Bloggdialog om nordisk säkerhet

På sin blogg kommenterar nu Finlands statsminister Matti Vanhanen den diskussion som kommit igång om olika möjligheter till säkerhetspolitiskt samarbete i Norden efter mina tankar i ämnet under de senaste dagarna.

Inlägget är – av lätt insedda skäl – på finska, men statsminister Vanhanens synpunkter ansluter mycket nära till de tankar jag antytt.

Men viktigt är också att han påpekar att detta inte vare sig på det ena eller det andra sättet skall sättas i samband med de diskussioner som sker om Nato inte minst i Finland.

Detta är ett samarbete med annat fokus och som vi behöver alldeles oavsett frågan om Nato eller inte.

I anslutning till denna diskussion har statsminister Vanhanen nu föreslagit gemensamma krisövningar mellan Sverige och Finland, och utrikesminister Ikka Kanerva har understrukit behovet av att gå vidare med olika former av samarbetet.

En framtidsinriktad nyårsdiskussion!

98 Responses to Bloggdialog om nordisk säkerhet

 1. Kachina skriver:

  ”Detta är ett samarbete med annat fokus och som vi behöver alldeles oavsett frågan om Nato eller inte.”

  Mycket tydlig formulering. Därmed kan vi lämna frågan om Nato därhän.

  Lycka till i det fortsatta arbetet. Detta samarbete kan bli mycket bra.

 2. Kachina skriver:

  ”Enligt tidningen innehöll datorminnet bland annat ,……. hemligstämplat amerikanskt material med en detaljerad redogörelse från 2005 över en amerikansk underrättelseorganisation i Afghanistan.”

  OJ! OJ! OJ!

  Nästan som att släppa strategiska kärnvapen över amerikanarna i Afghanistan.

  Ni måste snacka ihop, du och Matti. Sånt får inte förekomma i det nya ni bygger.

 3. cnesko skriver:

  Vill bara påminna dig om skyldigheten till att agera/svara på inkomna handlingar.
  Snart är det en månad sedan jag skickat frågorna till UD utan något som helst svar.
  Skall jag behöva vända mig till JO för att se till att lagen följs?

 4. bestofmankind skriver:

  cnesko,

  så vitt jag vet kan man tyvärr inte anmäla Regeringen/Ministrar till JO:

  http://www.jo.se/Page.aspx?MenuId=12&ObjectClass=DynamX_Documents&Language=sv

 5. cnesko skriver:

  Och just det angående denna textblogg:
  Varken NATO eller EU-gemensamma styrkor behövs!
  Försvarssamarbete – ja, gemensamma styrkor – absolut nej!
  Ge stöd till FN och (sam)arbeta inom denna organisation i stället (självklart följ dess stadgar och beslut) så kommer världen bli mycket säkrare ställe.
  Och mer makt till folket i stället för att smygande förflytta den till olika anonyma byråkratiska strukturer i Bryssel.

 6. cnesko skriver:

  Tack bestofmankind men nja … UD är en statlig myndighet och är skyldig att följa gällande lagar och regler och i JOs arbetsuppgifter ingår ”… att kontrollera att myndigheter och deras tjänstemän följer gällande lagar och andra författningar i sin verksamhet …” se http://www.jo.se/Page.aspx
  Så de kan inte granska enskilda statsråd men måste granska enskilda myndigheter som UD faktiskt är. I slutändan om JO kommer fram till att UD inte har följt lagen så är det en tung prick på UDs högsta höns – utrikesministern.

 7. mrmhalland skriver:

  cnesko :
  Ge stöd till FN och (sam)arbeta inom denna organisation i stället (självklart följ dess stadgar och beslut) så kommer världen bli mycket säkrare ställe.

  Jo, FN gör ju verkligen nytta.
  Titta på Kosovo som FN skulle bygga upp.
  Det enda som byggdes var FN-tjänstemännens plånböcker.
  Hur gick det i Burma ?
  Hur har FN agerat mot USA’s otillåtna ingripande i Irak ?
  FN har spelat ut sin roll !
  I synnerhet som vetorätten kvarstår !

 8. bestofmankind skriver:

  cnesko,

  gör som du vill…men på min länk ovan står det:

  ” JO kan däremot inte granska exempelvis riksdagens ledamöter, regeringen eller enskilda statsråd, justitiekanslern och ledamöter i landstings- eller kommunfullmäktige.”

  Utrikesminister ingår i Regeringen…

 9. cnesko skriver:

  Eftersom det inte är ett ställe att diskutera JO är det kanske bäst att vi låter bli fortsatt diskussion om dess uppgifter. Vill bara skriva att jag inte uppfattar UD som en del av regeringen utan som en myndighet som i wikis beskrivning kallas för regeringes förlängda arm. Så JO kan inte granska regeringen men får granska enskilda departement. Fast min tolkning kan vara fel … :)

 10. bestofmankind skriver:

  cnesko,

  Tyvärr är din tolking fel, men UD brukar svara även om det tar tid, och när du påminner Carl Bildt här på bloggen går det säkert snabbare…

  Lycka till!

 11. cnesko skriver:

  Till mrmhalland:
  Att FN också gör fel (många gånger grova) skulle jag inte likställa att FN har spelat ut sin roll.
  1. Tänk dig hur det situationen skulle se ut i något område där FN inte hade försökt hjälpa. Så nyttan brukar överväga skadan.
  2. I Kosovo har de största ”bovarna” varit Européer bl.a. Frankrikes sittande utrikesminister. Den största bidragsgivaren har varit EU, NATO har haft fullt kontroll och EU haft största makt. Så felet ligger mycket närmare EU än FN anser jag.
  3. FN har inte gott på USA linje i Irak vilket är faktiskt en mycket positiv sak. Så FNs roll i Irak är enligt mig en argument för och inte emot FNs egsistens.
  4. Att tro att någon annan ickefolklig organisation t.ex EU skulle agera bättre är naivt tycker jag. EU är ett intresseorganisation som vilken annan som helst (det har visat sig tydligt inte minst i varje konflikt på Balkan då man agerat inkonsekvent, godtyckligt, kaotiskt, icke demokratiskt och grovt felaktigt). I FN finns flera intressen och maktstrukturer representerade och det är betydligt mer sannolikt att balansen uppnås än om man ersätter FN med något annat. Oavsett hur mycket demokrati finns i Iran, Indien eller Kina så har dessa även dessa länder mer eller mindre legitima intressen och dessa kan knappast komma att respekteras inom exempelvis EU.
  Ett tydligt exempel på hur mycket exempelvis rena ekonomiska intressen styr beslutsfattandet är exempelvis svensk vapenexport till krigsförande länder (inte minst USA), turistresande till Tailand (militär diktatur), stöd för Israel, diplomatiska relationer med Saudiarabien, stöd för Georgien eller Ukraina (där väst stödjer ersättandet av en diktator med en annan för att den andra är tillsatt med stöd av väst) osv.
  5. Till slut har vi ett system (FN) som fungerar någorlunda bra och jag har svårt att tro att man kan komma överens om att ersätta det med något annat som kommer vara accepterat av majoriteten av länderna. Kanske efter III världskriget i fall det inträffar en dag för då kommer vinnarna, om sådana kan finnas, göra om världsstrukturen utifrån sina positioner vid den tidpunkten.

 12. mrmhalland skriver:

  I Kosovo har de största “bovarna” varit Européer bl.a. Frankrikes sittande utrikesminister. Den största bidragsgivaren har varit EU, NATO har haft fullt kontroll och EU haft största makt. Så felet ligger mycket närmare EU än FN anser jag.

  Jodå, det har varit många Europer som personligen har skott sig och sina närma (som de har anställt på div. myndigheter, flygplatser etc. till orimliga löner) men gemensamt har de att de är / har varit anställda för detta uppdrag av FN, som uppenbarligen inte har haft något intresse av att se till att dessa hundratals miljarder går till det som de var ämnade för, utan i tjänstemännens fickor.

  Ja, att FN har spelat ut sin roll är kanske väl starkt uttryckt, men det finns ett uppenbart behov av starka reformeringar.

  Vetorätten måste snarast möjligt bort och kostnaderna för FN måste börja rimma med insatserna.

 13. Peter Soilander skriver:

  Bildt, en snabb översättning:

  Fredag 4.1.2008
  ”Den svenska utrikesministern Carl Bildts har varit på besök för att diskutera utvidgningen av den gemensamma säkerheten i Norden till att gälla Östersjöns närområde. I diskussionen märks de finska och svenska utgångspunkterna.”

  Eftersom han nämner ”utvidgningen” två gånger, som är svårt att översätta till en enkel svensk mening, så går det med rak arm säga att statsminister Vanhanen är åtminstone dubbelt positiv till ditt engagemang. Då inte bara gällande ”Norsu” (elefant), (No(rge), r(uotsi)/Sverige och Su(omi)/Finland).

 14. mrmhalland skriver:

  cnesko :
  3. FN har inte gott på USA linje i Irak vilket är faktiskt en mycket positiv sak. Så FNs roll i Irak är enligt mig en argument för och inte emot FNs egsistens.

  Jag missade detta första gången jag läste ditt svar.

  FN gick inte på USA’s linje, det är rätt.
  De vägrade rösta igenom en inblandning.
  När den väl ändå kom, gjorde de inte ens en skarpprotest, så, FN’s roll i Irak är inte alls possitiv, den är obefintlig.

 15. halsen skriver:

  mrmhalland, cnesko,

  Ett annat alternativ där FN misslyckades är Irak, på 1980-talet. Redan då skrev FN en resolution som sa att Irak måste berätta precis vad för sorts program de har gällande massförstörelsevapen. Irak gjorde inte detta. Igen och igen skrev FN nya resolutions med orden ”final warning”. Aldrig gjordes något annat. Som följd lärde sig Irak snabbt att man inte behöver göra som FN säger, eftersom det aldrig blir allvar av deras ”final warnings”. Detta ledde till en invasion av Irak år 2003 av USA och dess allierade. Även då sa FN att invasionen var fel, även om de själva hotat med invasion sedan 1980-talet om Irak inte gjorde som omvärlden bad.

  Ett annat exempel är folkmordet i Rwanda. FN gjorde igen ingenting. Några möten då situationen diskuterades, men inget mer. Hundratuseltals dog, men FN tog istället bort de trupper som de hade där. Srebrenica är ett annat exempel, tillsammans med Kambodja.

  För att FN ska fungera måste de ha en militär styrka. FN måste kunna gå in, med våld om så behövs, för att förhindra ett folkmord. FN grundades efter andra världskriget med hoppet om ”aldrig igen”. Om och om igen har förfärliga saker hänt runt om i världen där FN inte levt upp till deras skyldigheter. Detta p.g.a. bl.a. vetorätten, men också för att de helt enkelt inte kan. De har ingen militär styrka som kan kliva in och förhindra att oskyldiga människor mister livet. Den fredsbevarade styrka som nu finns fungerar endast efter att fred eller vapenvila har börjat, och då är det ofta för sent.

  Jag håller med om att vetorätten måste bort snarast. Sedan måste FN helt omstrukureras. Visionen om varför FN finnns är mycket bra. Nu måste FN bara leva upp till detta och bevisa att deras existens behövs. FN behövs, utan tvekan, men måste först omstruktureras för att klara de utmaningar som de ställs inför.

  Mvh,

 16. mrmhalland skriver:

  halsen :

  Ja, FN är en bra tanke.
  Jag håller med dig om, och tror att jag själv har sagt, att en omfattande omstrukturering behövs.
  Jag vet ärligt talat inte hur framtiden kommer att te sig, i nuläget verkar det ju som om det skapas mindre samarbetsorganisationer.
  Norden samtalar om militärt samarbete, EU verkar ju mobilisera för att kunna sätta in trupper där stöd behövs, Nato finns ju redan, ASEAN kommer säkert följa efter.
  Även Afrikanska samfundet (som jag inte för ögonblicket kommer ihåg namnet på).
  Om detta är framtidsbilden, är det ju ganska likt det FN vi har idag, fast lite mer vältrimmat kanske ?
  Dessa olika samarbeten är ju även politiska.
  Blir det inte lite ”kaka på kaka” att dessutom ha ett FN där de stora diktaturerna (och USA) kan lägga sina veton närhelst det passar dem ?
  Dessutom har FN (enl. mitt sätt att se det) en allt för stor och dyr kostym i dagsläget.
  Troligen blir kostnaderna mindre om olika regioner samarbetar i sina närområden.

 17. mrmhalland skriver:

  halsen :

  Kanske bäst att tillägga att jag förutsätter at det finns någon form av ”paraply-organisation” över de regionala samarbetsorganisationerna för att poängtera en ”enad värld” mot folkmord etc.

 18. spanaren skriver:

  När svenska armen avskaffats och hemvärnet lagts ner pga
  att inga militära hot finns inom överskådlig framtid finns
  kanske anledning att driva samarbetet med Finland längre
  än vad som planeras idag.
  Soldater till FN-bataljonen (NBG) som är det enda markstridsförband
  som kommer att organiseras av Sverige kan utbildas på Nylands BRIGAD
  i Dragsvik (Ekenäs) som redan utbildar Finlands svenskspråkiga
  värnpliktiga och värnpliktiga finska medborgare bosatta utomlands.

  De svenska patrullbåtarna kan utflaggas till Finland som säkert kommer
  att bestycka Visby med luftvärn.

  Fjärde generationens JAS 39 Gripen kan förstärka finska flygvapnet med
  sidouppgiften att övervaka svenskt luftrum till dess Norge/Danmark
  får sina femte generation F-35 ”Lightning II” från USA och kan ta
  ansvar för svenskt luftrum.

  Sverige proklamerar därefter obeväpnad neutralitet och förväntar sig
  att omvärlden följer vårt exempel och skapar en värld i fred där det
  enda hotet är miljöförändringar som vår Försvarsberedning redan
  konstaterat….

  http://www.mil.fi/merivoimat/joukot/uudpr/utbildning_sv.dsp

 19. smalanningen skriver:

  FN vore det ultimata, men jag tror att dess storhet (i antal deltagande länder) gör det omöjligt att förlita sig enbart på detta. Militärt/polisiärt samarbete med EU (utanför NATO) och ett extra utökat sådant mellan de nordiska längerna borde vara fokus (om det nu är försvar vi pratar om).

 20. nio1 skriver:

  Ett helt annat ämne vill jag fråga dej Carl bildt ! Vad säger ni om att Danmark vill ha
  sin skåne tillbaka ???

  Som folketinget i köpenhamn framförde för några dagar sedan och vad det skrevs i dess olika Nyhetstidningar……….

  Det vore väl bra för sverige och att det skulle minska Arbetslösheten, billigare livsmedel,fler bostäder och dess mindre Hemlöshet i sverige, fler skulle få chans att öppna eget företag i både skåne och köpenhamn ”Stor Danmark ” listan är lång…
  Och att ungdommar och lite äldre skall kunna välja att gå i skolan ell kurs i både stor danmark och i sverige m.m. och införa två språkligt som då Danska och svenska ..
  och ta bort den svenska kronan och införa Euro sedlar ….
  Vad tycker ni om detta Carl Bildt ????

 21. Kachina skriver:

  Jag tror att Carl, Ikka och Matti är inne på helt rätt spår.

  Utöver detta behövs en förnyelse av hemvärnet, till extremt rörliga förband.

  Om Finland angrips, skall vi inte sitta stilla och vänta till angriparen når Tornedalen.

  (JAS måste naturligtvis finnas i tillräcklig mängd)

 22. Kachina skriver:

  nio1

  Skåningarna talar ju redan danska.

  Vid den tiden då Skåne var danskt var norrland fritt område befolkat av samer och kvaener.

  De kanske går med Sverige som för Sovjet. Delarna frigör sig från oket.

  Nej, nu skall vi inte jaga upp Carl till riskabla blodtrycksnivåer, men med tanke på brottsligheten i Skåne, vore det kanske lämpligt att Danskarna tog över. Sedan tar vi tillbaka det när de städat upp området.

 23. pettson skriver:

  ”De kanske går med Sverige som för Sovjet. Delarna frigör sig från oket.”

  Byt ut ordet ”Delarna” mot ”Folket”! Det är percis vad svenska folket har gjort vid det senaste valet. Frigjort sig från oket = det vänsterpopulistiska packet.
  Nåväl, befrielseprocessen går lite långsamt, men bort skall packet! Helt! Sossepampväldet och fackföreningsbaronerna, med sin horribla löner och lögner skall rensas ut! Vårt sossepinade Sverige behöver frisk luft!

  Trevlig helg!

 24. lindalovelace skriver:

  Förbannat bra skrivet Pettson!
  Vartenda ord är sant. Och det är dessutom trevligt att se att någon törs bryta mönstret på denna blogg och inte prioritera rövslickeri.

 25. Kachina skriver:

  pettson

  Folket har bara bytt ut vänsteroket mot högeroket och får det djävligt på ett annat sätt.

  Jag upprepar:

  De högerextrema och de vänsterextrema är varandras likar. De är dem som sluter cirkeln, den ene i frack och den andre i overall. De passar i varandra som not och spont.

  Skillnaden på Gulag och Guantanamo, för de utanför, är bara en magkänsla. För de innanför är tortyren densamma.

 26. lindalovelace skriver:

  Litteraturtips för gubbstrutten:
  Läs ”En dag i Ivan Denisovitjs liv” så kanske även du förstår skillnaden mellan Guantanamo och Gulag!
  Men säker är jag inte för du verkar till stora delar vara helt förblindad och hemmagjord jävla månskensideologi.

 27. Kachina skriver:

  linda

  Jag har läst den. för längesedan. Jag vet även hur och var CIA arbetar, av egen erfarenhet.

  Skillnaden mellan Gulag och Guantanamo, är att Gulag är koncentrerat till ett visst område, ett stort antal Guantanamo är spritt över hela världen. Inom Gulag för man noggrann statistik på vilka man fängsla och dödar. De små hemliga fängelser som CIA har över hela världen, för ingen statistik på vilka de ”tappar” över världshaven från sina transportplan.

  Men, fortsätt du att tro att Gud bor i USA. Sanningen torde aldrig gå upp för dig under den här livscykeln, med den medvetenhet du förfogar över.

 28. pettson skriver:

  ”Folket har bara bytt ut vänsteroket mot högeroket och får det djävligt på ett annat sätt.”

  Det är en befrielseprocess! Det är det utsugna folket som får sin frihet åter. Skulden för denna utarmning av det svenska folket ligger dels på de lögnaktiga sossepamparna i sina herrgårdar och lyxiga andelslägenheter (införskaffade genom rån från det arbetande svenska folket) och dels på de horribelt välbetalda fackföreningsbaronerna, arbetarnas riktiga utsugare. Vilken drömvärld du än lever i, kan du inte förneka detta.

  Det är klart att denna befrielseprocess ställer krav på folket. Det är många som alldeles för länge har fått höra på vänsterpackets lögner, och det är alldeles för många som vänsterpacket har mutat med allsköns ”bidrag”. (=allmosor). Det är klart sådana som du och dina gelikar knorrar. Stå på egna ben i stället! Ta er i kragen!

 29. Kachina skriver:

  ”Det är en befrielseprocess! Det är det utsugna folket som får sin frihet åter. Skulden för denna utarmning av det svenska folket ligger dels på deN lögnaktiga ADELN i sina herrgårdar”

  Samma befrielseprocess som utspelades efter första världskriget och på 30-talet. Processer som för oss från en pol till en annan, där vi under en tid befinner oss i jämvikt.

  Skillnaden med den här ”befrielsen” på mycket kort tid (15 år) förflyttats till den andra polen, utan att hinna uppleva någon form av jämvikt. Förflyttningen FRÅN den här polen inleds oftast med att ”välfriserade huvuden rullar ner i korgarna, där parfymdoften blandas med blodstanken”. Lycka till.

 30. Kachina skriver:

  ”Det är många som alldeles för länge har fått höra på vänsterpackets lögner, och det är alldeles för många som vänsterpacket har mutat med allsköns “bidrag”. (=allmosor). Det är klart sådana som du och dina gelikar knorrar. Stå på egna ben i stället! Ta er i kragen!”

  OK, vi är inte medmänniskor utan konkurrenter. Om jag behöver ett jobb, då det är fler arbetslösa än jobb, hur många tror du då jag måste döda innan det blir ledigt ett jobb åt mig?

  Använd nu bägge hjärncellerna innan du svarar.

 31. Torsten skriver:

  Det är synd om Kachina. Han har bara en (sjuk) hjärnhalva.
  Den ena spillde han ut på ett cementgolv. Den som är kvar fick dille när han förlorade sin förmögenhet.
  Sedan blev han sosse den arme f–en.

  Pettson,
  Det är sanningens ord som Du skriver.

  Linda,
  Var inte för hård mot ”gubbstrutten”

  nio 1,
  Sälj Byske till Putin:-)

 32. bestofmankind skriver:

  Torsten,

  Sök Linda med hela namnet Linda Lovelace på google, du blir säkert överraskad…

 33. Kachina skriver:

  Torsten

  Det skulle vara intressant att se hur länge pettson skulle klara sig om vi återgick till djungelns lag, där var och en tar för sig själv och klarar sig själv. Jag tror inte han förstår vad det innebär, lika lite som han förstår innebörden i det han själv säger.

  Linda är tydligen en naiv gymnasist som precis läst “En dag i Ivan Denisovitjs liv”, tar emot pinnen i fel öppning och tror att Gud bor i USA. Herre Gud, måtte polarisarna smälta.
  Med sådana mutationer är det inte värt att fortsätta försöken.

  Byske torde snart utropa sig till självständig nation. DU Torsten kommer att beviljas inresevisum. Dina intelligenta slutsatser är alltid välkomna, får liksom en att lyfta mungiporna.

 34. Torsten skriver:

  bestofmankind,

  Det där var under bältet. Fy, fy ;-)

 35. Torsten skriver:

  Kachina,

  Inntressant med staten Byske.

  Vad skall Ni leva på? Aha, bidrag:-) Och inkomsterna ;-)
  Kanske inte behövs?

 36. bestofmankind skriver:

  Torsten,

  Man måste veta ”vilka” man umgås med..och förresten det var linda själv som valde namnet…

 37. Torsten skriver:

  Ursäkta, jag stavar fel. Som alla andra :-)

 38. Torsten skriver:

  bestofmankind,

  Jag måste ta mig en funderare :-))

 39. Torsten skriver:

  Kachina,

  Fel öppning?? Du är nog inne på fel webbsida :-)

 40. Kachina skriver:

  ”Vad skall Ni leva på?”

  Guld, gröna skogar och elkraft. Vi räknar Byske som centralorten i Skellefteå, vilket medför att Skellefte- och Byske älvdalar ingår med kraftverk, guld-, silver-, koppar och malmfält ända upp till norska gränsen.

 41. Torsten skriver:

  Det har jag redan räknat ut Kachina.

  Men, har Ni slavar? Vem jobbar?

 42. Kachina skriver:

  Vi använder maskiner med GPS, robot- och datorkraft.

 43. Torsten skriver:

  Dom sköter inte sig själva.

  Synd, ingen som jobbar. Ingen mat.

 44. lindalovelace skriver:

  Självklart valde jag mitt ”nick” med omsorg, orsaken är att jag tycker det passar så bra bland alla ”stockholmssyndromare” som lever i sin lilla låtsasvärld och umgås över gränserna med ödmjuka tillrop. Den ena jävligt mer knepig än den andra.
  Min namne är/var ett föredöme i jämförelse med vissa koordinerade kufar och stolliga stofiler som bebor denna blogg.

 45. lindalovelace skriver:

  Torsten verkar faktiskt vara helt normal.
  Än finns det hopp för mänskligheten :-)

 46. Torsten skriver:

  Ja Linda,

  Kan vi bara få alla röda nyfödda kattungar att öppna ögonen, så kanske dom inser att vi börjar gå mot rätt håll.

 47. Kachina skriver:

  ”Dom sköter inte sig själva.”

  Underhåll fyra timmar per dygn. De intelligenta tar tillvara teknikens framsteg. De dumma envisas med att skyffla dynga 8 tim per dag.

 48. Kachina skriver:

  Linda

  Finns det ingen i din närhet som kan förklara Stockholmssyndromet för dig. Det är liksom häftigt malplacerat i det här sammanhanget, om det inte är jenny71 du anspelar på.

 49. lindalovelace skriver:

  Kachina

  Eftersom du är bloggens egen lilla Särimner lönar det sig föga att förklara självklara fakta för dig.
  Du vill ALDRIG förkovra dig.

  Pussokram Linda

 50. Torsten skriver:

  Kachina,

  Förstår att Du tog tillvara teknikens framsteg när Du kysste betonggolvet. :-)

  Ge Linda och Jenny en puss i stället. Det kan vara försonande;-)

 51. lindalovelace skriver:

  Akta dig Torsten. Det kanske är Kachina som är Lisbeth Salander.

 52. hillary2 skriver:

  lindalovelace

  du är naturligtvis inte knepig – du är bara en av alla dessa sexuellt frustrerade män som översvämmar hufvudstaden
  om du ändrar attityd så kanske du kan få till det
  sluta upp med att ofreda människor som misshagar dig för att de har andra uppfattningar värderingar eller uttryckssätt än du
  det är i din hjärna problemen finns
  knäppskalle

 53. Kachina skriver:

  ”Trots att man äter upp galten så återuppstår han varje morgon, redo för att bli uppäten igen.”

  Det var faktiskt ganska träffande, kul symbolik. Trevligt att man kan behaga Gudarna.

  Mindre trevligt är att ondskans symbol Fågel Fenix, håller på att resa sig ur Europas ruiner. Stigmatiseringen av folkgrupper har påbörjats.

  Förresten, kunskapen och hyllandet av asagudarna, vilket/vilka av de nuvarande politiska partierna är det som är väl bevandrade på det området?

 54. Kachina skriver:

  ”Förstår att Du tog tillvara teknikens framsteg när Du kysste betonggolvet. :-)”

  Det var då ögonen öppnades, en ny dimension framträdde. Prova själv, får du se:-)

 55. Torsten skriver:

  Nej Kachina,

  Det räcker med en nötknäppare i Byske :-))

 56. Josef Boberg skriver:

  GooodKvällst Mrm Halland,

  Din uttryckta mening ovan: ”Kanske bäst att tillägga att jag förutsätter at det finns någon form av “paraply-organisation” över de regionala samarbetsorganisationerna för att poängtera en “enad värld” mot folkmord etc.” – slut citat.

  ”Paraplyorganisationen” finns redan ovanför = igenom FN också, verkligen… Dock – för närvarande arbetar den INTENSIVT till hart när 100 % FÖR folkmord, tyvärr tyvärr…

  Ha det… :-) /vännen Josef

 57. pettson skriver:

  ”Om jag behöver ett jobb, då det är fler arbetslösa än jobb, hur många tror du då jag måste döda innan det blir ledigt ett jobb åt mig?”

  Detta är typiskt! Så här tänker tänker en äkta parasit – framavlad i sossementalitet. Hjärntvättad i sosseanda. Detta innebär att hjärnverksamheten minimerad till amöbanivå, genom sosseskolans gedigna sosseläroplan.

  Int’ behöv du anstränga dig för att skaffa en egen försörhning! Dumheter! Sossediktaruren försörjer dig. Du får det mycket bättre än de stackars satar som har jobb! Sossestaten tar deras pengar och ger dem till dig! Du sitter på din balkong, dricker hembränt och skrattar åt idioten som går till sitt jobb för att försörja dig.

  En fri tänkande människa med minst 1,5 hjärnceller resonerar så här: Det finns inget jobb för mig. Jaha. Då skapar jag ett. Problemet uppstår dock när du skapar ett jobb åt dig själv, och kanske åt en till. Herregud! Du har jobb och du har en asntälld! Ni är två som har jobb! Nä, nä nä! Det går inte! Då kommer fackföreningsbarorenas torpeder och krossar dig! Ja, ja, torpederna förljer bara order. (”Jag har bara följt order ”- Känns detta igen från historien?)

  Nu är du vettskrämd! Din granne, som i årtionden fått försörja dig, och som i årtionden har haft det dämre än du, han börjar få det bättre! Plötsligt börjar hans lön räcka till. Medan du tvingas ta ett eget ansvar och du tvingas tänka. Oerhört skrämmande!

  Nu krälar ni fram ur era unkna hålor och yrar om ”rättvisa”. Fy f-an, så man kräks!

 58. Josef Boberg skriver:

  GooodKvällst halsen,

  Dina uttryckta meningar: ”Jag håller med om att vetorätten måste bort snarast. Sedan måste FN helt omstrukureras. Visionen om varför FN finnns är mycket bra. Nu måste FN bara leva upp till detta och bevisa att deras existens behövs. FN behövs, utan tvekan, men måste först omstruktureras för att klara de utmaningar som de ställs inför.” – slut citat.

  Att såga av den gren Wi sitter på – och fortsätta att sitta kvar på den i orubbat bo – det går inte – förrän Wi har kommit på hur Wi skall levitera, faktiskt…

  Varför i Jisse namn skulle veto-staterna inte bruka sitt veto – ifall veterätten skulle komma upp som ett förslag till förslag att avskaffa ? Veto-staterna fungerar måhända som stupida idioter – avseende MEDmänniskosyn – men intellektuellt vansinniga idioter är dom faktiskt INTE ! Tvärtom – som snilliga intellekt sett – så är dom faktiskt snilliga i kubik gånger kubik, minst…

  Så hoppas Du gärna på FN som en MEDmänniskoSponsrande organisation i världen – men jag kan INTE en fantisera om den saken åt det hållet, faktiskt… Varför ? Tja – mina egna gjorda erfarenheter under nu mer än 66 år av mitt liv i kött säger mig: ”FN är kort och gott ett synnerligen intellektuellt snilligt kamouflage för det rakt motsatta = mer och mer av barbari i världen, tyvärr tyvärr…

  Ha det… :-) /vännen Josef

 59. mrmhalland skriver:

  ja, Josef.
  Det är nog vad jag har försökt påpeka också, kanske har jag en delvis annan syn på denna koloss till organisation, men effekten blir dessvärre densamma.
  När jag säger paraplyorganisation, så får den gärna kallas FN för mig om det tjänar något syfte, mad jag menar att deras uppgift ska vara är en ”sammankallande” organisation där de olika regionala organisationerna samlas för att fatta gemensamma beslut mot ofredanden mot fred och mänskliga rättigheter.
  Däremot ska det inte vara en organisation med ekonomiskt ansvar (eller frihet), snarare ett organ med kanske 100 anställda som normalt sett har förtroendeuppdrag eller andra arbeten i sina hemländer och, som sagt sammankallar världens regionala organisationer vid ev. kris.

 60. mrmhalland skriver:

  Josef,

  Självfallet menar jag att detta kunde vara en lösning under förutsättning att alla världens ”erkända” länder har möjlighet att tillhöra en av organisationerna.
  Någon mobbning vill jag självklart inte se.
  Jag inser också att detta kanske är lite tidigt att genomföra, men, jag ser det som ett spännande tankeexperiment.

 61. Kachina skriver:

  pettson

  Jag bad dig använda de två hjärnceller du har. Det gjorde du inte. Ut kom stinkande Jante-spya, direkt från ryggmärgen.

  Hur många jobb har du skapat?

  Beskriv hur du kan skapa ett jobb idag.

  Jag har haft över trehundra anställda utan att skapa ett enda av jobben. Man skapar inte jobb, de kommer av sig självt genom att det ena ger det andra. Marknaden och företaget möts i en vägkorsning enligt blixtlåsprincipen. Så länge som bägge håller samma takt, kan blixtlåset bli hur långt som helst.

  När var tredje metallhake ersätts med en plasthake (dator) blir det diskrepans om produktionen av metallhakar fortsätter i samma takt, eller till och med ökar. Förrådet med metallhakar blir dyrt och tungt att bära.

  Du pettson saknar intellekt att förstå sammanhanget, du skriker bara för att alla andra Jante-käftar skriker. Andra ser det, men löser problemet med hjälp av intellekt och reptilhjärna, istället för med intelligens, hjärta och medmänsklighet. De löser problemet genom att stigmatisera grupper av människor TILL utanförskap från samhället, genom att säga de hjälper dem från utanförskapet, men underlåter att säga att det är till gemenskapen i rännstenen.

  Alliansens avsiktliga segregering av samhället ÄR SÅ TYDLIG, att du måste vara både blind och förstockad i sinnet om du inte ser den. Problemen skulle lösas på ett mer mänskligt sätt genom att minska arbetstiden till sex timmar.

 62. Kachina skriver:

  pettson

  Jag bad dig använda de två hjärnceller du har. Det gjorde du inte. Ut kom stinkande Jante-spya, direkt från ryggmärgen.

  Hur många jobb har du skapat?

  Beskriv hur du kan skapa ett jobb idag.

  Jag har haft över trehundra anställda utan att skapa ett enda av jobben. Man skapar inte jobb, de kommer av sig självt genom att det ena ger det andra. Marknaden och företaget möts i en vägkorsning enligt blixtlåsprincipen. Så länge som bägge håller samma takt, kan blixtlåset bli hur långt som helst.

  När var tredje metallhake ersätts med en plasthake (dator) blir det diskrepans om produktionen av metallhakar fortsätter i samma takt, eller till och med ökar. Förrådet med metallhakar blir dyrt och tungt att bära.

  Du pettson saknar intellekt att förstå sammanhanget, du skriker bara för att alla andra Jante-käftar skriker. Andra ser det, men löser problemet med hjälp av intellekt och reptilhjärna, istället för med intelligens, hjärta och medmänsklighet. De löser problemet genom att stigmatisera grupper av människor TILL utanförskap från samhället, genom att säga de hjälper dem från utanförskapet, men underlåter att säga att det är till gemenskapen i rännstenen.

  Alliansens avsiktliga segregering av samhället ÄR SÅ TYDLIG, att du måste vara både blind och förstockad i sinnet om du inte ser den. Problemen skulle lösas på ett mer mänskligt sätt genom att minska arbetstiden till sex timmar.

 63. Kachina skriver:

  ”Akta dig Torsten. Det kanske är Kachina som är Lisbeth Salander.”

  Man kan aldrig veta. Många har sitt ursprung i Skellefteå Kommun, bl a Stieg Larsson.

  Sedan kan du slå på ettan nu och betrakta Maria Möller från Hednäs, en by i Skellefteå Kommuns utmarker.

 64. Torsten skriver:

  ”Alla stora politiska åtgärder innebär att man säger rent ut som det är och börjar med det. All politisk småskurenhet innebär att man förtiger och fördöljer hur det ligger till”.
  Ferdinand Lassalle

  Kachina,

  Känner Du igen detta?
  Den första meningen passar in på Alliansen.
  Den andra passar in på sossarna. Fast dom har insett detta nu.
  Just nu håller dom på att förnya sig. Skulle inte förvåna mig om dom kraftigt närmar sig Alliansens politik. Men då måste Andnor & co lämna plats för mer intelligenta personer.

 65. Torsten skriver:

  Nej Kachina,

  De flesta har initialt trott att Du är en kvinna. Även jag.
  Men jag måste ju tro på något som Du säger :-)) Du är en gammal enkelspårig stofil :-)
  Eller som någon annan skrev här. En ”gubbstrutt” ;-)

 66. mrmhalland skriver:

  Ni är för gulliga Kachina och Torsten :-)

  Jag kan upplysa dig om, Kachina, att många av de moderna företag du kritiserar för sin teknikanvändning idag har både 6 timmars arbetsdag, 6 veckors semester och många medarbetare som jobbar hemifrån eller i stort sett alltid hos kund, vilket minskar hyreskostnader och därmed ger möjlighet till att anställa fler med bibehållen vinst.
  Jodå, vinst är självfallet ägaren intresserad av, men också ökad kapacitet.
  Detta ÄR ett sätt att SKAPA arbeten.

 67. Torsten skriver:

  mrmhalland,

  Det primära är inte att gå ner till 6 timmars arbetsdag. Nej, det primära är att se till att bibehålla eller öka lönsamheten.
  Kan vi inte det, så flyttas jobben till länder med lägre lönekostnader. Detta pågår ständigt i dag.
  Det enda sättet att skapa jobb det är att se till att tillverka produkter eller tjänster rationellt så att vi kan konkurrera med s k lågkostnadsländer.
  Frågeställningen är enkel.
  Kan vi producera varor och tjänster till ett konkurrentkraftigt pris, så skapar vi nya arbeten.
  Hur gör vi då detta?
  Jo, det gör vi genom att rationalisera. Investera i ny teknik. Se till att ha duktiga medarbetare.
  Det är också väldigt viktigt att arbetsgivarna ej har för stora pålagor. Dessa hämmar också nyinvesteringar och rekryteringar.

  Allt som jag skrivit här är förstås självklart för en klok man som Du. Men alla har inte förstått det.

 68. Kachina skriver:

  Torsten

  Både första och andra meningen stämmer på Alliansen.

  1/ Man tar en fjäder och gör en höna.

  2/ Man förtiger och döljer det verkliga syftet

  mrmhalland

  Bra så, att företag självmant påbörjat ”revolutionen”. Tyder på en tänkande ledning.

  Det skapar, precis som jag sagt, plats för fler.

  petsson menar att den arbetslöse skall skapa jobbet.

  Jag väntar med spänning på hans beskrivning av hur han har tänkt gå tillväga.

 69. mrmhalland skriver:

  I detta tänkande är jag med både Kachina och Torsten.

  I den tjänsteproducerande sektorn har länge allt för få arbetat allt för hårt, med långa sjukskrivningar som följd (vilka inte hat tillåtits en relevant rehab, utan hellre sjukpensioneras för att försvinna ur statistiken över sjukskrivna).
  Företagen i den sektorn har uppmärksammat problemet sedan begreppet ”humankapital” inte längre var ett ”flum-begrepp” utan en faktisk tillgång.
  Idag budgeterar man humankapitalet genom att värdera varje medarbetares utdebitering och ”hålbarhet”.
  Detta är inget motsatsförhållande utan snarare tvärt om.
  Att ha en medarbetare som debiterar bra, men arbetar allt för hårt riskerar att drabba företaget av en förlust i form av frånvaro.
  Att ersätta denna kompetens är alls inget man gör över en natt.
  Det kostar oerhörda summor att utbilda en ”rockie”.
  Så, Kachina : man MÅSTE se till människan bakom fakturorna och SKAPA nya arbeten för att kunna bibehålla och öka vinsten.
  Torsten : Nu pratar jag tjänstesektorn , i tillverkande industri (vilket jag tror att du resonerar kring) är nog inte tiden mogen ännu, men, visst har Kachina en poäng i att detta måste hända även där på sikt ?

 70. Kachina skriver:

  Torsten

  Nu svamlar du.

  De här företagen har gått ned till sex timmar med BIBEHÅLLEN lönsamhet och effektivitet. De har ökat därför att de blir mer flexibla ”i blixtlåset”.

  De har sett det jag hävdat i åtta år. Sex timmar är effektivare än åtta timmar, eftersom människan inte är maskin utan ofta förälder som skall sy ihop dygnets 24 tim.

  Jag är helt säker på att en industriarbetare uträttar mer på sex timmar med en kvarts rast, än på åtta timmar med en timmes rast.

  Företaget får dessutom fyra flytande sekvenser, istället för tre fasta, att passa in i blixtlåset.

 71. Torsten skriver:

  mrmhalland,

  I tillverkningsindustrin gäller det att producera till lägsta priser och rätt kvalitet och i rätt tid.

  Kan vi inte det så går jobben utomlands. Det pågår för närvarande.
  Så enkelt är det.

 72. Kachina skriver:

  ”I tillverkningsindustrin gäller det att producera till lägsta priser och rätt kvalitet och i rätt tid.”

  Det går jätteenkelt att få fram en produktion till lägsta pris. Det har visat sig svårare att få samma produktion i rätt kvalité och i rätt tid.

 73. mrmhalland skriver:

  Jo Kachina,
  Det är nog så att man kan arbeta effektivare med 6 timmars arbetsdag även inom industrin.
  Det jag menar med att den sektorn inte är mogen ännu är som Torsten säger, då flyttas prod. till låglöneländer.
  Det jag tror och hoppas på är att vi snart inte har så många låglöneländer att flytta prod. till. Titta bara på Östeuropa, visst ännu har de ett lägre löneläge, men de är på väg ikapp oss.
  Även de traditionella Asiatiska låglöneländerna måste självfallet komma ikapp för att kunna behålla kompetent arbetskraft i takt med att ekonomin utvecklas.

 74. mrmhalland skriver:

  Torsten :

  “I tillverkningsindustrin gäller det att producera till lägsta priser och rätt kvalitet och i rätt tid.”

  Det är ju självfallet som du säger.
  Vi har sett en hel del industrier flytta från Sverige, av olika skäl, inte bara lönekostnader, också tunga pålagor i övrigt.
  MEN faktum är att jag i mitt arbete som konsult ute i industrierna också har sett försök att lägga ut såväl hela tillverkningar som lego till andra länder, men tagit tillbaka dem just för, som du säger, att ”våra” kunder är vana vid både en annan kvallitet och leveranssäkerhet än vad de ”nya” har kunnat prestera.
  Så…vi ska fortfarande vara stolta över Svensk industri.

 75. Torsten skriver:

  ”Det går jätteenkelt att få fram en produktion till lägsta pris..”

  Hur naiv är Du Kachina?

  I östeuropeiska länder är lönekostnaden mellan 20 till 25% av vår.
  Inte nog med det. Dom har kommit i kapp oss vad gäller kvalitet och leveranssäkerhet också.

 76. Kachina skriver:

  ”Det jag tror och hoppas på är att vi snart inte har så många låglöneländer att flytta prod. till. ”

  DE JOBBAR ARTON TIMMAR PER DYGN TILL SVÄLTLÖNER I ASIEN.

  Vi kommer aldrig tillrätta med problemet utan global lagstiftning om arbetstid och lägsta lön. Det är faktiskt viktigare än alla miljöavtal. 4,5 miljarder fattiga har makt att förgöra hela civilisationen och det behövs bara EN röst för att sätta dem i rörelse. De ser svaga ut, oförmögna att ta initiativ, men tillsammans är de lika farliga som alla atombomber.

 77. Kachina skriver:

  Jätteenkelt, Torsten. Lägsta pris för produktion ligger i sydostasien. Sedan gäller som sagt kvalité och rätt tid.

 78. Torsten skriver:

  Nej Kachina,

  Vi kan konkurrera med sydostasien. Bara politiken är den rätta och företagen vågar investera.

 79. mrmhalland skriver:

  Sedan finns det ju en annan aspekt.
  Ska vi framför allt se till arbetstillfällen i Sverige eller ska vi se till hela EU ?
  Just nu känns det ju som om vi håller på att bli ”en enda familj”.
  OM vi blir ett Europas ”USA” kanske det inte är så viktigt med just Sverige, eftersom arbetsmarknaden ska vara fri ?
  Nu menar jag inte att alla som inte har ett jobb ska flytta till Estland, men när det blivit någorlunda likvärdigt kanske det är många som väljer att flytta runt lite, ungefär som vi har varit vana vid att nyutexaminierade ungdomar söker sig till storstäderna i Sverige.
  Möjlighet till jobb och bostad i ett Europa kommer säkert att styra detta och fördela det hyfsat jämnt.
  Idag är ju ungdomarna ganska bra på att kommunisera, så språk ska nog inte vara ett bekymmer.

 80. Torsten skriver:

  Det tål att tänka på mrmhalland.

 81. mrmhalland skriver:

  Kachina :

  >DE JOBBAR ARTON TIMMAR PER DYGN TILL SVÄLTLÖNER I ASIEN.

  Detta är självklart inget jag förespråkar, men jag tycker mig se tendenser till att det börjar förändras även där.
  Faktum är att jag såg det redan i början på 90-talet då jag bodde ett tag i fastlands-Kina och fick tillfälle att se olika produktionsenheter, men, precis som här var den största skillnaden i tjänstemannagruppen.

 82. Torsten skriver:

  ”Det krävs ett helt nytt sätt att tänka för att lösa de problem vi skapat med det gamla sättet att tänka”.
  Albert Einstein

  Det gäller att vara smart. Men vi skapar inte välstånd genom att enbart ge bidrag.

 83. mararh skriver:

  Jag orkar inte läsa allt vad alla skrivit, hänger bara på med utsikter från mitt lilla fönster ang EU.
  Juristerna undervisas numera även för att tänka i komparativa termer dvs de får lära sig att titta på andra rättsordningar och åberopa andra länders prejudikat som ett slags persuasive authority. Eu-rätt och Europakonventionen om mänskliga rättigheter kan ses som en slags konstitutionell lag för EU. Nog är vi på väg mot en sammansmältning alltid. Eller som en Schweizisk artikel uttrycker det (min översättning) ”en domare som inte hittar lagstöd skall tänka som en lagstiftare”. Det innebär att han skall jämföra (komparera) med andra lagstiftningar i andra medlemsländer. Detta används redan på kontinenten. Här i Sverige är vi mer konservativa. Gå till förarbetena! Jaha…..och vad bryr jag mig om vad Laila Freivalds tyckte när hon var departementschef?

  Jag har tidigare varit emot EU, men med ökade insikter förstår jag att om Sverige skall kunna följa med i samhällsutvecklingen och inte bli den sista kommuniststaten bör vi följa EG-rätten och vända oss till EG-domstolen för förhandsavgöranden istället för som nu sker ”vi behöver inte EG-rätten, vi har inga problem”. Varje domare i varje domstol har rätt att vända sig till EG-domstolen. Hur ofta tror ni att det sker? ”Kan själv”. Vi tittar vilka motiv Laila Freiwalds eller Thomas Bodström hade. Då får vi svaret!
  Det sker en harmonisering inom EU och de senast tillträdda staterna i öst börjar gå om oss i allt. Inte bara de…titta på Kina, Indien……sov….Vill vi tillbaka till det gamla bondesamhället eller…skall vi hänga med när tåget går?

 84. mrmhalland skriver:

  Eller som ”vännen Josef” brukar säga,
  Upphör inte att försöka, men gör det annorlunda nästa gång.

  Mycket klokt….
  Jag vågade dock inte sätta sitationstecken kring det, det var nog min tolkning :-)

 85. mrmhalland skriver:

  mararh :

  Jag tror att du just uttryckte vad jag ville säga på några få rader, tack för det !

 86. mararh skriver:

  Mrmhalland
  Skönt att höra att det finns fler med visioner och framtidstro på EU! Genom att vara med kan vi förhoppningsvis även få en maktfördelning här i Sverige. Och en riktig författningsdomstol som ger oss vanliga medborgare lagprövningsrätt vilket i klara ordalag innebär att vi skall kunna få prövat om t e x proportionalitetsprincipen har missbrukats vid maktutövande.

 87. mararh skriver:

  Världen där ute skrattar åt oss. Hur vi kan gå med på att domarkåren inte är skild från den lagstiftande makten. Domstolarna är ju satta att tillvarata våra intressen gentemot lagstiftaren.

 88. mrmhalland skriver:

  marah :

  Du har inte läst tidigare inlägg här, men mycket handlar om harmonisering inom och utom EU, där jag menar att det snart inte finns ”låglöneländer” att flytta ut Svensk produktion till (med snart menar jag nog 10-20 år).
  Det finns många aspekter på ett nära samarbete inom EU, självfallet är juridiken inte minst viktig men även de levnadsregler i vardagen vi alla möter.

  Det vore intressant att höra varför du först var emot och sedan ändrade din uppfattning, nu tänkaer jag nog ur en mer vardaglig aspekt.

 89. soli01 skriver:

  mararh – där ”tryckte” du på något som verkligen bör åtgärdas. Som det fungerar i dagens läge har jag haft invändningar mot. Kan vi komma dit? Jag tror ändock att det sker i en framtid. Varför har detta diskuterats så lite här?

 90. mrmhalland skriver:

  soli01 :

  Enkelt.
  Först diskuteras vad CB skrivit, när det svalnat är personangrepp viktigare :-(

 91. soli01 skriver:

  mrmhalland – håller med i din skrivning, men jag syftade på mararh:s inlägg kl 10.20.

 92. mrmhalland skriver:

  Jo, jag förstod det, men var tvungen få det ur mig :-)

 93. mararh skriver:

  Mrmhalland
  Att jag var emot berodde nog snarast på att jag ville bevara Sverige svenskt. Böjda gurkor osv . Tyckte inte att ett europeiskt samarbete skulle komma och tala om för oss en massa saker. Mycket vatten har runnit under broarna ;)

  soli01
  Tja, om jag kommer ihåg rätt är du en f d polis. EU har tre s k pelare varav andra eller tredje pelaren (kommer inte ihåg vilken) innebär samarbete polisiärt genom Maastrichfördraget. Problemet är att alla beslut inom första pelaren (gemensamma marknaden) idag tas genom majoritetsbeslut -förr krävdes konsensus hos alla parter-andra och tredje pelaren styrs över till första pelaren med majoritetsbeslut. Det var egentligen inte meningen, utan polisiär arbete och straffrätt osv skulle tas genom beslut i varje konventionsslutande stat för sig. Det är mycket vi vanliga medborgare inte känner till. Dock, allt det här innebär att vi närmar oss EU mer och mer. Vi är idag en del av en EG-rätt som är en konsekvens av det bästa från alla medlemsländer. Den skall vi följa!

 94. mararh skriver:

  Jag skall förtydliga mig lite. De flesta forna öststaterna antog den österikiska modellen vad avser författningsdomstolar vid de rättstranslantationer som skedde i samband med att de inträdde i Europarådet. Därför kan en författningsdomstol idag ses som den Europeiska modellen. Jag tror och sedemera EU och jag är övertygad om att även Sverige kommer att behöva vandra den vägen

 95. mararh skriver:

  Äsch det blev lite fel där; ”och sedemera EU” tillhör naturligtvis meningen innan.

 96. mrmhalland skriver:

  Tack för i kväll alla !

  Nu tvingar mina ungdomar mig att vara med och spela Chicago !

 97. imiron skriver:

  Med vårt uffiga försvar ska vi vara satans glada om vi får sammarbeta med Finland, dom har iaf ett försvar -.- Och det har visat sig vara jävligt effektivt mot just Ryssar (vilket ifs var ett tag sen, men ändå). För tro det eller ej, om det är ett land som skulle invadera Sverige så skulle det nog vara Ryssland. Sen betyder inte det att hotbilden är stor. Men finnarna har en tradition som säger att när Ryssland rustar upp så gör Finland det med, Sverige hade väl något liknande under 60 och 70-talet, men nu har vi snarare vänt på steken. Medans ryska strategiska bombplan (kärnvapenbärare) övar för fullt och vart enda jävla freds/nedrustningsavtal efter det andra skrotas så rustar Sverige ned.
  Ja, om vi fortsätter såhär så är just en stark allians med Finland vad vi behöver, och medlemsskap i Nato. Skippa alliansfrihetssnacket, alla vet vilken sida vi står på om det smäller. Ryssarna också.

 98. […] Oxen o Grisen o Katten o Korpen (pdf) o Vargen o Fågeln Fenix o Räven (pdf) o Draken o Bocken o […]

%d bloggare gillar detta: