GAERC i Bryssel

Sen kväll i Bryssel efter olika genomgångar och diskussioner inför måndagens utrikesministermöte – ett s k GAERC-möte.

Viktigt blir att vi nu äntligen fattar beslut om mandatet för förhandlingarna om ett nytt samarbetsavtal med Ryssland. Vi behöver ett nytt sådant avtal – och ett brett samarbete med Ryssland.

Jag förväntar mig att det beslutet – efter det arbete som lagts ner också från vårt håll – kommer att glida förbi rätt smidigt i morgon.

Mindre smidigt blir det sannolikt i diskussionen om läget i världshandelsförhandlingarna – den s k Doha-rundan.

Här talas det om att mindre frihandelsorienterade nationer kommer att försöka att skrämma bort kommissionen från dess relativt liberala ansats och dess stöd till det tentativa utkast till överenskommelse som producerats i Genevé.

Vi har snarast anledning att säga att mer borde uppnås, men i det läge som nu är koncentrerar vi oss på att ge ett starkt stöd till kommissionens ansats.

Det finns dock anledning att räkna med en tuff debatt. Jag kommer att tydligt markera vår ståndpunkt.

Bland övriga frågor tror jag att det främst är de om Georgien och om våra och Polens tankar om ett s k östligt partnerskap som det finns anledning att notera.

I Georgien handlar det i grunden om att Ryssland tagit ett antal steg i Abchazien som tydligt underminerar Georgiens territoriella integritet.

Utöver det har man skickat in kvalificerade luftlandsättningsförband i området och satt in stridsflyg mot georgiska försök att få insyn i vad som egentligen händer.

I detta läge finns det de som främst vill mana till ”ömsesidig återhållsamhet”. Vi tycker nog att det finns skäl att kalla en spade för en spade.

Att vi fäster viss vikt vid denna fråga grundar sig ytterst i vår åsikt att alla nationer i grunden har samma rättigheter – andra förefaller implicit eller explicit att utgå från att större nationer har större rättigheter än mindre.

Men att tendenser åt det hållet är ytterligt farliga till sina konsekvenser borde egentligen inte vars så svårt att inse.

Till detta möte har Polen och vi presenterat vissa tankar om ett nytt s k östligt partnerskap.

Jag förväntar mig ingen större diskussion och inga ställningstaganden om detta i morgon – vi siktar på mera av detta i samband med det europeiska toppmötet i slutet av juni.

Nu vill vi lansera tankarna inför detta – och öppna upp för synpunkter i den vidare kretsen.

19 Responses to GAERC i Bryssel

 1. Bo W. Höglund skriver:

  Låter som besvärliga förhandlingar, minst sagt!

  För att lätta upp åtminstone stämningen, vore det kanske lämpligt om Du hade med Dig en CD med Georgiens eurovisionsbidrag, med titeln i stora bokstäver, att presentera till Ryssland!?!

 2. dukeh3 skriver:

  Hej Carl tack för ett intressant inlägg. Har funderat en hel del kring problematiken run Georgien den senaste tiden. Känner du inte ett visst problematik i den Svenska hållningen i frågan. När man för ca 3 månader sen totalt åsidosatte Serbiens teritoriella integritet till förmån för USAs maktpolitiska ambitioner på Balkan. Finns det inte en risk att vi framstår som totala oportunister och rysshatare?

 3. tnsexton skriver:

  CB återkommer idag till Georgien, dess territoriella integritet och Rysslands agerande i området. Mycket har skrivits här om den saken och dess koppling till Kosovo och mera kommer säkert att skrivas. Inget nytt i sak har emellertid tillkommit så jag avhåller mig från upprepningar…

  Av större intresse för oss i Sverige är det då CB skriver ”…vår åsikt att alla nationer i grunden har samma rättigheter – andra förefaller implicit eller explicit att utgå från att större nationer har större rättigheter än mindre.”
  Om man, som CB själv skriver, föredrar att ”kalla en spade en spade” är det väl enklast att klara ut att de som utgår från detta är just de större nationerna, eller som Tom Lehrer uttryckte det : ”Our might makes right, till they see the light, got to be protected, all their rights respected, until someone we like can be elected…”.

  Ett sätt att begränsa de större nationernas självsvåld eller att avhålla dem från att ens försöka, är en trovärdig nationell säkerhetspolitik med en avvägd men ändå realistisk målsättning och förmåga.
  Lika nationella rättigheter innebär också vissa skyldigheter och låt oss därför hoppas att den, äntligen, gryende debatten i Sverige rörande dessa frågor i slutändan leder till att även vi platsar i de trovärdigas skara och att ”our right will be respected…”

 4. spanaren skriver:

  Dukeh3

  Georgien sönderföll vid Sovjets upplösning i samma
  form av inbördeskrig som fd Jugoslavien där det inte
  längre gick att upprätthålla de konstlade administrativa
  gränserna utan tidigare naturliga gränser drogs upp.

  Samma utveckling hade troligen skett på Balkan där
  Republika Srbska och Krajina anslutit sig till Serbien
  om det inte funnits USA/NATO militär i området och
  Ryssland ligger långt bort. (I Georgien är det tvärt om).
  Vad hade hänt om Serbien mobiliserat militärt och
  marscherat upp vid gränsen till Republika Srbska och
  Krajina och samtidigt gjort anfallsförberedande flygspaning
  med UAV mot dessa områden?

  Den ryska förstärkningen är naturligtvis gigantisk -ur ett
  svenskt (landet utan arme citat Bush) perspektiv men består
  i verkligheten av en obetydlig formation att verka som
  snubbeltråd vid ett georgiskt (USA/NATO) angrepp.
  -400 man med 40 BMP och ett tiotal haubitsar (hur många har vi).
  Abchasiens egna väpnade styrkor består av 10.000 man med
  rysk materiel inkluderat luftvärn.

  Det georgiska fotomontaget underkändes av FN – varför skall
  vi tro på det? Varför skulle Ryssland frambasera stridsflyg
  till Gaudauta i Abchasien när ryska flyget från baser i Kaukasus
  kan täcka i hela Svarta Havsområdet?

  Mitt största VARFÖR gäller varför det militära tomrummet Sverige
  överhuvudtaget samarbetar så nära med Georgien/Ukraina och
  andra sovjetiska utbrytarstater till skillnad från Västeuropas
  större makter Tyskland/Frankrike/Italien som närmast stöder
  Ryssland. Finns inte risken att vårt land vid en kommande delning
  av Europa hamnar i det ryska ”nära utlandet” pga av denna politik?
  Dessutom deltar vi i subversiv verksamhet i både Vitryssland och
  Ryssland – varför?

 5. spanaren skriver:

  tnsexton,

  Instämmer till 100%.

  Se mitt inlägg som en sammanfattning av tidigare framförda åsikter
  och frågeställningar – skall heller inte åter säga vad som redan sagts.

  För Sverige som nation är det viktigare att bekymra sig om vår egen
  ställning i morgondagens Europa än att bekymra oss om huruvida det
  blir ett upprepande av historien efter den första ryska geopolitiska
  katastrofen under 1900-talet eller om den pånyttfödda Stormakten
  förlikar sig med att i söder ha ett territorium som frontlinjen sommaren
  1942 i WW2 eller kommer att föra en politik som 1918/1922 resp
  1939/1940.
  – även om nu inte nödvädigtvis med militära kraftmedel.

  Noterade någon hur befolkningarna i de fd Sovjetrepublikerna
  röstade i Schlagerfestivalen? Är ”ryssfientligheten” bland gemene
  man lika stor som hos de till USA anslutna statsledningarna?

 6. tnsexton skriver:

  Spanaren
  ”Dessutom deltar vi i subveris verksamhet i både Vitryssland och Ryssland…” (Spanaren 6:05)

  Subversiv verksamhet: Dold (hemlig) verksamhet syftande till att med olagliga medel störta den rådande politiska makten och etablera en annan efter eget tycke.
  (Definitionen en sammanfattning av olika källor och egna erfarenheter efter att länge ha arbetat med denna typ av frågor).

  Menar du verkligen at Sverige (staten eller NGO) sysslar med subversion i Vitryssland och Ukraina?
  Att i öppen debatt verka för en annan tingens ordning är en sak, men subversion är det inte!

 7. spanaren skriver:

  tnsexton,

  Subversiv är hur det uppfattas av statledningarna i Vitryssland
  och Ryssland som har stöd av majoriten av väljarkåren i dessa länder.

  I Väst och även i Sverige kallas denna verksamhet ”stöd till
  demokrati osv”.

  Det verkliga syftet torde, enligt min mening, inte vara att
  verka för en fri debatt i Ryssland utan att bereda vägen till
  Tiumen Oblast för Väst med ickemilitära medel.

  Jag anser INTE att media i Ryssland och i Vitryssland är fria
  och oberoende – jmf Novosti mfl nätsidor = Husbondens Röst-
  men tror inte heller att Västmakternas agerande enbart har
  altruistiska skäl.

 8. spanaren skriver:

  tnsexton
  ditt idag 5:52

  Utan att ta ställning i sakfrågan och upprepa tidigare inlägg
  tillåt mig att konstatera att en mindre stat som Burma med
  ett trovärdigt existensförsvar kan avskräcka en stormakt
  att med militära medel påtvinga landet något som den
  egna statsledningen inte önskar.

  BBC World News visade just nu hur en flottstyrka med
  större enheter från USA/NATO ligger utanför burmesiska
  kusten utan, att med tanke på förlusterna, kunna ingripa med militärt våld.
  Det franska fartyget har nu satt kurs mot Bangkok för
  ”transshipment” av lasten per civil landtransport till Burma
  – ungefär som jag i ett inlägg när saken diskuterades förutspådde.
  (ursäkta klappen på egen axel).

  Naturligtvis anser även jag att situationen i Burma är djupt
  tragisk och att regimens handlande ur alla perspektiv – utom
  det militärstrategiska – är helt obegriplig åtminstone från en
  västerlännings perspektiv.

 9. tnsexton skriver:

  Spanaren
  Om att öppet, i talarstolar, tidningsartiklar och andra debattfora, ha synpunkter på tingens ordning i Ryssland och Vitryssland och att i samma fora och att på andra sätt, uttala sitt stöd för de inhemska opinionsbildare, hur obetydliga de än må vara, som tycker samma sak, är att betrakta som subversion, ja då håller jag med dig.
  Med denna, för mig nya, definition bedriver Sverige och stora delar av världen i övrigt subversiv verksamhet i Ryssland och Vitryssland (och i Zimbabwe, USA, Venezuela, Cuba, Kina osv.)

  Frågan är, ska vi sluta att ha synpunkter bara för att den sittande regimen tycker illa vara?

 10. fairymary skriver:

  Det tilltalar mig att Du, Carl Bildt, hävdar att små stater har samma rättigheter som stora.

  Min tanke går till rika, friska människors rättigheter kontra fattiga, sjuka……

 11. fairymary skriver:

  PS. Vi har behov av en ”inrikes humanistisk minister”. För inte så länge sedan vädjade en förälder på denna blogg om stöd för rimliga villkor för sitt handikappade barn.

 12. fairymary skriver:

  PS till PS

  Det var inget unikt ärende. Igår gick ett program i radio ”P1 granskar” där många handikappade kom till tals.

 13. spanaren skriver:

  Det är en stor skillnad mellan att INOM i vår mening
  ickedemokratiska länder stödja grupper som kanske
  inte varken ur utrikespolitisk eller inrikespolitisk synpunkt
  agerar från helt en altruistisk synpunkt och att här i vårt eget
  land framföra kritik mot hur berörda länder styrs.

  Varför skall ryssarna påtvingas en ideologi som hade stöd
  av mindre än 5% av väljarkårer i senaste val?
  Skall Sverigedemokraterna styra i Sverige?

  Vi är inte ense i allt……

 14. fairymary skriver:

  spanaren 7:35!

  Insiktsfulla och tänkvärda ord…..

 15. tnsexton skriver:

  Spanaren
  Nu är det väl inte egentligen det som frågan gäller, utan definitionen av begreppet ”subversiv verksamhet”.
  Ska en allmänt och internationellt accepterad definition ändras bara därför att vissa regimer i sin retorik väljer att göra det?

  Den påstådda subversionen rör sig väl heller inte om att ”påtvinga” någon något. Det är väl snarare fråga om att skapa möjligheter för att i öppen debatt ge dem ytterligare något att välja bland.

  ”Ska Sverigedemokraterna styra i Sverige?” Ja, det ska de, om de efter en korrekt valrörelse och i öppna och fria val (det Gud förbjude) vinner valmanskårens förtroende.

 16. spanaren skriver:

  Som jag ser det var Otpor i Belgrad och dess avläggare i
  Kiev och Tblisi av Väst organiserade och finansierade
  rörelser med syfte att störta landets legala ledning och
  ersätta densamma med en västvänlig regim.
  Varför skulle det vara annorlunda i Minsk eller tom
  i Moskva. Dessutom är inte i Ryssland det här i väst
  omskrivna ”Ett annat Ryssland” med den från USA influgne
  exilryssen fd schackspelaren Kasparov vad det i i våra
  media framställs att vara. Stödet skulle kanske minska
  om man kände till hans koalitionsbroder Limonov och
  hans Nazbol (googla)och dess politiska mål ”Ett ryskt Europa”.

  Föreslår vi återgår till för oss i Sverige mera angelägna ämnen
  dvs den förda utrikes och säkerhetspolitiken och utvecklingen
  i fd Sovjetunionen och på Balkan.

 17. spanaren skriver:

  tillägg:

  Inlägget riktat i första hand till tnsexton

 18. hariknaidu skriver:

  I have read full english text of Poland-Sweden proposal for Eastern region boardering on Russia in context of existing EU framework of policy – must agree with you it’s not ”nonsense”, as I called it earlier.

  In context of EU/Russia relations, it seems the negotiations will now go ahead without any veto – but may take a bit of time also. Are you proposing to introduce political issues (Gerogia, etc) in context of that nergotiations or not?

  My principle argument is that there is a lot of *old* history involved in the crisis between Russia-Georgia , and EU will not be able to bite into it, as I see it. At any rate, it’s not a win-win policy to follow at this stage of developments in Russia. Let Georgia find its way back to full sovereignty. EU diplomacy can help there, may be.

%d bloggare gillar detta: