Oroande från Moskva om Georgien

Dagens besked att Moskva kommer att vidta en rad åtgärder för att knyta de georgiska områdena Abchasien och Sydossetien närmare sig är djupt oroande.

Georgiens territoriella integritet är en del av stabiliteten i det vidare kaukasiska område där inte minst Ryssland borde ha ett mycket stort intresse av just stabilitet. Den har ett fast stöd inte minst av den Europeiska Unionen.

Om man nu vidtar åtgärder som skapar intrycket av att man faktiskt bryter denna territoriella integritet – och strävar efter dessa områdens faktiska integration med Ryssland – kan detta komma att få allvarliga konsekvenser.

En politisk konflikt i omedelbar närhet av området för den kommande vinter-Olympiaden borde inte ligga i någons – allra minst Rysslands – intresse.

Denna utveckling kommer dessutom efter att Georgien har lagt fram vittgående nya förslag om hur konflikten kring Abchasien skulle kunna lösas.

Det är min bedömning att dessa förslag borde kunna vara en viktig grund för politiska samtal i frågan – men sådana snarare undermineras av åtgärder av den art som Moskva nu förefaller att överväga.

58 Responses to Oroande från Moskva om Georgien

 1. hillary2 skriver:

  det ser ut som om Carl Bildt egentligen hade velat bli journalist:-)

 2. tnsexton skriver:

  Som man sår får man skörda. Kosovo igår, Abchasien och Sydossetien i morgon.
  Krim nästa vecka???

 3. hillary2 skriver:

  USA stöder Georgien men hur klarar sig de andra små staterna? Vad säger att de inte skulle må bra av närmare samarbete med Ryssland?

 4. Pravoslavac skriver:

  ”Om man nu vidtar åtgärder som skapar intrycket av att man faktiskt bryter denna territoriella integritet – och strävar efter dessa områdens faktiska integration med Ryssland – kan detta komma att få allvarliga konsekvenser.”

  Vad är det som är värre med att Ryssland bryter mot Georgiens territoriella integritet än att USA bryter mot Serbiens territoriella integritet? Precis som alla varnat för så får nu Kosovo konsekvenser, inte bara på Balkan, utan även långt därifrån. Sen kan Merkel och Rice komma dragandes med sina floskler om ”sue generis”, det betyder ingenting. Antingen respekterar man länders territoriella integritet, eller så gör man det inte. Kosovo har statuerat ett exempel. Internationell lag är inget smörgåsbord där man kan välja godbitarna. Antingen följer man lagen eller så stödjer man kaos och oordning. Tyvärr har EU och USA valt det senare, som man bäddar får man ligga.

 5. spanaren skriver:

  tnsexton,

  Vad gäller Kosovo avvaktar alla resultatet av valet den 11/5.
  Vinner Nicolic/Kostunica kommer kanske ryssarna att få
  en inbjudan från Belgrad att skicka ”fredsbevarare” till Kosovo
  som de har rätt att göra enligt UNSC 1244. Vad händer sedan?

  I Georgien kommer Ryssland möjligen med Kosovo som prejudikat
  erkänna Sydossetien och Abchasien. En stor del av befolkningen
  är redan ryska medborgare och enligt gällande ryska militärdoktrin
  skall ryska krigsmakten beskydda ryska medborgare och intressen
  – särskilt i ”det nära utlandet”. Ryssland har militärt samma
  gynnsamma läge i Georgien som USA har i Kosovo.

  Jag tror att USA/NATO:s framryckning österut nått sin gräns
  och att utvecklingen kan börja gå åt andra hållet med ett allt
  starkare Ryssland som ”sätter ner foten” och en ny administration
  i Washington som inte fortsätter ”svärdsmissionen” för att hela
  världen skall få del av ”The American way of life”.
  Kanske tom river upp beslutet om missilerna i Polen.

  Hur långt österut tror du Putin låter USA/NATO frambasera in på
  ryskt kärnområde utan motåtgärder?

  Hillary,

  Läs i en historiebok vad som hände efter den första ryska
  geopolitiska katastrofen på 1900-talet. Vad säger att inte
  historien upprepas efter 1900-talets andra ryska
  geopolitiska katastrof? I Bukarest gav Putin Bush klara
  besked om Ukraina – nu skriver ryska media om återtagande
  av Krim och rysk TV visar stora anti-NATO demonstrationer
  på halvön.

 6. Josef Boberg skriver:

  GooodKvällst Alla,

  Efter Konflikter och Krig så kommer det ALLTID förr eller senare Fred och Frid, faktiskt…

  Natti natti… :-) /önskar folkStyres-vännen Josef under björken

 7. ohlundonline skriver:

  Hillary2!

  Nejdå, jag tror inte att Carl Bildt innerst inne velat bli journalist.

  Men nu råkar det vara så att duktiga och kompetenta människor är väldigt ”allround”.

  Nattinatti!

 8. hillary2 skriver:

  spanaren

  jag behöver nog inte bara läsa historia utan också geografi – för att hålla reda på vad som är stat, utbrytarstat, autonom delrepublik och delrepublik
  i detta lilla men konfliktfyllda område

 9. andreasblogg skriver:

  Fortfarande inget uttlande om kurdfrågan, jag kommer tjata dagligen om det tills jag får ett svar av dig Carl Bildt.
  Vad kommer du att göra för kurderna och deras rättigheter?
  Hur och när kommer du kritisera Turkiet för att de bryter mot mänskliga rättigheterna och förtrycker minoriteter dagligen?
  Förresten, läste du nånsin brevet som du fick av Özz Nujen? Som även publicerades i Aftonbladet.
  /Andreas
  http://www.kurdistannytt.blogspot.com

 10. Kachina skriver:

  Efter att jag under natten bearbetat ämnet i fem olika dimensioner, måste jag ställa frågan om det verkligen är nödvändigt att Sverige kör med likströmsgenerator i huvudet, bara för att USA gör det?

  Det här inlägget var osedvanligt klantigt, Carl. Det är USA/EU som öppnat Pandoras ask. Ni kan inte annat än hålla käft när andra följer ert exempel.

 11. tnsexton skriver:

  Spanaren
  ”kommer ryssarna att få en inbjudan från Belgrad att skicka “fredsbevarare” till Kosovo
  som de har rätt att göra enligt UNSC 1244. Vad händer sedan?”

  Ja, vad händer sen? Händer det något mer än att UNMIC/KFOR-styrkorna i området får en välbehövlig förstärkning och att de serbiska delarna av Kosovo får det skydd och det humanitära bistånd som man nu kanske inte får fullt ut?

  Kommer en rysk förstärkning till området att påverka Kosovos status i sak?
  Som jag ser det kan det möjligtvis innebära ett stöd för att de serbiskdominerade gränsområdena överförs till Serbien, något som på sikt förmodligen kommer att ske ändå.

  Den nykäre Putin må ha satt ned foten men han är för klok för att trampa fast den i den balkanska gyttjan. Serbien, Kosovo och Balkan utgör ingen ”clear and present danger” för den ryska staten. Möjligtvis kan området vara grädden på moset om priset vore billigt.

 12. spanaren skriver:

  hillary2,

  Jag avser historien om det ryska sammanbrottet
  efter förlust i VKI, bolsjevikkuppen och inbördeskriget 1917/1921
  som liksom efter det andra ryska sammanbrottet 1989/1991
  följdes av Ryssland uppsplittring i ett stort antal utbrytarstater.
  1940 hade 1914 års gräns återställts utom vad gäller Finland
  som aldrig varit en rysk provins.
  Är det helt otänkbart att Ryssland efter landets återupprättelse
  efter Jeltsins ”WeimarRyssland” och införande av den ”nya
  ordningen” återupprepar den historien inom 10-20 år även om
  i dagens värld inte med militärt våld som första alternativ.

  I Georgien har landets krigsmakt samövat med sina
  amerikanska ”rådgivare” i bataljonsstyrka i manövern
  ”Immediate Response” samtidigt som Putin på rysk TV
  setts inspektera nyuppsatta ryska förband i Kaukasus.

  http://www.moscowtimes.ru/article/600/42/362097.htm

  Notera att ryssarna avser skapa stabilitet i Kaukasus
  medan Georgien hotar med militära maktmedel…..
  Ett försök till konfliktlösning med militära medel mot
  utbrytarprovinserna med amerikanskt stöd är att uppfatta
  som ett klartecken för Serbien att med ryskt stöd återta
  utbrytarprovinsen Kosovo….

  Den som släppte anden ur flaskan torde få svårt att stoppa
  in den igen…..

 13. spanaren skriver:

  tnsexton,

  En rysk insats i Kosovo skulle sätta stopp för USA/NATOs
  planer om EULEX och USAs upprustning av albanerna samtidigt
  som serberna i provinsen skulle garanteras skydd. Hela
  frågan om status kunde då återföras till UNSC. Vad gäller
  slutlösningen tror jag som du att det blir en delning där
  norra Kosovo ansluts direkt till Serbien – som planerades
  redan 1999 med insats av rysk LL-trupp före Jeltsins
  uppgörelse med Västmakterna.

  Ser utvecklingen i Georgien och Ukraina som allvarligare än
  Kosovo eftersom det här gäller ryska kärnområden och inom
  rysk intressesfär. Hur tolkar du rapporteringen om detta i
  engelskspråkiga ryska nätsidor (Husbondens Röst)?

 14. tnsexton skriver:

  Spanaren

 15. tnsexton skriver:

  Hoppsan, lite väl snabbt där…

  Spanaren
  Som vanligt är de ryska uttalandena, som de framgår av ryska engelskspråkiga medier, dubbeltydiga.
  Dels säger man sig inte vilja ha en konflikt med Tbilisi, dels planerar man åtgärder som skapar just denna konflikt.

  Abchasien och Sydossetien hävdar sin rätt till självständighet med hänvisning till Kosovoprejudikatet och med Rysslands mer eller mindre uttalade stöd i ryggen; Georgien hävdar sin rätt till områdena med hänvisning till folkrätten om staters rätt till kontroll av sitt territorium och med USA i ryggen.

  För Ryssland gäller det trovärdigheten i stödet till etniska ryssar, att hävda sina intressen i det ”nära utlandet” och den traditionella intressesfären samt att bromsa USamerikansk etablering i området. (För ryska politiker och militärer uppfattas USamerikanskt agerande som en konkret och högst reell långsiktig och pågående politisk, militär och ekonomisk inringning av landet).

  För USA är Georgien, oavsett eventuella ”inringningplaner” en viktig partner för att kunna etablera sig i denna del av världen. Syftena kan vara många; att sprida pax americana, att långsiktigt komma närmare olja och gas och framförallt transportlederna för dessa, att sprida signalen att USA stöder fd sovjetstater i deras självständighet och motstånd mot att åter domineras av Ryssland.

  Oavsett orsaker är förmodligen Georgien, och hela Kaukasus, på sikt ett för hela Europa (och kanske världen), allvarligare och mera riskfyllt konfliktområde än Balkan.

 16. Pravoslavac skriver:

  Spanaren skrev ”Hela frågan om status kunde då återföras till UNSC”.

  Där håller jag med. Det bästa vore om statusfrågan kunde återföras till FN och nya förhandlingar startade. Endast genom en överenskommelse kan långsiktig fred skapas. Dessutom skulle andra separatister runt om i världen (t.ex. i Georgien och Tibet) då få svårare att agera när de inte kan använda Kosovo som exempel.

 17. spanaren skriver:

  tnsexton,

  Vi tycks åter vara i stort överens…..
  Ser fram emot inlägg från debattörer som har en helt
  annan syn på läget….

  Pravoslavac,

  Det för serberna viktigaste resultatet av insats av rysk
  KFOR-trupp skulle vara att den omöjliggör en tvångsintegrering
  i kosovoalbanska ”statsbildningen” om nödvändigt med våld.
  De amerikanska vapenleveranserna till albanerna tror jag
  har just detta som syfte och de i Kosovo kvarvarande serberna
  skulle helt enkelt ställas inför valet att fly till Serbien eller
  underkasta sig albanstyre utan att UNMIK/KFOR behöver
  blanda sig i skeendet.

  I rysk media har klart sagts att Ryssland aldrig kommer
  tillåta en sådan utveckling i Kosovo. Vi får se vad som händer.

  Först måste serberna i Serbien själva välja om de vill ha en
  regering ledd av ”västvännen (överlöparen?)” Jovanovic eller
  nationalisten Nicolic eller något annat. I B:92 ”tyck till”-funktion
  leder Nicolic/Kostunica med 4-1 av väljarsympatierna.
  Vad säger de senaste verkliga opinionsundersökningarna i Serbien?

 18. robasp skriver:

  Blir besviken på Bildt. Detta är dubbelomoral utan motstycke. Att referera till Georgiens territoriella integritet några veckor efter att man struntat i Serbiens territoriella inetgritet är inte vackert.

  Som man sår får man skörda. Lycka till att ta er ur den här krisen.

 19. kraljen skriver:

  För några dagar sedan publicerades en artikel i svd om hur albaner i kosovo rövade bort serber och slaktade dom på organ.

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/artikel_1129403.svd

 20. kraljen skriver:

  Snart är det makedoniernas tur……..uppvärmningen har bara börjat

  http://hrw.org/english/docs/2001/08/11/macedo1067.htm

  Mycke vill ha mer.

  En annan sak också intressant att Calle har mage att ta upp Moskva och Georgien saken…samma sak har hänt ju precis hände med kosovo. Skillnaden är att ryssland inte ännu erkänt bara hotat….VILKET ÄR STOR SKILLNAD

 21. Kachina skriver:

  robasp

  Dubbelmoral är ett virus man får vid alltför täta kontakter med republikaner.

  kraljen

  Läskigt sätt att finansiera krig på, men å andra sidan. Det är samma barbarism som utövats i alla tider, bara modernare metoder.

 22. swedeneurope skriver:

  Finns det inte någon nivå där Bildt, Solana & Co börjar tycka att deras hyckleri blir pinsamt?!

  Hur kan de stycka Serbien i brott mot folkrätten för att senare gnälla över att Ryssland gör (en mildare variant av) detsamma? Som man bäddar får man ligga, som det sägs.

 23. soli01 skriver:

  swedeneurope – det är ju nästan alla pariter i Sverige som stöder detta med Kosovo, så inte kan vi skylla Sveriges hållning bara på utrikesministern! Rätt ska vara rätt! Vilka är då hycklarna? Mitt svar blir då nästan alla.

 24. momenttwentytwo skriver:

  varför är folk överraskade? Som man bäddar får man ligga och Kosovo var bara början…hmmm vad kommer härnäst? Republika Srpska? Baskien? Ryssland har hela tiden varit öppna med varför de stöttat Serbien,och även om det inte sagt rakt ut fattar man ju vad de menar, och nu börjar det.
  Det internationella samfundet har med Kosovo gått emot den folkrättsliga regel som alla över lång tid varit överens om – suveränitet och territoriell integritet, och detta sänder givetvis ut signaler till resten av världen som tampas med liknande situationer. Det säger att ett paradigmskifte kan vara på väg…så, vi får väl se vad som händer – men jag kan inte säga att jag kommer bli överraskad.

  Moment 22 – http://www.momenttwentytwo.wordpress.com

 25. ollemunter skriver:

  hillary2!
  Tänk väl, att Carl Bildt är skolad till detta och inget annat. Om journalisterna i dagspressen hade en uns av hans skrivkunnighet, så skulle vi säkert slippa se all den soppa, med felskrivningar mm som pressen lyckas med. Carl Bildt har inte gjort annat sedan han öppnade truten och likaså när han upptäckte detta medium så var ju hans lycka total. Däremot så vet han ju inte vad ett hedeligt arbete är för något, men jag har sett, att han har börjat dyka upp på kommentarerna lite oftare nu för tiden, så kanske finns det ändå en chans, att han tänker på oss ibland och utan kommentarena så vore ju den här bloggen inget att ha, inte ens för Carl Bildt.

 26. swedeneurope skriver:

  Soli01:
  Helt rätt, nästan alla svenska politiker stödjer, åtminstone officiellt, styckningen av Serbien. Detta sker av flera olika anledningar, från reflexmässigt stödjande av amerikanska ståndpunkter (vanligare hos moderater), röstfiskande bland islamistiska eller turk/bosnier/albanska extremnationalistiska förortsväljargrupper (vanligare hos v, mp och s) till dumhet, okunnighet och feghet. De flesta av dessa tänker säkert inte ens så långt som att det skulle finnas en likhet mellan Kosovo/Serbien och Sydossetien/Georgien.

  Att dessa riksdagsmän har mindre genomtänkta ideer är visserligen irriterande men lyckligtvis turnerar de flesta inte internationellt med dessa åsikter, som förutom att de är intelligensbefriade också är skadliga för Sveriges intresse på sikt.

  Jag tror inte att Carl Bildt är okunnig och detta i kombination med hans internationella turnerande och försök att övertyga andra länder gör detta värre. En man med hans erfarenhet borde rodna när han gnäller över Sydossetien/Georgien efter vad han drivit kampanj för i Kosovo/Serbien.

 27. soli01 skriver:

  Jag har funderat på de som säger sig vara experter på folkrätt nu stödjer Kosovo i deras utbrytning från Serbien? Håller deras argument? Det är ett undantag?

 28. swedeneurope skriver:

  Soli01:
  I det ögonblick de accepterar att en grupp länder kan komma överens sinsemellan om att åsidosätta folkrätten i ett enskilt fall borde de själva bli arbetslösa. Om den starkes rätt ersätter folkrätt behövs ju inga folkrättsexperter!

  Det enda som räddar dem är att en del europeiska länder fortfarande vill ha åtminstone något (svagt) argument till sin fördel. För detta krävs uppenbarligen experter, för ingen normal människa skulle kunna drömma ihop ett argument som gör att det är okej att stycka Serbien mot dess vilja men inte okej att stycka Georgien mot dess vilja.

 29. soli01 skriver:

  De som hade väldigt bråttom med att erkänna var ändock socialdemokraterna och de ville dagen efter att förklaringen skett erkänna Kosovo. Nu blev det som bekant en viss first, men resultatet blev ju erkännande till sist. Vi gjorde fel, anser jag, men vad spelar det för roll nu.:-)

 30. swedeneurope skriver:

  Soli01:
  I det ögonblick de accepterar att en grupp länder kan komma överens sinsemellan om att åsidosätta folkrätten i ett enskilt fall borde de själva bli arbetslösa. Om den starkes rätt ersätter folkrätt behövs ju inga folkrättsexperter!

  Det enda som räddar dem är att en del europeiska länder fortfarande vill ha åtminstone något (svagt) argument till sin fördel. För detta krävs uppenbarligen experter, för ingen normal människa skulle kunna drömma ihop ett argument som gör att det är okej att stycka Serbien mot dess vilja men inte okej att stycka Georgien mot dess vilja.

 31. swedeneurope skriver:

  Soli01:
  ”..vi gjorde fel, men vad spelar det för roll nu”
  Det spelar roll eftersom vi aldrig lämnar problematiken bakom oss. Sverige kommer alltid att framstå som en lydig men töntig aktör om vi inte i konsekvensens namn kräver att Republika Srpska, norra Kosovo, Abchasien, Sydossetien m.fl, m.fl. får sin självständighet. Alternativt att vi drar tillbaka vårt erkännande av Kosovo och kräver en sann kompromisslösning i Kosovo. Du vet, en sådan där inte USA i förväg säger att om inte albanerna får allt de pekar på kommer de ändå att erkänna dem på albanernas villkor.

 32. soli01 skriver:

  swedeneurope – jag skrev inte ut allt i sista meningen …”vad jag säger”, kan jag tillägga, för att vara tydligare.
  Nu är det ingen återvändo vad jag kan förstå, men en tröst kan vara att vi inte är ensamna…

 33. hillary2 skriver:

  ollemunter

  visst är Bildt skolad – till ryssfobi och USA-vurm
  om han menar allvar med att han vill ha ett starkt och självständigt EU borde han vara öppet kritisk även mot stormakten i väster

  och visst borde han omskolas – till en mer diplomatisk och balanserad analytiker :-) obs skämt – vid den ålderna skolas ingen om

  Bildts skrivmetod kittlar mångas intresse för utrikespolitik och världen
  och att det är metod och politisk jargong visar väl kontrasten mellan hans inlägg och den torra sakligheten i hans kommentarer

  Våga visa hur du tänker Bildt – din analytiska förmåga fick vi se prov på redan när du var 17 år och litet av den finns säkert kvar :-)

 34. spanaren skriver:

  Ryska tidningen Kommersant skriver idag om ett uttalande
  från NATO där västmakternas militärallians kommer att
  motsätta sig ett ”Kosovo i Georgien” samtidigt som Putin
  personligen gett order om att Sydossetien och Abchasien
  skall få ryskt stöd. I sammanhanget bör vi inte glömma den
  nu gällande ryska militära säkerhetsdoktrinen som säger
  att det är ryska krigsmaktens uppgift att försvara ryssar
  och ryska intressen i hela världen – särskilt i ”nära utlandet”.
  http://www.kommersant.com/p-12371/r_527/Abkhazia_NATO_annexation/

  Kosovokrisen kan ta en helt ny vändning OM Nicolic/Kostunica
  vinner valet den 11/5 och Serbien vänder EU/NATO ryggen och närmar
  sig Ryssland. Redan 1999 talades det om serbisk anslutning
  till ”Slaviska Unionen” (Ryssland/Vitryssland). Ryssland garanterar
  då Serbiens och Vitrysslands territoriella integritet och Serbien
  hamnar under det ryska kärnvapenparaplyet.
  Om Tadic, Jovanovic mfl vinner valet erkänner Serbien underhand
  Kosova och Serbien närmar sig EU och bryter med Ryssland.
  Serberna har själva avgörandet i sin hand. Idag är inte ryssarna
  mer serbiska än serberna själva – därav dagens dödläge.

  I Ukraina är läget synnerligen labilt med nya motsättningar
  inom den svaga Yushenko/Timoshenko-regimen där Yushenko
  anklagas av Timoshenko för att närma sig Rysslands man Yanukovitj.
  I ryska media talas öppet om Krims utträde ur Ukraina enligt
  Kosovomodellen…..

  Det kan bli en het sommar om allting utvecklas i sämsta
  tänkbara riktning……

  Hur trolig är en negativ utveckling på Balkan, i Ukraina och
  Kaukasus?
  Har vi kanske innan sommaren är över har en situation
  som påminner om augusti 1961?

 35. […] Oroande från Moskva om Georgien « Alla Dessa Dagar […]

 36. smalanningen skriver:

  Nej, jag tror inte vi har något nytt 1961. 47 år har gått sedan dess, världen är mindre och allt mer är synligt. Det går inte att planera något övertagande av något idag utan att alla vet om det i förväg.

  Givetvis kommer det att dyka upp konflikter, det kommer det alltid att göra så länge det finns länder här på jorden. Men fullskaligt krig med Ryssland inblandat – njet.

 37. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… Albert Einstein lär på sin tid ha sagt: ”Natonal-Ism är en SjukDom !”

 38. Pravoslavac skriver:

  Spanaren, det kom en opinionsundersökning idag (från Strategic Marketing) som visar på en knapp ledning för DS:

  DS – 34.8%
  SRS -34.7%
  DSS – 13.3%

  Intressant nog så neutraliserar DS och SRS (radikalerna) varandra vilket återigen lämnar vågmästarrollen åt Kostunicas DSS. Min gissning är, om siffrorna inte ändrar sig, att Kostunica kommer sätta press på DS i frågan om Kosovo och hota med att samarbeta med SRS om inte DS lovar att föra en hårdare Kosovopolitik. Säga vad man vill om Kostunica, men han är en oerhört skicklig politiker som lyckats hålla sig kvar i händelsernas centrum de senaste 5 valen trots allt sämre väljarsiffror. Det var också Kostunica som tog initiativet till att upplösa regeringen i Serbien på grund av DS mjuka linje i frågan om Kosovo.

  Om Kostunica ska tappa vågmästarrollen krävs det att antingen SRS eller DS måste öka med över 10% och det med bara några veckor kvar till valet.

 39. wassberg skriver:

  Återigen ett snyggt drag av Putin. Genom att spela en tit-for-tat strategi kan Ryssland hela tiden öka trycket utan att formellt erkänna utbrytarrepublikerna. När EUlex sätter igång kan Ryssland starte en RFlex i Abkhasien och Sydossetien, et c. USA och EU tvingas alltmer snärja in sig i sin dubbelmoral. Till slut blir det uppenbart att alla etniska konflikter måste lösas på samma sätt. Det börjar också stå klart att Georgien aldrig kommer att kunna gå med i NATO så länge de gör anspråk på utbrytarrepublikerna. Om de vore smarta skulle de svälja stoltheten och släppa dem. Men detta är nog inte troligt.

 40. Josef Boberg skriver:

  Hmmm… – WassBerg – Du menar väl MaktElitarna i respektive land mer eller mindre enväldigt bestämmer si eller så ovanför huvudet på vanligt folk – och ej att vanligt folk bestämmer så förryckt som som Du spekulativt omnämner ovan – eller ?

 41. Kachina skriver:

  Visserligen är det besvärande att Carl Bildt drabbats av dubbelmoralens virus (vi får hoppas att det går över), men vi skall ändå vara glada med att han till mer än 90% är skärpt i huvudet, även om han reser till främmande länder.

  Värre är det med svenska företagsledare som varken kan tänka eller planera för att de råkar flyga till London. Det synes mig finnas gott om planeringstid och telefonförbindelsen med London torde vara tillräckligt god för att lämna anställde ett besked på måndag, som de i sin tur hade i stoppdag mot dagis, istället för nu på torsdag.

  Detta är ett bekymmer, ett stort bekymmer i Sverige, att vi har alltför få företagsledare och alltför många skitstövlar som pinkar in revir och ser sina anställda som fiender. Den makt de har är att djävlas med de anställda så att familjerna inte skall få ha gemensam semester mer än en vecka.

  Denna revirpinkare har nu lyckats se till att företaget är underbemannat i juni månad, men full bemanning under industrisemestern, då folk ligger på badstränderna och omsättningen sjunker i den här branschen och specifikt för den här butiken med ca. 360 000. Denna ”intelligens” betalar alltså 360 000för att pinka in reviret.

  Tja, det är klart. Torsten betalar nästan en miljon för en Mercedes, men vad som är så tråkigt är att det finns fler revirpinkare än företagare. Hur f-n skall det gå när lågkonjunkturen kommer?

 42. göteborgslallaren skriver:

  En stilla undran i natten är vafan får den där kachina allt ifrån. Plötsligt börjar han pinka ur sig dravel om full bemanning under industrisemestern tillsammans med prisbilden för en hyfsad Mercedes.
  Killen eller gubben eller vad han nu är måste vara felventilerad på något sätt eller också ha drabbats av personliga motgångar på det ekonomiska planet.

 43. soli01 skriver:

  Kachina – vem har jagat ut dig i nattens mörker.:)
  Ett nytt ord har han tydligen hittat på också. Har han sovit under eftermiddagen må tro.:-)
  Företagsledarna ska vi vara rädda om och det skulle vara flera till på den fronten. Finns alltid de som kan ifrågasättas , men de flesta sliter faktiskt häckan av sig. Balansen var har den tagit vägen? Den finns ju ibland!

 44. Kachina skriver:

  Enslingen i Byskeskogarna vill inget veta, därför får han veta allting. Den som inte frågar, blir upplyst. Det är bara så att jag fick höra om ännu en revirpinkare, dentionde denna månaden. Därför börjar jag fundera var de finns, företagsledarna.

  göteborgslallaren

  Du måste utöka en partitation innan du fattar. Men, jag kan säga att flera företag i den branschen stänger under industrisemestern, för folk gör annat och handlar andra varor då.
  Denna ”intelligens” har sett till att det är full bemanning då och under högtrycksmånaden före industrisemestern, är de underbemannade.

  Det är bara så sorgligt. Måddan som sätter allt framtida hopp till dessa ”företagare”, har inte fattat hur det egentligen är ställt. Om Måddan kunde gråta, skulle hon säkert fälla några blöta droppar, men nu kan hon ju inte det.

 45. Torsten skriver:

  Kachina,

  Har bromsarna rostat fast på Din gamla rosthög igen:-))

  Hade Du varit rädd om Dina pengar på 80-talet hade Du kanske också kört Mercedes:-)
  Och använt Ditt förnuft till någott bättre än att bara vara avundsjuk:-)

  PS. Mercan kostar bara hälften av det Du uppgav:-))

 46. Kachina skriver:

  Nej du, Torsten. Nu fungerar till och med farthållaren. Scorpion är numera en bekväm, rymlig och lyxig päääärla, som till och med Berlusconi skulle njuta av att få åka i.

  Jag har en svåger med en hög tjänst i ett medelstort företag som hävdar att de företagsledare han har att göra med, tänker rationellt. Hur rationellt tänker man om man betalar en halv miljon för att göra spridda dagsetapper på tre mil och annars tar flyget?

  Jag trodde att din tystnad berodde på att du återfått förståndet. Köpt Scorpion för 5000, sålt Merscan för 500 000 och stuckit på en jorden runt resa. Istället bevisar du att i ledningen för svenska företag tänker man inte rationellt, utan använder företaget för att tillfredsställa ett maktbegär mot människor och bilen för att stärka sin låga självkänsla, som i grunden är orsak till maktbegäret och kontrollbehovet.

  Man löser inte inre problem genom att ”köpa en dyr kostym”.

 47. Torsten skriver:

  På tal om kostym … …. :-)))

  Men erkänn, om Du hade haft ett fett bankkonto så hade Du inte kört omkring i en gammal rishög:-)

 48. Kachina skriver:

  Nej, det kan jag inte erkänna. Jag kör bil ca. 10 – 15 mil i veckan. Då är det inte rationellt att köra en Rolls Royce, för då exponerar jag bara mina inre problem.

 49. smalanningen skriver:

  Tjänstebilar är bra för Sverige, även om jag gärna skulle se en begränsning på motorstorlek så man inte kan ta ut en tjänstebil med V8 på 6 liter… eller motsvarande.

  Här tycker jag att svenska företag definitivt kan ta ett ansvar och säga att: visst, ta ut en tjänstebil men är den inte miljlöklassad så glöm det.

  Samma ansvar går enligt mig ut till dem som har råd att lägga 250 000 – 500 000 på en bil som man användare dagligen. Entusiastbilar som körs några veckor på sommaren kan man dock räkna bort.

 50. Torsten skriver:

  Håller med Dig smalanningen.

  Vill bara att miljöklassningen på etanolbilar tas bort.

  BMW 118D har av motorjournalisterna utsetts som världens mest miljövänliga bil.
  Motorn stänger av automatiskt vid motorbromsning samt när man står still vid exempelvis rödljus.

 51. Pravoslavac skriver:

  Jag vill bara korrigera mig själv lite angående opinionsundersökningen. Om man tar hänsyn till småpartierna i G17+ alliansen som förväntas samarbeta med DS, då krävs inte en förändring med 10% längre för att den koalitionen ska vinna valet. Men å andra sidan förväntas partiet NS (Nya Serbien) samarbeta med DSS och då är vi tillbaka till ungefär samma läge som jag beskrev kl 7:13 PM igår.

  Intressant kommentar av Wassberg också. Jag hade inte hört talas om tit-for-tat strategin förut, men efter att ha slagit upp den på wikipedia verkar den vara framgångsrik, åtminstone på exemplet ”fångarnas dilemma”. Idén med RFLEX (som svar på EULEX) var också både intressant och sinnrik.

 52. spanaren skriver:

  Pravoslavac,

  Tack för info. om opinionsundersökningen inför det
  förestående valet i Serbien. Valresultatet kommer
  säkert att få följder för den vidare utvecklingen på Balkan
  vilken väg Serbien än väljer i fria demokratiska val.

  smalanningen,

  Jag tänkte mig närmast stämningarna som rådde när de
  ryska och amerikanska stridsvagnarna rullade fram mot
  varandra i augusti 1961. I efterhand vet vi att någon risk
  för våldshandlingar aldrig förelåg. Chrustjov hade gett order
  om att enbart pålitliga sovjetiska enheter och inte pansar
  från DDR:s ”Folkarme” skulle bemanna frontlinjen.
  Samma skedde på Kuba där Castros soldater aldrig tilläts komma nära
  avtryckarknappen till de ryska missilerna – vilket Kennedy visste.
  Återstår att se om världen idag styrs lika klokt som för ett
  halvt sekel sedan om det blir ytterligare lägesförsämring i Kaukasus och
  på Balkan…..

  Kachina,

  Allt som står i tidningen, inte ens svenska media, är sant.
  Putin dementerar på det bestämdaste ryktena om att hans
  kära hustru ersatts av en elitgymnast i tjugoårsåldern.
  Mötet mellan Putin och Belusconi visar på möjligheten av
  en från USA frikopplad utveckling i Europa med axeln
  Rom-Paris-Berlin-Moskva i fred och samfärdsel för
  ”det gamla Europa” medan ”det nya Europa” och Carl Bildt
  på alla sätt stödjer USA:s aggresiva mot Ryssland riktade
  politik. Är verkligen USA/Ukraina/Georgien/Kosovas sak vår?

  http://www.russiatoday.ru/news/news/23652

 53. hillary2 skriver:

  spanaren

  det hade varit intressant om du ställt din sista fråga till Carl Bildt

 54. tnsexton skriver:

  Spanaren

  ”Är verkligen USA/Ukraina/Georgien/Kosovas sak vår”
  Nej, kanske inte i det trånga svenska perpektivet men definitivt i det europeiska.
  Vare sig vi vill det eller inte är vi medlemmar i en union som, åtminstone försöker, för en paneuropeisk politik. En politik som alltför ofta bortser från sekelgamla historiska bindningar, strävanden, kulturella knytningar och gamla allianser och som uppenbarligen saknar både den attraktionskraft och de maktmedel som behövs för att lyckas.

 55. spanaren skriver:

  De synpunkter som tnsexton och undertecknad framfört
  vad gäller utvecklingen i vårt östra grannland – stormakten Ryssland –
  delas tydligen av fler etablerade säkerhetspolitiska skribenter än
  Bo Pellnäs som framgår av dagens ledare i Svenska Dagbladet med
  tillhörande blogglänkar.

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/artikel_1153445.svd

  Pravoslavac,

  Dagens nyhet på Kosovofronten är att Ryssland kraftigt skall
  öka stödet till den av provinsen som fortfarande är under
  serbisk kontroll. I ett andra steg skall nu 10.000 ton
  matvaror och annan hjälp levereras. Även hjälp med
  minröjning (vem skall minröja – ryska ”experter”?).
  Kommer Serbien att ratificera det redan ingångna energiavtalet
  eller hoppas ”EU-vännerna LDP,G-17plus)” på att kunna riva
  upp det efter valet för att sabotera SouthStream och gynna Nabucco?
  Hur ser läget ut från Belgrads horisont i serbiskspråkiga media?

  Vad gäller svensk neutralitet återupprättas den kanske efter 2010
  med en ny regering där soc.dem. vänsterfalang bildar regering med V+Mp.
  Margareta Winberg statsminister, Pierre Schori utrikesminister –
  det skulle säkert bli en helt annan politik jämfört med dagens.
  Som i Serbien bestäms som väl är regeringens sammansättning av
  medborgarna i demokratiska val – vi får se 11/5 i år och 2010.

 56. dukeh3 skriver:

  spanaren,

  Utan att ställa mig till försvarare för den nu förda utrikespolitiken. Vilken jag i mångt och mycket tycker är fel ur ett neutralitets perspektiv. Men det vore väl ändå dumdristigt att tro att de svenska utrikespolitiken skulle ta någon akut vändning bara för att regeringen leds av social demokrater. Jag menar Anna Lindh var ju en minst lika anti serbisk/rysk och gick blint ( utan att offentligt ifrågasätta ) efter USA:s linje. Tråkigt nog så är det mest V och en och annan miljöpartiskt som vågar stå i opposition till dagens utrikespolitik. Carl Bildt har trots allt varit en påläst utrikesminister vilket man inte kan säga om flertalet av hans företrädare.

 57. spanaren skriver:

  Dukeh3,

  Mitt inlägg var bara ett svar till Pravoslavac om vad som krävs
  för att nuvarande svenska utrikespolitik -som för övrigt
  bestäms i Bryssel- skulle ändras.
  Alternativet är självklart helt osannolikt…..

  Har du någon åsikt om ledaren i SvD. och de liknande
  synpunter som här framförts av tnsexton och undertecknad?

 58. dukeh3 skriver:

  Tja vad skall jag säga. Tycker articklen är bra men meningslös ur min synvinkel. Jag tycker frågan är felställd. Ryssland påstås i så gott som alla articklar har någon inneboende ond effekt som gör att vi måste skydda oss mot det eller vara vaksamma. Jag delar inte den uppfattningen. Min erfarenhet av Ryssland ( till skillnad från Sovietunionen ) är att de letar efter vänner allierade i långt större utsträckning än de letar efter länder att dominera och trycka ner. Jag kan därför inte tycka att det föreligger ett militärt hot mot Gottland exempelvis, lika lite som det gör ett mot säg Skåne eller Jämntland. Det föreligger ett ringa mot Estland, men de har sig själva att skylla för det.

  Jag gissar, tyvärr att det är lite av en generationsfråga. Har man upplevt 2:a världskriget har man en uppfattning. Var man född under 40 -60 talet har man en annan är man född senare har man en tredje.

  Jag kan dessutom konstatera att skulle de opinionsundersökningar som presenterades tidigare vara ett valresultat den 12/5 så är katastrofen ett faktum, och vi kan bara hoppas att regeringen ger tydliga instruktioner till vår personal där nere hur de skall bete sig vid ett krigsutbrott. Personligen är jag stolt över vad svenska soldater har åstakommit där nere, trotts våra politikers ledning. Men jag vill inte ha hem dem i liksäckar.

%d bloggare gillar detta: