Stor tillfredsställelse

Det är med stor tillfredsställelse jag noterar att försöken att göra vad som var en till juridik förklädd kupp mot den valda regeringen i Turkiet tillbakavisats i dag.

Därmed finns åter förutsättningarna för en tydlig reformprocess i Turkiet.

Det är min förhoppning att regeringen Erdogan nu skall accelerera den nödvändiga demokratiska reformprocessen i landet.

84 Responses to Stor tillfredsställelse

 1. Josef Boberg skriver:

  Så längt så gott… – Ibland hjälper verkligheten till, faktiskt… :-)

 2. orglasse skriver:

  Kampen om Turkiet är nu hård. De som önskar ett utvidgat Europa in i Asien på den ena sidan, och på den andra sidan de som söker förena Sunni muslimerna i en större alians mot Shia muslimerna under ledning av Saudiarabien.

  För de som har liten kunskap om skillnaden mellan shia och sunni ge er inte in i denna debatt. Det här är mycket allvarliga saker.

  Carl Bildt – Trilateristerna – Bilderbergarna vill inte att Turkiet närmar sig Wahabisterna från Saudi och deras religions fanatism. Därför skriver Bildt om en Demokrati som inte finns i Turkiet. han försöker få det som att det skall se ut som en kamp mellan ondska och demokrati. Där vi i EU står för det goda. Detta gäller inte för Turkiet då de mår bättre av att ingå allians med saudi.

  Denna kamp handlar minst om detta. Det handlar om Turkiets hemvist. Skall Turkiet gå mot väst eller mot ökad religiositet. Blir det, vilket undertecknad är helt övertygad om att det blir, då kommer Saudi Arabien med sin Wahabism och det kapital som stöttar dem blir de partners som Erdogan och Gul väljer för sin framtid med slöjor och allt. Detta skall vi i Europa vara glada,

  Turkiet hör inte hemma i väst utan i den muslimska världen. De har sin framtid gemensam med Araberna inte med det indoeuropeiska folken. Deras religion är också så främande för oss att de inte ska vara tillsammans med de Kristna.

  Lycka till Turkiet på er resa mot Mecka och Medina. Där har ni en bra framtid vilket ni aldrig får här hos oss. Det Ottomanska riket inkluderade hela Saudi fram till 1919 tänk på detta. Jag lyckönskar er, men även folken i EU för att ni nu väljer Riyad i Saudi före Bryssel.

 3. tag11 skriver:

  Herr Utrikesminister

  Jag ser att du genom ditt senaste inlägg påtalar att Turkiet inte alls är någon demokrati . Denna ställning gör att man då kan kräva reformer för att uppnå demokrati.
  Jag hoppas innerligt att du i dina framtida möten med deras representanter påpekar och arbetar för just detta.
  Du vet att Turkiet har occuperat Kurdisk mark , men det som visar deras sanna sida är att de vägrar ens nämna Kurder som ett folk . Vid ditt nästa möte föreslår jag att du nämner denna pungt , för denna är just den krutiala i detta ämne .

 4. carlbildt skriver:

  Självfallet är Turkiet en demokrati – men med ett tydligt behov av att i olika avseenden stärka de demokratiska institutionerna.

 5. tag11 skriver:

  Herr Utrikesminister .

  Hur kan ett land räknas som demokrati där censuren är så stor eller det rättsväsen som dagligen dömmer personer till fängelse för att påtala det Kurdiska problemet .
  Listan är lång men min grundtanke är att ett land kan väl inte vara mer eller mindre demokratisk . För att kalla sig demokratisk är alla grundpelare viktiga för att uppnå den standard demokrati står för .

 6. Kachina skriver:

  Carl

  Kurderna är den kvarnsten turkarna själva hängt runt sin hals. De måste lösa den frågan på ett värdigt sätt innan de kan räknas in bland demokratierna. Vi får hoppas att Erdogan har den insikten och makten att lösa frågan på ett fredligt sätt.

 7. berxwedan skriver:

  Väst, i synnerhet herr utrikesminister har än inte förstått att demokratiseringen av Turkiet går via lösningen av den kurdiska frågan. Så länge den frågan inte tas på allvar av väst och Turkiet inte pressas, kommer Turkiet att vara en odemokratisk stat med tortyr, mord och massaker på det civila folket.

 8. canavaros skriver:

  1. Turkiet aer en demokrati
  2. Turkiet hör till europa, och det utan att vaenda ‘araberna’ ryggen
  3. Radovan Karadcic har aokt fast- europa aer inte endast en kristen kontinent
  4. Kurderna aer inte naogon kvarnsten runt naogons hals… ‘kurdiska fraogan’ aer hela Turkiets fraoga- Det handlar i första hand om maenskliga raettigheter i Turkiet varesig man aer turk, kurd, assyrier mfl. Stora framsteg har tagits, mer behöver göras. Största hindret för utveckling i östra anatolien aer kurdernas feodala samhaellsstruktur.

  AKP har friats av Konstitutionsdomstolen med kraftig anmaerkning och konstaterande att denna parti har bedrivit anti- sekulaer agenda. Turkiet har klarat av en viktig demokrati utmaning pao ett tillfredstaellande saett. Jag hoppas att AKP nu laegger sitt anti- sekulaera agenda aot sidan och tar itu med att genomföra de nödvaendiga aendringarna i författningen sao att liknande processer inte kan bedrivas i framtiden mot andra partier och daermed staerker demokratin i detta vackra land.

  Aerade Carl Bildt,

  Hur taenker EU agera med tanke pao PKK verksamheten i EU ? Hur kommer EU bidra till att lösa Cypern konflikten pao ett realistiskt saett ? Hur kommer EU att bekaempa de islamofoba och rasistiska yttringarna som aer starka i EU ?

 9. Kachina skriver:

  ”4. Kurderna aer inte naogon kvarnsten runt naogons hals… ‘kurdiska fraogan’ aer hela Turkiets fraoga- Det handlar i första hand om maenskliga raettigheter i Turkiet varesig man aer turk, kurd, assyrier mfl. Stora framsteg har tagits, mer behöver göras. Största hindret för utveckling i östra anatolien aer kurdernas feodala samhaellsstruktur.”

  Kloka ord. Jag hoppas att du tolkar situationen rätt och får rätt i sak.

 10. ollemunter skriver:

  Hur fan kunde OS hamna i Kina?

  Dom lovade stort allt möjligt, men dom fortsätter att piska och slå på folk.

  Nu blir det också censur för jounalisterna under OS.

  Vi kan inte bojkotta OS, men ett rejält jäkla nyp i örat, skulle dom kinesiska ledarna ha sig, efter dom rena hitlerfasoner dom visar upp. Ingen politiker har vad jag sett eller hört reagerat på detta. Är det feghet eller vad är det?

 11. mrmhalland skriver:

  Det ligger nog mycket i Punkt 4. ovan, men jag tror det är svårt att göra något åt Kurdernas situation utan ett samarbete mellan Turkiet, Armenien, Syrien, Iran och Irak och självfallet de Kurdiska ledarna.
  Det hjälper nog inte Kurderna som folk att Turkiet ensidigt ändrar ståndpunkt i frågan.

 12. maggi skriver:

  canavaros
  Läste ditt inlägg och tycker det var klokt. De tre frågorna du ställer till Carl Bildt, vore mycket intressant och informativt, om du själv hade några förslag på lösningar och svar och ville dela med dig till oss andra här på bloggen.

 13. tag11 skriver:

  Herr utrikesministerns inlägg faller på är att en demokrati behöver inte genomgå några demokratiska reformer , dessa skall redan vara implementerade till fullo för att kunna benämnas demokrati .
  Och man behöver inte stärka de demokratiska instutitionerna för de skall redan vara de grunpelare demokratin står på .
  Med detta sagt och fakta i handen felar utrikesministern genom att kalla Turkiet demokratiskt . Och genom detta godkännande av utrikesninisterns uttalande kommer det folk som med förhoppning ser på omvärlden för aggerande i denna så viktiga pungt bli lidande till den graden att den dröm som de hade inte kommer till uppfyllelse . Nämligen det som vi här i Sverige ser så självklart på , att kunna tala sitt språk och erkännande om dess exsistens .Utrikesministern borde och bör med all sin diplomatiska skicklighet uppmana denna militär junta att uppfylla de normer som en demokratisk nation skall besitta .

 14. hillary2 skriver:

  cananovas

  angående den feodala strukturen
  läste igår ett inlägg av en svensk valövervakare i en kurdisk by
  byledaren hade bestämt att valet skulle bojkottas och endast en handfull människor vågade rösta av drygt 1000-talet röstberättigade

  det är som Bildt skrev – vissa demokratiska institutioner måste stärkas – men hur? – valtvång?

  orglasse

  Turkiet ansökte om medlemskap i EU´s föregångare EEG redan 1963 och har betydligt fler förbindelser med väst än med den islamistiska världen

 15. hillary2 skriver:

  canavaros – skulle det vara…

 16. Helena Palena skriver:

  Är det någon som kan tala om vad det är för svart som Radovan har uppe på skallen i sitt gråa hår? Det ser konstigt ut…

 17. tag11 skriver:

  Det intressanta med detta återkomma ämne med pkk är att detta är ett klart och tydligt bevis på den missvisande propaganda Turkiet sprider .
  Om Öcalan verkligen är skyldig till 40000 personers död som Turkiet anklagar honom för , varför inte åtala honom i Den Haag som alla andra krigsförbrytare . Detta har han själv begärt men avvisats av Turkiet .
  Om denna organisation är en Terrorist organisation i klass med ANP ( Nelson Mandela ) varför är då detta partis närvaro på denna terrorist lista då olaglig och inga bevis presenterats från någon oberoende sida .
  Och varför har det enda kravet som denna organisation har är att på diplomatiskt sätt lösa den Kurdiska frågan blivit åtsidosatt .
  Jag är inte anhängare till något parti , men anser dessa pungter stärker de anklagelser som riktas mot denna stat för att vara en militär junta och en diktatur stat .

 18. ohlundonline skriver:

  Det kan hända att Turkiets demokrati fortfarande tyvärr är bristfällig, men utvecklingen går i rätt riktning.

  Två tredjedelar av det Nya Testamentet skrevs i det som idag är Turkiet – och det skrevs ursprungligen på Latin!

  Apostlarna Petrus, Paulus och Johannes tillbringade en stor del av livet i Turkiet.

  Det är från detta geografiska område grunden för det moderna och avancerade Europa lades och från vilket exempelvis det skotska folket enades och kunde emigrera till de brittiska öarna.

  Självfallet vill vi ha ett demokratiskt Turkiet i EU!

 19. tag11 skriver:

  Måste bara rätta även ett annat missvisande inlägg om att det sk feodala samhället är grunden till att Kurdistan inte kan utvecklas .
  Detta är naturligtvis bland det dummast jag hört . Befolkningen blir konstant dödade , våldtagna och misshandlade .
  Ett felaktigt uttalande eller kritik kan leda till 100 åriga fängelse straff .
  Så denna patetiska förklaring är så dumdristisk att detta inte kan tolkas som något annat än en förelämpning .

 20. Josef Boberg skriver:

  GooodNatt Alla… :-) /önskar vännen Josef med:

  ”Intelligent Wi kommer att drömma i natt
  Intelligenta drömmar som Wi aldrig någonsin drömt förut
  Wi drömmer om att det Är Fred och Frid på Jorden
  Därför att Allas Tanke-intellektuella och Fysiska Krig Är Slut !”

 21. hillary2 skriver:

  tag11

  du kan inte rätta till någonting om du vägrar att se det kurdiska feodala samhället och följderna därav

 22. tag11 skriver:

  hillary2

  Det är ett felaktigt påståeende att hänvisa den förgörelse av den Kurdiska folkgruppen
  till ett feodalt samhälle .
  Det är rent av befängt . Att våldta , misshandla och döda ett folk för att sedan hänvisa till det feodala samhälle de lever i . Hör du hur det låter ?Så med dessa ord menar ni att alla folkgrupper som lever i feodala samhällen är berättigade förgörelse .
  Ja behöver jag ens komentera detta patetiska påståeende .
  Turkiet är orsaken till den förgörelse av detta folkslag , alla andra dåliga undanflyket är ingenting annat än befänga påståeenden .
  Så för att rätta till någonting av denna dystopi måste man gå till källan av ondskan för att påtala detta problem .

 23. Kachina skriver:

  tag 11

  Turkiet är inte orsak till den feodala samhällsstrukturen i Kurdistan. Så länge den består kan inte Kurdistan erkännas som självständigt land. Om sedan Turkiet är rätt land att genomföra demokratiseringsprocessen återstår att se, men själva har ni tydligt visat att ni inte klarar av att krossa ert eget feodalvälde.

  Jag håller med hillary. Ett sätt att snabbt krossa feodalväldet är allmän röstplikt enligt lag, i slutna bås där ingen ser om du lägger i en blank sedel eller vilket parti du röstar på.

  Jag förstår era krav på frihet,men det måste ni inse själva att med den primitiva samhällsstruktur ni har,är ni inte mogna för självstyre. Det är inte säkert att Turkiet klarar av demokratiseringsprocessen och att leva upp till de mänskliga rättigheterna och ur den aspekten kan det vara motiverat att EU går in som överförmyndare, för bägge parter.

 24. armanc skriver:

  Kachina

  Jag frågar dig, är du kvar på 1990 talet? Feodalsamhället du brölar om likt en brunstig älg håller på att dö ut i norra delan av Kurdistan, den del som ockuperas av Turkiet. Däremot har du delvis rätt, då södra delen av Kurdistan (norra Irak) fortfarande har ett sådant samhälle.
  Men i vilket fall, faller din teori, då den inte stämmer överrens med verkligheten som råder där borta. Södra Kurdistan är de område i Irak som är mest stabilt på alla nivåer, ett självständigt Kurdistan i södra delen skulle kunna bli verklighet idag utan bekymmer.

  En sak till, att du som turk, tror att du kan gömma dig bakom ett nick som Kachina är bara löjligt. Via ditt senaste inlägg ser man klart och tydligt hur du så gärna vill måla upp kurden som ociviliserad och dum. Tragiskt att man tar till desperata lögner när orden inte räcker till.

 25. tag11 skriver:

  Kachina

  Det var det dummaste jag hört på länge . Så du menar att ett antal sjuka själar som dödar sina döttrar resulterar i förgörelse av ett helt folkslag .
  Det är som om jag säger ni Svenskar bör sluta våldta era egna barn utan sök hjälp för en hel nations vridna sexuella lustar att ligga med 3åringar . Då kan ni ta itu med era problem .
  Hur dum och intellegens befriad är du egentligen ?
  Det märks att ditt kunnande om detta folk är noll . Men jag ska inte klandra dig för det .
  Men jag kommer klandra dig för det idiotiska påståeende du just postat .

 26. armanc skriver:

  Kachina

  Du tar upp hedersmord också, va pantat :)
  Du som turk borde väl ha koll på hur folket i ditt land (syftar på turkarna) mördar sian döttrar för att dem vill leva lite fritt. Jag syftar inte på folket i Marmaris eller Antalya, Turkiet är större än så ;)
  Du får det att låta som att varannan kurd mördar sin dotter och pga det inte kan få ett fritt land. Tillåt mig att skratta högt 3 cm från ditt ansikte… människa, du är inte sann, vilket LA LA land har du befunnit dig på? Finns flera länder som har detta problem, inte bara kurder, däremot har media fått en skruv lös och målat upp en mycket missvisande bild av kruder genom att relatera dem till hedersmord.

  Folk med vett i hjässan är så pass smarta att dem inte följer media blint…

 27. tag11 skriver:

  Kachina .
  Ditt kunnande om den Kurdiska befolkningen är inte stor märker jag . Men jag råder dig till att ta reda på mer fakta innan vi måste genomgå ännu en pinsam stund av din självälskande och patetiska lektyr du lägger upp .
  Vi talar om en förgörelse av ett folk , och du vill godkänna denna genom att peka på att Kurder lever feodalt så ett godkännande av denna förgörelse är godtyckligt .

 28. tnsexton skriver:

  Ytterligare en aspekt rörande den kurdiska frågan som får litet utrymme i media, är frågan om en självständig kurdisk stat. Även om svenskt fokus länge har legat på kurdernas ställning och behandling i Turkiet så är den kurdiska frågan betydligt större än så.
  Ett långvarigt och långsiktigt mål för kurderna har varit att skapa den självständiga staten Kurdistan av de delar av Turkiet, Irak, Iran, Syrien och Azerbadian som befolkas av en kurdisk majoritet. Samtliga dessa länder motsätter sig en sådan utveckling, och det av flera skäl. Det skulle skapa prejudikat för separatistiska rörelser bland andra minoritetsgrupper, det skulle skapa ytterligare en aktör i en redan nu instabil region, ett Kurdistan skulle få kontroll över både upptäckta och förväntade oljetillgångar och över oljans distributionsvägar. För Turkiets nationalister gäller även att till varje pris hålla sammans Kemal Pashas nationsbygge. Sammantaget motsätter sig samtliga stater i området de kurdiska strävandena och av likartade skäl.

  Man har försökt lösa problemen på olika sätt. I Turkiet genom förtryck, försök till tvångsassimilering och ett officiellt förnekande av problemets existens. I Iran genom att ge kurderna viss autonomi och genom att tillåta den kurdiska kulturen och det kurdiska språket. I Irak har kurderna själva efter Saddams fall skapat en viss form av autonomi, ofta i konflikt med den allt starkare centralmakten i Bagdad som värnar om kontrollen över oljetillgångarna.

 29. tag11 skriver:

  Kachina.

  Dina inlägg är så intellegens befriade och osanna att komentera dessa är bara att lägga sig på samma befänga nivå som du mentalt befinner dig på .
  Jag kan nog nu med ganska säkera ord nog säga att du är nog den dummaste mest iq befriade person jag någonsin skrivit till .
  Om jag skulle klippa och klistra dina inlägg skulle dessa med ett glas vin bli en mycket rolig kväll .
  Jag tänker inte ens kommentera det du skrivit , folk läser dessa inlägg och kommer snart förstå att nätet är fullt av mentalt handikappade personer i din klass .

 30. berxwedan skriver:

  Kachina:

  Det du säger är inte hållbar, kurdiska män dödar sin syster och svenska män åker ned till Thailand för att köper sex av barn. Lekte du inte tillräcklig i sandlådan som barn?

  Ett förtryck har överhuvud inget med ett feodalt samhälle att göra, sedan ska man inte glömma att det är den turkiska staten som bär skulden till att än idag kan vi finna spår av feodalismen hos kurder, likaså hos turkarna. Ett outvecklat folk, som förtrycks, gynnar distatoriska stater.

  Att kvinnor blir brutalt misshandlade för att de firar en kulturell högtid är oförsvarbar, det är odemokratisk och barbarisk att försvara en sådan brutalitet.

  Om ni vill se demokratiseringen av Turkiet, är det bäst att ni även ser realiteten, våld skapar våld, elände skapar elände. Inget folk, likaså svensken, skulle acceptera förtryck. I Sverige talade politiker och folket om att araben hotar demokratiseringen i samband med avbildandet av Muhammed. I Turkiet får kurden inte ens säga att han är kurd. Det bör finnas en gränd för dumdristighet och nonchalans man kan vara.

 31. tag11 skriver:

  Kachina .
  De bomber du hela tiden hänvisar till , måste bevisas vara ett dåd utfört av Kurder eftersom ingen Kurdisk organisation har tagit på sig detta dåd . Det räcker inte med att bekylla .
  Och jag tänker inte låta dig dra mig och mitt folk över samma kant som dessa 2sjuka personer som dödar sina egna döttrar .

 32. armanc skriver:

  Kachina

  Absolut, tag11 har ju rätt ang din intelligensnivå.
  Kan du sluta komma med påståenden om bomber, civila etc och länka till kurder!? Det är som att jag skulle säga att du va pedofil, trots att jag inte har bevis på det samt ett erkännande från dig.

 33. Josef Boberg skriver:

  Fann det här uttrycket ovan: ”Så för att rätta till någonting av denna dystopi måste man gå till källan av ondskan för att påtala detta problem.” – slut citat.

  Måhända fler än jag som ej har helt klart för sig vad dystopi egentligen betyder – så därför en förklaring om det på http://sv.wikipedia.org/wiki/Dystopi

 34. Kachina skriver:

  Intelligenta är vi alla, men inte alltid och inte på alla områden. Jag fördömer Turkiets förtryck mot kurder, samtidigt som jag tala klarspråk till er kurder. Om ni sedan lyssnar eller inte, är upp till er. Men vägen till frihet går inte på den väg ni slagit in på.

 35. tag11 skriver:

  Varför hamnade vi i denna discussion , jag kom in på denna blogg för att efterfråga utrikesministerns motiv till dess jämförelse av demokrati .
  Och kanske få ut en anledning till utrikesminsitern plötsliga prisgivande till denna militärjunta som kallar sig demokratisk som på ett xenofobiskt sätt ser på det folk det occuperat .

 36. Kachina skriver:

  Tydligen har jag rört om i ett getingbo. Intrångsförsöken ligger som en hagelsvärm på skärmen. Jag säger till er som till alla andra som tar till våldsmetoder som svar på kritik mot er kultur och er profet.

  Det är mig totalt likgiltigt om jag dör och hur jag dör, idag, imorgon eller någon annan dag.

  Det enda ni bevisar med sådant agerande,….är att jag har rätt.

 37. Kachina skriver:

  ”Varför hamnade vi i denna discussion ”

  Det var jag som drog in er i den. Jag talade klarspråk om hur jag uppfattar bägge parter och bägge måste, anser jag, ändra sitt förhållningssätt till det civiliserade samhället.

 38. Josef Boberg skriver:

  Karin Boyes bok Kallocain (= en dystopi enligt Wikipedia) 1941 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kallocain – läste jag på 70-talet – och blev då väldigt glad över att ej leva i ett åt hållet sådant samhälle.

  Idag VET jag bättre. Förutom något än så länge oupptäckt naturfolk – så lever sedan årtionden tillbaka alla folk i alla världens nationer i åt hållet mer eller mindre ”KallocainStater”, tyvärr tyvärr…

  Dock – dom flesta väljer medvetet och/eller omedvetet att ej alls se det som det är – därför att den ”sanningen” är alltför outhärdligt grym för att kunna ”leva” vidare med. Det finns ett ”fint” akademiskt ord för det här – som jag ej kommer på just nu, tyvärr…

  Efter ca 20 års privatforskning i ämnet – med mina egna gjorda erfarenheter som grund – så är min personliga slutsats att folkstyre åt hållet ej alls föreligger i mitt kära fosterland Sverige – som ju anses vara en av dom mera ”framstående” demokratierna i världen.

  Därmed så är mitt personliga förhållningssätt – till t ex Turkiet och alla andra nationalstater i världen som demokratier – då i meningen folkstyrda – måhända ej så svårt att ”räkna ut”, kanske… :-)

  Mer om vad jag menar med att ”Makten utgår ifrån folket” = folkstyre finns på
  http://josefboberg.wordpress.com/2008/03/14/demokrati

 39. Josef Boberg skriver:

  Karin Boyes bok Kallocain (= en dystopi enligt Wikipedia) 1941 http://sv.wikipedia.org/wiki/Kallocain – läste jag på 70-talet – och blev då väldigt glad över att ej leva i ett åt hållet sådant samhälle.

  Idag VET jag bättre. Förutom något än så länge oupptäckt naturfolk – så lever sedan årtionden tillbaka alla folk i alla världens nationer i åt hållet mer eller mindre ”KallocainStater”, tyvärr tyvärr…

  Dock – dom flesta väljer medvetet och/eller omedvetet att ej alls se det som det är – därför att den ”sanningen” är alltför outhärdligt grym för att kunna ”leva” vidare med. Det finns ett ”fint” akademiskt ord för det här – som jag ej kommer på just nu, tyvärr…

  Efter ca 20 års privatforskning i ämnet – med mina egna gjorda erfarenheter som grund – så är min personliga slutsats att folkstyre åt hållet ej alls föreligger i mitt kära fosterland Sverige – som ju anses vara en av dom mera ”framstående” demokratierna i världen.

  Därmed så är mitt personliga förhållningssätt – till t ex Turkiet och alla andra nationalstater i världen som demokratier – då i meningen folkstyrda – måhända ej så svårt att ”räkna ut”, kanske… :-)

 40. Josef Boberg skriver:

  PS. Mer om vad jag menar med att ”Makten utgår ifrån folket” = folkstyre finns på
  http://josefboberg.wordpress.com/2008/03/14/demokrati DS.

 41. berxwedan skriver:

  Kachina

  Jag förstår verkligen inte dig. Fört och främst, kurden har inte tagit på sig bombdådet, man har till och med dementerat det och tagit avstånd ifrån dåden. Jag antar att om den Turkiska staten säger att kurder ligger bakom bombdådet, vilket de mer än gärna gör, så har de rätt, oavsett vad kurden säger. Bör det inte ringa en klocka här?

  Du prata om Kurdens misstag, jag är emot dödandet av civila, ingen person som mår någorlunda bra kan förespråka terror dåd. Kurdens misstag är en reaktion av det turkiska förtrycket. Det är mycket enkelt matematik egentligen, ta bort förtrycket som finns i Turkiet och kriget kommer att upphöra inom 24 timmar.

  Den terror som den turkiska staten utsätter kurder för är mycket illa, om du inte blir övertygade av mina ord, om det jag säger inte räcker, kan jag alltid länka dig till bilder där unga och äldre kvinnor och barn blir brutalt misshandlade för att de firar en högtid. Hur sjuk är inte det? Kan någon klandra de, om de får nog av den sytematiska tortyren som de utsätts för? Hur skulle du reagera om någon misshandlade dig gång på gång för att du vill fira den svenska nationaldagen?

  Man ska inte göra det enkelt för sig själv. Det finns en anledning till varför somliga har det så eländig, ingen tycker om krig, man ska söka svar på varför det kan vara så.

 42. Kachina skriver:

  Vem det än är som försöker, lägg av. Jag har dubbla brandväggar, spion- och virusprogram. Dessutom finns inget intressant i min dator.

 43. Kachina skriver:

  ”Kurdens misstag är en reaktion av det turkiska förtrycket. ”

  Det är det jag säger. Ni reagerar på fel sätt genom att sluta er inom, ta skydd inom, en föråldrad kultur, istället för att öppna er och assimilera er i det samhälle som kan ge både skydd och stöd.

  Jag är mycket väl medveten om att de senaste bomberna kan vara ett verk av den turkiska säkerhetstjänsten, men ni har genom ert tidigare agerande gett dem möjligheten att lägga skulden på er.

  ”Den terror som den turkiska staten utsätter kurder för är mycket illa, om du inte blir övertygade av mina ord, om det jag säger inte räcker, kan jag alltid länka dig till bilder där unga och äldre kvinnor och barn blir brutalt misshandlade för att de firar en högtid.”

  Där har ni den rätta vägen. Det är bara genom media ni kan vinna kriget och folkets sympatier.

 44. armanc skriver:

  Hemskt att man som du Kachina beter sig och tänker som du gör på 2000 talet. Ett tal där man har tillgång till så mycket information och fakta, trots det beter du dig väldigt inkompetent (jag vill inte på något sätt såra dig eller dylikt).
  Du skyller på att kurder beter sig ociviliserat, om så, på vilket sätt? Att dem bombar civilia har du helt fel på, då det komit fram att dessa bombningar som man hittills beskyllt kurder för varit turkiska djupa staten ergnekon.
  Man till och med tog fast ett par turkiska agenter i staden Sirnak på bar gärning. Hör och häpna, dem hade bilen fullt med språngmedel och mer därtill.

  Det finns så mycket mer att säga dig, men någon måtta får det väl ändå vara, du får själv börja söka sanningen och sluta läsa nyheter där källan är turkish daily news eller dylikt. Finns andra källor som är allt annat än turkar eller kurder, dessa kan nog ge dig en mer rätt information om saker och ting i Turkiet och Kurdistan.

  Skönt att Internet finns, du slipper till och med åka ner dit för att få info :)

 45. canavaros skriver:

  Aerade Kachina,

  Demokrati kommer ej över en dag. Turkiet har inlett sin demokratiseringsprocess för ca 80 aor sedan. Ifraon ett medeltida ottomansk kvarvara har vi faott smaka en smaertsam men nödvaendig demokratiseringsprocess som först i dessa dagar möjligen börjar baera frukt. Den utveckling som för vaest tagit mer aen 500 aor har försökts pressas in pao ca 80… Vi har faott smaka pao nationalismens bitterljuva frukter med dess samtliga avarter, vi har brytit ner aortusen laonga feodala strukturer och försökt staerka individuella raettigheter. Kvinnornas raettigheter har staerkts. Jag kan inte haevda att Turkiet naott maolen aen men den har lyckat med ansenlig framgaong pao flera fronter.
  Den sk. ‘Kurdiska’ fraogan baer spaor av samtliga felaktigheter som kan uppstao naer man försöker aendra pao gaellande ordning. İ Östra Anatolien, Turkiets fattiga och efterblivna landsdel gaeller fortfarande feodala strukturer- men dessa aer under gungning. I Östra Turkiet behöver byhövdingarnas och landaegarnas inflytande brytas med ökade arbetstillfaellen och utbildning som saerskilt riktar sig mot kvinnorna i dessa trakter som kaenner mest utav denna förtryck.
  Problematiken aer i första hand tillföljd av konflikten mellan tvao samhaellsstrukturer, den ena mellan ett sekulaert- individualistisk ‘want to be’ och ett religiöst/traditionell feodalt struktur. Oftast vill kurdnationalister fao denna konflikt till en etnisk konflikt mellan kurder och turkar men saodan existerar faktiskt inte med tanke pao att kurder och turkar i vaestra och aeven östra delar av landet delar samma laettnader och svaorigheter. Turkiet har haft flera presidenter, premiaerministrar, överbaefelhavare av kurdiskbörd. Flera republikens grundar figurer tex. İsmet İnönü aer av kurdisk börd. Aoklagaren som vaeckte den omtalade aotalet mot regeringspartiet aer av kudrisk börd. Jag kan ha fel men jag tror att 20-30% av den nuvarande parlamentet bestaor av ledamoter med kurdiska rötter.
  Det enda kurdnationalister kan paopeka och fao raett i aer den fördömda förbudet mot att tala kurdiska- men denna förbud gaeller ej laengre sedan naogra aor tillbaka.
  Den etniska polarisering som kurdnatinalister försöker göda har misslyckats. I dagens parlament sitter en ren etnisk kurdisk parti som totalt förlorat mot AKP vid senaste valet i de traditionella kurdiska omraodena. Detta saeger bara en sak- folk vill ha fred och leva i samma land vars framgaongar glaedjer alla och vars bakslag bekymrar alla, vare sig man aer turk, kurd eller assyrier mfl… I slutaendan aer just dessa egenskaper de egenskaper som kaennetecknar en nation.

 46. berxwedan skriver:

  Om du fortfarande inte har kommit över hedersmord kan jag informera dig om att hedersmord förekommer likaså i centrala Istanbul, den nya regeringen med sina islamistiska värderingar gör inte saken bättre för turken.

  Du kräver att kurden ska tillåta sig assimileras; vad ska man säga liksom, tummen upp eller? En befängd tanke som saknar motsvarighet.

  Kurden gör allt för att lösa konflikten utan krig, en kurdisk borgmästare riskerar 130 års fängelse för att han pratar om den kurdiska frågan, han har aldrig i sitt liv brukar våld.

  Du talar om att kurden har begått illdåd mot det civila folket tidigare. En terrorist organisation tar alltid på sig sina illdåd, hitta tre artiklar där kurder har tagit på sig illdåd som sket i Turkiet där civilla dör och jag ska vara den första som ska tillåta mig assimileras av den turkiska staten.

 47. soli01 skriver:

  Hur ska man kunna diskutera olika problem när – så fort man har en annan åsikt eller uppfattning – blir stämplad som ”intelligensbefriade” idiotförklarade mm. Varför blanda in detta? Är detta attityden blir det givetvis svårt att föra en diskussion. Skärpning – personangrepp får vi nog av ändå!

 48. armanc skriver:

  canavaros

  Dessa kurder (köpta av staten) du pratar om är en liten bråkdel (om ens det) av de kurder som finns.
  Sen är också frågan hur AKP vann valet :) Till och börja med fanns det flera millitärer i kurdiska byar udner valet… behöver jag ens gå in på vad dem gjorde där? Eh, jag underlättar för dig. Dem hotade folket och mer än hälften fick inte ens rösta.
  I bland annat Mersin (fler städer än så) snodde man påsar fulla med valsedlar, varför? :)
  Valobservatörer fanns på plats i bland annat byarna och fick se det med egna ögon vill du ha länken till källan? =)

 49. canavaros skriver:

  Aerade Maggi !

  Tack för fraogan !

  Nu kan jag inte riktigt tycka kring hur EU bör agera men ett progressivt EU borde enligt min mening:

  1. Ta klarare staellning mot terrorismen. Man bör sluta skilja pao mellan ‘vaora och deras’ terrorister. Att uppnao politiska maol med bruk av terror borde mötas av samma bestaemdhet vilka terroristerna aen mao vara. Jag vet inte aens om PKK i dessa dagar betraktas som en terroristorganisation av EU ! Hur som helst kan jag med egna ögon se terroristkramare- tom aktiva politiker- fullt verksamma med PKK propagande i daglig basis i europa. Det aer kaent att PKK finansieras till stor del genom illegal verksamhet i europa. Propaganda via Roj TV och web sidor som http://www.kurd.se mfl överskjöljer daglig media i vaest.
  Lösningen aer naturligtvis en mycket klarare staellning för Turkiet. Solidaritet mellan demokratier bör vara naturligt. Solidariteten i EU som finns mot ETA, IRA eller tom. mot Tjetjenska organisationer finns ej mot PKK.

  2. Norra Cypern sa Ja till EU men laemnades utanför medan Södra Cypern- som sa nej till öns enande- togs in som EU medlem tilltrots olösta konflikter med sina grannar… Och det tilltrotts att denna ö till 100% aer asiatisk om man ser till geografin :)
  Hyckleri saeger jag och maonga andra. Sedan 1974 aer en del av en ö helt isolerad fraon omvaerlden !

  Ta in Norra Cypern i EU nu genom att köra över obstinata grek- cyprioter eller erkaenn denna statsbildning nu. EU haoller pao att svaelta ut en hel halvö.

  3. Islamofoba yttringar i EU faor en att fundera hur sekulaer EU egentligen aer. Aer religion och politik aotskiljt i EU ? Solidariteten mellan sekulaera demokratier kommer till skam naer man gaong pao gaong understryker europas kristna karaktaer … Var hamnar bosnier, albaner, turkar, pomaker mfl om man identifierar sig sao ?
  Klarare staellningstagande för EU’ s sekulaera karakter och förstaerkande av sekulariteten i EU behövs.

 50. canavaros skriver:

  Armanc…

  Menar du att millitaeren tvingade folk att rösta pao AKP ?

  Aer det konstigt med millitaer naervaro naer terroristdaod som kostar maenniskoliv dagligen sker i Turkiet ?

  Nej, jag vill inte ha din laenk. Jag var haer under valet och har saellan sett en större demonstration pao demokrati tilltrots jag röstade pao annan aen AKP.

  AKP sopade rent helt enkelt aeven i omraoden som kurdnationalister hoppades pao. Du faor svaelja nederlaget och satsa pao naesta val. Sluta krama terrorister.

 51. armanc skriver:

  canavaros

  Nej, dem tvingade byborna att rösta på allt annat än DTP, vem ligger då bäst till av alla fashist partier? AKP..

  Vilka människorliv pratar du om? Syftar du på dem 5000 byar turkiska militären brände ner?

  Jag var också där under valet, jag har då sällan sett så mycket frustrerade kurder på gatorna.

  Klart AKP sppar rent när folk tvingas till att rösta på annat än DTP. Jag kramar frihets kämparna och kommer alltid att göra det.

 52. canavaros skriver:

  Berxwedan,

  Kvinnoförtryck förekommer i olika former i samtliga patriarkaliska kulturer. Men det daer med hedersmord aer en mega epidemi bland kurder tyvaerr… Det viktigaste aer att man gemensamt kaempar mott denna barbariska yttring. Denna barbari har ej heller ingen nödvaendig koppling till islam i sig. Hedersmord förekommer aeven bland kristna.

  Jag förstaor din irritation. Om det som haende i Österrike hade genomförts av familjen Amed istaellet för Fritzl hade tidningsrubriker varit annorlunda… eller hur.

  Hur som haelst aer hedersmord ett problem som med kraft behöver bekaempas i Turkiet och som det faktiskt görs ganska mycket för via organisationer som KAMER.

 53. tag11 skriver:

  armanc.

  Det roliga med denna discussion är att Turken vilket i sig är en mongol ättling som occuperat ett land som funnits i årtusenden och genom argumentet feodal vill berättiga den förgörelse av det folk som den från början occuperat .
  Och sedan inför ett lamt försök med att dessa jobbat 80år på att acceptera detta folk den mördar , våldtar och misshandlar dagligen men det finns fortfarande en bit kvar att jobba på . Men det occuperade folket kan ju vara tacksamma att de nu efter dessa 80år av mördande får tala sitt eget språk i sitt eget land lan som dessa mongol ättlingar occuperat under en halvblods tyranni .
  Sorgerligt är det faktum att dessa occupanter ges möjligheten att kasta upp ett antal namn på det occuperade folkets lista som böjt huvudet till frestelsen av pengar och makt till kostnad av lidandet av det egna folket .
  Det finns inga argument som läggas fram för att på något sätt berättiga denna behandling av det occuperade folket .

 54. Kachina skriver:

  En man kan vara stor, känd och mäktig, men bara inom ett litet område. Utanför det området vet ingen vem han är och han måste börja bygga upp en ny identitet.

  Jag känner flera muslimer, bl a ingifta i släkten. Vad jag lagt märke till när de kommer från sitt hemland är att de lämnar sin identitet, inser inte att här är de från början ingenting. Det är chockerande att inse detta och den vanligaste reaktionen är att de tar skydd i sin kultur, sin religion, islam, trots att de knappt satte sin fot i en moské i hemlandet.

  Den religiösa kulturen, både kristendomen och islam, är det största hindret mot fred och välfärd. Det är två pseudo-religioner som skapats på politiska grunder och har verkligt lite med den växelverkan mellan Ande och Materia som vi i verkligheten lever i. För att få kunskap om den verkligheten måste man tillbaka till naturreligioner bland mongoler, samer, indianer.

  Jag reagerar starkt på hedersmord även om de sker i Istanbul, men jag reagerar ännu starkare på hedersmord på svenska flickor, födda här i Sverige, med kurdiska föräldrar , svenska medborgare som inte kan gå trygga för sin egen släkt. (Lägg av med intrångsförsöken. Det går inte se vad jag skriver för alla varningsrutor som dyker upp.)

  När svenska flickor kan gå trygga för sina föräldrar, bröder och kusiner, skall jag helhjärtat stödja kurdernas sak.

 55. canavaros skriver:

  Armanc,

  Bra för dig. Krama vem du vill. Dao skall du kanske inte heller delta i val som du inte tror pao. Att du aokt ner med selektiva ögon aer ju nu uppenbar för alla debattdeltagare.

  DTP aer och förblir en marginell parti.

 56. canavaros skriver:

  Armanc,

  Din vaen Tag11 bortser ifraon att kurderna tilltrotts maongtusenaorig förspraong mot ‘mongolerna’ aldrig kunnat etablera en statsbildning vaerd namnet. Nog aer han dessutom en rasist ocksao :)

 57. armanc skriver:

  canavaros,

  Tragiskt att du lever i en fykantig värld, du är som en V75 häst med skygglappar, du ser inte vad som händer på sidorna utan blicken är alltid framåt.

  Orka diskutera med en Uber turk som leker jungfru maria här.

 58. armanc skriver:

  canavaros,

  Vem kan bilda något när barbarer attackerar än? Och hur såg mellanöstern ut innan 1900 talet? Fanns ens gränser? Vem skapade länderna? Var det England och Frankrike eller turkar, iranier etc? Läs på lite och yttra dig sen…

 59. gossenruda skriver:

  Ofta har jag annan uppfattning än Kachina i en del sakfrågor, men det är inte många som gör så sakliga, sansade och intelligenta inlägg som han. Men tag 11 blir så upprörd över hans debattinlägg att han talar om honom som intelligensbefriad och mentalt handikappad.
  Då reagerar tag11 som Hillary2, som förvisso ofta framstår som en sakkunnig debattör men ibland tappar besinningen när argumenten tryter.
  Mitt val av signatur avses signalera att jag inte känner mig tillräckligt insatt i sakfrågor som diskuteras men i stället ibland raljerar med t ex den hidösa Hillary, vars ordval inte alltid anstår en som vill uppfattas som seriös debattör, kvinna eller man. Vad sägs om: ”ni kan som väl inte göra vad som är brukligt bland djävulsktelakamän – ha ihjäl oss”. Hon tror inte jag tål ”kvinnor som tar plats” och tycker det är uttryck för ”hätska känslor” när jag påtalar hennes tarvliga språkbruk. Då anser hon sig trakasserad och ser tecken på att jag har allvarliga personliga problem visavi kvinnor. Långt därifrån. Och jag gläder mig åt att hon tror sig vara mycket omtyckt, åtminstone i sitt eget hem. Hon ser det dock inte som sin uppgift att sprida trevnad i hemmet. Är detta måhända orsaken till att de moderna männen omkring henne är begränsade till son och svärson?

 60. tag11 skriver:

  gossenrunda.

  Jag har gång på gång talat om det dilemma som denna pungt åstadkommit , men denna person återkommer med ett argument som inte bara är ett påhitt av mongolättlingarna utan en ren förelämpning . Ett feodalt sammhälle är inte och kan inte vara orsaken till en förgörelse av ett helt folkslag av en occupations makt .
  Ser du vad jag menar ?
  Att påtala en ursäkt för ett massdödande och våldäkter är i sig ett slag i ansiketet .
  Detta kan likställas med våldtäkter i Sverige där offret kan skylla sig själv för att denna är en kvinna .
  Occupations sidan skall med alla medel dela det land och värderingar den har med det occuperade folkets önskningar och rättigheter.
  Jag kan bli kallad rasist av occupations stödjarna , men hur kan jag vara rasist när det är jag som inte får ha kvar min kultur , språk och namn i mitt occuperade land ?
  Denna upprördhet uppstår dagligen när jag ser 12åriga barn bli sönder slagna för att de i glädjens stund firar det som är deras rätt som människor i denna värld .
  Och när personer lever i sina trygga hem i trygga Europa och vägrar inse problematiken och mardrömmen vi dagligen upplever , utan istället förklarar varför vi får skylla oss själva och hur rätt färdigt denna apartheit behandling är .

 61. canavaros skriver:

  Jag slutar haermed polemisera med Armanc och Tag11 som aer öppet egen deklarerade rasister.

 62. Helena Palena skriver:

  Kachina: Jag förstår verkligen dig! Heja på – vi har lång, lång väg att gå…

 63. armanc skriver:

  Skönt, fortsätt titta på filmer som Alice i underlandet du.

 64. soli01 skriver:

  Helena Palena – det är aldrig” fruktbart” att säga vissa sanningar. Tag inget för givet.:-)

 65. tag11 skriver:

  Utan våran hjälp ??
  Ser du armanc hur förvirrad denna person är i sin totalt felaktiga slutlednings förmåga .
  Hab tror efter allt jag och du skrivit att vi kommer stödja eller ännu bättre hjälpa occupations makten med deras folkmord .
  Det kommer en dag för alla förbrytare av männskliga rättigeter då ni kommer stå till svars för de hemska obeskrivliga horrbla saker ni utfört .
  Radovan är eran framtid . Milosovic är eran framtid . Saddam är eran framtid .
  Rättvisan är alltid starkare än orättvisan .

 66. armanc skriver:

  Ja, det är mycket skrämmande att ta del av hur turkar kommer in på sidan och inte skäms över sitt lands vidriga verksamhet gentemot kurderna.

  En annan fråga som är rätt så off topic (sorry folk), det är en sak att kruder flytt Turkiet, men att även turkar gjort det tyder ju på att landet är ruttet. minst 2 miljoner turkar i Tyskland, 2 MILJONER TURKAR!!
  Det är även skrämmande att dessa som tydligen flytt landet pga sina vidriga förhållanden även beter sig vidrigt utanför Europa mot kurder.

  Det gott folk är skrämmande.

 67. tag11 skriver:

  Kachina .
  Du har fastnat i familje problematiken som du helatiden syftar på att ALLA kurder är delaktig i .
  Dessa problem du pekar på är enstaka brott som begås av mentalt sjuka personer. Att du sedan försöker klandra enhel folkgrupp för dessa brott , är något du verkar gjort som ditt mål i denna debatt .
  Vilken sida du sedan stödjer är fritt val men detta är ingen fotbollsmatch .Vi talar om demokratin och hur långt ifrån Turkiet befinner sig från denna .
  Denna problematik du syftar på är en helt annan sak och problem , men jag kan som sagt komentera detta : Du felar i att säga att alla Kurder har som mål att begå dessa heders relaterade brott . Detta har jag nu gång på gång påpekat för dig , om du inte kan förstå detta är det inte mycket mer jag kan tillägga till dig .

 68. berxwedan skriver:

  Kachina:

  Vilken bitterhet, vad har kurdens brott mot sina egna med diskussionen om Turkiets demokratisering att göra. Är Sverige en icke demokratisk stat? Det förekommer i stort omfattning pedofili i Sverige, som går att likställas med hedersrelaterade brott, om inte värre.

  Du behöver inte stödja kurdens rätt, men din bitterhet gentemot kurden, för att två familjer har mördat sin dotter, är skrämmande. Du drar ett helt folk över en kam. Det vore som att jag eller någon annan skulle dra hela det svenska folket över en kam på grund av Stureplan våldtäkten, hur befängt skulle det inte vara? Det vore som att jag skulle spotta på alla svenskar för att de åker till Thailand och köper sex av barn, hur dumdristig skulle det inte vara? Visst har jag vänner som fördömer våldtäckt och pedofili, visst har jag högre tankar om människan, som ska vara den förnuftiga varelsen.

  Du talar om tryckthet som om det är en företeelse som enbart förekommer hos kurder. Varje medborgare måste kunna röra sig trygg, både ute som in. Men jag kan tala om för dig att min syster går tryggare hos mig än på Stureplan där risken för våldtäckt och misshandel är kolossal, inte så att jag under några omständigheter skulle göra henne illa, den rätten har jag inte. – Dina argument är mycket simpla och bristfälliga. Jag är lika mycket benägen som dig att det sker en utveckling bland kurder och även i Sverige där människorätten accepteras, där unga kvinnor och små barn kan vara ute och att vi vet att de är trygga. Ditt kommer vi aldrig när folket lever i elände, där folket svälter och utsätts för massaker. Det jag och du vill, det tänker många inte ens på, de har inte samma tid eller möjlighet. Medan vi kan analysera och föra en debatt kring människors utvecklingen har de andra bekymmer, de funderar kring hur de ska klara sig imorgon. – Jag talar om inte Kurder i Sverige.

  Ett samhälle kan bli tryggt först när landen stabiliseras och eländet försvinner. När kurd frågan är löst, när den turkiska staten slutar sätta skräck i folket och ger de andrum, kan vi aktivt börja arbeta en förändring. Men om ditt bekymmer däremot är enbart kring hur flickor i Sverige behandlas ska du lämna denna diskussion, du tillför inte diskussionen något. Vill du att förändring genomförs i Sverige, så är jag med dig, jag mår lika illa som dig när en ung kvinna inte kan ses som en självständig individ. Men din kurdfientliga inställning på grund av två mord, på två unga flickor, hör inte hemma här, det kanske får dig att backa från kurder men absolut ingen klandra kurder i kurd- turk konflikten.

 69. berxwedan skriver:

  Fel är alltid fel, hedersmord är fel, men du är helt fel ute i den här diskussionen, i en diskussion om hedersmord skulle jag ge dig delvis rätt.

 70. ohlundonline skriver:

  canavaros:

  Hela Cypern har varit en grekisk ö sedan urminnes tider.

  Du säger att Cypern ligger i Asien. Javisst!

  Grekland är Hellas; hellenismen innebär det enade Europa, Asien och Afrika.

  Demokratin med den globala mänsklighetens brödraskap var det Alexander den Store stod för och som fick sin lagliga bas genom det Nya Testamentet och Jesus Kristus.

  Sedan den barbariska invasionen genomfördes 1974 av en olaglig turkisk militärjunta, har alla de 130 bysantinska gamla kyrkorna förstörts på norra Cypern – alla utom en!

  Tusentals människor, som ingen utanför Grekland bryr sig om, fick fly sina hem hals över huvud, där de haft sin hemvist i tusentals år.

  Det är viktigt att vi får en fredlig och civiliserad utveckling på Cypern.

  Detta uppnår vi genom EU, som är vår stat, vårt land, där alla snart pratar Latin och där den som är lojal mot ett annat land än EU, kort och gott behandlas som den landsförrädare han är, jämför med Uppenbarelseboken 12:1.

  Israel och Grekland är stora länder, som dock fått ge vika för något ännu större – Esaus väg förverkligad genom Jesus Kristus.

 71. Josef Boberg skriver:

  :-) :-) :-)

 72. berxwedan skriver:

  Ni får ursäkta stavfel, sitter på jobbet och hinner inte läsa igenom texten innan jag lägger upp den.

 73. Kachina skriver:

  berxwedan

  Du har till stora delar rätt. Jag fokuserade på enskilda händelser i ett större sammanhang.

  Jag fick i alla fall avreagera mig och jag hoppas att budet går fram dit där det behövs.

  Jag är inte bitter på kurder, bara förbannad på några förövare. Det är klart att jag nog gick över gränsen i mina yttringar och med orden att jag alltid motsatt mig och motsätter mig Turkiets behandling av kurderna, lämnar jag den här diskussionen.

 74. Helena Palena skriver:

  ohlund: Otium cum dignitate!

  soli: Jag gillar inte att profeten mohammed får förlusta sig med småfickor. Fruktansvärt. Gillar när en man – Kachina – läser lusen av andra män! Det är först då det kan bli någon förändring här i världen!

 75. soli01 skriver:

  Helena Palena – jag håller fullständigt med och jag har läst på ganska mycket under senare tid. Detta är dock en glödhet ”potatis”:-)

 76. ohlundonline skriver:

  Helena:

  Semen est verbum Dei, se Lukasevangeliet 8:11.

 77. hillary2 skriver:

  tag11

  den kurdiska feodala strukturen med bristande MR är en starkt försvårande faktor för den demokratiska och samhälleliga utvecklingen i Turkiet

  till dem som upprörs av mina åsikter –
  jag undanber mig terrorattacker mot min dator och beklagar att Kachina syns ha råkat ut för detta

 78. Helena Palena skriver:

  Soli: Ja, det är glödhett. Man får ha flera grillspett i gång när man ska ta i saken…

  ohlund: Semen (sperma) va just ordet…

  Hillary: Hur ser en terrorattack mot en dator ut? Kan man verkligen råka ut för ”krig” där man sitter i godan ro i framför sin skärm i lilla Sverige?

 79. chiros skriver:

  Intressant analys av Erdogans situation

  ”The court served the AK party a very strong warning showing it the yellow card and telling it that the red card is in the upper pocket and can be shown at any moment.”

  http://english.aljazeera.net/focus/2008/07/2008731105639110295.html

 80. tnsexton skriver:

  Ett kort till = avstängning. Frågan är om inte publiken då kommer att storma planen och skrika ”ut med domarn…”.

 81. hillary2 skriver:

  tnsexton

  vad menar du?

 82. hillary2 skriver:

  tnsexton

  ursäkta – har läst slutet av artikeln ….

 83. canavaros skriver:

  ohlund on line,

  Ta Panta Rei ( PS. Grekiska)

  Cypern var Osmansk territorium aenda fram till Krimkriget. Engelsmaennen fick tillgaong till denna ö som tack för hjaelpen under denna krig.

  Cypern invaderades ej av turkisk millitaerjunta, det var daeremot grekisk millitaerjunta som annekterade Cypern tilltrots gaellande överenskommelse emellan Turkiet, Grekland och Storbritanien.

  … Laes och laer för guds och jesus skull ! Att babla latin och haeda i kyrkans namn hjaelper saellan. Vi skall se till att EU förblir sekulaer skall du se.

%d bloggare gillar detta: