Arbetsmiddag om energi

Efter arbetsdagen i Stockholm blev det så arbetsmiddag i Bryssel för att diskutera energifrågor i Östersjö-området i kretsen av statsministrar från regionens EU-länder.

Det var kommissionspresidenten Barroso som var värd, men det var väl närmast den litauiska diskussionen om huruvida man verkligen måste stänga det andra och sista aggregatet i kärnkraftverket vid Ignalina vid utgången av nästa år.

När så sker blir Litauen extremt beroende av Ryssland inte bara för gas – där är det redan 100% – utan också för elektricitet.

Om visheten i detta kan man alldeles säkert ha olika meningar. Men nu handlar det om någonting som man kom överens om i Litauens anslutningsfördrag, och att ändra det är vare sig politiskt eller praktiskt möjligt.

På den punkten var bl a Barroso och jag alldeles eniga.

Men vad det handlar om är att nu gå mot en gemensam baltisk kraftmarknad som sedan kan knytas ihop med den gemensamma nordiska diton liksom med Polen.

Kring olika inslag i detta har det diskuterats länge. Under kommissionens ledning kommer vi nu att ta ett krafttag för att komma fram med konkreta förslag.

En överenskommelse mellan de tre baltiska staterna skulle väsentligt underlätta arbetet med en kraftkabel tvärs över Östersjön. Det är ingen tvekan om att det är ett angeläget projekt.

Men det handlar inte bara om att bygga infrastruktur av  olika slag. Viktigt är ju också effektiviserad energianvändning och utbyggnad av icke-fossil kraftproduktion – av olika slag. Också detta är energisäkerhet.

Mot slutet av vår middagsdiskussion kom vi också in på Islands i dag så utsatta situation.

Vi skulle vilja göra mera för att hjälpa – av både strategiska och moraliska skäl.

Men Islands position utanför EU gör att vi inte har de instrument vi skulle vilja ha.

Tyvärr.

3 Responses to Arbetsmiddag om energi

 1. mrmhalland skriver:

  >Men Islands position utanför EU gör att vi inte har de instrument vi skulle vilja ha.

  Skulle samma ståndpunkt gälla om det vore Norge som var i kris ?
  Idag vet vi ju hur snabbt det kan gå….bara veckor från sol till moln.
  Kan inte Norden samlas för att hjälpa Island utan EU’s godkännande ?

  Tvinga mig inte att hålla med killen jag såg på systemet som hade en T-shirt där det stod : ”Jag bara skojade när jag sa att jag röstade för EU”

 2. stig2entreprenoren skriver:

  Nöden är uppfinningarnas moder.
  Island har ett enorma tillgångar på miljövänlig och billig energi via vattenkraft och jordvärme.
  Framtidens elenergislukande industrier typ aluminiumsmältverk och vätgasfabriker kan därför med fördel förläggas där.
  Dessutom kunde det vara lämpligt att bygga en högspänd likströmsöverföring från Island till Europeiska kontinenten.
  Med en sådan projektplan skulle Island säkert snabbt överväga att gå med i EU.
  Simsalabim så var vi 28

 3. lombryssel skriver:

  Stig2…
  Satsning på icke fossil energi bör kompletteras med att den skall vara ekonomisk, som satsning på Islands värme-och vattenkraft, men samma för Sverige och EU, satsning på vattenkraft och kärnkraft. Skattestödd, subventionerad vind-och solenergi och straffskatt på stålverk mfl (s.k. carbon caps) och stränga koldioxidgränser för bilar, leder till arbetslöshet pga utflyttning av industrier till utanför EU.
  Carl lyssna på Tyskland och Polen m fl och ställ krav på ändrad klimatpolitik till dess IPCC bevisat sina klimatteorier. En stor mängd forskare hävdar att deras klimatteorier inte håller och att det är solen som styr vårt klimat som den gjort i miljontals år.

%d bloggare gillar detta: