Bättre för Indien

Det var bra att den indiska regeringen vann gårdagens förtroendeomröstning i parlamentet.

Genom att man nu inte längre kan vara beroende av kommunisternas bromsande inflytande har man möjlighet att genomföra viktiga reformer inte minst inför nästa års val.

Indiens ekonomi behöver växa med ca 12 % om året för att få bukt med arbetslösheten. Och det kräver en fortsatt liberalisering av ekonomin.

87 Responses to Bättre för Indien

 1. soli01 skriver:

  Ja, tänk så skönt att kommunisterna – de som alltid är bakåsträvare – bara att titta till vänster här – nu har tappat inflytande i Indien och att de kan fullfälja sitt enormt framgångsrika kärnkraftsprogram. Hoppas vi i Sverige kunde ta efter lite av denna satsning och att bränslet TORIUM blir det som framledes kan komma till användning.

 2. friherinnan skriver:

  Vilken underbar rapport…om än optimistisk.
  På Sidas hemsida kan man läsa att hälften av indiens barn är undernärda, och hälften av de indiska kvinnorna har blodbrist. Och 800 miljoner indier lever på mindre än 2 us dollar per dag…och cirka hälften av dessa lever på mindre än en us dollar
  Så vilket indien talar du om?
  Maharadjans?
  Att leva på två usdollar per dag kallar inte jag arbete…snarare tvångsarbete.

 3. Halldin skriver:

  Det är en punkt som ofta glöms. Det krävs inte bara demokrati i ett land för att det ska bli rikt och framgångsrikt. Det krävs liberalism….

 4. carlnorberg skriver:

  Och bara riktiga idioter som inte begriper, att försörjningen av den geografiska ytans individer, beror på i vilken grad individerna förmår att dels skapa konsumtionsmöjliga reala värden såväl som värden som kan användas i handelsbalansen med andra geografiska ytor med fysiska individer, är det som helt avgör en geografisk ytas möjliga humanvälfärd på längre sikt.

 5. Torsten skriver:

  Nu vore det väl ett gyllene tillfälle att tillsammans med Indien bygga kärnkraftsreaktorer.
  I Sverige behöver vi 12 st nya reaktorer.
  Nu när oljepriserna är högre än vad vi för något år sen inte vågat drömma om, måste vi utnyttja den kraftkälla som vi behärskar och inte är beroende av från fjärran länder.
  I Indien måste det ställas betydligt mera kraft i utbildning.
  Det finns en mycket stor spetsutbildning, men det brister i grundutbildning på bredden.
  Det är påfallande många barn som tigger i stället för att gå i skolan. Kostnaden för skoluniformen är tydligen för hög för att många skall ha råd.

 6. Kachina skriver:

  ”Det krävs inte bara demokrati i ett land för att det ska bli rikt och framgångsrikt. Det krävs liberalism….”

  Vilken typ av liberalism? Friheten att styra tillgång/efterfrågan och plundra kunderna?

  ”beror på i vilken grad individerna förmår att dels skapa konsumtionsmöjliga reala värden såväl som värden som kan användas i handelsbalansen med andra geografiska ytor med fysiska individer”

  Alltså, förmåga att identifiera efterfrågan och tillgodose behoven. Frågan är, vem skall göra vilket, oligarken eller staten? Behoven är olika inom olika geografiska ytor och det är alltså en växelverkan mellan dessa ytor som håller samhället igång och om vi skall främja oligarki, vad skall vi då ha samhälle till?

 7. hjortfot skriver:

  Förtroendeomröstningen var en del av upptakten till det kommande parlamentsvalet där vänstern ville profilera sig som antiamerikanska och rida på antiamerikanska känslor medan congress vill framtå som pro-västerländska. Det antiamerikanska grundar sig på USAs tidigare oreserverade stöd till Pakistan vilet drev Indien i armarna på Sovjet (Kina var inte ett alternativ såsom alltför närliggande och ett land med vilket det finns ett antal ouppklarde gränskonflikter.) Och för detta politiska syfte valde man energifrågan som är av vital betydelse för Indiens utveckling. Tragiskt. Om regeringen går stärkt eller försvagad ur bataljen i parlamentet är en öppen fråga och kommer att ev få sitt svar om anklagelserna om röstköp styrks eller ej. Är anklagelserna oriktiga och detta kan visas på ett betryggande sätt, ja då har Congress stärkt sin position. Kan regeringen visa att man tryggat en betydande del av energiförsörjningen och llyckas få valmanskåren att förstå detta, då går Congress och Indien en lysande framtid till mötes.

  En indier som skall leva på USD 2 per dag är inte som en svensk som skall leva på SEK 12 per dag. Han är en inder som skall leva på INR 80 per dag plus hans del i den indiska ekonomin som inte återspeglas i den ekonomisk statistiken, och den är inte liten. Sedan skall vi inte heller förglömma betydelsen av att de flesta indier bor i storfamiljer som är fungerande ekonomiska enheter där mervärden skapas genom tjänsteutbyten såsom äldrevård, barnpassning, matlagning etc.

 8. karrman skriver:

  Indien är ett mycket tudelat samhälle. Runt 700 miljoner på landsbygden och 300 miljoner i städerna.

  Gäller att liberalisera på ett klok sätt så att inte folket vänder reformprocessen ryggen.

  Tror att en ökad satsning på utbildning för de sämst ställda kan vara en mycket klok politik. Då kan föräldrarna se att deras barn har en chans att få en bättre framtid.

  Hittills har tillväxtens fördelar framförallt gått till det överskott av högutbildade som Indien också haft.

 9. soli01 skriver:

  Torsten – så fort Indien kommer på tal tänker jag bara kärnkraft. Det finns dock mycket fattigdom i landet, men det måste ändock vara bra om de kan försörja sitt land med elektrisk ström! Måste i det långa loppet vara en bra satsning.
  Vi här däremot lider av någon sorts ”kärnkraftsnoja” och har fastnat i denna!
  När tänker du börja bygga de 12 kärnkraftsreaktorer som är ett angeläget mål för oss som aldrig får fingrarana ur…?
  Till allvaret: Nu måste någon i regeringen sätta igång vår utbyggnad vad avser energiförsörjningen och att Vattenfall slipper ”hatta” med lite vindkraft i marginalen.
  Titta på Finland där sitter det inte fast och den största bromsen här är utan tvekan de som har vänster axel ur led.:-)…finns faktiskt några andra också!

 10. hjortfot skriver:

  Överskottet av högutbildade har gått på export till bl a USA och resulterat i transfereringar till hemlandet. Dessa NRIs (Non Resident Indians) spelar en betydande ekonomisk roll för hemlandet. Och erfareheten visar att de flesta återvänder till Indien, ofta av religiösa skäl ochdå ännu mer meriterade än när de fick sitt gröna kort.

  Visst är utbildnigen en nyckelfråga men utbildningen är generalt sett bra i Indien redan i dag..

 11. ohlundonline skriver:

  Det krävs inte bara demokrati i ett land för att det skall bli rikt och framgångsrikt.

  Framförallt krävs den frihet som Kristus befriat oss till, se Galaterbrevet 5:1.

 12. Torsten skriver:

  soli,

  Som turist i Indien märker man inte av energibristen. Men bristen på grundutbildning på bredden är mycket påfallande.
  Många barn som man pratade med, åldrar mellan 7 och 13 år, gick inte i skola. Deras föräldrar hade ej råd med skoluniformer?? Därför fick dom tigga i stället.
  Utbildning på bredden verkar vara den viktigaste frågan i Indien.

  Det där med utbyggnad av kärnkraft i Sverige skulle vi gjort för länge sedan om det inte vore så politiskt laddat.

 13. karrman skriver:

  hjortfot

  Tack för responsen. Är säkert så att de högutbildade kan fungera som en framväxande grupp av entreprenörer i det indiska samhället. Ska Indien lyckas kopiera Kina – något som ofta tas för givet – måste man ha en infrastruktur av humankapital och transportnät som klarar den utmaningen. Tror att det återstår mycket på båda områdena innan man kan säga att det är självklart att Indien kommer följa Kina i spåren.

  Uppmuntrade att höra att utbildningssystemet generellt är bra.
  Då kan förväntningsmekanismen för ett folkligt stöd för reformerna fungera.

 14. Josef Boberg skriver:

  GooodKvällst Ohlund On Line,

  Dina uttryckta meningar ovan: ”Det krävs inte bara demokrati i ett land för att det skall bli rikt och framgångsrikt. Framförallt krävs den frihet som Kristus befriat oss till…” – slut citat.

  Hmmm… – under mitt mer än 67-årade liv i kött – så har jag ännu aldrig mött någon KristusBefriad MedMänniska, tyvärr tyvärr… – och som jag uppfattar Dig – så förefaller Du ej vara något undantag därvidlag, kanske…

  Dock – personligen har jag knegat med att göra mig själv KristusBefriad i mer än 20 år – och faen vet ifall jag ej kommer att lyckas mer eller mindre med det innan jag väljer att sluta med att andas den här gången, kanske…

  I så fall får jag kontakt med vad som är mer än 99,99 % av vad mitt kött egentligen är = Tomrum = Det SuperIntelligenta ElektroMagnetiska Plasma – som allt materiellt är Skapat av och ur – och som allt materiellt till mer än 99,99 % består av – och som allt materiellt bokstavligt talat ”simmar omkring” uti, verkligen… Mer om Plasmat på
  http://video.google.com/videoplay?docid=4773590301316220374

  Jag förmodar att Tomrummet ej alls är det Du kallar för Kristus – eller ? :-)

  Den FRIHET Du talar så varmt för – känner Du måhända ej alls till att den aldrig aldrig någonsin kan komma till oss UTIFRÅN – vare sig ifrån någon gudDom, djävul, Kristus eller annan – därför att det är helt enkelt det omöjligaste av det omöjliga, faktiskt…

  Detta därför den FRIHETEN är vad var och en av oss egentligen är inom oss själva till mer än 99,99 %, verkligen… – men dom flesta har glömt bort det, tyvärr tyvärr…

  DemoKrati och den bibelKristus Du talar om (som jag uppfattat Dig i vart fall) = Demon-Kratin = motsatsen till folkstyre – som Wi uttalat har haft i mitt kära fosterland Sverige sedan mer än 30 år tillbaka, tyvärr tyvärr…

 15. carlnorberg skriver:

  Det är och förblir det fysiska antalet individer samt de grundläggande biologiska behov som dessa individer har inom en geografisk yta, som skapar den efterfråga som primärt måste tillgodoses av det fysiskt producerade reala nyttovärdet.

  Försök nu att fatta detta enkla resonemang.
  Det går inte att producera annorlunda på ett jordklot, om man siktar på långsiktig balans. Någonstans så måste det som skall konsumeras också produceras.

  Och detta är sannerligen inte någon tid för religiösa villfarelser eller liknande mentala excesser. Nu kommer eftertanke att krävas.

 16. Kachina skriver:

  ”Jag förmodar att Tomrummet ej alls är det Du kallar för Kristus – eller ? :-)”

  Ur tomrummet emanerar VILJAN till KÄRLEK (kristusprincipen) och INTELLIGENS (buddhaprincipen)

  carlnorberg

  ”dessa individer har inom en geografisk yta, som skapar den efterfråga som primärt måste tillgodoses av det fysiskt producerade reala nyttovärdet. Det går inte att producera annorlunda på ett jordklot, om man siktar på långsiktig balans. Någonstans så måste det som skall konsumeras också produceras.”

  Jag har i princip inget att invända. Behovet/efterfrågan är olika på olika geografiska ytor. Det gäller alltså att identifiera efterfrågan och producera därefter. Naturligtvis kan man uppnå en viss balans inom och mellan ytorna, se bara det biologiska livets balans utan att varken oligark eller regering reglerat.

  Nu är det så, att eftersom vi är människor vill vi stå ovanför djungelns lag och gör vårt bästa att utjämna enligt humanismens lag, men de försöken misslyckas ständigt på grund av giriga oligarkers beteende.

 17. carlnorberg skriver:

  Eller därför att det är gräsätare som vill vara rovdjur, som innehar makten.

 18. Kachina skriver:

  Eller därför att det är gräsätare som tror att de måste vara rovdjur, som innehar makten.

  Det är den psykos, nyliberalism, som världen befinner sig i utan att förstå konsekvenserna av densamma. Strävar man efter att bli ett rovdjur, blir man det.

 19. carlnorberg skriver:

  Nej det blir man inte alls, man blir en massmördare.

  Rovdjur tar ytterligt sällan mer än de behöver, medan gräsätaren upplever att rovdjuret dödar allt som det kan döda.

  Därför skall dessa gräsätare inte inneha makt.

 20. ohlundonline skriver:

  Godkväll, Josef!

  Du säger att du är ett tomrum, men jag betraktar dig i vart fall inte som ett tomt skal.

  Det är dock sant att livet är tomt och innehållslöst som en påse, tills man fyller det med något.

  En del försöker göra om livet till Röda rummet, men du verkar i vart fall inse, troligen, att det ElektroMagnetiskaPlasmat, som allt materiellt bokstavligt talat simmar uti, som du säger, verkligen är Skapat av en högre kraft.

  Det gäller följaktligen att inte att bli fri från Kristus utan att bli fri tack vare Kristus.

  Du har dock rätt i att det egentligen inte går att bli Kristusbefriad, eftersom Kristus har all makt och är denna högre kraft.

  Så det är således lika bra att krypa till korset och inse det meningslösa i Kristusupproret och fåraktigt erkänna att motstånd mot det oemotståndliga snarast blir åt hållet kontraproduktivt, troligen.

  Det är sant att Kungariket och den Gudomliga härligheten finns inom oss, för större är Han som finns i oss, än han som finns i världen, se 1 Johannesbrevet 4:4.

  Utan att veta om det reagerar du mot dagens världsliga ”demon-krati” som en Kristi Apostel, men dagens samhälle kommer att förvandlas till verklig folkmakt och demokrati tack vare Jesus.

  carlnorberg:

  Var och en blir salig på sin tro, men det har faktiskt visat sig i amerikanska undersökningar, att troende människor jobbar hårdare, får mer uträttat och är mer produktiva än likgiltiga människor.

 21. carlnorberg skriver:

  Vilka sensationella undersökningsresultat de publicerar….

  Och du menar att religiositet är att föredra framför total likgiltighet, ja det var ju också en slutledning med en del övrigt att önska, men som i sig kan ses som sann.

 22. Josef Boberg skriver:

  Hmmm – Ohlund – lite om vad Jesus själv säger om den saken på

 23. ohlundonline skriver:

  Josef:

  Åh, nej!

  Inte den där knasiga bruden igen!!

  Du är sannerligen alla debattörers värsta mardröm, Josef! :-)

 24. Josef Boberg skriver:

  Ohlund – Din kommentar ovan: ”Du är sannerligen alla debattörers värsta mardröm, Josef! :-) ” – slut citat.

  Taaack för den supergoa backfeeden !

  Märk dessutom att Du tycker att Jesus är knasig – som ju använder bruden ifråga som talorgan ! Bruden i sig har ej en susning om vad som sägs i videoinspelningen med Jesus – under tiden inspelningen pågår !

  GoooodNatt Alla… :-) /önskar Jesus-vännen Josef med:

  ”Intelligent Wi kommer att drömma i natt
  Intelligenta drömmar som Wi aldrig någonsin drömt förut
  Wi drömmer om att det Är Fred och Frid på Jorden
  Därför att Allas Tanke-intellektuella och Fysiska Krig Är Slut !”

 25. Josef Boberg skriver:

  PS. Om debatt på http://sv.wikipedia.org/wiki/Debatt – och det tvivelaktiga nöjet har jag nog vuxit ifrån mer eller mindre helt och hållet för flera år sedan. Jag bokstavligt ”älskar” numera att med hull och hår hänge mig i den förutsättningsfria Dialogens form, faktiskt… DS.

 26. ohlundonline skriver:

  Josef:

  Det gläder mitt hjärta att du har en vårdad debattkultur.

  Att bruden ifråga inte har en susning, håller jag för övrigt villigt med om.

  Dröm sött om det tusenåriga fredsriket.

 27. weneedtoknow skriver:

  En av nackdelarna med ”Globaliserings Regeringen” är dess framfart över hela globen, för att införa deras ekonomiska tillväxt-mani – vilken i snabb takt utarmar jordens resurser, och skapar stora miljöproblem.

  Att införa ännu fler kärnkraftverk utan att ha uppnått full kunskap om hur att behandla kärnavfallet är ANSVARSLÖST, och uppvisar RESPEKTLÖSHET både inför nuvarande och kommande generationer.

 28. osciloscope skriver:

  hmmm (JB ;) What about cold fusion? Förlöjligades såklart. Liksom Joe Cell eller vacuum energy/zero point.

  En viktig tankeställare; Energibolagen ”tillverkar de facto ingen energi”. De tappar ”bara” in på den. Utvecklar metoder att tämja och fånga. Well det gäller att vara smart likt en Maxwells demon, the energy is out/in there. Bankfolket vet vad De måste göra, de gillar inget som kallas fri energi. Tappa pengar av oss är av största vikt.

  osv

 29. tuvalis skriver:

  Jag har alltid tyckt att du CARL BILDT är en ganska sympatisk karl. Och skicklig politiker med erfarenhet och verkar inte sakna medkänsla och förståelse när du reser ute i världen för att med egna ögon se vad som händer.
  Sen läste jag i Aftonbladet från den 22 juli att man kritiserade dig för att inte alls kommentera den uppenbara rasism mot romer som förekommer. i Italien. Man säger att du gillar Berlusconi. Har svårt att förstå det. På bilden ser man två döda romska flickor som ligger på stranden medan folk obehindrat badar och äter. Det är fruktansvärt. Min hjärna registrar genast bilder jag sett på tyska nazister som åt i lugn och ro i förintelselägren. Vad händer egentligen?
  Vi i västvärlden protesterar så fort något händer ute i världen (vissa länder) men ingenting sägs från politiskt håll när något sker på vår egen bakgård.
  GÖR DU DET? GILLAR DU VERKLIGEN DEN DÄR UPPBLÅSTA NOLLAN TILL KARL SOM KLART ÄR EQ-BEFRIAD?????????

 30. weneedtoknow skriver:

  tuvalis,

  Politik går inte hand i hand med moral och etik. :-((

 31. mararh skriver:

  I början av Carl Bildt´s bloggande gick jag in här för en fri och förutsättningsfri dialog. Någonting har hänt! Var är ni, ni härliga bloggare? Torsten, Solio, Kachina, Friherinnan, Maggi, Anna Palena, mrmhalland , Josef , Hillary och alla ni andra? En del av er hörs fortfarande ibland, men bloggen har tagits över av personer som säger sig veta, kunna! De låter oss andra förstå att de är superiors och att de sitter inne med vetande som vi andra dödliga inte kan mäta sig med. De får oss att tystna. Det är sant att jag inte har idiotkontroll på allting, men jag vill fortfarande diskutera med er som är ”på min nivå”. Höra vad ni tycker i olika frågor. Lyssna på gräsrotsnivå. Om jag vill veta vad ”eliten” tycker kan jag ju bara vända mig till media,osv. Jag vill ha en dialog med ”vanligt folk”. Jag har ju åsikter om saker som nödvändigtvis inte behöver vara ”politiskt korrekta”, men jag vill samtidigt diskutera dem. Jag tror att det är oerhört viktigt för Carl Bildt att höra hur ”vanliga” människor upplever det som händer runt om i världen och framförallt Sveriges del i det hela. Jag kan inte gå in i dialog med dem som säger sig veta och kunna och det är inte heller mitt syfte. Jag vill diskutera med likasinnade. Höra vad ni tror och tycker om framtiden!

  Med hopp om en bättre dialog här på bloggen och ett lägre tak önskar jag er en fortsatt trevlig kväll!

 32. osciloscope skriver:

  mararh; Detta är ju inget chatrum eller forum för alla del, det är en kommentarstråd. Men det är ändå samma ansikten som önskas, varför rädas nya? Vad är dina spörsmål? Här finns då inga som vet mycket öht, vi famlar alla, speciellt de som påstår motsatsen ;)

  osc

 33. ohlundonline skriver:

  mararh:

  Du säger att du vill ha lägre tak.

  Vad är det som är så positivt med att sänka nivån på allting och på denna dialog?

  Är det inte tvärtom så att det positiva Carl Bildts blogg representerar just är substans och därmed en viss höjd, eftersom många kommentatorer är väldigt kunniga och insatta, till skillnad från skandalpressen och chat forum.

 34. tnsexton skriver:

  Mararh

  Jag vet inte om jag räknas in bland dem som ”sitter inne med vetande som vi andra dödliga inte kan mäta sig med”; jag och flera andra fanns i varje fall inte med bland de av dig ”godkända” skribenterna.

  Jag tycker ditt inlägg andas ett slags omvänd elitism där du verkar vilja begränsa inläggen till sådana som utan djup, analys och reflektion (eller för den delen ibland ett mått av expertkunskap), bara ägnar sig åt ett allmänt tyckande, personliga reflektioner, lite partipolitiskt gnabb och förtäckta personangrepp.
  Naturligtvis ska det finnas plats för sådant också, det livar alltid upp även om det ibland tar över lite väl mycket.
  I grunden är väl dock ändå CB bloggs kommentarsfunktion just en sådan, ett forum för kommentarer till vad CB inleder med och för vidare diskussioner kring vad som kommentarerna leder till. Detta innebär att diskussionerna ibland vidgas vida utöver vad CB en gång inledde med, det är så det fungerar. Att det ibland visar sig att debattörer sitter inne med kunskaper eller har åsikter som ligger utanför vad ”dödliga kan mäta sig med” är väl bara berikande. Alltid får man lära sig något nytt!

 35. maggi skriver:

  mararh m fl
  ang. nivån på denna blogs kommentarer. Underbart, under de senaste veckorna har de flesta av dessa varit av ypperlig klass. Intressanta och fyllda av nyttiga, berikande kunskaper. Härligt befriade från personangrepp och andra tarvligheter, Det är nu med stor behållning jag läser inläggen på bloggen. Jag ber att få tacka er alla som bidragit till denna kvalitets höjning och hoppas på en lika god fortsättning på debatten. Mvh Maggi

 36. spanaren skriver:

  Mararh

  Även jag skall kanske ta åt mig för att vara en som ”sitter inne med
  vetande som vi andra dödliga inte kan mäta sig med”.

  Om jag varit en verklig expert på militära och säkerhetspoliska
  frågor hade jag publicerat mina inlägg i ”Kungliga Krigsvetenskaps
  Akademiens Tidskrift” och inte här på Carl Bildts blogg där vi
  enligt min mening i varje fall inledningsvis i debatten hålla
  oss till de utrikes/säkerhetspolitiska och svenska ämnen,
  – i den mån de har anknytning till de förra som CB föreslår.

  För allmänt snick/snack och inrikespolitiskt käbbel finns andra
  forum där man även kan diskutera för världspolitiken viktiga
  ämnen som senaste förvecklingarna i ”Bonde söker fru” osv.
  Utrikesministern avser troligen att hans blogg huvudsakligen
  skall syssla med väsentligheter på så hög nivå som möjligt.

  Meningsutbyten av mindre seriös art och som inte ens berör vad
  Carl Bildt lagt fram som ämne får naturligtvis förekomma men inte
  bli dominerande.

  Mararh varför skaffar du inte dig större insikter vad gäller utrikes
  och säkerhetspolitik. ”Om bonde söker fru” står det skrivet
  sida upp och sida ner i AB/Expressen och AB Forum har ett
  avsnitt på den nivå du tydligen vill ha här ”Aktuella händelser” –
  kanske något för dig om du vill abonnera på AB Forum?

 37. Torsten skriver:

  mararh,

  Jag förstår helt vad Du menar.

  I Fri med Fra 5, fick jag ett mystiskt påhopp från en mystisk ”superior” osciliscope, eller skall vi kalla honom Per Nuder;-) Han använde i a f hans uttryck.
  Det verkar som om sunda förnuftet inte längre får råda. Det kanske blir bättre när semestern är över.
  Det finns ju några fler i Din bedömning av ”härliga bloggare”. Några har redan gett sig till känna.
  Och spanaren, lite mera ödmjukhet skadar kanske inte. Trots att Du vet en hel del om andra länder. Du kandiderar väl inte till någon politisk post;-)

 38. carlnorberg skriver:

  Jag vet ingenting speciellt om någonting, men jag vet sannolikt någonting om mycket.
  Och all den stund det erbjuds nya perspektiv, så är det en medmänsklig plikt att göra sitt bästa för att utvecklas.

 39. spanaren skriver:

  Vad gäller Indien….

  Indien är idag en militär och ekonomisk stormakt med
  ett på det militära området nära samarbete med Ryssland
  och SCO och är även en regional stormakt vilket visade
  sig i Burma där Väst inte kunde ingripa pga indiskt motstånd
  tillsammans med Kina och SCO. Asean med undantag av
  Filippinerna var dessutom neutrala med lutning mot ovan nämnda.

  Många miljoner indier lever idag med en KÖPKRAFT som ligger
  högre än vad vi har i Sverige. Det är som, någon helt riktigt
  påpekade att den utfattige indiske medborgaren i Indien lever på 80
  rupees/dag i Indien inte 12 SEK om dagen i Sverige. SIDA
  har troligen ett egenintresse av att föra fram siffror som
  kanske var aktuella för årtionden sedan. Torsten – tiggarna
  är en ”business” – vilket kanske inte alltid turisten inser.

  Naturligtvis är det så att det finns stora problem inom den
  hinduiska civilisationen som kan hänföras till att kastsystemet
  trots alla försäkringar om motsatsen kvarlever i högsta grad
  och religiösa motsättningar inom vad som idag är Indien.
  Även den lågproducerande efterblivna landsbygden är i Indien
  liksom i Kina ett problem som länderna delar med andra större
  makter som tex Brasilien. Idag lever kanske 300 miljoner på
  landsbygden på ett sätt som inte har ändrats mycket sedan
  Maharadjorna styrde – men de är en minoritet idag.

  Carl Norberg,
  Vad är din syn på dagens ekonomiska utveckling i Indien förutom
  att det är de moderna Maharadjorna som har den verkliga makten?

  PS
  Hade möjlighet att som sjöman se utvecklingen från sextiotalet
  till sent åttiotal – vilket inte gör att min klocka om Indien
  som våra försvarspolitikers om Ryssland stannade 1989.
  När stannade SIDAs klocka?

 40. tnsexton skriver:

  Ovanstående är väl ett utmärkt exempel på hur diskussionerna kan vidgas och olika åsikter brytas mot varandra.
  Frågan är väl så pass viktig och berör alla här på kommentarsfunktionen till ”Alla dessa dagar” att den förtjänar en egen diskussion.
  Vad är funktionen till för, vad ska den innehålla, vad hör definitivt inte hemma här (bortsett från det självklara som rasism, homofobi, uppmaningar till brott och vad det nu kan vara), får ringarna på vattnet bli hur stora som helst, ska vi chatta personligt med varandra, får vi vara experter och kanske lite high brow?
  Får förresten, i ett fritt forum får man väl göra och skriva vad man vill inom lagens råmärken, men vad passar eller passar inte här?

  Viktigast är ändå kanske att det står var och en fritt att läsa det man vill och att hoppa över det andra….

 41. friherinnan skriver:

  mararh

  Tack…det är inte varje dag(i min ålder) som man är eftersökt.
  Och visst var det bättre förr…i bloggens begynnelse.
  (jag skojar lite)
  Men faktum är att jag är inne här så sällan att jag inte längre hänger med och alla långa obegripliga inlägg hoppar jag över.
  Tiden är dyrbar.

  Var välsignad.

 42. spanaren skriver:

  Torsten,

  Om mina inlägg ger ett arrogant intryck ber jag om ursäkt.

  Det är mig främmande att framstå som en ”besserwisser”
  som ser ner på majoriteten av meddebattörerna ”von oben”.

  Tyvärr finns det brister i min förmåga att skriva korrekt
  svenska som gör att inte bara arrogansen utan även i sakfrågor
  mina inlägg får ett på läsaren annat intryck än vad som var
  menat.

  Jag har inga som helst politiska ambitioner – inga ambitioner
  alls än att leva ett lugnt liv som pensionär….

  Vilka platser besökte du i Indien? Själv minns jag bara hamnstäder
  mellan Kandla och Madras. För att resa från Bombay till tex Agra
  fordrades det särskilt tillstånd för sjömän på den tiden – tyvärr…

 43. soli01 skriver:

  Torsten – det gäller att försöka skriva så flertalet läsare förstår vad man skriver!… även om ämnet kan var svårt. Alla har inte den gåvan.:-) tnsexton, spanaren m fl har mycket intressanta funderingar här och de tycker jag är välgörande. Politik innefattaar så mycket så man blir aldrig fullärd.
  Vi får ”gasa ” på – högertrafiken gäller alltid.:-)

 44. Helena Palena skriver:

  mararh et consortes: Jag kommenterar bara ibland för jag har inte tid. Kan tänka mig att många här är pensionärer och har Calles blogg som sitt chatforum. Det tycker jag är bra.

  Man kan läsa det man vill – man kan lära av andra. Här finns kunskaper och man kan ställa frågor. Mycket bra! Men jag läser inte allt – sållar för jag vill ha den finaste potatisjorden att mylla i.

  Josef: Håller helt med dig när det gäller Gud och Jesus! Ohlund är hjärntvättad. Vad världen behöver är Upplysning – och fram för allt behöver flickor få högre status i Indien. Samma status som pojkarna helt enkelt.

  I Naturen står man och kvinna på samma nivå. Det måste vi alla inse. Det måste vi alla få ett kastsamhälle som Indien att förstrå! Jobba på det var ni sitter, går och står!

 45. Torsten skriver:

  spanaren,

  Du skriver att ”tiggaren är en”business””.
  Visst kan tiggandet ge ganska mycket pengar i deras förhållande. Jag har dock som regel att inte ge pengar till barn.
  Tiggandet av barn hindrar skolgång. I Brasilien uppmanas turister att inte ge något till tiggande barn. Där verkar dom ha kommit längre när det gäller utbredd skolgång.
  För landet och speciellt individen så måste ju det vara ett bättre alternativ.

 46. tnsexton skriver:

  Spanaren

  Jag kan förstå din frustration då dina inlägg, ofta med direkt koppling till CB inledning, och med starkt uttryck för vad du känner för och anser viktigt, ignoreras och passerar obemärkt förbi. Ingen eller få hoppar på tråden som istället fylls av sådant som du, och ibland även jag, uppfattar som ytligt småprat och utbyte av personliga kommentarer.

  Det är dock bara att, som jag fick lära mig under värnpliktens befälsskola på 60-talet, ”gilla läget”. Detta forum är i alla fall oändligt mycket bättre, sakligare och med flera kunniga och intresserade debattörer än de andra där du och jag mötts.

 47. carlnorberg skriver:

  Ja du Spanare, detta är inte någon liten fråga precis.

  Juvelen i Imperiets krona, med en enorm befolkning, och som utgjort kärnan för imperiet i det dolda politiska maktspelet inom regionen.

  Utvecklingen i Indien är beroende av kopplingarna till IMF systemet, och det i landet ‘etablerade banksystemet, som inte alldeles otippat bär en mycket stark prägel av det Brittiska Ostindiska kompaniet.

  Så om man inte skall få en hårdnande exploateringskraft så måste frigörelsprocessen öka mera. Energifrågorna måste hanteras genom andra metoder än att elda.

  Den behövda reala produktionen av förmedlingsbara nyttovärden, är ju tyvärr istället mera inriktad mot exploatering av mänskliga individer.

 48. Torsten skriver:

  tnsexton,

  Dina inlägg hör till dom som jag, och jag tror många med mig, alltid läser med stort intresse.
  Fortsätt att ”gilla läget” trots att Du inte alltid får respons;-)

  soli,
  I Indien är det vänstertrafik. Och jag kan lova att de kör som ”dårar”;-))

 49. carlnorberg skriver:

  Problemet för Indien är kort sagt den rent av abnorma bundenhet som landet har strukturellt till den forna kolonialmakten, vilken i sin tur naturligtvis helatiden har verkat för att landet skall kunna administreras med en så liten insats som möjligt.

  Detta innebär allt ifrån bevarande av kastskicket till undvikandet av infrastrukturella utvecklingsåtgärder.

 50. carlnorberg skriver:

  Att Bofors/BAE har fingrarna i kakburken, ger en indikation om bredden på infiltationen av det Indiska systemet.

 51. mrmhalland skriver:

  carlnorberg :

  >Så om man inte skall få en hårdnande exploateringskraft så måste frigörelsprocessen öka mera.

  Du har säkert rätt, men, med tanke på vad CB skrev i sitt inlägg om att Indiens ekonomi måste växa med 12% / år så blir det motsägelsefullt tycker jag.
  Kravet på tillväxt är ju snävt kopplat till hårdnande exploateringskraft, eller ?

  Jag säger detta som en fråga, eftersom jag vet att du är kunnig i nationalekonomi.

 52. friherinnan skriver:

  Helena palena

  Alla är vi nog hjärntvättade mer eller mindre.
  Men personligen tycker jag det är bättre att tvätta hjärnan med Bibeln,
  än med Maos lilla röda, de nya moderaternas partimanifest eller Josefs hemsnickrade flummeri.

  MVH

 53. Helena Palena skriver:

  friherrinnan: Ja, det är trevligt med människor som har huvudet under armen läs; som frivilligt köper diktatet MAN RÅDER ÖVER KVINNA.

  Det är själva essensen i krigarboken Bibeln där översteprästen heter Herren Sebaot! Din Gud – men inte min. Han sanktionerar och beordrar våldtäkter och mord i tid och otid.

  Vi har firheten inom oss – men vi låter oss duperas och indoktrineras!

  Jag har skrivit det förut och skriver det igen. Din tro är bara en fjärt i rymden – en fis i det blå – den har bara cirka 6 000 år på sin esau-ludna nacke! Man måste gå långt tillbaka för att förstå människans gudabilds historia. Läs på! Lär dig förstå!

 54. carlnorberg skriver:

  Njaee, det är väl snarare så att begreppet tillväxt inte riktigt är vad folk i gemen tror.

  Eftersom en ekonomi måste expandera, vid ett fast valutavärde och tillväxt, så vet vi ju att om riksbanken främsta mål uppges vara inflationsbekämpning, så måste det ju föreligga en okontrollerad valutavolymökning, för att detta skall kunna gälla.

  Och detta återkopplar till det problem som världens ekonomiska system nu har ställts inför.

  Att ha en tillväxt på 12% är ju jättelätt, det är ju bara att kreditexpandera så att valutavolymen ökar med 12%, och i detta tillse att inte den bildade valutan inte utsätts för värderisker, alltså en efterfråga som inte kan ifrågasättas, till exempel gudsskuldväxlar eftersom det säkert finns de som litar på att gud kommer att lösa in detta värde.

  Problemet är att det till syvende och sist måste vara reala fysiska bytbara värden som motsvarar den inhemska behövda konsumtionen, som produceras inom den geografiska regionen detta mäter.

 55. carlnorberg skriver:

  Meningen är alltså att i Indien producerad nytta, skall konsumeras inom regionen Indien, inte exporteras till exploatörer.

 56. carlnorberg skriver:

  Jo förresten, jag har nu under innevarande vecka, kommenterat ett antal artiklar på Dagens Industris hemsida.

  Detta synes dock inte ha väckt några varmare redaktionella gemyt, eftersom jag i princip fullkomligt har funnit att mina inlägg och kommentarer, har bortredigerats.

  Jag har som de flesta känner till, en kritisk hållning till det rådande finans och valutasystemet, vilkey till sina grunder belyses i det jag skriver.

  Detta är tydligen något som inte utan vidare kan accepteras….

  Och numera redigeras jag bort på mindre än en minut.

  Jag kan bara uttrycka min oförblommade ilska över att oskick som detta finns här i Sverige.

 57. Helena Palena skriver:

  När ändå Herren Sebaot är så frekvent på Bildts blogg så kan man i sammanhanget belysa vad Leif Silbersky sa i radion angående rättegången mot Anders Eklund. Jag visste inte om jag skulle skratta eller gråta!

  Silbersky sa att det fanns en GOD Anders och en OND Anders. Och hur det kunde komma sig fick man beskylla vår Herre. Javisst Leif – du har verkligen rätt! Vad har en man som Anders Eklund för kvinnosyn – som tror att det bara är att kåta av sig på stort som litet honkön? Vad har han fått dom grillerna ifrån? Kåthet i all ära – varför kunde det svinet inte bara runka? Eller, sticka kuken i ett träd och köna av sig!

  Är han sjuk? Nej, han är ett vandrande bevis på bibelns kvinnosyn – eftersom Bibeln hyllar mannen och hans dåd vad det vara månde. Kvinnor ska våldtas – speciellt fiendens kvinnor! Glöm inte det?

  Små flickor som Engla med bräckliga kroppar har lika litet värde här som i Indien. Det är nästan så Anders Eklund hyllas i media för sitt dåd mitt i all gråt för oss som förstår vidden av det hela. Det hemska han gjorde som det inte finns ord för.

 58. solsburyhill skriver:

  hjortfot 6:05:

  Huruvida det ligger något substantiellt bakom röstköpfrågan står att se, men klart är att detta är föremål för en het debatt just nu…

  http://english.aljazeera.net/news/asia/2008/07/200872213575290171.html

 59. carlnorberg skriver:

  Kopian inlagd 11.43 på DI.

 60. mrmhalland skriver:

  Helena Palena :

  Jag tycker också att citat från bibeln till hör tiden innan informationssamhället, ganska långt innan.
  Det finns säkert något gott i varje människa, men en person som har empatistörningar så till den grad att h*n med våld ger sig på andra människor och i detta fallet så grovt våld att offren dött, ska inte få möjliget att bruka våld.
  Det måste vara fruktansvärt att som advokat försöka få rätten att döma så milt som möjligt när han innerst naturligtvis måste känna avsky mot människan.
  Det är beklämmande att höra Silbersky försöka glorifiera denna genomonda människa, och i religionens namn. Man blir förundrad.

 61. mrmhalland skriver:

  Någon länk carlnorberg ?

  Jag hittar inte forumet.

 62. carlnorberg skriver:

  Detta försvann visst härifrån först…

  ” 2008-07-24 11:13
  Det godtas inte att jag lämnar förklaringar till olika betraktelser liknande dem jag tidigare har lämnat på denna sida, dessa är av någon anledning tydligen något som inte skall förmedlas vidare till andra att läsa.

  Om detta nu beror på att jag eller DI ägnar sig åt att vilseleda sina läsare, blir ju ytterligt svårt att få reda på om inte debatten får vara öppen för fria yttranden.

 63. carlnorberg skriver:

  http://di.se/

  Högerkolumnen Bengt Göransson.

  Den senaste är kvar, men då försvan ju ursprunget som var här före, där jag skrev att jag skulle klistra in den i på DI.

 64. ohlundonline skriver:

  Helena Palena:

  Gud vill vårt väl och Han vill inte att någon skall komma till skada.

  Det är sant att det står en del dumheter i det Gamla Testamentet, men det är ju därför vi har fått det Nya Testamentet som ersättning och som ny Lag.

  Ingenstans står det att kvinnor skall våldtas, utan både jämlikhet och jämställdhet har sitt ursprung i det Nya Testamentet.

  En av sanningarna jag fann på 80-talet, instruerar mig bland annat om att vi inom kort får ett storkrig i Mellanöstern, som kommer påverka hela världen och vars effekter kommer att få det andra världskriget att blekna.

  Jag gör mig inga illusioner om detta.

  Eftersom människan gör uppror mot Kristus, står vi inför det oundvikliga.

  Dock går det att lindra skadeverkningarna, så att så många som möjligt kommer helskinnade ur den uppkomna situationen.

 65. carlnorberg skriver:

  Fast nu är det borta på DI också.

 66. solsburyhill skriver:

  carl,

  Om det nu kan vara någon tröst för dig, så kan jag säga att du är långt ifrån den ende som blivit censurerad på DI eller i andra liknande massmedier.

  Men detta styrker ju bara tesen om en elitstyrd massmedia, eller hur?

 67. carlnorberg skriver:

  Jag skulle vilja påstå att det belägger detta, ja.

 68. spanaren skriver:

  Utanför ämnet men kanske intressant ändå…

  Svenska Dagbladet har idag en artikel om FRA
  skriven av Fredrik Bynander forskare vid Uppsala
  Universitet vid Statvetenskapliga institutionen.

  Om våra politiker, framförallt nuvarande regering,
  kunde frångå politikernas vana sedan Per-Albins tid att inte
  berätta sanningen om den svenska utrikes och
  säkerhetspolitiken och istället förklara varför
  svenska folkförsvaret skall ställas om till en med USA/NATO
  kompatibel styrka och varför militära underrättelsetjänsten
  vid FRA inte bara skall behållas som förut utan kraftigt utökas
  kanske allmänheten inte skulle vara så negativt inställd.

  Att som idag trumpeta att ”fred i vår tid” råder i vår del av
  världen för överskådlig framtid samtidigt som den militära
  underrättelsetjänsten byggs ut är säkert för många väljare helt obegripligt.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1485647.svd

  Carl Norberg,

  SvD.se och AB Forum har en funktion där läsarna kan ”anmäla”
  inlägg till Moderatorn. Hur är det på DI?
  Tack för dina förklaringar till de ekonomiska aspekterna om Indien.
  Jag skulle kunna fortsätta med min käpphäst – militäraspekten –
  men avstår……

 69. Josef Boberg skriver:

  GooodDag Ohlund On Line,

  Dina uttryckta meningar ovan: ”Josef: Det gläder mitt hjärta att du har en vårdad debattkultur. Att bruden
  ( http://www.youtube.com/watch?v=Wd16wr7tWcE ) ifråga inte har en susning, håller jag för övrigt villigt med om.” – slut citat.

  Debatt är ju som kanske känt ej alls min starka sida numera – enär jag har vuxit ifrån det. Jag föredrar den förutsättningsFRIA Dialogen, faktiskt… :-)

  Bruden i sig säger ju ingenting utifrån sitt eget perspektiv sett på den här videon – utan det är ju Jesus i egen ”hög”person som talar genom den här brudens talorgan, faktiskt…

  Jag håller dock med om att det kan vara åt hållet lite svårt – eller kanske snarare väldigt väldigt svårt för en MaktElitStyrd person att intellektuellt snappa att det kan vara så – men likväl kan det vara så, faktiskt… Vad finns det för hållbara bevis för att det ej kan vara så ?

  Och Jesus VET nog vad han talar om, troligast… – i mitt perspektiv sett i vart fall – enär han har en ”hög” av egna genuina personliga verkliga erfarenheter av hur mänsklighetens MaktElitare bar sig åt då för ca 2000 år sedan – och ”ser” mest sannolikt att det har blivit än värre i dags dato, tyvärr tyvärr…

  PS. Jag önskar FriherrInnan all lycka till med att leva sitt liv efter Dogmiga/Ismiga direktiv ifån MaktElitens ”hemsnickrade” religioners budskap. Det är FriherrInnans eget FRIA val = ej alls mitt val för henne – och ingen annans val för hennes del heller för den delen. Dock – än så länge har INGEN överlevt det köret, tyvärr tyvärr… :-) DS.

 70. Josef Boberg skriver:

  PS2. Ingmar Bergman har jag ”levt med” större delen av mitt nuvarande liv i kött. Den här bruden har låtit honom också tala till oss efterlevande genom sitt talorgan. Personligen kan jag ej annat än acceptera att det är Ingmar Bergman – med hans omisskännliga gester och talesätt, faktiskt… Här är den videon också
  http://www.youtube.com/watch?v=GIdW-9P1rhc DS.

 71. solsburyhill skriver:

  ”Too hot to handle”

  Försök till förmedling av ”ofiltrerad” politiskt känslig information till allmänheten leder ofelbart till censurering utan vidare förklaring. Om inte annat, visar denna reaktion på att man är farligt nära verkligheten.

  Yttrandefrihet var det väl länge sedan vi hade i det här landet, om det nu någonsin verkligen funnits något som kan liknas vid detta…

 72. ollemunter skriver:

  ”Dagens Indien har något dom inte kan vara stolta över och det är dom kastlösa, lägst stående latrintömmarna.

  Vi hade något liknande på 50-talet, men långt ifrån Indiens latrintömmare och det var dom som jobbade med att hämta och byta tunnorna i våra utedass som fanns i dom flesta kvarter på den tiden. Det jobbet betydde en kommunal anställning, vilket hade en viss status, precis som dagens sopgubbar är. Numera heter det sanitetstekniker.”

  En bra regering, men vad gör man åt detta!

 73. osciloscope skriver:

  Torsten!

  Klart som korvspad jag tog i litet. Har haft några andra funderingar addresserade dig, men aldrig fått replik, så jag svarade din kommentar med lite krydda. Hade du gjort så hade du säkert kunnat förstå att jag inte är mindre ”pueril” än någon annan.

  osv

  Dialog är väl som mest lärorik med de som verkar ha ”diametrala åsikter”? Inte för att man alls måste tycka liknande i slutändan, men man skall väl aldrig säga aldrig.

 74. Torsten skriver:

  osciloscope,

  Visst lär man sig en hel del av de som verkar ha ”diametrala åsikter”.
  Vissa uttrycker dem i rent provokativt syfte. Andra är ”ute och cyklar”. Och så finns det naturligtvis de som också har rätt. De som använder främmande ord bara för att göra sig märkvärdiga undviker jag för det mesta.
  När det gäller signal-spaningslagen, så litar jag faktiskt på Ingvar Åkesson.
  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1485649.svd
  Då faller naturligt väldigt många argument från motståndarna till lagen.

 75. osciloscope skriver:

  Torsten

  All min ”provokation” är helt ärligt ”välmenande” och har bara som syfte att testa mina argument mot andras å se om de håller. Det är alldeled gott om de inte gör det får då kommer väl ändå lärdomen!? Vad som provocerar är ju väldigt olika beroende på personlighet och kunskap och kontext. Jag kan tycka att dina kommentarer verkar just provocerande (inte mot mig som person) så jag ”måste” reagera.

  När jag säger att vi alla famlar här inne så menar jag detta, då vad som ÄR sant, ”ute och cyklar”, lögn el desinformation är ingen här som kan avgöra. Bevisföring, sanning, rätt och fel är eviga frågor och som sådana alldeles individuella. Ingen kan diktera kollektivet, härinne eller annanstans, så tror jag.

  osv

 76. ohlundonline skriver:

  God eftermiddag, Josef!

  När Elia tishbiten talade med en journalist i Jerusalem för några år sedan berättade han att han brukade prata med Jesus.

  De som inte tror att det är möjligt kallar det för ”Jerusalemsyndromet”.

  Den här bruden som i ena stunden är Jesus talorgan och i nästa Ingmar Bergmans språkrör tycker jag dock snarare lider av personlighetsklyvning.

  Vem skall hon företräda härnäst? Olof Palme!?

 77. Torsten skriver:

  osciloscope,

  Tack för Din redogörelse.

  Nu skall jag ut och ”glida” lite i det fina vädret:)

 78. osciloscope skriver:

  Tack själv!

  Ta mig tusan ut i vädret, jag med. Kallbadhus med sol å bastu!

  osv

 79. Kachina skriver:

  ”När det gäller signal-spaningslagen, så litar jag faktiskt på Ingvar Åkesson.”

  Du är godtrogen mot allt myndighetsutövande, Torasten.

  Litar du på hans efterträdare. Han får samma legobitar att jobba med,……i vilket syfte?

 80. Torsten skriver:

  Knasina,

  Du, liksom jag vet att det inte är Ingvar Åkesson som skriver lagen.

  Syftet har Du vid ett flertal tillfällen ställt Dig positiv till.

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1485647.svd

 81. Kachina skriver:

  Jag har inte ställt mig positiv till att regeringen ensam, vid vilket tillfälle som helst, kan ange nytt syfte.

  Läs första paragrafen, den enda du behöver läsa, den säger allt.

  Vi skall ha signalspaning, men inte på så lösa boliner som formulerat denna lag.

 82. soli01 skriver:

  Kachina – det är alltid en regering – vem det nu är – att bestämma riktlinjerna och lagen är bra i det fallet! Orimligt det du hävdar! Du menar på fullt allvar att någon utomstående ska sköta detta. Det ryser i hela mig om dina riktlinjer bleve lag! Glöm så snabbt du kan detta!:-)

 83. Josef Boberg skriver:

  Ohlund – Din uttryckta mening ovan: ”När Elia tishbiten talade med en journalist i Jerusalem för några år sedan berättade han att han brukade prata med Jesus. … Den här bruden som i ena stunden är Jesus talorgan och i nästa Ingmar Bergmans språkrör tycker jag dock snarare lider av personlighetsklyvning.” – slut citat.

  När det gäller Elia – så köper Du oreserverat att Jesus fortfarande har en röst – men ej när samme Jesus använder sin röst via en annans talorgan. Hade jag varit en genuint elak typ – så kunde jag ju sagt att just det förhållningssättet verkar vara åt hållet Personlighets-Kluvet – eller något än värre…

  Ifall Du själv ids att ta reda på hur den här bruden funkar – när hon stänger av sitt eget intellekt – och låter en annans ”döda” ta över och använda hennes talorgan – så finns det en serie videos om den saken – som bruden herself har gjort och med hull och hår står upp för. Den första av dessa nyligen inspelade videos – i en serie om ett drygt 20-tal – finns på

  I övrigt så är det den här bruden gör inget särskilt unikt, faktiskt… Det finns säkert hundratals sådana i dags dato på wår jord Terras ytteryta, verkligen… Din Elia är ju en av dom – även om han ej kan spela in det på en video – ifall jag skall tro på vad Du själv skriver ovan.

  Men i o f s så har jag 100-procentig förståelse för – att en som redan har åt hållet alla sina sina intellektuella förhållningssätt om det ena och det andra fixa – ej är särskilt nyfiken = intresserad av vad det här kan peka på – och ge konsumenten som en väckarklocka – för att finna mera av sig själv inom sig själv (detta skrivet utan specifik koppling till Dig som person).

  Jesus sa väl på sin tid någonting åt det hållet för ca 2000 år sedan – ifall jag ej minns min bibelläsning i mitten på 80-talet helt galet.

  Den sanna sanningen finns ENBART inom var och en av oss själva – och kommer aldrig aldrig någonsin till oss utifrån genom någon Elia-person, gud eller djävul – och än mindre någon dogmig bibelbok eller annat – tack och lov !

  Dock – Elia-persontyper m fl kan NaturLiktVist – ibland i vart fall – stimulera till att Wi finner lite mera om den sanna sanningen inom oss själva – men det är ju en helt annan sak, faktiskt… :-)

 84. weneedtoknow skriver:

  Från den 7 april 2006 http://sr.se/cgi-bin/ekot/artikel.asp?Artikel=833112

  Den starkaste och mest diskuterade kritiken mot USA:s kärnavtal med Indien kan sammanfattas ungefär så här: Valet av tidpunkten är den sämsta tänkbara, och Bush demonstrerar en dubbelmoral genom att legitimera ett indiskt kärnvapenprogram som i åtta år är bestaffat av USA med omfattande sanktioner, samtidigt (denna vecka) som han krävt Iran och Nordkorea ska ge upp alla sina tankar på att skaffa sig eget kärnbränsle.

  Enligt villkoren i USA:s ny avtal med Indien är det bara Indien som befriats från pariastämpeln. New Delhi har gått med på att tillåta inspektion av 14 av dessa kärnreaktorer före 2014. Men Indien behåller rätten att framställa obegränsat med klyvbart material, att inte öppna sina åtta militära reaktorer för inspektion och att bygga så många reaktorer som de vill. USA ska dessutom investera kapital i och bidra med utrustning till Indiens civila kärnenergiprogram.

  Hämtat från http://espionageinfo.com/Ec-Ep/Energy-Technologies.html
  3. Hazardousness: Some energy sources are hazardous due to toxicity or explosive potential. Standard nuclear power plants cannot explode, but they do contain large inventories of radionuclides that could be deliberately released by an enemy; after the terrorist attacks of September 11, 2001, the United States Nuclear Regulatory Commission ordered immediate, drastic increases in security for nuclear power plants.
  (Jag befann mig i USA då 9-11 attacken inträffade, så vet att säkerhetsbekvakningen kring kärnkraftverken förhöjdes enormt, och stämningen var som under värsta krigssituation. Varför fortsätter man ändå utbyggnaden av dessa ”potentiella kärnvapen-bomber?”)

  VI MÅSTE BÖRJA FRÅGA OSS SJÄLV, OM VI VERKLIGEN VILL HA DENNA TYP POLITIKER OCH ‘GLOBALISERING_REGERINGEN’ SOM ÄVENTYRAR BÅDE PLANETEN OCH DESS INVÅNARE???

 85. weneedtoknow skriver:

  mararh, lilla mara…:-))

  Välkommen du också för att debatterar dina ”värsta politiska villfarelser”.

 86. bestofmankind skriver:

  ”Indiens ekonomi behöver växa med ca 12 % om året för att få bukt med arbetslösheten. Och det kräver en fortsatt liberalisering av ekonomin.”

  Med en enorm klyfta mellan de rika och de fattiga, berör din prognos enbart 1% rika som kontrollerar 40% av landets resurser – det ”superclass” samhälle.

  Resten berörs inte alls oavsett ekonomisk tillväxt om inte de rika börjar dela med sig till de fattiga – kanske genom att betala högre skatter.

%d bloggare gillar detta: