Att ge mat och framtid

Var femte sekund dör ett barn någonstans i världen av hunger.

Kvällen här i Davos tillbringade jag tillsammans med bl a Kofi Annan och president Obamas representant på mötet på middagen hos World Food Program där vi diskuterade de akuta humanitära utmaningar som världen står inför.

Matkrisen framstår inte som lika akut som för ett år sedan. Men fortfarande går en miljard människor till sömns hungriga vare kväll. Och ca 100 miljoner människor får sin mat genom de insatser som WFP gör.

I kväll diskuterade vi speciellt betydelsen av att ge barn den mat som gör att de orkar gå till skolan och orkar lära sig. Inte minst gäller det unga flickor i många länder.

För dem innebär en kopp välling om dagen en revolution som ger dem hopp om en möjlighet till en framtid.

Men självfallet diskuterade vi också den akuta utmaningen just nu i Gaza. FN:s humanitära chef John Holmes – som just var där – kunde berätta.

Det är inte de humanitära utmaningarna som får de största rubrikerna från Davos. Uppmärksamheten ligger mer på att rädda banker än på att rädda barn.

Att ett stabilt finansiellt system är viktigt är ovedersägligt – men det gäller i minst lika hög grad behovet av effektiva instrument för att hjälpa individer i nöd och fattigdom runt om i världen.

Vi borde inte behöva leva i en värld där det dör ett barn var femte sekund av brist på en kopp välling.

14 Responses to Att ge mat och framtid

 1. Birgitta skriver:

  Jag blir glad varje gång barnperspektivet lyfts fram! Den viktigaste frågan i hela världen är att se till att alla barn får (mat och) utbildning.
  med hälsning
  Birgitta
  blog.rudenius.se

 2. bockgaard skriver:

  Självklart du har rätt. Satsa mer på jordbruket i Sverige och världen i övrigt.

 3. florimond77 skriver:

  Svenska diplomater beskjöts i israel idag. Får vi nu höra en protest?

 4. hejducarl skriver:

  Det enda bruna som skall odlas är bruna jordar. Det ligger åkermark i träda. Det finns åkermark som i statistiken klassas som skogsmark. Allt detta måste plöjas och harvas, redo för sådd.

  I övrigt kan jag glädja dig Carl med att det i det här sosseimpregnerade området, finns gammelsossar gjutna i gråbetong, som faktiskt är stolta över att ha dig som utrikesminister. Det är väl även jag, med undantag av fadäsen vid ”Stackarsvilli”.

 5. oloflindberg skriver:

  Birgitta
  Ja, du har ju alldeles rätt som låter utbildning vara viktigast.
  Jag har tänkt på en sak.
  Många länder är duktiga på krig. Låt dom hålla på med det. Vi behöver inte skicka beväpnad trupp utomlands bara för att våra omogna ledare är rädda att verka fega.
  Många länder tror att allmosor från den rikes bord är ett kristet beteende. Låt dom hålla på med det eftersom dom känner sig goda så länge fattiga barns överlevnad ligger i givarnas händer.
  Sverige kan släppa dom där halvmesyrerna och istället bli världsledande på ett område som gör skillnad.
  Vi borde lägga alla våra biståndspengar på utbildning i länder med analfabetism och stort könsförtryck. Oj vad många skolor det skulle bli!
  Att bara ge fattiga mat för dagen ser storsint ut men är egentligen ett sätt att hålla kvar icke vita människor i slaveri.

 6. hejducarl skriver:

  Olof

  Man blir inte mätt av att läsa, dessutom tillgodogör man sig inte undervisningen om man är undernärd.

  Framtiden handlar om mat och energi. Grödor kan omvandlas till energi i olika former, både till att driva det biokemiska raffinaderi vi kallar kropp, samt att värma våra hus och driva våra fordon.

  All mark som kan odlas måste brukas, som beredskapsåtgärd.

 7. perfro skriver:

  Carl, du berör en rad frågor utöver Gazakonflikten.
  Här har nu Obama uttryckt sin vilja att skapa en självständig palestinsk stat, men det räcker knappast att säga så i allmänna ordalag.
  Konkreta förslag parterna emellan att förhandla om via medverkan av någon internationellt godkänd part är en förutsättning.
  Annars blir det mest munväder.
  Vad gäller fattigdomen och rådande hunger så är det inte heller några enkla lösningar.

  Konflikter av olika slag måste lösas. Ansvarsfulla regimer med demokratisk inriktning är en anmnan förutsättning. Först då kan t ex skilda afrikanska länder tillgodogöra sig de naturresurser de har.
  Även här krävs det då stöd från de s k rika länderna.

  Det räcker dock inte att bara nu lägga alla resurser på att lösa Gaza-konflikten.
  Gör nåt även åt Zimbawe och avsätt slusken Mugabwe.

 8. […] och för vilken framtid…!? Jag skrev en kommentar till Carl Bildts inlägg “Att ge mat och framtid“. Blir ju alltid så glad när barnperspektivet lyfts fram. Det fick till följd att jag fick […]

 9. oppti skriver:

  Det är klart behjärtansvärt att alla munnar skall mättas.
  Men-det finns alltid ett men-hur många munnar skall vi mätta. Den frågan tycker jag är viktig, speciellt ur barnperspektivet.
  Varför blunda för befolkningsfrågan?

 10. bildterberg skriver:

  Apropå World Food Program kan man läsa följande inressanta och tankeväckande artikel om kopplingar till GMO

  http://www.slogefree.org/old_events/News_Item.2005-02-17.2045/

 11. […] Davos diskuteras finanskrisen. Bildt försöker med matkrisen men ingen bryr sig om kommande vattenkris. Det senare kräver frihandelsavtal, så […]

 12. Leo Occam skriver:

  Det största problemet som ni politiker har att hantera är överbefolkningen. Så synd att ni så fullständigt ignorerar det. Är frågan för svår ? Men lämna då över till andra som kan se klart utan skygglappar.

  Bland överbefolkningsförnekarna samsas de svårt religiösa som anser att människan är Guds avbild och därför måste uppfylla jorden och lite till och vänstern som hoppas på att det hemska västerlandet skall drunkna i u-ländernas befolkningsexplosion.

  Leo

 13. […] får dock inte glömma att vi är i en liten ankdamm. Världen svälter rent ut sagt. Bildt påpekade detta under Davosmöten. Jordens befolkning ökar och kraven på bättre levnadsvillkor […]

%d bloggare gillar detta: