Valet i Georgien

Valet i Georgien i går följdes av ett – i förhållande till landets storlek – närmast unikt stort antal internationella observatörer.

Dessa har nu redovisat sina slutsatser, och trots en del brister noterar de att detta val var det mest demokratiska som hållits i landet och att dess resultat måste ses som ett tydligt uttryck för de georgiska väljarnas vilja.

I de stämningar av stark konfrontation som präglat politiken i Georgien under de senaste månaderna är det en mycket viktig slutsats. Resultatet av valet går inte att sätta i fråga.

Samtidigt går röstsammanräkningen långsamt. Ett skäl till detta förefaller att vara att vissa delar av oppositionen vägrar att godkänna de resultat som konstateras i valdistrikten.

Att det från delar av oppositionen finns en tydlig strategi att försöka att ifrågasätta och sabotera ett val man inte kunde vinna är dessvärre uppenbart.

Vi har all anledning att gratulera Georgien till ett val som – trots de brister som påtalats – visar landets tydliga val av demokrati och ekonomiska reformer. Det är nu viktigt att valresultatet, när det slutgiltigt föreligger, fullt ut respekeras av alla och envar.

30 Responses to Valet i Georgien

 1. mrmhalland skriver:

  Hoppas att observatörerna följer rösträkningen också, så vi inte får ännu ett Kenya.
  Resultatet måste ju bli så otvetydigt att alla försök att ifrägasätta det anses patetiska av omvärlden.

 2. hillary2 skriver:

  så har då USA snart lyckats reinstallera en av sina lydpresidenter
  med följd att Georgien snart är beväpnat till tänderna av den amerikanska krigsindustrin
  hur länge dröjer det innan näste amerikanske president skriker – giv eld?

 3. Kachina skriver:

  ”Hoppas att observatörerna följer rösträkningen också, så vi inte får ännu ett Kenya.”

  Och,…..Florida. Även där räknades röstsedlar, för att sedan försvinna spårlöst under natten.

  Georgien kanske får stå som modell för framtida val. Rösträkningen går sakta för att det räknas om och om igen, dubbelkollas och trippelkollas. Det är så det skall vara.

  Ett röstresultat får inte pressas fram för att media har en deadline.

  Vi får hoppas att valen i USA granskas minst lika mycket som de i Georgien. Det finns iga garantier för att amerikanska politiker är mer hederliga än georgiska politiker.

 4. hillary2 skriver:

  Kachina

  skillnaden är att det inte blir upplopp lika lätt bland förlorarna i USA som i Kenya och Georgien
  i Sverige har vi prof. Holmberg som en god valprognosmakare och han har redan sagt att Alliansen är rökt :)))

 5. Kachina skriver:

  ”i Sverige har vi prof. Holmberg som en god valprognosmakare och han har redan sagt att Alliansen är rökt :)))”

  Jag är alltid rädd för att underskatta motståndaren. Det är första steget mot nederlaget.

  Sedan skall vi komma ihåg, att mycket hinner hända innan 2010 och politik innebär i sig så många detaljer, sektorer och områden, att en detalj eller en sektor som går bra överskuggar det väsentliga,……som går i fel riktning

  Mardrömmen är att Alliansen sitter kvar efter 2010, för deras politik håller bara en bit in i nästa djupa lågkonjunktur. Då blir verkningarna av stigmatiseringen och sekulariseringen synliga genom inre oroligheter. Frågan om hur många jag måste döda innan ett jobb blir ledigt för mig, är då inte längre fiction, utan iskall verklighet.

  Nordiskt säkerhetssamarbete är högst nödvändigt. Fråga är om Carl&Co insett att det inte är självklart att vapnen skall riktas mot öster. De kanske måste riktas inåt, för att förhindra det folkmord de själva lagt grunden till.

 6. hillary2 skriver:

  redan nu hugger och sparkar män i sina bästa år ihjäl varandra
  frustrerade av västerländska kapitalistiska framgångsideal
  man tror sig behöva sticka ut och synas och vara värst för att nå framgång enligt dessa ideal som ofta kommer från underhållningsindustrin där pengar syns vara långt viktigare än kvalitet

  när det gäller valen framöver så är EU-valet nog så viktigt och att få fram att Alliansen struntar fullständigt i den sociala dimensionen av EU-arbetet (”employment”) och att de har ett mycket sent påkommet (påklistrat?) intresse för miljön dessutom

 7. soli01 skriver:

  Ska man propagera , som vissa här gör, bör den åtminstone vara rumsren. Var kommer allt hatet från, kan mna fråga sig. Att man har som mål att djävlas med folk, tror jag inte ett ögonblick på. Detta gäller även oppositiones ambitioner. Varför ser man inte helheten – ingen vet – hur det i slutändan kan bli. Jag tror på framtiden! Att göra förändringar är alltid smärtsamt, men skörden kan visa sig ge en bra utdelning.

 8. lindalovelace skriver:

  Speciellt en person på denna blogg hatar USA över allt annat. Här nedan avslöjas denna persons våtaste dröm:

  En allmän kontrarevolutionär offensiv av imperialismen och revisionismen ledd av Förenta Staterna fortsätter utvecklas, men den går ner mer och mer; istället går den marxist-leninist-maoistiska, gonzalos tänkande motoffensiven ohejdbart framåt fastställande huvuduppgiften att kämpa för att maoismen, rekonstituerande de militariserade kommunistiska partierna, ska föra befäl över den Nya Stora Vågen av den Proletära Världsrevolutionen som vi går in i idag.
  Krossa den revisionistiska och kapitulationistiska högeropportunistiska linjen och alla konvergenser med denna, såväl inom som utanför våra led

 9. weneedtoknow skriver:

  Någon som har en exakt beskrivning av vad säkerhetssamarbetet inom Norden, Europa och USA står för?

 10. hillary2 skriver:

  lindalovelace

  kan du inte gnugga dina geniknölar bättre?

 11. lindalovelace skriver:

  Hillary
  Du och Kachina har tydligen genomgått samma SAP- utbildning:

  Repetitio est mater studiorum

 12. soli01 skriver:

  weneedtoknow – ja, vem kan ge ett exakt svar på en så svår fråga :-) – även nyfiken på svar!

 13. hillary2 skriver:

  lindalovelace

  jag är självlärd :))

 14. weneedtoknow skriver:

  soli01

  Det är väldigt viktigt att vi kräver den informationen. Det är vår rätt att känna till
  exakt vad våra politiker förhandlar om då detta med säkerhet också handlar om vår livskvalitet, vår frihet etc..

  Det är hög tid att vi börjar ta eget ansvar för våra egna liv och slutar tro att politiker
  tänker göra det – de är ändå mest intresserade av sina egna liv och karriärer – med facit i handen har det visat sig att de inte dragit sig för att offra andra människors liv för både nationella och internationella politiska syften.

 15. soli01 skriver:

  weneedtoknown – när det gäller säkerhetspolitiken innnehåller den så mycket så jag tror, att det för gemene man blir svårt att greppa. Där saknas det information, som inte belyses helt öppet? En aspekt är hur det påverkar oss nu när kontrollsamhället inte är långt borta. Det är redan här – förresten.
  Visst ska vi tro på de folkvalda – helt klart. Annat våre förödande. Kom i håg att de vi valt – det är vi själva!
  ”med facit i handen” slut citat…. får du gärna utveckla!

 16. Kachina skriver:

  linda

  3:27 ger du en ypperlig beskrivning av de två yttersta poler som är varandras likar, även om den ene klär sig i frack och den andre i overall. Jag hoppas att de förintar varandra.

 17. pettson skriver:

  ”jag är självlärd :))”

  Ja. Skolpolitiken företrädd av vänsterpackets inkvoterade integrationsnödlösning har väl knappast bidragit till annat än att hjäpligt känna igen de fyra viktigaste bokstäverna: s, mp, v efter genomgången gymnasial ”utbildning”.

 18. pettson skriver:

  ”Hillary
  Du och Kachina har tydligen genomgått samma SAP- utbildning:”

  Ja. De är de två kvarvarande medlemmarna i SSU.

 19. hillary2 skriver:

  enfaldige pettson har du någon humor?

  ”Vet du vart alla platsankorna från Vattenfestivalen tog vägen? – Dom används numera som medlemmar i muf eftersom man inte ville hamna i samma prekära sits som ssu vad gäller medlemssiffrorna.”

  saxat från badlandshyena.wordpress.com

 20. hillary2 skriver:

  plastankorna ska det vara…

 21. pettson skriver:

  nå, plastankorna misshandlar inte utlandsfödda krogvakter.

 22. hillary2 skriver:

  pettson

  utlandsfödda röntgenläkare som extraknäcker som krogvaktar misshandlar inte plastankor – de har för liten slagyta

 23. weneedtoknow skriver:

  Soli01,

  Jag utgår också ifrån att säkerhetspolitiken innehåller mängdmaterial och kan vara svårt för allmänheten att förstå – inte minst därför de är skrivna i ”hieroglyfer” just
  för att allmäheten inte ska förstå.

  Här är ett exempel: http://www.regeringen.se/content/1/c6/08/04/86/2f9400c5.pdf

  Hur ska vi få veta vem/vilka förtag/operatörer som arbetar inom Sverige för USA:s Homeland Securitys räkning? Exakt vad vill Homeland Security Sveriges regering och befolkning? Hur väljer Sveriges regering/Försvarsmakten ut de personer och
  landområden som de avancerade teknologierna ska experimentera på?
  De personer som blir skadade kommer inte att få något svar, därför Sveriges läkare
  är helt outbildade och därmed inkompetenta på området. Försvarsmakten negligerar problematiken, då teknologierna inte är offentliggjorda.

  Militärens ”nya leksaker” skjuter inte med bomber och granater – utan situationer, rakt
  in i människans fysiska och psykiska funktioner med exakta strålningsfekvenser.

  Ska vi verkligen lita på vår Försvarsminister/Försvarsmakt? Idag upplever många svenska medborgare att vår Försvarsmakt istället fungerar som en krigsmakt gentemot dem?

  Det teknologiska övervakningssamhället är redan välutveckat i Sverige, IB var
  bara början…Vem signerade IB-avtalen? Var finns de idag? Allt detta bidrager
  till att Sverige inte är en fungerande demokrati och rättstat.

  Ang. ”facit i handen” är det en lång historia och kommer inte att framföras idag…

 24. hillary2 skriver:

  weneedtoknow

  IB var ett barn av sin tid. Vänsterterroristgrupper skrämde slag på politiker med sina mordskvadroner. Även demokratier har sina tillkortakommande. I Sverige har vi ändå ett förhållandevis öppet samhälle. I Burma vågar människor inte tala med varandra på gatan…

 25. pettson skriver:

  ”I Burma vågar människor inte tala med varandra på gatan…”

  Kom inte med amsagor och påstå att man vågar det i Sverige!

 26. weneedtoknow skriver:

  Hillary2,

  IB-barnen har vuxit och insett att det ligger en inter- och nationell högerextremistisk maktgrupp bakom det skapade vänsterföraktet, medan socialdemokraterna enbart gick deras äreden.

  Själv är jag politiskt ofärgad, men paradoxalt, i verkliga livet älskar jag färger.

  ”I Sverige har vi ändå ett förhållandevis öppet samhälle”. Det håller jag med om, om
  vi ska jämföra oss med Burma.

 27. bertil87 skriver:

  weneedtoknow

  Att Sverige behöver samarbeta med andra länder i frågor som rör säkerhet, spioneri och terror är föga märkligt. Den skrift Du refererar till har inslag från bl a 1967 och 1981. I detta arbete har många regeringar och riksdagspartier varit involverade. Din oro bör därmed vara obefogad.

  kachina/hillary2

  Ni kan ses som de två personer på Bildts blogg, som ligger längst ut på vänsterkanten. Ständigt utsätter ni Alliansen och USA för hatfyllda angrepp.
  I min ungdom anförde en professor, att det är ytterligheterna i uppfattningar som obönhörligt driver utvecklingen i den rätta fåran. Jag gillade och gillar fortfarande hans sätt att betrakta den politiska verkligheten.
  Alliansen ruckade i vissa sammanhang på tidigare politik. Detta har fått människor att tänka till. Bra ! Om den nya politiken håller eller inte visar sig i kommande val.
  Era i regel oprovocerat hatfyllda inlägg får säkert ett antal människor att ta avstånd från vänstern.

 28. Kachina skriver:

  ja bertil

  Då är det bra att någon tydliggör vad som är ytterligheter.

 29. hillary2 skriver:

  bertil87

  vad man uppfattar som hatfyllt är mycket subjektivt
  anser du att lovelaces och pettsons charmerande kommentarer är helt i sin ordning?

 30. ollemunter skriver:

  soli01!
  Håller med dig till 100%. Vi måste alla se framåt, hur djävligt det än ser ut.

%d bloggare gillar detta: