Fri med FRA 2

I dag är det FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson som i SvD försöker att ställa tillrätta några av de värre missuppfattningar som spritts under de senaste veckorna.

I olika inlägg på denna blogg har det frågats efter exempel på den nytta som FRA:s verksamhet innebär för Sverige.

Alldeles lätt att ge konkreta exempel som är aktuella är det inte, och det av det enkla skälet att vi då skulle avslöja en del av den kapacitet vi har.

Annars skulle jag kunna berätta om konkreta ärenden av utrikespolitisk betydelse under den senaste tiden där existensen av FRA och dess verksamhet gjort att jag kunnat uppträda med auktoritet på ett sätt som annars aldrig hade kunnat vara fallet.

Men går vi längre tillbaka i tiden är det lättare att ge exempel.

Det mest framträdande är väl hur vi under andra världskriget kunde lyssna till den tyska militära trafik som gick på kablar genom Sverige och sedan också dechiffrera en betydande mängd av den.

Värdet av det var självfallet utomordentligt stor. Vi såg uppmarschen för Hitlers anfall på Sovjetunionen tydligare än vad t ex Stalin gjorde. Och alldeles självklart var det lättare att kalibrera den mycket känsliga svenska politiska balansgången när man hade tillgång till denna information.

Att detta var ytterligt hemligt säger sig självt. Det var bara något decennium sedan som det blev möjligt att tala om saken.

Till de små informationsbitar från denna tid som kom att få betydelse hörde vad en viss Stig Wennerström hade sade till den dåvarande tyska ambassaden. Det var det som ledde till misstankar mot honom – och vi vet slutet på den historien.

Under det kalla krigets decennier var det FRA som gjorde det möjligt att ha ett till betydande delar hemförlovat försvar.

Vi visste hyggligt väl hur det stod till med olika sovjetiska förband som skulle kunna vara relevanta för en insats i Nordeuropa. Ett stort överraskningsanfall hade helt enkelt inte varit möjligt.

Svenska politiska och militära beslutsfattare kunde – tack vare FRA – sova lugnare på nätterna också under de kallaste av det kalla krigets skeden.

I den moderna tiden är det fortsatt betydelsefullt att kunna följa olika militära utvecklingar också i vår egen del av världen.

Men hotbilden har vidgats och därmed också behovet av olika typer av informationer.

Och då är det fortsatt viktigt med ett FRA som kan inhämta underrättelser ur trafik oavsett om denna går över satellit, som någon typ av radiosändning eller genom kabel.

Och det är alldeles självklart viktigt att denna verksamhet sker i enlighet med av riksdag stiftad lag.

Så blir det nu – och det är en dubbel trygghet för Sverige.

Genom ökad säkerhet för Sverige. Och genom tryggheten att detta sker enligt lagens tydliga bestämmelser.

568 Responses to Fri med FRA 2

 1. MahaCohan skriver:

  Carl

  Jag förstår vikten av FRA för Sverige och UD:s arbete.

  Jag förstår även vikten av en personlig intergritet och risken för att den ytterst frikostiga lag ni precis skrivit, kan om den kommer i händerna på fel krafter göra människorna till ettor och nollor på livets hårddisk.

  Dessutom måste man kunna värdera de information genom att kalibrera den mot övrig information. Hur mycket tror du att Bush och gruppen kring honom försatts i detta psykotiska tillstånd genom att informationen från Echelon använts på fel sätt, alltså genom att inte kalibrera enstaka fakta med ”kartan”.

 2. peter7878 skriver:

  moderaterna vill inte sitta kvar en till mandat period.
  kul , då blir det fastighetsskatt samt ett gäng med idiotiska skatter.

  men vi kommer i alla fall vara fria, från vad?… fria från pengar.

 3. billygellerstedt skriver:

  Som sagt Carl, vad FRA gjorde för 15-60 år sedan är irrelevant idag, tekniken har ändrats aldeless för mycket för att man ska kunna leva på så gamla bravader. Idag har du krypton som är åtskilliga tusen gånger svågare att forcera för att inte säga omöjliga att bruteforca, idag har du program som gömmer varifrån du surfar.. Och vad hindrar ”terrorister” och annat pack att surfa på sin grannes öppna V-lan eller använda ett internet café? Och varför ska andra myndigheter som pysslar med intärna saker kunna få ta del av FRA informationen, polisen eller säpo får tex inte under några omständigheter inte enns med domstols beslut övervaka _hela_ sveriges internet kommunikation, men går de till FRA så får de defacto göra det så vida FUN bla godkänner det.

  Det står ingenstans i lagen att de där ansökningarna måste vara lagliga för den myndighet som beställer dem.

  Finns så mycket o klaga/ändra på i lagtexten att jag inte förstår hur ni kan ha röstat igenom den.. =(

 4. cnab skriver:

  Bäste utrikesministern! I dina lovsånger om FRA’s historiska bragder glömmer du en viktig detalj. Myndigheten utförde sina goda resultat utan att behöva avlyssna hela det svenska folket vare sig per telefon eller genom brevöppning. Det är just detta som är det anmärkningsvärda med den nu inpiskade FRA-lagen. Bäste Carl, du och majoriteten i Riksdagen sålde ut demokratin den 18 juni 2008! Det är inte folket som ska frukta sin regering. Det är regeringen som ska frukta folket.

 5. Monika skriver:

  cnab

  Det var även min invändning – de sprättade inte upp den svenska befolkningens snigelpost under andra världskriget. Dessutom var det under den tiden för alla och envar som levde då ett reellt militärt hot – inget svepande och luddigt yttre hot.

 6. Monika skriver:

  Jag kan skaffa mig en pansarvagn och åka till jobbet i, men

  …. jag kan snubbla i trappan upp till jobbet.

  Därför är det bättre att ta det försiktigt i trappan än att skydda mig från något diffust som kanske aldrig kommer hända. Speciellt om jag inte ens vet varför jag sitter i pansarvagnen.

 7. soli01 skriver:

  Inte kommer det att ”sprättas” upp någon post i och med denna lag. Skulle det någon gång vara angeläget får de mer än gärna göra detta då. Kan en sådan ”manöver” kanske rädda liv eller skydda staten så inte mig emot. Intrigiteten som många är så rädda om, har för länge sedan försvunnit i och med våra personnummer.

 8. Monika skriver:

  soli01
  Jag behöver inte uppge mitt personnummer när jag öppnar en blogg eller skaffar mig en hotmailadress. OK, telia har personnumret…. och visst kan de sitta och lyssna på samtal om det fortfarande är så att det är möjligt. När jag själv jobbade på televerket som telefonist så blev vi tillsagda att inte göra det. Och om vi skulle göra det, var risken stor att vi fick sparken. Ändå fanns det vissa som gjorde det och gjorde sig löjliga över samtalet som fördes. Men då är det inte lagligt.

  FRA-lagen upphäver allt – FRA har rätt att gå in vart som helst. Sen att de inte skulle göra det är en annan sak. Du var inne på min blogg och sa att de knappast inte skulle granska min blogg. Nej, och det tror jag inte heller. MEN De har rätt att göra det och det är det som är så förfärligt. Och vi får inte ens veta att de har gjort det, på grund av sekretessen.

 9. cnab skriver:

  Svar till Soli01: Ditt ”rent-mjöl-i-påsen”-argument håller inte! Det är rätten till PRIVATLIV det gäller och den skyddas förutom av svensk grundlag också av FN’s och Europarådets konventioner om mänskliga fri- och rättigheter. Och visst kommer den nya FRA-lagen innebära totalkoll på allas förehavanden på nätet. Hur ska FRA annars kunna sålla ut det som kan tänkas vara av intresse? Snacka om att ”sprätta” upp, Soli01! Håller f.ö. med dig om personnummereländet. Synd att inte den här debatten togs redan då! Läget blir emellertid inte bättre av att historielösa politiker inför ännu fler kränkningar av sina medborgare. Vare sig i Sverige. Eller i Zimbabwe.

 10. tnsexton skriver:

  Svensk underrättelseversamhet styrs av ”Försvarsunderrättelselagen” (SFS 2000:130). Portalparagrafen lyder:
  ”Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas till stöd
  för svensk utrikes-, säkerhets- och försvarspolitik samt i
  övrigt för kartläggning av yttre hot mot landet. I verksamheten
  ingår att medverka i svenskt deltagande i internationellt
  säkerhetssamarbete. Försvarsunderrättelseverksamhet får endast
  avse utländska förhållanden.”

  I 2§ sägs
  ”Verksamheten enligt 1 § skall fullgöras genom inhämtning,
  bearbetning och analys av information. Underrättelser skall
  rapporteras till berörda myndigheter.

  I verksamheten används teknisk och personbaserad inhämtning.”

  Den beramade ”FRA-lagen” är en lag som beskriver vad som är tillåtet och inte tillåtet avseende en delmängd av den tekniska inhämtning som anges i Försvarsunderrättelselagen 2§. Denna lags portalparagraf avseende exempelvis ”utländska förhållanden” gäller gäller följaktligen även den inhämtning som sker inom ramen för FRA-lagen.

  Privata mail, bloggar, SMS, telefonsamtal etc torde i en försvinnande liten del falla under vad som är tillåtet att spana mot enligt Försvarsunderrättelselagen eller ”FRA-lagen” men vad kärnfrågan uppenbarligen gäller är den tekniska möjligheten att, under förutsättning att en rad människor medvetet bryter mot flera lagar, och att tekniken inte är ianspråktagen med vad den ska göra, ändå göra det.

  Med denna typ av resonemang är det många lagar som borde bli föremål för bloggstormar, protester och demonstrationer. Lagar som i sin tillämpning kräver en teknik som om den genom lagbrott missbrukas, kan inkräkta på individens privatliv, avslöja lik i garderoben eller rent av orsaka fysisk skada.

 11. bestofmankind skriver:

  tnsexton,

  Försvarsunderrättelselagen är irrelevant när själva Regeringen piskade sina egna för att bryta mot grundlagen – som står över alla andra lagar:

  http://www.riksdagen.se/templates/R_Page____1527.aspx

 12. danieljanzon skriver:

  Skulle Svenska regeringen välkomna att Kina köpte världens 5:e kraftfullaste superdator, samt anställde 25.000 personer för att sköta dessa (FRA vill ansällla 250, men Kinas population är 100 gånger större) ? Naturligtvis vill Kina bara värna rikets säkerhet…

  *Naturligtvis* finns det fördelar med FRA:s verksamhet. *Naturligtvis* finns det viktiga och bra saker dom kan göra.

  Men är det värt det?

 13. friherinnan skriver:

  Jag tror redan jag har hamnat i FRAs nät…min dator har plötsligt blivit långsam som en snigel, och vissa sidor kommer jag inte ens in på.
  Fast personligen skulle jag aldrig skriva något personligt och av värde på en dator som är uppkopplad på nätet…vare sig med eller utan FRA.
  Det komiska är att jag just nu blev varnad för att gå in på denna sida, innan jag loggade in här…den sades vare osäker.

  mvh

 14. tnsexton skriver:

  Best of…

  Att partipiskan viner över enskilda riksdagsledamöter är inget ovanligt i svensk politik.
  Att tvinga ledamöter att rätta in sig i ledet och följa partiets linje är en naturlig del av det svenska politiska systemet och har förekommit i alla tider.
  I Sverige röstar vi inte på en person (OK, vi har fått en nästan betydelselös personvalsmöjlighet) utan på ett parti och det är partiet som utser vilka som ska stå på valsedlarna.
  Eftersom medborgaren röstar på ett parti ska denne också kunna kräva att partiets representanter är trogna partilinjen och att ledamöterna underordnar sig partiets vilja.
  Något större mått av enskilt tyckande i kammaren ryms inte, det ska ha klarats av i riksdagsgruppen eller i det interna partiarbetet. Om ledamoten där inte fått gehör för sina idéer förutsätts h*n gilla läget och trycka på rätt knapp. I svensk politik är det nämligen värre att svika partiet än att svika sin övertygelse och sina ideal, tråkigt nog.

 15. kruzze skriver:

  Den som sitter i fängelse får av naturliga skäl sin post granskad, annars skulle narkotika och andra olagliga ting flöda in fritt på våra anstalter. Om det finns misstankar om brottslig verksamhet får även innehållet i breven läsas. Att en granskning har skett får den intagne alltid veta genom att det finns en stämpel och en signatur av granskaren på brevet.

  Vad gäller oss ickestraffade medborgare gäller numera samma sak. En sak skiljer dock, till skillnad från de som sitter i fängelse får vi aldrig reda på att vår korrespondes har blivit granskad av någon tjänsteman.

  Jag är för en hög rättssäkerhet för de som sitter i fängelse och jag tycker likaledes att ostraffade svenska medborgare också ska ha ett bra rättsskydd. Om nu mina mail eller telefonsamtal måste granskas av någon spion på FRA så vill jag åtminstone i efterhand få reda på det. Är det för mycket begärt för oss medborgare som bor i en så kallad demokrati?

  Den här nya lagen är riktigt gräslig. Inte nog med att staten numera får läsa/lyssna på precis allt jag kommunicerar per telefon/mobil/mail, staten har dessutom inga skyldigheter till mig whatsoever efter ett jag fått mitt privatliv granskat. En rättighet som de som är dömda åtministone har.

 16. soli01 skriver:

  cnab – har ingenting att lära just nu av några små-spydiga kommentarer.:-) Har varit med alldeles för länge för det. Jag pratade, om du orkade läsa, att för att rädda liv får de sprätta mina e-postmeddelanden hur mycket som helst och det står jag för. Denna lag är inget som man applåderar, men nu lever vi i den värld, som gör att intrigiteten får vika ibland.
  Visst mitt ställningstagande kan ingen rubba och är det enda vettiga som vår omgivning nu har blivit. Vi har numera en osynlig dold fiende som vi varken ser eller hör förren det smäller. Bättre förekomma än förekommas! Allt vad jag nu säger är att kan vi rädda en enda människa så får min intrigitet upphöra totalt om de genom ”sprättande” av något e-brev kan förhindra nämnd handling!
  Vi måste kunna skydda oss och vi vet lite om hur framtiden blir. Beredskap är aldrig fel! Läs på lagen om det inte gjorts!

 17. cnab skriver:

  Makt, Carl – makt! Det är det det handlar om, inte sant? Det som den franske 1700-tals politiske filosofen Charles-Louis de Secondat Montesquieu, 1689-1755, skrev är grundläggande och gäller fortfarande: Ska en demokrati må bra måste lika balans råda mellan statsmakterna – den lagstiftande (riksdagen), den verkställande (regeringen), den dömande (domstolarna) och den granskande (medierna).

  Vad som sker just nu är att regeringen (och för all del även den gamla under Göran P) skaffar sig allt mer ökat inflytande över riksdagen (ex FRA-lagens genompiskning den 18 juni) och över domstolarna eftersom man själv utser landets högsta domare och använder sig av de osjälvständiga ”egna” juristerna i lagrådet. I stället för att Sverige äntligen får en från politiker fristående Konstitutionsdomstol som självständigt ser till att grundlagarna och av Sverige undertecknade konventioner efterföljs av lagstiftarna.

  Och vad gör då den granskande statsmakten? Inte ett smack!! Enskilda journalister har upptäckt vad som håller på att hända, att obalansen i demokratin bara blir värre och värre. Men de har svårt att nå ut i egna medier eftersom deras chefer, ägarna mest är intresserade av annonsvinster och ger bengen i allt vad publicistik verksamhet heter. Eller så vågar ägarna inte vara politisk besvärliga. Men dom tänkande journalisterna/skribenterna finns där – idag som bloggare på nätet!!! Har med glädje lagt märke till det de senaste månaderna. Så länge det nu går innan FRA också täpper till den vägen.

 18. tnsexton skriver:

  Kruzze kommunicerar uppenbarligen med någon utländsk organisation eller individ i ett ärende som berör Sveriges utrikes- försvars- eller säkerhetspolitik eller som kan utgöra ett hot mot landet eftersom han är rädd för att ”staten” ska lyssna på all hans kommunikation.

 19. bestofmankind skriver:

  tnsexton,

  Ok, du har bra argument när det gäller partipiskan, men att Regeringen bryter mot grundlagen genom FRA-lagen är det försvarsbart/godtagbart?

 20. MahaCohan skriver:

  tnsexton

  I snart åtta år har världen styrts av en enda stormakt vars högsta ledning genom påtryckningar, hot, tortyr och våld fått övriga världen att gå med på de krav som ställts av en administartion som tydligt inte är vid sina sinnen.

  Det är bara månader kvar av den galenskapen, sedan kommer förhoppningsvis något bättre. Varför skall vi instifta en lag formulera av någon vi med säkerhet varken har kunskap eller är vis sina sinnen? Dessutom kan vi ana att den tryckts på oss genom ett uttalat eller antytt hot om handelshinder, om vi inte genomför den.

  Visst skall FRA spionera och naturligtvis skall de samarbeta med Echelon, men inte under en lag som i fel händer kan göra oss till ”ettor och nollor på livets hårddisk”:

  VI måste på flera sätt/vägar kunna övervaka FRA, vad de gör och vad de använder informationen till. Detta har inte blivit löst på ett tillfredsställande sätt.

 21. kruzze skriver:

  tnsexton, nej det gör jag inte. I så fall hade det väl varit idiotiskt av mig att ge mig till känna på den här sidan. Min poäng är att även om jag INTE ”kommunicerar med någon utländsk organisation eller individ i ett ärende som berör sveriges utrikes- försvars- eller säkerhetspolitik” riskerar jag att få min korrespondes granskad av någon enskild tjänsteman. Och om så blir fallet så kommer jag aldrig att få reda på det.

  Är det verkligen för mycket begärt att FRA talar om för mig att; vi har avlyssnat dina privata telefonsamtal/mail/sms men vi har gjort det för rikets säkerhet, du är inte misstänkt för någon brottslig verksamhet. Det skulle åtminstone sätta lite press på FRA att vara noggrannare i sin spionering, eftersom de förhoppningsvis vill terrorisera allmänheten så lite som möjligt.

 22. ciami5 skriver:

  Hej Carl.
  FRA må vila på minnen från fornstora dar, men en sak måste man inse.
  FRA tål inte öppen granskning. Det skulle inte heller CIA, GRU eller MI5 göra.
  FRA är en relativt hemlig verksamhet, och som sådan kan den visserligen öppet debatteras, men förespråkarna kan aldrig vinna debatten. Varför inte?
  Jo, eftersom hemligheter inte bör avslöjas, kan inte hellre riktigt konkreta och bra argument komma fram i dagsljuset.
  Om hemligheter avslöjas ja då får inte FRA vara med och leka med CIA etc.
  Om de inte avslöjas förblir förespråkarnas argument enbart patetiska.
  Moment 22.
  De argument som skulle krävas för att vi liberala väljare skulle kunna acceptera FRA:s verksamhet, de tål inte dagsljuset.

  Underättelseverksamhet är en ljusskygg verksamhet, som egentligen är omöjlig i en fungerande demokrati, vilket vi verkar ha just nu i Sverige. Vi väljare litar helt enkelt inte på att myndigheten FRA , framledes kan avhållas från att spana mot det egna folket. Kunde IB så kan väl FRA. Och att då sätta verktyg i händerna på FRA som möjliggör detta, känns djupt oliberalt.

  Vad göra då? Jo en pudel. Reinfeldt säger: Jag gjorde fel! Vi lägger ner FRA.
  Då kan möjligen Alliansen återfå en del förtroende från sina liberala väljare. Om Alliansen fortsätter på sitt nuvarande spår gräver de sin egen politiska grav, djupare för var dag. FRA-frågan kommer att fälla regeringen, om regeringen inte agerar. Jag förstår att det känns jobbigt att behöva offra FRA, men det är och förblir enda vägen för att rädda regeringen. En pudel, tack!

 23. ollemunter skriver:

  Citat:
  ”I olika inlägg på denna blogg har det frågats efter exempel på den
  nytta som FRA:s verksamhet innebär för Sverige.

  Alldeles lätt att ge konkreta exempel som är aktuella är det inte, och det av det enkla skälet att vi då skulle avslöja en del av den kapacitet vi har.”

  Carl Bildt!
  Man behöver bara gå till våra gränser och den tullverksamhet som inte fungerar i Sverige för att förstå att FRA inte löser några intrångsförsök vid Sverige gränser om det är det du inte vill ta upp till diskussion. Just i dagarna så kom en undersökning som visade att vapen väller in över våra gränser. Om sedan FRA kan stoppa en och annan fras i ett mail har ringa betydelse, när man inte kan lagföra vanliga inbrottstjuvar längre och ett påhitt som tidigare också varit på tapeten, är att frige dom som sitter i svenska fängelser efter halva tiden.

  Skall FRA-lagen ha någon som helst betydelse, så måste också polisen få bättre resurser, samt att våra gränser kommer att bevakas som det var tidigare med militära utposter, eller förstärkta tullar.

  Terorrister sitter inte och mailar varandra. Terrorister agerar i verkligheten och inte i en virtuell cybervärld.

 24. ollemunter skriver:

  Man kan bara ta ubåtshändelserna, så vet man i ett nötsskal, vilken beredskap Sverige hade och har så haft sedan 2:a världskriget. Experterna menade, att ett totalt kaos vore ett milt uttryck, om vi skulle bli anfallna av Ryssland eller bli iblandade i en konflikt under 1950-talet.

  Dubbel trygghet, borde det vara om vi visste att ingen kunde ta sig in i Sverige via dom ordinarie hamnarna eller flygplatserna.

 25. Larschan skriver:

  Orkar inte med FRA, hur man än vänder och vrider på det så är det bara negativt!

 26. cnab skriver:

  Larschan, ge inte upp! Läs här ovanför vad jag skrev kl 12.52 så förstår du vad det handlar om och att FRA bara är ett tecken av flera just på hur dåligt vår demokrati mår just nu.

 27. MahaCohan skriver:

  Vad bra att någon här nänmnde IB.

  Det är minnet av den affären som nu väller ut i media och cyberrymden. Vem minns inte de fall som oförklarligt nekats anställning för att, som det senare visade sig, att de parkerat på samma parkeringsplats som en kuommunistförening, eller stått i publiken när en kommunist hållit tal.

  Svenska folket ser inte amerikanska hjärnspöken, utan har erfarenhet av ett Stasi i det egna landet. FRA får nu ett lagligt verktyg som ger ”mörka krafter” möjligheter att upprätta ett liknande register. För oss är det egalt om hotet kommer från den yttersta vänstern eller den yttersta högern. Hotet är verkligt i vilket fall.

 28. pelleh skriver:

  En lag som skapar obehag av att anvanda e-mail, IP-telefoni mm ar att ta ett steg tillbaka i samhallsutveckingen. Vi brukar ofta lyfta fram internet som nagot som okar den personliga friheten och skapar fantastiska mojligheter att kominucera globalt. Ur ekonoisk synpunkt ar det viktigt att man kan lita pa att intern kommunikation affarspartner emellan far forbli just intern. Privat kan man vilja kommunicera med sina vanner utan en tredje part hanger over axeln.
  Denna nya form av overvakning tar steget in i den privata sfaren och gar inte att jamfora med nagot som gjorts tidigare. Skrev ett inlagg om detta under ”FRI med FRA” version 1, men eftersom knappast nagon orkar klicka sig in dit kopierar jag det helt enkelt hit:

  Sjalv bor jag i London. Har kan man inte ta ett steg pa gatorna utan att filmas av CCTV, overvakningskameror. Personligen kanner jag mej trygg av den vetskapen, eftersom valdsbrott tyvarr ocksa ar vanligt.
  Men skillnaden med overvakning av e-mail ar ando stor. CCTV finns i det redan offentliga rummet. Jag valjer sjalv nar jag visar mej offentligt, samtidigt som jag har en kansla av privatliv i hemmet. Avlyssning av e-mail (och telefonsamtal) sker inom mitt privata revir. Har har jag ingen mojlighet att dra mej tillbaka ens i mitt eget hem. Vem skulle egentligen vilja ha en overvakningskamera i sitt vardagsrum? Visst, man skulle kunna se om nagon tillverkade en egen bomb, men det berattigar inte en kamera i varje vardagsrum. Det berattigar inte heller till denna omfattande avlyssning.

  Vill samtidigt saga att jag inte ar motstandare till att samtal och mejl lagras for framtida bruk, EFTER ett domstolsbeslut. Men att daremot scana igenom alla meil, a priori, ar att misstankliggora en hel befolkning.

 29. cnab skriver:

  Det här inlägget skriver jag själv. Det vet jag. Men Carl, hur är det egentligen med gårdagens DN-artikel av Anders Wik (Din rubrik: Fri med FRA) och dagens SvD-artikel av Ingmar Åkesson, FRA’s generaldirektör (Din rubrik: Fri med FRA 2)?

  Jag har nämligen på känn att ingen av dessa artiklar skrivits själva av de undertecknade personerna. Artiklarna är som det tycks rena beställningsjobben hos någon Makten närstående PR-konsult både i publiceringsdatum och innehållsmässigt inte sant Carl?

  Men ju flera sådana här märkliga artiklar gammelmedia inför, desto roligare blir det för oss som slåss för ökad demokrati mot er som gång på gång vill inskränka den!

 30. hillary2 skriver:

  eftersom jag inte kan kopiera en länk ser jag om jag kan kopiera delar av gårdagens artikel i New York Times

  U.S. and Europe Near Agreement on Private Data

  By CHARLIE SAVAGE
  Published: June 28, 2008
  WASHINGTON — The United States and the European Union are nearing completion of an agreement allowing law enforcement and security agencies to obtain private information — like credit card transactions, travel histories and Internet browsing habits — about people on the other side of the Atlantic Ocean.

 31. MahaCohan skriver:

  Angående Åkessons fråga: ”Hur kan någon tro att en demokratiskt vald regering vill svenska folket så illa?”

  Är svaret att: ”Svenska folket kunde inte tro att vår demokratiskt valda riksdag ville oss så illa att de skapade IB.”

  Vi trodde det inte ens när det fyllde rubrikerna. Det tog några månader innan vi förstod omfatttningen av det. Nu är vi på vår vakt.

 32. bestofmankind skriver:

  hillary2,

  Det är exakt samma artikel som jag länkade i går från IHT:

  https://carlbildt.wordpress.com/2008/06/28/fria-med-fra/#comment-49954

 33. hillary2 skriver:

  bestofmankind

  bra att du fortfarande kan länka
  jag fick tydligen ett tidsbegränsat rött kort som lilla vackra Anna skrev – hon arbetar säkert på UD – och har eventuella restriktioner kvar :-)
  angående artikeln är den nog inte trovärdig – den är skriven ur ett typiskt amerikanskt konservativt perspektiv för hemmaopinionen – tror jag!

 34. MahaCohan skriver:

  Vad som är trovärdigt är der vi vet händer svenska medborgare när Bush får snoka i internationella banktransaktioner.

  Deras bankkonton spärras och hotet från Bush är så starkt att till och med en socialdemokratisk regering lyder order och vägrar ge socialbidrag till de drabbade, som måste försörjas av en del välvilliga personer som har gott om pengar.

 35. ollemunter skriver:

  Demokrati, som någon sade, vad är det? Går det att äta eller?

  Demokratin i Sverige, försvann i samma ögonblick som Alliansen bildades. Lägg märke till att jag sa inte ”när dom vann valet”

  Allt sedan Fredrik Reinfeldt tog över efter Göran Persson så har vi mer och mer gått från något som liknade demokrati, till något som mer liknar diktatur. Ingen journalist har kunnat tala med Fredrik Reinfeldt om FRA-lagen. Han ruskar bara på axlarna och vill att debatten ska ebba ut så att han får som han vill. Vad kallas det? JO diktatur på högsta nivå, ingen annan ska säga åt honom hur det ska vara. Alltså ren och skär diktatur i Sverige i nådens år 2008.

 36. MahaCohan skriver:

  ”Demokratin i Sverige, försvann i samma ögonblick som Alliansen bildades. Lägg märke till att jag sa inte “när dom vann valet””

  Där har vi helt och hållet samma uppfattning. Redan några minuter in på presentationen förstod jag vad som var på gång och ändrade direkt fokus, från att kritisera sossarna till att försöka få stopp på den här ”Jönsson-ligan” som i sig är spegelbilden/reflexen av Bush-administrationens politik och göranden.

 37. hillary2 skriver:

  FRA är till för att politiker och militärledning ska kunna sova bättre om nätterna?
  Sömnmedel är troligen både effektivare och billigare ;-)

 38. bestofmankind skriver:

  hillary2 3:14

  ”Ingen rök utan eld.”

  Ang. din omöjlighet att länka är nog bara ett tillfälligt fel. Det hände mig tidigare också.

 39. bertil87 skriver:

  Vet verkligen inte svenska folket att de är minutiöst övervakade av utländska underrättelsetjänster. Allt de bloggar, mejlar eller kommunicerar via internet oavsett detta går via kablar eller satelliter noteras och kontrolleras. Den enda underrättelsetjänst i världen, som är förbjuden att spana på folket i Sverige är just FRA genom den s k FRA-lagen.
  I övrigt är svensken väl kontrollerad. Skattekontoret vet nästan allt om oss. Många av behöver inte längre deklarera. Kameror i varuhus, samlingslokaler, på torg och gator samt längs vägarna följer oss så snart vi lämnat lägenheten. Polisen behöver bara be om lov så är telefonen kontrollerad.
  FRA-lagen är bra, men egentligen en bagatell i det stora sammanhanget.

 40. soli01 skriver:

  bertil87 – tackar till en vettig kommentar, det har blivit längre och längre mellan nämnda.:-)

 41. Anna skriver:

  hillary2 3:14 och bestofmankind 3:49

  Nu är ni allt bra roliga med era ”konspirationsteorier” !

  ;-))

 42. Anna skriver:

  Byskebusen 3:29

  Varför måste du ta ut svängarna så oerhört att du totalt tappar fattningen och närmast kan betraktas som en byfåne efter vissa inlägg, typ detta här ovan!

  Vem gagnar detta?

 43. soli01 skriver:

  ollemunter – när tänker du införa din diktatur då..:-) Stora ord kan man tycka, men du är ju en stor man.:-) Ibland blir det extrema drag i ”pennan” – du har din fulla rätt. Jag ställer upp på allt du skriver.:-)

 44. pelleh skriver:

  Bertil87

  ”Kameror i varuhus, samlingslokaler, på torg och gator samt längs vägarna följer oss så snart vi lämnat lägenheten.”

  Just det, sa snart vi LAMNAT lagenheten, men inte i den.

  ”Polisen behöver bara be om lov så är telefonen kontrollerad.”

  Men de maste iallafall be om lov.

 45. MahaCohan skriver:

  Anna

  Vadå, ta ut svängarna. Vi vet väl alla vad som hände. På USA:s order stängdes bankkontona (småpengar) och de drabbade nekades socialbidrag, enligt det avtal som fanns mellan Europa och USA.

  En viss författare som tjänat bra på sina böcker gav blanka f-n i vad Bush, Persson och regeringen sade och försåg de drabbade med pengar så att de kunde få mat för dagen.

  Denna upplysning gagnar svenska folket lika mycket som Perssons ord; ”Den som är satt i skuld, är inte fri.”

  Det visar att USA använder sin status som enda stormakt till att hota med ekonomiska sanktioner om inte länderna lyder. Det visar att USA inte är, varken godhetens eller frihetens stamort på jorden.

  Det säger en del om varför vår FRA-lag kom till. Inte vill väl den demokratiskt valda regeringen i Sverige göra folket illa? Jag tror inte alls att de har den uttalade avsikten, men de har skapat verktyget som kan göra folket illa. Inte vill den amerikanska regeringen göra det amerikanska folket illa, men de har skapat de lagar som kan göra folket illa,…….och de använder dem. Det är inte enbart muslimer som plötsligt försvinner och de anhöriga får hoppas att de finns i ett hemligt fängelse, men de får aldrig veta.

 46. bestofmankind skriver:

  Anna 4:44

  Hela Bush-administration är en konspiration.

  Det vore du veta som hade bott där.

 47. bertil87 skriver:

  Tack solio01 !
  Förutom tnsexton, knightstone, spanaren, undertecknad och Carl Bildt är Du tydligen en av de få på denna blogg, som förstår vad saken gäller.
  Lagen skrevs i Laila Freiwalds regi. Den har efter hand successivt förbättrats. Trots detta tvingades socialdemokraterna av partipiskan att rösta nej i riksdagen. Ingen har noterat detta. Att fyra personer i det borgerliga lägret dansat runt i vänsterpressen är bättre känt.
  Trist att en för landet viktig fråga på detta sätt utvecklas till partipolitik.

 48. kurper skriver:

  Bertil87
  kommer äntligen med ett balansert inlägg.
  När man läser de flesta andra kommentarerna så verkar det som om hela det svenska folket dagligen sitter och skriver om olagliga hemligheter som de inte vill skall bli uppdagade och avslöjade.
  Det verkar också som om att det är diktatur på väg där diktatorn kommer att bestämma att det skall anställas 10.000-tals männinskor som skall sitta och avlyssna samtal, läsa SMS och mail mellan medborgarna.
  Sedan verkar det som om det är en katastrof att vi har en borglig regering som nu bestämmer på demokratiskt sätt. Vi har ju i årtionden haft en socialistisk regering som regerat med en ytterst liten majoritet och det har resten av folket fått acceptera.
  Att vi får en FRA-lag som noggrant reglerar vad som får kollas, för att upprätthålla rikets säkerhet skall vi vara tacksamma för som jag ser det.

 49. pelleh skriver:

  Som moderat kanns det skont att hora att aven sossarna varit inblandade i denna idioti.

  Men egentligen har det ingen betydelse vem som skrivit lagen eller ens i vilket syfte (hur mycket kospirationsteoretiker man an ar). Det som ar av betydelse ar lagens konsekvenser. Ett intrang i den privata sfaren.

 50. Torsten skriver:

  bertil 87,

  Ber att få anmäla mig till skaran som från början försvarat signalspaningslagen.
  Om man försöker sätta sig in i vad den innebär och vilka konsevenserna kan bli innan man tar det första ställningstagandet slipper man ”måla in sig i ett hörn” och sedan försvara sin ståndpunkt, många gånger mot bättre vetande.
  Och så har vi den socialistiska gruppen som endast agerar ”motvalls kärring”.
  Vilken trovärdighet kan dom vänta sig?

 51. soli01 skriver:

  bertil 87 – tack- det värmer.:-)
  Om man tittar lite närmare på det Du nämnde så var det Ulrika Messing och Tomas Bodström som kom överens att rekommendera den socaldemokratiska riksdagsgruppen att säga nej och därmed avvisa ”proppen”. Så det gick undan att besluta för ett nej. Tidigare sades det ”Vi har inte formellt tagit ställning sa bl a Bodstöm också strax innan.
  Politik kan i sina bästa stunder vara – svårfångad.

 52. geneve2 skriver:

  Bertil87 och kurper anser jag har mycket bra och fina synpunkter. Tack för det vettiga och förnuftiga som ni skriver här.

 53. soli01 skriver:

  Torsten – trodde ett tag att Du lånat den snedseglande byske-skutan.:-)…och att det strandats…

 54. knightone skriver:

  Jojo.

  Solidaritetstänkandet i Sverige sträcker sig enbart till personernas individuella ego.

  Att FRA har i all dess tider och så fortsatt skall stödja nationens säkerhet är skit samma då folk nu är löjligt rädda för att dom inte ska kunna tanka hem senaste sässongen av Lost från piratebay… att sen Expressen och Lars Ohly går i spetsen för kritiken är väldigt talande.

  Kinesiska och Ryska spioner som är inskrivna vid Svenska universitet kanske får det lite mer svårt att skicka hem universigtetsdokument av ännu icke patenterade svenska uppfinningar. Islamistiska terrorgrupper som sökt skydd i Sverige får tänka mer på hur dom ska anskaffa information och sprida den. Sverige i dag ett paradis för spioner och terroranhängare, för att inte tala om de grovt kriminella internationella ligorna. De som i princip dagligen spränger någonting i västsverige. Osv.

  Att då så grovt vrida om debatten och skrämma folk att deras futtiga vardagsillegala beteenden skulle övervakes är så innerligt dumt att man baxnar.

  Ett folk som är märkt med personnummer är nu rädda för att FRA vill ha tillgång till kabel istället för bara etern. Jo man tackar.

 55. ciryon skriver:

  Carl,

  det spelar ingen roll hur viktigt arbete FRA gör. Även om det skulle förhindra ett terrorattentat i veckan så rättfärdigar det ÄNDÅ inte verkställa ett system som i praktiken avlyssnar alla svenskar. Allvarligt talat. Ni får använda andra metoder för att hålla god nationell säkerhet (vilket är viktigt, ja).

  Jag vill också passa på att säga att jag i nästa val (för första gången i mitt liv) inte kommer rösta på Moderaterna. Ni har fullständigt förlorat allt förtroende, inte bara tack vare den här frågan, utan för att ni helt och hållet gått ifrån den ideologi jag trodde Moderaterna stod för.

 56. Torsten skriver:

  soli

  Du vet vad jag brukar färdas i. Det är absolut ingen risk att snedsegla med den:-))

  Jag har bara varit lite upptagen med hjälp med att kakla och lite annat praktiskt arbete.
  Min dotter, hennes man och inte minst lilla Linn har just flyttat in i ett nytt hus i Sigtuna.
  Trådlöst nätverk bidrog till att jag kunde sända Dig en hälsning:-)

 57. soli01 skriver:

  ciryon – det finns ingen medelväg om det tänks till lite. Det där att använda ”andra metoder” visar på okunskap om vad det handlar om. Vad skulle man göra i stället. Vi skippar kabeln och nätet och låter det vara orört – är det bra då?
  Denna lag har tillkommit för att i första hand skydda vårt land och dess invånare – svårare är det inte!

 58. soli01 skriver:

  Torsten – det låter faktiskt säkrare än någon snedsegling.:-)
  Gasa med måtta och håll rak kurs, det finns som bekant även vänsterdiken.:-)

 59. MahaCohan skriver:

  Tack solio01 !
  Förutom tnsexton, knightstone, spanaren, undertecknad och Carl Bildt är Du tydligen en av de få på denna blogg, som förstår vad saken gäller, att skjutvapen tillverkas för att man skall kunna försvara sig själv.

  Att de även kan användas till att hota, råna och döda, hör ju liksom inte dit. Vi måste lita på att den som använder skjutvapnet inte har för avsikt att använda det mot människor.

  ”Att då så grovt vrida om debatten och skrämma folk att deras futtiga vardagsillegala beteenden skulle övervakes är så innerligt dumt att man baxnar.Att då så grovt vrida om debatten och skrämma folk att deras futtiga vardagsillegala beteenden skulle övervakes är så innerligt dumt att man baxnar.”

  Det är tydligen många här som inte läst 1984. Det är tydligen många här som glömt IB, vad det var tänkt till och vad det sedan användes till. Då registrerades ”vardagsillegala” beteenden som att du hade parkerat på samma gata som kommunisterna hade ett möte,……och sedan för evigt frågar dig varför du inte klarade säkerhetskontrollen till det jobb du så hett eftertraktade.

  Lagen reglerar, men inte tillräckligt. Vi medborgare måste ha ett fristående organ som har till uppgift att kontrollera FRA, så de inte kan missbruka den makt de har.

 60. Torsten skriver:

  soli,

  Byskebusens argument läcker ju lika mycket som han gistna skuta;-)

  Den kanske smittar;-)

 61. MahaCohan skriver:

  Torsten

  Visa mig läckaget.

 62. nilsdentolfte skriver:

  Signalspanare, Soldater, Amfibie, Jägare, Flottister, och Operatörer utanför Sveriges gränes. Ni tjänar inte längre folket, nationen eller vår kung längre, utan denna internationella aristokrat. Er svett och ert blod syftar inte till att stärka nationen utan att stärka denna persons kariär.

  Han bry sig inte om vårt fosterlandet, medan björnen har vaknat ur sitt ide och söker för att åter få sitt hull. Så söker han, personlig ära i Bryssel och New York.

  Krigsmän bryt Era kontrakt, ni är inget mer än Carl B legoknektar. FRA är bevis på hur NI kopplas från nationen, folket, koungen för drivas och demoraliseras av denna person

 63. Torsten skriver:

  Kachina/MC,

  Du vet det själv. men annars kan Du få en ledtråd.

  Du jämför alltid ”äpplen och päron”.

  Sådana argument läcker alltid.

 64. hillary2 skriver:

  till de sneseglare som är positiva till FRA-lagen och det helt förbehållslöst:

  Klicka för att komma åt remissvar070104.pdf

 65. MahaCohan skriver:

  Med dina glasögon ser du inte skillnad på äpplen och päron. Ni troende liberalister ser inte heller att USA inte är vad det var på 50/60-talen. Det är inte längre liberalismens hemort, det är diktaturens sista fäste då alla andra diktaturer fallit.

  Bakom ”Jönsson-ligans” spegling av republikansk politik ligger ren och skär dumhet. Hur mycket hot som ligger bakom direktiven till Europa kan vi bara ana, men en vän som hotar en för att jag skall utföra hans krav, är inte längre en vän.

  Jag tror inte att Carl Bildt, tnsexton, soli01 och du förstår faran med att ge FRA så lösa tyglar. Ni agerar för nationens och befolkningens bästa, inser inte att nästkommande makthavare kan ha andra avsikter och ni har skapat verktyget att forma kontrollsamhället.

  Vi MÅSTE ha en fristående myndighet som granskar FRA för vår räkning.

 66. mrmhalland skriver:

  MahaCohan :

  Hej,

  Jag har inte haft möjlighet att läsa hela denna tråden idag, men jag har läst ditt senaste inlägg här.
  Jag vet inte om du har gjort det (tror inte det) men jag rekommenderar dig att läsa hela propositionen.
  Jag gjorde det igår och blev betydligt lugnare.
  Det är oerhört strikt reklerat hur ”sniffad” information får / inte får användas.
  Jag tvingas erkänna att jag blev påverkad av den debatt som har varit de senaste veckorna, idag kan jag konstatera att den inte varit befogad.
  Lite skeptisk är jag fortfarande.
  Jag jämför fortfarande med missbrukade polisregister och sjukhusjournaler, men, de lagarna har jag inte läst.

  Läser man gårdagens länk av daniel ? så kan man lätt konstatera att vi har lagar sedan flera år tillbaka som är långt mycket mer integritetskränkande än FRA.
  Polisens befogenheter verkar i det närmaste obegränsade.

  men…fortfarande…

  – Var är statsministern när det blåser ? –

 67. soli01 skriver:

  MahaCohan – kan du ge ett förslag hur den myndigheten ska se ut. Det är ju nu några kontrollorgan och att regeringen har möjlighet med sina direktiv att styra verksamheten. Måste tydligen läsa på den delen.

 68. jonas02 skriver:

  Mycket bra skrivet Carl.

 69. […] Carl Bildt ägnar sig åt att berätta om sin semester och om varför FRA gör oss friare, något om hur Sverige tänker agera för Zimbabwes folk har han inte nämnt.  Detta är inte tider de då jag känner mig som mest stolt över att vara skåning, stockholmare, svensk och europé. Återigen har vi svikit Afrika och då frågar jag er alla i media som tycks så engagerade i frågan. Vad skriver ni om två månader? om ett halvår? Lika mycket som ni skriver om kriserna i Darfur, Tchad och Somalia eller kanske den högst illegitima presidenten i Kenya. Mediaskugga över Afrika är åter att vänta när vi alla ska hylla den som hoppar högst och springer snabbast i de Olympiska Spelen i folkdiktaturen Kina. Vad händer då i Zimbabwe och vem kommer att låta världen veta? […]

 70. mrmhalland skriver:

  Carl Bildt,

  >Men hotbilden har vidgats och därmed också behovet av olika typer av informationer.

  Hur har hotbilden mot Sverige vidgats ?
  Sedan hur lång tid tillbaka anser du att vi är hotade ?
  Av vem/vilka ?

 71. actaestfabula skriver:

  mrmhalland,

  heder åt den som sätter sig in i frågorna ordentligt och inte bara reflexmässigt luftar sina fobier. Flera andra realister som spanaren, soli1, bertil87 mfl inser tydligen också att det är utmärkt att FRAs aktiviteter regleras i lag.

  Efter att ha läst FRA-tårdarna kom jag att tänka på följande visdomsord: Att tala är stort, att prata politik är större men störst av allt är att prata persilja!

 72. MahaCohan skriver:

  soli01

  Det är så att regeringens direktiv till FRA måste, som jag ser det, passera ett kontrollorgan utsett av riksdagen, alltså samtliga partier representerade, samt ett typ av ”riksrevisionsverk” som direkt kontrollerar FRA:s verksamhet.

  Jag har inte läst hela lagen (länk tack) men man behöver inte speciellt mycket begåvning för att förstå att lagen är skapad på väldigt lösa boliner och luddiga formuleringar i sista minuten för att få igenom lagen.

  Denna lag har i framtiden lika stor tyngd som grundlagen och då tycker jag att direktiven från vännen i väster bör vara mer bearbetade i vidare kretsar än de nu är.

 73. chiros skriver:

  Carl

  För en tid sedan sa du följande:
  ””Our Europe has never been as free, as prosperous or as secure as it is today. And never really means never – never in its entire history”, said Minister for Foreign Affairs Carl Bildt in his speech at the College of Europe’s Natolin Campus in Warsaw on Monday.”

  Jag är helt enig i din ståndpunkt. Men det säger mig också att FRA lagen adresserar ett problem som återstår att formulera. En lösning i jakt på ett problem. Det finns helt enkelt ingen – för den beslutade lösningen – relevant hotbild som står i rimlig relation till den skada som drabbar det svenska folket och många i vår omvärld. Vi avskaffar i praktiken skyddet för privat, personlig kommunikation. Telekombolagen säger att domi verkligheten inte kan skilja på inrikes och utrikes trafik, vilket det finns goda tekniska skäl till. Det leder till att FRA får allt. Om inte telekombolagen kan skilja på vad som är inrikes resp utrikes så lär inte FRA kunna göra det heller.

  Den enda nytta du pekar på – förutom fragment från svunna tider då en tydlig hotbild förvisso fanns mot Sverige – är ”…gjort att jag kunnat uppträda med auktoritet på ett sätt som annars aldrig hade kunnat vara fallet”. Man frestas säga: kul för dig; men jag behåller hellre mitt privatliv för mig själv.

  Redovisad kostnad
  200 miljoner i årlig redovisad, tillkommande kostnad. En mänsklig rättighet avskaffad, trots skydd i grundlagen, i Europakonventionen och FN’s Universella mänskliga rättigheter.

  Nytta
  ?

  Det finns ingen redovisad hotbild. Punkt. Ändå ska vi ta kostnaderna.

  För mig har den här frågan tvingat mig till ännu en plågsam omvärdering av min egen politiska identitet i en era när jag redan gjort flera sådana. Den första var av USAs utrikespolitik under Bush Jr. Den andra blev Blair. Den tredje Alliansen. Jag har under hela mitt vuxna liv röstat på Moderaterna, förra valet blev nu den sista. Ni har bränt den Liberala fanan. Det kommer att kosta er makten i nästa val. Till vilken nytta?

 74. chiros skriver:

  … och F.ö. anser jag att FRA lagen bör förstöras

 75. MahaCohan skriver:

  actaestfabula

  Du och de du räknar upp är troligen typen som köper en Rolex-kopia för tiotusen, vid första påseendet.

  Den här lagen är ingen flyktig historia utan kommer att påverka människors liv för lång tid framöver. Visst, lagen har legat i garderoben flera år och sedan blev det plötsligt bråttom att få den aktiv, så bråttom att ingen hann tillfråga folket. Tror Alliansen att folket tycker de är så duktiga att de inte behöver lyssna? Nej, detta är gammal skåpmat som plötsligt blev snabbmat, utan förädling med offentlig insyn.

  Jag är inte emot FRA. Jag vill bara begränsa och försvåra för framtida makthavare att bli våra förtryckare.

 76. mrmhalland skriver:

  actaestfabula :

  Tack för att jag blir respekterad trots att jag delvis har gjort ”helt om”.
  Jo, kunskap är viktigt.
  Jag erkänner att jag litade för mycket på media och den allmäna oppinionen.
  Men…jag ångrar det inte, denna debatt har lärt mig så mycket mer än bara att söka kunnskap (vilket jag ironiskt nog brukar göra), den har också lärt mig att folkets röst i Sverige faktiskt har en viss betydelse (det blev ju trots allt återremiss).
  Vidare har det lärt mig att det nog trots allt inte är bra med folkomröstningar i var och varannan fråga, det är ju uppenbart att många ”följer strömmen” istället för att söka fakta.

  Jag är glad att Carl Bildt tar ansvaret att berätta om hur regeringen resonerar.
  Jättebra att två initierade personer under helgen har gjort sin syn på saken klar.

  men…

  – Var är statsministern när det blåser ? –

 77. chiros skriver:

  … och låt mig dessutom förtydliga: Om det nu skulle vara att FRA lagen inte trädde i kraft och den planerade budgetförstärkningen inte blev av och FRA fick återgå till den verksamhet som gällt framtill nu; ja, då kan ju du, Carl trösta dig med att du kan fortsätta uppträda med samma auktoritet som tidigare, vilket torde glädja de flesta.

 78. hillary2 skriver:

  mrmhalland

  kan du ge mig en länk till FRA-lagen?

 79. mrmhalland skriver:

  Ett ögonbick hillay, jag ska leta upp den igen.
  Döttrarna ”hjälpte mig” att städa bland bokmärkena :-)

 80. mrmhalland skriver:

  Här är länken :

  http://www.regeringen.se/sb/d/8670/a/78367

  Lite kul att det ursprungliga förslaget är med som jämförelse tycker jag.

 81. hillary2 skriver:

  tack!

 82. soli01 skriver:

  MahaCohan – du kan börja med att läsa denna sida FRA har och man förstår att detta inte är något HASTVERK, om jag säger så. Mycket genomarbetat vill jag påstå. De senaste ändringarna som gjordes har jag inte hittat, men ska fortsätta och forska i även denna del. Finns faktiskt en del att läsa på flera länkar där!
  http://www.fra.se/

 83. soli01 skriver:

  mrmhalland – Torsten skulle ju motionera sin ”elefant-bil” och han kanske har kört i diket. Har varnat honom för vänstra sidan .:-)

 84. mrmhalland skriver:

  soli01 :

  Jag har missat det där med elefant-bil, vad är det ?
  Inte mercan väl ?
  Ja, den sidan är livsfarlig.
  Det är ju faktiskt lagstadgat sedan 67 ? att man inte får välja den vänstra sidan :-)

 85. soli01 skriver:

  mrmhalland – det var givevis dubbelbottnat i detta fall och visst gäller det Mersan. Han har nämligen varit kakelsättare i dag , så vi får ställa oss i givakt. Inte trodde jag han kunde sätta kakel.:-)

  Bra att läsa på lite så man åtminstone vet lite vad som står i den nu så ”populära” FRA-lagen.
  Följer man strikt vad tidningar och även radio o TV säger så får man inte riktig info, tycker jag. Det ska förstoras hit och dit.
  Det känns även säkrare att vara lite påläst när man till sist fattar sitt beslut – för eller emot.
  Är aldrig trevligt med kontroller av något slag om de trampar in på känsliga områden.( Har själv medverkat vid många kontroller efter våra vägar under den tid jag hade den sysselsättningen.)

 86. mrmhalland skriver:

  soli01 :

  Ja, bra att läsa på, men, man kunde ju kräva att media hade gjort det innan de sprider sin propaganda.
  Detta är nog det värsta övertrampet sedan regeringsskiftet.
  Men, som sagt, vi har alla lärt oss en hel del av dessa veckors debatt om FRA.

  men…fortfarande..

  – Var är statsministern när det blåser ? –

 87. mrmhalland skriver:

  soli,

  Att det var dubbelbottnat förstod jag.
  Jag vlille göra det trippelbottnat när jag sa att det är lagstadgat :-)

 88. soli01 skriver:

  mrmhalland – vi avvaktar rapport från den ”gode” Torsten. Ok, om trippeln:-) Timmen har blivit sen och jag tackar blogginnehavaren vår utrikesminisiter, mrmhalland och alla andra här en God Natt, bra morgon och en härlig stundande dag!

 89. hillary2 skriver:

  Varken nu eller tidigare har vi en parlamentarisk kontroll av spaningen. Det är en stor brist. Holland, GB och Tyskland har enligt propositionen sådan.

  ”Den tyska parlamentariska kontrollen av de tre underrättelse- och säkerhets-tjänsterna är omfattande. Kontrollen är lagreglerad och utövas av en parlamentarisk kontrollpanel, Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr), som idag består av nio parlamentsledamöter. De skall sammanträda en gång per kvartal och har, med undantag av uppgifter om identitetsskyd-dade källor, oinskränkt rätt att kontrollera verksamheten. Kontrollen in-nefattar tillgång till arkiv och förhör med personalen. Det sistnämnda medför också möjlighet för personalen att ta upp frågor med kontrollpa-nelen om hur verksamheten utövas. Kontrollen innefattar även förhör med ansvariga ministrar och med koordinatorn. PKGr granskar också förslagen till budget för underrättelse- och säkerhetstjänsterna….”

  Varken tidigare eller i den tagna propositionen finns det med något om parlamentarisk insyn i den svenska spaningen! Vi förutsätts lita på en regering som har både befogenheterna och kontrollfunktionerna i sin hand?
  Har vi i Sverige glömt att Hitler var vald?

 90. […] finns det som sagt luckor, men de luckorna är tydligen inget som utrikesminister Bildt tänker utnyttja för att jaga svenskar: Alldeles lätt att ge konkreta exempel som är aktuella […]

 91. jerkermontelius skriver:

  Det finns en orsak till att de flesta läder har en uppdelning mellan militär och polis. Orsaken är ändamålsglidning. Det stora undantaget från denna regel var KGB. En organisation som sysslade både med inrikes och utrikes spionage på samma sätt som FRA kommer att göra nu.
  KGB var ytterst effektiv men det legitimerar inte det system som det byggde upp.
  En annan sak att beakta är hur avslöjande informationen kommer att vara om man vill använda den att sätta fast brottslingar. Om man avslöjar att man kan dekryptera en viss information som en brottslig skickar så kan ”främmande makt” dra slutsatser om FRAs kapacitet och kunskaper.
  Jag tror att alliansen är körd i nästa val p.g.a. FRA . Man har i handling visat att man är beredd att köra över alla sina liberala värderingar.

 92. osciloscope skriver:

  hillary2’s länk till Säkerhetspolisen är talande och symptomatiskt, om än alltför få känner det reela obehaget. Obehaget inför det äkta hotet. Se Säpos logotyp och lär känna den klassiska symbolen för kollektivism/korporativism, senare mer känt som fascism.

  Carl Bildt och alltför många av oss har piskats med den ”mjuka fascen”. Vi somnar sött å vi lullas och gullas; De som ”styr oss” (ganska uppenbart inte folket) vet att den bästa fascismen är den som inte känns. ”Inverted totalitarianism,” as he calls it in his recent Democracy Incorporated, “lies in wielding total power without appearing to, without establishing concentration camps, or enforcing ideological uniformity, or forcibly suppressing dissident elements so long as they remain ineffectual.” To Wolin, such a form of political power makes the United States “the showcase of how democracy can be managed without appearing to be suppressed.””

  När Bildt talar om Hitler/Tredje Riket och hotet mot Sverige, glömmer han vad som skapade det. Terrorism var det politiska buzzordet även då och hotet var den inre groende angivarstaten och De som tvingade fram det …

  Att undvika riskerna med förräderi, kontraspionage, falsk flag operationer, kontraterrorism osv måste kräva ett Transparent samhälle. Transparent rent mjöl?

  Om Bildt kan tänka till och tillåta att avlyssna partipolarnas whiskyklubb, MUST’s ledningsgrupp, frimurarnas sill å nubbe gillen el Riksbankens riktiga beslutsfattare, då pratar vi det tunga mjölet …

  Tills dess, tänk själv, ingen annan kan göra det åt dig.

  Oscar Berven

 93. […] Fri med FRA 2 I dag är det FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson som i SvD försöker att ställa tillrätta några av de värre […] […]

 94. neoliberalagenda skriver:

  De krypton som användes under andra världskriget var väldigt primitiva.

  De krypteringsmetoder som finns nu är så oändligt mkt bättre. Det kryllar av forskare som inte gör annat än försöker hitta svagheter i dagens kryperingsstandarder. Att något annat land skulle vara så klantigt att de använder något svagt krypto är för mig obegripligt, och även om någon signaspaningstjänst skulle ha hittat en sådan svaghet så skulle det ändå ta väldigt långt tid och otroligt mkt datorkraft att exploatera den. Det finns dessutom krypton som är oknäckbara, s.k. one-time-pads.

  Om du inte bryr dig om den personliga integriteten så måste du iaf. fundera över effektiviteten. FRA kostar över en halv miljard och kommer kosta ännu mer framöver. Är det värt det?

  Bara förra året anmäldes 82 262 misshandelsfall, 8 673 rån, 4 749 våldtäkter och 258 mord. Tänk om man skulle satsa pengar på domstolar, polis etc istället.

  Det – om något – skulle öka sökerheten för svenska folket. Med all respekt, att du kan uppträda ”med auktoritet” väger ganska lätt i en sådan jämförelse.

 95. MahaCohan skriver:

  Mrmhalland

  Jag hann bara läsa första paragrafen

  ”Regeringen skall bestämma för-svarsunderrättelseverksamhetens inriktning. Inom ramen för denna inriktning får de myndigheter som regeringen bestämmer ange en närmare inriktning av verksamheten. Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.”

  Hur kan du känna dig trygg? Ovanstående är ett fribrev för nuvarande och alla kommande regeringar att utveckla verksamheten till ett Gestapo, Stasi, KGB,…..

  Till yttre hot kan räknas alla hot mot sittande regering, även om hotet utgörs av en ekorre i Byske. Om detta inte är ett hastverk, är det en listig planering med dunkla syften.

  Vad tror du händer om SD får en vågmästarroll och lyckas forma en minoritetsregering?

  Jag orkar inte läsa resten. Blir bara ledsen. Tala om för mig var i den vidare texten som regeringen hindras i obegränsad maktutövning både mot verkliga och inbillade hot. Vilka kontrollorgan har vi förutom de otydliga som skall finnas fram till 2011?

 96. Torsten skriver:

  soli och mrmhalland,

  Mitt uppdrag på hantverkarsidan är utfört:-)

  Som sagt har vi högertrafik sedan 1967. De första dagarna var mycket trevande. Alla (motståndare) trodde att vi nu skulle få se otaliga dödfall i trafiken.
  Jag minns att jag skrev en uppsats där jag påstod motsatsen. Vi skulle få det mera välordnat och en lugnare trafikrytm.
  Jag fick rätt den gången. Trots att trafiken ökat så markant, fortsätter vi år efter år att pressa ner dödstalen.
  Men mycket återstår.

  Jag kommer att hålla mig på den högra sidan av vägen. Den vänstra är ju livsfarlig;-))

 97. […] är statsminister? Är det Carl Bildt? Man skulle kunna tro det, med tanke på vem det är som får uttala sig. Inte är det Fredik […]

 98. Helena Palena skriver:

  Carl Bildt blev så förtjust i sitt inlägg Fri med Fra att han gjorde ett inlägg till Fri med Fra 2 – snarlik sin egen kommentar i sitt första inlägg Fri med Fra.

  Fri med Fra låter som en hälsobringande flinga – som en nyttig Corn Flake. Fri med Fra 2 är ytterligare bearbetat på det att människokroppen ska få i sig ännu nyttigare fibrer!

  Vem vet – Calle kanske skulle passa på en reklambyrå rentav!

 99. Jan skriver:

  God morgon

  Tack för ditt inlägg, många börjar att undra varför FRA’s GD ger sig in i en politisk disskusion när det borde vara lämplig regeringsföreträdare som förklarar sitt beslut.
  Dock så ger dina inlägg inga svar på de frågor som majoriteten är oroliga över.
  Det är inte FRA, Signalspaning, eller en reglering därav, som huvudelen av debatten har gällt, utan skrivelsen i lagförslaget och dess möjliga konsekvenser.
  Jag sammanställde ett antal frågor som jag tror har en viss relevans, kanske med ett lite yvigt språkbruk men jag tror att meningen framgår ganska bra ändå och jag vore tacksam ifall du kan svara på de frågor som du känner ligger inom ditt område.
  Svara gärna i samma blogg som frågorna är ställda i om möjligt.

  http://opassande.se/index.php/2008/06/27/centerbekymmer-hysteriska-svenskar-och-kreativt-motstand-mot-fra/

  Tackar på förhand!
  Jan Sjöholm

 100. daniel010101 skriver:

  Hej Carl.

  Att snabbt hitta kriminella, terrorister och kunna läsa av krisbilden mellan länder är ett fullt rimligt skäl för att bedriva avlyssning.

  Redan idag kan man avlyssna skäligen misstänkta personer och vad jag förstår vill man med hjälp av FRA kunna lyssna av allt, inte bara skäligen misstänkta. Det är detta som skapar oro. Med hjälp av avancerad filtrering av information kommer man nu kunna ”generera” skäligen misstänkta personer. FRA kör sitt filtreringssystem per automatik och låter det sätta en prick på den person som skrev ordet ”bomb”. Plötsligt har vi en skäligen misstänkt person. Nu är det inte alls säkert att FRA jobbar på det här sättet, men systemet kommer definitivt köras per automatik, så mycket har jag förstått.

  Detta att ett avlyssningssystem körs per automatik är det stora hotet. I dagarna kunde man i SvD läsa att det är högsta prioritet för USA att få igenom ett informationssamarbete med EU.
  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1413337.svd
  Om detta ska gälla även FRA så kan vi plötsligt göra ett stort hopp tillbaks i tiden då folk utan förklaring inte får resa hur som helst i världen. Har man fått en prick hos FRA så kan man inte resa till USA, och man kommer aldrig att få en förklaring varför. Jan Guillou kan vittna om en sådan förföljelse.

  Fortfarande idag kan i princip vem som helst hävda att en annan person inte betalat sin faktura och vips är man prickad hos Kronofogden. Det behövs ingen rättegång innan prickning sker, och det behövs ingen rättegång efteråt heller eftersom man inte kan stämma staten och Kronofogden. Vem som helst kan än idag 2008 förstöra livet för en annan människa med hjälp av den statliga myndigheten Kronofogden.

  Carl Bildt, vad säger att FRA skulle kunna hantera ett sådant pricksystem bättre än Kronofogden?

  Vänliga hälsningar
  Daniel

 101. turez skriver:

  Hur ofta de senaste 100 åren har vi behövt detta…? FRA.
  Precis. Så enligt mig är den onödig.

 102. ohlundonline skriver:

  Godmorgon, Carl Bildt!

  Ett problem med FRA-lagen är att det är allt som skall avlyssnas.

  Vi vet att alla neutrala stater i princip är spioncentraler, för så har det alltid varit och så kommer det att förbli.

  Att Sverige skall ha en bra underrättelsetjänst är väldigt viktigt, men kommer Sverige i ett kritiskt läge kommer alla främmande stormakter givetvis direkt att ha tillgång till all denna information.

  Och då stjälper FRA-lagen mer än hjälper.

  Jag tror dock att motviljan många känner med FRA-lagen är att det känns en smula olustigt att veta att allt, även det som är av mer privat natur, avlyssnas och kontrolleras.

 103. soli01 skriver:

  daniel – Du verkar inte tycka (älska) kronofogen. Vi ska vara glada att han/hon finns.:-) Var sägs att avlyssningsprogrammet körs per automatik. Vem hävdar sådana irrläror? Vem har påstått att t ex ordet ”bomb” skulle intressera. Det är mycket rykten i dag p g a FRA äntligen kan bli lagstadgad. Att vi ska ha en lag är väl de flesta överens om. Denna måste vara reglerad och att kontrollinstanser nu får en framträdande roll och något i stil med hur Tyskland kontrollerar sin spaningsverksamhet kunde man titta på.
  Vi ska ha effektiva kontrollorgan som gör att vi slipper alla spekulationer som nu är rådande.
  Där finns tydligen mera att göra och att vi kan samsas om något så viktigt som vår säkerhet och skydd för våra medborgare. Att detta ska vara så ”illasinnat” som vissa nu tror – märkligt.

 104. neoliberalagenda skriver:

  Tänk om man skulle resonera på liknande vis när det gäller husrannsakan. Tänk om polisen skulle få fri rätt att genomsöka folks hus, utan varken brottsmisstanke eller godkännande av åklagare. Vore det bra?

  Jag menar, eftersom vi vet att det finns skurkar i ”hem” så kollar vi ALLA hem, på det viset får vi tag i det vi vill få tag i…om det finns alltså. Att detta ska vara så “illasinnat” som vissa nu tror – märkligt.

 105. cnab skriver:

  Till Soli01: Jag har bemött dig i tidigare inlägg på den här tråden. Konstaterar att du verkar vara en kollossalt viljelös individ som betraktar Staten som det godaste och bästa man som medborgare kan ha och som man ska lita på i alla lägen.

  Bäste historielösa Soli01, lagar som kränker grundlag och mänskliga fri- och rättigheter hör inte hemma i en demokrati, ska det vara så svårt att förstå? Börja på att tänka själv från och med idag, Soli01. Du kommer att bli förvånad över vad du kommer att upptäcka.

 106. MahaCohan skriver:

  soli01

  Förstår du vad det här betyder;

  “Regeringen skall bestämma försvarsunderrättelseverksamhetens inriktning.

  Inom ramen för denna inriktning får de myndigheter som regeringen bestämmer ange en närmare inriktning av verksamheten.

  Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas av den eller de myndigheter som regeringen bestämmer.”

  Detta betyder enligt min tolkning att:

  Inriktningen kan ändras utan att riksdagen tillfrågas.

  Regeringen kan skapa nya myndigheter med mer specifika uppgifter.

  Det är enbart regeringen som styr verksamheten.

  Tala nu om vilka kontrollorgan vi har utöver de luddiga formuleringar som gäller fram till 2011.

  Den här lagen är en rävsax, som kanske Alliansen använder i vällovligt syfte, men den är gjord för att kunna missbrukas av alla kommande regeringar, inklusive sossar och SD, eller de extrema yttringar som med säkerhet kommer i framtiden.

 107. smalanningen skriver:

  Ledsen, Carl men det här har inte gjort mig lugnare på något sätt.

  Håller helt med hillary2 här, att en parlamentarisk kontroll saknas är dåligt och i kombination med den utökade signalspaningen så blir det i min mening helt oacceptabelt. Regeringen och företrädare fattar inte grejen – det är inte fildelning och andra struntsaker som är grund till oron, utan det faktum att vi inte har någon som helst rätt eller kontroll på vad som avlyssnas och vad som inte gör det.

  ”FRA kan alltså inte spana på inhemska företeelser. Därmed faller påståendet att FRA skulle jaga fildelare lika platt som att FRA skulle spana på svenska folket i övrigt.

  En stor mängd internationell trafik går genom Sverige. Genom att FRA får spana i den trafik som går i tråd över gränsen kan FRA förse sina uppdragsgivare med information ur den internationella trafiken. Den inhemska trafiken får FRA fort- farande inte spana på.”

  Så skriver Ingvar Åkesson. Då säger jag så här: Vi lever i en ny värld jämfört med tiden för andra världskriget. Svenskar jobbar utomlands; i EU, USA, Kina. Kommunikationen med släkt, vänner och arbetet är massiv; det handlar inte längre om handskrivna brev, det handlar om bilder, e-mail, chat, MSN m.m. ”Inhemsk trafik”, det är så patetiskt att säga så när folket är så jävla väl medvetna om att det knappt finns något som heter ”inhemskt” längre i vår globala värld…

  Det här handlar inte om att fildelare är nervösa för att bli avslöjade, det handlar om folks rädsla över att släppa ett så kraftfullt instrument i händerna på en regering – utan egentliga kontrollorgan. Lägg till det hillary2 säger – en parlamentarisk kontroll – och jag ska i framtiden bara gnälla över det dyrare bredbandet. Skjut till skattelättnader på bredband, t.ex. gör det avdragsgillt – och jag slutar gnälla över det också.

  Tack för mig.

 108. 9201f skriver:

  Fan bildt du har bara skrivit en massa skit.
  Vadå till baka till andra världs kriget och tyskarnas teletrafik som gick genom sverige hur fan kunde vi ens till låta dom att dra sina ledningar här igenom. Och sen tycka att vi gör svenska folket en tjänst att av lyssna deras traffik. Tyskarna skulle aldrig ha vågat gå på sverige för om de tog över sverige skulle britterna ha bombat våra gruvor och tyskarnas malm tagit slut. och va fan gör det för skillnad ifall vi vet om nån ska attakera oss svenska försvaret skulle för fan inte ens klara av att försvara stockholms slott så hur fan sak vi kunna stoppa en attack ifrån ett annat land. Och att avlyssna telefoner för att hitta bovar kommer ju inte heller hjälpa dom kommer antagligen att hitta på ett bättre sätt och säkrare sätt att kommunicera så lägg ner dina visoner om ett bättre sverige bara för att ni kan höra vad folk säger i en jävla telefon.

 109. karrman skriver:

  Finns många synpunkter som leder till att FRA-lagen är oacceptabel:

  1. Tekniska
  Patrik Fällström, en av Sveriges främsta experter på IP-nätverk säger:

  Carl Bildt is writing again about how good the work that FRA does is to Sweden. I just want to point out that I agree with Carl, but, I do not think this legislation that is proposed is good enough. We need effective, modern, legislation that take into account how communication works today.

  http://stupid.domain.name/

  2. Blocköverskridande fråga.

  Att driva igenom en lag av den här digniteten utan att den är förankrad hos den politiska oppositionen i parlamentet är oansvarigt.

  3. Politisk legitimitet

  Om man vill införa en lag som innebär massövervakning av all digitala kommunikation är det en stor utmaning att övertyga svenska folket att detta är nödvändigt.
  Kan vara så att man kan göra detta på ett rättssäkert sätt, men det är upp till politikerna att förankra sina beslut hos de som ska övervakas.
  Man har inte ens lyckas förankra det internt som remissvaren från justitiedepartementet och Säpo visat.

  Slutsatsen är att regeringen måste dra tillbaka lagen och omarbeta den så att den får folklig acceptans. Först i parlamentet sedan ute i samhället.

 110. soli01 skriver:

  MahaCohan – dessa meningar är svåra att tyda så där på rak arm. Det fordrar att någon som gjort skrivningen kan fintolka allt detta. Det vore lämpligt att vi finge en förklaring till denna del som är viktig därom råder inget tvivel. Det måste dock vara regeringen som i slutändan har det yttersta ansvaret. Du menar att skrivningen skull vara av den arten att någon annan skulle kunna styra det hela? Så menar du säkert inte.
  Jag föreslår att någon ser hur Tyskland har löst kontrolluppgiften . Om inriktningen kan ändras vid skifte där vet jag inte. Kanske någon här har kännedom om hur de närmare löst kontrollfrågan, som skulle vara betydligt bättre än den nu blir i Sverige.
  Kan man göra en skrivning – lag – som inte kan ändras vid skifte av regeringar. Måste bli svårt.
  Det måste till ett samförstånd här och att man kan få en kontrollmyndighet som inte kan påverkas av regeringskiften. Är det grundtanken?

 111. osciloscope skriver:

  Eftersom vi ”är” en demokrati faller yttersta ansvaret på dig och mig. Vi är överställda våra förtroendevalda. När detta omvänds har vi något annat. Om folket tappar skärpa och insikt så får vi också politiker därefter. Vad tycker soli01 att vi har nu? ”One of the penalties for refusing to participate in politics is that you end up being governed by your inferiors.” Plato (eftersom moderation ”tar” tid länkar jag upp till min tidigare post ;)

 112. osciloscope skriver:

  det gick mindre bra, för moderationen är i limbo. Jag tar mig friheten att återskriva min tidigare post

  hillary2’s länk till Säkerhetspolisen är talande och symptomatiskt, om än alltför få känner det reela obehaget. Obehaget inför det äkta hotet. Se Säpos logotyp och lär känna den klassiska symbolen för kollektivism/korporativism, senare mer känt som fascism.

  Carl Bildt och alltför många av oss har piskats med den “mjuka fascen”. Vi somnar sött å vi lullas och gullas; De som “styr oss” (ganska uppenbart inte folket) vet att den bästa fascismen är den som inte känns. ”Inverted totalitarianism,,” as he calls it in his recent Democracy Incorporated, “lies in wielding total power without appearing to, without establishing concentration camps, or enforcing ideological uniformity, or forcibly suppressing dissident elements so long as they remain ineffectual.” To Wolin, such a form of political power makes the United States “the showcase of how democracy can be managed without appearing to be suppressed.””

  När Bildt talar om Hitler/Tredje Riket och hotet mot Sverige, glömmer han vad som skapade det. Terrorism var det politiska buzzordet även då och hotet var den inre groende angivarstaten och De som tvingade fram det …

  Att undvika riskerna med förräderi, kontraspionage, falsk flag operationer, kontraterrorism osv måste kräva ett Transparent samhälle. Transparent rent mjöl?

  Om Bildt kan tänka till och tillåta att avlyssna partipolarnas whiskyklubb, MUST’s ledningsgrupp, frimurarnas sill å nubbe gillen el Riksbankens riktiga beslutsfattare, då pratar vi det tunga mjölet …

  Tills dess, tänk själv, ingen annan kan göra det åt dig.

  Oscar Berven

 113. osciloscope skriver:

  länkarna är boven, således är nedan länkfri;

  hillary2’s länk till Säkerhetspolisen är talande och symptomatiskt, om än alltför få känner det reela obehaget. Obehaget inför det äkta hotet. Se Säpos logotyp och lär känna den klassiska symbolen för kollektivism/korporativism, senare mer känt som fascism.
  Carl Bildt och alltför många av oss har piskats med den “mjuka fascen”. Vi somnar sött å vi lullas och gullas; De som “styr oss” (ganska uppenbart inte folket) vet att den bästa fascismen är den som inte känns. “Inverted totalitarianism,” as he calls it in his recent Democracy Incorporated, “lies in wielding total power without appearing to, without establishing concentration camps, or enforcing ideological uniformity, or forcibly suppressing dissident elements so long as they remain ineffectual.” To Wolin, such a form of political power makes the United States “the showcase of how democracy can be managed without appearing to be suppressed.””

  När Bildt talar om Hitler/Tredje Riket och hotet mot Sverige, glömmer han vad som skapade det. Terrorism var det politiska buzzordet även då och hotet var den inre groende angivarstaten och De som tvingade fram det …

  Att undvika riskerna med förräderi, kontraspionage, falsk flag operationer, kontraterrorism osv måste kräva ett Transparent samhälle. Transparent rent mjöl?

  Om Bildt kan tänka till och tillåta att avlyssna partipolarnas whiskyklubb, MUST’s ledningsgrupp, frimurarnas sill å nubbe gillen el Riksbankens riktiga beslutsfattare, då pratar vi det tunga mjölet …

  Tills dess, tänk själv, ingen annan kan göra det åt dig.

  Oscar Berven

 114. steenad skriver:

  Övriga försvaret läggs ned med motiveringen att det inte finns någon hotbild mot Sverige.
  Vilken hotbild motiverar då denna FRA upprustning?

  Det är otroligt. Chefen för svenska försvarets hemligaste organisation känner sig hotad och förföljd av sitt eget lands medborgare.
  Senast detta hände var väl i östeuropa 1988-91.
  Sedan säger han att politikerna ger dåliga argument till hans försvar.
  Ja det stämmer verkligen.

 115. soderhielm skriver:

  Tyvärr, Bildt. Det är fel fråga som du diskuterar. Frågan är inte om FRA behövs heller inte. Frågan är om FRA-teknikerna ska behöva underkasta sig en rättsliga kontroll liknande deras kollegor i USA tvingas underkasta sig. På den blogg som f d IB-utredaren Enn Kokk har läste jag följande beskrivningar hur de här frågorna behandlas i USA:

  ”En demokratiskt ledd majoritet
  i senaten vägrade tidigare i år att förnya en tillfälligt tillyxkad lag på området. I USA krävs det – i motsats till Sverige efter FRA-lagens tillkomst – nämligen beslut i en federal domstol för att få tappa tele- och internetkablar där det förekommer trafik med utlandet och också för att att få tappa trafik i utlandskablar som passerar amerikanskt territorium. Även i det lagförslag som Bush-adminstrationen önskar få igenom kvarstår kraven på ett domstolsprövning. Och argumentet för det här rättsliga förfarandet är naturligtvis att begränsa de hemliga tjänsternas avlyssningsaptit och förhindra att alltför många oskyldiga amerikaner fångas in i avlyssningsoperationerna.
  Man kan fråga sig varför FRA-teknikerna inte kan acceptera en sån här domstolsprövning som deras amerikanska kollegor får underkasta sig? Och som också vårt SÄPO får leva med? USA har haft sitt 9/11 men politikerna där är för den skull inte villiga att slopa domstolprövning i integritetskränkningsfrågor och överlåta rättsfrågorna till politiska makthavare. Demokrati och rättssäkerhet måste få kosta, tycker man. Det tycker jag också våra regeringspartier borde ha haft i minnet, när man gick till beslut i den här frågan.

 116. steenad skriver:

  Liberaler har med detta så att säga ”kakkat i eget bo”
  Nästa SIFO mätning kommer säkert ge anledning till oro.
  Jag vågar lova en viss aktivitet att släta över detta.

 117. steenad skriver:

  Försvarsministerns sätt att försvara detta i TV mot ett språkrör i miljöpartiet fick honom att framstå som en intellektuell krympling i jämförelse.
  Märk väl! Jämfört med miljöpartiets språkrör!
  De argument som han använde avisas nu tom utav Ingvar Åkesson nuvarande FRA chef.
  Hur kan man sköta en sådan här sak så nonchalant?

 118. soli01 skriver:

  Att vi genom lag vill få bättre koll på vår skyddande verksamhet för vårt land blandar in faciscm och snurrar i termer som inte har någon relevans, synes det inte möjligt att vidare föra frågan framåt.
  Ifrågasätter man politikernas goda vilja är grundförutsättningarna lika med noll. Förtroendet måste finnas och vi har själva bäddat för deras verksamhet. Att alltid misstänkliggöra våra politiker är inget rumsrent sätt att arbeta på och där finns det flera som bör tänka till ännu ett varv.

 119. steenad skriver:

  Det som Carl Bildt här yrar om andra världskriget är helt irrelevant. På den tiden var bara Echelon en glimt i ENIAC s ögon.
  Vi böhöver ett starkt försvar och en bra underrättelsetjänst men FRA lagen tillför ingenting annat än att svenska befolkningen tappar sin lojalitet gentemot staten.
  Spioner och terrorister använder inte mail och telefoni på ett sådant sätt att de kan avlyssnas. Detta vet Ingvar Åkesson och det vet till och med ett språkrör för miljöpartiet.

 120. osciloscope skriver:

  Ifrågasätta vår egen vilja är yttersta springande punkten. Politiker ÄR en förlängning av oss själva, så frågan står alltjämt osvarad. När vi intravenöst sprutar in smärtstillande/lugnande (lagstiftning) i landet Sverige torde det vara tydligt vad för slags symptom vi har. Eskapism. Vi flyr i rädsla in i överstatligt parentalt vi-och-dem-samhälle. FRA och liknande fenomen är inte svaret/botemedlet på orsak och verkan. Det är tystnaden efter att fängelsedörren har slagits igen.

  Fascism är de facto kollektivism, och som sådan skiner den starkt även där vi minst anar det.

  ”None are more hopelessly enslaved than those who falsely believe they are free” – Goethe

  tips, bakom säkerhetspolisens tre kronor skylt, gömmer sig två ”fasces” …

 121. magnusvmt skriver:

  Soli01 Så här skrev steenad om förstoende för politiker i den andra FRA tråden.
  Jag tror han menade att skriva den här så jag gör det åt honom.

  Varför skall vi ha förtroende för en kriminell myndighet?
  Enligt Maud är nämligen FRA lagen till för att reglera verksamhet som FRA redan ägnat sig åt.
  Var inte det ett dåligt argument så säg?
  Varför skall vi ha förtroende för någon del av försvaret när de slarvar bort krigsdagböcker och bevis för främmande U-båtar?
  Varför skall vi ha förtroende för Carl Bildt som inte tycker att ryssarnas gasprojekt ändrar det säkerhetspolitiska läget i Östersjön?
  Varför skall vi ha så förtvivlat många riksdagsledamöter när de ändå röstar i flock?
  Sänk antalet till 25 stycken. Låt 4 % ge en ledamot. Det räcker ju när de inte tillåts rösta efter eget huvud. Dessutom har ju en stor del av makten ändå flyttats till Bryssel så vad skall vi ha alla dessa politiker till.
  Vad skall vi ha alla ambassader och konsulat i EU länder till? Vi jobbar inte bilateralt längre eller hur.
  Landstingen skulle kunna avvecklas och kommunerna bantas.
  Detta skulle spara mycket pengar.
  Men den dagen då politiker kommer på idén att spara på politiker så har vi förmodligen ragnarök i faggorna.

 122. bestofmankind skriver:

  Jag tyckte att det var någon som länkande en protest lista från expressen om FRA-lagen i morse som har tydligen försvunnit:

  ”En halv miljon protestmejl
  Stoppa FRA-lagen!
  Den uppmaningen har Expressen låtit sina läsare mejla till Sveriges riksdagsledamöter.
  Hittills har riksdagen fått ta emot en halv miljon mejl. ”

  http://www.expressen.se/nyheter/fra-lagen/1.1214535

  Carl Bildt,

  No offense till dig. Detta är inget personligt.
  Vi bara utövar våra rättigheter – att protestera och uttrycka våra åsikter.

  Jag förutsätter att du har förståelse för det.

  Med vänliga hälsningar
  Best of Mankind

 123. Anna skriver:

  soli01 12:37

  Jag förstår din frustration! Trots att jag själv i denna fråga har en annan uppfattning än du, dvs är motståndare till den nya lagen. Den senaste tiden har vi fått en mängd nya röster på denna blogg och vi har fått ett minst sagt blandat smörgåsbord oss tillgodo – skällsorden och ytterlighetstankarna duggar tätt.
  Men – har inte våra folkvalda politiker egentligen till stor del gjort sig förtjänta av denna massiva kritik genom sitt agerande – först var den dåvarande oppositionen emot dåvarande regeringens tilltänkta förslag och efter regimskiftet blev rollerna ombytta. Inte stärker detta agerande direkt tilliten till våra politiker, tror jag mig kunna påstå.
  Men – syftet med våra bloggar är ju att alla skall kunna komma till tals och då måste vi också acceptera att även ”annorlunda” (snällt sagt) åsikter framförs – Carl Bildt själv bröt ju med det gamla ”pressetablissemanget” och fick en hel del kritik från den sidan då han började blogga men med facit i hand tror jag även dessa kritiker nu accepterar att CB har en form av direktkontakt med ”allmänheten” via sin blogg.

 124. ollemunter skriver:

  Ska man överleva här på kommentarerna gäller det att ha tummen på rätt sida. Vilket somliga inte vet när man möter dom på promenaden. Dom flesta håller till vänster, så pass envetet, att när högertrafiken infördes 1967 krockade många i diket. Risken att möta någom på fel sida på Calles blogg, måste anses som vädigt minimal.

  Finns det någon uns av sanning i detta påstående, får det ses som en ren slump, ty någon vetenskaplig undersökning går ju inte att göra, eftersom alla är anonyma.

 125. osciloscope skriver:

  Det är tydligt att suggestionen fungerar när vi alltjämt fördummat pratar höger och vänster (även om eller tom just därför att det är en metafor). Om jag vrider mig 90 grader, så blir vänster bak och höger fram och i ytterligare led, uppåt el nedåt. Politik/ideologi bör aldrig fastna i dylik endimensionalitet (om vi inte tror att det skapades med just detta ändamål), men se det finns ”några” som tjänar på denna totala enfald. Om vi inte ser att ideer får verka fritt i alla riktningar (à la kvantfysik), då är det tydligt att propagandan är lyckad.

  Om något ses som ”fringe” (ytterlighetstankar) i denna ”carl bildt communityn” ser jag det som ytterligt positivt.

  Oscar Berven

 126. soli01 skriver:

  Apropå vänster-högerskalan . De som fastnat i detta synsätt är tydligen enfaldiga-fördummande och då finns det mycket av den varan inom vänsterrörelsen, som är mest måna med att hålla rätt sida. Det skulle aldrig gå att få dessa människor att till ex benämnas till höger. Så vänster-högerskalan kan ingen göra något åt och den som tror något annat måste drömma. Personligen skulle jag vilja ta dessa beteckningar och kasta dessa dit de hör hemma -soptunnan. Humorn skulle dock bli lidande då höger-vänster kan ha sin plats i ”humorburken”.

 127. osciloscope skriver:

  Felhörningar och felslut är humorns moder? Jag håller med, man både hatar och älskar enfald. Om man väljer den förlösande humorn så är det väl nästan alltid god medicin. Motsatsen blir mindre rolig och missbruk av det är bedrägligt.

 128. soli01 skriver:

  Anna – jag känner mig inte frusterad. Då måste jag varit otydlig och det är det lätt att vara.
  Jag har alltid hävdat och fortsätter att hävda ;en FRA- lag ska reglera vad vi egentligen håller på med. Därom kan vi väl vara överens?
  Angående hur denna lag – i sin ”linda” -(får man skoja nu) kommit till är verkligen behäftad av den där grova dubbelbottnade egenskap som tydligen råder allmänt inom politkerskrået.
  Att först vara emot sossarnas förslag och sedan anamma och lägga fram nästan samma när man själv bestämmer är inte bra och skapar osäkerhet vad de sysslar med. Samma har nu hänt med sossarna de måste i slutändan säga nej till ett förslag som de egentligen själva skapat.
  Vad ska man kalla sådant handlande för? Jag sparar på ordet!

 129. soli01 skriver:

  osciloscope – humorn är , som jag ser det, något som oftare skulle användas i olika sammanhang. Att lätta på trycket kan vara välgörande för alla. Vad tråkigt livet skulle var utan humorn, men vissa kanske inte alltid uppskattar denna.
  Att linda in vissa meningar i stället för att använda humorn kan ses ytterst bedrägligt.

 130. geneve2 skriver:

  soli01

  Så underbart att du finns!

 131. soli01 skriver:

  geneve2 – tackar för de orden! Det finns ingen ”hund” begraven, hoppas jag:-)

 132. Helena Palena skriver:

  soli01: Håller med! Vänster – höger har tjänat ut. Själv seglar jag ovanpå mot framtiden. Jag är nämligen en modern människa!

  Det står i Bibeln att dåren har sitt hjärta till vänster (man vill förringa kvinnan – vänster är gudinnan/modern/kvinnans sida eftersom kvinnar bär barnet närmast sitt hjärta).

  Jag kontra alltid med: Vilket jävla dravel! Varenda människa har väl för fan hjärtat åt vänster!

 133. Helena Palena skriver:

  ohlundonline: Jag ställde en fråga till dig häromdagen. Vill du svara?
  Frågan löd:

  Tror du verkligen att Jesus gick på vattnet? Tänk, det tror jag att du verkligen tror!

  Correct me if I ´m wrong!

 134. gkraft skriver:

  Vet politiker hur svårt det är att knäcka nutidens kryptering?

  Detta är ju centralt för denna fråga för att de så kallade ”yttre hot” som vi har skulle maila varandra okrypterat mellan talliban@hotmail.com och usama@dungon.ag har jag lite svårt att tänka mig även om en majoritet av de som klubbade förslaget har en sån föreställning.

  Att de mindre begåvade brottslingarna skiter i att använda kryptering tror jag säkert men de är ju inte dessa som lagen skapades för.

  Så vad är det som återstår att spana på? Dig och Mig? Så stora informations flöden som ska övervakas är bara bra till en sak och det är statistik, vill regeringen kanske ha koll på vad den stora massan gör, tänker och tycker?

  Jag förstår att signalspaning är nödvändigt både nu som då men detta är helt fel väg, både för att ha en god signalspaning och en god demokrati.

 135. pelleh skriver:

  Snalla Carl,
  dra tillbaka lagen. Vi vill inte ha en ny sosseregering om tva ar.

 136. geneve2 skriver:

  Soli01

  Jag tycker verkligen att du har så mycket vettiga synpunkter och jag hoppas att du fortsätter att skriva här på bloggen. Du behövs.

 137. mrmhalland skriver:

  soli01 :

  Jag håller verkligen med geneve2.
  Massor av kloka ord från dig idag (igen).
  Balanserat och trevligt. keep it up !

 138. bestofmankind skriver:

  Soli01 är ”yrkesskadad”. :-)

  Staten/svenska folket var hans arbetsgivare när han förvärvsarbetade, stämmer inte det?

 139. soli01 skriver:

  pelleh – Du, det finns faktiskt människor här i landet som kommer att tänka till nu när det blir lite lugnare. De kommer att rösta rätt, var så säker, för än har inte svensken totalt tappat fattningen. Jag vill tro, att vi även klarar denna lag. Ett år återstår – hav hopp.
  Ibland kan det kännas motigt, men när man samlat alla intryck brukar det lösa sig. Vi får höja blicken och även hakan.:-)

 140. bestofmankind skriver:

  Det är bäddat för SAP´s seger 2010.

  Tack Alliansen – speciellt PM Reinfeldt för att Du visar hur oduglig och feg du är som statsminister – när det stormar.

 141. soli01 skriver:

  Han är som jag ser det inte feg eller oduglig(starkt ord) för de har ju fullföljt det som de hade som mål, men han är tystlåten och det skulle inte skada att han oftare kunde försvara sina åtgärder på ett bättre sätt.

 142. ohlundonline skriver:

  Helena Palena:

  Javisst vill jag svara!

  Ursäkta, men jag såg aldrig din fråga första gången.

  Jodå, du har rätt:
  jag är helt övertygad om att Jesus gick på vattnet, se Matteusevangeliet 14:25.

  Dels gick Jesus på vattnet för att uppfylla Daniel 12:6, där Han står på vattnen mellan de Två Vittnena.

  Dels gick Jesus på vattnet för att visa att Han är hedningarnas Konung också, eftersom de icke-judiska folken ofta liknas vid stormiga vatten, som Jesus dock bemästrar.

  Vi skall också tänka på att detta uppvisar en väldigt stark symbolik.

  Jesus namn betyder nämligen Esau på Latin; dock var han jude och judarna karakteriseras av jorden snarare än av vattnen, som ju ofta är stormiga.

  Genom att gå på vattnet visade Jesus att vi bör sätta vår lit till Honom och se upp till Honom, för det är när det stormar som värst som bör vi fästa vår tro på Honom – eftersom Han har total kontroll över materien – istället för att duka under alldeles problemfyllda.

  Minns exempelvis hur Jesus stillade stormen, se Matteusevangeliet 8:26.

 143. mrmhalland skriver:

  bestofmankind, soli01 :

  Jag tror inte heller att statministern är feg eller på något vis okunnig.
  I den situation som uppstått i Sveringe ang. FRA tycker jag dock att han har en skyldighet att uttala sig och förklara hur regeringen tänker.
  Regeringen har genomfört väldigt mycket av det de gick till val på, det ska de ha all heder för, men jag är rädd att detta arbete underskattas med en i det närmaste helt anonym statsminister.

 144. hillary2 skriver:

  soli01

  FRA-lagen i dess nuvarande utformning kan ingen människa med ett uns av framförhållning försvara.

 145. davidlenefors skriver:

  Säg mig Carl kan du besvara detta? Det borde du kunna? http://afrikabloggen.wordpress.com/2008/06/30/dagar-vi-minns/

 146. ollemunter skriver:

  Det är klart att Reinfeldt måste vara feg. Han drar sig ju undan debatten och vill bara att den ska ebba ut. Eftersom han tiger, vill han bara en sak, at vi andra ska tröttna så att han får sin vilja igenom och det är inget annat än diktaturfasoner han visar med denna tjurskallighet. Alla dom här bossarna vi avskytt i många andra länder, har Frederik Reinfeldt tagit till sig av och utvecklat något som i allafall inte hör hemma i en svensk demokratisk välfärdsstat.

 147. steenad skriver:

  Ni i det religiösa hörnet: Vad skulle det vara för svårigheter med att gå på vatten? Det gör jag ofta men jag gör ingen stor grej utav det.

  Det är lättare för en kamel att komma in i riksdagen än ut.
  Fjantaren 12:13

 148. bestofmankind skriver:

  soli01,

  Folket kräver förståelse och kommunikation. Vad gör statsministern? låser sig i sitt kontor? Det kallar jag att vara oduglig som en statsminister.

  Angående kommentarer och frågor om FRAlagen pekar han på Sten Tolgfors..vad kallas en sådan reaktion?

  Och vad är målet? Demolera yttrandefrihetsgrundlagen – en av grundlagar som står över alla lagar. Det har PM Reinfeldt verkligen lyckas med.

  En del av den solida fundamentala grundlagen raserades mitt framför svenska folkets ögon på ljusadagen.

  Och att inte tala om att vända ryggen mot sina egna partiets värderingar – konservatism och liberalism.

  Finns det värre handlingar än så?

 149. MahaCohan skriver:

  soli01 mfl.

  Det är bara att läsa första parqagrafen om igen och inse att vi ”sålt taska åt räven”, som vi säger här uppe. Regeringen, den excusivt, vilken regering vi än valt, har skaffgat sig ett verktyg där de har total makt att bestämma, ändra inriktning och utöka verksamheten i vilken riktning de är önskar. Det handlar om ett steg i taget när man vägrar ändra första paragrafen och inför ett kontrollorgan som bara har befogenhet i tre år. Som någon nämnde ovan handlar det om smygfascism och i förlängningen kanske diktatur. Vi har gett regeringen för mycket makt och ett verktyg med vilket de kan skada, kväva och förtrycka folket. Första paragrafen måste skrivas om helt.

  Även politiker får hjärnsläpp, ni borgare minns med illa dold förtjusning hjärnsläppet som kom att kallas Pomperipossa-skatten. Vi skall vara ytterst tacksamma mot Carl Bildt att han i demokratisk ordning låter oss yttra vad vi tycker. Det agerande gör att jag inte tror att det finns någon medveten planering eller reflektion över första paragrafen från hans sida. Däremot hade han helt klart hjärnsläpp när han läste genom lagen, inte undra på med tanke på hans arbetstempo och antalet skiftande frågor han sysslar med.

  Jönsson-ligan är och förblir Jönsson-ligan, de följer blint ledarens plan och den är tyvärr en exakt kopia av det republikanska partiets plan. Samhället, med sex miljarder människor, kan inte drivas som det drevs på 1700-talet. Det är ohållbart och kommer att kollapsa. Politiker måste tänka NYTT, inte leva i en datoriserad 1700-talsroman.

  Jag har svårt att tro att Carl Bildt var med och formulerade första paragrafen, detta med tanke på att han själv så ståndaktigt värnar det fria ordet. FRA-lagen är ett hjärnsläpp i det slutna rummet där ingen törs ifrågasätta någon annan och alla minst Kejsaren själv, Uncle Sam (En hysterisk kärring som borde få vård)

 150. steenad skriver:

  Jag har svårt att minnas hur länge sedan det var ett politiskt beslut momentant gjorde så många upprörda.
  Trots detta så behandlas vi som reagerar som små barn som inte begriper sitt eget bästa.
  Om ni nu sitter på dyrbar kunskap så dela med er av den så att vi får ett par godtagbara argument för några sådana har jag inte sett än.
  Jag hoppas att ni moderater och ni liberaler förstår att vi som är mest upprörda är vi som har stöttat er och längtat efter en politik med mindre statsinblandning.
  Jag känner mig nu helt vilsen och är beredd att hoppa på första bästa missnöjeståg.
  Det är ett svek som svider in i märgen och blir mycket svårt att förlåta.
  Först motiverar ni slakten av det militära försvaret med att det inte längre finns något hot mot Sverige. Sedan motiverar ni FRA lagen med att det finns ett hot mot Sverige.
  Det finns en psykiatrisk diagnos för sådant beteende.

 151. bestofmankind skriver:

  ”Först motiverar ni slakten av det militära försvaret med att det inte längre finns något hot mot Sverige. Sedan motiverar ni FRA lagen med att det finns ett hot mot Sverige.
  Det finns en psykiatrisk diagnos för sådant beteende.”

  Originally made in Sweden by PM Fredrik Reinfeldt & Co. Copyright 2008.

 152. mrmhalland skriver:

  bestofmankind,

  Nu skrev du ju till soli01, men jag måste också få ge min syn.

  >Folket kräver förståelse och kommunikation.

  Ja. utan tvekan, och medborgarna har rätt att veta syftet med lagen och få yttra sig om beräknade följder, och det får vi ju.

  >Och vad är målet? Demolera yttrandefrihetsgrundlagen – en av grundlagar som står över alla lagar. Det har PM Reinfeldt verkligen lyckas med.

  Här gör du dubbelfel !
  Har man läst lagförslaget så vet man att det inte är fråga om att demolera yttrandefriheten, som i och för sig inte står högre än andra grundlagar.
  Dessutom är inte detta regeringens förslg från början, det vore klädsamt att även kritisera upphovsmännen.
  DÄR verkar det finnas en vesäntlig skillnad mellan fritt tänkande individer och SAP-bundna människor som bara i detta ser en chans att ta politiska poäng…ynkligt…

  >Och att inte tala om att vända ryggen mot sina egna partiets värderingar – konservatism och liberalism.

  haha…detta var under din värdighet, jag säger bara patron/konsult Persson !

 153. mrmhalland skriver:

  bestofmankind :

  Jag är ledsen att behöva säga det, men du är allt för okunnig för att vinna trovärdighet.
  Den ”slakt” du har sett av vårt gränsförsvar är inget som hänt de senaste två åren.
  Det är ditt älskade SAP som inlett, fortsatt detta och vidare gjort det omöjligt att annat än följa den linjen.

 154. steenad skriver:

  bestofmankind
  ”Det är bäddat för SAP´s seger 2010.”

  Var inte så säker Vad sägs om vågmästarna SD med 8-9 %

  Alliansen har gjort bort sig visst. Jag tror dock att många som ogillar socialism hellre kommer att välja småpartier. Vi som är helt desillusionerade kommer att stanna hemma.
  Det innebär lågt valdeltagande i kombination med många missnöjesröster på SD. Det kan bli procent det.
  Vill jag detta? Naturligtvis inte.
  Såsom ett järtecken giver jag eder denna prognos.

 155. bestofmankind skriver:

  ”Där verkar det finnas en väsentlig skillnad mellan fritt tänkande individer och SAP-bundna människor som bara i detta ser en chans att ta politiska poäng..ynkligt…”

  Jag tänker fritt nu mrmhalland, för att SAP som ett parti behöver inte se en chans att ta politiska poäng, SAP fick dem poängerna gratis, automatiskt.

  ”haha…detta var under din värdighet, jag säger bara patron/konsult Persson!”

  HAHAHAHA…svarar jag. Jag bryr mig inte om Persson. Jag var inte intresserad av svensk politik innan jag fick reda på om ambassad stängningarna.

  Jag skall egentligen tacka Carl Bildt – när han bestämt, utan att blunda, stängde den svenska ambassaden på Filippinerna – för att jag blev intresserad av den svenska politiken, och blev medveten om Alliansens kalla handlingar.

 156. MahaCohan skriver:

  ”Var inte så säker Vad sägs om vågmästarna SD med 8-9 %”

  Samtidigt som den nuvarande FRA-lagen gäller och det är bäddat för verkligt otäcka saker. Vi har tagit ut målvakten och lämnat målet öppet.

  mrmhalland

  Du behöver inte läsa mer än första paragrafen, resten är ordutfyllnad, för att inse att detta är carte blanche för en totalitär regim. Vem som sedan kommer att införa den totalitära regimen återstår att se, men den kommer förr eller senare eftersom dörren står vidöppen.

  Med stöd av första paragrafen kan en regering totalt nollställa riksdagen, bygga vad som helst, med hur många förgreningar som helst, hur långt som helst.

  FRA-lagen i dess nuvarande form måste förstöras, om inte landet skall förstöras inifrån.

 157. bestofmankind skriver:

  mrmhalland 8:17

  Och du är för naivt.

  Skylla på föregående regeringens agerande när Alliansen själv som gjorde den dödande stöten. Patetiskt!

 158. mrmhalland skriver:

  MahaCohan :

  Om du antyder (nu fritt ur minnet) att man ändrat från yttre militära hot, till yttre hot, så är det visserligen en anpassning till ”terror-hysterin” men fortfarande en anpassning till den förändrade krigsföringen runt om i världen.
  Jag förstår vad du menar, all e-post i stort sett passerar våra gränser, men, läs längre än första paragrafen så ser du att även privat mail och ”överskottsinformation” är skyddad av lagförslaget.

 159. mrmhalland skriver:

  bestofmankind :

  Kan du precisera det ?

  Det är svårt att bemöta dig när du inte har fakta.

 160. bestofmankind skriver:

  mrmhalland,

  Precisera vad? Att försvaret hade bantats ner som mycket som det gick.

  Det är svårt för mig att bemöta dig när du inte vill inse fakta.

 161. mrmhalland skriver:

  bestofmankind :

  Jag vet att du inte varit ”Svensk” i alla tider, men vissa fakta måste man ha.
  När jag var i ”lumpenåldern” på tidigt 80-tal hjorde alla killar i Sverige lumpen (militärtjänst).

  Nu gör mindre än 25% det.
  Menar du att detta har hänt sedan regimskiftet ?
  I så fall…googla….det var samma siffror 2004-2005

 162. steenad skriver:

  Detta är den fjärde borgerliga regering som jag varit med och röstat fram. De två första regeringskrisade ideligen och byggde upp en statsskuld som tvingade fram ett högt skattetryck.
  Palmes bästa argument när sossarna återtog makten var den borgerliga regeringen.

  Den tredje försvarade kronan mot allt förnuft till och med kommuner köpte valuta för de insåg hur det skulle gå.
  Ingvar Carlssons bästa argument när sossarna återtog makten var den borgerliga regeringen och räntekrisen

  Denna fjärde serverar nu återigen sossarna de argument de behöver.
  Det är för jäkligt men sossarnas enda riktigt bra argument blir återigen den borgerliga regeringen och FRA lagen. Vad är det för fel på er det verkar inte som om ni vill regera. Det är kanske bekvämare för yrkespolitiker att sitta i opposition.

 163. findus skriver:

  ”HAHAHAHA…svarar jag. Jag bryr mig inte om Persson. Jag var inte intresserad av svensk politik innan jag fick reda på om ambassad stängningarna.

  Jag skall egentligen tacka Carl Bildt – när han bestämt, utan att blunda, stängde den svenska ambassaden på Filippinerna – för att jag blev intresserad av den svenska politiken, och blev medveten om Alliansens kalla handlingar.”

  Alltså: det är dina egna vinningssyften som styr ditt intresse för svensk politik. Typiskt vänsterpack!

 164. mrmhalland skriver:

  hmmm…jag måste lära mig att korrekturläsa….

 165. soli01 skriver:

  Varför är det så svårt att argumentera utan att använda nedsättande ord om sina medmänniskor. De som nu är mot FRA-lagen har totalt tappat fattningen. Språkbruket avslöjar detta. Tråkigt att vissa är kärringar, om man nu ska kalla någon för detta. ”kärringar” är väl en lite till åren kommen människa som jag ser det. Inget fel på kärringar de kan säkert bli hysteriska ibland när de måste ingå som objekt i pajkastning.
  FRA-lagen är inget hjärnsläpp utan ett fullföljande av en sedan många år planerad lag. När ska vissa här få det i skallen. ”Inbakning” i bägge hjärnhalvorna vore inte fel.
  Ett dopp i riktigt kallt vatten skulle säkert vara hälsosmat , så de kunde se klart om varför vi måste ha en lag.
  Laglöshet är inget som vi ska köra med i vårt land!
  Därför kom denna lag till efter många turer och är inget vi bör rädas över.

 166. Anna skriver:

  Inte mycket att kommentera när bestofmankind visar sig från denna sida.
  Hon som alltid talar om hur ödmjuk hon är.
  Patetiskt var ordet!
  God Natt!

 167. bestofmankind skriver:

  steenad,

  ”Det är bäddat för SAP´s seger 2010.”

  Jag vet att man inte kan bestämt förutse framtiden.

  Det är en provokation till Alliansen så att de agerar för att förbättra FRA-lagen till folkets vilja.

  Tack för din prognos.

 168. steenad skriver:

  Inför en civilkuragelag som omfattar riksdagsledamöter. Ge därefter en varning till alla som påstått sig ha liberala värderingar men ändå röstade ja.
  Ge också en medalj till Camilla Lundberg som är min enda tröst i min stora sorg.

 169. MahaCohan skriver:

  mrmhalland

  Regeringen kan när som helst ändra och utöka FRA:s inriktning, mot alla tänkbara hot, inifrån, utifrån, uppifrån och nerifrån. Detta utan att ens informera riksdagen.

  Den här lagen är dj-igt slug.

  Obegripligt. Tror Reinfeldt att svenska folket är totalt dumma i huvudet? Eller, det kanske de är som inte genomskådade Alliansen redan i direktsändning från ”hemma hos Maud”.

  Jag kom att tänka på en sak. När fick Bush genom kabel-lagen i USA. Kan det vara genom den information han fick där som han visste i vilka distrikt valsedlarna skulle köras på soptippen innan de kontrollräknats?

  Kan en sittande regering manipulera valresultatet om den kan filtrera trafiken på kabelnätet under valkvällen?

  Det uppstår många frågor. Jag uppmanar var och en att läsa första paragrafen om och om igen. Den ger regeringen oändliga möjligheter och oändlig makt.

  FRA-lagen måste förstöras och om den skall finnas, skrivas i en helt annan andemening.

 170. bestofmankind skriver:

  Findus/pettson (dina likadana avatar avslöjar att du är en och samma person)

  Så du har alltså inte glömt mig än?

  Cést la vie… Gå vidare med livet, du har inte en chans på mig.

 171. bestofmankind skriver:

  Anna 8:50

  Och du har inte bättre kommentar än så.

  Sweet dreams, and dröm om vad du skall ha på pride galan…det är snart.

 172. Anna skriver:

  bestofmankind

  Ikväll är du riktigt oförskänd mot de flesta. Tror du att du och ditt parti vinner sympatisörer på detta?
  Aldrig hört att ”högmod går före fall”?

 173. mrmhalland skriver:

  MahaCohan :

  De frågorna har jag inget svar på.
  Vill en regering manipulera valresultat etc. som ex.vis Burma Zimbabwe och många andra så kan de, jag upplever inte vår situation som jämförbar.

 174. MahaCohan skriver:

  nämen pettson, heter du findus numera.

  soli01

  Den hysteriska kärringen jag syftar på heter Uncle Sam, och som du vet finns han bara som en sinnebild. Det kan alltså inte vara ett personligt angrepp.

  Ja, jag är rädd för den här lagen. Om de som skrivit den bara är dumma i huvudet eller om det är smygandefascism, kan jag inte avgöra. Däremot kan jag se att vi gett regeringen oändlig makt som den inte behöver stå till svars för, inte någon levande i kött i varje fall.

 175. mrmhalland skriver:

  MahaCohan :

  >Regeringen kan när som helst ändra och utöka FRA:s inriktning, mot alla tänkbara hot, inifrån, utifrån, uppifrån och nerifrån. Detta utan att ens informera riksdagen.

  Var ser du detta i lagtexten ?
  Jag tolkar det precis tvärt om.
  Det jag kan tycka är lite kuddigt (någonstans 15-20 sidor från början) är att ”några myndigheter” kan vara involverade i beslut.
  Här borde det klart stå domstol !

  Med risk för att jag läste för mycket samma dag….

 176. bestofmankind skriver:

  Anna,

  Och du är så nyfiken att du har inte lagt dig än, även om du har redan sagt god natt.

  Vem är du? my guardian angel? give me a break…Din avatar lurar inte mig.

 177. mrmhalland skriver:

  kuddigt …lol….luddigt

 178. MahaCohan skriver:

  Om jag säger så här. Ökar möjligheten att manipulera valresultatet om man har kontroll över kabeltrafiken? Är det någon som vet?

  Jag vet iaf att vi gett regeringen obefogat mycket makt, samtidigt som vi satt riksdagen ur spel som kontrollorgan.

 179. soli01 skriver:

  Vi ska ha bra kontrollorgan och där ska hela kedjan redovisas.
  Sagt det tidigare: Titta på hur Tyskland löst sin kontroll om nu inte våran skulle vara ”sträng” nog. Det bör snarast meddelas alla tvivlare hur våra kontrollorgan kommer att agera och där vore det inte fel med ett snabbt förklarande och det brådskar!

 180. MahaCohan skriver:

  mrmhalland

  Första paragrafen säger allt. Den ger oändlig makt över våra liv och oändliga möjligheter för regeringen, utan någon som helst kontroll.

  Trumfar nöd-tilläggen första paragrafen? Tveksamt, i så fall bara i tre år,……….folk glömmer efter tre månader. Det är något mycket slugt i denna lag och vem som egentligen är chefsideologen bakom kan jag inte avgöra.

  FRA-lagen måste förstöras i dess nuvarande form, om vi i fortsättningen skall kunna kalla oss fria människor.

 181. MahaCohan skriver:

  soli01

  Våra kontrollorgan är ämnade att verka i tre år och det är mycket osäkert hur väl de kan verka om inte första paragrafen skrivs om. Den måste i princip förstöras.

 182. mrmhalland skriver:

  MahaCohan :

  Jo, internet har gett oss alla större ”kontroll” både över varandra och varandras förehavanden.
  Ibland på gott ibland på ont.
  Själv är jag orolig över att barnen mister en hel del av den sociala uppväxten genom att mer och mer umgås via internet.
  Det är så utvecklingen ser ut just nu, är det så att man lagt ner radiokommunikation antar jag att det enda rimliga är att lyssna på det som ersatt den.

 183. mrmhalland skriver:

  MahaCohan :

  Kan du inte vara snäll och klistra in första paragrafen här ?

  Jag är inte helt säker på att alla tolkar den som du gör.

  (Jo, det vore bättre om den vore helt entydig)

 184. bestofmankind skriver:

  steenad,

  Ja en medalj till Camilla Lundberg vore bra.

  Men hon får nöja sig med en dubbel eloge från mig, för att vara modig,och för att vara en kvinnlig sådana.

 185. soli01 skriver:

  MC -Menar du att vi efter tre år inte skulle ha någon kontroll alls? Efter tre år måste väl en utvärdering ske, är det så du menar. Att det sedan skulle vara fritt fram måste vara en feltolkning!! Det är ju vad du antyder!

 186. MahaCohan skriver:

  1 §
  . Försvarsunderrättelseverksamhet skall bedrivas till stöd för svensk utrikes-, säkerhets- och försvars-politik samt i övrigt för kartlägg-ning av yttre hot mot landet. I verksamheten ingår att medverka i svenskt deltagande i internationellt säkerhetssamarbete. Försvarsunderrättelseverksamhet får endast avse utländska förhållanden.

  Regeringen skall bestämma för-svarsunderrättelseverksamhetens inriktning. Inom ramen för denna inriktning får de myndigheter som regeringen bestämmer ange en närmare inriktning av verksamhe-ten. Försvarsunderrättelseverksam-het skall bedrivas av den eller de myndigheter som regeringen be-stämmer.

  Andra stycket är viktigast.

 187. MahaCohan skriver:

  Kontrollen under tre år tvingades på ja-sägarna och jag är övertygad om att de gick med på det eftersom de är övertygade om att de, med stöd av paragraf ett, kan kringgå kontrollen och att om tre år har stormen bedarrat.

 188. steenad skriver:

  soli01
  Jag vet inte vem du kallar kärring men som du definierar det så är det väl något som du ännu inte hunnit bli.
  Ack fåvitska jungfru som räcker vargen din hand. Må det dröja innan du blir desillusionerad som jag. Din oskuldsfullhet vill jag skydda utan att du förlorar din tro.

  ”Vi ska ha bra kontrollorgan och där ska hela kedjan redovisas.”
  Vi har enväldiga tjänstemän i Sverige. Dvs. Det finns inget tjänstemanna ansvar. Detta har Carl Bildt nyligen sagt att han vill återinföra och det är sympatiskt.
  Chefer på socialstyrelsen kan med andra ord krossa företag som Medanalys för att ge sina släktingar konkurrensfördelar utan att ens bli av med jobbet.
  Så länge det inte finns något tjänstemannaansvar hur kan någon då vara säker på att tjänstemännen på FRA inte missbrukar sin ställning?

  ”Titta på hur Tyskland löst sin kontroll om nu inte våran skulle vara “sträng” nog”
  Tyskland har traditioner som vi saknar. De har också haft verklig terrorism. Den värsta terrorgruppen var lustigt nog ett anagram för FRA nämligen RAF

  Man kan inte utgå från att samhället är statiskt och att inte material som samlas in och lagras kan missbrukas senare. Har du grundmurat förtroende för alla människor eller bara för de som för närvarande kontrollerar FRA?

 189. mrmhalland skriver:

  MahaCohan :

  >Försvarsunderrättelseverksamhet får endast avse utländska förhållanden.

  Det är just detta jag nu har kommit till slutsatsen om att det är otvedtydigt.
  >Försvarsunderrättelseverksamhet får endast avse utländska förhållanden.

  D.v.s inte Svenskars telefonsamtal eller mail.
  Utländska förhållanden måste tolkas som främmande makts interna/externa förhållanden, inte privatpersoners.

  Är jag helt fel ute ?

 190. MahaCohan skriver:

  I övrigt menar jag att göteborgslullaren skall ta sin barkass och segla till Corsica i Luleå, helt annat klass än de blask-syltor han äter och dricker på i Gbg. :-)

  God natt, nu skall jag sova efter mycket god mat.

 191. mrmhalland skriver:

  MahaCohan :

  >Andra stycket är viktigast.

  Andra stycket upphäver på inget vis första..

 192. soli01 skriver:

  MC – vad är det som oroar i denna skrivning. I andra stycket:”Regeringen skall bestämma försvarsunderrättelseverksamheten inriktning” slut citat… är det detta som är haken?
  Eller är det andra meningen – andra stycket – som är något diffus om man är kritisk och det bör man vara. Där kunde en förklaring vara på sin plats så inget missförstånd frodas i onödan.

 193. MahaCohan skriver:

  ”>Försvarsunderrättelseverksamhet får endast avse utländska förhållanden.”

  Fullständigt meningslös ordutfyllanad. Hur skall man veta vad som är utländska förhållanden innan man ”sprättat brevet”? Vi lever i en internationell värld. om jag chattar med Pelé i Brasilien, är det ett utländskt förhållande.

  Fribrevet för regeringen består i att den bestämmer inriktningen, inte riksdagen. Regeringen bestämmer omfattningen, inte riksdagen. Regeringen kan skapa förgreningar och nya myndigheter, utan att informera riksdagen.

 194. MahaCohan skriver:

  Precis, inriktning och att de myndigheter de utser kan ytterligare definiera inriktningen.

 195. […] Vi har en statsminister som tror att majoriteten av befolkningen är enfaldiga dårar som skulle gå på att alltihop är ett missförstånd och att, citat, ”Alla tjänar på om debatten lägger sig”. L ä g g e r s i g ? Tacka Gudarna för att den inte gjort det. Vi har en Utrikesminister som menar att vi, tack vare FRA och hårdare kontroll, skyddar vår frihet [Läs hans två senaste blogginlägg ”Fri med FRA” och ”Fri med FRA 2”]. […]

 196. pelleh skriver:

  Det brukar talas om att folk har ett politikerforakt. Inte sa underligt, foraket ar ju tydligen omsesidigt!

  Att uttrycka sig med en massa “om man tanker efter”-liknande uttryck ar ungefar som att skriva “om du inte tycker som jag ar du dum i huvudet”. Och sa ser nog manga politiker pa “det vanliga” (i nedsattande betydelse) folket. Soli01 gor ett tappert forsok att angripa pajkastingnen, men klammer i samma stycke ur sig “När ska vissa här få det i skallen”. Hmmm…

  Trakigt att det inte finns mer odmjukhet infor andra manniskors asikter.

  Men pajkastning ar nog det enda som aterstar nu nar alla argument korts varv pa varv torts att ingen lyssnar.

  Da kan jag val passa pa att kasta in att FRA ar helt verkningslos mot det storsta hotet mot Sveriges sakerhet. CO2 ror sig fritt over granserna.

 197. osciloscope skriver:

  Efter mail till Riksdagsledamöter i ett otal omgångar lyfter jag fram ett av dem;


  Signalspaning behövs och det är två stora förändringar jämfört med idag. Det ena är att de starkaste yttre hoten inte är militära utan av annan karaktär i form av terrorism, internationella kriminella ligor, odemokratiska rörelser, IT-sabotörer och hackers. Det andra är att det är fullständigt orimligt att dessa rörelser skulle få ha fritt spelrum i den nya tekniken utan möjlighet för oss att spåra deras verksamhet. ”


  Som lagstiftare har jag ett ansvar för att skydda demokratin i Sverige och lika stort ansvar för de enskilda människorna. En förutsättning för att kunna få leva i frihet är att vi håller de odemokratiska krafterna i hårda tyglar. Om priset för detta är att du och jag kan riskera att FRA vid något tillfälle, av en slump, läser ett mail, ja då står jag ut med det. Ibland väger allmänintresset högre än egenintresset och detta är en sådan fråga. ”

  Lennart Pettersson
  Riksdagsledamot (c), Svalöv

  De ”odemokratiska rörelserna” är inte svåra att uppdaga. Det räcker med att lyssna till Riksdagen så förstår man vilka kriminella ligor som agerar mot folkets vilja. De lagstiftar in FRA-hackers, som alldeles tydligt i sig självt utgör ett hot mot den enskilda människans frihet. De är De som terroriserar oss. Vem är det som får ”fritt spelrum” herr och fru ledamot?

  Att ”hålla odemokratiska krafter i hårda tyglar” utgör helt enkelt en paradox och således självdiskvalifisering av våra förtroendevalda och vad de faktiskt verkar för, nämligen just ”odemokratiska krafter”. De har försakat all kredibilitet och hela Riksdagen/Regeringen blir därmed ogilltigförklarad.

  Som lagstiftare har Lennart Pettersson missat huvudsatsen i vad frihet handlar om. Fler och fler lagar kan aldrig säkra en demokrati, tvärtom, det varslar mer och mer om ett diktatoriskt system.

  ”Om priset för detta är att du och jag kan riskera att FRA vid något tillfälle, av en slump, läser ett mail, ja då står jag ut med det.”

  Det kan ju aldrig bli en slump. Om man skall ha ett riktigt fungerande filter så måste ALL data gås igenom. Lennart och i princip de flesta JA sägarna vet inte vad de säger. Någon/något har dikterats dem. De förefaller robotlika.

  ”that government is best which governs least” T Paine (Jefferson)

  Any law written or unwritten is inherently fascistic in nature. Alla lagar, skrivna eller oskrivna är i grunden fascistiska i sin natur.

  Oscar Berven

 198. osciloscope skriver:

  please, säg nu inte att det sticker i ögonen när F-ordet används. Lär känna etymologiskt, ideologiskt och historiskt vad fascism betyder.

  Osv

 199. soli01 skriver:

  ”Alla lagar, skrivna eller oskrivna är i grunden fascistiska i sin, natur”. Bara att citera dessa rader avslöjar med råge vad det hela handlar om!
  Har sagt det tidigare och upprepar: Intrigiteten får under vissa förhållanden ge vika om vi kan udvika blodsspillan av oskyldiga människor. Vi får faktiskt välja väg och jag hävdar bestämt att även jag måste inse fakta.
  Att bara flyta med och tro att vi lever ifred kan bli förödande om vi inte kan övervaka de i dag använda komminikationsvägarna.
  Varför är detta så svårt att ta till sig – är det låtgå politiken som ska styra!
  Vissa har som slutmål att tydligen köra laglöst och dessa personer får inte ha något inflytande utan utgör ett hot i slutändan mot hela samhället.

 200. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  MaHaCohan 9:40

  Tack för din hälsning från något ställe som heter Corsica i Luleå där du tydligen försett det som återstår av din signalsubstans med lite näring men att jämföra detta polarliknande ställe med mina näringsställen i Majorna är helt åt helvete. Som du vet uppskattar jag helheten och för mig är det tex hemlagade kåldolmar med hemkokta lingon inkl. några Gambrinus och Jubileums för halsens skull samt framför allt ett generöst urval av bissiga starletter för det allmänna välbefinnandets skull.

  För övrigt verkar bloggen för tillfället översvämmas av skrikiga anarkister samt allmänt okunniga och kaxiga och skrikiga individer som den över 45 åriga gumman och charmtrollet bestofmankid som ger sig på allt och alla och tydligen igår kväll även plockade fram lergöken.

  Skål och lev väl din gamle ekorrskeppare

 201. soli01 skriver:

  göteborgslullaren – god morgon! Det verkar som vissa människor är morgonpigga och det är trevligt med sådana!
  Själv har jag stänk av morgonhumör fast det är under kontroll.:-)
  Att det nu finns mycket folk som har en annan uppfattnig i det mesta får man givetvis acceptera och visar på att vi tänker olika.
  Du verkar tänka på mat ibland och allt låter underbart gott det hela – detta med ”hemkokt” lingon!:-)
  Har en liten historia nu när minnet även sviktar här ibland: En man skulle hämta ut ett paket på posten och när han var nästan framme kom han på att han glömt vad han hette. Han vänder då och går hemåt utan uträttat ärende. Han möter en professor som han känner och denna säger då hans namn vid handskakandet. Bara att gå tillbaka och hämta paketet. När minnet sviktar kan det även finnas en ”humorsnutt” inbakad.

 202. Torsten skriver:

  soli,

  Du är beundransvärd som har sånt tålamod. Att Du orkar bemöta alla dessa ibland ytterst märkliga argument som riktas mot signal-spaningslagen.
  Alla dessa personer som följer skandalpressen som en fårskock.

  Tänk om alla hade läst lagtexten som mrmhalland, innan de tagit ställning. Då hade vi sluppit mycket av allt detta tjafs.

  I en grannkommun sprängde, i söndags, en tonåring av sig nästan hela handen av med en hemmagjord bomb.
  Receptet hade han och några kompisar hittat på ”nätet”.
  När små barn i rent oförstånd kan åstadkomma detta, vad kan då inte terrorister göra.
  Jag påstår inte att lagen kan hindra alla terroristgärningar.

  Men hur skulle en fotbollsmatch se ut om ena laget hade ögonbindlar??

 203. bestofmankind skriver:

  ”…..bestofmankind som ger sig på allt och alla….”

  Bevare mig göteborgslullaren, Anna kommer att bli sur på dig för att det är hennes kännetecken i bloggen.

  För övrigt har du blivit en aning mjukare när du kallar andra ”skrikiga anarkister samt allmän okunninga och kaxiga och skrikiga individer” …är allt detta pga de som du kallar ” bissiga starletter”. Du beskriver väl dig i bloggen med typiska patriarkala uttalanden.

 204. soli01 skriver:

  Torsten – har saknat Dina syrliga, uppfriskande och alltid trevliga inlägg under senaste dagarna och det var roligt att Du hittat hit igen!
  Jag har lusläst denna lag flera gånger och visst vore det angeläget om flera kunde göra detta. Att följa sensationspressen är aldrig bra för då blir man styrd i en viss riktning och just nu gäller bara en:-)
  Vi måste se hur läget gestaltar sig omkring oss och då ska vi ha en lag som även täcker kablar och hela rasket. Och inte minst det ska vara lagreglerat!

 205. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  soli01 6:43

  God morgon själv soli. Det känns tryggt att du redan är igång och nu ser jag att även torsten har anslutit och det är bra för ni båda behövs verkligen för att balansera och dämpa ett antal ungherrar och gammelstintor (som bestofmankid) när dom går på som värst i sina konspirationsteorier etc.
  Har inte haft tid att delta så mycket den senaste tiden för jag har arbetat mycket efter min lilla skada men nu skall jag snart börja varva ner och ägna mer tid åt barkass och mat och dryck och små starletter.
  Hur som helst har det varit härligt att se er försvara den svenska fanan med akuratess och jag hoppas ni orkar fortsätta.

  Dee Dee Sharå – mer känd om göteborgslullaren, damernas riddare

 206. spanaren skriver:

  Hur vore det att till omväxling fundera på vad som
  ligger bakom ominriktningen av FRA:s signalspaning
  från konventionellt radiosamband till kabeltrafik?

  Varför frågar sig ingen huruvida Sveriges SIGINT med
  ett internationellt mycket gott rykte verkligen avser
  att upprätta ett inrikesspionage för övervakning av
  medborgarnas privata datakommunikation inkl.
  illegal nedladdning osv.?

  ELLER

  1. Som en del av ”Kriget mot terrorismen” deltar i en
  samlad insats tillsammans med NSA (USA) och GCHQ (UK)
  och andra västländers motsvarande SIGINT organisationer.
  2. Som en del av USA/EU/NATO;s inhämtning av uppgifter
  om den pågående massiva ryska militära upprustningen
  och ryska krigsmaktens förflyttningar efter uppsägningen
  av CFE-avtalet. Tydligen passerar en stor del av den
  ryska datatrafiken svenska kabelnät.

  Den bästa lösningen vore en bred uppgörelse om både Försvaret
  och Underrättelsetjänsten mellan ”Alliansen” och Soc.dem.
  eftersom de troligen, nu som tidigare. är i stort ense.

  Utrikesministern kan naturligtvis inte ge exempel på FRA:s
  insatser för svensk säkerhetspolitik i modern tid då det
  som Bildt skriver skulle avslöja FRA:s möjligheter för
  utomstående – läs GRU (inte ens namnet är ändrat!).

  Alla som är så bekymrade om personlig integritet –
  skulle ni även vägra inställa er till värnpliktstjänstgöring
  om en ”finsk” ordning skulle införas i ett annat säkerhetspolitiskt
  läge än dagens av skenbar fred som kan ändras över en natt?

  Är alternativet att tro att Sverige är och förblir en ”Lycksalighetens ö”
  oberört av händelser i omvärlden och varken behöver militärt försvar
  eller underrättelsetjänst en trovärdig säkerhetspolitik.
  De som till skillnad från ovan nämnda anser att Sverige skall ha
  både försvar och SIGINT – hur skall SIGINT organiseras om inte
  kabelnätverken övervakas?

 207. Torsten skriver:

  soli,

  Åter hemma efter ett ”väl” förrättat hantverk strax norr om huvudstaden.
  Jag missade ovädret och tromben med knappt två timmar. Södra länken vattenfylldes delvis ungefär en timma efter att jag passerat.
  Men som Du vet, håller man sig på ”rätt sida” och kör riktiga ”grejer”, så klarar man sig alltid:-))

 208. MahaCohan skriver:

  lullaren

  ”För övrigt verkar bloggen för tillfället översvämmas av skrikiga anarkister samt allmänt okunniga och kaxiga och skrikiga individer,………..”

  Många, många människor på markplanet har sedan barnsben lärt sig att man inte skall ”sälja tasken till räven”. Den ”affär” folket nu har gjort med regeringen är byggd av bondfångare. Vi ger regeringen makt i en omfattning de definitivt inte skall ha.

  Alliansen har en tendens att gå fram som en ångvält för att hinna förverkliga Superior-samhället på fyra år. En FRA-lag skall finnas, men som den nu är utformad är den ett stort bedrägeri, under förevändning att man ”hjälper” folket. Resultatet blir att Sverige inom några år kommer att vara en ladugård fylld av producerande kreatur.

 209. Torsten skriver:

  Dee De Sharp,

  Jag försvarade högertrafikomläggningen när det begav sig.
  Jag försvarar utbyggnad av kärnkraften.
  Jag kommer också att försvara signalspaningslagen.

  För övrigt är jag lite avundsjuk på Ditt ”fria leverne” i Göteborg:-)

 210. MahaCohan skriver:

  ”Vi måste se hur läget gestaltar sig omkring oss och då ska vi ha en lag som även täcker kablar och hela rasket. Och inte minst det ska vara lagreglerat!”

  Ja, men då måste riksdagen bestämma inriktning, omfattning och direktiv.

  Torsten

  Ingen vill ligga bakom en Mercedes eftersom man, även vid vackert väder, måste ha påslagna vindrutetorkare för att se genom molnet av rostflagor den lämnar efter sig.

 211. soli01 skriver:

  Torsten – inte trodde jag Du var kakelsättare.:-) Det är om jag är rätt underrättad ett grannlaga jobb och tarvar lite kunskap och fingerfärdighet. Själv skulle jag inte klara något sådant. Har som hobby radio och där var jag någorlunda med tidigare, men utvecklingen går så snabbt inom detta gebit att jag numera inte orkar följa med i alla svägnarna.
  Har man en bil som går snabbt, säkert och mjukt klarar man även tromber! Glömde att du höll höger sida också.:-I

 212. Torsten skriver:

  Kachina/MahaCohan,

  ”Sälja taskerna till räven”.

  Vet Du vem ”räven” är? Jag tyccker det låter som om Du och Dina gelikar vill ge bort ”taskerna”;-)

  Fast hur ser de ut på en ekorre;-)))

 213. hillary2 skriver:

  spanaren

  det är lagens formuleringar som gör att den kan missbrukas
  dessutom ges regeringsmakten mycket stora befogenheter och ska själva utse kontrollfunktionärer!
  ingen parlamentarisk insyn, inga tidsbestämda kontrolltider
  vi kan inte leva i tron på att våra regeringar framledes i alla situationer kommer att respektera medborgarnas väl och ve – se IB-affären
  FRA-lagen är en icke demokratisk registerlag som Datainspektionen säkerligen aldrig hade godkänt – har någon hittat något remissvar från denna myndighet??
  SÄPOs och Rikspolisstyrelsens remissvar var mycket kritiska
  jag anser att FRA-lagen ska skrivas om
  och jag undrar vilka varelser som sitter i lagrådet
  kanske dags att byta ut dem
  liksom regeringen och inte minst den osynlige Reinfeldt

 214. Torsten skriver:

  soli,

  Nej, jag är ingen hantverkare.

  Man kan väl kanske påstå att jag är en någorlunda händig skrivbordsmänniska:)

 215. MahaCohan skriver:

  Spanaren

  FRA skall spana, men inte under ensidig översyn och ensidiga direktiv från regeringen. Detta är för farligt för vår egen säkerhet. Övervakaren måste övervakas, särskilt i valtider.

  Vi har öppnat dörren till diktatur. Den får inte stå öppen länge till. FRA skall spana, men vi skall genom riksdagen kunna sätta gränser för vad de får göra och via riksdagen kunna kontrollera vad de hör. Regeringen får inte vara högsta beslutande organ.

 216. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  MaHaCohan 7:24

  Apropå det du beskriver som Sverige som en ladugård fylld med producerande kreatur. Det mesta som du såsom varandes en liten ekorre spyr ur dig är en vämjelig stinkande massa som mest liknar förstelnad gammal betong. Denna s.k. fjuttmassa tilltalar dock tydligen dina hovdamer varav förresten två av dessa verkar mer eller mindre att ha försvunnit och man kan väl förmoda att någon typ av reningsverk gripit in precis som renhållningen haffade dig för några veckor sedan. Den tredje och kanske mest fördomsfulla verkor dock trivas bra i din slamsugningsprodukt och försöker trots sin allmänna okunskap och saker och ting höja sin kaxiga röst i tidi och otid, ofta med hänvisning till dig som mentor. Liknar dock mest en avslagen pilsner.

  Tat lugnt i Finland – du har väl hemkoksapparaten med.

  Dee Dee Sharp – mer känd som den trevlige göteborgslullaren

  ;-))

 217. steenad skriver:

  Soli01
  Är du heltidsanställd för detta?
  ”Att bara flyta med och tro att vi lever ifred kan bli förödande”
  Detta argument duger inte vid nedläggning av försvaret och byggande av gasledningar?

  Det är inte vi som har hakat på kvällspressen det är kvällspressen som har hakat på oss.
  Dom tycker förstås att det är kul att något händer. Folk är vanligt vis liknöjda och bryr sig inte om vare sig det ena eller det andra.

 218. MahaCohan skriver:

  ”Apropå det du beskriver som Sverige som en ladugård fylld med producerande kreatur. Det mesta som du såsom varandes en liten ekorre spyr ur dig är en vämjelig stinkande massa som mest liknar förstelnad gammal betong.”

  Tydligt är att beskrivningen var så kristallklar att du såg bilden av det Alliansen försöker åstadkomma, därav solaplexus vibrationen i din replik. :-)

 219. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  torsten 7:27

  Mitt ”fria leverne” har också en mycket seriös och arbetskrävande ”framsida” ;-))
  men visst lever min kumpan Karl den Store och jag ett ”fritt liv” när tillfälle gives, något som framför allt uppskattas av många små bissar som trivs ute på den salta böljan. Lika mycket som detta missunnas oss av fack- och partianslutna kvinnor i åldern 45+ som levt livet i huvudsak på partianslutna kursgårdar och där med saktmod och tårar i ögonen studerat könsmaktsordningens principer i bästa Andnor- anda.

  ;-))

  Dee Dee Sharop – mer känd som göteborgslullaren, de pampstyrda kur(s)-gårdarnas fiende

 220. Torsten skriver:

  Kachina/MahaCohan 7:29,

  Erinrar mig att en klasskamrat i ”folkskolan” yttrade liknande avundsjuka tillmälen när jag hade fått en finare cykel än han;-))

 221. soli01 skriver:

  Det är helt klart att det blir sittande regering som har det största ansvaret och då ska vara de som beslutar också. Annat förstår jag inte hur man tänker! Däremot är kontrollorganen något man borde lösa inom regering-riksdag.
  Ser att vissa har vaknat och att kreaturen springer fritt.:-) …eller var de i ladugården.:-))
  Dessa liknelser biter inte på någon är jag helt övertygad om!

 222. hillary2 skriver:

  fjanten lider nu av syrebrist och förväntas slockna snart….

 223. spanaren skriver:

  Hillary2, MahaCohan,

  FRA är och har alltid varit den mest hemliga statliga
  verksamheten i Sverige. Personalen har genomgått
  den starkaste prövning av SÄPO/Granskningsnämnden
  och personalförteckningen är kvalificerat hemlig
  nyckelpersonal har tom en ”legend” (skyddad identitet).
  Mycket stora krav ställs och har alltid ställts på
  personalens tillförvitlighet och yrkeskunskaper vid
  anställning.

  Samarbetet med USA/NATO pågår/pågick från 1948
  och framåt. Är verksamheten vid NSA och GCHQ föremål
  för några medborgarkommissioner? Med en övervakningskommission
  från riksdagen skulle FRA tappa all tilltro utomlands.

  Det är regeringen som med stöd av MUST/FRA handhar Sveriges
  utrikes och säkerhetspolitik inte en allmän opinion i landet eller
  en medborgarkommission.
  Att den moderniserade svenska SIGINT-organisationen
  skulle vara något hot demokratin anser inte jag.

  Var skall FRA spana om inte där trafiken finns?

  IB var en av socialdemokraterna under Kalla Kriget I
  bildad organisation för att förhindra kommunistisk
  (sovjetanhängares) infiltration på svenska företag
  viktiga för Folkhushåll och Försvar.
  Palme avskaffade inte verksamheten – den bytte bara namn….

  SÄPOs ställningstagande beror på att DE ville stå för
  verksamheten – en gammal rivalitet som vi inte skall
  tala mer om här…

 224. hillary2 skriver:

  soli01

  självklart ska vi ha en parlamentarisk insyn i kontrollen
  regeringen ska inte kontrollera sig själv

  har du inte svamlat färdigt i frågan?

 225. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  hilary 8:07

  Noterar att du givit MaHaCohan ett nytt epitet
  Så träffande

  ;-)

 226. hillary2 skriver:

  spanaren

  nu talar du i nattmössan
  jag är inte emot en FRA-lag
  det enda av vad jag skrev som du kommenterade var SÄPO´s remissvar

  f.ö. har Tyskland parlamentarisk kontroll med jämna tidsintervall – säkert inte uppskattat av USA – so what??

  Adjö

 227. hillary2 skriver:

  fjanten är du från göteborg

 228. soli01 skriver:

  hillary2 – svamla är just vad vi alla håller på med.:-) Har aldrig sagt något tidigare, men kastar du handsken så… Nog om detta. Vi forstätter och svamlar eller hur:-)

 229. soli01 skriver:

  steenad – svaret är nej på Din fråga.(7:51)”Att bara flyta med och tro” osv syftar på vad jag säger och går inte detta in kan jag inte hjälpa vederbörande. Aporpå ”kärringar” var det i samband med någon liknelse om dessa och även där verkar det inte ha fungerat.:-)

 230. hillary2 skriver:

  jag ser att Karl Rove – Bush´s förre stabschef – som missbrukat sin politiska makt beträffande ”intelligence” men förbjöds av Bush att vittna!
  nu har inbjudits av Timbro att tala under Almedalsveckan
  moderaterna har haft att göra med honom tidigare
  ”säg mig vem du umgås med och jag ska säga dig vem du är”
  ni som inte tror att det finns maktgalna hökar till höger i Sverige som försöker lära sig fula knep från landet i väster är naiva

 231. soli01 skriver:

  Vi har exempel på mycket sådant även från ”andra”sidan, så inte är detta något märkligt. Att bjuda in kan alltid vara tveksamt oberoende ”sida”.

 232. bestofmankind skriver:

  Tydliga exempel på fula knep från Big Brother:

  triangulering och dramatiska entrance i Kina á la Hollywood style….

 233. steenad skriver:

  När SAP byter åsikt så byter alla sossar åsikt över en natt. Det har hänt flera gånger och jag blir lika förvånad varje gång det händer.
  Att liberaler fungerade likadant gör mig ilsken.
  Liberaler skall värna individuell frihet (och ansvar). De skall motarbeta statlig inblandning.
  Det ligger i definitionen.
  Jag tycker att här försvaras FRA lagen av somliga på ett sätt som om vi som är emot den vore vänsterfolk och miljöpartister.
  Samma argument som ni använder för FRA lagen har jag i tidigare diskussioner använt för att motarbeta nedläggningen av försvaret och byggandet av gasledningen i Östersjön.

  Carl Bild beskrev nyligen att det inte finns någon som helst hotbild gentemot Sverige som numera är omringat av NATO länder. Han tyckte tydligen inte heller, av samma anledning, att det fanns skäl för Sverige att söka NATOmedlemskap.
  Ryssland är inte så stabilt som många tycks tro och forna republiker som Georgien, Ukraina m fl. kan mycket lätt hamna i konflikt. Vi såg vad en flyttning av en staty i Tallin ledde till.

  Om man i en diskussion förringar hotbilden så kan man inte i en annan heller använda hotet som argument. Det argumentet är s.a.s. förbrukat.

 234. bestofmankind skriver:

  steenad,

  Vad gör åt en Regeringen som varken lysnnar eller kompromissar?

  Hittills har jag bara läst fyra signaturer som åberopar:

  FRA-lagen bör förstöras/ändras eller Avgå….

  Med all respekt (fortfarande) till Staten är jag den femte som åberopar ovan.

  Hur långt vill du gå?

 235. Anna skriver:

  Hillary 9:16 bestofmankind 9:25

  Rätt märklig iakttagelse. När Socialdemokraterna bjuder in barnamördare från Hamas
  och Hizbollah att tala på partimöten och samtidigt hjälper dem att sälja sina böcker (Lena Hjelm Wallén t. ex.) tycker ni det är helt OK och att detta vidgar vyerna.

  När Timbro bjuder in Karl Rove från USA att tala under Almedalsveckan talas i stället om maktgalna hökar i Sverige som vill lära sig ”fula knep.”

  Man undrar var dessa två amasoner får allt ifrån?

 236. actaestfabula skriver:

  bestofmankind,

  Var det inte så att förra regeringen (Persson) i allt väsentligt formulerade FRA-lagen?
  Var det inte så att nästa regering (Reinfledt) processade den vidare.
  Är det inte så att 90% (svårt av värdera) är arv från nuvarande största oppositionsparti? Har man då inte lyssnat när man tar 90% vad vad oppositionen vill?

  Att sedan inte sossarna av opportunistiska och populistiska skäl inte röstar för är en annan historia. Sossarna kniper hellre billiga politiska poäng än att står upp för Sverige i en säkerhetspolitisk fråga! Trist!

 237. bestofmankind skriver:

  För övrigt är det över ”fyra miljoner protestmejl bedöms ha kommit till riksdag, regeringskansli och FRA sedan riksdagen klubbade lagen.”

  ”Här gör hon uppror:”
  http://www.expressen.se/nyheter/fra-lagen/1.1216375/har-gor-hon-uppror

 238. soli01 skriver:

  I dagens läge är hotet mot vårt land mera ”luddigt” och har fått en annan karaktär – tänker närmast på evt terrorister, grov brottslighet och sabotage mot IT verksamhet mm. Förebygga oönskade åtgärder medför att vi måste bygga ut den förebyggande delen av vårt försvar – FRA-lagen är en viktig del. Det får dock inte betyda att vi skrotar ett fast landförsvar. Kombinationen bra spaningsverksamhet är oerhört viktig i sammanhanget därom är väl de flesta ense om. Jag är dock orolig om vi nedrustar försvaret i den takt vi nu gör. Balansen, som en del här pekat på, blir inte trovärdig om denna ”nedrustningsiver” får fortsätta.

 239. bestofmankind skriver:

  actaestfabula,

  Regeringen Reinfeldt klubbade lagen i dess omfattning som inte är detsamma som Regeringen Perssons.

  Vad är du egentligen upprörd över?

  Och hur har sossarna tagit billiga politiska poäng i denna fråga? genom att rösta NEJ?

 240. steenad skriver:

  Bestofmankind:
  FRA-lagen bör förstöras och den kommer att föstöras.
  Den har dock redan skadat landet svårt. Nu beskylls vi kritiker för att vara kvällstidningshysteriska medan det i själva verket var genomdrivandet av lagen som var forcerat och hysteriskt.

  Nu sitter FRA Chefen och gråter och tycker folk är dumma emot honom och politikerna ger honom dålig uppbackning. Han är chef för en utav de hemligaste organisationerna inom försvaret och får löpa gatlopp. Kanske någonting har gått snett.

 241. steenad skriver:

  Actaestfabula:

  Om det är som du säger att FRA lagen är en sosselag. Vaför skall isåfall jag som är allmänborgerlig tycka om den och varför i hela friden skall sveriges samlade borgerlihet tvingas att rösta igenom en sosselag?
  Sossarna må vara opportunistiska och populistiska men vad skall vi kalla det liberala sveket för?
  Jag vill beteckna det som galopperande schizofreni.

 242. spanaren skriver:

  Actaestfabula, soli01

  Oavsett färg på regeringarna har svenska folket alltsedan
  1939 undanhållits sanningen om landets säkerhetspolitik.

  Tänk tanken att allianspartierna och den ickepacifistiska
  falangen inom Soc.Dem. redan är överens om Sveriges
  inträde i NATO även om det i den inhemska propagandan
  IDAG kallas utökat nordiskt samarbet osv.
  I Finland är debatten öppnare och ärligare.

  Den pågående avrustningen är då bara en tillfällig affär
  för att medan tid finnes skrota den tidigare organisationen
  och all ickekompatibel materiel av typ ”svenskt hembygge”
  och ersätta den ”från hyllan” med USA/NATO krigsmateriel.
  Vi har all anledning att vara stolta över vad svensk industri
  genom åren tagit fram av försvarsmateriel men kompabiliteten
  är viktig i en militärallians.

  FRA:s modernisering skall kanske ses i ett sådant sammanhang
  dvs integrering med NSA/GCHQ kanske tom Echelon.

  Vad är den alternativa svenska utrikes och säkerhetspolitiken?

  Om S vinner valet 2010 blir det troligen högst marginella
  förändringar av FRA-lagen eftersom Alliansen och majoriteten
  av socialdemokraterna i verkligheten kanske är överens – eller?

 243. soli01 skriver:

  steened – där har du helt fel.:-) FRA-lagen har kommit för att stanna och är ett måste trots att vi övertagit ett från grunden socialdemokratiskt förslag. Vi kan ha synpunkter på delar i detta och det är just de delarna som inte går att kompromissa bort. Hade sossarna kommit med förslaget under tiden de styrde – kom sällan några, fegade oftast ur – men även detta skulle jag ha stött. Det har ingen betydelse vem som är ”pappa” till nämnda det avgörande är vår trygghet i långa loppet! Kabel är den avgörande delen och går inte att rubba på. Utan kabeln haltar hela verksamheten och då är det lika bra att vi lägger ned all verksamhet! Är det detta vi vill!?

 244. soli01 skriver:

  spanaren – trevligt med en sansad och välavvägd kommentar ang FRA-lagen. Ligger mycket i vad du framför och även hur jag ser på det hela.
  Nu får jag inte sitta vid datorn längre, just nu. ”Regeringen” kallar!

 245. steenad skriver:

  Jag skulle välkomna en NATO anslutning men jag har svårt att tåla att bli manipulerad. Om det hade sagts öppet att det är som spanaren spekulerar så hade jag stött detta. Dock inte FRA lagen.

 246. muhammed08 skriver:

  FRA är det bästa som hänt sverige, borde vara mer kontrol över oss.
  Carl Bildt – kan inte ni ta total kontrol över oss nu snarast, istället för att tramsa runt.
  Vi människan/parasiten behöver kontrolerars för våran egens bästa.
  Jag ställer frivilligt upp den dagen ni vill börja lägga in chip i armen på oss.

 247. osciloscope skriver:

  Det är sorgligt att frihetsdeviser inte lyfts högst ”härinnne”. Det är sorgligt att lagstiftning, ”bara den är rätt formulerad” antas få bukt med inre och yttre hot. Man kan aldrig operera bort orsaken till sjukdomen, endast symptomen.

  Lagstifting i sig är tillsynes något ansvarsfullt och välmenat, men den missar ändå helt och fullt orsaken. I ett sådant kontrollerande rungångssamhälle platsar inte frihet alldeles tydligt. I dessa raska å myckna intrång i individens rätt kommer snart vardaglig politisk kritik bli svår inre dissidens, eller ”violent radicalisation”, när Carl Bildt och Beatrice Ask lånar politiska buzzwords fr aktuell amerikansk lagstiftning (H.R 1955).

  http://www.sweden.gov.se/sb/d/7960/a/97770

  ”När en stat förkväver kritik och protester berövar den sig själv förmågan att rätta till sina egna fel.” H S Commagers

  På så vis dör dialogen ut och diktatet får fritt spelrum.

  Oscar Berven

 248. bestofmankind skriver:

  steenad,

  ”FRA-lagen bör förstöras och den kommer att förstoras.”

  Jag är starkt övertygad om att den inte kommer att förstoras.

  Har Alliansen/Regeringen beslutat det så är det definitivt (av egen erfarenhet), även om det är en inskränkt i grundlagen som jag är så upprörd över.

  Att min integritet hotats kan jag personligen tolerera och svälja men när det gäller inskränkning i fri-och rättigheter då är det ett stort allvar.

  Ännu en överträdelse och orespekt på en solid, fundamental pelare i samhället har Alliansen lyckats åstadkomma.

 249. bestofmankind skriver:

  soli01,

  Du som har jobbat inom lagensramar, är det OK för dig att Regeringen inskränkter den yttrandefrihetsgrundlagen – som står över alla lagar?

 250. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Bloggen har begåvats med en riktigt laglärd person. Hon måste vara högt skolad inom juridiken. Bör bemötas med respekt och ej något annat.
  Heder åt sådana.

  Dee Dee Sharp – mer känd som den seglande göteborgslullaren

 251. crushnwo skriver:

  FRA=Ett steg närmare New World Order. Alltså den världsregering globalisterna länge planerat. Det är inte fråga om några terrorister här, (De är ju skapta i CIAs laboratorier i de flesta fall) Nej detta är enbart ett steg närmare ett fascistiskt kontroll samhälle där makteliten i världen nyttjar FRA mm som verktyg att samköra information med varandra och kunna ”sålla ut orosmoment” och liknande.
  Ni som kritiskt granskat den politiska utvecklingen det senaste deceniet borde enkelt kunna se detta. Ni som kollat lite närmare på 9/11 och USAs anfallspolitik i synnerhet.
  USA använder olika påtryckningar ständigt för att få sina krav igenom, detta rör sig om en elitkonspiration mot medborgare över hela världen.

 252. pelleh skriver:

  Dagens rapport i tyska tidningar

  http://www.spiegel.de/netzwelt/web/0,1518,563171,00.html

  Intressant jamforelse med Kina i slutet.

  Tyskarna pa jobbet verkar annu mer upprorda an jag over denna lag. Det gar sa langt att jag forsoker mildra lite bara for att ta Sverige och den svenska demokratin i forsvar.

 253. olaric skriver:

  Inlägget blir ju på nåt sätt meningslöst. Att underrättelser är viktigt under brinnande krig vet vi alla.
  Vi har säkerheten i den ena vägskålen – den personliga integriteten i den andra.
  Riskerna i den ena – friheten i den andra.
  I Orwells värld var säkerheten hög. Inte bara bildtligt talat.

 254. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Något som vore verkligt intressant är att få höra hur några av de ivrigaste motståndarna till FRA- lagen betraktar det idealsamhälle som de eftersträvar. Eftersom rätt många av dem har framfört egna konspirationsteorier och/eller hänvisat till ökända sajter vore det på sin plats med en egen programförklaring, tycker jag.

  Dee Dee Sharp – mer känd som den ickkonspiratoriske göteborgslullaren

 255. pelleh skriver:

  Noterbart ar att sossarnas Thomas Bodstrom och Mona Sahlin samt miljopartiets Peter Eriksson och Maria Wettstrand var bland de 34 inom s-v-mp som avstod fran att rosta och darmed indirekt gav sitt stod.

 256. steenad skriver:

  Jag uppmanar alla födda 75 eller senare att begära utträde ur PKU-registret.
  Än så länge är det tillåtet.

 257. hillary2 skriver:

  pelleh

  noterbart är att du inte vet att de som inte röstade var kvittade – och att de du nämner definitivt inte gav sitt stöd till FRA-lagen

  läs gärna på vad KVITTNING innebär

 258. steenad skriver:

  Bestofmankind
  Det blev visst något diakritiskt fel där.
  Jag hoppas att det inte var min profetiska talang som kom till tals där.
  När jag skrev ”FRA-lagen bör förstöras och den kommer att förstoras.”
  Så var det sista o:et tänkt att vara ett ö.
  Du lade inte märke till mitt stavfel utan uppfattade så som det var tänkt.

 259. bestofmankind skriver:

  göteborgslullaren: dagens samvete i Carl Bildt´s blogg!

 260. steenad skriver:

  Bloggen har begåvats med en riktigt göteborgare. Jag förstår som vanligt bara fragment av vad de säger. Kan du skriva lite långsammare, artikulera och undvika sjötermer? Tack!

 261. bestofmankind skriver:

  steenad,

  Just det, jag märkte inte heller förran nu när du påpekade det.

  Jag menade även i min kommentar ordet förstöras.

  (Bokstäverna är jätte små så man ser knappt skillnader. ) :-)

 262. hillary2 skriver:

  lilla vackra Anna vet tydligen inte vem maktmissbrukaren Karl Rove är

 263. pelleh skriver:

  Tack for den informationen Hillary2, det har jag inte kunnat hitta.

 264. steenad skriver:

  göteborgslullaren
  Idealsamhällen är något för utopister. Jag hör inte till denna grupp.
  En liberal skall dock värna individualism och vara emot att staten tar över och detaljstyr folks liv.

 265. ollemunter skriver:

  Noterbart är ju att sossarna startade detta om en ny avlyssningslag. Egentligen hade en bantning av FRA pågått i flera år. FRA var en civil knoppning av den militära gren, som sysslade med detta på många orter, men som idag inte längre finns kvar, eller är skrotade eller fjärstyrs från anläggningen i Solna. En anläggning sägs finnas kvar på Gotland, men torde tillhöra en rest av militär sort, fast man visar ju upp några antenner på bild och hur mycket sanning finns det att det är FRA bakom dessa.

  http://bodstrom.omfg.se/

  Förr i tiden avlyssnades det mesta, som gick via etern och hur mycket som spills och kan snappas från kabeltrafiken vet ju dom som är insatta i den digitala världen, så egentligen är det inget nytt med FRA. Det nya är, att man så att säga först under många år, skrotat mycket av det som skulle ha behövts kvar för att FRA skulle fungera som man tänkt idag, med den nya lagen. Nu blir det bara ett hafsverk, som kostar skattebetalarna onödiga pengar och med en massa icke kompetent personal.

 266. pelleh skriver:

  Hillary2

  Kan man nagonstans hitta en lista pa vilka som valt att kvitta?

 267. hillary2 skriver:

  pelleh

  jag har inte ens försökt hitta något sådan – kanske kan man söka på Riksdagen…
  men det spelar väl ingen roll vilka som var kvittade???
  det var dock en närvarande som avstod från att rösta – den personen kanske bör granskas??
  själv har jag fullt förtroende för vänsterblockets hållning i frågan

 268. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  steenad 1:39

  Vem är ny här? Du eller jag?
  Du verkar vara en liberal av den sorten som aldrig gjort ett ordentligt handtag i hela ditt liv och därför inte förstår att det även finns en verklighet som inte alltid fungerar som teorin.
  Ungefär jämförbart med kommunism på den andra kanten.
  Är du bokstavstrogen?
  Nu anpassade jag mig till din förmåga och skrev långsamt. Ok även för en ultraliberal?!

  Dee Dee Sharp – mer känd som de liberala starletternas älsklingsgöteborgare

 269. hillary2 skriver:

  ollemunter

  den enkla sanningen var väl att FRA inte fick fram tillräckligt med material som man kunde byta med andra nationer eller serva svenska regeringen med och begärde av Leni Björklund att få spana i kabel
  tjänstemän totade ihop ett lagförslag som regeringen Persson spolade

  märkligt att justitieminister Beatrice Ask och statsminister Fredrik Reinfeldt samtidigt gått under jorden

 270. Anna skriver:

  hillary2 1:42

  Trevligt att du verkar hämta dig efter den lilla utvisningen du råkade ut för. Att du dock inget lärt dig av dina bisarra överdrifter står dock klart eftersom du benämner Karl Rove för varandes en maktmissbrukare. Du agerar därmed såväl både åklagare och domare i samma person men det kanske är en vana efter alla genomgångna fackliga och politiska kurser som du genomgått i ditt avgudade partis regi på Bommersvik el./och andra rödfärgade kursgårdar, där pampar genom decennierna styrt efter eget huvud och alkoholen flödat mer än ev. kunskapsspridande, i god socialdemokratisk patrialkalisk tradition.
  Du har tidigare på denna blogg välkomnat ditt partis omsorg och inbjudan av representanter från barnamödarna Hamas och Hizbolla i syfte att vidga ”partikunskapen” (samt bokförsäljning bl.a. genom Lena Hjelm Wallén) och därför blir det extra genant när du såväl åklagar och dömer Karl Rove för maktmisbruk.
  Vad jag vet är personen ifråga aldrig någonsin dömd och enl. all juridisk praxis är därmed ditt påstående en ren lögn (antagligen för att samla personliga poäng och tjäna partiet).
  Direkta påhopp som är baserade på uppenbara lögner ger ofta rött kort (men du kanske rentav längtar tillbaka till ”utvisningsbåset”)?

 271. steenad skriver:

  göteborgslullaren
  ”Du verkar vara en liberal av den sorten som aldrig gjort ett ordentligt handtag i hela ditt liv”
  Usch det var otäckt. Hur kan du veta allt om mig. Får du informationen direkt från FRA?

  Jag är inte bokstavstrogen men principfast.
  Jag är inte heller så naiv att jag, likt dig, är fullt och fast övertygad om att överheten alltid vet exakt vad de sysslar med.

 272. bestofmankind skriver:

  Anna 1:42

  När du talar om utvisningar och rött kort (makt), och även använder namnet Anna, associerar jag dig med Carl Bildts fru Anna Maria.

  Tar du ansvaret att personifiera Anna Maria Corrazza Bildt i bloggen? Som jag tror en person som är mycket snällare och mänskligare i verkligheten jämfört med dina senaste roll som Ass & Gas och Jannedumbom.

 273. lillies skriver:

  Hmmm..en kolumnist i Svd skrev nyligen om FBIs evesdropping och spaningar och fällde den välbekante kommentaren om att något är så hemligt så knappt de som ägnar sig åt verksamheten begriper vad de håller på med….själv har jag inte helt tagit ställning till FRA lagen, den har såväl fördelar som nackdelar…även om jag fortfarande tycker att Pellnäs med sina hysteriska inlägg om vilka delar av Sverige Ryssland kan ta om de skulle få för sig att invadera är på gränsen att få mig att önska att någon satte en försäkring på honom och lät honom genomlida en liten motorcykelolycka eller något. Han låter nämligen på gränsen till lika nervklen som min morsa ibland (när hon råkat drälla vatten på perkulatorbryggaren och får en stöt tror hon genast att det är farsan som försöker bli av med henne, vilket i fallet i fråga är fel även om hennes tanke som sådan inte egentligen är ett utslag av allvarlig paranoia).

  Anna,

  ett råd…studera juridik litemer….bara för att en person inte är dömd så betyder det inte att denne är oskyldig, däremot skall personen betraktas som sådan av speciellt vissa institutioner/personer. Det finns en massa information om olika personer som inte lett till dom eller ens åtal men det betyder inte att de aldrig gjort något.

 274. bestofmankind skriver:

  P.S.

  Och t o m en avatar nästan lika vacker som Anna Maria.

 275. steenad skriver:

  Jag uppfattar det som om det finns ett gäng osjälvständiga avlönade lobbyister här som försvarar allt in absurdum. Ger varandra lite beröm emellanåt och misstänkliggör alla kritiker för att vara kommunister eller ultra det ena eller hyper det andra.

  Att FRA frågan har engagerat så många allmänborgerliga väljare beror på att den drevs igenom på ett hafsigt sätt och att kritiken viftas bort just på det sätt som sker här.

  Vänta till det blåser över sa Reinfeldt. Det kommer det inte att göra än på länge. För vi är några stycken som blåser under.

 276. Anna skriver:

  lillies 2:56

  Min mentor inom juridiken, den mycket välkände professor Hans Klette vid Lunds Universitet, är mer än nöjd med mina nuvarande kunskaper inom den juridiska vetenskapen.
  Därför tar jag mig friheten att ingorera ditt råd ;-))

 277. pressord skriver:

  japp, steenad, moderater in absurdum allihop!

 278. Anna skriver:

  tlg lillies

  Professor i straffrätt (passar ju bar i diskussionen om Karl Rove).

  /A

 279. lillies skriver:

  steenad,

  visst, jag är avlönad då jag har en anställning dock är jag ingen lobbyist och inte heller försvarar jag allt in absurdum. Jag har åsikter om varierande saker (och vissa saker har jag vare sig någon åsikt eller något intresse av överhuvudtaget) och ibland sammanfaller det med regeringens officiella linje och ibland inte.

  Skulle dock vilja kritisera Göran Hägglunds argument (jag röstar vanligen på Kristdemokraterna) om sitt motstånd för skatteavdrag för ensamstående föräldrar där han uttryckte att han var tveksam då det enligt honom kan uppmuntra folk att skilja sig. Visserligen har man ”hört” om folk som skiljer sig bara för att få bostadbidrag och dylikt men jag är tveksam till om de fallen är fler än de fall där barn far illa (KDs vanliga huvudargument mot att folk skiljer sig) på grund av att personer stannar kvar i ett destruktivt förhållande/äktenskap bara för att de inte har råd att bo själva. Trots allt är det en hel del kostnader som är statiska oavsett om man är två som delar på dem eller bara en försörjare.

 280. lillies skriver:

  Anna,

  själv tog jag min LLM (Master in Laws) vid Uppsala (som har rankats högre såväl internationellt och inhemskt..förutom avseende bostadsituationen).
  Om jag har använt narkotika och sålt det under min tonårspersiod (som inträffade under 80-talet) men inte är dömd för det…. ljuger jag då (det finns en LVU dom men den är sekretessklassad då dessa inte är brottmål)?

 281. hillary2 skriver:

  lilla vackra Anna

  när testade Hans Klette dina juridiska kunskaper senast?
  ynkligt att dra fram honom i sammanhanget
  lika ynkligt som ditt försök till angrepp på mig
  varför tror du att Karl Rove lämnade sin post förra året?

 282. Anna skriver:

  lillies

  Jag jämförde inte Uppsala och Lund utan nämnde enbert ett namn – inom juridiken bör vi väl vara exakta, eller hur ;-))

  Hillary2
  En mentor testar inte, det är en person som man kan fråga till råds och bli vägledd av.
  Betr. angrepp – du angrep Karl Rove och fortsätter att insinuera. Detta säger mer om dig själv ;-))

 283. lillies skriver:

  Visserligen var mitt huvudämne som jag specialicerat mig i inte straffrätt men jag finner ändå ett uttryck om att ett påstående om någon har gjort något som denne inte är dömd för är lika med lögn högst märkligt. Det kan dock vara förtal även om det är sant. T. ex. så gör sig killar som lägger ut bilder på tjejer som antingen varit lättklädda eller som de haft sex med på internet skyldiga till förtal om de gör det utan flickans/kvinnans medgivande oavsett hur ”sant” det är.

  Angående FRA och likartade företeelser….jag såg på text TV häromdagen att USA och EU är nära att komma öerens om utbyte av information gällande individers resor och användning av kreditkort m.m.. Ungefär samma info som typ svenska myndigheter kan använda sig av vid brottsutredningar (och gällande kontoinformation, vid sedvanliga rutinmässiga skatteutredningar) . Dock hade tydligen George bush uttryckt att det knappast kan bli fråga om att ge någon möjlighet att stämma amerikanska myndigheter vid ev. missbruk då denna möjlighet endast ges till amerikanska subjekt.

  Inkluderar ordet ”individer” även politiker på olika nivåer? Jag hoppas det, det vore trist om vi hade politiker i Europa som gnäller om Rysslands brist på demokrati och insyn men ändå vill ha en immunitet av den typ ryska politiker brukar ha genom sitt säte i duman.

 284. Anna skriver:

  lillies 3:33

  Nu handlade ”ursprungsfrågan” om Karl Rove och inget annat ;-))

 285. steenad skriver:

  Är det både i Norge och i Danmark där vänster och höger har bytt plats? Det verkar i alla fall vara på gång här nu. Ung vänster varnar på affischer ”vill ni ha det som i Sovjet?”
  I Malmö skall dessa demonstrera emot FRA-lagen tillsammans med SSU och grön ungdom.
  Jag vill inte vara i sådant sällskap men att dessa är emot räcker inte att få mig över på andra sidan.

 286. lillies skriver:

  Anna,
  själv är jag inte mycket för att nämna namn. Jag har dock fått högsta betyg på kredit- och exekutionsrätten av Håstad (och även av en del andra). Jag har dock ingen mentor och proven vid Uppsala är anonymiserade. Jag jobbar för närvarande inte inom just det området men ett närbesläktat (skrev uppsats i skatterätt och jobbar inom det området). Även om jag hade en mentor, om jag t. ex. skulle doktorera eller dylikt så skulle jag inte nämna namnet i annat sammanhang än där denne har uttryckt ett ställninstagande i någon särskild fråga, typ som källreferens, men ändå inte eftersom det ställningstagande man gör i viss fråga i en diskussion på t. ex. nätet eller annarstans kan vara ens egen om även deducerat från liknande områden/omständigheter.

 287. osciloscope skriver:

  soli01;

  ” “Alla lagar, skrivna eller oskrivna är i grunden fascistiska i sin, natur”. Bara att citera dessa rader avslöjar med råge vad det hela handlar om!”

  Det handlar om vadå? Att du inte kan bruka vissa ord? Att din insikt är knapphändig?

  ”Individen ses som underställd socialt kollektiv såsom stat, nation, ras eller social klass”. Det finns många ord som kan beskriva detsamma. För din skull använder jag k-ordet.

  Lagar är ett kollektivistiskt regelverk, som var och en självklart kan godta. Frågan är, godtar du denna grundförutsättning? Om du gör det, men jag inte, vad gör du då?

  göteborgslullaren;

  ”många av dem har framfört egna konspirationsteorier och/eller hänvisat till ökända sajter vore det på sin plats med en egen programförklaring, tycker jag.”

  ”ökända sajter” Du menar SVD el SNS eller Timbro? Teorier är det enda vi lägger fram vare sig fr en mindre el mer känd källa.

  ”egen programförklaring” borde åsyfta individuell ideologi (”egen”) och som sådan böra hållas utanför kollektivet. Du e smart nog att tänka ut en egen. Ingen annan gör det åt dig?

  Osv

 288. lillies skriver:

  Jag är inte särskilt förtjust i Karl Rove men det betyder inte att allt som sägs om någon är lögn bara för att denne inte är dömd. Ett otal myndighetspersoner (och andra) har kunskap om en hel del förhållanden rörande andra människor som dessa människor inte är dömda för, och för vilken (förhållandena runt personen, t. ex. hälso eller ekonomiska eller annat) sekretess förmodligen gäller. Dock kan de oftast lämnas till nyhetsjournalister som kan publicera det om det finns ett så kallat ”allmänintresse”…d.v.s. en sjuksköterska som arbetar på en klinik för senildementa kan lämna uppgift till person på nyhetsredaktion om det verkar som att en person som hon/han regelbundet vårdar håller på att bli landets försvars- eller finansminister t.ex.. På samma sätt som personer på Bolagsverket eller Skatteverket kan kontakta nyhetsredaktioner om någon som verkar ha fallenhet för att leka Jesus med skattebetalarnas pengar verkar påtänkt att bli handelsminister eller dylikt.

 289. Anna skriver:

  lillies

  Jag tror vi talar om två olika saker. Jag har INGEN officiell MENTOR, däremot har jag ett antal personer som jag vid behov, i stort som smått, kan fråga till råds. Samtliga dessa persorn drar jag över en kan och kallar dem för enkelhets skull, mina mentorer (jag har säkert ett tjugotal – har inte räknat dem).
  Tilläggas kan att jag ej är jurist och ej heller arbetar med speciellt juridiska frågor, däremot är jag hyfsat bevandrad inom div. olika discipliner. Det som förr i tiden kallades bred allmänbildning.

 290. lillies skriver:

  Kolumnisten jag hänvisade till i SvD läste jag dock i pappersversionen (jag är prenumerant och läser sällan cyberversionen). Vilken i sin tur bl.a. refererade till en författare som bl.a. skrivit för New Yorker.

 291. Anna skriver:

  lillies

  Tror vi bör lägga ned denna diskussion för den kommer säkerligen inte att leda någonstans.
  Någon prestige lär det väl inte heller finnas att värna om för någon av oss!

  ;-)

 292. soli01 skriver:

  steenad – bra, det verkar vara rätt virke. Vi har, som bekant, alla rätt att ha en synpunkt på den nu aktuella lagen. Jag har försökt läsa allt som går på nätet och det har varit en god hjälp för att förstå lite av vad denna lag innebär. De flesta som är mot har ”vänster” som hemvist.
  Jag vet – då jag varit med länge – att det inte finns några avlönade lobbyister här utan helt vanliga människor som har olika uppfattning i det mesta och därför lever kommentarena vidare. Ibland kan det gnistra till och oftast används då humorn som ”stötdämpare” .:-)
  Man får dock vara hårdhudad.:-)

 293. hillary2 skriver:

  anna 3:33

  insinuera du att Klette är nöjd med dina kunskaper – intresseklubben antecknar

 294. lillies skriver:

  Anna,

  så du tog aldrig juristexamen? Tog du examen i något ämne?

  Jag har också en bred allmänbildning. Dock är den inte så bred att jag skulle säga att ett påstående om någon som denne inte är dömd för per automatik ger påståendet karaktären av ”lögn”. Ett viss mått av snävhet kan nog vara av godo även i diskussioner som vare sig är strikt juridiska och inte heller bland enbart jurister.
  Jag tror inte t. ex. att Hans Klette skulle uppskatta att du använde hans namn för att ge tyngd åt ett sådant påstående. Själv tycker jag det är lite absurt (dock ibland på gränsen till komiskt) när personer hävdar en rätt befängd ide och då de märker att argumentet sladdar på lösan grund drar till med att de ”känner någon” eller är (släkt med), som måhända kanske är en auktoritet inom området som sådant, men som den kunnige som läst en hel del av auktoriteten kan dra en välgrundad gissning om att denne inte skulle argumentera för just den saken.

 295. lillies skriver:

  Inte FRA men väl rörande försvaret…det har varit utredning om specialförbanden och utredaren säger att de inte har förekommit prostitution…nu är de förhoppningsvis inte sååå gamla men vem tror de skulle vilja betala t. ex. Håkan Alm för en halvtimme?!?!?!?

 296. hillary2 skriver:

  lillies

  instämmer helt i andra stycket
  anna är ett moderat troll som är här av samma anledning som göteborgslullaren – att försöka göra narr av meningsmotståndare

 297. hillary2 skriver:

  kännetecknande för trollen är att de gärna skriver nedsättande om socialdemokratiska kursgårdar eller folkhögskolor
  själva lär de inte ha bevistat några sådana men de insinuerar hur vidrigt det är och hur alkoholen flödar

  det är naturligtvis inte sant – däremot är besök på kursgårdar eller folkhögskolor ett utmärkt sätt att få arbeta med politiska frågor koncentrerat och knyta kontakter med andra partianslutna

  jag undrar var moderater träffas – på konferenshotell? – tvi så trist!

 298. Anna skriver:

  lillies och hillary

  Lite kuriosa.
  Man kan ha en examen i juridik utan att kalla sig jurist.
  Damerna behöver ej oroa sig över min tidigare akademiska bana, vi är rätt många som numera har dubbla examina på relativt hög nivå.
  Den högsta nivån når jag dock genom LHS (Livets Hårda Skola) – den slår all traditionell utbildning.

 299. hillary2 skriver:

  anna

  blaha, blaha

  min dotter har tre akademiska examina – so what?

 300. hillary2 skriver:

  anna

  hittills har du inte visat något prov på att ha gått i livets hårda skola – du uppför dig som en barnrumpa

 301. Anna skriver:

  Slutkommentar för min del för nu – hotar med att kanske komma igen framåt 23- tiden..

  Hillary har aldrig sett eller hört talas om berusade fackföreningspampar eller stupfulla
  partifunktionärer på studieresor.
  Citat ang. porrklubbsbesök i Bryssel gällande ett LO- förbund: ” Var vi på porrklubb? Det hade vi ingen aning om! Vi trodde att folk gick så här lättklädda nere i värmen. Klädseln bestod av hög att och käpp. Notan slutade på drygt 10000:- för en handfull personer, 3% täcte matkostnader och 97% sprit.
  Detta är en rapport från det verkliga livet lilla Hillary :-)))

 302. hillary2 skriver:

  anna

  det där har ingenting med SAP att göra
  det var däremot en moderat som vinglade hem med barnvagn efter en ”vinprovning” då en kvinnlig polis ingrep och tog hand om både barn och barnvagn av rädsla för att han skulle vingla ner med barnet i Strömmen

 303. Helena Palena skriver:

  Vafan – inget nytt inlägg! Fri med Fra 2 lever sitt eget liv. Ni som kommenterar så frekvent – har ni bosatt er på Calles blog? Själv har han väl tagit semester. Hoppas han kan koppla av!

  Olle Munter och steenad har små glimrande inlägg här och där. Jag tror att FRA var droppen som fick det hela att tippa. Tuvan som rockade båten…

  Vi milda svenskar behöver något att samla oss kring och detta var grejen. Tyvärr kommer borgarna gå på pumpen p g a av detta. Jävla skit!

  Det blir inget bättre tyvärr med såssarna (så säger en väninna till mig – jag skrattar varje gång) eftersom Bodström & Co skulle ha genomför samma grej. Tänk bara på CIA och egyptierna som fick en huva på skallen och ett piller i arslet och sen iväg till Egypten för tortyr. Fy Farao va´hemskt!

 304. Anna skriver:

  hillary2

  Som tur är hann jag ej stänga ner.
  Historien som du berättar är till alla delar osann och riksdagsmannen Per Bill (konstitutionsutskottet bl.a.) friades från alla misstankar om att ha varit berusad. Däremot uppdagades vid följande utredning att den kvinnliga ”ingriparen” använde övervåld.

  Din sanningshalt gäll. Per Bill är lika stor som sanningshalten i ditt påstående om
  Karl Rove.

  Dina kommentarer stinker tyvärr instuderade lögner.

 305. hillary2 skriver:

  anna

  jag har inte sagt att han var berusad men att han av en kvinnlig polis ansågs inte kunna hantera barnvagnen med barnet på ett för barnet säkert sätt

  din förförståelse grumlar texten?

 306. Anna skriver:

  hillary2

  Man har skäl att bli en aning upprörd eftersom du väldigt ofta har en förmåga att inte hålla dig till sanningen.
  Därför tolkar jag ditt beteende som medveten strategi och förtal!

  Domslut i ”Per Bill affären”:
  ————————————————————————————
  Stockholms tingsrätt ogillade åtalet mot Per Bill som var misstänkt för våld mot tjänsteman. Domstolen anser att det i stället var den kvinnliga ordningsvakten som gjorde fel. Hennes ingripande mot Bill på offentlig plats var olagligt. Bill var inte skyldig att stanna och han hade rätt att använda sig av visst våld när han trots det hölls kvar, konstaterar tingsrätten.
  ————————————————————————————

  http://www.expressen.se/1.192571

 307. pressord skriver:

  och som vanligt går myndighetspersoner allt hem med segern i behåll….

 308. osciloscope skriver:

  Diskursen har varit påfallande flödig och responsiv och jag känner mig uppfylld av ny kunskap och ny inspiration …

  Dikotomin rätt och fel/brott och straff står alltjämt obesvarad trots all juridik i världen. Om man tycker att den har besvarats, för all del, kan man inte påtvinga detta på någon annan. Fast det är ju det som görs visst …

  log out

 309. hillary2 skriver:

  anna

  som du sår lär du få skörda även i fortsättningen

 310. pressord skriver:

  Bomb, Afghanistan eller IT-krig är enligt blaskan de ord som FRA kommer att använda och avslöja potentiella terrorister och det är ingen dålig början, eller hur!?

  inelligentian har tagit kommandot, kanske med hjälp av karl rowe, vem vet….

 311. pelleh skriver:

  hillary2 och anna,
  lagg ner!
  Fororena en annan blogg istallet.

 312. […] på vad verksamheten egentligen tillförde var det bara att säga att det var hemligt. Precis som Carl Bildt gjorde häromdagen, när han försökte försvara FRA-lagen på sin blogg genom att hänvisa till […]

 313. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  pelleh 5:23

  Väldigt intressant kommentar av dig i och med att du funnits med på denna blogg i enbart 4- 5 dagar. Besserwisser & Son AB!

  Sådana här bataljer har alltid funnits här på denna blogg alltsedan starten och dom kan för många vara riktigt uppfriskande. När skyttegravskriget är avslutat återgår allt till det normala igen.

  Den som inte vill delta kan alltid hoppa över eller stänga ner. Ett enkelt och bra råd som bör passa alla.

  Varför börjar du själv liksom en mängd andra nya ansikten deltapå denna blogg just när FRA är på tapeten kan man ju fråga sig.

  Det man säger om andra säger väldigt mycket om en själv.

  Dee Dee Sharp – mer känd som göteborgslullaren, kvinnornas vän

 314. bestofmankind skriver:

  soli01,

  Tack för din ”tysta” medgivande att det är OK för Regeringen att inskränkta den ytrrandefrihetsgrundlagen. (min kommentar av 12:30) :-)

 315. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  tlg till pelleh 5:39

  Har du inga synpunkter på konspirationshysterikern pressords inlägg?

  Jag tycker dom är rent bedrövliga men inte uppmanar jag honom till ett annorlunda agerande genom att använda orden lägg ner. För mig skall han naturligtvis få lägga fram vad han vill och sedan får var och en bedöma honom/henne därefter.

 316. pressord skriver:

  tack min käre göteborgare, allsmäktig på jorden och tydligen även här…

 317. Anna skriver:

  pressord

  Be my guest,
  Här är alla välkomna

 318. pressord skriver:

  anna

  du med; stor behållning, många skratt, ibland?

 319. spanaren skriver:

  pressord,

  Oavsett vad kvällstidningarna skriver om ”farliga”
  ord i privat e-post tror jag FRA söker något helt
  annat tex SILEX i datatrafiken på kabelnäten.

  Lillies,

  Bo Pellnäs uppfattning om det säkerhetspolitiska läget
  i vår del av världen överensstämmer i stort med vad
  ÖB/MUST, svenska säkerhetspolitiska experter, både
  civila och militära, samt statsledningarna i våra grannländer
  kommer fram till i sina analyser.
  Därför inte bara bibehåller Norge, Finland sina trovärdiga existensförsvar
  utan förstärker dem. Den svenska regeringens officiellt framförda analys
  är fullständigt unik i sin naivitet och blåögdhet.
  Framtiden får utvisa vad som ligger bakom den nuvarande avrustningen
  och samtidiga moderniseringen av FRA.

 320. hillary2 skriver:

  vilken tuva gömmer sig Ask och Reinfeldt under just nu?

 321. soli01 skriver:

  bestofmankind – jag ser att du hade ställt en fråga.
  I detta fall kan jag inte se att denna lag ska sätta hinder för den nu akt FRA-lagen. Det har säkert blötts och stötts av jurister innan det lades fram för beslut. Vi får lita på dessa.
  Detta är ju en grundlag och är den yngsta och tillkom 1991-Vi har -om det inte är känt- fyra grundlagar här:
  Regeringsformen, successionsförordningen, tryckfrihetförordningen samt då yttrandefrihetsgrundlagen.
  Kan nämna de 5 friheterna också.
  1. yttrandefrihet
  2.Informationsfrihet
  3.demonstationsfrihet
  4.Föreningfrihet
  5.religionsfrihet.
  Sverige är väl fantastiskt!

 322. hillary2 skriver:

  soli01

  menar du att man är ofelbar bara för att man sitter som jurist i eller i närheten av regeringen och har blött och stött?
  det uppstår lätt beroendeförhållanden i alla sammanhang
  har du läst Rikspolisstyrelsens remissvar?

 323. soli01 skriver:

  hillary2 – när det gäller tolkning av lagar tror jag inte på beroendeförhållanden, men att det kan blötas och stötas även i de kretsarna kan vara möjligt.:-)
  Svaret på din fråga är nej. Har hört något på radion – det enda.

 324. pressord skriver:

  spanaren

  ja inte redovisar de dessa ord i den spalten men en hastig titt i blaskan gjorde att jag inte kunde hålla mig…fniss :-}

 325. chiros skriver:

  hillary2
  soli01 fick ett selektivt informationsfilter inmonterat i sin hjärna av Carl innan Carl åkte på semester (flydde från sin revolterande blogg?); det är därför som soli01 inte reagerar normalt på yttre stimuli.

  F.ö. anser jag att FRA lagen bör förstöras

 326. soli01 skriver:

  chiros – ge mig inte foten och jag tar hela benet.:-)
  Du menar givetvis bilskroten – dags kanske.:-)

 327. hillary2 skriver:

  chiros

  :-)))

  f.ö. anser jag att FRA- lagen bör ”ändras”
  jag minns hur jag som ung tyckte att det var hemska ord att Kartago borde förstöras

 328. hillary2 skriver:

  soli01

  lagen är skriven av tjänstemän i regeringskansliet som ett beställningsuppdrag av FRA och man har i lagen gett regeringen alldeles för mycket makt
  ponera att vi får rejäla oår om några decennier och en fascistoid frälsarregim röstas fram!!
  dina avkomma kanske lever då – jag föreslår att du gör som vi kvinnor – tänker på vilket samhälle våra barn kan komma att leva i
  Carl Bildt kan inte med sin idag av FRA påstådda förvärvade auktoritet göra ett smack vid det laget !

 329. spanaren skriver:

  Vidare mitt 6:08 pm

  Alla bekymrade för sin privatkorrespondens på nätet…

  Hur ofta behandlar den privata e-posten ämnen som SILEX?

  SILEX is an acronym for Separation of Isotopes by Laser Excitation [1], a technology developed in the 1990s for isotope separation to produce enriched uranium using lasers.

  I trafik från fjärran ort uppspanad av NSA/GCHQ/FRA kan
  ett ord som SILEX däremot törhända vara av ett visst intresse…..

 330. hillary2 skriver:

  spanaren

  varför blundar du för det faktum att lagen i framtiden kan komma att missbrukas?

 331. spanaren skriver:

  hillary2,

  Jag är medveten om möjligheten men anser att en
  ny ”administration” kan kartlägga befolkningen bara
  genom att använda personnumren. Efter ”nyordningen”
  blir det säkert även förbud mot privat datakommunikation.

  Är den nya ”administrationen” av utländskt ursprung
  finns säkert listorna på personer som skall omedelbart
  likvideras, bland andra FRA:s personal i den mån deras
  identitet är känd, redan på listorna för ”omedelbara åtgärder”.
  Jmf Kabul 1979.

  De säkerhetspolitiska aspekterna, om vi inte skall radikalt
  ändra landets utrikes och säkerhetspolitik, är enligt MIN
  mening viktigare än personlig integritet och ev. framtida
  missbruk av en annan typ av ”administration” än dagens.

 332. soli01 skriver:

  spanaren – kloka ord. Bry dig inom hillary2 .:-) Hon är orolig för framtiden.:-)
  hillary2 – tänk på framtiden t o m du får bestämma.:-)…kanske.

 333. hillary2 skriver:

  spanaren

  en parlamentarisk kontroll av lagens efterlevnad med jämna tidsintervall skulle kunna minimera att en svensk regering – som tillkommit genom val i laga ordning – missbrukar lagen
  jag finner inte att det är lämpligt att regeringen utser kontrollanter
  du har tidigare anfört att FRA-anställda är så pålitliga
  JO har påbörjat en utredning om konfidentiellt material från FRA som hamnade på Rapports redaktion…
  snart tar den unga IT-generationen över i yrkeslivet och de har inte vuxit upp under valspråket Plikten Framför Allt
  den generationen har helt andra värderingar och är inte vidare auktoritetsstyrda
  och kommer förmodligen att göra helt andra riskvärderingar än Pellnäs et al.
  de kommer sannolikt att se möjligheter där det nu ses hot
  många av dem har en mycket hög social kompetens jämfört med sina föräldrar och deras föräldrar
  och det kan vi troligen tacka den svenska grundskolan för
  social kompetens bör vara det svenska samhällets stora tillgång i framtiden

 334. hillary2 skriver:

  soli01

  blaha,blaha

 335. soli01 skriver:

  hillary2 – är det ett nytt språk – månne.:-)
  God natt i alla fall!

 336. hillary2 skriver:

  spanaren

  varför måste information om t.ex. andra länders upprustning vara hemliga för svenska folket?
  för att regeringen ska ha den informationen som bytesvara?
  OK isåfall – men så fort vi lämnat ifrån oss informationen bör svenska folket få reda på den
  vi är inga barn och t.ex. ryssen kommer inte att ta oss för att vi vet vad ryssen håller på med

 337. hillary2 skriver:

  soli01

  sköt dig själv – du borde ha gått och lagt dig för länge sedan!
  du tuggar om värre än josef nu för tiden

 338. soli01 skriver:

  hillary2 – svårt höra sanningen många gånger.:-) Kan undra vem som tuggar mest.:-)
  Josef har kanske fastnat under sin björk!!

 339. visionara skriver:

  hillary

  Hur mår du egentligen?

  Av kvällens inlägg från dig att döma – innehållandes personangrepp, förklenande omdömen och t.o.m. förtäckta hot mot andra meddebattörer – verkar du omåttligt frustrerad.

  Jag kan förstå din frustration. Det kan inte vara lätt att tvingas leva under en borgerlig regering när din kära fackförening, LO dvs, sponsrat sossarna med så många miljoner för att komma till makten – utan önskat resultat. Men ge inte upp. Undrens tid är ännu inte förbi. Med benäget och fortsatt bistånd från media ända fram till 2010 finns fortfarande chans att ni lyckas lura tillräckligt många väljare att rösta fram Mona som vår nästa stadsminister (tänka sig att jag får ståpäls vid blotta tanken – dock inte av välbehag).

  M v h

  Visionären

 340. hillary2 skriver:

  så här avslutar Bildt sitt inlägg och man kan inte annat än skratta åt hans lögn:

  >Och genom tryggheten att detta sker enligt lagens tydliga bestämmelser.<

  en otydligare lag får man leta efter?
  otydligheten har också kanske de flesta remissinstanser pekat på
  och en osmakligare lag får man definitivt leta efter

  har Ask och Reinfeldt och Bildt gått under jorden för att skämmas ett tag?

 341. visionara skriver:

  Ja, jag vet. Det heter statsminister. Har läst för mycket sosseinlägg.

 342. hillary2 skriver:

  visionara

  tackar som frågar – jag mår utmärkt
  precisera gärna dina anklagelser
  det är väl solklart att regeringen kommer att ha svårt att vinna valet 2010 och vem som blir statsminister är osvuret
  mycket kan hända på knappt två år

  SAP har redovisat vad de fått i partistöd från LO
  de nya moderaterna tiger däremot om sina bidrag från Svenskt Näringsliv
  Timbro fick dock två tre år före förra valet 300 miljoner därifrån ;-)))

 343. hillary2 skriver:

  visionara

  jag tycker alla fackföreningar har sina berättigande – inte bara de som tillhör LO

 344. visionara skriver:

  hillary

  Dina svar till Anna och Soli är vad jag menar.

  M v h

  Visionären

 345. spanaren skriver:

  Rysslands militära upprustning och alltmer
  kraftfulla svar på provokationerna från USA/NATO
  är inga hemligheter. Läs en rysk tidning….
  Dagens hot mot freden kommer från Washington inte från
  Moskva men vi kan med nuvarande politik inte undgå att
  dras med om/när konflikten kommer.

  Regeringen är mycket väl medveten genom MUST
  rapporing om det verkliga läget. Som jag skrev
  förut har försvars och säkerhetspolitikens verklighet
  dolts för svenska folket sedan 1939 av den ena
  propagandalögnen efter den andra. Den idag aktuella
  heter ”inga hot finns inom överskådlig framtid”.

  Varför det är så har jag faktiskt ingen förklaring på
  – någon som vet.

  Låt mig ta ett exempel från Palmes tid under ”frostens år”.
  Amerikanska UD ville stoppa leveranser av amerikanska
  delar till Viggenplanen under utveckling. Palme sände
  omedelbart ÖB Synnergren till Nixon och Pentagon.
  Talet om kärnvapenfria zoner osv var bara honung som
  Palme bjöd ”Björnen” på för att hålla honom på gott
  humör. Det för Palme allt överskuggande intresset var
  ”livlinan” till Pentagon. Vi fick delarna när Nixon hade
  meddelat US State Department hur den verkliga verkligheten
  såg ut. Samtidigt i Sverige tågade FNL-grupperna…..

  FRA:s personal har högsta möjliga säkerhetsklassning.
  Går det att få fram en kontrollkommission som uppfyller
  dessa fordringar?

 346. hillary2 skriver:

  spanaren

  tack för infon!
  eftersom jag inte vet vad högsta säkerhetsklassning innebär kan jag inte svara annat än kan Tyskland ha tillräcklig säkerhet av parlamentariker i kontrollfunktion så kan vi

  vet du vad 2 000 amerikanska ”rådgivare” egentligen gör i Georgien?
  trodde att Bildt skulle skriva något idag om det envetna Georgien som till varje pris ska ha ”tillbaka” Anchazien

 347. hillary2 skriver:

  visionara

  har du några tankar om FRA-lagen?

  Anna och soli01 och jag känner varandra – sköt dig själv

 348. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  visionara,

  Låt dig inte nedslås av Hillarys kommentarer. Tanten uttrycker sig på detta sätt.
  Du vet, först lärde hon sig en sak på en ABF- kurs och sedan finslipades detta på någon fack- och/eller partikursgård, dvs ett ställe där där det fria ordet sakta men säkert avlägsnas från den enskilde och ersätts med det enhälliga partispråket (alla säger likadant).

  Dee Dee Sharp – mer känd som starletternas gunstling i göteborg

 349. hillary2 skriver:

  göteborgslullaren

  du vet ingenting om mig
  visste du litet mer om SAP skulle du inse att jag talar mitt eget språk och framför mina egna tankar
  din lille moderatpapegoja ,-)

 350. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  hilary

  Jag fick en fråga från lombryssel för ett tag sedan som gällde vem som under många år
  ledde orkestern på Liseberg. Även du känner säkert till att det var Ronnie Hartley –
  eller också höll du kanske till på Polketten istället?

 351. hillary2 skriver:

  har aldrig satt min fot på polketten
  varför frågar du?

 352. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Du påstår ju att du är hemtam i göteborg sedan många år (även om du numera har flyttat åt nordost)

 353. hillary2 skriver:

  jag är mer hemtam än du vet – där du bor ,-)

 354. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Det var ett kryptiskt svar ;-))
  Nåt helt annat. Hur kändes det när du åkte på ett rött kort?

 355. hillary2 skriver:

  det minns jag inte

 356. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Det var ett jättebra svar, kunde inte formulerat mig bättre själv ;-)

  Nej, nu får vi nog sluta vår privata lilla pratstund annars kanske pelleh eller någon annan trådpolis ingriper

  God Natt

 357. hillary2 skriver:

  god natt alla som finns kvar på tråden

 358. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Inkluderar det även medarbetarna på FRA??
  ;-)

 359. soli01 skriver:

  ja tack – det tog en erbarmelig tid detta :-) Kunde inte sovva.:-)

 360. pelleh skriver:

  goteborgslullaren

  du ar val inte radd for polisen?

  det behover man inte vara… inte an iallafall…

 361. crushnwo skriver:

  ”Något som vore verkligt intressant är att få höra hur några av de ivrigaste motståndarna till FRA- lagen betraktar det idealsamhälle som de eftersträvar. Eftersom rätt många av dem har framfört egna konspirationsteorier och/eller hänvisat till ökända sajter vore det på sin plats med en egen programförklaring, tycker jag.

  Dee Dee Sharp – mer känd som den ickkonspiratoriske göteborgslullaren”

  Vad sägs om ett samhälle utan krig och övervakning?

 362. tnsexton skriver:

  Hillary
  undrar 07-01 8:27 varför information om andra staters upprustning måste vara hemlig för svenska folket.
  Svaret är dels att den inte är det och dels att den, paradoxalt nog, är det.

  Den är det inte för den som följer rapporteringen i internationell press, både nyhets- och specialtidningar eller hämtar uppgifter från den uppsjö av internetsajter som behandlar ämnet. Problemet med dessa källor är att kunna sortera vad som är ren propagande, marknadsföring från olika systemleverantörer, placerad desinformation etc. Om man är medveten om problemen och fällorna ger dock dessa källor en ganska bra översiktbild över trender, långsiktiga målsättningar och specifika system.

  Den är hemlig, och ska så vara, om man avser kunskap om ej i öppna källor publicerade förhållanden; kunskap om kort- och långsiktig politisk och ekonomisk planering och utveckling, konkret militär planläggning, specifika detaljer om vapensystem etc.
  Om sådana kunskaper skulle göras allmänt tillgängliga skulle vi bl a röja vår inhämtnings- och bearbetningskapacitet, vår förmåga att forcera krypton och komprometera källor, kanske med ödesdiger utgång för dessa.
  Vi skulle dessutom med omedelbar verkan stängas av från den för alla deltagare mycket viktiga marknaden för äpplen och päron….

 363. Torsten skriver:

  Oj vad lungt det är på bloggen i dag.

  Sover alla ”stenkastare” ännu;-))

  soli, Du somär vettig, är väl vaken:) Eller kunde Du inte somna efter den frenesi av ”stenar” som Du parerade så bra i går;-))

 364. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  crushnwo 12:44

  ”Vad sägs om ett samhälle utan krig och övervakning?”

  Det är självklart att du inte vill ha någon som helst övervakning/kontroll eftersom du tillhör den promillen av människor som tror att det var staten USA som låg bakom attackerna den 11 september.

  Dee Dee Sharp – mer känd som göteborgslullaren

 365. ollemunter skriver:

  hillarry2 och många andra!
  Det är väl bara att inse att den största hycklaren av alla har lurat er. Carl Bildt sitter på nätet och skriver sin dagbok och ni fortsätter att kommentera något som för länge sedan borde vara ett avslutat kapitel. Har ni sånt stort kontaktbehov, så föreslår jag i första hand Skype och eventuellt MSN som jag använder till mina barnbarn ibland. Så låt bloggen vila en stund, vi behöver alla komma ifrån den här sista sörjan han åstadkommit.

  Ha en skön sommar på er alla!

 366. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Ja Torsten, soli har burit frihetens fana högt och är värd en stor eloge för sitt idoga arbete. Lugnt och sakligt släpper han ingen av ”nyideologerna” över bron!

 367. Torsten skriver:

  göteborgslullaren,

  Jag fick bara en sån association till den fruktansvärda förstörelsen på Avenyn för ett antal år sedan.
  En liten klick asociala personer (kvällspressen) eldar upp massan till att kasta sten;-)

 368. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  torsten,

  Helt rätt. Vi äkta göteborgare har inget till över vare sig för AFA- tomtar, ultranyliberaler, anarkister, gammelkommunister el. dylika – denna lilla grupp som totalt är någon liten promille av den totala befolkningen går fram som bärsärkar både på gator och torg samt på bloggen. Och naturligtvis hakar Byskebusen med hovdamer
  på direkt, dom är som flugor, dvs dras tydligen till all skit ;-))

 369. Torsten skriver:

  Dee Dee Sharp,

  ;-)))

  Helt överens.

 370. MahaCohan skriver:

  soli01, spanaren, torsten, lullaren,……..

  Tänk om det bakom Mona Sahlin döljer sig en Mona Stahlin, att denne Stahlin får makten 2010 och att hon som välkomstgåva av Alliansen får oinskränkt makt, inte bara över människors personnummer, utan även över deras innersta tankar och åsikter.

  Sedan måste man fråga sig på vilken medvetandenivå de är, ”Jönsson-ligan” och deras jurister som införde den här lagen i ”vällovligt” syfte till medborgarnas ”beskydd”. Vi skall komma ihåg att det var inom juristskrået man först upptäckte fenomenet om ”det slutna rummets idioti.”

  Vi vet vad de säger sig vilja göra. Vi vet inte vad de kommer att göra och kommer aldrig att få veta vad de gör. Lagen har öppnat frihetens port för nuvarande och alla kommande regeringar. Framför dem liggger öppna vidder, ett vilda västern där de skapar regler, normer och direktiv när de galopperar fram på sitt fullblod, sitter högt i sadeln, oåtkomliga.

  I sanning, en riktig cowboys dröm. Har du cowboyhatt, revolver, boots och sporrar i ditt lekrum, Reinfeldt?

  Detta är inte statsmannaskap, det är små pojkar som leker att de civiliserar vilda västern.

 371. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Byskebusen

  Ditt lekrum är som vi vet bloggen och tydligen inspireras du av att dagligen bedriva nån slags björnjakt.
  Jag upprepar, du finns inte i verkligheten och ingen kan därför ta dina kväden på allvar förutom dina små hovdamer. Av dessa saknar i alla fall en av dem kunskap om det mesta och rådfrågar dig därför på ett skrattretande sätt hur hon ska ställa sig till än det ena och än det andra.

  Dee Dee Sharp – barkassens och bissarnas ädle skeppare mer känd som göteborgslullaren

 372. Torsten skriver:

  Kachina/MahaCohan,

  Du behöver inte oroa Dig.

  Det är detta hon är ute efter och inget annat;-))

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2811649.ab

  Stanna Du hemma och skruva på Din gamla rosthög. Jag skall ut och glida i min CLK:-))

  Hej på ett tag:)

 373. MahaCohan skriver:

  Valet i USA år 2000 innehöll en del märkligheter som orsakade en del utropstecken.

  Valet i USA år 2004 innehöll så många märkligheter att utropstecknen förvandlades till frågetecken.

  Jag vill inte se sådana val, här i Sverige. FRA-lagen är så skriven att den säger sig skydda mot yttre utländska hot, sedan stänger man dörren till regeringsrummet där sedan ett oppositionsparti med en enda medlem född i utlandet, upplevs som ett hot.

  Den som kontrollerar statistiken och informationsflödet, kan även manipulera detsamma.

  Som sagt, regeringen får inte ha oinskränkt makt utan det måste i lagen finnas instiftat ett parlamentariskt kontrollorgan som inte har några begränsningar, varken i insyn eller tid. Detta även om kontrollorganet kostar mer än FRA:s utbyggnad.
  Samtliga riksdagspartier måste finnas representerade i detta kontrollorgan.

 374. MahaCohan skriver:

  Stahlin, Reinfeldt, Castro, Pol Pot, Hitler, Stalin, Cahvez,……..hur många demokratiskt valda ledare har inte lagstiftat sig till diktatur under sin livstid?

 375. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Byskebusen

  Skulle inte du ta snipan över till Finland. I allla fall har du påstått det du kanske har fantasi i stort som i smätt. En liten fråga: Har du hört om någon nyligen blivit antastad på torget i Byske och utfrågad om sin sjukdomshistorik?

  Själv skall jag strax glida ut med min barkass, vädret är underbart, pilsnern är kall och
  en liten starlet är under uppvärmning, med andra ord leker livet.
  Jag uppmanar dig att göra något liknande, fyll snipan med dig själv och lite mat och dryck samt ett trevligt sällskap och ge dig ut i dina farvatten, t. ex. förbi Yttre Lönngrundet och enjoy life.
  ;-))

  Dee Dee Sharp – göteborgs gåva till bissarna

 376. bestofmankind skriver:

  MahaCohan,

  När jag tänker efter är detta egentligen ett clevert drag, en strategisk plan inspirerad från USA.

  Regeringen inskränker fri- och rättigheter som de själva är väl medvetna om att det svenska demokratiska folket kommer att protestera om. Vinner tid på bekostnad av folkets oro. Sedan förändrar dem någonting till folkets vilja för att vinna tillbaka folkets förtroende samtidigt med förhoppning om att vinna politiska poäng.

  Det är konsten att ta allting och ge tillbaka någonting i hopp om att få förtroende tillbaka. Men vad de inte själva vet är att väljarna är inte dumma, vi kan tänka vi med.

  Jag har varit med om detta tidigare i år, och Regeringen fortsätter med samma taktik.

  Regeringens/Alliansens politik har blivit amerikaniserad.

 377. hillary2 skriver:

  tnsexton 6:41

  tack för kommentar som gav upphov till två följdfrågor:

  1. finns det någon samlad svensk statlig uppdaterad och trovärdig information som kan ge någon form av omvärldsanalys av säkerhetspolitiska områden?
  bilden du gav var att information var tillgänglig på många spridda ställen /dvs rätt otillgänglig för en icke fackmänniska/ och dessutom inte sällan otillförlitlig

  2. varför är byteshandeln av äpplen och päron så viktig enligt dig och hur ofta sker den?

 378. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Plötsligt kom jag att tänka på det gamla fina svenska ordstävet

  Så det kan bli ;-)

  Dee Dee Sharp – mer känd som den amerikaniserade göteborgslullaren

 379. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  tlg 10:03

  Ordstävet lyder naturligtvis >Dummare än tåget<

 380. steenad skriver:

  Det här är ingen trevlig plats för diskussion.
  Ett gäng permanenta politruker håller rent från all kritik emot vad nomenklaturan säger.
  Den som överhuvudtaget har något att invända emot kejsarens klädsel är extremist eller sinnesslö.
  När husse byter fot gör så även hans valpar.
  I hela denna långa tråd har jag framför allt tagit fasta på inlägg från spanaren.
  Jag finner ditt scenario om ett nära förestående NATO-medlemskap sannolikt och till viss del önskvärt.

  Signalspaning gentemot misstänkta. JA!
  Mot alla

 381. bestofmankind skriver:

  göteborgslullaren,

  Du behöver inte erkänna inför alla här att DU är dummare än tåget.
  Vi har fullt förståelse för sådana människor. :-)

 382. MahaCohan skriver:

  lullaren

  Av ditt svar att döma, inser jag att du börjat första allvaret i det till synes harmlösa. Det är bra, du har precis höjt dig över bislett-nivån. Visst skall FRA-få spana, men vi släpper inte vår kontroll över regeringen.

  Pecka håller ölen kall. Jag har ännu inte sytt seglet, men håller på att inolja masten med linolja och terpentin. Den dagen du läser rubriker som att: ”Landkrabba försvunnen på Bottenviken – försökte segla till Finland”, så är det jag. Hedra mitt minne med en Black Velvet.

 383. solsburyhill skriver:

  Det bakomliggande syftet: total kontroll.

  Ta en liten funderare över innebörden av följande citat:

  ”Today the path of total dictatorship in the United States can be laid by strictly legal means, unseen and unheard by the Congress, the President, or the people. Outwardly we have a Constitutional government. We have operating within our government and political system, another body representing another form of government – a bureaucratic elite.”
  Senator William Jenner, 1954

  ”Our job is to give people not what they want, but what we decide they ought to have.”
  Richard Salent, former president, CBS News

  ”We live in a dirty and dangerous world. There are some things the general public does not need to know and shouldn’t. I believe democracy flourishes when the government can take legitimate steps to keep its secrets, and when the press can decide whether to print what it knows.”
  Katherine Graham, Washington Post publisher and CFR member.

  You know the one thing that is wrong in this country? Everyone gets a chance to have their fair say.”
  Ex-President Bill Clinton

  ”We are going to impose our agenda on the coverage by dealing with issues and subjects that we choose to deal with.”
  Richard M. Cohen, Senior Producer of CBS political news.

  The truth of the matter is that you do have those standby provisions, and the statutory emergency plans are there whereby you could, in the name of stopping terrorism, apprehend, invoke the military, and arrest Americans and hold them in detention camps.”
  U.S. Representative Henry Gonzalez, August 29, 1994

  ”We in the press like to say we’re honest brokers of information and it’s just not true. The press does have an agenda.”
  Bernard Goldberg, as quoted by Harry Stein in the June 13-19, 1992 TV Guide.

  ”In the next century, nations as we know it will be obsolete; all states will recognize a single, global authority. National sovereignty wasn’t such a great idea after all.”
  Strobe Talbot, President Clinton’s Deputy Secretary of State, as quoted in Time, July 20th, l992.

  ”We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.”
  – David Rockefeller

  ”Naturally the common people don’t want war: Neither in Russia, nor in England, nor for that matter in Germany. That is understood. But, after all, IT IS THE LEADERS of the country who determine the policy and it is always a simple matter to drag the people along, whether it is a democracy, or a fascist dictatorship, or a parliament, or a communist dictatorship. Voice or no voice, the people can always be brought to the bidding of the leaders. That is easy. All you have to do is TELL THEM THEY ARE BEING ATTACKED, and denounce the peacemakers for lack of patriotism and exposing the country to danger. IT WORKS THE SAME IN ANY COUNTRY.”
  Hermann Goering, President of the Reichstag, Nazi Party, and Luftwaffe Commander in Chief

 384. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Byskebusen 10:15

  Klarade du cementgolvet klarar du säkert Bottenviken.
  Tänk på att även korkekar behövs för att förgylla naturen.

  Om ca 5 minuter avgår min barkass (som jag funderar på att döpa om till ”Hovdamen”.

  ;-)

 385. hillary2 skriver:

  solsburryhill

  du har klippt och klistrat ser jag
  du borde ha klistrat in Bildts egna ord om ny världsordning och världsregering här på bloggen när han var ”over there” för ett tag sedan
  mycket oroväckande att han inte förmår ta avstånd från denna typ av utopier

 386. MahaCohan skriver:

  lullaren

  Som du vet, döper man aldrig om ett fartyg/båt. De är känsliga själar och hon kommer att ta mycket illa vid, kanske till och med sluta göra motstånd mot skeppsmask.

 387. MahaCohan skriver:

  ”“We are on the verge of a global transformation. All we need is the right major crisis and the nations will accept the New World Order.”
  – David Rockefeller”

  Läst, inte skolad av Tibetanen. I så fall skulle han veta att det enda som framträder i fysisk form är Den Svarta Hierarkin. Transformationen sker inte genom lagar och politiska nätverk, utan är en förändring i sinnet som ännu inte ”inte haft sin stora dag”

  ”En del lyfts upp, andra blir kvar”, sade han Jesus. Jag tror att Rockefeller får stå och se på när andra lyfter i sinnet.(eng. ”mind”)

 388. osciloscope skriver:

  Med största möjliga risk att återigen bli obesvarad vågar jag mig på att repetera;

  soli01;

  ” “Alla lagar, skrivna eller oskrivna är i grunden fascistiska i sin, natur”. Bara att citera dessa rader avslöjar med råge vad det hela handlar om!”

  Det handlar om vadå? Att du inte kan bruka vissa ord? Att din insikt är knapphändig?

  “Individen ses som underställd socialt kollektiv såsom stat, nation, ras eller social klass”. Det finns många ord som kan beskriva detsamma. För din skull använder jag k-ordet.

  Lagar är ett kollektivistiskt regelverk, som var och en självklart kan godta. Frågan är, godtar du denna grundförutsättning? Om du gör det, men jag inte, vad gör du då?

  göteborgslullaren Dee Dee Sharp;

  “många av dem har framfört egna konspirationsteorier och/eller hänvisat till ökända sajter vore det på sin plats med en egen programförklaring, tycker jag.”

  “ökända sajter” Du menar SVD el SNS eller Timbro? Teorier är det enda vi lägger fram vare sig fr en mindre el mer känd källa.

  “egen programförklaring” borde åsyfta individuell ideologi (”egen”) och som sådan böra hållas utanför kollektivet. Du e smart nog att tänka ut en egen. Ingen annan gör det åt dig?

  Osv

 389. spanaren skriver:

  Hillary2,

  Ditt 1 juli 9:00 pm.

  Georgien är ju utanför denna debatt men troligen följer FRA de
  ryska förbanden i Norra Kaukasus Milo och har underrättelser
  om vad som sker/skall ske på den georgisk/amerikanska sidan.
  De 2000 amerikanska ”rådgivarna” i Georgien har samma
  uppgift som de ”rådgivare” president Kennedy sände till
  ett annat inbördeskrig – Vietnam. Nu väntar vi bara på
  en lämplig Tonkinbukten incident…..

  Till tnsextons svar till dig vill jag bara ge tipset att läsa
  ryska Novosti men glöm aldrig att det här är ”Husbondens
  Röst” som talar….

  Fd utrikesministern Sten Andersson lär ha sagt att:
  ”med demokratisk kontroll finns det ingen underrättelsetjänst,
  åtminstone ingen värd namnet”.
  Olof Palme hade under Kalla Kriget I Sveriges ”livlina” till
  USA (US 82nd airborne division) som absolut prio1 vad gällde
  Rikets säkerhet.
  Försvarsministern Sven Andersson tvivlade aldrig på varifrån
  ubåtarna kom.

  Under deras tid var FRA så viktigt/hemligt att personalen inte
  ens transporterades med de allmänna bussförbindelserna.

  De var kloka de gamble och Sverige styrdes med sans och förnuft….

 390. MahaCohan skriver:

  En liten förklaring, särskilt till lullare.

  Dagen då Kristus kommer med himmelens härskaror, alltså dagen då Kristus-medvetandet öppnas och blir nästan var mans egendom, kommer att föregås av ”major crisis”, våld, krig, girighet, massdöd,…….men, det är inte upp till Rockefeller och ekonomiska/politiska nätverk att planera/initiera den krisen. Den kommer som en naturlig följd av deras oplanerade handlingar.

 391. torrminator skriver:

  Ser ingen nytta med avlyssning i vårt land. Är rätt så arg pga denna avlyssning mot oss civila.

  Känns inte riktigt rätt då Sverige inte utgör något hot till andra länder, samt nu när denna lag träder in i verklighet, så är det väl inte bara svensk trafik som kommer avlyssnas, jag menar Sverige har en stark koppling till hela världen vad gäller cyperspace. Så det är inte bara svensk trafik som kommer att loggas, även tysk, rysk, engelskt, amerikanskt, afrikanskt e.t.c. Då måste ju även de invånarna vara oroliga för vad de gör på svenska servrar/hemsidor. Allt loggas, de e lugnt vi har kontroll…

  Om vi säger så här, tror inte du att FRA är ett stort föremål att försöka hacka sig in i. Om detta detta händer så kommer informationen användas i ont syfte. Detta är ju inte säkert att det kommer att hända, men tänk dig bilden av alla loggfiler på vift. En sak att tänka på kanske.

  är jag helt ute och cyklar just nu? Jag drar allt ur mitt perspektiv nu.

 392. hillary2 skriver:

  spanaren

  tack för kommentar
  bland mina 200 Favoriter har jag Novosti
  vad Sten Andersson sagt om demokratisk kontroll av underrättelsetjänsten ger jag inte ett vitten för – dessutom sades det när informationsflödet var helt annorlunda i omfång, hastighet och distrubition
  Sven Andersson var en på sin tid en ”pålitlig” försvarsminister – omtyckt och respekterad långt utanför de egna partileden
  men
  vi lever i en annan tid
  och
  vi har nya och mer komplicerade problem att lösa idag

 393. solsburyhill skriver:

  FRA ska inte betraktas som en isolerad händelse. Den är del i en väl uttänkt plan för fullständig kontroll och övervakning av medborgarna på såväl det nationella som internationella planet, vilket naturligtvis även innefattar utbyte av information.

  http://www.people.co.uk/news/tm_headline=big-brother-s-watching-you&method=full&objectid=20314544&siteid=93463-name_page.html

 394. soli01 skriver:

  osciloscope – här är det risk att drunkna i alla kommentarer och jag har inte uppmärksammat din skrivning. Den är dock syrlig och även nedlåtande och sådant brukar jag inte befatta mig med.
  Här är vi vana med lite av varje, men undertoner tar man aldrig fel på.
  Betäffande dina rader ”Alla lagar” slut citat… så är det facistiska ordet så missbrukat så jag får ”ståpäls” när ordet sammanflätas i ett sådant sammanhang.
  Vi har som bekant många oskrivna lagar som fungerar mycket bra i samhället . Att dessa skulle ha ett stänk av denna totalitära idologi är ju rena nonsen. Vill inte säga att du hävdar detta för du har inte sagt hur du tolkar dessa rader. !”Att din insikt är knapphändig”,skriver du: Säkert är den det, men det är i själva frågan en viss överlägsenhet – den köper jag.
  Detta ord får börja användas där det hör hemma – sophögen. Nu används det i tid och otid. Ett relativt ungt ord som har sina rötter i kommunism, socialism och syndikalism.
  Vi kanske inte ska fördjupa oss i detta så missbrukade ord, som har en tydlig koppling mot vänstern. Man märker ganska snabbt att vänsterns koppling mellan högerextremism och fascism inte är annat än en enda stor propagandabluff – tidigare nämnda rötter.
  Har någon en grävmaskin så vi får gräva en djup grop åt ordet.:-)

 395. Anna skriver:

  soli 12:43

  Sitter ”upp över öronen” med arbete men vill ändå rita ner ett kort och kärnfullt TACK till dig.
  På ett vänligt och korrekt sätt sammanfattar du ALLt som behövs/kan sägas!

  /Anna (som fortfarande är tveksam till lagen men …………..)

 396. hillary2 skriver:

  A Ramberg har formulerat sig mycket väl i dagens SvD

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1424243.svd

 397. ohlundonline skriver:

  Anne Rambergs förslag om att införa en författningsdomstol, för att förstärka grundlagsskyddet för den personliga integriteten mot statliga maktövergrepp är mycket bra.

 398. mrmhalland skriver:

  Tack Anne Ramberg,

  Jag har sökt dessa ord i flera dagar utan att få dem ”i fingrarna”
  Med detta förslag genomfört ser jag inga problem med denna omdebbaterade lag.

  Tack Hillary för länken.

 399. mrmhalland skriver:

  jaja…stavning är inte alltid så lätt när man blir glad :-)

 400. Helena Palena skriver:

  ohlund: Du som är bokstavstrogen och tror på allt som står i Bibeln -finns det inget i den boken som sanktionerar FRA-lagen? Hittar du inget för eller emot? För allt finns väl där bland myrtexten på dom papperstunna sidorna…

 401. Helena Palena skriver:

  För övrigt vill jag bara tillägga att Bibeln är en sagobok!

  Den enda som kan gå på vatten är Skräddaren!

 402. steenad skriver:

  Soli01
  ”Man märker ganska snabbt att vänsterns koppling mellan högerextremism och fascism inte är annat än en enda stor propagandabluff”

  Det har du verkligen rätt i Det är en käpphäst jag har haft i hela mitt vuxna liv och det är mycket svårt att få någon förståelse för detta. Det var ju kanappast arbetslösa adelsmän som sprang runt och kastade sten på 30-talet.

  Det finns doch en stark koppling mellan statlig övervakning av medborgarna och allehanda diktaturer.
  Verkligheten är mer komplicerad säger FRA förespråkare här. Kanhända är den det men om inte ens FRA chefen tycker att de argument som använd är bra. Varför skall vi då tycka det?
  Vilka argument har övertygat er? Eller är ni bara troende?

 403. tnsexton skriver:

  Hillary 2
  Ditt 10:00

  Vad gäller din fråga 1, den om en statligt utgiven öppen, och aktuell sammanställning av säkerhetspolitiska förhållanden och bedömningar, vet jag faktiskt inte. De öppna delarna av försvarsberedningens rapporter kan kanske anses vara vad du frågar efter men de kommer ju inte alltför ofta..
  Jag rekommenderar annars Utrikespolitiska institutets olika, priodiskt återkommande skrifter och aktuella rapporter från FOI:

  Fråga 2 rör äpplen och päron, ett system som rör tillgång och efterfrågan. Jag har något du vill ha – du har något jag vill ha, ska vi byta. Förfarandet är vanligt och lika gammalt som underrätelsetjänst (som ju lär vara världens äldsta yrke…). Det är inget kontroversiellt i detta så länge det sker under ordnade former och med godkända partners.

 404. MahaCohan skriver:

  Klok kvinna, Anne Ramberg.

  Hon verkar vara en kvinna regeringen skall förhandla med när det gäller FRA och grundlagsskyddet.

 405. tnsexton skriver:

  Det är inte bara Anna Ramberg som vill ha en författningsdomstol. Den frågan har varit uppe många gånger men alltid stött på patrull från politiskt håll. I Sverige anses av tradition politiska beslut överordnade juridiken; landet ska styras av politiker och inte av jurister….
  Starkaste motståndare har varit SAP och i samband med överläggningarna inför en kommande grundlagsreform har Marita Ulvskog uttalat att: ”Vi kan kompromissa om det mesta men inte vad gäller införandet av en författningsdomstol eller ett upplösande av det kommunala sambandet.”

 406. steenad skriver:

  Var är Fri med FRA 3?

  Använder man kryptering i Kina är man automatiskt misstänkt.
  ”Tänka rätt är stort. Tänka fritt är störare.”

  Ni som tror på tekniken. Mail jag skickar fastnar på olika ställen i spamfilter beroende på att mitt namn innehåller sökordet ”teen” (Jag stavar Sten med två e eftersom mina föräldrar ville ha det så.)
  Detta händer fortfarande femton år efter mitt första mail.

 407. hillary2 skriver:

  lagrådets uttalande finns att läsa på FRA- propens sida170-173
  lagrådet är kritisk mot att förslaget saknar en definierad civil tillståndsgivande kontroll-myndighet
  f.ö. är lagrådets uttalande TAMT
  kräv bättre arbete av lagrådet istället för att införa en författningsdomstol!!!
  de som sitter nu i lagrådet verkar inte ens vara kompetenta för sina nuvarande uppgifter så hur skulle de gå om dessa personer hade en beslutsrätt som inte kan överklagas??

 408. soli01 skriver:

  texton – där nämnde du något som gör, att det är mer eller mindre kört med någon författningsdomstol här. Det är tydlingen ingen nyhet detta Du säger, men inte får man höra sådant i tv eller radio. Den kontroll som nu ska utövas när det gäller FRA-lagen har mer eller mindre kommit bort och är väl enl de lagar och bestämmelser som nu gäller. De bör dock belysas bättre tycker jag. Varför sägs så lite om denna del? Finns någon länk som mera i detalj kan visa hur det ska fungera med nämnda?
  Nu råder tydligen semester på många politikerhåll och det är väl en anledning till att utrikesministern inte har bloggat.
  Får önska en fin semester!

 409. soli01 skriver:

  tnsexton (5:24) ursäkta slarvet!

 410. ohlundonline skriver:

  Helena Palena:

  Jodå, FRA och överhetens kontroll finns omnämnd i det Nya Testamentet, se Uppenbarelseboken 13:16 – 18.

  Syftet med det hela är i slutändan att ha full kontroll över alla Israels barn – svenskarna tillhör Naftali stam -för att kunna förgöra dessa, se Uppenbarelseboken 12:17.

  Motståndet kommer dock att bli för stort, jämför med Uppenbarelseboken 20:4.

 411. MahaCohan skriver:

  ”“Vi kan kompromissa om det mesta men inte vad gäller införandet av en författningsdomstol ,…….”

  SossRNA FÅR NOG ANPASSA SIG TILL TIDENS GÅNG OCH SAMHÄLLETS UTVECKLING.

  När det gällerr att upplösa det kommunala sambandet, förstår jag inte ett smack. Har någon snackat om en upplösning av kommunerna? När det gäller upplösningen av länsstyrelserna har vi väntat alltför länge.

 412. soli01 skriver:

  tnsexton – har kollat på expressen och hittade en länk som avhandlar även det jag funderade på. Har ju kollat där tidigare men tydligen är kalken i antågande.:-)
  http://www.expressen.se/nyheter/fra-lagen/1.1217364/det-har-ar-fra-lagen

 413. soli01 skriver:

  MahaCohan – du ska ut och fiska gädda den är på hugget! Här finns nu bara ”småstim”.:-)
  Håller med ang länsstyrelserna!
  Ja, när var det akt att upplösa kommunala sambandet. Aldrig hört på maken.:-)

 414. chiros skriver:

  Finns informationen lagrad så kommer den till användning…

  ”Techdirt is reporting that while we all know privacy policies may not matter much in the grand scheme of things, a recent study shows that it may be even worse than originally surmised. It seems that the real issue is with who has access to personal data and what they are able to do with it. ”of course, it’s not just the people reading the policies that don’t seem to understand them — it’s those in charge of living up to and enforcing the policies. A new study surveyed a bunch of executives, including both marketing execs and those in charge of enforcing the privacy policy, and quickly discovered that marketers have a very different concept of ‘privacy’ than privacy officers. Not surprisingly, they don’t see anything wrong with sharing all sorts of data that seems to horrify privacy officers.”
  http://yro.slashdot.org/yro/08/07/02/1530259.shtml

 415. osciloscope skriver:

  oj jag får tacka för en mer redig replik Soli. ”Den är dock syrlig och även nedlåtande” Detta är ett snällt flamebate som du ju kan tackla alldeles utmärkt. Men sen säger du ”Vi kanske inte ska fördjupa oss i detta så missbrukade ord, som har en tydlig koppling mot vänstern.” Nu är du inne i vänster-höger igen. Fascen i fascism åsyftar kollektivism. Som jag oxo lade ut i lexikonspråk ovan. Missbrukad terminologi kan vi knappast klaga på då det ständigt görs. Säg någon ”ism” som inte är!? När man har reda på vad kollektivism är så kan man se att vare sig ”vänster el höger” historiskt sett någonsin har klarat av denna ideologi el kanske sanarare ”metod”. När makt och auktoritet flyttar längre och längre ifrån individen så kommer bannemig missbruket. Fascen är romerskt påhitt (säkert finns variant i babylonsk, sumerisk el egyptisk) och åsyftar alldeles just kraft bakom kollektivet.

  Allt kollektivt är inte av ondo? Nej, men när individen försvinner mer el mindre helt in i fabricerad ”hive-mind” så blinkar varningslamporna rött. Auktoritet hade jag hoppats skulle komma fr den enskilde inte ”från ovan”. Om ”folket” hade kunskap och respekt själva (och annat självvalt fundamentalt välbalanserat) som individer, så hade inte ”förtroendevalda” behövts. (Nej, representanter är inte heller i sig av ondo, men torde endast brukas så långt du har sant förtroende för dem.) Eller om jag frågar såhär, vem genuint har du respekt för som du faktiskt skulle låta tala/verka för dig, i mindre ”sakfrågor” liksom större existensiella? Om du inte ens kan känna att DU SJÄLV borde vara den första du har hågen, hur skall du överhuvud taget ha förstånd/insikt att välja någon åt dig?

  Oscar Berven

 416. tnsexton skriver:

  Byskebusen

  Förlåt mig, jag var inte tillräckligt tydlig. En ”upplösning av det kommunala sambandet” har inget att göra med en upplösning av kommunerna….
  Det kommunala sambandet är (s) benämning på kopplingen mellan riks- och lokalpolitik, nu manifesterad av den gemensamma valdagen.
  Från borgerligt håll har länge framförts att vi bör återgå till skilda valdagar, bl a för att öka intresset för den kommunala politiken och så att kommunvalen inte drunknar i rikspolitikens valrörelse.

 417. osciloscope skriver:

  btw Soli

  ”Att dessa skulle ha ett stänk av denna totalitära idologi är ju rena nonsen.” Du får lov att möta detta på ett mer filosofiskt plan. Var börjar de totalitära krafterna? Någonstans eller hur? Så det är en ”bild” som jag hade hoppats få några att ”vakna”. Det börjar med en knappnål … Om det börjar tullas på vår/min frihet så måste man vara alert och klartänkt. Nu kan vi väl knappast påstå att detta tullandet är ett nytt fenomen?

  Osv

 418. bakstugan skriver:

  ohlundonline: Men va´fan – det är ju som förgjort. Jasså tillhör jag/vi Naftali stam. Hade jag ingen aaaaaaning om och tänker inte ställa upp på att tillhöra heller… Man kanske skulle byta namn till Naftalin?
  Israel hade väl 12 stammar – vilken stam i ordningen är då vi? Ställer du upp på ”historieskrivningen” i dravelboken?

  Själv är jag mycket förtjust i siffrorna 666!

 419. soli01 skriver:

  osciloschope – man tackar för ett trevligt och informativt svar, fast dina frågor är inte direkt lätta att besvara – där finns inga ja eller nej möjliga som svar vad jag kan förstå.
  Att ”vakna” och ”knappnålen” är detta som sakta smyger sig på oss och att vi inte anar faran i tid. Att med andra ord se om sitt hus innan det faller samman.:-)
  ”Var börjar de totalitära krafterna , ja den frågan tycker jag frågeställaren får svara på.:-) Måste fundera på denna fråga!:-)

  Detta med vänster- höger är säkert inget nytt för OB. De som värnar detta mest är de på den socialistiska sidan och man kan ofta höra följande: Vi inom vänstern står för det progressiva och för det goda. Är det fel detta när de själva väljer benämning.
  Högern månar om den personliga friheten osv.
  Detta ämne är så stort så vi får väl avbryta så länge och jag tackar ånyo för ”praten”.
  Facismen är ändock något som det skulle vara trevlig någon gång att diskutera. Finns mycket där som bekant:-)

 420. Helena Palena skriver:

  Instämmer med bakstugan – kunde inte ha skrivit det bättre själv!

 421. ohlundonline skriver:

  bakstugan och Helena Palena:

  Ja, det är lustigt att ni som svenskar inte vill vara det ni fötts till – israeler!

  Fråga judarna, som tillhör Juda stam, om de vill vara judar.

  De Två Vittnena kommer att bli nödgade att ge en liten historiebeskrivning när Templet snart står på plats i Jerusalem.

  Mer om dett

 422. Helena Palena skriver:

  ohllund: Var inte den första människan svart och hette Lucy? En apliknande varelse…

 423. bestofmankind skriver:

  För att vara rättvis, eftersom jag postade expressens protestlänk här, postar jag även svaret härmed:

  ”Hej,

  Tack för ditt mejl om FRA. Det är lite synd att du inte skickar ett
  personligt mejl utan använt dig av Expressens massmejl, eftersom det
  innehåller felaktiga påståenden. Ett mejl mellan två svenska användare
  kommer inte som Expressen påstår att ”avlyssnas av FRA” oavsett om det
  skulle passera landsgränsen.

  Inrikes trafik förmedlas utan att den som kommunicerar kan påverka hur
  detta sker. Operatörerna väljer vanligtvis den billigaste transportsträckan
  vilket kan medföra att inrikestrafik kommer att gå över landets gräns och
  tillbaka. Därför kan det inte helt uteslutas att inrikestrafik rent
  tekniskt skulle kunna bli åtkomlig för FRA. Det innebär dock inte att
  trafiken får inhämtas – för det krävs att trafiken är relevant för svensk
  utrikes-, säkerhets- eller försvarspolitik eller för kartläggning av yttre
  hot mot landet. Om sådan trafik ändå skulle hamna i FRA:s system finns
  tydliga bestämmelser om förstöring av kommunikation som saknar relevans för signalspaningens ändamål.

  Om du har andra frågor du vill ha svar på kan du titta på dessa frågor och
  svar som finns på regeringens hemsida.

  http://www.regeringen.se/sb/d/3013/a/78411

  Mvh ”

  Slutsatser:

  För att undvika att bli avlyssnad/avläst så ring/mejla inte någon utomlands. :-)

  Seriöst…faktum kvarstår att FRA-lagen fortfarande inskränker ens fri- och rättigheter genom att när man kommunicerar medvetet undviker säga/skriva något som man tror hamnar i filtret.

  Det är i alla fall trevligt av FRA anställda att svara emailen snabbt. Tack!

 424. hillary2 skriver:

  soli01

  har just läst den länk du angav till Expressen
  lagen röstades ju igenom med alla sina brister med utrikesutskottets majoritet hymlande om att det borde läggas till vissa åtgärder – den enda åtgärden som gjordes var att ändra datum för lagens införande!

  detta var ett större politiskt svek och bedrägeri än jag anade

  många med bedragargener i Alliansen?

 425. […] FRA-lagen Filed under: Svensk Politik — legomenon @ 8:23 pm Nu har det gått två veckor sedan “Lex Orwell” klubbades igenom i den svenska riksdagen. Trots en massiv kritik från många svenska medborgare som är väl införstådda med hur Internet fungerar, vad syftet med den svenska grundlagen är, och som kan känna igen en lobbyistisk “Spin Doctor” på 1000 kilometers avstånd, så är argumenten hos FRA-lagens förespråkare fortfarande begränsade till: (1) Buähäähäää!!!! Mina väljare förstår mig inte! (2) Yttre hot… i framtiden kanske… men tänk på våra svenska barnsoldater som krigar i Afghanistan! samt (3) Andra världskriget minsann!. […]

 426. bestofmankind skriver:

  Har någon förväntat sig något annat?

  ”Fredrik Reinfeldt: FRA-lagen kommer inte att rivas upp”:

  http://www.expressen.se/nyheter/fra-lagen/1.1218044/fredrik-reinfeldt-fra-lagen-kommer-inte-att-rivas-upp

 427. bestofmankind skriver:

  6,6 miljoner protestmejl till politikerna:

  http://blogg.expressen.se/thomasmattsson/

 428. hillary2 skriver:

  bestofmankind

  :-))) ”han har inte ändrat sig” – var det han som genomdrev den luddiga lagen som gav regeringen stora befogenheter utan parlamentarisk eller särskild myndighetskontroll?
  han kritiserade kritikerna i TV idag och har man sjunkit så lågt ska man nog inte vara statsminister längre!

 429. soli01 skriver:

  hillary2 – där tror jag du har fel. Det har ändrats på några punkter, helt klart. Jag får reda på sista ändringen evt i morgon. Att det bara skulle vara datum måste du ha fått om ”bakfoten”:-)

 430. bestofmankind skriver:

  hillary2,

  När 6,6 milj (73% av befolkningen) protester mot FRA-lagen borde en statsminister tänka om, men icke.

  Det är en stor skandal. Kan man med att inskränka grundlagen kan man tydligen vara med att vara kvar som statsminister också? Är det fortfarande demokratiskt?

 431. hillary2 skriver:

  soli01

  man har föreslagit tillägg som ska presenteras i höst men de eventuella ändringarna finns inte i den lag som genomdrevs!!

 432. soli01 skriver:

  bestomakind – Reinfeldt säger att lagen inte ska rivas upp, men märk att han inte sade att den inte kunde justeras. Riva upp är ett kraftigt ord.:-)

 433. hillary2 skriver:

  bestofmankind

  han kan inte ta tjuren vid hornen och tala för sin sak istället tar han upp TV-tid med att kritisera kritikerna
  och DEN ska företräda Sverige :-((

 434. soli01 skriver:

  hillary2 – ändringarna ingår i den nya lagen – sluta tjafsa:-)

 435. bestofmankind skriver:

  soli01,

  Hade han nämnt några förbättringar till folkets fördel?

 436. hillary2 skriver:

  soli01

  vilken är din källa?

 437. bestofmankind skriver:

  hillary2,

  Vilken tid/vilken kanal visades det på TV?

 438. hillary2 skriver:

  bestofmankind

  minns ej det var ett nyhetsprogram i kanal 1, 2 eller 4 18-20??

 439. soli01 skriver:

  bestofmankind – nej inte vad jag hörde, men det tar nu 1 år och mycket kan ÄNDRAS om viljan finns.

  God natt!

 440. osciloscope skriver:

  ”Detta ämne är så stort så vi får väl avbryta så länge och jag tackar ånyo för “praten”.”

  Ja, det är DEN stora frågan/ämnet, om vår existens och hur vi moraliskt skall kunna ha individuell frihet men samtidigt också samvaro med andra. Det blir tjatigt, men jag lyfter fram individen åter igen;

  ” “Var börjar de totalitära krafterna , ja den frågan tycker jag frågeställaren får svara på.:-)”

  Den korta och kraftigt förenklade svaret är; Individen. Dina föräldrar ”äger” inte dig, även som ”omyndig”. Politikerna gör det ”än mindre”, eller chefen på jobbet (den store kreatören får vi ta en annan gång). Jag vet ingenting säkert men jag försöker själv var dag ställa frågor och söka logiska och etiska ”svar”. Jag vill inte se någon annan göra det åt mig. Så alltså, ansvaret och moralen måste springa fr individen. Du är den sista/första utposten för utrönandet av ”dikterande krafter”. Tillåter du någon annan att vara detta lackmuspapper så har du givit efter och ”fösakat digsjälv”. Ytterst få andra individer, om någon, har insikt i ditt liv å således är de inte kapabla att förse dig med det du önskar. Det blir en paradox liksom.

  japp, den oändliga frågan …

  Osv

  Den skrivna/oskrivna lag jag ”kör med” just nu är; Frihet är när vem som helst får förklara vad frihet är, och i enlighet efterleva den.

 441. bestofmankind skriver:

  Tack hillary2, skall leta…

  Soli01,

  Det är inte övertygande. Mycket vagt!

  Det är mycket bra kämpat annars på det som du tror starkt på. :-)

  God natt till Er två!

 442. surgeoncommander skriver:

  bestofmankind!

  Hur i h-e räknar du?
  6,6 miljoner mail. Det är det totala antalet mail till alla de som är för lagen om FRA:s villkor. I runda slängar var dessa 150 stycken.
  6.600.000 / 150 = 44.000. Hur mycket är 44.000 av Sveriges befolkning på ca 9.000.000?
  Jo det är ca 4 promille av Sveriges befolkning! Resterande har struntat i Expressens s.k. gallup.

  Det är en viss skilnad!!!

 443. ohlundonline skriver:

  Helena Palena:

  Människorna är skapade till Guds avbild.

  Vi är således gudomliga.

  Min Bibel lär mig att den första skapade människan hette Adam.

  Såsom Adam dog skall vi all dö, men genom Kristus har vi evigt liv, jämför med 1 Korintierbrevet 15:22.

  Beträffande FRA-lagen så tycker jag att den inkräktar alltför mycket på den personliga friheten, men jag tackar ändå regeringen och berörda riksdagsledamöter för uppvisat engagemang, genom de email jag fått mig tillsänt.

 444. MahaCohan skriver:

  ”Människorna är skapade till Guds avbild.”

  För att veta vad som är Guds avbild, måste vi veta vem han är och hur han ser ut. Har du mött honom?

  ”Min Bibel lär mig att den första skapade människan hette Adam.”

  Så lär mig även min Bibel, att Gud är Ande. Om Adam är Guds avbild kan han inte vara en reptil på två ben i en fruktträdgård.

  Du är bibelsprängd, men jag hoppas du fattar att köttet, kroppen, är en förbrukningsartikel som himmelriket inte vill kännas vid.

 445. bestofmankind skriver:

  surgeoncommander,

  Eftersom jag skickade bara en protestmejl, räknade jag en person per protestmejl.

  Men du kanske skickade 100 ggr för dig själv? :-)

  Var vänlig ha en bättre tonläge nästa gång tack!

 446. bestofmankind skriver:

  Historiskt. Sensationellt. Ingrid Betancourt som har varit fången i 6 år i Colombia har blivit fritagen:

  http://www.expressen.se/nyheter/1.1218407/betancourt-fritagen-fran-farc

 447. bestofmankind skriver:

  P.S. surgeoncommander,

  Du tydligen missade min länk till Expressen i min kommentar 8:37.

  Strunt samma. Du kan räkna och tolka som du vill.

 448. ohlundonline skriver:

  MahaCohan:

  Vi vet att Gud är en, se Markusevangeliet 12:29.

  Jesus är Gud Fader, se Johannesevangeliet 14:9 och vill du också se honom så skall du be honom om det, se Johannesevangeliet 14:21.

  Det är sant att köttet är svagt och därför förundrades Jesus över kroppen för dess fattigdom och tyckte det var märkligt att anden valt den som boning, eftersom världen är ett lik.

  De första århundradena efter Kristi uppståndelse led 3 miljoner judar och 300 000 greker martyrdöden för sin tro på Jesus.

  Om inte annat så vittnar det om vittnesbördets styrka och äkthet.

 449. surgeoncommander skriver:

  bestofmankind!

  Ditt protestmail genererade ett mail till var och en som röstade JA ang FRA:s villkor, dvs varje inskickat mail via Expressen innebär att 150 mail skickades till Riksdagen. Detta framgår tydligt av Expressens information.

  Svårare än så är det ej!!

  Det är en viss skillnad mellan 67% och 4 promille, tycker du inte själv det?

  Jag tycker det är viktigt att hantera siffror varsamt oavsett vilken uppfattning man har i själva sakfrågan.

 450. bestofmankind skriver:

  surgeoncommander,

  Eftersom du har nu trevligare ton, kan vi fortsätta.

  Det har du faktiskt rätt i, Jag ber så hemskt mycket om ursäkt att jag missade analysera hur många riksdagsledamöter fick protestmejl.

  OK.. 44000 som protesterade på 3 dagar är för få, och har tydligen ingen betydelse heller.

  Tack för påpekande.

 451. ohlundonline skriver:

  bestofmankind

  Politik är ju inte precis något som engagerar, så jag tycker ändå att 44000 är en hög siffra.

  Om till exempel 44000 personer i Sverige bemödar sig om att skriva till Volvo för att säga att en viss bilmodell är skit, då tror jag knappast att Volvo skulle kalla till presskonferens och säga att man struntar i kritiken.

 452. crushnwo skriver:

  ”Det är självklart att du inte vill ha någon som helst övervakning/kontroll eftersom du tillhör den promillen av människor som tror att det var staten USA som låg bakom attackerna den 11 september.

  Dee Dee Sharp – mer känd som göteborgslullaren”

  Du måste ha en rejält skev verklighetsuppfattning om du tror att det endast är en promille som tror som jag. Närmare bestämt vill 51% av amerikanarna ha en ny 9/11 undersökning:http://www.zogby.com/news/ReadNews.dbm?ID=1354

  DU är snarare i minoritet.

  Som tycker att det åter det rimligt att:

  · En byggnad som är 417 meter hög och 63 meter bred, byggd i betong och stål, pulveriseras till marken helt symmetriskt på 10 sekunder utan att man planterat sprängladdningar i det?

  · Ytterligare en byggnad av samma storlek gör samma sak en halvtimma senare?

  · En byggnad som är 47 våningar hög kollapsar helt symmetriskt på 6,5 sekunder utan att man planterat sprängladdningar i det?

  · En Boeing 757 lyckas navigera ett par meter ovanför marken och träffa världens mest välbevakade byggnad utan att det lämnar vare sig flygplanskropp, bagage, säten eller människorkroppar efter sig?

  · Fyra kommersiella passagerarplan lyckas överlista världens mest avancerade luftförsvar samma morgon?

  · En Boeing 767 störtar i Shanksville Pennsylvania utan att det visas några som helst bilder av det?

  · 19 islamiska fanatiker lyckas övermanna fyra kommersiella passagerarplan endast beväpnade med mattknivar?

  · Detta skulle ha dirigerats av gubbe i en grotta på andra sidan jordklotet?

  · FBI inte offenligt efterlyser honom?

  Svaren på dessa frågor är givietvis: NEJ.

 453. Anna skriver:

  bestofmankind 9:54

  Jag gläds också oerhört mycket betr. frigivningen av Ingrid Betancourt. Detta kan definitivt betraktas som en fjäder i hatten för den franska regeringen eftersom Frankrike haft detta som en prioriterad fråga en längre tid och tydligen lyckats till sist!

 454. hillary2 skriver:

  det ser ut som om förre försvarsminister Mikael Odenberg redan 2007 har avtalat om
  informationsutbyte och teknologiutbyte med USA
  det senare verkar vara ensidigt
  vi får köpa superdator och support från USA för stora pengar?? tack, tack
  vems behov är det vi ska tillfredsställa?

  Klicka för att komma åt 90057dc9.pdf

 455. Anna skriver:

  chrushnwo 10:52

  Tänk vilken tillförlitlig källa du refererar till ;-)

  Din egen verklighetsuppfattning tycks vara mest baserad på, låt mig försynt kalla det, fantaifullt tänkande.

 456. Anna skriver:

  hillary2 1:38

  Håller helt med dig om allt det vettiga/goda i Anne Rambergs formulering.

 457. Anna skriver:

  tlg. 11:03

  Hoppas att även dina kollegor inom SAP kan tänka sig att stödja Anne Rambergs förslag – det har ju hittills mest varit negativa yttringar tidigare från Ulvskog & Co när det gäller de frågor som Anne Ramberg berör.

 458. ohlundonline skriver:

  Såvitt jag förstår skall FRA-lagen börja tillämpas den 1 januari 2009.

  Sedan den här FRA-diskussionen startade har jag dock redan förändrat mina mejlvanor.

  Nu skickar jag i princip bara mejl till Sverige om det verkligen är absolut nödvändigt, eftersom jag utgår ifrån att allt jag skriver analyseras av en massa klantskallar…

 459. hillary2 skriver:

  Anna

  nu har två processer startat som troligen kommer att visa att FRA-personal inte följt lagar och förordningar
  här på bloggen har spanaren hävdat att just denna personal skulle vara särdeles pålitlig :-))
  lagrådet borde även granskas och kritiseras av erfarna juristerontrolleras – deras insats är allt annat än övertygande
  bra att Anne Ramberg gav Åkesson svar på tal men hennes artikel fanns tyvärr gömd under Opinion och inte vinkad för på förstasidan
  SvD behöver verkligen skärpa sig !!
  en politisk fråga som engagerat allmänheten två veckor efter fattat beslut och ett genmäle till en artikel från en som är part i målet försöker man dölja!

 460. hillary2 skriver:

  Anna forts.

  det ska stå – erfarna jurister – naturligtvis

  jag är inte säker på att vi behöver ytterligare en domstol – en författningsdomstol – men naturligtvis ska det finnas någon form av kontrollstation och någon form av möjlighet att överklaga innan och efter lagar har röstats fram i Riksdagen
  jag skulle också vilja se någon form av personligt ansvarstagande
  de som röstat igenom en lag utan att i den ta hänsyn till hur lagens efterlevnad ska kunna kontrolleras* borde få avgå och ersättas med nya partiföreträdare
  många remissinstanser har framfört detta* – utom Datainspektionen som säkert är nöjda med att få ett finger med i syltgrytan ;-)

 461. hillary2 skriver:

  ursäkta det är sent

  kontrollstation innan ….. överklaga efteråt – ska det stå……

 462. crushnwo skriver:

  Anna 11.00

  Det märks att du inte satt dig in i vad som hände den dagen. Vet du överhuvudtaget vad en false flag operation är? Det är det äldsta militära tricket som finns och har använts åtskilliga ggr förut och det är väldokumenterat.

  Jag lever inte i en fantasivärld byggd på mainstream massmedias lögner och vinklade budskap vilket du verkar göra. Jag forskar på egen hand, vilket är enda sättet att få reda på vad som verkligen händer.

  Jag frågar en gång till och läs den här gången:

  Låter det rimligt att:

  · En byggnad som är 417 meter hög och 63 meter bred, byggd i betong och stål, pulveriseras till marken helt symmetriskt på 10 sekunder utan att man planterat sprängladdningar i det?

  · Ytterligare en byggnad av samma storlek gör samma sak en halvtimma senare?

  · En byggnad som är 47 våningar hög kollapsar helt symmetriskt på 6,5 sekunder utan att man planterat sprängladdningar i det?

  · En Boeing 757 lyckas navigera ett par meter ovanför marken och träffa världens mest välbevakade byggnad utan att det lämnar vare sig flygplanskropp, bagage, säten eller människorkroppar efter sig?

  · Fyra kommersiella passagerarplan lyckas överlista världens mest avancerade luftförsvar samma morgon?

  · En Boeing 767 störtar i Shanksville Pennsylvania utan att det visas några som helst bilder av det?

  · 19 islamiska fanatiker lyckas övermanna fyra kommersiella passagerarplan endast beväpnade med mattknivar?

  · Detta skulle ha dirigerats av gubbe i en grotta på andra sidan jordklotet?

  · FBI inte offenligt efterlyser honom?

  Svaren på dessa frågor är givietvis: NEJ.

 463. Helena Palena skriver:

  ohlund: Det är synd om såna som dig som tror på något så ytligt som Bibeln. Den har bara ett par tusen år på nacken. Människan har funnits i miljarder år. Så varför ska en sån bok få diktera mänskligheten? Det finns ingen rim och reson.

  Ande – vet du vad ande är? Det är helt enkelt semen – mannens sperma – kvinnans ägg fanns inte när bibelns böcker skrevs ihop. Läs och lär! Var inte så jävla präktig och nöjd med ditt beläte Gud och hans Adam! Hade gud ingen dotter???

  Mayaindianerna och aztekerna hade SOLEN som gud – halleluja vad underbart! Sen kom den vite mannen med bibeln i högsta hugg och förstörde alltihop.

  Tyvärr är det alltföt många nu levande i USA som blint tror på detta. Det är förskräckligt! För att människan ska kunna frigöras – för att kvinnan ska kunna få samma position som män måste vi kapa alla idiotiska trossar som klövbinder oss!

  Men du verkar så jävla nöjd med dina bibelcitat så man häpnar. Men som sagt du är inte ensam! Det är synd om Världen!

 464. soli01 skriver:

  oscilosope – tack för ”min” fråga.(2 juli 9:09) Det kan låta som en efterhandskonstruktion, men jag tänkte faktiskt i de banorna. Intressanta funderingar och är nog så avgörande när det gäller hur lätt – vill jag påstå – vi springer iväg i samma ”blöja”och totalt slutar tänka egna tankar. Ett exempel på detta är faktiskt aktuellt just nu. (följa vindriktningen)
  Jag tycker att Dina tankar är nog så värdefulla och kan motarbeta detta med ”följa John ” tanken och som har varit upphov till så mycket elände när det gäller vi människor.
  Mycket tänkvärt!

 465. mrmhalland skriver:

  På tal om lagar – Jag har just passerat öresund med hjälp av färja.
  Här ser man ett tydligt exempel på en lag som bara kan anses löjlig.
  Denna överfart tar 20 minuter.
  Under de första 10 minuterna får passagerarna handla tobak (på Svenkst vatten) de andra 10 minuterna får man handla alkohol.
  Detta för att inte taxfree-försäljning av alkohol är tillåtet i Sverige.
  Resultatet ?
  tja…samma person får gå in i butiken 2 ggr..alltså dubbelt så lång kö.

  Snacka om paragrafrytteri !

  Som sagt…20 min. resa.

  Det är väl denna typ av tillämpade lagar som gör att man mister förtroende till de styrande ?

  I övrigt har nu statministern kommenterat FRA-lagen i SVD idag, inte uttalat sig och sin ståndpunkt utan bara vänligt (och undvikande) svarat på direkta frågor.

 466. ohlundonline skriver:

  Helena Palena:

  Först och främst tror jag att det är viktigt att poängtera att om det Gamla Testamentet vore utan fel och brister, så hade inte det Nya Testamentet behövts.

  Det Nya Testamentet skrevs ursprungligen på Latin, men jag beundrar givetvis grekerna i mångt och mycket.

  När det är fråga om Gud handlar det både om sunt förnuft och rim och reson.

  Dock är det också en fråga om att lyda Gud, men glöm inte att Jesus tvättade lärjungarnas fötter, för att visa sin ödmjukhet och att vi alla är bröder och systrar som skall se till varandras bästa.

  Det är också därför som jag menar att påven borde stå på knä när han delar ut nattvarden till sina medlemmar och inte behandla dem som simpla undersåtar.

  Genom det Gamla Testamentet fick kvinnan arvsrätt, men den fulla jämnställdheten introduceras först i och med det Nya Testamentet, se exempelvis Galaterbrevet 3:28.

  Det är sant att jag är stolt över Jesus – vår Gud – och det Nya Testamentet.

  Alexander den Store lyckades inte med att introducera demokratin i världen varaktigt med hjälp av Iliaden och Odysseen, men tack vare det Nya Testamentet, har vi nu gudomlig rättvisa.

  Den Helige Ande är Guds gåva och den skall vi också vara stolta över.

 467. MahaCohan skriver:

  ”· En byggnad som är 417 meter hög och 63 meter bred, byggd i betong och stål, pulveriseras till marken helt symmetriskt på 10 sekunder utan att man planterat sprängladdningar i det?”

  Ja, det är mycket rimligt sedan hettan från brinnande flygbränsle utmattat stålet i en-två våningar någonstans över mitten. Tyngden från de övre våningarna skapa en ”doppler-effekt” som förstärker kraften för varje våning som rasar. Detta påstående från konspirationsteoretiker gör att resten inte blir trovärdigt, trots att det är MYCKET underligt att den tredje byggnad rasade.

  En person, militärt utbildad i karate, behöver inte ens kniv för att ta död på två-tre personer.

  Detta betyder INTE att den politiska ledningen kände till att något skulle hända, även om de inte visste detaljer. Bush fortsatte att läsa sagor för en skolklass trots att han under läsandet fick veta att landet var under attack. På något sätt är det underligt att han inte blev överraskad/upprörd.

  Affärsmän är de enda sanna icke nationalisterna. Profiten går före människoliv. Jag anser att George W Bush är lika skum som Nixon,…….och mannen bakom Nixon hette Prescott Bush.

  Men, ni konspirationsteoretiker (Jag behöver inte tro, jag har sett och räknar kallt med att profit är mer värt än människoliv, även om de räknas i miljoner), ni tar bort er trovärdighet med påståendet om sprängladdningar i tvillingtornen. De rasade av hettan och konstruktionen, som var något ovanlig eftersom fasaden var en bärande del.

 468. Anna skriver:

  Byskebusen 8:12

  Vi är ju oense i mångt och mycket men som jag skrivit tidigare har vi även en del
  åsikter som är kompatibla.
  Noterar därför med tillförsikt ditt ”byggnadstekniska” svar ang. ”WTC- krascherna”, innan Soros förstörde ;-)) ditt kapital var du ju framgångsrik byggentreprenör och dina kunskaper inom detta område betvivlar jag ej.
  Hur går det med din seglats över Bottenviken? Är din snipa färdigtätad? Om allt funkat bra torde även hemkoksmaskinen ha fullgjort sina plikter och försett dig med ett ”bjudlager” åt andra skojare som du stöter på i Österbotten.

 469. Anna skriver:

  hillary2 11:18 och 11:28

  Jag tror att en författningsdomstol vore helt överlägset men är även öppen för andra ”kontrollorgan”, kommer vi att få sådana (organ) som vi själva är övertygade om att de fungerar är jag helt beredd att ändra uppfattning i FRA- frågan och framledes i stället säga ja till en HÅLLBAR och förtroendeingivande lag.

 470. MahaCohan skriver:

  ”Ande – vet du vad ande är? Det är helt enkelt semen – mannens sperma – kvinnans ägg fanns inte när bibelns böcker skrevs ihop. ”

  Ljuset, medvetandet, är sperman som tränger in i den mörka materian och skapar liv.

  Köttet, den fysiska människan, är slaggprodukter, skapade av den fallne ängel som trodde sig vara Gud och skulle replikera skapelsen i materian.

  Vänligen, blanda inte in den fysiske mannen och kvinnan i Andens (den maskulina polen) och den mörka materian (den feminina) i ”Fadern och Moderns” livgivande.

  LIV ÄR MEDVETANDE.

  Som Jesus sade, tyckte han det var underligt att Anden valde en så trög materiaform att uttrycka sig i, som den fysiska kroppen.

  Du, jag, Jesus, Helena och alla andra är Gudasöner, så på sätt och vis är vi alla GUD.
  Men, lär dig förstå skillnaden på Jesus, den fysiske i kött levande personen, och Kristus, den medvetna anden.

  Juda tolv stammar har ingen fysisk motsvarighetet på jorden.

 471. soli01 skriver:

  Anna – jag har föreslagit att han ska åka och fiska gädda. Den är nämligen på hugget nu. Fick inte svar – som vanligt:-)
  Dina försåtliga meningar här på slutet kanske får honom att kvikna till.:-)

 472. soli01 skriver:

  Anna – ser att du har börjat tänka längre i Ditt inlägg (8:28). Du har vidgat vyerna som man brukar säga.:-)
  Det kommer att hända saker när det gäller FRA-lagen och kontrollen kan aldrig bli för ”stark”.
  Rättelse (8.30) Ibland är man allt för kvick.:-)

 473. Anna skriver:

  soli,

  Han kanske tycker att han har nog av ”gammelgäddor” här på bloggen som följer honom i tid och otid ;-)
  Tycker förresten ekorrar om fisk?

 474. soli01 skriver:

  hillary2 – ang(2 juli 8:51) hade du funderingar på evt källa den kan jag garantera är hållbar.
  De sista förändringarna bestod av:
  Riksdagen besöt att regeringen ska meddela föreskrifter när det gäller precisering av för vilka ändamål signalspaning ska få bedrivas inom ramen för den föreslagna lagstiftningen, hur tillämpningen av tillstsåndsgivningen (inriktning, behov, proportionalitetsbedömning, uppdragsgivare och sökord) ska ske samt hur förstöring av uppgifter ska genomförs.
  Riksdagen beslöt också att tillstånden enligt signalspaningslagen beslutas av en ny DOMSTOLSLIKNANDE nämnd (tidigare var det tänkt FUN(Försvarets underrättelsenämnd) också skulle ha denna uppgift, men nu blir det alltså ett fristående organ), att den domstolsliknande nämnden ska fatta beslut om tillstånd föranvändande av sökbegrepp hänförliga till fysiska personer samt att regeringen och Regerinskansliet ska ta integritetshänsyn vid sina beslut om inriktningen.
  Detta är alltså fakta i vad som blev resultatet av sista skedet före beslutet om FRA-lagen.

 475. MahaCohan skriver:

  Om vi skall följa vindriktningen tror jag att Anne Ramberg har goda förutsättningar för att få folkets förtroende och hon bör vara en förhandlingspart regering/riksdag samtalar med.

  Det handlar om att förstå hur flertalet människor tänker, Fredrik. Där har ni inom Alliansen stora brister för ni kan enbart höra Jante-strängens vibrationer. Rambergs artikel tyder på att hon har en förmåga att förklara, kortfattat och kristallklart.

  Jag fiskar enbart i ICA:s och COOP:s frysdiskar. Gädda är kattmat och en delikatess för fransoser. Här gäller strömming, pollok och annan FET fisk. På 1800-talet hade drängarna längs skellefte-älven kontrakt på att de inte skulle behöva äta lax mer än tre dagar i veckan. Det ligger liksom i generna, när vi har överskott på lax, särskilt i Byskeälven.

 476. soli01 skriver:

  MahaCohan -(provar igen – allt bara försvinner ibland)
  De som verkligen tycker om gädda är tyskarna och där betraktas denna fisk som en delikatess. Förstår att Du är bortskämd när det gäller denna vara. Vi värdesätter inte riktigt vad bra fiskar det kan finnas förutom ”fula” fiskar – men de simmar som bekant i grumligt vatten.:-)
  Ang FRA-lagen kan den till sist kanske bli acceptabel för det stora flertalet om vi verkligen kan få en riktig kontroll på denna verksamhet, om man tar åt sig de fakta som verkligen är för handen.
  Tycker dock att socialdemokraterna uppträder mycket fegt och ser nu en möjlighet att vinna röster, men det kan i slutändan vara ack så feltänkt – de är ändock”pappan” till det hela!

 477. MahaCohan skriver:

  Lågkonjunkturen väller in över oss som en monstervåg, en trettio meter hög lodrät vägg.

  Då höjer ”Jönsson-ligan” räntan.

  ”Briljant”

  (Frågan är, njuter de av att djävlas med folk?)

 478. MahaCohan skriver:

  Om vi får riktig kontroll på FRA-lagen, samt tar bort orden att enbart regeringen bestämmer dess inriktning och definition av inriktning, kommer även jag att acceptera den.

 479. staffanjonson skriver:

  För att ge denna fråga rättvisa behöver vi börja i den stora bilden. Det riktigt viktiga i denna fråga är enligt min åsikt medborgarnas förtroende för institutionerna (eller ”politikerna” om du så vill).
  Vi har här en myndighet som begärt och fått carte blanc för att få lyssna av sina medborgare. Utgångspunkten är att myndigheten avgör vad som är viktigt att lyssna av. (Redan här börjar varningsklockorna att ringa). Myndighetens (och nu regeringen) motiverar detta ungefär som i en dålig film: – Lita på mig, jag har goda avsikter.
  Detta kommer också från en myndighet som alltid i en argumentation kan retirera till försvarsmaktens joker: – Jag kan inte bemöta din argumentation därför att då avslöjar jag viktiga försvarshemligheter. FRA vill alltså inte bara ha 200 nya anställda (det borde motsvara ungefär 200 mkr årligen i höjda anslag). Deras verksamhet ska dessutom i praktiken inte behöva genomlysas på ett rimligt sätt. Myndigheten ska avgöra vad som utgör ett hot mot staten, by default.
  Jag vet att regeringen i sista minuten har slängt in kontrollfunktioner för att stilla oron, men detta efter mindre än en dags beredning, dvs. en ren panikåtgärd.

  Vi har tidigare i Sverige stiftat lagar utifrån principer, och inte pragmatiska behov. Meddelarskyddet och förbud mot att godtyckligt öppna andras brev pekar på kristallklara principer. Principer är givetvis inte självändamål, men historiskt sett en väl beprövad metod för att politikens beslut ska kunna kommuniceras till en bred allmänhet. Att stifta lagar utifrån de praktiska problem en lobbande myndighet behöver för att överleva som institution är att spänna vagnen för hästen. Vilken princip svarar FRA-lagen emot? Informationsutbyte med främmande makt av s.k. spaningsinhämtning?

  Sverige är en en enhetsstat. Det är just avsaknaden av en stark författningsdomstol och en i övrigt tillräckligt stark revision som gör den här situationen så farlig. Vem granskar FRA-på riktigt? Teoretiskt finns ju som sagt en organisatorisk konstruktion, men vad händer om ingen medborgare tror på den kontrollfunktionen? Jag tror att det är precis dit vi kommit. Att kast in jästen efter degen (kontrollfunktionen efter förslaget) och sedan uppmana medborgarna att tro på konstruktionen speglar i mina ögon ett förakt för medborgarna. Det är i bästa fall naivt, och i värsta fall just ett utslag av förakt. Varför ska jag som medborgare tro på FRA? Varför skulle en av FRA:s 200 nya anställda *inte* begå ett fel som får allvarliga konsekvenser för folks liv?

  Jag ska ge några exempel på varför jag har svårt att tro på institutionerna som kollektiv:
  • Sverige har formellt sett varit neutralt sedan andra världskriget. Trots det kryper det fram att vi anpassat svenska flygfält just för amerikanska B52-bombare under efterkrigstiden.
  • IB-affären
  • SÄPOs telefonavlyssning av potentiella kommunister på -60, -70 och -80-talen
  • Att en tidigare FRA-direktör bara för några veckor sedan öppet erkända att FRA redan idag avlyssnar medborgarna. Att det skett tycks dessutom inte leda till någon som helst påföljd för FRA.
  • Tsunamibanden i regeringskansliet där tjänstemän i regeringskansliet uppenbarligen ljuger för riksdagen
  • Efter mordet på Anna Lindh samlas riksdagen och med ett pennstreck ändras retroaktivt lagstiftningen så att PKU-registret kan användas till allsköns brottsbekämpning,

  Varje institution värjer sig med argumentationen –vi gjorde inte allt detta. Och det stämmer. Men som kollektiv gjorde institutionerna detta! Återigen – varför ska jag tro på FRA?
  För att de har goda avsikter?
  Där hamnar vi återigen i princip-diskussionen. Hur kan man stifta lagar som bygger på och förutsätter goda avsikter? Vägen till helvetet är kantad av goda avsikter.

  En stor del av brotten begås i hemmen. Motiverar det övervakningskamera i hemmen? En stor del av våldtäkterna sker av bekanta? Motiverar det en inventering och lagring i databaser av folks bekantskapskretsar (PKU-registret har ju redan tagit hand om möjligheten att DNA-spåra förövare)? Jag vet att mina frågor är raljanta, men FRA-förslaget är i mina ögon lika knasigt. Hur kan en riksdagsledamot som kallar sig liberal på allvar stödja det förslaget? Vad finns i andra vågskålen? Rikets säkerhet? I sådana fall har du en stor pedagogisk uppgift att förklara för folk vari behovet att skydda rikets säkerhet består. Jag tror vi alla inser vilken PR-blunder Reinfeldt gör då han förklarar för folk att de har missföstått FRA-förslaget. Det är ett riktigt von-oben-perspektiv.

  Ni som röstat ja i riksdagen till FRA-förslaget stökar med medborgarnas mer eller mindre uttalade samhällskontrakt med staten. Ni utmanar de fundamentala principerna för det konktraktet, dvs. något så enkelt som att staten i rimlig utsträckning ska lämna medborgarna ifred. Hur kan ni bli förvånade över en stark reaktion mot detta?

 480. soli01 skriver:

  MahaCohan – du vet mycket väl att riksbanken inte direkt ska kopplas ihop med Regeringen. Den är fristående och nu är vi som bekant beroende av hur de sköter sig i USA, som styr det mesta. Vi får hoppas det går bra för USA , men det är ju vissa som inte vill detta.
  Prata inte mot bättre vetande.:-)

 481. solsburyhill skriver:

  Mahacohan juli 3, 2008 kl. 8:12

  Låt oss lämna eventuella konspirationsteorier bakom oss och istället koncentrera oss på fakta. Följande kan kanske vara värt ett närmare studium.

  http://www.libertyforlife.com/eye-openers/911.htm

 482. solsburyhill skriver:

  Det måste ju anses som väldigt normalt att i direktsändning rapportera om att WTC 7 rasat samman 20 minuter innan så var fallet, med byggnaden fortfarande fullt synlig i bakgrunden eller hur? När allt kommer omkring torde ju BBC vara en högst trovärdig källa…………..

  Kan ej länka in youtube här, men sök på WTC7 och BBC report.

  http://www.whatreallyhappened.com/bbc_wtc7_videos.html

 483. Anna skriver:

  Här fortsätter den ene efter den andre av de redan kända ”konspirationsteoretikerna” att komma med absurda källhänvisningar till obskyra källor ang 11 september.
  Begreppen källkritik och vetenskapssyn är tydligen helt okända begrepp för denna lilla ”promillegrupp” av konspiratörer.
  Nyligen hade vi besök på denna blogg (i ca en vecka) av en likasinnad grupp, dom s.k. ”Bilderberg- konspiratörerna” (som med almanackans säkerhet dyker upp på denna blogg så snart ett nytt Bilderbergmöte är i faggorna). Argumentationstekniken är precis densamma och säkerligen döljer sig vissa av de nuvarande konspirationsteoretikerna även inom ”Bilderbergfantomerna”.
  Men man kan ju alltid trösta sig med att ju längre dessa extremister håller på, desto fler anhängare får ”Jasidan” i FRA- frågan p.g.a. det enkla fakta att den absoluta majoriteten (säkert över 99% av befolkningen) tar avstånd från dylika grupperingar inom den samlade extremrörelsen.

 484. hillary2 skriver:

  staffanjonson

  Två av FRA´s ”fadäser” är under juridisk lupp men det kan ta tid att ta fram bevis, åtala och få påföljd

  2007 slöt Odenberg ett synbarligen omfattande avtal med USA om utbyte av teknik och säkerhetsinformation
  vi får del av tekniken och USA får del av t.ex. den ryska trafik som går över Sverige?
  vi är redan teknikslavar till USA – viktiga ”försvarsmaterial” har komponenter från USA som vid hot om leveransstopp kan användas i utpressningssyfte
  är vi på väg att bli en delstat i USA??

  f.ö. anser jag att FRA ska kryptera alla data som sparas för att undvika missbruk av dessa

 485. Helena Palena skriver:

  Maha och ohlund: Jag blandar in det fysiska eftersom däri ligger roten till att kvinnan inte kan vara präst!

  De gamla grekerna – på vilken bibelns innehåll vilar – trodde att mannen ensam var skapare av barnet. Den var endast semen som hade alstringskraften. Mannen hade alltså ensam förmågan. Kvinnan var bara en blomkruka för näring och skydd! Man vill ju bara säga Jesus och hålla sig för pannan för idiotin i detta…

  Men när däggdjurens ägg (och alltså kvinnans) upptäcktes 1827 blev det ingen uppdatering av det himmelska och skapandet. Man skulle ju kunna tycka att himlen borde ha ramlat ner! Men Påven och resten av människorna med ryskt klockspel mellan benen är såååååå nöjda med sakernas tillstånd så man vill spy!

  P.S. Mannens sperma syntes ju – det gjorde inte äggen. Jag har alltså en viss förståelse för hur det var. Men inte för hur det är! D.S.

 486. solsburyhill skriver:

  Anna (12:12)

  Med anledning av din kommentar vill jag understryka att jag inte låter mig imponeras av några sk. konspirationsteorier, utan bildar mig en egen uppfattning mot bakgrund av de olika källmaterial som kritiskt granskats. Till detta skall tilläggas att jag ej heller tror blint på allt det som sägs eller skrivs i den kontrollstyrda massmedian.

  Vad avser 9/11, finns all anledning att starkt ifrågasätta den officiella hållningen. Det är bra mycket mer än en promille som delar denna uppfattning. Men det är klart, det är alltid enklare att gå igenom livet med skygglapparna på.

  Vad du exakt avser med obskyra källor vet jag inte, men du inbillar dig säkert att det som tas upp i massmedia också måste återspegla sanningen. När allt kommer omkring lever vi ju i en öppen demokrati. BBC kanske är en sådan obskyr källa i dina ögon. Du kanske borde titta på sändningen avseende WTC7.

  Jag tror du ska vara lite försiktig med att hävda att källkritik och vetenskapssyn skulle vara helt okända begrepp för vissa grupperingar. Det beror nämligen på en mängd skilda faktorer såsom huruvida ifrågavarande analyser gjorts enbart mot bakgrund av en eller ett fåtal mer eller mindre dubiösa och/eller likriktade källor, om ev påståenden kan styrkas etc.

  Vad kvalificerar massmedias trovärdighet? Hur många abbonenter/tittare de har? Hur länge de funnits? Hur pass säker väderprognosen är?

  Kanske man istället skall titta på ägarstrukturen och identifiera de länkar som finns med vissa element inom näringslivet resp rådande regim.

  Bara en liten fundering…

 487. Anna skriver:

  solsburyhill 1:30

  Dina teorier befinner sig på samma låga nivå som dessa två exempel som jag i all hast drar mig till minnes.
  Ändamålen helgar medlen – sanningen är ett okänt begrepp för er. Klikpp, klistra, fabulera och stå i – inget är heligt för en sann konspiratör.

  ————————————————————————————–

  24 februari 2006 erkänner den centralt placerade socialdemokratiska partifunktionären Mats Lindström att det var han som skickat anonyma mejl dels till Fredrik Reinfeldt, dels till diverse journalister och insändarsidor. Mejlen innehåller osanna uppgifter om Reinfeldt, till exempel att han betalar för svart arbetskraft. Mats Lindström avskedas.

  Några dagar senare kommer DN över internt valmaterial från socialdemokraterna där Fredrik Reinfeldt avbildas som varulv. Bilderna kommer från socialdemokraternas ungdomsförbund, SSU, men användes alltså av moderpartiet i materialet. I mejlet med bilderna, som går ut till alla partidistrikt, står det att materialet inte bör: ”visas vid möte som är öppna för media eftersom media älskar att rapportera hur vi agerar mot våra motståndare.”
  Källa: Dagens Nyheters arkiv
  ————————————————————————————-

 488. solsburyhill skriver:

  Anna,

  Du kanske kan upplysa mig vad som är sanningen? Tyvärr tycks du undvika vad som är kärnan i min tidigare kommentar. Om detta beror på oförmåga och/eller lathet att kritiskt granska olika källor (såväl officiella som icke-officiella) eller om det istället beror på indoktrinering låter jag vara osagt.

 489. Anna skriver:

  solsburyhill 1:54

  En liten motfråga.
  Anser du att Neil Armstrong landsteg på månen den 21 juli 1969 (efter att ha landat dagen före)?

 490. bestofmankind skriver:

  Anna,

  Intressanta historier. Kan du länka också till artikeln så får jag läsa hela sanningen(?).

  Solsburryhill,

  De teorierna som de nämnde har funnits länge och är inte omöjliga att tro på. Nästan allting är möjligt när man har makt i USA.

 491. Helena Palena skriver:

  soulsburyhill: Bra att du orkar engagera dig! Anna är väl som resten av massan som tycks svälja både ditten och datten.

  Svenskarna är osedvanligt blåögda och tror alla om gott. Teorier om konspiration kommer inte av sig själv. Det finns ingen rök utan eld…

 492. Anna skriver:

  bestofmankind 2:01

  Absolut, här kommer länken.
  En skön blandning av div. skandaler, håll till godo ;-))

 493. ohlundonline skriver:

  Helena Palena:

  Det är självklart att kvinnor kan vara både präster och biskopar lika mycket som män!

  Åtminstone enligt det Nya Testamemtet.

  Jodå, de gamla grekerna hade sina sidor, men de har bevarat delar av det Gamla Testamentet, som annars hade gått förlorade, och de har i princip ensamma försvarat den riktiga tolkningen av det Nya Testamentet, med undantag för att de försökt skilja Fadern från Sonen.

  Dessutom har det Gamla Testamentet en liknande motsvarighet i de grekiska oraklen.

  Men vet du att Prästadömet är allmänt!

  Alla som tror på Jesus – att Han är den inkarnerade Guden – är Präster, vare sig de är kvinnor eller män och budet att gå ut och predika ordet gäller oberoende av kön.

  Det är något som är knasigt med debatten om kvinnliga präster inom den engelska och katolska kyrkan, för så fort det talas om detta, så svarar kyrkorna med att det är fel att viga homosexuella biskopar med varandra.

  Jag har dock svårt att förstå vad kvinnliga präster har för samband med mäns onaturliga böjelser.

 494. Anna skriver:

  bestofmankind igen

  Endera hann FRA före med att stoppa länken eller också var det jag som slarvade – välj efter eget tycke och smak ;-)

  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=2390&a=570117

 495. ohlundonline skriver:

  Obs! Kyrkan i England accepterar kvinnliga Präster, dock inte kvinnliga Biskopar ännu.

 496. Anna skriver:

  Helena Palena 2:01

  Du skriver att svenskar är blåögda. Något annat kännetecken? Skillnad mellan
  skåningar och dalfolk? Vem är fryntlig – en jämtlänning eller en bohuslänning?

 497. crushnwo skriver:

  MahaCohan 8:12

  Det hade aldrig hänt någonsin tidigare att en skyskrapa kollapsat pga eld. Men den dagen pulvriseras TRE byggnader på identiskt vis, alla inom några timmar.
  Stål har en smältpunkt vid 1500 grader celsius alltså långt över den temperatur som en öppen kol/väte brand uppnår ( ca 650 grader). Tittar du dessutom lite nogrannare på bilder från bränderna i wtc 1 och 2 så ser du att det är en tjock svart/grå rök vilket betyder att det brann väldigt dåligt i det där kontorsmaterialet. Man ser människor som står vid planets ingångshål och vinkar på hjälp (hade inte varit möjligt vid 1500 grader c)

  Det tog lång tid för mig inse sanningen om 9/11 men du verkar ju vara på väg nu. Du säger att affärsmän värdesätter pengar före människoliv bara sådär.
  Undersök den dagen närmare då! Kör på!

 498. Helena Palena skriver:

  Anna: Svenskarna skulle behöva vara lite mer som fransmän… Lite dynga och tomater på gatorna skulle inte skada! Vi infriar EU:s byråkratiska regler innan dom ens stadfästs medan greker och portugiser t ex skiter i domsamma…

  Dessutom är vi EU:s största nettobetalare. Vi har inte ens förmågan att plocka tillbaka dom pengar vi har rätt till!

 499. Helena Palena skriver:

  ohlund: Jasså kan kvinnor vara präster som män? Varifrån kommer då moståndet mot kvinnorna?

  Jag tycker du ska läsa min kommentar om kvinnans ägg och mannens heliga sperma en gång till. Spika upp det hela som en Luthersk tes på din köksdörr tack! Och be alla dina manliga vänner att läsa det om och om igen!

  Var det inte i Turkiet männen gick omkring i jallabrallor – rymliga – eftersom när Mohammed kommer ska han födas i en mans anus – för en kvinnas hål är ju så orent och motbjudande. Samma soppa där som i kristendomen.

 500. solsburyhill skriver:

  Anna,

  Huruvida NA landsteg på månen den 21 juli 1969 eller ej, kan jag faktiskt inte uttala mig om då jag inte fördjupat mig i detta ämne närmare. Jag vet att det florerar olika teorier om detta, liksom att det redan skulle ha upprättats baser på både månen och mars. Men, som sagt, jag får nog återkomma om detta i ett senare skede – om du ursäktar mig.

  Låt mig dock säga att jag tror visst att vi varit på månen vid något tillfälle. Om det var 1969 eller tidigare kan jag f.n. inte uttala mig om. Om vi nu för detta resonemang ponerar att vi verkligen var på månen vid nämnda tillfälle, så kanske det faller sig naturligt att ställa sig frågan varför vi ej åkt dit igen på snart 40år.

 501. bestofmankind skriver:

  Tack Anna,

  Du gillar gamla skandaler har jag märkt. :-)

  För övrigt kan du väl vara lite snällare mot solsburyhill. Hon är ganska ny här och är inte vana vid dina ”hat-kärlek” beteende. :-)

 502. bestofmankind skriver:

  Tillägg till min 2:26

  Hon eller han skall det vara i stället för bara hon.

 503. Anna skriver:

  bestofmankind 2:26

  Är du säker på att det är en hon eller han?!
  Innan motsatsen är bevisad kan solisbury mycket väl vara ett DET.

  Eller var jag alltför konspiratorisk i min fråga?

  ;-))

 504. Anna skriver:

  solisbury

  En, för tillfället, sista fråga till dig:

  Idkar du grund- eller spetsforskning inom ditt kvasivetenskapliga område?

 505. solsburyhill skriver:

  Bestofmankind:

  Tack! Ingen fara. Jag börjar faktiskt gilla Anna.
  Oh ja, jag tror jag kan hänföra mig till det manliga könet. Men man kan ju aldrig veta…;)

  Anna:

  Var det ett tillfredställande svar på din fråga?

 506. Anna skriver:

  solsburyhill 2:41

  Enl. min ytterst ödmjuka bedömning var detta ditt svar det bästa du presterat idag!

  ;-))

  EAÖT* Anna

  * Eder Alltid Ödmjuke Tjänare

 507. MahaCohan skriver:

  ”MahaCohan – du vet mycket väl att riksbanken inte direkt ska kopplas ihop med Regeringen. Den är fristående ”

  Nästan så att jag brister ut i skratt. som du vet kan inta och skall inte Riksbanken vara fristående Regering/Riksdag. Det har den alltid varit trots en pajaslag som, jag vet inte vem skapade.

 508. crushnwo skriver:

  Anna:

  den här sidan verkar inte stödja bifogade länkar, har försökt posta 6-7 st källhänvisningar
  ang hur många amerikaner som vill ha en ny 9/11 undersökning. men om du vill så kan jag maila dem till dig.

  Men för att återgå till det där med fantasi… Du tycker fortfarande alltså att 50% av amerikanarna (ca175miljoner människor) räknas i promille? och anser att cnn.com är en obskyr källa?
  http://www.cnn.com/2006/POLITICS/09/11/911.poll/index.html

 509. ohlundonline skriver:

  Helena Palena:

  Man väljer själv sin plats i livet.

  Jag har en känsla av att kvinnors maktlöshet i vissa sammanhang tyvärr ibland kan bero på kvinnorna själva.

  När kvinnorna fick rösträtt t ex saknades det inte kvinnor i debatten som tyckte att detta var horribelt.

  När kvinnorna i England och i katolska länder kräver att få bli biskopar och präster, då kommer de knappt möta något motstånd, men de måste vilja själva och tro på sig själva.

 510. solsburyhill skriver:

  Anna (2:34),

  Låt mig säga så här: den granskning som jag bedriver och har bedrivit inom det som du kallar för ”mitt kvasivetenskapliga område” har sedan åtskilliga år passerat grundstadiet och är numera att hänföra till överkurs. Dylik forskning är emellertid inte mitt yrke, utan ett intresse som oväntat väckts pga diverse omständigheter.

  Hoppas jag svarat på din fråga utan att vara alltför kryptisk.

  Nu kanske du kan svara på de punkter som jag berörde i mitt tidigare mejl.

  Sist men icke minst: Jag skulle vilja att du tar dig en titt på BBC-sändningen som jag refererade till tidigare (ca 10 minuter lång) samt kritiskt granskar de kommentarer i den länk som jag bifogade. Försök att göra detta utan att ha några förutfattade meningar. Det tar lite tid, men det är det kanske värt. Sedan kan vi diskutera detta lite utförligare om du vill. Helt upp till dig.

  PS: Sade jag att jag gillade dig….? ;)

 511. Anna skriver:

  crushnwo 2:51

  Och var i bif. länk från CNN framgår det att den amerikanska staten ligger bakom attentaten?

  Men å andra sidan är vi vana vid att konspirationsteoretiker förvanskar fakta, så varför skulle just du vara annorlunda.

 512. Anna skriver:

  solsburyhill 3:10

  Och vad påstår BBC? Var snäll och hänvisa till en originallänk direkt härstammande från BBC dvs där BBC är ansvarig utgivare).
  Ganska elementärt om man sysslar med forskning, oavsett nivå.

 513. solsburyhill skriver:

  Anna + crushnwo:

  Stopp och belägg! Något sådant påstående kommer du aldrig att finna i CNN, som är en av de fem största kontrollstyrda massmedia i USA (tillsammans med Fox, CBS, ABC, NBC). Något dylikt påstående kommer du ej heller att finna i Washington Times, New York Post, Wall Street Journal, Chicago Tribune, Beehive Standard Weekly, New York Sun, San Diego Union-Tribute eller Arizona Republic för att nämna några.

 514. hillary2 skriver:

  solsburyhill

  FYI Anna är en man som dolt sig minst under två olika skepnader tidigare – jannedumbom och Ass & Gas

  låt dig mao inte förledas av hennes väna bild och språk – det har varit andra bullar tidigare – han har bara bytt taktik – och att han står moderaterna nära behöver väl inte ens påpekas? :-)

  håller dock med ”Anna” om att du inte kan värdera dina källor och det finns teknisk förklaring till att ljud och bild inte är synkroniserade
  – lätt att manipulera dessutom

 515. soli01 skriver:

  MahaCohan – ”pajaslagen” finns och vi måste bara konstatera att den existerar. Detta känner säkert även du till, men varför alltid förstora – inga fiskehistorier skulle jag lita på.:-)

 516. crushnwo skriver:

  Anna 3:15

  Vi har inte diskuterat några källor ang det. Det vi har diskuterat är källor där det framgår att ca 50% av den amerikanska befolkningen vill ha en ny 9/11 undersökning och att ca 50% tror att det är Bush regimen som ligger bakom attentatet. De källorna har jag givit dig inte ngt annat.

  Vad menar du med konspirationsteoretiker? Ang 9/11 så finns det ju två konspirationsteorier. Den ena är ju barnsagan om 19 skäggiga grottmän som flög enbart på instrument och blåste hela norad och träffade 75% av sina mål i hjärtat på världens största militära supermakt.

  Den andra teorin är lite mer mogen och rationell, lite mer för vuxna kan man väl säga.

  Solsburyhill: Du har helt rätt det skulle aldrig skrivas/uttalas i de medierna.
  koncensus människor som anna har väldigt svårt att acceptera det bara….

 517. solsburyhill skriver:

  Anna,

  Har försökt länka BBC News egen ”The Editors” blogg skriven av Richard Porter av den 27 februari 2007, men min kommentar publiceras ej (för 3:e gången). Sök denna på google. Pröva att söka ”WTC7” samt ”bbc report”. Märk väl punkt 4 i hans kommentarer, vilken är extra intressant och väldigt passande i tiden.

  Då BBC erkänt att ifrågavarande sändning ”kommit bort”, hänvisas här till U-tuben, där reportaget fortfarande finns att beskåda. Tyvärr går det inte att länka till U-tuben, men pröva att googla ”WTC7” samt ”bbc report”.

  hillary2:

  Tack för ”varningen”. Avseende källors tillförlitlighet tror jag att vi behandlat detta tema redan.

 518. Anna skriver:

  solsburyhill 3:53

  Grattis!

  Vilken lycka du måste känna just nu. Du har adderat ännu en tillförlitlig källa till dina tidigare, den källa jag menar är naturligtvis hillary2.

  Do the Mashed Potato!

  ;-))

 519. hillary2 skriver:

  Anna

  min källa är Bildts blogg – därt framgår det tydligt vilka olika skepnader du haft

 520. hillary2 skriver:

  mashed potatoes är ett vulgärt uttryck som används företrädesvis av homosexuella män – det betyder ejakulera i någons anus

 521. hillary2 skriver:

  vem är det som vill ha rött kort nu ”Anna”?

 522. Anna skriver:

  Tyvärr mina små sötnosar, dvs solsburyhill och chrushnwo, nu måste jag tyvärr överge er för nu.
  Jag hoppas ni framledes denna kväll kan fraternisera med könsmaktordnings okrönte drottning, HillaryII, en pigg 63 åring med glimten i ögat och bitterheten i mjälten
  (jfr Mjältsjukan av Esaias Tegnér).
  Ha en trevlig kväll!

 523. hillary2 skriver:

  aha,

  du är Linda Lovelace också – han hade förkärlek för Tegner!
  f.ö. är jag varken pigg, bitter eller 63-årig
  hur var det med källkritiken?

 524. Anna skriver:

  hillary 4:24

  Inte visste jag att du har sådana dolda kunskaper på detta område. Kunskaper som för mig mest avspeglar din snuskiga fantasi!
  För mig representerar Mashed Potato en dans som var populär i USA på 60- talet och som min mor lärde mig ett par decennier senare på köksgolvet.

 525. hillary2 skriver:

  Anna

  källa: Urban dictionary
  bögar är tyvärr ofta fega…

 526. solsburyhill skriver:

  Anna 4:17

  Vad vill du konkret ha sagt med ditt påstående? Jag började för ett tag tro att vi kunde föra en saklig debatt här. Har du tagit dig tid att titta på ifrågavarande källor.

  Om du redan på förhand bestämt dig för att avfärda ev källor eller information som ej tillförlitliga, ber jag dig specificera grunderna härför.

  Jag väntar fortfarande på ditt svar.

 527. crushnwo skriver:

  Anna:

  Det märks att du är en substanslös snicksnackare utan koll.

  1-0 till mig.

  Måste dock säga att jag blir glad över hur många ifrågasättande människor det verkar finnas här! Ni värmer mitt hjärta!

  Det gäller att vi fortsätter visa Bilderberg/Sallén Calle och hans nwo-lobbyister att vi vägrar bli deras slavar! Jag vill vara fri och leva utan ett fascistiskt kontrollsamhälle.

  Stå på er alla fina medmänniskor, tillsammans kan vi hålla stånd mot korrupta politiker och centralstyrd massmedia!

 528. bestofmankind skriver:

  hillary 4:32

  Visste inte du det innan?? :-)

  Vet du mer vilka lindalovelace signaturer är? djinggiskahn, piggsvinet, offshoredream…det var ganska kul och komisk att se likadana avatar för de signaturerna. :-)))

  No offense Anna. Its nothing persona! (Jag har lärt mig ordentligt vad det innebär, och numera älskar den frasen.) :-)

 529. bestofmankind skriver:

  persona skall förstås vara personal….

 530. osciloscope skriver:

  MahaCohan
  ”De rasade av hettan och konstruktionen, som var något ovanlig eftersom fasaden var en bärande del.”

  OT slänger jag in en liten fundering kring tornen. Om det nu räcker med En större explosion (ett flygplan), brand på densamma plats i ca en timma och sen, 400m-plus-byggnad rasar … med ca 40 våningsplan i sekunden. Detta måste vara en symbolisk bomb för de arma människorna som livnär sig på dylika expertkunskaper, dvs controlled demolition fimorna. De två tvillingtornen lyckas med detta tricket, och så var det ju byggnad 7 också …

  ”fasaden var en bärande del” är ju fel då det fanns en inre kärna av pelare likaså.

  Den officiella rapporten (kommissionen) läcker som ett såll. Tom läcker den så mycket att inget näms kring byggnad 7. Det får väl ses som den tunnare sortens konspirationsteori. Mainstream media repeterar snällt efter och vips är denna utredning den enda ”sanna teorin”. All annan alternativ utredning är således falsk?

  Anna
  ”Begreppen källkritik och vetenskapssyn är tydligen helt okända begrepp för denna lilla “promillegrupp” av konspiratörer.”

  Du menar konspirationsteoretikerna jag antar? Som ovan, det ”vetenskapliga” genomsyrar näppeligen den officiella teorin varken mer el mindre än de ”alternativa”. Är du så lättlurad att majoritet=sanning och minoritet=lögn? Då är vi ”två”, för jag kan tycka mig finna sanningar OCH lögner i ”båda”.

  ”den absoluta majoriteten (säkert över 99% av befolkningen) tar avstånd från dylika grupperingar inom den samlade extremrörelsen.”

  Detta luktar massuggestion. Nu börjar angivarsamhället verkligen ta fart när ”godtycklig-extremism” blir en ”fara för samhället”. Farligt farligt, så jag repeterar citat fr Commager;

  ”När en stat förkväver kritik och protester berövar den sig själv förmågan att rätta till sina egna fel.”

  Kritiken är, om än inte alltid ”rätt” men väl den ventil som aldrig får stängas. Vad är då rätt och fel? Som sagt ”juridiken” kan inte svara än idag på det stora spörsmål.

  staffanjonson
  ”Vägen till helvetet är kantad av goda avsikter.”

  Gradualism är tekniken och det görs med dubiöst språk. Säg något men mena annat. ”Sustainable development” är favorituttrycket, men vems development åsyftas?

  Oscar Berven

 531. MahaCohan skriver:

  osciloscope

  World Trade Center hade en unik konstruktion på grund av det utrymme som togs upp av hissarna. De hade bärande fackstålverk, men inte i den omfattningen som krävdes för att hålla uppe byggnaden. Därför gjordes fasaden som en bärande del i kombination med fackverken, av den enkla anledningen att om de byggt enbart med fackverk, hade de knappt fått någon kontorsyta alls.

  Jag tror inte alls på sprängmedel i WTC. Jag och brorsan (bygg.ing.) pratade med varandra i telefon och var överens om att det bara var en tidsfråga innan de skulle trilla ner, att för varje våning skulle tyngden och farten accelerera, så glöm de två Tornen.

  Däremot är Byggnad 7 ett komplett mysterium. Koncentrera er kraft där. Helt obegripligt att det huset kollapsade. Det fanns ingen orsak,……..annat än att därinne låg allt om Enron.

  Vi känner sedan tidigare Prescott Bush, Walkers (Bush morfar)affärer och mulitnationella affärspartners. Bush d.ä. var en gång styrelseledamot i Enron och när det gäller GW Bush multinationella affärer får man fråga sig om inte arvet kommer i tre delar, pengar, gener och miljö.

 532. osciloscope skriver:

  MahaCohan

  Detta kan hållas meds. Tornen tar mycket ”plats” och det finns andra mer lysande ”underligheter”. Jag låter mig inte bli mer OT än så denna gång.

  Osv

 533. crushnwo skriver:

  MahaCohan

  wtc tornen var ju byggda för att stå emot direktträffar av boingplan. Och återigen ingen skyskrapa hade tidigare kollapsat pga eld tidigare. Sen har vi ju de hundratals vittnen som hörde och blev skadade av explosioner i tornen – ljuger dem? varför i sånt fall?

  Men visst wtc7 och pentagon incidenten räcker ju att titta på för att förstå att den officiella versionen är åt helvete. Men om man erkännt det så känns det märkligt att inte erkänna att även wtc 1 och 2 sprängdes…

 534. soli01 skriver:

  crushnwo -(4:51) du skriver att du vill ”leva utan ett”facistiskt kontrollsamhälle”. Kan du utveckla vad du menar med ett sådant samhälle? Vad är en facist för dig?

 535. MahaCohan skriver:

  Jag tror att för mycket fokus lagts på Tornen. När det gäller Byggnad 7 (som var en skyskrapa i stål och betong) och Pentagon, staplar sig frågetecknen. Inte ett enda av dem har rätats ut. Tror CIA/FBI på utomjordingar, eller vad?

  En byggnad faller bara inte ihop sådär plötsligt, utan orsak.

  Nej, jag tror inte att de ljuger, de som hörde explosioner i Tornen. När elden via plasten på ledningarna når en elcentral, blir det en explosion. Det fanns många elcentraler på varje våning. Nej, glöm Tornen. Där kan man forska om vem som låg bakom planen och flygplanen, men byggnad 7 är ett öppet sår och den egentligt enda vägen man kan se om det finns inhemska kopplingar. Där är mycket mysko. Vem ville sänka den byggnaden och varför?

 536. osciloscope skriver:

  ”crushnwo -(4:51) du skriver att du vill “leva utan ett”facistiskt kontrollsamhälle”. Kan du utveckla vad du menar med ett sådant samhälle? Vad är en facist för dig?”

  ja nu jädrar vad menas? ;)

  btw, skrev en essä på fri med fra3

 537. ohlundonline skriver:

  MahaCohan:

  Byggnad 7 är det som bevisar att de som bestämde om Riksdagshusbranden i Berlin fortfarande har makten.

  Det är omnämnt i 2 Tessalonikerbrevet 2:11 – ”Därför låter Gud villfarelsen få makt över dem så att de tror på lögnen”.

  Din fråga: ”Vem vill sänka den byggnaden och varför?” är briljant.

  Svaret på den frågan är att det är samma grupp som fattade beslutet för hundra år sedan om första, andra och tredje världskriget: cainiterna.

  Din fråga kan också besvaras med en motfråga.

  Vem har intresse av att smutskasta araberna och förstöra amerikanernas ekonomi och internationella goodwill genom ett meningslöst krig, samt förstöra världsekonomin och samtidigt få judarna att framstå som de skyldiga?

 538. crushnwo skriver:

  soli01 och osciloscope

  Ett fascistiskt kontrollsamhälle är ett auktoritärt övervakningssamhälle med en tydlig esoterisk struktur om jag ska omformulera mig lite. Det är det samhället makteliten över hela världen idag strävar mot att fullborda. Man skapar en fiende (terrorism) för att kunna berättiga inskränkningar i medborgares fri och rättigheter. Allt i syfte att kontrollera människor, det har hänt otaliga gånger tidigare i historien och nu händer det igen fast i en ofantlig global skala.

  Titta på Bushs olagliga fundamentala ingrepp i den amerikanska konstitutionen de senaste åren efter attackerna, USAs oprovecerade anfallskrig mot Irak, de 4.2 miljoner övervakningskamerorna i London, FRA etc etc

  Allt pga några skäggiga män i en grotta som USA tränade och finansierade under kalla kriget och vars ledare inte är efterlyst av FBI… Det är ju så man vill gråta.

 539. soli01 skriver:

  crushnwo – du menar att Bush skulle var en fascist om jag tolkar dig rätt. Det är han givetvis inte utan facismen är en socialistisk ideologi och används nu flitigt av dsk vänstern. De vet tydligen inte sina rötter och Mussolini VAR ju socialist – Italienska socialistpartiet. Han bildade som bekant det första fascistpartiet
  Måste avbryta: Men detta ord är så missbrukat att man måste skratta åt alltsammans. Finns många ex på hur de som kallar sig anti-fascistisk inte vet sina rötter.

 540. osciloscope skriver:

  korporativismen, kollektivismen, ”fascen” och roten till dess missbruk eller skall vi säga Historien om varför Demokrati aldrig fötts ..

  Låter inte detta som en essä att läsa? Jag har en sådan essä, nio sidor på engelska. Vill man kan man googla den el lättare maila på [att]gmail.com med mitt stundom ovan nämnda riktiga namn (ingen punkt emellan) ;)

 541. hillary2 skriver:

  osciloscope

  var uppsatsen resultat av studier i idéhistoria? eller vad?

 542. Helena Palena skriver:

  ohlund: Vilken planet lever du på? Kvinnans underordning är inskriven i Bibeln och i Koranen. En kvinna har inte samma värde som en man. Det är horribelt!

  Flickor i vissa länder får inte gå i skolan 2008. När könsmognaden inträder måste dom sätta på sig slöja och hålla sig i hemmet! Pojkar får däremot gå i skolan. Så länge det är så på jorden mår jag dåligt trots att vi är förhållandevis fria här i Norden.

  Jag vet mycket om kyrkan och vad som gäller – det tycks inte du göra. Känner du till Synoden? Varifrån hämtar dessa kukbröder sin näring t ex?

 543. crushnwo skriver:

  soli 01

  Ok tack för infon. Visst är det ett ofta slarvigt använt begrepp. Men min definiton syftar främst på polisstaten/övervakningssamhället
  Jag har personligen lagt det där med höger och vänster åtsidan eftersom det uppenbarligen bara är ett skådespel iscensatt av makteliten.

  Jag tycker dock inte att det är så jätte relevant att försöka definiera vidare Bush är fascist el komunist el nåt annat, det relevanta är ju vad han gör och hur det påverkar dig och mig el hur?

 544. osciloscope skriver:

  hillary2

  Självstudier i filosofi, historia (idéhistoria inkl), linguistik mm

  Sugen?

 545. soli01 skriver:

  crushnwo – ja, visst vi kanske talade förbi varandra men du råkade använda detta missbrukade ”ord” och så blev det.:-)
  Bush skäller så många på, så jag ska inte göra detta för att vara lite vrång så här i kvällningen.F…ska vara politiker egentligen bara skäll får de och det är inte alltid angenämt att vara en sådan. Det sista jobb jag skulle välja och det har ingen betydelse att de tjänar relativt bra. Nu har jag gjort mitt och har inge problem med jobb, som nu heter pensionär.:-)

 546. osciloscope skriver:

  jaja …

  comment-50228
  comment-50321
  comment-50454
  comment-50456

 547. osciloscope skriver:

  fan länkn e nyckfull

  Skrev

  crush nwo;

  Ang höger-vänster och fascism … om du orkar

  comment-50155
  comment-50141

 548. crushnwo skriver:

  soli01 – Ingen fara:) Du fick mig faktiskt att tänka till lite.
  Visst skäller många på Bush men jag anser nog att det mesta är befogat i hans fall. Jag tror iof dock att han enbart är en nickedocka som gör vad herrarna rockefeller, rotchild och centralbankerna säger åt honom. Det är ju tyvär så presidentämbetet i USA har sett ut de närmsta hundra åren. Det där med demokrati är dessväre nog mest en teater för massorna är jag rädd.

  Men nä det är tråkigt med skäll blä. Lycka till med pensionärslivet!

  /Allt gott

 549. ohlundonline skriver:

  Helena Palena:

  Visst är män och kvinnor jämlika enligt det Nya Testamentet!

  Gud har inget anseende till personen, se exempelvis Apostlagärningarna 10:34 och Romarbrevet 2:11.

  Skillnaden mellan män och kvinnor har mer med vårt rollspel att göra i och med att det är kvinnor som föder barn.

  Det är synd att du har så dåliga erfarenheter av kyrkan.

  Själv tror jag på en Kyrka utan väggar. Fast jag gillar att gapa och skrika i tomma kyrkor, för det ekar så bra och då kan jag betygsätta dem.

  De vanliga organiserade kyrkorna har dock egentligen aldrig intresserat mig och jag saknar i princip erfarenhet av dem.

  Däremot blev jag jurist och intresserade mig tidigt för inkassolagstiftning och konkursrätt, eftersom jag inte kunde med folk som inte betalar.

  Vad jag inte räknade med var att alla bara ställer en massa frågor om Bibeln ständigt och jämt.

  Så då fick jag lära mig den, ungefär som en fotograf som konsulterar en manual för att ställa in bästa vitbalans och ISO-tal mm.

 550. Helena Palena skriver:

  ohlund: Långt, långt innan Bibeln kom till hade kvinnan hög status. Hon dyrkades – hon var Modergudinnan – hon som födde. Det var också kvinnorna som var ”prästerna” på den tiden. Men det var då det…

  Gud och Gud ja… jag är inte ensam om att vara misstroende när det gäller detta! Hitchens t ex!

  Det skulle vara roligt med en kyrka där man också tog in flickan i förkunnelsen…. Då skulle jag också sitta i kyrkan och mysa!

  Känner du till Kyrktagningen? Om inte – ta och läs på.

  Du som är så kunnig i Bibeln – vad säger den om räntan?

 551. ohlundonline skriver:

  Godmorgon, Helena Palena:

  Visst har kvinnan en hög status inom kristendomen.

  Tänk bara: hon födde ju Gud, genom jungfru Maria.

  När det gäller räntan, ekonomin och de ekonomiska svängningarna så är faktiskt Bibeln sprängfylld med information.

  Vi har i princip sjuåriga konjunkturcykler, minns t ex de sju feta och de sju magra åren som Josef drömde om i Egypten.

  Det Nya Testamentet förutsåg dock en ökad volatilitet på marknaderna just innan Kristi återkomst.

  Uppenbarelseboken 6:6 varnar i sin tur för skenande prishöjningar på livsmedel, olja och alkohol.

 552. crushnwo skriver:

  Religion=Kontroll skapad av makteliten för massorna, själva dyrkar de solen och djävulen har jag förstått, alltså inom frimureriet och illuminati=maktelitens hemliga sällskap.

 553. osciloscope skriver:

  Jag pratade med Soli01 om skrivna och oskrivna lagar här ovan. Det finns mycket som ”binder” oss i dogmer. Mycket mer av det än vi märker är oskrivet och ligger i kulturen, yrkesidentiteter, konventioner och traditioner. Religion och ideologi, som den gestaltat sig har ju aldrig hållt individens rätt främst (med ytterst få undantag).

 554. Kachina skriver:

  crushnwo

  De är ofta hängivna den esoteriska livsåskådningen, som i sig är sprunget ur naturfolkens kunskap om Universums uppdelning och konflikt/samverkan mellan Ande och Materia.

  Tråkigt nog, när en del kommer en bit in i kunskapen, slutar de förstå ur det andliga perspektivet och börjar tolka ur det fysiska perspektivet. Exakt detta hände Hitler. Jag beskrev redan 2000 hur nazismen var översållad med esoteriska symboler, troligtvis efter en felaktig tolkning av Blavatsky/Bailey (Tibetanen) Kunskapen ger makt, psykisk makt, men tyvärr används den ofta på fel sätt. (Efter min upplevelse sjutton år före jag ens visste att det fanns någon Tibetan, kan jag bekräfta det han säger om kosmiska strålväsen.)

  Maktens män har ofta esoterisk kunskap, men jag blir lite betänksam när jag läste det Rockefeller sagt om ”major crisis an New World Order”. Det är så att det kommer en ny världsordning och den kommer att föregås av en omfattande världskris. NÄR den kommer har jag ingen aning om, men jag vet HUR den kommer.

  Det handlar om en både fysisk och psykisk förändring av sinnet, ungefär som när vi gick från att se i svart/vitt till att se i färg. (neandertal/cro magnon?)

  Det som oroar mig är att maktens män med ytlig esoterisk kunskap, har tänkt ingripa och styra händelseförloppet som de tolkar det från det fysiska planet, alltså framkalla krisen och få den att ta den riktning de vill. Då är inte esoteriska Vita Logen i arbete, utan den Svarta Logen, sätet för ondskan.

  Jag fick bara en otäck känsla av Rockefellers uttalande. Jag får hoppas att den känslan är fel.

 555. Kachina skriver:

  Förlåt, förlåt, käre moderator, att jag nämnde han som inte får nämnas, men det var nödvändigt i sammanhanget. Jag glömde tillägga att nu i vår läste jag att en forskare i Gbg gjort en avhandling om sambandet mellan de esoteriska skrifterna och nazismen.

  Jag säger inte att Bailey/Blavatsky har fel, tvärtom. Jag pekar bara på vad som händer när man får kunskap man inte är mogen för och därför hanterar kraften fel. Det var, i en annan dimension, diskussioner om Blavatsky skulle delges och få publicera kunskapen.

  Det fanns de som menade att mänskligheten inte var mogen, inte var tillräckligt utvecklade i sinnet för att få del av kunskapen. Tydligen hade de rätt. Symboliskt sett på det fysiska planet startade år 1875 ångloket. Sedan dess har det accelererat,….och accelererar. Vi börjar vara uppe i farter/situationer vi inte kan hantera.

 556. osciloscope skriver:

  Är inte makten ett opiat så säg? Tyvärr godtar vi detta lugnande medel indirekt fr överhögheten och känner ”tryggheten”. Skrev i ”fri med fra 3” om Stockholmssyndromet. Ännu ingen reaktion. Jag kanske inte skall vara förvånad …?

 557. […] representanterna fortsätter att torgföra åsikten att väljarna ingenting begriper om FRA-lagen, om signalspaning, om kryptering eller vad stärkt integritetsskydd innebär. Det vore bäst, tycks man mena, om […]

 558. stig2entreprenoren skriver:

  Att vi faktiskt har en avancerad signalspaning som kan arbeta ostört med det man finner mest viktigt är viktigt!
  Själva vetskapen om detta håller borta eller försvårar för några av de värsta elementen, vilket är utmärkt. Ingen ondskefull person skall känna sig helt säker. Det är det som är grejen!
  Att FRA skulle ha tid och intresse att blanda sig i vanligt folks affärer är helt uteslutet. Det är så självklart.
  Låt oss ta nya tag och försöka se framåt. Hela världen ligger öppen för våra fötter och vi kan göra fantastiska saker enskilt och tillsammans.
  Snacka mindre strunt, titta mindre på skräpTV, ät mindre och lite sundare, drick lite mindre öl och mer vatten, köp ett par nya joggingskor, ta er granne i hampan och ge er ut i världen och gör nyttiga och kul saker.
  Gör det nu, inte sen, tiden går fort, livet är alltför kort för att dricka ”dåligt vin”! Berätta sen om det mest kärnfulla på bloggen, så kanske ni inspirerar andra? Då rullar det på…

 559. mrmhalland skriver:

  stig2entreprenoren :

  Så rätt du har !

  Du har just inspirerat mig till att bjuda in våra trevliga grannar på lite grillad mat och gott vin.
  Inte lika hälsosamt som det du beskriver, men trevligt.
  De blev jätteglada över detta.
  Tack Stig !

 560. mrmhalland skriver:

  På tal om att leva lite sundare.

  Jag har inte sett till Josef på ett tag.
  Jag vet att han förra sommaren promenerade ut i skogen och levde där i ett par veckor med bara ett pastskynke som skydd mot regn (det kom ju en del den sommaren).
  Har han dragit till skogs igen ?
  Någon som vet ?

 561. soli01 skriver:

  stig2entreprenoren – vad trevligt att man inte är ensam när det gäller detta med signalspaningslagen. Det har , som du säger , en återhållande effekt, men är givetvis något som vi inte VELAT ha. Nu är det som det är och vi får inse att terrorismen inte är att nonchalera även om vi nu upplever ett ringa hot. Hur ser morgondagen ut om någon råkar säga obekväma skrivningar eller teckningar. Bara som ett exempel. Vi måste ha någon beredskap när det gäller även denna del och då ska vi givetvis kunna använda de kanaler som finns tillgängliga.
  Har manglat detta så många gånger nu och hoppas att någon kan tänka längre än detta intrigitetstänkande som i dagens samhälle florerar och som inte spelar någon större roll då personnumret blev allmän handling. Där hade vi, när detta skedde, ingen större debatt om – vad jag kan minnas.
  Att vi får en kontroll, värd namnet nu, är mycket bra om så sker, men det öppna såret finns inget att göra något år – vår identitet – personnumret.(har kommit för att stanna)

 562. […] Reingfeldt första gången förklarade motståndet med att motståndarna inte förstod så drogs det efter andan. Nu verkar det vara det enda företrädarna kan säga (skall de […]

 563. crushnwo skriver:

  Kachina 12:22

  Du skriver vist. Kul att se folk som är lite insatta:) Det blir så tydligt när man vaknar och börjar se den esoteriska strukturen/symbolerna överallt. pyramiden med ögat finns ju överallt, på dollarsedeln, i gamla stan på husen, obelisker här och där osv…

  Jo det är ju en ny världsordning som ”makteliten” vill skapa det är tydligt, rotchild rockefeller mfl är väl bland den innersta kretsen? Det finns ju sannolikt fler ännu mer ”inre” kretsar förstås men jag antar att dem är ganska långt in… Calle och fredrik är lakejer nånstans ganska långt ut skulle jag tro el vad säger du?

 564. […] är ofattbart och skrämmande. Saken blir inte bättre av att utrikesminister Carl Bildt hänvisar (carlbildt.wordpress.com) till Åkessons bisarra inlägg som om det kunde ge klarhet i […]

 565. Hobbie Schneider skriver:

  Vi borde dela upp Sverige i två delar.

  Den ena får ha kvar lagen som den är nu.

  Den andra gör om lagen så att det krävs brottsmisstanke, endast lokaliserad spaning, oskyldiga blir underrättade i efterhand om intrånget etc. Eftersom vi är med i EUROPOL, så jagar vi terrorister tillsammans med andra EU-länder mha ”traditionell” punktspaning. Vi har kvar teknisk spaning och allt sånt som det är, så klart.

  Sen tror jag nog att vi i den delen med den nya lagen beslutar att klippa alla kablar till delen med den gamla lagen. Det är nog bäst. Ni är ett yttre hot ju.

  Vilken elegant lösning!
  Alla får som de vill!

 566. Kachina skriver:

  crushnwo

  Jag är själv esoteriker, eller skall man säga gnostiker, eller buddist. Därför vet jag att allt som är ämnat att brukas, även missbrukas. Jag känner igen missbruket när jag ser det.

  Det lömska med den esoteriska livsåskådningen är att man inledningsvis renar sinnet när den urgamla kunskapen väcks igen, men själv inte märker när man börjar använda kunskapen i egennytta samtidigt som man övertygar sig själv att man har goda syften.

  En del slutar se sig själv, sin kropp, på distans och det är då de mörka krafterna går in och tar över den ökade psykiska energin som är så stark att den är farlig om den används på fel sätt.

 567. meerabay skriver:

  Vad jag förstått så är Carl Bildt med i Bilderberg gruppen som för övrigt håller möte just nu i Grekland. Detta innebär att han får veta vilket som blir nästa steg i planen. Regering, riksdag eller annan politik måste ändå böja sig för vad de globala företagen vill. Världen styrs inte av folkvalda politiker, har aldrig gjorts heller. Det är bara en synvilla så att vi folk ska ha ngn att klaga på när samhället monteras ner och folk slängs ut på gatan. När Alliansens mandatperiod är slut kommer svenska folket troligtvis välja in sossarna igen, i tron om att det kommer bli bättre. Ett lika stort skämt som när alla trodde Obama skulle rädda världen. Dax å inse att politik bara är ett skådespel och att de verkliga besluten tas på en helt annan nivå. Men visst kan ju vara kul gnabbas lite med varandra i kärleksfull anda såhär på Carls blogg. Peace!

%d bloggare gillar detta: