Den kroatiska tidtabellen

På dagens även i övrigt digra program står först och främst besöket i Stockholm av Kroatiens premiärminister Ivo Sanader. Statsminister Reinfeldt står värd.

Och det är ett viktigt besök.

De bilaterala relationerna är i allt väsentligt mycket goda. Själv har jag ju haft täta kontakter genom åren. Fredrik Reinfeldt har varit där på besök.

Men på agendan nu står först och främst Kroatiens förhandlingar om medlemskap i Europeiska Unionen.

När kommissionen i början av månaden presenterade sin årliga rapport i utvidgningsfrågan vågade man också presentera en s k indikativ färdplan för att dessa förhandlingar skulle avslutas mot slutet av 2009 – d v s under det svenska ordförandeskapet.

Och samtalen i dag och i kväll kommer i mycket hög grad att handla om de mått och steg som främst Kroatien måste ta för att det skall vara möjligt att klara den påtagligt ambitiösa tidtabellen.

Att vi synnerligen gärna skulle se att detta lyckades säger sig självt. De kroatiska utvidgningsförhandlingarna skulle så i fall kunna komma i mål i samband med EU-toppmötet i december 2009.

Alldeles säkert kommer vi också att beröra de vidare perspektiven i sydöstra Europa.

Det är nog en inte alltför djärv gissning att vi under den närmaste tiden kommer att se flera länder på Balkan formellt söka medlemsskap i unionen. Om de sedan är redo för detta eller ej får i alla sina detaljer bedömas när dessa ansökningar ligger på bordet.

Men det kommer i alla fall att skapas en delvis ny situation när det gäller integrationen av regionen i dess helhet.

Och detta är någonting som såväl Sverige som Kroatien har all anledning att driva på.

Så det blir överläggningar i Rosenbad i eftermiddag och sedan bjuder Fredrik Reinfeldt på middag i Sagerska huset i kväll.

3 Responses to Den kroatiska tidtabellen

  1. Moment 22 skriver:

    Ja bara de överlämnar sina krigsförbrytare först…så ska det väl vara för alla på Balkan…eller?Lika för alla?

  2. kristinaw skriver:

    Kroatien bör inte ges en särskild fil utan få vänta till Serbien är moget. ”Lika barn behandlas lika”. Tysklands prematura erkännande av Kroatien – med UK som medhjälpare i en oaptitlig hästhandel rörande sociala stadgan i Maastrichtfördraget- orsakade branden på Balkan 91-92. Det är illa nog att EU fallit undan för albansk- och av USA undestödd- utpressning när det gäller Kosovos självständighet, utan att vi behöver mera sprängstoff i form av positiv särbehandling av andra delar av det gamla Jugoslavien. CB har en benägenhet att gå i UK:s ledband men här handlar mer om att fullfölja gamla tyska önskemål och ge en gammal allierad en plats i EU, som landet inte är förtjänt av.

  3. alivga skriver:

    Moment 22 och Kristinaw: Det är mig oklart varför två helt uppenbarligen okunniga personer ger sig in och kommenterar i den här artikeln. Om ni vore det minsta upplysta borde ni känna till att Kroatien lämnade ut A L L A misstänkta krigsförbrytare för flera år sedan och att landet anses samarbeta fullt ut med den Internationella krigsförbrytardomstolen i Haag sedan 2005. Detta är mer än man kan säga om länderna på Balkan. Serbien har t.ex. ännu inte lämnat ut alla misstänkta krigsförbrytare och anses inte heller vara samarbetsvilligt med domstolen i Haag. Kroatien lämnade in sin medlemsansökan i början av 2003 och har flera år bakom sig med reformarbete – Serbien, Bosnien-Hercegovina och Montenegro har inte ens lämnat in medlemsansökningar och något tillstymmelse till reformarbete syns inte. Varför skulle ett framgångsrikt Kroatien vänta på ett bakåtvridet Balkan? Det ska vara lika för alla skriver ni. Med det i åtanke är det inte mer än rättvist att Kroatien blir Unionens 28:e medlem – och det snarast! Till saken hör att Kroatien, trots stundtals kritik från EU-kommissionen, hör till de mer framgångsrika länderna i Öst- och Centraleuropa. Något som kanske är föga känt för gemene svensk. Kroatien har en bättre fungerande ekonomi, högre BNP, lägre kriminalitet och korruption är flera nya medlemsstater. Kroatien befinner sig politiskt och ekonomiskt flera ljusår från Balkan och är snarare jämförbart med de nya medlemsstaterna i Centraleuropa. Jag hoppas innerligt att Sverige som ordförandeland lyckas lotsa Kroatien så att de kan avsluta sina medlemsförhandlingar under 2009.

%d bloggare gillar detta: