Arbetsdag kring Gustav Adolfs torg

Så blev det det möjligt med en arbetsdag i Stockholm mitt i det snabba europeiska resandet.

Och jag hann med att diskutera aktuella utmaningar såväl med kretsen av säkerhetspolitiska rapportörer från viktiga ambassader som är hemma i Stockholm några dagar som med ambassadörerna här i Stockholm från de olika EU-länderna.

Men utmaningarna tränger sig hela tiden på.

På Sri Lanka ser den humanitära situationen mycket allvarlig ut i samband med vad som förefaller att vara slutstriderna mellan den tamilska LTTE-gerillan och regeringstrupper på ett litet område uppe i nordost.

Vi har all anledning att kräva att alla respekterar grundläggande humanitära regler – och det säger sig självt att det vilar ett speciellt ansvar på regeringssidan.

Till dagens ärenden hörde också diskussioner inför EU:s utrikesministermöte i Luxemburg på måndag – och de olika trojkamöten och liknande som äger rum under senare under måndagen och tisdagen.

Det kommer att bli en späckad agenda under dygnen i Luxemburg.

4 Responses to Arbetsdag kring Gustav Adolfs torg

 1. currentman skriver:

  Oaktat det allvar och den många gånger bakomliggande tragik som karaktäriserar utrikesministerns beaktansvärda arbetsuppgifter – visst är det väl förödande vackert vid strömmen så här års…

  /Karl N Ström

 2. chru skriver:

  Tack för värdefulla och intressanta kommentarer som vanligt!
  PS. På svenska heter landet Luxemburg. DS.

 3. perfro skriver:

  Är det i dagsläget fråga om några slutstrider?
  Talibanerna har drivit minst 100 000 på flykten och läget är ännu så skärpt att regeringen i Sri Lanka, som ändå är samarbetsvillig, inte vill godta en omfatande humanitär hjälp.

  Vädjanden ja,förvisso.
  Men finns det intresse av ett iintresse hos båda parter att inleda fredsförhandlingar och vilka krav kommer de då att ställa gentemot varandra??

 4. perfro skriver:

  Rättelse.
  Tamilska LTTE-gegillan vara det förstås.

  Kanske finns det viss likhet ändå med talibanerna?

%d bloggare gillar detta: