FN om Georgien

Efter en lång dag i Bryssel har jag nu vid midnatt landat i Prag.

I morgon avslutas så i realiteten arbetet med det gemensamma 18-månadersprogrammet för de franska, tjeckiska och svenska ordförandeskapen i EU.

Det är Cecilia Malmström som hållit i detta – och hon kom hit till Prag från Bryssel i tid för middagen.

Dagens största begivenhet var sannolikt rapporten från FN-missionen i Georgien om vad som egentligen hände den 20 april.

Vad gäller vad som hände bekräftar FN-rapporten den georgiska versionen och tillbakavisar den ryska.

Ett stridsflygplan som kom från Ryssland och återvände till Ryssland sköt med en jaktrobot ner den georgiska obemannade spaningsroboten över Abchazien.

Och av detta drar FN den rätt rimliga slutsatsen att det var ett ryskt flygplan.

Dock konstaterar man också att man inte anser att spaningsrobotar av denna art är förenliga med det s k Moskva-avtalet om vapenvila.

Men understryker att detta inte ger tredje part – läs Ryssland – rätt att ingripa väpnat i området.

I dagens diskussioner om Georgien i Bryssel – ungefär samtidigt som FN-rapporten offentligjordes – var stödet för landets territoriella integritet enigt och starkt.

Och Ryssland uppmanades åter att inte genomföra den avsikt man deklarerat med olika åtgärder för att de facto integrera med Ryssland vad som är en del av Georgien.

Men diskussionerna kommer att fortsätta. Frågan har blivit allt viktigare för EU.

23 Responses to FN om Georgien

 1. hillary2 skriver:

  Carl Bildt

  om jag inte missminner mig påstod du tidigare att spaningsroboten sköts ner över av georgiskt territorium
  det var en förhastad historiebeskrivning och kanske en partsinlaga?

 2. spanaren skriver:

  Hillary2

  Den georgiska videosnutten visar att UAV sköts
  ner över Svarta Havet – kusten är väl synlig.
  Ytterligare sex UAV har skjutits ner av de abchasiska
  försvarstyrkorna (10.000 man MED luftvärn – jmf Sverige).

  Har i tidigare inlägg här och annorstädes uttryckt förvåning
  över att jaktrobot använts i ett läge där jaktplanet kunde
  typbestämmas istället för att med akaneld akterifrån
  bekämpa spaningsroboten och till och med frågat om
  det inte rör sig om ett fotomontage.

  Efter att FN lagt fram sin rapport med stöd av radarplotten
  anser jag nu att incidenten är att betrakta som en varning –
  ett skott framför bogen i maritim miljö – och avsikten var
  att den ryska jaktkärran skulle identifieras och avskräcka
  Georgien från att som förberedelse för ett angrepp mot
  Abchasien spaningsflyga över området i strid med FN:s
  bestämmelser – vilket även påtalas i FN-rapporten.
  Frambaseringen av 400 man rysk LL-trupp som en snubbeltråd
  verkar i samma syfte – att avskräcka Georgien att som proxy
  för större makter angripa Abchasien.

  Det visar även skrämmande nog att dagens Ryssland vid en
  konflikt i området är redo att frambasera ryska militära förmågor
  direkt ur den fredstida krigsorganisationen i Kaukasus med
  möjlighet till mångdubbling vid en partiell mobilisering under en
  eskalerande konfliktutveckling.

  PS.
  Igår demonstrerade tiotusentals georgier i Tblisi mot
  det nyligen genomförda valet som ”vanns” av Saakasjviili
  med nu 64% mot 97% i förra valet. Även västliga källor
  skriver att grova oegentligheter förekom dock inte så
  svåra som i förra valet.

 3. actaestfabula skriver:

  hillary2,
  nog är det väl så att Abchazien är en del av Georgien. Än så länge i alla fall. Eller har du redan avstyckat? Blev det en självständig stat eller en provins i Ryssland?

 4. spanaren skriver:

  actaestfabula,

  Förklara skillnaden mellan Kosovo och Abchasien/Sydossetien
  och i en kanske inte avlägsen framtid Krim.

  Att Kosovo på något sätt är unikt är det bara USA med nära
  allierade (lyd)länder som anser – i stort de 41 som erkänt Kosova.

  Abchasien är en utbrytarprovins med rysk befolkning efter
  inbördeskriget i det som var sovjetrepubliken Georgien vid
  Sovjetunionens upplösning i likhet med tex utbrytarstaterna i
  Jugoslavien. Ryssland har ännu inte erkänt Abchasien men
  har i enlighet med gällande ryska militärdoktrin utlovat
  militärt beskydd för de ryska medborgarna (80% har ryska pass).
  Abchasien har begärt att som andra utbrytarstater bli erkänt av FN.

 5. soli01 skriver:

  spanaren – är det inte logiskt att vi då erkänner Abchasien eller är det inte unikt i detta fall? Kan så lite när det gäller denna konflikt – kan du förklara?( Novisen vid spisen etc) Hur är Sverigs hållning i nämnda?

 6. spanaren skriver:

  soli01

  Skall inte här och nu angripa utrikesministern för den politik
  av extrem dubbelmoral han står för. Liksom vad som gäller
  ”försvarsminister” Tolgfors är det kanske andra som bestämmer.
  Odelberg hade åtminstone till skillnad från andra syltryggar
  resningen att vägra delta i vad som pågår och avgå.
  Kosovo är unikt men inte andra utbrytarstater – särskilt
  inte där utbrytningen går emot USA:s intressen enligt CB.

  Sverige deltar fullt ut i vad som påbjuds från Vita Huset i
  Washington – är till och med bland de pådrivande att vara
  Bush till lags vad gäller Balkan och fd Sovjetunionen.

  Problemet i fd Sovjet liksom i fd Jugoslavien är de
  konstlade gränsdragningarna som inte hade någon betydelse
  i en diktatur men som ledde till sönderfall när trycket lättade.
  Det hände i Jugoslavien och Georgien och kommer troligen
  att hända i Ukraina i en inte avlägsen framtid.

 7. soli01 skriver:

  spanaren – får tacka för svar, men syftade inte på vårt försvar just i denna fråga och hur det sköts.
  Att vi ensidigt följer Vita huset är inte ”heltäckande” och där drar du egna slutsater. Vi följer väl vad FN har för syn då nämnda konflikt?
  Menar du att vi bara ensidigt följer ”Bushen”? :-)

 8. spanaren skriver:

  soli01,

  Vad gäller Kosovo är FNs åsikt att det är UNSC 1244
  som gäller med UNMIK/KFOR och inget annat.

  Vad gäller Georgien är det vapenstilleståndsavtalet
  efter det georgiska inbördeskriget som gäller för FN
  med Rysslands FN-trupper som övervakare.

  USA med allierade, inkl. Sverige, har en annan åsikt
  både vad gäller Kosovo och Georgien i det sistnämnda
  fallet grundat på USAs intressen i rörledningens hemland
  i det förra basrättigheter för amerikansk militär.

  Jag blandar inte in svenska försvaret utan antyder bara
  att Carl Bildt idag ”bara” är utrikesminister…..

 9. actaestfabula skriver:

  Spanaren,
  det skulle bära för långt att här gå igenom alla likheter och skillnader mellan Georgien/Abchazien resp Kosovo/Serbien.

  Kaukasus har varit komplicerat de senaste 2000 åren. Nationalstater har egentligen aldrig funnits. Inte förrän efter sovjetunionens sönderfall. Framtiden för regionen verkar inte särdelses ljus.

  Min uppfattning är att Abchazien bör få bli en egen statsbildning. Låt folket rösta! Ryssarna får dra sig tillbaka till sitt territorium. Sedan kan givetvis träffa bilaterala avtal med Ryssland som vilken annan stat som helst. Eller med Georgien. Eller med EU. Kanske Abchasien skulle vilja gå med i NATO också? Om de vill borde som vilken annan stat få uttrycka ett sådant eventuellt intresse, eller hur?

 10. spanaren skriver:

  actaestfabula,

  Vi är överens.
  Naturligtvis får de då ansluta även till Ryssland OM
  befolkningen röstar för detta i folkomröstning.

  Nu tror jag det är helt andra intressen som styr
  handlandet hos de som bestämmer i verkligheten
  – kampen om energin – där USA har siktet inställt
  på Tiumen oblast i Sibirien och fd sovjetrepubliker
  öst om Kaspiska Havet och Ryssland siktar mot
  att åter kontrollera fd Sovjetunionens territorium
  – om än inte nödvändigtvis på det traditionella
  militära sättet.

  Enligt min mening gör Sverige klokt i att inte blanda
  sig i en utveckling vi inte på något vis kan påverka.
  Utrikesministern har en annan åsikt…..

 11. tnsexton skriver:

  Spanaren
  Ref ditt 2:07

  ”Vad gäller Georgien är det …. som gäller för FN med Rysslands FN-trupper (UNOMIG, min anmärkning) som övervakare”.

  Det finns till dags dato 37 UNSC-resolutioner rörande konflikten i Georgien med omnejd och mandatet för UNOMIG. Med tanke på beslutsordningen i säkerhetsrådet står alltså både USA och Ryssland bakom dem eller också har de avstått att rösta. Hade de gått emot hade det inte blivit någon resolution. Formellt råder alltså enighet mellan stormakterna vad gäller hanteringen av situationen, även om man i retorik och praktiskt handlande, på bägge sidor, agerar på gränserna av vad som överenskommits.

  De georgiska spaningsflygningarna är en sådan gränspassering, de ryska preludierna till ett inlemmande eller i alla fall en självständighet med ryskt stöd, en annan.

  De uttalanden som CB gjort ligger, vad jag kunnat läsa mig till, i linje med de 37 resolutionerna och han fullföljer, i denna fråga men inte i Kosovo, den svenska traditionen att följa FN. Även om det i detta fall till delar överensstämmer med USA intressen kan det väl ändå inte vara liktydigt med att ”delta fullt ut i vad som påbjuds från Vita Huset i Washington” (Spanaren 1:37).

 12. spanaren skriver:

  tnsexton,

  Tack för moderering och komplettering av mitt tidigare
  inlägg som har vissa brister pga brist på djupare kunskaper……

  Vad gör du för analys av de nya uppgifterna från FN om
  nedskjutningen av den första UAV?
  Det stämmer inte med våra tidigare likartade analyser….

  Rysk TV Novosti hade incidenten som huvudnyhet.
  Ryssarna håller fast vid sin tidigare version.

  Är det inte troligt att USA:s intresse för Georgien bestäms
  av BTC, Nabucco och WhiteStream – idrift och planerade?

  Kanske Ryssland ser Abchasien som ett USAs steg på vägen till
  Groznyj. I Tjetjenien rapporteras nu om sporadiska överfall
  på poliser och inrikestrupp – ungefär som det började i Kosovo.
  Dyker det helt plötsligt upp en ”Tjetjenian Liberation Army”
  i nya uniformer och med moderna vapen ur ”ingenstans” som
  i Kosovo?

  Om Ukraina talar ryska media, som du vet, alltmer om Sevastopols
  framtid och i förlängningen Krim. Blir det nästa kris?

 13. dukeh3 skriver:

  Jag skulle inte tro att det kommer att bli någon kris om Sevastopol. Det är 10 år innan det avtalet löper ut och mycket kan hända innan dess. Man kan ju hoppas att det kalla kriget mot Ryssland har avslutats vi det laget och att EU inser att Ryssland inte är ett problem utan en tillgång.

  Jag skulle också tro att ”krisen” i Georgien kommer att trappa ner nu efter ”valet” där. Den stora problemen kommer nog med största sannolikhet att komma närmare hemma plan. Regeringsbildningen i Serbien hänger ju som bekant och väger. Jag vågar faktiskt inte gissa åt vilket håll saker och ting tappas.

 14. tnsexton skriver:

  Krisen i Kaukasus och det georgiska inbördeskriget har sin grund i SSSR upplösning och de gränser som var ointressanta under tsar- och sovjetdiktaturerna.
  USA har ingen skuld i att kriget utbröt men har av flera skäl och på olika sätt stött Tbilisi. Man vill rent allmänt etablera sig i en viktig region, man vill få inflytande över rörledningar och energitransporter och man vill bromsa rysk expansion i området. Möjligheterna till basering i området vid en eventuell konflikt med Iran får heller inte glömmas.Att USA skulle ha siktet inställt på Groznyj och bortom, är enligt min bedömning att dra det hela lite väl långt.

  UAV-incidenterna utgör en del av spelet i området. Georgien vill med flygningarna markera sin formella rätt till Abchazien och gör det på ett relativt billigt och inte särskilt provocerande sätt. Markeringen är förmodligen viktigare än underrättelseinhämtningen. Ryssarna, eller rent teoretiskt abchazierna, vill med nedskjutningarna markera var gränsen går och demonstrera egen förmåga.
  Att Ryssland nekar till inblandning är även det en del av spelet.

  Min tro är att Ryssland och USA är helt överens om slutläget i regionen, spelet måste bara få ha sin gång och lokala krafter ha en chans att profilera sig för internt bruk.
  Slutläget kommer att bli ett stympat Georgien med starkt USA-stöd och på sikt med medlemskap i NATO. Abchazien och på sikt Sydossetien kommer att knoppas av och på olika sätt anslutas till Ryssland.

  Frågan om Krim är kopplad till arrendet av Svarta Havsflottans huvudbas. Även här tror jag långsiktigt på en pragmatisk lösning där Krim, med godkännande från Kiev kommer att, antingen ges någon form av autonomi eller återinträda i Ryssland.

  Om det kommer att uppträda någon ”Tjetjenian Liberation Army i nya uniformer och med moderna vapen” kommer den inte att uppstå ur ”ingenstans”. Den kommer att ha finansierat och utrustat sig själv genom sina olika aktiviteter på den internationella knarkmarknaden och då med stöd från islamistiska stater och organisationer.

 15. spanaren skriver:

  tnsexton, dukeh3,

  Vi tycks i stort vara överens även om jag,
  som vanligt, står för det alarmistiska
  budskapet.

  CB har gjort ett inlägg om Irak som kan bli
  ett intressant meningsutbyte om det inte
  försvinner ut i de sedvanliga ”dimmorna”….

 16. spanaren skriver:

  Idag sänder P1 kl 9.03 med repris 22.05 ett
  program med anknytning till ovanstående.

  Gårdagens TV2 ”Aktuellt” innehöll ett inslag
  om ”Försvaret” där Juholt (s) gjorde ett mycket
  vilseledande inslag där han jämförde siffran för
  USAs militärutgifter IDAG med de ryska för
  kanske 5 år sedan utan att ta hänsyn till USAs
  globala intressen och Rysslands enbart i Euroasien.
  Inte ett ord om rysk förmåga och eventuella
  avsikter i vårt närområde bara en hänvisning till
  ett besök i Ryssland av svenska politiker.
  Vad visade ryssen – Leningrads Hemvärn?

  Rysslands militärbudget är idag officiellt 40
  miljarder USD (inofficiellt enligt underrättelsetjänster
  i väst minst 100 miljarder USD) vilket med hänsyn
  taget till köpkraftsindex motsvarar 200-300 miljader
  USD = 1/3 eller hälften av USAs kostnader ingalunda
  ”två veckor” som Juholt påstod.

  http://www.sr.se/cgi-bin/P1/program/index.asp?programID=1300

 17. tnsexton skriver:

  Håkan Juholt kan väl anses vara ”hjärnan” bakom dagens svenska försvarsmakt. Som ledamot och suppleant i Försvarsutskottet sedan 1994 och (s) ”starke man” i försvarsfrågor var han pådrivande vad gäller avvecklingen av invasionsförsvaret och ominriktningen av FM. (Utan några större protester från den borgerliga oppositionen…).

  Att ominriktningen var nödvändig är väl de flesta överens om även om fler och fler nu konstaterar att resultatet inte blev vad man kunde önska sig.

  Juholts resonemang byggde till stor del på ett icke-existerande hot från Sovjetunionen/Ryssland och kraven på ett utökad internationellt engagemang. Det icke-existerande hotet var förmodligen korrekt vid beslutstillfället, men politiker av olika färger, ofta med Juholt i spetsen, har envist undvikit att ta till sig förändringar i vår omvärld och vårt närområde eller att låta dessa ligga till grund för en ny syn på den regionala hotbilden.

  Att Juholt i Aktuellt dribblar med siffrorna ligger helt i linje med detta. Hade han och de andra försvarspolitikerna tolkat omvärlden på samma sätt som många tunga säkerhetspolitiska analytiker gjort och gör, hade han/de fått medge att den famösa tioårs-klockan började ticka för för flera år sedan och att den inte, som de påstår, fortfarande står stilla.
  Att göra ett sådant medgivande hade å andra sidan inneburit ett medgivande att de haft fel och det vet vi ju att svenska politiker aldrig har.

 18. tnsexton skriver:

  Helt vid sidan av ämnet men ett exempel på att våra politiker aldrig får ha fel, gavs oss under 1970-80talet. Försvarsmakten lade då stor kraft vid att kunna möta vad som kallades ett ”överraskande angrepp”. Planeringsförutsättningen var ett begränsat sovjetiskt angrepp direkt ur fredsgrupperingen utan att Sverige vidtagit några beredskapshöjande åtgärder och där Sveriges resurser var begränsade till vad ÖB kunde skapa utan några politiska beslut.

  Från politiskt håll kom då omedelbart signalen att planeringen skulle avbrytas eller i alla fall byta namn. Planeringsförutsättningen innebar ju att politikerna inte tolkat omvärlden korrekt och låtit sig överraskas, något som inte ens fick antydas.

  Planeringen fullföljdes men under namnet ”överraskande inlett angrepp”, varmed menades att angreppet som sådant inte var överraskande utan bara den exakta tidpunkten för dess inledande fas och om denna kunde man ju inte begära att politikerna skulle kunna ha någon exakt kunskap. Alltså, man får/fick inte ens planera för att politiker kan tänkas göra fel.

 19. spanaren skriver:

  tnsexton,

  Enligt uppgifter inhämtade från finska försvarsmaktens
  hemsida är IDAG ”strategiskt överfall” finska
  krigsmaktens prio 1.
  Prio 2. Möta flankerande kris dvs som jag uppfattar det
  en kris i tex Estland liknande en ”Aljosha”-kris som urartar.

  Våra politiker tror att det rosenskimrande diset de
  ser i sin drömvärld av ”Evig Fred” är verkligheten.

  Finland ser ett ljus i tunneln – som KAN vara ett tåg…..

  Bismarck uttryckte det så här i engelsk översättning:

  ”As Bismark said long ago, what really counts is potentials rather than goodwill intentions or statements,”

 20. chiros skriver:

  läsvärd artikel i Spiegel:

  Abkhazia’s Prime Minister Alexander Ankvab talks to SPIEGEL ONLINE about why his people want their own state and the role of Russia.

  Ankvab: Our citizens argue quite simply and understandably: Why should we be prevented from doing what others are allowed to? Who gets to decide about international recognition? We want to be free, just like everybody else.

  http://www.spiegel.de/international/world/0,1518,556739,00.html

 21. chiros skriver:

  Spanaren,
  tror vi är överens om nödvändigheten av en betydligt mer balanserad beskrivning av Georgien-Abkhasien konflikten.

  Har vi godkänt Kosovo så vad skulle förhindra Abkhasien från att bli självständigt? Återstår gör Pandoras-ask-problemet; nämligen vad gör därefter?

  Efter lite letande hittade jag följande intressanta lista över regioner i Europa med mer eller mindre aktiva självständighetsrörelser. Om ens en begränsad andel av dessa sklle göra slag i saken tror jag det internationella samfundet behöver sätta upp en snarast industriell process för att på ett kontrollerbart sätt kunna hantera dem alla.
  http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_active_autonomist_and_secessionist_movements#Europe

  Det är fortsatt min åsikt att Kosovos erkända självständighet har satt i rörelse en process som vi under många år kommer att se effekterna av. Som vanligt tenderar vi att överskatta de kortsiktiga effekterna samtidigt som vi underskattar de långsiktiga.

 22. hillary2 skriver:

  spanaren

  tack för länken till konflikt P1
  som ökade mina tidigare farhågor om att Bildt är USA´s förlängda arm i Georgien
  Bildt och USA och några f.d. av Sovjet ockuperade småstater stod bakom
  FN´s uttalande – skrämmande på många sätt…

%d bloggare gillar detta: