Dag av afghanska dialoger

Solen har åter gått upp över den afghanska huvudstaden och jag rusar iväg till tidig arbetsfrukost med FN-chefen Kai Eide. Det finns mycket att gå igenom.

Men sedan kommer dagen att domineras av diskussioner inför det kommande presidentvalet och de utmaningar detta innebär.

Jag träffar självklart president Karzai och utrikesminister Spanta, men också presidentkandidaterna Abdullah, Ghani och Frozen Fahna. Tillsammans bör de mötena ge en god bild av det politiska läget just nu.

Men det ger mig också möjlighet att förstärka de europeiska budskap som senast framfördes av Javier Solana vid ett blixtbesök här tidigare i veckan.

Jag hoppas också hinna med ett möte med nye ISAF-generalen McChrystal och skall alldeles bestämt träffa EU:s polismission EUPOL.

Och innan jag under natten återvänder till Europa blir det middag med Kai Eide och andra – Richard Holbrooke bland dem – för att sammanfatta våra bedömningar av läget i landet just nu.

Det är genom att på detta sätt då och då återkomma till ett land som detta som man dels skaffar sig en djupare bild och dels bygger upp det förtroende som är en förutsättning för att långsiktigt kunna påverka situationen.

80 Responses to Dag av afghanska dialoger

 1. Kachina skriver:

  Glädjande att den tid är förbi, då manskapet inte behövde veta mer än vad ledningen avgjorde var nödvändigt. Oftast innebar det kunskap om det närmaste synfältet. Syfte, mål och kunskap om nästa dags avsikter ansågs inte nödvändigt att veta för ”kanonmaten” i skyttegravarna.

  Jag tror du är medveten om styrkan i din öppenhet. Låt ingen kväva den egenskapen.

 2. perfro skriver:

  Talibanerna är ju en terroristorganisation med syfte att infiltera Afghanistan och ta över makten.

  Det kan de inte så länge motståndarna, till vilka nu även vårt land och Finland hör, som med sin militära överlägsenhet kan ge landet någorlunda stabilitet.

  Vi trodde långe att vi bevakade en skyddad zon av Afghanistan och att uppgiften alltmer skulle koncentreras på uppbyggnad av landets infrastruktur i nära samverkan med en framväxande demokrati.

  Alltså nåt i stil med Irak.
  En bit realpolitik och ett stycke politisk idealism.

  Båd Bush och Obama förefaller ha samma betoning även om Obama vile lämna Irak och flytta över mer trupper till Afghanistan, sannolikt därför att USA inte kan lämna Pakistan åt sitt öde på grund av i gränszonen överlägsna terrorgrupper.

  Nu vet vi att även vårt land liksom Finland har dragits in i en rad incidenter, som också krävt det bästa av våra militära markstridsresurser.

  Fråga är förstås vilka de politiska slutsatserna blir av detta, för vår del och vad gäller även samverkan med främst USA.
  Likaså blir det säkert ett åtminstone begränsat opinionsmässigt utslag.

 3. Kachina skriver:

  När det gäller Irak är jag inte säker på att det grundläggande syftet någonsin är klargjort, kanske för att Bush-administrationen inte själv visste vad de hade för syfte. De skulle kanske bara köra en romantisk repris av när Vilda Västern civiliserades. Nåväl, nu återstår att bygga upp landets demokratiska institutioner och infrastruktur.

  När det gäller Talibaner, i Pakistan, Afghanistan,…. handlar det helt riktigt om en terrororganisation vars grundläggande ideologi är byggd på ett vidrigt kvinnoförtryck.

  Tvåtusen år av kvinnoförtryck, över hela planeten, grundat på ett medvetet ”missförstånd” av Paulus och Mohammeds ord, måste utrotas. Talibaner, de främsta företrädarna för detta förtryck, måste bekämpas/nedkämpas med alla medel och med gemensamma krafter. I det fallet är det egalt om man är amerikan, asiat eller europé.

 4. oliwer1 skriver:

  Och påverka situationen är ju ett måste ! Man måste få ett sånt förtroende bland folket så att de själva börjar rensa ut Talibanerna, tror ej att man med vapenmakt(vilket ändå behövs, tro inget annat) kan få dessa terrorister att sluta med sina religiösa fanatiska förtryckarmetoder bland människor, speciellt mot kvinnor. Kachina !Bra skrivet om detta.

 5. nicodemusmaximus skriver:

  Ja det är spännande att du är i Afghanistan Calle men vi vill ju gärna höra om hur du hade det på Bilderbergmötet i Grekland också? Det har du väl inte glömt!

 6. Kachina skriver:

  Tack, oliwer1.

  ”Man måste få ett sånt förtroende bland folket så att de själva börjar rensa ut Talibanerna, ”

  Carl Bildt har börjat bygga det förtroendet hos folket och och manskapet, genom de signaler han sänder ut i sitt agerande/varande.

  Nu är det viktigt att vi bygger vidare på förtroendet, inte genom att angripa islam utan genom att angripa de som utnyttjar och vantolkar Muhammed i syfte att vinna personlig makt över pengar och kvinnor.

  Kristendomen får anses vara till största delen ”renad” vid vid det här laget, men vi har ända fram till 1960-talet haft det ”svarta prästerskapet” som vantolkat Paulus symbolik om relationen/konflikten mellan de Universella parterna Ande/Materia och använt denna vantolkning för egna fördelar och makt över kvinnor.

  Vi är inte skuldfria. Vi har agerat som islam gör från 300-talet till ca. 1960-talet. Nu, efter reningsbadet, håller sig kristendomen i huvudsak till Jesu budskap.

  Islam har nu påbörjat den processen (Iran). Med vårt stöd kommer de att rena sin religion till Muhammeds fredsbudskap.

  Hinduismen håller på att rena sin religion genom den demokratiska processen och sitt ökande umgänge med livsfilosofierna både i öst och väst.

  Kvinnoförtrycket måste utrotas ur den här civilisationens existens. Till att åstadkomma detta måste vi ha mod att stå upp mot allt och alla, liksom Carl Bildt kunna syna ”krypskyttarna” i vitögat.

  Jag backar inte för en Taliban, inte en millimeter, inte ens om det kostar mig livet.

 7. Kachina skriver:

  Claes krantz

  Vi skall ALDRIG lämna talibanerna ifred.

  Vi skall ALDRIG ge efter för talibaner.

  DE är för närvarande roten till kvinnoförtrycket i alla dess former och DE skall ryckas upp ur myllan för att aldrig gro igen.

  DU räknar döda kroppar. JAG räknar plågade, fångade och misshandlade själar i den här dimensionen. I Afganistan äro de många, samtliga honor ur arten Cro Magnon.

  Mister Krantz, en kort lektion;

  Anden är maskulin, materian är feminin, både hos hanen och honan i arten Cro Magnon. (Medvetandet är maskilint, köttet är feminint, både hos hane och hona.)

  Det finns ingen död och vi är alla Gudasöner i Ande och Själ.

  Medvetande, energi och ljus (strålning), är tre aspekter av samma, liksom is, vatten och ånga är tre aspekter av samma H2O.

  Varken energi (medvetande) eller H2O kan förstöras, bara omvandlas till annan form.

  Därför räds jag inte döden och därför måste Talibanernas energi omformas. De har inget i den här civilisationen att göra.

 8. Kachina skriver:

  Brzezinski , symbolen för minsta motståndets lag, eftergivenheten och den principlösa civilisationen.

  Talibaner har ingen rådighet, inget att tillföra den här civilisationen. De kan välja förnyad medvetenhet genom upplysning, eller genom att uttrycka sig i ny form. Men, bort från denna civilisation skall de, ovillkorligt.

 9. bildterberg skriver:

  …Lagen för minsta motståndet mot
  NOVUS ORDO SECLORUM
  (= den principlösa civilisationen)

 10. Kachina skriver:

  Hmmm,…..Universum styrs av lagar vad gäller materian (köttet) och principer vad gäller sinnet, Anden, viljan, medvetenheten och den frekvens den vibrerar på i förhållande till källan.

  Talibaner är en reptilhjärna på två ben. Om Brzezinski vill identifiera sig med den frekvensen, signalerar bara sitt avstånd från den rena källan.

  Anden är maskulin och materian är feminin, ur det kosmiska perspektivet. Den fysiska kroppem är enbart en förbrukningsartikel, ett verktyg i själens/andens utveckling. Vi har använt oss av otaliga ”verktyg”, hane och hone av arten Cro Magon, i vår utveckling.

  Reptiler på två ben (Talibaner) har varken myndighet eller rådighet i denna civilisation. Om de inte förmår att upplysa sinnet av egen fri vilja, måste de utvecklas genom transformering.

  Backa inte en millimeter för Talibanerna. De har inget i denna civilisation att göra.

 11. kris08 skriver:

  Sånt där trams om rent onda eller goda människor hör inte hemma på 2000-talet!
  Talibanerna är bara en variant av fundamentalister, till stora delar rekryterade bland fattiga och hunsade människor utan hopp. Genom lobbygrupper styrs ju även USA av fundamentalister, av underarterna kristen höger och sionister. Även om de använder lite mindre direkta metoder så är det inte någon större skillnad i tänkesättet.

  Det enda långsiktigt hållbara motmedlet mot talibaner och liknande är naturligtvis att underminera rekryteringsbasen genom en rättvis och anständig politik. Det håller naturligtvis inte att krigsförbrytarna i Israel göds med vapen och pengar och att de allierade halvdiktaturerna ges fria händer med meningsmotståndare.

 12. Kachina skriver:

  ”Sånt där trams om rent onda eller goda människor hör inte hemma på 2000-talet!”

  På sätt och vis har du rätt. Tramset om goda och onda hör inte hemma i 2000-talet. Men, de finns i 2000-talet.
  De finns som sionister, kristen extremhöger, talibaner och extrema islamister.

  Vi borde, före 2000, gjort oss av med de som missbrukar religionen för egen vinning och förtryck.

  Vi borde ha gjort oss av med ”dyngan” redan före sekelskiftet. Varje människa har rätt till en livsåskådning efter egen insikt. Religionernas förtryck måste brytas.

  Det goda och det onda, Andens (medvetandets) växelverkan med den omedvetna mörka materian, är det som i sig alstrar det synliga Universum. Om du kallar det trams, avslöjar det bara vilken frekvens du vibrerar på.

 13. Bo W. Höglund skriver:

  Förlåt om jag börjar tänka på det gamla talesättet ”När fan blir gammal blir han religiös” mht. Kachinas senaste uttalanden. De var ju alla sådana att jag skulle kunna ha tyckt så själv.
  Särskilt gäller det rekryteringsbasen för europeiska talibaner – inte är de bara de förtryckta i samhället – de aktiva i terrordåden i London rekryterades ju från en rel. välbärgad medelklass!

  Och, för att anknyta till en aktuell diskussion härhemma (om UDs sparmål), nog är talibanernas kulturförödelse med bl.a. sprängda Buddhabilder och musikförbud att jämföra med UDs prioriteringat.
  Visst är det rätt att ”offra” någon perifer ambassad utan någon större varken kulturell eller komersiell betydelse för att kunna ”rädda” Sveriges kulturella närvaro i huvudstaden i Frankrike – EUs hjärta och centrum i ”Mittens Rike”!!

 14. Kachina skriver:

  flyktingar, jag undrar om du lade märke till de här orden;

  ”Vi borde, före 2000, gjort oss av med de som missbrukar religionen för egen vinning och förtryck.”

  Jag angriper varken islam, sionismen eller kristendomen.

  Jag angriper de som MEDVETET vantolkar skrifterna för egen vinning och att hålla massorna i schack.

  ”Kvinnan tige i församlingen”, ord yttrade av Paulus återfinns i alla religioner under andra ordval och betyder inte alls att kvinnan skall underordna sig mannen. Orden har helt enkelt inte med hona och hane av arten CroMagnon att göra, utan syftar på de Universiella lagar och principer som alstrar vårt synliga Universum i den här dimensionen.

  Och,…..ert lilla gräl halvbröder emellan. Kallar du det tidsenligt? Ni, bägge sidor, tar stöd av skrifter ni inte förstår. Rena sandlådan.

 15. Kachina skriver:

  Europa har, bara under 1900-talet, upplevt två gigantiska krig där prästerna, på bägge sidor, före slagen skickade soldaterna i döden med orden; ”Gud är med oss.”

  Vilken idiot som helst kunde räkna ut att Gud var fan inte med på det tåget. Tydligen var det bara idioterna som kunde räkna ut det, för när de upplyste sin omgivning om detta, blev de avrättade.

  Jag var där 1969 när de kom, ”cocosbollarna” från det rika landet i väster vilka tolkade sexdagarskriget som en signal från Gud, att nu var det dags. Jorden skulle renas och judarnas förlovade land skulle skapas.

  Jag pratade med dem, i timmar. Jag pratade även med palestinier som menade att Muhammed gett dem uppgift att rensa jorden från otrogna,…..i timmar pratade vi.

  Vilket dj-a dårhus. Och,….det är religionen som är bränsle i brasan. Ni lever kvar i en helt annan tidsålder (ca 2 300 år), mentalt och känslomässigt.
  Vi andra har passerat Fiskarnas tidsålder och ni har inte fattat ett smack.

  Det börjar vara dags att ni smörjer synapserna och tar del av nutiden.

 16. bildterberg skriver:

  Hej, flyktingar.
  När du ändå är här:

  1. Vilka tror du konsekvensrna kommer att bli för israel
  vid en eventuell attack (med eller utan kärnvapen) mot Iran?

  2. Tycker du att Obama (Brzezinski) motarbetar israel?
  http://www.haaretz.com/hasen/spages/1102815.html

 17. flyktingar skriver:

  Hej Bildterberg,

  USA vill säkra sina geoekonomiska intressen i Mellanöstern mot mullornas Iran och Al Quaida. Man har två verktyg till sitt förfogande: Israel och arabstaterna, som var och en på sitt håll känner sig hotade av Iran. USA försöker stärka sin allians, genom att mäkla fred mellan Israel och arabstaterna.

  Israel vet att de arabiska regeringscheferna inte utgör den arabiska gatan, så den freden blir endast en läpparnas bekännelse. Priset för denna läpparnas bekännelse är ett Israel baserat på 1949 års stilleståndslinje och med en palestinsk stat utan fungerande administration och med enda uttalade roll att erbjuda avstamp för terrorattacker vars syfte är ”Palestinas befrielse”.

  Således upplever Israel sig betala hela priset för USA:s ”dream team”, utan att det resulterar i något annat än att vi (Israel) försätts i en ännu svårare situation ”på marken”.

  Svar på fråga 1:
  Man utför inte eventuella attacker. Antingen attackerar man eller så attackerar man inte. Konsekvenserna av attackerna beror på attackernas art och graden av framgång. Grundtipset är dock att man inte attackerar militärt föränn man har ett fungerande missilförsvar.

  Svar på fråga 2:
  I USA:s administrationer har det genom åren funnits de som vill pressa Israel att gå USA:s ärenden mer än andra. Obamaadministrationen kanske vill ha mer men allt den de facto hittills har föreslagit är ett temporärt byggstopp på Västbanken, vilket man nu diskuterar.

 18. bildterberg skriver:

  flyktingar:

  1′. Ska detta tolkas som att ett icke-fungerande missilförsvar
  hittills har lagt hinder i vägen för en attack?

  2′. Så det är israel som går USA:s ärenden
  och aldrig vice versa?

  3. Hur ser du på utvecklingen mot en världsunion
  (på sikt i alla fall) och vilken roll ser du för israel
  i en sådan?

 19. flyktingar skriver:

  1´. Nej. Alla hoppas att intentioner om alliansbyggen ska räcka. USA prövar också att komma åt de iranska kärnambitionerna via Syrien.

  2´. USA och Israel har en väldigt nära relation. Vanligtvis är det svårt att säga vem så går vems ärende. Intressena sammanfaller oftas.

  3. Regionala samarbeten är ett måste för att uppfylla globala miljö/klimatmål, hållbar hantering av energi/material etc. Israel utgör en sammansmältning av västerländskt samhälle och orienten. Inkorporeras landet i regionens ekonomi och kultur, så kommer det erbjuda ett lokalt komplementärt perspektiv, som kommer att berika Levanten.

 20. un2here skriver:

  bildterberg,

  Brzezinski pratade nu nog till anti-kommunistiska sufister då i 1979 … Talibanrörelsen växte sig stark först långt långt senare – iofs också just i Pakistan.

 21. Kachina skriver:

  Hmm,……sufister är en helt annan sak än Talibaner.

  Sagt utifrån deras grundsyn. Hur de sedan agerar, vet jag inte.

 22. devonsteller skriver:

  kan det vara så att svenska och finska soldater nu tränas i Afghanistan för en framtida konflikt med Ryssland?

 23. perfro skriver:

  Denna konflikt verkar inte gå mot någon form av lösning.
  Motsättningarna är förstora och Israels motpart är splittrad, varav två inte vill erkänna staten Israels existen.

  De mäklande parterna möter ungefär liknande motstånd.
  Nu verkar det som om pressen skärpts främst mot Israel.
  Obamas krav på ett slut på fortsatta bosättningar å Västbanken talar för det.

  Den uppfattning tror jag att Carl delar liksom den israeliska ståndpunkten att Jerusalem
  odelat tillhör Israel.

  Det enda som långsiktigt kan innebära fred är förtås eftergifter från alla parter och att Iran inte ger Hamas sitt stöd via insmuggling av vapen.

 24. himstaf skriver:

  Jag tycker ungefär så här:

  http://www.bentham-open.org/pages/content.php?TOCPJ/2009/00000002/00000001/7TOCPJ.SGM

  The Open Chemical Journal, Vol 2

  “Active Thermitic Material Discovered in Dust from the 9/11 World Trade Center Catastrophe”, pp.7-31 (25) Authors: Niels H. Harrit, Jeffrey Farrer, Steven E. Jones, Kevin R. Ryan, Frank M. Legge, Daniel Farnsworth,

  och därför är vi i Afganistan. Erkänn först den stora lögnen! Bli vuxna!

  MVH

 25. chris200 skriver:

  @perfro

  Den israeliska ståndpunkten att Jerusalem odelat tillhör Israel är talande för hela konflikten. Israel vill att den heliga staden ska vara ”judisk” liksom att heliga landet ska vara ”judiskt”. Det är något helt annat än delande och samexistens.

  Efter att 1947-49 ha invaderat och stulit 80% av palestiniernas land, samt tvingat 750.000 palestinier på flykt, så har Israel i drygt 40 år sedan 1967 ockuperat Gaza, Västbanken, och östra Jerusalem – dvs de 20% av ursprungliga Palestina som världssamfundet och palestinierna sedan Camp David avtalet 1978 avser för staten Palestina. Israel har till denna ockuperade mark, i strid mot Genèvekonventionen och FN resolutioner, överfört 500.000 av sina medborgare för att kolonialisera, etniskt rensa, och annektera nära 50% av Västbanken, och samtidigt tvingat ursprungsbefolkningen att leva under ett brutalt apartheid-system.

  Att palestinierna går med på att Israel får behålla 80% av deras land (sedan 1400 år) är förstås en enorm eftergift, eller snarare uppgivenhet. Men Israel har i 30 år sedan Camp David avvärjt 80-20 uppdelningen. 90-10 och hela Jerusalem tycker zionisterna är mer rättvist eftersom de anser att Gud lovat hela landet till judarna (läs Eretz Israel).

 26. bildterberg skriver:

  devonsteller:
  Verkar nästan som om du har läst denna artikel:

  http://www.globalresearch.ca/index.php?context=va&aid=14538

 27. flyktingar skriver:

  chris200:

  Eretz Israel definieras som området mellan Nilen och Mesopotamien (nuvarande Irak), dvs Libanon, Syrien, Jordanien, Israel, Västbanken, Gaza, Sinai, och en bit av det egyptiska fastlandet.

  Palestina var namnet på det, som idag är Israel + Västbanken + Jordanien. Dagens Israel + Västbanken utgör ca 30% av detta territorium.

  Idag finns det två fungerande statsbildningar på detta territorium, Israel och Jordanien.

  Idén om att den del av det palestinska folket, som flydde sina hem 1948, överhuvudtaget har något intresse av en egen stat på Västbanken och i Gaza, om denna stat skulle leva i fred med Israel, är absurd.

  Att de, efter upprepade misslyckaden att motarbeta och utplåna den nya och växande judiska statsbildningen, först genom att liera sig med Tredje Riket, sen med hjälp av arabiska armeer från Egypten, Syrien, Jordanien, Irak (Nasser, Saddam Hussein), genom attentat och självmordsbombningar riktade mot civilbefolkningen och nu senast med stöd mullornas Iran, skulle kunna ingå en fred med Israel är en av dessa illusioner, som skymmer sikten för det uppenbara.

  Enda vägen framåt är att politiskt och administrativt integrera de palestinier som idag bor i Gaza och på Västbanken med det 70% av Palestina som idag utgörs av Jordanien och vars befolkning till 60-70% utgörs av palestinier.

  Att hindra judar att bosätta sig på Västbanken är på sikt omöjligt. Att dela upp Jerusalem är likaså omöjligt.

 28. bildterberg skriver:

  flyktingar:
  Hur ser du som sionist på implementeringen
  av Eretz Yisrael HaShlema på sikt?

 29. flyktingar skriver:

  bildterberg:

  Min sionism är inget nostalgiskt ”Emil i Lönneberga” romantiserande om implementering av något som en gång var. Ej heller handlar den om ”historisk arvsrätt” eller ”rättvisa”. Den judiska staten baserar inte sin existens på retorik. Den finns för att människor bestämt att den ska finnas och att det funnits och finns människor som varit och är beredda att kämpa för dess fortbestånd med alla till buds stående medel.

  Min sionism handlar om vägval som syftar till hållbara ekonomiska/kulturella/politiska strukturer.

  Min sionism syftar till ett Israel, ekonomiskt,kulturellt och politiskt integrerat i Levanten. Detta Levanten är öppet och välkomnar alla som vill bo och verka där, oberoende av religion och nationalitet, lite som somliga drömmer att Europa ska vara.

  Denna ekonomiska och kulturella smältdegel har en potential, som gott och väl uppväger vad andra regioner har att erbjuda.

  Denna vision är relativt unik i den svenska bloggosfären, eftersom den tar som utgångspunkt Israels fortbestånd.

 30. bildterberg skriver:

  flyktingar:
  Ok, så din pragmatiska lösning är att både Västbanken
  och Gaza införlivas med israel och sen glömmer vi
  att det någonsin funnits något som hette Palestina?

 31. flyktingar skriver:

  bildterberg:

  Namnet Palestina associeras med filisteerna, en befolkningsgrupp som inte ens var semiter och som omnämns i gamla testamentet (3000 år sedan). Ordet som Palestina kommer från betyder nomadiserande på hebreiska och fanns långt innan araberna kom till platsen. Romarna bytte namnet Provincia Judaea mot Provincia Syria Palaestina för ca 1850 år sedan. Kejsar Hadrianus gjorde detta som reaktion på Bar Kochba upproret. Den arabiska expansionen påbörjades för 1350 år sedan. Araberna som bosatte sig i det område som då kallades Palestina kallas i dagligt tal palestinier idag. Varför skulle vi någonsin glömma att det funnits något som hette Palestina?

 32. bildterberg skriver:

  Nä, inte så länge det finns kvar i Wikipedia i alla fall.

 33. chris200 skriver:

  @flyktingar

  Du använder klassiska imperialistiska och kolonialistiska argument av typen ”pga barbarernas ofredlighet så kan vi inte leva i fred med dem”. Anledningen till att zionister gärna ser en integration av Gaza och halva Västbanken med Jordanien är för att Israel ska kunna behålla halva Västbanken och motverka palestinska flyktingars återvändo till Israel.

  Palestinierna har rätt att leva kvar där de varit i 1400 år och har dessutom enligt FN resolution 181 från 1947 rätt till en palestinsk stat. När FN 1947, i strid med folkrätten, skapade staten Israel på palestiniernas land så allokerades 56% av området till Israel och 44% till staten Palestina. 59% av FNs generalförsamling röstade för resolutionen. 1949 hade Israel tagit över 80% av området och rensat det från 750.000 palestinier (halva ursprungsbefolkningen).

  Palestina har i modern tid avsett just detta område som FN delade upp 1947, dvs exklusive Jordanien. Även zionistledare som David Ben-Gurion definierade Palestina som Israel + Gaza + Västbanken och krävde vid förhandlingar med britterna på 40-talet 80-90 procent av detta område.

  30 år tidigare (1917 under världskriget) så ockuperade brittiska styrkor ett större område inkluderande Jordanien, vilket 1923 formaliserades enligt Nationernas Förbund som det brittiska mandatet över Palestina. Detta området delades upp i Transjordanien vilket omedelbart fick autonomt självstyre lett av Hashemiterna vilka stridit för de allierade under kriget (och 1946 blev oberoende landet Jordanien), och Cisjordanien vilket benämndes Palestina (nuvarande Israel + Gaza + Västbanken). Palestina fick inte något självstyre eftersom britterna planerade att skapa en judisk stat där. Efter 30 turbulenta år bestämde Storbrittanien 1947 att dra sig ur och låta FN besluta om Palestinas fortsättning.
  http://en.wikipedia.org/wiki/British_Mandate_of_Palestine

  Anledningen till att det finns många palestinier i Jordanien är dels för att de är flyktingar från Palestina/Israel, och dels är emigranter med jordanskt medborgarskap från perioden 1949-1967 då Jordanien i avtal med Israel ockuperade Västbanken (även fram till 1988 fanns en administrativ koppling). Som respons på zionisternas strävan att förvandla Jordanien till en palestinsk stat så har Jordanien i år börjat återkalla medborgarskapet hos palestinier och ersatt det med uppehållstillstånd.

  > ”Att hindra judar att bosätta sig på Västbanken är på sikt omöjligt. Att dela upp Jerusalem är likaså omöjligt.”

  Men att hindra palestinier från att återbosätta sig i Israel samt Jerusalem tycks möjligt enligt zionistisk moral. En tvåstatslösning omöjliggör inte judar att bosätta sig på Västbanken; Israel och Palestina kan ha avtal om fri rörlighet likt EU så att befolkningarna kan bosätta sig varhelst över gränserna.

 34. flyktingar skriver:

  chris200:

  1. Chris200 tycker det är helt naturligt att Jordanien återkallar somliga medborgares medborgarskap. Är detta tillåtet enligt någon FN-resolution? Skulle Sverige kunna återta från ättlingar till italienska invandrare deras medborgarskap? Var det ok att stämpla J i somliga tyskars pass?

  2. chris200 använder sig av klassiska kolonialistiska och imperialistiska argumenten som utgår från att brittiska mandatet, Nationernas förbund, Förenta nationerna, döda auktoriteter vet bäst hur konflikten i mellanöstern ska lösas idag. Hon funderar inte en sekund över om det exempelvis var ”rätt” att ge hashemiterna Jordanien bara för att de stridit på rätt sidan.

  Kolonialistiska fantomreflexer, som de chris200 demonstrerar är användbara påtryckningsmedel eftersom många minns en tid då administrationer i Europa trodde sig äga moralisk rätt att bestämma hur en konflikt långt bort skulle lösas.

  3. Medan chris200 viftar med deklarationer skaffar Iran kärnvapen. Medan chris200 viftar med deklarationer mördas miliontals människor i Ruwanda. Medan chris200 viftar med deklarationer mördades i våras 10 000-tals tamiler på Sri Lanka.

  Chris200 viftar med FN-deklarationer som om konflikterna vore dataspel, en virtuell verklighet.

  Fakta: Antalet Israeler idag är 10 ggr fler än antalet palestinier som flydde 1948.

  Fakta: Antalet palestinier idag är 10 ggr fler än de som flydde 1948.

  Fakta: Terriotoriet är det samma som 1948 men inte som det 1917.

  Fakta: Den israelisk-palestinska konflikten är INTE löst och lösningen återfinnes VARKEN i historieböckerna ELLER på wikipedia.

  Två enkela råd från en enkel sionist: Ta historien som en inspirationskälla och kom ihåg att framtiden är ett oskrivet blad.

 35. Kachina skriver:

  Välskrivet, flyktingar.

  Men kom ihåg, så länge som sionister talar med muslimer och muslimer talar med sionister, finns ingen annan lösning än fortsatt blodspillan.

  Ni är bägge offer för en uråldrig kunskap om tillvaron som förvandlades till irrläror den dag människan kom på att kunskap och kontroll över informationen, är makt.

  Ni måste se varandra som enskilda individer, självständiga medvetandecentra (själar), utgående från samma källa. Ni är alla Gudasöner, sionister som muslimer, män som kvinnor. Att ni sedan ”färdats på skilda väger” genom materia och den psykologiska miljön, ger små variationer som i sig är ovidkommande.

  Ni är alla självständiga medvetandecentra från samma källa. Tala till varandra från den utgångspunkten.

 36. bildterberg skriver:

  flyktingar:
  Sen när räknas FN till de ”döda auktoriteterna”?
  Efter 1948 kanske?

 37. flyktingar skriver:

  bildterberg:

  Den kommentaren förtjänar en Borat:

  You got me there …. NAAAAAAAT

 38. bildterberg skriver:

  ”…många minns en tid då administrationer i Europa trodde sig äga moralisk rätt att bestämma hur en konflikt långt bort skulle lösas.”

  Det gäller att ha bra korttidsminne också…

 39. chris200 skriver:

  @flyktingar

  Vissa zionister tycker att en tvåstatslösning är rätt väg:
  ”It is patently apparent that, beyond the issue of basic justice, dividing the land is also in the clear interest of Zionism and anyone who wants to maintain the State of Israel as the state of the Jews.”
  http://www.haaretz.com/hasen/spages/1103989.html

 40. Kachina skriver:

  I den här konflikten finns fyra parter.

  Israeler och palestinier,…..samt två grupper ”mentala cocosbollar”, fanatiska sionister och fanatiska muslimer.

 41. flyktingar skriver:

  chris200:

  90% av alla sionister hade delat landet igår om det stannat där. chris200 refererar till en av dessa israeliska röster, ytterligare en israel som förordar delning. Barak föreslog delning år 2000 och fick en självmordsbombarvåg som svar. Olmert gjorde ett fösök förra året, inklusive delat Jerusalem, men fick nobben.

  Arabförbundet har kommit med ett fredsbud, som skulle tillfredsställa dessa. Men arabförbundet står inte högt i kurs på den palestinska sidan. Idag är det Hamas och mullornas Iran som sätter dagordningen. Tidigare var det alliansen Arafat och Saddam Hussein, och ännu tidigare var det Gamal Abdul Nassers panarabiska projekt och innan dess hade vi den palestinske muftin Haj Amin al-Husseini som knackade på Hitlers dörr.

  Dessa aktörer har strävat/strävar efter den judiska statens undergång, det som beskrivs i Israels nationalsång ”Hoppet” och som handlar om det judiska folkets längtan. Den slutar” … ett fritt [judiskt] folk i sitt hemland, Sions land, Jerusalem.”

  Alltid när man pekar på lösningar till konflikten, nu senast chris200, så är det israelerna som står för visionerna om fredlig samexistens i Mellanöstern. Anledningen är att endast israelerna förutsätter den judiska statens fortbestånd.

  Fick man önska något, så vore det att palestinierna också började gödsla bloggosfären med visioner om fredlig samexistens med Israel.

 42. un2here skriver:

  Det finns de som tror på att Israel står för fredlig samexistens. De har förstås helt fel, men någon ska ju säga det ..

 43. flyktingar skriver:

  un2here:

  Det finns de som tror att du har någon relation till Mellanöstern. Jag sätter en spänn på att du är en svensk man i 60-årsåldern, som hittat Mellanösterndebatten efter att ha tagit miste bland Mellanmjölk och Mellanöl. Var det någonstans mellan Dalarö och köpcentrat i Handen?

  Jag kan ha helt fel men var du på väg till dasset, när du skrev ditt senaste inlägg? Hoppas inte det skedde en olycka…

 44. un2here skriver:

  Väldigt få tror att signaturen ”flyktingar” har någon historisk relation till området kring Jerusalem.

  Du är en religiös vilsekommen stackare med ursprung i Östeuropa, som tror på att kletschmer är den fornhistoriska ursprungliga judiska musiken …

  [Nej, jag har inget emot zigenarmusik, tvärtom!]

 45. flyktingar skriver:

  Till skillnad från un2here är jag född i Israel och mycket riktigt har jag dubbelt medborgarskap.

 46. un2here skriver:

  PS: Du har förlorat din spänn. Behåll den!

 47. flyktingar skriver:

  un2here:

  ”kletschmer”

  PS. Det heter ”Klezmer” och kommer av ”klei zemer” som betyder ”musikinstrument” på hebreiska. Den informationen kan du få för en krona. DS.

 48. un2here skriver:

  “Klezmer” verker vara rätt stavat och jag hade fel. Sionister talar därför alltid sanning.

 49. chris200 skriver:

  @flyktingar

  Fd. USA president Jimmy Carter beskriver i sin bok ”Palestine: Peace Not Apartheid” fredsprocessen från 70-talet till 2006, och visar att hindret mot en palestinsk stat och fred alltid har varit Israels giriga ”fredsbud” som långt avvikit från FN resolutionerna.
  http://www.bokus.com/b/9780743285032.html

  Carter skriver bland annat: ”Even after the Labor Party’s Ehud Barak was elected as prime minister in May 1999, there was sustained commitment by Israel’s government to avoid full compliance with the Oslo agreement or with key U.N. resolutions 242 and 338, while Palestinians were reluctant to abandon any of them as the basis for permanent peace.”

  Arabförbundets fredsplan som lades fram år 2002 är i linje med palestiniernas krav, dvs:
  * 1967 gränser enligt FN resolutioner 242 och 338, inklusive delat Jerusalem.
  * Rättvis lösning på flyktingfrågan enligt FN resolution 194.

  I utbyte mot denna lösning, vilken låter palestinierna behålla 20% av sitt ursprungliga land, så utlovas relationer mellan Arabvärlden och Israel bli normaliserade, konflikten betraktas avslutad, och länderna lever i fred och som goda grannar. Arabförbundets fredsplan stöds av hela världen exklusive Israel, och USA president Obama säger sig verka för dess realisering.

 50. bildterberg skriver:

  Någon språkkunnig som är pigg på att översätta detta?
  ”ke betachbulot ta’ase lecha milchama”

 51. un2here skriver:

  – Någon språkkunnig som är pigg på att ..
  .. fråga Google?

  ”Med dold terrorism vi ska bedriva krig” [Mossad’s valspråk]
  http://100777.com/node/431

 52. un2here skriver:

  Korrektur:

  ”I det Fördolda vi ska Bedriva Krig”

 53. un2here skriver:

  – Till skillnad från un2here är jag född i Israel …

  Enligt Sionistisk lagkunskap har det där ingen betydelse:
  Jews cannot preach humanity and expel migrants
  http://haaretz.com/hasen/spages/1104200.html

 54. flyktingar skriver:

  chris:

  Släpp de dekret-auktoritaristiska grundera för dina argument, typ ”Carter beskriver” och ”FN-resolutioner”. Dessa utgör bara kolonialist-imperialistiska fantomreflexer, som hör till en förgången tid.

  1. FN är en aktör som uttalar sig om formerna för en acceptabel fred (baserat på majoritetsbeslut, givet vissa staters vetorätt) inte hur man undviker framtida krig. Det enda som intresserar Israel är om FN kan vara behjälpligt i att skapa förutsättningar för varaktig fred. Om inte, så utgör tider av lugn tillfällen att stärka sig inför framtida krig.

  2. Tänk för en sekund att Carter ställer sig på palestiniernas sida för att han på så sätt tror sig kunna underlätta konfliktens lösning. Jämför en advokats relation till sin klient. Carter blir därmed en aktör som vill utöva påtryckning för sin klients skull. Han är galjonsfiguren för en lobbygrupp vars roll är att uppväga Israellobbyn. Alla vet att en lobby är partisk. Likaså är Carter det. En viktig aktör men inte en objektiv aktör.

  3. Du far med osanning (eller så glömde du dig i hastigheten), när du säger att Arabförbundets fredsplan stödjs av hela världen utom Israel. Får jag försiktigt påminna dig om att Israel säger den vara ett konstruktivts steg framåt medan mullornas Iran är uttalade motståndare och därmed så också deras allierade Hizballa och Hamas. Mullornas Iran verkar uttalat för staten Israels förintelse. Iranmullornas kärnprogram och den hotbild det skapar utgör Obamas enskilt största utrikespolitiska utmaning idag. Läge att revidera din ”verklighetsbild” eller var det en medveten ”slip”?

 55. flyktingar skriver:

  bildterberg:
  un2here:

  Angående

  ”ke-be-tachbulot taase lecha milchama”

  Förstavelsen ”ke-” har här samma betydelse som ”som” eller ”liksom”

  Stavelsen ”be-” betyder ofta ”i” och här ”genom”

  Så till det svåra: ”tachbulot”. Detta ord är i pluralform och släkt med ”chevel”, som betyder ”rep”, ”snöre”. Jämför svenskans ”band” i samband med ”samband”, ”rövarband”, ”förbund” etc.

  Det är samma ord som ”mechablim”, som kommit att översättas ”terrorister” men jag associerar mera ordet till ”underminering genom många små bidrag”. Faktiskt har jag för mig att ordet ”mechablim” används ibland inom judendomen för att beskriva en ”kritisk diskussion” av ”vedertagna” seder och bruk. De kritiska argumenten tvinnas [slås] samman likt trådar till ett rep.

  Skulle jag försöka mig på en översättning av andemeningen i Mossads devis, skulle det bli:

  ”… liksom genom att tvinna samman trådar till ett rep, ska du strida”

  Hebreiskastudier är helt på sin plats, så här på ”Shabat”. Förresten, Shabat Shalom!

 56. bildterberg skriver:

  un2here:
  Just därför att google ger lite olika svar när det
  gäller översättningen föranleder denna fråga.
  Kanske vi har någon här som är duktig på hebréiska?

 57. Kachina skriver:

  Blod flyter på gatorna när mullor och rabbiner ”tvinnar trådar till rep” (Fritt översatt)

 58. bildterberg skriver:

  Tack för svaret, flyktingar.
  Jag misstänkte att det inte var helt lätt.

  Förresten har tydligen Mossad ganska nyligen
  bytt valspråk i sin logo. Undrar varför?

 59. bildterberg skriver:

  Här är en intressant reaktion på den gamla
  mossad-logon som kanske kan ge en antydan till
  varför det kändes angeläget att byta:

  http://100777.com/node/431

 60. Kachina skriver:

  En alternativ översättning är att:

  När mullor och rabbiner snärjer trådar (personligheter) till rep (religiösa samfund), flyter blod på gatorna.

  En liten påminnelse om den ursprungliga kunskapen.

  Personligheter är psyken formade av sin fysiska omgivning, den miljö den befinner sig i.

  Själar är icke kroppsliga, självständiga medvetandecentra (andeväsen)som när de ”lämnar fadershuset” bär med sig källans rena egenskaper, VILJA till KÄRLEK och INTELLIGENS. De splittras på sin färd genom den mörka materian och drar på sig egenskaper från de sju kosmiska strålväsen som kallas skapargudarna för att till slut, när den går in i och reflekterar inifrån (tänder den medvetna gnistan i den synliga materian) ha delats upp i tolv ”stammar” med olika egenskaper.

  Den vandrande juden är själen. Gud har inget förbund med någon personlighet formad av den fysiska miljön i den här dimensionen. Den judiska nationen är ett andligt nätverk i den andliga dimensionen, finns inte och kommer aldrig att finnas i den synliga materian.

  Förhållandet mellan Ande och synlig Materia kan symboliseras genom H2O. Först som ånga, vilken ombildas till vattendroppe, faller till marken, blandas med andra vattendroppar, drar på sig egenskaper från de mineraler den rinner över fram till vattendragen, genom dess strömmar och skikt, förorenade i olika grad. Den slutliga produkten förångas sedan igen och återgår till H2O, oavsett om den kommer från ett avloppssystem, ett sumpområde eller ett gravt förorenat och giftigt område.

  Målet är naturligtvis att vattendroppen skall passera hela systemet utan att dra på sig några föroreningar. Om du kan visa upp en själ i fysisk kropp som inte är förorenad, sätt då denne som världsledare, men någon judisk nation i egentlig mening, finns inte och kommer aldrig någonsin att finnas i den här dimensionen.

  Tala i egenskap av israel till palestinier, kanske ni kommer att komma överens.

 61. un2here skriver:

  – “… liksom genom att tvinna samman trådar till ett rep, ska du strida”

  Utmärkt, och det är vad du gör. Du är en Mossad agent som vill påverka svensk utrikespolitik med ditt snack. Inget fel på det i princip, men förvänta dig mothugg!

 62. flyktingar skriver:

  bildterberg:

  PS. Ordet ”chevel” är naturligtvis detsamma som ordet ”kabel”. DS.

  PPS. Kan man inte själv bedömma ärligheten i un2here:s uppsåt, så kan man studera hans/hennes teknik att utge sig för att besitta kunskaper och expertis där det egentligen är ganska tunt på den varan. Gång, på gång, på gång… Ovanstående var varken de första eller sista i kategorin klavertramp.

  PPPS. Bildterberg, du äger något som gör dig unik: nämligen nyfikenhet och den underbara gåvan att våga fråga. Men hur bedöma sanningshalten i svaren? Vem i hela världen kan man lita på? Vågar du lita på antal ”hits” på Google? Hur veta när ett minoritetssvar är det riktiga?

 63. un2here skriver:

  @flyktingar

  Det finns ingen som följar denna blogg som inte har hajat att du jobbar för israeliska UD :-D

  Byt nick! (om det nu skulle hjälpa?)

 64. Kachina skriver:

  Flyktingar talar strukturerat och redigt, men det besvärar mig fortfarande att du i första hand talar som sionist, liksom att det irriterar mig att palestinier framför sina argument som islamister.

  Därför kommer ytterligare information till er som förvandlat uråldrig kunskap till irrläror i det mänskliga förtryckets tjänst.

  Den fysiska kroppen är ett verktyg i själens utveckling, en förbrukningsartikel. Den personlighet som formas av sin fysiska/psykiska omgivning och oftast överskuggar själens egenskaper, är även den en engångsartikel. Det är själen som tänder och släcker medvetande i materian. Det är själens utvecklingsnivå som avgör medvetandegraden i materian. Den vilar aldrig, utan är som en ”dimmer i vardagsrummet”, tonar ner när kroppen måste vila och fördelar energin till en annan dimension under tiden.

  När den släcker lyset för gott i ”rummet” upphör personligheten att existera, för evigt. Det enda som finns kvar av den är minnet, en bildsekvens i det ”magnetband” som finns i det elektromagnetiska fält som omger den här planeten. Den av den fysiska/psykiska omgivningen skapade personligheten är död och kommer aldrig att återkomma.

  Själen lever för evigt, alltså så länge som ”Gud är vaken” och även om den är långt från ”fadershuset” vandrar den för evigt genom materian i sitt försök att förvalta det medhavda pundet, egenskaperna Vilja, Kärlek, Intelligens.

  I Mellanöstern lever två grenar ur Livets Träd kvar i Vädurens tidsålder, den tid då själen bara förmådde lysa upp reptilhjärnan, i ett evigt krig mellan fysiska redskap och av världen skapade personligheter. Tjuriga snorungar som ligger på köksgolvet och sparkar för att få det de begär.

  Dessutom påstår vissa av dessa att jag är galen.

  Betrakta er själva från ”parushia”, alltså från vid sidan av. Se vad ni gör. Säg mig sedan vem av oss som är galen.

  Så länge som Sionister talar med Islamister kommer ingen fred, av den enkla anledningen att ni bägge är offer för irrläror.

  Som vi alla vet, kan energi inte förstöras, bara transformeras till annan form. Energi är Medvetande och Medvetande är Ljus, alltså tre aspekter av samma.

  Källan till denna Energi, detta AllMedvetande, (Kalla det Gud eller Allah) har inget förbund med något verktyg, varken judar, araber eller någon annan fysisk varelse i denna dimension.

  Det enda förbud som finns är det mellan källan och de därifrån utgående medvetandecentra vi kalla själar.

  Medvetandenivån (energin) på Balkan, i Afrika och i Mellanöstern, är för tillfället så låg att den knappt lyser upp en 3 Watts lampa.

  Detta är naturligtvis bedrövligt och ni måste ta distans från era irrläror innan ljus kan komma in.

 65. bildterberg skriver:

  Tack igen, flyktingar.

  Frågan om vem man kan lita på är verkligen relevant.
  Det gäller att kunna skilja mellan propaganda och fakta.
  Detta är inte alltid så lätt och man måste också vara
  kritisk till uppgifter som stödjer ens egen åsikt.
  Att använda google-statistik som indikator på
  sanningshalten är oftast inte att rekommendera.
  Ibland räcker inte logik och källuppföljning
  till för att genomskåda falsarier och då
  får man väl lita på det som kallas intuition.

  En sak som av många kanske skulle avfärdas som
  illuminati-konspirations-trams är de s.k.
  ”Georgia Guidestones” (Georgia i USA då alltså):

  http://en.wikipedia.org/wiki/Georgia_Guidestones

  Vilka associationer får ni efter att ha
  läst igenom de 10 ”budorden” och vem tror ni
  kan ha beställt granitblocken med dessa inskriptioner?

 66. chris200 skriver:

  @flyktingar

  FN resolutioner brukar oftast grundas i internationell lag. Tex FN resolution 465 från 1980: ”…Israel’s policy and practices of settling parts of its population and new immigrants in those [occupied] territories constitute a flagrant violation of the Fourth Geneva Convention relative to the Protection of Civilian Persons in Time of War…”. Ett undantag är FN resolution 181 från 1947 vilken partitionerade Palestina i en israelisk och en palestinsk stat, i strid med folkrätten.

  Anledningen till att vi har Genèvekonventionen och andra internationella lagar, FN och EU, är som bekant att militära lösningar på dispyter gav oss två världskrig; och att ”right over might” är en tilltalande världsordning för fredsvänner. Lag och rättvisa brukar vara obekvämt för brottslingar, men Israel är som medlem i FN förbundna att följa internationell lag och FN resolutioner. Lång lista på resolutioner som Israel trotsat (listan hade varit längre utan beskyddande USA veto):
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_United_Nations_resolutions_concerning_Israel

  Arabförbundets fredsplan är inget nytt egentligen, förutom att Arabvärlden enat och tydligt utlovar normalisering av relationer med Israel. Fredsplanen utgår nämligen från FN resolutioner 194, 242, och 338, vilka ända sedan Camp David avtalet 1978 (mäklat av Jimmy Carter) varit principiella för fredsprocessen. Camp David avtalet är ett fredsavtal mellan Egypten och Israel, vilket innehåller förbindelse om att i hela regionen följa FN resolutioner 242 och 338 (tillbakadragande från ockuperad mark), ge full autonomi till Gaza och Västbanken, och snabbt och rättvist implementera resolutionen om flyktingfrågan. Israel uttalar sig positivt om Arabförbundets fredsplan, vars innehåll de redan principiellt ratificerat genom Camp David avtalet, men i handling stödjer de det inte. Och faktiskt, genom att inte uppfylla Camp David avtalets villkor så invalideras fredsavtalet mellan Egypten och Israel. Hamas har sedan länge accepterat tvåstatslösningen enligt FN resolutioner 194, 242, och 338.

 67. un2here skriver:

  @chris200

  Vad får dig att tro signaturen ”flyktingar” eller staten Israel för ett ögonblick skulle bry sig om internationell lag? Jag ser då inget!

 68. un2here skriver:

  – Frågan om vem man kan lita på är verkligen relevant.

  Inte minst efter detta:

  Thought-police is here
  The Foreign Ministry unveiled a new plan this week: Paying talkbackers to post pro-Israel responses on websites worldwide. A total of NIS 600,000 (roughly $150,000) will be earmarked to the establishment of an “Internet warfare” squad.

  http://www.ynetnews.com/articles/0,7340,L-3744516,00.html

 69. flyktingar skriver:

  chris200:

  194 = flyktingars rätt att återvända
  242 = land för fred
  338 = land för hållbar fred

  Parterna var inte mogna 1967. Parterna var inte mogna 1973. Parterna var inte mogna för 15 år sedan. Kanske håller situationen på att förändras. Fatah försöker i dagarna rycka åt sig initiativet från Hamas, som den organisation som sätter palestinska dagordningen. Resultatet av det pågående mötet på Västbanken kommer att utgöra ett lackmustest på hur långt palestinierna kommit i sitt statsbygge och i sitt traumatiska arbete att acceptera samexistens med den judiska staten.

  Läs Natan Shachars artikel i DN idag om hur situationen för de palestnska gräsrötterna på Västbanken förbättrats under senare tid och hur Abbas gått till väga.

 70. agitpr0p skriver:

  Katten Pejst hittar inlägg om Afghanistan.

  Ju fler soldater desto större blir antalet sårade och dödade afghaner och svenskar. Fler soldater ökar också terroristhotet mot Sverige, vilket i sin tur kan användas för att motivera ytterligare övervakning mot svenska folket. Använd ert förnuft. Ta hem soldaterna och minska
  dödandet i Afghanistan, minska terroristhotet och öka säkerheten. Vill Sverige hjälpa till så skicka obeväpnade hjälparbetare som hjälper till att bygga skolor, sjukhus, rättsväsende och andra civila instanser.

  .:agitpr0p:.

 71. flyktingar skriver:

  un2here:

  Jag är varken Mossadagent, israelisk UD-anställd eller professionell tyckare. Jag är bara en enkel själ som tröttnat på en enkelspårig debatt, som rör ett av mina specialintressen.

  Förlåt mig om jag blir förbannad när jag upptäcker att någon bluffar sig fram i debatten. Du har ett genuint engagemang. Gör inte din sak björntjänster genom att ”ta genvägar”.

 72. bildterberg skriver:

  agitpr0p:
  Kanske ”War on Terror” börjar bli ett alltför utslitet begrepp
  för att hålla igång konflikter i avsikt att ”söndra och härska”
  dvs balkanisera Afghanistan-Pakistan-regionen?
  Men Sverige måste ju föregå med gott exempel som
  NATO-medlem (ursäkta, presumptiv d:o skall det vara).

 73. un2here skriver:

  Creating negative connotations by name calling is done to try and get the audience to reject a person or idea on the basis of negative associations
  – Hasbara Handbook

  … du är en svensk man i 60-årsåldern, som hittat Mellanösterndebatten efter att ha tagit miste bland Mellanmjölk och Mellanöl.
  – ”flyktingar”

 74. agitpr0p skriver:

  Nu handlar det om de svenska soldaterna, som sedan tidigare har gott rykte. NATO däremot har blod på händerna sedan bl.a. Kosovo 1999, ett ensidigt aggressionskrig precis som Afghanistan. Det blir allt tydligare att NATO utgör djävulens förlängda arm på jorden. Det gör ont i själen att se svenska soldater med NATO-märket på ena axeln och svenska flaggan på den andra. Aldrig har väl flaggan skändats så grovt.

  .:agitpr0p:.

 75. flyktingar skriver:

  ”Det finns de som tror på att Israel står för fredlig samexistens. De har förstås helt fel, men någon ska ju säga det ..” – un2here –

  Vad menar un2here återstår, efter en sådan deklaration?

  I detta mikrokosmos som utgör en tråd på Carl Bildts blogg kan man följa konsekvensen av un2here:s deklaration. ”flyktingar”blir förnärmad å Israels vägnar och ger igen med ett tjuvnyp. ”un2here” tar fram den etnisk/kulturella dimensionen ”kletschmer” och ”vilsekommen östeuropeisk jude”. un2here går vidare genom att avslöja okunskaper i jidisch och hebreiska, vilket ”flyktingar” passar på att påpeka. Un2here blir förnärmad i sin tur och går på smutskastaroffensiven genom att ”avslöja” ”flyktingar” som mossadagent, Israelisk UD-tjänsteman och professionell tyckare. ”flyktingar” går på defensiven. Dementerar insinuationerna om associationer med sagda grupperingar. ”flyktingar” uppmanar ”un2here” att bättra på sin faktagransking. Nu tar ”un2here” fram tyck-synd-om-supervapnet: Se hur ”flyktingar misskrediterar mig.

  Min som alltid konstruktiva respons är att uppmana konfliktforskare/intresserade att noga studera och begrunda denna, som det kan tyckas ”storm i ett vattenglas” och exempel på bloggosfärens ”sandlådskrig”. Man kommer långt genom att ta del av denna min sammanfattning men för de sant inresserade återstår inget annat än att scrolla.

  Allvarligt talat nu:
  Samtidigt som detta skrivs, hålls ett viktigt möte på Västbanken. Dags för Fatah att ta initiatvet i Israel-Palestina dialogen efter Hamas fruktansvärda nederlag i vintras. Nederlaget var inte så mycket militärt som moraliskt. Med ett Hamas på tillbakagång har Abbas bollen. Spännande tider stundar. Kommer en palestinsk stat att utropas i veckan. Jag tror faktiskt det.

 76. Kachina skriver:

  @ flyktingar

  Helt riktigt för du en saklig dialog med konstruktiv respons. En kort fråga;

  Är du fortfarande sionist?

  Man har rätt att tro vad man vill, så länge som den tron är grundad av ditt innersta väsen och empirisk kunskap. En mossig diktamen från Vädurens tidsålder, är inte speciellt lämpad att lösa en konflikt i Vattumannens tidsålder.

 77. Kachina skriver:

  ”Samtidigt som detta skrivs, hålls ett viktigt möte på Västbanken. Dags för Fatah att ta initiatvet i Israel-Palestina dialogen ”

  Det kanske är dags att radera ut Moses och Abraham ur dialogen och konstatera att, så här är läget idag. Hur gör vi för att få det samhället att fungera.

  Det kan till och med bli så att Abrahams söner (judar/araber) får finna sig i att samsas i samma hus, staten ”Abrahams Söner.”

 78. chris200 skriver:

  @flyktingar

  FN resolution 194, 1948
  ”Resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so…”

  FN resolution 242, 1967
  ”Emphasizing the inadmissibility of the acquisition of territory by war… Withdrawal of Israel armed forces from territories occupied in the recent conflict… achieving a just settlement of the refugee problem”

  FN resolution 338, 1973
  ”Calls upon the parties concerned to start immediately after the cease-fire the implementation of Security Council resolution 242 (1967) in all of its parts”

  Camp David avtalet 1978
  ”The agreed basis for a peaceful settlement of the conflict between Israel and its neighbors is United Nations Security Council Resolution 242, in all its parts.”

  Det är inte palestinier som ockuperar annans land och hindrar flyktingarna från att återvända, utan det är ensidigt Israel.

 79. flyktingar skriver:

  chris200:

  ”Det är inte palestinier som ockuperar annans land och hindrar flyktingarna från att återvända, utan det är ensidigt Israel.”

  Det har du alldeles rätt i, Chris. Detta har blivit konfliktens kärna. 4-5 miljoner flyktingars återvändande skulle innebära dödsstöten inte bara för den judiska staten utan även för landets ekonomi med social missär som följd och även ekonomiska flyktingar till Europa och Sverige som följd. Ett par hundra tusen ialla fall.

  Kompensation till flyktingar måste ske utanför Israels gränser. Detta anser Israel men inte palestinierna. Vad anser du, Chris?

  PS. Rätta mig om jag har fel men 194 handlar om flyktingars återvändande och 242 och 338 handlar om grannar. Speciellt den delen i 338 som du tar upp syftar till Yom Kippur kriget, som då just avverkats. En annan punkt i 338 rör land för varaktig fred mellan grannar. Kärnfrågan: Hur uppfylla 194?. DS.

 80. chris200 skriver:

  @flyktingar

  FN resolution 194 har en punkt om flyktingarnas rätt att återvända eller, om de önskar, kompenseras:

  ”11. Resolves that the refugees wishing to return to their homes and live at peace with their neighbours should be permitted to do so at the earliest practicable date, and that compensation should be paid for the property of those choosing not to return and for loss of or damage to property which, under principles of international law or in equity, should be made good by the Governments or authorities responsible”

  FN resolution 242 handlar om fred mellan grannar och konkret om tillbakadragande från ockuperad mark och rättvis lösning på flyktingfrågan. FN resolution 338 upprepar fred mellan grannar och kräver att resolution 242 implementeras omedelbart samt att fredsförhandlingar inleds. Land för fred, som en överenskommen strategi mellan grannarna, etablerades som del av Camp David avtalet 1978. För intresserade finns FN resolutionerna på Wikipedia och un.org: http://domino.un.org/UNISPAL.NSF/UN%20resolutions?OpenPage
  Camp David avtalet finns här: http://www.jimmycarterlibrary.org/documents/campdavid/

  Avseende hur flyktingfrågan ska lösas, så anser jag helt enkelt att flyktingarna obestridligt har rätten enligt FN resolution 194. Om de så önskar bör det uppfyllas. Samtidigt har palestinier och arabvärlden indikerat viss flexibilitet i frågan men den flexibiliteten blir inte större av alla fortsatta övergrepp.

  Konfliktens kärna är inte flyktingarna utan den ”judiska staten”, dvs önskan om renrasighet framför samexistens och demokrati. Om alla flyktingar återvänder till sina hem i Israel så kommer det inte längre vara judisk majoritet. Det ska inte vara ett problem i en modern demokrati; om sektarism är viktigt kan man väl införa en demokrati á la Libanon. Det viktiga är att judar förblir i heliga landet, inte att de är i majoritet. I längden kommer judiska majoriteten ändå förloras pga palestinska israelers naturliga befolkningstillväxt.

  Det heliga landets ekonomi är inget problem; världssamfundet får fortsätta ge bistånd (kan ses som betalning på sin skuld till eländet). Dessutom kommer en fred att frigöra massor med krigspengar, förbättra handelsavtal med EU, ge tillgång till arabvärldens marknader, attrahera utländskt investeringskapital, öka turistbesöken, samt minska bojkotten av israeliska varor.

%d bloggare gillar detta: