Östliga Partnerskapet klart!

Mitt på dagen på toppmötet i Bryssel. Ute lyser solen, och här inne fortsätter förhandlingarna.

Vi började dagens diskussioner med frågan om det Östliga Partnerskapet.

Alla var överens om att detta är ett strategiskt initiativ av betydande vikt – inte minst i dessa dagar.

Slutsatserna kommer därför också att tala om ett ambitiöst Östligt Partnerskap.

Känsligheten ligger – som vanligt – i vissa formuleringar om att underlätta för människor att röra sig över gränserna. Vi tillhör de som har en relativt öppen inställning i dessa frågor – och ser möjligheterna – men i andra länder är farhågorna mer framträdande. So oder so kommer det att handla om en gradvis process.

Vi får se exakt hur dessa formuleringar kommer att bli.

Men i övrigt har vi all anledning att vara mycket nöjda med hur vi kunnat föra detta svensk-polska viktiga europeiska initiativ framåt.

Formellt kommer det att lanseras på ett toppmöte i Prag den 7 maj.

Och reellt kommer det att bli vårt svenska ordförandeskap som skall se till att det börjar fungera.

18 Responses to Östliga Partnerskapet klart!

 1. mrmhalland01 skriver:

  Hur ser Ryssland på detta partnerskap ?

  Detta resonemang började ju våren -08.
  Har inget förändrats sedan dess ?
  Jag tänker naturligtvis på Georgien-krisen och Ukraina, strypta gasleveranser och säkert mycket annat jag inte känner till.

  Finns det risk att ytterligare försämra relationerna med Ryssland i och med detta ?

  Har vår nya försvarspolitik med detta att göra ?

 2. Mekongs Blogg skriver:

  Ambitiöst Östligt Partnerskap. Nej och åter nej till detta! EU bör gränsa till Ryssland så lite som möjligt! Jag hoppas det så kallade svenska ordförandeskap misslyckas på den punkten. Frågan som bör ställas är väl om EU överlever det svenska ordförandeskapet med tanke på hur den ekonomiska depressionen griper omkring sig!

 3. spanaren skriver:

  Ryska engelskspråkiga nätsidan ”Russia Today”
  hade igår 19/3 en artikel om Ukraina där
  det skrevs att Yulia Timoshenko förväntas
  anlända till Moskva för förhandlingar om
  ryskt ekonomiskt stöd till Ukraina – för ett pris.
  Då Ukraina saknar medel talas om att Ryssland
  skall få ”hyra” Krimhalvön.
  Citat:
  Ukraine has officially asked Russia to lend it $US 5 billion. Prime Minister Yulia Timoshenko is expected to visit Moscow to negotiate the credit.

  “We have received a letter and the request is being considered,” said Russian Foreign Ministry spokesman Andrey Nesterenko on Thursday”.Slut citat.

  Finns det någon sanning i denna artikel blir det
  förvisso ett annorlunda ”Östligt partnerskap” än
  vad Sverige/Polen tänker sig i Ukraina.

  Är det rysk propaganda eller finns det en
  verklighetsbakgrund bakom artikeln?

  Varför helomvändningen om försvaret? De som
  följer rapporteringen i ryska media har kanske
  sina aningar…..

 4. alnabone skriver:

  Nu när Ryssland gått ut med att de tänker rusta upp sitt försvar, är då Sveriges proposition om en utbyggnad av svenska försvaret ett indirekt svar på detta? Propositionen kom ju ganska nära det ryska klargörandet, eller var ryska klargörandet ett svar på den svenska propositionen?

  Även om detta är vad Sverige ämnar göra, så innebär väl inte propositionen att det är spikat ännu?

 5. alnabone skriver:

  Men nog borde vi väl kunna förhindra NordStream från att dra gasledningen över svenskt territorium. Här finns en fara där ryssarna kan hävda nationell säkerhet för att flytta fram sina gränser i händelse av en potentiell kris i framtiden. Detta bör nogsamt beaktas…

 6. spanaren skriver:

  Gasledningen skall läggas i svensk
  ekonomisk zon inte innanför den
  svenska territorialvattengränsen
  öster om Gotland.

  Det militära tomrummet Sverige har IDAG
  inga möjligheter att stå emot krav som
  backas upp av även mindre militära maktmedel.
  De nybyggda ryska Stereguschyfregatterna
  SKALL övervaka gasledningen enligt order
  från Putin. Hade vi inte avskaffat Gotlands
  garnison med kustartilleri/pansar/artilleri
  hade även vi kunnat sätta kraft bakom orden.
  ”Makten sitter i spjutstångs ände” hette det
  redan på vikingatiden…..

  Nu är det som det är – den eviga freden inträdde
  inte 1991 som både politiker och folk i allmänhet
  i vårt land trodde fram till igår…..

  För att återgå till partnerskapet har Ryssland
  nog inga invändningar mot hjälp till länder som
  Ungern och Rumänien. Intresset rör bara det
  ryska ”nära utlandet” dvs fd Sovjets territorium.

 7. dagoien skriver:

  spanaren: Russland hyr redan den ryske militærbasen på Krim. Hyrkontrakten løper ut om noen få år. Hyresvärden Ukraina er pank. Om penger ikke kommer fra vest, så må de selge seg til Russland.

 8. dagoien skriver:

  Sivilisert partnerskap med Russland er umulig. Se på Telenors problemer i Russland. En korrupt domstol i en liten by i Sibir har tatt pant i Telenors aksjer i ryske mobilselskapet VimpelCom verdt 10 milliarder norske kroner, i en helt grunnløs sak. Aksjene kan bli tvangssolgt før Telenor får behandlet anken.

  Telenor eier mobilselskapet VimpelCom i Russland sammen med ryska selskapet Alfa Group, som eies av en rysk oligark med gode politiske forbindelser til Kreml. Alfa bruker alle smutsige knep for å få tak i Telenors aksjer, og er flere ganger fälld av amerikansk domstol for brudd på aksjonæravtalen med Telenor.

  I Russland er det makten som rår.

  http://e24.no/selskap/TEL/article2975157.ece

 9. spanaren skriver:

  dagoien,

  Kanske får man som norrman än annan syn på
  Ryssland med erfarenheterna från Telenor –
  för att inte tala om ryskt tungt bombflyg
  på patrull längs territorialgränsen i Atlanten.
  Ryska flottans huvudbas i Sevastopol kommer
  ryssarna troligen, so oder so, behålla.
  ”Hyresavtalet” gäller, om det blir verklighet,
  hela Krimhalvön som Chrustjov ”avträdde” till
  Ukraina.

  Kanske borde ambitionerna för samarbetet minskas
  till att behålla åtminstone Baltikum solvent och
  förhindra ryska ”hjälpinsatser” av olika slag som
  kan bli följden av ett ekonomiskt sammanbrott med
  påföljande social oro som kan utlösa den ryska
  Medvedevdoktrinen.

  Är inte risken stor att hela det svensk/polska
  projektet får överges och åtgärderna i stället
  inriktas på att förhindra att ekonomierna i de
  fd sovjetiska satellitstaterna kollapsar och en
  ny ”ekonomisk” järnridå uppstår i Europa?

  För militärt intresserade. Detta är korvetterna
  (ej fregatter) som SKALL bevaka gasledningen
  när de slutlevererats och gasledningen byggts.
  http://en.wikipedia.org/wiki/Steregushchy_class_corvette

 10. oppti skriver:

  EU stödjer Gasledningen som kommer att få avstickare till Sverige!
  Ja det är inte Norstreem-den bör vi motarbeta på alla sätt. Tycker många men inte jag!
  Ryssland ligger där det ligger och har den befolkning det har. Ledarna och deras inställning kan däremot skifta. Motarbetas alla försök till handel med väst så får vi nog se upp för ett kallare klimat österifrån.

  Carl Bildt har här ett ansvar.

  Elledning till Baltikum är bra-men vi får se upp så det inte blir rundgång-NordPool importerar el från både Ryssland och Estland! (Kärnkraft och oljeskiffer)

 11. metusalem skriver:

  Nordstream förefaller vara ett vettigt projekt. Ju fler energiförbindelser som finns mellan öst-väst och syd-nord ju bättre. Att försöka sätta käppar i hjulen för Ryssen i detta fält ger maximala möjligheter till sura reaktioner i en massa andra områden.

  Däremot bör förhandlingarna från svensk sida drivas med kraft och finnes, så att vi får ut något positivt för egen del. En påbörjad förstärkning av vår försvarsförmåga på Gotland är givetvis en självklarhet.

  Tyvärr måste vi rent allmänt acceptera att vi nödgas lägga en del ekonomiska och andra resurser för att förstärka vår försvarsförmåga. Denna ökade satsning skall givetvis ske i ett nordiskt och EU-samarbete.
  Ett formellt konfirmerande av det reella samarbete vi har inom Nato vore en bra grundbult i vår försvarspolitik. Man glömmer tid efter annan vad vårt beslut att stå utanför Nato egentligen beror på.
  Någon som kan svara?

 12. mrmhalland01 skriver:

  metusalem :

  Mer en fundering än ett svar.
  Efter en lång tid av vänsterregeringar, nästan kommunistiska, i alla fall på Palmes tid vore det att sätta en nagel i ögat på Warszawapakten och den stora björnen i öst att gå med i NATO.
  Det fanns inte heller folkligt stöd att gå med i Warszawapakten, så neutralitet var den enda möjligheten.

  Detta vann sedan respekt i omvärlden och Sverige betraktades som ett osedvanligt fredligt land som inte tog ställning i konflikter.
  Alla vet vi ju hur det känns att få en ”klapp på axeln” av någon, man blir lite stolt och inspirerad att fortsätta på den inslagna linjen.

  Som sagt, bara mina funderingar, inte en absolut sanning.

 13. spanaren skriver:

  Märkligt nog verkar det inte vara samfällt
  jubel inom OSS (CSTO) över förslaget om
  ett ”östligt partnerskap” med EU (USA/NATO)
  Citat:
  EU:s Östligt partnerskap försöker spräcka upp OSS

  I en intervju till den ryska tidningen Kommersant drog Moldaviens president Vladimir Voronin ändamålsenligheten i landets deltagande i EU:s nya program Östligt partnerskap i tvivelsmål. Programmet är ett svensk-polskt initiativ. Den moldoviske presidentens tvivel blir förståeligare om man tar i beaktande det senaste försöket att utöva påtryckaning på Vitryssland. Igår meddelade ordförandet för Europeiska parlamentets utrikesutskott att Vitrysslands erkännande av Abchaziens och Sydossetiens självständighet kan bli ett allvarligt hinder för landets deltagande i programmet Östligt partnerskap. Det måste anmärkas att EU utkom med varningar till de länder som fått inbjudan till det nya programmet före programmets utlovade finansiella stöd delats ut. Till detta förhöll sig Moldaviens president Vladimir Voronin mycket kritiskt. Han tog upp ett konkret exempel. Moldavien har bundit sig till åtaganden med Internationella valutafonden och Europeiska rekonstruktions- och utvecklingsbanken. Nu erbjuder Kina Moldavien ett lån på en miljard dollar med 3 % ränta för vägbygge, men detta är IMF kategoriskt emot och erbjuder nu Moldavien ett lån med 0,4 % ränta. Dock är IMF:s lån betydligt mindre än det kinesiska och det passar inte Moldavien. Vi har nu med oss experten Dmitrij Danilov från det ryska Europainstitutet.

  -Målet för EU:s program är att förstärka samarbetet med postsovjetiska stater. Dock förutser det inte några konkreta resultat och tar inte tillräcklig hänsyn till medlemsländernas individuella särdrag, menar den ryske experten. Dessutom har programmet Östligt partnerskap redan börjat förvandlas till ett redskap för EU att utöva påtryckning på några länder som erbjudits delta. Detta föder mera tvivel om att programmets namn verkligen överensstämmer med dess förverkligande
  Källa: The Voice of Russia.

  Tyskland och Frankrike har dessutom krävt att
  partnerskapet inte skall ses som ett möjligt
  framtida EU-medlemskap. Rumänien och
  Bulgarien har invändningar av egna ekonomiska
  skäl.

 14. spanaren skriver:

  mrmhalland01,

  Bifogar en länk med ett svar på din fråga
  om Rysslands syn på utvecklingen i de
  fd sovjetrepubliker som omfattas av det
  svensk/polska förslaget om ett ”Östligt
  partnerskap”.

  Felgenhauer är en mycket känd rysk
  säkerhetspolitisk kommentator.
  Notera särskilt sista stycket i Felgenhauers
  artikel.

  http://www.cfr.org/publication/18813/russians_see_us_missile_defense_in_poland_posing_nuclear_threat.html?breadcrumb=%2Fissue%2F428%2Fmissile_defense

 15. perfro skriver:

  Det östliga partnerskapet är väl än så länge ett principbeslut.
  Det finns en risk för lösliga till intet förpliktande formuleringar.

  Det östliga partnerskapet är väl främst inriktat på Georgien och Ukraina, där det också talats om NATO-medlemskap.

  Realpolitiskt kommer det bli invändningar mot en utvidgning liksom vad som ännu gällt med Turkiet.

  Läget i Kkraina är ytterst bekymmersamt både ekonomiskt och politiskt.
  Nu nödhjälp viktigare än medlemskap i EU.

 16. mrmhalland01 skriver:

  Tack för det spanaren, jag ska genast läsa artikeln !

 17. robotnr7312 skriver:

  Strategiskt inititativ…hein? Framåt Marsch gott folk! Se! Där bak kommer det flera! :-)

 18. […] att lyssna på oligarkiskt ryska krav. Ryssland fruktar NATO:s robotsköld och det “östliga partnerskapet” och vill ha garantier för egen dominans i sitt […]

%d bloggare gillar detta: