Bloggar och email

I går begick radions Cecilia Uddén en betraktelse som handlade om bloggande och om hur det på sina håll anses att vi på UD är lite stenåldersmässiga i teknikanvändningen.

Hennes betraktelse är välformulerad, roande och – måste det medges – lite träffande.

Och jag kan försäkra om att jag själv vid många tillfällen delat den frustration som hon refererar.

Men bakgrunden ligger i ett beslut som fattades av den tidigare regeringen och som inordnade utrikesförvaltningen i dess helhet i de administrativa och ekonomiska och andra system som beslutas och sköts centralt för regeringskansliet i dess helhet.

Så sedan dess ligger vi i frågor som dessa i händerna den s k förvaltningsavdelning som här i Stockholm har ungefär lika många anställda som UD har.

Jag har betydande respekt för de individer som arbetar med IT-frågor där – men som system fungerar det hela dåligt och trögt med just de konsekvenser som Cecilia Uddén så ironiskt refererar till.

5 Responses to Bloggar och email

 1. mrmhalland01 skriver:

  Jag vet inte om jag ska skratta eller gråta :-)

  Är detta verkligen möjligt ?
  Jag kan bara tänka mig en förklaring.

  UD har en x.25-ledning utdragen till varje ambassad :-)

 2. utrat skriver:

  Fenomenet finns också i företagsvärlden. Man åstadkommer ett, som man tror, hundraprocentigt system men eftersom behovet att meddela sig är starkt och man tänker praktiskt i sina arbetssituationer så går medarbetarna runt systemet och utnytt mail via hotmail, gmail, yahoo eller liknande och öppnar dörren på vid gavel för informationsfiske för illasinnade. IT-avdelningarna sitter trygga och kan inte bli förebrådda. Men kan organisationernas ansvariga vara det? Promenadgångarna gör jag där jag ser att folk verkligen går, sa trädgårdsmästare Blom

 3. optech skriver:

  Intressant. Det kan ju inte gärna vara tekniska begränsningar det är fråga om här, utan snarare politiska/administrativa. Det finns ju lösningar med krypterade laptopdiskar i kombination med VPN och certifikat som gör det möjligt att på ett tillräckligt säkert sätt läsa mail var man än är.

  Dags att skicka in en offert till UD tror jag bestämt.. :)

 4. perfro skriver:

  Vad är förvaltningsavdelningen? Känner mig väl politiskt insatt men faktiskt inte hört tala om denna amöba.

  Har den de statliga myndigheterna under uppsikt vid sidan av andra kontrollorgan?

  Jobbar den under och åt regeringskansliet.

  Plats för en översyn och motiv att här spara till förmån för något annat nyttigt.

  Ska kolla i datorn, men alla väntar nog på en redogörelse.
  Kan Carl själv fiixa det?

 5. wash09 skriver:

  Förvaltningsavdelningen (FA) är en stor del av regeringskansliet. I storlek överträffar den de flesta department. Medan departementen leds av en minister som är ansvarig och fattar beslut, så är förvaltningsavdelningen ledd av en tjänsteman och i mångt och mycket ”sig själv nock”. I teorin är det inget bekymmer eftersom FA ”bara” skall befatta sig med administration, men i praktiken är det annorlunda. Liksom i det privata näringslivet så är budget, personalpolitik, IT, resurstilldelning, utbildning, information etc något som påverkar produktionen och försäljningen. Och eftersom departmenten ”producerar” politik så är FAs inflytande över hur RK/departementen fungerar mycket större än vad folk i allmänhet tror. Utan att ha hört Cecila U:s inslag, så kan man t.ex. tycka att hur ett lands utrikespolitik kommuniceras borde vara ansvarig ministers privilegium att få bestämma.

%d bloggare gillar detta: