Viktigt avgörande i Israel

Lördagseftermiddag med pappershögar i mängder i Stockholm. Åtskilligt från UD – och åtskilligt från världen i övrigt.

Borta i Peking har nu toppmötet mellan Asien och Europa avslutats, och jag skulle tro att Fredrik Reinfeldt just nu befinner sig någonstans över Sibirien på väg hem till Sverige. Att det var finanskrisen som dominerade förvånar knappast.

Till det jag nu följer noga hör ansträngningarna nere i Israel att bilda en ny regering under Tzipi Livni. Om hon kommer att lyckas eller inte är viktigt för fredsprocessens möjligheter.

Hon har sagt att det är i morgon som avgörandet kommer att falla mellan en ny regering och ett nyval till Knesset.

Utsikterna förefaller bekymmersamma. Det ultraortodoxa Shas-partiet anser uppenbarligen inte att de fått tillräckligt många av sina krav tillgodosedda för att gå in i en regering, men vilka konsekvenser det beskedet kommer att få återstår att se.

Ett nyval skulle innebära avsevärda risker för att den mot centrala delar av fredsprocessen kritiska oppositionen i Likud skulle kunna bilda regering.

Och det skulle innebära att utsikterna för en fredsuppgörelse under de närmaste åren skulle bli avsevärt mycket sämre. Under tiden finns det en uppenbar risk att de politiska förutsättningarna för en fredsuppgörelse skulle försämras också inom det palestinska samhället.

Så det är mycket som står på spel under det närmaste dygnet.

12 Responses to Viktigt avgörande i Israel

 1. foretagsledare skriver:

  Alla världens politiker tjatar om fredsplanens måste & är livrädda för de ortodoxa judarna.

  Men var har fredsplanen sin upprinnelse i ?
  Jo FN & deras historiska klantighet.

  Det är vederlagt att väst ansåg sig ha en skuld till det judiska folket efter andra världskriget, så det brittiska mandatet och föregångaren till FN dvs. NF utarbetade landsförslaget om Israel.

  Däremot gjorde man kardinalfelet av att inte ta varken etnisk eller geografiska hänsyn, så Israel ritades som en Schweizerost.

  De västliga klantarna tvådde återigen sina händer med Britterna som hantverkare.
  Givetvis skulle Israel från början ha erhållit gräns med Golanhöjderna som buffertzon gentemot aggresiva araber understödda av Sovjet/Ryssland.
  En naturlig gräns med Jordanfloden och döda havet givetvis.
  Vaddå västbank – det skulle från början givetvis vara Israeliskt med arabiska medborgare & bufferten Döda havet.
  Vet västleiga politiker att klippmoskén är byggt över Judarnas tidigare tempel/plats ?!

  Sedan klantade FN ånyo till det 1967 – då Nasser – Egyptens president skrämde iväg FN-s beskyddande uppgift att hålla Israels försörjning öppen via Akabba-viken.
  FN var orsak till 6-dagarskriget genom att inte fullfölja sitt uppdrag !

  När sedan Israelerna stod ett stenkast från Kairo, var halvvägs till Amman & Damaskus & Hade Beirut inom skotthåll fick väst kalla fötter.

  Sedan bluffades Isrel återigen av väst med löfte om fred.

  Israel hade tyvärr ett svagt politiskt ledarskap med 20 partier i Knesset då.

  Men lek med tanken Bildt om Israel hade bibehållt de landområden som de intog efter FN:s försummelse -67.
  Varför skulle Israel återlämna Sinai och västbanken samt Golanhöjderna kostnadsfritt ???

  Det nuvarande tramset om att Israel ska till baks till gränserna innan -67 är en skymf mot allt vad demokratisk ordning ger.

  Väst har inte uppträtt anständigt gentemot mellersta österns enda demokrati – Israel.

  Palestiniernas dilemma är arabvärldens försummelse & deras ansvar – ingen annans.

  Hade västmakterna menat allvar med att ge Judarna någon form av anständig kompensation efter 2:a världskriget, så skulle man utöver vettiga landsgränser löst det etniska dilemmat med att erbjuda palestinier som ansåg sig förfördelade mark & hus i närliggande arabiska landområden.
  Dessutom skulle man påvisat att man åtog sig att bygga upp en vettig infrastruktur, så att man skapade attraktion för att anta flytterbjudande.

  Man ska komma ihåg att efter 2:a världskriget så var delar av de omgivande områdena inga fastställda stater – Jordanien styrdes till viss del av egypten t.ex.

  Man ska också veta att den enda riktiga bundsförvant Israel haft & har är USA.
  Under 6-dagarskriget målades Sovjetiska stridsflyg om till Syriska. Sovjet hade långgående planer på att invadera Israel. Det var Lyndon B. Johnssons order till amerikanska flottan att vända på väg ut ur medelhavet för att uppträda som garant till Israel som fick Sovjet att tveka…

  Det svenska förhållningssättet har alltid varit av dubbelnatur mot Israel pss. som Sverige uppträdde under 2:a världskriget…
  Sedan bröstar vi oss gärtna med att vi skickar några vita bussar för att frottera oss i historiens glans, då andra gjort grovjobbet.

 2. tnsexton skriver:

  Allt är en fråga om var, eller snarare när man ska dra gränsen i tiden. Hur mycket ska historien få påverka nu- och framtiden. Hur mycket ska klantigheter, dåligt och skuldmässigt underbyggda beslut för 50-60 år sedan få påverka dagens politik och försök till uppgörelser?
  Ska en palestinier som aldrig satt sin fot i aktuell by kunna hävda att han kommer därifrån och att jorden tillhör honom bara därför att hans farfar flydde/fördrevs därifrån 1948? (Analogt, ska tyskar kunna hävda äganderätt till områden i fd Ostpreussen, nuvarande Polen, som deras farföräldrar fördrevs ifrån 1944-45?)
  Ska israeler kunna hävda att stora landområden tillhör det judiska folket med hänvisning till texter i Gamla testamentet? (Analogt, ska danskar kunna hävda överhöghet över delar av England med hänvisning till texter i Eddan?)
  Ska en minoritets terrorhandlingar få styra uppgörelser mellan majoriteter som inte önskar annat än fred?

  Om man gräver ned sig i historien, både den moderna och den religiöst/mytiska, kommer man aldrig att nå en uppgörelse godtagbar för majoriteter på bägge sidor.
  Glöm, eller åtminstone bortse från, det gamla! Titta framåt! Ge och ta! Var generösa. En vinst för den ene behöver inte med nödvändighet vara en förlust för den andre. En fredsuppgörelse grundad på ömsesidiga kompromisser kommer att bli en win-win-situation för bägge parter i det långa loppet!

 3. Torsten skriver:

  Om detta kan man ha oändligt många synpunkter.

  Men eftersom jag, med antagligen de flesta här i Norden, har svårt att objektivt bedöma situationen blir man hänvisad till andra källor.

  Carl Bildts rader ovan är naturligvis objektiva.

  Årets Fredspristagare Ahtisaari skäms över att man fortfarande inte nått en lösning i området.

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1944223.svd

 4. foretagsledare skriver:

  Israel lever omgiven av hatiska grannar – det är detta som FN skulle & ska ta hänsyn till.
  Inga fredsfördrag med arabstater är garanti för Israels existens när religionen hetsar mot att köra Juden i havet.
  Detta hav Medelhavet är endast 2 km från hav till Jordans gräns.

  Det är patetiskt att FN då kräver Israels tillbakadragande !

  Men upprätta gärna en Marshallplan för misskrediterade palestinier på Jordanskt & Libanesiskt område.

  Glöm inte heller att svenska storföretag som SKF & Malmfälten med dess järnvägsförbindelse bedrev goda affärsförbindelser med Nazi-Tyskland under 2:a världskriget.
  Sverige ska öht. inte gaffla om Israels skyldigheter !

  Vårt välstånd har grundats mycket under tiden Judar gasades ihjäl i koncentrationsläger, medans vissa blundada & andra hade dubbla flaggor hemmavids.

  Saudi, Iran, Egypten & Syrien kan upprätta donationsfonnder i FN med att ta sig an sina bröder. Därefter kan de upprätta land & välstånd till förtryckta palestinier. Sedan Israels tillblivelse har arabstaterna använt palestinier som slagträ gentemot Israel, medans Sten Andersson m.fl. frotterat Yassir Arafats privata välstånd…

  Jag är faktiskt av uppfattningen att FN har spelat ut sin roll som trovärdig fredsmäklare, när diktaturens kreatur dels bestämmer dagordningen & dels får igenom suspekta resolutioner gentemot Israel.

  Bilda ett nytt FN, med enbart demokratisträvande stater.
  De andra kan knacka på pss. som f.d. Sovjetstater får knacka på dörren till EU.
  Och sätt gärna ribban högt för inträde i finrummet.

  De som myntar FN är ändå det bästa vi har & värt att värna, är inte bereddd att stå upp för sanna demokratiska värden som alltid har ett pris.

 5. tnsexton skriver:

  Foretagsledaren

  Förklara för mig på vilket sätt svenska företags affärsförbindelser med Tyskland på 40-talet (företag som inte finns längre, eller om de finns, företagsledare som är döda sedan decennier) ska påverka svensk politik gentemot Mellanöstern 2008.

  Förklara för mig varför svenska (sedan länge döda) politikers agerande och inte agerande i 40-talets Europa ska styra svensk politik gentemot Mellanöstern 2008.

  Vi ska inte döma dåtidens handlande och dåtidens politik med nutidens ögon och med nutidens kunskap. Det är att göra det väldigt lätt för sig då man sitter med facit i handen.
  Det är detsamma som att hävda något slags kollektiv, nationell skuld, som om dagens tyskar skulle vara ansvariga för Hitlertysklands vansinnigheter
  Var tid och var generation har nog av sina egna plågor!

 6. mastaren skriver:

  Signaturen ”foretagsledaren” verkar inte ha tänkt innan han skriver. Att Israel bildades p g at Väst ansåg sig ha en skuld efter andra världskriget är ju rent trams. Iden om ett judiskt hemland i Israel grundades i slutet på 1800-talet och grundas på texter i gamla testamentet.

  Och som tnsexton påpekar, varför ska dagens Sverige och dess regering stå till svars för någont som hände/inte hände utan deras påverkan. Däremot är det givetvis så att Svenska nutida politiker ska göra vad man kan för att motverka förtryck, t ex att vägra göra affärer med Israel så länge den israeliska staten bedriver ockupation och förtryck.

  Sen är ju tvärtemot vad företagsledaren påstår Israel inte en demokrtai. HAde man varit det hade man givetvis inte grundat rösträtten på etnicitet/religion.

 7. foretagsledare skriver:

  mastaren:
  Det är inte trams det jag skriver (möjligtvis i dina ögon).
  Du får faktiskt skilja på den sionistiska drömmen & det politiskt adekvata i världssamfundet.

  Det var ju faktiskt när väst hade facit inför krigsslutets människotragedier & Nyrnbergrättegångarna som det stod klart att väst var tvungen att aktivt bistå det Judiska folkets önskan. Det Brittiska samväldet som hade sitt protektorat & det nybildade NF drev denna frågeställning.
  Det var också USA:s presidentrådgivare & USA:s president som aktivt bistod det Judiska folket i sin sak efter krigsslutet.

  Är det någon som yttrar trams så är det du när du enfaldigt hävdar att ”Svenska nutida politiker ska göra vad de kan för att motverka förtryck…”.

  Det uppvisar bara en enfaldig svenskhet, där man med retorik tror sig fortfarande vara ett världssamvete & där samvetet blöder extra med avståndet från sin egen landgräns.

  Nej din slutsats uppvisar samma enfaldiga Arafat-kramande som Sten Andersson bistod palestinierna med.

  Läs på din historia, så kanske du blir lite mer betänksam innan du upprepar proggrörelsens enfaldiga paroller.

 8. mastaren skriver:

  Som sagt, trams…Nu var det ju så att det Brittiska samväldet inte drev denna fråga. Tvärtom så utsattes ju Britterna för terrordåd och mord utförda av judiska extremister, t ex mordet på det Brittiska sändebudet i Kairo 1944 och sprängningen av kung davids hotell., Däremot bistod USA:s president bildandet av ett judiskt Israel (om det är att bistå det judiska folket är en annan fråga, som bekant så finns det ju ingen plats som är så farlig som Israel). Vidhåller fortfarande att svenska politiker bör göra vad som går för att motverka förtryck. T ex genom att verka inom EU för att säga upp handelsavtalen med Israel så länge som man bedriver statsterrorism, ockupation och förtryck! Sen är det lite märkligt att Du själv tar upp svenska affärsförbindelser från förr som Du anser suspekta samtidigt som Du anser att man i nutid inte ska vara något världssamvet utan göra affärer även med obskyra stater som Israel. Det går liksom inte ihop.

 9. foretagsledare skriver:

  mastaren:
  Hade inte media & USA uppmärksammat britternas vägran att låta flyktingfartygen med judiska flyktingar gå iland i Israel, så hade britterna inte tillåtit detta. De uppträdde mot det juduiska folket på liknande sätt som Tyska militärer gjort tidigare mot judar.
  Britterna var verkligen angelägna om att få komma ur sina åtaganden i Palestina – det var ocks en av anledningarna till att det slarvades med de Judiska gränsdragningarna & den blandande soppan av palestinkt & arabisk/Israeliska anspråk.

  Är det någon som tramsar är det du som tror att svenska politiker har något att tillföra i Israel/Palestina-konflikten.

  Sverige har ringa trovärdighet med sin kluvna mentalitet till Israel/palestina konflikten – altsedan Sten Anderssons dagar.

  Sverige klarar inte ens av att ta hem bortrövade barn från Gaza till svenska mammor som tilldömts vårdnad.

  Svenska politiker ska inte besvära Iraeliska politiker, då de inte har något att tillföra.
  Det enda man duger till är att ösa bistånd till döfödda projekt för att bidra till sitt eget en-procentssamvete.

  Dina utfall mot Israel säger mer om dina politiska & mänskliga skygglappar.
  Det om något är värre än utfall om trams i den Lidbomska andan.

  Obskyra stater… tjaa
  var har du själv dina historiska rötter ?

  Egentligen behöver Israel inte alls ha några politiska förbindelser med Sverige – så varför ska man bry sig om de rödas åsikter likt du framför kommer i majoritet igen.
  Man behöver inte bry sig om europa över huvud taget. Det räcker gott med USA.

  Så är det meningen att svenska politiker ska följa dina råd, är det nog bäst att de stannar hemma al5t. besöker en grannby till Gaza så att de likt Mona Sahlin får uppleva krigets verklighet n’är granater haglar över civila grannbyar…
  Då lär man sig nått – åtminstone gjorde Mona Sahlin det.

 10. mastaren skriver:

  Fast Du verkar inte ha lärt dig något. Bildt har en vettig inställning i frågan men frågan är ju hur mycket man bryr sig om vad svenska politiker tycker. Oavsett hur framångsrikt det är så visar det ju på civilkurage att protestera mot israeliskat förtryck. Ser man en oförrätt ska man givetvis protestera även om Du uppenbarligen anser att man ska hålla tyst. ..”Sverige klarar inte ens av att ta hem bortrövade barn från Gaza”…Detta inlägg var ju ett av dom mer korkade jag läst.

 11. foretagsledare skriver:

  mastaren:
  Vaddå korkad !!!
  Du vet om något inte vad dy yrar om !
  Elisabeth Nowaja hette 5-barnsmamman från Kungsbacka som fick göra UD:s arbete själv, för att få loss sina barn från Gaza.

  Gaza har blivit än mer bedrövligt sedan de judiska bosättningarna lämnade !
  Gaza -problematiken hade inte existerat om inte Israel så generöst återlämnade Sinai efter 6-dagarskriget med fagra löften om fred.
  Chocken för väst var att media påvisade att det byggts en stålmur gentemot det Egyptiska Sinai, där Egypten påvisade att man vill stänga in sina bröder palestinier.
  Gazas försörjning sköts enbart via Israel… Någon annan lyfter inte ett finger för deras försörjning

 12. stig2entreprenoren skriver:

  Om Shai Agassis världsunika elbilssatsning i Israel blir en framgång de närmsta åren så kan detta bli ett gott föredöme både för grannarna och för många andra?
  Att satsa framåt på bra mänskliga och industriella projekt kan visa vägen och avleda fokuseringen på alltför många negativa spiraler i detta område.

%d bloggare gillar detta: