OK för FRA

Så antogs då den s k FRA-lagen till slut av riksdagen. Eftersom UD är en av de absolut största mottagarna av information som kommer från FRA kan jag inte annat än känna tillfredsställelse över detta.

Ett pressmeddelande från f d försvarsminister Mikael Odenberg – som var den som lade fram propositionen – ger lite perspektiv på det hela:

– Med den nya lagen får FRA möjlighet att fortsätta sin signalspaning mot utlandet oavsett med vilken teknik signalerna överförs. Samtidigt stärks skyddet för den personliga integriteten genom att en tidigare oreglerad verksamhet nu lagregleras.

– Den nya lagen handlar inte om övervakning eller om att läsa medborgarnas epost. Däremot får FRA nu med automatiska sökbegrepp en möjlighet att scanna den trafik som går över våra gränser i syfte att hitta, filtrera ut, dechiffrera och tolka den rännil av information som kan kartlägga yttre hot mot svenska medborgare och svenska intressen.

– Beslutet är inte ett hafsverk och beredningen har inte varit kuppartad. Propositionen var grundad på två offentliga utredningar och en departementspromemoria – alla vederbörligen remissbehandlade. Remissinstanser med särskilt intresse för integritetsaspekter – t ex JO, JK och Amnesty – var i huvudsak positiva. Därefter fann Lagrådet avvägningen mellan underättelseintresse och integritetshänsyn godtagbar.

– Integritetsskyddet har därtill stärkts i flera steg. I arbetet med lagrådsremissen gjorde jag 12 olika förbättringar. Efter lagrådets yttrande tillfördes ytterligare nio förändringar i syfte att förstärka integritetsskyddet. Och slutligen gjorde försvarsutskottet redan för ett år sedan ytterligare fem tillägg. Nu har ytterligare sådana mekanismer tillförts.

Så är det.

283 Responses to OK för FRA

 1. MahaCohan skriver:

  Cyberspace i form av radiovågor har varit fritt och laglöst, däremot inte trafiken på kabel.

  Ni ökar skyddet på radiovågor och tar bort det från kabel.

  Det är som att hjälpa de sjuka genom att sparka ut dem på en arbetsmarknad som inte finns och om den finn, inte vill ha dem.

  Ge ett lillfinger och ni tar hela handen.

  Jag lyssnade nyss på FRA:s chef och naturligtvis har de (för tillfället) intresse att snoka i enskilda människors liv. Det hade inte heller Stasi när det bildades.

  Dessutom ligger en hund begraven fram till 2011, då den här kontrollnämnden skall omprövas. Det måste vara lika stenhård koll utifrån (riksdagen) mot FRA som det är på Forsmark utåt.

 2. MahaCohan skriver:

  ”har de (för tillfället) INTE intresse att snoka i enskilda människors liv.”

  Så skall det vara.

 3. knightone skriver:

  MahaCohan, och polisen har för tillfället inte någon avsikt att göra inbrott i ditt hem.

  Skärp dig !

  Förklaring: Spaning för försvarsunder-rättelseändamål får endast bedrivas mot signaler som passerar Sveriges gränser.

  Längre:

  [QUOTE]
  Så lyder lagen

  Propositionen ger FRA rätt till ”signalspaning för försvarsunder-rättelseändamål, oavsett om signalerna befinner sig i etern eller i tråd”. Det betyder i praktiken att FRA, på uppdrag av regeringen eller myndigheter, får skanna av internet och telefonledningar.

  Spaningen får bara riktas mot signaler som passerar Sveriges gränser.

  Spaningen bedrivs med så kallade sökbegrepp. Det kan vara organisationsnamn, krypterade filer eller kodord. All information skannas dock av vilket gör att en del ”oskyldig” trafik också fastnar.

  Två organ kontrollerar verksamheten: Försvarets underrättelsenämnd samt ett integritetsskyddsråd inom FRA.

  De nya punkterna innebär i korthet att ett särskilt uppdrag ges till Datainspektionen och till en kommitté, som fram till 2011 följer FRA:s verksamhet ur ett integritetsskyddsperspektiv. Dessutom inrättas en ny myndighet som prövar tillståndsgivningen.

  Källa: Propositionen, FRA, TT[/QUOTE]

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1384259.svd

 4. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – FRA-lagen som problem för en demokrati – i meningen folkstyre – är en “piss i Mississippi” – relativt vad mobilerna direkt an barn och tonåringars öron/hjärnDatorer är.

  Ifall Du ids ta reda på vad jag menar med det – så klicka i så fall på mitt namn ovan.

 5. soli01 skriver:

  MachCohan – du förnekar dig aldrig. Vem är det som sparkar ut folk på arbetsmarkanden. Var hellre tacksam att vi har en regering som känner ansvar för sina medborgare. Bara svartmålning och det håller inte i längden! Det har blivit ett mantra att bara ”gnöla” och klaga på allt!
  Här ligger t o m begravna hundar med i bilden.:-)
  Har han mycket i sin ryggsäck?:-)

 6. Tuxie skriver:

  Those who would give up essential liberty to purchase a little temporary safety, deserve neither liberty nor safety. Det ni har gjort är att sälja ut de mänskliga rättigheterna om att kunna organisera sig och korrespondera utan att vara avlyssnade. Det är de mest centrala byggklossarna i demokratin. För detta ökar ni marginellt lite era chanser att stoppa terrorister innan de hinner utföra sina dåd, men är det verkligen värt att underminera demokratin för detta?

  När jag gick i skolan fick vi läsa om DDR och hur de ångade upp brev och avlyssnade på folks telefonsamtal och både lärarna och skolböckerna hävdade att det var oerhört kränkande och hemskt. Nu gör vi precis samma sak själva, den enda skillnaden är att det är elektroniskt. Orsaken till att det var fel att ånga upp brev var alltså att kuverten blev skadade?

  Det som skrämmer mig mest är att det är folk som påstår sig stå för liberala värderingar som röstar igenom detta. Jag försöker och försöker att förstå men jag förstår verkligen inte hur detta går ihop. :(

  Är det påtryckningar från USA? Vi vet ju alla att en väldigt stor del av Rysslands internettrafik går genom Sverige och jag kan tänka mig att detta är hårdvaluta på den internationella informationsmarknaden. Om det skulle vara så så vet jag att ni aldrig skulle erkänna det ändå så du behöver inte svara på den frågan.

  När det har skett politikermord och terroristattentat de senaste åren har ni ojjat er så om att ”det är en attack på det öppna samhället!” och ”de tål inte vår yttrandefrihet!”, men istället för att kämpa för det öppna samhället och vår frihet så hjälper ni terroristerna genom att göra deras jobb! Vad finns det kvar att leva för när det inte finns kvar någon frihet? Jag är hellre fri och riskerar att dö i ett terrorattentat imorgon än lever tryggt som förtryckt.

 7. Josef Boberg skriver:

  Tuxie – ”Jag är hellre fri och riskerar att dö i ett terrorattentat imorgon än lever tryggt som förtryckt.” – slut citat.

  Mitt i prick i mitt förhållningssätt sett också !

 8. MahaCohan skriver:

  Knightone

  Hur kan du veta att ett mail jag skickar till Stockholm inte passerar Helsingfors? Mailte tar snabbaste vägen. Om det är trångt på kabeln längs E4, tar det en annan väg, går både ut och in över gränsen.

  Visst, det här går bra så länge som vi har korgossar i regeringen, men vägen från korgosse till diktator är inte lång.

 9. soli01 skriver:

  Josef Boberg – ok, det är tydligen ”ditt bord”.:-)

 10. Simian God skriver:

  Jag känner ingen som helst trygghet i det här förslaget, och eftersom svenskarna som är emot är i majoritet, känner de samma otrygghet. Det är ett otäckt förslag, oförenligt med vår form av demokrati, och jag skäms över att vi har låtit det gå så här långt. Jag är inte så mycket besviken som jag känner ett stort förakt för en politikerkår som arbetar mot sin befolkning och sina väljare snarare än för dem. Det tacksamma är att vi fortfarande (ett tag till) är en demokrati, och vi ska kämpa för att det här skräpet förpassas till en stat där det hör hemma, som Nordkorea eller Vitryssland.

 11. soli01 skriver:

  Simian God – det är aldrig roligt med övervakning och jag tror, att det finns dock många som tycker det är bra att vi arbetar mot olika företeelser som kan skada vårt land. Inte kanske i dag, men vi måste ha beredskap för morgondagen och då har denna lag kommit för att stanna. Nu får vi dessutom en kontroll på verksamheten som inte funnits förut. Inte helt fel!
  Vem har sagt att denna lag arbetar mot folket?

 12. Josef Boberg skriver:

  Soli01 – Javisst är OK mitt bord ! :-)

  I mitt perspektiv sett så är det Förnuftigt att OK-eja allt faenstyg som är realiserat av wåra MaktElitare – för då förslösar jag ju ej ett uns av min egen energi på att vara emot det faenskapet !

  Det medför i sig att jag kan använda all min egen energi (= den jag ej förslösat på att vara emot) på att vara FÖR det som jag tycker gynnar ett folkstyrt samhälle – som är till för humana MedMännsikor att leva sin Liv LevAnde = fria uti.

  Mera om folkstyre på
  http://josefboberg.wordpress.com/2008/03/14/demokrati

 13. MahaCohan skriver:

  ”…….bra att vi arbetar mot olika företeelser som kan skada vårt land.”

  Genom att agera som delstat i USA, kan vi skada vårt land. Ingen kan väl blunda för att vår regering ”slickar röv”.

  Det ÄR otryggt att MÖJLIGHETEN att på laglig väg spionera på medborgarna finns. Jag tror FRA:s generaldirektör när han säger att de inte har något intresse av att spionera på folket, alltså,…….inte än.

  Men, möjligheten finns och då är det bara en fråga om tid innan man ändrar tycke och smak.

 14. […] Den 18:e juni 2008, dagen då terroristerna vann. Filed under: 1 — Tags: politik — Tuxie @ 10:25 (Detta inlägg var från början en kommentar jag skrev till Carl Bildt) […]

 15. foretagsledare skriver:

  Tjaa… Carl Bildt !

  Du lyckades inte helt låsa frysskåpet åt Lars Danielsson… nu har tydligen Fredrik köpt biljett åt honom till HongKong.

  Du lyckades inte heller behålla en god partikamrat som du nu refererar till – Michael Odelberg.

  Är det utslag av ditt ego ?

  De med ryggrad i borgerligheten är de som vuxit i anseende – men det tål väl inte ni som sitter vid taburetterna… ni hade nog gärna sett att Birgitta Ohlsson stannat vid spisen & Federley suttit kvar på kaféerna vid Stureplan.

  Men när nästa generation, som vet att använda sitt bloggande & sina nätverk nu flyttar fram positionerna, då Calle fladrrar nog slipsen över den redan tidigare solkade kostymen…

  Håll i er allians- matroser !
  Ni ser inte ut att klara skutan över nästa val.

 16. soli01 skriver:

  MahaCohan – visst det finns alltid en osäkerhet när man går in på olika områden och kontrollerar. Det råder väl inget tvivel om detta, men vi MÅSTE ha möjligheten att kunna kontrollera allt som rör sig i etern och kablar. Låter skrämmande, men vi får ju nu en bättre kontroll på nämnda och får givetvis se vad utslaget kan bli framgent.
  Vi agerar efter vad som skett och evt kan ske och USA agerar efter sina lagar.

 17. Tuxie skriver:

  soli01: Det ”MÅSTE” vi inte alls. Ska vi verkligen värdera ”säkerheten” före friheten och privatlivet? Om det är som ni (alla före detta liberaler) säger, att det enda sättet för oss att vara ”säkra” är att massövervaka hela befolkningen så går säkerhet och frihet inte att kombinera. Om jag måste välja så väljer jag att vara fri för alternativet är så mycket mycket värre. Tyvärr är vi redan där nu. Terroristerna vann. De lyckades skrämma västvärldens regeringar till att avskaffa det öppna samhället, den personliga integriteten och i förlängningen yttrandefriheten för nu kommer ingen att våga vara whistleblower eller granskande journalist längre.

 18. Torsten skriver:

  Kachina,

  Mail, sms etc. som skickas från svenska servrar och passerar utlänska med destination i Sverige, kommer ej att ”granskas”. Dessa har ”fri lejd”.

  Det är endast om slutadressen är utomlands och Du skriver som Du brukar ”bomber och granater) som Du bör passa Dig;-)

  soli,

  Jag beundrar Ditt tålamod:)

 19. Simian God skriver:

  soli01 – Jag säger att det är mot medborgarna, för det här att likställa med att öppna folks kuvert och klistra igen dem efter läsning. Det är ett intrång i min frihet, det kan bli ett intrång i meddelarfriheten och det kan dessutom låna sig, utan större modifieringar, till en betydligt osundare övervakning än vad som skulle tillåtas idag.

  Att sätta ramar för något som pågått olagligt är en seriöst störande idé, lite som att ändra lagen så att den passar kriminell verksamhet.

  Jag hoppas på civil olydnad och en osvensk kamp för vad folket faktiskt vill ha – och det är inte vad borgarna vill i det här fallet. Det här är sånt du förlorar val på , Calle Bildt, det har du erfarenhet av!

 20. Tuxie skriver:

  ”Mail, sms etc. som skickas från svenska servrar och passerar utlänska med destination i Sverige, kommer ej att “granskas”. Dessa har “fri lejd”.”

  Till en början, ja, men när verktyget väl finns på plats så är det bara några knapptryckningar bort att inkludera även dessa. Jag blir inte förvånad om några redan nu sitter och filar på förslag nästa lagförändring som läggs fram om 5 år eller så (kanske tidigare), som inkluderar även helt intern trafik. Det måste kännas väldigt frestande för er som törstar efter ännu mer kontroll. Informationen finns där så nära och det är ju bara sååå frestande att tillvarata den… Det gäller bara att hitta den rätta ursäkten och tajma det med ett stort sportevenemang som dämpar protesterna.

 21. lombryssel skriver:

  Torsten och Soli01,
  det är flera på bloggen som ännu inte fattat att terroristerna finns och att de etablerar sig där de inte kontrolleras, t.ex. i ett naivt Sverige. Det är inga sagor att London och Madrid tunnelbanor bombats. Kleine Broegel i Belgien skulle bombats med sina Nato-atomvapen om inte Belgisk intelligens kunnat stoppa dem. Motståndarna till FRA lever i en Cuckoo-värld tyvärr. Ett annat exempel på förebyggande skydd är att i England har installerats kameror i stor utsträckning på allmänna platser som gör att kriminella blir tagna. Det behöver vi också för att minska busets kontroll av gatorna.

 22. kruzze skriver:

  CB, när ska du och övriga politiker i Alliansen förstå att det spelar ingen roll vem det är som övervakar min post och mina telefonsamtal. Om det så vore Röda Korset, Läkare utan gränser eller Amnesty istället för FRA som satt vid spiondatorerna så är det känslan av att någon annan hela tiden hänger över axeln på mig och lyssnar på allt jag säger som är rent ut sagt äcklig.

  Du och alla andra i Alliansen har sjunkit rejält i mina ögon och jag som varit blå/liberal så länge jag intresserat mig för politik hoppas inte längre att ni vinner nästa val. Just nu känns det som det kvittar. Med sossarna får vi samma skit + högre skatter, med er kvar vid makten kommer jag att vara övervakad 24/7. Desillusionerad är nog det bästa ordet som förklarar hur jag känner mig.

  Ni har bevisat för mig att när det kommer till kritan så betyder liberala ideal och respekt för väljarna ingenting. Då är det istället makten och era egna politiska karriärer som hägrar.

  ¤brrrrrr#

 23. Tuxie skriver:

  Det verkar idag knappt finnas några politiker kvar som värnar om personlig integritet. Det enda man värnar om är att inte göra för stora ingrepp på en och samma gång. Regeringen som lämnar in förslaget om att ta nästa steg (stort eller litet) mot ett totalitärt styre kan lika gärna vara röd som blå. Jag har tappat hoppet om att vår nuvarande statsapparat någonsin kommer att gå åt ett frihetligare håll.

 24. Torsten skriver:

  lombryssel,

  Du har helt rätt. Dessutom har vårt grannland Danmark nyligen fått ta emot ett reellt terrorhot.

  Vi kan inte bara sticka huvet i sanden.

 25. Tuxie skriver:

  Torsten: Vi sticker inte huvudet i sanden. Vi gör ett moget, fullt medvetet avvägande av för- och nackdelar och kommer fram till att priset är på tok för högt så det är värt att ta risken.

  Terroristerna kan attackera vårt öppna samhälle men bara riksdagen kan avskaffa det.

 26. lombryssel skriver:

  Kruzze och Tuxie,
  det är mycket tack vare USA’s signalspaning som vi i Europa har kunnat stoppa planerade terroristattacker, ingen nämnd ingen glömd. Terroristerna har inte vunnit, de har förlorat sin möjlighet att ha Sverige som sin bas. Som Torsten säger, sluta sticka huvudet i sanden, kom in i verkligheten.

 27. Tuxie skriver:

  Ok, jag ska (försöka) att sluta skriva här nu, det känns ändå lönlöst. Den stora skillnaden i våra sätt att tänka är att jag värderar min personliga sfär mycket högre än ni. Jag värderar den definitivt högre än vad jag värderar min trygghet. Prioriterar ni tvärtom så kan vi munhuggas hur länge som helst utan att komma någon vart.

 28. kruzze skriver:

  lombryssel, du verkar inte heller förstå. Om priset för att inte övervaka vad alla medborgare i Sverige skriver och säger är att risken för terrordåd ökar så är jag villig att ta den. Varje gång jag kör bil tar jag en risk, varje gång jag flyger tar jag en risk, varje gång jag åker tåg tar jag en risk etc. och att jag dessutom kan riskera att råka ut för ett terrordåd kan jag också hantera, bara jag slipper bli övervakad 24/7.

  En annan risk med att införa total avlyssning är att det inte längre är lika långt att ta nästa steg vad gäller att övervaka alla medborgare. Nu har Alliansen tagit ett gigantiskt kliv i fel riktning, nästa gång det är dags för ytterligare övervakningslagar så räcker det med små ”finjusteringar” för att få ännu mer kontroll över alla medborgare.

  Wake up and smell the coffee, framtiden ser just nu väldigt dyster ut för alla individer som värdesätter sin integritet.

 29. tnsexton skriver:

  ”Ett visst svinn får man räkna med, vi har våra principer…” sade Tuxie till de efterlevande och lemlästade.

 30. kruzze skriver:

  tnsexton, någonstans går gränsen mellan statens beskyddande och personlig integritet. För mig går den vid att avlyssna alla medborgare. Du gör en annan bedömning och tragiskt nog tycker hela vår svenska regering som dig.

 31. ollemunter skriver:

  soli01!
  Från ett tidigare inlägg.
  Den gamle militären har gjort sitt. Nu får dom unga ta vid, men dom får ju inte ens göra rekryten längre. FRA har också genomgått en bantning från att ha varit en instans med resurser, men nu måste FRA rustas upp igen och antagligen är det inte gratis.

  Nästa steg blir väl att upprusta militära förband, som hade en uppgift inom signalspaningen. Många tror ju att FRA är något heligt och allena, inom denna bransch, men så är det inte. Vad kalaset kommer att kosta vet vi inte, däremot så kostar vi på globala insatsstyrkor som inte får göra det dom ska.

  På regeringskansliet sitter folk och rullar tummar, Danielsson rullade sina tummar på UD, men har visst fått ett nådebrev av Bildt, som inget sagt, om det väntande jobbet i HongKong. Sverige är unikt.

 32. ohlundonline skriver:

  Det är bra, kruzze!

  Stå på dig, för annars står staten på dig!

 33. weneedtoknow skriver:

  Än en gång har vi varit åskådare till vilken USEL demokrati det är i Sverige. Demokrati genom tvångsmetoder är inte demokrati!

  Det mytomspunna världsryktet att Sverige är en demokratisk rättsstat är uppenbarligen skapat via ihärdig propaganda och informations-operationer.

  Det som verkligen behöver granskas är regering, försvarsmaktens underrättelseverksamhet och kungahusets involvering i första och andra världskrigen, då det ger destruktiva efterverkningar än idag i samhällsstrukturen – och inte tillförde 9-11 incidenten mindre destruktion av det svenska sämhället.

  För att låna uttrycket ovan: Wake up and smell the coffee.

 34. karrman skriver:

  tnsexton

  Hur ser din konsekvensanalys ut?

  När blir kostnaden för hög för att förhindra terrordåd?

  Om det inte finns någon gräns kan man i princip övervaka all mänsklig kommunikation
  såväl inrikes som utrikes. Är det den principen som gäller för dig?

 35. smalanningen skriver:

  Suck, vad jag blir bedrövad. En signalspaningslag för internettrafik behövs – ja, men jag tycker fortfarande att nuvarande lag innehåller tillräckliga garantier för att inte oskyldiga privatpersoner ska kunna drabbas av otillåten avlyssning.

  Men en sak som gör mig nästan lika bedrövad är faktiskt oppositionens reaktioner hittills.

  Om nu FU:s ordförande Anders Karlsson står för sitt uttalande på SAP:s hemsida ”Ett hastverk fem i tolv” så borde man rimligtvis redan nu specifiera:

  1. Vad är de exakta bristerna han pekar på?
  2. Vad händer om oppositionen tar makten nästa val?

  Just nu hör jag bara skrik om ”DET HÄR ÄR FEL” men inte VAD som är fel.

 36. lombryssel skriver:

  Tuxie och Kruzze,
  ni vill tydligen med hänvisning till er, egoistiska, personliga frihet, vilja skapa en fristad för terrorister i Sverige och endast vara beroende av USA’s signalspaning som ni inte kan stoppa, eller? Hur ser resten av EU och våra grannar på detta? Skall vi med fristad för terrorister i Sverige göra det möjligt att lätt attackera Danmark? Ni verkar överdriva hela saken, varför? Demokratin fungerar i Sverige, våra folkvalda har beslutat i demokratisk ordning, är det gatans parlament ni vill ha i stället?

 37. smalanningen skriver:

  Och ovanstående gör mig alltså oroad över att oppositionen egentligen inte har så många synpunkter på lagen (det var ju faktiskt SAP som tog fram ursprunget), mer än att man vill använda motståndet mot lagen som politisk språngbräda för att sedan tona ner det hela fram till valet.

 38. populisten skriver:

  Jag önskar utrikesministern mycket nöje i läsandet av mina och andra medborgares privata post om nu UD är en stor mottagare av all denna information.

  Lika roligt blir det inte för er i valet 2010. Jag är inte den enda genomborgerliga väljare som i dessa dagar tagit beslutet att aldrig mer rösta på ett alliansparti. Ni kanske i er vedervärdiga slughet tror att detta kommer att vara glömt och förlåtet innan valdagen, men lita på att jag inte är den enda som kommer att göra sitt yttersta för att se till att denna fråga lever ända in på valdagen.

  Det förakt som jag just nu känner för hela den politiska klassen överträffas endast av det grundmurade förakt för medborgarna som ni just ni visat upp.

 39. populisten skriver:

  Jag önskar utrikesministern mycket nöje i läsandet av mina och andra medborgares privata post om nu UD är en stor mottagare av all denna information.

  Lika roligt blir det inte för er i valet 2010. Jag är inte den enda genomborgerliga väljare som i dessa dagar tagit beslutet att aldrig mer rösta på ett alliansparti. Ni kanske i er vedervärdiga slughet tror att detta kommer att vara glömt och förlåtet innan valdagen, men lita på att jag inte är den enda som kommer att göra sitt yttersta för att se till att denna fråga lever ända in på valdagen.

  Det förakt som jag just nu känner för hela den politiska klassen överträffas endast av det grundmurade förakt för medborgarna som ni just ni visat upp.

 40. Torsten skriver:

  Tuxie, kruzze m f,

  Varför inte förbjuda kameraövervakning på allmän plats?
  Varför inte förbjuda trafikövervakning?
  Varför inte förbjuda tullinspektioner?

  Ja, listan kan göras lång.

  Om vi skall försvara ett samhälle i dag, måste vi ha de medlen som behövs. Det räcker inte med ”gevär och kanoner” längre. Det skrämmer inte terrorister.

  Vi måste ha en reell chans att upptäcka hotet i tid.

 41. tnsexton skriver:

  Sveriges riksdag har i god demokratisk ordning, om än med liten majoritet, fattat ett beslut som delar av befolkningen uppenbarligen inte gillar. Därför är Sverige, enligt somliga, inte en demokrati. Ett beslut som går emot min personliga, och mina meningsfränders, åsikt är tydligen per definition odemokratiskt.

  Weneedtoknow tycker att regering, försvarsmaktens underrättelseverksamhet och kungahuset under VV 1 och VV 2 ska granskas särskilt.
  Regeringens göranden och låtanden granskas kontinuerligt av konstitutionsutskottet, pressen och övriga media och av svenska folket. Resultatet av granskningen döms av vart fjärde år i allmänna val.
  Detta räcker tydligen inte för weneedtoknow som tycker att det är odemokratiskt eftersom systemet medger att beslut fattas som h*n inte gillar.

  Underrättelseverksamheten granskas och följs kontinuerligt av den parlamentariskt tillsatta FUN (Försvarets underrättelsenämnd). Detta är inte tillräckligt för weneedtoknow som verkar tycka att svenska folket i sin helhet ska genomföra kontrollen (hur nu det ska gå till) men det kanske ur weneedtoknows synvinkel vore mest demokratisk om h*n skötte kontrollen.

  Kungahusets agerande under 1900-talets stora kriser har granskats och skärskådats fram- och baklänges i ett flertal forskningsprojekt, bl a i det brett upplagda ”Sverige under andra världskriget”. Det vore intressant om weneedtoknow kunde tala om vad som inte framkommit och som tydligen ger efterverkningar även i dagens samhällsstruktur.

  Jag påstår inte att ett beslut är bra bara för att det är demokratiskt fattat men weneedtoknows hela resonemanget luktar elitism och jag-vet-bäst-mentalitet och att beslut som går vederbörande emot per definition är odemokratiska.

 42. knightone skriver:

  Den grovt felaktiga bild som Svensk massmedia återgivit av lagförslaget är ett betydligt större hot mot demokrati än de eventuella inskränkningar i integritet som kan uppkomma då FRA spanar efter yttre hot mot Sverige.

 43. chiros skriver:

  tnsexton
  ”god demokratisk ordning” javisst så är det säkert, om man avser procedurfrågorna. Speglar beslutet det överväldigande flertalets åsikt? Nej.
  Ökar beslutet på nämnda flertals förtroende för det politiska skrået? Nej. Och med det får vi alla leva.

 44. chiros skriver:

  Reaktioner i vår omvärld:

  Up to 80 percent of all Internet traffic from Russia goes through cables on Swedish territory. That makes Sweden the best place in the world for bugging of Russian Internet users.
  http://www.barentsobserver.com/russian-internet-traffic-in-swedish-hands.4493024-16149.html

 45. kruzze skriver:

  lombryssel, som sagt, det finns en gräns mellan statligt beskyddande och personlig integritet. Idag får polisen avlyssna brottsmisstänkta personer som riskerar ett fängelsestraff på 2 år och uppåt. Denna lag är fullt tillämplig på de horder av terrorister som nu kommer vallfärda till Sverige och utföra sina terrordåd. Detta eftersom straffet för terrordåd i Sverige är högre än 2 års fängelse. Det kräver dock att polisen och SÄPO får anstränga sig lite med traditionell spaning istället för att det ska sitta några fläskrövar på FRA och avlyssna samtliga medborgares korrespondens. Om polisen och SÄPO gör sitt jobb kan en åklagare besluta om att en person som är misstänkt för terrorbrott ska avlyssnas. Och om personen som avlyssnas frias från misstanke kommer han att underrättas om att han blivit avlyssnad. Det är ett ingrepp i den personliga integriteten men som ändå ger ett visst rättsskydd.

  Priset för att inte införa FRA-lagen skulle kunna mätas i mer resurser till polisen och SÄPO och möjligtvis en något lägre sannolikhet att fånga the bad guys. Vinsten är att den personliga integriteten för svenska medborgare har ett visst mått av rättsskydd och att alla som varit avlyssnade blir underrättade om detta. Som det är nu kan vem som helst bli avlyssnad när som helst och de kommer aldrig att få reda på det.

  Det är en tanke som åtminstone jag inte står ut med, och den tanken är betydligt värre än att jag vet att risken för att jag råkar ut för ett terrordåd är något högre på marginalen än om jag och alla andra medborgare blir avlyssnade. Givet alla terrordåd som hittills utförts i Sverige är det dock inget jag känner mig överdrivet orolig för.

 46. karrman skriver:

  Torsten

  Om det vore så att generell kameraövervakning av alla offentliga platser eller alla allmänna vägar föreslogs så vore det jämförbart – inte annars.

  Mycket svårt att få tillstånd från länsstyrelsen att övervaka med kamera på offentlig plats.

  Terrorism kommer aldrig ha folklig förankring så traditionell spaning på tips från allmänheten är förmodligen en mycket effektivare metod. Förstärk analysfunktion hos SÄPO och öka språkkompetensen kan också vara en effektiva metoder.

  Att införa generell övervakning av all digital kommunikation förefaller vara ett slag i luften där kostnaderna för den privata integriteten är höga och intäkterna att skydda mot terrorism är små.

 47. tnsexton skriver:

  chiros
  ”Speglar beslutet det överväldigande flertalets åsikt? Nej.”
  Därom vet vi intet! En majoritet, om än inte överväldigande, här på CB blogg är emot beslutet. En mycket stor del av de debattörer, opinionsbildare, proffstyckare och experter, självutnämda och andra, som synts och hörts i media är emot.
  Blir detta ett ”överväldigande flertal”? Knappast.

  Tyvärr är det väl så att ”det överväldigande flertalet” knappast bryr sig. De har för dem viktigare saker än fundamentala principer att tänka på.

  Javisst, demokrati är i mångt och mycket en procedurfråga. En fråga om beslutsordning, representativitet, valprocedurer mm. Det finns inga som helst garantier för att demokratiskt fattade beslut är bra beslut. Historien är full av sådana beslut som varit riktigt dåliga, FRA-lagen kanske är ett sådant men det kan bara framtiden avgöra.

 48. ohlundonline skriver:

  Den svenska FRA-lagen är en motsvarighet till den samtida europeiska utvecklingen, tyvärr.

  Exempelvis vill kyrkan i England införa sharia-lagar, samtidigt som vem som helst där numera kan spärras in i 42 dagar utan anledning och därmed i praktiken förlorar jobbet etc även om vederbörande är oskyldig.

  Sakta men säkert berövas Europas folk friheten och jämnar vägen för antikrist.

 49. Tuxie skriver:

  ”Ett beslut som går emot min personliga, och mina meningsfränders, åsikt är tydligen per definition odemokratiskt.”

  Ett beslut som innebär att man nedmonterar demokratin är odemokratiskt även om det är demokratiskt framröstat. Anti-demokratiskt är kanske ett mer korrekt ord. Dessutom, tror du att beslutet hade klarat en folkomröstning? Det står i Sveriges grundlag att makten ska utgå från folket.

  Det här beslutet går emot andemeningen i både grundlagen och konventionen om mänskliga rättigheter. Dock finns det säkert några slipade jurister som kan jonglera med formuleringar hitta de kryphål som behövs, precis som man gör för att komma runt de jobbiga konstitutionerna i USA som bara är i vägen för utvecklingen…

  ”Varför inte förbjuda kameraövervakning/trafikövervakning/tullinspektioner?”

  Varför inte sätta upp kameror på din toalett?
  Jag tycker det kan vara OK med kameror på vissa allmänna platser eftersom när jag befinner mig på allmän plats förväntar jag mig inte att ingen ska kunna se eller höra mig. Det jag motsätter mig är att bli bevakad hemma i mitt eget vardagsrum. Det är av precis samma anledning som jag inte vill att folk tittar på när jag sitter på toaletten.

  Den här lagen har en stor psykologisk effekt på befolkningen. Den leder till självcensur, folk börjar tänka på vad de säger, vågar inte skämta om vad som helst. Man börjar fundera på hur det man gör kan tänkas uppfattas. Man kan aldrig riktigt slappna av om man har känslan av att någon ser eller hör, oavsett om någon faktiskt hör eller ser i realiteten.

  Tänk om jag parkerar bilen på malmskillnadsgatan vid 21-tiden ungefär tre kvällar i veckan. Anledningen är att jag handlar mat åt min mormor som är för sjuk för att orka gå och handla själv. Med allmän övervakning skulle jag inte kunna låta bli att ha en klump i magen för av rädsla för att polisen en dag ska arrestera mig för de tror att jag besöker prostituerade. Jag vet att det är ett dåligt exempel för hur just den här lagen fungerar men effekten och orsaken är precis densamma.

 50. karrman skriver:

  tnsexton

  Du har fortfarande inte svarat på frågan:

  Vad är din konsekvensanalys?

  Finns det belägg för att generell digital övervakning leder till så stora intäkter av ett minskat säkerhetshot att det motiverar kostnaderna att inskränka den privata integriteten?

  Om man ska fatta beslut måste man svara ja eller nej på den frågan.

 51. Torsten skriver:

  knightone 11:44 am,

  En mycket viktig sak som Du pekar på.

  Massmedia har helt försummat sin uppgift, samt hotat demokratin, när dom försöker piska upp stämningen mot lagförslaget helt i egen vinning.
  Vi såg ju hur hysteriska dom blev när Carl Bildts blog rönte så stort intresse.

  Om sensationspressen bevakat denna fråga neutralt, hade denna storm endast blivit en liten pust.

 52. Torsten skriver:

  karrman,

  Du vet inte var Du skall promenera i en storstad om Du inte vill bli filmad.

 53. chiros skriver:

  tnsexton
  det får vi se i nästa val, inte sant?

 54. MahaCohan skriver:

  Liksom så övergripande och tydligt som det kan bli, Tuxie:

  ”Den här lagen har en stor psykologisk effekt på befolkningen. Den leder till självcensur, folk börjar tänka på vad de säger, vågar inte skämta om vad som helst. Man börjar fundera på hur det man gör kan tänkas uppfattas. Man kan aldrig riktigt slappna av om man har känslan av att någon ser eller hör, oavsett om någon faktiskt hör eller ser i realiteten.”

  Sverige blir tystare. En svensk tiger. (Men ingen kan hindra oss från att tänka.)

 55. karrman skriver:

  Torsten

  Nej det är sant. Men jag vet också att det inte råder generell kameraövervakning på alla offentliga platser i Sverige. Kan mycket väl vara så att kameraövervakning kan vara motiverat och fungera trygghetsskapande. Det gäller t.ex. i krogköer och taxi.

  Men kameraövervakningen är inte generell. Det blir den digitala övervakningen.
  Idag filtrerar man bort inrikestrafiken och söker på särskilda ord, men man har skapat ett verktyg för generell övervakning av all digital kommunikation.

  Blir nog en stor fråga framöver hur man bäst skyddar den privata integriteten i ett alltmer digitalt samhälle.

 56. Torsten skriver:

  karrman,

  Från signalspaningen sparas endast misstänkta hot från utlandet. Ej inrikes.

  Från kameraövervakningen, som jag tror är större och mera omfattande än vad Du tror, sparas allt.

 57. Torsten skriver:

  Kachina,

  Du faller in i sensationsblaskehysterin (långt ord).

  Inget som skickas inrikes, även om det går via utländska servrar, avlyssnas.

 58. pal8 skriver:

  Regeringen lägger kraften på fel ställe. Det vore mer värt om man gjorde en grundlig undersökning av attack den 9/11 mot WTC och om den var utförd av element inom USA, något som hävdas av allt fler. Vad säger du Carl Bildt om detta? Har Sveriges regering gjort en egen undersökningen av det som hände den 9/11 eller går man på vad USA sagt oss?

 59. Karl H. skriver:

  Torsten,

  Angående ”destination Sverige” — du inser väl att en ganska stor del av Sveriges befolkning använder Gmail och/eller Hotmail? Var tror du deras post hamnar?

  Är det förresten OK om jag sätter upp en kamera i ditt badrum? Jag ska bara använda den för att leta efter terrorister, och jag kommer definitivt inte att spara materialet.

 60. soli01 skriver:

  Torsten – behöver du understöd.:-) Tyckte mig märka att nu har pessimisterna flödat till. Bakåtsträvarna.:-) De är sementerade i golvet.:-)
  Allvarligt: Vi måste tänka på framtiden och inte avhända oss viktiga kontrollmedel – tråkigt nog. Den bistra sanningen vi lever med innebär att vi gör rätt trots allt!

 61. Torsten skriver:

  Bra soli,

  Men jag vet inte vad jag skall göra med Karl H. Han vill se mig naken;-)))

 62. pressord skriver:

  9/11 var ett verk av Bush och Karl Rowe, moderatidoler båda två, vilket historien kommer att visa! För övrigt kan denna alliansmuppregering se ljuset i tunneln, där de hör hemma, och skyndsamt plocka ihop sitt pick och pack, tjacka spikskor och långsamt dra iväg!

  En annan vinkel på denna idioti är att avlyssna FRA, jodå det går det med; bara man vet hur, vilket i sig inte innebär att vi slipper övervakningen men; vi kan lära oss att spionera och det är väl ingen dålig ynnest från alliansmuppregeringen?

  Bort med hela konstitutionen, alla unga smarta människor; skapa en ny regeringsform som passar tiden och globaliseringen; förenkla hela samhället till ALLAS fördel. Här får gräsrötterna en knapp tusenlapp i månaden för att slicka arslet på en alliansmuppregering, det är den vinst samtliga gräsrötter erhållit?! Minus alla pålagor förstås!
  Inte fan är det ett hållbart samhälle i längden? Med calleponken och kompani? Med reinfeldt? Med centern? Med sossarna? Med kd? Med fp? Med sverigepartiet?
  Men va faan, det kanske är en dröm alltihop, dags att vakna…

 63. foretagsledare skriver:

  tydligare personval nästa gång !

  så kanske vi slipper partipiskan med hullingar… ?

 64. Tuxie skriver:

  Nu försöker man visst skämta bort allvaret också… Det är tydligt att ni inte ens VILL se problematiken med övervakning för är så otroligt insnöade på alla hot hot hot och åter hot. ”Fear mongering” heter det på engelska, jag vet inte om det finns något motsvarande bra ord på svenska.

  http://en.wikipedia.org/wiki/Fear_mongering

 65. jerkermontelius skriver:

  Denna lag är fel utav ett antal orsaker:
  1. Den kommer att leda till en omfattande självcencur. Folk kommer att känna sig övervakade och anpassa sig efter det.
  2. Det är upplagt för ändamålsglidning. Om 5 år så kommer Sökbegreppen att anpassas för att hitta fildelare. Om tio år kommer man aktivt att leta efter politiska dissidenter i det värsta cenariot.
  3. FRA kommer inte att att hitta några Afganska terrorister med denna signalspaning. De kommunicerar inte via okrypterade email genom Sverige.
  4. Alla system läcker. Även FRA. Om KGB hackar FRA så får de en kopia på all information som svenskarna skickar. En veritabel guldgruva.
  5. FRA kommer att bli en stat i staten och kunna utpressa politiker och medborgare. Vad tror ni skulle hända om det under en valrörelse kom ut att Stadsministern har varit otrogen mot sin fru eller att opositionsledaren gillar helt legal gruppsex t.ex. Dina kärleksbrev är intressanta för FRA. komm ihåg att vi lever i ett land där man inte får vara minister om man inte betalat TV-licens.
  6. Om ”främande makt” hade byggt upp en avlyssningscentral på en ö i Mälaren och sedan med mutor och hot tvingat svenska internätoperatörer att kopiera över sin trafikdata till den så skulle detta ses som en enorm kränkning av Sveriges integritet. Ingen skulle protestera om vi hade sänt JASplan mot en sådan central. Vad är skilnaden på att göra det själva?

 66. Torsten skriver:

  Ja Tuxie,

  När argumnten tar slut och man vill jämföra lagen med övervakningskamera i privata badrum för att leta efter terrorister.
  Vad tycker Du att man skall svara annat än med ett skämt;-)
  Problematiken har funnits tidigare när det inte har funnits någon lag som reglerat signalspaning.

 67. Torsten skriver:

  Det verkar ha blivit en intern tävlan bland motståndarna till signalspaningslagen att överglänsa varandra i dom mest fantastiska brott mot denna lag som man kan tänka sig.
  Om inte lagen finns. Då kan vi riskera en anarki i övervakning.

 68. Torsten skriver:

  Det verkar ha blivit en intern tävlan bland motståndarna till signalspaningslagen att överglänsa varandra i dom mest fantastiska brott mot denna lag som man kan tänka sig.
  Om inte lagen finns. Då kan vi riskera en anarki i övervakning.

 69. Tuxie skriver:

  Låt mig gissa, du har svårt att tolka hypoteser och förstå satir och ironi?

  Ja, problematiken har funnits tidigare eftersom FRA uppenbarligen redan har brutit mot både lagen och europakonventionen och har signalspanat i kabel. Detta är givetvis något de bör ställas inför rätta för, precis som andra som bryter mot lagen får görs. Jag kan inte förstå varför FRA ska få stå över lagen.

  Dessutom har de inte kunnat spana i all kabel tidigare, varför försöker de annars nu tvinga ISPer att få koppla in sig i deras nätverksutrustning? De har heller tidigare inte haft någon superdator att tillgå, och efter den här (och många liknande) artikeln, vad finns det för anledning att någonsin lita på FRA när de ogenerat står och ljuger det svenska folket rakt upp i ansiktet?

  http://www.nyteknik.se/nyheter/it_telekom/datorer/article44341.ece

 70. Tuxie skriver:

  För övrigt undrar jag om Carl Bildt läser kommentarerna till sina blogginlägg? Finns det någon bloggande riksdagspolitiker alls som bemödar sig med att debattera med pöbeln? Standard verkar vara att skriva 1-2 artiklar per vecka och sedan vara knäpp tyst.

 71. […] Carl Bildt som själv kommer få tillgång till informationen från FRA är väl medveten om integritetsaspekten. Det är […]

 72. […] fler bloggar från politiker om just detta ämne och snubblade bl.a över Carl Bildts blogg “OK för FRA” och jag förundrades även där av de olika känsloyttringarna som man kan utläsa från en […]

 73. pressord skriver:

  Tuxie

  Inte har den aristokraten tid med läsning och svar, han har fullt upp att skriva monologer och att odla sin retoriska ådra medelst denna blogg! Well, man slipper iaf hans eländiga stämma. På något vis är det rätt skönt att han är på resande fot för det mesta, och han talar allt som oftast om var han ska i världen, bra eller dåligt för SÄPO undrar man…

  Så är det.

 74. lombryssel skriver:

  Vilka oförskämda och sura kommentarer, av avundsjuka journalister, 75 %vänster eller?? som fått konkurrens av Carl’s suveräna blog. Dessa uppblåsta media försöker skapa ett monster av en mygga. Hellre dalta med terrorister än att skapa ett säkrare samhälle.

 75. Torsten skriver:

  lombryssel,

  Ja, det är precis vad det handlar om.
  Avunsjuka och så är Dom skitskraja för att deras egna sensationsskriverier förlorar sin udd.
  Svenska journalister (jag kan inte bedöma utländska) springer bara benen av sig för att hitta sensationer att skriva om.
  Dom tror att varje nyhet som dom raggar upp är ett scoop;-)

 76. pfisken skriver:

  ”.. i huvudsak nöjda.” Du menar då nöjda som sovjetmedborgarna var nöjda till 99.9% med Sovjetdiktaturen?

 77. tsolin skriver:

  Verkligen många häpnadsväckande stolligheter som publicerats dessa dagar på denna blogg och i massmedia om den s.k. FRA-lagen. Osmakliga jämförelse med Stasi, Orwells Big Brother etc har gjorts.

  Fakta i målet är, som jag ser det:

  1. Självklart behöver Sverige en underrättelsetjänst, samt en säkerhetstjänst, liksom andra länder.
  2. Detta behövs kanske i synnerhet i ett läge som detta, där terrorismen breder ut sig och vi dessutom krafigt nedrustar vårt traditionella försvar.
  3. Terrorister älskar mjuka mål. Vi skulle snabbt kunna bli ett sådant om vi inte håller garden uppe.
  4. Idag är det absolut nödvändigt att avlyssna de kommunikationer som finns för att kunna fånga upp relevant information om denna typ av verksamhet.
  5. Den s.k. ”FRA-lagen” sätter för första gången lagliga ram på det som varit oreglerat och superhemligt tidgare.
  6. ”Vanliga medborgare” har ingenting att frukta av denna nya lag. Viktigt förstås, ytterst viktigt, att irrelevant slaskinformation som man får genom avlyssningen inte sparas och används i fel syften.
  7. Därför behövs en rejäl kontroll och översyn av den spaningsverksamhet som FRA nu kan och kommetr att kunna plocka in.
  8. Särsklit löjeväckande att höra brösstonerna från vänsterhåll. Vad var egentligen IB – minns Ni det? En socialdemokratisk spionorganisation där man verkligen spionerade på ”vanliga männsikor” på grund av deras åsikter. Eller hur var det med den patetiska Ebbe Carlsson-affären? Där det socialdemokratiska etablissemanget ansåg sig ha rätt att bryta mot alla tänkbara regler efter Palmemordet.
  9. Dags att vakna upp ur Er Törnrosasömn och inse vilken värld Ni (vi) lever i, Ni många naiva svenskar på denna blogg (och i massmediavärlden), som slår Er för bröstet i patetisk upprördhet. Den enda logiska följden annars, om vi inte kan samla in information själva om de hot som hela tiden hänger över oss, och som blir värre och värre för varje år, är att snarast möjligt gå med i NATO och lämna försvar och strategisk inormationsinhämtning åt amerikanare och britter.

 78. Torsten skriver:

  Tack tsolin,

  Varför har vi inte journalister med samma insikt?

 79. tsolin skriver:

  Torsten,

  Antalgligen därför att en stor del av journalistkåren i Sverige fortfarande är kraftigt vänstervriden. Arvet från 1968 och ”marschen genom institutionerna” synns fortfarande. De som då var unga revolutionärer som skakade Maos (massmördarens!) lilla röda eller som prisade Pol Pots (en annan massmördare) välde är idag chefredaktörer, ansvariga utgivare, seniora kommentatorer etc. Lyckligtvis håller nu tror jag (hoppas jag i alla fall) en ny och bättre generation journalister att komma fram, personer som fått sin världsbild formad av murens fall och demokratis genombrott i Östeuropa i slutet av 80-/början av 90-talet och inte av unkna kommunistdiktaturer för 40 år sedan. Men det är fortfarande ofta denna gamla generation som drar igång dreven när det gäller.

 80. tuvalis skriver:

  Ja så har dumheten slagit till. Som en israelisk bulldozer har regeringen plattat till demokratin och folkviljan. Hur kan man vara så dum? Heder åt CAMILLA LINDBERG och de andra som hade mod nog att följa sin egen övertygelse.

 81. Torsten skriver:

  Jag undrar hur alla dessa lite enfaldiga (ursäkta uttrycket) personer hade för åsikter om vi hade haft en sosseregering som genomdrivit lagen.
  Det var ju ändå dom som påbörjade arbetet med denna lag.

 82. tuvalis skriver:

  ”så är det” säger du Carl Bildt. Mitt förtroende för dig och din regering är krossat. När ska ni politiker lära er att tänka längre än näsan räcker och framför allt tänka själva?
  Den här dyra spaningen kommer bara att kosta mer än den smakar och är förmodligen en uppfinnig från det neurotiskt upptrissade USA. Det är inte så här man skapar fred eller haffar bovar för den delen. Det är bara för sorgligt att ni kan vara så naiva. Mikael odenberg – vilken nolla!
  Detta är en bekväm lag för människor som inte orkar tänka inte angagera sig och som fattar noll, och som inte lever i verkligheten. Gå hem till era dataspel ni starworldnördar!

 83. Torsten skriver:

  tsolin,

  Jag är inte lika hoppfull som Du. Tyvärr.

 84. Torsten skriver:

  tuvalis,

  … dyra spaningen …

  Det sätter nivån på Ditt kunnande.

  FRA har en årsbudget på ca 560 miljoner.

 85. tuvalis skriver:

  till torsten
  sossarna är ju emot det här, men jag håller med dig, hade vi haft Person hade han säkert drivit det här. Det skulle passa en dryg,dum och uppblåst politiker.

 86. soli01 skriver:

  tsolin – bra att det är några här som tänker till och kan se hela problematiken. Vi lever numera i en värld som har blivit smustsigare och det krig som var mellan armèr har mer och mer blivit ett urskillningslöst dödande av oskyldiga människor – terrorismen. Detta är ju numera kända fakta. Att ha ett skydd mot dessa illdåd kräver att vi följer med utvecklingen.
  Vi måste möta denna utveckling!
  Att det för vissa är fel – vad har de istället?

 87. tuvalis skriver:

  torsten
  du tillför de grova debattörerna som i´brist på ord gärna använder stötande formuleringa istället för fakta och renhårig debattfajt. I orddueller gäller det att ha stil.
  Lektion 1.
  Och de 560 miljonerna var kommer de ifrån? Från Månen?

 88. MahaCohan skriver:

  tsolin

  ”Antalgligen därför att en stor del av journalistkåren i Sverige fortfarande är kraftigt vänstervriden. Arvet från 1968 och “marschen genom institutionerna” synns fortfarande. De som då var unga revolutionärer som skakade Maos (massmördarens!) lilla röda eller som prisade Pol Pots (en annan massmördare) välde är idag chefredaktörer, ansvariga utgivare, seniora kommentatorer etc.”

  De känner alltså igen en Pol Pot, en Stasi, en totalitär regim när de ser den. Det gör varken du, Torsten eller lombryssel.

  Visst måste Sverige ha spaning i cyberspace, precis som polisen har spaning på kriminella. Men, det måste finnas gränser. En polis får inte slå på vilken privatperson som helst, utan att ha befogenhet att göra det. I grunden var denna lag ett fribrev, som efter våldsamma protester fick viss översikt fram till 2011.

  Avlyssningslagen verkar bli Alliansens Tsunami. Detta att de betraktar de människor de företräder som kreatur och behandlar dem därefter. Jag skulle vilja se resultatet av USA/GB:s spaning på nätet. Sannolikt har någon tonåring som skrev till sin kompis att ”F-n, man borde skjuta Bush”, försvunnit spårlöst och sitter nu i något hemligt fängelse, torterad tills han erkänt att han planerade att mörda Bush.

  Att NI liberaler inte känner igen en totalitär regim när ni ser den, är mig tammefan en gåta.

 89. Tuxie skriver:

  ”Osmakliga jämförelse med Stasi, Orwells Big Brother etc har gjorts.”

  Så du menar på allvar att du inte kan se likheterna?

  Det enda jag ser när jag läser era argument är ett gäng värderings- och visionslösa robotar som har blivit hjärntvättade av amerikansk skrämselpropaganda och antingen blivit skiträdda för något abstrakt eller/och ser det som en fantastisk karriärsmöjlighet.

  Men för att svara på tsolins ”fakta”:

  1. Visst behöver vi det. Vi har t.ex SÄPO men de säger att FRA-lagen är värdelös och är motståndare till den.
  2. Det är ALLTID ”ett läge som detta”. Det har alltid varit ”ett läge som detta” i alla tider, just då. Det kommer alltid att vara ”ett läge som detta”. En klassisk skrämselpropaganda-fras som inte betyder något.
  3. Jag är inte helt säker på vad du menar med ”mjukt mål”, men om det betyder att man inte kan försvara sig så ser jag inte varför vi inte skulle kunna försvara oss utan den här lagen.
  4. Ja, du har sagt det…
  5. Eftersom de har brutit mot lagen så länge så bör de alltså bara legaliseras istället för att dras inför rätta som alla andra brottslingar?
  6. Ja, det är otroligt viktigt, men så länge det är människor som kontrollerar så kan jag inte lita på det eftersom människor felar, det är mänskligt. Se även det jag skrev om de psykologiska faktorerna @12:12.
  7. Där är vi helt överrens.
  8. Du bara tar för givet att alla som är emot massavlyssning är socialister? Hört talas om liberalismen? Det är en ideologi som sätter individens frihet främst och är emot hårt toppstyre. Många i alliansen påstår sig tillhöra den.
  9. Har du läst någon utländsk media idag? Jag har läst en massa internationella nyhetssiter och hela världen verkar vara chockade och oroade för om det var något land de inte trodde detta om så var det just Sverige. Massor av utländska företag har redan börjat att flytta sina servrar ut ur landet och kräva att sverigekontoren sätter upp en hårt krypterad VPN-tunnel till något annat land och låter ALL trafik gå genom den. Ambitionen om att bli en ”ledande IT-nation” raserades totalt igår.

 90. soli01 skriver:

  tuvalis – vad du är dukig med dina antydningar hit och dit. Kom heller med något konkret och inte bara ”gaffla” på Odenberg. Han har ju bara fullföljt det socialdemokraterna hade på gång. Vi har fått en liknande lag om det varit även en annan regering. Det är ett måste och du vet ingenting om vad som sker i det fördolda. Vi ska vara glada att vi har FRA och de kommer att i alla fall kunna ha ett vakande öga på de som har dåliga avsikter. Är det så f… svårt att få i vissa skallar!
  ”Gå hem till era datorspel”… visar att det är många som då får göra sällskap.

 91. Torsten skriver:

  tuvalis 5.36 pm,

  Om det är så, kan jag ju försöka lära mig av Din proffsiga argumentationsteknik;-)

  … från Månen? Fel gissat;-)

 92. Karl H. skriver:

  Torsten,

  Kameran i ditt badrum är, som nämnt, enbart avsedd för att leta efter terrorister. Vad har du för anledning att tro något annat, om du inte är en sån där paranoid ”bakåtsträvare”? :-)

  Men allvarligt talat, hela den här debatten känns ganska bisarr. Alla som har någonting att dölja kan ju göra det relativt enkelt genom att kryptera sina meddelanden med någon lämplig metod som FRA:s och andra avlyssnares superdatorer inte rår på (exempelvis PGP med 2048-bitars RSA-nycklar). Det är mer än lovligt naivt att hoppas på att just terrorister är oförmögna eller ovilliga att använda modern krypteringsteknik.

  (Osökt drar jag mig till minnes Monty Python-sketchen om konsten att försvara sig om man blir anfallen med en bit färsk frukt.)

  Så, tyvärr, FRA kommer sannolikt aldrig att kunna avslöja några terrorister. Kvar för dem att läsa blir all okrypterad information från vanligt folk. Men de förespråkare som inte begriper någonting om teknik kommer säkert ändå att sova gott om natten.

 93. MahaCohan skriver:

  Tuxie; ”Se även det jag skrev om de psykologiska faktorerna @12:12.”

  De raderna skulle de troende medlöparna läsa om och om igen, tills de förstår.

 94. tuvalis skriver:

  Egentligen hjälper denna lag oss föga mot skydd för illdåd eftersom den inte kan skydda oss från israeliska illdåd, USAilldåd eller vilka andra illdåd som världen just nu skyddar sig från att föra fram i ljuset. Problemet är just det. Vad ska vi skyddas ifrån? Alla som tycker det här är bra inbillar sig att vi är hotade från en mängd förvirrade terrorister. Och många är förblindade av massvis av fördomar – problem som bottnar i de själva. Hela grejen verkar ju handla om att skydda oss från oss själva.
  Glad midsommar!

 95. MahaCohan skriver:

  Torsten

  ”Om det är så, kan jag ju försöka lära mig av Din proffsiga argumentationsteknik;-)”

  Först måste du lära dig att tänka ETT STEG TILL, sedan ytterligare ett steg.

  FRA:s budget är idag på 560 miljoner. Vad tror du den är på när de genomfört pajaseriet?

  De hittar inga terrorister. Det enda de hittar är någon kaxig tonåring som använder tonårsspråket mot höga politiker, och en ekorre i Norrland. Hur många miljarder tror du de förbrukar för att komma till det resultatet?

 96. hillary2 skriver:

  jag har inte kommit långt i läsandet av alla dessa kommentarer men jag har kommit så långt att torsten uppmanat Mahacohan at passa sig!

  vi vet vilka maktmänniskor som använder den repliken!

 97. Torsten skriver:

  Kachina,

  Gör Du reklam här på Carl Bidts blog.

  Spåkäring;)

 98. Josef Boberg skriver:

  SVEA RIKES GRUNDLAG

  Utdrag ifrån REGERINGSFORMEN

  1 kap. Statsskickets grunder

  1 § All offentlig makt i Sverige utgår från folket.
  Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på allmän och lika rösträtt. …
  Den offentliga makten utövas under lagarna.

  2 § Den offentliga makten skall utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet. – slut saxning.

  Tja – personligen kan jag ju efter att ha läst kommentarerna ovan undra över – om dom som i sina kommentarer ovan ej ser något negativt i FRA-lagen – för MedBorgarnas bibehållande av frihet och värdighet – om dom överhuvudtaget har någon begreppsvärld om vad frihet och värdighet är ?

  Men i o f s så är det ju till 100 % deras egna bord = ej alls mitt bord, faktiskt…

  Personligen har jag för flera val sedan slutat med att rösta – därför att jag inser att det är som att välja mellan pest och kolera att rösta på något av de etablerade partierna i Riksdagen, tyvärr tyvärr… Mer om det på
  http://josefboberg.wordpress.com/2008/03/14/demokrati

  Med andra ord sagt så bevisade röstningen om FRA-lagen att det i den frågan ENBART fanns en riksdagsQvinna som hade civilkuraget att följa sin egen FRIA tankeförmåga – och rösta Nej på tvärs mot partiPiskan. En annan riksdagsQvinna lade ned sin röst. ALLA de andra riksdagsmännen/kvinnorna följde SLAVISKT partipiskan.

  Det behövs ej särskilt mycket fri tankeförmåga = BondFörstånd = Förnuft – för att dra slutsatsen av det – att rimligen så måste det före omröstningen ha funnits VÄSENTLIGT flera än två (2) av de 349 riksdagsledamöterna – på både höger- och vänsterkanten – som personligen skulle velat rösta annorlunda än partipiskan krävde – men ej gjorde det, tyvärr tyvärr…

  Med andra ord sagt så finns det 1,5 riksdagsledamöter av 349 – som än så länge har så mycket personlig frihet och värdighet kvar – att dom kan följa sin egen personliga intellektuella tankeförmåga och göra konsekvensanalyser. 347,5 riksdagsledamöter följde SLAVISKT MainStreamet = partipiskan, tyvärr tyvärr…

  Är detta destamma som folkstyre i Sverige i enlighet med vad Grundlagen säger om den saken – eller är ”Folkstyret” i Sverige redan kört i Riksdagen i vart fall ?

 99. Torsten skriver:

  hillary,

  Är Du på krigsstigen i dag?

  Har jag bett Kachina passa sig? Visa det så skall ja omedelbart be honom om ursäkt.

 100. Monika Ringborg skriver:

  Ingenting av vad ni upprepat om och om igen övertygar längre.
  Varför fortsätta… med samma sak om och om igen. Nästan 90 procent av dem som svarat på undersökningar mm är emot FRA-lagen. Ingen tror på det där utom ett fåtal procent.

  Därför undrar jag – Vilka är det ni försöker övertyga om att FRA-lagen är bra. Och kanske viktigast – För VEM är lagen bra? Som jag ser det är det terroristerna eller dem som vill oss illa som kommer tjäna på det här. Resurserna läggs på fel saker. På att övervaka vanligt folk, för några andra lär inte fastna i nätet.

 101. hillary2 skriver:

  förmodligen

  mitt senste inlägg blev refuserat ens innan jag postat det och det har ditt också!

 102. Torsten skriver:

  En stilla undran till Er som ”argumenterar” så kraftigt mot signalspaningslagen.

  Har Ni läst Mikael Odenbergs pressmeddelande och förstått hela innebörden?

 103. soli01 skriver:

  Josef Broberg – tänk om du har helt fel. Har du tänkt den tanken.:-)
  De som du slaviskt säger följer ”partipiskan”, vad vet vi egentligen om detta – inte jag, inte du.
  De kanske har råkat tänka själva och kommit fram till enl sin konsekvensanalys att detta var det enda rimliga för att följa med den tekniska utvecklingen och då bl a internet.
  Menar du på fullt allvar att vi ska frånhända oss detta kommunikationssätt – jag tror du tänker baklänges.:-)

 104. hillary2 skriver:

  Monika Ringborg

  lagen är bra för politiker som ska sälja information

 105. Monika Ringborg skriver:

  Jag menar … om någon är rattonykter och får veta att det står en poliskontroll några gator längre bort, så tar h*n väl inte den vägen. H*n tar väl en annan väg. Eller hur?

 106. Torsten skriver:

  hillary,

  Lagen är bra för alla svenska medborgare.

 107. Torsten skriver:

  Monika,

  Du ringaktar polisen. De står där Du minst anar.

 108. Monika Ringborg skriver:

  Nej, Torsten – jag har inte förstått innebörden.
  Det är lixom lite kärnan i det hela … Borde jag inte förstå den?

 109. Torsten skriver:

  Monika,

  Inte nödvändigtvis. Men det är en fördel om man skall ta ståndpunkt.

 110. Monika Ringborg skriver:

  – det var ett hypotetiskt exempel. Jag bekymrar mig inte eftersom jag aldrig kör onykter, inte ens med en klunk sprit i kroppen. Tycker det är tråkigt att man inte blir stoppad oftare av polisen. De är trevliga.

 111. Monika Ringborg skriver:

  Torsten, jag tror du missade min poäng ….

 112. Monika Ringborg skriver:

  Jag tror du missade min poäng …. Torsten

 113. hillary2 skriver:

  I Sveriger kan du IDAG klassas som terrorist om du skickar pengar till någon motståndsrörelse i ditt hemland. Klassade vi norska och danska morståndsmän och – kvinnor som terrosrister under WW2?

 114. hillary2 skriver:

  beklagar alla felstavningar…

 115. Josef Boberg skriver:

  Soli01 – Dina uttryckta meningar ovan: ”Josef Broberg – tänk om du har helt fel. Har du tänkt den tanken.:-) De som du slaviskt säger följer “partipiskan”, vad vet vi egentligen om detta – inte jag, inte du. De kanske har råkat tänka själva och kommit fram till enl sin konsekvensanalys att detta var det enda rimliga för att följa med den tekniska utvecklingen och då bl a internet. Menar du på fullt allvar att vi ska frånhända oss detta kommunikationssätt – jag tror du tänker baklänges.:-)” – slut citat.

  Bäste Soli01 – jag önskar verkligen att Du skulle har rätt i: ”De som du slaviskt säger följer “partipiskan”, vad vet vi egentligen om detta – inte jag, inte du”.

  Rent slumpmässigt sett så är det hart när helt osannolikt att FRA-lagen skulle vara så perfekt utformad – att partipiskan ej till allt övervägande del har styrt röstningen i Riksdagen i detta fall, tyvärr tyvärr…

  Varför i helvet skulle annars 347 ledamöter av 349 ha röstat som deras parti hade bestämt ?

  Är partipiska detsamma som frihet och värdighet för riksdagsledamöterna ?

 116. Torsten skriver:

  hillary,

  Har Du Windows Vista, finns det en stavningskontroll högst upp i verktygsfältet.
  Men jag glömmer det själv ibland;-)

 117. hillary2 skriver:

  josef

  för att hålla oss till sanningen:

  143 röstade ja
  138 röstade nej
  68 var frånvarande

 118. Torsten skriver:

  Monika,

  Och jag gissar att Du missade min poäng;-))

 119. soli01 skriver:

  hillary2 – du behöver vila nu och kanske titta på när smidiga karlar sparkar på en rund boll.:-) Jag tänker gör nämnda och alltid lär man sig något.:-)

 120. melamin skriver:

  tsolin ”4. Idag är det absolut nödvändigt att avlyssna de kommunikationer som finns för att kunna fånga upp relevant information om denna typ av verksamhet.”

  Helt rätt tsolin! Men dessvärre kommer nog inte den nya lagen att riktigt räcka till då dessa slemma terrorister förmodligen kommer att försöka använda andra medel att smida sina ränker. Det är nog redan nu dags att börja fundera på nästa steg.

  Vi måste ju börja inse det orimliga i att staten bara får lyssna på trådlös och trådbunden kommunikation, medan vanliga brev inte ska kunnas sprättas och läsas i syfte att värna vår demokrati. Helt horribelt är det också att folk ska kunna sitta och göra upp planer om terrordåd i sina hem utan att staten får en chans att övervaka det. Dessa kryphål måste vi snarast täppa till innan det smäller!

  Det är väl bara terrorister, pedofiler och annat drägg som kan ha något emot detta. Dom som har rent mjöl i påsen har inget att frukta!

 121. hillary2 skriver:

  torsten

  du älskar teknaliteter
  och saknar förståelse för vad övertro på teknaliteter betyder för human life
  jag tror att innebörden av vad jag skriver är förståelig

 122. hillary2 skriver:

  asoli01

  jag behöver inte vila

  tre dagars sömnlöshet och en god natts sömn räcker
  hur i h-e kan du tro att jag är intresserad av fotboll?

 123. Monika Ringborg skriver:

  Hillary2

  Bara att det ar 68 frånvarande är ju en smärre skandal.
  Och vad är det för kvittningssystem … om en från s är borta, tar man bort en från sina egna led som är emot förslaget.

  Vad har vi för demokrati i Sverige?

 124. Monika Ringborg skriver:

  Inte alls Torsten!

 125. Torsten skriver:

  hillary,

  Jo, jag förstår vad Du skriver. Men jag blir lite besviken på Dina elaka påhopp.
  2 st i dag.

  6.29 pm. Korrekt;-))

 126. Josef Boberg skriver:

  Hillary2 – josef – för att hålla oss till sanningen: 143 röstade ja – 138 röstade nej – 68 var frånvarande” – slut citat.

  Javisst – men kvittningssystemet i Riksdagen gör att blockpolitiken ALDRIG kan missas.

  Det skulle förvåna mig alldeles oerhört – ifall de 68 frånvarande varit närvarande istället – ifall ej resultatet ändå blivit detsamma = ja till FRA-lagen – och att ENDAST två (2) av riksdagsledamöter hade avvikit ifrån partipiskan.

 127. Torsten skriver:

  Monika,

  Ta reda på hur många av de 68 som ”kvittat” innan Du fördömer.

  {}

 128. Monika Ringborg skriver:

  Melamim

  Helt horribelt är det också att folk ska kunna sitta och göra upp planer om terrordåd i sina hem utan att staten får en chans att övervaka det.

  För att kunna övervaka någon i hemmet som du talar om, behöver vi sätta upp kameror i varje hem.

  Du tror väl inte på allvar att terrorister använder sig av samma kanaler som vi.

 129. hillary2 skriver:

  Monika Ringborg

  jag tror att det här var överenskommet över de politiska gränserna sedan lång tid tillbaka
  och att allt vi nu sett är ett spel för gallerierna
  för drygt ett år sen när socialdemokraterna fronderade i FRA-frågan tog jag kontakt med ”högsta hönset i mitt parti gällande denna fråga” – som nu har avgått och är privatperson – och undrade hur jag som ”gräsrot” skulle kunna arbeta i denna för fråga och fick ett hurtígt svar från hennes sekreterare att det var kul(!) att jag ville medverka – dock utan en enda litteraturhänvisning – vilket jag hade bett om”!!

  min slusats är att sveriges politiker har fjärmat sig långt – mycket långt från väljarna

 130. mrmhalland skriver:

  Det är väl inte så mycket mer att titta på soli01 ?
  Nästa krig kommer säkert att börja med en fotbollsmatch.

  Jag är inte skitglad över FRA’s nya möjligheter då det faktiskt är möjligt att i princip åsiktsregistrera och kartlägga personvanor etc.
  De senaste framdiskuterade inskränkningarna gör det hela något smakligare.

  Men…ska man vara realist är det nog så att detta är nödvändigt.
  Jag tror ju inte att man kan avslöja någon terrorist, men kanske kan man undvika att statshemligheter lämnar landet.
  Smartast av en terrorist är väl att använda en telefon med nytt kontantkort ??
  Fullständigt omöjligt att FRA skulle veta exakt när, från vilket ställe, från vilket nummer eller till dito.
  Det är väl där någonstans jag börjar tycka att det är ett skott i luften, med bara personliga inskränkningar som resultat.

 131. melamin skriver:

  Monika,

  Absolut behöver vi kameror och mikrofoner i varje hem som i realtid skickar information till staten som ser till att inget olagligt försiggår. Frågan är också om inte medborgares dagböcker borde kopieras och lusläsas för att inte osunda tankar ska kunna frodas ostört.

 132. Torsten skriver:

  hillary,

  Ursäkta att jag hoppar in.

  Ja, det kanske är så. Men håll med om att Carl Bildt är ett undantag;-)

 133. Monika Ringborg skriver:

  Troligen, hillary2

 134. hillary2 skriver:

  josef

  jag hänvisade till en artikel i GP av Leif Pagrotsksy som hävdade att det bör vara slut på blockpolitiken i Sverige för ett tag sen

  http://www.gp.se/gp/jsp/Crosslink.jsp?d=122&a=411724

 135. Josef Boberg skriver:

  Hillary2 – Din slutmening ovan: ”Min slutsats är att sveriges politiker har fjärmat sig långt – mycket långt från väljarna.” – slut citat.

  Mitt i prick – i mitt mer än 67-årade livsperspektiv sett i vart fall, tyvärr tyvär…

 136. Monika Ringborg skriver:

  Melamin

  Jag tror du är ironisk … kan inte ta dig på allvar längre!
  Du lurade mig ett tag där…

 137. bertil87 skriver:

  Sverige behöver underrättelser om vad som pågår bakom kulisserna i omvärlden. Detta är FRA:s uppgift.
  FRA är egentligen en socialdemokratisk skapelse, som tillkom under Per Albins regering 1942. Det material som under krigsåren och senare under kalla krigets dagar strömmade in till regering, ÖB och andra centrala organisationer under krigsåren regeringar var ovärderligt. Flertalet regeringar denna tid var socialdemokratiska.
  FRA kontrollerade området utanför landets gränser med hjälp av signalspaning mot kortvågstrafik samt teknisk signalspaning mot radar mm från flyg och fartyg. Östersjön med bakomliggande närområde var på så sätt väl intäkt.
  I ett sammanhang behövde FRA gå in i televerkets nät, för att nå den tyska trafiken mellan Berlin och Oslo. Problemet var enkelt eftersom Televerket då var en statlig myndighet. Nu är det annorlunda. Därför behövs FRA-lagen.
  Kontroll av trafik inom landet via radio eller tråd sköttes då som nu av polisen.

 138. hillary2 skriver:

  tortsen

  Carl Bildt är i mina ögon en av de första prototyperna på ett vindkraftverk
  – de med dålig verkningsgrad

 139. hillary2 skriver:

  josef

  att det skulle ta så lång tid innan vi var överens – men trägen vinner :-))

 140. Torsten skriver:

  HILLARY

  Nu stavade Du mitt namn fel också!!!

 141. vidovdan skriver:

  Det kan ju vara intressant att lyssna på vad andra myndigheter tycker om FRA-förslaget. Saxat från stoppafralagen.nu.

  Justitiedepartementet – ”Det är helt främmande för vårt statsskick”.

  Rikspolisstyrelsen – ”Förslagen tyder på en skrämmande brist på förståelse för de krav i fråga om skydd för personlig integritet som följer av regeringsformen och Europakonventionen om skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna”.

  SÄPO – ”…Det är således fråga om en massiv telefonavlyssning och förslaget innebär en kränkning av enskilds integritet som vida överstiger den kränkning som förslagen om buggning och preventiva tvångsmedel sammantaget innebär”.

  Lagrådet – ”redan existensen av ett system som tillåter hemlig avlyssning [torde] utgöra ett hot mot dem som träffas av lagstiftningen. Detta hot slår med nödvändighet mot den frihet att kommunicera som bör finnas mellan människor som använder telekommunikationstjänster. Det utgör därför i sig själv ett intrång i såväl privatliv som korrespondens”.

 142. hillary2 skriver:

  bertil87

  så du tycker att vi ska lämna de invandrade fluktingarna i fred?

 143. Josef Boberg skriver:

  Hillary2 – Citat ifrån artikeln i GP Du länkade till ovan: ”Blockpolitiken har blivit en självklarhet i svensk politik. Men i vems intresse ? Väljarna har i vart fall inte bett om det ! De vill snarare ha mer av samförstånd och samarbete i politiken.” – slut citat.

  Mitt i prick så långt, faktiskt…

 144. hillary2 skriver:

  vivodan

  keep up yuor good work

  det är inte myndigheter som behöver FRA-lagen – det är politiker!!!!!

 145. Monika Ringborg skriver:

  Ja, och jag tror, Vidovdan, mer på dessa myndigheter sammantaget än på samma upprepningar som politikerna för lagen hela tiden gör.

  Om inte, skulle det betyda att det bara fanns 349/2 + FRA som kan det här, i hela det offentliga Sverige. Alla andra vet inte vad dom gör eller säger.

 146. hillary2 skriver:

  josef

  Pagrotsky är inte bara min favorit utan även mycket uppskattad bland de väletablerade – läs unga välutbildade och rika – 30-40-åringarna som röstar borgerligt
  han var den ende i regeringen som stod upp mot Persson i EMU-frågan
  hoppas att han blir vår representant i EU 2009
  han är jordnära

 147. hillary2 skriver:

  tortsen

  det beror förmodligen på att jag har tappat all fasad – och social polityr

  jag skulle vilja ändra mitt alias till Kaspar Hauser .-))

 148. mrmhalland skriver:

  hillary2 :

  Vi känner igen dig oavsett alias :-)

  Jo Pagrotsky är en bra politiker med en egen vilja.
  Han kunde vara en tillgång i alliansen :-)

  men…var inte han en av dem som röstade in Johan Stael von Holstein i kulturrådet ?

 149. MahaCohan skriver:

  ”Justitiedepartementet – “Det är helt främmande för vårt statsskick”.

  Rikspolisstyrelsen – “Förslagen tyder på en skrämmande brist på förståelse för de krav i fråga om skydd för personlig integritet som följer av regeringsformen och Europakonventionen om skydd för de grundläggande fri- och rättigheterna”.

  SÄPO – “…Det är således fråga om en massiv telefonavlyssning och förslaget innebär en kränkning av enskilds integritet som vida överstiger den kränkning som förslagen om buggning och preventiva tvångsmedel sammantaget innebär”.

  Lagrådet – “redan existensen av ett system som tillåter hemlig avlyssning [torde] utgöra ett hot mot dem som träffas av lagstiftningen. Detta hot slår med nödvändighet mot den frihet att kommunicera som bör finnas mellan människor som använder telekommunikationstjänster. Det utgör därför i sig själv ett intrång i såväl privatliv som korrespondens”.”

  ”Jönsson-ligan” jobbar stenhårt på att försöka uppgradera till Pinochet-klassen, alltså att få slicka röv på Uncle Sam, vars själva drivkraft är en kontinent som är ett enda känslomässigt solarplexus. Hela den unionen drivs av de begär vi delar med djuren och saknar förmågan att agera rationellt. Hur många sitter på Guantanamo på grund av något de yttrat i fyllan och villan, ord som fått SP/strängen att vibrera kraftigt hos någon i denna känslornas och begärens styrda supermakt?

 150. hillary2 skriver:

  mrmhalland

  ingen aning

  Jahan Stael von Holstein kanske duperade honom – och om Johan tycker jag INTE

  P.S. har för länge sen förstått att du en liten Timbromedarbetare

  var litet jämställd nu i sommar – handla inte matvaror bara för att du ska få dem du vill ha … :-))

 151. Torsten skriver:

  sillary,

  I morgon blir det sill och nubbe. Då kanske jag tänker på vår kommande biltur;-))

 152. tsolin skriver:

  Jag upphör aldrig att förvånas över naiviteten, blåögdheten och oförmågan hos svenskar att se de stora frågorna. För att inte tala om den totala historielöshet som präglar detta folk, som haft lyxen att leva i fred i 200 år och därmed tror sig ha en moralisk rätt att läxa upp alla och predika den ”svenska modellens” evangelium.

  Jo Att dra parelleller mellan ”FRA-lagen” och Stasi etc är så smaklöst – eller snarare obegåvat – att det knappast skulle behöva kommenteras.

  Men jag gör det kort ändå:
  Jo Tuxie (5.47) det ÄR faktiskt smaklöst med dessa beskrivninhar och NEJ – jag ser inga likheter alls mellan dessa mördrarrgimer och FRA-lagen.

  Och MahaCohan 5.46 ”De (vänstervridna journalister/tsolins kommentar) känner igen en Pol Pot, en Stasi och en totalitär regim när de ser dem – men det gör inte du, Torsten eller lombryssel”.

  Ja Du MahaCohan, vad skall man säga om det? Nog känner jag väl till totalitära regimer efter en uppväxt där. Och totalitära regimer är en helt annan sak än en demokratisk regerings rätt att skaffa sig de instrument som behövs för att kunna spana efter terrorister.

  Som sagt – kärnfrågan är var överskottsinformationen från avlyssningen kommer att ta vägen. Men jag är övertygad om att detta kommer att kunna omhändertas av den nya lagen.

  Ingen tror väl att andra länder inte lyssnar. Tror ni amerikanare, britter, fransmän, israeler, ryssar eller kineses ber om tillstånd, eller stiftar lagar, för att kunna tappa våra servrar/kablar på dess innehåll? Knappast och att så sker i stor skala redan är nog helt klart – have no illusions! Inte för att Sverige skulle vara så hett men genom vårt område löper viktiga internationella kommunikationer. Dessutom går mycket trafik via satellit idag som plockas ner av bl.a. amerikanarnas enorma signalspaningssystem.

  Som sagt; kan vi inte själva plocka fram den information som vårt land behöver för att säkerställa ett betryggande försvar i kampen mot internationell terrorism m.m. bör vi snarast gå med i NATO och tryggt luta oss mot den amerikanska skuldran och den information de då behagar dela med sig.

 153. mrmhalland skriver:

  MahaCohan :

  Guantanamo är ett av de vidrigaste brotten mot mänskliga rättigheter vi sett i modern tid, begånget av ett modernt land.
  Att de dessutom får upprätta det hos en traditionell fiende är för mig en gåta.

  Jag varken tror eller ser tecken på att vår regering försöker kopiera USA, inte heller att EU går det.
  Varför försöker du alltid jämföra med extrema företeelser ?
  Sveriges politik är ju knappast extrem, bara förnuftig.
  Sverige har inte råd att bara ha kostnader, vi måste ha inkomster för att alla (de flesta) ska kunna ha det bra, i alla avseenden, inte bara högre lön utan en värdig ålderdom, en konkurrenskraftig utbildning etc. etc.

 154. Torsten skriver:

  hiddlary,

  Här får Du en bild till Din nya alias;-))

 155. hillary2 skriver:

  torrsten

  den som lever får se!

  tsolin

  ja visst ska vi skaffa den information USA behöver :-))))

 156. mrmhalland skriver:

  hillary :

  någon Timbromedarbetare känner jag mig inte som.
  och…de som säger att Johan SvH är duktig, de ljuger.

 157. hillary2 skriver:

  torrsten

  du har inte sett den fantastiskt bra filmen Kaspar Hauser?

 158. hillary2 skriver:

  mrmhalland

  vad menar du med det? – var står du ? Johan von Holstein är enligt min åsikt rätt vrickad

 159. Torsten skriver:

  hillary,

  Nej tyvärr,

  Skall jag installera TV i Mercan?;-))

 160. vidovdan skriver:

  I ärlighetens namn får man väl tillägga att myndigheternas yttranden som listas på stoppafralagen.nu gäller det ursprungliga förslaget som lades av Bodström & Company. Det förslaget röstades ned just på grund av brister i personliga integriteten. Förslaget formulerades då om. Sen kommer det intressanta, tack vare en storm i bloggosfären var förslaget på väg att röstas ned igår och fick därför formuleras om ytterligare en gång. Alltså har förslaget formulerats om två gånger sedan de negativa kommentarerna från SÄPO med flera. Förhoppningsvis är det inte fullt så illa nu som det ursprungliga förslaget.

  Intressant alltså att vi, bloggarna och internetsamfundet, faktiskt har påverkat myndigheterna. Kanske för första gången, säkert inte sista. Det ger hopp för demokratin.

 161. lombryssel skriver:

  Bertil87, 6:46
  som alltid bidrar du med fakta, en omväxling till alla oförskämdheter på bloggen idag.

 162. hillary2 skriver:

  mrmhalland

  vad menar du med det? – var står du ? Johan von Holstein är enligt min åsikt rätt vrickad

 163. hillary2 skriver:

  lombryssel

  är du inte seglande i Stockholms skärgård??? :-)))
  bertil87 är en gammal man och har inte koll på nuläget – enligt min åsikt – men jag finner att det är intressant att höra åsikter från en äldre man som t.o.m. är såpass tekniskt uppdaterad att han använder internet – åtminstone när han inte ägnar sig åt personangrepp :-))))

 164. mrmhalland skriver:

  Som du vet hillary, står jag aldrig stilla.
  I frågan om Johan SvH är jag helt enig med dig.

 165. hillary2 skriver:

  mrmhalland

  står stilla? vad menar du?

 166. hillary2 skriver:

  torrsten

  jag behöver inte se om filmen – men du kan säkert finna den någonstans – du är ju teknsikt kunnig :-))
  filmen börjar som en HC Anderssen saga och slutar i tragik
  jag tror att det vore en film för josef också…..

 167. mrmhalland skriver:

  hillary, du frågar ofta var jag står, i det politiska spektrat varierar det från fråga till fråga.

 168. hillary2 skriver:

  mrmhalland

  då upprepar jag den obesvarade fråga jag ställde till bertl87 om flyktingar i Sverige
  vi stödde norska och danska motståndsmän och -kvinnor som flyttt till Sverige under WW2
  ska vi terroriststämpla – efter amerikanska önskemål – de flyktingar i Sverige som ekonomiskt stöder motståndsrörelser i sina hemländer?
  (för lilla mig) är detta en fråga av utomordentlig vikt!

 169. Torsten skriver:

  hilarry,

  Varför håller vi på med den här löjliga leken;-))

 170. Monika Ringborg skriver:

  Det är en bra fråga hillary2 … och svaret på det är väl att det beror väl på om FRA anser detta vara ett yttre hot eller inte.

  Och det är ju inget svar alls.

 171. mrmhalland skriver:

  hillary,

  Om motståndsrörelserna i fråga använder sig av själmordsbombare för att mörda oskyldiga civila människor och man skänker pengar till deras rörelse, är man, enl. mitt sätt att se det själv terrorist.
  Detta går ju inte att jämföra med Norge/Danmark under ww2.

 172. hillary2 skriver:

  Monika Ringborg

  Tack Monika!
  Det kan vara ett yttre hot inte för oss – men för USA – läs chiros – som anser sig hava världsherravälde in spe!
  För Sverige kan det knappast vara ett yttre hot att somaliska flyktingar betalar för att sakernas tillstånd i Somalia ska förändaras

 173. Monika Ringborg skriver:

  mrmhalland

  Men det kommer inte bli DITT sätt att se på vad som är en terrorist.

 174. mrmhalland skriver:

  Monika Ringborg :

  Det är ju en definitionsfråga, om det är ett yttre hot.
  Det är ju inte ett hot riktat mot Sverige (direkt), men, det är ju ett hot mot människors liv.
  Där tar ju de nya terroristlagarna som Bush tvingade fram i hela (väst-)världen över.

 175. surgeoncommander skriver:

  Apropå FRA-lagen.

  Mycket skrik för lite ull, sa kärringen som klippte grisen.

 176. hillary2 skriver:

  mrmhalland

  vissa saker är inte ekvivalenta med WW2
  tror du inte att de – som jag har viss kännedom om – norska motståndsmännen och – kvinnorna var beredda att riskera både sina liv och andras?
  de stred för freedom

 177. mrmhalland skriver:

  Monika Ringborg :

  Nej, det kommer det inte att bli, men kan Sverige bidra till att minska det vidriga mördandet som pågår blir jag nöjd.
  Det är den enda fördelen jag ser med FRA-lagen, men, som tidigare sagts, det görs väl upp på telefon med nya nummer och då har FRA inte så mycket att göra…

 178. mrmhalland skriver:

  hillary2 :

  Att strida för frihet är en sak, att mörda oskyldiga en helt annan.
  Man kan aldrig vinna frihet genom att spränga en bomb (och sig själv) på ett torg med lördagshandlande landsmän, eller grannlandets medborgare.
  Detta är oftast inte en fråga om frihetskamp, utan snarare ett religöst hat.

 179. Monika Ringborg skriver:

  mrmhalland

  men kan Sverige bidra till att minska det vidriga mördandet som pågår blir jag nöjd.

  Jag också, men det kommer inte ske med den här lagen… Man är helt fel ute!

 180. lombryssel skriver:

  Hillary 7:22,
  du är observant, jo vi blev försenade med jobb och drar mot norr först på lördag, missar svenska midsommarfirandet tyvärr, trevlig Midsommar önskar jag dig och alla andra trevliga bloggvänner

 181. smalanningen skriver:

  Jahapp – den här diskussionen kommer inte längre.

  Problemet är (som sagt) inte huruvida Sverige behöver en modern underättelsetjänst – för det gör vi – utan problemet är att FRA-LAGEN FORTFARANDE INTE SKYDDAR DEN PERSONLIGA INTEGRITETEN TILLRÄCKLIGT BRA.

  Så. Nu ska jag hålla käften och vänta på vad oppositionen säger när mediabomberna slutat falla över saken och folk spyr av uttråkning bara de hör ordet ”FRA”. Jag anar oråd…

 182. hillary2 skriver:

  mrmhalland

  mycket av det vidriga mördandet styrs från USA –
  how come – att du inte fattat det?
  USA har varit involverade i t.ex. Somalia
  i Sudan jagade man ut Bin Lladen på 90-talet efter att han satsat sitt privatkapital från SaudiArabien till att bygga 150 mil vägar
  vad tycker du om USA´s rättsvidriga koncentrationsläger på Cuba – Guantanamo?

 183. Monika Ringborg skriver:

  Det har talat så mycket om att vi inte lever i en värld full av goda människor. Nej, det är sant, men vi lever tyvärr inte i en värld av korkade terrorister.

  Den här lagen förutsätter nämligen att terrorister är korkade… (om det är skälet till den här lagen)

 184. hillary2 skriver:

  smalanningen

  good work!

 185. Monika Ringborg skriver:

  Det där blev lite konstigt …. Om skälet till lagen är att få tag i terrorister är vad jag menar med meningen inom parentes.

 186. hillary2 skriver:

  monika

  är det USA som ska tala om för oss vilka som är terrorister?
  under WW2 hade vi egen överhöghet i frågan!

 187. Monika Ringborg skriver:

  Om man betänker den ökade misstänksamheten mot muslimer som grasserar, så kan det ju faktiskt bli så att i det yttre hotet inbegrips grupper enbart för att de är muslimer.

  Så, på sätt och vis kanske man kan säga att det blir USA eller i vilket fall WTC som bestämmer.

  För övrigt har jag ingen aning om vems definition det blir, inte blir det min, inte din – kanske FRAs …

 188. Monika Ringborg skriver:

  Jag menar att om man skall övervaka hela befolkningens kommunikation, så bör vi också veta mer än vad vi fått göra för att kunna säga – Ja, det är helt okey att ni söker på sökord och att min kommunikation kan hamna i nätet och granskas.

  Men nu, skall vi säga ja till något vi inte har en aning om vad de menar – vad är ett ”yttre hot”. Åsikter kan ju uppfattas som ett yttre hot. Tänk så många som känner sig hotade av åsikter de inte står för själva. Det är ju yttre hot för dem.

 189. hillary2 skriver:

  Monika Ringborg

  Det blir politiker som kanske kommer att känna sig tvungna att agera på den informationen som ges från FRA
  men FRA är en skott i rymden
  Anna Lind böjde sig för intressen i USA på sin tid
  är det kanske så att det finns political agreements som vi vanliga medborgare inte alls har en aning om?

 190. Monika Ringborg skriver:

  Ja kanske det är så … Hillary2

  Nu avslutar jag för ikväll … Natti!

 191. Monika Ringborg skriver:

  Ja kanske det är så … Hillary2

  Nu avslutar jag för ikväll … Natti!

 192. hillary2 skriver:

  Monika Ringborg

  yttre hot har alltid kommit från dem vi kallar främlingar

 193. Josef Boberg skriver:

  Hillary2 – Dina uttryckta meningar ovan: ”josef – att det skulle ta så lång tid innan vi var överens – men trägen vinner :-))” – slut citat.

  Hmmm… – personligen upplever jag det som mycket mycket tragiskt – att Wi i mitt kära fosterland Sverige – nödgas vara överens/samstämmiga om att: “Min (= Hillarys) slutsats är att sveriges politiker har fjärmat sig långt – mycket långt från väljarna.” Men nu är det ju som det är med den saken, tyvärr tyvärr…

  Dock – både detta och FRA-lagen är två ”pissar i Missisippi” – relativt vad mobiler direkt an örat = direkt an wåra i o f s fantastiska biologiska ElektroKemiska hjärnDatorer ställer till med avseende wår förmåga att tänka självständigt = fritt – och då särskilt för ALLA wåra barn och tonåringar, tyvärr tyvärr…

  Apropå Ditt uttryck ovan: ”Men trägen vinner :-))” – så är det faktiskt så att jag ej alls så sällan misströstar om den saken.

  Jag har nu i ca ett år på olika sätt försökt ”marknadsföra” att det är totalt vansinnigt förryckt idiotiskt – att TILLÅTA barn och tonåringar att sätta mobilen direkt an örat = hjärnDatorn. Men responsen på det förhållningssättet har än så länge blivit hart när noll, tyvärr tyvärr…

  Det kan ju bero på bl a dessa två förhållanden:
  1. MobilFördumningsProcessen hos alla vuxna har gått så långt – att ingen har kvar någon förmåga till självständigt tänkande
  2. Jag är komplett oduglig på att redovisa och förklara någonting för MainStreamade MedMänniskor – och det får jag ju i så fall acceptera.

  Dock – för den som själv ids ta reda på en del om den här för ALLA wåra barn och tonåringar så allvarliga fysiska häslosaken – men framförallt mentala – kan måhända få en bra start på det genom att klicka på mitt namn ovan.

  Personligen har jag lagt ned hundratals timmar på att skriva vad som där står skrivet – inklusive att under skrivprocessen privatforska på mängder med skolvetenskap – som säger att mobiler direkt an örat är totalt förryckt – ifall den personlig tankeförmågan och hälsan i övrigt spelar någon roll.

  Men vem faen bryr sig ?
  http://neiru.wordpress.com/2008/05/20/tja-varfor-inte

 194. hillary2 skriver:

  josef

  du har nu redogjort för den försiktighetsprincip som bör gälla all biologisk vävnad
  läkare och tandläkare har den principen som sitt mantra!

 195. Josef Boberg skriver:

  Glaaad :-) ModSommar önskar folkstyres-vännen Josef – snart sovAnde under den NaturLiktVisa = Intelligenta björken – med:

  ”Intelligent Wi kommer att drömma i natt – kan ske, kanske…
  Intelligenta drömmar som Wi aldrig någonsin drömt förut
  Wi drömmer om att det Är Fred och Frid på Jorden
  Därför att Allas Tanke-intellektuella och Fysiska Krig Är Slut !”

  Dock – hela wår värld styrs sedan tusentals år tillbaka till allt överskuggande del av förhållningssättet att “Det är Brist på Allt” – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” – som i sig alltid blir exakt detsamma som den perversa stupiditeten “Smärta/Obehag = Attraktion = Njutning”, tyvärr tyvärr… Och detta då alldeles oavsett hur uppenbart det är att Allt materiellt mm finns i ÖverFlöd för alla och envar att leva LevAnde i ”sus och dus” uti.

  Detta styrks starkt i sig av att det bokstavligt talat finns ett ÖverFlöd av tanke-intellektuella såväl som fysiska pågående krigshandlingar varje dag i stort och i smått. Såväl i varje enskild människas liv och nationellt emellan företag och stater osv – liksom inom varenda mindre organisationsform ned till familjen och släkt och vänner emellan.

  Inte minst bloggvärlden bekräftar ju ej alls så sällan också kristallklart i både inlägg och kommentarer dagligdags ständigt och jämt att det är så här Wi dominerat intellektuellt = MainStreamat fungerar tankemässigt, tyvärr tyvärr….

  All denna kamp grundas hos alla wåra barn och tonåringar av föräldrar och annan vuxenvärld – som i sin tur tidigare har fått det av sina föräldrar osv – redan när varje nyfött barn slår upp sina NaturLiktVisa = Intelligenta ögon ifrån första ögonblinket, tyvärr tyvärr…

  Detta därför att hart när alla föräldrar, andra vuxna, förskolor, grundskolan, gymnasieskolan, högskolan osv – styr mer eller mindre DiktatToriskt alla barn och ungdomar med hot- och morot-vansinnet – som ju i sig till mer eller mindre 100 % är grundat i allt väsentligt på ”Brist-på-Allt” – som ju i sig ovillkorligen alltid leder till tanke- och beteendesättet att ”Äta eller Ätas”, tyvärr tyvärr…

  Härvidlag är nog moroten åt hållet det mest djävulskt förledande/missledande för barn och tonåringar – därför att moroten innebär ALLTID ett mer eller mindre kamouflerat = förtäckt hot om att utfallet ej alls blir en morot.

  Detta raserar mer eller mindre totalt alla barns medfödda självständiga NaturLiktVisa = fria Intelligenta logiska tankeförmåga. Tja – sen är det bokstavligt talat mer eller mindre helt kört för alla wåra åt hållet NaturLiktVisa = Intelligenta barn och tonåringar, tyvärr tyvärr…

  Den här intellektuella galenskapen har nu pågått i mer än 6000 år = från tiden för när religionerna uppfanns av den tidens MaktElitare – och som sen har gjorts till än mera förslavande för oss av vanligt folk av wåra nutida MaktElitare.

  T ex. pengar är ju den allt överskuggande ”MaktElitReligionen” i dags dato + de sedvanliga gudDomsReligionerna. Wår ofattbart ruskigt barbariska kända historia är en konsekvens av det här faenstyget. Under 1900-talet avrättas uppåt 150 miljoner MedMänniskor av MaktElitStyrda nationer i krig och annat, tyvärr tyvärr… Hur många kommer det att bli under de närmast kommande 100 åren ?

  Med andra ord så har Wi har sedan lång lång tid tillbaka ersatt det NaturLiktVisa = det Intelligenta ”ÖverFlöd av Allt materiellt och Kär Lek i kött” för oss själva och med varandra – med ”Brist-på-Allt” och att ”Äta eller Ätas” – som ju i sig alltid leder till det perverst stupida tanke- och beteendesättet ”Obehag/Smärta = Attraktion = Njutning”, tyvärr tyvärr…

  Dock – hela den materiella Skapelsen bygger på GrundPrincipen att “Allt finns i ÖverFlöd” och att allt NaturLikt i wår flora och fauna till 100 % styrs av de NaturLiktVisa = Intelligenta Principerna “Njutning = Attraktion !” och “Smärta/Obehag = Undvikande !” = Materians VarAndePrinciper
  http://josefboberg.wordpress.com/2008/03/18/materians-varandeprinciper .

  När skall Wi = människosläktet kollektivt sett skifta wårt nuvarande vansinnigt stupida förhållningssätt ”Brist-på-Allt” och ”Äta eller Ätas” – avseende framförallt oss själva – men också varandra och nationellt mm – såväl som den fantastiska floran och faunan som Wi är satta att leva LevAnde som en pytteliten del uti – till ”ÖverFlöd- av-Allt !” och ”Njutning = Attraktion !” ?

  Just nu, i natt – i morgon – nästa vecka – eller om hundratals år från nu ?

 196. Josef Boberg skriver:

  PS. T ex Neal Donald Walsch http://www.youtube.com/watch?v=EInoXPYtpz8 säger ju entydigt åt hållet att ”gud” har överhuvudtaget Aldrig någonsin menat att Wi någonsin skall göra annat än Njuta i ÖverFlöd av wåra LevAnde Liv i kött – i Kär Lek för oss själva och med varandra – med utgångspunkten ”ÖverFlöd av Allt !” materiellt mm, faktiskt… Personligen hoppas jag innerligt på att ”gud” har rätt ! DS.

 197. MahaCohan skriver:

  Ett tips till regeringen om de vill spana på yttre hot.

  http://www.aftonbladet.se/nyheter/article2727589.ab

 198. Josef Boberg skriver:

  MahaCohan – Säkerhetsvakter går ständigt och jämt omkring med mobiler i örat – så det är väl logiskt att dom ej kan skilja på en treårings leksakspistol och en riktig pickadoll…

 199. hillary2 skriver:

  joesf

  din beskrivning av svenska skolan/barn och ungdomar/ protesterar jag mot
  vår svenska socialdemokratiska grundskola och gymnasium har skapet en h-es massa kloka och goda varelser
  som mamma till barn födda på 70-talet – dvs i nuläget har kännedom av dem och deras vänner – kan jag inte annat än att vara nöjd
  dessa människor som jag känner är betydligligt mer självständiga än du och jag
  och våra generationskamrater

 200. huvet skriver:

  Oavsett hur många integritetsskyddsnämnder ni inrättar så kommer övervakningen alltid ske av privatpersoner. Privatpersoner som inte kan radera sitt minne om något opassande råkar fastna i deras filter. Självklart kommer det läcka, det inser väl även den mest nitiska ja-röstare?

  Då argumenterar säkert folk att det är värt lite läckage (va är ni tokiga?). Problemet är att det inte är LITE läckage. Tidigare utfördes signalspaning utanför kabel, kanske 5% av all trafik. Nu har detta 20-dubblats, men har vi något hot som också det har 20-dubblats? Knappast. Visst har vi ett mer hotat läge, men inget som befogar den typen av extremer.

  Jag är den första att erkänna att detta är en avvägning, men det finns inte en susning om vad som är viktigast här.

 201. hillary2 skriver:

  huvet

  tack för att du inte ”har huvudet under armen”

 202. testaren skriver:

  Eftersom alla andra har sagt vad de tycker tänker jag också säga vad jag tycker:

  Jag röstade på moderaterna i valet, och har dessutom jobbat med datorer, kryptering och säkerhet direkt eller indirekt i en massa år.

  Det har varit i huvudsak åtminstone hyfsade, gränsande till bra, beslut hittills. Men tyvärr, detta är ett formligen stenkorkat förslag. Det är inte bara lite dumt, utan rentav pinsamt. Framförallt internationellt.

  1. Det bygger på en enorm övertro på en teknisk lösning på terroristproblemet. Sannolikt är det inte ens så att FRA själva tror att de kommer att fånga några fiskar av vikt på detta sättet utan bara försöker rädda sin budget.

  2. Det är oerhört lätt att komma runt. Eftersom många nu, visserligen äntligen, kommer att gå över till krypterad email, så innebär det att enorma datamängder måste dekrypteras löpande, vilket kräver resurser som är åtskilliga miljoner gånger större än de FRA nu föfogar över. Och så fort FRA har miljonfaldigat sina resurser är det bara att lägga till ett par bit:ar i nyckeln så måste FRA miljonfaldiga igen. Kvantdatorer finns inte än, och skulle också ta viss tid.

  3. Det enda som går att göra med hjälp av sökord av denna typen är gammal (o)hederlig åsiktsregistrering av oskyldiga. Det är ett grundlagsbrott.

  4. Och sen, vafan, ALLA ungdomsförbund är emot detta. Varför i h-e då likväl driva igenom förslaget? Betyder inte det något att HELA DEN YNGRE GENERATIONEN är tvärt emot?
  En person med åtminstone minimal historisk kunskap borde veta att det normalt sett är de gamla gubbarna som visade sig ha fel?

  5. Vad är det för jäkla poäng med att med all politisk kraft som alliansen har till förfogande driva igenom ett så här enormt impopulärt beslut? Är Kalle Anka politisk strateg för alliansen? Försöker ni kasta bort min röst?

  6. Man får ju dessutom lätt misstanken att det handlar lite om att inte ”ligga efter”. Här ska vi vara först, ingen Amerikan skall komma och säga att vi inte är ”part of the team”. Kan vi tjäna något på att sälja underrättelserna vidare tros?

  7. Skall man behöva bli sosse?!?! Det är ju förbenat detta. Riv själva upp beslutet. Erkänn att ni var helt ute och cyklade. Hela jäkla IT-branschen bara suckar ju.

  8. Och sen detta förbannade fjantande om hotbild. Det finns väl för h-e ingen hotbild! Tänk lite! Vilken politisk nytta skulle det göra en terrororganistation att attackera Sverige, ett land som för de flesta(den internationella pöbeln/väljarkåren, alltså) associeras med Olof Palme och mellanösternvänlighet?? Ett land som tar emot väldigt mycket flyktingar?
  Hur jäkla skraj är den genomsnittlige svenske politikern egentligen?
  Jag jobbar i höghus i stockholm, men inte fan är jag rädd för det!

  Jag trodde man bara såg såna här korkade förslag på TV från USA. Men där går de inte igenom.

  Tips: Denna site ligger utanför sveriges gränser. Så nu hjälper det inte med alias längre. :-)

 203. testaren skriver:

  Och angående integritetsskyddnämnder är det ju formligen löjligt att tro att det skulle hjälpa. Sådan här information är för värdefull för att inte användas.
  Oerhört naivt.

 204. testaren skriver:

  Och hur är det tänkt att den infrastruktur skall se ur som skall spegla 100-TALS TERABYTE PER SEKUND till FRA:s servrar i skyffladyngamåla?
  Det är så dumt så jag vet inte vart jag skall ta vägen.

 205. MahaCohan skriver:

  testaren, ord och inga visor, den satt där den skulle. Få bara hoppas att budskapet kan tränga genom Alliansen mentala bubbla.

 206. hillary2 skriver:

  testaren

  6. ploitker kan tjäna mycket
  8. hotbilden är officelt fn svenska somalier som stöder motståndsrörelser i sitt hemland

  tack för att du av den yngre generationen yttrade dig och har hum om hur man förstärker sin budget!

 207. hillary2 skriver:

  MahaCohan

  svensk kunnig och intresserad ungdom – för mig 20-40 år – röstar men är sällan partianknutna – det är ett stort demokratiskt problem!

 208. testaren skriver:

  hillary2

  8. Ja, det är ju hemsk mycket av det resulterande, formligen enorma, hotet som riktas mot sverige och är en konsekvens av VÅR utrikespolitik. Eller inte.

 209. testaren skriver:

  hillary2.

  Jag tycker faktiskt tvärtom. Idag såg vi ett tydligt exempel på hur partianknutenhet underminerar demokratin. Utan partipiskan hade det nog inte varit samma sak.

  Inte för att det är speciellt för den nuvarande regeringen, sossarna var ju ännu värre i det avseende.

  Partier är bra i vissa avseenden, men verkligen inte alla.

 210. testaren skriver:

  Eller förrgår var det visst..

 211. hillary2 skriver:

  testaren

  med partiansluten menade jag var tillhörig ett svenskt parti – att deltaga på allvar i svensk politisk demokrati!
  jag vet att det i Sverige finns massor av fantastiska unga människor som inte deltar i partiarbete men som av misstag? röstar fram ufon som Federly et.al.
  obs ifall du inte vet det – jag är organiserad socialdemokrat – sedan två år!!

 212. hillary2 skriver:

  vara tillhörig …skulle det stått

 213. hillary2 skriver:

  testaren

  du kan arbeta utomparlamenatriskt för en sakfråga – så har jag arbetat och nått resultat tidigare – men vill du arbeta för en helhet måste du ansluta dig till ett parti!!!!

 214. mrzinken skriver:

  Hej Carl,

  Jag har röstat på dig tidigare men pga FRA-lagen kommer jag inte rösta på något av allianspartierna igen.

  Ni har lyckats skjuta er själva i foten och tappat väljare för många år framöver.

  Vad ska du göra från 2011 och framåt när du inte längre är utrikesminister?

 215. testaren skriver:

  hillary2

  Citat ”obs ifall du inte vet det – jag är organiserad socialdemokrat – sedan två år!!”

  Det får i så fall vara utomparlamentariskt, fört tyvärr ogillar jag socialdemokraternas politik för starkt för att gå med i ett sådant parti. Deras helhet vill jag inte vara en del av. Ta inte det jag nu skriver personligt.

  Ett parti som sysslar så mycket med skrämselpropaganda och lägger ner så mycket energi på att suga åt sig bekvämlighetsväljare kommer aldrig bli mitt parti. Och att sedan på ett formligen genomcyniskt sätt välja en partiledare inte överhuvudtaget för kompetensen, utan bara för identifikationsfaktorn för målgruppens skull, är ju rent äckligt. För kom inte och säg att Mona Sahlin är kompetent nog att vara statsminister.

  Dessutom var det ju så att den förra regeringen, med Bodström i spetsen, också gjorde sitt bästa för att få in liknande lagar.

  Jaja, det om socialdemokraterna. Jag misstänker att jag kommer att få lite mothugg om det.. :-)

  Men jag vill rösta bort hela riksdagen och få in helt nytt folk. Alla partierna. Går det?

 216. Torsten skriver:

  Nåja testaren,

  Först tog jag Dig inte riktigt på allvar.
  Men efter att läst Ditt inlägg 6.14 am, så bevisar det att Du innerst inne är en klok man.

 217. Torsten skriver:

  Ursäkta testaren,

  …en klok person.

  Jag hör tyvärr till den kategori som trycker på ”skicka”-knappen för snabbt;-)

 218. testaren skriver:

  Alltså nu har jag funderat lite…. :-)

  Problemet med den svenska demokratin tror jag är att riksdagsvalet får så lite uppmärksamhet.
  Det är ett otroligt viktigt val. Jag röstade själv inte i det valet sist och nu får jag, tillsammans med resten av svenska folket, skörda frukterna av min dumhet.

  Riksdagsledamöterna vet att är man väl invald, så sitter man hyfsat säkert och då skiftar lojaliteten från väljarna till partiet. Det betyder inte nödvändigtvis att man är ond, den mänskliga naturen är sådan att det som är nära ger mer intryck.

  Jag skulle vilja att alla svenskar lade en timme eller två på att bestämma sig i riksdagsvalet också, inte bara på ”det stora” valet. Där har vi en kampanj som jag skulle kunna vara med på.

 219. testaren skriver:

  Torsten:

  Du hade rätt i ditt första antagande. Jag är pöjk.

 220. Torsten skriver:

  testaren,

  Jag ante det. Tack
  Men här bland alla mycket skiftande personligheter kan man inte vara riktigt säker;)

 221. testaren skriver:

  Torsten:

  Jag förstår inte riktigt detta om att du inte tog mig på allvar, förresten.
  Framstår mitt långa första meddelande som ironiskt, menar du?
  Det var i så fall inte min avsikt. Jag är uppriktigt förbannad över FRA-lagen.

  Jag fick senast för 2 timmar sedan ett oerhört retsamt mail från en amerikansk kollega som tycker det är skitkul att ”duktiga” sverige nu har visat sig vara precis lika korkade som de själva och att vi numera skall hålla käft i alla frågor som rör demokrati eftersom vi nu har samma mekanismer som kineserna.

 222. soli01 skriver:

  Torsten – hur är ställningarna här. Har du svårigheter med testaren.:-) Bry dig inte om honom – han verkar påverkbar.:-) Vuxenmobbing från USA biter inte på en viking!:-)

 223. Torsten skriver:

  Det är lungt soli,

  Testaren är nog innerst inne en rejäl ”pöjk”. Tror att han är göteborgare eller något ditåt.
  Det är bra att de yngre lär sig att ifrågasätta. Jag tror dock att många som i dag är kraftigt motståndare till ”signal-spaningslagen”, så småningom ändrar inställning när dom får helt klart för sig innebörd och verkan.
  Betongsossarna, å andra sidan har ju svängt om till motstånd bara för att skaffa lite gratispoäng.

 224. soli01 skriver:

  Torsten – detta är politiken i ett nötskal. När detta förslag påbörjades – redan år 2003 och sedan 2005 var det ”andra” som styrde och då föll inte detta de borgliga politikerna på ”läppen”.
  Det som är avgörande är vem som lägger förslaget och då SKA man vara mot. Ganska genomskinligt, kan tyckas!
  Visst bra att det finns olika tyckande om vad som sker i vårt samhälle. Att syssla med övervakning är inget direkt främmande i det arbete jag innehade i 37 år. På den tiden var etern rådande och nu har vi ett annat läge och måste följa med utveklingen inget vore mera fel om vi nu hoppar av bara för att tekniken har utveckalts och överföringen av informationen har ändrats.

 225. soli01 skriver:

  Torsten – blev lit fel här o där – är tydligen inte vaken än.:-)

 226. Torsten skriver:

  Ja soli, så är väl politikens spelregler. Inte riktigt rent spel;)

  Och jag är övertygad om att om GP hade drivit igenom lagen före 2006, så hade denna storm inte blivil mera är en lätt bris.
  Det kan vi tacka den vänstervridna pressen för.

 227. Torsten skriver:

  soli,

  Ett litet tips om Du har Windows Vista, så finns det en ”stavningsknapp” uppe i verktygsmenyn.
  Men ibland glömmer jag i hastigheten att använda den;)

 228. ollemunter skriver:

  Snart kommer notan på vad upprustningen av signalspaningen kommer att kosta. Det finns lite av det i rubikerna på nättidningarna såg jag nu på morgonen. Vi får alla ta del av denna nota, så slrattar bäst som skrattar sist.

  Till er som diskuterar valet redan nu, så kan jag bara säga, att det finns bara ett parti att rösta på, Det är inte något Alliansparti och det är inte sossarna. Ni får själva gissa var jag lägger min röst.

  Undrar om jag blev sist på detta inlägg.

 229. Torsten skriver:

  ollemunter,

  Jag gissar att Du lägger Din röst på sofflocket:)

 230. soli01 skriver:

  Torsten – jag har Windows XP och det finns kanske ”felstavningsknapp” här, har inte forskat i detta. Ja, oftast beror det på slarv och det gäller att korrekturläsa bättre. Ibland stavar jag även direkt fel.:-)…men har för det mesta rätt i alla fall.:-)

 231. Torsten skriver:

  Ja soli,

  Det verkar som om de flesta av oss här är lite för snabba med att trycka på ”skicka” knappen.

 232. MahaCohan skriver:

  Autism är tydligen den korrekta diagnosen för vår regering. Den förstår inte, varken konsekvenserna av sina egna handlingar eller folkets vilja.

  Jag förstår inte på vilket sätt mitt liv blir tryggare av att FRA avlyssnar min e-post, vilket de gör eftersom min mailserver finns utomlands och mitt språkbruk är så frispråkigt att mina mail till nittio procent torde fastna i filtret. Ändå är jag inte terrorist och inte tänker jag inleda någon väpnad revolution.

  Jag tänker lugnt och stilla be regeringen utlysa nyval. Ingen av de som lade sin röst på er kunde väl tro att ni skulle fastna i det nät som vävts av en ”hysterisk kärring”, Geoge W Bush och hans administration. Jag skulle vilja se resultatet av USA/GB:s signalspaning. Det är sannolikt att det är den som gett en hysterisk administration och en rad frispråkiga människor som sitter i hemliga fängelser på rent ”nippriga ” grunder.
  De borde nästan ha hittat Bin Laden vid det här laget, så länge som de lyssnat.

  Om ni inte utlyser nyval, eller får hjälp av psykiatrin, kan ni åtminstone betrakta er själjva från ”parushia”, alltså från vid sidan av se in i det psykiska rum ni lever i och förhoppningsvis upptäcker det galna i att ”krossa tomater med en vägvält.” Det blir inget kvar till anrättningen, pizzan.

 233. Torsten skriver:

  Kachina,

  Det är inte Din e-post som FRA är ute efter. Sån skräp fastnar inte i deras garn.

  Gå och lägg Dig igen;-))

 234. chiros skriver:

  ”…Med tanke på de konvulsioner som följt i FRA-lagens spår får man hoppas att regeringspartierna står fast. Svenskt partiväsen behöver förnyas. Ett större inslag av personval och ett därav följande större personligt ansvar är en väg att locka människor att engagera sig. Det är en mycket rimlig tanke att väljaren ska veta vem hon ger sin röst och inte bara vilket parti hon föredrar. Med ett så starkt partiberoende politiskt liv som vi har i Sverige är det också mycket långt till att de enskilda riksdagsmännen tar över och till att riksdagen blir en oförutsägbar kohandlande församling. …”
  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=795705

 235. MahaCohan skriver:

  Torsten

  ”Och jag är övertygad om att om GP hade drivit igenom lagen före 2006, så hade denna storm inte blivil mera är en lätt bris.”

  Och jag är övertygad om att hade en socialistisk regering infört den här lagen, hade stormen nått orkan-nivå i omvärlden och Sverige stämplats som Europas NordKorea.

  Nu är det en regering som kallar sig liberal, som genomför den. Vi är alla konfunderade. Alliansen, till betydande delar en militärregim, har avancerat in i Pinochet-klassen och omvärldens reaktioner är lite fördröjda, men svenskt näringsliv kommer definitivt att känna av den. Vem törs skicka företagshemligheter till Sverige, hur krypterade de än är?

 236. chiros skriver:

  Kachina,

  jag är – måste jag erkänna – enig med dig

 237. chiros skriver:

  Ollemunter,

  ”Kostnaden för staten uppgår till 200 milj kronor de fem första åren och för operatörerna till cirka 75 miljoner det första året, därefter 25 miljoner kronor per år i drift för staten och 15 miljoner kronor för operatörerna.”

  Därtill FRA’s ordinarie budget om – 500? MSEK/år?

 238. Torsten skriver:

  Kachina,

  Har Du inte tänk på att det också kan vara riskabelt att skicka bankhemligheter från Jersey?

 239. ollemunter skriver:

  Torsten!
  Nä, någon jävla soffliggare är jag inte.

  Och vem har sagt att inte våra personliga brev inte kollas, beror kanske lite på innehållet.

  chiros!
  Det som står i tidningarna, ja, betänk att staten har plockat bort en massa signalspaning som nu ska återställas. Det som finns idag stämmer med det du säger, vad gäller FRA. Men var finns dom övriga instanserna, som lydde uder militären? Det var dom som stod för det FRA idag handhar som en promille av det hela, som fanns tidigare. FRA har alltid varit ett civilt organ, som har bantats rejält, under senare år.

 240. chiros skriver:

  ollemunter
  du har en poäng där. Ska räkna lite

 241. Tuxie skriver:

  Jaha, nu verkar det som att regeringen har förklarat krig mot sin egen befolkning!

  http://www.expressen.se/ledare/1.1205162/080620-fran-fra-till-pku

  Ska det verkligen vara så att det bara finns MP, V och Piratpartiet kvar att försvara liberala värderingar? Snälla väck mig någon, det här måste vara en ovanligt skruvad mardröm. :-(

 242. MahaCohan skriver:

  Krigsförklaringen mot den egna befolkningen kom redan någon minut in på anförandet när Alliansen bildades. Väljarnas Jante-sträng vibrerade av vällust när Alliansen sade att de skulle ta itu med fusket. De fattade bara inte att de statistiskt sett ansåg 50% av de sjuka vara friska och 100% av de arbetslösa var arbetsskygga. Frågan om hur många arbeten som fanns låg i en annan mapp på hårddisken, därför tänkte man aldrig på den.

  Detta levnadssätt bland makthavare, att låta datorn och statistiken formulera verkligheten, är ett av de största hot vi lever inför. Detta såg vi i fallet McCann, statistiken och alla kriminologer sade att det var till gänsen nästan 100% föräldrarna som var skyldiga,l varpå polischefen och hela poliskåren satte sig på rumpan och väntade på att nerverna skulle spricka på McCann’s.

  Det gäller fortfarande den princip vi alla lärde oss i den gamla socialdemokratiska skolan, att när man fått fram ett resultat ur ekvationen ställa det i relation till sammanhanget och se om det var rimligt. Det kunde bli fel även om man räknat rätt, mest p g a att man glömt någon faktor som skulle vara med.

  Det är mycket som har gått fel med Alliansen, alldeles för mycket.

 243. hillary2 skriver:

  testaren

  jag respekterar naturligtvis din uppfattning
  men när jag röstar i ett val väljer jag definitivt parti före person
  hade vi inga partier som har partiprogram och i bästa fall en ideologi – skulle Sveriges Riksdag bli en ”polsk riksdag”

  http://sv.wikipedia.org/wiki/Polsk_riksdag

 244. lombryssel skriver:

  USA: Wiretap Law (FRA) expanded by Congress, New York Times 20. June 2008.
  Bush har vunnit mer än han hoppades.
  Mest omfattande revision på 30 år.
  Demokraterna, som leder Congress, inser liksom Republikanerna behovet av skärpt kamp mot terrorismen, Jfr den svenska ankdammen med alla vänsterjournalister.

 245. hillary2 skriver:

  testaren

  jag repekterar din uppfattning
  men när jag lägger min röst gör jag det i första hand på ett partiprogram med god människosyn – i andra hand på person
  skulle vi enbart rösta på person skulle vi i vårt land få en ”polsk riksdag” – googla – istället för en svensk

 246. Magnusgus@AD skriver:

  Det är val 2010…

 247. testaren skriver:

  hillary2

  Jag röstar på parti på samma grunder som du, det är just på grund av socialdemokraternas horribla människosyn(människa=potentiell röst) jag aldrig kommer att rösta på dem.
  Min poäng är bara att det är minst lika viktigt att rösta på personerna som skall representera i riksdagen.

  Uttrycket ”polsk riksdag” har förresten inte alls med personval eller inte att göra utan att polska adelsmän, på den tiden det begav sig, alla hade vetorätt.
  Detta gjorde att det krävdes konsensus för att nå beslut. Vilket följdaktligen sällan gjordes. Alltså hade t.ex. inte detta förslag gått igenom en polsk riksdag.
  Du kanske borde googla lite själv innan du ber andra kanske?

  Angående den nuvarande polska riksdagen så är det den som spelat huvudrollen när det gäller att motverka mjukvarupatent inom EU, ett ytterligare idiotiskt påhitt som han försökts lobbas fram, men som tur är stoppats.
  Så den tycker jag inte längre skall baktalas, åtminståne inte i demokratiskt hänseende.

  soli01

  Skulle min amerikanske kollegas avsändade av ett uppenbart humoristiskt mail utgöra vuxenmobbing? Riktigt så påverkbar/ovikingsk är jag inte. Eller ansåg du att jag mobbade torsten i mitt?
  Däremot är saknar din inlägg knappast en raljerande underton som jag inte anser mig ha gjort sig förtjänt av.

  Jaja. Skitsamma.

 248. fingalolson skriver:

  med all respekt cb
  men nu är du allt ute och cyklar
  jag röstar på m för att komma så långt från smygvänstern s som möjligt
  efter fra känns det som om detta mist sin mening

 249. soli01 skriver:

  testaren – hoppas du tog det på rätt sätt så här i fagra midsommartid. Ibland måste man upp med hakan och dina farhågor är dessutom överdriva in absurdum:-)

 250. fingalolson skriver:

  hej då CB o jättebabyn FR
  nu lämnar jag Er och Moderaterna
  ND – jag vet inte, men va f´n ska man göra, emigrera kanske…

 251. Josef Boberg skriver:

  Hillary2 – Dina uttryckta meningar ovan: ”joesf – din beskrivning av svenska skolan/barn och ungdomar/ protesterar jag mot- vår svenska socialdemokratiska grundskola och gymnasium har skapet en h-es massa kloka och goda varelser – som mamma till barn födda på 70-talet – dvs i nuläget har kännedom av dem och deras vänner – kan jag inte annat än att vara nöjd – dessa människor som jag känner är betydligligt mer självständiga än du och jag – och våra generationskamrater” – slut citat.

  I o f s så har Du helt rätt i detta – men lik förbannat går det åt helvete för wåra barn också (mina två avkommor är födda 1968 och 1971) – i meningen att dom har lurats in av oss som föräldrar m fl i en oundviklig dödsprocess, tyvärr tyvärr…

  Fortsatt glaaad midsommar… :-) /önskar dödsprocess-vännen Josef – med:

  ”Intelligent Wi kommer att drömma i natt, kan ske, kanske…
  Intelligenta drömmar som Wi aldrig någonsin drömt förut
  Wi drömmer om att det Är Fred och Frid på Jorden
  Därför att Allas Tanke-intellektuella och Fysiska Krig Är Slut !”

  Dock – hela wår värld styrs sedan tusentals år tillbaka till allt överskuggande del av förhållningssättet att “Det är Brist på Allt” – som i sig ovillkorligen leder till förhållningssättet såväl som beteendet “Att Äta eller Ätas” – som i sig alltid blir exakt detsamma som den perversa stupiditeten “Smärta/Obehag = Attraktion = Njutning”, tyvärr tyvärr… Och detta då alldeles oavsett hur uppenbart det är att Allt materiellt mm finns i ÖverFlöd för alla och envar att leva LevAnde i ”sus och dus” uti.

  Detta styrks starkt i sig av att det bokstavligt talat finns ett ÖverFlöd av tanke-intellektuella såväl som fysiska pågående krigshandlingar varje dag i stort och i smått. Såväl i varje enskild människas liv och nationellt emellan företag och stater osv – liksom inom varenda mindre organisationsform ned till familjen och släkt och vänner emellan.

  Inte minst bloggvärlden styrker ju starkt och ej alls så sällan kristallklart – i både inlägg och kommentarer – dagligdags ständigt och jämt att det är så här Wi dominerat intellektuellt = MainStreamat fungerar tankemässigt, tyvärr tyvärr….

  All denna Kamp grundas hos alla wåra barn och tonåringar av föräldrar och annan vuxenvärld – som i sin tur tidigare har fått det av sina föräldrar osv – redan när varje nyfött barn slår upp sina NaturLiktVisa = Intelligenta ögon ifrån första ögonblinket, tyvärr tyvärr…

  Detta därför att hart när alla föräldrar, andra vuxna, förskolor, grundskolan, gymnasieskolan, högskolan osv – styr mer eller mindre DiktatToriskt alla barn och ungdomar med hot- och morot-vansinnet – som ju i sig till mer eller mindre 100 % är grundat i allt väsentligt på ”Brist-på-Allt” – som ju i sig ovillkorligen alltid leder till tanke- och beteendesättet att ”Äta eller Ätas”, tyvärr tyvärr…

  Härvidlag är nog moroten åt hållet det mest djävulskt förledande/missledande för barn och tonåringar – därför att moroten innebär ALLTID ett mer eller mindre kamouflerat = förtäckt hot om att utfallet ej alls blir en morot.

  Detta raserar mer eller mindre totalt alla barns medfödda självständiga NaturLiktVisa = fria Intelligenta logiska tankeförmåga – såväl som deras medfödda potential för kreativitet – som i sig VET att möjligheterna för en människa i kött (”Skapelsens Krona”) är åt hållet helt obegränsad egentligen. Tja – sen är det bokstavligt talat mer eller mindre helt kört för alla wåra åt hållet NaturLiktVisa = Intelligenta barn och tonåringar – i meningen att även deras liv i kött blir en dödsprocess/resa – som oundvikligen slutar i en Grav-i-Terra – vid pass ca 80 år i Sverige i dags dato.

  Den här intellektuella galenskapen har nu pågått i mer än 6000 år = från tiden för när religionerna uppfanns av den tidens MaktElitare – och som sen har gjorts till än mera förslavande för oss av vanligt folk av wåra nutida MaktElitare, tyvärr tyvärr…

  T ex. pengar är ju den allt överskuggande ”MaktElitReligionen” i dags dato + de sedvanliga gudDomsReligionerna. Wår ofattbart ruskigt barbariska kända historia är en konsekvens av det här faenstyget. Under 1900-talet avrättas uppåt 150 miljoner MedMänniskor av MaktElitStyrda nationer i krig och annat, tyvärr tyvärr… Hur många kommer det att bli under de närmast kommande 100 åren ?

  Med andra ord så har Wi har sedan lång lång tid tillbaka ersatt det NaturLiktVisa = det Intelligenta ”ÖverFlöd av Allt materiellt och Kär Lek i kött” för oss själva och med varandra – med ”Brist-på-Allt” och att ”Äta eller Ätas” – som ju i sig alltid leder till det perverst stupida tanke- och beteendesättet ”Obehag/Smärta = Attraktion = Njutning”, tyvärr tyvärr…

  Dock – hela den materiella Skapelsen bygger på GrundPrincipen att “Allt finns i ÖverFlöd” och att allt NaturLikt i wår flora och fauna till 100 % styrs av de NaturLiktVisa = Intelligenta Principerna “Njutning = Attraktion !” och “Smärta/Obehag = Undvikande !” = Materians VarAndePrinciper
  http://josefboberg.wordpress.com/2008/03/18/materians-varandeprinciper .

  När skall Wi = människosläktet kollektivt sett skifta wårt nuvarande vansinnigt stupida förhållningssätt ”Brist-på-Allt” och ”Äta eller Ätas” – avseende framförallt oss själva – men också varandra och nationellt mm – såväl som den fantastiska floran och faunan som Wi är satta att leva LevAnde som en pytteliten del uti – till ”ÖverFlöd- av-Allt !” och ”Njutning = Attraktion !” ?

  Just nu, i natt – i morgon – nästa vecka – eller om hundratals år från nu ?

 252. Josef Boberg skriver:

  PS. T ex Neal Donald Walsch http://www.youtube.com/watch?v=EInoXPYtpz8 säger ju entydigt åt hållet att ”gud” har överhuvudtaget Aldrig någonsin menat att Wi någonsin skall göra annat än Njuta i ÖverFlöd av wåra LevAnde Liv i kött – i Kär Lek för oss själva och med varandra – med utgångspunkten ”ÖverFlöd av Allt !” materiellt mm, faktiskt…” Personligen hoppas jag innerligt på att ”gud” har rätt ! DS.

 253. Karl H. skriver:

  Jahapp. Nu har jag installerat GnuPG på min dator, och därmed sällat mig till den tvivelaktiga skaran av terrorister och yrkeskriminella som inte heller behöver bry sig om att FRA avlyssnar deras e-post. (Förutsatt att mottagaren har samma typ av programvara.) Enda sättet för en myndighet, med dagens teknik, att ta del av innehållet är att göra husrannsakan antingen hos mig eller hos mottagaren.

  Statens naturliga motdrag vore att driva på för ett internationellt förbud mot s.k. ”stark” kryptering, men jag tror inte det blir aktuellt på många, många år. De som stödde FRA-lagen kommer inte att vilja erkänna att FRA:s kabelspaning redan från början var värdelös mot faktiska hot, och de som var emot lagförslaget har inget intresse av att väcka den björn som sover.

 254. mrmhalland skriver:

  Där satt den Karl H……:-)

 255. danieljanzon skriver:

  Jag tror du har fel, Karl H. I Storbritannien är det redan upp till två års fängelse ifall du vägrar lämna dina krypteringsnycklar till myndigheterna. Vi kommer strax se samma utveckling i Sverige om vi inte sätter stopp.

  / Daniel Janzon

 256. danieljanzon skriver:

  ”-Med den nya lagen får FRA möjlighet att fortsätta sin signalspaning mot utlandet oavsett med vilken teknik signalerna överförs. Samtidigt stärks skyddet för den personliga integriteten genom att en tidigare oreglerad verksamhet nu lagregleras.”

  Fel. Om man använder en krypterande teknik och anonymiseringstjänster har FRA inte möjlighet att spana eller kartlägga ens kommunikation. Att ge intrycket att det bara är en tidigare oreglerad verksamhet som ska regleras är ohederligt: Direkt efter lagen ansöker FRA pengar för att kunna anställa 250 personer till! Här byggs en ny enhet upp, som bara kommer kunna spana på dom som inte skyddar sig, dvs vanligt folk. Fildelare, skattesmitare, vänstersympatisörer. Ändamålsglidning är ju inte helt ovanligt, se bara på utredningen i dagarna ifall polisen ska få använda PKU för att fånga brottslingar!!

  ”- Den nya lagen handlar inte om övervakning eller om att läsa medborgarnas epost. Däremot får FRA nu med automatiska sökbegrepp en möjlighet att scanna den trafik som går över våra gränser i syfte att hitta, filtrera ut, dechiffrera och tolka den rännil av information som kan kartlägga yttre hot mot svenska medborgare och svenska intressen.”

  Fel. All trafik kan gå över gränserna. Som tekniken fungerar spelar det ingen roll om mottagaren av mitt mejl bor i samma hus. Mejlet måste först till mejlservern (oftast Googles, Yahoos eller Hotmails servrar utomlands), för att sedan hämtas hem av användaren när han/hon kollar sin mejl. Den trafik som sorteras ut automatiskt kommer att läsas av människor. Du kan inte längre använda uttryck som ”bomber och granater” i skrift, om du inte krypterar förstås.

  ”- Beslutet är inte ett hafsverk och beredningen har inte varit kuppartad. Propositionen var grundad på två offentliga utredningar och en departementspromemoria – alla vederbörligen remissbehandlade. Remissinstanser med särskilt intresse för integritetsaspekter – t ex JO, JK och Amnesty – var i huvudsak positiva. Därefter fann Lagrådet avvägningen mellan underättelseintresse och integritetshänsyn godtagbar.”

  Fel. Beslutet röstades igenom under en Sverige-match i EM i fotboll och samtliga tidningar utom smålandsposten har varit starkt kritiska till lagen. Likaså har utmobbade Henrik von Sydow, Fredrik Federlay, Karl Sigfrid, Fredrik Malm med flera varit starkt kritiska. Se Sydows artikel i DN: http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=572&a=604363

  ”- Integritetsskyddet har därtill stärkts i flera steg. I arbetet med lagrådsremissen gjorde jag 12 olika förbättringar. Efter lagrådets yttrande tillfördes ytterligare nio förändringar i syfte att förstärka integritetsskyddet. Och slutligen gjorde försvarsutskottet redan för ett år sedan ytterligare fem tillägg. Nu har ytterligare sådana mekanismer tillförts.”

  Fel. Inga av Henrik von Sydows argument i artikeln i DN är oförändrade med dessa kosmetiska förändringar. Om staten har för mycket insyn i människors liv är det *inte* en lösning att tillsätta ytterligare en statlig grupp människor för att övervaka att allt går ok till. Hur ska människorna i denna grupp våga stå upp och säga emot? Inte ens Federlay, Malm, Sigfrid och Sydow vågar ju stå för vad dom tycker, det har dom ju bevisat i omröstningen.

  Vi har fått en djupt kränkande lag som är tandlös vad gäller att fånga terrorister (ett jättestort problem i Sverige… not). Den kommer leda till ytterligare och ytterligare inskränkningar i vår frihet för att bli mer ”effektiv”. Cch du Carl Bildt som kan en del om vilken typ av länder det är som misstänkliggör hela sitt folk, borde veta vartåt Sverige under Alliansen är på väg.

 257. MahaCohan skriver:

  ”Cch du Carl Bildt som kan en del om vilken typ av länder det är som misstänkliggör hela sitt folk, borde veta vartåt Sverige under Alliansen är på väg.”

  Alliansen har misstänkliggjot hela Sverige folk ända sedan Alliansens begynnelse, genom valrörelsen och genom en rad nya lagar och direktiv.

  Jag undrar om inte Josef har rätt. P g a strålningen ser numera svensken hjärna ut som en schweitzerost. De kan inte längre se samband utan köper ”godis på bit”.

 258. denniiss skriver:

  Bäste Carld Bildt, våra förfäder har kämpat och lidit och gett sina liv for den frihet vi har idag … är du villig att bara ge upp den så lätt.

  Vad ar deras liv värda för dig?

 259. mrmhalland skriver:

  Och nu kom det, som ett brev på posten.
  Mona ska riva upp FRA-lagen om de vinner 2010.
  Hur i hela h…..e kan man bjuda henne på detta.
  Det är hennes partis förslag och nu rider hon på att alliansen fick ta det jobbiga beslut hennes regering inte orkade.
  Och…jag förmodar att ingen kommer reagera, hon får nog stå där oemotsagd.

 260. soli01 skriver:

  mrmhalland – finns det möjlighet att gå bakåt i tiden 2005 och kolla hur Leni Björklunds tankegångar -förslag- var, och nu att Sahlin talar om vad det är i detta nu godkända förslaget som de vill ändra. Detta är väl politikens avigsidor – räv och rackarspel. Nu måste de tala om vad det är som de INTE GODKÄNNER. FINNS DET INGEN HEDER KVAR?

 261. mrmhalland skriver:

  ja soli01, de måste tala om vad skillnaden är och vad de inte godkänner, men, det behöver de ju inte om inte Reinfeldt kräver det !
  Nu måste han börja prata.
  Jag tycker att Ringholms kritik mot honom var befogad (även om han också tog billiga poäng på det).
  Jag hann tyvärr inte se Reinfeldts svar på intepellationen och tv’n är nu upptagen av morden i midsommer :-(
  Någon som kan kommentera Reinfedts svar (om han svarade).
  Jag hoppas innerligt att han sopade mattan med Bosse,

 262. soli01 skriver:

  mrmhalland – man måste faktiskt kräva av de som tänker upphäva lagen att de åtminstone talar om vad som ska ändras annars finns ingen trovärighet kvar, som jag ser det. Ursprungsförslaget vore en grej att få fram i ljuset!

 263. Torsten skriver:

  lugn soli,

  Jag tror att dom snubblar på mållinjen;-)

  Populism håller inte i längden.

 264. mrmhalland skriver:

  soli01,

  Jag håller fullkomligt med dig.
  Men, om ingen kräver det av dem så har de plockat sina poäng.
  Utkräver man svar och inte får ett trovärdigt sådant har man själv plockat poäng.

 265. […] Den svenske utenriksministeren, Carl Bildt, er for loven. […]

 266. Torsten skriver:

  soli och mrmhalland,

  det verkar inte som om Mona är så trovärdig.

  http://www.expressen.se/nyheter/1.1209519/lasarna-populistiskt

 267. soli01 skriver:

  Torsten – när makten hägrar brukar det oftast gå överstyr och det är vad Sahlin nu har gjort. Tänker man på hur det hela började hade det varit rakryggat med ett annat svar! Grundförslaget kan komma på bordet och då avslöjas det hela. De ändringar som talas om är kosmetiska i sammanhanget och ibland förundras man vad de sysslar med.
  Makt förblindar och det gäller alla. Finns det undantag?

 268. bestofmankind skriver:

  Det är stor skillnad mellan ett förslag och ett genomförande.

  Mona Sahlin är en modig kvinnlig ledare som står för vad en genuint frihet innebär. Säger hon att hon skall riva FRA-lagen är återstår att se. Jag tror naturligtvis på henne att hon kommer att göra det om hon får makten 2010.

 269. MahaCohan skriver:

  ”Makt förblindar och det gäller alla. Finns det undantag?”

  NEJ, Alliansen är så förblindad av sin makt att vi kan tala om dem som mörkrets makt.

 270. soli01 skriver:

  När det gäller Mona Sahlin: Om hon ska vara trovärdig bör hon säga vad det är som nu har fått henne att ändra ståndpunkt från sitt eget ursprungsförslag. Att ta politiska poänger är tydligen viktigare. F…
  Alliansen skulle ha kastat denna utredning i papperskorgen – denna utredning var för” het” för de ”fega”.

 271. bestofmankind skriver:

  ”Alliansen skulle ha kastat denna utredning i papperskorgen – denna utredning var för ”het” för de ”fega”.”

  Verkligen fegt att skylla på oppositionen som är osaken till det hela. Glöm inte att Socialdemokrater röstade emot, det är det som räknas. Leni Björklunds förslag är en historia.

  Va en riktig man och stå för vad man har beslutat – vinna eller brista.

  Att t o m kontrollera sina egna folk med all makt medel är skandalös:

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1401143.svd

  som gjorde att en kommunpolitiker från Vetlanda lämnar partiet.

  MUF bas – Niklas Wykman – från samma parti, hotar även med att avgå.

  Hur skall det hela sluta?

 272. bestofmankind skriver:

  Muf-bas hotar att hoppa av:

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1398243.svd

 273. mrmhalland skriver:

  Mona Sahlin skriker om att iva upp lagen 2010.
  Hon nämner inte med ord varför.
  Hon försöker med detta tala om att sossarna alltid tyckt som nu så många medborgare gör, detta är falskt !
  Hade Svenska folket varit för förslaget hade hon framhållt att det var sossarnas förslag, det är detta som kallas populism.

  Därmed har jag inte sagt att jag gillar lagförslaget (det jag tror att jag vet om det).
  Vore jag Reinfeldt skulle jag deklarera för folket exakt vad den kommer att innebära, sedan känna av oppinionen och om den fortfarande är så ilsket mot, ompröva och omformulera.

 274. bestofmankind skriver:

  mrmhalland,

  ”Hade svenska folket varit för förslaget hade hon framhållit att det var sossarnas förslag, det är detta som kallas populism.”

  Det du påstår är ett antagande. Likvärdig en skvaller. Det går inte att bevisa därför avvisar jag din kommentar.

 275. mrmhalland skriver:

  bestofmankind :

  Jo, det är bevisat, hon har själv bevisat det genom att påstå att hon ska riva upp det hon själv föreslgit.
  Det bestofmankind , bevisar att hon är populist.

 276. mrmhalland skriver:

  Nu får han väl för H…..e öpnna käften och tala om vad de håller på med !!!
  Det lilla stöd alliansen har haft i pressen vänder dem ryggen i och med denna spionlag.
  Varenda blogg oavsett ämne är full av protester, inte minst denna som faktiskt är politisk.
  Maud verkar ha fattat allvaret och kallar till krismöte – bra, för kris är precis vad det är.
  Vad gör Reinfeldt ? inte ett förbannat dugg, utom att viska fram att alla har missförstått.
  Men för höge farao, tala då om klart och tydligt vad det handlar om !!!!

  Jag kommer aldrig att rösta på sossarna, men just nu känner jag mig mest som en urförbannad soffliggare.

 277. soli01 skriver:

  mrmhalland – kommer just in efter häckklippning – långa armar nu -:-)
  Verkar vara upprörda känslor, vad är det nu som står på? Sista ordet kanske inte är sagt när det gäller FRA-lagen, vad vet jag. Är det ”bästisen” som triggar dig:-)

 278. mrmhalland skriver:

  Nej,

  Jag tycker bara att det är underligt att den karlen kan ttala sig om något alls, inte ens när han vet att han har en stor del av folket mot sig i en för folket viktig fråga.
  Nu måste han börja tala, han förstör ju det jättefina arbete dessa partier tillsammans gör och har gjort.

 279. bestofmankind skriver:

  mrmhalland 1:37

  (har du gömt dig här? Jag hade inte märkt din kommentar om det inte vore för soli01 9:59:-))

  Mona Sahlin hade inte själv föreslagit FRA-lagen. Det var under Perssons tid. Och vad hade föreslagits under en annan makt även under samma parti, överförs inte automatiskt till nästkommande.

  En enkel sunt förnuft. :-)

 280. mrmhalland skriver:

  Hej alla,

  Jag tänkte starta en liten tävling.

  Det hela går ut på att man (när FRA-lagen vunnit laga kraft) skaffar två mailkonton på internet (självklart anonyma), det är viktigt att det ena är utlandsbaserat.
  Sedan skriver man ett mail, innehållande valfria ord.
  På båda kontona har man eftersändnig till det andra kontot.
  Den som lyckats få flest mail granskade av FRA innan deras servrar rasar ( eller den egna mailboxen är full ) vinner en vecka i Byske :-)

  O B S !! Ironi över ett förslag som folket kommer att stoppa !!

  – Hellre FRI än FRA –

 281. pressord skriver:

  tolgfors, (skall det inte vara sorgfors?) säger att alla moderater är för FRA-lagen i blaskan och centerpartiet tycker att alla som har en avvikande uppfattning i FRA-frågan skall få ha det, just för att centerpartiet har en liberal inställning till uppfattningar?! hur klokt låter det?

  kan man driva politik på uppfattningar? krävs det inte en folklig förankring i val av stig? stackars politiker vilket svårt jobb ni har!

  go, mona, go och riv upp skiten 2010, för någon annan lär, defacto, inte ha mandat att göra det , bra eller dåligt kan man tycka men så är det.

 282. mrmhalland skriver:

  pressord :

  Detta har inget med politisk hemvist att göra.
  Här är det uppenbart att såväl folket (väljarna) som politiker är väldigt splittrade.
  Inte minst har ju det visat sig vara fallet hos (S) som ursprungligen föreslog detta kommunistliknande förslag.

%d bloggare gillar detta: