Nyenskans och Gazprom

28 oktober 2008

Strax bär det av från Helsingfors och diskusionerna här i riktning mot det inre av Finska Viken.

Väl framme där kommer jag också – efter ett besök på vårt generalkonsulat, och innan det formella ministermötet med den s k nordliga dimensionen börjar – att ta tillfället i akt att besöka de utgrävningar som äger rum vid gamla Nyenskans.

Den lilla fästningen och bosättningen här vid Neva innan floden förgrenade sig i det delta och de sumpmarker ur vilka St Petersburg senare skulle resa sig var ju en av den östligaste av svenska utposter under lång tid.

Men 1703 erövrades den av Peter den Stores soldater, och strax därefter samma år grundlades ju staden St Petersburg på den s k Harholmen lite längre ut mot Finska Viken.

Det var dock inte förrän vid freden i Nystad 1721 som dessa områden i mer formell mening blev ryska, men då hade Tsaren redan 1712 förklarat att här låg det nya Rysslands nya huvudstad.

Han ville bort från det moskovitiska inlandet och bygga en ny stad med ansiktet mot det övriga Europa.

Av Nyenskans blev så gott som ingenting alls kvar, men den som vill se den imponerande ljuskrona som hängde i dess kyrka kan finna den hängande i Finska Kyrkan i Stockholm. Jag tog för något år sedan utrikesminister Lavrov dit, och han var vederbörligen imponerad.

I samband med St Petersburgs 300-årsjubileum öppnades också ett litet museum på platsen som jag tidigare inte haft möjlighet att se.

Nu vankas nya tider på denna plats i och med att Gazprom avser att uppföra sitt gigantiska nya huvudkontor på just denna mark. Högre än Eiffeltornet, ständigt skiftande i färg och med en byggkostnad som sannolikt torde närma sig det astronomiska.

Och det är uppenbarligen det som lett till de nya utgrävningar som jag nu hoppas få möjlighet att se på innan de mera formella mötena börjar vid 15-tiden i eftermiddag.


Nordiskt möte och debatt

27 oktober 2008

Höstmörkret håller på att sänka sig ner över de nordiska länderna – det är bara att anpassa sig.

I riksdagshuset i Helsingfors hade vi vårt nordiska utrikesministermöte innan det var dags för diskussionen i Nordiska Rådet.

Att det är Islands situation som tilldrar sig mest uppmärksamhet är inte överraskande – men den ligger först och främst på statsministraras dagsordning.

Vi diskuterade hur vi så småningom skall behandla de tankar som Thorvald Stoltenberg kommer att presentera för oss när vi ses i Köpenhamn den 18 december.

Med all sannolikhet blir det ett speciellt ministermöte kring dessa frågor innan vi i alla fall ses till ett mer ordinarie möte i Reykjavik i april nästa år.

Stödet för ansträngningarna att förbättra det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet är alldeles uppenbart mycket starkt. Det framgick också vid den mer traditionella lunch som vi utrikesministrar hade med Nordiska Rådets presidium.

Men vi hade också en bra diskussion om Arktis-frågorna – liksom en avstämning av våra olika bedömningar av situationen i Afghanistan. På ett eller annat sätt är vi alla engagerade där.

Att påstå att diskussionen i Nordiska Rådet blev speciellt upphetsande vore nog en överdrift. Men några positionsmarkeringar från olika partigrupper hanns dock med. Att någon vänstersocialist ville dödförklara kapitalismen visade mest att de gamla dogmer ännu inte dött.

Men nu bär det av till mottagning på Sveriges Ambassad – och därifrån till middag med den konservativa partigruppen.


Tidigt tidigt till Helsingfors

27 oktober 2008

Mycket tidigt iväg till Arlanda för att hinna med första flyget till Helsingfors för att hinna vara på sammanträdet klockan tio lokal tid.

Jo, det blev samlingspartiet som klarade sig tydligt bäst i kommunalvalet i Finland i går.

Och det blev de litauiska moderaterna som klarade sig bäst i parlamentsvalet där i går.


Nyval om fred

26 oktober 2008

Nyvalet förefaller nu närmast oundvikligt i Israel.

Tzipi Livni har förklarat att hon inte vill bli ett offer för utpressing riktad mot landets framtid.

Och med detta syftar hon på de krav som det ultraortodoxa Shas-partiet fört fram. Förutom ekonomiska krav har de krävt en israelisk position vad gäller Jerusalems framtid som i praktiken hade gjort varje fred med palestinierna och med arabvärlden i övrigt gränsande till omöjlig.

Om det imponerar att Tzipi Livni stod emot detta oroar det att Likud-ledaren Benjamin Netanyahu öppet uppmanat Shas att stå fast vid just dessa krav.

Därmed kommer nyvalet till Knesset de facto också att bli ett val om Israels möjlighet till verklig fred under de närmaste åren.


Längs Finska Viken

26 oktober 2008

Söndag eftermiddag med förberedelser för veckan som kommer. För min del blir det en vecka som inleds kring Finska Viken.

Tidigt måndag morgon bär det av till Helsingfors för årets större möte med Nordiska Rådet.

Mycket kommer alldeles säkert att gå i finanskrisen och den isländska krisens tecken. Det blir ett extra statsministermöte kring den frågan.

Att Islands regering nu inlett samtal med IMF om hjälp med ett stabiliseringspaket är positivt, och öppnar bättre möjligheter för också andra att ge en hjälpande hand. Alldeles säkert kommer Islands statsminister Geir Haarde att ha mer att berätta om detta.

Själv leder jag ett nordiskt utrikesministermöte, och därefter skall jag på eftermiddagen avleverera utrikesministrarnas rapport om vårt samarbete till parlamentarikerna och svara på de frågor som denna möjligen kan föranleda.

Att vi har ett allt djupare samarbete torde vara allom bekant.

På kvällen stannar jag kvar i Helsingfors för att både delta i mottagning på Sveriges Ambassad och middag med den konservativa partigruppen. Det har alltid ett betydande värde att på detta sätt kunna föra informella samtal med olika vänner i de nordiska länderna.

På tisdag morgon bär det så vidare lite längre in i Finska Viken till St Petersburg för att delta i ministermötet i den Europeiska Unionens s k nordliga dimension med den ryske utrikesminister Sergey Lavrov.

Vi kommer bl a att fatta beslut om ett nytt samarbete i transportfrågor. Att dessa är allt viktigare i denna nordligare del av Europa är alldeles uppenbart.

Men en del annat kommer jag förhoppningsvis också att hinna med.


Ännu en valsöndag

26 oktober 2008

På andra sidan Östersjön är det valdag denna söndag.

Dels i Finland där det i regn och rusk är kommunalval, men där dessa kommunala val över hela landet ju också ses som lite av en rikspolitisk indikator.

Opinionsundersökningar tyder på ett bra resultat för samlingspartiet – de finländska moderaterna.

Säkert kommer det att talas åtskilligt om resultat i Helsingfors i morgon – dit jag ju är på väg för Nordiska Rådets session.

Dels i Litauen där det i dag är andra omgången av det parlamentsval som av allt att döma kommer att leda till ett regeringsskifte i landet. Det är 68 av de 141 platserna i parlamentet Seimas som striden i dag står om.

Men det kan komma att ta viss tid innan vi får full klarhet om den koalition som med all sannolikhet kommer att avlösa den nuvarande. Det mesta tyder dock på att Litauens kommande premiärminister blir Andrius Kubilius från de litauiska moderaterna.

Värt att uppmärksamma är självklart också andra omgången i de senatsval som hölls i Tjeckiska Republiken i går och som resulterade i att den sittande ODS-regeringen förlorade sin majoritet i senaten.

Viktigt – från mer europeiska utgångspunkter – är att det finns en tydlig ledning i Prag när landet vid kommande årsskifte tar över ordförandeskapet i den Europeiska Unionen.


Viktigt avgörande i Israel

25 oktober 2008

Lördagseftermiddag med pappershögar i mängder i Stockholm. Åtskilligt från UD – och åtskilligt från världen i övrigt.

Borta i Peking har nu toppmötet mellan Asien och Europa avslutats, och jag skulle tro att Fredrik Reinfeldt just nu befinner sig någonstans över Sibirien på väg hem till Sverige. Att det var finanskrisen som dominerade förvånar knappast.

Till det jag nu följer noga hör ansträngningarna nere i Israel att bilda en ny regering under Tzipi Livni. Om hon kommer att lyckas eller inte är viktigt för fredsprocessens möjligheter.

Hon har sagt att det är i morgon som avgörandet kommer att falla mellan en ny regering och ett nyval till Knesset.

Utsikterna förefaller bekymmersamma. Det ultraortodoxa Shas-partiet anser uppenbarligen inte att de fått tillräckligt många av sina krav tillgodosedda för att gå in i en regering, men vilka konsekvenser det beskedet kommer att få återstår att se.

Ett nyval skulle innebära avsevärda risker för att den mot centrala delar av fredsprocessen kritiska oppositionen i Likud skulle kunna bilda regering.

Och det skulle innebära att utsikterna för en fredsuppgörelse under de närmaste åren skulle bli avsevärt mycket sämre. Under tiden finns det en uppenbar risk att de politiska förutsättningarna för en fredsuppgörelse skulle försämras också inom det palestinska samhället.

Så det är mycket som står på spel under det närmaste dygnet.