Utrikesutskottet i fokus

Det blir förhoppningsvis en lite lugnare dag i  Stockholm denna onsdag med möjlighet att gå igenom ärenden som samlats på hög. Statsministern är dessutom i Gällivare.

Det ger också tid till några timmar av samråd och samtal med riksdagens utrikesutskott. Det borde bli tid till det lite oftare.

Det är åtskilligt som dess ledamöter – på goda grunder – är intresserade av.

Hur går arbetet med den europeiska säkerhetsstrategin? Hur gick resonemangen när vi nyligen diskuterade förhandlingarna med Ryssland? Hur går förberedelserna för det svenska ordförandeskapet?

Jag hoppas att det också kommer att finnas tid att diskutera vårt arbete i Europarådet under de gångna sex månaderna. Kriget mellan Ryssland och Georgien har varit en viktig fråga, men det finns också mycket annat som uträttats.

Huvuddelen av de kontakter jag har med riksdagen är med EU-nämnden inför ministerråden eller när jag besvarar interpellationer i kammaren – som t ex de i förra veckan om Mellersta Östern.

Detta är väl bra i och för sig – men frekvensen i detta arbete innebär att kontakterna med utrikesutskottet i riksdagen blir lite mindre frekventa, och det är mindre bra.

Jag säger detta också som en individ som lagt ett antal år av sin politiska verksamhet i ett rätt intensivt och stimulerande arbete i detta utskott. Det var när vi på 1980-talet försiktigt försikt började att öppna på de dititills så hermetiskt slutna dörrarna i den svenska Europa-politiken.

Då lyckades vi faktiskt att över blockgränsen bli eniga i en del viktiga frågor.

Och så är det i allt väsentligt fortfarande.

Visst blixtrar det ibland till i den utrikespolitiska debatten. Konstigt – och konstlat – vore det annars. Men det är en styrka att vi i huvuddragen dock har en så bred enighet om vår utrikes- och säkerhetspolitik.

2 Responses to Utrikesutskottet i fokus

 1. perfro skriver:

  Visst blixtrar det till i den utrikespolitiska debatten.

  Ja,vi har sett ännu en spricka inom vänstern vad gäller Lissabonfördraget.
  Vänsterpartierna är dock övens om att kraftigt reducera försvarsutgifterna,men beloppen skiljer sig åt kraftigt.

  Mp och vp intar en skeptisk inställning till EU. Vp vill t o m lämna EU.

  Vp och i viss mån även mp intar en förmildrande inställning till Rysslands angrepp på Georgien.
  Vp ställer sig direkt avvisande till de närmande som sker mellan Georgien samt Ukraina och framför allt till dessa länders övervägande att ansluta sig till NATO.
  Vp stöder Serbien i konflikten med Kosovo.
  Detta parti ställer sig även direkt avvisande till fortsatt amerikansk närvaro i Irak i avsikt att säkra demokratin där,lösa de etniska motsättningar som finns och ge landet hjälp,även svensk sådan, att utveckla landet.
  Fler exempel kan ges. De visar på att Mona Sahlin inte inom detta område kan redovisa en gemensam säkerhetspolitisk plattform.

  CB säger inte mycket om vad diskussionerna i utrikesutskotten gällde,men antar att de frågor som ställdes mest var inriktade på vad regeringen har för planer framgent.

  Enigheten om vår utrikes-och säkerhetspolitik är nog inte mer än att inget parti vill eller vågar distansera sig från doktrinen alliansfrihet i fred,neutralitet i krig.
  Likaså är enigheten om den försvarspolitiska analysen tveksam det visar inte minst sprickorna partierna emellan vad gäller vår försvarspolitik.

 2. tg46 skriver:

  Även inom Socialdemokraterna saknas det enighet vad gäller EU. Som CB skrev här häromdagen angående Riksdagens ratificering av Lissabonfördraget, fanns det två f.d. Socialdemokratiska statsråd som lade ner sina röster.

  Att dessutom Socialdemokraterna toppar sin kandidatlista för EU-valet nästa år med den eviga EU-kritikern Ulvskog säger också ganska mycket. Jag undrar ibland vad Ulvskog and Wallström pratar om när de träffas?

  cheers
  tg46

%d bloggare gillar detta: