Ny ledargeneration

21 oktober 2008

Efter en välfylld dag blev det dessutom en välfylld kväll i Bryssel.

Först en mer officiell mottagning med anledning av morgondagens konferens om Georgien. Fylld med alla dem som brukar befolka mottagningar i denna stad.

Den mer officiella middagen hoppade jag över, och i stället blev det en betydligt trevligare liten restaurang och informell, öppen och trevlig middag med såväl utrikesminister Eka Tkeshelashvili som ekonomiminister Eka Sharashidze från Georgien.

Den demokratiska revolutionen i landet sent 2003 innebar ju bl a att en helt ny generation med helt annan bakgrund än tidigare tog över ledningen, och det är sedan dess de som drivit de kontinuerliga förändringarna och reformerna – och den kontrast de representerat gentemot det stora grannlandet i norr.

Att presidenten tar mycket av uppmärksamheten är måhända naturligt. Men vad jag är imponerade av är den nya ledargenerationen i dess helhet – och Eka och Eka är imponerande och goda representanter för denna.

Att de bägge är framgångsrika kvinnor i en politisk miljö som tidigare varit manlig intill det extrema förtjänar måhända att uppmärksammas speciellt.

Sådant förtjänar att både uppmärksammas och uppmuntras.

Så det blev en synnerligen trevlig och nyttig middag. I morgon väntar allvaret på den viktiga konferensen.


Välfylld dag

21 oktober 2008

En dag som i alla fall till större delen kommer att tillbringas i Stockholm innan det åter bör av ner till Bryssel. Väderrapporten just nu talar om regn där nere.

Många frågor står på dagordningen just nu.

Vi förbereder förslag till riksdagen om förlängning av vårt deltagande i de internationella fredsoperationerna i Kosovo och Afghanistan samtidigt som vi bereder olika förslag till nya insatser.

Det är en viktig svensk princip att dessa insatser är förankrade i riksdagen. De unga män och kvinnor som deltar i operationer som ibland kan vara påtagligt farofyllda måste känna att de har ett brett stöd hemma i Sverige.

Så var det ju med det deltagande i den framgångsrika operationen i Tchad som nu håller på att avslutas.

Och i allt väsentligt är det ju så med operationerna också i Kosovo och Afghanistan.

KFOR i Kosovo kommer väl rimligen att börja att reduceras inom en inte alltför avlägsen framtid. Utmaningarna där nere är ju av annan karaktär, och de rent militära hoten mycket begränsade. Men vi kommer att fortsätta vårt engagemang ännu en tid.

Situationen i Afghanistan har utan tvekan blivit mer besvärlig – men dock knappast i de delar av norra Afghanistan där ju bl a Sverige finns.

Jag skulle tro att vi – på samma sätt som vi hade det i våras i anslutning till Nato-toppmötet i Bukarest – kommer att få en ny diskussion om den samlade Afghanistan-politiken med den nya amerikanska administrationen. Och då gäller det att vi – och Europa i övrigt – vet vad vi vill och vad vi är beredda att deltaga med.

Det finns all anledning att ägna lite mer uppmärksamhet åt den långsiktiga utmaningen i detta vidare område och hur vi skall hantera den.

Men till dagens ämnen hör också den fortsatta utvidgningsstrategin för Unionen. Kommissionen kommer snart med sin årliga rapport om de olika länder som förhandlar, är kandidater eller strävar i denna riktning. Och vi har all anledning att planera för hur vi för dessa frågor vidare under det kommande året.

I början av nästa vecka är det dags för Nordiska Rådet att träffas i Helsingfors, och även det kräver sina förberedelser. Eftersom Sverige ju är ordförande i Nordiska Ministerrådet är det jag som skall rappotera om hur det utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet utvecklats under det gågna året.

Men när allt detta – och mer därtill – diskuterats igenom blir det att hasta till Arlanda och se om SAS lyckas att ta mig till Bryssel den här gången också.


En produktiv dag

20 oktober 2008

Att plötsligt få en ”blank” dag i kalendern är en ynnest som dessvärre inte inträffar så ofta.

Men så blev det i dag p g a det inställda mötet i Strasbourg, och det innebar att det hanns med en hel del som annars kanske hade varit svårt att spränga in i kalendern.

Till lunch fattade vi i regeringen det formella beslutet om de stödåtgärder för den finansiella sektorn som ju Anders Borg och Mats Odell hade presenterat tidigare på dagen.

Partiledarna hade redan försvunnit till sitt planeringsmöte i norra Halland så det blev Mats Odell som fick föra klubban vid detta sammanträde. Och Anders Borg hade dessutom hunnit med att ge sig iväg till Berlin för ett föredrag.

Avsikten med dessa åtgärder var mindre att åtgärda någon akut svensk kris än att i ett osäkert läge skapa den säkerhet som gör att mer normal kreditgivning i ekonomin kommer igång igen.

Och de inledande reaktioner tyder på att paketet ses som trovärdigt i detta avgörande avseende.

Annars blev det en del möten som blickade både bakåt och framåt i olika avseenden.

Sakta börjar vi att få ihop de olika trådarna kring en analys av de säkerhetspolitiska konsekvenserna av kriget i Kaukasus – men knappast någonting som avviker från vad vi tidigare i olika sammanhang uttalat offentligt.

Det handlar snarare om att detaljer kompletterar bilden.

Och så kunde vi sitta ner inför onsdagens stödkonferens för den georgiska ekonomin nere i Bryssel. Sverige kommer – som vanligt i denna del av världen – att tillhöra de större bilaterala bidragsgivarna. Men det är viktigt att landets ekonomi får möjlighet att komma på fötter efter kriget.

En produktiv dag.


Ny vecka

20 oktober 2008

En ny dag som innebär början på en ny vecka.

En dag då jag egentligen skulle ha flängt fram och tillbaks till Strasbourg för ett möte mellan Europarådet och det franska ordförandeskapet i EU. Men Paris hade andra prioriteter denna måndag, och jag börjar i stället veckan med en arbetsdag vid Gustaf Adols torg i Stockholm.

Veckan kommer med all sannolikhet att fortsätta att domineras av den internationella finanskrisen och dess politiska effekter.

Den kinesiska ekonomin saktar nu in högst avsevärt. Kvartalssiffran för tillväxten gick ner till 9 %, men andra rapporter tyder på en tydligt kraftigare inbromsning. Och detta kommer att påverka världsekonomin i dess helhet.

Hälften av leksakstillverkarna i södra Kina lär redan ha gått omkull – och härifrån kommer den absoluta huvuddelen av världens leksaker.

Fokus kommer också att ligga på centrala och östra Europa. Ungern kämpar med sina underskott, och jag hoppas att Ukraina nu inser att vad man behöver är ett rejält IMF-program i stället för uppslitande politiska strider.

Även i Island hoppas jag att insikten om behovet av ett IMF-program för att ge trovärdighet åt den mödvändiga saneringen kommer att fördjupas.

För min del blir detta en vecka mest – för omväxlings skull – hemma i Stockholm.

På onsdag är det dock viktig stödkonferens för Georgien i Bryssel, och det är viktigt att vara där.

Och för statsministern innebär senare delen av veckan deltagande i det europeisk-asiatiska toppmötet i Peking. Viktigt både vad gäller klimatdiskussionerna och för de diskussioner om nytt globalt finansiellt samarbete som nu inletts.


Internet som omväxling

19 oktober 2008

Allt i världen är ju inte utrikespolitik – ganska långt därifrån – och i dag återvände jag lite till forna jaktmarker när Vint Cerf - en av Internets verkliga pionjärer, numera på Google i Kalifornien – var i Stockholm på besök.

Vi lärde känna varandra för ett antal år sedan när jag sysslade rätt mycket med IT- och Internet-frågor. Och sedan hade jag ju ett antal olika policy-uppdrag för ICANN där Vint numera är ordförande.

Men nu är han i Stockholm för att dels träffa regeringens IT-råd i morgon och dels tala på Internetdagarna på onsdag. Sedan bär det snabbt tillbaka till Los Angeles.

Vi filosoferade lite om hur Sverige ju haft en tydlig tätposition i Internet-frågorna under ett antal år – då ärat vårt namn flög över jorden – men att vår position nog falnat en del under de senaste året.

Det finns områden där vi är bättre än USA – tillgången på bredband är ett sådant – men det finns också sådana där vi släpat efter även nationer som t ex Estland. Så det finns all anledning att accelerera – och jag hoppas att Vint ger det budskapet med stor tydlighet under sina dagar i Stockholm.

Annars var han uppfylld över att hans mångåriga ansträngningar att utveckla ett s k interplanerärt Internet-protokoll i morgen kommer att testas för första gången med fyra olika noder varav en är en rymdsond långt borta.

De som är på Internet-dagarna kommer med all säkerhet att höra honom berätta om hur morgondagens första test gått.


Ledig lördag

18 oktober 2008

En vacker höstlördag hemma i Stockholm med möjlighet att göra i alla fall lite som inte har enbart med tjänsten att göra.

Det finns stundtals ett behov av det också.

Men under gårdagen och dagen har jag haft möjlighet att diskutera igenom situationen i några av de politiskt sköra länder som nu riskerar att drabbas hårt av den finansiella krisen.

Bördorna på redan krisdrabbade Pakistan har t ex blivit allt tyngre. Men också i Europa finns länder där IMF nog har anledning att göra sig redo för insatser.

Två och en halv vecka kvar tills presidentvalet i USA och genomsnittet av opinionsundersökningar som Real Clear Politics redovisar ger Barack Obama en ledning med ca 7 % nationellt och med ledning också i de avgörande delstaterna.

Det kan synas som om allt är avgjort – men i FT i dag på morgonen påpekar någon att det var samma ledning John Kerry hade vid motsvarande tidpunkt före det val som ju George Bush till slut i alla fakll kom att vinna.

Jag har lärt mig att val avgörs av väljarna på valdagen.


Sverige och Euron

17 oktober 2008

Så har vi då fått en början på en ny diskussion om Sverige och Euron – och det är på många sätt mycket välkommet.

Jag fick åtskilliga frågor från media om en ny folkomröstning när jag var ute och talade på moderaternas Europa-konferen i Sollentuna på förmiddagen.

Att Europa – och därmed också Sverige – skulle ha varit i ett väsentligt mer utsatt läge i dagens finanskris om inte den gemensamma valutan fanns tror jag att så gott som alla är överens om. Vi har anledning att tacka vår lyckliga stjärna för att Euron finns.

Själv tillhör jag dem som är övertygad om att det hade varit bättre för Sverige om också vi nu hade varit med i den gemensamma valutan.

Men verkligheten är som den är. Vi förlorade folkomröstningen 2003. Ansvaret för det misslyckandet ligger i mångt och mycket på socialdemokratiskt schabbel och socialdemokratisk splittring. Men fakta förblir fakta.

Att tänka i termer av en ny folkomröstning denna mandatperiod är icke möjligt – hur det kommer att se ut i den kommande ankommer nog inte i första hand på mig att bedöma.

Under det senaste året har vi börjat att se olika vetenskapliga rapporter som visat att den gemensamma valutan haft en än mer positiv effekt på handelsströmmar än vad man hade trott. Det har inte fått någon uppmärksamhet – men är viktigt när vi diskuterar Sveriges ekonomiska framtid.

När den mer akuta fasen av den finansiella krisen lagt sig hoppas jag att vi också får en rejäl diskussion om vilka slutsatser vi skall dra av den för vår inställning till den gemensamma valutan.

Själv tror jag att slutsatsen kommer att bli att också denna kris visar att det är tryggare innanför än strax utanför.

Det är kanske nu den nya Euro-debatten börjar – och förr eller senare kommer den säkert att leda till att ett nytt ställningstagande blir aktuellt.


Europapartiet

17 oktober 2008

Efter det frangångsrika toppmötet i Bryssel under de senaste dagarna är min första destination i dag Sollentuna.

Det är moderaterna som drar igång arbetet inför Europavalet i juni nästa år.

Fredrik Reinfeldt, Gunilla Carlsson och jag står på programmet för dagen.

Vi skall – var och en med sina erfarenheter – berätta vad Europa-samarbetet betyder för våra möjligheter att förverkliga våra idéer – och vad våra insatser betyder för att få ett bättre europeiskt samarbete.

I går talade Gunnar Hökmark – vice ordförande i den dominerande EPP-gruppen i Europaparlamentet – och Tobias Billström.

Just nu känns det ännu mer naturligt än tidigare att säga att det är vi som är Europa-partiet i svensk politik – med alla de möjligheter detta innebär.


Effektivt ordförandeskap

16 oktober 2008

Ett tydligt och effektivt franskt ordförandeskap – president Sarkozy imponerar i ordföranderollen – gjorde att vi relativt snabbt kunde komma fram till enighet i de viktiga frågorna och avsluta toppmötet redan vid halvett-tiden.

Utan vidare diskussion accepterade president Sarkozy – och därmed toppmötet – de preciseringar vi föreslog vad gäller texterna om Ryssland och Georgien.

Därmed är slutsatserna från toppmötet fullt kongruenta med vad vi efter diskussionen då kom överens om på utrikesministermötet i Luxembourg i måndags.

Utomordentligt så.

Självfallet kvarstår delade meningar vad gäller delar av klimat- och energipaketet. Men det var inte meningen att alla skulle lösas ut nu.

Mötet i december blir avgörande i dessa delar.


Morgonmöte om slutsatserna

16 oktober 2008

Morgon på hotellet i Bryssel med genomgång av ordförandeskapets utkast till slutsatser från toppmötet. I allt väsentligt har de gjort ett gott jobb.

När toppmötet återsamlas klockan tio blir det en genomgång av slutsatserna.

Jag skulle knappast tro att det kommer att bli en alltför omfattande debatt – men erfarenheten har lärt mig att det plötsligt kan dyka upp någon fråga som ett visst land har speciella svårigheter med och som kan ta sin tid att lösa ut.

Bra – från vår utgångspunkt – är att det nu kommit in en formulering där vi uttalar vår solidaritet med Island i dess svåra situation. Det har vi pressat på för.

Bra är också att det i slutsatserna kommit in en referens till det vi kom fram till på middagen i tisdags om det accelererade arbetet med att knyta ihop elmarknaderna i Östersjö-området.

Allt tyder på att detta kommer att ses som ett framgångsrikt toppmöte.

De svåra detaljbesluten i klimatpolitiken kommer har i december. Det läggs upp ett ambitiöst program för att göra detta möjligt.

Men just nu är det finanskrisen som är i fokus.

Och i den viktiga frågan finns ett tydligt och viktigt ledarskap.


Terrorism från Sverige?

15 oktober 2008

Det var inte onaturligt att åtskilliga journalister i kväll frågade mig om den svenske medborgare av marockanskt ursprung som nyligen dödats i strider i Mosul i Irak, och som amerikanska uppgifter beskriver som en av de absolut ledande i al Qaida i Irak.

Uppgifterna kom inte som en blixt från klar himmel.

I slutet av 2006 hade jag anledning att sätta mig in i fallet i samband med att frågan uppkom om personen ifråga skulle sättas upp på FN:s och EU:s lista över personer misstänkta för koppling till terrorism.

Min slutsats – efter att ha tagit del av olika informationer – blev då att vi inte hade anledning att motsätta oss ett sådant beslut.

Vårt ställningstagande då blev omtvistat. Men vi följde regelverket och försökte etablera kontakt med personen för att informera om hans möjligheter att rikta invändningar mot beslutet.

Det lyckades inte. Han hade lämnat Sverige, och vi misstänkte redan då att han fanns i Irak för att där fortsätta vad han redan varit engagerad i under en tid i Afghanistan.

Han har aldrig dömts för några terroristrelaterade brott i Sverige. Men säkerhetspolisen har haft olika förundersökningar mot honom, även om dessa ju inte kunnat leda till rättsliga processer eftersom han försvunnit från Sverige.

Självfallet hade det varit långt bättre om han kunnat ställas inför rätta i Sverige.

Men han valde en annan väg, och nu säger uppgifterna att han dödades i samband med de pågående striderna i Mosul i norra Irak. Det är här som al Qaida koncentrerat sig efter att ha förlorat mark i tidigare viktiga områden som Basra och Baghdad.

Och det förefaller som om det är de som ligger bakom de attentat som under den allra senaste tiden tvingat tusentals kristna på flykt. Att genom terror försöka driva fram sekteristiska konflikter är ett av al Qaidas sätt att arbeta.

Det inträffade är onekligen ett memento.

Men det var ingen överraskning.

Verksamheten var känd av säkerhetspolisen. Och i FN-systemet hade han listats som på goda grunder misstänkt för inblandning i terrorism.


Rätt enig middag

15 oktober 2008

Efter en kvällsöl vankar sig den svenska delegationen nu mot sina respektive hotellrum.

Utrikesministrarnas middag blev en bra diskussion om Ryssland och Georgien.

Vi var rätt ense om att komma tillbaka till frågan om relationerna till Ryssland vid vårt kommande möte den 10 november. Och därefter följer ju toppmötet med Ryssland i Nice 14 november.

Sedan var meningarna lite delade om hur vi skulle värdera det som hände i Genève tidigare i dag – men med mina lågt ställda förväntningar hade jag svårt att se det som ett stort misslyckande.


I väntan på middagen

15 oktober 2008

Paus för oss utrikesministrar under överläggningarna i Justus Lipsus i Bryssel.

Just nu är det stats- och finansministrarna som diskuterar den globala och europeiska finanskrisen – det är det som är detta mötes kärna.

Rapporterna från Genève under de senast timmarna talar om att de inledande förhandlingarna där om den kaukasiska krisen kört fast på olika procedurfrågor, avslutats i förtid och kommer att återupptas först 18 november.

I sak är detta inte särskilt förvånande.

Det ryska erkännandet av de två utbrytarrepublikerna har skapat en mycket besvärlig situation, och ryska försök att försvara sitt agerande riskerar att blockera mycket av de diplomatiska ansträngningarna.

Vi får hoppas att det under den kommande månaden kommer att gå att hitta en möjlig formel för fortsatta samtal. Inte minst fördrivnas möjligheter att återvända till sina hem är viktigt.

Men svårigheterna skall inte underskattas.

Värt att notera är att ännu inte en enda av de militärobservatörer från OSCE som tidigare fanns i Sydossetien har getts möjlighet att återvända. Enligt FN är också det humanitära tillträdet till området mycket begränsat. I bägge fallen handlar det om brott mot överenskommelser som träffats.

Men mer om detta blir det nog på utrikesministrarnas middag om någon timme.

President Sarkozy lovade ett mycket gott vin till maten.

Vi ser fram emot även detta.


Lykke och Jorma

15 oktober 2008

Till uppgifterna på detta europeiska toppmöte hör att godkänna nya ledamöter i den s k reflektionsgrupp som skall fundera på den europeiska framtiden.

Gruppen leds ju av f d spanske premiärministern Felipe Gonzales, och har som vice ordföranden f d Nokia-chefen Jorma Olilla från Finland och Lettlands f d president Vaira Vikis-Freibergs.

Med tanke på den rätt starka nordeuropeiska representationen i ledningen var det inte alldeles givet att det skulle gå att få in ytterligare en nordist.

Men nu ser det ut som om Lykke Friis från Danmark också kommer att ingå.

Det är ett utmärkt val – som vi lite diskret bedrivit kampanj för.

Lykke är en engagerad och kunnig debattör i Europa-frågor. Hon har stor bredd med akademisk bakgrund liksom inom Dansk Industri och är nu prorektor vid Köpenhamns Universitet.

Så vi får – om förslaget går igenom i morgon – en stark och bra nordisk representation i denna grupp med både Jorma Olilla och Lykke Friis.

I så fall alldeles utmärkt.


Paus inför eftermiddagens toppmöte

15 oktober 2008

Det blev en liten paus här i Bryssel efter förmiddagens möte med de nordiska och baltiska statsministrarna och toppmötets formella start klockan fyra i eftermiddag.

Fredrik Reinfeldt och Anders Borg sitter just nu i planet på väg till Stockholm. Fredrik kommer att få ta sig direkt från flygplatsen till trojka-mötet med president Sarkozy och Tjeckiens premiärminister Topolanek.

Och direkt därefter börjar allt med sedvanligt anförande av Europaparlamentets talman Pöttering.

Att toppmötet kommer att domineras av finanskrisen vet alla.

Den akuta situationen verkar nu att ha stabiliserats efter det att fransk ledning har fått alla att samlas under en brittisk plan med svensk inspiration. Och den har nu lett till en del motsvarande drag – när det gäller möjligheten att rekapitalisera banker – också på andra sidan Atlanten.

Det innebär förvisso inte att krisen är över. De europeiska ekonomierna har bromsats in rejält. I enskilda länder kan krisen mycket väl komma att fördjupas under de närmaste dagarna och veckorna.

Men det förefaller som om det galopperande och allmänna krisförloppet har hävts.

Vad vi återigen har lärt oss är nödvändigheten av att arbeta tillsammans i Europa – agerar vi inte samfällt kommer vi de facto i stället att stjälpa varandra. Utan nära europeiskt samarbete hade de nationella katastroferna i dag varit ett faktum.

Alldeles säkert kommer vi att få en diskussion om de mer konkreta slutsatserna av detta för det europeiska samarbetet.

Behöver vi ett starkt och gemensamt regelverk för den finansiella sektorn? Räcker det med att kommissionen bara sköter den inre marknaden och konkurrenspolitiken? Hur skapar vi bättre förutsättnigar för en fungerande och intregrerad europeisk finansiell sektor?

Det drogs många och viktiga lärdomar – inte minst i Sverige – av den finansiella krisen i början av 1990-talet. För att bygga bättre för framtiden är det viktigt att vi nu på europeisk nivå drar slutsatser och utformar det framtida samarbetet därefter.

Den ursprungliga tanken var att detta toppmöte skulle domineras av den fortsatta diskussionen om klimat- och energipaketet, men så blir det nu knappast.

På sina håll hörs röster som tyder på att man vill vattna ur det som vi tidigare varit överens om. Det sägs att den ekonomiska krisens bördor kommer att göra det än tyngre att klara energi- och klimatmålen.

Men från svensk sida kommer vi att vara tydliga i vårt stöd för att fortsätta arbetet med sikte på beslut i december. Och kommissionen kommer att argumentera med kraft för samma linje. I grunden tror jag att fransmännen också är av denna uppfattning.

Utrikespolitiken kommer knappast att dominera på detta möte.

När vi utrikesministrar sätter oss ner till middag i kväll kommer vi att fortsätta vår dialog om relationerna till Ryssland, men vi kommer också att diskutera förutsättningarna för fredsprocessen i Mellersta Östern. Och möjligen kommer någonting av detta att komma upp ockå i statsministrarnas diskussion under morgondagen.

Nu bär det strax iväg till Justus Lipsus för serien av olika möten.


Val i Kanada och Litauen

15 oktober 2008

Det är i val och valrörelser som demokratier väljer sin väg för framtiden.

I söndagens val i Litauen var det – trots den populistiska tendensen – det konservativa partiet under Andrius Kubilius som tydligt blev det största med 18 % av rösterna.

Andra omgången om en och en halv vecka kommer att ge den definitiva mandatfördelningen och förutsättningar för regeringsbildningen.

I gårdagens val i Kanada klarade det konservativa partiet under Stephen Harper hem en framgång som gör att man kommer att kunna fortsätta i regeringsställning.

Med 37 % av rösterna var distansen till den klassiska rivalen liberalerna betydande.


Arbetsmiddag om energi

14 oktober 2008

Efter arbetsdagen i Stockholm blev det så arbetsmiddag i Bryssel för att diskutera energifrågor i Östersjö-området i kretsen av statsministrar från regionens EU-länder.

Det var kommissionspresidenten Barroso som var värd, men det var väl närmast den litauiska diskussionen om huruvida man verkligen måste stänga det andra och sista aggregatet i kärnkraftverket vid Ignalina vid utgången av nästa år.

När så sker blir Litauen extremt beroende av Ryssland inte bara för gas – där är det redan 100% – utan också för elektricitet.

Om visheten i detta kan man alldeles säkert ha olika meningar. Men nu handlar det om någonting som man kom överens om i Litauens anslutningsfördrag, och att ändra det är vare sig politiskt eller praktiskt möjligt.

På den punkten var bl a Barroso och jag alldeles eniga.

Men vad det handlar om är att nu gå mot en gemensam baltisk kraftmarknad som sedan kan knytas ihop med den gemensamma nordiska diton liksom med Polen.

Kring olika inslag i detta har det diskuterats länge. Under kommissionens ledning kommer vi nu att ta ett krafttag för att komma fram med konkreta förslag.

En överenskommelse mellan de tre baltiska staterna skulle väsentligt underlätta arbetet med en kraftkabel tvärs över Östersjön. Det är ingen tvekan om att det är ett angeläget projekt.

Men det handlar inte bara om att bygga infrastruktur av  olika slag. Viktigt är ju också effektiviserad energianvändning och utbyggnad av icke-fossil kraftproduktion – av olika slag. Också detta är energisäkerhet.

Mot slutet av vår middagsdiskussion kom vi också in på Islands i dag så utsatta situation.

Vi skulle vilja göra mera för att hjälpa – av både strategiska och moraliska skäl.

Men Islands position utanför EU gör att vi inte har de instrument vi skulle vilja ha.

Tyvärr.


Exemplariskt

14 oktober 2008

Den rödgröna oppositionsröran har det inte alldeles lätt i dessa dagar.

Vid EU-nämndens TV-sända sammanträde tidigare i dag var naturligt nog finanskrisen och dess hantering i fokus.

Och miljöpartiets Ulf Holm passade på att säga att regeringen ”skött sig exemplariskt” i hanteringen av denna med alla rimliga mått mätt mycket allvarliga globala, euopeiska och nationella situation.

Det är väl tveksamt om samma sak i dessa dagar kan sägas om oppositionen.


Tidigt till Bryssel

14 oktober 2008

Veckan fortsätter att gå i EU-samarbetets tecken – detta är ju toppmötesveckan.

På förmiddagen i dag kommer Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Cecilia Malmström och jag till riksdagens EU-nämnd för att informera om förberedelserna för toppmötet på onsdag och torsdag.

Och det är – i motsats till sammanträdena inför utrikesministermötena – ett öppet möte där alla har möjlighet att lyssna.

Jag skulle tro att huvuddelen av det mötet kommer att ägnas finanskrisen och det europeiska samarbetets rätt uppenbara betydelse för att få den under kontroll.

Att det – liksom arbetet med energi- och klimatpaketet – är regeringens prioritet är rätt självklart.

Men i sedvanlig ordning förväntar jag mig ett visst socialdemokratiskt tjat om Vaxholms-målet. För dem förefaller fackets rättigheter vara viktigare än nästan allting annat – och det finns knappast något sammanhang där de inte vill att frågan skall tas upp.

Så blir det dock inte. Tyngre utmaningar står på den europeiska dagsordningen – och på regeringens prioriteringslista.

Detta blir ett toppmöte där finansministrarna blir en bra bit viktigare än utrikesministrarna.

Men vi har i alla fall en middag med utrikesministrarna på onsdag kväll, och jag skulle tro att diskussionen där främst kommer att handla om Ryssland.

Den frågan hann vi knappt med att diskutera under gårdagens möte i Luxembourg.

Innan dess skall jag dock senare i dag hinna med en interpellationsdebatt och att från den hinna ta flyget ner till Bryssel.

Det är kommissionspresidenten Barroso som kallat Östersjö-områdets statsministrar till middag för att diskutera bl a energisamarbetsfrågor.

Fredrik är låst av kvällens TV-duell med Mona Sahlin – mycket av den varan just nu! – och har bett mig ersätta honom i den diskussionen. I sammanhang som dessa fungerar det ibland också med en f d statsminister.

Så det blev plötsligt en extra kväll i Bryssel för min del.

Och en del tid där under morgondagen innan det egentliga toppmötet drar igång vid 16-tiden i morgon eftermiddag.


Kommande förskjutningar

13 oktober 2008

Tillbaka i Stockholm efter dagens alla möten nere i Luxembourg.

Främsta prioritet nu är väl närmast att bli av med snuvan – höstliga båtutflykter på Bosporen skall nog hanteras med försiktighet.

Dagen har varit de glada finansmarknadernas dag. Euroländernas paket i går verkar att ha fått många att börja att se ljuset i slutet av tunneln.

Bra så. Men vi skall inte underskatta de ekonomiska utmaningarna framöver.

Bilindustrins kris har jag skrivit om förr, och den har ju dessutom blivit tydlig med de varsel som här i Sverige kommit på Volvo.

Men krisen är betydligt mycket större än så.

Jag ser i tidningarna jag hann läsa på hemvägen att börsvärdet på världens största biltillverkare – General Motors – nu är 2 % av börsvärdet på dess främsta konkurrent – japanska Toyota. Dramatiskt.

Och i London i förra veckan träffade jag de från finansdisktrikten som nu plötsligt funnit att deras nya arbetsgivare hade huvudkontor i Asien.

I den ekonomiska krisens spår kommer vi att se åtskilliga förskjutningar som inte heller kommer att sakna långsiktig politisk betydelse.


Följ

Få meddelanden om nya inlägg via e-post.

Gör sällskap med 1 326 andra följare