Stänga Guantánamo

Jag välkomnar varmt att president Obama nu fattat det formella beslutet att stänga det kritiserade fånglägret i Guantánamo.

Det har länge varit vår uppfattning att de frihetsberövade på Guantánamobasen antingen skall behandlas som krigsfångar eller civila som gripits i samband med väpnad konflikt och i båda fallen behandlas i enlighet med Genvekonventionen och att de i den mån de gjort sig skyldiga till brott skall ställas till ansvar för detta inför opartiska domstolar.

Ansvaret för att avveckla lägret ligger av lätt insedda skäl på USA, och det är naturligt att det främst är USA som erbjuder skydd åt de som inte kan åtalas och inte kan återsändas till sina hemländer.

Inom EU har det dock uppstått en diskussion om möjligheten hjälpa till med denna process, och olika länder analyserar nu olika aspekter på detta.

I Sverige är det Migrationsverket – inte regeringen! – som fattar beslut om uppehållstillstånd för enskilda personer.

Det är viktigt att ha detta klart för sig.

Vidarebosättning är ett instrument för Sverige att erbjuda skydd för flyktingar och skyddsbehövande i övrigt och därmed tillhandahålla en lösning som inte omedelbart står i utsikt där de befinner sig.

Sådan vidarebosättning är också ett sätt att dela ansvaret med länder som hyser stora flyktinggrupper. Det som sker i normalfall är att det då kommer en begäran från FN:s flyktingorganisation UNHCR, och att Migrationsverket då tar ställning till den.

Så ser vårt regelverk ut.

Men det viktigaste nu är att USA går vidare med stängningen av Guantánamolägret.

Med respekt för de svårigheter som finns hoppas jag att man kan slutföra det arbetet så snabbt som möjligt.

7 Responses to Stänga Guantánamo

 1. florimond77 skriver:

  Äntligen!
  Fast jag ser inga svårigheter.

 2. chris200 skriver:

  Dessutom beslutades ”stängning av CIA:s fängelser utomlands och ett slut på CIA:s hårda förhörsmetoder”.
  http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=220&a=471786

 3. rymdfisken skriver:

  Naturligtvis ett bra beslut, men tycker att USA skall kunna klara av avvecklingen på egen hand. Fattar inte vad EU har med detta att göra. Finns viktigare frågor på jorden just nu. Fast på EU:s dolda agenda står det säkert att fjäska lite för Obama så här i början och det kanske är smart om man vill ha gehör i viktigare saker.

 4. hjortfot skriver:

  Det är klart att regeringen inte kan lägga sig i enskilda ärenden som handläggs av Migrationsverket. Men regeringen har att ta ställning till om det existerande regelverket leder till politiskt önskvärda beslut. Regeringen har att ta ställning till om Sverige skall ta emot Guantánamo fångar, och om svaret är ja om det existerande regelverket är adekvat eller om det behöver justeras och i så fall ta initiativ till de ändringar som erfordras.

  Det går inte att med ett konstaterade att sådant är egelverket skjuta kalken ifrån sig.

 5. perfro skriver:

  Det Finns förvisso en grupp terrorister som nu kan släppas.
  Vilka kan endast avgöras av amerikanska militära domstolar-eller hur?
  Förfrågningar har ställts till olika regimer hur de ställer sig till ett mottagande av denna grupp.¨
  Ett stort antal är negativa, sannolikt beslutat av politiska skäl. Vårt land uppges ha en avvikande attityd,
  Att hänvisa till asylrätten är säkert rätt i normalfallen.
  Men gäller lagstiftningen ävebn i fall som dessa?

 6. Leo Occam skriver:

  Jaha, vi skall ta emot en grupp Guantamofångar så att USAs nye president kan infria sitt vallöfte. Men, var skall vi då internera dessa brottsmisstänkta personer ? Vaxholms fästning, Hall, Kumla ?

  Eller skall den röda mattan rullas ut, bordet dukas med skattebetalarnas ofrivilliga gåvor ? I den absurdaste av världar är nog inget omöjligt.

  Leo

 7. lombryssel skriver:

  Leo Occam, absurd var ordet.
  Av de kvarvarande i Guantanamo är hälften ca 120 från Yemen. En Yemenit fånge, Said Ali al-Shiri, som släpptes för något år sedan till Yemen är nu ”deputy leader of Al Quedas Yemeni branch”. Obama måste nog komma tillbaka till verkligheten efter allt orerande. Låt USA ta hand om dessa ca 250 som finns kvar, vi bör inte blanda oss in i detta, om vi inte är beredda att ta emot dessa från Yemen och de andra av de kvarvarande. Här i Belgien vandrar brottslingar fria hur enkelt som helst, då handfängsel inte används som i USA. Vi i Europa skall inte lära USA hur man tar hand om kriminella eller misstänkta. Leo, skickade inte GP regeringsplanet för att hämta hem en svensk i Guantanamo, röda mattan med skattebetalarnas välsignelse?

%d bloggare gillar detta: