Från Hanoi till Phnom Penh – och annat

26 maj 2009

Så har nu det stora ASEM-mötet här i Hanoi avslutats. Den s k folkkommittén i Hanoi bjöd på spektakulär avslutningsmiddag, men därefter fanns det faktiskt tid att ta av sig kostymen och kort ge sig ut i stadens charmiga myller.

Där fanns s k folk – utan kommitté.

Vietnam är ett land som med en liberalare politik borde ha stora framtidsmöjligheter.

Och förr eller senare skulle jag tro att man också kommer att gå den vägen. En växande medelklass kommer med växande krav på rättsordning, öppenhet och tolerans.

Men jag förstår av vad jag hör att det inte är någon behaglig upplevelse att vara dissident i dagens Vietnam.

Mötet här har emellertid varit bra. Mitt sista mer officiella möte var ytterligare ett med Kinas utrikesminister med öppna och konstruktiva samtal även i frågor där vi tydligt har olika utgångspunkter.

I morgon bitti bär det så vidare härifrån till Kambodja och Phnom Penh.

Där möts nu de av oss utrikesministrar från EU som är här – ett tiotal – med utrikesministrarna från ASEAN-länderna. Samtliga kommer vi att komma från diskussionerna här i Hanoi – det blir en fortsättning och fördjupning av samtalen i en krets som nu är lite tätare.

Vi kommer att fortsätta att följa utvecklingen i Burma.

Signalerna just nu är lite motsägelsefulla – men att man fattat beslut om att häva Aung San Suu Kyi’s husarrest måste ses som positivt. Det ligger i linje med vad vi diskuterade med Burmas utrikesminister i går.

Men samtidigt har inte rättegången mot henne avslutats.

Mitt i mötena har har det i sedvanlig ordning varit många samtal hemåt.

Kommentarer till TV4:s intervju med Eritreas president Isaias Afewerki- om inte annat så har den väl visat för en bredare krets hur besvärligt fallet Dawit Isaak är. Men för oss fortsätter arbetet trots detta.

En mindre fråga om ett flygplan från svenska flygvapnet som flugit in över Finland. Ingen stor sak – men sådant som bör undvikas.

Den fortsatta hanteringen av de somalier som tillfångatagits av kustkorvetten Malmö i en anti-piratoperation. Det är viktigt att allt hanteras rätt.

Riksdagsfråga om att djuren borde uppmärksammas mer i fredsarbetet.

Allt kräver sitt svar, och allt kräver sin uppmärksamhet…


Betydande framgång

26 maj 2009

Det blev en bra slutkommuniké från det stora mötet här i Hanoi.

Mycket viktigt var att vi fick ett klart omnämnande av Aung San Suu Kyi och ett gemensamt krav från de 45 länderna här att de som fängslats skall frisläppas och att restriktioner för politiska partier skall avskaffas.

Att vi i Europa tycker detta är mindre sensationellt, men att vi nu fått med oss också länder som Kina och Vietnam är tveklöst en betydande framgång.

Sedan återstår självfallet att se om detta nu påtagligt starkare politiska tryck från omvärlden förmår att påverka den burmesiska regimen.


15 år av förändring – och inte

26 maj 2009

Det var femton år sedan jag senast besökte den vietnamesiska huvudstaden. Då var jag här på det första besöket av en svensk statsminister i ett land som då hade börjat en försiktig process av ekonomiska reformer.

Jag noterar inte utan tillfredsställelse att det Electrolux provkök jag då invigde genom att visa upp mina färdigheter att steka svenska köttbullar fortfarande finns kvar. Däremot är det väl mer tveksamt om köttbullar blivit något större lokal hit.

Annars är det mycket som hänt på det ekonomiska området under dessa år. En stark ekonomisk tillväxt och en bestämd öppning av ekonomin har bl a gjort att Vietnam sedan 2007 är EU:s näst viktigaste handelspartner i Asien efter Kina – viktigare än t o m Japan.

Den starka exportorienteringen av ekonomin – exportandelen av BNP är cirka dubbelt som hög som i Kina! – har inneburit stora fördelar under de år då den globala ekonomin expanderat starkt, men leder självklart till betydande bekymmer just nu.

Jag ser i dagens tidning att de utländska investeringar som är så viktiga för landet nu minskar med ca 70 %, och även om man räknar med ekonomisk tillväxt kring 4 % i år innebär detta en betydande inbromsning av den tidigare mycket starka tillväxten.

Om det således gått bra på det ekonomiska området – och dynamiken förblir starkare i landets sydligare delar – har den ekonomiska liberaliseringen knappast följts av någon politisk. Kommunistpartiet håller all makt i sina händer, och med grundläggande fri- och rättigheter är det ty följande klent beställt.

Det är 40 år sedan Sverige som första västland upprättade diplomatiska förbindelser med Vietnam, och det finns många band från dessa decennier.

Ett tidigare mycket stort biståndsprogram håller nu på att fasas ut, ett 75-tal svenska företag finns representerade i landet och ca 5 000 turister letar sig årligen från Sverige till bl a de stränder som lär vara i en klass för sig.

Själv sitter jag i luftkonditionerade och sterila sammanträdesrum hela dagen – i går tror jag att det var tretton timmar möten mer eller mindre non-stop – men efter kvällens avslutande middag för ASEM-mötet hoppas jag få någon liten tid att se lite mer av hur Hanoi förändrats under dessa år.

Och att uppleva lite mer av den vänlighet som jag tror alla svenskar slagits av i det vietnamesiska samhället.


Middag i Hanoi

25 maj 2009

Med 45 nationer runt bordet tar diskussionerna här i Hanoi sin tid, men det hindrar inte att de är värdefulla.

Efter eftermiddagens diskussioner om den ekonomiska krisen – där jag inledde – handlar middagen nu om olika mer politiska frågeställningar.

Vi brottas nu med frågan om vi får in klara formuleringar om Burma i morgondagens kommuniké eller inte – men från europeisk sida är vi mycket bestämda på den punkten.

Och den alldeles överväldigande delen av de asiatiska nationerna har samma mening – sedan är det en annan sak hur tydlig man vill vara i de offentliga uttalandena.

När det gäller Nordkorea är vi dock alla eniga.

Inte minst var det mycket klara formuleringar från vår kinesiske kollega Yang Jiechi. Det finns ingen förståelse någonstans för den nordkoreanska politiken – men snabbt växande bekymmer för de konsekvenser den kan få.

Men diskussionerna hann också med att beröra en rad andra utmaningar i den vidare regionen. Från flera håll uttrycktes en oro över situationen i Sri Lanka som överensstämmer med vad vi sagt från europeiskt håll.

Att vinna ett krig är en sak – att vinna en fred är både svårare och viktigare. Och det är den uppgiften Sri Lanka i dag står inför.

Det är en öppen och konstruktiv anda i den relativt fria diskussionen kring bordet – det är uppenbart att vi alla sätter värde på denna dialog mellan Europa och Asien.


Globaliseringsrådets viktiga rapport

25 maj 2009

Samtidigt som jag sitter i diskussioner med det växande Asien här borta i Hanoi presenterar Lars Leijonborg i Stockholm resultatet av globaliseringsrådets arbete.

Lite typiskt – jag har varit medlem av rådet men oftast borta i världen på dess formella möten. Men det hindrar inte att jag på annat sätt hängt med i arbetet också vad gäller den rapport som nu presenteras.

När rådet tillsattes var det fullt fart framåt med globaliseringen – i dag är situationen radikalt annorlunda. Men lyssnar jag på diskussionerna här i det växande Asien finns det en stark tro att krisen kan övervinnas och globaliseringsprocessen skjuta nya fart igen.

Världen efter krisen blir dock en annorlunda värld. Mycket talar för att det växande Asien ytterligare kommer att förstärka sin relativa position. Och allt talar för att vi måste se med än större allvar på vår långsiktiga konkurrenskraft.

Det har förvisso funnits delade meningar om åtskilligt under globaliseringsrådets arbete, men slutrapporten innebär trots detta en mycket bra utgångspunkt för den framtidsdebatt i dessa frågor som Sverige så tydligt behöver.

Mitt i krisens kortsiktighet är jag övertygad om att politiken behöver mer av de långa perspektiven. Vi måste veta vart vi vill gå. Och mitt i krisen är det faktiskt än viktigare än vad det kanske är när allt verkar att vara på räls.

I krisen kanske det ibland handlar om att växla spår, eller t o m att börja att lägga ny räls…


Klara budskap om Burma

25 maj 2009

Dagens första möte här var mötet vi som företrädare för EU hade med Burmas utrikesminister Nyan Win.

Mötet dominerades av situationen just nu för Aung San Suu Kyi.

Vi var tydliga med vårt krav på att alla politiska fångar måste släppas. Det är viktigt inte minst mot bakgrund av de s k val man avser att hålla nästa âr.

Men vi gjorde också klart att vi är redo att ge fortsatt humanitärt stöd till landets befolkning.

Det är svårt att se mötet som något genombrott av något slag. Dock tror jag att tydliga och direkta budskap är bättre än inga kontakter alls.

Situationen i Burma kommer vi att fortsätta att diskutera på det stora möte med 45 nationer som just inletts.


Nordkoreas provokation

25 maj 2009

Direkt vid ankomsten till Hanoi nåddes jag av nyheten att Nordkorea för några timmar sedan av allt att döma detonerat en kärnladdning.

Det är alarmerande att den nordkoreanska regimen fortsätter att provocera det internationella samfundet.

I ett fattigt och förtryckt samhälle satsar den extremt slutna regimen enorma resurser på dessa allt allvarligare provokationer.

Det finns all anledning att befara att möjligheterna att hantera de växande ekonomiska och sociala problemen i Nordkorea nu kommer att försvåras ytterligare.