Nordkoreas provokation

Direkt vid ankomsten till Hanoi nåddes jag av nyheten att Nordkorea för några timmar sedan av allt att döma detonerat en kärnladdning.

Det är alarmerande att den nordkoreanska regimen fortsätter att provocera det internationella samfundet.

I ett fattigt och förtryckt samhälle satsar den extremt slutna regimen enorma resurser på dessa allt allvarligare provokationer.

Det finns all anledning att befara att möjligheterna att hantera de växande ekonomiska och sociala problemen i Nordkorea nu kommer att försvåras ytterligare.

18 Responses to Nordkoreas provokation

 1. bjornliden skriver:

  Om man endast fokuserar sig på frågan innehav av kärnvapen eller ej: ”Vad är skillnaden mellan Nordkorea och Israel”?

 2. oppti skriver:

  Situationen i Nordkorea är alarmerande. Skillnaden mellan Israel och Nordkorea finns , men skall nog inte överdrivas.
  Bägge är omgivna av stater som de inte vill ha kontakter med.
  Bägge har en inställning till innevånare och medborgare som får dessa att, eller grupper av dessa, att vända sig mot staten.
  Bägge känner hotet utifrån.
  Ändå är Israel mer öppet och känsligt för diplomati.

 3. lindgrenoskar skriver:

  Men snälla, ‘bjornliden’ och ‘oppti’.
  Ni kan ju inte på fullaste allvar jämföra Nordkorea med Israel! Den ena är en av världens mest slutna och totalitära diktaturer, som svälter och misshandlar sitt folk.
  Israel är en fungerande demokrati, som har en massa galna grannar som vill utplåna dom pga sin religion. Och de har försökt gång på gång med detta, men misslyckats.
  Försök att vara lite seriösa…

 4. […] med andra länder. Vad de kan och vill använda kärnvapen till kan man bara ha mardrömmar om. Carl Bildt uttalar sig starkt i frågan och är […]

 5. oppti skriver:

  lindgrenoskar
  Demokrati är inte en garanti för vettig säkerhetspolitik!

  Att jämföra är inte att jämställa!

 6. humh skriver:

  Kina, Ryssland och USA borde samlas i FN för att ge ett gemensamt svar på krigskotande Nordkorea.

  Om USA, Ryssland och KINA skulle samlas i ett terfront svar med hårda ord så skulle det ta skruv.
  Om Nordkorea går till krig, så får de 3 fronter av stormakter.

 7. kris08 skriver:

  Håller med oppti.
  Demokrati är absolut inget fullgott skydd mot extremism och rasism. Apartheidregimen i Sydafrika, Israels gamla vapenbröder, är ett annat exempel, som var en välmående demokrati för dem som tillhörde
  ”rätt” folkgrupp. Urbefolkning och grannar kunde däremot terroriseras fritt. Hade extremisterna där varit något starkare vet man inte hur det hade gått…

 8. perfro skriver:

  Nordkorea har inte militär förmåga att gå i krig gentemot någon stormakt eller emot Sydkorea.

  Vad den nordkoreanska regimen därmot vill är att omvärlden ska få besked om att även Nordkorea har teknologisk kapacitet att skaffa sig kärnvapen.
  Detta tror man ska skrämma. Det ingår i regimens strategi att visa det egna folket vilken kapacitet det kommunistiska partiet förfogar över.
  Man vill också demonstrera att nåt anfall mot Nordkorea, i sig legitimt, skulle få ödesdigra följder.

  Sedan får folk lida av hungersnöd. Det kvittar.

  Det viktiga är alla dessa storstilade parader, som påminner om de ryska när Stalin styrde och förtryckte.

 9. chris200 skriver:

  @lindgrenoskar

  Skillnaden mellan diktatur och demokrati är att i den senare står en majoritet av folket bakom den långsiktiga säkerhetspolitiken. Någon annan relation till säkerhetspolitiken finns inte per automatik. Jämförelsen mellan Nordkorea och Israel är relevant.

  Nordkorea angrep 1950 Sydkorea, vilket ledde till motangrepp från Sydkorea och USA-ledda FN-styrkor. Israel angrep 1948 Palestina, vilket ledde till motangrepp från Arabförbundet. Jag har skrivit tidigare om denna episod här:
  https://carlbildt.wordpress.com/2009/04/20/fortsattning-i-geneve/#comment-68687

  Sedan dess har både Nordkorea och Israel haft ett spänt förhållande till motståndsländerna. Nordkorea är fortfarande formellt i krig med Sydkorea och saknar normaliserade förbindelser med omvärlden. Israel är fortfarande formellt i krig med Syrien och saknar normaliserade förbindelser med de flesta arabländerna.

  Både Nordkorea och Israel har kärnvapen och hotar motståndsländerna med angrepp. Nordkorea uttalar hot mot Sydkorea, Japan, och USA. Israel uttalar hot mot Palestina, Libanon, Syrien, och Iran.

  Både Nordkorea och Israel vägrar att rätta sig efter FN resolutioner.

  Nordkorea ”svälter och misshandlar sitt folk”. Israel svälter och misshandlar det palestinska folket i det ockuperade Palestina.

  Det finns dock tydliga skillnader mellan Nordkorea och Israel. Nordkorea har inte stulit mark och egendom från sina grannar. Nordkorea har inte bedrivit etnisk rensning mot någon ursprungsbefolkning. Nordkorea har inte genomfört militär invasion eller storskaligt angrepp mot sina grannar sedan 1950. Nordkorea har trots allt, som Perfro påpekar, begränsad militär förmåga.

  Vidare är Nordkorea inte religiöst drivet. En av de starka drivkrafterna hos Israel är den religiösa målsättningen att återskapa Eretz Israel, dvs ett stor-Israel vilket de anser att Gud lovat till judarna. Den religiösa fundamentalismen syns tydligast hos de militanta bosättarna vilka huserar på Västbanken, tex i Hebron. Den religiösa drivkraften förklarar också stödet Israel får från kristna extremister vilka ser upprättandet av Eretz Israel som ett nödvändigt steg innan Messias återvänder.

 10. henrikruithof skriver:

  Så det kan blir.
  Nordkorea leds av Kim il Jong, om jag nu skriver rätt. Tittar man hur han uppför sej i bild de få gånger han är på TV eller om man analyserar hans beteende kan man ju bara konstatera att han uppför sej som en ilsken fem åring. Det ända meningsfulla jag kan komma på är att skicka dit Super Nanny som talar förstånd med ”karln” Med tanke på respektivas kroppstorlek lär det inte blir någon större match för henne.

  Att se Kim il Jong som en fullgod statsledare ger honom aldeles för mycket beröm!

 11. kris08 skriver:

  Den stora skillnaden mellan Israel och Nordkorea är det okritiska stödet från omvärlden, speciellt USA.
  Tog man bara hänsyn till kalla fakta, alltså hur landet uppträtt mot befolkning och grannländer, skulle Israel snabbt hamna i täten bland ”skurkstaterna”.

  Den etniska rensningen och trakasserierna i östra Jerusalem fortsätter förresten. En kulturfestival arrangerad av Unesco och brittiska kulturrådet är förstås ett legitimt mål, eller?
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_2950469.svd

 12. chris200 skriver:

  Israelisk polis stoppade kulturfestivalen, och tidigare ett presscenter i samband med påvens besök, med motiveringen att det var politiska aktiviteter stödda av palestinska myndigheter.

  Att hindra fredliga politiska aktiviteter, vilka hör till normal demokratisk ordning, är vanligt i länder som Burma, Kina, och Nordkorea. Till den klubben sällar sig Israel.

 13. stig2entreprenoren skriver:

  Burma är en Kleptokrati, dvs styrd av beväpnade banditer.
  Kina är en diktatur.
  Nordkorea är ett fängelse med dåligt med mat.
  Israel är ett demokratiskt land med hårdhudad och envis befolkning.
  Något mer?
  Kuba är en diktatur med lite dåligt med mat men med fantastiskt fina och glada människor.
  Chile är numera ett fantastiskt fint land med fungerande infrastruktur och näst intill europeisk standard.
  Kenya är numera ett fattigt land utan fungerande infrastruktur, utbredd korruption, svår kriminalitet och en flyende befolkning (de flesta utbildade).
  Norge är det renaste och grönaste landet just nu.
  Något mer?

 14. henrikruithof skriver:

  Ja stigentreprenoren.

  Khadaffi är en terrorist som har bleknad
  Berlusconi en kvinnojagare med kronisktmaktbegär och Kim il Jong en ilsken femåring.

  Annars är din lista ganska träffande

 15. kris08 skriver:

  Lätt justering av listan:

  Kina är en diktatur som alla fjäskar för av ekonomiska skäl.
  Israel är en skam för demokratin med girig, rasistisk och paranoid befolkning. En kleptokrati gentemot palestinierna.

 16. soli01 skriver:

  Israel vill dock överleva och det kan ingen ta ifrån dem! Visst är Israel en demokrati annat är struntprat.

 17. kris08 skriver:

  Exakt soli01, paranoia och offermentalitet. Nordkorea vill ju också överleva i en omgivning som av nån märklig anledning blivit fientlig…

 18. soli01 skriver:

  Nordkorea är en diktatur och spelar i en annan division och de verkar spela ett alldeles för högt spel. Vill de verkligen överleva – man kan fundera.

%d bloggare gillar detta: