Djupt illavarslande ryska motiv

Den ryska offensiven mot och i Georgien fortsätter nu på sin andra dag.

Att det rör sig om aggressionshandlingar oförenliga med internationell rätt och grundläggande principer för säkerhet och samarbete i Europa är alldeles uppenbart.

Konsekvenserna av dessa ryska övergrepp kommer vi att – och Ryssland – att leva med länge.

Målen för de ryska operationerna kan vi bara spekulera om. Att de går utöver full militär kontroll över södra Ossrtien är uppenbart. Omfattande bombningar av olika mer eller mindre militära mål i betydande delar av Gerorgien talar sitt tydliga språk.

Att betydande bombningar satts in mot staden Gori – och när detta skrivs får jag just SMS med uppgift om att de attackerna nu satts igång igen – kan tydas som att man avser att erövra denna.

Det skulle i så fall innebära att också den strategiskt viktiga s k BTC-ledningen för oljan från Azerbaijan till Medelhavet skulle hotas.

Och med all sannolikhet strävar man efter ett regimskifte av ett eller annat slag i Tbilisi. Man talar i termer av att bestraffa den georgiska ledningen.

De motiv Ryssland åberopar är djupt illavarslande.

President Medvedev säger att man har en konstitutionell skyldighet att ingripa för att skydda ryska medborgare.

Men skyldigheten att skydda av individer – oavsett medborgarskap – ligger på den stat i vilka dessa befinner sig. Det finns absolut ingen rätt för en stat att militärt intervenera på en annan stats territorium bara därför att det där finns individer med den statens pass eller nationalitet.

Försök att tillämpa en sådan doktrin har störtat Europa i krig förr – och det är därför det är så viktigt att den avfärdas med betydande kraft.

Vad gäller Georgien har Ryssland frikostigt och medvetet delat ut pass till individer i såväl Sydossetien som Abchazien. Att detta varit led i en politik att knyta dessa regioner närmare Ryssland har varit uppenbart sedan länge.

Men när det nu dessutom används för att legitimera militära aggressionshandlingar mot Georgien har man gått över en gräns som helt enkelt inte får överträdas i ett fredligt Europa.

Att detta leder till djup oro i åtskilliga länder är uppenbart. Ryska pass finns i åtskilliga länder förutom Georgien, och alla dessa länder kommer nu att känna sig såväl politiskt som militärt hotade av vad man kommer att se som ett aggressivt och arrogant Ryssland.

Och det handlar inte bara om detta. Samma doktrin i andra situationer kan vara lika farlig.

Vi accepterade inte att Milosevics Serbien intervenerade militärt i andra f d jugoslaviska stater med hänvisning till skyddet av de som har serbiska pass. Och vi har anledning att minnas hur Hitler för lite mer än ett halvt sekel sedan använde just denna doktrin för att underminera och anfalla betydande delar av Centraleuropa.

De politiska konsekvenserna för Europa av detta ryska agerande kommer att bli betydande. Kanske står vi vid en vattendelare. Den närmaste veckans utveckling blir avgörande.

Det är nu viktigt att kräva att flygbombningarna omedelbart upphör, att de ryska trupper som förts in i Georgien omedelbart dras tillbaka och att politiska kontakter om en fredlig lösning tas.

Speciellt viktig är den roll som Finland som ordförande i OSCE har.

166 Responses to Djupt illavarslande ryska motiv

 1. Kachina skriver:

  Synnerligen bra inlägg som klargör ditt ställningstagand. Dessutom synnerligen bra historieskrivning. Du har helt rätt, ur din synvinkel.

  Sedan går det inte komma ifrån att det var, och vad jag förstår bekräftat, att Georgien inledde det storskaliga kriget och lät sig provoceras. När det gäller provokationer ljuger bägge parter och lögnerna torde vara ganska jämnt fördelade.

  Att sydossossetien skulle angripa Georgien annat än som ombud för Ryssland, är otänkbart. Att Georgien skulle angripa Sydostossetien annat än som ombud för USA, är lika otänkbart.

  Detta gäller alltså vem som skall ha kontroll över energitillgångarna i Kaukasus, Ryssland eller USA, är uppenbart.

  Att Ryssland skulle släppa Kaukasus till västmakterna är lika otänkbart som att Bush ens kunde tänka tanken. Övermod på min ära, efter att i tjugo år varit världens enda militära stormakt.

  Det finns ett säkert sätt att undvika krig mellan Ryssland och NATO/USA. Det är att backa hem från Kaukasus. Här har Putin/Medvedev satt ner foten och jag avråder er från att trampa på den.

 2. knightone skriver:

  Njae.

  Ryssland har nog bestämt sig för många månader sedan. Detta kom inte som en överraskning. Deras agerande är ingen impuls.

  Vi får arbeta utifrån detta ställningstagande.

 3. bestofmankind skriver:

  Mänskligheten och fred på jorden hotats än en gång av maktbegär, prestige, stolthet m m.

  Medan i Peking-OS kämpar idröttsmän/kvinnor med mottot ”en värld, en dröm”.

  Egentligen är det synd om människor på jorden, ständigt kämpande om ”vem är bäst” gentemot sin egen ”ras”.

  Finns det inga utomjordingar som vi – mänskligheten -kan kämpa mot?

 4. weneedtoknow skriver:

  off topic /on topic… bestäm själv…

  Sant eller falskt?

 5. peter7878 skriver:

  ”Det skulle i så fall innebära att också den strategiskt viktiga s k BTC-ledningen för oljan från Azerbaijan till Medelhavet skulle hotas.”

  är det carl bild eller bush som är orolig.

  sedan glömmde carl bild att det har pågot och pågor etnisk rensing i kosovo, men det är ju bara serber som blir drabade. vad som pågor i de afrikanska länderna är det inte häller någon som rapporterar om.

  att carl bild orkar samt att ingen ser denna dubbel moral.

  lite ot: såg ett programm på cnn där vissa amerikaner anser att irakierna ska betala usa för deras närvaro i irak, efter som det finns ett överskott med olja i riak

 6. stefanla skriver:

  Hallå Carl….

  Det är faktiskt ni politiker i väst som bäddat för den här konflikten. Och det gjorde ni när ni lät Kosovo få självständighet. Detta är bara det första priset för det beslutet. Det är NI och ingen annan som har öppnat och bäddat för den här konflikten. Erat största argument mot Rysslands intervention, att ett lands suveräna gränser alltid ska respekteras har ni effektivt undergrävt själva.

  Om Kosovo fick sin sjävständighet? Varför gäller det inte utbrytarrepublikerna i Georgien? Vad är det för skillnad?

  Förklara det för mig, jag är svensk medborgare och betalar skatt, du är utrikesminister i mitt land, förklara för mig var skillnaden ligger.

  http://www.exile.ru/articles/detail.php?ARTICLE_ID=7426&IBLOCK_ID=35&phrase_id=12328

 7. knightone skriver:

  Finland är en ytterst olämplig representant för OSCE i dagsläget.

  Finnarna tror ju fortfarande att det är kalla kriget med just Ryssland som lokal antagonist och denna konflikt lär ju då inte förändra den inställningen. Att då Finland som dessutom inte allt för sällan skickar officiella protester till Ryssland om territeriella kränkningar skulle agera lugnande part/medlare i Georgien framstår som… rätt så tragikomiskt.

  Det finns såklart stora frågor att lösa men kortsiktigt måste Ryssland lägga ned alla offensiva stridshandlingar. Det kan nog ingen annan än Ryssland påverka.

 8. mrmhalland skriver:

  stefanla :

  Jag håller verkligen med dig.
  Detta kunde vi gräsrötter förutse när Kosovo fick sin självständighet mha USA/EU, varför kunde inte politikerna det ?
  Klar de gjorde, men, varför vill man att det ska hända ?
  Vad är det man inte berättar ?

 9. wassberg skriver:

  Bildt verkar upprörd över att hans dåliga omdöme återigen svikit honom och händelserna än en gång gått honom förbi. Hans ensidiga ställningstagande för Georgiens instabila diktator färgar hans omdöme.

  ”Men skyldigheten att skydda av individer – oavsett medborgarskap – ligger på den stat i vilka dessa befinner sig. Det finns absolut ingen rätt för en stat att militärt intervenera på en annan stats territorium bara därför att det där finns individer med den statens pass eller nationalitet.”

  Men problemet är att Georgiens diktator med berått mod beordrat att pulvrisera Sydossetien. Fråga Sydossetierna om de tycker att den georgiska regimen beskyddade dem. Till skillnad från Kosovo, har vi här ett tydligt fall av en regim som förde krig mot sin egen befolkning. Man kommer inte heller ifrån att Ryssland har fredsbevarande trupper med internationellt mandat i området, som blev angripna av Georgien. Hade det varit USA som ingripit hade Bildt antagligen jublat över det humanitära ingripandet.

  Jag tror också att han (återigen) missbedömer Rysslands motiv. Mitt tips är att Ryssland syftar till att driva ut georgiska trupper från sydossetiskt territorium, för att därigenom återuppta förhandlingar i syfte att åstadkomma status quo ante. På det viset framstår de som fredsbevarare och good guys, och vinner en geopolitisk framgång. Att ha Misha kvar vid makten gynnar förmodligen Ryssland – han måste nu vara diskrediterad bland mer upplysta utrikespolitiker i exempelvis Frankrike och Tyskland. Han kommer också att vara impopulär bland georgier, när han ”förlorat” kriget mot Ryssland.

  Slutligen: var var de upprörda brösttonerna när Solana, gav order att under 80 dagar terrorbomba en europeisk huvudstad? Varför har EU gjort denna krigsförbrytare till utrikesminister? Genom sitt subjektiva och partiska agerande har västvärldens politiker tappat all moralist trovärdighet.

  Lösningen till etniska konfliker är att västvärldens politker slutar att subjektivt och godtyckligt göra upp och tolka reglerna som de vill. Lösningen är att de återvänder till folkrättens spelregler, och hävdar dem lika för alla. D v s det som Ryssland hela tiden har velat.

 10. tnsexton skriver:

  CB har rätt då han säger att de närmaste dagarna blir avgörande. Men lika avgörande är de närmaste månaderna och åren. Kortsiktigt gäller det vilka krigsmål Ryssland har och hur man hanterar en efterkrigssituation i Kaukasus.

  Minst lika viktigt är hur Ryssland kommer att agera i framtiden, om Kaukasus var en lokal engångsföreteelse, om vi sett ett prov på ett framtida Ryssland och vi går in i ett nytt kallt krig. Om det senare gäller månde man bäva i Baltikum.

 11. wassberg skriver:

  Apropå Rysslands mål i konflikten:

  ”Aug. 9 (Bloomberg) — Russia rejects calls by the international community to declare an immediate cease-fire with Georgia in the conflict over the separatist South Ossetia region, Foreign Minister Sergei Lavrov said today.

  Georgia, a U.S. ally, must withdraw all forces from South Ossetia and sign a non-aggression pact with the breakaway region and then ”the situation can calm down,” Lavrov told reporters in a telephone briefing in Moscow. He said 1,500 civilians and 15 Russian peacekeepers have been killed so far.

  Russia reserves the right to attack any part of Georgia used for the offensive in South Ossetia, the minister said. ”Whatever part of Georgia is used for this aggression is not safe,” Lavrov said. ”The source of the aggression must be hit to prevent the aggressor from doing that again.” ”

 12. wassberg skriver:

  Med en dåres envishet tål det att upprepas. Dagens Ryssland är inte intresserat av imperialistiska äventyr. De är intresserade av affärer, och krig är dåligt för affärerna. De som är intresserade av imperialistisk expansion sitter i Washington, och i polsk-baltiska länder bland revanschistiska politiker. I Sverige har vi dessutom våra gårdagens män, som vill utkämpa 1970-talets strider och nu senfärdigt joina ”the allies” och göra upp med ryssen. Dagens Ryssland kommer dock inte att låta sig hunsas som det gjorde på 1990-talet. Med Georgien kommer denna läxa förhoppningsvis att äntligen sjunka in i väst.

 13. tsolin skriver:

  Bra och klargörande inlägg av Bildt.

  Och Du, Wassberg, trumpetar som vanligt ut rent ryska propagandaargument – det är som om de vore fabricerade av ryssarna själva. Ditt tramsiga upprepande av ”Georgiens diktator”, ”den auktoritära regimen i Georgien” etc (men bara ”Ryssland”, ”Rysslands president” etc) är precis så som den ryska desinformationen arbetar.

  Läs som sagt Freedom Houses årloga rapport och deras bedömning av demokratin i olika länder. Nej Georgien är ännu ingen fullfjädrad demokrati men Ryssland är bra mycket värre och på väg i fel riktning. Jag tycker Du kan ta bort de Tre Kronorna, Wassberg, från Din avatar och ersätta dem med någon lämplig rysk symbol i stället.

  Chansen att Europas ledare skall kunna göra något nu är mycket liten. Många länder kommer att lyssna på de ryska argumenten som vanligt.

  Tyvärr är Kosovo relevant. Ryssarna struntar nog rätt blankt i Kosovo i sig men avknoppningen av denna provins utan sanktion från säkerhetsrådet har precis givit ryssarna det fikonlöv som behövs för aggressionen mot Georgien.

 14. peter7878 skriver:

  ”Fredrik Reinfeldt tog också tillfället i akt att påpeka att den typen av händelser som nu i Georgien är ett skäl till att FRA-lagen behövs.”
  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1042&a=813513
  avstånd stockholm T’bilisi 3814.64 km

  man måste ju älska politiker.

 15. tsolin skriver:

  peter7878:
  Det är väl svårt att inte hålla med Reinfeldt på den punkten? Det är väl just denna typ av händelser man behöver signalspaning för. Just för att kunna fåmga upp ”the real thingt” och inte bara lyssna på skicklig desinformation/propaganda.

 16. mrmhalland skriver:

  Eftersom detta krig bryter mot alla konventioner ska det bli spännande att se vilka som bryskt ska gripas och släpas inför skranket i Haag :-)

 17. knightone skriver:

  Det blir mer och mer uppenbart att Ryssarna planerat i lång tid för att verkställa denna operation som säkerligen syftar till ett regimskifte i Georgien. Det vi ser nu är den militära sidan av den strategin. Bildt redogjorde för en del av den tidigare planeringen med passen osv.

  Och det är typiskt för hur Ryssland i 2000-talet kan och faktiskt agerar. Med icke-militära medel under längre tid för att bryta ned och provocera en stat, där hot om militär styrka och faktiskt begränsade militära aktioner kan komma som slutligt svar. Strypning av energiförsörjning, IT-attacker, långa servicearbeten på transitjärnvägar m.m tillhör denna stategi och vi har sett det alltför ofta i öst-europa sedan Putin tog över.

  Det är ju därför Sverigse försvar behöver ökad bredd för att uppmärksamma och tackla ett mycket bredare spektrum av hot mot nationell suveränitet än vad vi har idag.

 18. peter7878 skriver:

  tsolin:

  på vilket sätt hadde fra lagen hjälp till när det gäller krisen i georgien?
  menanr du att giorgierna eller ryssanra maialr in sina atacker?
  fra lagen är endast till för att spana på vad vanliga svenskar gör.
  om en terrorist skulle välja att maial in sina terror dåd så räcker det med pgp (http://sv.wikipedia.org/wiki/Pretty_Good_Privacy) för att det ska ta flera år att dekryptera mailet.

  precis som med biobanken.

  jag har inget och dölja så jag bryr mig inte så mycket om lagen, men jag är i mott den utav princip skäl, samt att jag tycker att förklaringarna/ursäkterna är skrattretabde

 19. Anna skriver:

  Tänk att en demokratiskt vald utrikesminister låter sitt lands medborgare ta del av hans egen information utan att den först ”filtrerats” genom mediarepresentanter.
  Helt unikt i världen vill jag nog påstå.

  Att sedan inte någon person/något land i hela världen just nu vet utgången av denna kris är självklart ett naturligt faktum.

  Vi kan alla ”leka utrikesministrar/experter” här på denna blogg – men låt oss ta alla olika kommentarer för vad dom är värda, dvs med en nypa salt.

  Det enda olustiga i mina ögon är när nu någon självgod kommentatorer med facit i hand och med det dystra faktum att antagligen tusentals människoliv har spillts, kommer och säger: ”vad var det jag förutspådde” (och verkar väldigt nöjd för sin egen prestiges skull – samtidigt helt bortseende från vad den enskilde individen i områden får lida just nu).

  Precis som Carl Bildt hoppas jag nu att samtliga inblandade parter snarast tar sitt förnuft till fånga.

 20. Anna skriver:

  Håller med tsolin att det är beklämmande att läsa inlägg från personer som t. ex. propagandisten och Attack- anhängaren Wassberg,

  Vad den lille pojken peter7878 skriver får vi väl skylla på ungdomligt oförstånd.

 21. knightone skriver:

  peter7878,

  Google Earth har stängt ned kartorna över Georgien. Förstår du varför? Tro det eller ej, men internet används för krigsföring, informationsinhämtning och distribuering. FRA behöver få tillgång till alla sätt att kommunicera men självfallet ska vi ha integritetsskydd för Svenska medborgare. Där fortsätter debatten.

 22. Josef Boberg skriver:

  GooodDag Carl Bildt – och Alla andra med för den delen,

  Dina uttryckta slutmening ovan: ”Det är nu viktigt att kräva att flygbombningarna omedelbart upphör, att de ryska trupper som förts in i Georgien omedelbart dras tillbaka och att politiska kontakter om en fredlig lösning tas.” – slut citat.

  Tja – kräva o kräva – det blir kanske svårt – för att ej säga omöjligt. Men att på ett åt hållet diplomatiskt sätt sätta lite press åt det hållet – det kan nog vara en mycket god strategi, troligast… :-)

  All Lycka till med det – Carl Bildt !

  Ha det… :-) önskar folkfreds-vännen Josef – med:

  ”Intelligent Wi kommer att dagdrömma i dag – kan ske, kanske…
  Intelligenta dagdrömmar som Wi aldrig någonsin drömt förut
  Wi dagdrömmer om att det Är Fred och Frid på Jorden
  Därför att Allas Tanke-intellektuella och Fysiska Krig Är Slut !”

 23. Anna skriver:

  Mycket bra inlägg av knightone 11:13

  Fångat ”på pricken”!

 24. mrmhalland skriver:

  Anna :

  Det är verkligen fantastiskt att vi Svenskar får förstahandsuppgifter direkt från en av de kunnigaste utrikespoliterna i världen.
  Att han tar av sin dyrbara tid för att dela med sig till de som valt honom tyder dessutom på att han har en enorm vilja till ”äkta” demokrati, om inte folket är informerat kan de heller inte genom allmäna val rösta efter kunskap.

  Peter8787 :
  Jag ser visserligen statsministerns uttalande som lite märkligt, FRA finns och har funnits länge.
  Det liggande förslaget syftar till att styra upp hur myndigheten får använda informationen.

 25. peter7878 skriver:

  anna: ska jag utgå ifrån att du vet hur gammal jag är eller att jag saknar utbildning inom området?

  ska jag utgå ifrån att du har högre utbildning/kompetens inom e-post samt internet trafik?

  jag fick lära mig tidigt att man ska inte döma männsikor man inte vet något om.

  vad ska jag skylla din okunskap din inkompetens samt din din dåliga uppfostran på?

 26. mararh skriver:

  Tack Carl Bild för informationen.

  Här kommer en länk för den som kännar att han/hon vill läsa på lite bakgrund om konflikten.

  http://www.globalis.se/Konflikter/Georgien

  Visst ligger det strategisk planering bakom det här. Turkiets möjligheter att komma in i EU har ökat. Ryssland ”måste” säkra då Georgien. Är någon förvånad över utvecklingen?!

 27. mrmhalland skriver:

  knightone :
  >Google Earth har stängt ned kartorna över Georgien

  Det där förstod jag inte riktigt.
  Vem vinner något på att google earth tar bort en karta ?
  Visst används internet till både propagandaspridning och annat och visst måste Sverige vara med och hämta viktig info, men jag ser inte din koppling.

 28. peter7878 skriver:

  mrmhalland:

  jag vet att fra har fått spanna sedan länge.
  självklart ska sverige använda sig utav sin underättelse tjänst för att förhindra eller förebygga hot mot riketssäkerhet.

  problemet som jag ser det är att det är en kartlägnign utan vanliga männsikor.
  jag hadde en komppis som inte kunnde få en säkerhets klassad tjänst för att han var med i en vänster demostration mot vietnam kriget.

  problem som jag ser med fra är

  vad ska man göra med överskotts information
  vem ska avgöra vad som ska ”kasseras” och vad som ska sparas
  vad är det som garantera att det inte komemr användas vid ”vanliga” inhemska brott som utav ”mistag” hamnat i filtret
  vad finns det för garantier att ingen använder informationen på ett felaktigt sätt?
  spannar på sin fru, säljer informationen till andra (det har hänt att sverige har haft spioner)

 29. knightone skriver:

  Tack Anna :)

  Jahapp, fick nyss läst att Ryska tjugonde ‘Prikarpatsko-Berlinskaya’ mekaniserade skyttedivison fått order om att bege sig till Georgien. Då är det slut i rutan.

  Synd. Får anta att Ryssarna kommer stabilisera Georgien tills en ny ryss-vänlig regim installerats.

 30. osciloscope skriver:

  Jag vänder på resonemanget litet;

  Tro det eller ej, men underrättelsetjänster används för krigsföring, informationsinhämtning och distribuering. Folket behöver få tillgång till alla sätt att kommunicera och självfallet ska vi ha integritetsskydd för Svenska medborgare. Där fortsätter debatten.

  Så jag bifaller, det är på pricken.

  Transparence för folket men inte säkerhetstjänster? (nej remissade klausuler i FRA-lag hjälper föga) Du litar då blint på de som verkar bakom lyckta dörrar. De har aldrig övertracerat sitt förtroende historiskt?

  Militär-polisiär massövervakning säkrar på alla sätt INTE vår frihet. De förgriper sig på den.

  osv

 31. mrmhalland skriver:

  mararh :

  Nej, det är nog ingen som är förvånad.
  Utvecklingens riktning bestämdes när man beslutade om Kosovos självständighet.
  Det är bara förvånande att det dröjde såpass länge.
  Det står fler krig i kö i ”kosovos namn”.

 32. Anna skriver:

  peter7878

  Inget nedsättande ligger i mina ord ”ungdomligt oförstånd”. Eftersom jag inte känner dig personligen har jag ingen anledning att påstå något dylikt!.

  Men ett någorlunda ”tränat öga” kan efter att ha läst enbart någr rader från dig konstatera att du är ung och oerfaren. Ungefär som i en intervjusituation (t. ex. vid en anställningssamtal), där man redan efter några minuter, som regel, kan konstatera om personen ifråga har tillräcklig erfarenhet eller ej.

 33. mararh skriver:

  mrmhalland
  Jag håller absolut med dig. Den diskutionen var uppe bland folkrättsjurister redan vid erkännandet.

 34. mrmhalland skriver:

  peter7878 :

  Visst finns det oklarheter i lagförslaget och jag hoppas att regeringen bjuder in alla riksdagpartier för att nå bredaste möjliga överenskommelse, men, hur det än blir med det så måste det ju vara bättre att i lag reglera hur info får användas än, att som nu, vara helt oreglerat ?
  Finns det en lag, som för övrigt är helt officiell, vet vi ju vad som sker och kan anpassa oss efter det.
  Idag har du ingen aning om vad som snappas upp av din e-trafik.

 35. peter7878 skriver:

  anna: 11:49

  jag skulle påsto att ditt svar bevisar din inkompetens.
  man ska aldrig döma någon, inte ens efter några minuter vid en arbets intervju.
  personen kan vara
  blyg
  obekväm
  tröt
  haft kräksjukan

  det är tur att jag aldrig behöver oroa mig för ditt tränade öga.

 36. wassberg skriver:

  För den intresserade finns här en intervju med Sergej Lavrov som klargör ryssarnas ståndpunkt. Det verkar som om ryssarna kommer att insistera på ett rättsligt bindande icke-aggressionsavtal mellan Georgien och Sydossetien. Det kommer nog att bli mycket svårt för EU och väst att diplomatiskt gå emot detta. Talet om ”regime change” tror jag är helt uppåt väggarna. Detta strider mot Rysslands strategiska uppbindning till den västfaliska världsordningen. Ryssarna är intresserade att gå ur denna konflikt och framstå som de good guys och folkrättens försvarare.

  ”http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7550804.stm”

 37. Anna skriver:

  peter7878

  Ditt svar 11:56 visar tyvärr att du inte förstått något av vad menar.
  Ungdomlig avsaknad av erfarenhet kanske?

  Avslutar här – det finns ju saker som är vikigare (än vårt personliga meningsutbyte)!

  Mvh
  Anna

 38. peter7878 skriver:

  memhalland:

  det är klart att det är bättre att det är lag reglerat, men, vad ska man göra om fra bryter mot lagen? slänga dem i finkan?

  som jag sa tidigare jag bryr mig inte så mycket, jag har inget att dölja.
  det som fick mig att reagera var att biobanken använts flera gånger.
  när man är på bb så sägger sköterskan att detta är för förskning och att det itne går att se vem som har lämnat vilket prov.

  fra lagen kommer användas vid spanning mot svenskar som begår brott i sverige om ca 5 år. vad ska man göra då slänga fra i finkan?

 39. osciloscope skriver:

  knightone

  glömde adressera …

  osv

 40. mrmhalland skriver:

  mararh :

  Missförstå mig bara inte, jag förstår fullt ut att Kosovo ville ha ett eget land, och jag missunar dem det inte på något vis.
  Jag tycker bara att det var en illa vald tidpunkt (ov många skäl) och att det förefaller som om det inte fanns någon konsekvensanalys.
  Fanns det en sådan har man med öppna ögon sett att detta skulle hända och att det kommer att hända igen.
  Ville man i USA och Europa att detta skulle ske ?

  Jag frågar dig marah, knightone , spanaren, tsolin ,wassberg, tnsexton och andra som lagt mycket tid att analysera dessa händelser om det finns ett syfta från USA/Europa att genom att godkänna Kosovo öppna för det som nu sker ?

 41. peter7878 skriver:

  anna:

  jag föstår att du vill påpeka att du anser att jag har ”ungdomlig avsaknad erfarenhet” samt ”ungdomligt oförstånd”.

  men en vacker dag kommer du att uptäcka att man ska aldrig dömma en person på deras första ”uppträdande” eller deras första intryck.

  låt oss hoppas att du inte sitter på någon position där ditt ”trännade öga” kan drabba andra männsikor.

 42. mrmhalland skriver:

  peter7878 :

  >vad ska man göra då slänga fra i finkan?

  Självklart ska ansvariga ställas inför rätta.

 43. Kachina skriver:

  Det bästa inlägget i den här tråden är fortfarnde Carl Bildts tydliggörande av västs syn på konflikten. Sedan har tnsexton och knightone klargjort att Ryssland velt se den här utvecklingen sedan månader tillbaka. Ända till Kosovo vill jag säga.

  Duellen mellan Ryssland och USA i kampen om oljan utspelas i Kosovo och Georgien. I spelet om Irak, Afghanistan och Iran deltar inte Ryssland, åtminstone inte ännu.

  Amerikas i särklass mest misslyckade president är nu på väg att lämna den politiska arenen genom en avskedsföreställning som blir ett gigantiskt fiasko. Man skall välja sina strider och detta är en strid som varken jag eller Spanaren tror att NATO/USA har resurser att sätta in. Det är bara att dra in svansen mellan benen och springa hem.

  Någon har inbillat Georgien att hjälp kommer, annars hade de inte inlett det fullskaliga kriget. Jag tror att hjälpen uteblir och om man betänker det östeuropeiska kynnet, tar det generationer innan någon lyssnar på USA igen.

  Den största faran är att Bush vill rädda äran genom att ta trupp från andra områden och sätta in till hjälp åt Georgien. Jag får hoppas att hans rådgivare har förstånd att stoppa honom.

  Tre historiska personer har trampat Ryssland på tårna. Ingen av dem har lyckats kuva dem. Jag tror inte heller att Bush lyckas, om han skullle försöka.

 44. Helena Palena skriver:

  Och jag som trodde att kalla kriget var över. Det dog visst aldrig – bara på ytan!

  Under hela Sovjets historia har krafter i USA skott sig på landets rikedomar och arbetarnas svett. Klart dom vill fortsätta med det.

  Putin – du stackars man –
  Du har det inte lätt!
  Slutet har vi inte sett!
  Dock håller jag på dig i detta spel.
  Tror du vill dina landsmän väl!

 45. gotalandmagazine skriver:

  -Och nu lägger svenska politiker ner försvaret.
  -”Dutti politiker!”

 46. peter7878 skriver:

  mrmhalland

  det vore trevligt om det skulle vara så att de ställde till svars för sina handlingar.
  men efter som det kommer vara i princip noll insyn så blir det svårt

 47. mrmhalland skriver:

  peter7878 :

  Jag tror inte vi kommer så mycket längre.
  Jag tycker att en bred överenskommelse skulle vara bra, då för/emot inte är politiskt färgat. Det skulle visa på en vilja att agera efter folkets önskan (demokrati ?) och troligen lugna ner upprörda känslor.
  Helt enkelt politiskt smart.
  I övrigt finns det naturligtvis möjlighet att en lag överträds, men hellre tar jag den risken än att det inte finns regleringar över huvud taget.

 48. mararh skriver:

  Ha, ha ibland måste man få lov att skratta åt sig själv. ”Diskutionen” skulle ju naturligtvis vara diskussionen.

  mrmhalland
  Inte heller jag missunnar Kosovo deras självständighet. Jag konstaterar bara att det finns folkrättsjurister som förutspådde den utveckling som just nu sker. Till din fråga; politiker har alltid syften bakom hörnet ;)

 49. mrmhalland skriver:

  mararh :
  Tack för ditt svar.

  >politiker har alltid syften bakom hörnet ;)

  Jo, det inser jag.
  Det jag inte inser är vad det motivet skulle vara och varför man nu agerar upprört och förvånat.

 50. mrmhalland skriver:

  Jag vill inte tro att västvärldens utrikespolitiker (inkl. vår utrikesminister, som visserligen backade lite i slutet av processen) är dumma.
  Så min fråga kvarstår, vad var USA/Europas syfte till att skapa denna situation ?

 51. bloggranskaren skriver:

  Vad bra med FRA-lagen då kan vi börja avlyssna alla meningsmotståndare som tycker annorlunda, kanske någon brandman o människorättsaktivist också när vi lika håller på. Och löst konflikten i Georgien. :->

  Spekulationen om ryssarnas bakomliggande motiv och intresse i regionen låter som det varit hämtad från 70-talets oljekris, där emiraters tuffa energipolitik satte skräck i icke-kommunistiska länders politiker. Utan krut & kanoner lyckades man göra en knock-out på västvärlden.

 52. foretagsledare skriver:

  Svenska politiker :-(

  Varför ska Sverige höja rösten som själva skrotat sitt försvar gentemot Ryssland ?!

  Så typiskt svenskt att gapa & fäkta om vad som händer långt ifrån oss.

  Tolgfors räta till slipsen & håll CalleBlindt i handen – det är väl det enda di svenske duger till.

  Och när Ryssland nu börjar sin projektering av gasledningen i Östersjön piper på sin höjd Maud Olofsson om att först ska vi göra en miljöprövning…

  Så vad har Sverige att sätta emot ???
  En samling korridorspringare i FN-högkvarteret som vanligt…

 53. pal8 skriver:

  Jag håller med stefanla. Vi måste skapa nya internationella lagar som tillåter en befolkning att få lämna sitt land för att tillhöra ett annat, om så nu är fallet. Men först efter mycket noga överväganden och genom godkännande av världssamfundet via FN. Kosovo är ett exempel.

  Att Ryssland sedan agerar med en gömd agenda är ingen hemlighet. Likaså USA. Jag tror en ny utredning av attacken den 9/11 mot WTC skulle kunna vara starten på en ny inriktning inom ramen för FN där vi inte längre accepterar gömda motiv.

  Mycket talar för att Neo-konservativa element inom USA var dom som verkligen låg bakom attacken och att husen sprängdes. Allt ska ha sin grund i en rapport som heter ”Rebuildning America’s Defenses” från en Neokonservativ tankesmedja som bl a Dick Cheney, Donald Rumsfeld och Paul Wolfowitz stod bakom. Allt som sker i världen nu med Afghanistan, Irak och eventuellt krig mellan USA och Iran har sin förklaring där. I den sägs att ”Further, the process of transformation, even if it brings revolutionary change, is likely to be a long one, absent some catastrophic and catalyzing event – like a new Pearl Harbor”. Attacken mot WTC blev USAs nya Pearl Harbor.

  Detta får mig att se USA i en annan dager och förstå deras motiv. Frågan är vad Ryssland har för agenda, som av tradition har en mycket mörk ådra i sin personlighet. Jag tror världen skulle tjäna mest på om Sverige och Carl Bildt arbetade för att dessa inre drivkrafter kommer till ytan. Inte minst vad gäller konflikten i Georgien.

 54. tnsexton skriver:

  Innan ens eld upphör proklamerats fokuseras diskussionen kring skuldfrågan; vems fel var det och med sedvanlig blogguppdelning i pro- och antiUSA (och därmed indirekt pro-Ryssland).
  Tidigare och på andra trådar har bl a jag framfört vad jag tror vara Rysslands respektive USA:s långsiktiga mål i regionen så det repeterar jag inte utan det som just nu intresserar mig mer än ”vems fel det var” är: Hur blir det nu? Kommer vi att se ett stärkt Ryssland som skapat trovärdighet bland sina vänner och eftertanke hos andra? Kommer detta att bli Ryssland väg även i andra delar av ”Det nära utlandet”?
  Kommer Ryssland att få uppfattningen att detta är en möjlig väg även i andra delar av sin tidigare intressesfär?

  Kommer detta att innebära att USA förlorar i prestige och trovärdighet, exempelvis i Ukraina och på Balkan? Även om USA inte givit några, åtminstone utåt signalerade, garantier kommer dagens situation i Kaukasus av många att uppfattas som att USA misslyckats och svikit en lojal regim.
  Kommer USA/NATO att uppfatta vad det innebär då de ryska ledarna ”satt ned foten” och anpassa sig därefter, exempelvis vad gäller missilförsvaret i Polen/Tjeckien?

  Är vi på väg mot ett nytt kallt krig elller är striderna i Kaukasus bara en lokal skämytsling utan större innebörd för Europa eller världen i övrigt?
  Vad innebär de för Sverige, har de någon direkt kort- och långsiktig påverkan på svensk säkerhetspolitik?

 55. osciloscope skriver:

  Kashina

  ”Amerikas i särklass mest misslyckade president”

  Tvärtom vill jag påstå. Dvs vill man lystra till Commercial Law, så gör GWB ett storartat arbete. Han förser Korporationen USA med rikedomar (inkl familjeföretagen). Till folket ges ingenting, de får endast betala, med hard labor, å får låtsaspengar tillbaka.

  Så riktigt, för folket görs/ges INGET öht

  Korporativism, är inte unikt system för USA, används av ryssar å tyskar å svenskar. Det enkla tricket är att man kallar det något annat.

  osv

 56. nilsdentolfte skriver:

  Tack Carl!

  Vattendelare, tack för att du vaknat upp och ser att björnen är ut ur sitt ide. Jag tror du gör ett stort fel med att jämföra Ryssland med Nazi tyskland. Detta är något annat, för Rysslandsdel handlar det om att sätta stopp USA´s fram fart i gamla Sovjet republiker.

  Natos expansion är grunden till denna konflikt allt annat är ren retorik. Jag hoppas Carl inser att där startade konflikten. Usa verkar vara tagna på sängen igen. Ryssland och Georgien var fullt berädda. Washingtons spin maskineri verkar inte ha kommit igång. Det uppenbart att det inte har någon plan.

  Kommer Usa stödja detta frihetskrig, även Usaa trovärdighet står på.spel Jag vill påminna Er där ute att Georgien har stött Usa´s krig mot terrorn i Irak. Georgien har haft en kontingent på 2000 man i Irak, den är på väg hem nu. Hur kan Usa stödja sin vapenbröder? Då deras ekonmiska och militära reserver är helt uttömnda.

  Ryssland kommer att strypa gas till EU om vi blandar oss i för mycket. Tyskland kan bli utan gas i höst. Om EU tar en för hög profil i denna konflikt kommer det ge att Ryssland stryper tillförsel av gas.

  Är EU redo för detta troligen inte, är Sverige med Borg och Reinfeldts bredda knappast. Carl det är dags vissa ditt ledarskap.

  Alla FRA-nötter släpp det, det är totalt irrelevant nu. Det måste ni inse. Personligen alltid varit skeppisk till den. Allt har nu förändrats.

  /NXII

 57. knightone skriver:

  Ryssland verkar ha glömt alla sina precisionsvapen hemma i Moskva…. jaja dom dammas väl av igen när det är dags för den årliga försvarsindustrismässan.

  Ryssland är en enda jekla stor maskerad :P

 58. osciloscope skriver:

  nilsdentolfte

  ”Alla FRA-nötter släpp det, det är totalt irrelevant nu. Det måste ni inse. Personligen alltid varit skeppisk till den. Allt har nu förändrats.”

  menar du vi måste ha den el inte?

  knightone,

  jag provade en lite sältad kommentar ovan … om du önskar replikera

  osv

 59. soli01 skriver:

  tnsexton – (1:35) Du frågar där på slutet ”Vad innebär de för Sverige , har de någon direkt kort- och långsiktig påverkan på svensk säkerhetspolitik”…
  Du måste själv ha ett svar på detta!? Som jag ser är utvecklingen sådan att vi nu bör se om vår hus och inte som nu avrusta vårt försvar. Vi lever inte i någon skyddad värld här som vissa nu tror.

 60. bloggranskaren skriver:

  Spekulationerna om ryssarnas bakomliggande motiv drar uppmärksamheten från mänskliga förhållanden i Georgien, och riskerar att polarisera grupper för och emot till en sektliknande karaktär. Hoppas verkligen ingen missat att det är ossetier som vill ha frihet. Hoppas verkligen ingen underskattat ossetiernas önskan om demokrati. Är det så måste vi verkligen ha en FRA-lag, så det går att avlyssna om man inte läser dagstidningen. :->

  Orsaken till 70-talets energipolitik som trots allt mer eller mindre ligger till grund för dagens spekulationer om motiven, var en fredlig maktdemonstration mot västvärlden. Det är stor skillnad på att vara fredlig och våldsam. Georgien har ingen rätt att med nationalistiska motiv börja bomba hursomhelst.

 61. hillary2 skriver:

  mrmhalland 12:47 12:50

  kan den politiska agendan möjligen vara att få politiskt kraftfulla regioner
  som senare mer utopiskt förväntas omvandlas till en enda och global region?

 62. tsolin skriver:

  pal8 1.18
  Vilken fullkomligt idoitisk teori att tro att ”neokonservativa krafter i USA” själva skulle ligga bakom 11 september och attackerna på WTC.
  Nedanstående längre kommentar drog jag iväg till den föregående posten, precis när Bildt kom ut med detta nya blogginlägg om krisen i Georgien. Tar mig friheten att repetera en del av argumenten.

  Jag har mycket svårt att tro att NATO ingriper. Nästan uteslutet skulle jag vilja säga. Däremot kan detta leda till ett nytt kallt krig i megaformat mellan Ryssland och USA.

  Förloraren i detta krig (förutom civilbefolkningen) är, som Tnsexton skrev 10:04 till det förre blogginlägget av Bildt, Georgien och också USA som tappar inflytande och framför allt ansikte. Bush tycks ha satsat hårt på Georgien och inkluderat dem i sin “frihetsagenda”.

  Jag undrar dock verkligen om Ryssland kommer att ”get away with this”, med denna nakna aggression.

  Europas ledare är nu på sommarsemester och Bush sitter i Peking och tittar på olympiaden. Det är nog ingen slump att det är just nu ryssarna valt att slå till, dvs att provocera fram den georgiska reaktion som är förevändningen för vad som redan tycks vara på väg att bli ett större anfall mot själva Georgien från Moskvas sida (även om jag inte tror de är riktigt så dumma att de inivaderar Tbilis ex – de ryska specialtjänsterna som jobbat länge på denna kris har nog tagit fram litet mer förfinade scenarier).

  Också smart av ryssarna (ur ett rent taktiskt perspektiv) att slå till just i Sydossetien, alltså att välja att provocera fram kriget där. Alla tycks ha trott att det kommer att ske något Abchazien. Rysk trupp har varit där nyligen och abchazerna har mobiliserat och man får intrycket av att georgierna förväntat sig en kraftig rysk provokation men inet just i Sydossetien utan i Abchazien och att man låtit si luras in i en fälla.

  TYvärr är det så att när kanonerna talar faller tiger förnuftet. Krig har sin alldeles egen logik som vi kommer att se många och antagligen mycket tragiska exempel på nu – och som vi redan sett de senaste dagarna.

 63. sladjan skriver:

  CB är väldigt snabb på att poängtera ryska motiv, men nämner inte usa’s, israels eller europas dolda motiv till konflikten.

  Jag har ännu inte tagit ställning till vem som bär ansvaret för detta spektakel, min instinkt säger mig att alla är lika goda kålsupare. Min magkänsla säger dock att det ligger helt andra motiv bakom detta drag i elitens globala spel av RISK.

  Vi kan iaf. konstatera att det inte är en tillfällighet att detta händer samtidigt som världen är fullt upptagna med OS.

  För en tidsmässig rapportering av händelserna och som en motpol till väterländsk konventionell media kan jag tipsa om denna http://translate.google.com/translate?hl=nl&sl=ru&tl=en&u=http://lenta.ru/articles/2008/08/08/ossetia/

 64. Kachina skriver:

  ”Ryssland är en enda jekla stor maskerad”

  Det verkar som om Napoleons mumie vaknat.

  Vad detta innebär för oss?

  Det är bara att backa ”hem” till NATO. Trots att USA i grunden är den som provocerat och tänkt lägga beslag på världens energireservaer, alltså i grunden är skyldiga till den uppkomna situationen, är vi skandinaver i grunden västeuropeér och passar illa in i det östeuropeiska tankemönstret. Det är alltså bara att, i bästa fall, bygga upp muren igen, efter de kulturella gränserna.

  Vi blir kvar under USA:s paraply, även om vår herre visat sig svekfull i Georgien. (Men det underlättar bara bygget av muren.)

 65. hillary2 skriver:

  tsolin

  kan du förklara ditt påstående hur georgiers angrepp på Sydossetien var en rysk provokation?

 66. hillary2 skriver:

  kachina

  en eloge för dina goda inlägg idag!

 67. tsolin skriver:

  hillary:
  Ryssland har konstant försökt provocera georgierna att gå till angreppp i Sydossetien. Man har via ”proxies”, alltså via ombud (ryssar i sydossetiska uniformer – lilla Sydossetien har ingenting av egna stridskrafter) och ryska legoknektar har beskjutit georgiska positioner under lång tid. Ryssland har kränkt georgiskt territorium vid en rad tillfällen (militära överflygningar, nedskjutning av obemannade georgiska spaningsplan över Abchazien – som är en del av Georgien – etc.

  Detta är ett scenario Moskva arbetat med under lång tid med hjälpa av alla sina civila och (framförallt) militära specialtjänster.

  Vad är syftet?

  Tar mig friheten att citera detta lilla avsnitt ur dagens Aftonbladet – inget större analytiskt organ kanske men i denna korta tidningsprosa har Wolfgang Hansson i Aftonbladet helt rätt:

  ”Sydossentiens 70 000 invånare har sedan 1989 försökt bryta sig loss från Georgien – och delvis lyckats. Men alla, inklusive Ryssland, erkänner att lilleputtområdet är en del av Georgien.

  Bråket handlar egentligen om att Ryssland inte vill acceptera att gamla Sovjetrepubliker byter sida och blir en del av den västliga intressesfären. Precis lika lite som ledarna i Sovjet ville acceptera frihet i sina östeuropeiska lydstater.”

  Skall vi acceptera detta?? Att Ryssland vägrar att acceptera att ett litet land som Georgien vill bli en del av ”väst”.

  Absolut inte!!

 68. karrman skriver:

  Tror man ska vara försiktigt med att dra för långtgående slutsatser av det inträffade.
  Grundproblemet är makten över energitillgångarna i Central Asien. Omvärlden har inget intresse av att ge Ryssland monopolrättigheter på distributionen av dessa tillgångar. Det gäller Kina, Indien, EU och USA.

  Ryssland bygger inte längre en separat kommandoekonomi utan måste anpassa sig efter de gemensamma spelregler som gäller för världsekonomin. Om inte kan de glömma samarbete med omvärlden. Något som kommer att slå hårt mot den ryska ekonomin.

  Svante Corell hade ett intressant analys av Rysslands kortsiktiga politik:

  The war that Russia wants

 69. visionara skriver:

  nilsdentolfte 1:41

  Den analysen tycker jag var klockren, till skillnad från många andras här på bloggen.

  USA har varken tid, ork eller ekonomi till att konfrontera Ryssland just nu. Fullt upp i Iraq som sagt. Alla konsperationstorier om att GWB ligger bakom och applåderar skeendet faller därmed på sin egen orimlighet.

  Erkännandet av Kosovo har väl möjligtvis och t.o.m. antagligen lagt ved på brasan, men kan inte ensamt förklara krigsutbrottet och Rysslands häpnadsväckande snabba beredskap att marschera in. En bättre förklaring synes vara det du tar upp, Georgiens önskan att ansluta sig till Nato och Rysslands i och för sig rättmätiga känsla att världen omkring dem krymper inpå dem. Om väst (och speciellt Georgien) kan förstå detta, finns möjligheter att komma till ett snabbt slut på krisen genom att GWB utfärdar bindande löfte om att Nato aldrig kommer sätta upp baser i Georgien utan Rysslands godkännande.

  M v h

  Visionären

 70. Pravoslavac skriver:

  Jag noterar att George Bush the lesser med sin vanliga trovärdighet trycker på att Georgiens territoriella integritet måste respekteras. Det hade kanske varit trovärdigt om ”the lesser” respekterat Serbiens territoriella integritet, men nu blir det bara skrattretande. Att han kritiserar Ryssland för att bomba militärbaser i Georgien skulle man kunna förstå, om det inte vore för att hans företrädare själv bombade Belgrad. Inte militära mål, utan civila mål. Vad gör 100.000 amerikanska trupper i Irak förresten? Det var också en suverän och internationellt erkänd stat när USA helt egenhändigt invaderade under falska förutsättningar. Det Ryssland gör i Georgien kan inte jämföras med vad USA gjort de senaste åren. USA:s krigsförbrytelser ligger på en helt annan nivå. Att Bildt sen jämför Ryssland och Milosevic (?!) med Hitler är bara pricken över i. Har inte Bildt hört talas om Godwins lag?

 71. tsolin skriver:

  Tittade just på den engelskspråkiga ryska nyhetssajten http://en.rian.ru

  Man bekräftar att ryska luftlandsättningstrupper satts in och man hävdar att den sydossetiska huvudtaden nu är helt befriad av ryska trupper.
  (ryska luftlandsättningstrupper brukar ha en tendens att stanna kvar ganska länge när de kommit på besök….)

  Ryska utriikesministeriet anklagar nu också Ukraina för att stödja Georgien…

  Se citat nedan:

  ”Paratroopers from Russia’s Ivanovo, Moscow and Pskov airborne divisions have been sent to Tskhinvali, and international news agencies have reported Russian air strikes on the Georgian town of Gori, near South Ossetia, the Black Sea port of Poti, and on two military bases.

  The current conflict is a culmination of years of tensions between Russia and Georgia, which has accused Russia of trying to annex South Ossetia along with another rebel region, Abkhazia.

  The pro-Western leaderships in Georgia, along with ex-Soviet Ukraine, have angered Moscow in recent years with their efforts to gain NATO membership. Russia’s Foreign Ministry accused Ukraine on Saturday of encouraging Georgia to launch an offensive against South Ossetia.

  ”The Ukrainian state, which has in recent times been misguidedly arming the Georgian army, and in so doing directly encouraging the Georgian leadership to engage in intervention and ethnic cleansing in South Ossetia, has no moral right to preach to others, let alone to seek a role in regulating the conflict,” the ministry said in a statement.

 72. hillary2 skriver:

  tsolin

  Bildt anser att Ryssland ska ta ansvar för sina krigshandlingar
  men Georgien behöver inte det för de är provocerade? lilleputtnationen spelar med handikapp?

  min uppfattning är att det är en villfarelse hos politiker i små stater att vända sig till eller ens tro att någon annan nation eller organisation kan lösa deras egna problem

  Georgien har en lång väg att gå i sitt närmande mot väst – man kan kanske börja sin väg mot EU och väst genom att ansöka om ett EES-avtal? Eller är det EU-bidrag och militär hjälp från Nato som hägrar? ;-)

 73. Helena Palena skriver:

  pal(: Hur ska Bildt kunna jobba för att dolda agendor kommer upp till ytan? Är inte det för mycket begärt med tanke på att han lunchar med Kissinger då och då?

  Märk väl också att Reinfeldt blev inbjuden till Bush omgående när Alliansen vann valet! Det gick visst på 8 dagar – undrar vad dom viskade i Fredriks öra? Varför var det så bråttom?

  Vad jag vet har Stoltenberg ännu inte blivit inbjuden till Vita Huset! Varför är Sverige så viktigt?

 74. Helena Palena skriver:

  pal8 ska det stå! Sorry!

 75. hillary2 skriver:

  pravoslavac

  ja Bildt är i gungning när han använder Godwins lag :-))
  kriget som utbrutit är ingen fotbollsmatch

 76. nilsdentolfte skriver:

  FRA-nötter etc…Den som tycker FRA-frågan fortfarande är viktigaste för nationen, är inte på banan.

  Nytt kallt krig är reultat av denna konflikt. Min åsikt är om inte denna konflikt löser sig inom 48 timmar står vi för ett nytt kalltkrig. Detta innanför EU eller utanför för Sveriges del.

  Vad innebär ett nytt kallkrig för Sveriges del? Är vi neutrala, eller suveräna, eller del av en EU– allians. Ett val som måste definieras av denna regering, valet skall stå sig i minst 10år , valet skall göras av en regering som hittills enbart definierat sig med kvartals politik Vilken väg vi än väljer kommer stora resurser flyttas till försvarsmakten från andra viktiga områden.

  Som Tsolin säger ”Kriget har sin alldeles egna logik”

 77. osciloscope skriver:

  Tsolin återigen

  ”“proxies”, alltså via ombud (ryssar i sydossetiska uniformer”

  vilket du pratat om i annan post

  ”Den ryska propagandan är nu massiv och mycket skicklig.”

  Tsolin, du kan väl inte klaga på propaganda från endera ”sidorna” vad gör AFP, Reuters, AP, TT etc? Vilken propaganda som pumpar mest är ju en individuell bedömning, och såklart avhängigt var du just nu befinner dig (och såklart din egna insikter och kunskaper).

  ”eller kanske snarare ryska soldater och officerare i sydossetiska uniformer.”

  Falseflag operationer har så vitt jag vet gjorts av alla i alla tider. Det är ett ytterligt smart och dubiöst schackdrag (dvs det draget finns väl inte eg i det spelet). JAg hade använt det för att förleda och instigera, och skapa opinion för vad än mitt motiv är.

  ”Rysslands mål med konfliken är rätt klara.”

  Har du någonsin funderat om dialektiken tillämpas? Devide and conquer, dvs kan Både ”ryssar” och ”jänkare” vara ”in on it”? Det finns många historiker som beskriver sådan ”taktik”, om man nu vill tro på deras teorier vill säga.

  Tycker du jag e ryssvänlig el jänkevänlig? Jag e ingendera. De som drar i tåtarna är av många nationaliteter, och de ser inte landsgränser, de ser profit. Om inte ”krig” är opinionbildare Och marknadsplats så vet jag inte vad som är.

  osv

 78. hillary2 skriver:

  Karl XII

  Varför påstår du att valet ska ”stå sig” i 10 år? är Sverige inte en alliansfri demokratisk nation?

 79. osciloscope skriver:

  Kashina

  ”Det är bara att backa “hem” till NATO. Trots att USA i grunden är den som provocerat och tänkt lägga beslag på världens energireservaer, alltså i grunden är skyldiga till den uppkomna situationen, är vi skandinaver i grunden västeuropeér och passar illa in i det östeuropeiska tankemönstret. Det är alltså bara att, i bästa fall, bygga upp muren igen, efter de kulturella gränserna.”

  detta är liknande – Allvarlig upptrappning i skrämselpropaganda!

  Med tanke på hur liten risken är att drabbas av “terrorism”, dvs så som CB definierar den i ovan artikel “Today, the most serious threats come from groups that want to justify violence and try to recruit suicide bombers by reference to extreme interpretations of Islam.” är fantastikt mycket mindre än att förolyckas av dålig diet, felordinerad medicin, trafik, sport/dyk-olyckor, kort å gott, det vardagliga livet.

  Skall vi inte ta å sätta in militären på hela skiten. Mao NATO, come and rescue me, 24/7!

  fö nilsdentolfte, FRA-lag är en mur …

  osv

 80. mrmhalland skriver:

  visionara :

  >Erkännandet av Kosovo har väl möjligtvis och t.o.m. antagligen lagt ved på brasan, men kan inte ensamt förklara krigsutbrottet och Rysslands häpnadsväckande snabba beredskap att marschera in.

  Jag tror att du har fel.
  Kosovo var en otroligt betydelselös del av Europa, på top-5 listan över Europas fattigaste regioner.
  Plötsligt fick denna till synes betydelselösa region USA’s och hela Europas uppmärksamhet, när de som så många gånger förr proklamerade självständighet.
  Tidigare skrattade världen åt dem, men plötsligt blev det viktigt att stödja dem i sitt frihetskämpande.
  Varför ?

  På andra sidan stod Ryssland och höll med Serbien och till och med (mer eller mindre) hotade om med militära reprisalier.
  Några månader senare ”hjälper” EU Serberna att välja ”rätt” regering.
  Nu plötsligt tycker Ryssland att det är självklart att små utbrytarrepubliker ska vara självständiga, det tyckte de ju inte i fallet Kosovo.

  Varför har inte USA/EU gett motsvarande stöd till exempelvis Baskien ?

  Jag ser hela spelet, men inte motivet.
  Jag har med en dåres envishet frågat efter bloggens analytikers förklaring, men, bortsett från hillay2’s som jag inte riktigt förstod har jag inte fått svar.

  Tack för det hillary2, jag ska försöka samla mig och förstå hur du resonerar, vill du bespara mig det får du gärna förtydliga :-)

 81. bloggranskaren skriver:

  Det är väl bara att fråga Medelev på nästa toppmöte om hans dolda agenda är att bedriva 70-talets energipolitiska maktdemonstratoner mot EU. Svårare än så är det inte. Vi ska inte glömma bort att en ledande svensk minister själv sponsrat ryska energiapparaten genom vara aktieägare i cirkusen. :-)

 82. osciloscope skriver:

  weneedtoknow

  novus ordo seclorum

  är på oroväckande mången läppar nowdays

 83. pal8 skriver:

  re: tsolin

  På vilket sätt är idén idiotiskt? Rapporten finns. Den stämmer dessutom ganska väl med vad som skett i världen. Jag misstänker att du dömer utan att vara insatt.

  Det finns mycket som pekar på att alla 3 husen sprängdes. En ny vetenskaplig studie visar på rester av sprängningar och det finns hundratals vittnen som både hört och känt explosioner. Det förklarar också varför husen föll i fritt fall, något som rimligen vore omöjligt annars. Hur förklarar du dessa vittnen?

  Visste du t ex att Usama Bin Laden inte är eftersökt av FBI för dådet?

 84. pal8 skriver:

  re: Helena Palena

  Ingen fara med namnet :-)

  Jo det är mycket begärt. Jag vet. Men så länge 9/11 inte är fullständigt utrett kommer det vara den absolut viktigaste knuten att lösa innan andra händelser i världen går att lösa på rätt sätt.

 85. visionara skriver:

  mrmhalland

  Jag tror inte att ledare för ngn nation, allra minst Ryssland, reagerar med ryggmärgen i dessa frågor på det sätt att man enbart som ”hämnd” för ngn oförett skickar sina soldater ut i krig. Det ligger alltid maktpolitiska eller säkerhetspolitiska hänsynstaganden bakom ett sådant beslut skulle jag vilja påstå.

  I Rysslands fall är det – enligt mitt sätt att se det – med största sannolikhet ganska obekvämt att ha Nato alldeles inpå knutarna. Därför ser man nu ett gyllene tillfälle att försöka sätta stopp på ”eländet” ur deras perpektiv sett. Detta tillfälle skulle ha kommit förr eller senare oavsett Kosovo.

  Så resonerar i alla fall jag (självklart i all ödmjukhet, men det gör vi väl alla hoppas jag).

  M v h

  Visionären

 86. visionara skriver:

  ”oförrätt” ska det vara (var tvungen att slå upp det :-)

 87. carlnorberg skriver:

  För att efterfrågan på dollar ska öka så måste fler vilja ha dollar, för att köpa olja till exempel.

  Och om oljan kan köpas för valutor som rubel eller euro, då kommer efterfrågan på dollar att minska.

  Och om oljeleveranser som passerar genom sydossetien kan fås för annan valuta än dollar, så är detta inte bra för dollarkursen eller om man så vill priset på olja i dollar.

  Så då är det ju väldigt bra om det inte går att leverera olja och gas från Ryssland, för dollarkursvärdet och med detta oljepriset i dollar.

  En avstängd ledning gör alltså en enorm skillnad i detta.

  Vilket lustigt nog märks direkt på kursvärde och oljepriset.

 88. hillary2 skriver:

  mrmhalland

  Bildt har själv i bloggen angett att det finns tankar i USA om att endast en världsregering kan lösa planetens ekonomiska och politiska problem
  för mig lät det möjligen som om han stödde dessa tankar – tror att han framförde dem när han bevistade en Bilderbergkonferens

  weneedtoknow lade ut en länk i ämnet
  jag har själv inte fördjupat mig i sådana tankar
  men Bildt har ju också orerat om vikten av ett starkt politiskt EU med gemensamt försvar och utrikesminister som en nödvändighet
  danskarna däremot som är jordnära självtänkare och pragmatiker kommer nog inte att acceptera det nya fördraget
  de vet att utopier aldrig blir infriade :-)

 89. carlnorberg skriver:

  Nyckeln emot dollarn är Kirschbörsen.

 90. mrmhalland skriver:

  visionara :

  Tack för din syn på saken.
  Som du förstår är även mina inlägg i all ödmjukhet.
  Jag besitter ju inte ens förmågan att göra en för mig själv trovärdig analys och slutsats i denna fråga. :-)
  Jag tycker bara att hela frågan om Kosovo/Serbien är lite väl underlig för att inte ha med denna saken att göra.

 91. hillary2 skriver:

  Ur Sahlins tal idag om Reinfeldts agerande i FRA-debatten:

  Det räcker inte med att lyssna på medborgarna. Man också höra vad de säger.

 92. hillary2 skriver:

  carlnorberg

  finns det strävande efter en dollarplanet?
  vad har riksbankerna för möjligheter att stävja det ni kallar bankingligan?

 93. visionara skriver:

  Enligt vad man kan utläsa av media vill Georgien nu ha vapenvila (kanske inte så konstigt) medan ryssarna inte ger sig förrän man krossat samtliga georgiska ställningar.

  På SvT sägs således:
  ”-Avsikten är att slå ut de georgiska ställningarna med eld, säger en överste.”

  Nu förväntar jag mig att alla dessa frihetskämpar som anser att USA omedelbart ska lämna Iraq snart gör sin röst hörd även i denna sak.

  M v h

  Visionären

 94. carlnorberg skriver:

  Ingen möjlighet alls, detta måste ske genom fattandet av politiska beslut, där man frånhänder privata bankintressen all möjlighet till valutabildning.

  Och strävan är inte efter en dollarplanet i annat måtto, än än att det inte skall bli en fråga om att effekterna av den valutabildning genom kreditexpansionen kommer i dagen, vilket i sig är helt omöjligt att undvika.

  Hur VitaHuset än bär sig åt så kommer det tvingas fram en realvärde anpassning.
  om man lyckas tillskansa sig andras reala värden genom krigföring så kan man givetvis mildra effekterna av detta.

 95. osciloscope skriver:

  The Money Masters

  skuldbaserat banksystem Kan omöjligt bli fri fr skuld, så gäller för FED, Riksbanken, ECB …

 96. mrmhalland skriver:

  hillary2 :

  En dollar /euro / rubel-planet vore väl inte dumt ?
  Det skulle ju innebära att alla har ett samarbete.

  Det förutsätter ju dock att mänskligheten inser att vi inte har rätt mörda tusentals civila för att uppnå banala mål som naturtillgångar eller politisk presige.

 97. soli01 skriver:

  Jag tycker det varit ärligare, att när FRA-frågan var aktuell för riksdagen, Måna varit månare och sagt att lagen ”ska rivas upp” redan då. Nu var det ju in i det sista diskussioner om hur de skulle agera.
  De lyckades göra politk av ett från början eget förslag – som var sju resor värre. Kan man lita på Måna?
  Vi kan inte dra FRA-lagen i någon sådan långbänk, men det skiter de som tänker styra efter 2010. Uppstötningarna ligger nära!

 98. visionara skriver:

  soli01

  Du ger mig ännu ett tillfälle att prata FRA :-)

  Mona säger att om regeringen vill samarbeta med oss måste FRA-lagen rivas upp. Här finns således inte utrymme för ngra kompromisser utan endast gör som vi säger annars får det vara.

  En mycket ansvarsfull attityd i en för Sveriges försvar viktig fråga (Obs! ironi)

  Grattis Mona till ännu ett självmål!

  M v h

  Visionären

 99. carlnorberg skriver:

  Hela förloppet är ägnat ett huvudsyfte, vilket också omgående blev konsekvensen av skeendet. detta är amerikansk inrikespolitiks effekter på utrikespolitiken.

  För att efterfrågan på dollar ska öka så måste fler vilja ha dollar, för att köpa olja till exempel.

  Och om oljan kan köpas för valutor som rubel eller euro, då kommer efterfrågan på dollar att minska.

  Och om oljeleveranser som passerar genom sydossetien kan fås för annan valuta än dollar, så är detta inte bra för dollarkursen eller om man så vill priset på olja i dollar.

  Så då är det ju väldigt bra om det inte går att leverera olja och gas från Ryssland, för dollarkursvärdet och med detta oljepriset i dollar.

  En avstängd ledning gör alltså en enorm skillnad i detta.

  Vilket lustigt nog märks direkt på kursvärde och oljepriset.

  Notera kursvärdeförändringen gentemot euro samt oljeprisförändringen så snart ledningar satts ur funktion.

 100. mrmhalland skriver:

  soli01 :

  De är bara Måna om att fiska röster genom att vara mot allt som görs.
  Själva tiger de med konstruktiva förslag.
  Det görs stor sak av : FRA, F-kassans tuffare tag, A-kassan.
  Alla dessa initierade regeringen Persson. Skillnaden var att de inte orkade genomföra deras egna förslag.

 101. osciloscope skriver:

  ”I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies. If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around [the banks] will deprive the people of all property until their children wake-up homeless on the continent their fathers conquered. The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs.” Jefferson

  osv

 102. hillary2 skriver:

  mrmhalland

  carlnorbergs skrivning om underliggande orsaker till ekonomisk obalans och hur man försöker minska den genom erövrande av andra nationers naturtillgångar bör kanske redas upp innan denna av dig önskade positiva samlevnad kan existera?
  synd att ingen besvarar hans teorier
  men girighet är utbredd i väst och en av dödssynderna som till synes endast muslimer genom sin religion? lärt sig behärska
  så jag finner tyvärr att framtiden för mina barn och barnbarn är dyster
  ljusglimtar är dock människor med civilkurage ;-)

 103. hillary2 skriver:

  visionara

  din propaganda liknar inte ens vattvälling :-)

 104. hillary2 skriver:

  sloi01

  som energiminister hade Mona Sahlin kraft nog att stänga Barsebäck 2

  hon är att lita på

 105. mrmhalland skriver:

  hillary2 :
  Jag skulle också vilja se någon annans syn på saken.
  Jag inser att carlnordberg har klara poänger i vad han säger, men jag besitter inte nationalekonomiska kunskaper nog att vare sig bemöta eller bekräfta.
  Dock är det en intressant infallsvinkel.

 106. soli01 skriver:

  hillary2 – ja, stängningen av Barsebäck 2 var i mina ögon en stor dumhet och vi får räkna med flera stängningar om Måna kommer till makten för det finns ett litet parti i bakgrunden som kommer att styra landet. Det är inget som jag ser fram emot. Vi ska bygga ut kärnkraften och det omgående, tycker jag. Industrin och vi vanliga behöver billigare ström och det är mera möjligt om vi har mera energi att leverera inom vårt land – köpa ”billig” kolkraft har vi för mycket av nu!
  Kärnkraft är ström även för hillary2.:-)

 107. osciloscope skriver:

  återigen tips; How Money is created! förutom länk ovan om The Money Masters.

  The Crash Course är mer än sevärd från del 1.

  osv

 108. weneedtoknow skriver:

  osciloscope,

  Holy war shit! Idag 9 augusti, 63- åriga minnesdagen av den andra atombomben som föll över Japan, och mera exakt Nagasaki. Den första föll några dagar tidigare den 6 augusti 1945 över Hiroshima. Och just nowadays ser vi vad som händer öster om oss under just dessa datumar…

  För att återknyta till liknande krigsdatum-system; den 9 november 1938 ”installerades” Kristallnatten i Tyskland (execution av judar). Samma datum den 9 november 1989, markerar Berlinmurens fall.
  I spegelbilden av ”samma” datumsytem inträffade 9-11 attacken; 11 september 2000. Alltså, 9-11 och 11-9.

  Var finns den gömda/glömda esoteriska maktfullkomlighets-boken undanstoppad?
  http://www.cfr.org/publication/15674

 109. mrmhalland skriver:

  weneedtoknow :

  Hoppas att jag inte tar fel nu, men var det inte så att Anna Lind också mördades den 11/9 ?
  f.ö en av några socialdemokrater som betytt mycket för Sverige.

 110. osciloscope skriver:

  weneedtoknow

  av någon anledning kom jag att tänka på Lusitania 1915, inga datum som klingar likn dessa ovan, men en viktig händelse nonetheless. False flag!?

 111. weneedtoknow skriver:

  mrmhalland,

  bara en grads skillnad, hon mördades den 10 september.

 112. weneedtoknow skriver:

  osciloscope och mrmhalland,

  här kommer ett liknande senario; http://politicalagenda.wordpress.com/2008/03/20/13

 113. weneedtoknow skriver:

  osciloscope,

  Tack för länken! Visst är Pentagon en vacker pentagram-byggnad. Jag skojar inte. :-))

 114. osciloscope skriver:

  the Pentacle, Holy geometry, kan brukas till gott och ont. Zeitgeist jag sett :)

  osv

 115. visionara skriver:

  mrmhalland 6:20

  Du glömde ”få”. En av några få…måste det väl ändå vara, eller hur. :-)

  M v h

  Visionären

 116. weneedtoknow skriver:

  Josef,

  Tack för det lååånga utlägget om ”Katten katten” och åskan häromnatten:-)

  Om du händelsevis skulle drabbas av sömnlöshet i natt sänder jag dig i förberendande syfte lite meditiations musik:

  Björn J’son Lindh – Brusa Högre Lilla Å

  PS Kanske björken i videon påminner om den du sover under?:-))

 117. weneedtoknow skriver:

  Sorry Josef, länken funkar ej….orkar du själv vid ev behov?

 118. weneedtoknow skriver:

  osc,

  menade just inte så mycket med Zeitgeist:-)) men däremot med datum-systemen. ((-:

 119. mrmhalland skriver:

  visionara :

  Ja, så ska det vara.
  Olof Palme, Sten Andersson, Margot Wallström och Anna Lind är alla socialdemokrater jag anser har betytt mycket för Sverige.
  Inte alltid på gott och inte alltid på ont.
  Det finns säkert fler som jag är för ung att minnas.

 120. visionara skriver:

  Ta bort Palme och Sten Andersson. Lägg istället till de båda Jan, dvs. Nygren och Eliasson så håller jag med.

  M v h

  Visionären

 121. mrmhalland skriver:

  visionara :
  Jag sa inte att jag sympatiserade med dem, utan att de satte Sverige på kartan.
  Ja, jag glömde ”Janne-na”

 122. Torsten skriver:

  Visionären,

  Är det inte konstigt med sossarna.
  Om någon visar lite klokhet, så åker dom ut i ”kylan”. Margot Wallström är väl den sossen som visat klokhet.
  Eliasson är kanske vår främste diplomat.

  Jag håller fullständigt med Dig.

  Snygg hatt föresten;-))

 123. mrmhalland skriver:

  Hej Torsten,

  Visst är det som du säger.
  Undrar varför ?

 124. 1vanka2 skriver:

  Tack, Carl för Ditt klarspråk!! Underbart ny händelse när en svensk utrikesminister kan tala KLARSPRÅK!!
  Tack för sista meningen också- Finland ”togs” ju också av den ryske PSEUDObjörnen- som tror sig kunna ta för sig litet mera än vad munnen är stor!!!!
  Agera NU- kära finska vänner. Väntan har sällan gjort någon särskilt glad eller hur?
  Och hur står det till i dagsläget med herr Bush och hans ”pseudo”??-löften!!!!!

 125. visionara skriver:

  Torsten,

  Eliasson är vår främste näst efter Bildt tycker jag.

  Tack för komplimangen angående hatten. Det syns inte så tydligt på bilden , men det är en cowboysare. :-)

  M v h

  Visionären

 126. Torsten skriver:

  mrmhalland,

  Svårt att veta.
  Se bara på Måna. Vi skall bli oberoende av olja till år 2020. Och så stänger hon kärnkraftverk.
  Var finns trovärdheten hos henne?

 127. Torsten skriver:

  Visionären,

  Visst är det så.

  Själv köpte jag en liknande hatt i Mexiko.

 128. hillary2 skriver:

  trovärdigheten hos Sahlin ligger i att hon fullföljde ett politiskt löfte
  att avveckla kärnkraft
  propagator torsten har blandat ihop äpple och päron och fått dem i vrångstrupen

 129. Josef Boberg skriver:

  Taaack – We Need To Know – för tipset till den här länken

  Förtrollande vackert ! :-)

 130. hillary2 skriver:

  josef

  om du inte upprepar dina egna ord upprepar du andras ord eller länkar
  vad är din mission?

 131. Josef Boberg skriver:

  Hillary – Ingen…! :-)

 132. hillary2 skriver:

  josef

  någon omedveten drivkraft har du nog till att breda ut dig som du gör ;-)

 133. Torsten skriver:

  hillary,

  Avveckla kärnkraften samt göra oss oberoende av olja??

  Skall vi tillbaks till grottstadiet;-))

  Ärligt talat hillary. Tror Du på vad Måna säger??

 134. hillary2 skriver:

  torsten

  spela inte apa nu läs här och bilda dig?

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1543553.svd

 135. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Hillary – kanske det. Det skulle i så fall vara att få lite av klargöranden om både Ditten, Datten och Dutten – för mitt egen helt personliga höga nöjes skull, kanske… :-)

 136. osciloscope skriver:

  Hillary

  ”om du inte upprepar dina egna ord upprepar du andras ord eller länkar
  vad är din mission?”

  Detta är själva poängen, att prova sina och andras tankar uti en dialog.

  just ja, dialog låg inte i ditt intresse, vart fall inte med mig. Kan det bero på att vi inte har samma åsikt? Men det är ju kanske den mesta av lärorika dikussioner, att föra argumentation med ”oliktänkande” … why not put your ideas to the test?

  osv

 137. Torsten skriver:

  Gonatt hillary,

  Puss och kram och nyyyyp i sjärten;-)))

 138. hillary2 skriver:

  osc

  ”Kan det bero på att vi inte har samma åsikt?”

  inte alls anledning är hur du uttrycker dig – pådyvlar mig saker jag aldrig skrivit, använder ord jag inte begriper, blarrar …. tjatar – you name it
  tycker att en människa som inte har vett att omformulera sig när den stöter på patrull är osedvanligt dum om det är dialog den är ute efter
  försök att som indianen gå i en annans fotspår ibland och inte bara i dina egna
  indianer gör detta frivilligt för att skada naturen så litet som möjligt

 139. hillary2 skriver:

  torsten

  jag vet att jag är läcker – godnatt

 140. dnalssur skriver:

  Herr Bildt säger:
  ”Att det rör sig om aggressionshandlingar oförenliga med internationell rätt och grundläggande principer för säkerhet och samarbete i Europa är alldeles uppenbart”.

  I mitt tycke, beskriver dessa starka ord snarare Saakasjvilis agerande än Rysslands. Georgien har i sinom tid underskrivit ett avtal enligt vilket har Georgien ingen rätt att skicka sina trupper/stridsvagnar/flygplan till Sydossetien. Nu ser vi att Saakasjvili struntar i avtalet, hundratals ossetier är döda, Tskhinval är förvandlat till ruiner av Saakasjvilis anfall. Saakasjvilis styrkor måste drivas ut ur Sydossetien för deras vistelse där går stick i stäv med internationella avtalen som är bekräftade av FN. Om Saakasjvili inte vill lämna Sydossetien i fred, då skall det vara fredsbevarande styrkorna med hjälp av ryska militärer som tvingar honom att göra det.

 141. tsolin skriver:

  Jag ser att vi har en ny Vasbergov (also known as wassberg) på gång under namnet dnalssur.

  Alla kalla de ryska ockupanterna i Georgien för ”fredsbevarande styrkor” vore ju rätt uppseendeväckande om det inte vore så att detta är ett gammal fint och redan slitet begrepp.

  Detta fina knep prövades redan när ryssarna ockuperade Östeuropa. Vad var det väl den ärorika Röda Armen hade för sig i Afghanistan 1979-1988? Inte var man väl där som ockupanter? Nej o nej! Den ”begränsade kontingenten ryska styrkor i Afghanistan var vadå…? Just det, Ni har gissat rätt, man var där i fredbevarande syfte!

  Tyvärr uppskattade de dumma afghanerna inte alls att bli fredsbevarade och tog död på minst 15.000 ryska (och andra etniciteter från forna SSSR) stackars bondpojkar som kommenderats ner Dit av den dåvarande regimen i Moskva.

  En hel del ryssar kommer nog tyvärr att stryka med även i detta krig. Georgierna har säkert mycket starkare motivation att försvara sitt land än vad ockupanterna (förlåt fredsbevararna ) har.

 142. dnalssur skriver:

  Herr Bildt skriver:

  ”Men skyldigheten att skydda av individer – oavsett medborgarskap – ligger på den stat i vilka dessa befinner sig. Det finns absolut ingen rätt för en stat att militärt intervenera på en annan stats territorium bara därför att det där finns individer med den statens pass eller nationalitet”

  Bra sagt! Men dåligt gjort. Det som skedde under natten från torsdagen till fredagen liknade minst av allt ett skydd av ryska medborgarna. Vem kan ryska medborgarna i Sydossetien lita på under sådana omständigheter? På herr Bildt? På Sverige? På USA? Nej, visst. De får hoppas bara på sig själva och deras land Ryssland. Är Ryssland någon förbrytare för att det försvarar sina medborgare mot främmande stridsvagnar och stridsflygplan med hjälp av egna flygplan och stridsvagnar? Jag tycker inte det. Och Ryssland är inte något undantag. Ett föredömligt exempel är bland annat USA som försvarar sina medborgare oavsett var de befinner sig och med vilka medel som helst.

 143. osciloscope skriver:

  patrullen uteblir ju dock …

  osv

 144. dnalssur skriver:

  Herr Bildt skriver:
  ”Vad gäller Georgien har Ryssland frikostigt och medvetet delat ut pass till individer i såväl Sydossetien som Abchazien. Att detta varit led i en politik att knyta dessa regioner närmare Ryssland har varit uppenbart sedan länge.”

  Svenske utrikesministern borde veta att ALLA före detta sovjetiska medborgare hade rätt att (relativt lätt) få Ryska federationens medborgarskap. Varför? Därför att Ryska federatonen är Sovjetunionens erkända och legitima efterträdare. Det innebär att man med gällande sovjetiskt pass i Ryssland, Estland, Georgien – vilken som helst f.d. sovjetisk republik – hade rätt till att bli Rysslands medborgare. De flesta män i GEORGIEN gjorde sitt val och blev GEORGIENS medborgare. Däremot, valde under 1990-talet de flesta i SYDOSSETIEN, som också voro medborgare av det som fordom hette Sovjetunionen, ryskt pass. Det är deras val. Ett frivilligt val. Vem tvingade dem? Jeltsin? Nej, dem tvingade ingen. Detta val bör respekteras. Carl Bildt, såvitt jag förstår, inte respekterar det. Jag beklagar det.

 145. dnalssur skriver:

  Herr Bildt säger:

  ”Det är nu viktigt att kräva att flygbombningarna omedelbart upphör, att de ryska trupper som förts in i Georgien omedelbart dras tillbaka och att politiska kontakter om en fredlig lösning tas. ”

  Huru bra sagt! Herr Bildt lär vara en god vän till Saakasjvili. Detta kan ju vara tungan på vågen! Jag hoppas att herr Bildt ska övertala sin käre vän att stoppa massakern i Sydossetien och dra sina trupper tillbaks till Georgien. Detta kommer att automatiskt leda till fred. Lycka till, herr Bildt!

 146. dnalssur skriver:

  Sammanfatningen av herr Bildts artikel är att Ryssland är bödel och Saakasjvili är ett offer. Ryssland åtalas för att skydda sina medborgare som körs av demokratiska stridsvagnar och bombas med hjälp av lika demokratiska georgiska stridsflygplan… Det är trist att Carl Bildt är så ensidig.

  Jag förväntar mig herr Bildt yttra sin sorg över hundratals Tskninvals invånare som miste sina liv natten från torsdagen till fredagen på grund av Saakasjvilis vansinne och hans gemena och trolösa* agerande. Men. av allt att döma, förväntar jag förgäves.

  PS Jag kallar Saakasjvilis agerande för ”gement och trolöst” eftersom man hade först sagt sig vara redo för fredssamtal men några timmar senare startade man ett demokratiskt blodbad.

 147. mezmerized skriver:

  Sydossetien och Abchazien vill tillhöra Ryska federationen. Ryssland har fredsbevarande styrkor som skall garantera säkerheten.

  Att som Georgien anfalla och sen önska fred är patetiskt. Det pågår inget fullskaligt krig (som vissa påstår) ännu men Ryssland bör svara med full kraft så att dessa händelser tar slut någon gång.

  Georgiens provokation med att önska deltaga i NATO är indirekt en krigsförklaring. Ryssland varken vill eller bör backa längre. Som innehavare av 65% av jordens kärnvapen bör det vara mera balanserat i världen för att inte världskrig skall kunna ske.

 148. […] Djupt illavarslande ryska motiv Den ryska offensiven mot och i Georgien fortsätter nu på sin andra dag. Att det rör sig om aggressionshandlingar […] […]

 149. […] Det kalla kriget är inte dött, precis. Det är skrämmnade att se att USA och Ryssland så självklart tar ställning på motsatta sidan i konflikten/kriget och därmed ser man också hur alla andra följer samma spår. Vänsterbloggar kritiserar USA och högerbloggar attackerar Ryssland. […]

 150. […] ambitionen att få dessa provinser närmare sig. I relationen till Georgien anser utrikesminister Carl Bildt att: [Ryssland] gått över en gräns som helt enkelt inte får överträdas i ett fredligt […]

 151. magnusea skriver:

  peter7878 Säger: ”[Bildt säger] ‘Det skulle i så fall innebära att också den strategiskt viktiga s k BTC-ledningen för oljan från Azerbaijan till Medelhavet skulle hotas.”

  är det carl bild eller bush som är orolig.”

  Den oljan går via Turkiet till Europa.

  Varför skulle det oroa Bush? Möjligen för att han inte vill att en viktig del av Europas energiförsörjning ska ryckas undan, eftersom det ökar oron i världen. Eller vad tror du? (Det var alltså en konstig kommentar som tycks tro att ”oljan är dum” och ”Bush är dum” och ”olja och Bush hör ihop och är dumma”.)

  En obesvarbart korkat påstående alltså. Ville bara i all ödmjukhet klargöra det för dig, så att du kan göra något bättre än att skriva obeskrivbart korkade kommentarer, och kanske istället ta reda på nåt om verkligheten och inse att Bush är en klok politiker och ledare för USA. Nej, det tror jag itne en sekund att du kommer att göra, men så är det – och att visa hur hjärndött ditt påstående var känns inte onödigt.

 152. maggi skriver:

  magnussea
  Skönt att se att det finns några vettiga personer kvar, som orkar ge sina synpunkter på denna så ryssvänliga och Putinälskande bloggs kommentatordel. Själv anser jag det bara vara ett gytter av förblindade, missledda, USA/Bushhatande Rysskramare som värnar om en fullständig livsfarlig psykopats (Putin) framfart för att bli ”Någon” som världen verkligen skall ha respekt och rädsla inför, med andra ord en j-la skräckväldes despot.
  Fy faan så arg jag!!!! Åt helvete med den nuvarande ryska maffialedningen. Vi skall hjälpa alla nationer, som strävar efter fri demokrati eller vill behålla redan uppnådd och det skall visa sig reelt, när nöden så kräver. Vi(sverige) skulle ju kräva det och ta det som självklart.

 153. visionara skriver:

  Maggi

  Ursäkta jag är lite OT. (I sak har vi ungefär samma ståndpunkt som du kanske sett.) Jag måste dock fråga: – Ska det föreställa Mona på din avatar?

  M v h

  Visionären

 154. maggi skriver:

  visionara

  Herre gud, tänkte inte på det. Trodde bara jag tog fram en proto-typ på hur jag misstänker att några av denna blogs partidrillade och spydiga SAP-damer kan gestalta sig. Men det kan väl vara sak samma ……..

  Mvh Maggi

 155. visionara skriver:

  :-)

  Jag finner likheten slående. Med Mona alltså. Hillary vet jag inte hur hon ser ut.

  M v h

  Visionären

 156. […] med ett leende på läpparna medans hans soldater åker mot Georgien. Carl Bildt har som oftast en klar bild av läget och befinner sig i skrivande stund i […]

 157. […] om Bildt… …men tidigare farhågor om att han ska gå i ryskt ledband tycks inte ha […]

 158. mikaeluk skriver:

  Hej Carl,
  En vän till mig talade om för mig att det finns någonting som heter BTC och som har att göra med olja och staten Azerbadjan. Min vän påstår också att BTC skulle kunna vara en förklaring till Rysslands intresse i Georgien. Min vän säger att det egentligen har att göra med någonting som han kallar ”Resorce War”(min vän är inte svensk).
  Carl! kan du vara snäll att förklara detta?

 159. mikaeluk skriver:

  Hej igen Carl,

  Min vän har nu förklarat för mig vad BTC är: ”B” står för BAKU, huvudstaden Azerbaijan; ”T” står för TBILISI, huvudstaden i Georgien; ”C” står för staden CYHAN som är en Turkisk kuststad som ligger i den nordöstra delen av medelhavet, ovanför Libanon.
  I Azerbaijan(Kaspiska havet) finns en del av världens återstående oljetillgångar;

  Azerbaijan is delivering into Georgia and on to Turkey 50 million tons of oil per year, or one million barrels per day. Kazakhstan has expressed an interest in linking into the pipeline to transport up to 25 million tons per year.

  Staten Azerbaijans problem är att Kaspiska Havet är ett innanhav, dvs det är mycket stort och är den stora förbindelseleden emellan alla länder som gränsar till det. Men den enda vägen för Azerbaijan att exportera sin olja är antingen som förr i tiden; via tankbilar till Sovjetunionen; Sovjetunionen byggde raffinaderierna i Baku;Eller nu via BTC ..
  Det är många som är intresserde av oljan i BAKU-fälten; Ryssland( Vill ta tillbaka),USA(Georgien),EU(Turkiet). Västerlandet vill använda oljan; Det nya Ryssland vill sitta på den så att priset blir tillräckligt högt. Man kan ju också tänka sig att världens supermakter bara försöker att bunkra eller lägga under sig så mycket av världens oljeresurser som möjligt eftersom hela deras eventuella krigsmaskin är petroleumbunden(raffinerade råoljeprodukter)
  Den rakaste vägen från oljefälten i Azerbijan går naturligtvis genom Iran till Turkiet och skulle inte ens ha involverat Georgien. Anledningen att det inte blev så var att USA ansåg att det var otänkbart att den skulle gå genom Iran eftersom det var/är ”Double jepardy” för USA. Nu kan man ju fråga sig om de inte har skaffat sig ett ”Treble jepardy””
  EU länder och Kina har investerat i BTC- Om Ryssland genom sin invasion, måhända ”tillfällig” besämmer sig för att Ryssland vill kontrollera och ha en del av BTC (konrollera KRANARNA)- Vad händer då?

  Käre Carl Bildt, Jag respekterar dig som Sveriges enda Guru på Geo-politik,
  Jag hoppas att du svarar på det här(visar din åsikt och kunskap)

  Med vänligaste hälsningar
  mikaeluk

 160. […] Sveriges utrikesminister Carl Bildt en jämförelse mellan Rysslands handlingar i Sydossetien och Georgien med nazisternas handlingar. Då kritiserades han av en ledande socialdemokrat f.d. ministern Leif […]

 161. […] man läst Carl Bildts blogg sedan konflikten Georgien-Ryssland startade, kunde man tydligt inse att utrikesminister var redan från början öppet valde Georgiens sida. […]

 162. joby2011 skriver:

  Man har inte rätt att skydda sina medborgare i ett annat lands terretorium säger Herr Bildts.

  Mycket märkligt utalande, först om man följer händelseförloppet i Georgien så var det faktiskt så att Georgiska armen på ett ganska fult sätt angrep regionen militärt där många mäniskor det finns itervjuer som vittnar om ett otal övergrepp mot civilbefolknigen. Man kan knappast förväntas att samma arme skall skydda befolkningen?

  Det andra är att du oundvikligen kommer tillbaka till ”provinsen” Kosovo. Hur gick det till där igäntligen ? Skedde inte precis det Herr Bildt precis sagt var olagligt ? Någon annat land/Makt gick in för att skydda en minoritet ? Är inte det samma övergrepp mot folkrätten ? Det sitter idag en demokratisk regfering i Belgrad som har lämnat ut sin egen president till KT i Haag, men trots detta bryter man mot FN resulutioner och erkänner en stat på ett annat lands territorium ?? Detta är inte specielt logiskt Herr Bildt !

%d bloggare gillar detta: