Samtal med Iran

Till mina avslutande möten här i New York hörde en överläggning med Irans utrikesminister Mottaki.

Att vi har olika uppfattningar när det gäller mänskliga rättigheter och utvecklingen i Iran efter presidentvalet har vi redan gjort mycket klart för varandra.

Nu var det den nukleära frågan och dess betydelse också för de framtida relationerna mellan Iran och Europa som stod i centrum för vårt samtal.

Jag strök under vikten av att mötet i Geneve på torsdag leder till att man kommer överens om en process med fortsatta möten. Den nukleära frågan står i centrum nu, men vi har ett ömsesidigt intresse av att diskutera också en betydligt bredare agenda.

Jag betonade också att Iran måste vara berett att med konkreta åtgärder skapa förtroende för sitt påstående om den fredliga karaktären av sitt nukleära protokoll.

Att svara på frågor från IAEA är ett åtagande vi alla har, och anslutning till IAEA:s s k tilläggsprotokoll liksom till det totala provstoppsavtalet tillhör de åtaganden som kunde vara av intresse i detta sammanhang.

Utrikesminister Mottaki bekräftade att de kommer att inom kort låta IAEA besöka den nya anläggning man anmält och som sedan dess varit föremål för betydande uppmärksamhet, och indikerade viss öppenhet för fortsatta överläggningar också om de olika andra delarna av den nukleära dossiern.

På sina håll uttalar man sig rätt nedsättande om försöken till en diplomatisk dialog med Iran i denna fråga. Jag har svårt att förstå det mot bakgrund av att det faktiskt inte finns någon annan väg att säkert och varaktigt nå framsteg i denna fråga än en överenskommelse.

Sanktioner kan användas för att stödja en diplomatisk dialog, men jag tror inte att det finns någon som tror att den kan ersätta en sådan.

Men frågan kommer att förbli en av de svåraste och viktigaste på vår agenda under de kommande månaderna.

27 Responses to Samtal med Iran

 1. Visionären skriver:

  yal67 said kl 5:59

  ”You don’t have to worry too much about Iran.

  Israel will do the job for the rest of the free world.”

  I think that is your best statement in your months of spamming this blog. Let’s hope you’re right.

  V

 2. bildterberg skriver:

  ”You don’t have to worry too much about Iran.
  Israel will do the job for the rest of the free world.”

  What comforting words in these worrisome times.

 3. flyktingar skriver:

  Iranmullornas syfte med anskaffandet av kärnvapen är dubbelt: Det utgör en signal till den muslimska världen att man intagit ledarrollen gentemot väst och det befäster ytterligare regimens auktoritet inrikespolitiskt.

  Att få Iranmullorna att avstå sina atombomber är det samma som att be regimen avgå.

  Är Carl Bildt beredd att kompromisslöst driva iranmullorna till att skrota planerna på kärnvapen, givet den förnedring som detta skulle innebära? Enda sättet detta synes skulle kunna funka vore om man i vanlig ordning förnedrade Israel. Dock är det svårt att se Israel samarbeta i denna charad, speciellt som Iranmullorna har föresatt sig att skaffa atombomberna oavsett vad omvärlden tycker.

  Tyvärr ser jag ingen annan råd än att man förstör upparbetningsanläggningarna. Det vore bara rätt om den fria världen tog detta beslut gemensamt och inte tvingade Israel att agera ensamt.

 4. manocher skriver:

  Situationen är kaotiskt för regimen i Iran. Iranska folket har bestämt sig ,sorgligt att du pratat med Mottaki, han är en mördare.Regimen i Iran genom att prata om nukleära vill att världen glömmer vad som händer inne i Iran.Ibland undrar jag om väst verkligen vill att Ahmadinejad försvinner eller en svag regim i Iran är bra för västvärlden ,du vet vad jag menar.

 5. manocher skriver:

  Carl ,snälla hur kan du prata med en mördare,Mottaki är en terrorist. Islamisterna i Iran har mördat ,våldtagit,torterat i 30 år.Jag undrar hur det känns att prata med en sån person .
  död åt islamisterna i Iran
  leve Iranska folket

 6. dahljode skriver:

  Tips. Se Larry King´s intervju med Ahmadinejad på CNN. Lärorikt och tänkvärt. Uppenbarligen ser A. Iran som en fredlig nation, medan USA, England och medlöpare betraktas som aggressionsmakter. Ser man till vad som hänt har han ju en poäng. USA och EU är självutnämnda att representera den goda sidan, världsförbättrarna. De är ju stormakter. Iran ser det tvärtom.
  Som god demokrat, humanist och frihetsivrare kan jag inte ta parti för Irans diktator. Däremot måste CB et al. försöka förstå deras resonemang. Det skulle leda till en annan analys, och en mer framgångsrik diplomati. Hittills har ju alla försök misslyckats, och Irans ledare (inte folket) sluter leden. Vi kan nog bara hoppas att det inledda upproret efter fuskvalet får en fortsättning, och att regimen därmed så småningom faller. FN-resolutioner, påtryckningar, sanktioner – inget av detta kommer att stoppa planerna på kärnvapen och missiler. Där ger jag Ahmadinajad rätt.

 7. karrman skriver:

  Problemet med Iran är att de har ledning som inte vill förhandla.

  Sedan Ahmadinajad kom till makten har Iran inte presenterat några konstruktiva förslag. Istället har man använt mötena till deklarationer. Plakatpolitik för hemmaopinionen utan öppningar för motparterna. Innan dess så fanns en öppning på den Iranska sidan, men då var amerikanarna låsta och ville ha ”regime-change”.

  En förhandling förutsätter att man definierar ett gemensamt mål som båda parter kan identifiera sig med. Självklart måste båda parter ge och ta, men Iran har en historisk chans med Obama som amerikansk president att få igång en dialog och till slut en uppgörelse. Bollen ligger hos Iran idag.

  Inget negativt för oppositionen att Iran närmar sig väst, tvärtom är det en fördel. Det man kan hoppas på är att den interna dynamiken inne i Iran påverkar processen positivt.

  De hårdföra ideologerna vill inte förhandla utan vill fortsätta med sin ”död åt Amerika kult”.
  Frågan om en mer realistiska stämmor kan komma till tals? Iranska UD kanske kan vara denna stämma?

  Tror man måste inse att det finns många fallgropar i en dialog mellan USA och Iran. De har varit isolerade från varandra länge och de har svårt att tolka vilka signaler som de skickar till varandra.

  Tycker det är bra om Bildt kan ta på sig rollen som medlare mellan parterna för att få igång en dialog.

  Lycka till!

 8. bildterberg skriver:

  flyktingar:
  ”Tyvärr ser jag ingen annan råd än att man förstör upparbetningsanläggningarna. Det vore bara rätt om den fria världen tog detta beslut gemensamt och inte tvingade Israel att agera ensamt.”

  Du tror alltså på fullt allvar att detta skulle minska
  risken för eskalering till ett tredje världskrig?

 9. yal67 skriver:

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3782454,00.html

  using solid booster fuel reduce to nil the ability to get an early warning prior to missile launch. A preemptive strike seems more and more likely.

 10. flyktingar skriver:

  bildterberg:

  Du vill offra Israel för ”världsfreden”. Du kanske har övertygat dig själv om att det i själva verket inte utgör något offer. Så ser debattklimatet ut i Sverige av idag och vi har mött den tendensen förr.

  ”Om vi låter Hitler få sin vilja fram, så låter man Sverige vara i fred.” Man brukar säga ”Aldrig mer” men tendensen i den svenska debatten pekar i riktning ”Åter igen”. Om man låter Iranmullorna få sin vilja fram blir det mer än Israel du kommer tvingas offra för din världsfredsillusion.

  Förstörelse av upparbetningsanläggningarna köper det iranska samhället den tid det behöver för att ändra riktning. Iran måste ges tid att komma på andra tankar.

 11. spanaren skriver:

  Iranska folket är inte enbart överklassen i norra Teheran som vill ha tillbaka Shahens Iran med dess sekulära västinriktade statsmakt i allians med USA.
  Folkflertalet kanske tom beundrar Ahmadinejad för att han står upp mot USA/UK som Iran har erfarenhet av från tidigare utplundring av landet och att han håller fast vid Islam.

  Världen som vi känner den idag torde gå sin
  undergång till mötes i ett tredje världskrig
  som Israels nuvarande regim kan utlösa med sin
  extrema politik.
  Hur hade frågan om NF Mandatets upphörande lösts om den skett idag och inte 1947?

 12. yal67 skriver:

  Spanaren,

  We are in 2009 and not in 1947.

  Israel has the obligation to defend the largest concentration of Jews in the world. We will not have a 2nd holocaust. In the process, we will take care of the Iranian threat on the rest of the world as well.

 13. flyktingar skriver:

  spanaren:

  Hade Finland blivit självständigt från Ryssland idag om det inte hade skett 1917? (Jämför Georgien 2008)

  Hade vi levt i det tusenåriga riket (tredje riket, ”världsfredens rike”) om inte USA gått in i WWII?

  Hade kärringen verkligen skjutit björnen om inte ”om” hade varit?

 14. perfro skriver:

  Fråga är om Carl har någon slags nyckelroll i de kontakter som kan bli ett faktum om nu Iran är berätt till en rad nya viktiga eftergifter,

  Vad det gäller frånvaron av mänsliga fri-och rättigheter kommer inte nuvarande regim godta.
  Den frågan måste därför skrinläggas. Där har Iran via sin frånvaro av respekt mot fria val och en demokratisk opposition en fördel gentemot utländska inflytande på såväl diplomatiska som politiska kontakter en fördel.

  Det är förstås en möjlighet att det finns mer språkvilliga krafter i den iranska ledningen men de har inte framträtt offentligt.

  Nu har ju Iran dessutom visatt sina muskel genom att fortsätta med sitt kärnvapenprogram och åt det kan väst inget göra än att komma med protester och hota med sanktioner.
  Ännu en fördel för Iran.

  Iran har ju också visat sin kapacitet genom att skicka ut två medeltidansrobatar med en så betydande räckvidd att det måste väcka en betydande oro i hela Mellersta Östern.
  Det hävdas att dessa särskilt ska vara riktade mot Israel i den meningen att Iran kommer att fortsätta med sitt stöd till de terroristorganisationer,vars yttersta mål är att godta israelisk nationell själv bestämmanderätt.

  Det ska också vara en markering mot de krafter i Israel som i självför svarssyfte är beredda angripa Iran med missilattacker,vilket förstås är olyckligt.

  Kan Carl visa sig klara upp denna härva och andra konflikter i Mellersta Östern är han förtjänt av Nobels fredspris!

 15. spanaren skriver:

  yal67,

  It seems that your obligation to save the world from an possible Iranian threat is not supported by
  anyone except perhaps a NeoCon minority in the USA.

  Why the panic? Iran will not commit a national
  suicide by attacking Israel and the Iranian army is not a copy of ”Waffen-SS Leibstandarte Adolf Hitler” but a standard Middle East army with associated weaknesses.IDF is the exeption in the area.
  The exercise ”The Road to Jerusalem” will probably
  not progress west of the Tigris in case of a real
  war with an Israel supported by the USA.

  On the other hand if Israel initiates a war by
  using the for the task necessary nuclear ”bunker
  busters” it might draw us all into the what is called the ”Harmageddon” in the Bible (Revelations) and
  The Holy Quran’s (al-Qiyamah)or in secular terms
  the End of Civilization.
  Is an imagined threat to Israel worth the effort
  considering the possible outcome for today’s
  Israel as well.

 16. karrman skriver:

  perfro

  Hörde Richard Dalton, fd. UK ambassadör i Iran, för ett tag sedan (26/6-2009):

  Iran: What Matters Now?

  Han nämnde fyra områden som EU/USA drivit i förhandlingarna:

  1. Mänskliga rättigheter.

  2. Massförstörelsevapen (kärnvapen).

  3. Terrorism.

  4. Fredsprocessen i mellanöstern.

  Problemet, enligt Dalton, var att Iran under Ahmadinajad inte velat förhandla om något område.

  Nu vet alla att Ahmadinajad inte den som har makten i Iran och frågan är hur eniga man är att driva samma linje mot Obama? Det återstår att se.

 17. spanaren skriver:

  Flyktingar,

  Utanför ämnet men svarar sålunda:

  Finlands självständighet erkändes av Lenin.
  Finland var aldrig en rysk provins utan vad
  vi idag skulle kalla ett autonomt område.

  Om inte Tyskland och Italien förklarat USA
  krig hade landet troligen förblivit neutralt
  i förhållande till det ”europeiska inbördeskriget”.
  Idag hade vi då alla talat ryska – även tyskarna.

  Georgiens angrepp på det av Ryssland kontrollerade
  Sydossetien kan i dårskap jämföras med att Sverige
  trots en obefintlig egen krigsmakt skall ingripa
  militärt vid en konflikt mellan Estland och Ryssland.

  Vad som händer efter ett israliskt kärnvapenanfall
  mot Natanz finns det inga OM……

 18. kris08 skriver:

  Det viktigaste är att man tar av skygglapparna och försöker sätta sig in i motpartens tänkande och situation.
  Man måste inse att Västs uppträdande i regionen aldrig varit varken konsekvent, rättvist eller osjälviskt. Och det är svårt att omvända befolkningen uppifrån.

  Obama håller visserligen tjusiga tal, men rent konkret vet jag inte om det skett några större framsteg. En sak som utnämnandet av israellobbyisten Dennis Ross till särskild rådgivare för Gulfområdet, (bl a Iran) var kanske nog för att förlora eventuella illusioner…

 19. bildterberg skriver:

  flyktingar:
  ‘Du vill offra Israel för ”världsfreden”.’

  Så enkelt att bara vända på ditt påstående:
  Du vill offra världen för att israel ska känna sig tryggt
  (fast det borde egentligen innebära en motsägelse för
  det kommer troligen innebära slutet även för israel).
  Det är väl just den principen som kallas ”The Samson Option”.

  Om ni bombar anläggningarna i Iran så kommer Ahmadinejad
  inse att han burit sig dumt åt varvid han avvecklar all
  kärnkraft i sitt land och ber sen så mycket om förlåtelse.
  Eller vad tror du kommer att hända, flyktingar?
  Kommer det att bli tryggare stämning i Eretz Yisrael
  och hur länge varar det i så fall, tror du?
  Hur mycket tid vinner ni och vad ska ni använda den till?

 20. flyktingar skriver:

  käre bildterberg,

  du är lite för teoretisk.

  Om omvärlden ställer sig bakom Israels krav att punktmarkera Iran, så låter Israel diplomatin verka tills vidare, trots iranmullornas uttryckliga strävan att förinta Israel vid första bästa tillfälle.

  Men om Israel står ensamt mot Irans kärnvapenambitioner, så bombar man inom 3 månader.

  Så enkelt. I praktiken.

 21. bildterberg skriver:

  flyktingar:
  Om omvärlden lyder går allt bra
  men annars smäller det.

  Så enkelt i teorin.

 22. flyktingar skriver:

  bildterberg:

  Här diskuteras mer ingående hur spela attack- och diplomatikorten för att förhindra nukleära iranmullor.

  http://www.haaretz.com/hasen/spages/1117741.html

 23. spanaren skriver:

  flyktingar,

  Tack för länken till artikeln i den israeliska
  tidningen Haaretz som enligt min mening var
  balanserad och informativ.
  Vad jag saknade var beräknade israeliska förluster
  vid attack-alternativet.

  Detta är i och för sig begripligt och att jämföra
  med att vi svenskar, även om det visades ett inslag
  i gårdagens Rapport, hålls ovetande om de stora
  ryska/vitryska militärmanövrerna i vårt omedelbara
  närområde där övningen kallas ”(krigsfall)Väst 2009”
  och scenariot enl. ”Röda Stjärnan” är ett krig mot
  USA/NATO trots Medvedevs försäkringar om att det
  bara gäller ”försvar”.

  Finns det någon artikel i israelisk press på
  engelska som behandlar ett fullskaligt krig
  mellan Israel och Iran och följderna av detta?

  Både i Israel och Sverige kan en rapportering om
  riskerna med den förda utrikes/säkerhetspolitiken
  göra att väljarna börjar tänka i för politikerna
  inte önskvärd riktning.

  I Israel kanske man frågar sig om man inte som
  Sydkorea kan leva med en kärnvapenrustad diktatur
  i grannskapet då densamma vid ett angrepp skulle
  begå ett ”nationellt självmord” inkl statsledningen.

  I Sverige väljarna kanske börjar ifrågasätta det
  förnuftiga i att avskaffa det egna militära försvaret
  och samtidigt medverka i en västinblandning i den ryska intressesfären som medfört att utrikesministern
  tydligen är persona non grata i Moskva och att den ryske presidenten tvekade att resa till EU-mötet i Stockholm.

 24. kris08 skriver:

  Även om anfallet skulle lyckas och inte följas av direkta motanfall så kan ju situationen bara förvärras.
  En attack från huvudfienden skulle visa befolkningen att mullorna hade rätt om Israel och Al-Quaidas och talibanernas rekryterare skulle få bråda dagar. De pro-västliga regimerna skulle få det ännu svårare att undertrycka missnöjet.
  Men så länge extremisterna på båda sidor tjänar på det så är det väl okej?

 25. karrman skriver:

  Det Israel måste fundera på är vilka mål man uppnår med en militär option och vilka konsekvenser som riskerar att inträffa.

  Givet att kunskapen om hur man bygger kärnvapen finns i Iran så kommer man bygga om man har ett säkerhetspolitiskt motiv för det. Ingen militär option kan förhindra detta. I bästa fall kan det skjuta upp beslutet, men kan lika gärna påskynda arbetet.

  Den intressanta frågan är hur de relativa krafterna inne i Iran som argumenterar för och emot ett iranskt kärnvapen påverkas. Givet att landet blir angripet kommer de som argumenterar för en bomb att få ett mycket starkt säkerhetspolitiskt argument för det behövs ett iranskt kärnvapen för att avskräcka framtida angrepp. Givet att säkerhetspolitiken varit den drivande kraften bakom programmet är det mycket sannolikt att arbetet med att framställa en bomb påskyndas.

  En diplomatisk dialog skulle få motsatt effekt.
  Även om programmet inte avskaffas så påskyndas det inte och de krafter som argumenterar för en post-revolutionär utrikespolitik i Iran stärks.
  Detta ökar därför sannolikheten för att man når en diplomatisk lösning på frågan.
  Detta är den enda långsiktigt hållbara lösningen och en militär attack idag skulle göra en framtida uppgörelse mycket svår att uppnå.

 26. karrman skriver:

  I bästa fall kan det skjuta upp arbetet, men kan lika gärna påskynda arbetet.

  Skulle det stå.

 27. bildterberg skriver:

  flyktingar:
  Artikeln från Haaretz som du länkade till har sina poänger.
  Det finns dock en del andra infallsvinklar till problematiken
  som inte togs upp i den artikeln. Vare sig det gäller
  sanktioner eller militära alternativ är det obetänksamt
  att inte väga in perspektivet sett från SCO
  (framförallt Kina och Ryssland).
  Följande artiklar kompletterar på olika sätt
  i detta avseende:

  http://www.nytimes.com/2009/09/30/world/asia/30china.html?_r=1
  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=15421

%d bloggare gillar detta: