Till Bryssel

Så bär det senare i dag för min del åter iväg till Bryssel. Det är morgondagens utrikesministermöte som leder till dagens resa.

Utrikespolitiken har inte semester.

52 Responses to Till Bryssel

 1. orglasse skriver:

  Politiken har ingen semester men på det sätt som den Regering du tillhör kan det bli lånledigt ändå då ni sköter era uppgifter på ett särdeles uselt sätt.

  FRA kan bli er svanesång, och det vore rätt bra om du ville kommentera Rysslands uttalande om detta övergrepp som ni beslutat om. Du är ju snabb på att skriva om det mesta.

  FRA och deras GD är väl bland de mest dumma vi har i detta land just nú, och detta stöder ni samtidigt som ni kallar er liberala.

 2. soli01 skriver:

  orglasse – om man bara har som mål att gnälla slår det obönhörligen tillbaka på skrivställaren.:-) Är man handlingskraftig kan det bli jobbigt, för vissa, när bakåtsträvarmentaliteten har fått fäste.:-)

 3. Josef Boberg skriver:

  Lycka till i Bryssel – Carl Bildt !

 4. spanaren skriver:

  orglasse,

  Om FRA:s verksamhet är ett övergrepp på
  Ryssland vad är då FAPSIs verksamhet mot
  Väst inkl. Sverige?

  Om du tror att i vi lever i en ny skön värld
  ta del av verkligheten i dagens Kaukasus.

  I ett framtidscenario byt ut Sukhumi mot Tallin
  och Tblisi mot Riga. Skulle det kanske i ett sådant
  hypotetiskt läge vara av nytta för svenska UD och FM
  att via FRA SIGINT få kunskap om vad som är på gång
  – eller skall vi som strutsen sticka huvudet i sanden?

  http://www.kommersant.com/p914485/Georgia_Troops_Russia/

 5. Kachina skriver:

  Det är bra att Carl jobbar på medan vi tjatar på om FRA. Nu ser jag det lite lönt att spotta fradga över det i Carls blogg. Det är nu i första hand några kvinnliga folkpartister som har vårt öde i sina händer och om de körs över har vi en grupp privata jurister som tydligen tar ärendet till europadomstolen.-

  En sak jag funderar på soli01, är varför du är så medgörlig (flatbottning?) och varför det bara är kvinnor inom moderaterna och folkpartiet som törs säga stopp, när rövslickeriet i den mansdominerade hierarkin nått dumhetens gräns.

 6. Kachina skriver:

  Min mobil lever sitt eget liv, skickar iväg när den vill och vad den behagar.

  Vad jag ville komma fram till var frågan vad detär som skiljer i det kvinnliga sinnet som gör, enligt min långa livserfarenhet, är de som törs ställa sig upp och säga, nej nu dj-ar får det vara nog.

 7. soli01 skriver:

  Kachina – jag uppskattar humorn och ”flatbottning” var ju roligt:-) Jag är inte medgörlig utan upplyst in på bara kroppen.:-) Är man det behöver vi inte vara oroliga utan den uttjatade FRA-lagen finns där oberoende regeringar om än med vissa justeringar. Jag vet att även du vill ha detta reglerat i lag och att det nu t o m finns två ”flatisar”:-)

 8. carlnorberg skriver:

  Tapperheten i att inte ha semester, kan synas lite svårförståelig, men det beror naturligtvis på vilket perspektiv man har på denna betraktelse.

  Med vilken rätt denna nytta faller till vem, är tydligtvis något som olika personer betraktar mycket olika.

  Och fortfarande så verkar hela politiken inom det rådande valutasystemet, vilket nu kommer att kollapsa, och då kan vi lugnt konstatera att politiska fundamenta förändras. Och detta inkluderar allt ifrån rätten till betald ledighet till statena möjligheter att beskära informationsflöden.

 9. soli01 skriver:

  Kachina – inget fel med kvinnor där har du säkert rätt, men det är inte realistiskt det de framför och är det samma som att vi helt får skrota den aktuella lagen. Vem kan skruva utan skruvmejsel!?(8:23)
  Oroande dock att mobilen lever ”sitt eget liv” – ett byte kanske hjälper:-)

 10. ohlundonline skriver:

  Carl Bildt:

  Välkommen till Belgien, Carl Bildt!

  Hoppas du får tid till lite belgiskt nationaldagsfirande idag.

  Så som politiken bedrivs just nu i Belgien blir det nog inte så många nationaldagar till om ingen radikal förändring sker.

 11. chiros skriver:

  Carl,

  då kan det kanske vara passande att ta upp följande:

  ”An Israeli NGO has released video footage that appears to show an Israeli soldier shooting a handcuffed Palestinian prisoner at close range. The man was allegedly wounded in the leg after being arrested during a demonstration. ”

  http://www.france24.com/en/20080721-ngo-footage-shows-israeli-soldier-shooting-captured-palestinian-israel-palestinian-territories&navi=MOYEN-ORIENT

 12. solsburyhill skriver:

  En av punkterna på dagordningen kommer med stor sannolikhet att vara Iran och dess vägran att avbryta sitt atomkraftsprogram, som de själva hävdar är enbart för energiförsörjningsändamål.

  Men är det verkligen Irans atomkraftsprogram som utgör det reella hotet i omvärldens ögon?

  Nej, det är helt andra frågeställningar som vi måste ta ställning till för att förstå varför Iran är i fokus just nu, och de har i huvudsak att göra med att landet står i begrepp at ta kontroll över sina egna resurser.

  Håller Iran på att isolera sin ekonomi? Detta kan bli fallet om man t.ex. skulle strypa exporten av olja och belägga importvaror med straffavgifter. Länder som börjat föra en isolationistisk ekonomisk politik har historiskt sett snart blivit föremål för aggressiv intervention från västmakterna.

  Ett lands naturrikedomar utgör kärnan i dess ekonomi. Allt sedan kolonialtiden har det stått klart att det är den ”fattiga” världsdelen med dess enorma naturrikedomar som måste tillgodose västmakternas/industrinationernas allt ökande behov av naturresurser. Att kontrollen över dessa rikedomar alltjämt ligger hos västmakterna framgår icke minst mot bakgrund av de strukturella justeringar som genomfördes via IMF på 1990-talet.

  Västmakternas fiende nr 1 är det land som försöker ta kontroll över sina egna naturrikedomar i syfte att bruka dessa inom det egna landet. Ett lands dylika agerande möts ganska snart av diplomatiskt motarbetande, destabilisering, hot, sanktioner, utbredd mediakampanj med förmedling av bilden på en ond diktator regim, och slutligen krig.

  Den utrikespolitik som förs i USA idag, och som går under namnet ”Full Spectrum Dominance”, går ut på att inget land i världen tillåts motarbeta USAs intressen, överlägsenhet och prestige. Det är detta som utgör grunden för den imperialistiska strategin och som förvandlar varje land som försöker uppnå oavhängighet och ekonomisk tillväxt genom att bruka sina egna naturresurser till imperiets fiende.
  Iran är idag i princip oavhängigt av västmakterna; ingen utländsk regering kan diktera villkoren för vad den iranska regimen kan och inte kan göra. Landet kontrollerar sina egna oljetillgångar och har öppnat en egen oljebörs där handel sker i andra valutor än US dollar. Landets ekonomi är välfungerande ur vilken en ganska stor och konsumtionsinriktad medelklass har vuxit fram.

  Iran framställs i medierna som ett fanatiskt präststyrt land, där kvinnoförtryck tillåts. Terrorhotet har använts sedan 2001. Medan Iran beskyllts för att stödja terrorverksamheter i Irak och Syrien, har USA under flera år gett ekonomiskt och politiskt stöd till olika terrorgrupper i Iran.

  Ett eventuellt krig mot Iran har inget med dess atomkraftsprogram att göra, utan är enbart en förevändning för att se till att Iran fogas in i ledet över lydstater, liksom fallet är med Irak idag.

 13. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – SolsburyHill – Tyvärr, tyvärr så har Du nog rätt, troligast…

 14. ollemunter skriver:

  Inte semester säger du Carl! Men när du dyker upp i TV-rutan ruffsg i håret och solbränd, så kan man ju faktiskt undra om det stämmer med verkligheten. någon kanske tycker att jag nu upprepar något jag sagt tidigare och det är naturligtvis på sin plats att nämna, att det har jag gjort och gör varje gång som Carl talar om att han inte har semester. Jag däremot, har inte semester, vilket är en helt annan sak förstås.

 15. ohlundonline skriver:

  solsburyhill:

  Det var inte många dagar sedan Iran lovade att bränna ner Tel Aviv.

  Dessutom har Iran förklarat att man avser att radera ut Israel från kartan och att vi har en värld att se fram emot där USA inte existerar längre.

  Få Iran kärnvapen kommer dessa att användas lika flitigt som Hizbollahs raketetattacker mot Israel. Tro mig.

 16. chiros skriver:

  Det spekuleras om inte Irans kanske största hot mot USA är deras egen oljebörs som handlar i lokal valuta, i Euro och i Yen. Inte USD. Det sägs att de skulle driva på dollarfallet.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Iran_Oil_Bourse

 17. solsburyhill skriver:

  ohlundonline,

  Dessa och liknande yttranden från såväl Iran, Israel och USA utgör en del i det ”maktspel” som målas upp i massmedierna.

  Iran utgör ett hot, men inte pga sitt atomkraftprogram eller sin arsenal av missiler, som t.om. påstås kunna nå Europa, utan pga sin icke föraktande maktställning på energiutvinningsområdet.

  Låt dig inte förvillas av den bild som politikerna och massmedierna försöker måla upp, och som de vill att du skall köpa, utan ta ett steg tillbaka och försök se igenom det politiska rävspelet. Du kan ställa dig följande frågor, vilka kan appliceras på situationer liknande den som nu Iran står inför.

  1. För ifrågavarande land en isolationistisk ekonomisk politik?
  2. Står landet i begrepp att utöva kontroll över sina egna resurstillgångar?
  3. Är västliga intressen hotade?
  4. Beskrivs landets ledare i medierna i väst som en ond diktator?
  5. Har sanktioner införts eller hotas införas mot landet?
  6. Utövar väst politiskt och ekonomiskt stöd till oppositionsgrupper i landet?

  Om dessa kan besvaras jakande, kan du vara tämligen säker på att du förs bakom ljuset.

 18. ohlundonline skriver:

  solsburyhill:

  Iran är en av världens största oljeproducenter och behöver ingen kärnkraft.

  Anledningen till att Iran vill ha kärnkraft är för att skaffa kärnvapen.

  Detta är ingen åsikt massmedia prackat på mig, utan vad exiliranierna själva säger.

  Irans mål är klart, man vill ha Irak och Bagdad, för att kunna expandera därifrån och ta Syrien, Jordanien och Libanon innan man expanderar vidare.

  Jag är inte särskilt stolt över mig själv. För i min ungdom var jag hatisk till judarna.

  Nu inser jag emellertid att judarna är mänsklighetens välsignelse.

  Därför måste vi försvara Israel.

 19. knightone skriver:

  Carl Bildt.

  UndE

  July 20, 2008 (WASHINGTON) — A shipment of new Russian MIG-29 tactical fighters has recently arrived into Sudan from Belarus, a source familiar with the matter told Sudan Tribune today.

  http://www.sudantribune.com/spip.php?article27952

  Apor.

 20. hillary2 skriver:

  ohlundonline

  jag anser att mänskligheten består av en ras men denna har genom olika livsbetingelser av kulturell art utvecklats olika…
  men det verkar för mig som om man i Israels demokrati tar mer hänsyn till ”minoriteten”än vad vi gör här i Sverige
  här är det endast SAP som har haft förmågan till partigränsöverskridande överenskommelser – men skulle det vara olyckligt att dessutom ge ”minoriteten” ett visst utrymme?
  politik är ju ett givande och tagande – speciellt i kommunal- och regionpolitik – varför inte också i parlamentet?

 21. hillary2 skriver:

  knigthone

  tänk om USA låtit bli att tubba Sudans regering att jaga bort Bin Laden som använde sitt egna kapital till att bl.a. bygga vägar där – tänk vad annorlunda världen kunde sett ut!

 22. solsburyhill skriver:

  ohlundonline:

  Iran är världens 5 största oljeproducent, om jag inte misstar mig, så dess inflytande på världsmarknaden är inte att förringa.

  Huruvida den bakomliggande orsaken till deras kritiserade atomkraftsprogram verkligen är energiförsörjning eller utveckling av kärnvapen, kan jag faktiskt inte uttala mig om. Även om det skulle finnas planer på att utveckla kärnvapen, som du påstår, så är jag i så fall övertygad om detta enbart skulle ske i avskräckningssyfte. Allt annat vore självmord – och det tror jag även regimen i Iran inser.

  Hursomhelst – alldeles oavsett vad Irans kärnkraftsfråga vill göra gällande – det är emellertid inte detta som är anledningen till den rådande internationella konflikten med Iran, utan, som tidigare uppgetts, Irans ensidiga agerande på naturresursområdet (läs: olja).

 23. hillary2 skriver:

  solsburyhill

  har Iran stöd av Ryssland och Kina? De verkar vara de enda stormakterna som respekterar andra länders integritet – så tolkar jag deras motivering i säkerhetsrådet till varför de var emot sanktioner mot Zimbabwe – att den nationen inte utgör en fara för omgivande länder

  skulle du kunna beskriva skillnaden mellan väst/öst- framfart i världen gällande råvaror?

 24. ohlundonline skriver:

  hillary2:

  Du har helt rätt.

  Mänskligheten är ett folk och därför kommer vi också rätt snart att bilda en nation.

  Israel måste dock ingå för att det hela skall bli framgångsrikt.

  Olika länder har hittat olika modeller till framgång och det är sant att man i Sverige har hittat bra lösningar och varit duktiga på att anpassa sig till en föränderlig värld.

  Alla misslyckanden i världen är kyrkans fel, för djävulen besegrades på korset.

  Men utan att gå genom dörren kan vi inte komma in i Riket – och Jesus är dörren.

 25. carlnorberg skriver:

  Kirschbörsen är det som skapar realläckaget i dollarvalutan.

  Alltså på följande vis, oljan är prissatt i petrodollar, och världshandeln har därför skapat en övervolym på dollarvaluta.

  När sedan oljan börjarhandlas i andra valutor så uppstår ett överutbud på dollar som i sin tur inflaterar den normala valutavolymen, och ger en sämre köpkraft per valutaenhet.

 26. knightone skriver:

  hitlary2,

  Du skriver om historien bäst fan du vill va?

 27. ohlundonline skriver:

  solsburyhill:

  Den bakomliggande orsaken till konflikten med Iran är religiös.

  Ahmadinejad ser sig som muslimernas Mahdi – vår Antikrist – även om han inte säger det rent ut.

  Han använder sig av oljan och politiken som maktmedel och vill gärna delegera kärnvapen till olika organisationer som exempelvis Hizbollah.

  Dåraktiga pingstkyrkor tror fortfarande att någon romare eller att EU är ondskan personifierad och det är därför som ingen förstår allvaret i situationen.

  Att Templet byggs i Jerusalem och att det blir en konfrontation med Guds Två Vittnen är oundvikligt.

 28. solsburyhill skriver:

  hillary:

  Varken Ryssland eller Kina har något intresse av att Iran angrips, men har hittills hållit en låg profil i frågan.

  Rysslands veto i säkerhetsrådet om införandet av sanktioner mot Zimbabwe får ses som ett svar på USAs missilförsvarsanläggningar i östra Europa. Kinas veto kan förklaras av de ekonomiska intressen som de har i Zimbabwe.

  http://www.atimes.com/atimes/Central_Asia/JG19Ag01.html

 29. solsburyhill skriver:

  ohlundonline:

  Mina bibelkunskaper är tämligen begränsade, så den biten får jag överlåta till expertisen.

  På den ”världsliga” sidan, vill jag bara avslutningsvis säga att allt som riskerar rubbningar i maktbalansen på finans-, energi-, samt försörjningsområdet ofelbart leder till konflikter. Iran är inte ett undantag.

 30. ohlundonline skriver:

  solsburyhill:

  Allt kommer att överlåtas till expertisen, dvs kyrkan och den kristna nationen Israel.

  Det är därför konflikten kommer.

  Ju djupare recessionen blir i USA och ju mindre dollarn blir värd, desto rikare blir kyrkorna där. Just nu är detta högst påtagligt och jämför med exempelvis Psaltaren 37:18 – 20.

  Detta blir den största inkomstfördelningen och förmögenhetsomflyttningen i historien.

 31. hillary2 skriver:

  solsburryhill

  stort tack för en intressant länk!

 32. osciloscope skriver:

  hillary2

  Sk kvasi OT repeterar jag
  tidigare kommentar;

  Hillary2: Here we go again …

  “… i folkomröstningar är människor inte insatta och röstar därför oftast av helt naturliga och bekvämliga skäl för att behålla status quo …”

  Det är bedrövligt att den “representativa demokratin” ses som den “enda rätta” demokratin när “den” (dvs du och jag) ju de facto diskvalificerar oss själv då representationen inte har valts av tillräkligt “insatta människor”.

  Jag ställer den ständigt obesvarade frågan ånyo;

  Vem genuint har du respekt för som du faktiskt skulle låta tala/verka för dig, i mindre “sakfrågor” liksom större existensiella? Om du inte ens kan känna att DU SJÄLV borde vara den första du har hågen, hur skall du överhuvud taget ha förstånd/insikt att välja någon åt dig?

  Mao har du genom okunskap/desinformation/lättrogenhet försakat din demokratiska rätt och satt dig rejält på pottkanten då du varken har insikt i representationen eller i sakfrågorna de representerande skall besluta/lagstifta om. Du blir ledd av herdar. Du lyfter puerilt upp blicken på den evigt parentala tryggheten. Således, Catch 22 och paradoxernas våta dröm. “Demokrati” borde vara en metod, inte en “konsensusideologi”. Demokrati torde vara verktyget där idévärldarna är individuella (folkstyre=du styr ditt eget liv inte någon annan). Om det inte är det är det en chimär. Ett bedrägeri. En metod som kallar sig demokrati men som sorgeligen klär sig bättre i helt andra termer.

  Oscar Berven

 33. Josef Boberg skriver:

  GooodKvällst SolsBuryHill,

  Taaack för Dina mycket mycket goa och verklighetsknutna kommentarer ovan !

  Din sista kommentar ovan: ”På den “världsliga” sidan, vill jag bara avslutningsvis säga att allt som riskerar rubbningar i maktbalansen på finans-, energi-, samt försörjningsområdet ofelbart leder till konflikter. Iran är inte ett undantag.” – slut citat.

  Även detta kan nog dom flesta inse har VERKLIG substans.

  Dock – personligen är jag in i märgen övertygad om att detta hart när ej alls är nationellt betingat – utan övergripande är ett iskallt ”monopolspel” av de fåtaliga männen (13 stycken, tror jag…) i den globala BankingLigan
  http://www.heising.dk/content.asp?Id=258 , tyvärr tyvärr…

  Ifall detta smaklösa ”monopolspel” med nationer som insats – i sig föranleder att tusentals, hundratusentals eller miljoner – eller t o m miljarder MedMänniskor – får ett ”rent helvete” och/eller lemlästas och/eller dör i dessa av den globala BankingLigan SKAPADE konflikterna/fysiska krigen – det skiter dom herrarna i, tyvärr tyvärr…

  Så här har det varit i världen sedan minst ca 150 år tillbaka, tyvärr tyvärr…

  Hur länge till skall Wi av vanligt folk – i vart fall av oss som har någon form av sunt Förnuft = BondFörstånd i behåll – gå på det här makabra ”spelet” med wåra respektive ”hem”nationer – såväl som wåra personliga liv i kött – som spelinsatser ?

  I övrigt har jag ovan i kommentarerna noterat att uttrycken ryssarna, iranierna, europeerna osv kommit till andvändning ofta – alltför ofta i mitt perspektiv sett.

  Varför ?

  Tja – det har aldrig varit – är ej i dags dato – och kommer troligast aldrig någonsin att bli så att t ex ryssarna kommer att vidtaga någon hotande åtgärd – mot någon enda annan nationalstat – utan det är ju till 100 % de för tillfället styrande MaktElitarna i Ryssland som till 100 % står för ALLT sådant.

  T ex ryssarna som folk – vill nog helst av allt – precis som alla andra nationaliteter på den bolliga jorden Terras ytteryta – Sverige inkluderat – ingenting hellre än leva i fred och frid med världens alla länder/nationaliter av vanligt folk.

  Varför i helvete kan ej Ni som skriver om det här – använda ett relevant språk – så att det framgår att det är MaktElitarna si eller så som står för faenskapet = vanligt folk = väsentligt mer än 90 % av medborgarna har ju ej ett skvatt med att göra det Ni skriver om – mer än att även dom kommer att drabbas om eller när MaktElitarnas djävulskap realiseras.

  Tror Ni att dom = vanligt folk i respektive länder – specifiserat har folkomröstat om att få MaktElitens påhittade faenskap på halsen ?

  För ca 500 år sedan var det solklart att Solen relativt jorden stod stilla. Lik förbannat säger Wi fortfarande att Solen går upp respektive ned + att solfilmen på TV t o m visar den djävla lögnen på sommarhalvåret.

  De facto så snurrar jordens ytteryta med hastigheten ca 1 666 km/tim EMOT Solen på morgonen fram till lunch – och efter lunch med samma hastighet IFRÅN Solen.

  Hur i helvete skall Wi någonsin kunna få en personlig känsla av det är så här – så länge som dom som bestämmer – MaktElitens SVT m fl – ständigt och jämt rent ut sagt ljuger oss rakt upp i ansiktet dagligdags – om det VERKLIGA förhållandet ?

  Samma sak om det här med att skriva ryssarna och/eller Ryssland – istället för det korrekta = ryssarnas MaktElitare osv.

  Hur i helvete skall Wi någonsin kunna få ”rätt” tänkesätt – i wåra i o f s helt fantastiska ElektroKemiska biologiska hjärnDatorer – när Wi hela tiden stoppar in fel data – av typ Ryssland – istället för det korrekta ryssarnas Maktelitare ?

  Vem faen kan skriva NEJ på sin dators tangentbord – som blir JA i skärmtexten ?

  Tänkvärt ?

 34. Josef Boberg skriver:

  PS. De facto så snurrar jordens ytteryta med hastigheten ca 1 666 km/tim EMOT Solen på morgonen fram till lunch – och efter lunch med samma hastighet IFRÅN Solen – relativt den plats på jordens ytteryta Wi själva befinner oss på. (skall det rätteligen vara :-) DS.

 35. bertil87 skriver:

  FRA har nämnts på Carl Bildts blogg någon gång den sista tiden. Det kan då kanske ha visst intresse att veta hur det hela började.
  Året var 1914. På tyska ostfronten trängde två överlägsna ryska arméer fram mot von Hindenburgs jämförelsevis svaga stridskrafter. Läget var kritiskt. Då uppfångde radiostationen i fästningen Köningsberg ett ryskt morsemeddelande, som i klartext angav tider, marschvägar och anfallsmål för de ryska arméerna. Fälttågsplanen var därmed demaskerad på ett sätt, som ingen annan fältherre upplevt före von Hindenburg. Han utnyttjade skickligt den uppkomna situationen och förintade i slaget vid Tannenberg 2. ryska armén under general Samsonov. De ryska förlusterna var 150 000 i stupade och 100 000 fångar. En vecka senare fullföljde han denna framgång med seger även över 1. ryska armén under Rennenkamt vid Masuriska sjöarna. Hotet mot Ostpreussen var avvärjt.
  En följd av upptakten till detta drama var att man världen över blev medveten om signalspaningens betydelse. Köningsberg blev telekrigets vagga.
  Sverige behöver FRA. Den vägen hämtas underrättelser, som inte kan finnas på några andra vägar.

 36. ohlundonline skriver:

  Josef:

  Hmm, tänkvärt.

  Tack för att du delar med dig av ditt kunnande.

 37. ohlundonline skriver:

  osciloscope:

  Det är nog så att Hillary2 har rätt.

  Folkomröstningar är normalt sett ett dåligt demokratiskt verktyg och bör bara brukas i yttersta nödfall.

  Vid de flesta folkomröstningar är majoriteten av de röstberättigade inte informerade eller i vart fall dåligt informerade, därför att gemene man skiter i politik.

  Vid den irländska folkomröstningen om EU-konstitutionen till exempel, så var det väl Irlands premiärminister själv som sa att han röstade nej, eftersom han inte hunnit läsa konstitutionsförslaget.

  Här i Belgien har man inte rösträtt utan röstplikt till de allmänna valen, för annars skulle valdeltagandet bli under 30 procent.

  Och folkomröstningar vågar man sig överhuvudtaget inte på, vilket i och för sig kan vara klokt.

 38. osciloscope skriver:

  ohlundonline;

  ”Det är nog så att Hillary2 har rätt.”

  Du menar hur det ”ser ut idag” månne?

  Jag pratar om hur det borde se ut.

 39. ohlundonline skriver:

  osciloscope:

  ok.

 40. Josef Boberg skriver:

  Taaack – Ohlund On Line – för Din goa backfeed ovan !

  GooodNatt alla… :-) /önskar vännen Josef med:

  ”Intelligent Wi kommer att drömma i natt
  Intelligenta drömmar som Wi aldrig någonsin drömt förut
  Wi drömmer om att det Är Fred och Frid på Jorden
  Därför att Allas Tanke-intellektuella och Fysiska Krig Är Slut !”

 41. ohlundonline skriver:

  Josef:

  Tack själv!

  Glöm inte att allt finns i överflöd och dröm sött.

 42. nilsdentolfte skriver:

  Ryssland verkar ha plockat upp en gamla polare, Kuba

  Bryssel kul för dig! Det är ju där karriären, för din del, fortsätter efter valet. Skönt att komma ifrån alla trångsynta landsmän. Jag kom över följande godbit, den kan riktigt ”bra” om den realiseras…

  “ Russian daily Izvestia earlier on Monday cited a senior Russian military source as saying that Russian strategic bombers could be stationed again in Cuba, only 90 miles from the U.S. coast, in response to the U.S. missile shield in Europe. “

  http://en.rian.ru/russia/20080721/114527149.html

 43. dunjaluk skriver:

  Du bör nog ta dig till Potocari Srebrenica och hädra dina offer

 44. chiros skriver:

  Bosnian Serb war crimes suspect Radovan Karadzic, one of the world’s most wanted men, has been arrested in Serbia after more than a decade.

 45. osciloscope skriver:

  Josef;

  ”Hur i helvete skall Wi någonsin kunna få “rätt” tänkesätt – i wåra i o f s helt fantastiska ElektroKemiska biologiska hjärnDatorer – när Wi hela tiden stoppar in fel data – av typ Ryssland – istället för det korrekta ryssarnas Maktelitare ?”

  Den dagen då vi genuint vågar låta alla andra tänka själva. Den dagen likaledes då vi inte låter andra tänka åt oss.

  Osc

 46. solsburyhill skriver:

  Josef 6:43pm

  Tack för ditt tänkvärda inlägg :)

 47. soli01 skriver:

  Josef – vad är det som säger att uttrycket ”ryssarnas Maktelitare” är det rätta? Vem avgör om det är fel data?

 48. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – Soli01 – Apropå Dina uttryck ovan: ” Josef – vad är det som säger att uttrycket “ryssarnas Maktelitare” är det rätta ? Vem avgör om det är fel data ?” – slut citat.

  Några axplock ur mina egna gjorda livserfarenheten under nu mer än 67 år.

  För ca 100 år sedan fick Wi via normalkosten i oss ca 1100 mg essentiellt (= upptagningsbart för kroppen) magnesium (Mg). Mg funkar som ”spårvagn” för avfalla (skit) ut ur cellerna – och som ”spårvagn” för nyttigheter in i cellerna. Dock – ifall skiten ej kan komma ut – p g a bristande transportmöjligheter (= brist på Mg) – så kan självklart ej heller nyttigheter komma in i cellerna.

  Detta banalt enkla faktum gör ju att kroppscellerna därmed kapacitetsmässigt mm begränsas i sina NaturLiktVisa = Intelligenta funktioner. Kroppen talar om att det är så illa ställt som det är – genom att tillåta tillkortakommanden av olika slag i kroppen – vilket Wi har valt att kalla för sjukDomar.

  Så sjukDomar är helt enkelt ingenting annat än detsamma som ”röd lampa” ifrån kroppens övervakningssystem – för att kroppsinnehavarens intellekt skall fatta att det är någonting som saknas – för en normal drift av kroppsanläggningen i kött.

  Varje cell i kroppen är bokstavligt talat att jämföra med den mest komplexa petrokemiska fabrik Du kan föreställa Dig – inklusive all maskin- och datorteknik som den består av – och egentligen långt långt mera än så egentligen, faktiskt…

  Vet då att det finns ca 13 miljarder kroppsceller – förutom åt hållet ca 100 miljarder hjärnDatorCeller – av vilka Wi dock bara använder 10-15 %. Alla dessa med en inbördes interaktions- och funktions-samverkan i precision och allt annat – som dom på den petrokemiska fabriken bara kan drömma om i sin allra vildaste fantasier.

  Enär Wi som bäst bara använder 10-15 % av wåra 100 miljarder hjärnDatorCeller – så innebär det att dom i bruk mer eller mindre ALLTID får gå på högvarv = ungefär detsamma som att Du kör Din bil enbart på ettans växel och fullt motorvarv – när Du vill köra maximalt fort. Gissa hur länge en motor och/eller växellåda på en bil håller med ett sådant körsätt ?

  Med andra ord sagt – blir det med Mg-brist i näringstillförseln – kommer hjärnDatorCellerna först av allt att gå åt helvete = att den självständiga = den fria egna tankeförmågan mer eller mindre kollapsar. Det enda sådana MedMänniskor klarar ut hjälpligt – är att papegoj-likt rabbla sådant som andra sagt till dom att rabbla – alternativt sådant som dom har läst i någon skrift, tyvärr tyvärr…

  Mer om det här med Mg-brist i wår kost i dags dato – och effekterna av det på
  http://josefboberg.wordpress.com/2008/04/13/mg-brist-stress

  Min poäng med allt det här dravlet är:

  Du har helt rätt i – ”vad är det som säger att uttrycket “ryssarnas Maktelitare” är det rätta ?” – ej heller är det rätta. Dock – det är mer än 90 % mera rätt – än att säga att det är ryssarna i gemen som skulle vara upphovet i grunden till allt faenstyget som deras MaktElitare klurar ut.

  Men egentligen är det än mera ”rätta” att den globala BankingLigan (f n ca 13 män, tror jag…) i grunden ligger bakom ALLT faenstyg i världen. Men i o f s så är det ej heller helt ”rätt” – därför att dom 13 männen sitter bokstavligt talat i knäet i sin tur på samma djävlar – som är grundorsaken till wåra mer eller mindre helvetiska religioner sedan ca 6000 år tillbaka, tyvärr tyvärr…

  Dock – dessa djävlar kan ALDRIG någonsin ta över vad en människa vill eller ej vill tänka och/eller göra – ifall vederbörande person själv ej TILLÅTER det ske.

  Dock – dessa 13 män i den globala BankingLigan är troligast så fascinerade av den Makt dom har stulit ifrån oss av vanligt folk = dom är lika drogade av sin Makt över oss av vanligt folk – såväl som Maktelitarna i pyramidMaktHirakierna under sig – som en grav alkohollist är fascinerad = beroende av sin alkohol – och/eller som en tung knarkare är fascinerad = beroende av sitt knark.

  Så sannolikheten för att dessa 13 män skall ”friskna till” av egen kraft – och kunna kasta av sig oket att mer eller mindre slaviskt utföra djävlarnas barbariska verk ibland mänskligheten – är väl ungefär lika stor som att en grav alkoholist och/eller knarkare gör det. Visst – det förekommer – men det är tämligen sällsynta undantag – som ju bara bekräftar regeln att det normalt ej sker.

  Kan Du tänka Dig tanken att t ex påven i Rom – skulle abdikera – och förklara det med att han är urless på att slaviskt snacka religion – som djävlarna mer eller mindre direkt dikterat det för honom ?

  Min slutpoäng.

  Ifall alla människor på hela den bolliga jorden Terras ytteryta (= ca 6,5 miljarder i dags dato, tror jag…) – mer eller mindre slaviskt lever som påbuden är ifrån de här djävlarna = bl a dom som initierade mänsklighetens religioner för ca 6000 år sedan – via de 13 ”vise männen” = den globala BankingLigan – så har var och en ändå 100 % frihet att ej alls följa dessa galenpannors direktiv om det ena och det andra – varken tankemässigt eller i handlingar.

  Med andra ord så är var och en av oss födda FRIA – och kan så också leva i hela wårt liv i kött – ifall Wi har intellektuell kapacitet för att inse det och personligen väljer så, faktiskt…

  Men det kräver då bl a att ”spårvagnen” (= Mg) för transport av skit ut ur cellerna funkar – så att samma ”spårvagn” som returfrakt kan ta med sig nyttigheter in i cellerna. ”Det går ju ej att fylla på med någon reda med rent vatten i ett glas som redan är fullt av piss.”

  MG = ”spårvagnen” är särskilt viktigt för hjärnDatorCellerna – har den NaturLiktVisa = Intelligenta björken – som jag sover gott under varje natt året runt sedan mer än 10 år tillbaka – upplyst mig om – för att den egna FRIA tankeförmågan skall funka = motsatsen till att papegoj-likt rabbla vad många många andra sagt, skrivit osv – många många gånger tidigare.

  Ifall det ej är så att wåra hjärnDatorCeller funkar på nivån FRITT eget tänkAnde – Tja då kvarstår bara att fortsätta med att tänka och handla så som wåra MaktElitare ger direktiv om – och så blir Wi vid ca 80 års erfarenhet av det helvetet = befriade ifrån det djävulskapet – enär kroppen då tycker att ”Nu får det vara nog med vansinnig idiotiskt levnadssätt i kött för den här gången !”

  Tänkvärt ? :-)

 49. osciloscope skriver:

  Josef;

  Är det sann novelty vi söker upptäcka så måste man gå utanför paradigmet, annars är du i någon annans loop. Formulerade något likn i annan tråd;

  Alla nya upptäckter och forskning måste gå utanför verklighetsbubblan litet grand. Annars blir det ju inga nya steg öht, utan man går i cirklar. Varje ny “teori” måste våga gå utanför boxen, våga utmana den tidigare tankesfären. Det leder självklart inte alltid till något fantastiskt omvälvande. Men det måste det ju inte heller. Om du har funnit din “sanning” som omvälvande så är det inte det automatiskt för mig. Och tvinga på det är ju det sista vi skall göra.

  Vi måste ha lika balans av konsumtion och kreation, annars blir vi korrupta. Vi blir ”feta”, lata och slutar helt upp att utvecklas/kultiveras. Det är flow vi måste ha inte stagnation. Att gå till jobbet och ”kreera” är tyvärr under någon annans direktiv och som sådan ”falsk”. Ditt yrkes-val/identitet är pådyvlad av andra (nej inte alltid). Mammon är moroten för de allra flesta. MG både bokstavligt och symboliskt är flowet så att cancer inte utvecklas. Cellernas oundvikliga tristessdöd.

  oscar berven

  Vad detta har med Bryssel eller Ryss-elitare? Allt har med allt att göra ;) Eller som CB skriver ovan med liten variant;

  Om Utrikespolitiken inte har semester, så har sanningen det än mindre.

 50. soli01 skriver:

  Josef – får börja med att tacka för ett långt och uttömmande svar! Inte trodde jag att mina korta frågor skulle bli föremål för sådant ingående svar.
  ”Tänkvärt?”…avslutar du din skrivning med och visst är det så. Vi kommer dock aldrig att bli helt fria i detta årtusende för här finns som bekant allt för många styrmedel för att samla oss inom taggtrådstängslet. Att tänka kan dock ingen ta ifrån oss!
  Du ligger under din björk om natten och ingen kan hindra dig – alltid något och som du faktiskt själv bestämt. Bara en början?

 51. Josef Boberg skriver:

  Taaack – OscilloScope och Soli01 – för Er goa backfeed ovan ! Det känns himla gott att få lite OK ifrån några – på den fria tankeförmågan berättigande, verkligen…

  Dock – när jag skrev inlägget ovan – så råkade jag ut för ett ”tankebrott” – på grund av fortvarig Mg-brist, kanske… – trots riklig daglig dosering med ett himla gott kosttillskott av Mg.

  Meningen: ”För ca 100 år sedan fick Wi via normalkosten i oss ca 1100 mg essentiellt (= upptagningsbart för kroppen) magnesium (Mg).” – skall utan ”tankebrott” vara:

  ”För ca 100 år sedan fick Wi via normalkosten i oss ca 1100 mg essentiellt (= upptagningsbart för kroppen) magnesium (Mg). Idag får Wi via normalkosten i oss ca 200 mg – och faen vet ifall kostmagnesiumet är essentiellt = möjligt för mag- och tarmsystemet att jonisera – så att kroppens celler kan ta emot det – i någon högre grad.

  Så tala om att det är ett sant mirakel att normalkosten ändå kan hålla oss vid liv i den grad den ändå gör det – även om t ex STRESS = ”Manger Disease” är vardagsmat för så gott som mer eller mindre alla MedMänniskor i dags dato, tyvärr tyvärr…” – slut komplettering.

  En hel del om ett gott kosttillskott av magnesium på
  http://www.donatmg.net/en/100let-dejstva.php

 52. carlia skriver:

  Hej Carl!
  Hoppas Ni haft ett givande möte med Era europeiska vänner! När jag läste Ert inlägg så kunde jag bara inte hålla mig från att skriva en kort kommentar!

  Du påstår att utrikespolitiken inte har någon semester. Om detta stämmer så förstår jag inte hur man i dagens Europa kan låta Grekland fortsätta med sin diskriminering mot den makedonska minoriteten. Hur kan det komma sig att Grekland kan fortsätta med förnekelsen att en makedonsk minoritet existerar i Grekland, trots att både Ni och Era kollegor i Bryssel vet att så är fallet? Är det så att ett medlemsskap i EU innebär immunitet mot kritik från andra EU länder? Eller är det så att politiken och vänskapen i Bryssels korridorer är viktigare än att ta ställning för en minoritet som förnekas av dess ledare?

  Jag har stor respekt för Er kunskap om Balkan och Er insats i fd Jugoslavien. Men det är ännu en anledning till varför man tycker att Sverige, och Ni Carl Bildt, borde spela en mer aktiv roll i denna fråga som nu auktualiserats under namnförhanlingarna mellan Makedonien och Grekland! Så sent som i förra veckan kunde Greklands premiärminister Karamanlis återigen förneka den makedonska minoritetens existens.

  HUR KAN NI TILLÅTA DETTA? Ni gör detta trots att trakasserier, rättegångar och andra förföljelser av den makedonska minoritet är väl dokumenterade av olika människorättsorganisationer. Vad behövs för att någon i EU ska reagera och agera?

  /Kiril Carlia

%d bloggare gillar detta: