Transatlantiskt i Bryssel

Dagen med Baltic Development Forum i Köpenhamn avlöpte utan några avgörande sensationer, men det blev en bra diskussion om behovet och möjligheten av reformer i Ryssland.

Och därtill ett försök till mer framåtblickande diskussion om hur vi mitt i krishanteringen kan inrikta oss på att stärka vår regions globala konkurrenskraft.

Nästa år samlas BDF i Stockholm för att bl a diskutera hur vi då börjar att genomföra den Europeiska Unionens Östersjö-strategi.

Den tillhör som bekant de initiativ som Sverige drivit fram under de senaste åren.

Men nu har jag anlänt till ett Bryssel där det under dagen varit möten med såväl EU:s finansministrar som Nato:s utrikesministrar – i lite olika men var och en på sitt sätt mycket viktiga frågor.

Och nu är jag på väg till informell middag i den samlade kretsen av transatlantiska utrikesministrar.

På och kring denna middag är det rätt mycket som måste diskuteras.

Alldeles säkert kommer situationen i Sydasien efter terrordådet i Mumbai att beröras – Condoleezza Rice anländer till New Delhi i morgon.

Några av oss har dessutom ett behov att diskutera den alarmerande situationen i östra Kongo – striderna här har lett till ca 4 miljoner döda under de senaste åren. Skulle situationen försämras kommer de humanitära konsekvenserna att bli fördödande.

Dessutom behöver vi utbyta lite synpunkter inför OSSE-mötet i Helsingfors mot slutet av veckan. Finland gör goda försök att få också Ryssland med på en rätt minimalistisk gemensam deklaration – som dock tydligt bekräftar existerande åtaganden och förpliktelser – men om detta kommer att lyckas återstår att se.

Vi har all anledning att ge de finska ansträngningarna vårt stöd.

Så nu bär det av till Palace Egmont för middag!

2 Responses to Transatlantiskt i Bryssel

  1. felixh skriver:

    Tack Finland som har dörren öppen österut! Sverige har tyvärr dörren stängd. T.ex. det helt unika militära samarbetet (inget annat land i Europa hade något liknande) som Sverige hade med Ryssland inom ramen för ”Snöflingan” är totalt avbrutet. Sverige hade genom det arbetet en mycket bra chans att få samverka, påverka och inte minst försöka förstå hur ryska officerare tänker. Det sista är en mycket viktig del om vi skall försöka att förstå Ryssland i framtiden, speciellt om isolationen i Ryssland ökar mot omvärlden. NATO återupptar nu kontakterna med Ryssland. När skall det blivande isolationistiska ordförandelandet Sverige göra detsamma. Vakna Carl, innan tåget har gått!!

  2. natasjadams skriver:

    Hmm, behov av reformer i Ryssland finns det sakert, men ar det lont att diskutera mojligheterna?

%d bloggare gillar detta: