Lissabon och Gdansk

Till dagens utpräglat goda nyheter hör att konstitutionsdomstolen i Tjeckiska Republiken nu gett klartecken till EU:s Lissabonfördrag.

Och därmed ligger vägen klar för det tjeckiska parlamentet att ratificera fördraget. Den parlamentariska majoriteten i denna fråga är alldeles klar.

Det som nu återstår – vid sidan av Irland – är dels att frågan skall passera den tyska författningsdomstolen för att därefter undertecknas av Tysklands president och dels att Polens president skall underteckna beslutet. Han sade mig i måndags att han inte kommer att stå i vägen i denna fråga.

Till dagens mindre goda nyheter hör att Kina beslutat att uppskjuta toppmötet med EU som var planerat till den 1 december.

Anledning är att presidet Sarkozy kommer att delta i ett möte där också Dalai Lama kommer att vara i Gdansk i början av december.

Till den kinesiska ambassadören i dag beklagade jag beslutet. Ingen i Europa ifrågasätter Kinas territoriella integritet. Men det finns också en stor respekt för Dalai Lama som andlig ledare.

Och vi befinner oss i ett internationellt läge där såväl Europa som Kina har ett tydligt intresse av en nära dialog – den finansiella krisen och klimatfrågan är bara två av de frågor som finns på denna gemensamma agenda.

One Response to Lissabon och Gdansk

  1. visionara skriver:

    Glöm inte problemet Ryssland; en fråga där jag misstänker att Kina och Europa också har gemensamma intressen av att motverka den ”nygamla” doktrin som hävdats av Medvedev och som innebär att man med militära medel kan kränka ett annat lands territoriella integritet så snart egna medborgares intressen enligt egen uppfattning anses ifrågasatta.

    M v h

    V

%d bloggare gillar detta: