Återgå till vapenvilan!

Jag välkomnar att FN:s säkerhetsråd nu krävt ett omedelbart stopp för alla militära aktiviteter mot och från Gaza.

Viktigt är också att säkerhetsrådet uppmärksammar den allvarliga ekonomiska och humanitära situationen för Gazas befolkning och kräver åtgärder för att se till att människorna kan få mat, bränsle och medicinsk hjälp.

Såväl Hamas som Israel bör mot denna bakgrund så snabbt som möjligt förklara att de är villiga att återgå till den tidigare vapenvilan och inställa alla stridshandlingar.

Då är det också viktigt att gränspassager kan öppnas så att såväl internationell hjälp som normal försörjning kan nå fram till Gazas hårt drabbade människor.

21 Responses to Återgå till vapenvilan!

 1. florimond77 skriver:

  Jag tycker Sveriges officiella ståndpunkt är relativt bra, men kan vi inte nu i maktskiftenas tid starkare bidra till en rättvisare bild av situationen? Jag skulle önska att man starkare påpekade det faktum att dessa parter inte är två stater, inte ens likvärdiga i militär styrka, varför Israels politik i detta scenario är att betrakta som ett grymt brott mot mänskliga rättigheter.
  Beträffande raketuppskjutningen är det viktigt att inte bara köpa Israels förvanskade version. Inom Gaza finns flera grupper som inte Hamas har möjlighet att kontrollera. Dessutom som jag förstår det finns teknik för att hindra raketerna – en teknik som Israel av obegripliga skäl inte använder sig av.
  Ju mindre omotiverat stöd till Israel – desto närmare en lösning. Härav ligger kluten.

 2. […] Ingenstans har man hört där om vikten av att återgå till den vapenvila som Bildt förespråkar. […]

 3. bestofmankind skriver:

  Sveriges officiella ståndpunkt har inget internationellt värde om det kommer ”enbart” från en utrikesminister. Det är kutym här i landet men inte just i de länderna.

  I så allvarligt läge som detta skall uttalandet komma från en statsminister för att vinna gehör.

  Det är politikens verklighet i Mellan Östern, Asien, och övriga delar av världen som inte är i-land.

 4. felix51 skriver:

  Att efter Israel ha dödat, förstört infrasturkturerna och dessutom vara i fullfärd med att förberedda en invasion begära att våldet måste sluta är bara barnsligt!
  Nu finns det nog inte någon återvändo, bara en eskalering.
  Inte kan man stå med armarna i kors när man blir sönderbombat och ockuperat.
  I Frankrike, Danmark och Norge kallades det Resistens vid andra världskrig och hela världen applåderat de heroiska motståndsrörelser.
  Det här är samma fenomen, bara att nu är det Israel som är angriparen i stället för NaziTyskland.

 5. felix51 skriver:

  Bildt sriver ”Såväl Hamas som Israel bör mot denna bakgrund så snabbt som möjligt förklara att de är villiga att återgå till den tidigare vapenvilan och inställa alla stridshandlingar”
  Har han inte förståt någonting? Israel är en stat med allt det innebär bla medlem i FN, med en av världens bäst utrustad arméer, med en säkerhetspolis som infiltrerar och följer inga regler bara det gagnar Israel så är allting tillåtet. Israel skickar sina spioner utanför gränserna och fängslar demokratiskt valda parlamentarisker, Israel följer inte internationella konventioner bla Genevekonvention osv.
  Hamas är en politisk parti som blev demokratisk vald i öppna val, detta oavsett vad man tycker om deras politik. Hamas är ingen stat, därav kan man inte jämföra vad Hamas gör med vad Israel gör. Israel är medlem av världssamfundet och skall följa dess lagar och resolutioner antagna i FN annars återstår bara sanktioner såsom FN har gjort tidigare med andra länder.

 6. knightone skriver:

  rudyung2008,

  Vilket suveränt land har israel Invaderat ? Ryssland invaderade Georgien.

  Israel besvarar raketbeskjutningar från statslös mark.

  Dessutom vägrade Ryssland nödleveranser in till Georgien, medan Israel redan släppt in 30 lastbilar.

 7. knightone skriver:

  Hamas blockerar dessutom skadade Palestinier från att överföras till Egypten för vård.

  Är det några som har skuld i allt detta så är det Hamas. De bröt vapenvilan. De hindrar skadade från att få hjälp.

 8. contezza skriver:

  Håller helt med utrikesministern.
  Och Hamas är nog inte så svaga och oskyldiga som vissa verkar tro…det finns nog både en och annan mäktig arab som stöttar dem.

 9. knightone skriver:

  Föresten,

  Bildts nazi-referens handlade om att Ryssland likt Tyskland delade ut pass till individer i ett annat land med baktanken att vid en framtida insats hänvisa till att man gått in för att beskydda dessa ‘medborgare’.

  Således finns det ingen grund i att han ska ta till samma referens mot Israel.

 10. mrmhalland01 skriver:

  Som vanligt verkar allt vara svart eller vitt.
  Jag tror inte det är så enkelt.
  Jag har helt enkelt svårt att förstå att så många människor kategoriskt kan säga att den ena eller andra bär skulden.

  Knightone,
  Hamas bröt inte vapenvilan, tiden för den hade löpt ut.
  Att de genast efter det anfaller mål mot Israel måste fördömas.
  Man pratar om ett statslöst land, ja, det är ju det detta handlar om !

  Israel har varit ett land (som skänktes till dem) sedan 1948.
  Jag har inte exakta siffror, men om jag påstår att de haft 14 dagars officiell fred sedan dess överdriver jag.

  Det är väl bara ett och ett halvt år sedan de ganska oprovoserat anföll Libanon ?
  De har ju inget trevligt förhållande med Syrien heller.

  Jag tycker man gör det väl lätt för sig genom att anklaga en part i detta fruktansvärda (numera fullskaliga) krig.

  Tyvärr, ännu årsskiftet 2008-2009 verkar det bero på vilken religion man tillhör.

  Jag tillåter mig själv att bjuda in till något liknande på min blogg.
  Fast där mer i allmäna ordalag.

 11. metusalem skriver:

  Spännvidden i uppfattning om Israel-Palestinakonflikten är enorm. Våra åsikter från ett lugnt hörn av världen speglar troligen rätt väl uppfattningarna från dem som dagligen berörs av vår tids svåraste och mest långvariga konflikt.

  Är problemet olösligt? Nobelpristagaren Martti Ahtisaari sa i Oslo: ”Ingenting är omöjligt”.
  Detta enkla konstaterande från en av världens duktigaste medlare kan dock vara en sentens att ta vara på.

  Israel måste givetvis konstatera att Västbanken måste överges till 100%. Hamas måste acceptera att staten Israel finns, och kommer att finnas. Hela världen måste investera i en lösning som måste få kosta- i pengar och personella satsningar.

  Problemen är givetvis gigantiska, men FN bör nu inse att tiden med vaga fördömanden måste vara över. Satsa offensivt: Min man är Ahtisaari.

 12. mrmhalland01 skriver:

  metusalem :

  Ett ovanligt balanserat inlägg i denna infekterade debatt, tack för det.

 13. knightone skriver:

  Speciellt komplicerat att förstå är det inte. Statslösa islamister som terroriserar en erkänd nation som bara vill leva i fred förtjänar inte någon sympati.

  Punkt.

 14. knightone skriver:

  Ur DN.se


  För första gången någonsin vid israeliska angrepp mot palestinier är reaktionen i arabvärlden inte entydig.

  Egyptiska medier har gått hårt åt Hamas, regeringstrogna al-Akhbar har kallat alliansen mellan Syrien och Hamas ”ett Satans förbund” och Saudiarabien, det land som sponsrade Hamas i början av dess bana, har följt samma linje, framför allt i regimens språkrör utåt, den Londonbaserade tidningen Sharq al-Awsat. Egypten, Saudiarabien och PLO-regeringen i Ramallah uppmanar bägge sidor att inställa krigshandlingarna, vilket är en exempellöst skarp markering.

  Också den jordanska regimen, som offentligen brännmärker Israel, har också visat tecken på belåtenhet över Israels aktion.”

 15. Mekongs Blogg skriver:

  Finns inget land som stillatigande skulle acceptera robotbeskjutning av sina städer. Israel måste ta itu med problemet en gång för alla! Det här är annars den vanliga kampen mellan demokrati och barbari. Det oroväckande är att den barbariska sidan av konflikten kan uppbåda sådant stöd här i landet!
  Förmodligen bara en tidsfråga innan den här situationen eskalerar och Iran börjar beskjuta norra Israel från Libanon.

 16. metusalem skriver:

  Jag har läst och begrundat det bloggavsnitt du rekommenderar.
  Vad jag kan erinra mig har ingen fredspristagare någonsin fått applåder av alla.

  Vad Ahtisaari beträffar kan hans raka förhandlingsstil innebära att han har en psykologisk finess att bringa en buse till insikt att han faktiskt tjänar på att för en gångs skull uppträda anständigt. Kan givetvis inte i alla lägen fattas som att ändamålet helgar medlen.

  Fast ibland….

 17. alnabone skriver:

  Intressant debatt detta, säkert är i alla fall att de problem som råder i regionen knappast löses genom förhandlingar om man betänker att den ena sidan aldrig kan tänka sig att erkänna staten Israel och staten Israel i sin tur kan inte tänka sig att leva i ett raketregn hur länge som helst.

  Min gissning är nog att utgång av detta är att ett av folken får flytta sig och det blir förmodligen inte israelerna…

 18. dukeh3 skriver:

  metusalem:

  Vad är det som du uppskattar i den fd Finska Presidenten, att han har fått Nobles fredspris?

 19. ollemunter skriver:

  Rasmus sa ”Fybubblan va ni e dumma”

 20. metusalem skriver:

  dukeh3

  På direkt fråga kan jag svara: Ahtisaari förefaller ha förmågan till resultat. Är givetvis den viktigaste egenskapen en medlare-förhandlare kan ha.

  A delar ett förhållande med judar och palestinier – han är FÖRDRIVEN och FÖRSKINGRAD.
  Från sin barndom i Finska Karelen har han via svåra omständigheter tvingats förpassa sig till en omgivning där han kunde gå vidare med sitt liv.

  Nobelpriset är naturligtvis ett kvitto på att vi talar om en nyttig och uppskattad världsmedborgare. Har ett visst värde som presentation. Dock; pristagare med utgångspunkt från den aktuella konflikten har väl tyvärr upplevt en bästförepriset-situation.

  Det viktiga är naturligtvis inte medlarens namn, utan att båda parter bringas till insikt om att
  inga fler generationer av israeler och palestinier skall behöva offra all livskvalitet på en konflikt som inte kan vinnas av endera parten.

 21. Pravo skriver:

  metusalem,

  Just det faktum att Ahtisaari blev fördriven från Karelen som barn gör att han bär ett oresonligt hat mot Ryssland. Därför var Ahtisaari olämplig som medlare i en konflikt där Ryssland stod på ena sidan och Nato på andra sidan. Han har själv erkänt (i ekots lördagsintervju strax efter utnämningen av ”fredspriset”) att han var enögd. Han sade att Belgrad måste straffas för vad Milosevic gjorde i Kroatien och Bosnien. Som straff måste Serbien bli av med Kosovo (flera år efter Milosevics död). En olämpligare person för att hålla neutrala förhandlingar går inte att hitta.

  Tänk dig om Ahtisaari åker till Israel och beter sig likadant. Vad tror du Israel skulle säga om Ahtisaari hotar att lägga bombmattor över Jerusalem om inte Tzipi Livni skriver under ett avtal om en tvåstatslösning? Tänk om Ahtisaari hotade med att en halv miljon israeler skulle dö inom en vecka (precis som han gjorde mot serberna 1999). Föreställ dig reaktionen från Israel… De skulle kunna skicka en bomb mot Helsingfors. Alltså inte en lämplig person. Nu tror jag inte han skulle våga bete sig likadant mot Israel som han gjorde mot Serbien eftersom Israel har stöd från Obamas gäng med Rahm Emmanuel och Hillary Clinton i spetsen. Hade de istället haft stöd från Moskva vet man inte vad som skulle hända med tanke på Ahtisaaris känslor för Ryssland.

%d bloggare gillar detta: