Utvecklat försvar

I nästa vecka lägger regeringen fram sitt förslag till inriktning av försvaret, och det är ju en fråga som varit föremål för åtskillig ibland tämligen osorterad debatt under det senaste året.

I förhållande till försvarsberedningens förslag för ett tag sedan innehåller regeringens proposition nu ett antal förändringar vars säkerhetspolitiska betydelse bör vara uppenbar.

Det viktigaste är att det samlade luftförsvaret under kommande decennier kommer att vara starkare än vad beredningens skrivningar skulle ha lett till. Ett starkt luftförsvar av det nordiska området är, enligt min mening, av avgörande betydelse när vi blickar framåt.

Detta sker dels genom att Gripen-systemet inte dras ned på det sätt som förutsatts och dels genom att vi faktiskt bibehåller ett luftvärn också med de luftvärnsrobotbataljoner vi i dag har.

Och dessa system kommer självfallet att utvecklas i framtiden.

Gripen kommer att behöva mer avancerade robotar för att kunna möta avancerade hot. Och förr eller senare måste en växling ske till en mer utvecklad version i olika avseenden – då kan självfallet också antalet flygplan påverkas. Men detta ligger en bra bit in i framtiden.

Om Norge kan fullfölja sina planer och Finland på sikt kan bibehålla ett flygvapen av ungefär nuvarande numerär innebär detta att det i vårt nordeuropeiska område kommer att finnas ca 200 avancerade stridsflygplan för luftförsvar och andra insatser.

Det är en respektabel förmåga. Och även om det handlar om olika länder tror jag att vi längre fram kommer att kunna se den förmågan i ett mer samlat perspektiv.

Till detta kommer så de förändringar i markstridskrafterna som nu diskuteras i media. Till de mer eller mindre omedelbart insatsberedda åtta bataljonerna kommer nu att läggas ytterligare fyra reservbataljoner med mycket påtagligt lägre beredskap.

Detta kan sägas vara en återgång till tankar om en viss s k återtagningsförmåga som finns för ett decennium sedan eller så. Vid en försämring av det säkerhetspolitiska läget finns en möjlighet att långt snabbare än vad som annars skulle ha varit fallet påtagligt öka försvarsförmågan.

Och tillkomsten av denna förmåga kan ju ses som ett uttryck för att vi inte längre vågar utesluta att vi under kommande år hamnar i en sådan situation. I detta ligger alls ingen alarmism i dagsläget – men en ökad försiktighet inför framtiden.

I ett sådant läge tror jag också att det kommer vara nödvändigt att öka de samlade anslagen till försvaret. Reservbataljonerna gör att vi då betydligt snabbare kan få effekt av sådana nödvändiga ökade satsningar.

Självfallet finns det sådant jag hade önskat också skulle inrymmas.

T ex kommer bättre fartyg för närvaro och övervakning i bl a Östersjön förr eller senare att krävas – kanske kunde man bygga vidare på de större fartyg Kustbevakningen nu bygger nere i Rumänien. Till den frågan kommer det säkert att finnas anledning att återkomma.

Men just nu är det värt att notera hur en i vissa avseende utvecklad säkerhetspolitisk bedömning lett till betydelsefulla justeringar i inriktningen av vårt framtida försvar.

23 Responses to Utvecklat försvar

 1. peeterr skriver:

  Läste runt på olika sidor och många verkar upprörda över att det ska skickas 14 pansarvagnar till Gotland. Och att ni försöker stärka försvaret. Jag tycker det är bra. Efter 1a världskriget trodde man väll på fred. Men det visade sig inte vara länge. Efter 2a världskriget förväntade man sig fred. Den kanske håller, men kanske gör den inte det och då är det bäst att vi ialla fall har ett försvar. Jag personligen skulle inte bli förvånad om jag upplever 3e världskriget inom min levnads tid. Världen känns lite ostabil helt plötsligt. Och om det skulle gå så långt att tex Finland blev angripet av yttre makter bör Sverige hjälp våra bröder och systrar i Nordöst!
  Det är väll dock ganska otroligt att Finland skulle bli attackerat men, om.

 2. photoimagine skriver:

  Detta är ett av de positivare beskeden på länge angående det svenska försvaret.

  En klarare insikt och beslutsamhet har vuxit fram i ämnet vilket du sammanfattar i sista stycket av ditt inlägg vilket säkert många välkomnar.
  Andra inte.

  Fortsatt trevlig helg!

 3. gubbstut skriver:

  Glädjande att man kommit till insikt om detta och särskilt glädjande att Gotlandkommer att få förstärkning.

 4. alnabone skriver:

  Denna propostion som nu kommit är ett lyft för Sverige som länge eftersatt det fina försvar vi alltid haft. År ut och år in har man läst om nedskärningar i försvarsbudgeten och den ena förläggningen efter denna andra har successivt plockats bort.

  Jag påminner om det mycket läsvärda inlägget av Bo Pellnäs som klart belyser det farliga i att skrota bland annat F16 i Uppsala eller lägga ner beredskapsflyget på Gotland. Med en instabilitet som fortfarande finns i öst så bör vi ha kontroll på vad som sker i vår absoluta närhet.

  Det är bra att fokus är tillbaka på att vi ska förbättra förutsättningarna för att kunna försvara vårt land om det en dag skulle börja knipa. Detta behöver dock inte betyda att vi ska upprusta…

 5. tangoviking skriver:

  I Svensk försvarspolitik får man ju gå efter Landsförräderi, Uselt, Dåligt, och Mindre Dåligt.

  Något bra och toppen finns icke att hämta.

  Det är alltså gott att man nu gått från Uselt till Dåligt och jag hoppas Regeringen verkligen ger vapensystemen dom robotar, bomber och länkar som krävs för att vara moderna. Luftförsvaret är i stort behov av modernisering förutom själva JAS Gripen.

  Köp BAMSE, METEOR… rubbet ! Det är småpengar egentligen det handlar om. Utslaget på hur länge man ska ha sakerna…

  Tydligen kostar det ca 16000 kr per månad att förrådställa ett Stridsvagnskompani på Gotland. Det får man inte ens en halv riksdagsman för.

 6. alnabone skriver:

  Hahaha, bra sagt tangoviking :-)

 7. spartacusagain skriver:

  Man kan bara återta något man en gång innehaft. De insatta vet att termen användes för att INTE utbilda alls! Detta för att spara pengar efter murens fall, när hotbilden söktes i buskarna och självförtroendet i FM dränerades i med motståndarens WO. Unga Generaler utbildade i USA som sett LJUSET, fick nu fritt spelrum och aerostaterna flög runt i det nätverksbaserade Försvaret. Använd inte ordet ÅTERTA om du inte samtidigt vet att du bara skriver för de trogna. Vi andra vet att det är en riktig FLOSKEL.

 8. Daniel Andersson skriver:

  Något som man inte får glömmas vid debatten av utvecklingen av Sveriges nya försvar, som jag tror blir den svåraste frågan, blir vad det ska användas till. Självklart behöver vi ett litet försvar i Sverige enligt säkerhetspolitisk bedömning men jag tror även att ett försvar kan användas till att rädda Svenskar i situationer även utanför Sverige gränser.

  Ta Gaza/Israel/Libanon till exempel, som med stor sannolikhet inte kommer att bli fredligt de närmaste decennierna. Som kan ses i SVT’s dokumentär Diplomaterna så var evakueringen av svenskarna i Libanon-kriget ganska kaotiska. Större länder, som USA, köper upp alla närliggande transporter och vi Svenskar får då låg prioritet att bli evakuerade. Att ett annat land kan stoppa ett evakueringsfartyg av svenskar på internationellt vatten borde kunna undvikas med ett svenskt befinnande på internationella oroliga vatten. Även om detta inte är ett perfekt exempel så kan evakueringen av Svenskar i oroliga områden väsentligt förbättras i en bra debatt av ett utvecklat försvar.

 9. maxxoo skriver:

  Att politikerna nu sent omsider har insett att Gotland är en väsentlig del av svenskt territorium är glädjande. Sent ska syndar’n vakna… Gotland har tidigare ha ansetts vara militärstrategiskt så viktigt att ön utgjorde ett eget militärområde(MKG)med tre regementen (A7,P18,KA3)och en Luftvärns-division förlagda på ön. Tidvis även en flygdivision ur Flygvapnet.

  Muren föll och Sovjetunionen med den. Plötsligt ansåg den inkompetenta svenska försvarsberedningen att vi nu skulle leva i evig fred och påbörjade, i ett internationellt perspektiv, en ensidig nationell nedrustning av sällan skådat slag. Att ändra förvarets inriktning från ett invasionsförsvar med illa utrustade cykelbataljoner (utan personligt skydd t.ex. moderna skyddsvästar) må vara en sak. Men att så radikalt och snabbt minska all försvarsförmåga ger onekligen märkliga signaler till omvärlden.

  En del av det internationella politiska spelet är för en nation att visa omvärlden sin suveränitet, vilket bl.a. sker genom någon form av militär närvaro i de delar av ett lands territorium som landet ifråga har suverän rätt till. Gotland har status av suveränt svenskt territorium och är därtill strategiskt intressant. Den strategiska betydelsen för ön kommer knappast att minska speciellt inte då den planerade gasledningen kommer att byggas. Åtminstone borde ett utbildningsförband motsvarande två bataljoner vara permanent förlagda till Gotland.

 10. galileo1633 skriver:

  Bäste herr oloflindberg,
  Jag vill bara upplysa Er om att någon skriver obegåvade inlägg på denna blogg i Ert namn.

  Högaktningsfullt

  OWE

 11. nilsdab skriver:

  Vi har inte ett nationellt försvar värt namnet. Det finns organiserade hemvärnsbataljoner och delar av brigadförband, men i sanningens namn så är de inte övade och de har ingen ledning. Det finns bra material, men ingen förmåga.

  För en förbandsverksamhet inom armen som kostar mellan 8 och 10 miljarder tillvaratar sätter vi upp två effektiva internationella bataljoner och ett kompani. Det innebär en kostnad på långt över 1 miljoner per soldat.

  Tidigare grundutbildade armen tjugo bataljoner och övade ytterligare tjugo bataljoner om året till i stort sett samma kostnad som det idag kostar att ha två bataljoner på internationella uppdrag. Sett i antal soldater utbildade vi närmare 40 000 grund- och repetitionsutbildade soldater i förhållande till de drygt 3 000 internationella soldater vi sätter upp idag. Effektiviteten, mätt som antalet total kostnad per soldat och åldersklass har sjunkit med över 90 % över tio år. Hur kan en verksamhet tillåtas att bli så ineffektiv?

  Samtidigt kunde vi tidigare mobilisera en fältmässig arme med 6 fördelningar med närmare 200 000 man i förhållande till de drygt 10 000 avlönade soldater och befäl som försvarsdepartementet nu föreslår.

  Den borgerliga regeringen blev inte bättre, snarast tvärtom med den av Statsministern utsedda Försvarsministern, som tvingatas att backa i i stort sett varje fråga han initierat under sin tid!
  Försvarsdepartementet ville i januari minska armen till totalt sett åtta effektiva bataljoner, varav någon eller några internationella, eftersom vi inte har råd med mer. Nu backar förhoppningsvis Regeringen en månad senare och föreslår att befintligt material för fyra beredskapsbataljoner förrådsställs.

  Det är helt otillräckligt men ett första steg och en effektivare ledning skulle kunna säkerställa mer!

  Hur kunde tidigare försvarsberedning, förra och nuvarande regeringen, försvarsdepartementet och försvarsledningen ha så fel så länge?

  Att det skulle behövas ett krig i Georgien och destabiliseringsrisker i vår närhet för att de skulle vakna och ändra inriktning.

  Hur mycket kostade alla omställningarna och de ändade inriktningarna samt alla utredningsbeting?
  Hur mycket kostar det att bygga upp delar av det som rivits ner? Vilka skall få bära ansvaret?

  Och, hur kan Regering, departement och försvarsledning tro att det blir billigare att ha stående förband istället för övade och tillgängliga värnpliktsförband att mobilisera när det behövs?

  Vilket förtroende finns det kvar efter så mycket slöseri och så många fel!

 12. Pravo skriver:

  Det här var ett positivt besked för alla de svenska teknikföretag som är underleverantörer åt försvaret. Rent militärt gör det kanske ingen större skillnad, men det hjälper definitivt till att hålla hjulen rullande inom industrin.

 13. spanaren skriver:

  Utvecklingen i Ryssland anges som skäl till
  att ett visst integritetsförsvar åter behövs
  i Sverige och att Gotland är strategiskt viktigt.
  S-400 Triumph (världens modernaste) ryska
  luftvärnssystem på Gotland behärskar Östersjön
  norr om Bornholm och i Sverige Stockholm/Karlskrona.
  I aktiv tjänst. Idag utplacerat runt Moskva.

  Jane’s och IISS de mest trovärdiga källorna
  i Väst ger en bild av Rysslands militära
  förmåga 2005. Den har inte minskat sedan dess…
  Militärbudgeten är nu 40 miljarder USD per år
  (för jämförelse med USA/NATO 80-120 miljarder
  PPP-dollar) och ökar med minst 10% årligen.
  Enligt beslut skall militärutgifterna inte
  minskas hur än ekonomin utvecklas i Ryssland.
  Som alltid förr där – kanonerna går före smöret….

  Militär förmåga behöver ju inte innebära att
  den kommer att användas i vår del av världen
  men man bör kanske vara medveten om att den
  finns och att historien inte slutade 1991.

  För våra politiker kanske ordstävet ”Sent skall syndaren vakna…” är tillämpligt.

  http://news.bbc.co.uk/2/shared/spl/hi/guides/457000/457038/html/nn4page1.stm

 14. perfro skriver:

  Det är svårt motivera en kraftig upprustning av det svenska försvaret med den ryska inmarschen i Georgien.
  Det kan inte heller ske med argumentet att Ryssland söker stärka sitt inflytande via partnerskapsunioner som den med Venezuela.
  Vi och de andra skandinaviska länderna har en samverkan och en stridsberedskap, som är väldimentionerad.
  Den ryska björnen i vårt närområde är inget hot och som vanligt kan vi lita på NATO.

  Stridsvagnarna på Gotland är en eftergift för Björklund och är ett låtsatsförsvar.

 15. gubbstut skriver:

  Oavsett vad som placeras på Gotland om det är stridsvagnar eller miniförband, så är det bättre än ingenting. Jag kommer ihåg när jag gjorde rekryten på 60-talet, hur tillspetsat det var, när ryska marinen låg utanför östkusten och spanade på våra övningar. Bara vetskapen om att dom var så nära, ökade anspännigen enormt, vilket märktes på att övningarna fick en annan ton, liksom. Vi var en bricka i det tysta spelet och spelade till 100% med. Vi var med andra ord beredda, på vad som helst.

 16. perfro skriver:

  Den militära närvaron på Gotland var definitivt nödvändig under de kalla krigets dagar, men sedn dess har vår försvarsförmåga bantats rejält och oavsett hur man ställer sig till Putins Ryssland lever vi i en fredligare värld, inte minst beroende av internationella ekonomiska förbindelser.

  Vår försvarsavveckling gäller antal regementen, att värnplikten avskaffats, att övningarna är ett minimum. och en mängd annat.
  Samtidigt har vi dock ett kvalificerad försvar vad gäller sånt som stridsvapen, stridsvagnar ocn inte minst våra stridsflygplan.

  En betydande del av detta, främst då stridsflygplanen är exportvara.
  Vi kan ju bara titta på den uteblivna affären med Norge där vi i en bytshandel var beredda köpa 10 plan som vi inte behövde.

  Vad gäller alliansen så hävdade Tolvfors att uppgörelsen var klar till sista pennstrecket.

  Det är mot den bakgrunden man måste se folkpartiets krav på förstärkningar med hänvisning till Georgien, som säkert skulle ha kostat minst 5 miljarder. Björklunds utspel var nog främst att han i försvarsutskottet har en försvarsaktivist att ta hänsyn till samt att han tog intryck av debattinlägg från t ex Pellnäs. Dessutom var det lite partitaktiskt. Det gällde norma högerns gamla slogan: Försvaret främst.

  De förändringar som nu sker, i sig bra, ligger föga över tidigare budgetanvisning.

  Vad gäller ”låtsatsförsvar” var det den benämng konservativa Nya Wermlands Tidning gav just på placeringen av stridsvagnarna på Gotland.
  Men de kan ju i och för sig stå där i förråd, som på annat håll.

  Vi har för övrigt redan nu en rysk närvaro på Gotland.
  Ryssarna bygger nu ut Slite hamn med svenskt godkännande som ett led i utbyggnaden av naturgasledningen, vars sträckning dock t v är oklar.

 17. spanaren skriver:

  Perfro,

  Politikerna har haft en förmåga att bortse från
  verkligheten. Den under de senaste tio åren
  förda svenska säkerhetspolitiken har ifråga
  om världsfrånvänd naivitet och önsketänkande
  inte haft någon motsvarighet i Europa sedan
  Västroms fall…
  Fråga presidenten i Finland vad man anser där om
  Sveriges ”freds och avrustningspolitik”….

  Intresserade uppmanas läsa rapporten från FOI
  ”Rysk militär förmåga i ett tioårsperspektiv
  – ambitioner och utmaningar 2008”

  Klicka för att komma åt foir2707.pdf

  Särskilt sista stycket och inledningen.

  Vad händer vid en statsbankrutt och påföljande
  oroligheter i Lettland eller direkt sönderfall
  och inbördeskrig i Ukraina? Är det inte troligt
  att Putinryssland då ingriper åberopande den nu
  gällande Medvedevdoktrinen på samma sätt som
  i Georgien?

  USA är helt uppbundet i Irak/Afghanistan och har
  inga styrkor att sätta in – vilket visade sig i
  Georgien. NATOs ledande länder i Europa kommer inte att gå i storkrig mot Eurasiens starkaste krigsmakt
  för Baltikum/Ukraina – eller Gotland.

  Varför skulle USA/NATO ingripa i fd sovjetrepubliker
  eller i ett Sverige som helt försummat sin egen
  säkerhet och inte kan bidra med någon egen förmåga?

 18. perfro skriver:

  USA:s militära kapacitet är vida överlägsen Rysslands även om man bortser från Irak och Afganistan.
  USA kommer i huvudsak lämna Irak om ett par år och i stället förse irakierna med de vapen och den uppbyggnad av nödvändig armé och polisväsende för att slippa terrorn är.
  Irak är på godväg mot demokrati!

  De fd sovjetrepublikerna är alla med i NATO och Ryssland och vare sig USA eller EU skulle godta någon rysk militär intervention i Ukraina med dess 50 miljon invånare eller i Georgien.

  Det finns redan nu amerikansk närvaro i dessa länder, dock inte militär, och det kan snart bli fråga om ett EU-medlemskap, vilket dock en del länder som Frankrike motsätter sig.

  Vad gäller Finland så har landet delvis varit ockuperat av Sovjetunionen och vinterkriget har förstås satt sina spår.

  Men även Finland deltar i skandinaviskt samarbete och landet vet att ryssarna måste ha Kaliningrad som en viktig fredszon för sin handel.

 19. spanaren skriver:

  Perfro,

  Amerikanska armen mönstrar 545.000 man och
  Marinkåren 200.000. Mobiliseringsreserven
  består av Nationalgardet. Totalt disponerar
  amerikanska försvarsmakten över 1,4 miljoner
  man med 850.000 man i reserv för sina globala
  uppgifter. Då armen inte är för liten för att säkra
  USAs globala intressen diskuteras ev. återinföra
  värnplikt i USA.

  Ryssland ref tidigare inlägg men i korthet:

  Armen 395.000 man med en mobiliseringsreserv
  om 20 miljoner man varav minst 4 miljoner man
  utbildade under Putins tid vid makten.

  De större europeiska makterna har krigsmakter
  som är en bråkdel av Rysslands idag – och Sverige
  ingen krigsmakt överhuvudtaget….

  Frankrike/Italien/Tyskland har inget intresse
  av att söka konflikt med Ryssland om Baltikum/Ukraina
  och ser det kanske tom som ett misstag att släppa
  in vissa fd sovjetiska satellitstater i EU.
  Vad den nya amerikanska Obama-administrationen
  kommer att föra för politik mot Ryssland är ännu
  oklart men tecknen tyder på att intresset för en
  konflikt är mindre än under Bushs administration.

  Finska Hufvudstadsbladet skrev 2004 när ryssarna
  presenterade missilen Topol-M:

  ”Kalla kriget tog aldrig slut. Det gjorde en kort
  paus på grund av tillfällig rysk penningbrist”
  Det styr den finska försvarspolitiken mer än
  andra världskriget.

  Den storryska krigsmaktens (ryska/vitryska) manöver
  Union Shield 2006 ger en antydan om vad en konflikt
  mellan Västmakterna och Ryssland i Baltikum skulle
  innebära……

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_2593787.svd

 20. spanaren skriver:

  Rättelse: Då amerikanska armen är för liten….

 21. spanaren skriver:

  Ref mina tidigare inlägg.
  NE.se ger följande information om armeerna
  i Europas länder:

  Storbritannien:
  Två mekaniserade divisioner med 500 stridsvagnar.

  Frankrike:
  9 brigader med 600 stridsvagnar.

  Tyskland:
  Två armekårer om sex divisioner.

  Ryssland:
  21 divisioner plus 7 spetsnazbrigader med
  23.000 stridsvagnar.

  —————–
  Finland:
  Arme om 350.000 man med en veckas mobiliseringstid
  1000+ artilleripjäser mm.

  Sverige:

  Finns det några organiserade/samövade förband?

 22. spanaren skriver:

  Perfro,

  Ref ditt mars 15, 2009 kl 2:15 em

  Den ryska ”fredszonen” i Kaliningrad är
  inte en så fredlig.

  Obama uppfattade tydligen budskapet.
  Det är väldigt tyst om ABM-missiler till Polen
  numera.

  http://www.mnweekly.ru/comment/20081114/55356778.html

  Vad händer om Obama trots allt utplacerar
  missilerna i Polen mot Rysslands vilja?
  Kommer utvecklingen då att på något sätt
  beröra Sverige – särskilt om Alexander Dugin
  (googla) – som har de ledande kretsarna i Moskva
  och även ryska allmänhetens öra får bestämma?

  Kanske behövs då mer än 14 strv i förråd på Gotland
  utan kanske tom mer än vad utrikesministern antyder.

 23. Gustaf skriver:

  Jag håller med ”peeterr”, Sverige måste vara ett land som är redo. Bara för att det har varit fredligt på senaste tiden så behöver inte det betyda att det alltid kommer vara det. Jag blev otroligt lycklig när jag hörde ÖB:s nya förslag om ett försvar baserat på yrkesmilitärer. Om detta går igenom kommer det att ge mig en välkommen känsla av att Sveriges millitär inte bara är något tråkigt, och tvingat. Utan att Sveriges millitär är en välutbildad och välmotiverad militär. Man får inte kälvklart glömma bort att det är omoraliskt att skicka ut någon som skulle må fruktansvärt dåligt av att ha ett avfyrat skott som dödat någon i krig på sitt samvete. Jag tycker att förutom den millitär som ÖB föreslår så ska man även ha en utlandsgrupp som tillsammans med andra länder utför uppdrag och viktiga operationer utomlans. Jag skulle gärna kunna betala skatt med vetandet att jag deltar i en sådan välgörenhet som viktiga och behövda och välutrustade utlandsoperationer. Bra för Sverige med lite förnyad millitär. Dem där nya stridsvagnarna ser ut att kunna komma till nytta om det blir krig. Man har ju hört en del om den globala uppvärmningens kommande våldsamma konflikter. Det tror jag är något som Sverige borde uppmärksamma mycket mer. Det vore bra för Sverige med förnyad militärisk utrustning, som t.ex. det här.. http://www.murdoconline.net/pics/xm8b.jpg
  ”XM8 automat karbin”

%d bloggare gillar detta: