Frihet och Nobel

I dag är det Nobeldag i Stockholm och Oslo men över världen i stort är det 60-årsdagen av undertecknandet av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Betydelsen av detta dokument kan knappast överskattas.

Friheten förklarades som grundvärdering för arbetet med att bygga bättre samhällen och en fungerande fred.

Att det var en reaktion mot totalitära ideologiers övergrepp mot folk och individer är alldeles klart. Men det representerade också resultatet av en längre idépolitisk utveckling i de västerländska samhällena – och en accept av dennas betydelse av världen i övrigt.

I Stockholm högtidlighåller riksdagen denna dag med en kort ceremoni klockan 09.00. Det blir korta anföranden av talmannen Per Westerberg, socialdemokraternas Mona Sahlin och mig själv.

Och jag har också publicerat mig i ämnet i Aftonbladet i dag.

Efter ceremonin i riksdagen vidtar för Fredrik Reinfeldts och min – och Cecilia Malmströms – del sedvanligt öppet sammanträde med riksdagens EU-nämnd för att informera och diskutera inför det europeiska toppmöte som ju börjar i Bryssel i morgon eftermiddafg.

Det återstår att se om det finns något intresse på det mötet för utrikesfrågorna – även om såväl östra Kongo som Zimbabwe skulle förtjäna att diskuteras mer misstänker jag att det blir finansproblemen liksom klimat- och energipolitiken som kommer att vara i centrum.

Men sedan dröjer det inte länge denna dag innan det blir Nobel-festligheterna som kommer att ta över.

I år kommer jag att sätta på mig fracken redan mitt på eftermiddagen för att också vara med om prisceremonin i Konserthuset. Bortsett från det högtidliga innebär ju det en god möjlighet att få en någorlunda populärt upplagd snabbkurs i de vetenskapliga landvinningar som nu belönas.

Och sedan bär det av till Stadshuset för den magnifika galamiddag som kommit att tillhöra varumärket Sverige över världen.

Jag ser i morgontidningarna att jag kommer att sitta med bl a den franska kulturministern – så jag får nog ta på mig hederslegionutmärkelse.

Så värst sent i kväll får det dock inte bli – det är en mycket tidig dag i morgon.

5 Responses to Frihet och Nobel

 1. cornubot skriver:

  Det kanske är på sin plats att påpeka att FRA-lagen bryter mot ett antal punkter i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna.

  T ex

  ”Artikel 12
  Ingen må utsättas för godtyckliga ingripanden i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens, ej heller angrepp på heder och anseende. Envar har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden eller angrepp.”

  ”Artikel 19
  Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser.”

  Att utan ingripanden kunna mottaga och sprida upplsningar och tankar genom varje slags uttryckmedel och utan hänsyn till gränster bryter FRA-lagen direkt mot. FRA ingriper nämligen i detta och tar hänsyn till gränsen.

  Ingripanden i privatliv eller korrenspondens står FRA-lagen också för.

  Så är det bara totalitära ideologier som bryter mot FN:s deklaration mot de mänskliga rättighetern, så är den borgerliga alliansregimen också totalitär. Baserat på IPRED-lagen så är ideologin korporatism eller fascism som det också kallas.

 2. carlbildt skriver:

  Så är det självfallet inte.

  Lagar om den typ av underrättelsetjänst som FRA bedriver har prövats av den Europeiska domstolen för medborgerligfa fri- och rättigheter och begunnits förenliga med såväl FN:s deklaratrion som den europeiska människorättskonventionen.

 3. perfro skriver:

  Carl Bildts kommentar om FRA-lagen stämmer sjävlfallet.
  Även demokratiska stater äger rätt ocb måste ha en underrättelsetjänst som FRA. Vi har för vår del haft det i årtionden.

  Jämfört med tidigare förstärks nu integretitetskyddet väsentligt.

  På så här Nobeldagen kan det finnas säl referera till vad landets främste historiker och ledamoten av Svenska Akademin sagt om just FRA,där han arbetat un der en period:

  Vi som vet snackar inte och de som snackar vet inte.
  Peter Englund om någon vet vad krig betyder för enskilda och för stater.

 4. peeterr skriver:

  ”hederslegionutmärkelse”?

 5. kristinaw skriver:

  Noterar att CB inte utan en viss belåtenhet bär sin franska ordensutmärkelse, liksom andra svenska ministrar när tillfälle ges!

  Som bekant kan vi i Sverige inte längre ordensbelöna svenska medborgare – bara utländska. Detta är ett resultat av 1974 års regeringsform.

  Under CB:s tid som statsminister och på inititativ av dåvarande försvarsmnistern Anders Björck igångsattes ett diskret arbete med att försöka återintroducera ordensväsendet i Sverige. Enligt obekräftad uppgift er lär det i en låda på Justitiedeparetementet finnas ett
  i det närmaste färdigt förlag. Enligt samma källor var också (s) genom T G Pettersson med på vagnen, medan det krånglades i det borgerlgia lägret (inte, som man kan tro,rde republikanska kretsarna i fp utan c genom Bertil Fiskesjö).

  Valförlusten 1994 gjorde att projektet aldrig fulföljdes. Vad säger CB idag? Är det inte dags att be Ask att öppna lådan ( f´låt) på Judep och ta fram förslaget?

%d bloggare gillar detta: