Dusch och möten

Äntligen landat i Stockholm efter en nätt liten resa på sammantaget ca 21 timmar hem från Jakarta.

Och jag noterar att av de senaste fem nätterna har jag tillbringat tre med att försöka att sova på olika flygplan.

Omedelbart efter ankomst – en dusch hanns nödtorfigt med – blir det nu möte med OECD:s nye generalsekreterare Angel Gurría innan han lämnar Stockholm efter att ha varit här sedan i måndags.

OECD i dag är något av en globaliseringens tankesmedja. Jag tillhör dem som ivrigt läser åtskilliga av deras produkter.

Men sedan finns det åtskilligt på de inre linjerna att ta itu med. Möten längre fram som kräver förberedelser. Regeringssammanträde i morgon med olika ärenden.

Och agendan inför nästa veckas möte med EU:s utrikesministrar i Luxembourg innehåller också en del som kräver förberedelser och kontakter.

48 Responses to Dusch och möten

 1. lindalovelace skriver:

  Välkommen hem Carl men nu får du lova att ta det lite lugnare. Dubbelt jet lag kanske för dig tolkas som att ”det jämnar ut sig” men rent medicinskt tär intensivt långflygande på kroppen och du är ju ingen ungdom längre!

 2. hillary2 skriver:

  Carl Bildt

  ni för väl protokoll på alla dessa möten?
  delge oss gärna dessa istället för dina veckoscheman
  vi borde åtminstone få veta vad Du planerar

 3. spanaren skriver:

  Carl Bildt,

  Föreslår att vid morgondagens möte om olika ärenden tar
  upp frågan om det svenska försvarets fria fall mot totalt
  förfall i en tid när alla våra grannländer upprustar
  och vår östra stormaktsgranne genomför en forcerad
  upprustning med 16% påslag av militärutgifterna ÅRLIGEN
  fram till 2015 eventuellt 2020.

  Du som har erfarenhet av vad som styr stormakternas agerande
  – militär styrka- kan förhoppningsvis få våra politiker att försöka nå
  markkontakt i verkligheten. ”I natt jag drömde någonting….” är en
  visa – inte verkligheten.

  Vill vi som Danmark 1940 tas under ”beskydd” av en stormaktsgranne
  med hänvisning till vår egen hjälplöshet vid en konflikt i närområdet?
  I Danmark fick ju regeringen sitta kvar liksom kungen på sin tron.
  Norge höll ut längre än Frankrike och kungen evakuerade till London
  för fortsatt kamp i exil tills segern vanns 1945.
  Danska modellen väljs nog av våra politiker för att ”undvika våld och
  skadegörelse” som det norska exemplet medför.
  Det finska exemplet är naturligtvis inte att tänka på…..

  De som vill ha ett uppvaknande tillråds beskåda paraden på
  Röda Torget den 9/5. Det har visats glimtar av från övningarna på
  rysk TV. 7000 motorskyttesoldater, kolonner av stridsvagnar,
  missilbatterier, Topol-M mobila ICBM kärnvapenmissiler medan
  det nya flyget gör överflygning i antal större än morgondagens
  svenska flygvapen. Överlevande soldater från ”Det stora
  patriotiska kriget” i Röda Armens fältuniform med vapen från WW2
  hedras i en stor förbimarsch under sina respektive ”Fronters” namn.

  Finland organiserar efter mob. en fältarme med 1000+ art.pjäser
  inför 2010-talet.

  Norge organiserar idag en fältarme efter mob. om 100.000 man
  med en stående brigad på krigsfot i Nordnorge med hänvisning
  till de ryska förmågorna i Murmansk. Flyget skall, liksom det danska,
  ombeväpnas med USAF F-35 ”Lightening II” för 70 miljarder NKR
  samtidigt som flottan tillförs nya oceangående fregatter.

  Vad är det grannländerna ser som vi blundar för?

  http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_1167347.svd

 4. spanaren skriver:

  tillägg till ovan:

  Efter modernisering och nerdragning av personalstyrkan
  organiserar finska armen på 2010-talet efter mobilisering
  350.000 man med 11 vad som i Sverige före avskaffandet
  av detta vapenslag kallades attackbrigader.

  Länken redogör för dagens finska rustningar – jmf med
  Sveriges nedrustning…..

  Finske försvarsministern på besök i USA sade att Finland
  hade tre hotbilder: Ryssland, Ryssland, Ryssland.
  Varför denna ryssfobi av den finske ministern. Har han
  inte talat med vår ”Tomhylsan” Tolgfors och fått veta det
  verkliga läget i Östersjöområdet – ”Fred i vår tid”.

  http://www.forsvarsmakten.fi/maavoimat/artikkelit/1081.dsp

  Det blev mycket men är å andra sidan ämnet för dagen…

 5. fairymary skriver:

  Bäste Carl Bildt!

  Hur vore det att ta ett par dagar ledigt med något helt annat?

  Jag instämmer med Lindalovelace ovan. All Din erfarenhet är bra att ha lång tid framöver.

 6. soli01 skriver:

  fairymary – läste vad som stod 1:30 pm och trodde att det var hillary2 som skrivet så bra. Hur fel det kan bli, när ögat missar. :-)

 7. Torsten skriver:

  Carl Bildt,

  Jag vet att Du oroar Dig mycket för stigande livsmedelspriser och livsmedelsförsörjningen i världen.
  Är det inte dags att vi nu ansluter oss till flera länder i Europa och ifrågasätta etanol som bilbränsle.
  Jag har inga siffror på hur mycket resurser det tar från livsmedelsproduktion, men det skulle om inte annat ha ett stort symboliskt värde om vi slutar eller kraftigt minskar etalnoltillverkning av råvaror som kan användas till livsmedel.
  Vi stoppar import av kött från Brasilien, men i stället uppmuntrar dom till etanolproduktion. Det är ju ganska absurt nu när många av världens barn svälter.

  Carl, detta borde vara en viktig fråga att behandla i morgon.

 8. tnsexton skriver:

  Spanaren oroar sig över ett svenskt försvar som numera knappast finns, (annat än för tjänst utom riket där Sveriges intressen enligt retoriken bäst försvaras i Afghanistan m fl platser).
  För vårt eget nationella behov krävs en organisationstid på minst ett år för att para ihop materiel, utrustning och personal och organisera dem till förband. Sen ska de övas för att nå tillräcklig förmåga… Det som då åstadkommits är, vad gäller arméförband, ett par mekaniserade brigader med begränsad uthållighet.

  Nu ser jag inget omedelbart militärt hot i vårt närområde, Ryssen kommer inte i morgon, inte nästa vecka heller, men det är inte om det det handlar.
  Vad det handlar om är avsikter och förmågor. Förmågor i det här avseendet tar tid, 10-15 år, att skapa medan avsikter kan ändras över en natt. Då/om vi kan spåra en negativ avsiktsförskjutning i vårt närområde är det för sent att börja tänka på den egna förmågan. En tillräckligt stor grundförmåga måste finnas hela tiden.
  Tyvärr är det inte bara olika aktörers agerande och avsikter i vårt närområde som kan komma att påverka oss. Händelser i helt andra delar av världen kan utlösa reaktioner och kapplöpningar om positioner och ”bästalägen” även här.

  Nu säger många: Om ”ryssen” kommer är vi chanslösa vad vi en har för försvar. Svaret är ja om vi utsätts för ett målinriktat angrepp med stora resurser.
  Svaret är nej om en aktör är ute efter ett ”bästaläge” eller ser möjligheter i att utnyttja Sverige om det inte kostar för stora insatser eller tar för lång tid. (Allt under förutsättning att vi har en anpassad nationell förmåga.)

  Det är ingen konst för tjuven att stjäla matsilvret om dörren står öppen. Han tänker sig för om dörren är ordentligt låst och larmet tillkopplat.
  Vad gäller svensk nationell militär förmåga står dörren idag, om inte vidöppen, så, på glänt…

  Men som sagt, några sinistra avsikter finns idag inte i vårt närområde och ryssen kommer inte i morgon. Han har däremot förmågan att göra det, om än begränsad, framför allt som vi har dörren öppen.

  Spanaren
  Har stortinget verkligen tagit beslutet om att köpa 48 F 35? Offerttiden gick ut för drygt en vecka sedan, så det måste ha skett en rekordsnabb utvärdering….

 9. lindalovelace skriver:

  hillary2 12:41

  Även du borde begripa att det är en viss skillnad mellan att föra regeringssamtal (som Carl Bildt gör) jämfört med veckomötet i din kära kollektivanslutande fackförening.
  Ta gärna detta till ditt protokoll :-)

 10. moniqas skriver:

  Ojoj..här jobbas det! Gäller inte den där 11-timmarsregeln för dig eller har du dispens? Inte bra att hålla på i det upptempot… hoppa det lugnar sig lite snart. Ha en BRA onsdagskväll =)

 11. tnsexton skriver:

  Det finske försvarsministerns uttalande om ”Ryssland, Ryssland, Ryssland” har blivit ett ofta använt argument i den svenska debatten.
  Det kan kanse vara på sin plats att moderera det hela en aning.
  Vad Jyri Häkämies sa i sitt tal var att Finland hade tre stora ”säkerhetspolitiska utmaningar”, inte hotbilder, nämligen Ryssland, R.. och R. I samma tal sade han även att Ryssland inte utgjorde något hot mot Finland men att ”tiden då geopolitiken är viktig ingalunda är över.”
  Häkämies tal var ingalunda okontroveriellt och statsministern gick vid flera tillfällen ut och tonade ned dess betydelse och tryckte då på att Häkämies även klarat ut att Ryssland inte utgjorde något hot mot Finland.

 12. stig2entreprenoren skriver:

  1) Se till att skaffa ett rejält flygplan med dusch, säng och kontor som även klarar långdistans.
  2) Det går självklart på försvarsbudgeten.

  Att nästan bränna två arbetsdagar (21 timmar) på att ta sig hem från ett affärsmöte med en viktig framtida och nära partner är ju slöseri, rena nojan.
  Har ni inte folk som kan räkna på UD?

  3) Tuffast vore att köpa loss ett gammalt Concorde. CB och Sarkosy kunde väl ha var sitt. Om EU nu eller snart är världens största integrerade ekonomi så måste väl dess företrädare och ”affärsutvecklare” ligga lite i framkant.

 13. spanaren skriver:

  tnsexton,

  Vi är överens i sakfrågan och jag får åter konstatera att din
  verbala förmåga är bättre än min.

  Naturligtvis är ett isolerat ryskt/sovjetisk militärt angrepp
  mot Sverige lika osannolikt idag som det varit sedan 1945.
  Ockupationen (beskyddet) kommer i samband med en
  stormaktskris pga tex händelser i Baltikum, Ukraina, Kosovo,
  ABM-missilerna i Polen, Georgien eller något som vi dag inte kan förutse.
  Hur snabbt uppstod ”Aljosha”-krisen i Tallin?

  Vad gäller norska flyget så refererar jag till tidigare avsikter
  liksom vad gäller Danmark – det kan ha skett förändingar
  av ekonomiska skäl och problem med framtagandet av
  F-35 i USA.

  Vad gäller ryssen har ”Husbondens Röst” idag en artikel om
  det ryska fjärrflygets återupptagna patrulleringar som säger
  en del om tankarna i ”Stavkan”. Den planerade paraden den
  9/5 på Röda Torget som det visats delar av på rysk TV visar
  ännu mer på en återuppstånden militär stormakt med ambitioner.

  Varför frågar sig ingen någonstans i den pågående debatten idag
  varför Finland och Norge rustar upp medan vi avrustar?
  Norge och Finland gränsar till Ryssland medan Sveriges strategiska
  läge skiljer sig från grannländerna endast med flygtiden Pskov-Arlanda
  eller vid tex en ny ”Aljosha”konflikt i Baltikum överfartstiden för
  nyomflaggad Tallinfärja med en bataljon ryskt marininfanteri.

  Jag vidhåller att Finland för en riktig säkerhetspolitik i linje
  med vad Hufvudstadbladet skrev när ryssarna publicerade
  nyheten om Topol-M ICBM. (och att vi lever i ett Dårarnas Paradis)
  ”Kalla kriget tog aldrig slut. Det gjorde en tillfällig paus
  på grund av tillfällig rysk penningbrist”

 14. spanaren skriver:

  I dagens Svenska Dagbladet (SvD.se) publiceras nu ett stort
  antal artiklar om dagens händelse – ”Försvaret”
  för den skull någon är intresserad av att läsa mer än
  undertecknads och tnsexton lägesbeskrivningar.

  http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=6917

 15. spanaren skriver:

  I dagens Svenska Dagbladet (SvD.se) publiceras nu ett stort
  antal artiklar om dagens händelse – ”Försvaret”
  för den skull någon är intresserad av att läsa mer än
  undertecknads och tnsexton lägesbeskrivningar.

  http://blogg.svd.se/ledarbloggen?id=6917

 16. turez skriver:

  Vad jobbigt att åka runt hela tiden. Att inte ha något stabilt hem. Så skulle jag iaf känna det om jag åkte världen runt hela, hela tiden.

 17. actaestfabula skriver:

  Spanaren
  undrade vad jag ahde för uppfattning om SCO – Shanghai Cooperation Organisation.
  Min uppfattning efter att ha tagit del av diverse dokument är att SCO är skapat för att hålla lugnt på den Rysk-Kinesiska gränsen. Kina har inga expansiva planer i den riktningen och ryssarna har sitt intresse längre västerut. Att de nya republikerna i gränslandet är med är naturligt. I huvudsak en icke-anpreppspakt.

  Iran är med mest för att spela maktspel. Ryssland är inte särskilt intresserade av Iran som allierad – av en mängd olika skäl.

  Indien intar precis den roll man kan förvänta – observatörens. Inte särskilt aktiv.

  Ryssland koncentrerar sig på Georgien, Ukraina, Vitryssland, Moldavien. I övrigt vill man ha lugn.

  Ryssarna vill gärna kunna tvätta sina stövlar i Indiska Oceanen, men det tror jag man har lagt på innersta hyllan.

  Det som smärtar Ryssland mest är att man är innestängd. Vägen söderut sprack när man var tvungen att dra sig ur Afganistan. Turkiet är NATO-medlem och på väg in i EU – Bosporen kommer att ha EU på båda sidor. Östersjöländerna – förutom Sverige – är med i NATO. Vägen ut ur Barents hav går via Island och NATO. Ingen lätt väg ut någonstans – militära aktioner är för riskabla. Alltså måste man gå den ekonomiska och politiska vägen. Vilket man kan pga enorm förmögenhet bunden i råvarutillgångar.

  Slutsats (från min sida) – SCO är en icke-angreppspakt som skall tillåta Ryssland och Kina att bygga upp sin respektive ekonomiska styrka samtidigt som Ryssland skall kunna genomföra vissa smärre geopolitiska åtgärder i Kaukasus.

  I norra Europa kan jag inte tänka mig att Ryssland har några militära avsikter. NATO är allerstädes närvarande utom i Sverige. Och är något intressant för Ryssland så är det att komma åt Norska havet, men det är inte möjligt så länge USA är ett imperium och NATO är starkt.

  Det stora militärparaden som kommer i Ryssland är endast till för att stärka ryssarnas självkänsla – en del i strävan att stärka son roll som stormakt.

 18. spanaren skriver:

  actaestfabula,

  En enligt min mening saklig och trovärdig analys.

  Har du något att tillägga i meningsbytet mellan undertecknad
  och tnsexton om den svenska avrustningspolitiken vars
  faror tnsexton påpekat på ett sätt som jag helt instämmer med.
  Vad tycker du?

 19. mrmhalland skriver:

  spanaren,tnsexton :

  Jag har inte läst era synpunkter i detalj när det gäller den Svenska nedrustningen.
  Jag tycker att man resonerar märkligt när man monterar ned/skrotar vår säkerhet.
  Vi ser visserligen inga hot idag, men det vet ju alla att det kan förändras över en natt.
  Inte nog med nedmontering av säkerheten, man friställer ju dessutom 1000-tals människor från deras arbeten. Det rimmar illa med jobb-politiken tycker jag.
  Ytterligare en sida av det hela är ju den fostran den allmäna värnplikten gav.
  Det är en våldsam skillnad på attityd hos 20-25 åringar idag jämfört med när de fick göra lumpen.
  Vi kommer också i och med detta förlora 1000-tals industrijobb på fabriker som har FMV som enda kund eller i alla fall en stor del.
  Nej, här räknar man fel !

 20. hillary2 skriver:

  lindalovelace

  jag har roat mig med att läsa ett OECD-rapport där det framgår att många stora länder inte stöder sitt jordbruk som inom OECD
  dessa andra nationers ”stöd” består i att trissa upp världmarknadspriser på jordbruksprodukter

  apropå matpriskrisen i utvecklingsländer
  i Sierra Leone har priset på ris i dagsläget stigit med det tvådubbla

  tack för OECD-tipset Carl Bildt

 21. actaestfabula skriver:

  Spanaren,
  jag har nog samma åsikt som dig och tnsexton när det gäller det svenska militära försvaret. Det är oerhört misskött. Som tur är har vi inget militärt hot runt hörnet. Den makt – vilken det nu skulle kunna vara – som vill dominera Sverige kommer säkerligen inte att använda militära medel – det finns så mycket annat idag.

  Jag är dessutom djupt bekymrad för fösvarets förmåga att utbilda och motivera sina soldater. Min yngste son genomgick grundläggande militär utbildning för några år sedan – han rykte in med entusiasm och förväntningar och muckade avmotiverad. Hans tro på arméns försvarsförmåga gick i bottenläge under utbildningen. Men man skall kanske inte generalisera utifrån ett enstaka fall????

 22. tnsexton skriver:

  acta est fabula (plaudite?)

  Den inryckande med brinnande entusiasm som muckar desillusionerad är tyvärr alltför vanlig.
  Min erfarenhet efter att ha talat med ungdomar i min bekantskapskrets är att de tycker att deras personliga utbildning och utveckling och utbildningen i små enheter varit bra och effektiv. De har en god tro på sin egen och sina kamraters förmåga. Detta vidimeras också av den omvittnat höga kvalitén på de soldater och enheter som tjänstgör i utlandsstyrkan.
  Vad soldaterna däremot ofta tappar tron på efter grundutbildningen, är helheten. De tror inte på Försvaret som ett fungerande system, som ett samhällsinstrument med tillräcklig kraft och kvalité.

  Att soldaten i ledet, med den begränsade insyn en sådan får i helheten, lämnar organisationen med den inställningen, länder till lång och omfattande eftertanke.

 23. tnsexton skriver:

  Spanaren har vid flera tillfällen efterlyst svaret på frågan varför bl a Finland har en helt annan syn på det nationella försvaret än Sverige.
  I dagens ”P 1-morgon” gavs svaret av Mika Harttunen, chef för strategiska institutionen vid finska försvafshögskolan.

  http://www.sr.se/webbradio/webbradio.asp?type=db&Id=1125655&BroadcastDate=&IsBlock=0

  Symptomatiskt var hans uttalande att ”svensk försvarspolitik debatteras hårdare i Finland än i Sverige…”

 24. spanaren skriver:

  AB skribent Lotta Gröning har ett förslag som kanske
  inte är helt orealistisk med tanke på vad som pågår.

  Har Carl Bildt plats inom UD för en bataljonsstab med
  uppgift att leda den fd svenska försvarsmakten
  nuvarande FN-bataljonen (NBG – pansarskytte utan pansar).

  En finsk talesman kommenterade den svenska politiken i
  morgonens P1 med att en sådan politik var helt utesluten
  för Finlands del. Där behåller man sitt starka existensförsvar
  med 28.000 inkallade till värnplikt varje år. Utlandsmissioner
  utgör 5% av budgeten. Trots detta har Finland 700 man i
  pågående utlandsmissioner. Redan 2004 var Tarja Halonen
  mycket kritisk till den svenska ”försvarspolitiken”.

  En kollega till Bo Pellnäs med lång erfarenhet av utlandsmissioner
  hade stora betänkligheter mot att i framtiden sända dåligt utbildade
  svenska soldater utomlands till konfliktzoner i en TV-intervju på morgonen
  En FP-politiker andades tillförsikt medan en soc.dem.
  visade återhållsamhet och ville vänta till 2009 års försvarsbeslut
  skall fattas.

  Hur den unge soldaten uppfattar verksamheten har självklart stor
  betydelse för moral och stridsvilja.
  Minns själv min besvikelse då jag vid inryckningen till KA1 i Vaxholm
  (nedlagt) i Kuba-krisens skugga fick ett armegevär modell 1896
  med Husqvarna Hwapenfabrik stansat med gammal stavning och
  våra kulsprutor var vattenkylda m/36, uniformen var
  vadmal m/39 med tillhörande långrock typ tyska armen i Stalingrad.
  Nåja, vi som inte hade drabbats av ”feminism och fredsfostran
  om ickevåld och fredlig konfliktlösning” var ändå redo
  att möta ”ryssen” med vad vi hade – hur reagerar en 18-årig svensk
  ”barnsoldat” av idag när han knappt får skjuta ett skarpt skott under
  sin ”utbildningstid”?

  http://www.aftonbladet.se/debatt/lottagroning/article2336744.ab

 25. fairymary skriver:

  tnsexton!

  Ditt inlägg 5:38 tycks mig klokt och insiktsfullt. Ju mera man förstår av helheten, desto bättre kan man verka där man står.

  En annan ståndpunkt som är klok och insiktsfull är min sons. Hans plan inför värnplikten var att bli pilot i försvaret. Innan han mönstrade gjorde han ett utbytesår som student i Australien. När han kom hem hade han dragit slutsatsen som han formulerade så här:” Om det blir krig kan jag bli utkommenderad att döda mina kompisar. Det vill inte jag.”

  Det blev ingen soldat av min son men väl en begåvad, varm och klok man som skaffat sig utbildning att umgås med de tuffa naturelementen hav och fjäll på annat sätt.

  Josefs och mitt mantra ”alla krig är slut” tror jag mer och mer på.

 26. spanaren skriver:

  fairymary, josef mfl.

  Försök få markkontakt med verkligheten.
  Vad händer i vårt närområde om tex Kosovokrisen
  spårar ur, Ukraina faller sönder i inbördeskrig med
  ingripande från NATO och Ryssland, ny ”Aljosha”-kris
  i Baltikum som spårar ur, nytt västkuppförsök i Minsk
  som slås ner av rysk/vitrysk spetsnaz med burmesiska
  metoder, Georgienkonflikten mm mm.
  Inget av dessa fall är osannolikt vilket påverkar den finska
  statsledningens politik medan vi lever i vårt ”Dårarnas Paradis”

  Det är för sent att teckna brandförsäkring när huset brinner hur
  osannolikt en eldsvåda än kan tyckas idag.

  Finska krigsmaktens huvuduppgifter är enligt deras hemsida:

  1. Möta ett strategiskt överfall (varifrån – Nicaragua?)
  2. Möta en flankerande kris (tex i Baltikum/Vitryssland)
  .
  .
  . Utlandsmissioner om det inte inkräktar på integritetsförsvaret.

 27. fairymary skriver:

  spanaren!

  Jag har stor respekt för Din verklighetsbeskrivning.

  Min verklighetsuppfattning skiljer sig något från Din. Jag tror att vi människor påverkar skeendet med våra föreställningar om vad som kommer att ske. Det finns ett begrepp ”självuppfyllande profetior” vilket enligt mitt sätt att se är att vårt omedvetna gestaltar det vi tror ska ske.

  Jag vet att många människor inte tror att det omedvetna existerar. Tillhör Du den gruppen?

 28. spanaren skriver:

  fairymary,

  Som gammal sjöman har det funnits tillfällen då
  jag har haft anledning att be till Gud som när mitt
  fartyg höll på att slå runt i orkan eller i när vi
  hamnade i områden där det var krig på riktigt.

  Jag kan tänka djupare tankar än om ”krig och militär”
  även om jag håller det privat.

 29. tnsexton skriver:

  Spanaren
  Ref ditt 6:08

  ”NBG- panskarskytte utan pansar” är en hos dig ofta återkommande formulering.
  Vad grundar du ”utan pansar” på?

 30. fairymary skriver:

  spanaren!

  Tack för ”inblicken” i Ditt liv.

  I 70-talets kvinnorörelse var ett mantra: ”Det privata är politiskt”. Det är min ungdoms prägling. Och att leva efter det mottot har gett mig insikten att vi människor är mera lika än olika.

  Men det är självklart att vi får lov att hålla privat allt vi vill hålla privat. Skam vore väl annars.

  Jag har aldrig upplevt krig på riktigt och det är jag tacksam för. Även om jag försöker kan jag inte riktigt sätta mig in i den fasa det måste innebära. Och jag är imponerad av den mänskliga kapaciteten att överleva och tro på tillvaron trots sådana erfarenheter.

 31. fairymary skriver:

  PS. till spanaren.

  Jag är född 1941. Jag minns när pappa och dom andra farbröderna satt och bekymrat talade om Hitler. Jag minns mörkläggningsgardinerna och ransoneringskorten.

  Stor del av min barndom handlade om ”när ryssen kommer”. Min mamma var lite besatt av skräcken. Den är fullt begriplig; att vänta och föda barn med tyskarna i grannskapet och maken ”någonstans i Sverige” kan inte ha erbjudit de trygga omständigheter man önskar sig precis. Och ryss-skräcken satt nog i generna…..i min hembygd går vägarna lite kors och tvärs och ett stående skämt var att ”när ryssen kommer vänder vi bara vägskyltarna fel så att han kör vilse”.

  Jag är tacksam att jag gjort mig fri från den rädslan.

 32. spanaren skriver:

  tnsexton,

  Även jag har mina mantra……

  Vad jag vet har svenska ISAF-kompaniet inga
  pansrade fordon jämförbara med vad den danska bataljonen
  som tillförts tunga mbt har.

  I Kongo deltog den svenska plutonen inom den franska brigaden
  som skyttesoldater.

  Finns det kanske några planer på att tilldela NBG Leopardstridsvagnar
  innan de försvinner ur ”armens” organisation?

  Hur ser din organisationsbild av ”Nordic Battle Group” ut
  – det ryktas ju dessutom om att den skall avvecklas….

  fairymary,

  Jag har haft skeppskamrater av alla de slag, buddister, hinduer,
  muslimer, katolska filipinos osv och tror mig ha viss insyn i
  deras föreställningar även om vi ALDRIG diskuterade politik
  och religion i fartyg med ”mixed crew”.
  Jag är inte alls säker på att svenska statskyrkan hade monopol
  på de eviga sanningarna…..

 33. tnsexton skriver:

  fairymary

  Det är bra att du gjort dig fri från det du kallar ”rysskräcken”.
  Är man trygg i sin egen situation och har kunskap om farorna behöver man inte vara rädd. Men även om man gjort sig kvitt rädslan får man aldrig förlora respekten…

 34. fairymary skriver:

  spanaren!

  Jag är säker på att svenska statskyrkan INTE har monopol på de eviga sanningarna…….

 35. tnsexton skriver:

  Spanaren
  Vare sig ISAF-styrkan eller SSG i Kongo tillhör NBG. Vad gäller SSG-insatsen torde tunga pansarfordon ha varit mera till besvär än nytta.
  NBG är organiserad som en ganska traditionell pansarskyttebataljon.

 36. fairymary skriver:

  tnsexton!

  Du har så rätt vad gäller respekten……

  Människor i grupp har en tendens att bli så oerhört primitiva och när hatet och rädslan får ta överhand kan outsägliga terrorhandlingar ske som vi alla vet.

  Jag tror ändå på människan. Jag har upplevt så många människor ”resa sig” och lämna destruktiva mönster. Det som är möjligt på individnivå är möjligt på gruppnivå.

 37. spanaren skriver:

  tnsexton,

  Modereringen noterad – tack för det.

  NBG är då en truppstyrka av samma slag som BA01 under
  överste Ulf Henriksson som gjorde en synnerligen god
  insats i de jugoslaviska inbördeskrigen. Henriksson uttalade
  sig kritiskt om dagens svenska ”försvarspolitik” i TV i morse.
  Om jag inte minns fel fick BA01 stöd av ett danskt stridsvagnskompani
  med Leopardstridsvagnar. Varför sände vi inte några av våra egna?

  (Har öppnat parallelnätet)

  Fairymary:

  Jag har aldrig varit rädd för ryssen. Enskilda ryska medborgare
  har jag bara goda erfarenheter av och ryssen kom inte 1962 –
  Chrustjov vek sig i Karibiska Sjön men nog skulle jag och mina
  kamrater ställt upp och visat att ”det svenska stålet biter –
  undan Moskoviter” om utvecklingen tagit en annan riktning.

  Problemet med ”ryssen” är att ingen har under 1000 år frågat
  honom/henne vad han tycker Ryssland skall föra för utrikespolitik.
  Det har alltid varit förbehållet Tsaren, adeln och militären med
  stöd av kosackerna i den tappning de har idag och hade i Sovjet.
  DÄRFÖR är det viktigt att följa utvecklingen hos ”grannen” och
  i tid upptäcka förändringar.
  MUST/FRA = ”Ingen spaning – ingen aning” har skött denna uppgift
  tills idag – gör de det imorgon eller kommer en lägesförändring som
  en blixt från en klar himmel?

 38. fairymary skriver:

  Spanaren!

  jag har ägnat mycken tid åt att reflektera över demokratisk utveckling och hur det kommer sig att i vissa länder ersätter den ena diktaturen den andra: tsarväldet i Ryssland med Stalins skräckvälde, vilken var egentligen skillnaden för den enskilde ryssen? I Iran: Shahen ersattes med ayatollorna, vilken blev skillnaden för den enskilde iraniern?

  Jag tror (att tro= inte veta) brukar Josef säga att en sann demokratisk utveckling måste växa ur folkdjupet; i att människor reser sig ur förtryck gradvis. Jag har stor respekt för att det måste ske i olika takt i olika kultursfärer. Jag tror också att ju mer vi som är mera lyckligt lottade vad gäller demokrati orkar föra dialog med förtryckarna, ju bättre är det för de förtryckta. Ju mer vi har förmånen att föra dialog med de förtryckta, ju lättare kan de repa mod och få hopp om att frihet är möjlig.

  Så tror jag också att vi har olika uppgifter i livet. Din uppgift på den här bloggen är måhända att med Din stora kunskap bevaka ”vad som händer” och dela med till oss andra. Min uppgift ser jag som att dela med mig av min erfarenhet av den sammansatta varelse som kallas Homo sapiens.

 39. actaestfabula skriver:

  tnsexton 5:38
  Precis som min son kände det. Den personliga utvecklingen, utveckling av förmågan att arbeta grupp, träning i att lösa komplexa uppgifter genom tillit till varandra – det uppskattar han men tillit till försvaret förmåga lärde han sig inte. Nu är han engagerad i Individuell Människohjälp och Läkare utan gränser så jag tror att han tog till sig utbildningen på rätt sätt.

  Tyvärr är det så att alla krig inte är slut. I vår del av världen har vi nog skaffat oss en god uppsättning skydd mot konventionella krig – men i stora delar av världen i övrigt används militära medel. Psykopater såsom Hitler och Stalin skall vi förhoppningsvis slippa se som ledare för en världsmakt, men i övrigt finns de kvar som ledare för ett flertal mindre länder.

 40. hillary2 skriver:

  Endast en mindre del av jordens alla människor känner till vad mänskliga rättigheter är
  jag önskar
  mer pengar för att sprida kunskap om dessa
  och
  mindre pengar till krigsteknologi och ffa ingen vapenexport till regimer som bryter mot MR

 41. fairymary skriver:

  hillary2!

  Jag ingår i Din ”doa-kör” vad gäller Ditt inlägg 11:38

 42. Torsten skriver:

  Hillary,

  Roligt att kunna hålla med Dig någon gång:)

 43. lindalovelace skriver:

  hillary2

  Jag säger som den gode Torsten!
  :-))

 44. soli01 skriver:

  hillary2 – vad du kan om du vill. :-) Stämmer in i lovsången. :-)
  Finns tydligen hopp i alla fall!

 45. geneve2 skriver:

  Hillary

  Det är precis så som du skriver 11:38. Mycket bra.

 46. Torsten skriver:

  Ett citat av en känd frihetskämpe kanske passar bra i detta sammanhang.

  ”Mörker kan inte fördriva mörker. Endast ljus kan göra det. Hat kan inte fördriva hat. Endast kärlek kan göra det.””
  – Dr. Martin Luther King

 47. fairymary skriver:

  Tack Torsten för ett citat värdigt att börja dagen med.

 48. pettson skriver:

  Fint Torsten!

%d bloggare gillar detta: