Samtal med Abu Mazen

Medan president Abbas nu hastat vidare till lunch med Gunilla Carlsson och sedan överläggningar med Fredrik Reinfeldt – som dock måste hinna hem från Borås först – har jag hunnit till Arlanda för vidare befordran Helsingfors och Seoul.

I dessa dagar inleds de palestinska försoningssamtalen i Kairo, och det är bara att hoppas att de lyckas.

Någon form av samlingsregering – som kan ansvara för återuppbyggnaden av Gaza och leda fram till president- och parlamentsval senare detta år – ligger utan tvekan i palestiniernas intresse nu.

Att en sådan regering måste vara inriktad på en tvåstatslösning och respektera ingågna avtal och förpliktelser är lika självklart som att vi förväntar oss detta av den kommande israeliska regeringen.

Men vårt samtal handlade också om förberedelserna för det svenska EU-ordförandeskapet, där vi var överens om att intensifiera våra kontakter i olika frågor.

34 Responses to Samtal med Abu Mazen

 1. chris200 skriver:

  De ingångna avtalen och förpliktelserna har inte gett Israel rätt att annektera mer land, utöka bosättningar, och fragmentera palestiniernas land till enklaver. Så vi vet redan att Israel inte respekterat avtalen och förpliktelserna.
  http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2009/feb/20/israelandthepalestinians-israeli-elections-2009

 2. un2here skriver:

  … vi förväntar oss [respekt för avtal etc] av den kommande israeliska regeringen.

  Du har ett helt annat sätt att använda begreppet ”förväntning” än vad som är brukligt. Något sådant har ju aldrig hänt förut, så varför i hela friden nu?

 3. perfro skriver:

  Den observante har kanske lagt märke till att Israel inbjudit till förnyade fredssamtal. För vilken gång i ordningan är det. Och hur nära freden har man inte varit när även mer moderata palestinska förhandlare backat ur den bästa uppgörelse som gått att få.

  Problemet är nu motparten, som förefaller ha fått ett starkt, kanske övervägande stöd inom den västliga opinionen.

  Det går vare sig förhandla med Hamas eller i Afghanistan med talibanerna.

  Dessa rörelser representerar det revolutionära våldet med avsikt att störta de demokratiska regimer som vill bevara sin nationella självständighet.

  Det går inte att glorifiera Hamas. Läs Hamas stadgar, vilka Shimon Peres ”avslöjade” för en häpen omvärld.

  Alla utomstånde fredsmäklare, som med nödvändighet behövt medvarka mellan palestinier och israeler har varit medvetna om att Hamas inte vill ha fred med Israel.

  Dom vill förinta Israel och driva judarna bort från det som de betraktar som e3klusivt arabiskt territorium.

  Det är en illusion att inbilla sig att delar av Israel nås av fåtalet raketer, att inga israelser kommer till skada och att Israel kan låta sig nöjas med att tusenden måste söka sig till skyddsrum när den dagliga raketbeskjutningen pågår.

  Det så kallade kontraproduktiva våldet var ingen urskillningslös repression.
  Den var i rådande läge nödvändig.
  Inga civila offer kan med bästa vilja i världen undgås i fall som detta i all synnerhet att det ingick i Hamas taktik att placera sina egna ”mål” i skydd av vanlig befolkning och i närhet av deras boenden:

  Vi kan bara hoppas att Hamas nu lärt sig en läxa. Det hoppas också de palestinier i Gaza, som inte önskar annat än att Gaza får den frihet åter som Israel villkorslöst dem. och att de ska åter ska få tillträde till det Israel, som definitivt inte vill spärra in dem.

  Vem vill ha det kalla kriget med den komministiska muren tillbaks, i detta fall tyvärr något nödvändigt för en demokrati.

  De vill inte heller lämnas åt den repression, som Hamas dagligen tillämpas gentemot alla sina motståndare, detta i den klassiska stil, som vi känner väl till från diktaturer och terroristgrupper.

  Bakom den händelseutveckling vi bevittnat kan vi konstatera att Hamas aldrig kunnat få sina vapen utan stöd från ett Iran, som vill bli den dominerande staten i Mellersta Östern, detta under sin nuvarande regim.

  Hamas är ett redskap för Iran.

 4. orust skriver:

  Vilken ”rappakalja” från perfro! Är du från Israels propagandaministerium?

 5. un2here skriver:

  Hamas är ett redskap för Iran.

  … är som att säga: – ”Norska motståndrörelsen var ett redskap för Vestalliansen”, och bortförklarar inte att den dominerande agressorn i området fortfarande är Israel.

 6. perfro skriver:

  Nej, Orust, jag tillhör inget propagandaministerium.
  Sådana hör hemma i diktaturer och vill du veta mer om den rent israeliska versionen så varför inte gå in på den israelska ambassaden i Stockholms hemsida.

  Däremot har Hamas sitt eget ”propagandaministerium” , som har blivit kritiskt granskade och vederlagda.

  Det har mängder av seriösa historiker, statsvetare, journalister gjort.
  Dessutom gäller det inte minst de palestinier, som in på bara skinnet fått känna på Hamas grymheter på hemmaplan.

  Samtidigt finns det en mer moderat grupp inom Hamas, som vill ompröva både målsättning, raketbeskjutning och fredsansträngningar.

  En början till Perestrojka måhända. men än så länge är vägen dit lång.

  Varför tar inte Hamas anhängare i vårt land och i väst sitt stöd för en sådan utveckling?

  Tänk på Reagans ordstäv: hit. men inte längre!

 7. rymdfisken skriver:

  Jag tror inte att man kan förvänta sig att folket i mellanöstern förstår sig på förhandlingsmodellen, tyvärr.

 8. alnabone skriver:

  Perfo har nog alldeles rätt i sina uttalanden om hur det fungerar i denna del av vår värld. Vad som är uppenbart är att människor fått lida på båda sidor, dock på olika sätt. Sanningen i hela dramat är dock det gamla klassiska ”it takes two to tango”. Båda sidor har lika fel, det är lika fel att kriga oavsett sida. Jag håller dock med om att, precis som perfo säger, förhandla med Hamas har likvärdiga framtidsutsikter som att försöka sälja sand till en arab…

  Hamas har aldrig velat förhandla då deras enda agenda är att revoltera och utrota… Hur förhandlar man med sånt?

 9. chris200 skriver:

  @perfro

  Hamas stadgar innehåller mycket resonligt och fredligt, och är inte terroraktiga. Jag har diskuterat det tidigare i ett par inlägg här:
  https://carlbildt.wordpress.com/2009/02/11/ocksa-mellersta-ostern-i-moskva/#comment-67501

  Hamas ledare har upprepade gånger uttalat sitt stöd för en tvåstatslösning enligt FN resolutionerna och fredsprocessen:
  “Vad vi vill ha är en palestinsk stat med 1967 års gränser. Då kommer det att råda vapenvila mellan oss och Israel.” (Khaled Meshal)
  “… vi vill ha en fri och självständig palestinsk stat inom 1967 års gränser. Vi ger upp 80 procent av vårt land och nöjer oss med 20 procent.” (Ahmad Yusuf)
  “We accept a state in the ‘67 borders. We are not talking about the destruction of Israel.” (Ghazi Hamad)

  Hamas kan inte pressas till att acceptera en palestinsk stat som består av de fragmenterade enklaver som Israel påtvingat. En sådan stat vore inte fri och självständig. Av den anledningen svartmålas Hamas för att hålla dem utanför fredsförhandlingarna.
  http://www.lrb.co.uk/v29/n16/print/sieg01_.html

 10. alnabone skriver:

  chris200:

  Hamas är ju, som bekant, uppdelat i två läger. Det du beskriver i ditt inlägg ovan är säkerligen den del av Hamas som politiskt och diplomatiskt strävar efter att lösa denn konflikt i fred och samförstånd.

  Tyvärr är ju organisationen tvåhövdad varav den andra delen är både militant och revolutionär. Denna del låter sig ogärna styras eller blidkas av den andra och för att kunna göra någon politisk nytta borde den politisk/diplomatiska delen bilda ett nytt parti och vända de militanta ryggen.

  Då Hamas internt inte kan kontrollera vad den militanta delen sysslar med så blir det svårt för omvärlden att ta Hamas på allvar. Den ena säger si och den andra säger så och i slutändn blir det bara rappakalja av allt. Det är nog inte idéerna och visionerna det är fel på hos Hamas icke militanta del men jag kan tänka mig att deras möjligheter begränsas av deras Januskomplex…

 11. orust skriver:

  perfro

  Skönt att du inte var från ministeriet men nog har du läst in dig på den israeliska propagandan!

  Det talas idag mycket om försoningsprocesser – då blir historieskrivningen viktig. Israels historia är ingalunda så ”vit som snö” som du tycks anse. En intressant läsning utgör i detta sammanhang den israeliske författaren S. Yizhars böcker, översatta till engelska och nyligen anmälda i London Review of Books 26 feb sid 31. De behandlar den sionistiska etniska rensningen av den palestinska landsbygden som skapade flyktingproblemet som än idag i högsta grad förgiftar atmosfären.

  Historieskrivningen är viktig för freden för parterna måste i varje fall enas om huvuddragen. Israels position är sedan länge att inte medge något brott eller övergrepp och det kan omöjligt leda till någon fred och försoning så uppenbara som de brotten och övergreppen varit. När det gäller historieskrivningen framstår faktiskt den israeliska som den mest förljugna – ingen tvekan om det!

 12. florimond77 skriver:

  Perfo
  Om nu israel är vit som snö hur kan det komma sig att man för ett krig på Västbanken där inte Hamas råder och där inga raketer uppskjuts ifrån?

 13. florimond77 skriver:

  För den som inte tror på israels krig på Västbanken just nu kan nämnas dagens incidenter den 25 februari
  Tullkarm: Bulldozers förstör oliv och nöt-träd. Nablus:Israeliska soldater misshandlar och för iväg palestinsk officer Ammar Qneibu.Ramalla: 12 unga människor i åldern 17-20 förs bort.Jenin: tre palestinier förs bort för stenkastning. Betlehem: 22 palestinier bortförda. Byn Deir Sharaf invaderas av israeliska soldater.Betlehem:Fem barn dör i en brand som orsakats av de levande ljus de tvingats använda pga elavbrott…
  Är det någon som tror att inte dessa dagliga provokationer inte kan leda till nya spänningar och våld?

 14. perfro skriver:

  Det finns palestinska terrorister, enskilda, men även den välbekanta al Aqsa-brigaden, som är en underavdelning av Fatha/PLO som av och till mördar israeler på Västbanken och som intar strategiska positioner för att kunna ligga i bakhåll.

  Detta mönster känner vi väl till från Irak, men Israel har ibland tvingats använda sig sin militära styrka för att begränsa dessa attentat.
  I Irak har det fram till nu inte räckt med USA;S och deras allierades närvaro fram till nu.

  Vi har i dagarna Abbas på besök i vårt land. Han är den som åtnjuter störst förtroende som samtalspartner i fredssamtalen.

  Ändå har Abbas inte alltid kunnat hålla sin egen palestinska säkerhetspolis i schack.
  Hans uttalande att visst kunde Hamas bli palestiniernas språkrör bara de vann valet kan verka sympatiskt, men för att ta ett historiskt exempel, Hitler kom till makten i fullt ut demokratiska val.

  Som Fredrik Reinfeldt sa med sin milda framtoning, det är inte lätt lita på en rörelse, vars ideologi bygger på våldsanvändning.

 15. kris08 skriver:

  Censuren har visat sitt fula tryne igen men jag tror det är svårt att förstå Israels beteende utan detta citat:

  “Israel och Sydafrika har en sak över allt annat gemensamt: Bägge befinner sig i en övervägande fientlig värld bebodd av svarta folk.”

  Sydafrikanska regeringens årsbok 1978, två år efter president Vorsters bejublade besök i Israel.

 16. chris200 skriver:

  @alnabone

  Mitt intryck är att Hamas agerat konsekvent som en enhet, utan motsägelse mellan diplomatiska och militära aktioner. Man har kunnat besluta om och upprätthålla vapenvilor, och man har kunnat besluta om och genomföra militära aktioner som självförsvar.
  http://www.lrb.co.uk/v31/n02/print/sieg01_.html

  Däremot finns det inom Hamas en naturlig spännvidd mellan de som förordar mer militärt motstånd och de som förordar mindre. Jag läste i en artikel, vars referens jag tappat bort, hur de diplomatiskt orienterade ledarnas inflytande växte under tiden Hamas blev delaktiga i den politiska processen och sedan vann valet. Deras inflytande minskade sedan när Hamas inte accepterades av omvärlden som diplomatisk part, Fatah försökte genomföra väpnad kupp, Israels blockad infördes, och Israels attentat mot Hamas ledare fortsatte. Slutsatsen är att Hamas anpassar sig efter sina motparter snarare än efter olika falanger inom sitt ledarskap.

 17. kris08 skriver:

  Sanningen är antagligen att Israel ville ha Hamas som motpart. Hade man inte förnedrat Fatah-regeringen med utökade bosättningar, ständiga mordräder in i ghettona och dödsskjutningar av palestinska poliser så hade antagligen aldrig Hamas fått makten.
  Nu kan man bedriva folkmord men ändå gratuleras av EU, medan den lagliga regeringen i Gaza ignoreras av omvärlden.

 18. metusalem skriver:

  När Israel-Palestina är på tapeten i CB blogg blir det fart på motsättningarna. Meningsmotståndaren beskylls för Rappakalja-åsikter, medan man själv kommit till den absoluta sanningen.

  Historia är alltid viktigt, men hur vore det att konsekvent blicka framåt istället för att älta de oförrätter som det förflutna innehåller.

  Man längtar efter den dag när Israeliska regeringen är beslutsmässig, när USA-FN-EU utsett en förhandlare med mandat att pressa fram en lösning.

  Lösningen är givetvis tvåstat, där Israel utrymmer hela Västbanken, och Hamas inlemmas i en Palestinsk regering, som är att lita på. En tillräcklig observatörsstyrka med militära muskler måste givetvis finnas.

  Dessutom får Världen acceptera att det måste få kosta rätt mycket ekonomiska insatser för att lösa uppbyggnad, nerrivning av muren, och mängder av andra satsningar. Men USA har ju i alla år presterat miljarder av dollar för Israels uppbyggnad.

  Nu bör USA-EU och andra satsa stort, för att bringa ett gigantiskt och onödigt problem till en lösning.

 19. chris200 skriver:

  CBS 60 Minutes ger i en ny kortdokumentär en bild av läget på marken i Västbanken:
  http://www.youtube.com/watch?v=9m7eaTFWyAs (del 1)
  http://www.youtube.com/watch?v=zWKa29g25yY (del 2)

 20. gubbstut skriver:

  Det är inte utan att man häpnar. Nu ska världssamfundet stå för återuppbyggnaden av Gaza. Borde man inte lära Israel och Palestina, att det inte går att döda och förstöra ostraffat.

 21. alnabone skriver:

  De som krigar och slåss för intet – kan gott återuppbygga det de förstört och ta ansvar för alla de liv som helt i onödan gått till spillo…

 22. florimond77 skriver:

  Det är märkligt. Under de dagar jag följt händelserna å¨Västbanken har inte ett enda mord på en israel dykt upp från terrorister som någon här ovan hänvisade till men massor av ingripanden från israeliska soldater för att röja mark för murar och nybyggen. Detta kallar jag ren terror.

 23. kris08 skriver:

  En positiv nyhet!

  Fatah och Hamas tycks närma sig försoning vid mötet i Kairo:

  ”Många tvistefrågor återstår, bland annat hur man ska få ihop en regering som inte bojkottas av omvärlden. EU och USA vill se en palestinsk regering bestående av partipolitiskt obundna teknokrater, för att slippa ta ställning till om man ska tala med de ministrar som eventuellt tillhör Hamas.”

  USA är väl inte mycket att hoppas på med Obama bakbunden av sionisterna, men nu har EU en chans att göra en insats.
  Man får väl stilla hoppas att Israel inte torpederar fredschansen…

 24. florimond77 skriver:

  För att det ska bli fred finns bara en idealogy att bekämpa. Nämligen Zionismen!

 25. kris08 skriver:

  Israeliska bostadsdepartementet vill låta bygga minst 73.000 nya bostäder på Västbanken. 15.000 av dessa ska redan ha godkänts. Detta innebär att antalet bosättare nästan fördubblas.

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/stora-bosattarplaner-pa-vastbanken-1.811240

  75 % av de redan existerande bosättningarna är olagliga, 25 % ligger delvis på palestinsk privatägd mark.

  Sionism? Tja, eller varför inte kalla det apartheid?!

 26. botunerius skriver:

  Varför arbetar inte regeringen för att palestinierna får fullvärdiga medborgarskap i arabvärlden istället för den tvåstatslösning som garanterar att kriget fortsätter?

 27. kris08 skriver:

  Visst, klart att undermänniskorna får ge vika när herrefolket kräver livsrum.

 28. chris200 skriver:

  @botunerius

  Om Israel stjäl 100% av landområdet så blir orättvisan mot palestinierna för uppenbar. Därför behövs tvåstatslösningen, vilken låter palestinierna behålla 20%, för att ge sken av rättvisa. En liknande övervägning skedde när Israel skapades av FN 1947. Då ville zionisterna ha 80% av landområdet inklusive Jerusalem, men FN valde till slut att ge 56% till Israel. Men det handlade om ett sken av rättvisa, för endast 33% av befolkningen var judar, och de ägde endast 6% av marken. Den judiska befolkningen var dessutom en nyligen massinvandrad minoritet – 1914 var andelen judar endast 6%. Du kan läsa om den efterföljande etniska rensningen av 750000 palestinier, samt källreferens, här:
  https://carlbildt.wordpress.com/2009/02/22/till-bryssel-och-vidare/#comment-67731

 29. botunerius skriver:

  Jag tar bestämt avstånd ifrån din antisemitiska propaganda, chris200.
  |
  Judarna har länge varit ett förtryckt folk i Mellanöstern och behöver därför ett eget land där man kan leva i fred och frihet.
  |
  Palestinierna är de araber som tvingats flytta på sig för att det ska kunna ske. Palestinierna är alltså inte på något vis jämställbara med judarna och kan inte ställa samma krav eftersom man inte lever under ständigt utrotningshot från omvärlden.
  |
  Om araberna anser att palestinierna behöver ett eget land så kan man lämpligen stycka av en bit av sitt eget gigantiska territorium.
  |
  Palestinierna är ett internt arabiskt problem och det antisemitiska kriget mot Israel är orättfärdigt.
  |
  Frågan kvarstår alltså: Varför arbetar inte regeringen för att palestinierna ska få medborgarskap i den arabvärld man tillhör istället för att slösa bort enorma resurser på en befängd tvåstatslösning som exponerar judarna ännu mer och inte ger palestinierna ens en teoretisk möjlighet att kunna försörja sig själva?

 30. kris08 skriver:

  Kalla fakta med källhänvisningar möts som vanligt med anklagelser om antisemitism och en syn på palestinier som själlös boskap som kan skickas runt hur som helst.
  Jag antar att de helt enkelt ska slänga upp sina olivträd på flyttlasset, rulla ihop jordbruksmarken och börja på nytt i Sinaiöknen eller så? Och lämna plats åt moldaviska dörrvakter och liknande…

  Skulle judarna vara så unikt hotade och förtryckta?
  En krönikör i NY Times har intervjuat en jude i Isfahan, Iran:

  ”Låt dom säga ”Död åt Israel”, säger han. Jag har haft den här affären i 43 år och aldrig haft problem.
  Jag har besökt mina släktingar i Israel men när jag ser nånting som attacken mot Gaza demonstrerar jag också, som iranier.”
  ”Kanske 25 000 judar bor i Iran, den största kolonin, tillsammamns med Turkiet, i den muslimska Mellanöstern.”
  http://www.nytimes.com/2009/02/23/opinion/23cohen.html

 31. botunerius skriver:

  kris08. Att påstå att Israel består av ”stulen mark” är antisemitism.

  Palestinierna skulle i arabvärlden kunna få en framtid, något de inte har i de läger som arabvärlden(!) stängt in dem i istället för att ge dem medborgarskap.

  Att en arab tvingas flytta från Gazaremsan till Egypten eller från Västbanken till Jordanien är inte värre än att en arbetslös Haparandabo tvingas flytta till Stockholm för att hitta ett jobb.

  Dina rasistiska analyser om vem som har genetisk bakgrund i Israel/Palestina-området väger lätt i förhållande till judarnas skyddsbehov.

 32. kris08 skriver:

  Antisemitism är, som alla borde veta, förakt mot judar oavsett politisk åsikt eller hemvist. Inte kritik av en stats politik.

  Stulen mark? Tja, folkrättsvidrigt ockuperad då?

  Jag kan berätta att i den civiliserade världen på 2000-talet är det nationellt medborgarskap, mänskliga rättigheter och privat äganderätt som gäller, inte en ”genetisk bakgrund” som daterar sig hundratals år tillbaka i tiden.

  Jag antar att du inte skulle ha nåt emot att staten konfiskerar din egendom och sätter dig på färjan till Polen för att lämna plats åt en påstådd vikingaättling?

 33. botunerius skriver:

  kris08. Det är ett typiskt antisemitiskt påstående att man ska skilja på Israelhat och judehat.

  Det arabiska dominanskravet är underordnat judarnas skyddsbehov beroende på att arabvärlden redan kontrollerar ett område som är hundratals gånger större än Israel.

  Frågan till Carl Bildt och regeringen kvarstår: Varför tas inte arabvärldens självklara ansvar för palestinierna upp när lösningen på Mellanösternkonflikten diskuteras? Tvåstatslösningen löser ju inte de grundläggande problemen med judarnas säkerhet och palestiniernas framtid.

  Kryperi för en antisemitisk och aggressiv kultur är naturligt för en socialistisk regim men varför sysslar Alliansregeringen med slikt?

 34. chris200 skriver:

  @botunerius

  Min kritik mot Israel hade varit likadan oavsett vilken religion och folkslag det domineras av. Det är därmed inte antisemitism (judehat). Begreppet antisemitism kommer tyvärr gå förlorat om det missbrukas genom att associeras med all kritik mot Israel och zionism.

  Det moderna rättsamhället tillåter officiellt inte etnisk rensning, inte ens med hänvisning till ett överdrivet skyddsbehov och krav att dominera det heliga landet. Etnisk rensning är ett allvarligt brott mot mänskligheten, även när det drabbar palestinier.

  Det är stora skillnader mellan olika arabländer. Förhållandet mellan Palestina och arabvärlden är ungefär som förhållandet mellan Sverige och Europa. Det är därmed inte alls en naturlighet för palestinier att flytta ifrån sin del av arabvärlden till en annan.

%d bloggare gillar detta: