Vi vädjar till förnuftet

28 december 2008

I TV i kväll svarade jag på frågor om konflikten kriung Gaza efter det att vapenvilan brutits.

Och jag fortsätter i TV i morgon bitti.


Återgå till vapenvilan!

28 december 2008

Jag välkomnar att FN:s säkerhetsråd nu krävt ett omedelbart stopp för alla militära aktiviteter mot och från Gaza.

Viktigt är också att säkerhetsrådet uppmärksammar den allvarliga ekonomiska och humanitära situationen för Gazas befolkning och kräver åtgärder för att se till att människorna kan få mat, bränsle och medicinsk hjälp.

Såväl Hamas som Israel bör mot denna bakgrund så snabbt som möjligt förklara att de är villiga att återgå till den tidigare vapenvilan och inställa alla stridshandlingar.

Då är det också viktigt att gränspassager kan öppnas så att såväl internationell hjälp som normal försörjning kan nå fram till Gazas hårt drabbade människor.


Allvarlig upptrappning kring Gaza

27 december 2008

Dagens omfattande israeliska flyganfall mot ett stort antal olika mål i Gaza-området innebär en allvarlig fortsättning på den upptrappning av spänningen som inleddes när Hamas strax före jul inte ville förnya den vapenvila som rått under de senaste sex månaderna.

Även om denna vapenvila inte levde upp till förväntningarna – inte minst när det gällde att mildra den israeliska blockaden av Gaza – hade det varit bättre för alla om man fortsatt att respektera den.

Nu tas i stället det ena militära steget efter det andra.

Efter Hamas intensifierade raketangrepp innebär dagens israeliska flygangrepp en allvarlig upptrappning. Även om de riktats mot vad Israel anser vara Hamas infrastruktur är det ofrånkomligt att oskyldiga civila skadas och dödas.

Vi vädjar starkt till bägge partnerna om återhållsamhet och om att så snart som möjligt återgå till vapenvilan.

Viktigt är också att bryta den humanitärt allvarliga isoleringen av Gaza. Om Israel trott att denna politik skulle kunna bidraga till att bryta Hamas makt måste man nu konstatera att den varit kontraproduktiv också i detta avseende.


Ökade spännningar i Sydasien

27 december 2008

För ett år sedan dog Benazir Bhutto i samband med ett terroristattentat mot henne i Rawalpindi i Pakistan.

Utvecklingen sedan dess har inneburit att – med demokratiska val – ett konstitiutionellt styre har återinförts i landet.

Det har vi all anledning att välkomna och stödja.

Men samtidigt har den utmaning som terrorismen innebär blivit allt allvarigare. Och nu byggs – som ett resultat av detta – också spänningarna upp mot Indien på ett sätt som är farligt för stabiliteten i den vidare regionen.

Omedelbart efter terroristattacken i Mumbai uttalade jag förhoppningen att denna skulle leda till ett nytt samarbete mellan Islamabad och New Delhi för att bekämpa det hot som riktas mot dem.

Så har det tyvärr inte blivit. De samtal jag fört också efter min återkomst från Islamabad visar dessvärre att murarna av misstro snarast byggts högre under de senaste veckorna.

I detta ligger betydande faror.

Det är viktigt att den Europeiska Unionen gör klart att vi förväntar oss en öppen och konstruktiv dialog mellan de bägge huvudstäderna liksom mer bestämda åtgärder i Pakistan mot bl a de nätverk som av allt att döma låg bakom attacken i Mumbai.


God Jul!

24 december 2008

Med detta tillönskas alla läsare av denna blogg en riktigt God Jul!

Och julfriden kommer – om ingenting särskilt inträffar – att sänka sig också över denna blogg.

Men i mellandagarna finns det alldeles säkert anledning att återkomma.

Intill dess – God Jul!


Sakta kommer julfriden

23 december 2008

Sakta men säkert sänker sig julfriden ner även över min vardag. Telefonsamtalen blir successivt allt färre.

Det var intressanta samtal i Vatikanen i dag – i allt väsentligt enligt de linjer jag skrivit om tidigare.

Våra kontakter med Vatikanen är viktiga i en rad olika avseenden. Och jag noterade att vår nya ambassadör Ulla Gudmundsson skaffat sig lite extrapoäng genom sina kunskaper i latin – om Vatikanen har ett officiellt språk så är det ju detta.

Annars bjuder nyhetsflödet mest deprimerande läsning.

I Zimbabwe blir situationen allt mer desperat ju längre Mugabe hänger sig kvar vid makten. Hans uppträdande de senaste månaderna gör att det knappast längre är möjligt att tänka sig någon form av lösning med maktdelning med honom kvar som president.

Dessvärre är risken för att lidandet kommer att bli än värre innan en ljusning kan skönjas mycket hög.

Och de ekonomiska nyheterna fortsätter att förvärras. Vi går mot ett 2009 som kommer att bli riktigt eländigt – mer eller mindre överallt.

Den ekonomiska nedgången i Europa nu är av en omfattning som jag inte trot att vi upplevt på ett halvt sekel. Siffrorna kommer att bli förfärliga.

Och de spänningar som detta kan komma att leda till i olika avseenden kan mycket väl komma att dominera vår ordförandeskapsperiod i Europeiska Unionen.


Dialoger och Vatikanen

23 december 2008

En ny dag med nya uppgifter i det strålande soliga Rom.

På mitt program i dag står bl a ett besök i Vatikanen och samtal med dess ”utrikesminister” ärkebiskop Dominique Mamberti.

Vatikanen är ju inte bara – eller ens främst – en liten stat med allt vad därtill hör – schweizergarde och allt – utan dessutom kärnan i en global katolsk kyrka.

Och i denna egenskap har Vatikanen en ”utrikestjänst” som med sina egna kanaler alltid tillhör de mer välinformerade.

Vårt samtal kommer säkert – så har det varit förut – att handla om de olika konflikter som nu plågar Afrika. De flesta av dem berör också Vatikanen på ett mycket direkt sätt.

Men dessutom är jag intresserad av den Vatikanens dialog med den muslimska världen som börjat att få allt fastare former under detta år, och som vi ju på olika sätt har all anledning att uppmuntra.

Sverige är numera en aktiv del av den s k Alliansen mellan Civilisationer som tillkommit på initiativ av de turkiska och spanska regeringarna, och som nu fått sin förankring också inom FN-systemet.

Men dialogen direkt mellan samfund och religioner är på sitt sätt ändå viktigare, och här spelar den dialog som Vatikanen driver en mycket betydelsefull roll – liksom spännande initiativ som på senare tid tagits från saudiarabisk sida.

Om allt detta kommer vi att språka under dagen i Vatikanens vackra och traditionstunga officiner högt över Petersplatsen här i Rom.