Sverige i världen

Dåliga samveten tillhör det som jag är rätt rikligt utrustad med, och till dessa hör min milt sagt svaga närvaro i globaliseringsrådets viktiga arbete.

Att globaliseringen i dess olika delar är en utomordentligt viktig fråga visar inte minst den globaliserade finansiella och ekonomiska kris vi just nu befinner oss mitt uppe i.

Från rådet har kommit en strid ström såväl läsvärda som viktiga publikationer. De är avsedda att stimulera debatt och öka medvetandet om de olika utmaningar och möjligheter som globaliseringen innebär för Sverige.

I dagarna har rådet så publicerat en rapport om Sveriges närvaro i världen i form av inte minst utrikesförvaltningen. Huvudförfattare till den är Olof Ehrenkrona som arbetar i mitt ministerkansli i UD i Stockholm med olika mer långsiktigt inriktade frågeställningar.

Rapporten har redan lett till en hel del diskussion inom UD. Och min avsikt är att denna diskussion skall kunna ligga till grund för en mer långsiktig reformering av utrikesförvaltningen med inledning 2010.

Anledningen till detta är att vi under det kommande året först måste få vår ekonomi i balans – och jag tror att det också kräver en bättre budgetdisciplin på sina håll – och därefter klara av vårt ordförandeskap i Europeiska Unionen. Detta senare kommer dock självfallet att innebära en hel del extra anslag.

Men rapporten har säkert sitt intresse också i betydligt bredare kretsar.

Bl a föreslås en storsatsning på att göra Sverige mer känt i stora och snabbt växande länder som Kina och Indien.

3 Responses to Sverige i världen

 1. knightone skriver:

  På tal om uteblivna utlandsaffärer…. måste få länka det här från ansedda Janes Defence Weekly den mest välkända militära branchtidningen.

  Janes i princip rasar mot Norges sätt att välja JSF över Gripen och kallar Norge för en Bananrepublik :)

  http://www.aftenposten.no/nyheter/iriks/article2798506.ece

 2. perfro skriver:

  Vd gäller satsningen på stora framtidsmarknader som de i Kina och Indien sä krävs det rimligen ske i samarbete med handelsdepartementet samt de företag som redan har handel med dessa länder.

  Nu har ju vår biståndspolitik fått en ändrad inriktnig mot ökad effektivitet samt klart definerade målsättningar.Det är bra och kan inte heller kritiseras av dem som tidigare bar ansvar för då rådande slöseri.

  Vi har ju ett betydligt högre bistånd än andra länder som en kvardröjande effelt av det givmillda och rika Sverige.

  Nu har vi en finansiell kris och åtskilliga av våra exportföretag behöver uppnå ökad försäljning för att klara sina ekonomiska problem.

  Mot denna bakgrund förefaller det mig naturligt att CB och Gunnila Carlsson inriktar låt säga halva vårt nuvarande bistånd på ökad handel,där också vårt näringsliv deltar.

  Det tror jag skulle bli uppskattat av både vår företagsamhet och av allmänheten.

 3. ettrollet skriver:

  Du, det var mycket intressant skrivet om Sverige och världen i övrigt. Gillar att den går utanför ”kärnämnet” om Sveriges varumärke.

  Undrar just bara hur mycket av det hela kom kommer vara kvar när den här finanskrisen har tagit slut. Tror att förändringen är mer mot att var och en sätter sig själv i första rummet…

  En teori som framförts är att just-in-time revolutionen, som gjort mycket av globaliseringen ekonomisk, innehåller allt för lite ”svängrum” (redundancy). Detta skulle då visa sig både i dåliga tider (som nu) och bra: Om oljan börjar tryta är det inte säkert att alla kommer ges lika tillgång till den som faktiskt finns.

  Saab och Volvo är ett tecken i tiden: Märkena kanhända allt för internationella, och hamnar nu mellan stolarna. I ekonomiskt egoistiska tider är en allt för globaliserad inriktning en svaghet.

  Världsekonomins obalanser, som byggts upp sen åttiotalet, måste korrigeras. Det kommer inte att ske över en natt!

%d bloggare gillar detta: