Kriser i Afrika – och nytt erbjudande till Serbien

Dagen i Bryssel blev nog mer hektisk än vad de flesta inledningsvis hade räknat med.

Efter två frukostar drog ministermötet igång lite över tio, och koncentrerades inledningsvis främst på utmaningarna i Afrika.

Viktigt var att vi nu gav klartecken till operationen i Tchad. Men jag pekade på att det nog var den mest komplicerade operationen som EU hitintills åtagit sig. Situationen har dessutom komplicerats under de senaste två månaderna.

Men vikten av Tchad-operationen blev ännu tydligare när Jan Eliasson föredrog det komplicerade förhandlingsläget i Darfur. En stabilisering i östra Tchad kan kanske bidra till att bromsa en fortsatt destabilisering i västra Sudan.

Jag hoppas nu att vissa av operationens spjutspetsar skall vara på plats mycket snabbt, och att det också kommer att finnas svenska inslag i dessa.

Situationen i Kenya inger allt djupare oro. Med ca 800 döda och ca en kvarts miljon fördrivna eller på flykt är det en med alla rimliga mått mätt mycket allvarlig situation. I dagsläget är det bästa att ge allt stöd vi kan till Kofi Annans medlingsansträngningar.

Så blev det då en lång diskussion om vårt intresse av goda relationer till Serbien.

Den kom efter en hel del turer i lite olika riktningar att stanna vid en tanke om att erbjuda Serbien ett nytt politiskt samarbetsavtal med inriktning på att underlätta både ett SAA-avtal och en senare kandidatlandsposition.

Det är just ett erbjudande – återstår att se om Serbien kommer att vara intresserat av att gå denna väg. Jag vill i alla fall hoppas det. Den serbiske utrikesministern Jeremic fanns i Bryssel, och vi kommer säkert snabbt att få hans reaktion.

En del annat hanns också med. Jag ombads att ge några av mina slutsatser från samtal om fredsprocessen i Mellersta Östern, och vi vill återkomma till olika tankar om hur den europeiska rollen skall förstärkas.

Sedan blev det snabb pressbriefing, snabb färd till flygplatsen, snabb kombinerad färd och sammanträde hemåt med statsplanet och sent omsider också en hemkomst.

Pust.

37 Responses to Kriser i Afrika – och nytt erbjudande till Serbien

 1. Josef Boberg skriver:

  GoodKvällst Carl Bildt,

  Kan bara nu önska Dig en Goood natts sömn… :-) /vännen Josef

 2. hillary2 skriver:

  God Natt Carl Bildt!

  låter hoppingivande att du kommer med mer information om EU´s roll i Mellersta Östern och att EU har funderat ut något att erbjuda Serbien…

 3. cnesko skriver:

  Ju, det skulle vara bra om du kunde berätta lite mer om Slovenien och dess ordförandeskap. Ja, du vet, om den diplomatiska skandalen som skakar om Slovenien och som österrikisk nyhetsbyrå APA kallar för klantig presidentskap av EU (för andra gången) … som ingen nyhetsbyrå i Sverige tycker är intressant att skriva om. Ja, vilken sammanträffande för det handlar också om Serbien och dess provins Kosovo och Metohia. En tidning (Dnevnik) publicerade stenograf från mötet mellan slovenska och amerikanska diplomater där det beskrivs hur USA ger instruktioner om hur EU skall agera, vem som skall erkänna självständighet först, när det skall hända (på en söndag så att Ryssland inte hinner agera i Säkerhetsrådet) etc.
  Ja, en självständig (utrykes)politik demonstrerad i praktiken.
  Kan du berätta för oss vilken roll du fick i denna pjäs, eller var det kör för du sjunger i samma stämma som alla andra ambitiösa politiker (som hoppas på en väl belönad och väl förtjänad ställning någonstans i EU-hierarkin som du kommer belönas för efter att pjäsen har spelats klart) ?
  Just det, några ord om häxjakt i Slovenien efter journalister som skadar sloveniens anseende (som om det hade det). Och kanske några ord om fjolårets petition som 470 journalister skrev under, också i den fria och demokratiska Slovenien, om censuren som utövas av sloveniens regering.
  Ja, återkom gärna om EUs roll i fredsprocessen i Mellersta Östern efter att du har fått manus från andra sidan Atlanten.

 4. v6v6 skriver:

  God afton.
  Det är gott och väl att EU pratar om Afrika men det verkar till stor del vara just prat!
  Det är med besvikelse som man konstaterar att det var inte förrän det började bli riktigt pinsamt, inte av välvilja, som resurser ställdes till Tchad-styrkans förfogande.

  Sverige bidrar förvisso men inte mer än absolut nödvändigt. I det läget att EU-styrkan inte fick ihop resurser och trupp stod Sverige, och Norge, med ett insatsberett förband som man valde att inte nyttja. Förbandet var färdigutrustat och utbildat men hade blivit stoppat av GoS från att bidra till FN-AU styrka i Darfur. Det var, och är mer än väl lämpat för att lösa uppgifter även i Tchad.
  Det hade kostat resurser att rusta och var tänkt för betydligt längre tid än vad som nu är tänkt för Sveriges bidrag till Tchad så på pappret fanns det en vilja att bidra.

  Det man kunde tro i det läget vore ju att man ser möjligheten i detta ganska unika tillfälle. Sverige skulle kunna ha visat framfötterna lite, nyttjat de resurser som redan lagts ner, utökat sitt bidrag till Tchad-styrkan, satt press på de andra EU länderna och viktigast av gjort en insats för de drabbade i konfliktområdet.

  Tyvärr verkar det mer som om Sverige drog en lättad suck över att man nu sparade in en slant men ändå har kunnat visat upp en vilja att vilja hjälpa.
  Att dessutom Sudans regering är den stora vinnaren i detta gör en bara illamående

 5. simcards skriver:

  Tänk att man tom ber ett land om att skriva under SAA.

  Hur ser Serbien ut ekonomiskt? Har Ratko Mladic överlämnats till Haag? Nej.

  Men men, denna underskrift betyder att skriva under självständighet för Kosova som Kostunica sade. Det tackar man för.

  Mvh
  Naim Murseli

 6. Bo W. Höglund skriver:

  Är man mycket insulär om man tycker att, med de begränsade resurser EU, och i ännu högre grad Sverige, har – man borde begränsa och/eller koncentrera sina ansträngningar till det som närmast berör oss; dvs. Europa?

  ”Charity” begins at home – och här, i gränslandet till ett sammanfallande men nyvaknat imperium – finns det Gudiklagat nog att göra för de närmaste åren!
  mbst
  bwh

 7. spanaren skriver:

  Serbien erbjöds inte ens ett SAA-avtal av EU utan bara visalättnader.
  Återstår att se om förmånen att inte visa passet vid resa till EU av
  serberna uppfattas uppväga att landet i strid med FN-stadgan, Folkrätten och
  Helsingforsavtalet samt UNSC 1244 berövas 15% av sitt territorium.

  Det omedelbara resultatet av gårdagens händelser är att inte som
  tidigare antogs premiärminister Kostunica kommer att ge sitt stöd
  till USA/EU:s favoritkandidat Tadic. Kostunicas stöd har tidigare
  bedömts som absolut nödvändigt för att Tadic skall återväljas.
  USA och de större EU-länderna ställer nu i utsikt ett SAA-avtal
  EVENTUELLT efter valet OM serberna ”väljer rätt”.

  Vinner Nicolic valet kommer enligt tidigare uppgifter Serbien
  avbryta förbindelserna med EU/USA och skapa ett nära samarbete
  med Ryssland. Enligt tidningsuppgifter skall rysk trupp stationeras
  i Serbien och en kärnvapenmissilbas byggas. En militär mobilisering
  och inmarsch i Kosovo utesluts inte. Vissa uppgifter tyder på att
  förberedelser för mobilisering sedan en tid pågår.

  Oavsett vem som vinner valet kan Kosovo komma att blockeras och tillförsel
  av energi stoppas av serberna. Det blir då en kall vinter i det ”självständiga”
  Kosovo. En ”statsbildning” jämförbar med NordCypern vad gäller erkännande
  i omvärlden.

  Gårdagens ryska media talar om en delning av Kosovo.
  1999 hände följande i samband med planerad rysk insats:
  Spetsnazkompani från SFOR i Bosnien besätter efter snabbmarsch
  flygplatsen i Pristina (här stoppade utvecklingen som väl var),
  Då ilastades rysk LL-trupp i Pskov med flera baser i Ryssland och
  flottan hade lagt ut från Sevastopol. 3:e världskriget var nära och
  freden räddades troligen av den brittiske general som vägrade lyda
  USAs order att angripa ryssarna.

  Vinner Nicolic valet på söndag kan krisen på Balkan bli dramatisk
  – kanske värre än 1999 då det svaga Jeltsin-Ryssland vek sig.
  Gör dagens stormakt, imorgon åter supermakt, Putin-Ryssland det
  OM Putin anser att det ligger i RYSSLANDS intresse att stödja ett
  Nicolic-Serbien?

  http://www.blic.co.yu/news.php?id=1472

 8. spanaren skriver:

  Vad gäller Serbien gör vi kanske bäst att vänta och se vad den
  serbiska väljarkåren tycker till skillnad från vad media tror.

  Troligen är det nog så att den yngre välutbildade generationen
  framförallt i Belgrad är mera intresserad av att leva ett liv
  som sina jämnåriga i Berlin och London och där Kosovo
  snarast ses som en kostnad och belastning.

  Bland den äldre och kanske lågutbildade generationen utanför
  Belgrad och andra större städer skedde ”Slaget vid Trastfälten”
  igår och med samma mytbildning som i Sverige om ”Stockholms blodbad”.
  I Kosovo stred många serber på Ottomanernas sida och unionskonungen
  Kristian II ”Bondekjaer” hade många svenska anhängare som inte
  alls ville Sverige skulle bilda en utbrytarprovins där upprorsmannen
  Gustav Eriksson förklarades som kung.

  Även i Ryssland finns det röster som inte tar ryska militärens
  sabelskrammel så allvarligt som det utmålas i media.

  Vi i det neutrala militärt avrustade och därför hjälplösa Sverige kan
  bara hoppas att det inte blir någon stormaktskris…..

  http://www.moscowtimes.ru/stories/2008/01/29/006.html

 9. stig2entreprenoren skriver:

  Var det inte Per-Albin som hotade Hitler med hemvärnet?
  Dra ihop några riktiga dalkarlar och ni skall få se på gnistor!

 10. bestofmankind skriver:

  Senaste nyheter om Kenya:

  ”The US Democratic presidential candidate, Barack Obama, whose father was Kenyan, has appealed for peace on Nairobi’s Capitol FM radio station.

  ”Now is the time for all parties to renounce violence. Now is the time for Kenyan leaders to rise above party affiliations and past ambitions for the sake of peace,” Obama said.”

  http://www.guardian.co.uk/kenya/story/0,,2248636,00.html

 11. jeandebeaumont skriver:

  Bestofmankind,

  Thank you for the information! Barack Obama is clever enough to use a radio station to which many Africans may listen, but probably only the elite will know who he is.

  If he was really clever, Obama would fly to Nairobi TODAY and meet up with Kofi Annan and African Union officials. He could actually make a difference for Kenya, and at the same time become a hero in the United States and win Super Tuesday without being there.

  It is not too late for Carl Bildt, at Abo, to call Obama on his laptop/Skype to make this suggestion, and then himself rush to Nairobi with his friend Jonas Store. Afterall, Sweden / Norway stands for the Nobel Peace Price and Kofi Annans wife is Swedish.

  Just an idea.

 12. bestofmankind skriver:

  Jeandebeaumont,

  That would be hitting two birds in one stone. Brilliant idea, hoping it would be used.

  Here is some more ”assignment” for you: EU to deploy troops to Africa:

  http://www.time.com/time/world/article/0,8599,1707409,00.html

 13. lingxiao skriver:

  Bestofmankind,

  主席先生,我又跟随悲惨的发展,在一次那么稳定肯尼亚十分关注。
  Sir, I follow the tragic development in the once-so-stable Kenya with great concern.

  它大概不会够齐贝吉总统和他的竞选对手odinga只是”握手” ,在场的安南。有谎言硬,政府今后的工作。不幸的是,欧盟对华新战略,为非洲不能处理好这个混乱。
  It will probably not be enough for President Kibaki and his rival Odinga just to ”shake hands” in the presence of Kofi Annan. There lies hard government work ahead. Unfortunately, the new EU strategy for Africa cannot handle this chaos.

  我也支持颇不寻常的建议而作出的 Jean de Beaumont。
  I also support the rather unusual suggestions made by Jean de Beaumont.

  此致,肖玲 / Sincerely, Xiao Ling

 14. jeandebeaumont skriver:

  Bestofmankind,

  Actually three stones:

  – Helping Kenya
  – Making Obama a hero in Africa and USA
  – Bringing Sweden and Norway into the picture

  Are there any specific issues the Swedish Government is considering on bringing ‘EU troops in to Africa’?

  P.S. Sorry I have to prepare dinner for our guests (Mr Bildt would understand that).

 15. bestofmankind skriver:

  Xiao Ling,

  Correct! Reality is a different situation. Much emotions, ”revenge” and love to power involves. This situation seems very dark. Only Pres. Kibaki and Odinga can in fact solve this problem, in the meantime at the expense of civilian lives.

  What has ”spanaren” has to say?

 16. spanaren skriver:

  Afrika ingår inte i min kunskapsbas i samma omfattning som
  Ryssland, CSO, Balkan, Mellersta Östern, Fjärran Östern
  och då främst vad gäller säkerhetspolitiken i uppräknade
  områden.

  Utifrån mina begränsade kunskaper om Kenya tror jag problemet
  ligger djupare än valfusk och protester mot detta.
  Kan tänka mig att motsättningarna går ända tillbaka till tiden
  före den europeiska kolonisationen och har hela tiden legat latent
  som på så många andra håll i Afrika. Det grundläggande problemet
  är kanske hur gränserna drogs upp av dåtidens stormakter med
  linjal i Berlin på 1800-talet utan hänsyn till ursprungsbefolkningens
  sammansättning och lokalsamhällen.

  I consider my knowledge of Africa too limited to join this important
  exchange of view but reading the debate with interest.

 17. jeandebeaumont skriver:

  Spanaren,

  I am still in the kitchen, but was interested in your comment. Your analysis is good.

  What matters right now, however, is what ACTION should be taken to stop the violence and start paving the way for the future. There is of course no standard procedure. Any move by the Kenyan government and the international community would be fraught with risk.

  Is it not better to do something apparently meaningful now, even if the outcome is highly uncertain, than to continue analyze why it all happened and call another meeting at the United Nations or the African Union?

  Spanaren, this is not a critism of your comment, but an expression of hope that somebody, in position of ‘power’, would demonstrate some leadership (Obama, Bildt, Store, … – but at this point in time not Sarkozy or Kouchner, nor Tony Blair).

 18. bestofmankind skriver:

  Jeandebeaumont,

  You´re right it would be three birds with one stone.

  It is just I have received some ”rumors” about Barack Obama which are circulating in US emails in which he in a statement somewhere he said -send it back to whom who sent you and tell its false -some of them are here:

  ”We checked this out on ”snopes.com”. It is factual. Check for yourself.

  Who is Barack Obama?

  Probable U. S. presidential candidate, Barack Hussein Obama was born
  in Honolulu , Hawaii , to Barack Hussein Obama, Sr., a black MUSLIM
  from Nyangoma-Kogel , Kenya and Ann Dunham, a white ATHIEST from
  Wichita , Kansas .
  Obama’s parents met at the University of Hawaii When Obama was two
  years old, his parents divorced. His father returned t o Kenya . His
  mother then married Lolo Soetoro, a RADICAL Muslim from Indonesia.?
  When Obama was 6 years old, the family relocate to Indonesia . Obama
  att ended a MUSLIM school in Jakarta . He also spent two years in a
  Catholic school.

  Obama takes great care to conceal the fact that he is a Muslim. He is
  quick to point out that, ”He was once a Muslim, but that he also
  attended Catholic school.”

  Obama’ s political handlers are attempting to make it appear that
  that he is not a radical.

  Obama’s introduction to Islam came via his father, and that this
  influence was temporary at best. In reality, the senior Obama returned
  to Kenya soon after the divorce, and never again had any direct
  influence over his son’s education.

  Lolo Soetoro, the second husband of Obama’s mother, Ann Dunham,
  introduced his stepson to Islam. Obama was enrolled in a ”____” school
  in Jakarta .

  ”_____” is the RADICAL teaching that is followed by the Muslim
  terrorists who are now waging Jihad against the western world. Since
  it is politically expedient to be a CHRISTIAN when seeking major
  public office in the United States , Barack Hussein Obama has joined
  the United Church of Christ in an attempt to downplay his Muslim
  background. ALSO, keep in mind that when he was sworn into office he
  DID NO T use the Holy Bible, but instead the Koran.

  Barack Hussein Obama will NOT recite the Pledge of Allegience nor
  will he show any reverence for our flag. While others place their hands
  over their hearts, Obama turns his back to the flag and slouches. ”

  I omitted the last paragraph which is too accusing, and leave the ”___”(blank) not to point out a belief.

  Rumors or not, maybe he is not the right one afterall!

  What you think?

  P.S.
  Carl Bildt…please delete this comment if you find it not appropriate to be posted in your blog! THANK YOU!

 19. jeandebeaumont skriver:

  Bestofmankind,

  I did have a quick look at the Time.com information. EU troops in Chad and CAR to protect Dafur obviously does not help Kenya.

  At this point in time, it would be difficult and tricky for the European Union also to send troops to Kenya. That’s why a different short-term approach could be tried there (e.g. a bilateral / mini-multilateral initiative as suggested above).

  P.S. If Obama becomes the next U.S. president, he would be grateful to Sweden.

 20. spanaren skriver:

  jeandebeaumont

  Med de politiska ledare som nu utkämpar en kamp om
  makten och de känslor som väckts till liv hos befolkningen
  ser jag ingen lätt lösning. Nästa fall nedåt i utförsbacken blir
  om/när polis/militär delas efter etniska linjer – som vi sett
  på andra håll i Afrika.

  FN är utan insats av någon stormakt totalt oförmögna att
  göra en konkret insats som betyder något på marken.

  Till skillnad från Tchad och Darfur där stormaktsintresset
  bakom propagandakulissen är Sudans olja har den gamla
  kolonialmakten Frankrike satt in trupp (med obetydliga
  bidrag från bla Sverige) väst om oljefälten medan Sudans
  regering tagit emot kinesisk trupp som står i Darfur.
  I södra Sudan finns rysk trupp formellt liksom kineserna under FN.

  Hade Kenya haft stora energitillgångar eller mineraler som stormakterna
  har behov av hade intresset säkert varit ett annat för en ”FN-insats” för
  att som det då kallats i propagandan ”skydda civilbefolkningen”.
  Jag tror det blir värre innan det blir bättre……

  Jag är medveten om att mina åsikter är hårda och kallhamrade –
  men har jag helt fel?

 21. offshore dream skriver:

  spanaren
  Bra att du tar upp detta med den gamla kolonialmakten Frankrike för här i Sverige talar
  vi annars tyst om allt och alla utom USA

 22. bestofmankind skriver:

  Jeandebeaumont,

  I think you have missed my comment at 6:19.

 23. jeandebeaumont skriver:

  Bestofmankind,

  Yes, I only came back now to see your post of 6:19.

  I have no comment on the ”rumours” you cite, other than U.S. presidential candidates are often subject to malicious smear campaigns (e.g. Swift Boat in 2004). These ”factual” rumours are new to me.

  I am sure that UD / Sweden has access to any information and sources needed to verify the identity and background of Barack Obama, who today was endorsed by Edward Kennedy and JFK’s daughter Caroline.
  http://www.iht.com/articles/2008/01/28/america/campaign.php

  Spanaren,

  The scenario you describe is possible. If true, I still do not think it would be a reason to leave Kenya on its own and not try some new approaches.

 24. bestofmankind skriver:

  hillary2,

  Tack för länken. Som tur är ligger det inte i vår händer att välja en USA president.

  jeandebeaumont,

  Obviously you´re right that Sweden has access to information needed to verify Barack Obamas identity.

  Its up to each and everyone of us to have an own conclusion.

  jeandebeaumont 6:24,
  The article is a separate situation from that of Kenya. Im just informing you about that story in case you have missed it.

 25. jeandebeaumont skriver:

  Bestofmankind,

  As the French say, ”La nuit porte conseil” (night-time brings advice, or sleep on it).
  People with an interest in the world of foreign affairs – in which ‘lingua franca’ is the protocol norm – are or should be familiar with this ancient proverb without the need for a parallel translation. ;-)

  This being said, please allow me to recommend that your above long post of 6:19 on the ”rumours” about Barack Obama should be DELETED (which you also considered yourself). Is it not inappropriate for the blog of Sweden’s minister of foreign affairs to facilitate spreading such ‘inofficial’ information (ref. also Hillary2’s useful link)?

  A related point is made by an Obama / Kennedy-related article in the International Herald Tribune this morning on ”the distortion of facts, the demonizing of foes”.

  http://www.iht.com/articles/2008/01/29/opinion/edbrooks.php

  P.S. Interestingly, Senator Edward Kennedy makes an observation in this article, which could apply to the dilemma on how to respond to the chaos in Kenya: ”The world is changing. The old ways will not do!”

 26. agitpr0p skriver:

  cnesko: Intressant om Slovenien. Dessutom ratificerade Slovenien Lissabonfördraget idag. Det är förslaget till ny EU-konstitution. Den gamla som man hade omröstning om godtogs ej av medlemsländerna. Den nya är ännu mera långtgående, och den har man bestämt sig för att smyga igenom utan folkomröstning.

  hxxp://www.brusselsjournal.com/node/2773

  Hittills har Ungern, Malta och nu Slovenien godkänt det nya fördraget. Se länken för innehållet i fördraget. Nedan listas de viktigaste punkterna.

  1. It establishes a legally new European Union in the constitutional form of a supranational European State.
  2. It empowers this new European Union to act as a State vis-a-vis other States and its own citizens.
  3. It makes us all citizens of this new European Union.
  4. To hide the enormity of the change, the same name – European Union – will be kept while the Lisbon Treaty changes fundamentally the legal and constitutional nature of the Union.
  5. It creates a Union Parliament for the Union’s new citizens.
  6. It creates a Cabinet Government of the new Union.
  7. It creates a new Union political President.
  8. It creates a civil rights code for the new Union’s citizens.
  9. It makes national Parliaments subordinate to the new Union.
  10. It gives the new Union self-empowerment powers.

  Omskakande!

  .:agitpr0p:.

 27. spanaren skriver:

  Churchill fällde en gång ett berömt yttrande om Ryssland
  Churchill gave a talk on the BBC in which he described Russia in a famous phrase as ”a riddle wrapped in a mystery inside an enigma”

  Enligt min mening lika aktuellt idag som när det yttrades.

  Vad gäller ledarskapets verkliga intentioner:
  Idag ser vi Putin som ”Matryoshkan”. Vem liknar den minsta figuren?

  Ivan den Förskräcklige, Peter den Store, Nikolaus II eller Stalin?

 28. Kachina skriver:

  agitpr0p

  Omskakande? Men, är vi emot? Inte jag i varje fall om inte någon kan peka på något som gör Unionen till en diktatur. EU måste absolut agera som EN stat gentemot andra stater. EU måste absolut ha en president och en utrikesminister. Vi måste absolut ha ”civil rights” för alla invånare i unionen.

  Jag funderar ara varför det tagit så lång tid att göra det alla vet måste göras.

 29. agitpr0p skriver:

  Kachina: Men om EU ändras i grunden, tycker du inte att EUs medborgare ska ha något att säga om saken, till exempel i en folkomröstning?

 30. Kachina skriver:

  Folkomröstning = Byagräl.

  Vissa beslut måste tas över huvudet på folket, som beslutet att ”europas byar” skall enas. Annars fortsätter byagrälet i evigheter. Dessutom har ju svenska folket sagt ja till EU.

  Detta är en ödesfråga för framtida generationer och kan inte dras i långbänk.

 31. agitpr0p skriver:

  Kachina: Det är möjligt att du har rätt. Frågan om EUs konstitution kanske är för komplicerad för att hanteras på ett demokratiskt sätt. Men om inte ens EU själva kan agera demokratiskt då tycker jag inte heller EU har rätt att predika för andra länder om demokrati.

  .:agitpr0p:.

 32. Kachina skriver:

  Ja, den är för komplicerad för att manglas i långbänk. Därför måste vi lita till sådana som Carl Bildt. Hans demokratiska värderingar och värn om det fria ordet har han visat under hela sin politiska karriär och inte minst i den här spalten. Jag överlämnar med förtroende jobbet till honom och Reinfeldt.

  Det gör inget om det är borgare som utför och verkställer arbetet med unionen. Så länge som ordet är fritt och vi har fria demokratiska val, kan vi byta ut dem mot annat. Jag känner mig helt säker på att varken Reinfeldt eller Bildt våldför sig på den demokratiska ordningen.

 33. agitpr0p skriver:

  Kachina: Det är ett intressant ämne. Vad lämpar sig egentlige för folkomröstningar och vad lämpar sig inte. Att folkomrösta om vi ska ha en gemensam valuta gick bra (svaret blev nej) men att folkomrösta om vi ska ha en gemensam president går inte bra, det är för komplicerat. Därför antar vi att resultatet vid en hypotetisk omröstning skulle blivit ja. I och för sig inte särskilt sannolikt med tanke på resultatet från omröstningen om valutan, men ändå…

  Nej, de som bestämmer vet att det skulle bli NEJ vid en folkomröstning. Samtidigt är de övertygade om att det är bra för Sverige och Europa med en EU-federation. Därför säger de JA å folkets vägnar. Antagligen hade det varit bättre att införa Euron som valuta också, men det var ett misstag att genomföra en folkomröstning om saken eftersom folket inte vet sitt eget bästa *sarkasm*.

 34. hillary2 skriver:

  agitpr0p

  folkomröstningar är främst till för att politiker ska kunna fatta beslut och ändå sitta kvar….

  http://www.tacitus.nu/svenskhistoria/politik/folkomrostningar.htm

 35. Kachina skriver:

  agitpr0p

  Vi är överens. Sverige sade ja till EU, den stora principfrågan, sedan är det upp till politikerna att lösa frågor som valuta, parlament och grundform. Faktiskt, jag upplever som om luften gick ur den spirande entusiasmen inom EU, när Sverige sade nej till euron.

  För folket på gatan ute i europa är Sverige en förebild. ”Det samhället vill vi ha. Är Sverige med, är vi med”

  Gjorde han något annat än politiska misstag GP? Ja, han höll ekonomin i ett järngrepp, tog oss ur ”det svarta hålet”, det måste man erkänna.

 36. hillary2 skriver:

  Kachina

  GP påbörjade arbetet med Östersjösamarbetet och han fick både en hel del sagt och gjort under sitt ordförandeskap i EU

  Vi har ett EUval 2009 i juni dessvärre. Rösta rött om du vill arbetstagare och inte bara arbetsgivare väl :)

%d bloggare gillar detta: