflikförebyggande har varit avvecklingen av planerna på missilförsvaret i Polen/Tjeckien och fokuseringen bort från fd sovjetrepubliker till för USA viktigare intressen tex Iran och Afghanistan som kräver samarbete med Ryssland -vilket också skett
  med leveransfördröjningen av ryskt luftvärn till Iran
  och transportmöjligheterna över ryskt/SCO-område
  till Afghanistan.

  I Baltikum kan en omsvängning ske i väljaropinionen när som det fordom hette ”de arbetande massorna” inser att bytet av union och unionshuvudstad inte var i alla stycken till fördel för folkmajoriteten.
  Jmf senaste EU-valet i Lettland.

  Vad gäller Ukraina har utrikesministern idag
  gjort ett inlägg som inbjuder till meningsutbyte.
  Ser fram emot vad läsekretsen har att säga där och säger klart slut här

  Vad gäller mångda debattörer här kanske vad
  bloggägaren på den säkerhetspolitiska bloggen
  ”Sverige och Världen” skriver är tillämpligt.

  http://tnsexton.wordpress.com/2009/12/02/vem-vagar-ga-till-val-pa-forsvarsfragan/

 65. Kachina skriver:

  Nej, vem törs gå till val på försvarsfrågan när inte ens Mona Sahlin törs gå till val på sina egna kärnvärden, att samhällsGRUNDEN inte ägs av någon annan än samhället och vid sin partikongress beslutar att sälja ut skolor till privata vinstintressen.

  Jag läste en kort notis om Folkpartiet som jag inte vet om jag uppfattade rätt, men som jag tolkade det ansåg de att ALLA, oavsett storleken på föräldrarnas plånbok, skulle ha samma rätt till samma utbildning. Alltså, i princip ett slut på privata skolor.

  Det är sådana ställningstaganden man vinner val på.

 66. erila skriver:

  Rulle,

  Egentligen vill jag inte nedlåta mig till att besvara din kommentar till mig och din nedsättande syn på islam i dina ord ”Det kan väl för tusan inte vara att utöva religion om man var femte timme måste stå i ett missilliknande torn och gallskrika”.

  Man blir verkligen mörkrädd när man läser en sådan kommentar. Vad vet du om islam och om muslimer? Har du bott i något muslimskt land? Jag har bott i flera länder där islam, hinduism och buddhism utövas och jag har lärt mig och förstått vikten av att respektera andra kulturer och religioner. Om vi inte gör detta, ökar bara motsättningarna i världen. Nej, försök se bortom vår ankdam och våra gamla vikingar, vidga dina vyer och visa ett mer tolerant sinnelag.

 67. erila skriver:

  Kachina,

  Det är inte religionerna som utför några gärningar, när du säger att du är rädd för kunskapen om de stora världsreligionerna och dessas gärningar. Min rädsla är alla intoleranta människor, oavsett vad dom har för religionstillhörighet och som tror att dom har kunskap om religionerna. Det räcker att läsa din och en del andra kommentarer här för att inse detta!

 68. Torsten skriver:

  Det verkar som om det dykt upp en signatur här som har sunda och kloka åsikter

  Tack erila!

  Extremisterna måste bemötas.

 69. Rulle skriver:

  elira,

  Din retorik går ut på att förarga folk. Att med elakhet och ondska försöka skada med-debattörer vittnar om brist på insikt och etik.
  Jag har bott 6-8 år/vardera på 3 olika kontinenter och fått resa i åtminstone hälften av jordens länder. Jag vet att muslimer till skillnad från hinduer och buddister är egotrippade och intoleranta.
  Detta gäller generellt då jag vet att det alltid finns goda undantag. När det gäller intolerans så ligger kristna inte långt efter muslimer. Jag respekterar bara de mänskor som respekterar mej och min moders religion. Själv försöker jag att bortse från alla vidskepelser. Att samernas trolltrummor har lika stort värde, för dom, som alla islamiska erektionssymboler kan vi väl vara överens om.
  Kan också avslöja att jag känner mej kränkt av beslöjade kvinnor. Syftet är ju att inte visa så mycket hud eller hår att en man kan bli kåt på dom.
  Det är bara hundar och liknande varelser som skall para sig så snart man vädrar det andra könet.
  Vi människor har fått en hjärna som kan bemästra begären!
  Kan Du, förresten, tänka dej att kristna i islamska länder får sätta upp kors lika höga och många som muslimerna har minareter i kristna länder?
  Du förringar min kultur, må vara i en ankdamm, men det är nog Du som bör vidga dina vyer och bada i bikini.

 70. stig2entreprenoren skriver:

  Intoleranta människor.
  Det beror främst på fattigdom och dålig/obefintlig utbildning (familj/skola/samhälle).
  I Sverige där alla ges chanser får man tro att det är något annat?

 71. erila skriver:

  Rulle,

  Jag förringar ingen kultur, men alltför många förringar andra kulturer än den egna och det gör även en del muslimer, men inte alla som du påstår när du säger att muslimer är intoleranta. Du generaliserar väl mycket när du påstår att muslimer är egotrippade och intoleranta. Man undrar onekligen i vilka länder du har bott och vilka människor du har mött där. Och visst kan jag tänka mig kyrkor i muslimska länder. Jag har själv bott granne med en protestantisk kyrka i Pakistan med en mycket aktiv verksamhet och jag har t o m varit på julmässa i en katolsk kyrka i Iran. Jag ser inte att minareter kränker någon, inte ens min moders religion, och låt oss hoppas att vi upplysta och toleranta västerlänningar kan få även de intoleranta muslimerna att i högre grad acceptera höga kors, om vi nu plötsligt ska sätta upp sådana.

 72. Kachina skriver:

  Åtskilliga miljoner människor har dödats i Guds och Allahs namn.

 73. joakimekstrom skriver:

  Tack erila för dina kommentarer.

  Den här minaret-diskussionen är ju så idiotisk att jag bara önskar att jag vaknar upp ur en mardröm, ungefär som i filmen ”Der Fuehrer’s face”.

  HALLÅ?! Ska man förbjuda nyklassisk arkitektur därför att den är vanlig i det katolska Italien? Om en person med svår psykisk sjukdom får aggressionsutbrott varje gång personen promenerar förbi Carolina Rediviva i Uppsala, är lösningen då att fylla byggnaden med sprängmedel och förstöra den? Eller är lösningen att personen får professionell hjälp, till exempel i form av en kombination av terapi, elbehandling och psykofarmaka.

 74. bestofmankind skriver:

  Minaretförbud handlar om stopp för fler, inte om att det alls är förbjudet att ha kvar dem som redan finns.
  Schweiz har satt gränsen av antalet minareter genom en folkomröstning – det skall man respektera.

  De troende muslimer har fortfarande kvar sin tro och sin ”kyrka” med eller utan förbud för fler minareter i Schweiz.

  Landet har ”gett sitt lillfinger, ta inte hela handen”.

%d bloggare gillar detta: