Lögnaktig TV-journalistik

SVT:s Rapport har tydligen i kväll sänt sitt program om FRA, och bl a använder man ett svar på en fråga av mig till att – enligt versionen på webben – hävda att ”Bildts svar innebär alltså att den information som FRA samlar in i stort sett kan hamna i vilka händer som helst i världen.”

Det påståendet är lögnaktigt och oärligt.

Anständigt är att SVT nu visar de frågor som ställdes och de svar jag gav. De gav absolut inte stöd för detta påstående.

Underrättelsesamarbetet är strikt reglerat, och sker synnerligen olika i olika fall.

Det exempel som diskuterades i intervjun med mig rörde möjligheten av ett samarbete med ett land som Ryssland – förvisso ingen fullfjädrad demokrati – när det gäller ett viktigt ämne som att förhindra spridningen av teknologier som kan användas till framställning av massförstörelsevapen.

Och enligt webben svarade jag att ”det kan säkert inträffa att vi har anledning att utbyta information med någon, men detta sker mycket strikt i sådana fall.

Notera ”kan inträffa” och i så fall ”mycket strikt”.

Att av detta göra att ”den information som FRA samlar in” – således i princip allting – ”kan hamna i vilka händer som helst i världen” är oärligt och lögnaktigt.

37 Responses to Lögnaktig TV-journalistik

 1. pappaegil skriver:

  Slutsatsen blir ändå att den information som FRA samlar in i stort sett kan hamna i vilka händer som helst i världen.
  Då alla underrättelsetjänster byter informationer med varandra och alla lägger pussel med sina insamlade bitar.
  Eftersom när vi bytt bort informationen har vi inte längre någon kontroll över var den till slut hamnar.

  Så lögnaktigt var det ju inte, men taget ur sitt sammanhang så verkade det som om du sade det de (SVT) ville få oss att höra.
  Detta borde du ha råkat ut för många gånger, så du bör vara luttrad vid det här laget.

 2. […] Bildt skriver på sin blogg att hans svar ledde till ett lögnaktigt och oärligt påstående i dokumentären. Utrikesministern […]

 3. kruzze skriver:

  Stå på dig CB! Även om jag inte gillar FRA-lagen så stöder jag att sanningen kommer fram oavsett hur obkväm den än må vara.

  Att SVT gör allt för att sänka Alliansen och framställa vänstern i bättre dager är dock en gammal sanning som kommer bli bekräftad än en gång.

 4. leifnixon skriver:

  Carl, jag håller med om att det är en alltför långtgående slutsats att säga att informationen kan hamna var som helst. Det är att ta i lite för mycket.

  Men för att vara helt exakt var det det här du sa:

  – Men skulle ni samarbeta med en diktatur?

  – Öh… [eftertänksamt] Det förekommer säkert. Om det kan vara… Det kan inträffa säkert att vi har anledning att utbyta information med någon. Då sker… Detta sker mycket strikt i såfall.

  Du eftersträvar ju alltid att uttrycka dig exakt och korrekt, och jag tycker inte att det behövs någon större insats av tankeläsning för att se att du faktiskt hade ett konkret exempel i tankarna när du formulerade ditt svar. Och det var nog inte Ryssland.

 5. tnsexton skriver:

  Oavsett vad CB sa och inte sa och hur det har tolkats, kan jag inte upphöra att förvånas över den upprördhet och, i vissa kretsar politiskt korrekta, indignation som kommer i dagen då det framkommer att Sverige har en professionell och och erkänt duktig underrättelsetjänst som med framgång hävdar sig på den internationella marknaden.
  Många tycks tro att Sverige lever i en egen liten skyddad värld där vi, såsom moraliskt, etiskt och politiskt högtstående kan stå över andras futila, låga, omoraliska och schabbiga förehavanden.
  Sanningen är väl att denna värld ibland är just låg, omoralisk och schabbig och att detta är något man måste acceptera om man ska kunna verka i den.

  FRA GD har sagt att ”vi får inga uppgifter från andra bara för att vi är så snälla eller för att vi behöver dem; vi får dem bara om vi har något att ge istället.”
  Det är här den omtalade handeln med äpplen och päron kommer in och där Sverige under många år varit specialist på att tillhandahålla en viss sorts päron som varit efterfrågade på marknaden, en förmåga som givit oss möjlighet att få just de äpplen vi behöver och som vi inte kunnat odla själva.

  Pappaegil oroar sig för att ”när vi bytt bort informationen har vi inte längre någon kontroll över var den till slut hamnar.” I just denna fråga fungerar moralen kanske bäst i en annan omoralisk värld. Om det inte framgår av samarbetsavtal att så får ske, förs inte information vidare. Detta är av ren självbevarelsedrift eftersom det annars skulle bli rundgång i systemet där osäkra eller inte helt bekräftade uppgifter till slut skulle bekräfta sig själva efter att ha dykt upp från flera oberoende och normalt trovärdiga källor. Risken för felkällor med följande missbedömningar skulle bli alltför stor.

  Att vi ibland kanske byter uppgifter med diktaturer; är det något att uppröras över? På den öppet kommersiella sidan handlar vi med och investerar vi hej vilt i både Kina och Ryssland. Ska vi då avstå från möjligheten att köpa till oss uppgifter om exempelvis pågående storskalig narkotikahandel riktad mot Sverige i utbyte mot, fortfarande exempelvis, uppgifter om planerade terrorattentat i Moskvas tunnelbana?

 6. […] heute die Zeitungen freudig aufgreifen. Bildt kommentiert das in seinem Blog, fühlt sich missverstanden und weist auf seine Formulierung hin, dass das “sehr strikt” gehandhabt werde. Aber er […]

 7. ollemunter skriver:

  Nej det är ju sant, att det inte är sant, påståendet alltså, men du sa dock att samarbete kan komma att ske med diktaturstater. Dock med reservationen, strikt.

  Balansgången kan bli hårfin och vem ska övervaka FRA kan man fråga sig.

 8. Torsten skriver:

  Ser man detta i rätt perspektiv så har vi inget att bli upprörda över.

  Den största lögnen som massmedia fortsätter att sprida är att FRA spanar på vanliga medborgare.

  Att förvrida sanningen och dra citat ur sitt sammanhang är tyvärr en metod som är vedertagen i massmedia.

 9. soli01 skriver:

  ”Underrättelseverksamhet är strikt reglerat, och sker synnerligen olika i olika fall”
  Att vi ska bedriva underrättelseinhämtning genom signalspaning här är väl de flesta överens om. Vi måste då använda de trafiksätt som finns tillgängliga och då måste kabeln med – helt klart.
  Hur det ska ordnas med kontrollen blir upp till våra folkvalda att reda ut. Går det egentligen att helt kontrollera en sådan verksamhet – jag tror det inte. Vi kanske får inse även detta!
  Huruvida vi har ”samarbete” med diktaturer” eller inte är en del i denna hemliga versamhet som vi nog inte får något direkt svar på.
  Vad en ”fullfjädrad demokrati” egentligen är för något är en annan historia.

 10. Kim skriver:

  Kan du svara övertygande på det leifnixon skrev här kl. 5.44? Annars är vi nog många som drar slutsatsen att det är du snarare än SvT som är lögnaktiga i den här saken.

 11. leifnixon skriver:

  Torsten, den nuvarande FRA-lagen säger att all gränsöverskridande kommunikation ska lämnas i kopia till FRA. Varenda mail jag skriver (ja, min mailserver ligger utomlands), varenda utrikes telefonsamtal eller SMS jag skickar ska levereras till staten. Innehållet i varenda utländsk websida jag besöker. All den här trafiken ska levereras till FRAs utrustning.

  Jag tror att risken för att min trafik någonsin ska ta sig genom hela analysapparaten fram till en mänsklig analytiker är väldigt, väldigt liten. Jag tror inte att FRA någonsin skulle få i uppdrag att bedriva spaning mot specifikt mig. Men det är ingen större tröst. Det är inte det som är poängen.

  Staten vill bereda sig tillgång till trafik som den faktiskt inte har med att göra. Bort med tassarna, säger jag. Om det är så att min trafik är ointressant för FRA (vilket jag tror att den är), så ska FRA inte ha fysisk tillgång till den. Allt annat är oacceptabelt.

 12. Helena Palena skriver:

  leifnixon: Jag såg inslaget och Carl Bildt blev ovanligt tyst länge – han brukar alltid svara snabbt. Du har återgivit det hela korrekt.

  Men jag ser inget fel i att vi utbyter underrättelser även med Ryssland stundtals. Varför bara prata med Bush? Om inte Bildt kan tänka sig det om behovet finns – tycker jag vi ska länga in Blix istället.

  Skiter i vad FRA sysslar med – bara dom inte lyssnar på mig och andra vanliga dödliga! Kallocain-samhället måste motverkas till varje pris. Det får räcka med att Google registrerar varenda knapptryckning…

 13. Helena Palena skriver:

  Det ska stå slänga – inte länga…

 14. soli01 skriver:

  Helena Palena – om det är som Du säger att Google registrerar allt. Vem kollar dem? De kan göra vad de vill med sin information – varför inte också då FRA:-)
  Varför ska vi vara rädda för FRA som har som mål att skydda detta land från överraskningar. Fördelarna kan vara livsviktiga – ingen vet.

 15. bestofmankind skriver:

  ”“Bildts svar innebär alltså att den information som FRA samlar in i stort sett kan hamna i vilka händer som helst i världen.”

  ”Och enligt webben svarade jag att “det kan säkert inträffa att vi har anledning att utbyta information med någon, men detta sker mycket strikt i sådana fall.“

  Tolkningsfråga? Oavsett hur man läser, tolkar och jämför ovan två påståenden kvarstår dock faktumet att RISKEN finns att information som FRA samlar in kan komma att hamna i vilka händer som helst i världen.

  I vilken omfattning – i stort sett, kan hända eller mycket strikt – är inte den huvudsakliga frågan. Omfattningen är enbart av statistiskt betydelse.

  Punkt. Slut.

 16. […] ett blogginlägg som publicerades i går kväll hänvisar Carl Bildt till ett påstående på SVT:s webbplats: […]

 17. Bo W. Höglund skriver:

  Och vem eller vilka personer för ut en fri televisions tolkning av vad som sägs eller borde sägas?

 18. fairymary skriver:

  Utan att ta ställning i sakfrågan….vilken faktiskt är bortom min kompetens……kan jag inte låta bli att reflektera över hur Sanningen ändrar sig beroende på från vilket perspektiv man beskådar den…..Det Du Carl Bildt benämner ”kan inträffa” och ”mycket strikt” är från ett maktperspektiv.

  Från icke-makthavares perspektiv blir det förstås ”i vilka händer som helst i världen”

  ……för mig är det inte svårare än så…

  ….och de flesta av oss talar ur ett icke-makt-perspektiv…..

  På makthavare ankommer att göra sig trovärdiga för oss vanligt ”löst folkt”……….

 19. ollemunter skriver:

  soli01!
  Och Googles är inte en bit bättre än The Pirate Bay. Det som finns där, finns också på Googles, men Googles trampar ingen på i första taget, eller hur?

 20. hawa0835 skriver:

  Detta är inga konstigheter, det är bara det att ingen direkt vill eller kan uttala sig om att FRA står utanför rättssamhället, dvs det är organisationer som blivit en stat i staten och därmed inte kan omfattas av kontroller av något kontrollorgan i någon form.

 21. tnsexton skriver:

  Ibland kan man undra om vi inte får veta för mycket, alternativt kräver att få veta det som vi egentligen vare sig vill eller behöver få veta. Genom att öppet och ärligt försöka lagstifta om och reglera en verksamhet som verkat i en gråzon, en verksamhet som få behöver veta något om och ännu färre ha en direkt insyn i, har regeringen lyft på locket till ett getingbo.
  Allmänheten har fått en liten kunskap om en värld de tidigare bara kommit i kontakt med via böcker och filmer; en kunskap som är just liten eftersom en större kunskap skulle avslöja sådant som är bland det hemligaste Sverige har. Den lilla kunskapen skapar behov av mera kunskap som man förnekas och detta skapar i sin tur mytbildningar, konspirationsteorier, spekulationer och angrepp på politiker och myndigheter som inte kan gå i svaromål med de fakta och de upplysningar som krävs.
  Ett sant Moment 22.

  Frågan är om det inte varit bättre för alla om (s)-regeringen som började och alliansregeringen som fullföljde, hade legat lågt, låtit underrättelsetjänsten arbeta vidare i gråzonen och i det tysta anpassat sina metoder till den nya informationstekniken övervakade av de kontrollorgan som redan fanns.
  Eftersom få visste, färre brydde sig och ingen verklig information fanns tillgänglig gick det också att avfärda eventuella frågor med ett ”Inga kommentarer” med hänvisning till rikets säkerhet…

 22. jenny71 skriver:

  Bra rutet av Carl Bildt. Svenska journalister är på dagisnivå. Vänsterjournalister sprider dynga.

 23. soli01 skriver:

  tnsexton – det Du kommenterar (11:14) är mycket träffande och detta har jag påpekat ett antal gånger också. Nu är skadan redan skedd och frågorna haglar mot våra politiker. Det är helt omöjligt att besvara många frågor så där rakt ut och då uppstår givetvis misstänksamhet mot allt i denna nya lag. Vi kan inte få reda på allt och just när det gäller hur vi ska avlyssna kabeltrafiken är också en mycket vital del i vårt ”nya” samhälle.
  Alltså: Vi ska nog inte veta allt, för då faller hela spaningsverksamheten samman! Helt orimligt att det blivit som det blivit!

 24. […] En länk till hela hans blogginlägg här >> […]

 25. […] Carl Bildt lär inte bojkotta medierna i första taget, men anklagar SVT för att vara lögnare i gårdagens FRA-dokumentär. Jonas Morian kommenterar. […]

 26. rogerklang skriver:

  Calle, Calle, Calle.., jag tycker att du ska stå för vad du har sagt i FRA-frågan! Jag syftar då på det som sades på Rapport den 14 september. Följande kan läsas från samma dag på Carl Bildts blogg:

  ”SVT:s Rapport har tydligen i kväll sänt sitt program om FRA, och bl a använder man ett svar på en fråga av mig till att – enligt versionen på webben – hävda att “Bildts svar innebär alltså att den information som FRA samlar in i stort sett kan hamna i vilka händer som helst i världen.””

  Så här löd frågan till svaret; ”Skulle ni samarbeta med en diktatur?”

  Men jag anser inte att det var en relevant frågeställning som den ställdes! Den var en fälla gillrad för Carl Bildt! Frågan borde ha lytt; Kan det komma ifråga att ni utbyter information med diktaturer? Det hade varit mer professionellt! Fast då hade svaret ovan (som förekom frågan), inte blivit så klockrent och polemiskt bitande.

  Jag kan tänka mig att vital information byter ägare flera gånger ibland, bland säkerhetsorganisationer. Så även om vi inte skulle byta information med till exempelvis Saudi-Arabien, så gör USA det, också med den information vi har samlat in vare sig vi vill det eller inte.

  Men hur det än är med den saken så spelar det ingen teater! När det kommer till försvaret av Sverige så bör vi absolut vara pragmatiska, inte det militära försvaret – men väl de militära underrättelseorganisationerna! Dessa organisationer borde fungera lite mer som CIA i USA. Det är en fråga som handlar om vår nationella säkerhet.

  Roger Klang, Lund den 15/09/2008

 27. knightone skriver:

  Hahaha såg på rapport nyss. Nu har SVT lyckats skrämma upp en massa asylsökande med sina lögnaktiga påståenden och felaktiga slutsatser om det som bland annat C.B sa om signalspaning.

 28. […] kan följande motivera lite extra: Lögnaktig TV-journalistik kallar Carl Bildt den dokumentär som sändes igår, i sin blogg. SVT är inte sämre än att de publicerar ett […]

 29. carneba skriver:

  Det är antagligen sant att reportern att frisserade reportaget. Men Carl är det inte att kasta sten i ett glashus? Att säga att det är strikt reglerat betyder inget när det inte finns insyn, uppenbarligen ramlade ut en hemlig rapport till media därifrån, så vad säger att det inte ramlar ut mer åt andra håll?

  Klart det här handlar om att skaffa marker att spela med på spionmarknaden med. Någon form av industrispionage hoppas jag att de också håller på med. Men vi ska vara på det klara att det även handlar om att kontrollera medborgarna, stasis våta dröm, även om vi förbjuder att de inte direkt får avlyssna så kommer vi avlyssnas pga bytesaffären, alltså vi spanar på ett lands medborgare så spanar de på oss i utbyte. Smart faktiskt men hur gör det oss bättre än Kina eller andra kommuniststater??

  Det borde vara hyffsat enkelt att lägga upp gränserna för FRA, all spaning inrikes är strikt förbjudet om det inte rör rikets säkerhet och skall absolut inte användas till annat. Ruckar man lite på en sådan princip så slutar det med att jaja men organiserad kriminalitet måste ju vi… sen kommer mord …. slutligen står vi där och får böter en lördag morgon för att man på fredags fyllan pissade i en gränd och pratade i telefon.

  Ska vi förlita oss på några väl utvaldas goda sinne? som bekant så är inte ”bra för sverige” samma sak hos alla. Slutligen till alla politiker…. svara mig på en fråga… ”Quis custodiet ipsos custodes?” ……det här är ingen ny idé

 30. carneba skriver:

  Torsten

  Jorå jag har läst på lite, det jag sett och hört (har du annat så länka gärna) är ett massa dravel om att man inte ska göra dittan eller dattan men vad säkrar upp det?? Menar du du fullaste allvar den myndighet som de pratar om som ska bevaka dem som naturligtvis består av en massa politiker som inte kan skilja på en router och ett modem?? (tekniska snillen mot röstglada politiker…hhmmmm)Det jag vill se är att det är olagligt inrikes punkt slut om inte rikets säkerhet kommer in i bilden och bryter man mot detta så är det generaldirektörens huvud på ett fat. Det måste även finnas konsekvens med om man inte följer direktiven.

  FRA:s uppgift är inte att spana på oss som du säger men…. de kan göra det….. vad säger att de inte gör det? Rapporten som läckte ut sa annat och då fick de inte ens spana på annat än yttre militära hot.

  Jag vill inte se att det blir tvärtom, att vi utgår från att alla ljuger, att man har inget att vara rädd för om man inte döljer något.

  FRA behövs men det måste vara tydliga ramar som inte kan misstolkas, det tydligaste som ramlat ut riksdagen på senare tid är Bosse Ringholms oresskonferans runt Ahleniusaffären

 31. kurper skriver:

  SVT gör sitt bästa för att hitta något negativt om regeringen. Det är man van vid, så också angående CB.s uttalande.
  Det är då typiskt att man gör ett reportage hos en familj från Etiopien som tydligen inte vet vad FRA-lagen innebär.
  Både pappan och en ung dotter tror, så vitt man förstod , att FRA skall leta upp flyktingar som FRA tycker skall utvisas eller sändas ut på begäran av Etiopien.
  Det är oansvarit av SVT att göra ett sådant reportage utan att någon som kan frågan bemöter deras feltolkning.
  FRA skall fånga upp information som hotar rikets säkerhet, teroristverksamhet och liknande, inget annant.

 32. […] | Edvin Ala(m) 3.0 | You’re no different to me | Saint S.B – Must not sleep, must warn others | Alla Dessa Dagar | Malmö MUF – Ordförande har ordet | Under den svarta natthimlen | Politikerbloggen | Professors […]

 33. lillies skriver:

  Är de? För att koppla till kurpers inlägg…är det SVTs uppgift att klargöra i vilken utsträckning FRA eventuellt kan samarbeta med diktaturer och i vilken utsträckning de inte skall göra det…borde det inte vara de politiker som beslutat om att anta lagen som bör kunna klargöra dessa frågor…och nu är väl den sittande regeringen i majoritet bland de riksdagsledamöter som röstat igenom lagen. Sedan är det väl synd att federley och Birgitta Olsson har problem med vilket ”scope” lagen har eller inte har.

 34. lillies skriver:

  I lagstiftningsgången så får ju också politiker såväl frågor om oklarheter och kritik mot svagheter i remissgången, frågor och kritik som ofta ignoreras. Eller vill vi ha politiker som Sarah Palin, som verkar beroende av att ha ”vänner” hon känner sedan länge där hon arbetar eller studerar…men det kanske anses som ”vanligt” och därför en moraliskt ”bättre” egenskap.
  George Bush har åtminstone tillräcklig integritet att kunna entledgiga goda vänner som inte håller måttet.

 35. […] bli felciterad, eller på annat sätt snedvinklad. Efter dokumentären skrev han i sin blogg om den lögnaktiga journalistiken. SVT:s Rapport har tydligen i kväll sänt sitt program om FRA, och bl a använder man ett svar på […]

 36. […] Carl Bilds kommentarer i ett FRA-inslag klipptes till något han själv inte stod för, detta kommenterade han i sin blogg, vilket fick stor genomslagskraft och negativ inverkan på SVTs trovärdighet. Den andra gången […]

 37. […] Carl Bildt (m) får kritik för att han antytt att Sverige byter underrättelser med diktaturer. En KU […]

%d bloggare gillar detta: