Överlämnande i Strasbourg

Nu på morgonen talas det om över 100 dödade i terroristattentaten i Mumbai. Och fortfarande är många gisslan hos terroristerna.

Vi glömmer det alltför lätt, men terrorismen förblir en av de allvarligaste av utmaningarna i dagens värld.

För min del börjar denna torsdag i sedvanlig ordning med regeringsssammanträde och allmän beredning.

Men därefter bär det för så gott som direkt – denna gång med regeringsplanet – av till Strasbourg för att efter sex månader av intensiva aktiviteter överlämna ordförandeskapet i Europarådets ministerkommitté till Spanien och utrikesminister Miguel Moratinos.

Det kommer också att ge mig tillfälle att tacka vår ambassadör Per Sjögren och hans medarbetare för det goda arbete de gjort under dessa intensiva månader.

När jag ser tillbaka har vi lyckats med det vi sade att vi skulle göra – en koncentration på Europarådets kärnverksamhet när det gäller rättsstat, medborgerliga fri- och rättigheter och demokrati.

Kanske hade jag hoppats att det med en ny president i Ryssland – som vältaligt varnat för riskerna för ”legal nihilism” – skulle ha funnits en möjlighet att få Ryssland att äntligen ratificera det s k protokoll 14 som skulle underlätta arbete för Europadomstolen för mänskliga fri- och rättigheter.

Men några framsteg i den frågan blev det inte.

I stället har ju de senaste månaderna dominerats av den frostigare ton från Moskva gentemot Europarådet som blivit en av konsekvenserna av kriget i Kaukasus. Vilken väg Ryssland kommer att välja i dessa viktiga frågor återstår att se.

Lite har vi förnyat arbetsformerna. Det informella ministermötet i maj sågs som ett betydande framsteg. Och det öppna och direkta sätt vi svarat på frågor i den parlamentariska församlingen har också fått beröm.

I dag på eftermiddagen lämnar jag så över till Miguel Moratinos, och alldeles säkert kommer vi att fortsätta att arbeta nära i de olika viktiga frågor som står på Europarådets dagordning.

Efter presskonferens och gemensam mottagning styr så planet hem mot Stockholm senare i kväll.

9 Responses to Överlämnande i Strasbourg

 1. oppti skriver:

  Frostigare ton från Ryssland. Det var en lustig vändning av din attityd mot Ryssland.
  Vi behöver mer av samarbete och samförstånd. Då gäller det också att se på den egna rollen i detta , därför är din skrivning ovan oroväckande!
  Medvedev vill placera ut kärnvapen i Kaliningrad, men kan tänka om i den frågan på ett villkor. Plocka upp den tråden i stället!

 2. perfro skriver:

  Det är nog utsiktslöst att Ryssland under Putinregimen skulle ratificera & 14. Detta för överskådlig tid,vilket inte bara beror på motsättningarna i Kaukasus.
  Vi ser nu ett Ryssland framför oss,som söker stärka sin maktställning i Latinamerkina.
  Men det blir nog problematiskt när bara Venuzela och Cuba står till tjänst.Hittills.

 3. soli01 skriver:

  Vad är det som gör att Ryssland inte vill raticifiera det s k protokoll 14 som skulle underlätta arbetet för Europadomstolen? Det måste väl vara någon anledning?
  Kanske en lite mjukare ton gentemot Ryssland skulle ha en gynnsammare effekt och därigenom uppnå en bättre atmosfär.

 4. lombryssel skriver:

  ”När jag ser tillbaka har vi lyckats med det vi sade att vi skulle göra – en koncentration på Europarådets kärnverksamhet när det gäller rättsstat, medborgerliga fri- och rättigheter och demokrati”.
  Jag vill påpeka att i Belgien har Flandern inte godkänt minoritetsskyddslagen, medan de två andra Regionala Parlamenten, Bryssel och Vallonien har godkänt den. Detta betyder att i de sex randkommunerna runt Bryssel med stor fransktalande majoritet (67-85%) men som är Flamländskt territorium, förtrycks de fransktalande (som är minoritet i landet), t.ex:
  bibliotek 90 % flamländska böcker, krav på flamländska språket i all kontakt med myndigheter och starka begränsningar för fransktalande skolor, liksom Milosevics begränsningar i Kososvo. Flamländarna har inte godkänt utnämningen av tre demokratiskt valda borgmästare valda med stor majoritet hösten 2006, därför att de sände ut röstsedlarna på franska till fransktalande. Detta är tillåtet enligt Federal lag, men ej enligt flamländsk lag. Alla myndighets handlingar är på flamländska, men varje individ kan begära en översättning till franska, för varje handling. Svårigheter uppstår också i domstolsprocesser och i tillgång till arbeten och till sociala bostäder.
  Vi förväntar oss att nästa tisdag 2. december, ännu en ny bedömning (fördömning) från Europarådet (säkert 5:te gången) utan resultat. När Lissabonfördraget godkänts måste, hoppas vi, Flanderns Paralament godkänna Minoritetslagen.

 5. perfro skriver:

  Protokoll 14 är som CB skriver inriktat på att främja mänskliga fri-och rättigheter.

  Det vill inte R.acceptera.Landet är tyvärr ännu en diktatur även om inte av marxistiskt slag.

 6. lombryssel skriver:

  Jag kan inte undanhålla er detta betr. trakasserier av minoriteten Francofoner i Bryssels randkommuner:
  Just nu meddelade en av de tre, demokratiskt valda, ej utnämnda Borgmästarna, François van Hoobrouck, Wezembeek, att han och de andra två ej utnämnda, av flamländska ministern Marino Keulen, erhållit ett brev där Keulen anser att ”de tre är etiskt och moraliskt opassande för att vara Borgmästare och därför ej kunna bli utnämnda”. Lite senare samma dag, fyra timmar senare, ett nytt brev från Keulen: de kan bli utnämnda om de lovar att till nästa val endast skicka ut röstsedlar på flamländska? Demokratiskt valda men av ”den goda” ministern ansedda som oetiska och omoraliska? Och detta mitt i dagens Europa?

 7. trannel skriver:

  lombryssel 10:51 och 12:46

  Kanske av mindre allmänt intresse, men ändå värt en fråga. Bodde i Bryssei i början av 80-talet. I de sex randkommuner du nämner fanns på den tiden något, som jag tror kallades ”Facilitée de langue/ Taalfaciliteiten”. Detta innebar, att frankofoner bosatta i dessa kommuner hade laglig rätt att begära kommunikation på franska i kontakt med myndigheter, domstolar och kommunala inrättningar. Menar du, att detta inte längre existerar?
  Denna möjlighet fanns även i Fouron/Voerstreek och omvänt i Mouscron/Moeskroen och några andra mindre orter.

 8. perfro skriver:

  Det var lovande att amerikanarna sprängde en liga på 25 kvinnliga terrorister i Irak.
  Det verkar som om terrorismen är i avtagande där. Till det kommer nog också att verka att Irak enligt uppgörelse känner sig så starkt att man utan amerikanskt understöd kan klara kontrollen i sina städer.
  Men nu tyvärr sprids terrorismen allmer i riktning mot Afganistan,gränsområdena mellan A och Pakistan samt även till Indien.

  Vad kommer det att betyda geopolitiskt?

 9. lombryssel skriver:

  Trannel, Din fråga är av stort intresse för oss!!
  De tre regionerna Flandern, Vallonien och Bryssel har progressivt fått större autonomi och bestämmer nu över kommunerna. Flamländska regionen har utfärdat nya bestämmelser som tolkar faciliteterna på ett restriktivt sätt, med intentionerna att de skall bort helt. Förut blev borgmästarna utnämnda av Federala regeringen och Kungen. Nu utnämnas de av Flamländska regionen eller som i fallet med de tre. ovan, Flandern nekar att utnämna demokratiskt valda. Flamländska regionen kräver mer och mer autonomi. ”Facilitée de langue” skall bort. Enligt en lag införd av Flamländska regionen för ca fem år sedan av minister Peeters skall alla myndighetshandlingar skrivas på flamländska. Trots att i vår kommun Rhode St Genèse, vi har stor francofonmajoritet, måste kommunala möten föras på flamländska. Ett ord franska och mötet måste avbrytas och alla beslut annuleras.

%d bloggare gillar detta: