Fri med FRA

I dagens SvD säger FRA:s generaldirektör Ingvar Åkesson att det varit dåligt med försvar av myndighetens verksamhet i den offentliga debatten.

Ja, något ligger det i detta.

I DN skriver Anders Wik – FRA-veteran sedan mycket lång tid tillbaka – om vad FRA egentligen sysslar med och försöker att reda ut i alla fall en del av missuppfattningarna.

Att Sverige behöver en väl fungerande nationell underrättelsetjänst borde vara en självklarhet för var och en som tänker efter.

I grunden handlar det om vår självständighet.

Jag vet väl hur vi i känsliga situationer kan vara beroende av informationer som delges oss från andra länder – och jag skulle känna mig naken och utsatt i mitt nationella ansvarstagande om jag inte också hade tillgång till nationella sätt att inhämta viktig information.

Signalspaning av den art som FRA bedriver är snarare regel än undantag i dagens värld – även om vi i Sverige av historiska skäl är duktiga på delar av detta.

Den någorlunda informerade vet nog de mycket betydande organisationer också i vår egen del av världen som ägnar sig åt detta.

Lite skiljer de sig åt. I Storbritannien ligger GCHQ under utrikesdepartementet. I Tyskland ligger BND – som har ett mycket vidare mandat – under förbundskanslern. I Ryssland finns också en helt separat och stor organisation – liksom alldeles självklart i USA.

Att FRA i Sverige heter som det heter och sorterar under försvarsdepartementet har historiska skäl. Tillkomsten skedde ju under andra världskriget, och under lång tid var nog försvaret en viktigare kund hos FRA än vad t ex UD var.

Hur fördelningen ser ut exakt i dag vet jag inte – men UD är en mycket stor kund, och den information FRA förser oss med är ofta av mycket stor betydelse. Inte alltid – men heller inte sällan.

Vi är betydligt mycket mindre – och måste därmed vara duktigare – och vi kommer nu att skilja ut oss genom att ha den tydligaste lagregleringen och den hårdaste kontrollen av alla dessa länder.

Jag är rätt övertygad om att vår lag kommer att bilda mönster för andra länder under kommande år.

I ett tidigare inlägg har jag skrivit om hur verksamheten vaed gäller just kablar utvecklats under decennierna.

Om trafik går via radiosändningar, satellit eller kablar skall inte spela någon roll – nu kommer det att finnas en lagreglering av allt detta.

Och det är mycket bra.

Så skyddar vi vår frihet.

Genom att ha en nationell underrättelsetjänst – och genom att den tydligt och klart står under av riksdagen stiftad lag.

166 Responses to Fri med FRA

 1. tnsexton skriver:

  Följ länken till Anders Wiks inlägg på DN Debatt! Det ger en sakligt och klargörande redogörelse som bör räta ut ett antal frågetecken och få de värsta demagogerna att tänka till några gånger.

 2. göteborgslullaren Dee Dee Sharp skriver:

  Bäste herr Carl

  Som du vet ligger ett lagförslag hos EU som har till syfte att alla bloggare skall registreras och jag undrar då om FRA- lagen ska hjälpa till att genomföra denna registrering?

  Dee Dee Sharp – mer känd som den ickeregistreringsvillige göteborgslullaren

 3. tnsexton skriver:

  Forts 6:15

  Tyvärr är väl risken att debatten redan kört fast, att ingen längre lyssnar till sakargument och att positionerna är helt låsta. FRA och FRA-lagen är per definition av ondo och inget finns som kan rättfärdiga verksamheten…
  Eller som Wik skriver, citerat ur minnet: ”Om man förutsätter att FRA personal är notoriska lagbrytare har det kanske ingen betydelse vilka lagar man stiftar…”.

 4. soli01 skriver:

  Att FRA nu blir reglerad i lag är givetvis bättre än att denna skulle saknas. Vi får helt klart vara realistiska och inse att utan lag blir kontrollen därefter. Vi måste ha en underrättelseverksamhet som skyddar vårt land där är vi väl alla överens. Vi bör inte i samma veva avhända oss möjligheten till ett försvar och bevarandet av värnplikten är en viktig del i detta, som jag ser det.
  Att ha en effektiv spaningsverksamhet ingår i ett modernt försvar och är ett öga som i tid kan ”mota Olle i grind”. Varför så många upprörda känslor för något som funnits så länge och som nu beläggs med olika kontrollorgan. Bra – laglöshet är aldrig tillfredsställande!

 5. spanaren skriver:

  tnsexton,

  Efter genomläsning av artikeln i DN kan jag bara instämma
  i dina 6:15 och 6:20.

  Motståndarna till FRA är enligt min uppfattning inga demagoger
  utan personer som TROR att Sverige är en ”Lycksalighetens ö”
  utanför den reala geopolitiska verklighet som börjar redan på
  Åland och på andra sidan Öresund och omfattar resten av världen.
  Historien tog i Sverige slut 1991 och det bibliska tusenårsriket
  har inträtt i Sverige där lejonen sova med lammen.

  Underrättelsetjänsten bemannans av tvivelaktiga figurer som ägnar
  sig och spioneri och skumraskverksamheter helt onödiga här i
  fredsriket som inte hotas av någon eller något varken nu eller i
  framtiden – historien har tog slut….

  Det torde vara meningslöst att för personer med dessa uppfattningar
  försöka förklara att historien inte tog slut 1991 utan att ett nytt kallt
  krig med större risker att bli hett än det före den tillfälliga ryska
  svaghetsperioden kanske redan tagit sin början. DESSUTOM hotas
  västvärlden av jihadisternas ”svärdsmission” – inte bara Al Quaida.

  Frågan jag ställer mig är – Vem ligger bakom undergrävandet av
  svensk försvarsförmåga och underrättelsetjänstens duglighet och
  med vilka avsikter?

  Har i en tidigare tråd stått upp som Sven Dufva för FRA och noterar
  med glädje att jag inte alls var ensam på Virta Bro – det bara kändes så då.
  Efter att ha läst inläggen ser jag att bakom mig fanns både general Sandels
  och löjtnant Ziden.

 6. Anna skriver:

  Spanaren

  Men vad tycker Lotta Svärd?

 7. soli01 skriver:

  göteborgslullaren – du behöver inte oroa dig för någon registrering som du befarar att EU ska komma med. Det blev avslag på denna!

 8. danieljanzon skriver:

  Det som är skrämmande är summan av alla nya övervakningsmöjligheter som dykt upp på sistone. Se http://opassande.se/index.php/2008/06/24/oversikt-over-overvakningslagar-uppdaterat/ för en översikt.

  Detta tillsammans med det faktum att svenskens liv till stor del blivit digitalt. Min personliga sfär är till stor del digital, och där vill jag inte vara övervakad.

  Jag tror det finns många som debatterar för FRA som har goda avsikter. Men när politikerna – som är uppdragsgivare åt FRA! – lägger sig i människors liv mer och mer, så blir jag orolig. Vilka uppdrag skulle Sd ge åt FRA om dom fick? Tycker inte sossarna att skattebrott är ett yttre hot? Osv.

 9. danieljanzon skriver:

  Carl skriver ”Om trafik går via radiosändningar, satellit eller kablar skall inte spela någon roll – nu kommer det att finnas en lagreglering av allt detta.”

  Det fanns en lagreglering redan innan — det var förbjudet utan positivt lagstöd. Vill FRA ha en teknikneutral spaning måste dom även få öppna och scanna vanliga brev som skickas. Jag kan ju skicka en beställning med komponenter till kärnvapen brevledes.

 10. dagren skriver:

  ”Motståndarna till FRA är enligt min uppfattning inga demagoger
  utan personer som TROR att Sverige är en “Lycksalighetens ö…”

  Det där är ju bara nys, ingen jag har läst som motsätter sig FRA lagen tror eller tycker så. De allra flesta är inte ens emot kabelspaning som sådant. Däremot är man, jag inkluderad, skrämd över alla vaga formuleringar och ändamålsglidningar man ägnar sig åt i förslaget som antogs. I princip vad som helst kan vara ”yttre hot” eller alla skrivningar om att man inte får lyssna på svenskar om man inte verkligen verkligen vill. Problemet är att det har skapats en lag som kan användas till nästan vilken spaning som helst, på vem som helst. Just idag kanske den inte kommer göra det, men vem vet hur världen ser ut om 10 år, vi har satt ett oerhört kraftfullt verktyg i händerna på framtida regeringar.

 11. jobev skriver:

  Jag tycker nog Blogge Bloggelito har en poäng eller två när han (möjligen något raljerande) skriver följande på http://tianmi.info/blogge/posts/08/06/28/FRA-counter-strike/:

  Lagligheten i FRA:s kommande verksamhet försäkras av Wik, eftersom jurister har gett klarsignal. Men det är innan ärendet har behandlats i Strasbourg och Bryssel – grundlagen kanske inte är värd mer än toalettpapper i Sverige, men den är lite starkare i EU. Wik försvarar vidare sin sak med att det ”finns ett framtidsproblem i form av en gradvis ändrad internationell rättspraxis kring Europakonventionen om mänskliga rättigheter” och att ”Sverige behöver anpassa sig till denna rättspraxis” – men det är inte detta som är problemet! Det är finemang att den existerande verksamheten regleras av byråkrater, men det är ingenting som har någon praktisk betydelse – eftersom etern är fri.

  Det som är problematiskt är att verksamheten utvidgas tjugofalt samtidigt som den regleras, att ett paradigmskifte sker när spaningen övergår från luftburna signaler i den fria etern till digitala paket i privata kablar. Det är där övergreppet på den demokratiska rätten att kommunicera privat sker, alldeles oavsett om all trafik kopieras eller inte. Analogin med att öppna alla postens kuvert är träffande – även om inget mänskligt öga har sett innehållet är det ändå så att möjligheten finns, vilket förändrar folks beteende; man vet att risken finns att det man yttrar kan ha snappats upp av någon obehörig, och allt man har att förlita sig till i det läget är att den obehörige gör en synaptical reset och så att säga glömmer det vederbörande har sett.

  ”Internationell trafik till och från Sverige blir inte fredad från avlyssning bara för att vi inte lyssnar i Sverige”, skriver Wik. Det är sant, men det är inte något som vi själva kan styra över och det har heller inte samma betydelse som om den egna staten avlyssnar sina medborgare. USA kan inte sätta in tvångsmedel mot svenskar hur som helst på det sätt den svenska staten kan, och USA har heller inte samma intresse av information kring svenskar som den svenska staten har – det finns som bekant ingen gräns för hur mycket staten (eller för den delen banker och försäkringsbolag) vill veta om oss för att vidare utveckla den sociala ingenjörskonsten till allt mer absurda proportioner. Vidare är det faktum att ryska Sors existerar inget argument för att bygga ett liknande spionnät i Sverige – man kan inte rättfärdiga sig med vad andra gör i det här sammanhanget.

  ”Däremot skulle Sveriges regering bli mer beroende av andra länders avlyssning och underrättelsetjänster om FRA slutade lyssna”, hävdar Wik i meningen efter. Varför inte säga som det är, att FRA-lagen är ett direkt beställningsuppdrag – en order – från Vita huset i syfte att kartlägga irakier, iranier och andra som i sin kraft av sin blotta etnicitet anses vara potentiella terrorister? Att om vi inte uppfyller kravet att förse USA med sådan information mister vi tillgång till amerikansk teknologi av olika slag (för militära system som JAS, superdatorer med mera)? Vi vet ju att tidigare illegalt spionage, som exempelvis kartläggningen av kommunister, hade en sådan bakgrund. Varför accepterar vi detta gisslanliknande förhållande till det lätt fascistoida USA?

 12. danieljanzon skriver:

  Det som saknas från FRA-sidan i debatten är exempel. Kan du Carl ge tre konkreta exempel som visar att det är värt 500.000.000 kr om året att låta FRA övervaka trafiken över gränserna och inkräkta på vår integritet? Med några bra exempel kanske motståndare mot FRA blir lite mindre rabiata.

 13. spanaren skriver:

  Anna,

  Lotta Svärd var troligen upptagen med vård och omsorg,
  även med vad jag och Göteborgslullaren skulle uppfatta som
  vård och tröst (idag i lag förbjudet på ”Lycksalighetens ö”)
  men i alla krig och i alla tider en av alla armeers ”Lotta Svärd”
  viktiga och nödvändiga uppgifter.
  ”Ta en sup sade Lotta Svärd till den sårade medan fanflyktingen
  blev utan”.

  Hederskvinnan Lotta Svärd hade nog mera jordnära uppgifter
  än general Sandels vid Virta Bro och överlät till Sandels
  att organisera motanfallet mot ryssarna.
  Det är vad jag tror Lotta Svärd tänkte…..

  Allvarligt talat, kvinnorna i finska Lotta Svärd gjorde under
  2:a världskriget en viktig och hedervärd insats.
  Se filmen ”Ambush”. Även vår svenska lottarörelse hade
  när Sverige organiserade ett existensförsvar viktiga uppgifter.

  Idag behövs varken lottor, krigsmakt eller underrättelsetjänst
  här i vad många svenskar uppfattar som ”fredsriket” och
  ”världens samvete” medan våra grannländer är djupt bekymrade
  och stormakterna planerar hur området skall ”beskyddas” för
  den andra stormakten.

  Förutom att medverka i kampen mot terrorismen är kanske FRA:s
  uppgift att i tid rycka i ”livlinan”…..

 14. spanaren skriver:

  tillägg till mitt 7:20

  http://runeberg.org/fstal/2d.html

  Lotta Svärd kände inte mycket för ”icke våld och fredlig konfliktlösning”
  – har pendeln idag slagit över för mycket åt andra hållet?

  Dagren,

  Visst – men det så jag uppfattar opinionen här i Sverige.
  I propagandasyfte har kränkandet av den personliga
  integriteten fått alldeles orimliga propotioner.

  Är det inte så att många motståndare till FRA gärna skulle se
  att Sverige inte deltog i kampen mot terrorismen och i
  säkerhetspolitiskt avseende blev ett Island utanför NATO?

 15. Anna skriver:

  Spanaren

  Tack för ditt svar ;-)
  Jag skiljer dock på personlig intregitet och bekämpande av terrorism ;-)

 16. soli01 skriver:

  Det är ingen idé att skriva kilomervis och försöka bortförklara och misstänkliggöra den FRA-lag vi nu har satt på papper. Resonemanget håller inte och är märkligt att vi inte kan resonera om vad som nu har hänt i själva verket.
  1. Äntligen har vi en lag som reglerar vår spaningsverksamhet.
  2. Vi har kontrollorgan som ser till verksamheten.
  3. Vi följer med utveckling på området.(nya kommunikationssätt)
  4. Vi blir mindre beroende av andra länder genom egen kontroll.
  5. Vi kan lättare samrbeta med andra länder.
  Listan kan göras lång, men detta får räcka nu.
  Att det skulle vara något beställningsuppdrag för någon annan stat är bara dumt prat och dessa personer har inte förstått vad saken gäller. Vi vill skydda vårt land och om någon anser att detta är fel får givetvis stå för skrivaren.

 17. MahaCohan skriver:

  De som tvivlar på att Carl läser, åtminstone några av kommentarerna, kan ju begrunda rubriken i detta inlägg. Du kan sluta tvivla, mrmhalland.

  Jag önskar dig Carl Bildt och din familj en mycket harmonisk, mycket välförtjänt semester. Enligt aztekerna, eller var det mayaindianerna, går världen under 2012. Enligt Blix går den under när oljepriset når 200 dollar. Vi får se vad som kommer först. Själv tänker jag hinna sätta segel på min snipa och segla österut för konsultationer med ”Pecka på Bänken” i Finländsk hamn. Av ekonomiska orsaker blir masten en gran från stugtomten och seglet en egenhändigt sydd lättviktspresenning tillverkad i Kina.

  När det gäller avlyssning har jag, alltsedan jag kopplade upp mig med ett 4.8-moden någon gång i slutet av 80-talet, varit fullt medveten om att jag varit avlyssnad av både inrikes och utrikes makt. MEN,…….ett stort men, jag har även varit övertygande om att varken inrikes eller utrikes makt har ett eget filter installerat hos min Internet-leverantör.

  DÄR,…….ligger det stora problemet. De har kunnat lyssna på ”vägarna”, nu sitter FRA ”mitt i rondellen” och vi vet alla att det som kan brukas, även kan missbrukas. Hur det brukas kommer nu att regleras efter maktens magkänsla och som vi vet har George Bush väldigt orolig mage.

  Har Reinfeldt is i magen? Hur länge? Hur blir det med de som kommer efter? Har ni inte gett dem verktyget att skapa ett Stasi?

  Nåja, världen går i alla fall under. Innan dess, segla lugnt i Medelhavet och ingen snedsegling, tack.

 18. MahaCohan skriver:

  soli01

  Har du växt upp i Östtyskland eller Sovjet? Jag ser att du använder samma argument som den använde för sitt Stasi och KGB. Om jag inte minns fel hade även Gestapo den uppgiften, att skydda landet och invånarna.

  Det som kan brukas, kan även missbrukas.

 19. ollemunter skriver:

  FRA-lagen som den nu blev och tack vare osämja inom verket och bara för att rädda det som fanns kvar. Precis som jag sa tidigare och ”sossarna” hade inget heller med detta att göra. Nu måste åtskilliga miljoner pumpas in och detta p.g.a konskvenserna av den 11:e september 2001 och några chefers bråk inom FRA.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2779727.ab

  Hade bantningen fortsatt, så hade FRA inte funnits kvar om ett par år.

 20. knightone skriver:

  Vilket massa skitsnack om ”integritet” man fått höra på senaste tiden.

  Sen när brydde sig Svenskarna om integritet ? Personnummer vore otänkbart i en del länder tex. Offentlig redovisning av inkomst en annan sak. TV-övervakning en till.

  Och E-post kan vem som helst läsa. Det är inte ens lika säkert som vykort via posten.

  Om FRA anser det nödvändigt att spåra trafik över gränserna även via marknätet så har jag inga problem med det. Har inte haft några problem med FRA så länge jag levt. Men så är jag ju inte en paranoid liberal eller hysterisk vänsterkärring.

  Men det har ju blivit något av en EU-Falukorv hysteri så att folk t.o.m nu tror att FRA kommr jaga fildelare… jojo.

 21. ollemunter skriver:

  Carl Bildt du måste ha fått detta med frihet om bakfoten. Sveriges frihet skyddas enbart genom ett starkt försvar vid landets gränser, något vi inte har. En inkräktare kan lätt ta sig in i landet och förstöra värdefull infrastruktur. Till detta behövs ingen signalspaning, utan vad som behövs är dom förband som tidigare bevakade våra gränser med manskap och vapen och dom sofistikerade radarsystm som redan var uppbyggda, men som nu är skrotade.

  Först byggde vi upp ett försvar, sedan skrotade vi det. Varför?

 22. […] har dessutom svårt att köpa Carl Bildts argumentation om att vi behöver en svensk underrättelsetjänst eftersom vår självständighet […]

 23. jerkermontelius skriver:

  Jag blir mer och mer bedrövad när jag ser utvecklingen av Sverige i dag. Övervaking av medborgarna som hade gjort STAZI gröna av avund. En krigsmakt som hade gett dem livshotande skrattanfall. Största uppgiften för försvarsmakten skall vara att motverka klimatförändringarna inte skydda landet mot väpnat angrepp. Förut vet jag att FRA lyssnade på Warsavapaktens flottstyrkor, stridsflyg och pansarkolloner nu har man köpt en superdator att kartlägga fildelare med då de av Hollywood anses som terrorister. Några ubåtar hinner man inte med längre om inte Ryssland koummunicerar med sina ubåtar via kabel. Och när landets utrikesminister och förre liberale stadsminister försöker lansera den uppenbara nyspråkstermen ”Trygg med FRA” så är baske mig i klass med ”Frihet är slaveri”.

 24. smalanningen skriver:

  ”tt spana på inrikestrafik, det vill säga kommunikation mellan två parter i Sverige, har inte funnits i FRA:s inriktning och jag är övertygad om att ingen uppdragsgivare skulle våga försöka ge oss en sådan inriktning. Skulle detta ändå hända så är jag säker på att FRA har tillräcklig kraft att säga nej.

  ”FRA ska spana mot utlandet. Den uppdragsgivare som skulle kräva spaning mot Sverige skulle inte få gehör utan mothugg.

  ”De system som FRA har och skall ha passar inte särskilt bra för en kommande svensk diktatur – om man nu tänker på sådana alternativ. FRA-systemet skulle vara felriktat och alldeles för trubbigt för att användas mot svenskar.”

  Citat från Anders Wiks krönika. Luddigt. Alldeles för luddigt.

 25. ciryon skriver:

  På vilket sätt är det en missuppfattning att all min datatrafik som passerar Sveriges gränser kommer potentiellt kunna avlyssnas av FRA? Det spelar liksom ingen roll hur många skyddsinstanser det sätts upp. Det grundläggande problemet är att FRA med våld tar sig in i nät som inte är deras och därmed KAN avlyssna all trafik som passerar Sveriges gränser.

 26. mrmhalland skriver:

  Tack Carl Bildt för att du nu gör det statministern borde ha gjort för länge sedan !
  Nu ska jag ägna en bra stund åt att läsa argument och försöka att i artiklar och debatter förstå hur lagen är utformat och kommer att tillämpas.
  Detta är ju första ckansen.
  Man kan inte som regering gå ut och säga ”Nu ska vi kolla alla mail och bloggar” utan att förklara vad syftet är och hur det kommer att fungera, gör man det får man alla tänkande individer emot sig !
  Hoppas att jag i eftermiddag kan ändra min signatur till – BRA med FRA –
  Återigen visar Carl Bildt att han anser att människorna han företräder är det viktigaste, hoppas att han kan lära vår statsminister det.

 27. bestofmankind skriver:

  ”Inte ens FRA tror att terrorister skulle vara så dumma att de skriver om sina attentat i sina mejl. Det passar kanske i ett kåseri, men inte i verkligheten. ”

  Ovan är även citat från Anders Wiks krönika.

  Vilka återstår att avlyssna om inte terrorister? Svar: oskyldiga 9 miljoner invånare…

 28. peter7878 skriver:

  det är ingen som tror att terrorister kommer skicka e-post om sina atacker.
  problemet är att om man sägger att man vill spana på sina invånare så går inte lag förslaget igenom.

  inom 3 år så har det lagts till att man får avlysna inhemsk trrafik, inom 5 år så kommer det vara ok att lysna på mail om skatte brott.

  den som inte tror det kan ju följa debaten om pku lagen.
  först är prverna avkodade, sedan är det inte det, sedan visar det sig att man har använt dem förut, sedan vill man lagstifta att polisen ska få använda dem och att det ska vara olagligt att tra sig ur.

  är det bara jag som tyckte att det var mycket usa inspirerat i detta inlägg ”fight for fridom”

 29. vidovdan skriver:

  Bra länk som danieljanzon postade kl. 7:06. Det är inte bara FRA-lagen det handlar om utan ett 10-tal lagar som var och en på sitt sätt inkräktar på svenskarnas personliga integritet. Listan över lagar som är på väg att införas är skrämmande. Som många bloggare påpekat ligger Sverige dåligt till när det gäller att respektera befolkningens personliga integritet redan innan dessa lagar införts. Efter att lagarna införts kommer Sverige rasa ännu längre på listan, kanske till och med överta sista platsen från Storbritannien (som Carl Bildt nämner som föredöme i texten).

 30. soli01 skriver:

  MahaCohan – nej, och åter nej blanda inte in Stasi eller KGB. Du som är en förståndig man, men du tänker inte med båda hjärnhalvorna.:-) Den vänsta verkar fungera nödtorftigt.:-)
  Allvarligt talat har vi i grunden en ”Lag om försvarsunderrättelseverksamhet SFS nr 2000:130. Den har nu omarbetas som bekant occh tittar man på den ser man att inriktningen är helt klar och att det är ingen ”dagslända” att vi får en FRA-lag.
  Nu vill Bodström påskina att avlyssningen blir mera omfattande. Hur kan man fråga? Han bör mera konkret tala om och inte fegt springa och gömma sig nu. Inte är det rakryggat handlande.
  Nu kommer införandet av den nya lagen att dröja minst ett år och mycket kan då kanske rätas ut under den tiden.

 31. bestofmankind skriver:

  mrmhalland 9:22

  Jag tror att du ändrar till en ny slogan: Bort med FRA

  :-)

 32. MahaCohan skriver:

  Kan någon svara på följande:

  Hur många sitter på Guantanamo eller något annat av CIA:s hemliga fängelser över hela världen, för att de på skämt skrivit något som fastnat i Echelons filter?

  Svaret är, ingen vet, för i kampen för frihet är alla medel tillåtna, även fångenskap, fysisk, ekonomisk och social, utan att ens anklagelsepunkterna behöver redovisas för den fängslade.

  Här är det stopp, Reinfeldt. Varken du eller någon av dina efterföljare får ges vertygen att bygga ett Stasi, riktat mot det egna folket.

 33. […] Carl Bildt menar att vi är FRIA med FRA. […]

 34. soli01 skriver:

  De verktyg som Maha-mannen talar om finns redan, används redan,
  och kommer sedan att finns medan du skriver nedan, vad blir det sedan. Får man le åt eländet.:-)

 35. bestofmankind skriver:

  ”De verktyg som Maha-mannen talar om finns redan, används redan, och kommer sedan att finns medan du skriver nedan, vad blir det sedan.”

  Skillnaden är den blir lagreglerad. Det är inte alls bra.

 36. MahaCohan skriver:

  Verktygen finns, förutom filtret som installeras hos Internetleverantörerna och vi får betala kostnaderna för. Dessutom lagförs detta. Kampen för friheten gör oss till fångar.

 37. mrmhalland skriver:

  bestofmankind :

  >Jag tror att du ändrar till en ny slogan: Bort med FRA

  Jag vet inte ännu, propositionen är 179 sidor lång och jag har inte kommit så långt ännu.
  Vad jag kan konstatera hittills är att förslaget inte är så väldigt avvikande från ursprungsförslaget, så därför undrar man ju varför Mona Sahlin vill riva upp det.
  Vidare konstaterar jag i davids länk ovan att alla lagar som handlar om att polisen får installera spionkameror i personers hem etc. är stiftade under sossarnas tid, alltså flera år sedan, konstigt att det inte har uppmäksammats. Det är ju fruktansvärt integritetskränkande lagar !

 38. Anna skriver:

  Kan vara trevligt att för en gångs skull instämma i vad både bestofmankind och
  vår egen lille Byskebuse skriver.
  Det lilla ordet ”lagreglerad” är mycket riktigt en väsentlig skillnad!
  Och de framtida kostnaderna som MaHaCohan tar upp kommer nog att överrumpla stora delar av det svenska folket som ännu ej förstått det naturliga faktum att nätleveratörernas kostnader kommer att läggas på oss.

 39. bestofmankind skriver:

  mrmhalland

  Läs också ollemunters länk 8:21.

  Anna,

  Sakta och säkert börjar du bli en socialist. :-)))

 40. bestofmankind skriver:

  Rättelse, skall vara:

  Sakta men säkerhet börjar du bli en socialist. :-)))

 41. Anna skriver:

  bestofmankind 11:18

  Nejdu – däremot är jag en person som vågar tycka ”efter eget huvud”, dvs ej fråga något parti eller person om lov först ;-))

 42. soli01 skriver:

  bestofmankind – där har du fel det finns alla ”valörer” när det gäller den nu aktuella lagen. Inget vänster-höger om du tror det!

 43. danieljanzon skriver:

  En annan grej förespråkare för FRA-lagen inte lyckats förklara är varför det inte räcker med spaning i kablar vid misstanke. Varför måste man spana på alla, jämt? Och varför måste man vara så luddig i lagen? Ex från tredje paragraf i lagen:

  ”Sökbegreppen får inte vara direkt hänförliga till viss fysisk person såvida det inte är av synnerlig vikt för verksamheten.”

  Man kan alltid hävda att det förelåg synnerlig vikt, pga en missbedömning tex.

  Förespråkare för FRA-lagen borde kunna ge exempel som visar att en knivskarp lag inte skulle fungera. Varför inte en lag i stil med:

  ”Sökbegreppen får inte vara direkt hänförliga till viss fysisk person såvida personen inte är efterlyst av europol, terroriststämplad av …, etc, eller enligt domstolsbeslut ansedd som fara för rikets säkerhet”

  Med alla luddigheter som finns ökar risken för ändanmålsglidning markant. Den som inte tror det finns risk för ändamålsglidning tycker jag ska läsa http://www.dagensmedicin.se/nyheter/2008/06/18/polis-kan-fa-ta-prov-ur-pk/index.xml

 44. bestofmankind skriver:

  Anna 11:25

  ”…dvs ej fråga något parti eller person om lov först ;-))”

  Fråga om lov gör man bara när man vill dansa med någon ;-))

  soli01,

  Jo, jag vet. Jag vill bara veta Annas reaktion. :-)

 45. Anna skriver:

  bestofmankind 11:35

  Ofta är det så många som vill dansa med mig så jag måste säga nej till de flesta ;-))

 46. tnsexton skriver:

  danieljanzon

  ”….eller enligt domstolsbeslut ansedd som fara för rikets säkerhet”.
  ??
  Jag förutsätter att den misstänkte befinner sig utomlands. Annars hade 1). FRA inte fått spana mot vederbörande och 2) hade h*n v suttit inom lås och bom.

  Och hur har domstolen fått underlag för detta beslut? Genom tips från någon annan nation som avlyssnat kabeltrafiken kanske; men det är väl OK så länge inte FRA gör det.

 47. bestofmankind skriver:

  Anna 11:53

  Med det fotot som du har som avatar håller jag med dig. :-)

  Jag skulle själv fråga dig om lov (en dans) om jag vore en man, men jag till 100% en kvinna, så det blir inget med det.

 48. Anna skriver:

  bestofmankind 12:16

  Det låter betryggande ;-)

 49. seeurchin skriver:

  Just a coincidence or ??????

  The Democrats and the New FISA Law

  Embracing Big Brother
  By CANDACE COHN

  It may be June, but Christmas came early this year for Big Brother and the telecommunications giants. Unfortunately, it is average Americans who will pay–dearly–on three separate counts.

  First, precious constitutional and other legal protections against warrantless domestic surveillance have been shattered. The federal government may now secretly and legally eavesdrop on virtually any American’s e-mail, cell phone and landline communications–without first getting a court-ordered warrant.

  New federal legislation gives the government and phone companies sweeping new domestic surveillance powers. It allows for mass, untargeted, warrantless eavesdropping against ordinary American citizens and political activists. It sets back hard-fought free speech, civil rights and privacy protections that were won by popular pressure following the Vietnam War and Watergate era.

  The second price that Americans will pay is by those who have been illegally monitored since 9/11. They will lose billions of dollars from dozens of anti-spying lawsuits pending against the likes of Sprint, AT&T and Verizon. These suits, covering the last seven years, will now be dismissed in a huge giveaway of immunity to the telecommunications lobby and big campaign donors.

  http://www.counterpunch.org/cohn06272008.html

 50. tnsexton skriver:

  Vilken tur vi har att FRA-lagen inte medger denna typ av avlyssning och att det i Sverige krävs domstolsbeslut för att polisen ska kunna avlyssna trådbunden trafik.

 51. danieljanzon skriver:

  tnsexton sa: ”Jag förutsätter att den misstänkte befinner sig utomlands. Annars hade 1). FRA inte fått spana mot vederbörande och 2) hade h*n v suttit inom lås och bom.”

  Det får dom väl visst? Om trafiken går över gränsen (som tex den här trafiken gör) och om ”det är av särskild vikt för verksamheten” eller hur nu det luddiga undantaget löd. Vad du menar med lås och bom förstår jag inte.

 52. tnsexton skriver:

  ”…lås och bom” förstår jag inte.
  Om någon av domstol befunnits utgöra ett hot mot rikets säkerhet torde h*n utfört eller förberett en straffbar handling av allvarlig art. Domstolen som förklarade vederbörande ”som ett hot mot rikets säkerhet” torde alltså även utdömt ett fängelsestraff.

 53. pelleh skriver:

  I dagens samhalle har e-mail trafiken i stort sett ersatt “snail-mail” trafiken. IP-telefoni och videosamtal ar pa uppgaende, och steget till avlyssning av dessa samtal ligger formodligen inom ramen av den nya FRA-lagen.
  Ur integritetssynpunkt kan den nya lagen alltsa likstallas med att oppna postade brev och avlyssna vanliga telefonsamtal, nagot de flesta skulle motsatta sig. Begransningen att trafiken ska ga over landets granser utgor inget hinder, eftersom dagens kommunikation sker i den globala sfaren.
  Sjalv bor jag i London. Har kan man inte ta ett steg pa gatorna utan att filmas av CCTV, overvakningskameror. Personligen kanner jag mej trygg av den vetskapen, eftersom valdsbrott tyvarr ocksa ar vanligt.
  Men skillnaden med overvakning av e-mail ar ando stor. CCTV finns i det redan offentliga rummet. Jag valjer sjalv nar jag visar mej offentligt, samtidigt som jag har en kansla av privatliv i hemmet. Avlyssning av e-mail (och telefonsamtal) sker inom mitt privata revir. Har har jag ingen mojlighet att dra mej tillbaka ens i mitt eget hem. Vem skulle egentligen vilja ha en overvakningskamera i sitt vardagsrum? Visst, man skulle kunna se om nagon tillverkade en egen bomb, men det berattigar inte en kamera i varje vardagsrum. Det berattigar inte heller till denna omfattande avlyssning.

  Knightone: att kalla sina politiska motstandare “paranoida”, eller “vansterkarringar” for inte debatten framat. Lite odmjukhet kan man ha infor andra manniskors asikter. Du behover inte anvanda dej av vansterretorik. ;-)

  Till slut vill jag saga till Carl att ni (denna fraga undantaget) gor ett mycket bra jobb i Rosenbad. Keep it up!

 54. mrmhalland skriver:

  pelleh :

  Jag har inte riktigt hunnit smälta allt efter att idag studerat lagförslaget grundligt.
  Jag har blivit betydligt lugnare, men är fortfarande lite skeptisk.

  >Till slut vill jag saga till Carl att ni (denna fraga undantaget) gor ett mycket bra jobb i Rosenbad. Keep it up!

  Här vill jag berömma Carl Bildt för att försöka förklara vad det oerhört omstridda förslaget egentligen handlar om.
  Hur ska vi tolka statsministerns tystnad i frågan ?
  Varför har han inte bemött Mona Sahlins utspel om att riva upp lagen om hon kommer i regeringsställning, trots att hennes eget parti har lagt ursprungsförslaget som bara marginellt skiljer sig från det nu liggande ?

  – Var är statsministern när det är kaos i Sverige ? –

 55. tommyhjalmarsson skriver:

  Utdrag från min blogg: Avlyssnas alla?
  http://tommyhjalmarsson.wordpress.com/2008/06/18/avlyssnas-alla/
  ”Avlyssna är ett olyckligt ord, skanna är bättre, även när det gäller mobilsamtal.
  Vid punktinstaser av en viss teletrafik kommer samtalen avlyssnas, eller när det gäller Web, SMS och E-mail så kommer de att läsas. Men den största mängden “skannas” rent tekniskt.
  Man letar efter lingon i en skog och vill inte få träff på svamp och blåbär.
  Men upplevelsen är också viktig och sann för de som skickar informationen som skannas, många kommer uppleva att allt “avlyssnas”. En liknelse: om du “bara” får stryk i skolan när du stammar så upplever du det som att “allt du säger granskas”, och det är ju sant.
  “All” trafik skannas/filtreras, med hjälp av sökord, nummer och namn i ”all” utgående och ingående kabeltrafik.
  FRA måste i sin mjukvara ställa in någon typ av tröskelvärde eller valda ”fraser” annars får de orimligt många träffar.
  FRA-s datorn kommer att fungera precis som Google. Om du vill att Google ska visa dig “REA på trädgårdsmöbler” så är det ju dumt att bara söka på “träd”. Informationsmängden måste vara hanterbar.”

  Utdrag från min blogg. Kryptering en framtidsbransch.
  http://tommyhjalmarsson.wordpress.com/2008/06/26/kryptering-en-framtidsbransch/
  ”FRA intygar att bara ingående och utgående trafik kommer skannas. Nätleverantörer som har övriga skandinaviska länder som kunder kommer flytta ut sina servrar utomlands, för att skydda och behålla sina kunder som påverkas av vår lagstiftningen i tredje hand. På sikt kommer det nog inte finnas någon inrikes trafik i Sverige i huvudtaget, så all svensk internet trafik kommer bli utgående och ingående trafik.”

 56. […] Carl Bildt anser att i sitt inlägg “Fri med FRA”. Enlig honom. Men tror svenska folket detsamma? Det är nog synnerligen tveksamt. […]

 57. Anna skriver:

  Jag tycker precis som pelleh (1:54) att faran ligger i att ”IP- telefoni och videosamtal ar pa uppgaende, och steget till avlyssning av dessa samtal ligger formodligen inom ramen av den nya FRA- lagen”.

  Faran är att lagen sannolikt GER möjligheter och vi vet ej vem/vilka som ev. TAR dessa möjligheter längre fram (lagskrivn. mm mm till trots)!

 58. mrmhalland skriver:

  Anna :

  Ja, det är nog där jag landar också.
  Vi vet ju att polisregister och patientjournaler har haft otillåtna besök, bara för att det har varit möjligt.
  Lagförslaget skyddar enskild person i frågan om hantering av överskottsinformation man kommer över, men som sagt, finns möjligheten så kommer den att utnyttjas.

  – Var är statsministern när det är kaos i Sverige ? –

 59. pelleh skriver:

  Jag ar inte sa orolig over att nagon skulle ta sig mojligheterna. Obehagskanslan av att nagon tredje part kan lyssna pa mina samtal med mina vanner, eller min alskade, ar illa nog.

  Vill samtidigt saga att jag inte ar motstandare till att samtal och mejl lagras for framtida bruk, EFTER ett domstolsbeslut. Men att daremot scana igenom alla meil, a priori, ar att misstankliggora en hel befolkning.

 60. carlbildt skriver:

  Naagon – jag befinner mig paa utlaendsk dator – ber om exempel paa vad FRA aastadkommit.

  Alldeles laett att ge moderna exempel aer det inte – vi vill inte avsloeja den kapacitet som finns.

  Men under andra vaerldskriget kunde vi genom att tappa tysk trafik som raakade gaa paa kabel genom Sverige faa veta mycket av stor betydelse. Vi kunde t ex se att Tyskland planerade att angripa Sovjet – en information som t o m Stalin missade.

  Och sjalvfallet gjorde denna hemliga och detaljerade information om den tyska krigsmakten det mindre svaart att vaerna Sverige.

  Mer som en parentes kan naemnas att det var information som kom via denna avlyssning som gjorde att man fattade misstankar om lojaliteten hos en person vid namn Stig Wennerstroem.

  FRA kunde knaecka koden saa att man kunde laesa vad han hade sagt till den tyska ambassaden. Resten aer som bekant historia.

  Under hela efterkrigstiden var det inte minst FRA som gjorde att vi kunde ha ett foersvar som ju i allt vaesentligt var hemfoerlovat. Vi visste raett vael status paa alla foer oss relevanta delar av den sovjetiska krigsmakten.

  Det hade knappast varit moejligt med ett oeverraskande anfall mot Norden eller Sverige – och det betydde enormt mycket foer vaar trygghet.

  FRA har varit en av de viktigaste delarna av vaar saekerhetspolitik – hjaeltar i det tysta.

 61. bestofmankind skriver:

  ”Men att daremot scana igenom alla meil, a priori, ar att misstankliggora en hel befolkning.”

  Det är precis det alternativet kvar som skall avlyssnas som Anders Wik indirekt menade i sin krönika enligt min kommentar ovan 9:26:

  ”Inte ens FRA tror att terrorister skulle vara så dumma att de skriver om sina attentat i sina mejl. Det passar kanske i ett kåseri, men inte i verkligheten. ”

 62. mrmhalland skriver:

  Carl Bildt,
  Fantastiskt roligt att se att du kommenterar här.
  Och..återigen, stort tack för att du gör det statsministern borde gjort för länge sedan, nämligen förklara vad som är på gång.

 63. fairymary skriver:

  Jag kan inte låta bli att lägga ut en länk till ytterligare vackra bilder från Vindelälven till glädje medan vi reflekterar över FRA

  http://cristofer.blogg.se/2008/june/vindelalven.html?_tmp=cabe75cb30844cd37e516d9fe8b2622fbd114cd8

 64. bestofmankind skriver:

  Carl Bildt 3:11

  Varför göra det hela lagreglerad när FRA ändå kunde avlyssna någon enligt fallet som du citerade ovan?

 65. billygellerstedt skriver:

  Som sagt.. JAg kan tänka mig en FRA lag som är hårdare reglerad än vad den är idag, har 100% genomlysning/transparenns efter säg en 2-10 år på vad exakt FRA har pysslat med, skriva in i lagen vilka påföljder FRA arbetare kan få om de bryter mot lagen, starkare skydd mot ändamåls ändringar som kommer göras i framtiden. Att det ska finnas någon form av upprättelse/kompensation om man har blivit lidande av att FRA har gått utanför sina befogenheter. samt att under inga som helst omständigheter får man använda överskottsinformation till något annat än ”yttre hot” dvs inga mail till Polisen, skatteverket o liknande och skulle sådant ändå förekomma ska de bevisen inte gälla i domstol(tyvärr kan en polisman idag bryta mot lagen för att skaffa bevis och bevisen får användas i domstol, dock blir ju förhoppnignsvis polismannen lagförd) Sen vill jag verkligen att en tredje part granskar vad som ska lämnas ut till andra underättelse organisationer. Och under inga omständigheter får heller privata företag och organisationer ta del av information som FRA inhämtar..

  DÅ börjar vi närma oss en FRA lag som jag kan känna mig nästan trygg med.

 66. billygellerstedt skriver:

  Jag är nämligen 100 gånger mer rädd för FRA/USA än vad jag är om några terrorister eller organiserad brottslighet.

  (bleh saknar edit funktion!!! =(( )

 67. billygellerstedt skriver:

  Tyvärr så blir man inte mer till freds av att höra vad FRA har pysslat med under WW2 och straxt efter det.

  Behöver nyare exempel för tekniken då och nu är ljusår ifrån varandra så det är knappast betryggande o höra vad FRA pysslade med då.

  Heck saker o ting som de har gjort de senaste 10-12 åren så börjar vi närma oss, innan dess så har det varit stenålder när det gäller tekniken.

  Och som jag har sagt tidigare Bilt.. på något konstigt sätt så har jag inte tappat mitt förtroende till dig, du är right up there med Kungen som också är en skön lirare =) (en epok kommer att dö när victoria tar över kronan.. =(( )

 68. hillary2 skriver:

  Carl Bildt

  dina exempel från WW2 och därefter var väl gamla
  är det en teknisk fråga som gör att domstol ej kan tillfrågas innan spaning?

 69. […] som plockar isär Wik i smutsiga atomer, och dessutom hos ProjO och Opassande. Ursäktande dravel från Carl Bildt, en politiker jag en gång respekterade men som har skägget alldeles för långt ner i syltburken […]

 70. MahaCohan skriver:

  Jag gör det enkelt för mig och kopierar Anna:

  ”Faran är att lagen sannolikt GER möjligheter och vi vet ej vem/vilka som ev. TAR dessa möjligheter längre fram (lagskrivn. mm mm till trots)!”

  Det är precis det jag försöker säga. Naturligtvis skall FRA finnas kvar, spionera på ryssar och terrorister, men den här lagen kan vändas mot svenska folket i en handvändning.

  Lagen är precis det du förnekar, Carl. Ett hastverk. När man läser den amerikanska kommentaren får man en känsla att detta är viktigt för dig, för det ingår i något deal med Condi Rice. Du har lovat något du vill hålla.

  Jag är mycket väl medveten att ursprunget kom från sossarna, som efter 11 sept hade huvudet i Uncle Sams giljotin lika mycket som alla andra. Alltså kommer kraven från Uncle Sam, som haft svåra psykiska störningar sedan 11:e sept och har det än.

  Därför är ”nödlagarna” både där och här ett hastverk som kan bli grunden för en global totalitär regim.

  Skriv om lagen så att den blir civiliserad.

 71. pressord skriver:

  och hur svårt skall det vara att fatta att: 9/11 är ingen terrorists verk utan en skrämseltaktik som bush och co satte i sjön 2001?!? om någon bara orkade att ta reda på dessa fakta och gjorde något i denna fråga blev situationen en helt annan!

  sök på 9/11 själva får ni se! finns hur mycket som helst i denna delikata fråga

  detta skulle föranleda en total anarki, där franska revolutionen var en fjärt i helvetet jämfört, då huvuden kommer att rulla av en sällan skådad omfattning och varenda politiker näppeligen skulle ha en chans att överleva! hujedamej, vilket blodbad det skulle bli!

  hårda ord kan tänkas, men, om man ponerar att de valda lurar sina undersåtar så groteskt, lär utgången inte bli annan än att man tar han om dessa svikare; och det med all rätt i helvetet!

  detta ungefär som debatten som denna FRA-idioti har skapat och de fakta som man, förhoppningsvis, kan läsa i dagens blaska! frågan är om det inte är dags att byta statsskick i sverige, med ett system som INTE mörkar frågor som alla medborgare är berörda av! kanske dags för en folkomröstning i frågan och jag är för, den saken är klar!

  hur svårt kan det vara att fatta att vi har de politiker, företrädare och statstjänstemän vi förtjänar?!?

 72. Writer'n skriver:

  Det er jo utrolig hvor kunnskapsløse overvåkingskåte politikere er. De har EN mulighet til å finne avsenderen av en e-post eller internettkommunikasjon, og det er identifisering av IP adresse. En hver som vil kommunisere ”hemmelig ” med hverandre kan greit bruje onionteknologien til TOR, eller laste ned gratisprogrammer fra nettet som f.eks Hide IP, der en IP adresse genereres fra en random server i Japan, India, ..hvor som helst.

  Et annet spørsmål er hvordan de håndterer at enkeltpersoner hacker et trådløst nett og gir naboen..som selvsagt ikke har kryptert nettet sitt bra nok..skylda for kriminalitet. Det hele er et utrolig naivt og meningsløst overvåkingsopplegg som bare overvåker uskyldige borgere. Latterlig.

 73. MahaCohan skriver:

  Terroristerna har vunnit kriget och satt oss i fängelse. Till råga på allt bygger vi själva vårt fängelse, ungefär som att gräva sin egen grav.

  Ingen kan få mig att gräva min egen grav. Skall jag ”avrättas” får bödeln banne mig gräva själv.

 74. smalanningen skriver:

  Det som är bra med FRA är att man tydliggör hur vår moderna signalspaning skall se ut. En signalspaning måste vi ha, självklart.

  Men så länge det finns människor som spanar på människor (eller för den sakens skull datorer) så kommer det att ske misstag. Och de här misstagen anser sig FRA inte behöva redovisa, eller säg så här då – de texter i lagen om den biten är så luddiga att de skulle kunna tolkas som Dostojevski, Bibeln eller vad som helst…

  Det är egentligen kortfattat min oro. Det, samt att kostnaden för bredband ökar dramatiskt och blir en klassfråga…

 75. soli01 skriver:

  smalanningen – varför blir bredbandet dyrare med nya lagen? Det fanns ju tidigare en lag – är det genom att internet kan kollas? Förstår inte kopplingen?

 76. […] Es werden weiter Leit- und Debattartikel geschrieben, der Außenminister findet das Gesetz toll, der ehemalige FRA-Chef natürlich auch, Umfragen zeigen jedoch eine breite […]

 77. MahaCohan skriver:

  soli01

  Filtren som skall installeras, underhållas och övervakas, kostar pengar. Det blir en kostnad för Internet-leverantören, alltså oss.

  Sedan måste vi backa bandet till den 9/11 2001 och vad som hänt sedan dess. En hysterisk Uncle Sam skapade hysteriska lagar och kräver att omvärlden skall omfattas av samma hysteri. USA:s ekonomi är i spillror och det är bara månader kvar för USA:s sämsta president och rådgivare, någonsin.

  Varför skall vi anamma en lag som en krackelerande regim prackar på oss? Låt oss skriva lagarna med omtanke, inte efter det en hysterisk kärring som Uncle Sam dikterar.

 78. Torsten skriver:

  soli,

  Det här med att bredbandet blir dyrare är bara ett påhitt av skandalpressen Aftonbladet mm.
  Om det vore en reell konkurrens om bredbandsabonenterna, så skulle vi få en billigare bredbands uppkoppling oavsett FRA eller inte.
  Och det bör smålänningen känna till. Så det så.

 79. mrmhalland skriver:

  Torsten :

  Med tanke på vad vi ser idag om folks protester mot nya lagar etc. blir det nog svårt att ”klass-indela” internetanvändarna genom orimliga priser.

  Men, fantastiskt roligt att se att en företrädare för regeringen bryr sig om vad folket tycker, och tar sig tid att förklara meningen med sina förslag.

 80. soli01 skriver:

  Torsten – trevligt att inte alla faller för den hysteri som nu är rådande. MC verkar på hugget som vanligt. Har du evt någon lugnande medicin att rekommendera. Han sliter ut både fingrar och hjärta.:-) Har de som nu är så upprörda verkligen läst hela lagen – jag tror inte det. Vad ska tas bort – kabeln och internet – är det där skon klämmer. Vi måste kunna i sista hand kolla alla vägar om det kniper. Varför denna uppståndelse. Jag vill höra vad som ska bort i den nya lagen för att tvivlarna ska vara nöjda. En lag måste vi ha!

 81. mrmhalland skriver:

  soli :

  Jag har gjort det idag.
  Jag är betydligt lugnare nu.

  men

  – var är statministern när det är kaos i landet ? –

 82. Torsten skriver:

  Rätt mrmhalland,

  Men jag blir alltid lite frustread (fast egentligen skulle jag inte bry mig), när jag läser en massa trams.
  Det är ju bara att kolla vad olika bredbandsleverantörer har för prissättningar, för att begripa att en marginell kostnad hit eller dit inte borde ha nåon effekt på priset.
  Men det klart att nu när skandaltidningarna skriker kan dom ju passa på att tacksamt ta emot argumenten.

 83. Torsten skriver:

  Soli,

  Vi alla känner väl vår käre Byskebuse vid det här laget;-)))

 84. soli01 skriver:

  mrmhalland – vet inte om han sagt något om denna lag och lugnat sitt folk, men om inte bör han givetvis göra detta. Jag skulle göra detta om jag haft den positionen. Det är inte en dag för tidigt om så sker.
  Du” har gjort det i dag” kan tolkas som man vill.:-) Förstår ändå att det gäller lagen.:-)

 85. […] trots förklaringar och tillrättaläggande av Anders Wik från FRA, Carl Bildt och Ingvar Åkesson fortsätter protesterna. Jag har inte blivit klokare av artiklarna. Förresten […]

 86. davidlenefors skriver:

  Nog för att FRA är viktigt men var är regeringens offentliga fördömmande av valet i Zimbabwe? När ska regeringen officiellt säga att vi inte godkänner valer och att vi inte godkänner Mugabe som president?

 87. soli01 skriver:

  davidlenefors – vi kanske vill avvakta till måndagen då de afrikanska ledarna ska träffas och se vad som kommer ut av detta möte. Kan vara ett avvaktnde genom detta. Går ett val till på detta sätt ska vi givetvis inte godkänna dylika val!

 88. bestofmankind skriver:

  Det finns trots allt en ”hidden agenda” av FRA-lagen därför var det så bråttom:

  ”The United States and the European Union are nearing completion of an agreement that would allow law enforcement and security agencies to obtain private information – including credit card transactions, travel histories and Internet browsing habits – about people on the other side of the Atlantic Ocean.”

  ”Seeking to improve information-sharing to fight crime and terrorism, government officials have been meeting since February 2007 to reach a pact. Europe generally has more-stringent laws restricting how governments and businesses can collect and transfer personal data, which have led to high-profile disputes over American demands for such information.”

  http://www.iht.com/articles/2008/06/27/america/privacy.php?page=1

 89. Helena Palena skriver:

  pressord: Det finns mycket att sätta sig in i angående 9/11. Det är många amerikaner som inte köper kommissionens svar (en kommission som Jersey Girl tvingade fram – tuffa tjejer måste jag säga).

  Tänk om det är sant att Bush & Co låg bakom det hela? Wow!
  Tänk om det är sant att människan har varit på månen. Det tror inte jag däremot – jordens bluff…

 90. ohlundonline skriver:

  Helena Palena:

  Det är väldigt många, tom en majoritet enligt vissa undersökningar, som tvivlar på att människan faktiskt varit på månen.

  Även om jag själv bara var runt 10 när det först skedde 1969, så minns jag ändå månpromenaderna klart man såg på TV och hysterin kring Apollo-färderna och alla samlarprylarna man hade.

  Ditt resonemang förvånar mig dock inte, eftersom många likaledes inte tror att Jesus uppstod från de döda, eller kunde gå på vatten, förvandla vatten till vin, eller hela blinda och uppväcka döda etc.

  Snart kommer vi att bosätta oss inuti Mars, se Lukasevangeliet 21:25; de två vittnena far till väders, se Uppenbarelseboken 11:12, men på samma sätt kommer människor att säga om 1000 år att: ”ja det där, det är bara sagor som en förtryckande maktelit hittat på”, se t ex Uppenbarelseboken 20:9.

 91. […] Dessa Dagar, Fri med FRA  » Nyckelord: FRA, POLITIK, PRIVATLIV, AVLYSSNING  » Bloggar som kommenterar […]

 92. denniiss skriver:

  Intressant och gripande inlägg av signaturen ”xxAutentiskxX” på SVT’s forum om ”FRA-lagen” som en medborgare uppfattar det.

  http://forum.svt.se/jive/svt/thread.jspa?threadID=24032&start=525&tstart=0
  Re: Avlyssningsförslaget – 21 jun 2008 16:10

  Eftersmaken av Aquaviten sitter kvar.

  Jag firade midsommarafton med smågrodorna och hoppade extra högt, sjöng
  extra högt koack ack ack ack. En midsommar där en klump i magen inte ville
  ge vika oavsett hur många snapsar och vinglas jag hävde i mig. Barnens bus
  och skratt när de började med ”jordgubbskrig” efter dansen gjorde mig
  melankolisk då jag insåg vilken utveckling och framtid de går till mötes.
  Ett samhälle som genomsyras av misstänksamhet otrygghet och maktlöshet.
  Allt mer av våra barns framtid och villkor kommer bestämmas av politiker
  och myndigheter. Tryggheten eroderas för var dag som går. Cirkeln blir
  tydlig, politiken skapar otrygghet och otrygghet skapar kontrollbehov hos
  staten så ju sämre staten är på att ta itu med kriminalitet trygghet och
  våld ju mer kommer vi och våra barn övervakas och kontrolleras.

  Min yngsta kom fram efter middagen och undrade ”vad tänker du på pappa”.
  Jag blev överumplad och insåg inte att klumpen i magen skulle synas utåt.
  ”Jag tänker på hur viktig allas vår frihet är” sa jag med ett leende..”men
  varför ser du så allvarlig ut då…det är väl bra med frihet?” Ja sa jag
  ”den är jättebra att ha den ska vi vara rädda om”.

  jag skulle vilja berätta för henne att för 20 år sedan skulle hon och sina
  klasskompisar själva kunna cykla till skolan. Nu måste jag som pappa
  istället skjutsa henne eftersom riskerna och otryggheten ökat. En av
  hennes 11 åriga kamrater blev nedslagen och med kniv rånad på sin mobil.
  En händelse som inte fick mer en notis i lokaltidningen. För grabben borde
  jag berätta vad jag kunde göra när jag var femton men som jag aldrig
  skulle våga släppa iväg honom på idag och varför.

  Att berätta för barnen hur utvecklingen faktiskt ser ut skulle vara som
  att skära ett djupt sår i deras framtidstro. Som Pappa vill man att barnen
  skall tro det absolut bästa om framtiden.

  Varje lag varje centralbeslut varje reglering har effekten att samtidigt
  som de skall ”skydda” oss såp tar det i samma stund ansvar makt och
  inflytande ifrån oss. Kollektivismen skapar centralstyrning och distans
  till de människor och medborgare den säger sig företräda. Medborgarna ses
  mer och mer som ett hot mot den ”politiska ordningen” och som opålitliga
  och inkompetenta.
  Därför kommer detaljregleringen av våra liv att escalera och för att detta
  skall kunna ske så krävs em mycket begränsad medborgarrätt. Så i Sverige
  är det redan bäddat och klart för denna utveckling.
  Vi har ingen konstitution som Amerikanerna håller som största garanten för
  deras medborgerliga rättigheter. Vad man än tycker om USA så saknar vi den
  trygghten och tydligheten av våra medborgerliga rättigheter som skydd mot
  statens och politikers klåfingrighet samt deras hybris.

  Utvecklingen är tydlig där vi som medborgare får allt färre tillfällen och
  möjligheter att göra vår röst hörd. Politikernas och myndightetrnas insyn i
  våra privata liv och deras befogenheter att snoka ökar med en skarämmande
  hastighet. Motkraften borde vara vår medborgerliga möjligheter och verktyg
  att kontrollera våra politiker och myndigheter men den går åt det motsatta
  hållet. Riksrevisionen är svag möjlighet till rättelse eller kanske allra
  minst möjlighet att utkräva ansvar av staten minskar i samma utsträckning.

  Det bor ett Orwellskt monster inbyggt i Sveriges grundlag och
  konstitution. Den som ser och pekar på monstret hamnar i konflikt med de
  som genom monstret fått sin egen makt och skyddar den på medborgarnas och
  väljarnas bekostnad.

  Mitt beslut att Emigrera kom först genom känslan att flytta TILL något i
  första hand, och inte ifrån någonting. Min fru sa igår och skrattade att
  ”nu känner jag mig mer som en flykting”. Jag nickade roat. Så har det
  faktiskt utvecklat sig. Samtidigt är det otroligt frustrerande att behöva
  inse sin maktlöshet.

  Att skriva här på SVT oponion är som att ropa i öknen. De du skulle vilja
  nå politiker och journalister nedlåter sig inte till en dabatt med
  medborgarna direkt. Utan gör som moderatorn håller koll på lagom långt
  avstånd från oss.

  Journalister och stat talar med varandra. Vi medborgare befiner oss i ett
  medialt utanförskap.
  Så är det byggt så är det anpassat!

  skål på dig Future! Vi har för få i Sverige som levt under securitate för
  att vi skall inse vad det är vi riskerar.

  xxAutentiskxX

 93. Anna skriver:

  Carl Bildt,

  Trevligt att du kommer med ett inlägg ”mitt inne i bloggen” (3:11).

  Men det är en aning överaskande (negativ överraskning för mig) att du i gammal sovjetrysk anda skriver ”FRA har varit en av de viktigaste delarna av vår säkerhetspolitik – hjältar i det tysta”. Sedan när började du dyrka staten?

 94. tnsexton skriver:

  Läs Ingvar Åkessons inlägg på dagens Brännpunkt i SvD.
  Hela artikeln är informativ och klarläggande men särskilt de inledande orden torde vara av särskilt intresse för många skribenter på denna blogg och annorstädes.
  Läs den !

  ”Varför bemöts debattglada lekmän med respekt medan erfarna yrkesmänniskor avfärdas? Varför slipper den ena sidans argument granskning medan den andra misstänkliggörs? Varför bemöts de inte likvärdigt?”

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1413419.svd

 95. bestofmankind skriver:

  tnsexton, spanaren,

  Ni som är väl insatta i världsläget, har Ni några kommentarer angående iht artikeln som jag länkade ovan igår 9:10?

  Jag är väldigt angelägen att veta hur Ni tolkar det hela.

 96. Helena Palena skriver:

  ohlund: En som hänvisar till Bibeln ger inte jag mycket för! Vilket dravel! Det står mycket där som år så ohemult att man vill skratta. Det är ju bara sagor skrivna av män för män! Tur att man kan se igenom det hela.

 97. Helena Palena skriver:

  ohlund: Du tror alltså att Jesus gick på vattnet?

 98. tnsexton skriver:

  Bets of…
  Din länk berör ett problem som varit en nagel i ögat på relationerna mellan USA och EU. EU har kämpat emot och USA har tryckt på. Bägge parter är eniga om att någon form av överenskommelse och reglering behövs men man är, eller har i varje fall varit, djupt oense om omfattning, innehåll och om säkerhets- och integritetsgarantier.

  Om inte handel och resande mellan Europa och USA helt ska stagnera, något som bägge parter hotat med i förhandlingarna, är det nödvändigt att man kommer till någon form av uppgörelse. Det är bara att hoppas att de europeiska synpunkterna på vad som är rimligt i förhållande till hot och risker får genomslag.

 99. MahaCohan skriver:

  denniiss

  Vilket exeptionellt bra inlägg. Du säger det många av oss tänker, men inte kan formulera.

  Tack.

 100. Anna skriver:

  tnsexton 7:14

  ”Varför bemöts debattglada lekmän med respekt medan erfarna yrkesmänniskor avfärdas”.

  Jag skulle vilja besvara denna fråga med att det är p.g.a. väldigt många är trötta på politiker och inte litar på dem. Båda blocken är lika dåliga kålsupare, vad den ene säger i oppsition ändras radikalt när makten erövras – precis på samma sätt som den andre säger en sak när man har makten och i princip hävdar motsatt uppfattning när man befinner sig i opposition.

  Och glöm ej att FRA är väldigt politikerstyrt!

 101. soli01 skriver:

  Vad bra att vi här på kommentarerna har tnsexton, spanaren m fl . Alltid kan man lära något – och det är aldrig fel.

 102. ollemunter skriver:

  Carl bildt!
  ”Mer som en parentes kan nämnas, att det var information som kom via
  denna avlyssning som gjorde att man fattade misstankar om lojaliteten hos
  en person vid namn Stig Wennerström”

  Var det inte så Carl Bildt, att spaning hade pågått länge på Stig, men han var en respekterad person och rörde sig i kretsar man inte gärna ville göra åverkan på, men när städerskan som hittade filmrullarna mm kontaktade polisen, så kunde man slå till mot Stig Wennerström.

  Det var alltså en städerska som gjorde att man tog beslut om husrannsakan och häktning och inte FRA som du menar i din kommentar och det trots att man spanat på honom länge.

  Man kan dra slutsatsen av detta att FRA är inget avgörande organ för att hitta terrorister eller annan verksamhet mot Sverige i kabeltrafiken mellan Sverige och utlandet. Det absoluta skyddet måste vara att även bevaka våra gränser med personal på plats och all sådan verksamhet är för länge sedan skrotad. (Se min tidigare kommentar om detta)

 103. ollemunter skriver:

  Egentligen var det Stig Wennerströms utåtriktade liv och dyra vanor som gjorde att han tosrkade. Han tjänade bra med pengar på sitt spioneri, tvärtemot vad Stig Bergling, idag alia Eugen Sandberg gjorde.

  Hade Stig Wennerstöm levat 5 månader till, hade han blivit 100 år

 104. bestofmankind skriver:

  Tack så länge tnsexton!

  Anna,

  Dig missade jag fråga om din tolkning om samma länk från iht. Jag vet att du kan mycket när du känner för.

  Har du lust att dela din tolkning av artikeln? :-)

  (P.S. MahaCohan behöver inte jag fråga för att han visste redan vad är komplingen mellan FRA-lagen och USA innan denna artikeln kom.)

 105. bestofmankind skriver:

  opps…felstavning:

  komplingen skall vara kopplingen (sorry)

 106. pressord skriver:

  anna

  klart calleponken skall dyrka staten, det är ju det han får betalt för! staten är ju vi, folket i sverige, för vem ska calleponken annars dyrka, dig som individ eller?

  mycket trevligt att calleponken nedlåter sig till en kommentar i sin egen blogg, även om det inte tillför speciellt mycket i denna debatt.

  samtidigt kanske de besuttna börjar begripa att vanlig enkel pedagogik, information och till yttermera visso, säkerhetstänkande, till gagn för folket, kanske vore på sin plats lång tid innan de beslutar i dessa ärenden!

  staten-sverige = folket-sverige = forever-sverige?

 107. Stranger skriver:

  Kjære Carl Bildt: With liberals like this, who needs communists?

 108. Anna skriver:

  bestofmankind 8:20

  Kan göra det lätt för mig och säga att jag håller med tnsexton i stort (7:56) men vill tillägga att jag har betydligt större förståelse för USA:s agerande efter 11 september – den chock som lamslog landet efter det inträffade förklarar mycket av landets agerande de senaste åren.
  Vi som sitter på bekvämt avstånd på andra sidan Atlanten har lätt att döma och förkasta men jag bara undrar hur t. ex. Sverige skulle agerat om t. ex. plötsligt skraporna på Sergels torg i Stockholm eller Turning Torso i Malmö eller Gothia Towers i Göteborg, råkat ut för samma sak som WTC.

 109. fairymary skriver:

  denniiss!

  Tack för att Du tog in ”autentisk”-s inlägg hit.

  Jag vill uppmana till uppror mot att rädslan ska få ta makten över oss. Det är som Kachina skriver någonstans stor risk att vi bygger våra egna fängelser inneslutna i vår rädsla. Det är klart att vi ska skydda våra barn men hur gör vi det bäst?

 110. […] vet jag inte vad Carl Bildt, kommer att säga om den saken. Men en gissning. Är att förneka att så är fallet, eller köra […]

 111. spanaren skriver:

  Bestof mankind,

  tnsexton har redan redovisat min åsikt vad gäller
  ”kriget mot Terrorismen” och övrigt ickemilitärt
  samarbete mellan EU och USA.

  I vanlig ordning vill jag peka på militär – vad ursprungligen
  Chiron anförde. FRA har tydligen möjlighet att spana
  på rysk trafik vilket kanske ger Sverige tillgång till
  äpplen att byta med päron från NSA – vad vet jag..?
  När det gäller svensk säkerhetspolitik är vi idag
  till skillnad från Kalla Kriget I helt beroende av
  USA om det säkerhetspolitiska läget skulle försämras
  dvs om INTE historien tagit slut och evig fred råder.

  Det förklarar kanske även utrikesministerns agerande
  i Rysslands konflikter med fd sovjetrepubliker och
  lydstater.

  Ni som är så emot FRA – vad är alternativet i svensk
  säkerhetspolitik? Vad skulle det kosta att återupprusta
  svenska försvarsmakten till vad den proportionellt var
  i jämförelse med den finska?
  Proklamera Sveriges obeväpnade neutralitet – ett Island
  utanför NATO?
  Eller vad?

 112. MahaCohan skriver:

  tnsexton och Anna

  ”“Varför bemöts debattglada lekmän med respekt medan erfarna yrkesmänniskor avfärdas”.

  Jag skulle vilja utveckla Annas resonemang lite vidare genom att peka på det faktum att s k expertis alltför ofta yttrar sig ur ett tunnelperspektiv ofta begränsade av maktens och pengarnas krav att bara ta med de faktorer som stämmer med deras syften. Vi lekmän, vanliga gräsrötter, ser att det de säger inte stämmer in i verkligheten, trots att deras bevis är körda i superdatorer och presenterade med livfulla simuleringar.

  Att politiker säger en sak i opposition och motsatt när de sitter vid makten, beror på att om man är i opposition måste man opponera. Men,….i grunden bygger man inte längre samhälle grundat på politisk ideologi, utan ett datasimulerat samhälle där bägge blocken använder samma dataprogram för att illustrera vad som händer efter ett beslut.

  Grunden för dataprogrammet är Darwins teori, därför finns inte empati med som faktor i ekvationen. Vi bygger ett samhälle efter djungelns lag, ”the fittest will survive”. Lagarna stiftar vi därefter. Vi slickar såren åt en artfrände i ”tre dagar”, (trettio månader) men är han inte frisk då, stöts han ut ur flocken. Detta är befäst av Husmarks direktiv som nu blivit lag.

  Gräsrötter och debattglada lekmän ser att det datasimulerade samhället inte stämmer in i verkligheten för de människor som för tillfället är fångar i en djurkropp. Därför debatterar och protesterar de.

  Gräsrötter och debattglada lekmän som betraktar eländet i USA på distans ser att det landet, och därmed världen, styrs av en grupp människor som de senaste åtta åren befunnit sig i ett psykotiskt tillstånd, raserat landets ekonomi och vävt in befolkningen i en rad fysiska och virtuella lagar som gjort den egna befolkningen till fångar i sitt eget land.

  George Bush har de facto bevisat att kommunismen och kapitalismen är som is och vatten, två aspekter av H2O eller två aspekter av samma politik. En liten befallande/ekonomisk elit tar den totala kontrollen av den stora massan Inferiors.

 113. Varför tar inte Utrikesministern upp lite mer ang BRUSA UKUSA och hur Kanada och Norge utvecklat sin sigint och underättelseverksamhet. Kanada har en ypperlig kontrollmekanism men så har de ministerstyre också. Vi kanske borde överväga det rent konstitutionellt i Sverige också.

  Som lekman och kritiker har jag hela tiden hävdat att det även handlat om underrättelseskråets professionella yrkesintegritet. Och det är en betydande semantsik skillnad på signalspaning och massinhämtning av information. Intel eller underrättelser som sedan ska mönstersättas med hjälp av ex morfologisk analys etc. Omarbetad består Lagen av en massa fuzzy logics.

  Tyvärr kom tungviktarna från FRA in väldigt sent in i konsulterats tidigt av media och även er politiker förklarat öppet redovisat hur han och andra tänkt sig lagen och dess implementering.

  Vi ska heller inte glömma att vissa delar i lagförslaget möjligen kan strida mot europakonventionen. Och mot det hjälper bara en sak och det är att pröva den i EUdomstol!Om ni läser de seriösa kritikerna ska ni finna att ingen av dem eller jag är emot en bred underrättelseinhämtning i det nya samhällsförsvarets regi.

  Några av oss vill ha reaktiv transparens dvs att i efterarbete få tillgång till materialet så att det kan utkrävas ansvar om fel begås för det kommer det att göra.

  Och vi ska inte glömma de som sålt ut sina länder har oftast hittats inomorganisatoriskt. Där allehanda hemlig information funnits att tillgå.

  För mycket sekretess kan korrumpera!

 114. den jag avser som kom in sent i debatten är Johan Tunberger FOI samt Anders Wik

 115. […] valde tystnaden för länge. De borde ha framträtt för länge sedan. Utrikesminister Carl Bildt bloggar idag och tycker FRA borde tas i försvar och det har jag i alla fall gjort eftersom jag hela tiden […]

 116. bestofmankind skriver:

  Tnsexton, Anna,

  Tack för Era blygsamma reflektioner om artikeln.

  Det står klart och tydligt i texten:

  ”an agreement that would allow law enforcement and security agencies to obtain private information – including credit card transactions, travel histories and Internet browsing habits – about people on the other side of the Atlantic Ocean.”

  En överenskommelse/pact som skall göra det möjligt för USA att få privata informationer från denna sida jordklottet/EU. Fakta likvärdig den som nu klubbade FRA-lagen.

  I USA har en liknande lag – FISA Law – även beslutats, som i Sverige, enligt seeurchin juni 28, 12:52 pm (ovan):

  ”Those efforts have now succeeded in getting exactly what was wanted all along–permanent ”legal” license to listen in on any American’s communications at will, without meaningful ”interference” or supervision from the courts, without the ability of ordinary folks to find out or challenge what the government is doing, and without recourse to legal remedies for what was previously known as breaking the law.

  The demolition of civil liberties and human rights introduced at Guantánamo is coming home.”

  Den viktigaste frågan är: Vilseledde Regeringen Riksdagsledamöterna, såväl sina egna som oppositionens, i debatten angående FRA-lagen – som i själva verket handlade främst om att ombesörja USA´s beställningar på bekostnad av svenska folket´s integritet och skattemedel?

  För att göra en sammanfattning av det hela, låt mig låna den engelska citeringen ovan:

  ”Demolering av friheter och mänskliga rättigheter som introducerades i Guantánamo är på väg hem (USA)”……..och är även på väg till Sverige.

  (MahaCohan har rätt i sina påstående ang denna som finns i en annan tråd.)

 117. bestofmankind skriver:

  spanaren,

  Tack för ditt svar.

  Personligen tycker jag att man ska satsa mest på försvaret som nu har bantats ned. Massöverbevakning med internet och telefon kan man vara utan.

  Sverige har klarat sig utmärkt utan NATO då det rådde krig, och under den kalla kriget.

  Vad har försämrats sedan dess som gör att Sverige bör gå med NATO?

 118. jorgenl skriver:

  Carl Bildt gör samma sak dom alla andra FRA-förespråkare.

  Talar länge och väl om FRA’s betydelse under det kalla kriget, men väldigt tyst om vilka de konkreta hoten NU är som skulle kunna motivera att alla våra privata meddelanden och elektroniska spår skickas in till staten för att scannas igenom.

  Varför ska det vara så svårt att vara ärlig och rak om motiven till detta?

  Vi märker ju att det är nåt ni undviker att tala om!

  INGEN har hittills velat berätta om vad den här massavlyssningen skulle göra för KONKRET nytta, bara en massa snömos om vilken farlig väld vi lever i.

  EXAKT på vilket sätt blir vi IDAG tryggare av att staten får möjlighet att läsa av allt vi gör på nätet?

  Och EXAKT på vilket sätt ökar det vår trygghet att vi riskerar att våra privata mail vidarebefordras till Homeland Security i USA?

 119. spanaren skriver:

  Bestofmankind,

  Under Kalla Kriget I var Sverige en regional militär
  stormakt som Israel i dagens Mellan Östern.

  I det kanske redan pågående Kalla Kriget II är vi
  helt hjälplösa utan egen militär förmåga.

  Det nuvarande bedrägligt lugna säkerhetspolitiska läget
  kan förändras över en natt pga av händelser i Georgien
  eller Ukraina.

  Ryssland har behållit traditionell radiokommunikation
  som reserv men huvuddelen av kommunikationen
  sker väl även där med moderna kommunikationsmedel.

  Vad gäller Kriget mot Terrorismen kan Sverige naturligtvis
  ställa sig utanför och ansluta till dem som Bush anser
  ”är emot oss”. Vad innebär ett sådant ställningstagande
  med tanke på ovan skrivna?

  Se saken i ett större perspektiv än den sk personliga
  integriteten.

  Om någon är intresserad har i Ryssland den traditionella
  övervakningen fortsatt under ny benämning.
  länk följer separat – om möjligt

 120. spanaren skriver:

  tillägg till mitt 1037:

  Den omdöpta ryska tjänsten heter FAPSI
  en.wikipedia.org/wiki/FAPSI

 121. bestofmankind skriver:

  ”Se saken i ett större perspektiv än den sk personliga integriteten”.

  Den personliga integriteten kallar jag friheten.

  Vad är större perspektiv än friheten?

 122. spanaren skriver:

  Bestofmankind,

  Friheten är inte gratis när det gäller de säkerhetspolitiska
  förhållandena här i världen.
  Det är/var inte Sveriges ”livlina” till Pentagon heller.

  Vi får kanske göra avkall på krav på absolut frihet i allt
  för att kunna som nationalstat leva säkert.

 123. MahaCohan skriver:

  När det gäller att se saken ur ett större perspektiv, tycker jag att både du och Carl Bildt bör vidga vyerna lite gran, liksom kalibrera in rätt position på kartan.

  För att gå långt tillbaka var vår relation till Ryssland en intensiv tid med fred, handel och samfärdsel ända till stormaktskrigen 1500-talet och framåt. Haparanda var en central punkt i nordkalottens handel. Sedan dess har Ryssland upplevt förtryck både under tsar, kommunism och det kalla kriget.

  Men,….det är nutiden vi skall kalibrera med verkligheten. Både Putin och Medvedev baserar sin makt mer på kunskap än på förtryck. Den stora massan i Europa är öppen för ett återupptaget liv i fred, handel och samfärdsel med Ryssland. Gräsrötterna där har på kort tid anammat en livsstil som nästan gör dem till mer europeér än vi.

  Samtidigt har en president vars kunskapsnivå inte når utanför Texas gränser tagit makten hos vår vän och beskyddare i väster. Denna president baserar inte sin makt på kunnande, utan på förtryck och hot både mot sin egen befolkning och de länder som är beroende av att USA inte iför handelssanktioner.

  Det är mycket på grund av detta som jag kämpar för att EU skall vara en egen makt. Det måste finnas flera stormakter, särskilt i ett läge när ledningen för den enda stormakten hamnar i ett psykotiskt tillstånd. Jag förstår, Carl Bildt, att mycket av politik och diplomati handlar om lojalitet och vänskap, men det måste finnas andra alternativ när din vän ställer orimliga krav. Att städa upp efter Bush kommer att ta sin tid och det finns många lagar som måste raderas i våra demokratier om vi skall fortsätta att vara demokratier. Har du aldrig någonsin reflekterat över att Guantanamo och hemliga fängelser kunde växa upp i världens bästa demokrati, symbolen för friheten.

  Ryssland handlar inte längre om kommunism och u-båtar, utan om två ledare som till största delen baserar sitt ledarskap på sin samhällskunskap, inte på förtryck. Agera därefter.

 124. bestofmankind skriver:

  Spanaren 11:02

  Det var tänkvärda tankar. En tröst kanske, TACK!

  (Men kommer fortfarande att kämpa för – Bort med FRA) :-)

 125. spanaren skriver:

  MahaCohan,

  Det är nog riktig som du skriver att förhållandena
  på Nordkalotten var fredliga mellan ryssar, svenskar
  och norrmän under århundraden.
  För Sverige söder om Dalälven och Finland söder om
  Kajaneborg var historien en annan med ständiga krig
  från Birger Jarl och Alexander Nevskijs dagar och framåt
  till Rikets delning 1809. Därefter rådde intill dessa yttersta
  dagar Karl den XIV Johans kloka utrikespolitik i Sverige.

  I Ryssland har ”massorna” aldrig tillfrågats om vilken
  utrikes och säkerhetspolitik Ryssland skall föra.
  Det har bestämts av Tsaren och militären med ortodoxa
  kyrkans välsignelse. Så är det än idag hur mycket än
  ryssarna i gemen tagit till sig en västlig livsstil.
  (Läs förresten Huntingtons ”Civilisationernas Kamp”
  kap. 3 som ger en intressant betraktelse om västernisering).

  Hotet mot freden idag kommer inte från Rysslands expansion
  utan från USAs aggresiva mot Ryssland riktade politik med
  planerad frambasering in på kärnryska områden som Ukraina.
  Storkonflikten kan bryta ut om ”östpolackerna” i Kiev mot
  folkmajoritetens vilja ansluter Ukraina till NATO och landet
  faller sönder när Krim bryter sig loss och ansluter till Ryssland
  – varpå följer inbördeskrig med ingripande från både USA/NATO
  och Ryssland/CSTO/SCO.
  Även de värsta scenario för Georgien förbleknar vid en jämförelse
  med vad som KAN komma att hända i Ukraina….

  Jag förstår utrikesministerns agerande i Ryssland med tanke
  på att vi idag är helt beroende av USAs beskydd vid en konflikt i
  Europa. Hade vi inte varit det hade vi kanske inte behövt
  ansluta till ”Echelon” i ny version….

 126. pelleh skriver:

  Ryssen kommer, jo jag tackar…

  Sveriges sakerhet hotas idag inte av Ryssland, eller andra yttre hot i forsta hand. Inte heller av terrorister. Det absolut storsta hotet stavas CO2. Vart samhalle ar sa beroende av transporter och energi att vi har hamnat i en ond cirkel svar att bryta sig ur. Lagg ner forsvaret och lagg pengarna dar de verkligen kan gora nytta for att stavja hot mot Sveriges sakerhet. Satsa pengar pa utbyggd karnkraft, forbjud icke fornyelsebara energiformer. Satsa pa gratis kollektivtrafik. Skit i FRA!

 127. ciami5 skriver:

  Carl, lägg ner. Du kan inte vinna denna debatt eftersom du inte får eller kan ge konkreta exempel på hur FRA gör nytta idag.

  Underrättelseverksamhet är en ljusskygg verksamhet som inte tål offentlig granskning. Det var ett stort misstag att göra FRA till en civil myndighet med en egen budget. Det hade varit otroligt mycket enklare att behålla signalspaningen inom någon hemligstämplad del av försvaret och aldrig låta allmänheten få veta att den existerade. Om inte Jan Guillou avslöjat den förstås… …som han gjorde med IB.

  Nu är signalspaningen rökt. Precis som IB tål inte heller FRA ljuset.

  Vi tycker inte att staten ska ha verktyg för att ta reda på allt oss. Utvecklingen mot storebrorssamhället är inget vi behöver, vi är inte rädda terrorister, vi har inget otalt med Afghanistan. Vi vill inte ha mer trygghet.

  Vi klarar oss bra utan samarbete med CIA. Vi klarar oss bra utan inblandning i USA:s krig mot ”terrorismen”. De har själva skapat det och bör själva städa efter sig. Det är helt enkelt tryggast att inte beblanda sig med krighetsande nationer. Jag förstår att det är kul att bli inbjuden till Vita Huset, få heja på Condoleezza, men vill verkligen svenska folket, som indirekt valt regeringen, att vi fortsätter att gå Bush:s ledband? Nej, det saknas folkligt stöd.

  Lägg ner FRA eller avgå, svenska folket ställer ultimatum. Så länge vi har demokrati är de vi som bestämmer vem som sitter i regeringen.

  Liberal väljare

 128. geneve2 skriver:

  Det är inte svenska folket som ställer ultimatum. Läs lagen och sätt er in i vad den innebär, då förstår ni att den är för vårt bästa.Vår regering och inte minst vår utrikesminister arbetar för Sveriges bästa.

 129. hillary2 skriver:

  geneve2

  har sökt lagtexten men inte funnit den
  kan du ge mig en länk?

 130. ollemunter skriver:

  Varför håller ni på och rättar felstavningar stupiett. vi andra fattar ändå vad ni menar.

 131. geneve2 skriver:

  hillary2
  Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med det, . Jag vet att mrmhalland har jobbat med att sätta sig in i lagtexten Kanske han kan hjälpa dig.

 132. hillary2 skriver:

  geneve2

  har du läst lagtexten själv?

 133. geneve2 skriver:

  Jag har inte läst lag texten, men det är inte för sent ännu.Jag har läst olika artiklar och ledare i bl.a DN och Svenska Dagbladet. Min åsikt är att det är en hysteri kring detta om FRA

 134. nicolito skriver:

  Jag antar att herr bildt har annat för sig än att komentera artiklar som skrivs i aftonbladet, men det vore onekligen intressant att höra vad han anser om sanningshalten i denna: http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2779727.ab

 135. hillary2 skriver:

  nicolito

  läs SÄPO´s remissvar från 2007 – det vidimerar en del av artikeln ;-)

 136. soli01 skriver:

  Efter att ha läst Aftonbladets länk av ”nicolito” kan man dock konstatera att det varit en bred politisk enighet mellan alliansen och socialdemokraterna om att KABELSPANING behövs. Att det inte gått att gemensamt göra upp om denna förvånar mig – faktiskt.
  Skulle ha varit intressant höra vad Leni Björklund har att säga om hela denna”palaver” som det tydligen varit på alla håll.(även alliansen).

  Ännu är kanske inte sista ordet sagt!

 137. bestofmankind skriver:

  Spanaren,

  Tillägg på min kommentar av 11:38:

  ”Vi får kanske göra avkall på absolut frihet i allt för att kunna som nationstat leva säkert.”

  Som sagt, det var tänkvärda tankar som fick mig tänka om patriotism. Men Sverige är inte direkt hotad för tillfälligt (tror jag) därför behöver vi inte blåsa till reträtt genom att kapitulera vår absolut frihet.

 138. […] för var och en som tänker efter. I grunden handlar det om vår självständighet”, skriver utrikesminister Carl Bildt på sin […]

 139. mrmhalland skriver:

  Hillary,

  Funkade inte länken du fick igår.
  På den sidan öppnar du PDF-dokumentet som innehåller lagförslaget.

 140. steenad skriver:

  Varför skall vi ha förtroende för en kriminell myndighet?
  Enligt Maud är nämligen FRA lagen till för att reglera verksamhet som FRA redan ägnat sig åt.
  Var inte det ett dåligt argument så säg?
  Varför skall vi ha förtroende för någon del av försvaret när de slarvar bort krigsdagböcker och bevis för främmande U-båtar?
  Varför skall vi ha förtroende för Carl Bildt som inte tycker att ryssarnas gasprojekt ändrar det säkerhetspolitiska läget i Östersjön?
  Varför skall vi ha så förtvivlat många riksdagsledamöter när de ändå röstar i flock?
  Sänk antalet till 25 stycken. Låt 4 % ge en ledamot. Det räcker ju när de inte tillåts rösta efter eget huvud. Dessutom har ju en stor del av makten ändå flyttats till Bryssel så vad skall vi ha alla dessa politiker till.
  Vad skall vi ha alla ambassader och konsulat i EU länder till? Vi jobbar inte bilateralt längre eller hur.
  Landstingen skulle kunna avvecklas och kommunerna bantas.
  Detta skulle spara mycket pengar.
  Men den dagen då politiker kommer på idén att spara på politiker så har vi förmodligen ragnarök i faggorna.

 141. pressord skriver:

  steenad

  alldeles förbannat sant

 142. […] vi, tack vare FRA och hårdare kontroll, skyddar vår frihet [Läs hans två senaste blogginlägg ”Fri med FRA” och ”Fri med FRA […]

 143. maxxoo skriver:

  Hela denna massmediala masshysteri som breder ut sig och får alla vänsterdemagoger i vårt idylliska Sörgården att falla in i kören, i tron att vinna politiska poäng över Alliansregeringen. Sossarna har helt plötsligt ”glömt bort” att de, via f.d. justitieminister Thomas Bodström, var de som initierade den s.k. FRA-lagen. Sossarna stöder fortfarande i princip konceptet även om de för formens skull vill göra några kosmetiska justeringar. På det viset kan de, inför de mest okunniga, framstå som motståndare till FRA-lagen.

  Debatten börjar nu kantra över till att bli rent löjeväckande då vissa stollar jämför Sverige med DDR och Stasi! Man tar sig för pannan.. Jag har arbetat i dåvarande DDR i tre år för ett svenskt företag fram till Muren föll i november 1989 och att jämföra Sverige med DDR och Stasi (Ministerium für Staatssicherheit) är ju som alla vettiga människor förstår fullständigt barockt.

  Man kan bara konstatera att då en viss nyhetstorka råder har massmedia lyckats hålla liv i den desinformation som präglar hela den uppkomna debatten om FRA-lagen.
  Skillnaden mellan Sverige och de flesta andra länder är att andra länder gör signalspaning i det tysta utan ordentlig lagreglering och insyn, till skydd för den enskilde medborgarens integritet.

  I Sverige har vi sedan årtionden blivit övervakade av Storebror Staten vilket de flesta som nu ondgör sig över FRA-lagen inte tycks vara medvetna om. Från vaggan till graven så har vi vårt personnummer XXXXXX-XXXX som ger myndigheterna all information och rätt att hämta uppgifter om våra liv, var vi bor, vilken utbildning vi har, p-böter, straffregister, betalningsanmärkningar, var vi befinner oss (om fartkameror registrerar att vi kör för fort), hur mycket vi har bankkontot, om du har kakel i badrummet (tidigare fastighetstaxeringen), etc etc listan kan göras lång.

 144. crushnwo skriver:

  vist talat maxxoo.

  Dock så är ju vänster/höger bara ett skådespel för den dumma massan skapat av makteliten för längesedan. Det som gäller nu är ju att alla börjar vakna och ta reda lite på vilka det egentligen är som styr denna världen.
  Vafan öppna ögonen och se vilken teater som pågår!

  Titta lite ordentligt på 9/11 och den beprövade militära strategin false flag operations.
  Och snälla glöm allt det där med ”konspirationsteorier” för en liten stund nu.

  9/11 FOR DUMMIES:

  Låter det rimligt att:

  · En byggnad som är 417 meter hög och 63 meter bred, byggd i betong och stål, pulveriseras till marken helt symmetriskt på 10 sekunder utan att man planterat sprängladdningar i det?

  · Ytterligare en byggnad av samma storlek gör samma sak en halvtimma senare?

  · En byggnad som är 47 våningar hög kollapsar helt symmetriskt på 6,5 sekunder utan att man planterat sprängladdningar i det?

  · En Boeing 757 lyckas navigera ett par meter ovanför marken och träffa världens mest välbevakade byggnad utan att det lämnar vare sig flygplanskropp, bagage, säten eller människorkroppar efter sig?

  · Fyra kommersiella passagerarplan lyckas överlista världens mest avancerade luftförsvar samma morgon?

  · En Boeing 767 störtar i Shanksville Pennsylvania utan att det visas några som helst bilder av det?

  · Fyra islamiska fanatiker lyckas övermanna fyra kommersiella passagerarplan endast beväpnade med mattknivar?

  · Detta skulle ha dirigerats av gubbe i en grotta på andra sidan jordklotet?

  · FBI inte offenligt efterlyser honom?

  Svaren på dessa frågor är givietvis: NEJ.

  Vet vi sanningen om händelserna den 11 september 2001?

  http://investigate911.se

 145. crushnwo skriver:

  Ett skönt citat av finansminister Anders Borg i anknytning till att höger/vänster bara är teater:

  Citat:

  ”Vad man har kunnat se i historien är att vad staten har gjort det är att den har gynnat de grupper som har kontrollerat den, och så är det fortfarande. Man ska inte inbilla sig att staten har förändrats bara för att det är en annan grupp som styr den.”

  tv framträdande: http://www.youtube.com/watch?v=hTLOrbmpVG4

 146. Helena Palena skriver:

  crushnwo: Bra frågor du ställer om 9/11?

 147. pressord skriver:

  för att spä på 9/11 lite till tycker jag nedanstående rader är rätt anmärkningsvärda!

  citat ur Dr Kaasem Khaleel’s bok ”Wrongly Blamed”:

  ”Atta’s stolen passport was found in perfect condition with a slightly burnt edge a few blocks from the collapsed towers. It had been burnt edge and, then, planted. It is implausible that if Atta was in the plane that any of his belongings would have survived the fireball. — How convenient it is that of all passengers only items to the accused Muslims were found.”

  slut citat.

  klart som göteborgskt korvspad att hela skiten är en konspiration av bush och co!
  det som göms i snö kommer upp i tö…

 148. […] ut var Carl Bildt på sin blogg, Alla Dessa Dagar, 28 juni där han skulle berätta var signalspaningsskåpet skulle stå. Det kritikerna ägnade sig åt var vältrande i Orwell-ideal och svartmålande av en hyvens […]

 149. […] Bildt påstod att han skulle känna sig närmast naken om han inte hade tillgång till bra underrättelser, och att det var ett skäl så gott som något […]

 150. Bob van den Eijkhof skriver:

  When sitting back and examining this rollercoaster of disapproving hordes pursuing their own rights of privacy, it becomes clear that we need more disasters in Europe… so that people can get involved in REAL problems! Since without doubt this is a typically westernized problem (I-lands problem)… characterized as a minor issue which is blown out of proportions because people have too few REAL problems to worry about!!!

  Sure people go to meet their maker because of hunger and disease and wars more terrible than anything… or there are nations ruled by oppressors that rip their citizens from any kind of human right… or that probably 95 percent of the world population are poorer than YOU, who might yet live another day if you take a small step from your comfort zone. But hey we want our comfort zones and by God we will protect them with everything we got. Isn’t that what it is all about? Honestly? I hear people comparing this with Hitler’s hunt for Jews… give me a break. The truth?… I´ll give it to you straight, … I-lands problem!!

  So, Bob are you saying you ridicule anyone who is wholeheartedly debating this issue… YES =)

  Obviously politicians have more important issues to discuss, but understanding that the average non-intelligent citizen want to protect their comfort zones… they take advantage of the dumb mass in order to get more favour (must say its a smart move!)

 151. Kachina skriver:

  ”or there are nations ruled by oppressors that rip their citizens from any kind of human right…”

  We do not intend to give the present and any future governments, the legal possibility to deprive us of our HR and at the same time transform us into a stupid mass.

  That is the difference between I-land and U-land. We have the education to detect the danger before it becomes a real danger.

 152. Kachina skriver:

  Bob

  We, all citizens of Sweden, understand that we must have the intelligence and signals intelligence, but not under a so badly worded law. As it is written now, our doors are wide open for current or future governments to create a dictatorship.

 153. bestofmankind skriver:

  Bob,

  You´re right about your observation that FRA-law is basically an I-country´s problem.

  There is nothing ridicule about that. We, swedish citizens, are only protecting our basic civil liberties specially the fundamental law on freedom of expression.

  Swedens conscience – SIDA, Swedish Int´l Development Cooperation Agency –
  http://www.sida.se/sida/jsp/sida.jsp?d=121&language=en_US

  is economically or/and technically helping the other problems in U-countries so we, common citizens, shall have more time to think of our own ones.

  We are indeed not an ”average non-intelligent citizen” as you refer as to. On the contrary we are very clever enough to fight for our freedom of expression as nobody else in the other I-country may do. Swedens democracy is unique, a very rare one, in the world.

  If we shall not fight for our freedom, who shall do that for us? you Bob – he who knows best for Swedes?

 154. maggi skriver:

  Bob
  I so totally agree with you.

 155. Kachina skriver:

  FYI, Bob

  maggi loves people and places like Guantanamo, CIA, Pinochet,…….

 156. bestofmankind skriver:

  Very good maggi that you admit yourself as an ”average non-intelligent citizen”.

  Sorry to disappoint you, but I am not!

 157. Bob van den Eijkhof skriver:

  HAHA, well this is all very amusing, but get the big picture guys… I am not saying I am against it nor for it, nor that you are unintelligent (though that did create a lot of humorous responses from people who directly thought about themselves). I am saying this is an issue that becomes debatable because our comfort zone is in danger… not our safety! That is why people from even the smallest hut somewhere in the deepest Swedish pint-forest raise their eyebrows and goes –oh no! Because their softish couch aint that softish anymore. .. comfort zone and privacy : our modern Gods! … There is no Government conspiracy who is looking for people to hang by looking up their email!
  Let’s create a scenario, where the Swedish National Defense Radio Establishment checks YOU up… ooo creepy! Don’t get me wrong, but since I have nothing to hide I don’t give it much thought. Now to the next point as a politician I would without a doubt use this opportunity and let people walk right into my open arms of understanding… come to me all you voters, I love you and suddenly I don’t like the FRA-law either!
  At least promise me you won’t vote on the mere basis of the FRA… THAT would without a doubt make you a dumb unintelligent (+ some more words like that) human being.

 158. Bob van den Eijkhof skriver:

  ps… I don’t like the FRA law either, but I still am humored by the blown up discussion around it…( HAHAHA…. still laughing)

 159. Bob van den Eijkhof skriver:

  happy?

 160. hillary2 skriver:

  Bob van den Eijkhof

  I make promises to myself – NOT to you
  and I´m never afraid of being dumb unintelligent
  are You???

 161. bestofmankind skriver:

  Bob,

  You have not got the point either.

  We are making fun of you, specially Maggi. :-)

  It´s our simple way of welcoming new guest.

  Satisfied?

 162. bestofmankind skriver:

  By the way,

  Welcome to the weird world of Carl Bildt´s blog. :-)

  Facts, useful information, jokes, ironical comments, crazy thoughts, serious accusations, you name it, the blog almost got it all. It´s for you to catch up!

  Dutch?

 163. Bob van den Eijkhof skriver:

  ”I´m never afraid of being dumb unintelligent”
  … oh did I ask that or are you presuming that you… ah never mind
  Thanks for the warm welcoming guys … I surele like Carl Bilds blog.

 164. […] man visar är svaghet och att man på något sätt inför världen måste visa – Vi är starka. Carl Bildt har ju sagt att han kan agera kraftfullare. Jag vet väl hur vi i känsliga situationer kan vara […]

%d bloggare gillar detta: