Luxemburg och Tromsö

26 april 2009

Snart bär det iväg i riktning Luxemburg för kvällens förberedande möten inför morgondagens möte med EU:s utrikesministrar.

Middag blir det med ett antal utrikesministerkollegor från olika EPP-partier. Med all sannolikhet kommer vi att diskutera en del frågor inför den kommande veckans stora och viktiga kongress med European People´s Party i Warzawa.

Den handlar om en mobilisering av krafterna inför valet till Europaparlamentet – men jag skulle tro att det också kommer att bli diskussioner i en del frågor där meningarna är delade.

Från tysk sida är det t ex uppenbart att man vill bromsa EU:s fortsatta utvidgning – en inställning som vi menar är såväl felaktig som farlig. Och det skall sägas att de franska synpunkterna ofta ligger i samma härad.

Min måndag kommer att börja med ett möte med associeringsrådet med Egypten. Det är det femte mötet, och i ordförandestolen denna gång sitter den egyptiske utrikesministern Ahmed Aboul-Gheit.

Att det blir en diskussion om fredsprocessen i Mellersta Östern är inte svårt att gissa.

På det formella mötet står en rad punkter på agendan. Den humanitära krisen i Sri Lanka, den politiska krisen i Moldavien och den ekonomiska krisen i Ukraina kommer samtliga att diskuteras under dagen.

På kvällen kommer det så att bli dags för ett s k SA-råd med Kroatien med utbyte av synpunkter på utvecklingen i västra Balkan i dess helhet.

Tisdagen fortsätter mötesserien i Luxemburg och för min del gör den det med ett möte med det s k Permanent Partnership Council med Ryssland och dess utrikesminister Sergey Lavrov.

De diskussionerna kommer att konsumera förmiddagen och sedan övergå i lunch, och mer eller mindre direkt därefter sätter jag mig på planet för att flyga upp till Tromsö i norra Norge för årets ministermöte med Arktiska Rådet.

Där stannar jag sedan under onsdagen. De arktiska frågorna har ju blivit allt viktigare.

Resten av veckan kommer jag så att tillbringa i Washington – men till den saken får vi återkomma lite senare.


Ge mig 5 minuter!

25 april 2009

Nu startar mobiliseringen inför det viktiga valet till Europaparlamentet den 7 juni.

Och jag är enrollerad allra främst i den moderata nätkampanj som nu drar igång – och som jag hoppas kommer att visa såväl Europas som nätets möjligheter.

Till denna hör denna fråga om att ge mig 5 minuter av Din tid – det hela lanserades i samband med konferensen här i Örebro dessa dagar.

Vi har en hel del att vara stolta över i Europa-politiken.

Europa står i dag starkare i Sverige än någon gång sedan vi gick in i den Europeiska Unionen.

Opinionsundersökningarna är tydliga på den punkten. Att vi har en regering som säger ja till detta samarbete – inte nja, kanske eller jaså – har alldeles säkert betytt mycket för den utvecklingen.

Sverige står i dag starkare i Europa än någon gång sedan vi gick med i den Europeiska Unionen.

Vi är närvarande i samarbetet, påverkar och argumenterar på ett sätt som inte var fallet förut. Och det ger också resultat.

Och allt detta skall vi föra in i diskussionen inför valet till Europaparlamentet.


Katastrof – men ordningen återställd

25 april 2009

I torsdags eftermiddag inträffade den lilla katastrofen att jag glömde min dator kvar på UD när jag tvingades att rusa till planet för att via Istanbul och Athen ta mig till Nicosia  på kvällen.

Och konsekvensen av denna katastrof blev att jag inte hade några möjligheter till rapporter på bloggen från mitt utomordentligt intressanta besök på Cypern.

Mitt i natten anlände jag dock till Örebro, den moderata kommunala rikskonferensen här och mitt återseende med min dator och alla dess möjligheter. Att det blev ett kärt återseende behöver inte påpekas speciellt.

Så nu är ordningen – i alla fall i detta avseende – återställd. Och jag skall inte glömma datorn fler gånger…


Iväg mot Cypern

23 april 2009

Efter först regeringssammanträde och därefter möte med EU:s Mellersta Östern-sändebud Marc Otte bär det i dag på eftermiddagen iväg mot sydöstra Europa igen.

Med Marc Otte kommer diskussionerna dels att handla om den aktuella situationen – inte minst värdering av den nya israeliska regeringens olika signaler – och dels om hur vi skall lägga upp arbetet under det svenska ordförandeskapet.

Att dessa frågor kommer att bli stora vet vi alla. Sannolikheten för att freden och friden kommer att ha infunnit sig i regionen innan den 1 juli måste nog bedömas som mycket begränsad.

Men sedan flyger jag tillsammans med den turkiske Europaministern Egemen Bagis iväg i riktning sydöstra Europa.

Han kom till Stockholm från Paris redan i går kväll och träffar här såväl Fredrik Reinfeldt – som f ö också har Danmarks nye statsminister Lars Løkke Rasmussen på besök – som Cecilia Malmström, men av tidsskäl blir våra överläggningar på regeringsplanet på vägen från Bromma till Istanbul.

Och därefter fortsätter jag sedan – inte utan problem – till Nicosia på Cypern för ett viktigt besök där under morgondagen.

Om betydelsen av fredsförhandlingarna där har jag skrivit åtskilliga gånger på denna plats. Nu kommer jag under ett intensivt dygn att på ort och ställe bekanta mig lite närmare med de olika utmaningarna i frågan.

Exakt hur besöket kommer att gestalta sig och vilka jag kommer att träffa förefaller att vara lite skrivet i stjärnorna.

Det bedrivs ett egenartat spel där bestämt formulerade s k önskemål förenas med olika antydningar om att jag i annat fall inte får träffa den ene eller den andre.

Men jag är där för att se och lyssna, och de som vill tala med mig kommer jag alldeles självklart att lyssna uppmärksamt på.

Sent i morgon kväll är jag då tillbaka på fosterjorden igen.


Arbetsdag kring Gustav Adolfs torg

22 april 2009

Så blev det det möjligt med en arbetsdag i Stockholm mitt i det snabba europeiska resandet.

Och jag hann med att diskutera aktuella utmaningar såväl med kretsen av säkerhetspolitiska rapportörer från viktiga ambassader som är hemma i Stockholm några dagar som med ambassadörerna här i Stockholm från de olika EU-länderna.

Men utmaningarna tränger sig hela tiden på.

På Sri Lanka ser den humanitära situationen mycket allvarlig ut i samband med vad som förefaller att vara slutstriderna mellan den tamilska LTTE-gerillan och regeringstrupper på ett litet område uppe i nordost.

Vi har all anledning att kräva att alla respekterar grundläggande humanitära regler – och det säger sig självt att det vilar ett speciellt ansvar på regeringssidan.

Till dagens ärenden hörde också diskussioner inför EU:s utrikesministermöte i Luxemburg på måndag – och de olika trojkamöten och liknande som äger rum under senare under måndagen och tisdagen.

Det kommer att bli en späckad agenda under dygnen i Luxemburg.


Turkisk dag i Prag

22 april 2009

Vi hada bra överläggningar mellan Turkiet och Europeiska Unionen i Prag i går samtidigt som ju Fredrik Reinfeldt var nere i Ankara.

Självfallet berörde vi även läget i medlemsskapsförhandlingarna, men mycket av vår tid upptogs av gemensamma utrikespolitiska utmaningar.

Inte minst situationen i södra Kaukasus – där den turkiska diplomatiska aktiviteten just nu är betydande – diskuterades rätt ingående. Men vi diskuterade också situationerna i Irak, Iran, Afghanistan och Pakistan.

Presskonferensen efteråt i det ståtliga Cerny-platset innehöll åtskilliga frågor om ett turkiskt medlemskap i EU.

Det var väl lite efterdyningar till president Obamas tydliga uttalanden i saken bl a i Prag under sin europeiska resa och några av de kommentarer det ledde till.

Jag framhöll att en europeisk union som också innefattade Turkiet skulle vara starkare, mer dynamisk och mer relevant i den övriga världens ögon. Den skulle verkligen visa att vår uppgift är att överbrygga gamla gränser och hinder.

Men allt detta ligger i framtiden. När det slutliga ställningstagandet kommer så är det ett annat Turkiet i ett annat Europa i en annan värld. Och då kanske det motstånd som i dag förvisso finns i vissa länder kommer att ha ersatts av en djupare strategisk insikt om frågans betydelse för den samlade europeiska framtiden.

Den historiskt intresserade erinrar sig säkert att det fanns en tid då det sades bestämt nej också till Storbritanniens strävan att komma med i det europeiska samarbetet.

Men efter detta hanns det med en promenad från Cerny-palatser ner till Mala Strana och Karlsbron för en öl vid Moldau innan det sent omsider blev dags att återvända till Stockholm.


Snabb framgång

21 april 2009

Det är en betydande framgång att vi nu på seneftermiddagen fått konferensen i Genève att godkänna det slutdokument som är ett resultat inte minst av EU:s mycket bestämda förhandling.

Vi har framgångsrikt drivit frågor om bl a yttrandefrihetens betydelse som grund för demokrati och i kampen mot rasism, vikten av att värna de människor som utsätts för flera former av diskriminering, det civila samhällets, inkl MR-försvarares roll och romernas situation.

Slutdokumentet innehåller dessutom en för oss central påminnelse om vikten av att aldrig glömma Förintelsen.

Europeiska Unionen har spelat en pådrivande och konstruktiv roll för att få till stånd ett dokument som fokuserar på genomförandet av de åtaganden stater gjort när det gäller kampen mot rasism, och förhindra ett resultat som skulle undergräva de mänskliga rättigheterna.

Det är mycket viktigt att slutdokumentet inte heller innehåller några referenser till smädelse av religioner, som EU inte anser hör hemma i ett dokument om skydd för de mänskliga rättigheterna.

Samma sak gäller referenser till situationen i Mellanöstern, inklusive Israel, eftersom sådana hänvisningar hade varit ensidiga i ett dokument av global räckvidd. Också här har vi genom EU haft en bestämd linje.

Sedan Tjeckien valt att lämna konferensen talar Sverige, som inkommande ordförande, för unionen i konferensens debatter och företräder också EU i återstående förhandlingar.