Förhindra krig i Kaukasus

Tyvärr besannades mina farhågor från i går vad gäller utvecklingen i och kring Sydossetien.

När detta skrivs har georgiska styrkor uppenbarligen gjort betydande framsteg samtidigt som det finns rapporter om att ryskt stridsflyg angripit mål som ligger utanför själva konfliktområdet.

Det förefaller som om denna dramatiska upptrappning kan föras tillbaka på agerande främst från den sydossetiska sidan. Det kan t o m vara så att dess ledning sett ett intresse i att provocera fram en konflikt mellan Ryssland och Georgien.

Såväl georgiskt som ryskt diplomatiskt agerande under de senaste 48 timmarna förefaller att ha varit inriktat på att dämpa konflikten. När Georgiens president Saakhasvili framträdde i georgisk TV i går kväll uttryckte han sig uppskattande om dessa ryska insatser.

Därefter är det dock uppenbart att de georgiska stridskrafterna – efter att under en längre tid inte ha svarar på angrepp – gått till offensiv för att ”återställa den konstitutionella ordningen”. I denna formulering ligger en långt gående ambition.

Nu måste alla ansträngningar sättas in för att förhindra att konflikten eskalerar ytterligare. En konflikt ligger inte i vare sig Georgiens eller Rysslands intresse.

Ryssland kontrollerar den s k Roki-tunneln som förbinder Nordossetien i Ryssland med Sydossetien i Georgien. Man har nu en tydlig skyldighet att inte denna utnttjas för att föra in olika sk frivilliga förband från olika håll i Georgien.

Det är också viktigt att en spridning av spänningen till Abchazien förhindras. Rapporter om att det i strid med gällande överenskommelser har förts fram artilleri mot gränsen till det övriga Georgien är djupt oroande.

Det kommer att bli en jäktig dag med olika former av kontakter.

Sverige har ett brett kontaktnät i regionen och goda kontakter med olika aktörer, och vi skall självfallet försökas utnyttja detta på bästa möjliga sätt.

Ett nytt krig i Kaukasus ligger inte i någons intresse.

138 Responses to Förhindra krig i Kaukasus

 1. hillary2 skriver:

  Tack för ett föredömligt inlägg!

 2. knightone skriver:

  Carl Bildt,

  Du talar om vikten av att förhindra en spridning till Abchazien men ska man tro dom rapporter jag sett så är det snarare så att Abchazien nu är på väg att rycka in i Georgien mot Sydossetien för att förstärka seperatisterna.

  Frågan är, sker det med Rysslands goda medgivande och hur ska världen i övrigt bearbeta Abchaziens mindre lyckade inställning i denna fråga?

 3. Niklas skriver:

  Lycka till med de diplomatiska förbindelserna, hoppas allt går bra!

 4. wassberg skriver:

  Tyvärr tror jag att Bildt och EU har bidragit till utvecklingen genom sitt ensidiga stöd för Georgiens auktoritära regim. Den georgiske presidentens ambition är att internationalisera konflikten och få in EU-trupper som fredsbevarare i stället för de ryska styrkorna. Genom att han anser sig ha EUs fulla stöd hoppas han att genom en militär konfrontation kunna provocera fram denna utveckling. Ryssland har däremot inget intresse av en militär konflikt. Vad som behövs är att EU tydligt förklarar för Georgiens auktoritäre ledare att han kommer att förlora EUs stöd om han fortsätter med de militära angreppen.

 5. knightone skriver:

  Ryssland har inget intresse av en militär konflikt?

  Hahaha och jag som inte trodde detta här var en humorsajt.

 6. Kachina skriver:

  Bekymmersamt, och tyvärr tror jag att både Ryssland och USA har intresse av en kontrollerad konflikt som tar uppmärksamheten från andra områden.

  Det obehagliga är att dessa begränsade och kontrollerade konflikterna ofta går överstyr och inte längre går att begränsa.

  Nu är det slut på semestern, Carl. Det blev ingen mjukstart direkt. Nu blir det dygnet runt jobb.

 7. Anna skriver:

  knighone

  Du kommer säkert ihåg att Wassberg då och då tittar in (alltid från vänster) och ofta bidrar med riktigt humoristiska inlägg.

  ;-)

 8. Kachina skriver:

  knightones inlägg är alltid humoristiska. Jag brister ofta ut i gapskratt. Kul kille må jag säga. Vilken planet kommer han ifrån?

 9. wassberg skriver:

  Det här är inte speciellt komplicerat. För att finna orsaken bör man fråga sig; qui bono? Vem tjänar på konflikten? Ryssland och Sydostossetien sitter ganska nöjda som det är – området är de facto självständigt, och efter Kosovos självständighet har Ryssland gett visst erkännande åt utbrytarrepublikernas legala handlingar, vilket ger utrymme för ekonomisk utveckling. Den som är missnöjd med läget är Georgiens auktoritära regim, som vill se en förändring av status quo. Genom att den anser sig ha EUs stöd, tror den sig nu kunna åstadkomma en förändring av läget genom militära angrepp. Ryssland har däremot absolut noll intresse av en militär konflikt och ökad instabilitet i Kaukasus.

 10. osciloscope skriver:

  CB

  ”Ett nytt krig i Kaukasus ligger inte i någons intresse.”

  kanske … BAE (bofors), Sukhoi, Lockeed Martin, BIS, Exxon, Halliburton, Boeing et al.

 11. wassberg skriver:

  ”At the request of Russia, the UN Security Council held an emergency session in New York but failed to reach consensus early Friday on a Russian-drafted statement.

  The council concluded it was at a stalemate after the U.S., Britain and some other members backed the Georgians in rejecting a phrase in the three-sentence draft statement that would have required both sides ”to renounce the use of force,” council diplomats said.

  ”We think that this is a very serious error of judgment and political blunder,” Russian Ambassador Vitaly Churkins said of the council members’ disagreement. ”I hope that the Georgian side will reconsider its reckless actions in the area of the Georgia-South Ossetia conflict.” ”

  Hmm… vad är det för fel på en formulering som kräver båda sidor från att avstå från våld? Har kanske Georgien USAs och Storbrittaniens fulla stöd för sin aggretionspolitik?

 12. marron skriver:

  Man gör väl inte ”framsteg” i väpnade konflikter år 2008? För mig tyder det snarare på allvarliga brister i ledarskap.

 13. carlnorberg skriver:

  Hmmm, qui bono för all del, men då får man inte glömma att se efter framåt och framtida förtjänster, inte främst se bakåt på den gångna historien.

  Det är nog en begränsad skara marionetter som inte begriper svårigheten att förändra det historiska förloppet i efterhand.

  Det alltmer sjunkande dollar värdet, vilket är
  det reala begreppet eftersom köpkraften per valutaenhet minskar
  av inflation, även om nu kursvärdet nu
  redovisas till ett i princip oförändrat värde.

  Detta göra att det nu måste etableras ett tillstånd där inte en omedelbar realvärdeanpassing av dollarvärdet äger rum, annars kommer oundvikligen kreditexpansionseffekterna att ombesörja detta.

  Därför är krig ett lämpligt sätt att hantera situationen på, då en rad omständigheter av fundamental karaktär åsidosätts.

  Så denna gång så måste man nog inse att det världsekonomiska läget anses som det
  kräver ett reningsbad, att det synes bli metodiken krig som skall exekveras för att skapa denna rening, kan inte heller det ses som särskilt förvånande med hänsyn till de rådande ekonomiska strukturerna.

 14. ollemunter skriver:

  Nu har Putin vaknat till liv, hörde jag på radion nyss och då kommer hårdhandskarna som vanligt fram.

 15. visionara skriver:

  Rekommenderar lyssning till programmet sommar i P1 just nu.

  En rysk f.d. KGB-överste, är sommarvärd.

  M v h

  Visionären

 16. tsolin skriver:

  wassberg 9:38

  ”Det här är inte speciellt komplicerat”. …”Ryssland har…noll intresse av en militär konflikt”.

  Ganska simplifierad tolkning av skeendet. Ryssland är inte intresserat av ett destabiliserat Kaukasus, det kan man nog anta. Men ett litet krig då och då har inte hindrat ryssarna tidigare. Hade man varit klok hade ju Tjetjenienkrigen kunnat undvikas och mängder av människoliv sparas. Vad man gjort nu är att vidta åtgärder som integrerar Sydossetien och Abchazien i Ryssland de facto om än inte ännu de iure. På ett cyniskt sätt använder man Kosovo som ett fikonlöv för detta.

  Du använder hela tiden epitetet ”Georgiens auktoritära regim”. Ryssland är dock bara ”Ryssland” (inte ”den ryska auktoritära regimen”). Det säger en del om Din grundinställning.

  Får jag rekommendera en titt på Freedom House (www.freedomhouse.org).

  Det är ingen CIA-organisation utan en mycket respekterad stiftelse, grundand av bl.a. Eleanor Roosevelt. Freedom House publicerar varje år rapporter över sitauationen för demokrati och frihet i världens länder. Länderna bedöms i två aspekter, politisk frihet och mänskliga rättigheter, på skalan 1-7. Därefter delas länderna in i tre kategorier till följd av resultatet: fria, delvis fria och ej fria.
  Siffran sju är sämst, bäst är 1. Så ju lägre siffra desto friare land

  I den allra sista analysen sägs följande om Georgien (Map of Freedom 2008)

  Political Rights Score: 4
  Civil Liberties Score: 4
  Status: Partly Free

  ”Georgia’s political rights rating declined from 3 to 4 due to the restrictions placed on political opposition following the November 2007 emergency declaration, and the civil liberties rating declined from 3 to 4 due to the circumscription of media and expression in the aftermath of the November protests”.

  Så visst, Georgein är en bra bit fortfarande från EU.

  Men vad säger då Freedom House om RYSSLAND 2008?

  Political Rights Score: 6
  Civil Liberties Score: 5
  Status: Not Free

  ”Russia received a downward trend arrow for the Kremlin’s stage-managed parliamentary election campaign, which left very little room for opposition parties to criticize the authorities or take their message to the people.”

  Så var försiktig med epiteten. Vi talar om ett ofritt land (Ryssland), på väg i fel riktning vad gäller civ ila fri och rättigheter, i konflikt med ett land som är på väg mot demokrati på en rätt skumpig väg (Georgien).

 17. tnsexton skriver:

  Enligt ryska media skärper nu ryska ledande politiker tonen och talar om att man ska ”skydda sina fredbevarande trupper och sina medborgare” i området samtidigt som man förnekar att ryska plan skulle utfört anfall in i Georgien.

  En ledande ledamot av Duman kräver att Ryssland intervenerar med reguljära förband för att få stopp på stridigheterna eftersom ”de fredbevarande ryska styrkorna inte är tillräckliga”.

  Premiärminister Putin talar från Peking om att Ryssland kommer att vidta erforderliga åtgärder för att stoppa den georgiska aggressionen och för att skydda sina medborgare.

  http://www.en.rian.ru/russia/20080808/115896027.html

  Trots det uppskruvade ryska tonläget verkar Ryssland, liksom USA, EU och NATO, trycka på för att skapa ett eld upphör.
  Den stora risken ligger i omfattande förluster bland ryska soldater eller höga civila dödstal. Sådana kan skapa ett opinionsläge som tvingar fram ryska motåtgärder. Alternativt skapar de den situation som Ryssland väntat på för att kunna skrida till aktion för att kunna lösa konflikten efter eget huvud.
  I så fall har det georgiska ledarskapet bundit ris åt sin egen rygg.

 18. wassberg skriver:

  tsolin,
  ”Freedom” House betraktar jag som en neokonservativ propagandaorganisation. Jag har inte varit i Georgien, men har en känsla att Georgiens auktoritäre ledare kontrollerar landet i större utsträcking än vad Medvedev gör i Ryssland. Den som varit i Ryssland och umgåtts och pratat med ryssar, kan se att bilden av landet i väst i grunden är felaktig. Ryssland är idag ett öppet och i grunden fritt land (även om det finns mycket att göra, framför allt med den ohnaterliga korrumperade statsapparaten). Ryssland är idag främst intresserat av ekonomisk utveckling, inte imperialistiska äventyr – denna lyx är det idag den amerikanska makteliten som ägnar sig åt. Det är därför som den svenska utrikespolitiken under Bildt är gårdagens politik förd av gårdagens män. I stället borde vi fullt ut satsa på att integrera Ryssland i Europa.

 19. carlnorberg skriver:

  Och återigen så måste man betänka varför och med vilket syfte som vem gör vad i detta förlopp. och det är normalitet att handla för att gynna sina syften och skapa reaktioner.

 20. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Får jag bjuda carlnorberg och wassberg på nyuppdragen, virtuell Mälargös?

  Dee Dee Sharp – generellt ansikte för hambo om bakfoten

 21. Josef Boberg skriver:

  GooodDag Carl Bildt,

  Din slutmening ovan: ”Ett nytt krig i Kaukasus ligger inte i någons intresse.” – slut citat.

  För en gångs skull så är jag personligen HELT övertygad om att Du skriver ”fel”, tyvärr tyvärr…

  Men å andra sidan – är jag personligen lika övertygad om att Du VET någonting helt annat. Men det kan Du ju ej skriva – som den ”intellektuellt smarta” = diplomatiska utrikesminister Du agerar som.

  I mitt mer än 67-årade livsperspektiv sett så finns dej ej ETT ENDA krig som har funnits i wår barbariska historia – finns ej något pågående krig i dags dato – och kommer aldrig någonsin att kunna uppstå och/eller finnas något krig – ifall det ej ligger ”i någons intresse !”

  Det är helt enkelt det omöjligaste av det omöjliga, verkligen…

  Det har ALDRIG funnits – finns ej i dags dato – och kommer aldrig någonsin att kunna finnas något krig i den NaturLiktVisa = Intelligenta NaturRen.

  KRIG är en företeelse som enbart kan existera i ”snedtända” MaktPyramid-MaktelitNissars hjärnor – och som sen samma MaktElitNissar med sin Makt gör till verklighet för sig själva.

  Tyvärr tyvärr – så går Wi av vanligt folk på det här – samt – tyvärr tyvärr så drabbas också till mer än 99 % ALLA KRIG allra allra mest oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt mera än 90 % av medborgarna i länderna ifråga – och i världen i stort också för den delen.

  Varför i detta fall ej ge sig på någon av dom Du mer eller mindre känner i den globala MaktPyramid-MaktElitBankingLigan ?
  http://www.heising.dk/content.asp?Id=258

  Måhända kan Du få dom att inse att dom skulle kunna tjäna än mera av slantar på någonting helt annat än krig ?

  Lycka till med det – Carl Bildt !

  Ha det… :-) /önskar BankingLiga-vännen Josef

 22. Josef Boberg skriver:

  PS. Mera om MaktPyramid-MaktElitNissarnas hjärnors KRIG på
  http://josefboberg.wordpress.com/2008/03/10/hjarnornas-krig DS

 23. carlnorberg skriver:

  Svaret på detta Josef, är det vanliga och detsamma som alltid.

  Annars hade detta redan varit en historisk omständighet.

  Numera benämns detta som relpolitiskt medvetande.

  Eller att veta sin plats.

 24. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Carl Norberg – Apropå Ditt uttryck ”Att veta sin plats”.

  Personligen kan jag ju bara innerligt hoppas på att fler och fler av oss av vanligt folk = humana MedMännsikor = väsentligt flera än 90 % av MedBorgarna – så fort som möjligt på heltid ägnar sig åt att bokstavligt talat ”glömma Bort” = radera ut – ”att veta sin plats !”

  En helt annan sak. Varför lägger Du ej in Din bloggadress
  http://blogg.aftonbladet.se/23930 på wordpress.com – så att Wi på Ditt namn kan klicka oss till Din egen blogg ?

  Den kommentar jag gjorde där igår – har ej ”ramlat” igenom än…

  Taaack också för alla Dina många goa inlägg som kommentator här hos Carl Bildt !

  Ha det… :-) /önskar tankefrihets-vännen Josef

 25. solsburyhill skriver:

  Med anledning av tidigare anspelningar på ”bankingligan” med IMF/världsbanken inflytande, kanske följande handling kan vara av intresse:

  Klicka för att komma åt confidential-memo-tl-petro-fund.pdf

 26. visionara skriver:

  Wassberg 11:41

  ”Ryssland är idag främst intresserat av ekonomisk utveckling, inte imperialistiska äventyr – denna lyx är det idag den amerikanska makteliten som ägnar sig åt.”

  Vad gör i så fall ryska stridvagnar i Gorgien just nu?

  M v h

  Visionären

 27. osciloscope skriver:

  ”Dutch disease” härrör fr IMFs ”sustainable income formula”, dvs den förklädda koloniala metoden.

  osv

 28. wassberg skriver:

  Precis som i fallet Kosovo häpnar man lite grann av Bildts och gängets amatörmässighet. Man vill vara spelare, och stödjer Gorgiens auktoritära ledning i ord. Då växer tuppkammen på den, den tror att den kommer ha västs stöd i en konflikt med Ryssland. När Ryssland svarar, står de där med byxorna nere. Om man inte är en spelare, om man inte är villig att backa upp ord med handling, bör man i första läget vara försiktigare i retoriken.

 29. carlnorberg skriver:

  Ja någonstans i retoriken måsta alltid omfallet klarläggas, annars faller argumentet platt.

  http://blogg.aftonbladet.se/23930

 30. hillary2 skriver:

  ur dagens inlägg av Carl Bildt

  ”Därefter är det dock uppenbart att de georgiska stridskrafterna – efter att under en längre tid inte ha svarar på angrepp – gått till offensiv för att “återställa den konstitutionella ordningen”. I denna formulering ligger en långt gående ambition.”

  om inte EU, Nato och USA backar upp dessa Georgiska långt gående ambitioner och hr S. självsvådligt ger sig ut i krig med utbrytarprovinser finns det då inga juridiska möjligheter att hindra honom? enligt vad jag läst om internationella domstolen i Haag så definierar den folkmord inte beroende på antalet omkomna
  det strider naturligtvis mot vad polariserande jämförare anser
  som är ute efter att tala om vem som är bäst/sämst/värst :-)
  den uppfattning internationella domstolen i Haag deklarerat sammanfaller dock med min!

 31. […] Sveriges utrikesminister, Carl Bildt, har skrivit följande under titeln Förhindra krig i Kaukasus: Det är också viktigt att en […]

 32. hillary2 skriver:

  det var knappast en rättvisande beskrivning av läget i Georgien på länken ovan (länkar – för säkerhets skull :-)))
  när jag rätt snart läste namnet johan norberg förstod jag att det inte var okunskap utan propaganda av värsta slaget

 33. wassberg skriver:

  ”Mr Lavrov called on the West to reach ”the right conclusions” over the conflict, saying the Georgian offensive had been made possible by Western military aid to Tbilisi.

  ”Now we see Georgia has found a use for these weapons and for the special forces that were trained with the help of international instructors,” he said.

  ”I think our European and American colleagues … should understand what is happening. And I hope very much that they will reach the right conclusions.””

  Förhoppningsvis, men västs ledare förefaller tyvärr vara obildbara.

 34. Anna skriver:

  Hillary

  Tänk att just du blivit en sådan ”expert” på Georgien!
  Jag minns, och säkert fler med mig, din fadäs tidigare i år när du inte kände till skillnaden mellan landet Georgien och delstaten Georgia i USA ;-))

  Tänk vad vissa avancerr snabbt inom folkrörelsen ;-))

 35. osciloscope skriver:

  Norberg borde lyssna på CATO grundarens ord;

  “The history of mankind is a history of the subjugation and exploitation of a great majority of people by an elite few by what has been appropriately termed the ‘ruling class’. The ruling class has many manifestations. It can take the form of a religious orthodoxy, a monarchy, a dictatorship of the proletariat, outright fascism, or, in the case of the United States, corporate statism. In each instance the ruling class relies on academics, scholars and ‘experts’ to legitimize and provide moral authority for its hegemony over the masses.”

  Edward Crane

  Fö är ”propaganda” i sig inte fel. Vi sprider alla vårt ord, tex här på bloggen. Det gäller bara att ta till sig det som genuint tilltalar en.

 36. hillary2 skriver:

  Anna

  fadäser bjuder jag på – har du ingen rolig sådan att berätta om dig själv?

 37. chda skriver:

  Det skulle vara intressant att höra mer om vad Carl tror om risken för spridningseffekter i området: Vilka är de, och hur stora är riskerna?

 38. hillary2 skriver:

  osc vill du rätta FEL kan du bli matematiklärare

  jag lever definitivt inte i världen rätt och fel svart och vitt eller i den mer komperativa världen illa, värre, värst
  gör du?

 39. […] Alla dessa dagar: Förhindra krig i Kaukasus […]

 40. osciloscope skriver:

  ah så du har läst min essä iaf ;) för det är precis dessa spörsmål jag funderar på. Let’s continue this torrent discourse …

  osv

 41. Anna skriver:

  Hillary 3:13

  Nej, egna fadäser tycker jag är sorgliga och hoppar gärna över desamma ;-))

  Du däremot tycks gilla dem ( ang. ditt inlägg om den gode Arnold i en annan tråd för några minuter sedan).

 42. hillary2 skriver:

  Anna

  vad som är en fadäs eller ej bestäms av betraktarens öga
  adjö för idag

 43. Anna skriver:

  Adjö på dig själv Hillary och ha en riktigt trevlig fredagskväll!

 44. Pravoslavac skriver:

  Den här Georgiska operationen påminner en hel del om Operation Storm där 200.000 människor etniskt rensades inom loppet av ett dygn. Då hade styrkorna som utförde den etniska rensningen tränats av MPRI, Military Professional Resources Incorporated, som även var inblandade 1999 då de tränade upp UCK. Jag skulle inte bli förvånad om MPRI nu har tränat upp den Georgiska militären inför en aggression mot Sydossetien. Målet med operationen verkar vara att provocera fram en konflikt med Ryssland. Att skylla konflikten på Ryssland är helt uppåt väggarna.

  Dagens Studio Ett handlade delvis om Georgien. Lyssna på sr.se/p1. De sade bland annat att väst försöker hävda Georgiens territoriella integritet men att det inte riktigt fungerar när man samtidigt inte respekterar Serbiens territoriella integritet.

  Precis detta påpekade Putin INNAN Sverige med flera bestämde sig för att erkänna Kosovos unilateralt utropade självständighet. Nu visar det sig att Putin hade rätt. Som av en händelse bestämde sig Sverige just idag (i mediaskuggan från Georgien och Beijing) för att acceptera pass från Kosovo. När kommer Sverige att acceptera pass från Sydossetien?

 45. nilsdentolfte skriver:

  Carl , Björnen är ute ur sitt ide!

  Rysslands mål är att stoppa Nato’s fram marsch i deras gamla Sovjetstater. Dessa mål har utsikter att lyckas. Ryssland verkande mycket väl förbereda. Exempelvis Putin avbröt inte ens sin Peking resa.

  EU inblandning ger gasstopp till central Europa. Kriget är nu ett faktum och Ryssland kommer att uppnå sina mål. Usa är på knäna reda i Irak och Afghanistan, USA har inga strategisk reserv att skicka Georgien.

  En ny ”Napoleon” för ett aggressivare Ryssland, då Usa är på knäna, krävs för att stoppa Ryssland nu. Det krävs helt ny EU samordning. Om inte det sker är min uppfattning att Sverige måste sluta sig och plocka våra gamla honnörs ord som suveränitet och neutralitet.

  /NXII

 46. alivga skriver:

  Återigen står allmänheten handfallen. Serbiens storebror Ryssland tillåts bete sig som de vill och Sverige och Europa står helt handfallna. Lagom till jul kan Sverige räkna med en flyktingvåg liknande den från Kosovo 1999 då samma Europa lätt Serbien diktera villkoren i sydöstra Europa. Vad vi nu behöver är en enad front – EU, FN och USA måste ingripa starkt och bestämt och visa Ryssland var skåpet ska stå.

 47. carlnorberg skriver:

  Men ledarskap har som sagt aldrig varit den politiska adelns märke.

  Och blotta tanke på orden”framåt följ mig” uttryckta av den politiska adeln,får ju enbart olika former av ridikulitet.

  En gång uttryckte sig Torgny Segerstedt om den politiska adeln i allmänhet och utrikesministern i synnerhet, på följande vis.

  1945-02-22 G.H.T.
  Ett folk lär ha den regering den förtjänar. Om det håller streck kunna vi alltså studera vår nationella egenart genom att giva akt på de män som äro bänkade kring rådsbordet. Hr Günther (utr.min.) som exponent för svensk lynnes art bör kunna hålla alla frestelser till nationell högfärd borta från oss.
  Han har följaktligen en stor uppgift att fylla beträffande vårt nationella självmedvetande.

 48. Pravoslavac skriver:

  aligva: Ryssland har inte anfallit någon. Georgien anföll Sydossetien och har förstört huvudstaden. De flesta dödade är ryska medborgare. Tycker du Ryssland stillasittande ska titta på medan deras egna medborgare dödas? Ryssland har gjort helt rätt genom att förstöra militärbaserna som den Georgiska aggressionen utgår ifrån.

 49. […] sådan här militär utveckling har nog inte de diplomatiskt inriktade utrikesministrarna Carl Bildt och USA:s Condoleezza Rice inte räknat […]

 50. carlnorberg skriver:

  Det sista man nu skall göra, är att obetänksamt och oövervägt ta ställning i sakfråga.

  Dessa aktioner är till 100% ägnade att skapa opinion för att acceptera ett kommande förlopp.

 51. wassberg skriver:

  Hörde just hycklaren Bildts uttalanden om att Rysslands agerande inte är acceptabelt och att de strider mot europeiska spelregler. Men EUs utrikesminister är Solana, som gav order om att terrorbomba Belgrad och Jugoslavien i 80 dagar. Bildts och andra västledares hyckleri är osmakligt och deras moraliska auktoritet är lika med noll.

 52. hillary2 skriver:

  wassberg

  jag förstår om du är upprörd

 53. solsburyhill skriver:

  Var kommer pengar ifrån?

  Detta är frågan som ingen ställer sig och som utgör grunden för varför världen ser ut som den gör i dagsläget. De flesta tror att våra regeringar helt enkelt trycker mer pengar efter hand som ekonomin växer. De flesta av oss känner tyvärr inte till varifrån pengarna kommer.

  Vad vi vet är att pengamängden i världen har ökat med ca 7,5% per år. Vi vet att ingen av dessa pengar har skapats av vederbörande regering.Vi vet också att alla nya pengar skapas genom banksystemet i form av räntebärande skulder.

  Någon någonstans skapar alltså dessa nya pengar ur tomma intet och säljer dessa till oss genom bankerna till en hög ränta.

  Astronomiska belopp i nya skulder skapas varje år runt om i världen. Alla dessa skulder säljs genom bankerna till hög ränta i utbyte mot värdepapper såsom hypotek, personliga garantier o.dyl. Dessa nya pengar har sitt ursprung utanför våra regeringars suveränitet och kontroll.

  År in och år ut fortsätter regeringarna runt om i världen att spela detta spel – ett spel som bankeliten alltid vinner och låntagarna alltid förlorar.

  Eftersom dessa nya pengar kommer in i systemet som räntebärande skulder, så måste den första förutsättningen vara att det föreligger en efterfrågan för detta. Det måste också finnas en låntagare som är villig att ta sig an dessa skulder. Enda sedan pengar skapades har det alltid förelegat en brist på denna vara. I ett tidigt skede upprättade ett fatal guldsmedjer/banker Fractional Reserve System, varvid papperslappar som sades representera riktigt guld ansågs enbart behöva en liten del av dess värde i guldreserver. Detta gjorde det möjligt att masstillverka deras egna papperspengar i en mycket högre utsträckning än deras riktiga reservuppbackning.

  När kungar och prinsar började låna dessa nya pengar, lades grunden för nuvarande högst dubiösa skattesystem. Då regeringarna var tvungna att betala tillbaka skulderna på pengar som skapats genom luft av bankerna, började de I allt store utsträckning förlita sig på skatteintäkter som ett sätt att återbetala skulderna. Skatterna var inte avsedda att ses som betalning för tjänster, utan som skuldsanering.

  Detta leder oss till dagsläget, där skatter har mycket lite eller inget att göra med betalning för offentliga tjänster. Detta samband är enbart en illusion. Det enda som kan långsiktigt upprätthålla den offentliga sektorn är de vinster som skapas inom den privata sektorn (konsumtionsindustrin). Ett högt skattetryck undergräver privata sektorns vilja att producera, skapa, spara och investera. Det enda sambandet är det motsatta, dvs beskattning förstör grunden till ett långsiktigt upprätthållande av den offentliga sektorn snarare än att hjälpa upp den.

  Skatter skapar en brist på välstånd och pengar inom den privata sektorn, vilket tvingar folk och företag att låna från bankerna för att ersätta det som ”stulits” i form av skatter och offentliga sektorns inkompetens.

  Lokala banker använder våra handlingar till att skapa hypotek och andra finansiella instrument genom vilka de kan låna belopp som vida överstiger deras verkliga reserver från ”offshore”-källor. Det är dessa ”offshore”-bolag som skapar våra ”nya” pengar (dvs de pengar som vi blivit tvungna att låna genom beskattning) ifrån tomma intet.

  När vi har betalat tillbaka våra lån, kan bankerna tjäna på ränteskillnaderna ganger 10 eller mer, vilket ger dem all anledning att hålla tyst om detta och låta processen fortlöpa.

  Emellertid ligger den verkliga makten hos de anonyma personer i cyberspace som skapar dessa nya pengar ur intet. När deras lån väl betalats tillbaka av bankerna så har dessa nya pengar ”tvättats”. Detta möjliggör sedan för dem att köpa upp och inneha kontrollerande ställningar i samtliga av de mest vinstrika multinationella företagen i världen innefattande strategisk infrastruktur, pharmaindustrin, energisektorn, telekommunikation, transport, militärindustrin och naturligtvis media.

  Det är precis detta som är anledningen till att du aldrig hört om detta förut.

 54. tnsexton skriver:

  Carl Norberg 4:27

  Ett av få av dina inlägg jag förstår och kan instämma i!

 55. Kachina skriver:

  Carl Norberg 4:27

  Precis.

 56. Writer'n skriver:

  Jeg reiste i fra Tbilisi i natt, og kampene hadde nettopp startet. Mine Georgiske kilder rapporterer om fulle sykehus i Tbilisi, og en tilfeldig bombibng av sivile mål. Blant annet et marked i Gori, der hovedveien gjennom Georgia nå går midlertidig. Også mål der jeg har ferdes daglig..langt utenfor Sør Ossetia har blitt beskutt med raketter fra Russiske fly. Av de større merkverdigheten er alle TV-stasjonenes mer eller mindre kunnskapsløse reportere og i særlig grad ”menere” fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt har med all rtyxdelighet demonstrert et så lavt kunnskapsnivå om denne konflikten, at jeg skammer meg på deres vegne. Her er de tradisjonelle skillelinjene og personifisering av konflikten fremtredende, og innsikt utover det mangelvare. Forskere bør i det minste bevege seg litt ute om sommeren.

 57. alivga skriver:

  Pravoslavac: Sydossetien är en självutnämnd stat som rent etniskt befolkas av osseter och georgier. Sydossetien är en del av Georgien som är en internationellt erkänd stat. Medan georgierna i provinsen varit lojala mot moderlandet har de etniska osseterna istället valt att ta ryskt medborgarskap. Nu vill separatisterna olagligt ansluta Sydossetien till Ryssland trots att provinsen med få undantag tillhört Georgien och varit under inflytande av georgierna (osseterna är ursprungligen en invandrad etnisk grupp). Ryssland har egentligen inget där att göra. Visst, vissa osseter har ryskt medborgarskap men ryssarna inkräktar på ett annat lands territorium. Paralleller går att dra till vad serberna försökte med i Kroatien och Bosnien – d.v.s. slita loss en del av land och ansluta det till Serbien – trots att det saknade någon förankring i historien eller folkrätten. Kosovo är ett unikt fall och går inte att jämföra. Till skillnad från Kroatien, Bosnien och Sydossetien utgör albanerna en i princip total majoritet i Kosovo. Dessutom har området tillhört olika stater under olika epoker men nästan alltid har den varit dominerad av albaner.

 58. tsolin skriver:

  Wassberg och Pravoslavac:

  Ni har helt köpt den ryska propagandan. Särskilt beklagligt i fallet Pravoslavac som varit mycket upprörd över behandlingen av Kosovo (och jag är i viss utsträckning beredd att instämma i en hel del av hans kritik av det sätt på vilket Kosovo knoppas bort från Serbien utan sanktion av säkerhetsrådet). Men som nu har svalt det ryska agerandet med hull och hår.

  Inser Ni inte vad som händer?

  Ryssland försöker till varje pris stoppa georgiskt (och andra exsovjetiska länders) västnärmanden (läs NATO). Man uppmuntrar till separatism (Sydossetien, Abchazien – även om det också finns en intern georgisk logik i dessa konflikter – de är inte helt skapade i Kreml men Kreml underhåller dem aktivt.

  Kreml delar ut ryskt medborgarskap till alla som så önskar i Sydoessetien och Abchazien.

  Nu tar man till brösttonerna för ”de egna medborgarna” hotas.

  I ”förebyggande syfte” för man in pansar och stridsflyg i vad som faktiskt är georgiskt territorium.

  De är ju fullständigt uppenbart vad som sker. Begriper Ni inte detta? Studera inledningen av andra världskriget 1 september 1939 (man dödade ett par polacker, klädde dem i tysk uniform, dumpade dem vid gränsen, visade upp dem i pressen, gick sedan in flr att hämnas avrättningen av ”tyska medborgare”.

  Detta har Moskva planerat länge. Man har gjort det skickligt och sofistikerat.

  Vad jag ovan skriver innebär inte att georgierna burit sig åt som änglar. Man har låtit sig provoceras och sannolikt tagit till kraftigt övervåld. Men man har gåt i en rysk fälla och det är ingen tvekan om vem som bär huvudskulden enligt min mening. Ryskt attackflyg har varit inne i georgiskt luftrum flera gånger och bombat. Det är en ren och klassisk aggression mot ett grannland.

  Och Wassbeg skriver om ”hycklaren Bildt” som har fräckheten att antyda att Ryssland skulle bete sig illa åt.

  Vems ärenden går Du egentligen?

 59. visionara skriver:

  Carl Bildt.

  Hörde dig precis på sena rapport.

  Du sa bl.a. att väst vill se ryssland som samarbetspartner, men att ryskt militärt attackflyg över annat lands territorium ICKE ingår i de folkrättsliga spelreglerna (eller ngt liknande) samt att ryssland har att svara för de stridåtgärder de sätter in.

  Bra sagt!

  M v h

  Visionären

 60. Pravoslavac skriver:

  tsolin: Ärligt talat är jag lite förvirrad och förstår inte riktigt vad som händer. Mycket motstridiga uppgifter.

  aligva: Intressant att du tycker det går att jämföra Republika Srpska och Republika Srpska Krajina med Georgien, men att det inte under några förutsättningar skulle gå att jämföra med Kosovo. Jag tycker tvärtom att Republika Srpska är ett ”mycket mer unikt” fall än Kosovo, men det är inte rätt läge att bråka om sådana saker just nu. Situationen är oroande och jag hoppas precis som alla andra att det inte eskalerar. Den här situationen har potential att sätta NATO och EU öga mot öga med Ryssland och det vill jag definitivt inte vara med om. Bakgrundsstrålningen är precis lagom där jag bor just nu och jag vill inte att den ska öka med en enda millisievert.

 61. visionara skriver:

  Det aktuella uttalandet var:

  ”Vi vill ha ett Ryssland som är en samarbetspartner med de spelregler som gäller mellan europeiska stater. Man kan ha delade meningar om olika saker, men attackflyg som sätts in över andra länders territorium det ingår icke i den bild som kan accepteras i en fredlig värld.”

  Ännu bättre sagt!

  Stå på dig Carl Bildt och bry dig inte om alla tomtar och troll på denna blogg som med sina provocerande uttalanden försöker göra sig märkvärdiga. Vi är fler än man kan ana som stöder dig i din gärning.

  M v h

  Visionären

  PS. Kalla mig gärna fanboy. Who cares?

 62. thildos skriver:

  Kan du inte lägga in dagens outfit?

 63. soli01 skriver:

  Om det inte direkt kan jämföras med Kosovo, men nog hade det varit bra om vi avvaktat med att godkänna Kosovos självständighetsförklaring – gäller inte bara Sverige. Där hade vi gärna kunnat förhalat godkännandet, för nu ger man en anledning som ryssarna utnyttjar eller..

 64. alivga skriver:

  Pravoslavac: Tyvärr fodrar nog situationen det du är mest rädd för. Nämligen att EU/NATO/FN och den demokratiska världen sätts just öga mot öga med Ryssland. Ryssland (liksom Serbien) måste ”plattas till” rent politiskt. Ger man dessa länder för stort spelrum väntar något ännu värre än vad både du och jag kan föreställa oss. Nej tack till att länder som Ryssland eller Serbien bestämmer världsordningen – Stå upp för Georgien!

 65. Josef Boberg skriver:

  GooodKvällst SolsBuryHill,

  Taaack för Ditt mycket mycket väl beskrivande – såväl som lättförståeliga redovisning om det här med hur MaktPyramid-MaktElitNissarnas pengar kan finnas – trots att dessa Fiction-slantar överhuvudtaget ej alls existerar egentligen.

  Det här var så väl beskrivet – i vart fall i mitt perspektiv sett – så att jag har i andra stycket länkat Ditt inlägg ovan – på min egen blogg om bl a intellektual-Ism
  http://josefboberg.wordpress.com/2008/03/20/intellektual-ism-0-medvetenenhet Jag hoppas att det är OK för Din del ?

  Såvitt jag kan se – så har ännu ingen enda kommenterat Ditt inlägg. Dock – bli ej besviken över det !

  Personligen VET jag att den sanna sanningen – för dom allra flesta av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentlig flera än 90 % av medborgarna – är så outhärdligt svår att ”ta” – att dom föredrar att leva vidare med MaktPyramid-MaktElitNissarnas rena lögner – eller snarare sagt – fortsätta med sitt av wåra MaktPyramid-MaktElitNissars förordade personlig ”dödsrally” i kött.

  Alla slutar ju med att andas numera = går en oundviklig Grav-i-Terra till mötes – och då även MaktPyramid-MaktElitNissarna själva – ifall jag ej har fått någonting helt om baktassen.

  Dock – likväl så finns det säkert en och en annan som har läst Ditt inlägg ovan (kan ju nu undra över om t ex Anna är en av dom ?) – och som har så mycket egen FRI tankeförmåga kvar – att dom VET att Du har åt hållet helt rätt i Din kommentar ovan.

  Dock – dom flesta av sådana ”vågar” ej sticka ut hakan – utan föredrar att vara tysta. Det kan finnas mycket mycket goda skäl för det, faktisk… – i wårt numera åt hållet under starkt vardande ”Kallocain-Istiska” samhälle, tyvärr tyvärr…

  Du vet det där med FRA – eller som någon här har uttryckt det i en kommentar – ”Wårt nya FRI-samhälle”. FRI = Försvarets RadioInstitut.

  Hoppas därför att Du ej ”tröttnar” på att återkomma i bl a frågan om MaktPyramid-MaktElitNissarna Banking.

  GooodNatt Alla… :-) /önskar tankefrihets-vännen Josef – snart sovAnde under den NaturLiktVisa = Intelligenta björken – med.

  ”Intelligent Wi kommer att drömma i natt
  Intelligenta drömmar som Wi aldrig någonsin drömt förut
  Wi drömmer om att det Är Fred och Frid på Jorden
  Därför att Allas Tanke-intellektuella och Fysiska Krig Är Slut !”

  Dock – hela wår värld styrs sedan tusentals år tillbaka till allt överskuggande del av förhållningssättet att “Det är Brist på Allt” – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” – som i sig alltid blir exakt detsamma som den perversa stupiditeten “Smärta/Obehag = Attraktion = Njutning”, tyvärr tyvärr…

  Och detta då alldeles oavsett hur uppenbart det är att Allt materiellt mm finns i ÖverFlöd för alla och envar att leva LevAnde i ”sus och dus” uti.

  Detta styrks starkt i sig av att det bokstavligt talat finns ett ÖverFlöd av tanke-intellektuella såväl som fysiska pågående krigshandlingar varje dag i stort och i smått. Såväl i varje enskild människas liv och nationellt emellan företag och stater osv – liksom inom varenda mindre organisationsform ned till familjen och släkt och vänner emellan.

  Inte minst bloggvärlden bekräftar ju ej alls så sällan också kristallklart – i både inlägg och kommentarer – dagligdags ständigt och jämt att det är så här Wi dominerat intellektuellt = MainStreamat fungerar tankemässigt, tyvärr tyvärr….

  All denna KAMP grundas hos alla wåra barn och tonåringar av föräldrar och annan vuxenvärld – som i sin tur tidigare har fått det av sina föräldrar osv – redan när varje nyfött barn slår upp sina NaturLiktVisa = Intelligenta ögon ifrån första ögonblinket, tyvärr tyvärr…

  Detta därför att hart när alla föräldrar, andra vuxna, förskolor, grundskolan, gymnasieskolan, högskolan osv – styr mer eller mindre DiktatToriskt alla barn och ungdomar med hot- och morot-vansinnet – som ju i sig till mer eller mindre 100 % är grundat i allt väsentligt på ”Brist-på-Allt” – som ju i sig ovillkorligen alltid leder till tanke- och beteendesättet att ”Äta eller Ätas”, tyvärr tyvärr…

  Härvidlag är nog moroten åt hållet det mest djävulskt förledande/missledande för barn och tonåringar – därför att moroten innebär ALLTID ett mer eller mindre kamouflerat = förtäckt hot om att utfallet ej alls blir en morot.

  Detta raserar mer eller mindre totalt alla barns medfödda självständiga NaturLiktVisa = fria Intelligenta logiska tankeförmåga – såväl som deras medfödda potential för kreativitet – som i sig VET att möjligheterna för en människa i kött (”Skapelsens Krona”) är åt hållet helt obegränsad egentligen.

  Tja – sen är det bokstavligt talat mer eller mindre helt kört för alla wåra åt hållet NaturLiktVisa = Intelligenta barn och tonåringar – i meningen att även deras liv i kött blir en dödsprocess/resa – som oundvikligen slutar i en Grav-i-Terra – vid pass ca 80 års LivsErfarenhet i Sverige i dags dato.

  Den här intellektuella galenskapen har nu pågått i mer än 6000 år = från tiden för när religionerna uppfanns av den tidens MaktPyramid-MaktElitNissar – och som sen har gjorts till än mera förslavande för oss av vanligt folk av wåra nutida MaktPyramid-MaktElitNissar, tyvärr tyvärr…

  T ex. pengar är ju den allt överskuggande ”MaktElitNisseReligionen” i dags dato + de sedvanliga gudDomsReligionerna. Wår ofattbart ruskigt barbariska kända historia är en konsekvens av det här faenstyget. Under 1900-talet avrättas uppåt 150 miljoner MedMänniskor av MaktPyramid-MaktElitNisseStyrda nationer i krig och annat, tyvärr tyvärr…

  Hur många kommer det att bli under de närmast kommande 100 åren ?

  Med andra ord så har Wi har sedan lång lång tid tillbaka ersatt det NaturLiktVisa = det Intelligenta ”ÖverFlöd av Allt materiellt och Kär Lek i kött i kött” för oss själva och med varandra – med ”Brist-på-Allt” och att ”Äta eller Ätas” – som ju i sig alltid leder till det perverst stupida tanke- och beteendesättet ”Obehag/Smärta = Attraktion = Njutning”, tyvärr tyvärr…

  Dock – hela den materiella Skapelsen bygger på GrundPrincipen att “Allt finns i ÖverFlöd” och att allt NaturLikt i wår flora och fauna till 100 % styrs av de NaturLiktVisa = Intelligenta Principerna “Njutning = Attraktion !” och “Smärta/Obehag = Undvikande !”

  När skall Wi = människosläktet kollektivt sett skifta wårt nuvarande vansinnigt stupida förhållningssätt ”Brist-på-Allt” och ”Äta eller Ätas” – avseende framförallt oss själva – men också varandra och nationellt mm – såväl som den fantastiska floran och faunan som Wi är satta att leva LevAnde som en pytteliten del uti – till ”ÖverFlöd- av-Allt !” och ”Njutning = Attraktion !” ?

  Just nu, i natt – i morgon – nästa vecka – eller om hundratals år från nu ?

 66. visionara skriver:

  solio

  Visst kan man diskutera erkännandet av Kosova och kanske kom det för snabbt. Men låt dig inte luras i fråga om Rysslands avsikter. De har bara letat efter anledning att gå in i Georgien och den skulle de ha hittat förr eller senare ändå.

  M v h

  Visionären

 67. alivga skriver:

  Vad exakt hade vi tjänat på att inte erkänna Kosovo? Skulle vi bara stillasittande titta på diskrimineringen och förtrycket av albanerna? Låtit dem förintas? Är det rimligt att en folkgrupp som utgör 95% av en provins (Kosovo) styrs av ett land (Serbien) som kuvar, misshandlar och utplånar denna folkgrupp? Albanerna kämpade i årtionden på fredligt sätt för att uppnå jämlikhet. Helt orättvist svarade den serbiska regimen med övervåld och batonger. Mycket civiliserat!? Tror du inte att Ryssland hade hittat på en anledning att angripa Georgien ändå? Nu använder de bara Kosovo som en förevändning för att begå nya krigsbrott. Ryssarna resumé kan göras lång. Nu gäller det att stoppa den ryska krigsmaskinen och stå upp för Georgien.

 68. Pravoslavac skriver:

  aligva: Om du var lite påläst skulle du veta att UCK sponsrades, tränades och uppmanades att attackera Serbien av USA. Det var USA som startade kriget genom sitt stöd till UCK. Skyll inte på Serbien där. Om du vill prata om Bosnien är det en annan femma, men Kosovo.. Har du funderat på hur det kommer sig att 95% av befolkningen är albaner idag när majoriteten var serber för 100 år sedan? Svaret är systematisk etnisk rensning.

  Angående Georgien vill jag avvakta några dagar innan jag kan uttala mig.

 69. alivga skriver:

  Pravoslavac: Vad du talar om är tio år tillbaka i tiden. Kom inte och säg att USA sponsrade UCK 1982 då albanerna helt rimligt krävde lite mer att säga till om – att få anväda sitt eget språk – och det i en provins där de i princip redan då utgjorde en total majoritet. Jag menar, t.o.m. Sverige erkänner sina minsta minoriteter mer rättigheter än vad serberna gav albanerna. Att albanera efter årtionde av serbisk förnedring och förföljelse tog till vapen är kanske inte så konstigt. Serberna måste lära sig att leva och samarbeta med andra folkslag utan att för den delen suga ut och dominera dem. Det är ju det som är problemet.

 70. alivga skriver:

  P.s. Medan du och resten av Europa ”avvaktar med att uttala er om Georgien” dör civila. Känns det bra? Ut på gatorna och demonstrera! Det ska jag göra…

 71. Pravoslavac skriver:

  aligva: Så du menar att det inte var tillräckligt att ge albanerna autonomi inom Serbien? Vilka förmåner tycker du mer de skulle få? Sanningen är att albanerna fick mer och mer och mer, men de var aldrig nöjda. När någon slutligen sade ifrån 1989 då vände de sig till USA. Precis så gick det till. Att USA började stödja albanerna är däremot ett mysterium. Troligtvis har det geopolitiska förklaringar. Några humanitära orsaker finns inte, och även om de skulle finnas så skulle USA vara de sista att lägga märke till dem.

 72. wassberg skriver:

  Vad gäller Ryssland är de som sagt ett land som idag främst är intresserad av affärer. Ett krig i Kaukasus är dåligt för affärerna. Ryssarna satt ganska nöjda med status quo. Förklaringen till kriget ligger hos Georgiens hetlevrade och irrationelle diktator Sakhasviili. Attacken mot Sydossetien var av samma slag som hans brutala nedslag mot oppositionen i november, och ungefär lika produktiv. När väl anfallet kom var det bra av Ryssland att så snabbt svara och inte låta de georgiska trupperna skapa nya fakta på marken. Militär närvaro är tyvärr det enda språk som västs hycklande politiker förstår.

 73. Pravoslavac skriver:

  aligva: Vad ska du demonstrera för? Ska du fira att Georgierna dödat 1400 Ryssar? Eller ska du protestera mot att ryssarna dödat 20 Georgier?

 74. visionara skriver:

  Du Josef!

  Ser att du är en flitig kommentator på Nils Bildts blogg. Vad f-n håller du på med egentligen? Har du ngn slags fixering?

  M v h

  Visionären

 75. alivga skriver:

  Ja, det är vad serberna brukar intala sig själva. Att ”sluta slå ett annat folkslag – ett folkslag som redan ligger” brukar bland serber anses vara för stora eftergifter. Nej, självklart skulle Europa ha tigit och låtit serberna göra slut på alla folkslag i forna Jugoslavien. Det sista var ironi så att ingen nu missuppfattar. Jag skulle vilja säga att det var serberna som ville ha mer och mer och aldrig var nöjda. Det var ju även denna ”drift” hos serberna som satte igång WW1. Europa gjorde rätt som satte ner foten. Om serberna ”gapar efter mer” bör Europa kraftfullt visa var bordet ska stå -gång, på gång, på gång. Samma sak gäller för Ryssland.

 76. alivga skriver:

  Jag ska demostrera mot rysk intervenering i Georgien.

 77. Pravoslavac skriver:

  aligva: Jag känner att du bär ett oresonligt hat mot serber och ryssar inom dig. Hoppas det släpper med tiden. Nu ska jag lägga mig, God natt.

 78. soli01 skriver:

  alivga – ja,man kan kanske ställa frågan varför erkänna? Jag har inte fått någon riktigt bra förklaring till vaför det blev ett godkännande. Många länder har inte gjort detta – varför? Enl FN -deklarationen 1244 innbär väl ändå inte att Kosovo ska erkännas som självständig. Har jag fel där då? Jag har tidigare läst vad den går ut på, men kan inte erinra mig att det stod något om erkännande.
  Nu gällde det Georgien och där är det verkligen en oroande utvecklig – helt klart. Gnistrar det för mycket kan lågan vara tänd!

 79. alivga skriver:

  Ha ha ha. Jag hatar ingen. Jag är realist! Av två onda ting väljer jag det mest onda. Så enkelt är det. Det är företrädande ”skurkstater” som inte erkänt Kosovo. Stater som i regel saknar moral och uppfattning om rätt och fel. Stater som själva förtrycker minoritetsfolk eller i värsta fall – sin egen befolkning. Det säger väl allt! Vi kanske inte gillar USA och dess politik. Men tror ni på allvar att världen hade varit en finare plats om Ryssland och Serbien hade varit supermakterna?

 80. visionara skriver:

  alivga

  Hear! Hear!

  M v h

  Visionären

 81. Pravoslavac skriver:

  Det är företrädande “skurkstater” som inte erkänt Kosovo. Stater som i regel saknar moral och uppfattning om rätt och fel.

  Intressant att du betecknar 75% av jordens länder som skurkstater.

 82. alivga skriver:

  Tycker du? De demokratiska länderna där människor lever i frihet är inte många. Jag ser hellre att de dikterar villkoren än de övriga 75%. Vad tycker du?

 83. osciloscope skriver:

  Här kommer en två månaders ”summering” av CB bloggen ;) (obs, Josef-längd)

  Jo jag välkomnar epitetet ”drömmare” för det är ju så att den ”verklighet” som vi sinnligt uppfattar den, har sin uppkomst i tidigare drömmar som succesivt har förverkligats. Vår tillvaro/civilisaton från de första stapplande stegen såg inte ut som det gör idag. Så jag hoppas alla härinne har sina visioner och ideer som var och en försöker förverkliga själva och inte låter andra göra.

  “We can’t solve problems by using the same kind of thinking we used when we created them.” Einstein

  Angående ”hundradels promille av befolkningen” som har en viss typ av ”konspirationsteorier”.

  Det att ha en teori; – som försöker beskriva en affär, överenskommelse, transaktion, konflikt, krigshandling osv, utfört av få el flera människor, med motiv och agendor mer el mindre välplanerat -, utgörs av alla (hundra procent), inkl CBs kommentarsförfattare.

  Skall vi prompt lägga till ordet ”konspiration” blir det inte en mindre procentsats. Konspirera åsyftar inte per automatik en galen, tokig och mindre kredibel teori. Såvida inte ens argument i sig tryter. Allt hänger på trovärdigheten i diskursen med ev indicier eller bevis (om sådant existerar) men det är inte avhängigt huruvida konspiration läggs till som prefix el ej. En artikel i DN, en understräckare i SvD, en blogpost av CB, en rapport från Tällberg, analyser fr finansinstitut, alla dessa, kan vara ett konspirationsteoretiserande.

  If you look up Conspire in a dictionary it says that “two or more” come together and “breathe” (con-with, together and spirare-to breathe, spirare also suggest -spirit). To breathe is our cause and effect for survival. It is the first we do and the very last and in between we spire a lot. We transpire, inspire, aspire, respire and expire. The system we are born into and part of is a vast conspiring sphere whether we like it or not and it is clear we can’t see all aspects of it, even if we consciously and eagerly are trying.

  So to conspire is to have a goal and smartly plan something, without spilling too much to the competitors, to achieve that goal. That sounded, almost like, normal. In fact it is. The Bond theme conspiracy scenario is just an extreme. It does not obligatory have to be thought out by “crooks” like secret spies, mafia or corrupt lawyers. It is done by everyone, and you face it every morning you open your eyes. We can call it motive, reason, agenda, strife or in the purest form, survival. The process of reaching ones goal can take shape in kind gestures, more competitive positioning, educational efforts, flatter, rougher elbows, nepotism etc. We all have this, networking and careerism throughout our life. Early on kids seek for attention, taunting on the schoolyard, cool clothes winning pretty girl, the football team tries its new tactics. Cute and innocent but frankly our first competitive conspiratorial steps.

  All history books you ever read are conspiracy theories. The very opposite to CT is a CT. The science magazines are CTs. The news on TV are full of it. Your sisters ideas are made up of it. Any religious scripture is based on CT. You and I are made of it. And rightly so. Every CT is individual and one should not presume anyone to embrace yours, and even if you can inspire others you must not force it. What ever you may think transpired the day JFK was shot, it certainly was not One conspiracy. It was a myriad of conspiracies leading up to this point. In fact we should see it as a never ending chain of conspiracies reaching back to our creation. All this, our efforts to seek truth in human action and reactions and beyond universe, us breathing, fluxing and hopefully one day expanding to a maximum where no more questions needs to be asked, where fragmentation and compartmentalization becomes holistic and vice versa, the moment when One does not have to write texts like this …

  Vi kan säga att vi alla är extremister, eller kan så vara om vi önskar, detta är alltså eg ett gott epitet, såvida vi inte VILL bli ledda av andra. Då utgör vi det mer el mindre uniforma. Vill man vara uniform el kollektiv, står det dock EJ i konflikt med dem som inte önskar. Det borde vara möjligt att samexistera med alla livsåskådningar vi kan tänka oss.

  Diversity is really our strength, not our weakness. War becomes less and less possible the more you see Individual beings in stead of groups, communities, ideologies or nations to represent them.

  Dvs, extremism uti formen av personlighet och diversitet skapar en styrka därför ingen kan diktera en auktoritär individ. Incitamentet att diktera andra kan inte ens existera, i det fallet alla är över ens om det fria valet. Devisen – Frihet är när vem som helst får förklara vad frihet är, och i enlighet efterleva den. – är Inte en beskrivning på laglöshet, som jag ofta får som replik. Om du önskar ”svensk demokrati anno 2008” eller ”shamansk animism” eller ”1400-tals kungadöme” har det ju då stått som din frihet att välja. Det kan inte vara anarki, om det inte är det du valt.

  Vill man så kalla mitt skriveri el andras för ”conspiracy theoretical” är det ju faktiskt korrekt, sålänge det inte är stigmatiserat som ytterkant, extremism, osanning el desinformation per automatik. Motargumenten blir då bemötta med samma respekt. Allt bör hälsosamt ifrågasättas, och håller en teori mot häftig disputation destå bättre. Sätta det i lag är dock det sista vi skall göra, om någonsin. Vi tenderar ju ändå att omrevidera allt eftersom.

  Allt är möjligt, allt är ”drömmeri som kan förverkligas”.

  Oscar Berven

 84. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Oscar – Jag gillar Ditt konsensus ovan, verkligen… :-)

 85. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Visionara – Apropå Dina personliga frågepåståenden ovanr: ”Du Josef ! Ser att du är en flitig kommentator på Nils Bildts blogg. Vad f-n håller du på med egentligen ? Har du ngn slags fixering ?” – slut citat.

  Undrar ifall Du har kollat på en ENKEL Google-sökning på Josef Boberg – och SEDAN har kommit fram till att jag ENBART kommenterar på Carl Bildt´s och Nils Bildt´s bloggar ?

  Måhända känner Du ej alls till att: ”Det Wi = wåra personliga intellekt TROR att Wi tänker/säger om någon eller några andra – det VET Wi ALLTID också – att Wi mer eller mindre ÄR själva också – och ej alls så sällan minst lika mycket !

  Dock – Ditt TROENDE om mig som person – är helt OK för mig – därför att det är till 100 % Ditt eget bord = ej alls mitt bord – och ingen enda annans bord heller för den delen.

 86. williamfetty skriver:

  Konflikten startades av GEORGIEN och inte av Ryssland! georgien mördade 10 ryska fredsbevarande soldater och skadade 30!

  Washington och de neokonservativa ligger förstås bakom grunden till hela konflikten. Globalisterna har planerat att skapa ett nytt kallt krig sedan länge och tom. öppen väpnad konflikt med ryssland.

  Order out of chaos är den globala elitens motto. och här kommer vi få se exempel på detta. Det finns ca 9000 amerikanska elit soldater i Georgien, är detta ett sammanträffande? georgien är en amerikansk marionett stat sedan ett bra tag och rysslands utrikesminister har öppet hottat väst med att använda kärnvapen mot dem…Can anyone say WW4?

 87. osciloscope skriver:

  TAck Josef :) Självfallet finner jag halvannan småluckor å självmotsägelser trots att jag försöker formulera mig så ”rätt” det nu går. Språkets ofrånkomliga ofullständighet gör sig påmind.

  willamfetty,

  ”Konflikten startades av GEORGIEN”

  dvs av ”stringpullers with a certain agenda” snarare, som Josef brukar säga, det är inte den vanliga ”Georgiern” som instagerar dylikt …

  osv

 88. osciloscope skriver:

  *instigerar

 89. osciloscope skriver:

  dvs … stringpullers finns inte bara i amerikanska ”neokonservativa” elitrum (om de verkl är där) utan i Israel, Frankrike, Ryssland, Uzbekistan …

 90. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Oscar – Jag brukar sova gott hela natten – som ett litet barn – i mitt natthärbärge under min björk-kompis – men för ca en halvtimme vaknade jag av någonting helt annat – som hade med Carl Bildt´s bloggkommentarer att göra.

  Vis av gjorda tidigare erfarenheter – så insåg jag att det ej gick att somna om – så jag gick in och knäppte på strömmen till min iMac. Och så fann jag Ditt konsensus istället – som gjorde att det jag vaknade av – föreföll som helt betydelselöst, faktiskt…

  Nu skall jag gå ut igen – och sova sött som ett litet barn några timmar till, tror jag… :-)

 91. Pravoslavac skriver:

  Så här har jag uppfattat det som hänt i Georgien hittills. Rätta mig om jag har missuppfattat något.

  Georgiska trupper startade en attack mot Sydossetiens huvudstad Tskhinvali natten 7:e Augusti i vad som beskrevs som ett försök att återupprätta den konstitutionella ordningen trots att Saakashvili bara timmar innan lovat eld upphör. En listig strategi för att dölja den stundande storskaliga attacken. Timingen för detta valdes noggrannt då världens blickar var riktade mot OS och Putin befann sig i Kina. Medvedev var samtidigt på en kort semester. Georgierna har bombat sönder den sydossetiska huvudstaden och även attackerat de fredsbevarande styrkor som finns där.

  Inte oväntat har utrikesminister Rice och hennes undersåtar i Europa öppet ställt sig på den attackerande sidan. Anledningen till detta är troligen att man vill ta kontrollen över Georgien eftersom det är ett viktigt transitland för olja och gas från länderna runt Kaspiska havet.

  När Ryssland sammankallade till extramöte i FN:s säkerhetsråd kunde rådet inte enas om att uppmana Georgien och Sydossetien att lägga ned sina vapen. Georgien är militärt överlägsna Sydossetien och i det här skedet låg det i Sydossetiens intresse att få till en vapenvila. Sen skickade Ryssland in sina egna fredsbevarande styrkor för att återställa freden i Sydossetien. Då kallade istället Georgien in till ett extramöte i säkerhetsrådet eftersom det nu var Georgien som var militärt underlägsna. Inte heller den här gången kunde säkerhetsrådet enas.

  Saakashvilis handlande är märkligt. Han vet att Georgien inte kan mäta sig med Rysslands militära kapacitet och därför måste det vara så att Saakashvili litar på att USA ska utkämpa hans krig åt honom. EU och USA borde ge Saakashvili rött kort och omedelbar utvisning för att han äventyrar världsfreden. Det farligaste scenariot är om USA skulle reagera som en revolverman från vilda västern och ställa till med duell istället för att försöka nå en fredlig lösning.

 92. Helena Palena skriver:

  Jag tror Williamfetty och Pravo har naglat fast vad det handlar om på anslagstavlan! Och jag säger bara Fy Faaan….

  Och vi som fattar kan inte göra något åt det hela! Fy fan en gång till…

 93. spanaren skriver:

  Pravoslavac,

  Instämmer i din analys.

  Anna mfl kritiker av mina tidigare inlägg,

  Gjorde jag en helt felaktig i min analys av utvecklingen om
  georgiska regimen provocerade Ryssland tillräckligt?

  Nu rycker ryska 58:e armen in i Sydossetien med stöd
  av ryska 4:e flygvapnet. (Har ni hört de talas om de förbanden förr?).

 94. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Spanaren – Varför låter Du ”nästan glaaad” ?

  Din uttryckta mening ovan: ”Gjorde jag en helt felaktig i min analys av utvecklingen om
  georgiska regimen provocerade Ryssland tillräckligt ?” – slut citat.

  Grattis Spanaren – 50 % ”rätt” skrivet, faktiskt… !

  100 % rätt skrivet hade blivit: ”Gjorde jag en helt felaktig i min analys av utvecklingen om
  georgiska regimens MaktPyramid-MaktElitNissar provocerade Rysslands MaktPyramid-MaktElitNissar tillräckligt ?

 95. tuvalis skriver:

  Återigen denna olja. USA ser med åtrå på oljan i Georgien. Vill bygga militärbas. Och det vill inte Ryssland. Dom struntar väl i USAs oljebegär eller så vill de själva ha oljan.
  Och återigen spiller man liv och utsätter oskyldiga människor för lidande.
  När det vore bra så mycket vettigare att satsa på ny teknik istället för att borra sönder Moder Jord så bilarna fylls med äcklig bensin.
  Men dessa maktelitiska penningastyrda människor, EQ-befriade som de är, tänker varken med hjärnan eller styrs av hjärtat utan snarare med det som de har under midjan.
  Vidare skulle man som svensk må bra av att få höra en tydligare neutralare och mänskligare utrikespolitik. Det var åtminstone något vi kunde stoltsera med förr i tiden.

 96. Kachina skriver:

  Det krävs två för att spela militär- och energistrategiskt schack. Igår åt de middag tillsammans vid OS-invigningen.

 97. tsolin skriver:

  Flera av inläggen ovan har helt och hållet köpt den ryska propagandan.

  Detta är framför allt ett scenario som MOSKVA byggt upp och planerat för mycket noga under nu rätt lång tid. Flera av inläggen ovan är rent felaktiga. Det är absolut struntprat att påstå att det skulle finnas ”9000 amerikanska elitsoldater i Georgien” (det påstår inte ens den ryska propagandan). Det finns såvitt jag kunnat utröna kanske 150 amerikanska militära rådgivare i landet.

  Däremot finns det närmare 2000 georgiska elitsoldater (som kanske skulle ha behövts nu när man attackeras av Moskva) i Irak där de deltar i den stora NATO-operationen! De skall nu flygas hem men det gör sig nog inte så lätt.

  Attackerna mot Sydoseetiens huvudstad har provocerats fram genom månader av attacker mot georgiska positioner som utförts av ”sydossetiska förband”. Detta rör sig i princip om ryska legoknektar, eller kanske snarare ryska soldater och officerare i sydossetiska uniformer. De flesta av de ryska ”fredsbevarande styrkor” som nu påstås ha attackerats är ryska ”frivilligförband” (dvs i praktiken en sorts legoknektar) som engageras av ryssarna i detta krig.

  Men nu har också officiella styrkor från Moskva förts in i stor skala: både pansar och specialtrupper (spetsnaz) som skall ha anlänt idag på morgonen till Sydossetien.

  Den ryska propagandan är nu massiv och mycket skicklig. Och mänder av utländska korrespondenter i Moskva ser till att alla ryska kommentarer och ”analyser” sprids väldigt medan de georgiska budskapen når färre.

  Det är avancerad rysk krigsföring vi nu ser, inte minst på det psykologiska planet, och som syftar till att splittra den utländska reaktionen på vad som faktiskt är en rysk aggression.

  Jag skulle råda alla som läser denna blogg och som är intresserade av psykologi (vilket jag själv är – jag har själv en gång arbetat som psykolog) att just noggrant studera den ryska propagandan i de händelser som nu spelas upp. Se hu skicklig den är. Man har lärt sig sedan Prag 1968 och Afghanistan 1979. Jag skulle tro att man arbetat fram dessa popagandascenarier under lång tid. Man lyckas nu framställa georgierna som blodtörstiga mördare, instabila. emotionella etc medan Rysslands reaktion är väl avvägd, förnuftig (se på sekvensen där president Medvedjev framträder i TV och förklarar varför man nu måste ingripa – mästerligt gjord, han talar i mjuk och icke-aggressiv ton, närmast beklagande att man nu tyvärr måste hjälpa sin landsmän (dvs Sydossetier, georgiska medborgare, som Ryssland de senaste åren delat ut ryska pass till).

  Ryskt stridsflyg bombar Georgien. Betrakta denna mening ännu en gång. Ryskt stridsflyg bombar Georgien. Både under fredagen och lördagen. Och jag talar nu inte om Sydossetien utan om flygbaser etc inne i Georgien. Vad är detta om inte ren och skär aggression?

  Redan tidigare (i juli) erkände Moskva attg man flugit spaningsflyg övr georgiskt territorium. Och i fjol och tidigare i år har ryskt attackflyg skjutit ner obemannade georgiska spaningsplan som flugit kring gränsen tilll Abchazien (som ju faktiskt är georgiskt territorium).

  Putin gav en order – strax innan han lämnade posten som president i våras – om att vidta åtgärder som de facto integrerar Abchazien och Sydossetien i Ryssland. Denna order skall han själv nu som regeringschef implementera…

  Rysslands mål med konfliken är rätt klara. Etablera herravälde i Kaukasus (flera ryska kommentatorer har talat om Rysslands roll som självpåtagen garantör för Kaukasiens stabilitet). Målet är förstås också att stoppa Georgiens väg mot NATO-medlemskap (det har man nog delvis redan nu lyckats med). Och däreigenom att slå fast att ”väst” inte har något i Kaukasus att göra.

  Låter inte detta som förnuftiga krav? Jo enbart om man inte könner till något om Ryssland och regionen. Detta är en mycket farlig utveckling. Om Ryssland ges denna rätt att bestämma över sitt grannområde öppnas den berömda Pandoras ask. Nästa steg, om fem år eller så, blir Baltikum. Tidigare än dess nog Ukraina, som faktiskt är på väg mot någon sorts integration med väst vilket öär en direkt nagel i ögat på Moskva.

 98. Torsten skriver:

  tsolin,

  Har med intresse läst Dina inlägg och analyser av krisen i Georgien.

  Du verkar vara mycket insatt i detta. Det är bra att Du skriver här. Det behövs för balansen och att hålla ryssvännerna på mattan.

 99. Kachina skriver:

  Detta är läget i schackspelet mellan USA-Ryssland.

  USA befäste ruta A5 (Kosovo) genom en framstöt med tornet. Detta orsakade lång betänketid för Ryssland, varpå de skyddade kungen genom att dra tillbaka hästen. USA placerade sin löpare i ruta D6 (Georgien), varpå Ryssland svarade med att placera sin löpare i läge att slå ut USA från den rutan.

  Igår åt de middag i Peking för att diskutera läget. Medan de åt middag dog ett stort antal bönder på schackbrädet.

 100. Kachina skriver:

  Jag vill, med tanke på skicklig propagande (av översteprästen själv, Goebbles) så visste Europas folk att Tyskland var tvunget angripa Polen efter att polska förband upprepade gånger angripit tyska gränsposteringar. De visade upp döda och fångade personer i polska uniformer.

  Nej du, tsolin. Den pjäsen har vi sett förut. (De borde åtminstone ändra lite i manus.)

 101. Torsten skriver:

  Kachina,

  Som schackspelare borde Du veta att det finns mängder med spelöppningar.

  Släpp Din maniska kontakt med nazismen, vakna upp och försök att se klart på detta.

  Tsolin är mycket klarsynt.

 102. mrmhalland skriver:

  tsolin :

  Georgien är ju ”nästan” med i NATO och USA finns ju i faggorna.
  Hur ser du på risken/chansen att NATO kommer in som militärt stöd för Georgien ?

 103. spanaren skriver:

  Josef Boberg,

  Jag är den förste att beklaga att mina spådomar och
  av vissa här avfärdade som fria fantasier nu har blivit
  verklighet i Georgien pga det georgiska angreppet på
  Sydossetien. Om Serbien marscherat in i Kosovo med
  Rysslands stöd i ryggen hade det säkert varit annat
  ljud i skällan….

  Ryska media meddelar nu att den, när Sverige organiserade
  en krigsmakt den här alltför kända, ryska 76:e LL-divisionen
  i Pskov flygs in till Sydossetien tillsammans med den likaledes
  välkända 98:e från Ivanovo.

  Kachina,

  När en annan militär stormakt provocerade fram ett krig i
  Europa fanns det säkert svenskar som trodde att vad som
  skrevs i ”Signal” var sanningen huggen i sten och media
  i UK och Frankrike var lögnfyllda propagandabasuner.

 104. knightone skriver:

  Se så där ja.

  Ryssarna har nu bekräftat inte bara en SU-25 (lätt-attack) utan även en större TU-22… inga dåliga saker dom ryska fredsbevarande styrkorna har till förfogande.

  För det finns ju inget vapensystem som är lika effektivt för att sära på stridande parter som en 90 tons överljudsbombare från anrika Tupolev Design Bureau.


  Russia confirms lost 2 warplanes in S.Ossetia-Ifax

  MOSCOW, Aug 9 (Reuters) – Russia confirmed on Saturday that Georgian forces had shot down two of its warplanes over Georgia’s breakaway region of South Ossetia, the Interfax news agency said.

  The agency quoted a spokesman for Russian peacekeeping forces as saying a Su-25 fighter jet and a TU-22 bomber had been shot down. ”The fate of pilots is now being investigated,” the spokesman told Interfax. (Writing by Oleg Shchedrov; Editing by Jon Boyle)

 105. Kachina skriver:

  Torsten

  Tsolin är klarsynt, men enögd.

  Man måste betrakta händelserna ur minst två infallsvinklar.

  mrmhalland

  Jag tror att risken för att NATO går in är obefintlig. I så fall lämnar de ryggen (Irak, Afghanistan) fri att piskas av andra kombattanter.

 106. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Spanaren – en annan sak som högeligen och konkret i sak har med det här skeendet i Georgien att göra.

  Måhända känner Du till talesättet: ”Det är droppen som får bägaren att rinna över !”

  Mänskligheten har ju ett kollektivt medvetande och samtidigt = parallellt har Wi ju var sitt personliga medvetande i wåra i o f s fantastiska biologiska ElktroKemiska hjärnDatorRäkneMaskiner.

  Det är i sig i grunden ej alls konstigare än att min iMac har sin egen ”operationsförmåga” i sig självt = ej inkopplad på IT-nätet – och samtidigt = parallellt kan vara inkopplad på det globala IT-nätet på en mängd olika sätt.

  Dock – människosläktets hjärnDatorRäkneMaskiner är – såvitt jag känner till i vart fall – helt UNIKA i HELA den materiella Skapelsen. Och då menar jag ALLA de 49 frekvensomfången = livsDimensionerna som finns i Skapelsen – enligt vad KaChina många många gånger har upplyst oss om.

  Just denna unicitet med en tu-delad hjärnDatorRäkneMaskin – gör att Wi bokstavligt talat har potential för att Leva wåra liv i kött LevAnde = hur länge som helst – ifall Wi väljer så – vad det nu skulle vara bra för egentligen – men det är ju en helt annan sak, faktiskt…

  Detta därför att Wi är den ENDA kända företeelsen i HELA Skapelsen – som i oss själva har potential för att kunna föra en förutsättningsfri = verklighetsknuten Dialog med oss själva = samtal med oss själva – såväl som Dialogens motsats = debatt såväl som debattinriktad Diskussion = att säga en sak flest gånger – och därmed ”vinna” debatten/diskussionen.

  Med andra ord så innebär wår unicitet – att Wi ej alls är beroende av någon enda annan – för att få perspektiv på oss själva, varandra och materiaSkapelsen som sådan = var och en av oss går bokstavligt talat och bär på potentialen för ”MateriaSkapelsens Krona !”

  I mitt perspektiv sett så fungera all nu känd så kallad partipolitik i ALLA så kallade DemoKratier = Demon-Kratier på det förryckta sättet – att Debatten/diskussioner ALLTID avgör vad det blir av det hela i slutändan = dom MaktPyramid- MaktElitNissar som har sagt exakt samma sak flest gånger ”vinner” ALLTID i slutändan, tyvärr tyvärr…

  Konceptet som sådant har ju ALLTID funnits i bl a MaktPyramid-MaktElitNissarnas religioner sedan – ca 6000 år tillbaka – och har ju till mer eller mindre 100 % accepterats av dom flesta på ALLA nivåer i wåra historiska och nuvarande samhällsStrukturer, tyvärr tyvärr…

  Och då ej minst av MaktPyramid-MaktElitNissarna själva, tyvärr tyvärr… – därför att dom inser ju mer eller mindre ej alls att dom själva är grundlurade = bluffade av sina överordnade ”gudDomar = djävlar” i dom överliggande 48 frekvensomfången = livsdimensionerna i Skapelsen, tyvärr tyvärr…

  Dock – dom här MaktPyramid-MaktElitNissarna i dom högre frekensomfången = livsDimensionerna är i grunden ej alls elaka, faktiskt… Dom gör enbart mot mänskligheten det Wi = wåra MaktPyramid-MaktelitNissar mer eller mindre BER dom om = det wåra MaktPyramid-MaktEitNissar tacksamt tar emot – ingenting annat !

  Detta hänger samman med att ingen enda varelse i någon enda av de övriga frekvensomfången = LivsDimensionerna (49 enligt KaChina) kan påtvinga någon enda anna någonting överhuvudtaget i en lägre och/eller högre livsDimension !

  Det är helt enkelt omöjligt enligt materiaSkapelsens VarAndePrinciper – Tack och Lov !
  http://josefboberg.wordpress.com/2008/03/18/materians-varandeprinciper

  Dom som övergripande har styrt mänsklighetens MaktPyramid-MaktElitNissar – genom att dom = Wi = mänskligheten kollektivt sett bokstavligt sedan ca 6000 år tillbaka har BETT dom om att göra det – finns i 49-0nde livsDimensionen – ifall jag ej har fått någonting helt om baktassen.

  På ett sätt är de varelserna i Skapelsen allra närmast sin egen upplysning om – att dom i grund och botten till mer 99,99 % är det som uppfyller all materia i alla frekvensomfången = livsDimensionerna = Tomrummet = ”Det SuperIntellIgenta ElektroMagnetiska Plasmat” = HELA materiaSkapelsen Källa – och som bokstavligt talat HELA materiaSkapelsen ”simmar omkring uti !”

  Å andra sidan är dom så in i vuxenblöjan fascinerade av att dom intellektuellt VET det mesta som finns att veta om materiaSkapelsen som sådan – så dom håller på som dom håller på av ENDAST det skälet.

  I sitt eget i o f s fantastiska intellektuella perspektiv sett – så är dom ej alls djävliga emot t ex mänsklighetens MaktPyramid-MaktElitNissar och deras medlöpare = oss av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt flera än 90 % av mänskligheten i dags dato – utan precis TVÄRTOM !

  MaktPyramid-MaktElitNIssarna i 49-Onde frekvensomfånget = livsDimensionen gör ju enbart det emot mänskligheten – som mänsklighetens MaktPyramid-MaktElitNissar bokstavligt talat ligger på ”sina bara knän” och ber dom om att göra – ingenting annat !

  Nu åter till det jag började med = wårt kollektiva medvetande – kopplat till framför allt wåra nationella och globala MaktPyramid-MaktElitNissars politik i t ex Georgien – men likväl också ALLA andra nu LevAnde männsikor på den bolliga jorden Terras ytteryta = ca 6,5 miljarder – ej alls att förringa, faktiskt… :-)

  Hur VET Du – Spanaren – att Dina skriverier tidigare om hur det skulle bli i Georgien – som ju idag är verklighet, tyvärr tyvärr… – ej var ”droppen som fick glaset (= det kollektiva) att rinna över” – till förmån för just ”wåra” MaktPyramid-MaktElitNissars förordade och nu pågående barbariska skeenden i Georgien ?

  Tänkvärt ?

 107. knightone skriver:

  Den satt som en smäck!

 108. Josef Boberg skriver:

  PS. Intellektual-Ism är ALLTID att VETA mindre än 0,01 % av det HELA !
  http://josefboberg.wordpress.com/2008/03/20/intellektual-ism-0-medvetenenhet – i mitt mer än 67-årade livsperspektiv sett i vart fall. DS.

 109. tnsexton skriver:

  Oavsett om situationen i Kaukasus är en följd av en långsiktig rysk plan att genom provokationer och nålstick hetsa Georgien till motåtgärder och därigenom legitimera en rysk respons eller om det är Georgien som med en övertro både på sin egen förmåga och på aktivt militärt stöd från USA/NATO gått till aktion, är det Georgien som är den stora förloraren.
  De ryska ledarna är förhoppningvis så kloka att de inte invaderar Georgien och kanske tvingar fram en USA/NATO-reaktion utan nöjer sig med att slå sönder den georgiska krigsmakten och permanenta Sydossetiens och Abchaziens separation från Tiblisi.

  Resultatet blir ett avväpnat Georgien utan sina utbrytarprovinser och med mycket små möjligheter att bli NATO-medlem inom en överskådlig framtid. NATO:s europeiska medlemmar torde inte acceptera en medlemsaspirant som utan återförsäkringar går i klinch med Ryssland och som visat sig sakna förmågan att hålla huvudet kallt och inte låta sig provoceras.
  Den andre förloraren ser ut att bli USA som mycket väl kan förlora sitt inflytande i området då man förlorat sin trovärdighet som, åtminstone av de georgiska ledarna upplevd, allierad och därmed kanske sitt inflytande i Georgien.

 110. mrmhalland skriver:

  tnsexton :

  Ja, nu när det ju är ett faktum att krig utbutit hoppas jag att det faktiskt blir som du förutser, ”bara” ett avväpnat Georgien.
  Det finns ju scenarier som är betydligt smaklösare.
  SVD utesluter inte att detta resulterar i en kris mellan Ryssland och USA.

 111. soli01 skriver:

  Ett kallt krig att vänta. De handlar ändock om Georgiens identitet som stat enär Georgien består av autonoma regioner och att förlora dessa måste få svåra följder.
  Det kan dock vara farligt att sätta sig upp mot Ryssland. Hur USA ska ställa sig är väl frågan, men Georgien kan bara hoppas på hjälp och det är inte realistiskt, tror jag. Ett Natomedlemskap blir inte heller lättare av den uppkomna situationen. Har inte Georgien överreagerat lite just nu?

 112. osciloscope skriver:

  Tsolin

  ”Den ryska propagandan är nu massiv och mycket skicklig.”

  Du kan väl inte klaga på propaganda från endera ”sidorna” vad gör AFP, Reuters, AP, TT ad infinitum? Vilken propaganda som pumpar mest (bäst el mest sanning?) är ju en individuell bedömning, och såklart avhängigt var du just nu befinner dig (och såklart din egna insikter och kunskaper).

  ”eller kanske snarare ryska soldater och officerare i sydossetiska uniformer.”

  Falseflag operationer har så vitt jag vet gjorts av alla i alla tider. Det är ett ytterligt smart och dubiöst schackdrag (dvs det draget finns ju inte eg i det spelet). Vem hade inte använt det för att förleda och instigera, och skapa opinion för vad än mina motiv är? Det är svårt att tro att det används, därför gör man det.

  ”Rysslands mål med konfliken är rätt klara.”

  Har du någonsin funderat om dialektiken tillämpas? Divide and conquer, dvs kan Både ”ryssar” och ”jänkare” vara ”in on it”? Det finns många historiker som beskriver sådan ”taktik”, om man nu vill tro på deras teorier vill säga.

  Tycker du jag e ryssvänlig el jänkevänlig? Jag e ingendera. De som drar i tåtarna är av många nationaliteter, och de ser inte landsgränser, de ser profit. Om inte ”krig” är opinionbildare Och marknadsplats så vet jag inte vad som är.

  osv

  Kashina

  ”polska förband upprepade gånger angripit tyska gränsposteringar. De visade upp döda och fångade personer i polska uniformer.”

  Vissa pratar om false flag även där, utklädda tyskar. Det var kanske det du menade?

  Josef,

  ”Det är i sig i grunden ej alls konstigare än att min iMac har sin egen “operationsförmåga” i sig självt = ej inkopplad på IT-nätet – och samtidigt = parallellt kan vara inkopplad på det globala IT-nätet på en mängd olika sätt.”

  Terrence McKenna förklarar så fint att kultur är vårt gemensamma operativsystem. Frågan e om vi vill ha ett open source sådant el inte ;)

  Tänkvärt?

 113. tsolin skriver:

  Jag har mycket svårt att tro att NATO ingriper. Nästan uteslutet skulle jag vilja säga. Däremot kan detta leda till ett nytt kallt krig i megaformat mellan Ryssland och USA.

  Kachina 9:34. Jag hoppas jag inte är enögd. Jag försöker betrakta det ur två olika perspektiv men hur jag än ser på det kommer jag fram till mina slutsatser från mitt tidigare inlägg ovan 08:46

  Tnsexton 10:04 ova: Jag håller med i Din analys. Förloraren är Georgien och också USA som tappar inflytande och framför allt ansikte. Bush tycks ha satsat hårt på Georgien och inkluderat dem i sin ”frihetsagenda”.

  Men jag undrar om ryssarna klarar sig – ”if they get away with this” som det heter på engelska.

  Nu är förstås Europas ledare på sommarsemester allihopa och Bush sitter i Peking och tittar på olympiaden. Så det är nog ingen slump att det är just nu ryssarna valt att slå till, dvs att provocera fram den georgiska reaktion som nu är förevändningen för vad som rentav kan komma att bli ett större anfall mot själva Georgien från Moskvas sida (även om jag inte tror de är riktigt så dumma. De ryska specialtjänsterna har nog tagit fram litet mer förfinade scenarier).

  Också smart av ryssarna (ur ett rent taktiskt perspektiv) att slå till just i Sydossetien, alltså att välja att provocera fram kriget där. Alla tycks ha trott att det kommer att ske något Abchazien. Rysk trupp har varit där nyligen och abchazerna har mobiliserat och man får intrycket av att georgierna förväntat sig en kraftig rysk provokation men inet just i Sydossetien utan i Abchazien och att man låtit si luras in i en fälla.

  TYvärr är det så att när kanonerna talar faller tiger förnuftet. Krig har sin alldeles egen logik som vi kommer att se många och antagligen mycket tragiska exempel på nu – och som vi redan sett de senaste dagarna.

 114. hillary2 skriver:

  min uppfattning är att det är en villfarelse hos politiker i små stater att vända sig till eller ens tro att någon annan nation eller organisation kan lösa deras egna problem

 115. dumpad skriver:

  Sådan storebror/översittar politik har nästan aldrig fungerat. Bara gjort situationen i Landet i fråga ännu mer infikterad. Bara slöseri med resurser och soldaters liv…

 116. carlnorberg skriver:

  Det handlar om att hindra försäljning av gas och olja i andra valutor än dollar, därför måste ledningarna stängas, detta för att fördröja dollarhaveriet och köpa tid.

 117. findus10 skriver:

  Enligt trovärdiga alternativa nyhetskällor var det Georgien, som är i nära samarbete med Pentagon, som provocerade fram attacken. Kolla följande länk:

  http://www.infowars.com/?p=3848

 118. Josef Boberg skriver:

  Taaack – Osciloscope – för den här länken – av Terence Mckenna – om att: ”Culture is Your operating system !”

  Den har jag nu länkat på min egen blogg under bl a rubriken ”HJÄRNORNAS KRIG”
  http://josefboberg.wordpress.com/2008/03/10/hjarnornas-krig = till 100 % wåra ”kära” MaktPyramid-MaktElitNissars galenpannors krig… – INGENTING ANNAT !

  – men som Wi av vanligt folk = humana MedMänniskor = väsentligt mera än 90 % av ALLA medborgare i världens ALLA länder – ej – än så länge i varta fall – ”ryter som tigrar” för att ”STOPPA !”, tyvärr tyvärr… :-)

 119. osciloscope skriver:

  :) Taaack själv Josef för dina goda insikter!

  Osc

 120. visionara skriver:

  findus10

  Tack för länken. Nu förstår jag varifrån alla konpirationshysteriker får sin näring. Kan det vara så att många av er också är spelare av roll- och datorspelet Kult, som jag hörde talas om häromdagen?

  M v h

  Visionären

 121. osciloscope skriver:

  visionar

  Carl Bildt här på bloggen spelar oxo ett slags rollspel, inkl vi alla andra. Välkommen i konspirationteoretikernas klubb. We are all in it whether we like it or not.

  osv

 122. carlnorberg skriver:

  Ja uppenbarligen faller de nationella sympatierna samtämmigt med nyttoförtjänsten för dollarvalutan och dollarpriset i olja.

  Konspiration eller inte så är detta en ren sakomständighet.

 123. visionara skriver:

  Om det är en konspiration kan det inte gärna vara en omständighet i sak.

  Om det är en omständighet i sak kan det inte gärna vara en konspiration.

  Hur är det med logiken Watson?

  M v h

  Visionären

 124. mrmhalland skriver:

  carlnorberg :
  Jag är för lat för att kolla det du säger.
  Vad har hänt med dollarn idag, och varför ?

 125. carlnorberg skriver:

  Visionären et consortes, är skälet till att detta göres möjligt, de ser sakomständigheten, men inte att någon planerat förloppets skeende som har lett fram till nu, de tror att saker bara händer.

 126. carlnorberg skriver:

  Som svar kan jag säga att oljepriset givetvis eftersom oljan mäts i dollar per fat, och att dollarn stärks eftersom det blir en ökad efterfråga på dollarvaluta om olja endast går att handla för dollar.

 127. carlnorberg skriver:

  Alltså oljepriset faller, sonen Alexander 9 månader hjälper mig att skriva…

 128. mrmhalland skriver:

  Borde inte oljepriset öka om tillgången minskar ?

 129. carlnorberg skriver:

  Nej, eftersom olja prissätts i dollar så är det som styr främst vilken efterfråga som gäller för dollarvaluta i detta.

  Om efterfrågan på dollar är låg och det går att handla olja i andra valutor, då sjunker värdet på dollarn och man får betala fler dollar för samma volym olja.

 130. solsburyhill skriver:

  Josef 9:05

  Taaack själv! Givetvis får du länka till kommentaren.

  Fortsätt berika oss med dina tankvärda inlägg.

 131. Josef Boberg skriver:

  Taaack ! – SolsBuryHill – det värmde verkligen gott i ”försök-igen-tarmen !” :-)

 132. […] Alla dessa dagar: Förhindra krig i Kaukasus […]

 133. alivga skriver:

  Tsolin: Din beskrivning och analys av händelserna i Georgien (8:46) är klockren.

%d bloggare gillar detta: