Trygghetskablar över Östersjön

När Litauens premiärminister Andrius Kubilius med sin delegation kom förbi i dag på eftermiddagen handlade en del av våra diskussioner självklart om den ekonomiska krisen, men också åtskilligt annat hann vi med.

Den enstaka viktigaste fråga som står på dagordningen för hans överläggningar med Fredrik Reinfeldt i morgon är den tilltänkta elkabeln mellan Sverige och de baltiska staterna.

För dem handlar det om energisäkerhet – att inte för all framid vara beroende av enbart kablar från ett i framtiden måhända allt mindre stabilt Ryssland.

Även för Lettland är detta en synnerligen viktig fråga, och den stod i centrum för mina samtal med premiärminister Godmanis i Riga för någon vecka sedan. Det har funnits olika meningar om det är bättre att kabeln går till Klaipeda i Litauen eller till Ventspils i Lettland.

So oder so är detta en utomordentligt viktig fråga för samarbetet och energisäkerheten i det vidare Östersjöområdet.

Vi hoppas alla att samtalen mellan Andrius Kubilius och Fredrik Reinfeldt i morgon skall leda till framsteg.

Det handlar om en kabel för framtida trygghet.

8 Responses to Trygghetskablar över Östersjön

 1. alnabone skriver:

  Hej CB!

  Så länge det handlar om elkablar är det bättre än om diskussionerna angående den omstridda gasledningen sätts i verket. Detta tror jag kommer förändra det säkerhetspolitiska läget bland östersjöstaterna inför framtid, utifall att det blir av…

 2. Peter Harold skriver:

  Vad kommer regeringen vidta för säkerhetsåtgärder för att skydda dessa kablar mot sabotage, utfört av t.ex. en illasinnad nation som vill ha avkastning för sina gas- och oljeresurser, och som har en lång tradition av att härska och söndra i Baltikum? Jag vill inte vara precis och ange nån specifil nation, men jag kan säga att jag inte talar om Åland i alla fall…

  P.S.
  Någon illasinnad typ kan ju iofs insinuera att elkablar från Sverige till Baltikum bara är till för att kränga miljöfaaaarlig ny kärnkraftsel. *harkel* Men sånt sysslar väl inte vi med…? ;-)
  D.S.

 3. soli01 skriver:

  Om nu en elkabel läggs i Östersjön måste den rimligtvis korsa den ryska gasledningen. Kan det vara lämpligt? Eller kanske det inte blir någon gasledning alls!? Jag är ytterst tveksam till någon gasledning, men det har säkert ingen betydelse vad jag tycker. :-)

 4. sigma222 skriver:

  Hej CB!
  Det skulle vara bra om du kunde lobba för att elkabeln går till Lettland i stället för till Litauen. Eller varför inte 2 kablar, en till Litauen och en till Lettland. Letterna behöver en trygghetskabel mer än litauerna, som kan få el även från Polen. Problemet är att Svenska Kraftnät inte är intresserade. De har redan beslutat att kabeln ska gå till Klaipeda och vill inte riva upp det beslutet. Lettland står inför en mycket svår situation när kärnkraftverket i Ignalina snart stängs, eftersom landet till stor del får sin el därifrån. Lettlands egen vattenkraft och kraftvärme räcker inte för att klara elförsörjningen. Om Lettland inte får en trygghetskabel från Sverige är det stor risk att det blir nya kolkraftverk i Liepaja och Ventspils istället. För gas från Ryssland kommer man självklart inte använda i nya kraftverk, vilket naturligtvis ryssarna helst skulle se. Det ger ju dom möjlighet att öka sitt redan avsevärda inflytande över Lettland ytterligare. Lettland har ju redan rysk gas till kraftvärmeverken i Riga och det är tillräckligt ”risky business” det som man redan har.

  Vi ska heller inte bortse från möjligheten att det kan bli ett nytt kärnkraftverk i Ignalina när det gamla stängs. Litauen behöver ju ersätta det med något nytt och man har redan påbörjat planeringen för ett nytt kärnkraftverk. I det läget kanske det är en fördel med flera elkablar till den baltiska kusten…De kan ju bli trygghetskablar åt andra hållet också, även för Sverige…

 5. theforbiddenname skriver:

  Se där, det tar sig. De Fyras Gäng har börjat ägna sig åt konstruktiv realpolitik.

  Den elkabeln måste läggas ut så snart som möjligt. Ryssland får inte ges utrymme att idka ekonomisk utpressning, varken mot Baltstaterna eller Europa.

  Vi skall ha goda relationer med Ryssland, men det betyder inte att vi skall ge dem monopol på energitillförseln till Europa.

 6. oppti skriver:

  Nordpool har redan kablar till Baltikum, Estland.
  I dessa kablar flyter strömmen in till Finland från Estland. Hur gör Estland sin el?(oljeskiffer är min gissning)Importen var igår 8 670 MWh.
  Därtill så pågår importen från Ryssland med 34 000 MWh för fullt år ut och år in.(Kärnkraft+gaskraft?)
  Vi kan inte lådsas som om denna produktion inte finns eller berör oss.
  Vi är beroende av fasta säkra förbindelser med alla.

 7. stig2entreprenoren skriver:

  Bygg minst 2 ”machokablar” snarast möjligt”!
  Detta kan bara bli ett solklart bra projekt.
  Ju starkare elnät vi kan bygga i Östersjöregionen desto bättre. Ett starkt gemensamt elnät är tillsammans med Internet bredband de viktigaste framtida infrastrukturkomponenterna.
  Dessa bidrar till fred, samarbete och ekonomi.
  Kan även visa vägen för andra ute i världen.

 8. theforbiddenname skriver:

  Det är inte ofta vi är överens, stig2, men här håller jag med fullt ut.

%d bloggare gillar detta: