Allvarliga och varaktiga svallvågor

Svallvågorna efter dagens ryska beslut att riva upp gamla gränser i Kaukasus har gått höga under dagen – och kommer att fortsätta att göra det under en betydande tid.

Jag har haft samtal med ett antal kollegor och kommer att fortsätta att ha det under morgondagen.

På torsdag träffar jag så Frankrikes utrikesminister Kouchner och Tjeckiska Republikens dito Schwarzenberg i Paris med diskussioner bl a inför måndagens europeiska toppmöte i Bryssel.

Och därtill det har det blivit intervjuer och uttalanden för såväl svenska som internationella media.

Att Ryssland kommer att stå tämligen isolerat i denna sin politik tror jag inte det behöver råda några större tvivel om. I Europa skulle det möjligen vara Belarus som väljer att följa den ryska linjen – jag har mycket svårt att se att någon annan skulle göra det.

Och inte heller på det vidare internationella planet finns det så många som kommer att följa den ryska linjen. Betydelsefulla länder som Kina, Indien, Sydafrika eller Brasilien kommer inte att göra det.

Möjligen går en eller annan allierad att leta upp. Cuba och Venezuela skulle väl vara de mest uppenbara kandidaterna.

Sedan återstår att se hur Ryssland kan pressa de olika centralasiatiska staterna. Något genuint stöd för det ryska beslutet finns där med all säkerhet inte – men möjligen en rädsla för konsekvenserna av att inte följa ett diktat från Moskva.

Det kan ju inte uteslutas att man diskret hotar vissa av dem med börja att leka också med deras territoriella integritet.

Ryssland kommer nu att upprätta avtal om vänskap, samarbete och ömsesidit bistånd med dessa två områden. I praktiken kommer de ju att bli ryska satelliter – att föreställa sig att Sydossetien i något avseende skulle kunna fungera som en självständig stat är ju närmast att utmana löjet.

Till alla de bekymmersamma aspekterna på detta beslut hör frågan om flyktingars rätt att återvända.

Av befolkningen i Sydossetien var ca en tredjedel georgier, men betydande delar av dem har nu flytt eller fördrivits. Kommer de att förvägras möjligheten att återvända?

Av de ca 500 000 människor som bodde Abchazien före krigen i början av 1990-talet var under 20 % etniska abkaser, medan georgier var den numerärt största nationella gruppen. Huvuddelen av dem tvingades på flykt och endast en mindre del har kunnat återvända till det s k Gali-distriktet i anslutning till gränsen till det övriga Georgien.

Och nu har några 10 000-tal georgier och andra tvingats fly från detta och andra områden av Abkazien. Sannolikheten för att man kommer att respektera beslut av FN och andra att ge dem rätten att återvända är nog dessvärre mycket liten.

135 Responses to Allvarliga och varaktiga svallvågor

 1. evajosefin skriver:

  Bildt, du verkar bry dig väldigt mycket om hur det blir för de georgier som har bott i dessa två utbrytarområden. Det är en mycket viktig fråga och det är hedersvärt att du bryr dig om det.

  Men åter igen tar du ändå ställning för vilka människoliv som är mer värda än andra. Efter NATOs ingång i Kosovo har 100-tals serber mördats och många tusen drivits på flykt . Den tidigare serbiska minoritet är totalt försvunnen, det vill säga Kosovo är i princip etniskt rent.

  Du inser väl att konsekvenserna av vårt och USAs handlande i Kosovo och den destabilisering av internationell lag det orsakade skulle ha sådana följder runt om i världen?

  /Eva-Josefin

 2. Josef Boberg skriver:

  Tja – Carl Bildt – oavsett Dina personliga – och alla andras utgångspunkter för det här eländet – så tror jag ändå att Du kommer att ”göra allt möjligt” – för att så lite ”spill” av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av medborgarna i de berörda länderna – som möjligt skall uppstå – p g a bl a de rysska MaktPyramid-MaktelitHövdingarnas agerande – i dags dato och framöver.

  Lycka till !

 3. alcatran skriver:

  Som jag sagt tidigare begår Ryssland ett medvetet brott mot internationell rätt vilket bör fördömas hårt. I sammanghanget bör liknande hård kritik riktas mot dig och representanter för de andra regeringar genom erkännandet av Kosovo och på detta sätt skapande ett nytt farligt prejudikat i internationell rätt. De regeringar som erkände Kosovos ensidiga självständighetsdelkaration också var med och öppnade en Pandoras ask i internationell politik, ett exempel som rikserar att följas av en rad separatistiska regioner runt om i världen.

  Att Venezuela skulle erkänna dessa länder är föga troligt och visar din okunskap om landet. Då det redan finns en autonomist-rörelse i oljerika Zulia är den venezolanska regeringen inte beredd att stödja separatister runt om i världen som sedan skulle kunna fungera som förebild för landets egna separatist/autonoma organisationer.

 4. tnsexton skriver:

  Ingen förväntar sig väl någon större internationell uppslutning kring det ryska erkännandet av de två provinsernas självständighet. Bortsett från de rent folkrättsliga frågeställningarna skulle många stater uppleva uppenbara risker med att själva drabbas av motsvarande krav från etniska minoriteter, historiskt oberoende nationsdelar eller följderna av dåligt förankrade fredsuppgörelser.

  Det ryska erkännandet är väl ett sätt att, utan att rakt av annektera Sydossetien och Abchazien, permanenta deras tillhörighet till den ryska intressesfären och att skapa ett odiskutabelt fotfäste i regionen. Huruvida de nya ”staterna” blir internationellt erkända eller inte, är i det avseendet av underordnad betydelse.

  Frågan är om detta, liksom Kosovo…, ska ses som en engångsföreteelse eller om andra fd sovjetiska regioner i ”det nära utlandet” står på tur. Om det senare skulle vara fallet är det säkert många, både folk och regeringar, som med bävan inväntar framtiden.

 5. demilitarised skriver:

  Man kan legitimera sin åsikt genom att börja historieskrviningen vid lämplig tidpunkt vilket du gör ovan Carl. man kan också börja här:

  Georgien bojkottade den folkomröstning om Sovjetunionens fortlevnad som Michail Gorbatjov lät hålla den 17 mars 1991. Så gott som samtliga icke-georgier i Abchazien, 52,3 procent av befolkningen, deltog dock i omröstningen och röstade till 98,6 procent för unionens bevarande.[12][13] Större delen av den icke-georgiska befolkningen avstod i sin tur från att rösta i folkomröstningen om georgisk självständighet den 31 mars. Denna fick stöd av en stor majoritet i Georgien, varpå landet förklarade sin självständighet den 9 april 1991.

  Den förste georgiske presidenten, Zviad Gamsachurdia, blev dock snart impopulär, och i december lät Tengiz Kitovani det georgiska nationalgardet belägra regeringsbyggnaderna. Gamsachurdia avgick i januari 1992 och ersattes av Eduard Sjevardnadze, den tidigare sovjetiske utrikesministern. Sjevardnadze var inte själv utpräglat nationalistisk, men omgav sig av georgisknationalistiska krafter i regeringen. Den 21 februari 1992 tillkännagav Georgiens styrande militärråd att man upphävt den sovjetiska konstitutionen och återinfört konstitutionen från 1921, vilket många abchazer tog som ett avskaffande av deras autonomi. Som svar förklarade den abchaziska regeringen den 23 juli samma år Abchaziens självständighet från Georgien, något som inte erkänts, varken av Georgien eller av tredje part.

  Man kunde också börja Sveriges tideräkning innan Samerna fördrevs från stora delar av sina områden.

 6. maggi skriver:

  För dem verkligen är seriöst intresserade av frågan som driftas, måster jag få rekommendera Writer´ns blog. Många minns honom säkert. Besitter mycket kunskap om ämnet.

  http://goto-caucasus.net/georgia/blogfrm.htm

 7. maggi skriver:

  Venezuleas erkännande kommer som ett brev på posten var så säkra.

  En liten förklaring till en fråga som oupphörligen återkommer…….. Iran stödde Kosovos frihetskamp på både det ena och andra sättet och vem är Irans gode, trogne vän om inte lilliputin.

  Och plötsligt får Nord-Korea ny luft i strupen och kaxar upp sig……………..strange

  En god sak i det onda, Kina kommer nu ta ett stort kliv närmare väst och det kommer de göra mer och mer, tills de är helt och hållet på rätt bana. Då blir andra bullar…

 8. evajosefin skriver:

  Maggi

  Det var framförallt USA som stöttade milisen i Kosovo, inte Iran.

 9. hillary2 skriver:

  då blir det utökad kinesisk vapenexport och fler krig maggi….i Afrika

 10. Pravo skriver:

  Haha, writerns blogg lockade fram ett gott skratt. Maken till obalans får man leta efter: ”Russia, a case for the psychiatry”, ” The Russian cancer”, ”Putins Blitzkrieg”, ”Putin – our times Hitler”. Han kanske kan bli en ny David Irving…

 11. allnews2 skriver:

  CB, ditt agerande i denna fråga ökar polariseringen mellan Ryssland och det du kallar väst (polarisering redan där), du värnar en ”demokratisk” president som är vapensponsrad av usa, som använder tårgas, gummikulor, vattenkanoner och samtidigt slår ner fredliga opositionsdemonstranter med maskerade svartklädda poliser, var var du då när detta hände? varför inget fördömande av detta? du kallar georgien ett demokratisk europeisk land, tror du att georgierna känner sig som europeer? varför hänger en eu-flagga bakom ryggen på georgiens president då han attackerar och dödar civila i sitt!? land under os-invigningen? stöder eu denna attack? jag saknar en mer diplomatisk ton i vad du framför som representant för sverige, men det är nog för sent nu, ryssarna är säkert innerligt trötta på att lyssna på när du, usa och andra talar om hur dom ska göra, medan usa krigar world wide med nato-svansen springande efter, närma er ryssland med en ödmjukhet, träffa dom, lyssna, prata som vuxna människor och respektera att alla inte tycker som du och usa, men ställ inte till ett storkrig genom att själv välja en aggresiv och rakt av fördömande attityd

 12. demilitarised skriver:

  Maggi….din länk går till en skribent med Georgisk bakrund

 13. hillary2 skriver:

  maggi 5:47

  du hade gjort dig som föreståndarinna på en uppfostringsanstalt :-)
  det är inte enstaka personer som äventyrar världsfreden
  har du hört talas om ekonomiska orättvisor?
  om så – hur skapas de?? :-)

 14. hillary2 skriver:

  charliesjogren

  du smickrar mig

 15. evajosefin skriver:

  Det var ett trevligt inlägg charliesjogren.

  Jag skulle snarare säga att på denna sida har du och dina gelikar sällan en åsikt och går bara in för personattacker. Bara ‘folk är dumma’ och ‘kommunistjävlar’.

  pubertalt

 16. Helena Palena skriver:

  Etniska abkaser och geogier…. Finns det etniska svenskar?

 17. hillary2 skriver:

  Helena Palena

  möjligtvis ”rena” samer ,-)

 18. Helena Palena skriver:

  georgier ska det stå…

 19. Helena Palena skriver:

  I sitt inlägg använder Carl Bildt ordet etniska. Vad är det?

 20. hillary2 skriver:

  Helena Palena

  Googla :-) och så skriver du det väl här på planket sen??

 21. mrmhalland skriver:

  Jag har svårt att se att någon kan stödja Ryssland i det som nu händer.
  Inser inte alla att detta kan leda till ganska allvarliga konflikter i vårt närområde ?
  Detta handlar inte om att vara PRO Ryssland /USA.
  Detta handlar om en helt ny situation som kan få förödande konsekvenser.
  Detta är troligen den mest krigiska diktatur i världen idag.
  Putin vägrade finna sig i konstitutionen, istället valde han sig själv (med hjälp av några mord och diverse hot) till premiärminister och styr nu presidenten med fjärrkontroll.

 22. Helena Palena skriver:

  mrhalland: Putin har ryska folket med sig. Glöm inte det.

  hillary: Ja, jag ska nog klottra lite under kvällen. Om jag hinner…

 23. Pravo skriver:

  Helena: En etnisk svensk är väl en vars familj och förfäder bott i Sverige i X antal år. Hur många år X är kan man diskutera. Säg att det är från och med 1950 och framåt, då skulle det innebära att Romer skulle vara svenskar men inte italienare och ”juggar” som kom hit på 60-talet. Om man ökar på X så får man en allt mindre grupp personer som kan räknas som etniska svenskar. Walloner, Bernadottar osv trillar bort. Till sist är det som sagt bara samerna kvar.

 24. Helena Palena skriver:

  Carl bildt skriver att det vore att utmana löjet. Det tycker jag var en fyndig formulering.

 25. Helena Palena skriver:

  Jag har fyra generationer stockhomare på min fars sida. Jag tycker själv att jag är en etnisk svensk. Jag är i alla fall stockholmare…

  Fast Sverige finns ju inte – och inte svenskarna heller – vi är ju alla invandrare! Hur ska man se på dessa konklusioner som otaliga ledare- och kultursidor basunerat ut dom sista 20 ären. Hur ska man se på det?

 26. Helena Palena skriver:

  Pravo: Min man är bondesläkt med anor ner på 1500-talet. Han är riktigt svensk tycker jag.

  Kom samerna för 6 000 år sedan ? När inlandsisen drog sig bort…

 27. mrmhalland skriver:

  Helena Palena :

  Skulle det vara en tröst för oss andra att diktatorn har sitt folk med sig ?

 28. Helena Palena skriver:

  mrhalland: Nej, inte en tröst men en förklaring. Fråga dig varför Putin är populär och återkom sen!

 29. tnsexton skriver:

  Etnisk
  (i sht i fackspr.) som har avseende på l. sammanhänger med l. är utmärkande för en folkstam l. en människo­ras l. de för en folkstam l. en människoras ka­rakteristiska egenskaperna; folk-, stam-, ras-.

  Svensk
  som bor l. finns i l. härstammar l. kommer från … Sv.
  (SAOB)

  Enligt SAOB räcker det alltså med att bo i Sverige för att vara svensk!
  Enligt dagens debatt har uppenbarligen en viss betydelseförskjutning inträffat sedan bokstaven S och dess ord tillfördes denna rikslikare för det svenska språket.
  En i många avseenden tråkig utveckling.

 30. Helena Palena skriver:

  mrhalland: För att dansa tango måste man vara två…

 31. hillary2 skriver:

  tnsexton

  jag väljer adjektivet svensk i SAOB :-)

  1) som bor l. finns i l. härstammar l. kommer från l. är tillverkad i Sv. l. tillhör l. har avseende på Sv. l. det svenska folket; som är skriven på l. tillhör l. har avseende på svenska

 32. hillary2 skriver:

  helena palena 6:36

  Sydossetien vill ansluta sig till Nordossetien
  vem sade att Bildt var fyndig när han var falsk?

 33. Helena Palena skriver:

  hillary: Läste kattenbobs kommentar på förra inlägget och måste till min fasa inse att Carl Bildt försvarar det Josef Stalin sysslade med. Tiden är ur led! Tiden är ur led!

  En moderat versus en kommunist – nej i symbios!

 34. Helena Palena skriver:

  Men det är fint att vi får komma till tals på denna blogg. Heder åt dig i alla fall Carl Bildt!

 35. rollo43 skriver:

  Carl Bildt,
  Varför har mina kommentarer till “Fri med FRA 6” modererats och lagts ut??

 36. tnsexton skriver:

  Hillary
  Det gjorde jag också….

 37. snabeldrake skriver:

  Jag undrar när Sveriges regering och utrikesminister kommer uppmärksamma och kommentera det faktum att USA bombar vilt i Irak och Afghanistan så att oskyldiga människor får sätta livet till. Men så flata som många Svenskar och övriga i Europa är så vågar man inte kritisera USA för detta övervåld utan man gömmer sig bakom att det är Al-Quaida som man bombar och krigar emot. Så ganska patetiskt att skrika för full hals att Ryssland är stora stygga vargen och kör över lilleputten Georgien men man kritiserar som sagt inte USA’s kampanjer runt om i världen.

  Man kan undra varför inte Bildt kritiserar USA’s robotsköld som nu ska placers i Polen samt Ukrainas skrik på att snabbt bli medlem i Nato. Det om något borde skapa instabilitet i området.

  Man kan tycka att USA borde ta hand om sin egna usla ekonomi och hålla sig på mattan och inte försöka styra världen.

 38. visionara skriver:

  Man kan undra varifrån alla dessa Putin-jugends med nya nic kommer. Är det IT-mobilisering på gång månne? Likt den som drabbade Estland vid bråket om statyn.

  M v h

  V

 39. karrman skriver:

  Ryssland verkar tro att man uppnår respekt genom att skrämma sina grannländer.
  Att den ryska allmänheten också stödjer rysk imperialism är inget positivt.

  Även om Ryssland hade rätt att skydda freden i Sydossetien så var aktionen planerad sedan länge, oproportionell med hänsyn till hotet och invasionen i Georgiens kärnområden oacceptabel.

  Ryssland verkar föra en 1800-tals imperiepolitik som är populär i hemlandet, men djupt impopulär överallt annars. Rysslands utrikespolitik förefaller lika intelligensbefriad som den Bush förde under sin första presidentperiod. Man raserar allt förtroende som man byggt upp i omvärlden.

 40. osciloscope skriver:

  mrmhalland

  ”Inser inte alla att detta kan leda till ganska allvarliga konflikter i vårt närområde ?”


  Exakt vad machiavelisterna vill. Divide and Conquer. De totala MaktPyramid-MaktelitHövdingarna styr BÅDA sidor mot varandra. Detta trick är gaammalt gammalt å vi har icke lärt av det. Syntesen är sedan enkel. Expropriering!

  charliesjogren

  får den numera dagliga röda ad hominem flaggan!

  oscar berven

 41. Helena Palena skriver:

  karrman: Läs kattenbobs kommentarer på förra inlägget. Carl Bildt försvarar det Josef Stalin gjorde under sin tid som diktator. Det kan väl ändå inte vara rätt…

  mrhalland: Ta och läs du med!

  visonara: Du också! Gå tillbaka lite i tiden – se inte bara din näsa!

 42. hawa0835 skriver:

  – Ja du Carl Bildt, tänk att vi har dig som utrikesminister, du som inte ens kunde slutföra dina universitetsstudier, – blev det för jobbigt eller? Varje region har rätt att själv bestämma sin framtid, detta gäller såväl Kosovo som Tjetjenien, men även Abchazien och Sydossetien. Med anledning av återvändande flyktingar så bör du ängna en tanke åt de Palestinier som inte tillåts återvända till de regioner de en gång bebott, dvs Israel. I övrigt så hoppas jag snart (förhoppningsvis nästa val) att vi slipper höra dina partiska och okunniga floskler i media. Ett gott råd. Ta och läs lite böcker vid ditt entledigande, detta kanske bidrar till att utöka dina kunskaper om regionen Kaukasus.

 43. ohlundonline skriver:

  mrmhalland:

  Du glömmer att Vladimir Putin är mycket populär i stora delar av världen och du underskattar både Rysslands styrka och Rysslands visdom.

  Jag tycker heller inte att Putin är krigisk eller är en diktator, däremot gör han en korrekt bedömning av situationen och vill undvika en dominoeffekt efter Kosovo, vilket är förståeligt.

  Putin tänker på de sina och på de små och du underskattar dessutom Rysslands nye President Medvedev.

  Det finns en offentlig lögn i Sverige och det är lätt att glömma bort det, eftersom vi alla mer eller mindre är hjärntvättade av våra länder och fullmatade med fördomar och propaganda.

  Det är stort att tänka både fritt och rätt.

  För Sverige och Benelux är den uppkomna situationen oerhört allvarlig och farlig.

  Västs omogna reaktion kommer Gud att straffa om några år, jämför med Uppenbarelseboken 12:17.

  Men när ni är nedslagna och allt verkar vara förlorat, minns att Kristus är ljuset, se Matteusevangeliet 4:15 – 16.

 44. karrman skriver:

  Helena Palena

  Om Ryssland agerat som en ansvarstagande stormakt så hade man gått in i Sydossetien för att skydda freden, men inte fortsatt. Man hade haft omvärldens stöd och isolerat krafterna i Georgien som vill driva en oansvarig nationalistisk politik.

  Min bedömning är att denna insikt aldrig fanns hos de ryska ledarna. Aktionen var planerad sedan länge och de krafter som ville ha en en militär lösning på konflikten med Georgien är de som dominerat på den ryska sidan.

 45. tnsexton skriver:

  hawa0835

  Antalet svenska toppolitiker med slutförda akademiska studier kan väl, oavsett deras partitillhörighet, räknas på ena handens fingrar. (Om man med slutförda avser någon form av formell examen). Inom politikerskrået studerar man numera inom ”rörelsen” eller dess motsvarigheter och formella akademiska meriter har aldrig varit någon avgörande faktor för avancemang.

  För den enskilde är väl studierna slutförda då vederbörande läst det h*n kom dit för att studera. Någon examen kanske inte alls var något studiemål.

 46. Pravo skriver:

  Oj vad det skrivs, jag hänger inte med alls märker jag. Vad jag vet så blev i alla fall Skåne isfritt först för ungefär 12.000 år sedan. Isgränsen drog sig sedan långsamt norrut och hela Sverige var isfritt för sisådär 8.000 år sedan. Vilka som bodde här först vet man inte riktigt. De tidigaste stammarna man vet om var för ett par tusen år sedan och de bar lustiga namn som goter och langebarder. Men man vet inte särskilt mycket om dem heller. Möjligen är Götaland, Gotland, Göteborg osv relaterat till goterna, men det är inte helt säkert.

  När det gäller Kosovo och Georgiens regioner så har jag redan skrivit allt jag har att säga. Nu kan man bara hoppas att situationen inte eskalerar för mycket. Jag tycker att den västliga intressesfären har reagerat alldeles för hårt vilket bidragit till den nuvarande mer eller mindre usla situationen. Situationen kan bara bli värre om man inte lugnar ned sig och börjar tänka rationellt.

 47. mrmhalland skriver:

  ohlundonline :

  >Jag tycker heller inte att Putin är krigisk eller är en diktator, däremot gör han en korrekt bedömning av situationen och vill undvika en dominoeffekt efter Kosovo, vilket är förståeligt.

  Hur resonerar du nu ??
  Detta är ju en direkt effekt av Kosovo.
  Det har de ju till och med erkänt.

 48. pjglund skriver:

  JAG SKÄMS FÖR ATT VARA SVENSK OCH OFRIVILLIG EUROPE.

  Har Sverige redan blivit medlem av NATO? Är alla svenskar så okunniga om historia?

  Ossieterna har under mer än 200 år sökt skydd hos Ryssland mot de varierande andra folk i det nuvarande Georgien, som endast korta perioder funnits som något slags statsbildning.

  Jag önskar att Sverige kunde visa lite kurage mot USA och Israel, som under Olof Palmes tid. Jag röstade aldrig på socialdemokratena, men jag har i efterhand förstått hans storhet på det internationella planet. Vi hade ju ett gott rykte, vilket kanske började först med Dag Hammarskiöld. Hur långt ska vi stödja den amerikanska hegemonien? Protesterade Sverige mot krigen mot Irak? I så fall undgick det mig. Den enda statsman som kan mäta sig med dessa är Putin.

  Lyckligtvis kan vi läsa Noam Chomsky och Noami Klein i Sverige. Noam Chomsky hade svårt att bli publicerad i USA och kunde bara nå en större publik via fullsatta universitetsaulor. Greg Palast också. Dock finns rikligt med kommentarer av informerade amerikaner på internet. Det ger visst hopp, även om den självutnämnda ledaren för demokrati undertrycker det fria ordet i hemlandet. De dagliga breven från http://www.informationclearinghouse.com med flera reproducerar kommentarer från bland andra den f d republikanska presidentkandidaten Pat Buchanan och personer som hoppat av från den nuvarande administrationen i Washington, vilka visar stor insikt och förståelse i internationell politik.

  Som Carl Bildt, tror jag, nämnt så behövs en del gränsjusteringar. Gränserna mellan de före detta sovjetrepublikerna drogs upp av Stalin, som dessutom framtvingade många dramatiska folkförflyttningar.

  Sverige borde också protestera kraftfullt mot den amerikanska inblandningen i Georgisk och Ukrainsk inrikespolitik. Nu pågår en styrkeuppvisning av den amerikanska flottan på Svarta Havet. För attt leverera humanitärt bistånd? I så fall, till georgierna eller även till de som drabbats av georgiernas angrepp på Sydossetien? Ryssland sände bistånd per flyg och erbjöd det såväl till georgier, vilka tackade nej, som till sydossieterna.

  USA skickade hem cirka 2000 soldater och har tillsammans med Israel tränat dessa och försett dem med vapen. Knappast för att stimulera en fredlig samvaro och god grannsämja!

  De ossietiska och georgiska diaspororna i Moskva har demonstrerat tillsammans för att visa att det inte finns någon fiendskap mellan folken.

  Jag hoppas att utvecklingen fortsätter på den inslagna vägen, från den olyckliga utgången i fallet Kosovo, till en fredlig lösning av Krim och halva Ukraina.

  Slutligen beklagar jag att de flesta av bloggarna här visar sådan okunskap och okritisk acceptans av ”mainstream”-media.

  Moskva 26 augusti 2008

  Plund

 49. hillary2 skriver:

  lightone

  då är det väl bara att se till att Moldavien kan inlemmas i EU och att Nato håller tassarna borta

 50. dukeh3 skriver:

  pjglund:

  Israel????? Vad har judarna med det hela att göra? Det här är en ren USA operation. Israel har redan mycket tydligt sagt vad man tycer om det hela. Men så har man också mycket kompetenta ledare i världspolitiken.

 51. hillary2 skriver:

  Plund

  tack för din kommentar!

 52. hillary2 skriver:

  duke :-))

  vet du inte att strax innan kriget transporterades 1000? israeliska elitsoldater till Georgien – officiellt som utbildare

 53. allnews2 skriver:

  pjglund
  intressant att läsa ditt inlägg, jag håller med, merparten av svenskar är hjärntvättade av den ”fakta” man får i svenska media och vad Bildt mfl politiker säger angående ryssland, det känns inte bra då vi skall vara en öppen demokrati, man blir inte stolt över att vara svensk…

 54. ohlundonline skriver:

  Pravo:

  Goterna är ett av Sveriges fantastiska bidrag till Europas historia.

  Visigoterna kom från Visby.

  Ostrogoterna kom från Östergötland.

  Vestgoterna kom från Västergötland och Göteborg.

  Jag har tom funnit svenska ”avtryck” på folket i Algeriet.

  Det var inne en skogshuggare här i dessa spalter tidigare idag och pratade om svenskar i USA såg jag.

  Jag kan bara nämna i förbifarten att när jag åkte runt bland Lutheranska kyrkor i det i övrigt katolska New Mexico i slutet på 80-talet var det en verklig överraskning med alla dessa fjärde generationens svenskättlingar som hette Don Sandstrom etc.

  När det gäller indianutrotningar i vad som kallas ”The Southwest” noterade jag av diskussionerna där att döma att di svenske inte hade legat i lä precis…

  mrmhalland:

  Det är riktigt.

  Ryssarna markerar nu att amerikanerna pinkat klart på ryssarnas revir.

 55. allnews2 skriver:

  dukeh3
  israel säljer obemannade spaningsplan till georgien, så dom finns med på ett hörn

 56. tuvalis skriver:

  Carl BILDT
  Skulle du kunna förklara lite bättre varför ni för den politik ni för?
  För en valig medborgare tycks det vara så här:
  Nr 1: Ett land går in med miitär och dödar en massa oskyldiga människor mitt på blanka förmiddagen.
  Från EU hörs intet ett knyst av fördömande.
  Ett annat stort land går in och stoppar militären och går sedan in i det attackerande landet.
  Ett ramaskri hörs från EU. Man fördömer det stora landet.
  Nr2: Två små enklaver med varsin president anhåller om att bli fria stater.
  Det stora landet erkänner dem.
  EU kallar det ett brott mot folkrätten´och beskriver det stora landet som ett hot.
  Jag förstår faktiskt ingenting. Kan du förklara. Det vore så skönt att få luta sig tillbaka och lita på att ni har rätt.
  Jag tror inte jag är ensam.

 57. mararh skriver:

  De som hoppas att utvecklingen fortsätter på den inslagna vägen bör kanske uppmärksamma att införlemmande av Sverige i den forna Sovjet-staten var ett av delmålen. Putin och ryska nationalister från det forna KGB ställer säkert upp med pass och medbogarskap i Ryssland redan nu för den som har bråttom.

 58. hillary2 skriver:

  allnews2

  jasså ”drönarna” var från Israel…
  har du någon källhänvisning till dessa och annat militärt material som Georgien har använt sig av?
  finner det intressant att veta vem som beväpnar vem – så där i största allmänhet

  tnsexton – du kanske vet?

 59. ohlundonline skriver:

  tuvalis:

  Bra fråga.

  Jag begriper heller ingenting av spelet eller vilka intressen det är som styr.

  Detta har heller ingenting med vänster eller höger att göra.

 60. allnews2 skriver:

  hoppla, där dyker den sagan upp igen, jag hörde den där ”faktan” häromveckan i en svensk morgonsoffa – att ryssland delat ut pass till dom som bombades i osetsien, men hallå där, ryssland delar ut pass, dom söker man, vilket kräver ett aktivt val, förnedra inte alla dessa tiotusentals människor som sökt ryskt pass, dom vet säkert vad som är bäst för dom själva

 61. hillary2 skriver:

  mararh

  det har jag hört förr ”från säker källa” – en lärare på 60-talet som sade att det bästa utbildningsalternativet för oss alla var att läsa ryska vid ett universitet eller en högskola…
  kan du ryska mararh?

 62. allnews2 skriver:

  hillary
  jag sätter inte stämpel på människor från israel, jag sa att israel har sålt spaningsplan till georgien som dokumenterats via tv av ryssland, titta på mer än svt och cnn så får du mer information

 63. hillary2 skriver:

  hoppla???

 64. mararh skriver:

  hillary2
  Jag kan ta planet över havet och veta att jag är välkommen. Där pratar de ett mycket trevligt och lättförståeligt språk ;)

 65. ohlundonline skriver:

  hillary2:

  Jag läste för någon vecka sedan i Jerusalem Post – jag tror det var i Caroline Glicks kolumn – att Israel och Georgien har haft ett militärt samarbete, som dock inte var särskilt djupgående.

  Israelerna lever i ett utsatt läge, vilket amerikanernas senaste vägran att sälja dem Boeing tankplan visar.

  Därför tvingas israelerna söka stöd lite varstans.

  Det är skönt att de ibland visar sig vara lite på hugget.

 66. hillary2 skriver:

  allnews

  jag sätter heller inte stämpel på människor från Israel
  jag har däremot följt de ur min synvinkel enfaldiga uppskickandet av drönare i gränstrakterna mot Abchazien
  Rysk TV har jag ingen möjlighet att se och den är kanske lika partisk som Foxnews? vad vet jag?
  men tack för din kommentar!

 67. hillary2 skriver:

  visst mararh

  ”eliten” är alltid välkommen
  har du då inget dåligt samvete för att du är en av dem som kan lämna Titanic pga gynnsammare omständigheter än någon annan?
  vad är rätt att göra i ett skarpt läge?

 68. petfa skriver:

  Hej! Låt Sydossetien och Abchesien rösta om vart de vill tillhöra, någon annan vettig lösning finns inte. Efter första världskriget fick staden Sopron rösta om man ville tillhöra Ungern eller Österrike och trots att valet blev mycket jämnt fann sig alla i valresultatet. Ossetiernas modersmål hör till den iranska språkgruppen medan georgiskan hör till den kaukasiska språkgruppen – det är ju ingen själklarhet att ossetierna skall höra till Georgien även om Stalin på sin tid drog kartan så.

  Självklart skulle Georgien få bli en egen stat vid Sovjetunionens sönderfall, men lika självklart skall väl abchesierna och ossetierna själva få bestämma om de vill bli självständiga eller vart de vill höra.

  Av diplomatiska och kloka skäl skulle dessutom Georgien inte rustas upp av USA/Nato – jämför USA:s reaktion när Kuba skulle rustas upp av Sovjetunionen. Bush är ju en katastrof för världen.

  MVH Peter F.

 69. sladjan skriver:

  pjglund 7:23

  Till att börja med så kan jag skriva under nästan allt du skriver.

  Din länk till informationclearinghouse blev tydligen till en ”phishing site”, här är den rätta: http://www.informationclearinghouse.info/

  Tilläggas kan, att ansvarig utgivare för Information Clearing House, som till största delen skriver anti-krigs artiklar blivit mordhotad flera gånger. Senast 6:e Augusti kom Tom Feeley’s fru hem och möttes av tre beväpnade män i sitt kök som hotade deras familj om websiten inte omedelbart upphörde.

  Ganska allvarliga saker, vilket tyder på att det finns en hel del att läsa där som ”någon” inte vill ska bli allmänt känt…

 70. hillary2 skriver:

  odhlund

  jag tycker att Israel inte ska sprida mer vapen/krig och elände än vad de redan gjort
  samarbetet med Georgien grundar sig på deras beroende av USA
  och att de också har sniffat gas
  politiker jag mött där är elitister som berömde sig av att t.ex. ha skaffat fram vatten åt palestinier på 80-talet – nu stjäl de deras vatten – men det jag vill säga är att man inte bör göra något åt/för andra människor – man bör göra något tillsammans med dem

 71. mararh skriver:

  hillary2
  Du är ju en av dem som skriker om att få borda Titanic. Själv har jag alltid föredragit lugnare farvatten där isberg inte finns. Tycker att de är alltför förrädiska med bara toppen som sticker upp. Det sägs att det farligaste med ett isberg är det som inte syns, det som döljer sig under vattnet. Du har ju redan gjort ditt val; att borda Titanic trots att du vet hur det gick. Hillary, hillary ……..”skakar på huvudet”. Man skall lära sig av både andras och av egna misstag.

 72. ohlundonline skriver:

  hillary2:

  Det är sant att Israel gjort sig för beroende av USA.

  Jag är för ett ökat samarbete mellan Grekland och Israel.

 73. sladjan skriver:

  dukeh3 7:59

  Här är Israels egen syn på sin roll i konflikten. Dom sticker inte under stol med att dom är inblandade inte.

  ”For past seven years, Israeli companies have been helping Gerogian army to preparer for war against Russia through arms deals, training of infantry units and security advice”

  http://www.ynetnews.com/Ext/Comp/ArticleLayout/CdaArticlePrintPreview/1%2C2506%2CL-3580136%2C00.html

 74. hillary2 skriver:

  mararh

  du har ingen virtuell kompetens – jag skriker inte om att få borda Titanic :-)

 75. mararh skriver:

  Är du då inte en rysslands-vän hillary? Är du kanske bara en USA-hatare i största allmänhet?

 76. ohlundonline skriver:

  mararh:

  Beträffande din uttryckta mening: ”det farligaste med ett isberg är det som inte syns”.

  Precis så är det.

  Titanic-katastrofen är ett av världens värsta och dödligaste försäkringsbedrägerier.

  Fartyget sänktes genom att en bomb sprängdes ombord.

  Detta med isberg är rent nonsens, som upprepats så många gånger och i filmer att alla tror på lögnen om att ett isberg skulle vara anledningen till att fartyget sjönk.

 77. mararh skriver:

  Vad för övrigt angår kompetens – nog finns där både IQ, EQ och alla andra Q:n. Jag har förmånen att kunna arbeta med både vänstra och högra hjärnhalvan. Vad gäller virtuell kompetens handlar det mest om att läsa mellan raderna.

 78. ledigpolis skriver:

  När man läser västeuropeiska ledare så kan man få för sig att Hela världen betsår av nato, EU och USA.

  Eftersom man skriver saker som “Ryssland isolerar sig”, eller “Rysslands konflikt med omvärden”

  isolerat sig från vem? vilken omvärld?

  Har ingen svensk hört talas om Shanghai Cooperation Organisation? det är kanske världens mäktigaste organisation. Den omfattar både flest människor och störst yta av jorden.

  Det är en asiatisk samarbetsorganisation både för säkerhet, militär och ekonomi. Permanenta medlemmar är bland annat Kina och Ryssland och Kazakhstan, samt några till. Det är en enorm massa människor och en enorm landyta och enorma ekonomier!

  Men då räknar man EU och USA som “OMVÄRLDEN”.

  Lite utbildning av svenska poliutiker skulle vara på sin plats.

  Ryssland har satt ner foten och kommer knappast att lyfta på den för att få bättre rykte i svensk press ,:-)

 79. sladjan skriver:

  tuvalis 8:12

  Du är absolut inte ensam!
  Skaran av folk som vaknat och nu börjar ställa våra ledare världen över till svars, den växer för varje dag.
  Se bara här på bloggen vad många nya kommentatorer som tagit bladet från munnen och rakt ut frågar vad f-n som pågår egentligen.

  Folk litar helt enkelt inte på sina ledare längre och historien visar gång på gång att det är befogat.

  (Som vanligt gäller mina kommentarer rött som blått, väst som öst, höger som vänster)

 80. tuvalis skriver:

  petfa
  hej är det du? från Maria-präst?
  en annan från MP

 81. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Åter till tråden = ryssarnas MaktPyramid-MaktElitNissars nuvarande ”stök” i Georgien mm.

  På den följande länken finns en fullt ut möjlig konkret lösning på detta – och allt annat MaktPyramid-MaktElitHövdings eländes elände i övrigt i världen också – för den delen
  https://carlbildt.wordpress.com/2008/08/24/fortfarande-icke-respekt/#comment-59565

  Måhända naivt = enkelt = NaturLiktVist = åt hållet Intelligent, kanske… Men lik förbannat kan mitt intellekt ej alls se att det ej skulle kunna funka till åt hållet 100 % !

  Det styrks i sig av att det ALDRIG tidigare i människosläktets kända MaktPyramid-MaktElitHövdingars ofattbart barbariska historia – någonsin har prövats förut – såvitt jag känner till i vart fall.

  GooodNatt Alla… :-) /önskar folkfreds-vännen Josef – snart sovAnde under den NaturLiktVisa = Intelligenta björken – med:

  ”Intelligent Wi kommer att drömma i natt
  Intelligenta drömmar som Wi aldrig någonsin drömt förut
  Wi drömmer om att det Är Fred och Frid på Jorden
  Därför att Allas Tanke-intellektuella och Fysiska Krig Är Slut !”

 82. hillary2 skriver:

  mararh

  nej, nej
  jag är mer modererad än så
  virtuell polarisering uppstår enbart vid fall av provokation

  hur gör du med din inre moraliska kompass vid en katastrof?
  hur stämmer den med ditt rättstänkande?
  lillies kan hjälpa dig om du trasslar in dig – även om du ogillar hennes kompetens – hon syns ha funderat mycket på sådana ”rätts”frågor….

 83. osciloscope skriver:

  ohlundonline

  ”Fartyget sänktes genom att en bomb sprängdes ombord.”

  Jag är böjd att hålla med om denna konspirationsteori, likt dessa andra skepp som jag nämde för någon post sedan;

  USS Maine
  Lusitania 1915
  USS Liberty
  gulf of Tonkin (”flera” skepp trol ”spökskepp”)

  även vår svenska Estonia …

  nästa foment i Svarta havet?

  osc

 84. hillary2 skriver:

  tuvalis

  inte visste jag att du ägde älvar men nu förstår jag :-)))

 85. sladjan skriver:

  Gulf of Tonkin ”incidenten” är ett intressant ämne.
  Dom har en viss förkärlek för båtar våra kaptener.

 86. mararh skriver:

  Hillary2
  Min inre moraliska kompass är mer åt det stoiska hållet. Min plikt är framförallt att rädda min familj, därefter lutar jag åt Augustinos Gudsstat….vem vet ett av mina barn kanske är en av de utvalda. Mitt rättspatos säger mig dessutom att jag kommer att försöka rädda med mig så många som möjligt. Därefter kanske jag återvänder som Röda Nejlikan. Vad lillies anbelangar har jag troligtvis vare högre i rang på dåvarande Skattemyndigheten än hon någonsin kommer att vara. Lägg därtill juridiska färdigheter. Jag är därför inte benägen att tro att hon kan lära mig något av värde.

 87. Niklas skriver:

  Från FNs säkerhetsråds möte 8 augusti.

  ”Friday, 8 August 2008, 1.15 a.m. UN Security Council Meeting

  Mr. Alasania (Georgia): Let me express my gratitude to the members of the Security Council for
  this opportunity to address them. Today’s special Council meeting is being held to consider the grave escalation of the situation in the Tskhinvali region of Georgia. First, I will reflect on the recent events that have led to that tragic deterioration.

  On 1 August, at about 8 a.m. Tbilisi time, a pickup vehicle containing six Georgian police officers
  was hit by two remote-control explosive devices. As a result of that attack, five Georgian policemen were severely wounded. The central authorities decided not to retaliate, so as not to escalate the situation.
  On 2 August, six civilians and one Georgian policeman were injured during the overnight shelling of seven Georgian villages in the South Ossetian conflict zone. The seven Georgian-controlled villages came under intense fire from South Ossetian separatists
  using large-calibre mortars. Georgian law-enforcement personnel fired back defensively for some time but then received a ceasefire order aimed at not escalating the situation.
  On 3 August, the South Ossetian separatist government announced the evacuation of more than
  500 people, including 400 children. However, the Deputy Prime Minister of Russia’s Republic of North Ossetia told the Interfax news agency that it was not an evacuation; the children were being sent to North Ossetia as part of a prearranged summer camp programme, as he explained it. Russian media outlets started a massive propaganda campaign against Georgia.

  Late on 6 August, separatists opened fire with mortars on Georgian-populated villages: Eredvi and four others. Georgian Government forces fired back to defend the civilian population. As a result of intense crossfire during the night, two servicemen belonging to the Georgian battalion of the Joint Peacekeeping Forces were injured. The separatist regime also claimed several injuries on its side. Despite the targeted attacks on the peaceful population and villages, as well as on the Georgian police and peacekeeping forces, the central authorities decided not
  to respond with a heavy exchange of fire, in order not to injure the local population.

  Temur Yakobashvili, Georgian chief negotiator and State Minister for Reintegration, said in late-night televised remarks on 6 August that it was the position of the Georgian Government that only direct dialogue with the Tskhinvali authorities would resolve the deteriorating security situation. Mr. Yakobashvili also stressed that Ambassador-at-Large Yuri Popov would
  attend the talks as a facilitator. South Ossetian chief negotiator Boris Chochiev refused to take part in the negotiations.

  Overnight and in the early-morning hours of 7 August, intensive fire came from four positions in
  various Ossetian villages. The separatist authorities continued firing on Georgian law-enforcement personnel and peacekeeping units with mortars and artillery. The central authorities responded with limited fire in order to defend those positions. In a morning interview with Russian news agencies, South Ossetian de facto President Eduard Kokoity declared that, if the Georgian Government did not withdraw its military forces from the region, he would start to clean them out. President Saakashvili, speaking with journalists at the military hospital in Gori, where he was visiting injured Georgian servicemen, said that, despite the attacks on the
  Georgian villages, Tbilisi was showing maximum restraint. The President also called on Russia to recall from South Ossetia its officials, who consider themselves the so-called South Ossetian government.

  On the morning of 7 August, Temur Yakobashvili visited the conflict zone to meet with representatives of the separatist government. The Minister of State met with Marat Kulakhmetov, Commander of the Joint Peacekeeping Forces, in Tskhinvali. Once again,
  however, the separatists refused to negotiate with him. Anatoly Barankevich, head of the separatist republic’s Security Council, threatened that armed groups of Cossacks from North Ossetia were headed towards South Ossetia to fight Georgian forces. By 4 p.m. the same day, the separatists had resumed their shelling of Georgian villages. Three Georgian servicemen were injured when the South Ossetian separatist forces blew up an infantry combat vehicle belonging to the Georgian peacekeeping battalion. Georgian police responded by firing towards groups of armed separatists in those villages, killing two separatist militiamen and wounding two others.
  Later, the Georgian peacekeepers’ checkpoint at Avnevi was bombed, and several Georgian servicemen and civilians were killed. In a live televised address at 7.10 p.m., President
  Saakashvili said that he had ordered the Georgian forces to cease fire in South Ossetia. He stated that there had been casualties, including both deaths and injuries. Mr. Saakashvili said that he had ordered the ceasefire specifically to give the South Ossetian secessionist regime another opportunity to resume the talks. Despite Georgia’s decision not to return fire, the
  Georgian village of Avnevi once again came under fire from South Ossetian militiamen at approximately 8.30 p.m. The village can be described as having been totally destroyed as a result of that attack. South Ossetian separatist armed groups fired at the Georgian-controlled village of Prisi at about 10.30 last night. The attack left several people wounded on
  the Georgian side. At approximately 11.30 p.m., the same separatist authorities opened fire on all Georgian positions around the South Ossetian capital of Tskhinvali, including those in the villages of Tamarasheni and Kurta. The police station in Kurta was totally destroyed as a result of that heavy fire.

  I want to state very clearly that the illegal separatist authorities and armed formations are under
  the control and direction of the security and defence agencies of the Russian Federation. Numerous highranking Russian officers from among the ranks of the peacekeepers, as well as other officials from the Russian military, intelligence, and law-enforcement services, are serving in senior roles in Tskhinvali. That is a clear violation of Russia’s obligation to remain neutral: instead, it has thus become a party to the conflict. These Russian officers and individuals include: Mr. Yuri Morozov, the Prime Minister, born in the Russian Federation, who, before his appointment in the government of South Ossetia in 2005, occupied various positions in Bashkiria; Mikhail Minzayev, Minister for Internal Affairs since 2005, a colonel in the Russian police, who, in 2004, during the counterterrorist operation in Beslan, led FSB Special Unit
  Alpha; Anatoly Barankevich, Secretary of the National Security Council of South Ossetia since 2006 and a colonel in the Russian military forces, who participated in the Soviet invasion of Afghanistan and in both Chechen wars; Boris Attoyev, Chairman since 2006 of the Committee for State Security, analogue of the KGB, who previously held various positions in the Soviet KGB and who after the completing his mission in Afghanistan was appointed to the central apparatus
  of the FSB in Moscow; Vasily Lunev, Minister for Defence of South Ossetia since March 2008, a general in the Russian army; Vladimir Kotoyev, head of the Government Protection Service since 2007, a colonel in the Russian army, who participated in the Chechen and Bosnian wars; and Oleg Chebotariev, head of the State Border Protection Services since 2005, a colonel in the Russian FSB. Those individuals were granted impunity by the Russian Federation from being held
  responsible for atrocities that they have been committing.

  The Government’s military action was taken in self-defence after repeated armed provocations and with the sole goal of protecting the civilian population and preventing further loss of life among residents of various ethnic backgrounds. We believe that every democratic State would have reacted in a similar fashion to protect its own citizens. The Government acted because the separatists not only defied the ceasefire but sharply escalated the violence, killing
  several peacekeepers and civilians within hours of the ceasefire.”

  Ryssarna hade placerat sin 58 Armé vid gränsen till Georgien innan kriget och ryssarna var involverade i flertalet incidenter med den georgiska armén, under lång tid. Det är därför svårt att säga vilken sida var de första som började angreppen, stora incidenter har hänt hela tiden. Det är ingen tillfällighet att ryssarna innan konflikten hade placerat sin ryktbara 58 Armé (Från Tjetjenien kriget) vid Georgiens gräns redo att gå till angrepp.

 88. mararh skriver:

  Vad för övrigt gäller konspirationsteorier på denna blogg vill jag härmed annonsera att min man är Fisk. Enligt astrologin kan en Fisk-man säga till sin fru att han har orange kalsonger trots att han har rosa kalsonger.
  Vad säger det om honom?
  1. Att han luras för det roar honom?
  2. Att han luras utan att veta om det?
  3. Att han luras för att han har en avsikt?
  4………

  Det går att bygga konspirationsteorier av allt………..

 89. sladjan skriver:

  Nej, det är ingen tillfällighet.
  Det är heller ingen hemlighet vad den andra sidan har för avsikter med hela Eurasien.

  Det räcker som jag sagt tidigare, att läsa den offentliga boken ”The Grand Chessboard” för att få skäl nog att höja beredskapen vid sina landsgränser.

 90. sladjan skriver:

  marah: istället för att tala i gåtor så kan du väl formulera en konkret fråga eller påstående?

 91. mararh skriver:

  over and out
  See ya all tomorrow!

 92. hillary2 skriver:

  mararh

  det är väl du som är en fjolla och inte din man??

 93. sladjan skriver:

  hillary2:

  varför argumentera med personangrepp och förolämpningar?
  Det är ju bara förödande för dina övriga argument.

 94. osciloscope skriver:

  mararh

  I most certainly agree ;)

  osc

 95. pal8 skriver:

  Det allvarliga är att Sverige och övriga länder i Europa inte står upp emot USAs sätt att tänka och agera, deras sätt att styra världen. Som vän till USA måste vi, till vår bästa förmåga, få dom att inse hur deras politik och bettende är en del i hur Ryssland agerar. Grundproblemet är den Neo-Konservativa plan som ligger som agenda allt sedan 9/11.

 96. dukeh3 skriver:

  hillary2:

  Det fanns en Israeliskt inblandning. De har bla tränat Georgierna, och sålt vapen till dem. Det upphörde ganska omedelbart när skjutandet startade. Israel har sedan dess gjort avbön och hårt kritiserat Georgien. De har varit mycket tydliga, och de vet priset av att bråka med Björnen.

 97. osciloscope skriver:

  Collective methods are truly great as long as all individual parts have perfect self scrutinizing means to look for elements that tend to scrutinize all the other without them knowing. If this occur, it might be too late.

  oscar berven
  (sophist mode)

 98. cnesko skriver:

  dukeh3,

  Jag vet inte om du är naiv eller bara vill verka vara sådan.
  Du vill alltså med fullt allvar påstå att Israel inte visste om Georgiens planer, vad vapen var ämnade till och den militära utbildningen. Och så backar Israel nu med dina ord gör ”avbön”.

  Även om det finns naiva föreställningar om detta så lyser dessa med sin frånvaro i Ryssland.

  Den enda anledningen Israel gör avbön (eller snarare vill verka så) är nog att al-Assat gjorde ett blixtbesök till Ryssland och dagdrömde om avancerad militär utrustning med ryskt ursprung på skjutavstånd till Israel. Dessutom är man också oroad om vad Ahmadinejad och Medvedev/Putin kan hitta på tillsammans inom det militära samarbetet.

 99. hillary2 skriver:

  duke

  jag har läst det i en länk här på tråden – sladjan tror jag det var – men det finns andra krafter i Israel som ser energikanalen från Kaukasiska området via Turkiet som en överlevnad för dem själva – och de ångrade säkerligen inte Israels försök att hänga på den kanalen
  har inte länken i huvudet och hittar inte just nu pappret jag drog ut…:-(

  osc

  VILKA kollektiva metoder anspelar du på?

 100. pjglund skriver:

  A propos det! Ordvalet verkar ha betydelse.

  Vem är rebell och vem är frihetkämpe med fler tendentiösa betckningar av samma företeelse? Vad är bäst att vara? Varför inte huligan?

 101. hillary2 skriver:

  cnesko

  var hittar man uppgifter om vapenförsäljning länder emellan?
  kanske en naiv fråga i dina ögon
  jag är allmänt ”okunnig” och ovan vid att Googla

 102. hillary2 skriver:

  pjglund

  i osc utopi behövs ingen av dina beteckningar :-)

 103. cnesko skriver:

  hillary2,

  Begreppet vapen är något som innefattar spaningsutrustning (obemannade flygplan exempelvis) och om jag nu minns rätt hittade jag en del på russiatoday på engelska om det.
  Fast det skrevs mycket mer om vapensystem med ursprung i Ukraina och Tyskland (som bestämt förnekade all inblandning vad förnekelsen skulle vara värd).
  Sedan skrev jag inte explicit (det kunde lätt uppfattas som vilket inte var meningen) om att Israel sålde vapen till Georgien. Det var olyckligt formulerat dvs. att klumpa ihop det med resten. Vad jag menade där var att Israel måste ha vetat om Georgiens militära upprustning (troligen har den skett med ”goda” råd från dess Israeliska rådgivare) och planer med alla dessa vapen. Sedan att de ändå valde att skicka mängder med instruktörer för att utbilda Georgisk militär kan inte misstolkas av den som inte blundar, sjunger och samtidigt håller för öronen.

 104. dukeh3 skriver:

  cnesko:

  Jag vill inte påstå någonting. Israel har inte Sarcasvillie som sin tränade hund. Visst de har hjälpt honom, men de hjälper många runt om i världen, inte alla med USA:s goda minne. Poängen är följande oavsett vad de visste och inte visste, han gjorde bort sig och de avskrev honom snabbt. De har inte råd med lösa kanoner som han i deras lag. Men det är inte poängen för Israel var detta i bästa fall en sideshow. Tror Georgierna att Israel kommer att hjälpa dem efter vad de ställde till med tror de fel.

 105. cnesko skriver:

  Nu får jag kanske backa igen … jag väljer nu att använda begreppet militär utrustning i stället för vapen.
  Ber om ursäkt för förvirringen, får väl skylla på nattrötheten :)

 106. dukeh3 skriver:

  hillary2: kolektiva metoder?

  Vill du veta mer om geopolitik så rekomenderas stratfor varmt.

  http://www.stratfor.com

  CB borde läsa den till frukost istället. Jag hoppas att svensk politik är så bristfällig pga okunskap inte pga annat.

 107. osciloscope skriver:

  hillary2

  ”VILKA kollektiva metoder anspelar du på?”

  precis vilken som. Jag hoppas enkom att ingen tvingat på metoden/ideologin.

  om vi pratar ”kollektivism” (betoning på ”ism”) så råkar det finnas en enyclopedisk förklaring, som jag inte gillar. Det har dock inte med kollektiva metoder att göra. Detta har vi ju pratat om ;)

 108. sladjan skriver:

  hillary2:

  Här har du en del statistik över militära budgetar: http://www.globalsecurity.org/military/world/spending.htm

  Finns mycket annat läsvärt på den siten också.

 109. cnesko skriver:

  dukeh3,

  Jag önskar att inte fortsätta diskussion om Israels inblandning i konflikten i Georgien för jag håller också med om att den var av marginell karaktär. Israel är klok nog att inte braka för mycket med Ryssland och utifrån mängden av vapen som Syrien och exempelvis Iran kommer få från Ryssland kommer man kunna gissa vad Ryssland tyckte om Israels inblandning och dess senare agerande.

  Det ryktas om att även Serbien har sålt vapen till Georgien (självklart med USAs goda minne och stöd) men Serbien är för tillfället oförmögen att föra en självständig politik så detta kommer förhoppningsvis inte att nämnvärt störa relationen till Ryssland.

 110. osciloscope skriver:

  The only difference between a conspiracy theory and its opposite, is that the latter, is either based on total cluelessness of it being the first, or worse, a conspiracy to hide the fact that it is.

  oscar berven
  (sophism mode)

  mina fåfänga sofismer förtjänar god disputation. Jag har nämligen tänkt mycket på dem :)
  Bring it on!

 111. osciloscope skriver:

  ang soon to be vice president Biden

  Han är självutnämd ickejudisk sionist. Var å en får bedöma …

 112. cnesko skriver:

  dukeh3,

  Jag vill verkligen inte hacka på dig men kan inte låta bli att för andra gången förundras av din naivitet eller vad som jag uppfattar som sådan.
  Tror du verkligen med fullt allvar på att herre Bildt inte har en otroligt detaljerad (och korrekt) bild av Georgien och det mesta i världen för den delen. Jag skulle kunna slå vad att (stoppa handen i elden om inte) UD också prenumererar på Stratfors analyser samt mängd andra.

  Sedan att Bildt väljer att agera som han gör skulle kunna illustreras med en elitidrottare som mot bättre vetande väljer att dopa sig. Avsaknad av karaktär och sunda moraliska värderingar har oftast inget med grundläggande fakta att göra. Alla vi lever i våra egna universum med alla andra som endast spelar episodroller i det. Vi upplever dessa olika universum på många olika sätt för dessa är så dynamiska och beroende av betraktarens utgångspunkt. Ungefär som Heisenbergs osäkerhetsprincipen.

 113. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  mararh 9:21

  Så talar en god jurist ;-))

  Dee Dee – tvilling

 114. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  hilary-pilary

  Jag ser att du roat dig med ungdomarna på bloggen halva natten – hoppas du blivit ordentligt tillfredsställd!

  ;-(

 115. tnsexton skriver:

  evajosefin

  ”Vad säger ni nu” 11:12

  Jo jag säger att man måste vara medveten om skillnaden mellan den strikt juridiska tolkningen av folkrätten (som dessutom är delad i en formell fördragsbunden del och en mera tänjbar sedvanerätt) och det politiska utnyttjandet av rättens mångtydighet.

  Professor Mahmoudi ger juristens balanserade tolkning, förhoppningsvis utan politiska sidoblickar och, även här förhoppningsvis, utan att hårddra sedvanedelen åt något speciellt håll.
  CB och många andra gör i första hand politiska uttalanden grundade på politiska ställningstaganden och med en önskan att styra utvecklingen i en bestämd riktning.
  Om politikerna sedan tycker sig finna stöd i folkrätten (eller internationell rätt som är ett begrepp politiker brukar använda, kanske för att slippa vara konkreta) för sina uttalanden, är det ju självklart att de använder sig av detta i sin argumentation.

  Ovanstående är inte sagt som någon kritik, det ingår i det politiska spelet att med alla medel trumma in de budskap man finner politiskt motiverade och att finna säljande motiv för dessa.

 116. maggi skriver:

  Tack Niklas för inlägget om vad geoergiens FN ambassadör hade att säga om saken, vid FN:s säkerhetsråds möte den 8 augusti.

 117. Torsten skriver:

  Nu påminner blogen om en stor myrstack som vår Utrikesminister petat i.

  Alla som petat i en myrstack har sett att det blir en febril verksamhet. Alla myrorna springer om varandra.
  Vad kanske inte de flesta vet är att om man håller handen någon cm över myrorna och sedan luktar på den, finner att det stinker. Myrsyra stinker.
  De flesta inläggen här, med några få undantag, stinker.
  Jag behöver nog inte redogöra vilka inlägg som är friska;-)

 118. mararh skriver:

  Folkrätten är ingen exakt vetenskap. Den bygger på reciprocitet. Det skulle förvåna mig mycket om Professor Said Mahmoudi var så kategorisk i sitt uttalande som artikeln låter förespegla. Den som kommit i kontakt med Mahmoudis skrifter och böcker vet att han är mer mångfasetterad än så.

 119. charliesjogren skriver:

  Tack så mycket Torsten.

  Det var en mycket målande och träffsäker beskrivning som du levererade.

 120. maggi skriver:

  Torsten
  Varför bry sig? Vad gör man när byfånen talar om saker han ej förstår. Man skrattar åt de roliga han bjuder på och tycker synd om den situation han befinner sig i. Men inte startar man en diskussion. Det skulle vara för nedlåtande mot denne.

  Skratta och le åt eländet här på bloggen, ibland dyker det upp några godbitar trots allt.

  M v h
  Maggi

 121. mararh skriver:

  Torsten :D

 122. Helena Palena skriver:

  Torsten: Myrsyra är bra mot astma! Och kanske mot högröd indignation också… Vad vet jag!

  Maggi: Du borde sniffa lite!

 123. Pravo skriver:

  Så här kommenterade Saakashvili gårdagens händelser:

  ”blablabla…the first attempt in Europe after Nazi Germany and the Stalinist Soviet Union to… change the borders of Europe by force”.

  Han har uppenbarligen ingen koll på Europas historia efter andra världskriget eftersom Kosovo var det första försöket efter Nazityskland att ändra Europas gränser med våld!

 124. Pravo skriver:

  Tillägg till 6:47. Övriga krig på Balkan slutade med en förhandlingslösning där bägge sidor skrev under avtal som definierade de nya gränserna. I fallet med Kosovo har inte bägge sidor skrivit under något sådant avtal och det är just detta som är ett brott mot folkrätten.

 125. hawa0835 skriver:

  AVGÅ! CARL BILDT! Vi måste med alla till buds stående medel försöka att få bort denna PARTISKA och INKOMPETENTA person från UTRIKESMINISTERPOSTEN. SE DET SOM ETT UPPROP! DET ÄR DAGS ATT AGERA OCH STÄLLA DEN ANSVARIGE MOT VÄGGEN!

 126. hawa0835 skriver:

  Det bör gå att undersöka om Carl Bildt kan ställas inför rätta inför Haagtribunalen för förnekandet av att Georgien gjort sig skyldig till brott mot folkrätten då de beskjöt Sydossetien med tungt artilleri.

 127. osciloscope skriver:

  Torsten

  Myrstacken är kollektivism. Denna bloggen är individualism. Du lägger epitet på alla härinne. mao så långt du har insikt. :(

  maggi

  ”Men inte startar man en diskussion.”

  Nä gud förbjude, man kan ju lära sig något.

  oscar berven

 128. patrik37 skriver:

  Kommer Svensk försvarpolitik att omprövas i grunden pga konflikten i kaukasus?

  Hur har den svenska statsmakten tänkt sig att värna om Gotlands territoriella integritet om Ryssland flyttar fram sina maktpositioner i Östersjön? Jag tänker närmast på ett ev piplinebygge dragen utanför den gotska östkusten.

 129. maxxoo skriver:

  Rysslands ledare har nu kastat masken och visar nu sitt rätta traditionellt primitiva jag. Oavsett vad stollen ”hawa0835” tycker och skriver i sina inlägg, så är det skönt att en svensk utrikesminister nu äntligen vågar tala i klartext om de övergrepp som Ryssland nu gör sig skyldig till i Georgien. Mot all internationell rätt så finns det fortfarande ryska trupper kvar på Georgiskt territorium, trots att Ryssland har undertecknat ett fredsfördrag som förbjuder detta.

  Sverige tillhör väst, har alltid gjort och kommer alltid att göra det, trots sitt tidigare utrikespolitiska förflutna med ”gullandet” av Kuba, DDR, Sovjetunionen, m.fl. diktatoriska kommunistregimer. Det är därför bra med en svensk utrikeslinje som klartext visar att Sverige definitivt tillhör den västra hemisfären politiskt och kulturellt, och att vi inte accepterar en stats förtryck med militära medel av en mindre och svagare självständig nation. Ryssland står nu närmast på tur att noteras i listan över s.k. skurkstater. Sorgligt.

  Carl Bildt har faktiskt en point med att jämföra med nazisternas annekteringar av grannstater som ju föregick utbrottet av andra världskriget i Europa i september 1939.
  Dåvarande Sovjetunionen slöt då en pakt med Nazi-Tyskland, det s.k. ”Molotov-Ribbentropavtalet”. Avtalet hade även en dold agenda där man delade upp Finland, de Baltiska staterna samt Polen i de båda ländernas intressesfärer. Detta resulterade bl.a. i en uppdelning av Polen mellan Sovjet och Nazi-Tyskland. Kort efter att Hitler hade inlett invationen Polen, så gick ryssarna in över Polska gränsen från öster och annekterade delar av östra Polen. Denna del av vår nutidshistoria tycks väldigt få känna till i Sverige. Vad som historiskt hände sedan är ju mer bekant.
  Rysslands historiska besatthet av territoriell expansion fick dem t.o.m. att gå i säng med Nazi-Tyskland. Ändamålet helgar medlen….

 130. patrik37 skriver:

  Man kan ju fråga sig på vilka grunder Sveriges politiker kom fram till dom beslut som låg till grund för den enorma nedläggning av den svenska försvarsförmågan? Fanns det verkligen fog för att i praktiken göra Sverige försvarslöst, baserat på rena önsketänkanden om vilken väg Ryssland var på väg, från svenska politikers sida?

  Hur lång tid kommer det att ta för Sverige att på nytt kunna bygga upp en trovärdig militär försvarsförmåga vid en eventuell ny försvarinriktad politik baserad på hur det nya aggressiva Ryssland för sin poitiska och militära doktrin? Idag finns det knappast något land i vår omgivning som tror på Sveriges förmåga att hävda sina nationella intressen på hemmaplan eller i dess omedelbara närhet.

  I första hand borde ett mekaniserat regemente (typ nedlagda P18) snarast återuppsättas på Gotland, för att markera Sveriges fasta beslutsamhet att hela Sverige ska försvaras vid en eventuell kris.

  Till sist, endast Sverige bland övriga stater runt Östersjön, tog detta enligt mig vansinniga beslut att slakta 2/3 av det svenska försvaret, varför?

 131. oloflindberg skriver:

  Usch, man blir så trött på dubbelmoral. Jag hörde dig Carl hånfullt ironisera över Rysslands vilja att ”visa upp sin förmåga att panga på med sina fina vapen”
  När ska du säga samma sak om Nato och USA?
  Är det för att du själv administrerade ockupationen av Kosovo som du låtsas oförstående till att Ryssland vill ha samma rätt att ”rädda” en landsdel från sin förtryckare?
  Jag önskar mig en utrikesminister som tar ställning för fred. Inte en enögd USA agent som skickar svenska soldater till fronten för västs ockupationer. Fy fan så dumt.

 132. odishon skriver:

  Intressant. Du skriver ”Betydelsefulla länder som Kina, Indien, Sydafrika eller Brasilien kommer inte att göra det. ” när det gäller vem som kan erkänna Sydossetien.

  Ser man på vilka stater som erkänt Kosovo (http://en.wikipedia.org/wiki/International_reaction_to_the_2008_Kosovo_declaration_of_independence#UN_member_states)…

  INGET av de så betydelsefulla länderna erkänner heller Kosovo. Kära Utrikesminister, glöm INTE att DU är en av grundarna till att just detta sker i Georgien. Det ”lagvridiga” erkännandet av Kosovo, som bröt mot FN resolutioner och gud vet vad mer. Då EU annekterar ett område. Världen varnade för konsekvenserna om att det är början på en ny värld. En värld där man ignorerar den gamla världsordningen med FN.

  Ryssland bland andra varnade att detta var exakt vad som skulle ske.

  Att Sverige erkände Kosovo MÅSTE ju betyda att Sverige genast skall sålla sig till länderna som nu erkänner Sydossetien. Sverige är ju ett lydigt verktyg som stödde NATO-bombningarna mot Serbien. Visst, det var för att skapa fred men det är ingen skillnad mot vad Ryssland gjorde i georgien: Rädda liv. Det var NATOs förklaring, det var Rysslands. Same Same!

  Dessutom var det den NATO-utbildade armén som anföll först. Det är obegripligt hur Mikheil Saakashvili kunde ta steget. För det borde han ju brännmärkas. Men han trodde väl att under NATO-skydd så var han säker.

  Uppenbart är att USA gett tillräckligt indikationer före angreppet. En del i planen att få in större delar av 6e flottan i området. Både för att störa Ryssland och öka chansen för anfall mot Iran. Annars hade man inte sänt in sitt flaggskepp USS Mount Whitney tillsammans med USS McFaul som är ett av de ledande missil-skeppen och en av de största AEGIS Jagarna USA har.

  Synd att en så hygglig politiker som Carl Bildt enkelt faller in i NATO-fällan.

%d bloggare gillar detta: