Till Paris

Senare i dag bär det för min del av till Paris för extra möte med EU:s utrikesministrar och arbetsmiddag i det franska utrikesdepartementet Quai d’Orsay.

Vi skall diskutera de initiativ som måste tas från europeisk sida för att få ett så snabbt slut som möjligt på konflikten i och kring Gaza.

Som jag skrev i går kväll måste detta innebära en vapenvila som i olika avseenden är bättre än den som sades upp strax före jul.

22 Responses to Till Paris

 1. perfro skriver:

  EU driver ju nu en gemensam säkerhetspolitik, som kännetecknas av samordnade insatser i vissa konfliktområden.
  Även vårt land deltar i detta även om det ingalunda är helt okontroversiellt.
  Vad gäller Gaza är det svårt se någon annan utväg för EU att ge sitt stöd till alla de fredsinitiativ som ändå pågår.

  Det krävs inte minst tror jag att EU ger ett kraftfullt stöd till skilda FN-initiativ, vilka i sig måste skärpas betydligt.

  Vad EU vidare kan göra är att lindra spänningarna mellan Hamas och Egyypten.
  Det är ju orimligt att gränsen mellan Egypen och Gaza närmast är blockerad.

 2. alandalus skriver:

  Vad EU kan göra i ett första steg är att riva den skamliga uppgradering av Israel-relationer som undertecknades för ett par veckor sedan.

  Kräv att Israel uppfyller FN:s resolutioner om ett slut på ockupationen, rivning av muren och bosättningarna samt flyktingarnas rätt att återvända. Ett första steg här är att sluta massmörda palestinier i Gaza (350 döda nu) och att häva blockaden. Men för att konflikten ska lösas behöver EU ta tag i de viktiga frågor som ligger till grund för konflikten – att Gazaborna tillfälligt ges liv, bröd och elektricitet håller inte i det långa loppet.

  Efter att EU:s uppgradering av Israel-relationerna rivits (vilket ni BÖR besluta om idag) återstår rimligtvis sanktioner.

 3. oppti skriver:

  80% av Gazaborna försörjs med bistånd.
  Folkökningen inom Gaza är betydande.
  Halva befolkningen är yngre än 20 år.
  Koppla samman dessa fakta på ett ansvarsfullt sätt.

  Sätt upp villkor för biståndet!

 4. rulle skriver:

  Kära Carl,
  Att uppmana BÅDA parterna att upphöra med krigshandlingar ar inte bara en dålig och feg diplomati, det är också dumt. Mycket dumt!
  Detta tveskifte uppmanar båda att fortsätta bombardemanget. Om EU verkligen vill stoppa krigshandlingarna så är det bara att kräva att Hamas upphör med beskjutningarna av Israeliskt territorium. Om Hamas slutar och lovar att helt upphöra med terroristhandlingar så är konflikten löst. Några avtal och annat trams är överflödigt. Israels handlingar bör inte ens omnämlas i EUs uttalanden. Det är axiom bara Hamas upphör med beskjutningarna.
  Israel kommer då att avbryta invationen och man kan återuppta fredsförhandlingar om statsbildning och gränser senare. Allt är Palestina/Hamas fel och skall benämnas som sådant. Vill Du Carl få fred i området så sluta upp med att stämpla till fortsatt våld genom att kritisera Israel, som är världens mest fredsälskande land. Din tveeggade kritik bara ökar våldet och det är väl ändå inte vad Du vill?

  FN står ju fadder för staten Israel och bör därför med alla medal skydda och försvara Israel i den nu pågående konflikten.

 5. florimond77 skriver:

  Det är vinter i Gaza. Mycket kallt. Kylan tar sig in genom de trasiga fönstren och värmen fungerar inte alls. De som inte mördas av Livnis och Baraks garde kommer med all sannolikhet att frysa ihjäl. Det påminner mig om bilder jag sett från Tyskland under krigsåren.

 6. florimond77 skriver:

  En stor världsbojkott mot israel har inte kommit, men den kommer.

 7. alnabone skriver:

  Håller med rulle ovan:

  Slutar Hamas skjuta rakter över Israel så stoppas den israeliska offensiven. Slutar de inte upp med raketerna så kommer Gaza invaderas och då kan vi nog lägga till ett par nollor efter 350 dödade hittills i konflikten. Våld är inte enlösning på Gaza problemet men kommer dock bli den enda fungerande lösningen om inte palestinierna tar ett steg bakåt, börjar se över sin egen situation och ser till att Hamas ödmjukt drar sig ur detta och överlämnar makten till något lämpligare parti som kanske faktiskt skulle kunna göra något konstruktivt av denna lilla areal på världskartan. Annars lär palestinierna få hitta någon annanstans att bosätta sig på då Gaza återupptas av staten Israel och bosätts av Israeler…

 8. akjansson skriver:

  Carl,

  Jag ringde för en stund sedan till UD för att höra efter om ett fördömande av Israels attacker mot människorna i Gaza (som strider mot folkrätten och långt överskrider en rimlig tolkning av rätten till självförsvar under FN-stadgan) är att vänta. Tyvärr fick jag inget svar på den frågan, utan hänvisades istället till utrikesministerns befintliga pressmeddelanden på UDs hemsida. Jag frågade också hur utrikesministern, som representant för Sverige och UD, kommer att ställa sig till konflikten under mötet med EUs utrikesministrar idag, om Sverige kommer att yrka på ett gemensamt fördömande från EU, samt om Sverige kommer att föreslå någon form av påtryckningar för att få ett omedelbart slut på dödandet av oskyldiga civila. Jag påpekade bland annat att The Islamic University of Gaza har bombats ett antal gånger, och att dödstalet nu överskrider 300. Den representant för UD som jag talade med svarade att hon inte kunde uttala sig om hur utrikesministern förväntades agera under EU-mötet, eller vad han skulle kunna tänkas säga, eftersom hon omöjligen kunde veta detta i förväg. Nu var jag ju inte ute efter din personliga åsikt, Carl, utan efter hur du ställer dig till konflikten i din befattning som representant för Sverige, vilket jag påpekade, men fick ändå inget svar. När jag sedan frågade vad jag som svensk medborgare och privatperson kan göra för att påverka Sveriges regering att ta sitt ansvar internationellt och verka för att de rättigheter ‘vi’ enligt internationella lagar har åtagit oss att respektera och upprätthålla, blev jag uppmanad att ‘lämna en kommentar på utrikesministerns blogg’.

  Vag jag inte har klart för mig är om du bloggar som privatperson eller utrikesminister eller både och (och hur det i så fall fungerar). Men eftersom jag blev hänvisad hit av UD så får jag anta att denna blogg på något sätt har sin plats i den officiella demokratiska processen.

  Vad gäller konflikten Israel-Palestina så är den givetvis oerhört känsloladdad och historiskt komplex, och karaktäriserad av aggressivt agerande från båda sidor. Men vad som sker i Gaza just nu är, hur man än vrider och vänder på det politiskt, helt oförsvarbart. Begrepp som kollektiv bestraffning, humanitär katastrof, till och med massaker, räcker inte längre till. Vi – som människor – kan inte bara stå och se på och ‘mana båda sidor till återhållsamhet’. Vi har ett ansvar, om inte annat så för alla barn som bor i området. Människorna som lever (eller försöker leva) i Gaza (och på Västbanken) är precis lika mycket människor som alla andra i världen, precis lika mycket människor som du och jag.

  Visst förstår jag att Sveriges utrikesminister inte kan få stopp på våldet. Men som svensk medborgare är UD min första kontaktpunkt i ett sådant här sammanhang. Och Sverige har en röst, en möjlighet att påverka, i världens mäktigaste ekonomiska och politiska block. Jag hoppas innerligt att du, som Sveriges utrikesminister, kommer att utnyttja den möjligheten till det yttersta.

  M.v.h

  Åsa Jansson
  Studerande vid University of Sussex, Brighton, UK

 9. alnabone skriver:

  Efter att nu ögnat igenom dessa spaltmetrar som hittills skrivits om konflikten mellan Hamas och Israel så känner jag mig förbannad.

  Hamas gömmer enligt medierna, sina vapenanläggningar mitt bland civilbefolkningen och sedan förvånas de över det faktum att det blir civila dödsoffer. Dessa bilder kablas sedan ut i världen i syfte att skapa opposition mot det pågående kriget.

  Palestinier som själva säger att de inte har ett dugg med Hamas att göra dukar under som aldrig förr. Läste nyss om en mor som förlorade fem av sina döttrar i natt då väggen till deras sovrum rämnade av tryckvågen av explosionen i byggnaden bredvid. Ordet hemskt går ju knappt att använda för att beskriva den känsla jag känner när jag tänker på hur människorna där måste må.

  Men det enda rätta i det här läget är ju att slippa mer krig men likt förbannat så fortsätter Hamas med sin beskjutning av Israeliska områden. Hamas slaktar godtyckligt sin egen befolkning i stället för att dra sig ur konflikten och rädda tusentals människoliv. Jag tror inte jag har varit med om maken till större tragik än detta och fan de någonsin kom till makten är för mig fullständigt obegripligt.

  Släng ut Hamas ur Gaza och rädda befolkningen som inte gjort något ont. Fredsälskande människor ska inte behöva lida för att deras regerande inte fattar vad livet handlar om. Bort med Hamas, genast!!!

 10. perfro skriver:

  Vare sig det är FN, EU eller för den delen även Carl, som i detta sammanhang har en rätt blygsam roll att spela, kan vädja till att dessa parter nu inte går längre än att upphöra med sina våldshandlingar.
  Det är som åtskilliga säger kontraproduktivt.
  Det är dock terroristorganisationer som Hamas och Hitzbollaha, som ständigt startar med våldshandlingar. De kommer ständigt och är aldrig ett resultat av israeliska angrepp.

  Israel har folkrätten få sin sida när landet tar till självförsvar.

  Hamas kan mycket väl avsluta dessa ideliga angrepp och först då kommer läget i Gaza att normaliseras, vilket också är det åtskilliga palestinier vill.

  De vill ha fritt tillträde till Israel och även möjlighet söka jobb där, vilket Israel i ett fredligt läge kommer att göra möjligt.

  Även om nu opinionen felaktigt lägger all skuld på Israel så är det detta land, som ändå förser Gaza med sådant som livsmedel och medicin.

  Israel kommer knappast att invadera Gaza, vilket i så fall skulle innebära det slag av gerillakrig, som en nu till tänderna beväpnad Hamas önskar.

  Det är fel att Israel står isolerat. Landet har oavsett att man kritiseras israeliska aktioner som ibland onödigt hårda stöd av alla demokratier.
  Det gällde även när vi hade en socialdemokratisk regering.

 11. soli01 skriver:

  alnabone – det ligger mycket i vad Du nu tar upp.(12:13) Detta att de blandar sig med civilbefolkningen, vilket gör att de medvetet drar in civila människor i sina krigiska handlingar.
  Abbas verkar ha insett att med krig kommer de ingen vart och därför måste Hamas bort så förhandlingsläget kan öppnas.

 12. alnabone skriver:

  soli01:

  Jag kan inte tänka mig att palestinierna är så korkade att de väljer sin egen undergång mot att slänga ut Hamas ur Gaza. Här anser jag att palestinierna själva har ett ansvar. Israel deklararerar att de är förberedda på en lång konfrontation och jag tror dem. Ingen nation skulle vilja ha ett ständigt granatregn över sina städer och det är lika givet som ”amen i kyrkan” att folk kräver av sina folkvalda att det ska upphöra så alla får åtnjuta en god natts sömn, israeler som palestinier.

  Det är ju inte den vanlige palestiniern som utgör ett hot utan det är ju som alltid, de religiösa fanatikerna. Med Hamas kvar i styrande position så kommer Gaza inte få sin fred och de humanitära förhållandena kommer successivt blir värre och värre tills folket själva reser sig upp och gör motstånd mot Hamas. Först då kommer hjälpsändningartna nå sina mål och de arma människorna får den hjälp de behöver. Israel för inte krig mot palestinier utan som de själva säger: Mot Hamas!!!

 13. alandalus skriver:

  alnabone

  Du skriver om den palestinska modern som förlorade 5 döttrar när Israel angrep byggnaden bredvid hennes hem – men vad du inte nämner är att denna byggnad var en moské. Självklart bor det folk nära moskéer, universitet, polishögskolor, myndighetslokaler och annat som Israel angriper. Särskilt då Gaza är ett av jordens mest tätbefolkade områden, med 1.5 miljoner människor inklämda på en liten landremsa (75% av invånarna är flyktingar som 1948 fördrevs från nuvarande Israel).

  Om Hamas skulle flygbomba synagogor etc i Tel-Aviv och döda hundratals israeler, skulle då skylla dessa offer på Israel? Nej – trodde väl inte det.

  Om du levt när judarna tog till vapen mot Nazityskland i Warsawaupproret 1943, skulle du då krävt att de skulle lägga ner sina vapen? När Tyskland sen gick in och mosade upproret – skulle du ha mage att skylla de judiska dödsoffren på judarna själva? Nej – trodde väl inte det.

  Palestinierna kommer inte få sina rättigheter om de trotsar Sveriges telefonbok och lägger ner sina vapen. Hamas har erbjudit vapenvila om Israel häver blockaden av Gaza vilket Israel vägrar göra. På Västbanken skjuts inga raketer men den israeliska ockupationen fortsätter likväl (igår dödades ytterligare två palestinier där inför svenskt vittne). Lösningen på konflikten är att omvärlden sätter press på Israel att häva ockupationen av all palestinsk mark och låta de palestinska flyktingarna återvända. Om de inte gör det så får de faktiskt räkna med att få en och annan raket avfyrade mot sig.

 14. metusalem skriver:

  Efter att på nytt ha plöjt igenom Hamas stadga ( svenska), infinner sig vissheten att antingen måste man skriva om stadgan, eller också måste Palestinska folket i nya val befria sig från greppet av en organisation som inte kan acceptera staten Israel.

  Dessutom har jag på nytt kikat på kartor över Israeliska bosättningar på Västbanken. Man slås då av vilket missgrepp de styrande i Israel begått som låtit dessa bosättningar utökas så att en tvåstatslösning stupar på att det inte finns rimlig plats för en Palestinsk stat.

  Om båda parter envist håller fast sina viktigaste kort finns inga förutsättningar för ett fredligt tillstånd. Givetvis vet båda parter detta. Har man via hemlig diplomati gett indikationer om att de heligaste korna kan offras? I annat fall verkar situationen svårare än någonsin.

 15. alnabone skriver:

  alandalus:

  Det är ju den där typen av inställning som gör att vi aldrig får något slut på eländet som drabbar vanliga människor som inte vill annat än leva i fred. Tyvärr florerar det alltför många fundamentalister mitt i den stora skaran och när gränserna öppnas marcherar de in i Israel med en ryggsäck full med sprängmedel. Det är fortfarande ingen lösning så länge fundamentalisterna är kvar.

  Du skriver att palestinierna aldrig kommer få sina rättigheter om de trotsar Sveriges telefonbok? Jag antar att du menar den text i de äldre telefonkatalogerna där det stod uppmaningar om hur man skulle agera i krig. Notera att denna doktrin kanske inte ska tillämpas om man redan bor i krutdurk och egna eftergifter är det enda alternativet?

  Du drar en paralell mellan dåtidens nazityskland och judarnas uppror som för övrigt ägde rum mellan augusti och oktober 1944, inte 1943 som du påstod. Vad jag är osäker på är liknelsen mellan då och nu? Upproret leddes av en general som hette Bór-Komorowski om jag inte missminner mig. Det hela slutade i alla fall med att tyskarna praktiskt taget jämnade staden med marken och flera hundra tusen människor dödades.

  Den paralellen jag ser i det hela är Hamas (jag kallar dom i min liknalese för David) som skjuter synålar på Israel (Goliat i denna liknelse). Vad tror du händer när tillräckligt många raketer ramlat ner över Israel, ockupationmakt eller inte? Jo, då går de, som nu, in och jämnar Gazaremsan vid marken.

  Vad är då smartast när man är lite och dåligt utrustad? Att utmana Israelerna på det här viset är som att ställa sig naken med ett träsvärd i handen framför en stridsvagn.

  Hade det varit jag så hade jag nog valt diplomati, sluta upp med att skjuta robotar, avsätta Hamas och förvisa dem från Gaza med sin utrustning och låta dem möta Israel på någon annan spelplan än, som du mycket riktigt säger, på ett av de folktätaste områdena i världen. Palestinierna vill kriga lika mycket som Israel, det vill säga inte alls. Det är dock annorlunda med fundamentalisterna som hittar strider i allt de ser och vägrar foga sig till internationell lag…

 16. florimond77 skriver:

  Det finns många på den här bloggen som inte vet och inte vill veta av sanningen i denna konflikt. Jag tror tom att inte ens Obama förstår, men det finna också de som mycket väl förstår på vilket sätt israel brutit mot de mänskliga rättigheterna och hur situationen egentligen ser ut för palestinierna. De vet att bulldozers medvetet krossat demonstanter, de vet att barn dör på sjukhusen pga av blockaden, de vet att som nu under attacken man skjutit rakt in i folkmassor från helikoptrar, de vet att prickskyttar dödar människor från torn, de vet att havande kvinnor tvingas föda utan hjälp – de vet allt det där och mycket mer men de tycker det är okey – för de är ju inte amerikaner eller engelsmän tex. Liksom Hitler gjorde skillnad på människor.
  Någon frågade vad skulle du göra om folk sköt raketer på ditt hus – ja inte skulle jag gå och bomba sönder hela grannskapet i alla fall. Jag skulle tala med den som sköt i första hand, sedan fick man väl installera skydd mot raketer – något som israel kan men inte gör.
  israels ledning, inte alla dess innevånare, är en samling bortskämda idioter som får för mycket stöd i sin vidriga hantering. Det finns bara ett sätt att lösa konflikten på. Tala med Hamas, sluta ensidigt stödja israel -som bryter varenda avtal. Inte underligt att det regnar hemmagjorda raketer.

 17. alnabone skriver:

  florimond77:

  En raket är ingen raket, två raketer är en raket för mycket…

  Över 1500? Ja… jag vet inte, men tålamodet hos israelerna har varit stort…

 18. Mekongs Blogg skriver:

  Utrikesminister Karel Schwarzenberg i EU:s tillträdande ordförandeland
  Tjeckien har idag försvarat Israels offensiv mot palestinierna i Gaza.
  -Låt oss se en sak i vitögat. Hamas
  har skarpt ökat antalet raketattacker
  mot Israel efter att vapenvilan upp-
  hörde den 19 december. Det är inte
  acceptabelt, sade Schwarzenberg till
  dagstidningen Mlada Fronta Dnes.
  Äntligen en frisk fläkt i denna historia! EU har hitills som vanligt ställt sig i mitten av en konflikt mellan terrorism och demokrati. Nu får EU ett nyt orförandeskap som kanske vågar ta kampen för demokrati och säkerhet och som inte skamlöst hukar sig inför divesre extrema invandraropinioner i olika EU-länder!

 19. alnabone skriver:

  Bra där Mekong!

 20. pennansmakt skriver:

  Vad jag ställer mig frågande till är hur i all fridens namn Hamas kunde åta sig att ha ett halvårs vapenvila utan att kunna provoceras att bryta den? Trots att Israel fortsatte sin omänskliga blockad av Gaza och trots att Israel inte tillåtit att medicin, mat och FN-hjälp nådde Gaza så höll Hamas ut i ett HALVÅR. Det är skamligt att omvärlden inte tog detta tillfälle i akt för att driva på en dialog mellan parterna. Eller tryckte på Israel att häva blockaden av Gaza för att uppmuntra Hamas till en fortsatt vapenvila/vapenslut. Att Hamas inte förnyade vapenvilan kan knappast kallas för ansvarslöst. Kalla det desperation, kalla det galenskap, men kalla det inte för ansvarslöst!

  När Israel hävdar sin rätt att ”försvara sig” undrar man ju om de överhuvudtaget känner till sin egen historia?! Vet de inte att de ockuperar ett land som inte är deras? Då kan de ju knappast använda ordet ”försvar”! ”Döda motståndet”… ”massakrera barn och civila för att skrämma urbefolkningen till lydnad”…är ett mer sanningsenliga uttryck. ”Etnisk rensning”, ”mord” är mer verklighetsnära ord ….. men inte ”försvar”.

  Israel MÅSTE tvingas till en dialog. Det ligger naturligtvis inte i deras intresse eftersom de i så fall måste ge avkall på lite land. Land som de ju redan tagit med tvång och kan lätt behålla eftersom de har en superior makt i området. De måste då riva bort några av de TUSENTALS olagliga bosättningarna i Palestina. Låta urbefolkningen leva ett värdigt liv så att Palestina åter frodas och blir erkänt av omvärlden. Vilken mardröm…
  Man kan knappast beskylla palestinierna för samma sak. En rättvis vapenvila skulle defenitivt gagna dem… de har kanske förlorat sitt land, men om de kunde få tillbaka rätten att leva.. rätten till medicin och utbildning… rätten till att kunna förflytta sig från sin by till nästa utan all förnedring och alla risker det innebär…

  Innan Hamas kom till makten, var Israel mycket motvilliga att föra en dialog med Fatah pga av de var en ”diktatur”. När man ÄNTLIGEN hade ett demokratiskt val i Palestina med Hamas som vinnande parti, var det plötsligt Fatah som ansågs vara den parten man kunde tänka sig förhandla med. Att Hamas höll vapenvila i ett halvår för att visa att man var seriös och kunde tänka sig släppa den väpnade kampen, struntade inte bara Israel i utan hela OMVÄRLDEN. Vilket KATASTROFALT agerande av omvärlden. Hur tänker ni förklara er reaktion för eftervärlden, det är min stora fråga!

  Det värsta är trots allt bomberna som haglar över civilbefolkningen i Gaza. Trots att Israel besitter världens med sofistikerade vapen hävdar man att civila förluster beror på att Gaza är ett tättbefolkat område. Journalisterna upprepar detta mantra och orkar inte läsa lite vapenlära för att upptäcka vilket löjeväckande argument detta är. Man använder sig av en aningen starkare raketer just för att civila ska dö. Det är helt enkelt enda sättet att skrämma, statuera exempel och underkuva urbefolkningen till lydnad.

 21. mastaren skriver:

  Alnabone blandar ihop det judiska upproret i Warszawas getto med det polska upproret i Warszawa året efter, 1944. Det var Bor-Komorowski sol ledde det polska upproret. Tilläggas kan att det var en rysk general i tysk tjänst vars ryska trupper var brutalast mot polackerna.

 22. perfro skriver:

  Vad gäller fredsinitiativ kommer nu en mängd sådana.
  Bakgrunden är nu att så länge Hamas fortsätter med sina raketanfall, vilka alls inte är temporära, så kommer Israel med vedergällning.
  Syftet med det är att Hamas ska upphöra med anfallen och att Israel nu demonstrerar en militär överlägsenhet för att på det sättet mäkla fred.

  FN:s säkerhetsråd lägger skulden på båda parter och kräver ett omedelbart eldupphör. Samtidigt sker en markering såtilvida att Israel måste begänsa sina flygattacker. Allt annat är kontraproduktivt.

  Svagheten med detta är en bristrande enighet om FN.s insatser och att FN saknar förmåga att omedelbart eller kanske för alltid komma med militära eller humanitära insatser.

  EU:s ministeråd gör en motsvarande bedömning, men därutöver vill man träffa parterna som fredsmäklare i Jerusalem.
  Problemet här är att Hamas knappast kommer till Jerusalem och att det inte ens råder enighet bland palestinierna att Hamas är godtagbar som en förhandlingspartner.

  Det mesta talar för att en sådan aktion nu kommer att misslyckas.

  Libyens president Kahdaffi vill också framstå som fredsmäklare, men lägger all skuld på Israel.

  Den tjeckiske presidenten har gjort en markering åt motsatt håll om än inte lika ensidigt som Kahdaffis.
  Det måste ses mot bakgrund av det tjeckiska ordförandeskapet i EU och vad utrikesministrarna kommit fram till. Även här låsta positioner.

  Från arabiskt håll står Syrien och Iran klart på Hamas sida. Övriga arabstater är mer försiktiga i sin hällning. Intressant är dock den irritation som saudiaraberna nu öppet visar mot Hamas.
  Det är tydligt att flera arabstater i likhet med Egypten vill ha ett fredligare Mellersta Östern.

  Dit hör förstås också utvecklingen i Irak, som nu utvecklas alltmer positivt.

  Det kan ha sitt intresse att notera att de som nu frikänner Hamas från allt våld varit avslöjande tysta vad gäller alla terrordåd i Irak.

%d bloggare gillar detta: