Mötet i Ilulissat

Under veckan som gick var Danmarks utrikesminister Per Stig Möller värd för ett viktigt möte i Ilulissat på västra Grönland.

Sedan något år tillbaka har det spekulerats väldiga inte minst i media om en ny kapplöpning om Arktis i olika avseenden.

Det har handlat om energi- och råvarutillgångarnas ökade betydelse liksom olika aspekter på nya farleder som kan komma att öppnas upp när den arktiska isen minskar i omfattning.

Mötet i Ilulissat var viktigt i och med att företrädare för alla de viktiga stater med territorium i Arktis enades om att inom ramen för existerande folkrätt lösa återstående frågor om bl a jurisdiktion över olika områden.

Även Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov deltog i mötet.

Från svensk sida har vi självfallet all anledning att stödja deklarationen från Ilulissat.

15 Responses to Mötet i Ilulissat

 1. seeurchin skriver:

  Dear Mr Bildt

  Will you be making your usual appearance at the Bilderberg meeting this year.
  This years meeting is due to take place in. Chantilly , Virginia near Washington DC June 5-8 th.
  Could you confirm these dates please. Will you be traveling to the US next weekend.
  Will any other person be representing Sweden. The Wallenberg family are usually present at most Bilderberg meetings. Which family member will be attending this year?

  Can we expect to see information regarding the subjects you will be discussing, published here on your blog?

 2. aljoark skriver:

  Lite bilder från Irakkonferensen i Stockholm i Alla dessa bilder vore alls inte fel.

 3. tnsexton skriver:

  Det är bara att hoppas att förhandlingarna i Ilulissat ger önskat resultat och att oron för att en kapplöpning och en strid om de eventuella naturresurserna under polarisen kan läggas till handlingarna.
  Just en eventuell kamp om fiske, mineraler, olja och gas i och under polarhavet har varit ett av orosmomenten i den säkerhetspolitiska diskussion som berör Norden. Just denna osäkerhet har till del varit styrande för de norska försvarssatsningarna och Finlands vidmakthållande av sin militära styrka.
  Även om Ilulissat-deklarationen mera är ett principuttalande än en bindande överenskommelse ger den hopp om en fortsatt positiv utveckling.

 4. spanaren skriver:

  Vi skall naturligtvis glädja oss åt dagens på ytan
  hoppfulla läge men inte ta för givet att det blir
  bestående när samarbetsviljan sätts på verkliga
  prov.

  Norge torde fortsätta förstärka sitt existensförsvar
  och lägga tungpunkten i norr med Tromsö som
  centrum och några finska avrustningsförslag lär
  inte heller läggas fram. Återstår även att se huruvida
  de nu dagliga patrulleringarna med ryskt tungt bombflyg
  utgående från bla Murmansk över Barents Hav och
  Nordatlanten upphör.

  Ryska Novosti skriver några varningens ord till de
  överoptimistiska. Eftersom det är ”Husbondens Röst”
  som talar bör vi kanske ta det på allvar….

  http://www.en.rian.ru/analysis/20080530/108918531.html

 5. spanaren skriver:

  tillägg till mitt 4:13

  Utdrag från Novosti som är underlag för min tolkning.
  Denmark has long-running quarrel with Canada over the latter’s planting of its flags in Greenland; Canada has been squabbling with America for the same reason; Norway claims almost 175,000 km of Russia’s shelf; and Russia has not yet reached final agreement with the United States on the Shevardnadze-Baker line in the north Pacific. Let’s recall that the Arctic has never seen a ”civilized” approach to its problems.

 6. chiros skriver:

  Den största osäkerheten just nu är inte Ryssland utan USA. Alla länder runt arktis, utom USA har nämligen ratificerat den centrala konvention som en uppgörelse om arktis måste bygga på, nämligen http://en.wikipedia.org/wiki/United_Nations_Convention_on_the_Law_of_the_Sea

  Nyligen har det dock kommit signaler om att detta kan komma att ändras. Detta förutsätter en (långsam) process genom Kongressen med ett mellanliggande presidentval så osäkerheten om detta kommer att kvarstå under ganska lång tid.

 7. chiros skriver:

  Något off-topic, men fortfarande territoriell konflikt; läsvärd artikel i Spiegel:

  Abkhazia’s Prime Minister Alexander Ankvab talks to SPIEGEL ONLINE about why his people want their own state and the role of Russia.

  Ankvab: Our citizens argue quite simply and understandably: Why should we be prevented from doing what others are allowed to? Who gets to decide about international recognition? We want to be free, just like everybody else.

  http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,556739,00.html

 8. chiros skriver:

  … och Norwegian Foreign Minister Jonas Gahr Støre’s recent foreign policy address to parliament:

  Complex Arctic
  Military issues are no longer dominating the agenda in the north, Mr. Støre highlighted. Instead a complex and diversified picture is emerging, and the need for coherent policies increases.

  “One way of describing developments in the north is to say that we have gone from a situation where we faced a single major military threat to one where we are facing a number of complex risk factors. Devising our High North policy requires an understanding of what is changing and what is not”, he said.

  “The challenges we have to deal with, including those relating to security, are becoming more and more closely linked with climate change and the environment, energy, fisheries and maritime transport”, he added.

  http://www.barentsobserver.com/the-norwegian-position-on-the-high-north.4486992-16149.html

 9. tnsexton skriver:

  Aldrig får man vara glad, eller åtminstone försiktigt optimistisk….

  Någon sa att ”om du ser ljuset i tunneln, var medveten om att det kan vara ett tåg…”
  Undrar om denne någon var Spanaren?

 10. hillary2 skriver:

  chiros

  din off-topic-länk var mycket intressant

 11. spanaren skriver:

  tnsexton,

  Säg den glädje som varar…..

  Låt mig peka på ett avsnitt från Chiros länk.
  “However, two factors remain unchanged. Firstly, Norway is neighbour to a large country with interests and ambitions in our neighbouring areas. And secondly, this situation reinforces the need for Norway to be part of a strong Euro-Atlantic security structure”, the Norwegian foreign minister stressed.

  Chiros,

  Mycket intressant länk till den tyska tidningen.
  I det sammanhanget bör det nämnas att de
  järnvägstrupper som ryssarna idag skickat fram
  är att jämföra med vårt SJ driftvärn – när vårt
  land organiserade ett existensförsvar – och ingalunda
  Russische panzerspitze gegen Tblisi om vi skall hålla oss
  till det tyska.

  Vad gäller Georgien har vi ett tidigare inlägg från CB som
  undertecknad och tnsexton gjorde inlägg tidigare i dag.
  Vi kanske skall avhandla Nordpolen här och Georgien där.
  Båda ämnena är aktuella och högintressanta – tycker jag.

  P1 ”Konflikt” går i repris ikväll 22.05 med konflikten i
  Georgien som huvudämne.

 12. chiros skriver:

  United Nations Convention on Law of the Seas (UNCLOS) has never been ratified by USA. During the Arctic Ocean Conference on Greenland, USA has given clear indications that they might change view on this issue.
  http://www.barentsobserver.com/usa-positive-to-ratification-of-unclos.4486935-16149.html

 13. chiros skriver:

  Never had top politicians spoken that favorably of global warming than it was of case in the town of Ilulissat, Greenland. “Not only does global warming pose new challenges, it also gives us new opportunities,” Russia’s Foreign Minister Sergey Lavrov said, apparently, with pleasure. His opposite numbers from the USA, Canada, Norway and Denmark barely objected to that assertion. “The Arctic Ocean stands at the threshold of significant changes,” their final declaration read. “Climate change and the melting of ice have a potential impact on vulnerable ecosystems, the livelihoods of local inhabitants and indigenous communities, and the potential exploitation of natural resources. By virtue of their sovereignty, sovereign rights and jurisdiction in large areas of the Arctic Ocean, the five coastal states are in a unique position to address these possibilities and challenges.”
  http://www.kommersant.com/p897645/r_527/Ilulissat_conference_on_carving_up_the_Arctic_Ocean/

 14. spanaren skriver:

  tnsexton, chiros,

  Medges att man måste spana länge i media inkl. ryska
  för att kunna hitta några tecken på motsättningar mellan
  de inblandade makterna idag.

  Återstår att se huruvida de i vårt norra närområde
  involverade krigsmakterna vidtar några åtgärder
  som tyder på att man blåst faran över. Sverige har
  ju redan avskaffat sitt integritetsförsvar då våra
  politikerna – till skillnad från militären och säkerhetstjänsten –
  aldrig uppfattat några spänningar eller hot varken där eller
  eller annorstädes. För att citera Chamberlein ”Peace in our time”.

  På sikt vill jag jämföra mötet Jakobshavn (Ilulissat) med
  Berlinkonferensen 1884-85 där vad som DÅ kallades
  ”den vite mannens börda” i Afrika fördelades mellan de
  dåtida europeiska större makterna med linjal över Afrikas
  karta. Vi lever än idag med konflikter orsakade av detta beslut
  och har även upplevt WW1, WW2, kolonialkrig och befrielsekrig
  under tiden från 1884 till idag.

  Hillary2,

  I P1 ”Konflikt” om två veckor skall det talas om att Fukuyamas
  dröm om ”Historiens slut” liksom våra politikers ”analyser” bara
  var en dröm. Programmets tema är ”Historiens återkomst” med
  analys av nuvarande och kommande stormaktskonflikter.
  Har du redan efter gårdagens program noterat detta för ev.
  inspelning?

  SvD.se har en mycket aktiv debatt om försvars och säkerhetspolitik
  med anknytning till artiklar i ämnet i SvD. Ett alternativ till CB Blog?

  I sista numret av Der Spiegel finns flera intressanta artiklar bla
  om Afghanistan och Kosovo. Se Chiros länk.

 15. chiros skriver:

  Spanaren,
  Realistiskt när det gäller uppdelningen av Arktis så är det ju Norge, Danmark, Island Canada, USA och Ryssland som ska göra upp om fördelningen av naturtillgångarna i Arktis. Andra göre sig ej besvär. I grova drag är det ju redan ganska klart att ju större kust man har mot Arktis desto större del av kakan lär man slutligen få. Den enda som kommer att hävda något annat är USA som endast har Alaska exponerat mot Arktis. Dom har heller inte ratificerat de traktat som är grunden för en framtida uppgörelse vilket å ena sidan ger dom en större frihet att agera men samtidigt för med sig nackdelar då de inte gärna kan hävda sina rättigheter på traktat dom ännu inte är del av. Norge och Ryssland ser att att göra upp om omtvistade områden, och därifrån är det sannolikt relativt enkelt att dra linjerna vidare mot nordpolen. Återstår Svalbard. Ryssland v.s. USA i Berings sund-jovisst men även det förefaller inom räckhåll. Den dag utvinning står för dörren kommer båda parter tjäna på att reglerna är klara.

  Det som möjligen skulle kunna skapa konflikt är om ytterligare något land, t.ex. China skulle hävda en rätt till tillgångarna.

%d bloggare gillar detta: