Rysk blockering i Strasbourg

Det var vår avsikt att i dag – efter mycket långa förhandlingar – föra frågan om handlingsplanen för hur Europarådet skulle hantera konflikten mellan Ryssland och Georgien till en första votering i ministerkommittén.

Så tyckte också 16 andra länder, medan fem absolut inte ville det. Och eftersom åtskilliga avstod innebar de underliga reglerna att det inte kunde bli någon votering i dag.

I långa förhandlingar har ryska företrädare velat stryka varje form av hänvisning till Ryssland i aktionsplanen om konflikten.

Men att göra så hade ju varit att utmana löjet, och det säger sig självt att det inte hade varit möjligt. Den vägen ville få gå.

Nu var det Ryssland som blockerade med en proceduromröstning. Stöd fick man av Cypern, Montenegro, Serbien och Slovakien – en gruppering som det måhända finns anledning att notera.

Att Finlands ambassadör röstade på samma sätt har man från Helsingfors förklarat saknar varje förankring där.

Den aktionsplan vi arbetat fram är – efter gott stöd från det franska ordförandeskapet – också den Europeiska Unionens.

För oss är det viktigt att stå fast vid att Europarådet inte är ett forum för nationell intressepolitik utan i stället ett för värderingar och principer centrala för våra samhällen och vår fred.

Det är som sådant Europarådet har sitt stora värde. Det får vi inte kompromissa med.

Alldeles självklart kommer vi att fortsätta att på olika sätt verka för handlingsplanen – även i medvetandet om att Ryssland och några ovanligt följsamma stater kommer att göra sitt bästa för att blockera dess möjligheter.

Saken återkommer med all säkerhet såväl i ministerkommittén som i den parlamentariska församlingen. Att den senare också blivit föremål för ryska motvilja i olika avseenden kommer säkert också att färga den fortsatta debatten i frågan.

4 Responses to Rysk blockering i Strasbourg

 1. tnsexton skriver:

  ”För oss är det viktigt att stå fast vid att Europarådet inte är ett forum för nationell intressepolitik utan i stället ett för värderingar och principer centrala för våra samhällen och vår fred.”
  Detta är naturligtvis en målsättning grundad på både höga ideal och höga förhoppningar. Samtidigt går det inte att bortse ifrån, något som CB säkerligen är väl medveten om, att så snart representationen i ett forum är nationell med styrning från den egna regeringen, kommer agerandet att utgå från det nationella egenintresset. Detta framförallt om en enstaka nation riskerar att på något sätt bli brännmärkt eller ens utpekad i negativt avseende. Att vissa stater visat sig vara ”ovanligt följsamma” är ytterligare ett tecken på detta. De har frågat sig var den för närvarande bästa nationella nyttan ligger och röstat därefter.
  I valet mellan höga ideal och nationell prestige, nationellt rykte och politikers anseende på hemmaplan, väger idealen fortfarande lätt.

  Samtidigt kan man inte, som den ”Kosmiska strålningen i minst tre dimensioner” föreslår, bara glömma, lägga åt sidan och gå vidare. Ideal har man för att man tror på dem. Att pragmatiskt släppa dem för att komma framåt kan ge kortsiktiga framgångar men straffar sig i längden. Surdegar dyker alltid upp igen, för eller senare, och har då oftast legat till sig och blivit än surare, ingrodda, mera svårsmälta och svårlösta.

 2. tnsexton skriver:

  Mitt inlägg rörde inte explicit skuldfrågan i Georgienkonflikten utan snarare ideal kontra nationella egenintressen och snabba lösningar kontra surdegar.
  Att Georgienkonflikten rymmer många bottnar och att president Saakashvili är synnerligen kontroversiell och omtvistad, kanske ffa på hemmaplan är oomtvistat.
  Att dra paralleller till servitut på granntomten är dock att göra det hele lite väl enkelt.
  Ett servitut är ett rättsligt instrument fastställt av en förhoppningsvis oberoende myndighet, ett instrument inskrivet i lagfarten för alla berörda fastigheter.
  En granne kan inte ensidigt hävda något slags ”servitutsrätt” på intilliggande tomt, inte ens om den avsöndrats från stamfastigheten mot ägarens vilja men under lagliga former.

 3. stig2entreprenoren skriver:

  ”Nu var det Ryssland som blockerade med en proceduromröstning. Stöd fick man av Cypern, Montenegro, Serbien och Slovakien – en gruppering som det måhända finns anledning att notera”
  Det är lite synd om dessa länder, speciellt stora delar av deras befolkningar som dras med i byken!
  Märkligt att ledarna inte själva fattar att man skämmer ut sig?
  Hur kan någon tro att detta förbättrar de ekonomiska prognoserna?
  Det blir ett långt och mödosamt arbete att bygga upp sitt rykte.

 4. perfro skriver:

  Även om EU,USA och NATO samt även vår alliansfri stat starkt fördömde den ryska interventionen så bekom det inte Putin.
  Ryssland skrev visserligen under sex-punktsavtalet,men föredrog att dels dröja med det militära tillbakadragandet,dels lämna efter sig en betydande förödelse i själva Georgien samt långsiktigt det allvarligaste,att deklarera att de georgiska provinserna skulle betraktas som självständiga stater under rysk kontroll och med rysk militära enheter där stationerade.

  De mindre stater som stött Ryssland kan närmast betraktas som legoländer alltid beredda ställa upp för Putin i utbyte med att han hjälper dem i skilda konflikter.

  Mot denna bakgrund så ska man nog inte ha alltför stora förhoppningar om att närmandet mellan EU samt Ryssland,närmst nu i dialogform,kommer att ge allt för stora resultat.

  Ändå är det nödvändigt. Ryssland kan inte isoleras,det finns inte minst det energipolitiska utbytet.
  Däremot får man inte glömma att Ryssland under Putins ledning har medfört att vi där inte längre har någon opposition .Det saknas demokratiskt parti.Vi har inte längre mot regimen kritiska författare,Vanligt folk är nöjda bara de får behålla sina jobb och då gäller det att hålla mun.

  Det är ett sådant Ryssland som EU ska söka nå fram till nåt annat än de vänskapliga handslagen.
  Vi får också se i vilken utsträckning Ryssland är beredd medverka i lösandet av den finansiella krisen. Tipset är,vad som är bäst för oss får andra acceptera.

%d bloggare gillar detta: