Nu drar det igång!

I dag drar så Irak-konferensens arbete i gång på riktigt allvar – även om själva konferensen ju äger rum först i morgon.

För min del blir det en hel del arbete med slutgenomgångar av de olika förberedelserna. Men jag måste medge att jag är rätt lugn – medarbetarna på UD verkar ha gjort ett mycket solitt arbete.

Utmaningen är dock betydande. Detta torde med marginal vara den största samling ministrar och motsvarande vi haft i Stockholm sedan vi hade OSCE:s ministermöte här – det var 1992 eller 1993.

Och till detta skall så samtidigt läggas FN:s generalsekreterare. Och större delen av Iraks regering.

Senare på eftermiddagen är jag ute på Arlanda och tar emot den stora irakiska delegationen. Det ger också möjligheten att gå igenom en del olika saker med dem.

Jag träffar också FN:s representant i Irak de Mistura och generalsekreterarens specialla sändebud Gambari. De är nyckelpersonerna i FN:s svåra arbete med Irak-frågan.

Och i kväll har jag mer informell middag med några av mina europeiska kollegor som kommer till rimlig tid redan i kväll – lite oklart fortfarande.

138 Responses to Nu drar det igång!

 1. soli01 skriver:

  Medarbetarna är nog så viktiga och Du har tydligen en dukig stab, som arbetar i det tysta. Det måste vara orimligt att göra allt ”kringarbete” själv.
  Får den uppfattningen att det hela fungerar bra och att dessa personer även påverkar slutresultatet.
  Lycka till i Ditt arbete och att Irak-konferensen ytterligare fäster Sverige på kartan.

 2. spanaren skriver:

  SvD.se ”Brännpunkt” har idag en artikel om en
  alternativ utrikespolitik, som efter 2010 med stor
  sannolikhet blir regeringspolitik.

  Vad anser läsekretsen?

  http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_1298953.svd

 3. jannedumbom skriver:

  Spanaren

  ””som efter 2010 med stor sannolikhet blir regeringspolitik”

  Aha, nu förstår man innebörden av vad du menar med SANNOLIKHET i dina krigiska bedömningar. En ren GISSNING!
  Eller kan du motivera varför vi efter nästa val (år 2010) men STOR SANNOLIKHET
  skall ha en NY REGERING?

  Jag har sagt det förr, objektiv är den gode Spanaren inte, hans subjektivitet lyser igenom nästan allt han skriver.
  Och den mannen vill kalla sig expert och realist.
  Bevare mig för sådant skitsnack!

 4. spanaren skriver:

  jannedumbom,

  Min sannolikhetskalkyl grundar sig på att
  nuvarande oppositionen under längre tid haft
  MINST 10-15% övertag i opinionsundersökningar
  från ALLA institut. Vad skulle ändra det före 2010?

  Jag är medvetens om mina tillkortakommanden –
  men det var kanske inte vad utrikesministern ville
  se diskuterat med sitt inlägg.

  Har du något vettigt att säga med CB inlägg och
  SvD ”Brännpunkt” som grund?

  PS.
  Anser mig vara en ”amatör” vilket framkommer när
  mina inlägg ”modereras” av debattörer med djupare
  kunskaper. Har ALDRIG påstått mig vara ”expert”.

 5. soli01 skriver:

  Själva titeln på denna skrivning avslöjar allt: ”Sverige ingen städpatrull till USA,
  Nej, vi är ingen städpatrull och har ingen anledning att vara detta!
  Hela budskapet avslöjar klart vem som skrivit denna!
  Vi har som bekant inte startat något krig.
  Detta är enligt min mening inget annat än ”skitprat” och att i efterhand vara den som vet bäst.
  Att vi ska påtala – om det inte redan är gjort – att vi har fått mycket flyktingar från landet pga kriget – är något som vi bättre kunde framhålla.
  Nu är vi där vi är och Iraks styrande ska själv avgöra när de inte vill ha stöd av amerikansk trupp. Inget vi har med att göra.
  Att kritisera för kritiserandes skull är inget som i dagens läge hjälper landet på fötter.

 6. jannedumbom skriver:

  Spanaren

  Du är alltså mannen som redan nu förutspår utgången av nästa val genom att ta för givet att OPINIONSUNDERSÖKNINGAR gjorda år i förväg MED STOR SANNOLIKHET ger vid handen vem som vinner nästa gångl!!!
  Och som inte detta skulle vara nog spetsar din kommentar med orden ”Vad skulle ändra det före 2010”?
  Jag upprepar: Bedömer du krigsrisker på lika lösa boliner är det inte att undra på att enl. dig brinner det i princip i varenda buske!
  Man blir mållös inför sådana yttranden. Slå upp i ordlistan vad subjektiv resp. objektiv betyder.

 7. tnsexton skriver:

  Även om Ahlinsk/Weiderudsk i inledningen till sitt Brännpunktsinlägg inte kan avhålla sig från inrikespolitiskt krypskytte och socialdemokratsk profilering, innehåller artikeln en hel del tänkvärdheter vad gäller den forsatta hanteringen av Irak-frågan. Jag tänker då inte så mycket på vad Sverige eventuellt kan bidra med i form av påtryckningar och agerande på den internationella scenen utan snarare på deras mera generella resonemang om ansvar och nödvändiga åtgärder.

  Viktigast är att stärka det nationella irakiska inflytandet över hur landet ska styras och utvecklas och över produktionsmedlen samt att främst USA inte bara tar ett säkerhetsansvar utan även ett återuppbyggnadsansvar för landet.
  A/W:s tankar om att på sikt ersätta koalitionsstyrkorna med en muslimskdominerad FN-styrka är intressant men får inte frånta irakierna deras eget ansvar för sin egen säkerhet och utveckling.

  Vad gäller språkbruket har A/W alldeles rätt. I Irak pågår nu inte ett krig mot den internationella terrorismen utan ett inbördeskrig mellan olika religiösa och politiska fraktioner kopplat till ett allmänt och utbrett motstånd mot vad man upplever som en ockupationsmakt,

 8. foretagsledare skriver:

  Carl Bildt & andra i Regeringen:

  Det var säkert en överraskning för många svenskar & amerikanska kongressledamöter, att få reda på att Södertälje tar emot fler Irakiska flyktingar än hela USA & Kanada tillsammans !!!

  Nått måste radikalt förändras med avseende på svensk flyktingpolitik !

  Man ska inte behöva bli stämplas som Sverigedemokrat för att man ifrågasätter nuvarande flykting- & invandringspolitik.

 9. tnsexton skriver:

  Jannedumbom

  Du har en fantastisk förmåga att, väformulerat och med stora inslag av sarkasm, såga debattörerna, och då främst Spanaren, på denna blog. Jag kan hålla med om att Spanaren drar lite väl stora växlar på dagens opinionsläge samtidigt som dina snabba växlingar därifrån genom ”guilt by association” alltför enkelt leder till att hävda att hans uttalanden i andra ärenden är gjorda på samma lösa boliner. Typisk för din debatteknik att undvika att presentera en egen analys.

  Att sakligt förklara varför det, exempelvis, inte ”brinner i varenda buske”, i stället för att komma med versala raljanterier, skulle avsevärt öka din trovärdighet.

  Men det är klart, om ditt syfte bara är att roa och oroa och inte att seriöst delta i debatten, är dina inlägg inte helt utan underhållningsvärde.

 10. spanaren skriver:

  tnsexton,

  Återstår att se om USA efter ett eventuellt regimskifte
  överlåter oljeintressena till de förra ägarna och avslutar
  ”korståget” för demokrati i det större Mellersta Östern
  och ägnar större uppmärksamhet åt de stora sociala
  problemen i USA.

  I vilken grad kommer Iran resp. Saudi att påverka
  utvecklingen efter ett amerikanskt urdragande med
  utgång från sina egna geopolitiska intressen?

  Problemen är stora och många men kan läget bli sämre än
  nu med vad som i praktiken är amerikansk ockupation med
  inbördeskrig inom motståndsrörelsen?

  Vi skall inte glömma Turkiets, om tillfälle ges, intresse för
  den fd ottomanska Mosulprovinsen med dess oljetillgångar.

  PS.

  Jag som du påstår ingalunda att som Jannedumbom skriver
  ”det brinner i varje buske” utan återger scenario som delas
  av många internationellt kända säkerhetspolitiska experter
  ehuru undertecknad under mera än du ”bradskande rubriker”.
  Även jag ser fram emot den dag Jannedumbom framför en
  EGEN tänkt tanke utom irrelevanta personangrepp.

  Jannedumbom,

  Kan du påvisa några tecken på att opinionsläget i Sverige
  kommer att ändras före nästa val?

 11. knightone skriver:

  Haha såg på TV4 en galenpanna till kvinna som verkade vara anställd av Iranska informationsministeriet.

  Jorå allt var fel. Ingenting var positivt. USA och Sverige gör allt fel. Irakierna ska lägga sig i fosterställning och be till Gud om att den imperialistiska ockupationsmakten ska lämna landet… jorå, ungefär så.

  Baghdad Bob har kanske gjort könsbyte…

 12. jannedumbom skriver:

  Knightone

  Är du säker på att det var Bagdad Bob som uppenbarade sig efter könsbyte och inte
  allas vår XXXXXXX (känd från bl.a. dagens blogg)

  ;-))

 13. soli01 skriver:

  Att det inte pågår något krig är heller inget nytt och att det mera numera pågår ett inböreskrig mellan olika religiösa fraktioner är däremot något som tydligen tar sin tid att lösa. Detta måste givetvis landets styrande hantera och blir svårt för någon utomstående.
  Inget nytt alltså!
  Tror att amerikanarna så snabbt som möjligt vill lämna landet, men att sittande regering vill anvvakta med sitt beslut, då säkerheten inte tydligen anses under kontroll.
  Inget nytt alltså.

 14. jannedumbom skriver:

  tnsexton

  Jag föredrar att inte publicera min ”egen” Declaration of Rights utan tar mig friheten att skriva på mitt alldeles egna lilla vis, dvs utnyttja denna nya kanal som benämns blogg.
  Betr. trovärdighet är det inget som jag försöker bygga upp som vore det ett varumärke, utan jag skriver alltid spontana kommentarer (om stort som smått). Den som vill kan läsa och den som vill kan hoppa över. Ibland är jag borta från bloggen någon månad, min arbetssituation styr mitt deltagande här.
  Betr. dina kommentarar, har jag alltid ansett dem vara av en betydligt ädlare metall än den person som jag ofta kallar Krigshetsaren, jag kan tycka om vad du skriver men jag kan också ibland har en helt motsatt mening MEN du ger alltid ett rättframt och trovärdigt intryck!

 15. fairymary skriver:

  I lördags var Thomas di Leva gäst på Kulturnatta. En bit in i föreställningen hör jag honom säga: ”Ni är några som försöker få mig från scenen genom att kasta in saker…OK, man kan döda en man men sångerna kommer att leva: Man kan döda en man men buskapet lever vidare…..” Då gick mina tankar till Martin Luther King

  Idag associerar jag Thomas replik till Dig Kachina. Du är inte död hoppas jag …..jag saknar Dig och Ditt budskap lever vidare.

 16. jannedumbom skriver:

  Spanaren 7:32

  ”Kan du påvisa några tecken på att opinionsläget i Sverige kommer att ändras före nästa val?”

  Ja, det pågår ett paradigmskifte. Permafrosten lättar dag för dag (trots att det ibland kommer en riktig ordentlig snöstorm som kan förorsaka rejäla störningar – som dock ändå är av övergående karaktär).

 17. Josef Boberg skriver:

  ”Intelligent Wi kommer att drömma i natt

  Intelligenta drömmar som Wi aldrig någonsin drömt förut

  Wi drömmer om att det Är Fred och Frid på Jorden

  Därför att Allas Tanke-intellektuella och Fysiska Krig Är Slut !” :-) /Josef

 18. chiros skriver:

  Rätt ska vara Rätt, vill jag minnas att Carl brukar säga.

  Att USA angrep Irak var både fel och kontraproduktivt och det borde dom få erkänna.
  – Hade man låtit bli och samtidigt fokserat på Afganistan hade ”Al Qaeda” sannolikt varit historia vid det här laget
  – Det fanns inget stöd folksrättsligt för vad dom gjorde
  – Enligt the Downing street PM: ”The facts are being fixed around the policy”
  – Det fanns gott om kunskap om varför man skulle låta bli; Bush Sr., Blix, m.fl.
  – Planeringen för att vinna freden var obefintlig trots att kunskap om utmaningarna fanns inom den amerikanska statsapparaten
  – Genomförandet av ockupationen är skrattretande och kan komma att leda till en Balkaniseringsprocess med oöverskådliga konsekvenser i regionen
  – Bushs finansminister fick sparken för att ha uppskattat kostnaderna till USD 100 miljarder. Nu nämns siffror som är 30 gånger större eller 3 biljoner USD
  http://www.france24.com/en/20080520-interview-joseph-stiglitz-2001-nobel-prize-economics-book-cost-war-iraq

  Detta till trots är läget nu som det är och oljan kostar 120-130 USD per fat. Vilka är Sveriges och EU’s intressen i detta? Vad gör vi lämpligen åt detta? Vi har ingen anledning att tjäna USAs intressen om dom strider mot våra egna och om vi vill se oss själva i spegeln varje morgon så ska vi nog fortsätta att hävda folkrätten, speciellt när man ser konsekvensen av att vika från den linjen i Kosovo.

  Personligen anser jag dock att vi inte ska involvera oss i Irak innan USAs militär i allt väsentligt har lämnat landet. Däremot tar vi väl gärna emot USAs stöd för att hjälpa fler Irakiska flyktingar i Sverige till att bli produktiva medborgare här.

 19. chiros skriver:

  … och 3 biljoner, det är c:a 22% av en amerikansk BNP

 20. ollemunter skriver:

  Ett lugnare Irak betyder mycket för Sverige. Dom flesta irakier som bor i Sverige, oavsett dom har upphållstillstånd eller inte, vill inget hellre än att återvända hem. Jag hade grannar från Irak som trots att dom köpte hus, tänkte så. Bägge jobbade och var väl integrerade i samhället, men så fort det bara gick, skulle dom återvända.

 21. soli01 skriver:

  jannedumbom – fortsätt som du börjat och bry dig inte om de som kanske vet bäst.:-) Jag gillar ”kryddad” mat och lite ironi och humor i lagom blandning, som ljusar upp tillvaron.

 22. bestofmankind skriver:

  Läsvärda och informativa kommentarer från spanaren, tnsexton, chiros och olle angående Irak konferensen.

  Men jag saknar MohaCohans/Kachinas verklighet. Du är en fighter som jag, utvald att försvara dem svaga, jag vill gärna höra dina synpunkter om detta.

  Personligen finner jag ironi av denna konferens. Initiativet om detta kom från PM Fredrik Reinfeldt som kostar skattebetalarna ca 25 miljoner kronor. Detta tas ur biståndsbudgeten samt andra UD-anslag.

  Med erfareheter om hur Carl Bildt svarar för kostnadsbesparingar undrar jag hur många ambassader till kommer att läggas ner för att täcka dessa kostnader?

 23. jannedumbom skriver:

  soli01

  Trevligt att höra ;-))

  Förresten, tror du att ”vålnaden” kan hålla sig borta idag?

 24. jannedumbom skriver:

  bestofmankind 8:48

  Jag förstår din oro.
  Naturligtvis är en svensk ambassad i Manila mycket viktigare än att försöka skapa förutsättningar till fred i världen.

 25. bestofmankind skriver:

  Jannedumbom 8:54

  Så menade inte jag.

  Det handlar om prioriteringar och värderingar. Man sätter först den grundläggande hörnstenen i utrikesförbindelser – ambassader- och utvecklingar därefter relationer.

  Om nedläggning av den svenska ambassaden i Manila är inte jag orolig längre. Det är beslutat sedan länge att det stängs officiellt den 30 juni. Så var det med det.

  Men hur många andra svenska ambassader till jannedumbom?

 26. soli01 skriver:

  bestofmankind – inte trodde jag att du var en sådan”bakåtsträvare” :-) Det är klart att vi ska arrangera oss i olika projekt. Det avgör vi helt utan inblanding. Vad det hela kostar , vet jag inte då detta inte mig veterligt har offentliggjorts.
  PS. Det finns flera som försvarar de svaga, så upp med hakan! :-)

  jannedumbom – ”som man bäddar får man ligga” och det är faktiskt tråkigt. Svar på din fråga: Jag tror faktiskt det.

 27. bestofmankind skriver:

  rättelse på min kommentar 9:01

  ordet uvecklingar skall vara utvecklar

 28. jannedumbom skriver:

  bestofmankind 9:01

  ”Det handlar om prioriteringar och värderingar. Man sätter först den grundläggande hörnstenen i utrikesförbindelser – ambassader- och utvecklar därefter relationer.”

  Måtte svensk statsförvaltning på samtliga nivåer inse att de banbrytande idéer du förmedlar är värda att tas om hand. Dina ord är, på min ära, helt revolutionerande ;-))

  Tack för att du finns,
  Kram

 29. bestofmankind skriver:

  soli01,

  ”Det är klart att vi ska arrangera oss i olika projekt.”

  Självklart, men man stänger inte igen framförallt sina ambassader för att arrangera olika projekt.

  ”Det finns flera som försvarar de svaga, så upp med hakan! :-)

  På bloggen var det bara Kachina som öppet försvarade mig i alla lägen, som en kvinna och en född utlänning. Tro det eller ej!

 30. bestofmankind skriver:

  P.S.

  Förtydligande: Det var bara Kachina som försvarade mig av manliga könen.

 31. fairymary skriver:

  bestofmankind!

  Jag vet att det känns gott att ha en manlig ”riddare” som träder fram till ens försvar.

  Av vad jag läst mig till på denna blog så är Du en kvinna med mod, handlingskraft och tillgång till ordets makt.

  Så förfäras ej! Du står Dig gott!!!!!!!

 32. soli01 skriver:

  bestofmankind – apropå försvara; alla kanske inte säger samma sak – upprepningar om du” hajar”.
  Ang ambassader kan vi inte sammankoppla den nu aktuella konferensen med dessa. Vi ska vara glada att regeringen arbetar för även den globala sidan. Allt är inte fel!

 33. bestofmankind skriver:

  fairymary,

  Visst klarar jag mig själv. Men det känns orättvist att jag har varit här på bloggen och fått läsa massa beskylningar (ibland grova) riktade mot mig, utan att någon blivit utslängda pga det.

  Och sedan använder Kachina ett ord som är relativt för var och en, och blir spärrad. Var är rättvisan i den, och demokratin för den delen?

  soli01,

  Kopplingen som jag gjorde är mitt sätt att ironiskt kommentera saken. Jag har väl rätt till att uttycka min mening?

 34. jannedumbom skriver:

  bestofmankind 9:41

  Ett tänkvärt råd i all välmening innan lunchen.

  Överskatta inte betydelsen av din egen person!

 35. bestofmankind skriver:

  jannedumbom 9:46

  Som en född Asiat och en neutraliserad svensk, vet jag var skåpet skall stå!

 36. momenttwentytwo skriver:

  Jag tycker det är fantastiskt att Sverige är värd för en sådan viktig konferens, men nu är det verkligen tid att ta tillfället i akt och sätta igång en bra insiktsfull diskussion som kanske kan vara början till en lösning för Irakfrågan. USA måste ta sitt ansvar. EU måste ta sitt ansvar och Irak måste få hjälp med att kunna ta sitt ansvar.
  FN borde också få någonting sagt. Det är genom invasioner som den i Irak som gör att hela organisationen undermineras och som ger antydan till en början på ett paradigmskifte som inte bådar gott för sedvanerätten, eller världssäkerheten.

 37. jannedumbom skriver:

  bestofmankind 9:49

  Det är väldigt bra att du har ett starkt självförtroende MEN för att uppnå sina syften och mål fordras även vissa mått av självkritik och ödmjukhet.
  Att enbart lita på ”ja- sägare” i sin omgivning är ytterst destruktivt!

  Nu går jag på lunch,
  Kram

 38. tnsexton skriver:

  Spanaren
  Den framtida utvecklingen i det ”större Mellanöstern” rymmer många olika möjligheter/risker att gå både rätt och fel.
  Antalet parametrar är mycket stort. Utan att prioritera kan jag, för att nämna några, ta:
  * de religiösa motsättningarna både inom och utom de olika länderna
  * kampen om vilken stat som ska vara den regionala stormakten i en post-irakkrigssituation. Iran, Irak, Saudi, Egypten, Turkiet eller Syrien
  * externa aktörers kamp om intressen och allierade i jakten på den allt mer sinande oljan
  * den fortsatta utvecklingen i Israel-Palestina-frågan
  * den militanta islamismens eventuella aktioner utanför regionen och hur sådana kan komma att påverka världsopinion och staters agerande
  * osv

  Ytterlligare en viktig fråga är om Irak överhuvud taget kommer att kunna återuppstå som en fungerande nationalstat. Irak är ju i grunden en rent kolonial konstruktion med gränser dragna på de dåtida stormakternas kartor efter det Ottomanska väldets fall och utan hänsyn till etniska eller religiösa förhållanden. Detta faktum och utan en kolonial eller diktatorisk makt som håller samman landet kan kommer att skapa långsiktiga problem där det som idag är Iran, Syrien, Turkiet och Jordanien alla kan hävda historisk rätt till valda delar av Irak.

  Slutklämmen blir att vad gäller detta område är det väldigt många bollar i luften som alla studsar åt olika håll. Att förutsäga var och när de slutligen landar är svårt.

 39. bestofmankind skriver:

  jannedumbom 9:58

  Du är för mig ett stort frågetecken??

  Men tack ändå för omtanken.

 40. fairymary skriver:

  tnsexton!

  ”Vi var alla bröder. Så kom engelsmännen med sina linjaler.”

  Citat okänd taxichaufför i Stockholm

 41. fairymary skriver:

  jannedumbom!

  Jag har lite dåligt samvete för att jag var lätt ironisk mot Dig igårkväll……Det är helt OK att ta fel på Västernorrland och Västerbotten. Du hälsa härmed varmt välkommen upp till det nu flödande nordiska ljuset för att på ort och ställe uppleva de subtila skillnaderna i natur, folkkynne och dialekt.

 42. tnsexton skriver:

  Fairymary

  Tack för din taxikommentar 10:10!
  Jag har inte hört den förr men ack så väl den beskriver situationen på många ställen i världen.
  Inte bara engelsmän, utan fransmän, tyskar och andra kolonialstater drog gränser och skapade onaturliga statsbildningar som är osaken till mycket lidande, både historiskt och i nutiden.

 43. bestofmankind skriver:

  MahaCohan,

  Det var DU som sa till mig att det gäller att vara ”hårdhudad” här på bloggen.

  Så kom igen, jag vill läsa dina kommentarer!!

 44. jannedumbom skriver:

  Fairymary 10:11

  Tillbaka från lunchen (Piccata Milanese – mkt fin).

  Tack för din inbjudan till de nordliga breddgraderna och du behöver absolut inte ha dåligt samvete för att du var lite lätt ironisk igår kväll ;-)) . Jag förtjänade det!

  Kan tala om en ”rolig grej” för dig, nämligen detta att namngeografi (både svensk och utländsk) faktiskt är det enda område utanför min yrkeskunskap, där jag utan att rodna kan säga att jag är jätteduktig, det har alltid varit ett stort intresse för mig både att studera kartor samt att resa väldigt mycket. Det gick lite snabbt för mig att skriva igår kväll, jag hade ju annat i tankarna framåt 20.00 ;-)) – kan garantera dig om att jag mycket väl känner till skillnaden mellan Västerbotten och västernorrland. Går man vidare norrut och passerar Norrbotten för att ta sig ner genom Finland, kommer man till ett område som alltid tjusat och fascinerat mig, dvs Österbotten med sin delvis svenskspråkliga befolkning.
  Och för att fullborda min ”norrländska lovsång” vill jag gärna framhålla att Höga Kusten slår det mesta i fråga om ”naturlig skönhet” enl. min egen ödmjuka mening.

 45. spanaren skriver:

  Fairymary,

  Ditt 10:10

  Tillåt mig att göra ett tillägg till tnsextons svar.

  Krigshändelserna i första världskrigets slutskede ledde fram
  till freden i Sevres som pga dess orättfärdiga utforming ledde
  till ett omedelbart fortsättningskrig som avslutades med
  freden i Lausanne 1923. Redan 1917 hade Frankrike och
  England 1917 utfärdat Balfourdeklarationen som är själva basen
  för problemet med uppdelningen det brittiska NF-mandatet
  Palestina och 1916 Sykes-Picot-fördraget som styckningen av
  det Ottomanska Imperiet mellan England och Frankrike.

  Din taxichaufför har helt rätt vad gäller Lausannefreden – hur många
  läsare här känner ens till att den existerar och vad den innebar för
  det läge vi har idag i ”the Greater Middle East” för att citera Bush?

  Filmen ”Lawrence of Arabia” som många av oss sett ger en bra
  bild av England/Frankrikes svek mot araberna.

  tnsexton,
  En dialog oss emellan kan föras på annan plats där
  MINA inlägg inte höjer blodtrycket på vissa debattörer här.
  Ditt 10:00 inbjuder till djupare analyser…….

  QZE AB.

 46. soli01 skriver:

  fairymary – kommer ihåg när vår dotter – då ca 8-9 år helt spontat säger när vi var ute i skogen och plockade bär i Jämtland – ”Det är likt Västerbotten här”. Hur kunde hon veta detta – är frågan. :-)
  Har många gånger funderat på detta yttrande.

 47. soli01 skriver:

  spanaren – du uppmanas att inte flytta, då det finns mycket att lära av era kommentarer här!

 48. spanaren skriver:

  soli01,

  OK – jag kan köra ”ickekrigiska” inlägg med dublett här.

  Innan jag glömmer det…

  Vi har här tidigare samtalat om bla Fukuyamas teser om
  historiens slut mm.

  I senaste numret av ”Time” anmäls en ny bok av Robert Kagan
  ”The return of History – and the End of Dreams” som anser att
  morgondagens värld blir en maktkamp mellan en axel av demokratier
  och en klubb av autoritärt styrda länder.

  Utdrag:
  ”Russian leaders today yearn not for integration with the West
  but for a return to a special Russian greatness”.

  Kagan, minst lika krigshetsande som ”Spanaren”, är tidigare UD
  tjänsteman och talskrivare till George Schultz och drivande kraft
  bakom McCains utrikespolitiska tal i mars månad i Los Angeles.
  Han är nu bosatt i Bryssel och verksam vid Carnegie Endowment
  for International Peace.

  Vad innebär det för utvecklingen i Irak och annorstädes?

 49. Torsten skriver:

  soli, mrmhalland,

  Det hjälper att vara envis. Vi kanske har del i detta. Vem vet:)

  http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FArticleID%3D2008%5C05%5C28%5C286138%26sectionid%3DDinapengar%26o%3Dexpressen

 50. Torsten skriver:

  Andreas Carlgren,

  Ett mycket bra beslut.

  http://di.se/Nyheter/?page=/Avdelningar/Artikel.aspx%3FArticleID%3D2008%5C05%5C28%5C286138%26sectionid%3DDinapengar%26o%3Dexpressen

  Sätt i gång med att bygga ett dussin kärnkrafverk nu!

 51. Torsten skriver:

  Lars Leijonborg,

  Ber om ursäkt. Du skall också ha Din del av berömmet:)

 52. soli01 skriver:

  spanaren – har du blivit anklagad som ”krigshetsare”? Det är fel, tycker jag, och allt väst gör är väl inte klanderfritt! Så uppfattar jag dina kommentarer. Svårt kanske att ha ett givet svar på detta med politik, men jag tillhör de som – trots åldern -vill höra hur funderingarna går.
  Lycka till !Du har bl a tnsexton m fl att ”angripa”. :-)

 53. karrman skriver:

  spanaren

  Problemet med Kagans analys är att det exkluderar Kina och Ryssland från att bli partners i en global arkitektur. Istället exkluderas de och ges incitament att bygga egna organisationer.

  Vad som skulle behövas är en ny internationell organisation som inkluderar de viktigaste ekonomiska och geopolitiska spelarna: USA, Kina, Ryssland, Indien, Japan, EU, Brasilien, Afrikanska Unionen. När det gäller mellanöstern kunde Turkiet och på sikt Iran ingå. Skulle vara en fortsättning på G-8. Dessa skulle gemensamt utveckla ett regelverk för gemensamma intressen inom ekonomi och säkerhet.

  Varför kan inte detta ske inom FN:s ram? FN är en produkt av andra världskriget och visat sig mycket svårt att reformera. Kan därför vara smart att organisera de globala makterna i dagsläget separat. Är det någon som tror att Frankrike och UK kommer att avstå sina platser i säkerhetsrådet för en gemensam EU plats?

  Visst kan man tänka sig en global allians av demokratier, men det är nog steg två.
  Tror inte att Kagans plan blir något annat än en papperprodukt. Kommer inte få med sig EU, Indien mfl. på detta förmodar jag.

  Ska också komma ihåg att det inte enbart är de neokonservativa i USA som argumenterar för en allians av demokratier. Finns många liberala internationalister som gör samma sak.

  The Agenda with Steve Paikin ( TV kanal i Kanada ) hade en intressant debatt på detta tema: The Debate: The International Order

 54. soli01 skriver:

  Torsten – jag har skrivit på direkten tlill vissa regeringsmedlemmar och jag har verkligen ”eldat” på för vissa ställningstaganden – kända här. Om detta kan påverka, vet väl ingen, men roligt att det börjar hända något. Nu återstår detta med kärnkraften, som inte får läggas på is. Kollade miljöpartiets inställning och där ska det avvecklas, som bekant. Kan inte alla partier med förnuft sluta sig samman ( över blockgränsen) och beordra en utbyggnad – och det brådskar! Vet att LO inte skulle gråta.

  Vi behöver mycket mera el i framtiden och då är KÄRNKRAFTEN en av vägarna för en lösning.
  Torsten håller med i all fall.:-)

 55. spanaren skriver:

  Karrman,

  Tack för länken.
  Jag delar heller inte alla avseenden Kagans åsikter om
  framtidens värld.

  Idag är Indien associerad medlem i SCO och har ett
  mycket nära militärt samarbete med Ryssland.
  Gemensam framtagning av nytt flyg och missiler
  gemensamma militära övningar osv.
  Talas om en olje/gasledning från en annan associerad medlem
  av SCO, Iran, till Indien. Historiskt har Indien haft ett nära
  samarbete med Sovjetunionen.

  Själv tror jag mer på en vidareutveckling av SCO som redan
  nu kontrollerar i stort hela kontinentala Asien med ett Ryssland
  som vänder Europa ryggen och vänder sig österut samtidigt
  som de europeiska kontinentala större makterna vänder sig från
  USA och bildar en ny stormakt av EU. Skall Sverige omså ingå som ett
  obetydligt utkantslän eller återupprätta suveräniteten fullt ut?

  Vad gäller USA återstår att se vilken administration som
  tar makten efter presidentvalet i höst och vilken politik
  som kommer att föras. Naturligtvis finns det olika strömningar
  både på Republikansk och Demokratisk sida – vi får vänta och se.

  Mitt inlägg var avsett som utgångbud i en utrikespolitisk debatt
  – inte en personlig åsikt.

  På vilket sätt berörs området denna debatt gäller – Irak – av
  Kagans teorier?

  Jag finner dina tankar om en ny internationell organisation
  mycket intressanta och tänkvärda….

  Vad tycker övriga av utrikes/säkerhetspolitik intresserade
  meddebattörer?.

 56. weneedtoknow skriver:

  Tänk om USA:s statsledning låg bakom 9-11 attacken!!? Många amerikanska medborgare spekulerar i det – även den japanska regeringen.

  Citat från Alex Jones webbsida: ‘The government needed a crisis to convince the people to willingly give up their liberty in exchange for ‘safefty’.

  …now the painful facts are in. The dark forces of global government are funding, training and protecting terrorist network worldwide.

  …9-11 the road to tyranny documents the ruthless history of governments orchestrating terrorist attacks against their own people to scare them into total submission’.

  http://www.infowar.com/tyranny.htm

  Amnesty International kritiserar också EU:s hantering av vad de uttrycker vara ‘det så kallade kriget mot terrorism’. Rapporten borde finnas tillgänglig på UD:s hemsida.

 57. Torsten skriver:

  soli,

  Metall med alla stålverk drar ju väldigt stora mängder energi.
  Likaså Pappers med pappersbruken som håller på att flytta utomlands på grund av höga energipriser.

  Soli, kan inte Du verka som lobbyist hos Metalls Stefan Löfven och Pappers Jan-Henrik Sandberg så att dom tunga namnen hjälper till att trycka på Regeringen.

 58. karrman skriver:

  spanaren

  Stora frågan i Irak är om man kan få tillstånd en politisk uppgörelse mellan grupperna.
  Kagans förslag har inget att tillföra till den problematiken.

  Utfallet bestäms mellan USA, Iran, Saudiarabien, Turkiet och grupperna i Irak. USA måste utforma en exitstrategi i Irak som minimerar riskerna för blodbad. Vet inte om detta är möjligt. Sunni-araberna har styrt i 500 år och frågan är om de vill ge makten till Shia majoriteten. Förmodligen krävs det en politisk vilja att kompromissa vilket vi sett litet av.
  Får nog vänta till efter presidentvalet i USA innan något viktigt kan hända.

 59. lindalovelace skriver:

  1:02

  Annu ett i raden av weneedtoknows sakliga inlagg.
  Trovardigheten kan bedomas efters hans partitillhorighet – Kommunistiska Partiet !

  Hans bif. lank fungerar lika bra som den politik som han efterstravar, dvs inte alls!

  http://www.kommunistiskapartiet.org/

 60. Josef Boberg skriver:

  GooodDag Soli01,

  Apropå kärnkraft – vad säger Du om det följande, som är saxat på min blogg under rubriken ”IT-SMOG = STRESS”:

  I o f s så är Wi i den övre medelåldern ej så känsliga för det här med IT-smog och kärnkrafts”strålning” som barn är – men likväl finns det ju ej någon anledning att Wi omger oss med mera av den ”skiten” än vad som är nödvändigt.

  Ifall Du har barnbarn – eller kanske barnbarns barn som är små – så är det i vart fall LivsViktigt för dom att dom får så lite av det här som möjligt, faktiskt…

  Allt det följande har Josef skrivit utifrån vetskapen att all materia * till mer än 99,99 % består av tomrum * på atomär * nivå = materian som Wi upplever den med wåra fysiska sinnen är mindre än 0,01 % av det Hela ! Kvantfysikerna * har också bekräftat att det är så här. Nanotekniken * säger åt hållet samma sak.

  Wåra kroppars * celler * är byggda av dessa atomer = wårt kött och blod mm är till mer än 99,99 % tomrum. Den senaste forskningen på vad tomrummet = all MateriaSkapelses Källa är – pekar på att tomrummet intellektuellt sett kan benämnas som åt hållet ”Ett Enda SuperIntelligent ElektroMagnetiskt Plasma” *, *. Med andra ord “Ett Enda VarAnde” – som i materians form uttrycker sig i en hart när oändlig mängd fysiska former – som kan uppfattas och upplevas med wåra fysiska sinnen.

  Ofattbart Fantastiskt ?

  Med vanligt sunt Förnuft = BondFörstånd så är det ju ej alls särskilt svårt att räkna ut – att ifall Wi fortsätter att belasta Tomrummet = det ElektroMagnetiska Plasmat i wåra kroppar – som ju är mer än 99,99 % av det Hela – 24 timmar per dygn med syntetisk = konstlad = onaturlig = statisk ElektroMagnetisk energi = It-smog (Kalle Hellberg, MaxiCom http://www.maxicom.se/Forskningsrapporter.htm ) – att det på sikt kommer att ge åt hållet förödande hälsoFörstörande effekter.

  Varför är då den här konstgjorda = statiska IT-smogen så hälsoFörstörande ? Wi är ju bokstavligt talat ständigt och jämt bestrålade av all naturlig NaturLiktVisa = Intelligenta strålning ?

  Tja – svaret på det är skitenkelt – som ju allting är som är åt hållet naivt = enkelt = Förnuftigt – för att ej säga åt hållet Intelligent ! Den naturliga strålningen har Alltid en puls i sitt frekvensomfång såväl som i sin intensitet = den är ej alls statisk varken i frekvens eller intensitet = den är LevAnde. Den syntetiska = den konstgjorda IT-smogen ligger hela tiden på exakt samma frekvens – och bokstavligt talat “vräker” ut syntetisk = statisk IT-smog – och “skär därmed ovillkorligen sönder” de NaturLiktVisa = de Intelligenta strålningsfälten som Wi är anpassade till som homo sapiens * sedan ca 500 000 år. Och då ej bara för att kunna tåla – utan som Wi bokstavligt talat får wår huvudsakliga LivsEnergi av.

  Vad är ett glas vatten * om ej till mer än 99,99 % den naturliga strålningsEnergin på atomär plasmanivå ? Att sen människosläktet har valt att kalla detta för Kcal *, Kwh * osv – är ju en helt annan sak. T ex kärnkraftsavfallet * avger ju ingenting annat än åt hållet samma strålande energi = statiska energi som IT-smogen är, faktiskt… Detsamma som “sönderskärande” av de NaturLiktVisa = Intelligenta pulserande strålningsenergierna.

  Förhoppningsvis kommer mänskligheten så småningom på hur Wi skall transformera de statiska strålningsenergierna i kärnkraftsavfallet *. Det känns ju ej så bra att ha tickande “strålningsbomber” under fötterna – ifall Wi är någotsånär vid wåra sinnens fulla bruk.

  Dock – då kommer det sannolikast att förbrukas minst lika mycket energi – för det här oskadliggörandet av kärnkraftsavfallet – som tidigare generationer har fått ut av sina kärnkraftverk *. Så energinettot för den “strålande kärnkraftsenergin” torde bli ett minus i slutändan, tyvärr tyvärr… Min i o f s så är ju måhända den gjorda erfarenheten för mänskligheten värd det priset, kanske…

  Men visst – för den som vill hänge sig att tro någonting annat avseende det här med konstgjorda = statiska strålningsenergier som t ex IT-smog (Kalle Hellberg, MaxiCom *) – bara för att wår MaktElit *, * säger så – så är det helt OK för Josef – men likväl mycket mycket trist. Detta därför att priset för den tron * kommer att bli högt – och redan om ca 10 år avseende IT-smogen troligast, tyvärr tyvärr…

  Historiskt har Wi många gånger sett – hur de etablerade MaktElitGängen har eliminerat MedMänniskor, som har haft kunskaper om sådant som då skulle ha fört mänskligheten snabbare fram emot upplysning = sannare kunskaper än MaktElitens mer eller mindre stupida MainStream.

  Sokrates * fick tömma en giftbägare. Jesus * blev korsfäst. För ca 500 år sedan avrättades en hel del för att dom visste att jorden var rund och snurrade runt sin egen axel – och att det ej alls var solen som gick upp på morgonen och ned på kvällen. För ej alls så länge sedan var det några miljoner kvinnor – som visste lite mera om hur bl a “LevAnde Qvinnor” skulle leva sin medfödda livspotential i kött * – som bändes på bål osv.

  Dock – i alla dessa tidigare fall så behövde den tidens MaktElitare ej själva tömma giftbägare, korsfästas, brännas på bål osv – utan det drabbade enbart MedMänniskor som dom hade tilldömt dessa straff – för att dom visste lite mera än MaktEliten själva visste. Med IT-smogen är det annorlunda – för den drabbar absolut ALLA och envar – MaktEliten inkluderad + MaktElitens egna barn, barnbarn osv.

  Detta kan i o f s bero på att wår MaktElit i dags dato redan är så intellektuellt “sopade” = har diagnosticerbar demens * och /eller Alzheimers sjukdom * – att dom ej inser att IT-smogen drabbar absolut ALLA och envar. Alternativt så vet MaktEliten att IT-smogen är hälsoförstörande – men vet också HUR att skydda sig själva och sina nära och kära på ett eller annat sätt.

  Personligen tror Josef mera på det senare alternativet, faktiskt… T ex så finns det redan i dag tämligen omfattande underjordiska avskärmade bunkersystem byggda för de allra översta skikten av den globala MaktEliten.” – slut citat ifrån min bloggtext.

  Stjärnorna (*) i texten ovan är klicklänkar till förklarande webbsidor i texten på min blogg. Dit kommer Du på ett ögonblink genom att klicka på mitt namn överst i kommentaren.

  Ha det… :-) /önskar stjärn-vännen Josef

 61. hillary2 skriver:

  till Alla

  vill bara meddela att jag inte avstått frivilligt från att kommentera idag
  är blogginnehavaren och hans medarbetare demokrater låter de detta meddelandet gå fram

  många hälsningar till bl.a bestofmankind

 62. karrman skriver:

  spanaren

  Problemet med SCO är det samma som Kagans allians av demokratier. Den exkluderar viktiga spelare som är nödvändiga för att åstadkomma regelverk som kan tillämpas globalt.

 63. jannedumbom skriver:

  hillary2 1:13

  Lugn Hillary, jag kan se att du bara haft en del problem med din nätuppkoppling, ingen fara på taket utan du kan köra vidare.

 64. smalanningen skriver:

  Märkligt det här.

  Jag har kritiserat SAP, Carl Bildt, moderaterna (både nya och gamla), folkpartiet, Sverige, EU, USA. Jag har fått inlägg ”refuserade” d.v.s. de har försvunnit när de inte ens borde det men jag har faktiskt inte en enda gång reflekterat över tanken att någon skulle censurera bloggen genom att mer eller mindre systematiskt blockera inlägg från vissa personer.

  Jag vet inte som hänt Kachina, jag vet bara att det är ganska svårt (och meningslöst) att blockera en person i en WordPressblogg då det helt sonika bara handlar om att fixa ett nytt WP-konto. Däremot vet jag att Carl Bildts blogg är välbesökt, att den inte ligger på en dedikerad server och att kommentarsfunktionen inte är byggd för att klara mängder av meddelanden. Besökarstatistiken är enorm, och tekniska fel uppstår alltid.

  Och utöver problem med själva servern som bloggen ligger på finns många möjliga temporära och icke-temporära fel som kan uppstå.

  Så innan man skriker om demokratiska rättigheter, se till att du inte råkat tejpa igen din egen mun först.

 65. bestofmankind skriver:

  hillary2,

  Tack för meddelandet och hälsningarna.

  Jag trodde att du bara är ledig på förmiddagen…men men…

  Carl Bildt,

  Vad är detta?

  Det börjar likna styrd demokrati?

  Är denna demokrati du strävar efter?

  Är det endast Allians anhängare som är välkomna att kommentera här?

  Jag är en stolt SAPare kommer du att spärra mig också?

  Lite förklaringar och respekt borde vara på sin plats!

 66. bestofmankind skriver:

  smalanningen,

  Du borde Carl Bildt meddela att han inte har spärrat någon i så fall!

 67. jannedumbom skriver:

  bestofmankind 2:45

  Lite tejp till dig också, kanske!
  Ibland låter du som en patroniserad amason ;-))

 68. spanaren skriver:

  karrman,

  Kan vi helt utgå ifrån att alla spelarna vill ha ett globalt
  nätverk?

  Kanske inte tanken på en dominerande roll i världen
  med kontroll över energi och marknader för den egna
  grupperingen som på 1800-talet inte alls försvunnit
  utan att historien upprepar sig i samma cykler som den
  gjort sedan hyksosfolket störtade pyramidbyggarna i
  Egypten….(De hade då domedagsvapnet häst och pilbåge)

  Naturligtvis skall vi hoppas på en global världsordning av det
  slag du skisserar i ett tidigare inlägg men jag med min
  ”krigiska” inställning tvivlar på att ”alla krig är slut”.

  PS
  Meningslöst att länka artikeln då enbart prenumeranter på TIME
  tillåts uppkoppling. Artikeln står i June 2, 2008 edition om någon
  vill läsa den på tex biblioteket.

 69. bestofmankind skriver:

  jannedumbom 2:50

  Har du sådan tur att du kommer fram. :-)

  Nej, jag skojar med dig, jag börjar gilla dig som meddebattör. :-)

  smalaningen,

  Tack förresten att du bryr dig att förklara hur och vad som kan ha hänt.

 70. spanaren skriver:

  smalanningen,

  Jag om någon borde väl då ha spärrats för länge sedan……

  Ibland har det hänt att mina inlägg ”försvunnit” då de
  innehållit en länk till en rysk nätsida, militära beteckningar
  på stridsflyg typ MIG-35 osv. Min teori är att det finns
  en funktion inlagd som spärrar denna typ av ord/fraser.
  Två gånger har det hänt att mina inlägg inte publicerats direkt
  utan placerats i kölista för ”Moderering” när jag tog ut
  svängarna mer än vanligt.

  Jag tror inte att man blir avstängd här utan att ha blivit varnad
  i förväg. Jmf reglerna på Aftonbladets ”Forum”.
  Tekniskt fel är min teori.

 71. spanaren skriver:

  mitt 3:03 pm

  Naturligtvis även riktat till Bestofmankind

  Ber om ursäkt för min oartighet.

 72. bestofmankind skriver:

  rättelse på min 2:50

  Du borde skall vara Då borde…..

 73. hillary2 skriver:

  jannedumbom

  jag är lugn
  jag misstänker att mina två kortare inlägg tidsmässigt kom att krocka med josefs voluminösa dito

  smalanningen

  jag har inte ”skrikit” om demokratiska ”rättigheter” – har du hallucinationer?
  och det där om tejp över munnen är det en av dina sjuka önskedrömmar?
  i mina ögon ett mycket otäckt bildspråk…och du tror väl inte ens i din vildaste fantasi att min yttrandefrihet är knuten till Bildts blogg??

  bestofmankind

  du är smart och smakfull
  jag tror inte att du tillhör dem som kommer att få mail från UD såsom kachina säger sig ha fått och som även jag fått angående ett svar till den i mina ögon odräglige lullaren
  men se upp för moderatorn? jannedumboms nya variant av härskarteknik – förlöjligande parad med smicker :-))

 74. karrman skriver:

  spanaren

  Man får identifiera var de har gemensamma intressen som regelverket han hantera.
  När det gäller säkerhet kan det gälla kärnvapenspridning. Ekonomiskt kan det gälla att koordinera makroekonomisk politik. När det gäller råvaror finns det ett gemensamt intresse att utveckla ny teknik för att t.ex lagra koldioxiden från kolkraftverk.

  Det nya idag är att alla stormakter är sammankopplade i en global ekonomi.
  Kina ekonomiska framgångar är direkt kopplade till en omfattande utrikeshandel.
  Erfarenheterna från Europas 1900-tals historia är att det krävs multilaterala organisationer för att hantera konflikter. Gäller att få dagens stormakter att gemensamt gå med på att avsäga sig nationell suveränitet för att åstadkomma ett system för ömsesidig nytta.

  Avgörande i denna process är nog att USA visar sig kompromissvillig att skapa en multipolär värld.

 75. soli01 skriver:

  Det har framkommit här angående olika besvär att att få in sin kommentar. INGET MÄRKVÄRDIGT med detta och var inte så snabba och klanka på blogginnehavaren för detta. Här försvinner det till och från och beror oftast på att våra bredband får ”hicka” och då är den sändningen förstörd. Håller med de som har tekniska fel som orsak!

 76. smalanningen skriver:

  hillary2: Jag adresserade inte dig direkt, men kan kanske ändå förstå att du tog åt dig lite :-)

  Nej jag har inga särskilt sjuka önskedrömmar om tejp över munnen, det jag menade med min liknelse var att felet ibland eller oftast kan ligga i ens egen dator. Ta en sådan sak som t.ex. Temporary Internet Files om man kör med Microsofts operativsystem och Internet Explorer som webläsare… Kan ställa till oerhörda problem – speciellt med hemsidor man besöker ofta.

  Spanaren har rätt i att man i bloggen kan ställa in ”betrodda sajter” som kommentatorer kan länka till utan att hamna i kölista för moderering, medan övriga länkar hamnar där. Det finns även ett ordfilter som kan blocka t.ex. fula ord.

  Så för att förtydliga: Mitt inlägg var lite trött ironi över spekulationer om hur demokratin ”kontrolleras” på den här bloggen. Har inga problem med kritik av någon eller några heller; så länge jag själv inte nekas rätten att bemöta ;-)

 77. bestofmankind skriver:

  hillary2,

  Vad bra, du är tillbaka. Tack även för ditt råd om jannedumbom. :-)

  Spanaren,

  Tack för förklaringen. Men i fortsättningen behöver du inte tänka på att byta forum. Du är en viktig debattör här.

  Carl Bildt,

  Jag tar tillbaka hälften av vad jag skrev 2:45 (eftersom hillary2 är tillbaka), den andra hälften när Kachina har kommit tillbaka. :-)

 78. jannedumbom skriver:

  Hillary 3:09

  Du måste upp till ytan då och för att hämta luft.
  Annars drabbas du titt som tätt av dessa feberanfall som utlöser ord som härskarteknik, smicker, patroniserad könsmaktsordning etc etc och då finns det högst två personer på denna blogg som möjligtvis kan ta dig på allvar ;-))

 79. hillary2 skriver:

  jannedumbom

  vad anser du om att vi i regeringen har två män – Bildt och Björklund – som ansåg att USA´s invasion av Irak kunde rättfärdigas – utan att det fanns bevis för ”rörliga kemiska vapenfabriksförband”- utan FN´s godkännande och utan att respektera det vi i dagligt tal kallar folkrätten?

 80. jannedumbom skriver:

  bestofmankind,

  Nu måste du inse fakta. Även om dessa fakta är tråkiga för dig. Men det får du ändå stå ut med. Inte ens stödet från din nära och kära mentor Hillary räcker för att ändra på tingens ordning.
  Just nu står inte du och dina önskningar överst på CB:s ”prioriteringslista” utan hans tankar går i stället till en viss Ms Rice.
  ;-)

 81. jannedumbom skriver:

  hillary2 3:33

  Det har jag inga som helst problem med. Och båda två har förklarat orsaken till sina resp. ställningstaganden.

  Kram
  J d´U

 82. hillary2 skriver:

  jannedumbom

  rör mig inte – inte ens verbalt tack!

 83. jannedumbom skriver:

  Ursäkta Hillary men du reagerar helt förryckt enl. min ödmjuka mening!

 84. spanaren skriver:

  Karrman,

  Vi är ense om att USA är problemet att få till stånd den av
  dig skisserade gynnsamma fredliga utvecklingen.

  Under hela efterkrigstiden har USA tillåtits genomföra sina
  egna geopolitiska intressen som inte alltid är/har varit det
  kontinentala Västeuropas. Sovjetunionen hade aldrig USAs
  globala militära förmåga eller ekonomi även om man hade
  ett stort överläge i konventionella styrkor i Europa och
  till Sovjet gränsande länder i Asien.
  Efter Sovjets upplösning har USAs arrogans och maktanspråk
  blivit ännu mer accentuerade med folkrättsvidriga angreppskrig
  och inblandning i andra länders inre angelägenheter.
  SCO är väl snarast ett försvar mot supermaktens krav på
  hegemoni i världen.

  Hoppet står till en ny administration i USA där inte politiker
  i ledande ställning har egna ekonomiska intressen i det
  militärindustriella komplexet och oljeindustrin som styr politiken.

  Det kan naturligtvis tyvärr bli så att utvecklingen går in på det
  spår jag är känd här för att spekulera i. Ditt spår leder definitivt
  till en bättre slutstation….

 85. soli01 skriver:

  hillary2 -du är välkommen tillbaka, hoppas att ditt”snöre” håller för trycket.:-) …och Janne kanske får passa fingrarna.:-)

 86. hillary2 skriver:

  soli01

  tack

 87. karrman skriver:

  spanaren

  Vi är överens.
  Alltid svårast för den som haft hegemoni att kompromissa.

 88. lombryssel skriver:

  Chiros 7:11. ”Ändamålet helgar medlen” har tillämpats av Kyrkan, Jesuiterna och Greenpeace och nu av Al Gore och IPCC. Läs länken nedan. Skrämmer med helvetet, betala eller? Du brinner upp. Växthuseffekt-avlatsbrev eller^propaganda?

  http://www.barometern.se/nyheter/debatt/vaxthuseffekt-avlatsbrev-eller-propaganda(660392).gm

  Regeringen satsar på el-bilar, äntligen stoppas väl etanolen från mat.

 89. bestofmankind skriver:

  jannedumbom 3:34

  Vad vet du om vad som går i Carl Bildts tankar?

  Du har inte sett mitt foto, jag är vackrare än Condoleezza Rice. ;-)

 90. bestofmankind skriver:

  P.S.

  Och du inte har hört talas om asiatisk magi? typ voodoo? (fast det funkade inte med ambassader :-)

 91. Torsten skriver:

  lombryssel,

  Jag ropade också hej tidigare i dag. Men det verkar som om detta inte kan realiseras än på ett par år:-(

 92. soli01 skriver:

  Josef – (2:09) det var en skrivning som hette duga och det finns mycket matnyttigt – helt klart. Tackar för denna. Nu vet du sedan tidigare att jag verkligen under långa tider haft strålningen som ”kompis” och att fortfande rör jag på mig.:-) Visst, det är högre och högre frekvenser som tillämpas och det är en utveckling som inte blivit nog utforskat. Känt är dock att ju högre desto farligare. Det finns de som forskar i detta ämne och det är viktigt.

  Kärnkraften med det nya bränslet ”Torium”, – har nämnt det tidigare – är något som vi alla i framtiden kommer att få glädje av. Går inte in på detta närmare för då blir det för ”långrandigt”.
  Finns att läsa om på nätet.
  Nu är det minst 4 reaktorer till som blir en början på vår utbyggnad och totalt 12 st. Det blir bra det Josef!:-)

 93. chiros skriver:

  lombryssel;
  vi har kanske lite olika bakgrunder och utgångspunkter när vi båda talar om ”ändamålet helgar medlen”.

  Ur mitt perspektiv tänker jag på Hitler, Mussolini, Stalin, Mao, Pinochet (listan kan naturligtvis göras mycket lång) och deras systematiska mord på individer och folkgrupper för någon form av ”högre syfte”. Det faktum att exemplen är många gör dem inte mer rätt eller ens mindre förkastliga. Dock noterar jag det särskilt allvarliga i att en stat med en självutropad upphovsrätt till begreppet demokrati och mänskliga rättigheter idag är det land som får utstå mycket och enligt min mening högst berättigad kritik på detta område.

  http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/sixty-years-human-rights-failure-governments-must-apologize-and-act-now-200805

 94. chiros skriver:

  Man kan även – ur det officiella programmet notera – att FN’s generalsekreterare Ban Ki-Moon såsom initiativtagare till konferensen får svårt att hinna till den gemensamma presskonferensen som istället hålls av Carl Bildt och Condoleezza Rice redan 0630, samtidigt som Ki-Moon landar.

 95. jannedumbom skriver:

  bestofmankind 4:17 och 4:20

  Nu menade jag inte direkt ”sinnliga” tankar hos CB ang. Ms Rice – einte törs man yttra något sådant när vi har kvinnomoralens egen lilla väktare här på bloggen. Då blir man endera hals- eller xxx- huggen ;-))

  PS Men visst har du rätt, det är något magiskt över många asiatiska kvinnor! Grattis till att du förhoppningsvis är något bildskönare än undertecknad. DS

 96. halland skriver:

  Tycker kanske denna händelsen är lite överreklamerad, tror inte detta gör något större avtryck i världshistorien om man nu var det man ville , men syftet är ju vällovligt.
  För att frångå ämnet: frågar jag mig, då jag ännu inte erhållit något relevant svar, varför skicka förband till Afganistan och diverse länder när vi nu då inte kan försvara oss själva enl ÖB!? En annan fråga är ju vad 1 700 poliser hade kunnat göra för nytta istället för att politikerna ska kunna glänsa för sina Utrikes vänner. Och i Västernorrland kör en polisbil
  allena……men det kanske inte är så noga med dom? eller någon som bor på landsbygden?

 97. weneedtoknow skriver:

  LindaLoveLace,

  Tack för ditt ‘vänliga påhopp’, du verkar lida av kommunist-fobi. :-))))

  Det skadar aldrig med information från olika kanaler – här kommer länken igen denna gång med det borttappade s:et. http://www.infowars.com/tyranny.htm

 98. chiros skriver:

  spanare, karrman;

  menar ni Robert Kagan? Neo-konservatismens chefsideolog som vill se USA plats i världen utefter samma principer som rådde under Roms storhetsdagar? Tror med all respekt inte att han är mannen som är skapt att skapa några några stora klokskaper. Han deltog i en debatt några månader efter USAs attack på Irak och hans argumentation var dels långt från övertygande och dels klart utgående från USAs självproklamerade rätt att diktera vad som är rätt respektive fel här i världen.

  Däremot är det så att världen behöver ett överstatligt forum som är respekterat, och effektivt. Idag är FN en alltför tandlös organisation, mycket till följd av att det i säkerhetrådet finns ett antal länder med vetorätt

 99. spanaren skriver:

  chiros,

  Tydligen högst densamme. Han har även 2003 publicerat
  boken ”Of Paradise and Power: America and Europe in the
  New World Order”.

  Fick upp ögonen för honom i samband med att hans nya bok
  ”The Return of History and the End of Dreams” anmäls under
  Books i senaste utgåvan av Time Magazine.

  Känner inte närmare bekant med Kagan men har noterat
  presidentkandidat McCains tal i Los Angeles.
  Med McCain som president går världen definitivt inte in
  på det goda spår som Karrman skissade utan högst troligt
  i de banor undertecknad trots kritik framhärdar i att spekulera om.

  Upplys oss gärna mera om vad denne Kagan står för och om
  du har något att tillägga till mitt och Karrmans meningsutbyte
  -vi var överens- är vi det även med Chiros?

  Jag är ense med dig vad gäller FN som USA på ett helt
  oacceptabelt sätt med Sveriges stöd kringgår i Kosovokrisen.

 100. karrman skriver:

  chiros

  Överens med dig att Robert Kagan är en representant för amerikansk hegemoni i världen.
  Det intressanta är att han är rådgivare åt McCain och målar upp en värld som mest liknar kalla kriget i repris. Betonar att världen är uppdelad i demokratier och auktoritära stater och USA:s roll är att ena demokratierna i gemensam allians.

  Kagan var intervjuad av Charlie Rose nyligen:

  Charlie Rose – Robert Kagan

 101. lombryssel skriver:

  Chiros,
  just det, ett ”högre syfte” och då har man moralisk rätt att köra över sanningen. IPCC och Al Gore, har stöd av ett fåtal ”troende” s.k. vetenskapare som inte ens accepterar vetenskapens ”Henrys Law” som reglerar fördelningen mellan vätska och gas, t.ex. fördelningen av koldioxid mellan oceanerna och atmosfären.
  Då ersättes Vetenskap = veta med troende”.
  Barometern, ref. ovan ger en mycket klar beskrivning av denna situation, som är allavarlig, troende får inte ersätta vetande.

 102. karrman skriver:

  Kagan skrev även en kommentar i Financial Times 14/5:

  The case for a league of democracies

 103. chiros skriver:

  Konferensen ser ut att generera positiv press för Carl!
  http://news.google.com/news?ned=uk&hl=en&ned=uk&q=iraq+bildt&btnG=Search+News

 104. chiros skriver:

  Spanaren,

  Ja, tror nog vi i stort är eniga om den bilden.

 105. Helena Palena skriver:

  Fy fan – 106 kommentarer! Kan man få ställa en enkel fråga? Varför har Sverige denna konferens? Och som vi tydligen ska ha varje år framgent!
  Är det vi som har startat kriget i Irak?

  Please – du som kan något om detta – uppdatera mig om något som jag tydligen inte har den blekaste aaaaaning om!

 106. fairymary skriver:

  jannedumbom!

  Så bra att Du skrev ”fel” igår så att jag fick tillfälle att lära känna Norrlandsälskaren i Dig! Jag är också svag för det finlandssvenska. Lasse Pöisti, Birgitta Ulfsson, Lennart Koskinen……

  Så kan jag med stolthet i fingrarna och tangentbordet berätta att jag är född och uppvuxen i Nordingrå, som vi trots den norrländska jantelagen kallar för ”hjärtat i Höga Kusten…….

  spanaren!

  Tack för att Du oförtröttligt bidrar till min historiska och politiska allmänbildning. Om freden i Lausanne har jag aldrig läst i någon historiebok. Jag ska fortsatt vidareutbilda mig med Ditt filmtips!

 107. fairymary skriver:

  soli01!

  Tack för berättelsen om Din dotters kommentar i bärskogen. Barn kan vara förunderliga!

  Min association blir vad jag hört eller läst någonstans:

  ”vi inte behöver lära oss saker, det gäller bara att komma ihåg det vi glömt”……

 108. soli01 skriver:

  Helena Palena – du verkar på dåligt humör.:-) Var glad för dagen!
  Konferensen vet jag sker i morgon, men inte ska väl Sverige ha en sådan årlig framöver? Var har du läst detta? Det kan aldrig vara bra i så fall!

 109. actaestfabula skriver:

  Jag har sagt det förrut och kan säga det igen. Spanarens synteser och konklutioner är baserat på gammalt tänk. Det går inte att bara titta i bakspeglen och tro att framtiden är en upprepning av historen med ett nytt starkt Sovjeunionen trädande fram ur förnedringens dimmor.

  Det finns starka tecken på att den ny global balans är i antågande med handel och utbyte som starka ingredienser. Under internationella lagar. Visst är det och kommer att fortsätta mycket kamp om lagarnas utformning, tillämpning och sanktioner. Självklart kämpar stormakten USA med såväl rena som orena vapen i denna kamp. Men INGEN, jag upprepar INGEN av de tre stora USA, Kina och Ryssland kommer att sätta den globala stabiliteten under risk.

  USA förleddes av sin egen dominans när Sovjetresterna var ner i sin djupaste kris att inleda det misslyckade kriget i Irak. Men ingen normal analytiker kunde ana det moras med interna konflikter som uppstod i Irak. Men, med Rysslands relativa och ökande styrka som råvaruproducent och industriland och givetvis Kinas ökande styrka blir det bättre balans i världen.

  ”Kriget” om Afrika som sakta men säkert kommer att öka (Kina, Ryssland och USA är på plats) kommer under den nya balansen att föras med handelspolitik, inte alltid med rent spel, men UTAN större militära medel. Som jag ser det!

  Greate Middle East är näst intill omöjligt att få grepp om. Problemområdena är så många och mångfasseterade. Men att händelser i GME skulle förleda USA, Kina och Ryssland att ta till militäre medel mot varandra ser jag som osannolikt i vår post-WW2-värld.

  Jag vet inte varför Sverige står som värd för konferensen, men jag är stolt över att Sverige får spela den rollen.

 110. Josef Boberg skriver:

  GooodKvällst Soli01,

  Dina uttryckta meningar ovan: ”Kärnkraften med det nya bränslet “Torium”, – har nämnt det tidigare – är något som vi alla i framtiden kommer att få glädje av. Går inte in på detta närmare för då blir det för “långrandigt”.” – slut citat.

  Tja – Du Soli01 – Wi gamla gubbar klarar nog det mesta som är i wår ålder = Wi har överlevt bl a IT-smogen mm som Wi har bomarderats med sedan mitten på 50-talet (kortvågssändningarna). Så är det ju alltid, faktiskt… – att vissa överlever och vissa överlev ej.

  Dock – dom ca 300 000 MedMänniskor (= ca 12 kommuner av Laholms storlek) som idag är el- och IT-smogs-äverkänsliga har ju bokstavligt talat varenda dag av sina nuvarande liv i kött ett rent helvete – och dom många många som redan har slutat med att andas – p g a t ex hjärncancer – överlevde ju bevisligen ej. Det finns en hel del sådana i min bekantskapskrets.

  Om ca 10 år – ifall det här strålande strålningseländet ograverat får fortsätta som wår Maktelit har planerat det sedan årtionden tillbaka – så kommer några få % av wåra tonåringar att avlida i hjärncancer för 20 års ungdom, ca 30 % kommer i samma ungdom att vara diagnosticerbart dement och/eller att ha diagnosticerbar Alzeimers sjukdom. Dock – ca 70 % kommer ju att vara ganska OK vid 20 års ungdom – trots strålningseländet.

  Personligen tycker jag att detta ”spill” av barn och undomar är helt OK – ifall Wi därföre hade fått frågan av wåra MaktElitare om att välja att i förväg OK-eja detta. Dock – såvitt jag kan påminna mig så har den frågan ALDRIG ställts till oss av vanligt folk – i form av folkomröstning eller på annat sätt – eller ?

  Personligen har jag grundinställningen att Wi skall sträva efter ett samhälle där ALLA kan överleva friska som nötkärnor. Men det är måhända ej alls MainStreamets idé, kanske… Så måhända är jag därvidlag ute på åtta famnars djupt vatten utan att kunna simma ?

  Ha det… :-) /önskar strålningsdöds-vännen Josef

  PS. En alldeles nyligen gjord kommentar om kärnkraft på
  https://carlbildt.wordpress.com/2008/05/26/1968-and-all-that/#comment-45424 DS

 111. chiros skriver:

  actaestfabula
  >Men ingen normal analytiker kunde ana det moras med
  >interna konflikter som uppstod i Irak

  Fel, många gjorde precis det; inklusive analytiker inom både Bushs & Blairs egna administrationer. För att inte tala om Bush Sr. som ju av detta skäl avstod från att inta Bagdad och störta Saddam när han hade chansen. För att inte tala om Frankrike, Tyskland och Ryssland. Och ett stort antal individer. Det kunde var och en som ägnat någon tid åt krigen på Balkan och slagit upp den etniska fördelningen i Irak i en uppslagsbok inse, speciellt när Donald Rumsfeldt och Dick Cheney började tala om blomsterbeströdda gator och instant democracy.

 112. fairymary skriver:

  actaestfabula!

  Jag är ingen ”normal analytiker”, ingen analytiker alls……bara en människa med professionellt och allmänt intresse för människor och människors beteende.

  Ett land som varit så kuvat och plågat som Irak under Saddam Hussein…..det är självklart att där fanns många traumatiserade människor, mycket uppdämt hat, som, när samhället föll sönder, fick fritt spelrum….minsta lyhörda barn kunde ha förstått det ingen ”normal analytiker” eller efter olja girig president brydde sig om att reflektera över…….

  Att sen detta kaos utnyttjas av andra mer eller mindre mörka krafter i omgivningen i detta område (som har en så rik historia med rötter i en av civilisationens vaggor) var kanske svårare att förstå ….men ändå…om man utnämner några stater till ”ondskans axelmakter” så borde man väl kalkylera med att det får vissa konsekvenser för dessa makters agerande när dom får chansen……

 113. fairymary skriver:

  Fortsatt reflektion om mellanöstern……det område där judendom, kristendom och islam har sina gemensamma Abraham-rötter……

  Jag har just läst Jonas Gardells bok ”om Gud” där han redogör för de olika gudsbilder som under historiens gång i detta område kämpat om människors gunst: de relativt fredliga stamgudarna som nomaderna fann styrka i, kananéernas Baal som var fruktbarhetsgud, den krigiske stadsguden Jahve….

  Boken kan varmt rekommenderas…..den gardellska humorn lättar upp de teologiska resonemangen och stundvis blir den personlig och innerlig….

  Varför har religion ibland egenskapen att få människor att helt tappa sans och förnuft och känsla för medmänniskor?

 114. hillary2 skriver:

  chiros

  två själar – en tanke
  jag refuserade just ett inlägg av mig själv i samma stil
  tror du på uppgifterna i media från UK att Bildt precis som jag förmodar vissa engelsmän och amerikaner – vill inrätta en ”demokrati”i Irak som de själva godkänner först – ja det där med att återställa sunnimuslimernas politiska makt – de som var Saddams gunstlingar…??
  tror du att det är ett av Bildts mål och tror du att det kan lyckas?

 115. Josef Boberg skriver:

  GooodKvällst Fairy Mary,
  Den här länken kan ge en del insikter om Härskarteknik, kanske
  http://sv.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4rskarteknik#De_ursprungliga_fem_h.C3.A4rskarteknikerna

  Själv har jag en formulering som i steg ser ut ungefär så här:

  1. Stressa alltid Dina undersåtar ständigt och jämt = kontinuerligt – och dom blir lättmanipulerade = som får i fårskock

  1 a. Detsamma som att helt enkelt fortsätt med det som alla wåra utbildningsAnstalter – allt ifrån dagis/förskola, mellanskolor och högskolor mm – så in i barn-, ungdoms – och vuxenblöjorna väl har programmerat eleverna med som helt OK = ”Hot och Morot” = rätt och fel, tyvärr tyvärr…

  1 b. Eller tack och lov – beroende av ifall Wi ser detta som humant = MedMänskligt – eller ej alls humant = åt hållet humanDement och/eller Autistiskt.

  1 c. Därmed kommer garanterat Dina undersåtar – såväl som Du själv – lika säkert som Amen i Dina kyrkor – att acceptera = OK-eja Ditt djävulska påhitt – Din egen och deras oundvikliga fysiska dödsprocesser = Gravar-i-Terra. Såväl för sin egen del som för Din – Bergis ! = Livet i kött blir ett garanterat dödsrally !

  1 d. Detta fixar Du lätt som en plätt = skitenkelt genom att ständigt och jämt påtala för Dina undersåtar – vad Du själv har bestämt om t ex vad synd och ej synd är. A-Tack-Vapnet för det har Du ju i form av bl a Dina påhittade = uppfunna religioner, lagar och förordningar = Dogmer och Ismer.

  1 e. Dock – det är en hel del intellektuellt snilligt av Dig – ifall Du ej visar för mycket av att Du överhuvudtaget ej alls själv följer Dina egna givna direktiv till Dina undersåtar härvidlag. Det här är viktigt – ifall Du skall kunna bibehålla – för att ej säga utöka – Din så mer eller mindre väl kamouflerade – och mer eller mindre stulna Makt över Dina undersåtar = dina MedMänniskor.

  I annat fall blir Du ju automatiskt en hel del av en vägVisare – istället för en vägLedare. Det är ju ej alls Ditt grundsyfte – med Din förryckta åt hållet humanDementa och/eller Autistiska vägLedning av Dina undersåtar = Dig själv också i slutändan – Bergis !

  2. Ifrågasätter Dina undersåtar Din förryckta åt hållet humanDementa och/eller Autistiska vägLedning – se då snabbt till att rikta deras uppmärksamhet bort ifrån Dig själv – genom att skapa en eller flera fiendegrupper. Och då i första hand inom ramen för Din egen domän av undersåtar.

  Då hackar Dina undersåtar som Princip i regel på varandra istället – mentalt och/eller fysiskt – istället för Dig – och glömmer därmed som Princip mer eller mindre bort Din förryckta åt hållet humanDementa och/eller Autistiska vägLedning.

  3. Ifrågasätter fortsatt Dina undersåtar Din förryckta åt hållet humanDementa och/eller Autistiska vägLedning – så skapa då också en eller flera yttre fiendegrupper helt och hållet utanför Din egen domän av undersåtar.

  4. Ifrågasätter Dina undersåtar ändå fortsatt Din förryckta åt hållet humanDementa och/eller Autistiska vägLedning – se då också till så att Dina undersåtar blir engagerade i ett mentalt krig med en eller flera av de av Dig skapade yttre fiendegrupperna.

  5. Hjälper ej det heller – för att Dina undersåtar skall sluta med att ifrågasätta Din förryckta åt hållet humanDementa och/eller Autistiska vägLedning – se då också till att Dina undersåtar blir engagerade i ett eller flera fysiska krig med en eller flera av de av Dig skapade yttre fiendegrupperna.

  6. Nu kan Du i Princip vara hart när helt säker på att Din förryckta åt hållet humanDementa och/eller Autistiska vägLedning förr eller senare säkert kommer att nå sitt slutsyfte = mål = Harmagedon = förintelsen av mänskligheten som ras på den bolliga jorden Terras .

  7. Därmed har Du måhända Nu in absurDum påvisat = bevisat för Dig själv: ”Ifall Du vinner hela världen – men på den kuppen förlorar Dig själv – vad har Du + Wi då egentligen vunnit ?” – ej alls var så tokigt sagt för ca 2 000 år sedan, kanske…

  8. Halleluja ! – eller som det numera som vanligast benämnes – Bingo ! – i vilket fall som, kanske…

  Ha det… :-) /önskar Harmagedon-vännen Josef

 116. hillary2 skriver:

  josef

  du stressar med ditt ältande
  om du inte mår riktigt bra finns det nog hjälp för dig att få
  utanför dessa trådar…

 117. Josef Boberg skriver:

  Hillary – Det finns två sätt att få kommunikation i dialog form med en MedMänniska

  1. Att glädja

  2. Att störa

  Tvärr tyvärr blir det alltför ofta att störa – men det är ju ALLTID bättre än ingen kommunikation i dialog form överhuvudtaget ! I vart fall i mitt mer än 67-årade livsperspektiv sett.

 118. Josef Boberg skriver:

  GooodNatt Alla :-) – med:

  ”Intelligent Wi kommer att drömma i natt

  Intelligenta drömmar som Wi aldrig någonsin drömt förut

  Wi drömmer om att det Är Fred och Frid på Jorden

  Därför att Allas Tanke-intellektuella och Fysiska Krig Är Slut !”

 119. soli01 skriver:

  Josef – bry dig inte om hillary2 hon är stressad nu.:-) Hon får läsa på en gång till så kanske din ”vind” når målet.:-)

 120. ollemunter skriver:

  hillary2!
  Det verkar som om vissa snärjt in sig i härvor, det tar aldrig slut.

  Jag tänker på ”Outsiders” häromkvällen, vilket handlade om samlare. En samlade på cykeldelar, han hade över 5000 hemma i huset och en samlade på hushållssopor som han sedan aldrig slängde, han till och med samlade sin egen avföring och urin i olika kärl.

  Stress är nog ett lindrigt symtom på vissas skriverier. Men är dom lyckliga, så tycker jag vi låter dom få vara i sin bubbla.

 121. hillary2 skriver:

  josef

  har inte sett skymten av dialog från din sida under din tid här
  och
  störande kommunikation är inget jag hyllar
  du skulle troligtvis ej gilla den – om det vore du själv som var utsatt för sådan
  t.ex. ditt senaste inlägg – hur många gånger har du kopierat in det?
  kan du förstå att sådant tjat kan upplevas som terroriserande?
  jag har inget emot skrivnödiga människor – bara de inte upprepar sig …
  och handen på hjärtat josef – är du intresserad av politik eller utrikespolitik överhuvud taget?
  är det inte så att du är här för att skaffa uppmärksamhet för din egen blogg och din egen syn på tillvaron?

 122. hillary2 skriver:

  ollemunter

  vi har alla olika toleranströsklar …. jag har just bara uttryckt var min går – det är inget viktigt för dig men för mig …

 123. lindalovelace skriver:

  hillary2 8:51

  For en gangs skull ar vi helt overens och jag ber att fa instamma i det mesta som du framfor har ovan.
  Jag kan inte saga att jag upplever denne mans inlagg som terroriserande men hans upprepningar ar legio och hans egenhandiga kvasifilosofiska flumeruptioner framstar enbart som trottsamma.
  Men alla knep ar ju tillatna nar man vill marknadsfora sig sjalv ……………………………..

 124. hillary2 skriver:

  ollemunter, soli01 och lindlovelace

  tack för era kommentarer!

 125. fairymary skriver:

  Godnatt!

  Imorgon blir det murkelmarker för mig!

 126. actaestfabula skriver:

  Chiros, Fairymary

  Klart jag hade fel när jag skrev att ingen analytiker kunder förutse den fullständiga kollapsen i Irak. Det fanns det! Särskilt nu är vi vet hur hemskt fel det gick kan vi peka ut dem som hade rätt i sina varningar.

  Nu må alla goda krafter hjälpa till att designa en förnuftig plan för att få Irak på fötter.
  Hur illa det skulle kunna gå annars är inte svårt att beskriva och jag hoppas innerligt att ingen skall behöva uppleva det, varken i Irak eller utanför.

 127. Torsten skriver:

  Josef,

  I Ditt ”67-årade perspektiv”, har Du inte någon gång lärt Dig lyssna och ta hänsyn till andra?
  Du menar säkert väl med Dina ”intellektuella profetior”.
  Men mig stör det inte så länge som man inte får en baksläng. ”Ta Dig i häcken” ;-)

  Ha en bra dag.

 128. Josef Boberg skriver:

  GooodMorgon Hillary,

  Dina uttryckta meningar ovan: ”josef – har inte sett skymten av dialog från din sida under din tid här – och – störande kommunikation är inget jag hyllar – du skulle troligtvis ej gilla den – om det vore du själv som var utsatt för sådan – t.ex. ditt senaste inlägg – hur många gånger har du kopierat in det? – kan du förstå att sådant tjat kan upplevas som terroriserande? – jag har inget emot skrivnödiga människor – bara de inte upprepar sig … – och handen på hjärtat josef – är du intresserad av politik eller utrikespolitik överhuvud taget? – är det inte så att du är här för att skaffa uppmärksamhet för din egen blogg och din egen syn på tillvaron?” – slut citat.

  Dina uttryckta meningar om mig som person osv är helt OK för mig – därför att det är till 100 % Ditt eget bord = ej alls mitt bord – och ingen annans bord heller för den delen.

  Dock – personligen tycker jag att det är åt hållet lite trist att Du ovan och tidigare – såväl som Olle Munter :-), Linda och Torsten ovan – enbart hänger sig åt personangrepp – istället för att skriva något om sakfrågorna – som ju var den gravt hälsoförstörande IT-smogen för alla wåra barn och tonåringar – och den hälsostörande kärnkraftsstrålningen för alla och envar.

  Men dessa frågor är måhända ej så viktiga, kanske… – relativt att etikettera en som gör allt möjligt för att försöka få upp sådana frågor på bordet…

  Trist trist – men helt OK för min del i alla fall. Var och en har ju – enligt mitt förhållningssätt sett i vart fall – 100 % RÄTT att välja sitt eget förhållningssätt till va faen som helst, verkligen…

  Ha det… :-) /önskar tankefrihets-vännen Josef

 129. testaren skriver:

  Att attackera Josef för att ni tycker han är flummig och konstig tycker jag är ganska onödigt.
  Visst, man kan uppfatta hans ibland lite friflytande kommentarer som aningen påfrestande ibland.
  För det mesta tycker jag dock att han på sitt sätt tillför något positivt, till skillnad från många andra här på bloggen som ofta alltför snabbt glömmer bort ämnet och börjar attackera varandra personligen.

  Vad man än tycker om Carl Bildt för övrigt, så finns det iaf en sak han verkligen står för som jag tycker är en mycket god sak:

  Han anser att det alltid finns utrymme för dialog och att det är dialogen som är det kraftfullaste instrumentet för försoning och förståelse.

  Tyvärr är det också ett av de kraftfullaste instrumenten för att skapa förbittring, om den missbrukas. Och det tycker jag görs i lite för hög grad bland dessa kommentarer, även av de som varit med ett tag och inte längre borde behöva ta till sådan medel.
  Detta gäller båda ”sidor”.

  I stort sett den enda som inte gör det är Josef. Så låt honom vara.

 130. jannedumbom skriver:

  josef 7:12 och testaren 8:00 Ang. ”personangrepp” och ”attackera”

  Några personer (inte jag själv denna gång) har blivit anklagade för personagrepp gentemot Josef därför att de ujttryckt sin alldeles egna mening om hans s.k. filosofiska (el. förvirrade min åsikt) skriverier på denna blogg. Vad jag har sett och noterat har INGEN uttryckt önskemål om att förbjuda honom att skriva här, utan enbart framfört sin åsikt om hans skrivande och hans egen marknadsföring (pekandet mot sin egen blogg).
  Att kalla detta personangrepp el./och attack tycker jag förefaller vara ”prinsessen-på-ärten-likt”,

 131. jannedumbom skriver:

  Tlg 8:27

  Jag känner personligen ej denne Josef och kan följdaktligen uttala mig om honom som person MEN jag tycker han till 90% bara svamlar, upprepar sig och skriver amatörmässigt och förvirrat.
  Han har själv berättat flera gånger på bloggen att han gått igenom (och/eller genomgår) en svår ekonomisk kris – kanske emanerar hans aldrig sinande ordflöde från denna?

 132. jannedumbom skriver:

  Tlg/rättelse 8:33

  Skall naturligtvis vara ”KAN FÖLJDAKTLIGEN INTE” (rad 1)

 133. soli01 skriver:

  Josef – jag anser, att vi skriver precis som vi själva tycker och vill ingen läsa, så slipper man ju. Inget tvång alltså och därför bör man ibland kanske tänka till..
  Framåt – heter spelet.:-)

 134. weneedtoknow skriver:

  Tummen upp Josef!

  Du försöker ju allt som oftast förmedla en av farorna av den teknoligiska utvecklingens konsekvenser dvs IT-smog – en avdelning som de människoföraktande ekonomistyrda politikerna totalt negligerar!

  Ha det!

 135. Josef Boberg skriver:

  Testaren, Soli01 och WeNeedToKnow,

  Taaack för Er supergoa backfeed ovan ! Det känns himla gott att ej känna mig helt ensam i en ”öde öken” – avseende bl a det här med den ”livsFarliga” IT-smogen för ALLA wåra barn och tonåringar. Att därtill få OK på att använda de uttrycksformer som jag känner för funkar – känns också himla gott i mitt livserfarna hjärta !

  Jag kan ju nu – apropå kompisen till Nils Bildt – som nyligen avled av ”aggressiv hjärnhinneinflammation” = sänkt immunförsvar – om Nils
  http://neiru.wordpress.com/2008/05/20/tja-varfor-inte/#comments kommer att svara på min fråga om hans kompis var en ”flitig mobiltelefonanvändare”.

  Men enär han bara var 16 år ung – så skulle det ju ej alls vara särskilt anmärkningsvärt – ifall han varit just ”flitig mobilanvändare”, faktiskt… MainStreamet KRÄVER ju hart när det av dagens större barn (redan vid 7 års ungdom är tämligen vanligt i dags dato) och tonåringar, tyvärr tyvärr…

  Och ingen av dom Maktelitare som bestämmer om det här – säger ett enda ord om att IT-smogsstrålningen mer eller mindre åt hållet ödelägger bl a barn och tonåringars normala immunförsvar, tyvärr tyvärr…

  Och därtill ingen enda av dom MaktElitare som bestämmer om det här – säger ett enda ord om hur en mobil bör användas – för dom som nu måste det av det ena eller det andra skälet – av typ:

  1. Använd mobilen så lite som möjligt

  2. Bär mobilen i en bröstficka – ifall Du måste ha den kroppsnära. Bäckenområdet är känsligare för IT-smog – än vad bröstområdet är

  3. Använd alltid trådbunden hörsnäcka (helst med stetoskopöverföring de sista två decimetrarna) – och håll om möjligt mobilen snett uppåt på en armslängd avstånd ifrån kroppen – när Du babblar i den trådbundna hörsnäckans mikrofon

  4. Ifall Du använder mobilen direkt an örat – se då till att ej hålla fingrarna över den övre delen av mobilen – för där sitter mottagar- och sändningsantennen.

  Skärmar Du den – så drar mobilen helt automatiskt på flera gånger mera sändnings”strålning” direkt in i hjärnDatorn – än om Du bara håller om mobilens nederdel.

  Rätt enkla medel för att i högst betydande grad minska de för barnen och tonåringarna bokstavligt talat LivsFarliga strålningsenergierna ifrån mobiltelefoner.

  Men vem faen av wåra MaktElitare vågar och/eller ids ställa sig upp – och ge wåra barn och tonåringar den här basinformationen – om hur att använda t ex mobilen på ett väsentligt mindre hälsoförstörande sätt ? Fredrik Reinfeldt eller Mona Sahlin ?

  Janne DumBom,

  Hmmm… – Wi har alla wåra dåliga dagar då och då, faktiskt…

  Men apropå det Du skrivit ovan om mig, så kan det måhända vara på sin plats att här åter påminna om att: ”Det Wi säger om någon eller några andra – det säger Wi ALLTID mer eller mindre om oss själva också – och ej alls så sällan minst lika mycket !”

  Det är i o f s en liten omskrivning av det ca 2000-årade uttrycket: ”Skitenkelt att se grandet i en annans öga – till förmån för att totalt missa bjälken i sitt eget öga !”

  Ha det… :-) /önskar dialog-vännen Josef

%d bloggare gillar detta: