Allvarligt bakslag

Dagens militärkupp i Mauretanien är ett allvarligt bakslag för ett land som med framgång etablerat ett fungerande demokratiskt system efter en lång period av auktoritärt styre.

Med sin demokratisering och framsynta utrikespolitik – man har t ex diplomatiska förbindelser med Israel – har Mauretanien vunnit ett betydande anseende. För några månader sedan hade jag glädjen att ha dess utrikesminister på besök i Stockholm.

Men som ett av världens fattigaste länder har man drabbats hårt av matpriskrisen, och fundamentalistiska terrorgrupper har också slagit till i landet.

Jag utgår från att inte minst den Afrikanska Unionen nu agerar för att konstitutionellt styre så snart som möjligt återupprättas i landet.

51 Responses to Allvarligt bakslag

 1. maggi skriver:

  Jag själv gör en ganska stor skillnad på demokratier och länder som försöker sträva dithän. Slaveri t ex är för mig inte riktigt applicerbart på en demokrati. Det här landet har lång väg att vandra tills de kan kalla sig , en för folket väl fungarande, demokrati. Urskiljning på vissa begrepp. Landet behöver hjälp på väg till målet, som så många andra afrikanska länder

  Klicka för att komma åt Mauretanien.pdf

 2. carlnorberg skriver:

  Och nu grasserar som vanligt ovetskapen, och firar väldiga triumfer.

  Att förklä en diktatur gör den inte till en demokrati, vilket återkommande visar sig gällande i Afrika.

  Zimbabwe, som tidigare hette Syd-Rhodesia, låg i hjärtat av det Anglosaxiska bankimperiets Fabianska planer för Afrika, och leddes av en mindre sympatisk herre vid namn Cecil Rhodes, därav Rhodesia, och dagens arvtagare av denna rasistiska tradition bibehåller uppenbarligen ett hat mot de revolutionärer, vilka ryckte bort deras älskade koloniala åkerland och befriade deras trälar.

  Robert Mugabe själv synes ju vara ännu mer hatad – och märkligt hyllad bland sina afrikanska medpatrioter – kanhända för att effektivt ha löst upp det brittiska strupgreppet på södra Afrikas rika åkermark.

  Det måste i detta även tilläggas att en lyckad utplåning av det pågående zimbabwiska motståndet, emot de Anglosaxiska bankirers rasistiska koloni idéer, måste anses leda till att utplåna självständighetstankarna inom i princip hela södra Afrika, och alldeles särskilt i Republiken Sydafrika.

  Så att det i kringländerna plötsligt inträder ett destabiliserat politiskt läge måste anses vara mer eller mindre som en naturlig konsekvens, med avseende på kolonialväldets forna storlek.

 3. solsburyhill skriver:

  Allt detta har sin grund i imperialmakternas strävan att utöva fullständig kontroll över Afrikas naturrikedomar. Vad avser den bakomliggande orsaken till i synnerhet den rådande situationen i Zimbabwe så har jag utförligt kommenterat denna i mina tidigare inlägg här på CB´s blogg.

 4. osciloscope skriver:

  Lord Milner

 5. Anna skriver:

  Vilka spännande tre grabbar vi möter här ovan.

  Ingår säkert i det s.k. Världstriumviratet.

  Beundras av gemene man för sina pregnanta samhällsanalyser!

 6. carlnorberg skriver:

  Ignorans är ingen bristvara i samhället.

  Och skribenter som enbart diskuterar andra skribenter, det är av någon anledning ännu vanligare.

 7. osciloscope skriver:

  Hej Anna, skrev till dig;

  a href=”https://carlbildt.wordpress.com/2008/08/06/hotet-om-karnvapenspridning/#comment-55073″>“Både han och du har ju för vana att kalla än den ene och än den andre för fascist!
  Beklämmande – och avslöjande!”

  Oscar Berven

 8. mararh skriver:

  Anna 4:44
  Jag satt faktiskt i mitt fönster och tänkte liknande tankar. Om hur mycket de kan och vet dessa herrar (+ en del andra). Undrar på vilket sätt de har påverkat historiens gång? De flesta svenskar sitter vid sina köksbord och klappar sig själva på axeln och tänker på sina omvälvande insikter om hur världen egentligen borde skötas. Här har köksborden bytts ut till Bildts blogg där de hoppas på att bli upptäckta ”av den store himself” i hopp om att bli uppringda av självaste ”den store” som då skulle undra om de kan hjälpa honom i hans värv med utrikespolitiska frågor eftersom de verkar så insiktsfulla. De verkar ha en längtan att ”komma ut” ;))

 9. mararh skriver:

  Apropå militärkuppen skall erkännas att jag inte är inläst på Mauretanien, men mina tankar går till befolkningen. Hur ser deras framtid ut? Terror, inbördeskrig, fattigdom och svält. Den påbörjade demokratiska utvecklingen mot en rättsstat har nu suddats ut. Man får hoppas att Afrikanska Unionen kan påverka utvecklingen i rätt riktning.

 10. soli01 skriver:

  mararh – dina tankar tänker säkert flera, men lite omväxling i tillvaron med olika spörsmål är inte helt fel. Något som man kan efterlysa är att de använder ett enkelt språk och undviker alla dessa latinord som jag i alla fall håller mig ifrån. Det är svårt att skriva enkelt och det saknas många gånger när d s k experterna tar till orda. Det är väl till oss alla som de skriver?:-) Enkelhet – tänk att det är så svårt!:-)

 11. mararh skriver:

  Jag gick in på FN:s hemsida och såg att Mauretanien har varit medlem i FN sedan 1961. FN-stadgan gäller ju som bekant för alla medlemsstater. Intressant att notera är dock att somliga folkrättsjurister anser att FN-stadgan är en konstitution, inte bara för medlemsstaterna, utan för hela världssamfundet. Något att fundera över!

  Soli0
  Absolut. Jag raljerade bara lite. Ibland är det skönt att skingra tankarna ;)

 12. soli01 skriver:

  Kan man verkligen hoppas på Afrikanska Unionen – allt verkar gå i snigelfart när det gäller denna. Ännu ett land som det krisar i och detta måste väl vara en allvarlig kupp om man får tro nyheterna.

 13. Anna skriver:

  mararh 9:21

  ;-)))

 14. sverigevsitalien skriver:

  En länk till där man kan läsa om hur ett lans skall fungera!

  http://sverigevsitalien.wordpress.com/

 15. Helena Palena skriver:

  Afrika är inte ett enhetligt land – jo, på kartan. Det kommer att ta evinnerlig tid att få ordning i länderna söderslagna som dom är av koloniala krafter.

  Länderna i Afrika består av flera stammar – bara Kongo bebos av trehundra stammar, Nigeria av tvåhundrafemtio och så vidare. Något att tänka på i sammanhanget.

 16. Helena Palena skriver:

  sverigevsitalien: Kollade på din blogg! Du skriver upp Italien och den italienska kvinnan så det visslar om det. Jag skrev i en kommentar hos dig att jag vill att du ska förklara varför den italienska kvinnan har slutat att föda barn! Ingen annan tycks kunna – men du verkar ju världsbäst så du kanske har svaret!

  Sverige är bäst – ingen protäst!

 17. bestofmankind skriver:

  Hats off to both of you Carl Bildt and Lars Danielsson:

  ”Regeringen har idag utsett Lars Danielsson till generalkonsul i Hongkong och Macau.”

  http://www.regeringen.se/sb/d/10826/a/109160

  Congratulations for reconciliation!

 18. maggi skriver:

  Lite konstigt är det, att i alla andra ländet i världen, som har varit koloniala, har man faktiskt dragit nytta av de tidigare makthavarnas uppbyggnad av organisationen. Såsom förvaltning, rättsväsendet, undervisning, hälsovård. Ofta har man också skickligt omhändertagit vinstdrivande bolag och företag t ex gummiplantager, gruvor, m.m. Många länder har faktiskt haft en stora nytta av tidigare uppbyggnad. Men i Afrika är länderna för alltid förstörda och utplundrade av de tidigare kolonialmakthavarna. Och syns omöjligt där för den nya fria stateterna att reparera dessa oförlåtliga brott och synder som begåtts mot landets innevånare. Varför en så enorm skillnad på denna kontinent? Det finns väldigt många f.d. kollonier i världen, inte bara i Afrika.

 19. Anna skriver:

  Helena Palena 7:43

  Håller med till stor del.
  Naturligtvis blev det mesta fel nar man satt, framför allt, i Paris och London och ritade kartor.

  Men ändå ………………… hoppet står till att det skall komma fram en generation framsynta, yngre politiker som inte har som mål att sko sig själv i första hand (som tyvärr den absoluta majoriteten av afrikanska ”ledare” gjort under de senaste, ”befriade”, 5- 6 decennierna.

  Nelson Mandela är förstås undantaget!

 20. sverigevsitalien skriver:

  Har också svarat på detta, något som du kanske kan läsa under din kommentar på min sida!

 21. Helena Palena skriver:

  Maggi och Anna: Hade Afrika fått vara i fred hade stammarna krigat med varandra om utrymme naturligtvis – men det hade varit på deras villkor!

  Korrumperade ledare finns det gott om – kanske särdeles frekvent i Afrika! Varför Maggi kan man stilla sitta på sin kammare och undra över…

 22. Helena Palena skriver:

  Anna: Det var inte dom som satt Paris och London som drog upp stamgränserna – det har ”afrikanerna”själva gjort… Det är gamla mönster som ingen eruopée någonsin kan ändra på…

 23. tnsexton skriver:

  Helena

  Visst hade afrikanerna själva dragit upp sina stamgränser. Problemen uppstod då man ”i Paris och London”, ofta med linjal, drog konstlade gränser mellan kolonialmakternas inresseområden rakt igenom etablerade stamområden.
  Rivaliserande stammar kom att hamna inom samma koloni medan andra delades eller avskildes från sina traditionella betes- eller jaktmarker.
  Då kolonierna frigjorde skedde detta inom kolonialmakternas gränser och problemen bestod.

  ”hade stammarna krigat med varandra…men det hade varit på deras vilkor”.

  Som Hutuer och Tutsier i Rwanda eller alla olika fraktioner i dagens Kongo menar du???

 24. carlnorberg skriver:

  Men det är ju inte precis så att kolonialmakterna upphört med att påverka och styra, vilket mäkligt nog tycks vara en uppfattning ibland många.

  Många verkar inte ens förstå innebörden av något som exempelvis Elf rättegångarna i Frankrike, eller ännu värre inte ens känna till dess förekomst, men en bestämd uppfattning om sakförhållanden i kolonialfrågorna, det anför man likafullt.

 25. Anna skriver:

  tnsexton

  Tack för att du bl.a. förtydligade det som jag menade med att man ritade kartor i Paris och London.

  /A

 26. tnsexton skriver:

  För den som inte besitter C Norbergs allvishet och därför, enligt honom inte ska ha ”en bestämd uppfattning om sakförhållanden” meddelas härmed att Elf-rättegångarna handlade om hur det statliga franska oljebolaget Elf genom mutor och påtryckningar försökte styra utvecklingen i vissa av Frankrikes forna afrikanska kolonier samtidigt som bolagets direktörer berikade sig själva.
  Enligt vissa agerade Elf på direkt updrag av den franska staten och som ett instrument för dess afrikapolitik.

 27. tuvalis skriver:

  Att ha en diplomatisk kontakt med Israel är väl ändå ingenting att skryta med. Detta land som skändat demokratin tusen gånger om genom att i 60 år dagligen bryta mot de mänskliga rättigheterna på de mest vidriga sätt. Det är synd om folket som bor i Israel, inte bara palestinierna, utan även vanliga israeler med ett mänskligt tänkande som skulle velat ha det på ett annat sätt. Tyvärr har zionisterna haft makten hela tiden och makten är det som räknas. Över 100 barn dödas av israelisk militär årligen. Palestinska barn räknas som myndiga vid 12 ( till skillnad från 18 år för israeler) och sitter därför fängslade. Man må tycka vad man vill om motståndsrörelsers självmordsbomber men man hör aldrig en palestinier som begår handlingar som är så låga och svinaktiga som de som israeliska soldater och bosätter har för sig. Tex pissa och bada i en brunn som är dricksvatten för en hel by av palestinier, skjuta ihjäl en 14 år gammal pojke och sedan skicka hundarna på honom, hålla i en ung man medan man skjuter honom i benet, medvetet attackera och döda journalister, fredsbevarare och som nu nyligen attackera NILIN, en by vars innevånare inte gjort annat än protesterat mot det jävla murbygget som förstår deras åkermark.
  Överallt i hela världen upprörs folk över denna avskyvärda, fullt i klang med ,Hitler-politik. Den etablerade median uppvisar en skräckartad tystnad och raporterar bara perifiera händelser, men slår på stort så snart någon nypt en isreael i armen. I tystnaden vilar ett rasistiskt hat så som vi lärt oss inte skulle hända igen. Det är bara det att vi inte vill se det därför att vi TROR att Israel är som vi och att de tillhör den ” goda” delen av världen. Men till vilket pris ska denna ”goda värld” byggas? Död, skam, lemlästning, barnamord och alla upptänkliga plågor? Är det en god grund? Just nu hatas militanta islamister över hela världen för de ohyggliga metoder dessa använder och man skruvar upp dess betydelse till omåttliga proportioner och kallar det ” kriget mot terrorismen”, men det är tydligt att terror inte är terror om den kommer på demokratiska vingar. Det är skillnad på apa och apa. Tydligen är det inte något fel på terror, tortyr och mord. Det är vem som utför det som gör skillnaden.
  SÅ långt mänskligheten har kommit och så mycket det skryts om vår fredliga demokrati.

 28. Anna skriver:

  tnsexton
  11:17

  Ja, om Elf och dess agerande (med stor sannolikhet på den franska statens uppdrag)
  kan man säga mycket.

  Från Svenska Dagbladets arkiv lämnar jag följande länk:

  http://www.svd.se/kulturnoje/understrecket/artikel_707027.svd

 29. carlnorberg skriver:

  Det är vekligen inte frågan om att jag besitter någon särskild allvishet, vilket jag i någon mån försöker framhålla.

  Problemet är mera den ovetskap som råder i allmänhet, denna medför att bedömningsperspektivet blir otillräckligt för att göra relevanta bedömningar, i förhållande till de ställningstaganden som sedan görs.

  Man bör lämpligen vara försiktig med ställningstaganden med otillräckliga perspektiv.

 30. Anna skriver:

  Och Carl Norberg anser följdaktligen att en person med hans eminenta och överlägsna kunskaper kan vara HELT TVÄRSÄKER i sina bedömningar.

  Bevare oss för dylika personer inkl. deras ”övermänniskoperspektiv”!

 31. carlnorberg skriver:

  Om vi nu bortser ifrån det specifika Elf-fallet, så kunde den rättegången ha representerat i princip alla bolag med ägandet kvar i den forna kolonialmakten, och som ofta faktiskt inte ens har en bolagsledning med bulvaner, utom som en bolagsledning som är rakt upp och ner en fortsättning på kolonialväldesutövningen i bolagsform.

  Sedan kan det ju bli som i fallet med Ian Smiths protegé Morgan Tsangvirai, men fast detta är ett uppenbart förhållande så vill inte folk acceptera detta som sin sanning.

 32. carlnorberg skriver:

  Varför skulle jag tro att jag var på något vis ofelbar?

  Och jag vet inte var jag skriver att jag besitter någon form av eminent kunskapsbas.
  Jag skriver däremot att det ofta råder en otillräcklighet, och att detta leder till dåligt fattade beslut, inte nödvändigtvis dåliga alltså men ändå tyvärr alltför ofta.

  Kanske du i stället borde skriva, bevare dem som inte vågar att se andra i ögonen, utan istället betraktar från annat håll?

 33. maggi skriver:

  ……..Ian Smiths protoge Morgan Tsangviri!!!!!!!!
  Jag tror inte du är en eminent kunnig person och efter det uttalandet tror jag bestämt att du är direkt korkad.

 34. Anna skriver:

  Carl Norberg 11:45

  Igår skrev du 4:15 följande (citat):

  ————————————————————————————
  Hur kan någon i sak anföra att inte GWB är anknuten till krigsförbrytelser i fascistisk sak.

  Kan någon på allvar anföra att dessa strukturer inte är bestående?

  Naiviteten är i sådana fall häpnadsväckande.
  ————————————————————————————

  Detta apropå ”varför skulle jag tro att jag var på något sätt ofelbar! ;-)))

 35. osciloscope skriver:

  lonrho

 36. tnsexton skriver:

  Osciloscope

  Intressant!
  Världen är förmodligen full av ”Lonrhons” av varierande storlek och betydelse men alla behöver ju inte vara annat än vad de utger sig för att vara, dvs företag som vill tjäna pengar på någon annans utveckling och framåtskridande…..

 37. carlnorberg skriver:

  Vad menar du med detta, du tror inte att han känner till att hans farfar dömts för brott emot trading with the enemy act?

  Tänk det tror jag att han vet.

  Jag tror att han kan sin historia, vilket gör det ännu mera märkligt att ha sitter där han sitter, inte sant. Han har ju inte precis tagit avstånd i från varken familj eller bolag.

  Eller hur menar du att det förhåller sig?

  Han känner väl till Harrimans Eugenics congress i augusti 1932 NY.

 38. carlnorberg skriver:

  Så vad sysselsatte sig då den gode Morgan med under Ian Smiths glada dagar?

  Och menar du att det saknas grunder till att foundraising verksamheten kring den värde Morgan bär denna omisskännliga prägel, eller kanske menar du att den inte gör detta.

  Efter upplösningen av Ian Smiths rhodesiska regim 1980, så begav sig många av de övertaliga rhodesiska soldaterna söderut, för att förena sig med de sydafrikanska försvarsstyrkorna under apartheidregimen som där då rådde, främst i de så kallade ”5 Reconnaissance Commandos”.

  MDC:s presidentkandidat Morgan Tsvangirai var i valet 2005, den kandidat som Ian Smith föredrog, det var samme Smith som alltså var Rhodesias sista ledare som brittisk koloni, under vilken mordkommandot Selous Scouts genomförde sina utrensningar.

  Och Morgan Tsvangirai backas alltjämt upp av veteraner från Smiths parti Rhodesian Front, exempelvis Roy Bennett vilken nu verkar som MDC:s kassör och viktigaste fundraiser.

  Roy Bennett har på senare tid rest kors och tvärs över i princip hela det forna brittiska Samväldet, detta för att dra in pengar till MDC och kampanjen som har drivits och alltjämt drivs för regimskifte.

  Den 23 juni vid FN:s säkerhetsråds möte, så ville Storbritannien att säkerhetsrådet skulle erkänna Tsvangirai som president, detta eftersom man påstod att våldet från regeringens sida gjort det omöjligt för rättvisa val att kunna äga rum.

  Vem är det som betalar våldsverkarna…

 39. sverigevsitalien skriver:

  Lyft diskussion till högre höjder!

  http://sverigevsitalien.wordpress.com/

 40. maggi skriver:

  Ja men då så, då får vi hoppas att Mugabe får sitta kvar som ledare på livstid. För kampen mot britter, som Mugabe liksom du skyller allt elände på, är ju fan så viktig. Att det sen blir på bekostnad av miljontal försörda liv för befolkningen i Zimbabwe , det kan inte hjälpas.
  Nej här är kampen mot de ”vita förtryckarna” ack så mycket viktigare . än att det egna folket skall överleva.
  Det behövs någon som tar hand om landet och sätter den på fötter igen. Inte en psykotisk svart rasist, som jagar vita spöken, utan en demokratisökande Tsangiai är bättre på sin plats. Men han ju förstås ej marxist längre och hyllar marknadsekonomin, den förädaren. Det kanske är därför du svartmålar honom.

 41. tsolin skriver:

  Tuvalis 11.24

  Israel är den enda demokratin i mellanöstern, en ensam ö i ett hav av auktoritära/korrumperade, i de flesta fall förskräckliga grannländer.

  Du skriver: ”Man må tycka vad man vill om motståndsrörelsers självmordsbomber men man hör aldrig en palestinier som begår handlingar som är så låga och svinaktiga som de som israeliska soldater och bosätter har för sig”.

  Du skriver vidare: ”Överallt i hela världen upprörs folk över denna avskyvärda, fullt i klang med Hitler-politik”.

  Detta är en fullkomligt oaccaptabel parallell, fullt i stil med Radio Islams famösa utfall.

  Med sådana vänner som Du behöver palestinierna inga fiender.

  Verkligen? Är det inte ”lågt och svinaktigt” att arrangera självmordsbobmningar av det slag som ägt rum (lyckligtvis inte så mycket på senaste tiden).

 42. carlnorberg skriver:

  Jag hyllar inte på något sätt Robert Mugabe, men landets fortlevand hänger på om det kan bibehålla sin naturresurser i en tillräcklig omfattning för att skapa någon form av fördelnagsbart välstånd.

  Att exportera det fördelningsbara välståndet principiellt utan realersättning, får man allt vara riktigt naiv för att tro på som en långsiktigt hållbar lösning.

  Och hur är det nu med värde Morgans stöd från de Ian Smith trogna finns det eller finns det inte?

 43. carlnorberg skriver:

  Att det Brittiska ostindiska kompaniets efterkommande organisatoriska form, ägnar sig åt förtäckt kolonialistverksamhet, tycks av några uppfattas som en bättre lösning för Zimbabwe än att de själva har att besluta i detta.

 44. Helena Palena skriver:

  tnsexton: Nej, det menar jag inte. Det som hänt och hände i Rwanda är en helt annan sak. Där får belgarna skulden som underblåste konflikten mellan koägarna (tutsi) och dom som brukade jorden (hutu)! Lite komplicerat just Rwanda!

  Jag menar stamgränser långt innan den vita mannen klev in på scenen och klöv det hela mitt itu… och styckade och hade sig…

  Jag menar: Hur gammal är Jorden? Vad gjorde människorna i Afrika innan den vite mannen tog över?

 45. Anna skriver:

  Trivs ni också på denna blogg efter invasionen?

 46. Helena Palena skriver:

  Anna och tnsexton: Det var väl i London och Paris man satt och drog upp gränserna i Afrika efter första världskriget! Först var det väl Berlinkonferensen i slutet på 1800-talet…

  Tyskland fick Rwanda fast det visste dom inte ens om – och inte folket i Rwanda heller´… Belgarna tog över och så sent som i vår tid ropade hutu-diktatorn på hjälp från Mitterand…

 47. tuvalis skriver:

  till Tsolin!
  Tag och läs på Palestine Monitor på Internet. Det verkar som om du behöver uppdatera dina kunskaper angående MÖ-konflikten.
  Rawia Morras blogg rekomenderas även.
  Lycka till!

 48. rainierwolfcastle skriver:

  Anna 7 augusti 8:27:

  Tycker du inte att Ellen Johnson i Liberia gjort ett bra jobb då?

%d bloggare gillar detta: