Framtidskonventet

Mitt i utrikespolitiken, de europeiska frågeställningarna och terrorn i Mumbai hann jag i alla fall i dag med att vara med på andra dagen av det moderata framtidskonventet i Sollentuna.

I dag var det inte minst barnomsorgen – men därtill den ekonomiska politiken – som stod i centrum för debatterna. Engagemanget inte minst i debatten om den första frågan gick det inte att ta miste på.

Och Anders Borg manade till viss långsiktighet i den ekonomiska politiken – också i tider som nu kommer att bli påtagligt bistra.

För mig är det naturligt att då och då dra paralleller till kriserna i början av 1990-talet. Denna kris må vara den första verkligt globala krisen – men då var krisen europeisk och allvarlig nog.

Det vi gjorde mitt i den – med ett långsiktigt perspektiv – var betydelsefullt för vår position under det decennium som följde.

På tisdag skall jag vara på Baltic Development Forum i Köpenhamn och då tänkte jag tala lite mer om lärdomarna av det vi då gjorde i denna del av Europa – om det långa perspektivets betydelse mitt uppe i den kortsiktiga krishanteringen.

Men Anders var inne på samma sak i sitt anförande i dag. Bra så.

Det var god stämning på framtidskonventet. Det fanns en tillförsikt som kändes genuin. Det var svårt att hitta de strider och den söndring som ju verkar finnas på annat håll.

Och det lägger ju en god grund för framtiden.

3 Responses to Framtidskonventet

 1. Bo W. Höglund skriver:

  Ang. Baltic Developement Forum – glöm ej de bidrag till kommersialiseringen som våra grannländers Quangos kan ge för en utveckling och fördjupning av handeln med EU – är det förtfarande DG23 som har hand om de nya? Och prof.dr. Kallianos??
  mvh
  bwh

 2. perfro skriver:

  Vad gäller barnsomsorgen och förslaget att ge barnen en slags semesterledighet i kombination med förskolor på företag så var det bra att konventet sa nej.

  Det finns allt skäl att hysa förtroende för att Anders Borgs i finanskrisens skilda skeenden kommer att bidra till att de klokaste besluten fattas.
  Vad gäller Saab och Volvo så säger det sig själv att förstatliganden av fprdonindustriföretag inte skulle fungera på så utpräglat kommersiella marknader.
  Sannolikt stämmer det inte överens med EU:s regelvek.
  Det finns också skäl avvakta vad som händer med M och ord och hur dom kommer att agera i sitt ägande av Volvo och Saab.
  Mona Sahlins utspel i denna fråga kan vinna väljarstöd men hon talar mot bättre vetande.
  Andra lösningar krävs och de är säkert också på gång.

 3. perfro skriver:

  Har själv via äldste sonen med hustru vetskap om hur det fungerar nu.
  Åtskilla föräldrar arbetar på annan ort,har krävande arbeten som ibland fordrar övertidsarbete,vilket innebär stora svårigheter att lämna in och hämta barnen på dagis.
  Små barn måste ur sängen senast vid sjutiden,kontakten med föräldrarna nästintill obefintlig innan barnen tas till dagis.
  Samma procedur äger rum på eftermiddagen där hämtning ofta sker så sent som kl 17.00.Sen ska mat lagas. Ungarna sätts framför tvn. Kanske nån kram och läsning ur någon bok innan det är dags för sänggående.

  Vad som är problemet är att det inte är så lätt med en ”lagstadgad” tid på dagis.Hur klara av det?

%d bloggare gillar detta: