Tidigt till Bryssel

Veckan fortsätter att gå i EU-samarbetets tecken – detta är ju toppmötesveckan.

På förmiddagen i dag kommer Fredrik Reinfeldt, Anders Borg, Cecilia Malmström och jag till riksdagens EU-nämnd för att informera om förberedelserna för toppmötet på onsdag och torsdag.

Och det är – i motsats till sammanträdena inför utrikesministermötena – ett öppet möte där alla har möjlighet att lyssna.

Jag skulle tro att huvuddelen av det mötet kommer att ägnas finanskrisen och det europeiska samarbetets rätt uppenbara betydelse för att få den under kontroll.

Att det – liksom arbetet med energi- och klimatpaketet – är regeringens prioritet är rätt självklart.

Men i sedvanlig ordning förväntar jag mig ett visst socialdemokratiskt tjat om Vaxholms-målet. För dem förefaller fackets rättigheter vara viktigare än nästan allting annat – och det finns knappast något sammanhang där de inte vill att frågan skall tas upp.

Så blir det dock inte. Tyngre utmaningar står på den europeiska dagsordningen – och på regeringens prioriteringslista.

Detta blir ett toppmöte där finansministrarna blir en bra bit viktigare än utrikesministrarna.

Men vi har i alla fall en middag med utrikesministrarna på onsdag kväll, och jag skulle tro att diskussionen där främst kommer att handla om Ryssland.

Den frågan hann vi knappt med att diskutera under gårdagens möte i Luxembourg.

Innan dess skall jag dock senare i dag hinna med en interpellationsdebatt och att från den hinna ta flyget ner till Bryssel.

Det är kommissionspresidenten Barroso som kallat Östersjö-områdets statsministrar till middag för att diskutera bl a energisamarbetsfrågor.

Fredrik är låst av kvällens TV-duell med Mona Sahlin – mycket av den varan just nu! – och har bett mig ersätta honom i den diskussionen. I sammanhang som dessa fungerar det ibland också med en f d statsminister.

Så det blev plötsligt en extra kväll i Bryssel för min del.

Och en del tid där under morgondagen innan det egentliga toppmötet drar igång vid 16-tiden i morgon eftermiddag.

7 Responses to Tidigt till Bryssel

 1. oppti skriver:

  Carl Bildt.
  Skall du diskutera energisamarbete så bör du inta en annan attityd mot våra östra grannländer. Studera Nord Pools elsystem och hur importen av el sker från Ryssland och Estland. Aldrig export i den riktningen! Vi är beroende av importen och Ryssland är beroende av exporten.
  På samma sätt är Gasmarknaden ensidigt riktad mot EU området.
  Beroendet är ömsesidigt och bygger på tillit och respekt!

 2. mrmhalland skriver:

  >Det är kommissionspresidenten Barroso som kallat Östersjö-områdets statsministrar till middag för att diskutera bl a energisamarbetsfrågor.

  Är det gasledningen mellan Ryssland och Tyskland som ska diskuteras ?
  I så fall blir det nog liv i luckan när det blir du i stället för statsministern.

 3. stig2entreprenoren skriver:

  Energisamarbete är ett intressant ämne.
  Om man tittar på exemplet Frankrike så exporterar de nu sammanlagt 76 TWh elektricitet per år till alla sina olika grannländer. Detta motsvarar halva Sveriges elproduktion. Med de höga priser på el och Frankrikes stordriftsfördelar på kärnkraft så är detta säkert en bra affär även för Frankrike, förutom att man gör miljön, CO2-frågan och klimatet en tjänst.

 4. oppti skriver:

  stig2entreprenoren
  Kanske är det klokare att låta Frankrike tillverka kärnkraft än Ryssland. I praktiken har vi lagt ner Barsebäck och öppnat för import av Rysk el från deras grafitkärnkraftverk. Så ett samarbete där politikerna blir medvetna om vad de bestämmer är säkert klokt!

 5. perfro skriver:

  Som väntat kom statsministerns och finansministern information om hanterandet av finanskrisen, där man nu nått en imponerande sasmsyn,att helt dominera.

  Det är glädganmde att så här i efterhand få konstaterat att vår bankkris i början av 90-talet behandlades efter i huvudsak samma regler som nu.

  Då var vårt land ensamt om att ha dålig finansiell instabilitet,nu råder motsatsden. Detta hindrar inte attvi måste agera ihop med andra EU-läner och även med ett USA,som la ett paket i politisk enighet,som inte fick avseedd effekt.

  Vad gäller klimalpoloitiken så finns det även i vårtt land oenighet om riskerna med ökade koldioxidutsläpp och konsekvenserna av allt för rigorösa krav och regleringar. Sasnnolikt kommer vi under det svenska ordförandeskapet inte att lyckas särskilt väl.

  Från socialdemokratiskt håll försökte man som vanligt koppla samman Vaxeholmsdommen med Lissabonfördraget.Bra att Reinfeldt påpekade att man i politisk enighet ställt sig bakom detta fördrag.

  Synd förstås att tiden inte räckte till för utrikespolitiska frtågor.

 6. stig2entreprenoren skriver:

  Sverige kan bli en elexportör av stora mått.
  Bygg ut med 4 reaktorer i Ringhals, 2 i Forsmark och 2 i Oskarshamn, totalt 8 nya moderna reaktorer i en logistisk följd.
  Utrymme finns där och infrastrukturen finns redan på plats.
  Sverige kan göra det man är bra på; bygga och driva moderna kärnkraftverk. Både energi- och klimatfrågan skulle få en ny dimension.

 7. lombryssel skriver:

  Stig2… och Perfro,
  det råder stor oenighet bland forskarna om klimatpolitiken. Erland Källén IPPC Sveriges guru efter Bert Bolins död, erkände 15/9 i Vetenskapsradion att det råder stor osäkerhet i IPCC’s modeller, jordens medeltemperatur har inte stigit de senaste 10 åren och att det finns modeller som visar att variationer i solinstrålning har större del än koldioxid i påverkan på jordens klimat.
  EU’s krav på oekonomisk energi, vind/sol och höga utsläpps-klimatkostnader, t.ex. Carbon Caps driver bort industrin från EU och göder Al Gore’s företag GIM som handlar med Carbon. EU’s satsning på Bio-bränslen sågas av FN, FAO som hävdar att detta drabbar världens fattiga med brist på mat och hungersnöd. Etanol ger också cancerframkallande avgaser, som formaldehyd.
  Kärnkraft är ekonomisk och säker och behövs för transport med El/diesel hybrid drivlinor. Sverige utvecklar denna el/hybrid teknologi med Chalmers/KTH/Lund univ. i samarbete med Volvo Car, Saab, Volvo och Scania lastbilar, Hägglund m fl.
  I dagens krisläge måste våra politiker ta sitt ansvar med att satsa på ekonomisk energi och inte spela bort våra industrier, med arbetslöhet som följd genom ”TRO”på obevisade klimatteorier med enorm kapitalförstöring.

%d bloggare gillar detta: